Pikaopas Kopio/Tulostus/Faksi/Skannaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pikaopas Kopio/Tulostus/Faksi/Skannaus"

Transkriptio

1 Pikaopas Kopio/Tulostus/Faksi/Skannaus

2 .

3 Sisällysluettelo 1 Esittely 1.1 Energy Star Mikä on ENERGY STAR -tuote? Tavaramerkit ja tekijänoikeudet OpenSSL Statement Kerberos OpenLDAP Cyrus SASL Smbfs SSLeayn DES-osa Wide DHCPv OpenSLP Tekijänoikeudet Huomio OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS Turvallisuustietoa Varoitus- ja turvatoimenpidesymbolit Symbolien merkitys Määräykset CE-merkki (vaatimustenmukaisuusvakuutus) käyttäjille Euroopan unionin alueella USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (For U.S.A. users) INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (for Canada Users) Käyttäjille maissa, jotka eivät noudata luokan B sääntöjä Laserturvallisuus Sisäinen lasersäteily CDRH regulations Käyttäjille Euroopassa For Denmark users Käyttäjille Suomessa ja Ruotsissa For Norway users Laserturvamerkintä Otsonipäästöt Melu (vain eurooppalaisille käyttäjille) Vain EU-jäsenvaltioille Varoitustarrat ja -merkinnät Ilmoitus käyttäjille Eurooppa Tilavaatimukset Käytön turvaohjeet Virtalähde Käyttöympäristö Kopioiden säilytys Kopiointia rajoittavat lait Käyttäjän käsikirjasta DVD:n sisältämät Käyttäjän käsikirjat Laitteen toiminnot Kopiotoiminto Tulostustoiminto Faksitoiminto Verkkotoiminto Skannaustoiminto Ohjauspaneeli Ohjauspaneelin osien nimet ja toiminnot Laajennettu käyttöpaneeli MK-733 (lisävaruste) Ohjauspaneelilla suoritettavat toiminnot Zoomsuhteen määritys bizhub 215 Sisällysluettelo-1

4 1.15 Virran kytkeminen/katkaiseminen Virran kytkeminen Virran katkaiseminen Alkuperäisen asettaminen Alkuperäisen asettaminen kopiointitason lasille Alkuperäisen asetus syöttölaitteeseen Paperin asettaminen Paperin asettaminen kasettiin Paperin asettaminen kasettiin 2, kasettiin 3, kasettiin 4 tai kasettiin 5 (lisävaruste) Paperin asettaminen ohisyöttötasolle (lisävaruste) Tukoksen poistaminen Pääyksikössä, ohisyöttötasolla tai kasetissa 1 olevan paperitukoksen poistaminen Paperitukoksen poistaminen kasetista 2, kasetista 3, kasetista 4 tai kasetista Paperitukoksen poistaminen syöttölaitteesta Tukoksen poistaminen automaattisesta kaksipuolisuusyksiköstä Tarvikkeiden vaihtaminen Väriainepullon vaihtaminen Lisävarusteiden määritys Käyttö kopiokoneena 2.1 Alkuperäisen kopiointi Alkuperäisen koon suurentaminen tai pienentäminen Zoomsuhteen määritys manuaalisesti Kopiopaperin säästäminen puolinen kopiointi Yhdistelmäkopiointi Kopiointi muokattua paperikokoa käyttäen Kopiointi kirjekuoriin Käynnissä olevan kopiotoiminnon peruuttaminen Käyttö faksina 3.1 Faksin lähettäminen Faksin lähettäminen samanaikaisesti useisiin kohteisiin Sarjalähetys Faksiyhteyden tulosten tarkastus Usein käytettyjen faksikohteiden rekisteröiminen Kohteiden rekisteröinti pikavalintaan Kohteiden rekisteröinti lyhytvalintaan Merkkien syöttäminen Merkkien syöttäminen näppäimistöllä Luettelo merkeistä, joita voit syöttää näppäimistöllä Useamman merkin syöttäminen Käynnissä olevan lähetyksen peruuttaminen Rekisteröityjen kohteiden tarkastus Tietokoneella olevien tietojen lähetys faksina työpöydän äärestä poistumatta PC-FAKSI Jos epäilet vikaa, toimi seuraavasti: Faksin lähetys ei onnistu oikealla tavalla Faksin vastaanotto ei onnistu oikealla tavalla Soittaminen ei onnistu kunnolla Käyttö tulostimena 4.1 Ennen tulostusta Tulostaminen Tietojen tulostus Alkuperäisen koon suurentaminen tai pienentäminen paperikoon mukaiseksi Sisällysluettelo-2 bizhub 215

5 4.4 Tulostuspaperin säästäminen puolinen tulostus Yhdistelmätulostus Tulostus muokattua paperikokoa käyttäen Ohisyöttötason käyttö Kasetin 1 käyttö Tulostaminen kirjekuoriin Ohisyöttötason käyttö Kasetin 1 käyttö Käyttö skannerina 5.1 Skannattujen tietojen lähetys Sähköpostin lähettäminen Skannattujen tietojen lähetys FTP-/SMB-palvelimelle Usein käytettyjen kohteiden rekisteröiminen Kohteiden rekisteröinti pikavalintaan Kohteiden rekisteröinti lyhytvalintaan Käynnissä olevan lähetyksen peruuttaminen Skann. USB:lle -toiminnon käyttäminen Skannaus TWAIN-ohjaimen avulla Skannaus WIA-ohjaimen avulla Vianmääritys Virta ei kytkeydy päälle Näyttöön on tullut viesti, jossa sinua kehotetaan vaihtamaan tarvikkeet Paperitukoksesta ilmoittava viesti ei poistu näytöstä Näyttöön on tullut virheviesti Apuohj. 8 Hakemisto bizhub 215 Sisällysluettelo-3

6 Sisällysluettelo-4 bizhub 215

7 1 Esittely

8

9 1.1 Energy Star 1 1 Esittely Tässä [Kopiointi-/tulostus-/faksaus-/skannaustoimintojen pikaoppaassa] kuvataan yleisimmin käytettyjen toimintojen käyttö helposti ymmärrettävien kuvien avulla. Tämän käsikirjan avulla voit käyttää tehokkaammin laitteen toimintoja. Lisätietoja eri toiminnoista on laitteen mukana toimitetun Käyttäjän käsikirja -DVD:n sisältämissä Käyttäjän käsikirjoissa. Varmista laitteen turvallinen ja asianmukainen käyttö lukemalla tämän käsikirjan turvallisuustiedot ennen käyttöä, katso s Lisätietoja tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista on tämän käsikirjan kohdassa "Tavaramerkit ja tekijänoikeudet", s Käsikirja sisältää lisäksi seuraavia tietoja. Lue käsikirja ennen laitteen käyttöä. - Laitteen turvallisessa käytössä huomioitavat seikat - Tuoteturvallisuustietoa - Laitteen käyttöön liittyvät varotoimenpiteet Käsikirjassa esitetyt kuvat saattavat erota hieman itse laitteesta. 1.1 Energy Star ENERGY STAR -yhteistyökumppanina olemme todenneet, että tämä laite täyttää ENERGY STAR - vaatimukset energiatehokkuudessa. Mikä on ENERGY STAR -tuote? ENERGY STAR -tuotteella on erityinen toiminto, jonka avulla se siirtyy automaattisesti "energiansäästötilaan", jos sitä ei ole käytetty vähään aikaan. ENERGY STAR -tuote käyttää energiaa tehokkaammin, säästää sähkömenoissa ja auttaa suojelemaan ympäristöä. bizhub

10 1 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet Tavaramerkit ja tekijänoikeudet KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA -logo ja The essentials of imaging ovat KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. PageScope ja bizhub ovat KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Netscape on Netscape Communications Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mozilla ja Firefox ovat Mozilla Foundationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Novell ja Novell NetWare ovat Novell, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft, Windows ja Windows NT ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Citrix Technology Member -ohjelman jäsenyys KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. on Citrix Technologyn jäsen Citrix Technology Member -ohjelmassa edistetään ja kehitetään asiakkaille entistä parempia Citrix-ratkaisuja. XenApp TM, Citrix XenServer TM ja Citrix Presentation Server TM ovat Citrix :n tavaramerkkejä Apple, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Safari on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki. Adobe, Adobe-logo, Acrobat ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki. PCL on Hewlett-Packard Company Limitedin rekisteröity tavaramerkki. Tämä laite ja PageScope Box Operator perustuvat osittain Independent JPEG Groupin työhön. Tämä tuote sisältää Adobe Flash Playerin Adobe Systems Incorporatedin lisenssin alaisena. Copyright Adobe Macromedia Software LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe ja Flash ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. 1-4 bizhub 215

11 1.2 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet 1 OpenSSL Statement OpenSSL License Copyright OpenSSL Project. Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö muokatussa tai muokkaamattomassa lähde- tai binäärimuodossa on sallittua edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Lähdekoodin uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke. 2. Binäärimuodossa tapahtuvassa uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeushuomautus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke mukana toimitettavissa asiakirjoissa ja/tai muussa materiaalissa. 3. Kaikessa markkinointimateriaalissa, jossa on ohjelmiston toimintoa tai käyttöä koskevia tietoja, on ilmoitettava seuraavat tiedot: "Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project -projekti on kehittänyt käytettäväksi OpenSSL Toolkitissä. (http://www.openssl.org/)" 4. Nimiä "OpenSSL Toolkit" ja "OpenSSL Project" ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta kehitettyjen tuotteiden edistämiseen tai myyntiin ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Kirjallisen luvan saa ottamalla yhteyden osoitteeseen 5. Tämän ohjelmiston pohjalta kehitetyistä tuotteista ei saa käyttää nimitystä "OpenSSL", eikä "OpenSSL" saa esiintyä kyseisten tuotteiden nimessä ilman OpenSSL Projectin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. 6. Kaikissa uudelleenjaetuissa muodoissa on ilmoitettava seuraavat tiedot: "Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project -projekti on kehittänyt käytettäväksi OpenSSL Toolkitissä. (http://www.openssl.org/)" OpenSSL PROJECT ON TOIMITTANUT TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" EIKÄ MYÖNNÄ MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. OpenSSL PROJECT TAI SEN TUKIJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, KORVAAVIEN LAITTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI VASTAAVA), JOKA ON AIHEUTUNUT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI VAROITETTU. Tämä tuote sisältää Eric Youngin kirjoittaman salatun ohjelmiston. Tämä tuote sisältää Tim Hudsonin kirjoittaman ohjelmiston Original SSLeay License Copyright Eric Young Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä paketti on Eric Youngin kirjoittama SSL-lisäys Lisäys on kirjoitettu yhteensopivaksi Netscapen SSL:n kanssa. Tämä kirjasto on vapaa kaupalliseen ja ei-kaupalliseen käyttöön sillä edellytyksellä, että seuraavia ehtoja noudatetaan. Seuraavat ehdot koskevat kaikkea tässä jakelussa olevaa koodia, olipa kyseessä sitten RC4-, RSA-, lhash-, DES-koodi jne., ei ainoastaan SSL-koodia. Tämän jakelun sisältämää SSL-dokumentaatiota suojaavat samat tekijänoikeusehdot lukuun ottamatta sisältöä, jonka omistaja on Tim Hudson Tekijänoikeudet säilyvät Eric Youngilla, eikä mitään koodin tekijänoikeusilmoituksia saa poistaa. Jos tätä pakettia käytetään tuotteena, Eric Young on mainittava käytettävän kirjaston osien tekijäksi. Tämä voidaan tehdä tekstimuotoisena viestinä ohjelman käynnistyksen yhteydessä tai pakkauksen mukana toimitettavassa dokumentaatiossa (online- tai tekstimuodossa). Uudelleenjakaminen ja käyttö muokatussa tai muokkaamattomassa lähde- tai binäärimuodossa on sallittua edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Lähdekoodin uudelleenjakeluissa on oltava tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. 2. Binäärimuodossa tapahtuvassa uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeushuomautus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke mukana toimitettavissa asiakirjoissa ja/tai muussa materiaalissa. 3. Kaikessa markkinointimateriaalissa, jossa on ohjelmiston toimintoa tai käyttöä koskevia tietoja, on ilmoitettava seuraavat tiedot: "Tämä tuote sisältää Eric Youngin kirjoittaman salatun ohjelmiston." Sana "salatun" voidaan jättää pois, jos käytettävään kirjastoon ei liity salausta. bizhub

12 1 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet Jos lisäät sovellushakemistosta (sovelluskoodista) minkä tahansa Windowsille ominaisen koodin (tai sen johdannaisen), mukaan on lisättävä seuraavat tiedot: "Tämä tuote sisältää Tim Hudsonin kirjoittaman ohjelmiston ERIC YOUNG ON TOIMITTANUT TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" EIKÄ MYÖNNÄ MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. KIRJOITTAJA TAI AVUSTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, KORVAAVIEN LAITTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI VASTAAVA), JOKA ON AIHEUTUNUT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI VAROITETTU. Tämän koodin yleisesti saatavana olevan version tai sen johdannaisten lisenssiä ja jakeluehtoja ei saa muuttaa, eli toisin sanoen tätä koodia ei saa kopioida ja lisätä toiseen jakelulisenssiin [mukaan lukien lisenssi GNU Public Licence.] Kerberos Copyright by the Massachusetts Institute of Technology. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmiston vientiin Yhdysvalloista saatetaan vaatia erityinen lisenssi Yhdysvaltain hallitukselta. Vientiä harkitsevan henkilön tai organisaation vastuulla on hankkia kyseinen lisenssi ennen vientiä. Myönnämme täten TIETYIN RAJOITUKSIN oikeuden käyttää, kopioida, muokata ja jakaa tätä ohjelmistoa ja sen asiakirja-aineistoa kaikkiin tarkoituksiin ja ilman korvausta sillä ehdolla, että edellä oleva tekijänoikeusilmoitus on nähtävissä kaikissa kopioissa ja että sekä tekijänoikeusilmoitus että tämä lupailmoitus ovat nähtävissä tukevassa asiakirja-aineistossa ja ettei nimeä M.I.T. käytetä mainoksissa tai ohjelmiston jakeluun liittyvässä julkisuudessa ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Lisäksi, jos ohjelmistoa muokataan, siihen on merkittävä muokkauksesta kertova ilmoitus. Ohjelmistoa ei saa jakaa tavalla, jolla se voidaan sekoittaa alkuperäiseen MIT:n ohjelmistoon. M.I.T. ei takaa ohjelmiston sopivuutta mihinkään tarkoitukseen. Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita. TÄMÄN OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" EIKÄ SILLE MYÖNNETÄ MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Yksittäisten lähdekooditiedostojen tekijänoikeudet MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technologies, Oracle, Red Hat, Sun Microsystems, FundsXpress ja muut. Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira ja Zephyr ovat Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) tuotemerkkejä. Näitä tuotemerkkejä ei saa käyttää kaupallisesti ilman MIT:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. "Kaupallinen käyttö" tarkoittaa nimen käyttämistä tuotteessa tai muussa hyötymistarkoituksessa. Se EI estä kaupallista yritystä viittaamasta MIT:n tuotemerkkeihin tiedon välittämiseksi (kuitenkin näin toimittaessa on ilmoitettava tuotemerkkien tila). src/lib/crypto-osilla on seuraavat tekijänoikeudet: Copyright 1998 by the FundsXpress, INC. Kaikki oikeudet pidätetään. Ohjelmiston vientiin Yhdysvalloista saatetaan vaatia erityinen lisenssi Yhdysvaltain hallitukselta. Vientiä harkitsevan henkilön tai organisaation vastuulla on hankkia kyseinen lisenssi ennen vientiä. Myönnämme täten TIETYIN RAJOITUKSIN oikeuden käyttää, kopioida, muokata ja jakaa tätä ohjelmistoa ja sen asiakirja-aineistoa kaikkiin tarkoituksiin ja ilman korvausta sillä ehdolla, että edellä oleva tekijänoikeusilmoitus on nähtävissä kaikissa kopioissa ja että sekä tekijänoikeusilmoitus että tämä lupailmoitus ovat nähtävissä tukevassa asiakirja-aineistossa ja ettei nimeä FundsXpress käytetä mainoksissa tai ohjelmiston jakeluun liittyvässä julkisuudessa ilman nimenomaista kirjallista lupaa. FundsXpress ei takaa ohjelmiston sopivuutta mihinkään tarkoitukseen. Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita. 1-6 bizhub 215

13 1.2 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet 1 TÄMÄN OHJELMISTO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" EIKÄ SILLE MYÖNNETÄ MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Yarrow'n pseudosatunnaisella numerogeneraattorilla kohteessa src/lib/crypto/yarrow on seuraavat tekijänoikeudet: Copyright 2000 by Zero-Knowledge Systems, Inc. Myönnämme täten oikeuden käyttää, kopioida, muokata ja myydä tätä ohjelmistoa ja sen dokumentaatiota kaikkiin tarkoituksiin ja ilman korvausta sillä ehdolla, että edellä oleva tekijänoikeusilmoitus on nähtävissä kaikissa kopioissa ja että sekä tekijänoikeusilmoitus että tämä lupailmoitus ovat nähtävissä tukevassa dokumentaatiossa ja ettei nimeä Zero-Knowledge Systems, Inc. käytetä mainoksissa tai ohjelmiston jakeluun liittyvässä julkisuudessa ilman nimenomaista kirjallista lupaa. Zero-Knowledge Systems, Inc. ei takaa ohjelmiston sopivuutta mihinkään tarkoitukseen. Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita. ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. KIELTÄYTYY KAIKISTA TÄHÄN OHJELMISTOON LIITTYVISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, EIKÄ ZERO-KNOWLEDGE SYSTEMS, INC. VASTAA MISSÄÄN TILANTEESSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISTÄ TAHANSA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYKSESTÄ JOKO SOPIMUKSEN, HUOLIMATTOMUUDEN TAI LOUKKAAVAN TOIMINNAN VAIKUTUKSESTA JA JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SUORITUSKYVYSTÄ TAI LIITTYVÄT NIIHIN. AES-salausalgoritmin lisäyksellä kohteessa src/lib/crypto/aes on seuraavat tekijänoikeudet: Copyright 2001, Dr Brian Gladman Worcester, UK. Kaikki oikeudet pidätetään. LISENSSIEHDOT Tämän ohjelmiston vapaa jakaminen ja käyttö lähde- tai binäärimuodossa on sallittu (muutettuna tai ilman muutoksia) edellyttäen, että 1. tämän lähdekoodin jakamisessa säilytetään yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke 2. binäärimuodossa olevat jaot sisältävät edellä mainitun tekijänoikeusilmoituksen, tämän ehtoluettelon ja seuraavan vastuuvapauslausekkeen dokumentaatiossa ja/tai muussa siihen liittyvässä materiaalissa 3. tekijänoikeuksien haltijan nimeä ei käytetä tällä ohjelmistolla muodostettujen tuotteiden mainostamiseen ilman erillistä kirjallista lupaa. VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tämä ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman ilmaistuja tai oletettuja takuita koskien mitä tahansa omaisuutta, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta oikeellisuutta ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Red Hatin toimittamilla osuuksilla, mukaan lukien esitunnistus plug-in-rungot, on seuraavat tekijänoikeudet: Copyright 2006 Red Hat, Inc. Osien copyright 2006 Massachusetts Institute of Technology Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö muokatussa tai muokkaamattomassa lähde- tai binäärimuodossa on sallittua edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: * Lähdekoodin uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke. * Binäärimuodossa tapahtuvassa uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeushuomautus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke mukana toimitettavissa asiakirjoissa ja/tai muussa materiaalissa. * Red Hat, Inc:n tai sen avustajien nimeä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta kehitettyjen tuotteiden mainostamiseen tai myynnin edistämiseen ilman etukäteen hankittua nimenomaista kirjallista lupaa. bizhub

14 1 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet 1.2 TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT OVAT TOIMITTANEET TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" EIVÄTKÄ MYÖNNÄ MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT TAI AVUSTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KORVAAVIEN LAITTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI VASTAAVA), JOKA ON AIHEUTUNUT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI VAROITETTU. Sandia National Laboratoryn rahoittamat ja University of Michiganin Center for Information Technology Integrationin kehittämät osuudet, mukaan lukien PKINIT:n toteutus, ovat seuraavan lisenssin alaisia: COPYRIGHT UNIVERSITY OF MICHIGANIN JOHTOKUNTA KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN Myönnetään lupa käyttää, kopioida, luoda johdettuja töitä ja jakaa tätä ohjelmistoa ja sen johdannaisia mihin tahansa tarkoitukseen, sillä ehdolla, että nimeä "The University of Michigan" ei käytetä missään tämän ohjelmiston jakeluun tähtäävässä mainonnassa ilman ennakolta saatua erityistä kirjallista lupaa. Jos yllä oleva tekijänoikeusilmoitus tai muu seikka, josta tunnistetaan University of Michigan, laitetaan mihin tahansa tämän ohjelmiston kopion tai sen osan mukaan, silloin myös alla oleva vastuunvapautuslauseke täytyy olla mukana. TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN UNIVERSITY ON MICHIGANIN ILMOITTAMAA SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA ILMAISTUA TAI OLETETTUA TAKUUTA UNIVERSITY OF MICHIGANILTA. MUKANA EI MYÖSKÄÄN OLE MINKÄÄNLAISTA OLETETTUA TAKUUTA TUOTTEEN SOPIVUUDESTA TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN. UNIVERSITY OF MICHIGANIN JOHTOKUNTA EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, EI ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA LIITTYEN MIHINKÄÄN VAATEISIIN, JOTKA JOHTUVAT OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, VAIKKA AIKAISEMMIN ON KERROTTU TAI TÄSSÄ NYT KERROTAAN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. pkcs11.h -tiedostolla, joka on PKINIT-koodin, on seuraava lisenssi: Copyright 2006 g10 Code GmbH Copyright 2006 Andreas Jellinghaus Tämä tiedosto on vapaa ohjelmisto: poikkeuksellisesti tekijä antaa rajattoman luvan kopioida ja/tai jakaa sitä, muutosten kanssa tai ilman, sillä edellytyksellä, että tämä ilmoitus säilytetään. Tätä tiedostoa jaetaan siinä toivossa, että siitä on hyötyä, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUITA, lain sallimissa rajoissa; myöskään ilman oletettuja takuita HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. OpenLDAP Copyright The OpenLDAP Foundation Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö muokatussa tai muokkaamattomassa lähde- tai binäärimuodossa on sallittua ainoastaan lisenssin OpenLDAP Public License niin salliessa. Kopio kyseisestä lisenssistä on saatavana osoitteessa tai jakelupaikan ylätasolla olevan hakemiston LISENSSItiedostossa. OpenLDAP on OpenLDAP Foundationin rekisteröity tavaramerkki. Yksittäiset tiedostot ja/tai mukana tulevat paketit voivat olla muiden osapuolien rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niihin voi liittyä muita rajoituksia. Tämä teos on kehitetty University of Michiganin jakamasta LDAP v3.3:sta. Lisätietoja kyseisestä ohjelmistosta on saatavana osoitteessa: Tämä teos sisältää lisäksi julkisten lähteiden pohjalta kehitettyä materiaalia. Lisätietoja OpenLDAP:stä saat osoitteesta: 1-8 bizhub 215

15 1.2 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet 1 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: Osien Copyright University of Michiganin johtokunta. Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö muokatussa tai muokkaamattomassa lähde- tai binäärimuodossa on sallittua edellyttäen, että tämä ilmoitus säilytetään ja asianmukainen tunnustus annetaan Ann Arborin University of Michiganille. Yliopiston nimeä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta kehitettyjen tuotteiden edistämiseen tai myyntiin ilman etukäteen annettua nimenomaista kirjallista lupaa. Tämä ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita. Cyrus SASL CMU libsasl Tim Martin Rob Earhart Rob Siemborski Copyright 2001 Carnegie Mellon University. Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö muokatussa tai muokkaamattomassa lähde- tai binäärimuodossa on sallittua edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Lähdekoodin uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke. 2. Binäärimuodossa tapahtuvassa uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeushuomautus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke mukana toimitettavissa asiakirjoissa ja/tai muussa materiaalissa. 3. Nimeä "Carnegie Mellon University" ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta kehitettyjen tuotteiden edistämiseen tai myyntiin ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. Lupaan tai muihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvissä asioissa ota yhteys seuraavaan paikkaan: Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA (412) , faksi: (412) Kaikissa uudelleenjaetuissa muodoissa on ilmoitettava seuraavat tiedot: "Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kehittänyt Carnegie Mellon Universityn Computing Services (http://www.cmu.edu/computing/)." CARNEGIE MELLON UNIVERSITY KIELTÄYTYY KAIKISTA TÄHÄN OHJELMISTOON LIITTYVISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, EIKÄ CARNEGIE MELLON UNIVERSITY VASTAA MISSÄÄN TILANTEESSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISTÄ TAHANSA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYKSESTÄ JOKO SOPIMUKSEN, HUOLIMATTOMUUDEN TAI LOUKKAAVAN TOIMINNAN VAIKUTUKSESTA JA JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SUORITUSKYVYSTÄ TAI LIITTYVÄT NIIHIN. Smbfs Copyright 2000, 2001 Boris Popov Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö muokatussa tai muokkaamattomassa lähde- tai binäärimuodossa on sallittua edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Lähdekoodin uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke. 2. Binäärimuodossa tapahtuvassa uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeushuomautus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke mukana toimitettavissa asiakirjoissa ja/tai muussa materiaalissa. 3. Kaikessa markkinointimateriaalissa, jossa on ohjelmiston toimintoa tai käyttöä koskevia tietoja, on ilmoitettava seuraavat tiedot: Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kehittänyt Boris Popov. bizhub

16 1 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet Tekijän eikä kenenkään avustajan nimeä saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta kehitettyjen tuotteiden mainostamiseen tai myynnin edistämiseen ilman etukäteen hankittua nimenomaista kirjallista lupaa. TEKIJÄ JA AVUSTAJAT OVAT TOIMITTANEET TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" EIVÄTKÄ MYÖNNÄ MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄ TAI AVUSTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, KORVAAVIEN LAITTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI VASTAAVA), JOKA ON AIHEUTUNUT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI VAROITETTU. SSLeayn DES-osa Copyright Eric Young Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä tiedosto on osa Eric Youngin kirjoittamaa SSL-lisäystä Lisäys on kirjoitettu yhteensopivaksi Netscapen SSL-spesifikaation kanssa. Tämä kirjasto ja sovellukset ovat VAPAITA KAUPALLISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN sillä edellytyksellä, että seuraavia ehtoja noudatetaan. Tekijänoikeudet säilyvät Eric Youngilla, eikä mitään koodin tekijänoikeusilmoituksia saa poistaa. Jos tätä koodia käytetään tuotteessa, Eric Young on mainittava käytettävien osien tekijäksi. Tämä voidaan tehdä tekstimuotoisena viestinä ohjelman käynnistyksen yhteydessä tai pakkauksen mukana toimitettavassa dokumentaatiossa (online- tai tekstimuodossa). Uudelleenjakaminen ja käyttö muokatussa tai muokkaamattomassa lähde- tai binäärimuodossa on sallittua edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Lähdekoodin uudelleenjakeluissa on oltava tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke. 2. Binäärimuodossa tapahtuvassa uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeushuomautus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke mukana toimitettavissa asiakirjoissa ja/tai muussa materiaalissa. 3. Kaikessa markkinointimateriaalissa, jossa on ohjelmiston toimintoa tai käyttöä koskevia tietoja, on ilmoitettava seuraavat tiedot: Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka on kehittänyt Eric Young ERIC YOUNG ON TOIMITTANUT TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" EIKÄ MYÖNNÄ MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄ TAI AVUSTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, KORVAAVIEN LAITTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI VASTAAVA), JOKA ON AIHEUTUNUT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI VAROITETTU. Tämän koodin yleisesti saatavana olevan version tai sen johdannaisten lisenssiä ja jakeluehtoja ei saa muuttaa, eli toisin sanoen tätä koodia ei saa kopioida ja lisätä toiseen jakelulisenssiin [mukaan lukien lisenssi GNU Public Licence.] 1-10 bizhub 215

17 1.2 Tavaramerkit ja tekijänoikeudet 1 Wide DHCPv6 Copyright 1998 ja 1999 WIDE Project. Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö muokatussa tai muokkaamattomassa lähde- tai binäärimuodossa on sallittua edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Lähdekoodin uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke. 2. Binäärimuodossa tapahtuvassa uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeushuomautus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke mukana toimitettavissa asiakirjoissa ja/tai muussa materiaalissa. 3. Projektin tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta kehitettyjen tuotteiden mainostamiseen tai myynnin edistämiseen ilman etukäteen hankittua nimenomaista kirjallista lupaa. PROJEKTI JA AVUSTAJAT OVAT TOIMITTANEET TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" EIVÄTKÄ MYÖNNÄ MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. PROJEKTI TAI AVUSTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, KORVAAVIEN LAITTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI VASTAAVA), JOKA ON AIHEUTUNUT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI VAROITETTU. OpenSLP Copyright 2000 Caldera Systems, Inc Kaikki oikeudet pidätetään. Uudelleenjakaminen ja käyttö muokatussa tai muokkaamattomassa lähde- tai binäärimuodossa on sallittua edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät: Lähdekoodin uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke. Binäärimuodossa tapahtuvassa uudelleenjakamisessa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeushuomautus, nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke mukana toimitettavissa asiakirjoissa ja/tai muussa materiaalissa. Caldera Systemsin tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tämän ohjelmiston pohjalta kehitettyjen tuotteiden mainostamiseen tai myynnin edistämiseen ilman etukäteen hankittua nimenomaista kirjallista lupaa. TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA AVUSTAJAT OVAT TOIMITTANEET TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" EIVÄTKÄ MYÖNNÄ MITÄÄN ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. CALDERA SYSTEMS TAI AVUSTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, KORVAAVIEN LAITTEIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI VOITON MENETYS TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JA JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEEN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS TAI VASTAAVA), JOKA ON AIHEUTUNUT TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI VAROITETTU. Tekijänoikeudet 2011 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Kaikki oikeudet pidätetään. bizhub

18 1 Huomio Tavaramerkit ja tekijänoikeudet Käyttäjän käsikirjaa tai mitään sen osaa ei saa kopioida tai jäljentää ilman lupaa. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ei ole vastuussa tämän tulostusjärjestelmän tai Käyttäjän käsikirjan käytöstä aiheutuvista vahingoista. Käyttäjän käsikirjan sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. pidättää tulostinajureiden tekijänoikeudet bizhub 215

19 1.3 OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS OHJELMISTON LISENSSISOPIMUS Tämä pakkaus sisältää seuraavat KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC:n (KMBT) toimittamat materiaalit: ohjelmiston osana tulostusjärjestelmää ("Printing Software"), digitaalisesti koodatut, laitteen luettavat jäsennystiedot erityismuotoon koodattuina ja salatussa muodossa ("fonttiohjelmat"), muun, tietokoneen järjestelmässä toimivan ohjelmiston tulostusohjelmiston kanssa käytettäväksi ("isäntäohjelmisto") ja kirjoitettua ohjeistavaa materiaalia ("dokumentaatio"). Sanaa "ohjelmisto" käytetään viittaamaan tulostusohjelmistoon, fonttiohjelmiin ja/tai isäntäohjelmistoon, ja se käsittää myös päivitykset, muokatut versiot, lisäykset ja ohjelmiston kopiot. Saat ohjelmiston käyttöösi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. KMBT myöntää sinulle ei-yksinomaisen alilisenssin ohjelmiston ja dokumentaation käyttöä varten edellyttäen, että hyväksyt seuraavat ehdot: 1. Voit käyttää ohjelmistoa ja mukana toimitettavia fonttiohjelmia kuvantamiseen luvallisilla laitteilla vain yrityksesi sisäisiin käyttötarkoituksiin. 2. Edellä osiossa 1 mainittujen fonttiohjelmien lisenssin lisäksi voit käyttää Roman Font -ohjelmia kirjainten, numeroiden, merkkien ja symbolien painon, tyylin ja versioiden ("kirjasinlajien") uudelleentuottamiseen näytöllä vain yrityksesi sisäisiin käyttötarkoituksiin. 3. Voit tehdä yhden varmuuskopion isäntäohjelmistosta sillä edellytyksellä, että varmuuskopiota ei asenneta tai käytetä millään tietokoneella. Huolimatta edellä annetuista rajoitteista voit asentaa isäntäohjelmiston rajoittamattomalle määrälle tietokoneita käytettäväksi yhdessä tai useammassa tulostusjärjestelmässä, joka käyttää tulostusohjelmistoa. 4. Voit luovuttaa sen tämän sopimuksen mukaiset lisenssinhaltijan oikeudet tällaiseen ohjelmistoon muulle henkilölle ("luovutuksensaaja") mikäli siirrät luovutuksensaajalle kaikki kopiot ohjelmistosta ja dokumentaatiosta ja luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. 5. Sitoudut olemaan muokkaamatta, muuntelematta ja kääntämättä ohjelmistoa ja dokumentaatiota. 6. Vakuutat, ettet yritä muuttaa tai purkaa ohjelmistoa tai avata salauskoodia. 7. Ohjelmiston ja dokumentaation ja niiden mahdollisten jäljennösten omistusoikeus säilyy KMBT:llä ja sen lisenssinhaltijalla. 8. Tavaramerkkejä käytetään hyväksytyn tavaramerkkimenettelyn mukaisella tavalla, mukaan lukien tavaramerkin omistajan nimen tunnistus. Tavaramerkkejä saa käyttää vain ohjelmistolla tulostettujen tulosteiden tunnistamiseen. Edellä kuvattu tavaramerkin käyttö ei anna sinulle tavaramerkin omistusoikeutta. 9. Et saa vuokrata, lainata, alilisensioida tai siirtää ohjelmiston versioita tai kopioita, joita lisenssinhaltija ei käytä, tai käyttämättömällä välineellä olevaa ohjelmistoa muutoin kuin osana edellä kuvattua koko ohjelmiston ja dokumentaation pysyvää siirtoa. 10. KMBT TAI SEN LISENSSINHALTIJA EIVÄT VASTAA VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, KORVATTAVISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN VOITON TAI SÄÄSTÖJEN MENETYKSET, VAIKKA KMBT:TÄ NIMENOMAISESTI VAROITETTAISIIN KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN ESITTÄMISTÄ VAATEISTA. KMBT TAI SEN LISENSSINHALTIJA EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUITA KOSKIEN OHJELMISTOA, EI ILMAISTUA EIKÄ OLETETTUA, MUKAAN LUKIEN, ILMAN RAJOITUSTA, TUOTTEEN SOPIVUUDESTA TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMISESTA. TIETYT VALTIOT TAI OIKEUSISTUIMET EIVÄT HYVÄKSY SATUNNAISTEN, VÄLILLISTEN TAI ERITYISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA, JOLLOIN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE. 11. Huomautus hallinnon loppukäyttäjille: ohjelmisto on "kaupallinen tuote" siten kuin ilmaus on määritetty säädöksessä 48 C.F.R ja koostuu "kaupallisesta tietokoneohjelmistosta" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta" siten kuin näitä ilmauksia käytetään säädöksessä 48 C.F.R Säädösten 48 C.F.R ja 48 C.F.R mukaan kaikki Yhdysvaltojen hallinnon työntekijät saavat ohjelmiston käyttöönsä tässä tekstissä ilmoitettujen oikeuksien mukaan. 12. Vakuutat, ettet vie ohjelmistoa millään tavalla, joka jollain tavalla rikkoo mahdollisia sovellettavia lakeja tai säännöksiä, jotka koskevat viennin säännöstelyä. bizhub

20 1 Turvallisuustietoa Turvallisuustietoa Tässä osassa on yksityiskohtaiset ohjeet laitteen käyttöön ja hallintaan. Jotta laitteesta saataisiin paras mahdollinen hyöty, kaikkien käyttäjien tulisi lukea tämän käsikirjan ohjeet huolellisesti ja noudattaa niitä. Lue seuraava osio ennen laitteen liittämistä virtalähteeseen. Siinä on tärkeitä tietoja käyttöturvallisuudesta sekä laitteen rikkoutumisen ennaltaehkäisystä. Pidä tämä käsikirja laitteen lähellä helposti saatavilla. Huomioi kaikki käsikirjan eri osioissa esiintyvät turvaohjeet. KM_Ver.04OE Vinkkejä - Jotkin tämän osion kohdat eivät välttämättä viittaa hankittuun tuotteeseen. Varoitus- ja turvatoimenpidesymbolit Seuraavassa kuvaillaan käsikirjoissa käytettyjen varoitusmerkintöjen merkitys. VAROITUS HUOMAUTUS Tämän varoituksen sivuuttaminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan. Tämän varoituksen sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuuden vahingoittumisen. Symbolien merkitys Kolmio ilmaisee vaaraa, johon sinun pitäisi varautua. Tämä symboli varoittaa palovammoja aiheuttavista kohteista. Vino viiva ilmaisee kiellettyä toimenpidettä. Tämä symboli varoittaa siitä, ettei laitetta saa purkaa. Kiinteä ympyrä ilmaisee välttämätöntä toimenpidettä. Tämä symboli ilmaisee sitä, että laite pitää irrottaa sähköverkosta. Purkaminen ja muutokset VAROITUS Älä muuntele tätä laitetta, sillä se voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai laitteen rikkoutumiseen. Jos laitteessa käytetään lasersädettä, säde voi aiheuttaa sokeutumisen. Älä yritä poistaa laitteeseen kiinnitettyjä kansia ja paneeleita. Joissakin laitteissa on sisällä korkeajännitteisiä osia tai laserlaitteita, jotka saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai sokeutumisen. Virtajohto VAROITUS Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos virtajohtoa ei ole toimitettu, käytä vain virtajohtoa ja pistoketta, joka on määritetty kohdassa VIRTAJOHDON OHJEET. Jos käytetään muuta johtoa, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käytä pakkauksessa toimitettua virtajohtoa vain tässä laitteessa ja ÄLÄ KOSKAAN käytä sitä missään muussa tuotteessa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun bizhub 215

21 1.4 Turvallisuustietoa 1 Virtajohto Älä raaputa, hankaa, lämmitä, kierrä, taita, vedä tai muuten vahingoita virtajohtoa tai aseta painavia esineitä sen päälle. Vioittuneen virtajohdon käyttö (sisäjohto esillä, johto poikki jne.) voi aiheuttaa tulipalon tai laitteen rikkoutumisen. Jos huomaat virtajohdon vioittuneen millään edellä mainitulla tavalla, katkaise virta välittömästi virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoedustajaan. Virtalähde VAROITUS Käytä ainoastaan laitteeseen merkittyä virtalähteen jännitettä. Jos käytetään muuta jännitettä, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä liitä mitään muita laitteita tai koneita haaroittimen avulla. Sellaisten pistorasioiden käyttö, joiden jännite on merkittyä jännitearvoa suurempi, voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Vältä käyttämästä jatkojohtoa. Jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteys huoltoedustajaan, jos tarvitset jatkojohtoa. HUOMAUTUS Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta helppopääsyisessä paikassa. Näin voit irrottaa pistokkeen mahdollisessa hätätilanteessa. Virtapistoke VAROITUS Älä koskaan irrota tai kiinnitä virtajohtoa märin käsin, se voi aiheuttaa sähköiskun. Kytke virtajohto kunnolla pistorasiaan. Jos johtoa ei kytketä kunnolla, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. HUOMAUTUS Älä sijoita mitään esineitä pistokkeen lähelle, sillä hätätilanteessa pistokkeen irrotus voi olla muutoin vaikeaa. Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä virtajohdosta. Jos vedät virtajohdosta, johto voi vahingoittua ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Irrota pistoke pistorasiasta vähintään kerran vuodessa ja puhdista pistokkeen napojen alue. Napojen väliin kerääntyvä pöly voi aiheuttaa tulipalon. Maadoitus VAROITUS Liitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. bizhub

22 1 Turvallisuustietoa 1.4 Asennus VAROITUS Älä aseta maljakkoa tai muuta vettä sisältävää astiaa, metalliliittimiä tai muita pieniä metalliesineitä tämän laitteen päälle. Valuva vesi tai laitteen sisään pudonneet metalliesineet voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen. Jos laitteeseen pääsee nestettä, metallinpala tai muu vieras esine, katkaise virta välittömästi virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoedustajaan. Älä käytä syttyviä sumutteita, nesteitä tai kaasuja tämän laitteen lähellä. Älä käytä tämän laitteen sisätilojen puhdistuksessa tulenarkaa ilmaspraytä. Seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys. HUOMAUTUS Kun olet asentanut laitteen, kiinnitä se tukevaan alustaan. Jos laite liikkuu tai kaatuu, se voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä asenna laitetta pölyiseen paikkaan, noelle tai höyrylle alttiiksi, lähelle keittiön pöytää, kylpyä tai ilmankostutinta. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen. Älä aseta laitetta epävakaalle tai vinolle alustalle tai paikkaan, jossa siihen kohdistuu paljon tärinää tai heilahtelua. Se voi kaatua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai rikkoutua. Älä tuki laitteen ilma-aukkoja. Laitteen sisäinen kuumuus voi nousta ja aiheuttaa tulipalon tai laitteen vioittumisen. Ilmastointi HUOMAUTUS Tämän tuotteen käyttäminen pitkään huonosti ilmastoidussa huoneessa tai suuren määrän kopiointi tai tulostaminen saattaa saada aikaan laitteesta leviävän pahan hajun. Huoneessa tulee olla hyvä tuuletus bizhub 215

23 1.4 Turvallisuustietoa 1 Toimenpiteet ongelmatilanteissa VAROITUS Älä jatka laitteen käyttöä, jos se tulee erityisen kuumaksi tai jos siitä nousee savua, tai jos laite haisee oudolta tai siitä kuuluu outoa ääntä. Ota laite välittömästi pois päältä virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoedustajaan. Jos jatkat sen käyttöä sellaisenaan, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä jatka laitteen käyttöä jos laite on pudonnut tai sen kansi on vahingoittunut. Ota laite välittömästi pois päältä virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoedustajaan. Jos jatkat sen käyttöä sellaisenaan, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. HUOMAUTUS Tämän laitteen sisällä on alueita, jotka ovat erittäin kuumia ja voivat aiheuttaa palovammoja. Kun tarkistat laitteen sisäosia ongelmatilanteissa, esimerkiksi paperitukoksen selvittely, älä koske kohtiin (esim. lämpöpääyksikön ympäristö), joihin on merkitty "Caution HOT" -varoitustarra.). Tarvikkeet VAROITUS Älä heitä värikasettia tai väriä avotuleen. Kuuma väriaine saattaa levitä ja aiheuttaa palohaavoja tai muita vahinkoja. HUOMAUTUS Älä jätä väriaineeseen liittyviä osia (väriyksiköitä, PC-rumpuyksiköitä, kehiteyksiköitä tai kehitinyksiköitä) lasten saataville. Näiden osien nuoleminen tai väriaineen nieleminen voi olla terveydelle vaarallista. Älä säilytä väriaineeseen liittyviä osia (väriyksiköitä, PC-rumpuyksiköitä, kehiteyksiköitä tai kehitinyksiköitä) magneettikenttiin reagoivien laitteiden, kuten esimerkiksi tarkkuuslaitteiden ja tietojen tallennukseen tarkoitettujen laitteiden, lähellä. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriöitä. Ne voivat aiheuttaa näiden tuotteiden toimintavirheitä. Laitteen siirtäminen HUOMAUTUS Kun siirrät laitetta, irrota virtajohto ja muut kaapelit. Jos et irrota niitä, johto tai kaapelit voivat vaurioitua, mikä saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai rikkoutumisen. Kun siirrät tätä tuotetta, säilytä sitä aina Käyttäjän käsikirjassa tai muissa asiakirjoissa mainituissa paikoissa. Jos yksikkö siirretään ja sitä säilytetään muissa kuin määritetyissä paikoissa, tuote voi tippua ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Laitteen käyttö HUOMAUTUS Kun käytät laitetta, älä katso lampun valoa pitkää aikaa. Seurauksena voi olla muutoin silmien rasittuminen. Paperit HUOMAUTUS Älä käytä nidottua paperia, sähköä johtavaa paperia (kuten alumiinipaperia tai hiilipaperia) tai käsiteltyä lämpöherkkää paperia / mustesuihkutulostuspaperia. Seurauksena voi muutoin olla tulipalo. bizhub

24 1 Turvallisuustietoa 1.4 Kun faksia ei ole asennettu: Ennen useita peräkkäisiä lomapäiviä HUOMAUTUS Irrota pistoke, jos et käytä laitetta pitkään aikaan bizhub 215

25 1.5 Määräykset Määräykset CE-merkki (vaatimustenmukaisuusvakuutus) käyttäjille Euroopan unionin alueella Tämä tuote täyttää seuraavat EU-direktiivit: 2009/125/EY, 2006/95/EY, 2004/108/EY ja 1999/5/EY. Tämä vakuutus on voimassa ainoastaan Euroopan unioniin kuuluvissa maissa. Laitetta täytyy käyttää suojatun liitäntäkaapelin kanssa. Suojaamattomien kaapeleiden käyttö voi häiritä radioliikennettä, ja se on kielletty CISPR-määräyksen ja paikallisten määräysten perusteella. USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (For U.S.A. users) NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. 7 WARNING - The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations. - This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules. INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (for Canada Users) This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Käyttäjille maissa, jotka eivät noudata luokan B sääntöjä 7 VAROITUS - Tämä on luokan A laite. Kotiympäristössä tämä laite voi häiritä radioliikennettä, jolloin käyttäjän tulee ehkä ryhtyä tarpeellisiin toimiin. Laserturvallisuus Tämä on digitaalinen laite, joka toimii laserlaitteen avulla. Laser ei aiheuta vaaraa, jos laitetta käytetään ohjekirjojen ohjeiden mukaisesti. Koska laserista lähtevä säteily on täysin eristetty suojaaviin säiliöihin, lasersäde ei voi missään käyttötilanteessa päästä laitteesta ulos. Laite on sertifioitu Luokan 1 lasertuotteeksi. Tämä tarkoittaa sitä että laite ei tuota haitallista lasersäteilyä. bizhub

26 1 Sisäinen lasersäteily Määräykset Maksimaalinen keskimääräinen säteilyvoima: 6,9 μw (bizhub 215) tulostuspääyksikön laseraukossa. Aallonpituus: nm Tässä tuotteessa on luokan 3B laserdiodi, josta lähtee näkymätön lasersäde. Laserdiodi ja skannauksen monitahopeili on yhdistetty tulostuspäähän. Tulostuspääyksikkö EI OLE PAIKALLISESTI HUOLLETTAVA OSA: Siksi tulostuspäätä ei pidä koskaan avata. 1.5 Tulostuspääyksikön laseraukko Tulostuspää Laseraukon näkee, kun irrottaa ensin laitteen rumpuyksikön. CDRH regulations This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation. The label shown on page 1-22 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. 7 CAUTION Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure. - This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 7 mw and the wavelength is nm. Käyttäjille Euroopassa 7 HUOMAUTUS Muiden kuin tässä käyttöohjeessa määritettyjen säätölaitteiden, säätöjen tai toimien käyttäminen saattaa aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle. - Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin maksimiteho on 7 mw ja aallonpituus on nm bizhub 215

27 1.5 Määräykset 1 For Denmark users 7 ADVARSEL Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC60825 sikkerheds kravene. - Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 7 mw og bølgelængden er nm. Käyttäjille Suomessa ja Ruotsissa LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT 7 VAROITUS Laitteen Käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. - Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 7 mw ja aallonpituus on nm. 7 VARNING Om apparaten används på annat sätt än I denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. - Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 7 mw och våglängden är nm. 7 VAROITUS - Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. 7 VARNING - Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. For Norway users 7 ADVARSEL! Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1. - Dette en halvleder laser. Maksimal effekt till laserdiode er 7 mw og bølgelengde er nm. bizhub

28 1 Määräykset 1.5 Laserturvamerkintä Laserturvamerkintä on kiinnitetty laitteen ulkopuolelle kuvassa esitetyllä tavalla. Otsonipäästöt Sijoita laite hyvin ilmastoituun tilaan Laite tuottaa vähäisen määrän otsonia käytön aikana. Jos kopiointitila on huonosti ilmastoitu ja kopioita otetaan paljon, ilmassa saattaa tuntua epämiellyttävää hajua. Mukavan, terveellisen ja turvallisen työympäristön takaamiseksi suosittelemme, että kopiointitilaan järjestetään tehokas ilmanvaihto. Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil. Melu (vain eurooppalaisille käyttäjille) Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO bizhub 215

29 1.5 Määräykset 1 Vain EU-jäsenvaltioille Tämä symboli tarkoittaa: älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana! Kysy lisätietoja asuinkunnastasi tai jälleenmyyjältä loppuun kuluneiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden oikeasta käsittelystä. Tämä tuotteen kierrätys auttaa säilyttämään luonnonvaroja ja estämään mahdolliset virheellisen jätteen käsittelyn negatiiviset seuraukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tämä tuote on RoHS (2002/95/EC) -direktiivin mukainen. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan nähtävillä visuaalisen näytön työpaikoilla. Hankaluuksien välttämiseksi laitteen ei tule olla suoraan näkyvillä visuaalisen näytön työpaikoilla. Das Gerät ist nicht fur die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden. bizhub

30 1 Varoitustarrat ja -merkinnät Varoitustarrat ja -merkinnät Turvamerkinnät ja -tarrat on kiinnitetty tässä laitteessa seuraaviin paikkoihin. Ole hyvin varovainen, että onnettomuutta ei tapahdu suorittaessasi toimintoja, esimerkiksi poistaessasi paperi- tai niittitukosta. HUOMAA Älä irrota varoitustarroja ja -merkintöjä. Jos varoitustarra tai -merkintä on likaantunut, puhdista se luettavaksi. Jollet saa niitä luettaviksi tai varoitustarra- tai merkintä on vahingoittunut, ota yhteys huoltoedustajaan bizhub 215

31 1.7 Ilmoitus käyttäjille Ilmoitus käyttäjille Eurooppa Faksi on hyväksytty Neuvoston päätöksen 1999/5/EY yleiseurooppalaisten säännösten mukaisesti kytkettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen puhelinverkkoon (PSTN). Eri maiden puhelinverkkojen erojen vuoksi hyväksyntä ei kuitenkaan takaa, että yhteys PSTN-verkossa toimisi moitteettomasti. Jos ongelmia ilmenee, ota välittömästi yhteys laitteen toimittajaan. bizhub

32 1 Tilavaatimukset Tilavaatimukset Jotta varmistat laitteen toiminnan, tarvikkeiden ja tavaroiden täyttämisen, osien vaihtamisen ja sen että säännöllinen huolto voidaan suorittaa helposti, noudata alla kuvattuja tilavaatimuksia /16 (1109) 22-7/16 (570) 16-7/8 (429) 14-1/8 (358) 40-7/8 (1038) 19-3/16 (488) 52-1/16 (1323) 32-7/8 (835) HUOMAA Varmista, että laitteen taakse jää vähintään 100 mm (3-15/16 tuumaa) tilaa tuuletusputkelle. Yksikkö: tuuma (mm) 1-26 bizhub 215

33 1.9 Käytön turvaohjeet Käytön turvaohjeet Jotta saisit laitteesta mahdollisimman suuren hyödyn, noudata seuraavia ohjeita. Virtalähde Virtalähteen vaatimukset ovat seuraavat. - Jännitteen vaihtelu: enimmillään ± 10% ( V AC / V AC), + 6 / 10% (127 V AC) - Taajuuden vaihtelu: enintään ± 3 Hz (50/60 Hz) Käytä virtalähdettä, jossa on mahdollisimman vähän jännite- tai taajuusvaihtelua. Käyttöympäristö Laitteen käyttöympäristön on täytettävä seuraavat vaatimukset. - Lämpötila: C (50-86 F), vaihtelua korkeintaan 10 C (18 F) tunnissa - Kosteus: 15-85%, vaihtelu korkeintaan 10% tunnissa Kopioiden säilytys Noudata alla kuvattuja suosituksia kopioiden säilyttämisessä. - Jotta pitkään säilytettävät kopiot eivät haalistuisi, ne tulee säilyttää sellaisessa paikassa, jossa ne eivät joudu alttiiksi valolle. - Liuotinta sisältävä liima-aine (esim. liimaspray) saattaa liuottaa kopioiden väriaineen. - Värikopioiden värikerros on paksumpi kuin normaalien mustavalkoisten kopioiden. Kun värikopio taitetaan, väriaine voi halkeilla taitoskohdassa. bizhub

34 1 Kopiointia rajoittavat lait Kopiointia rajoittavat lait Joitain alkuperäisiä asiakirjatyyppejä ei koskaan saa kopioida tarkoituksenaan käyttää kopioita alkuperäisen sijasta. Seuraava lista ei ole täydellinen vaan se on tarkoitettu ohjeeksi vastuuntuntoiseen kopiointiin. <Rahoitusvälineet> - Henkilökohtaiset sekit - Matkasekit - Maksumääräykset - Talletustodistukset - Obligaatiot tai muut velkakirjat - Osakkeet <Lakiasiakirjat> - Ruokalipukkeet - Postimerkit (käytetyt tai käyttämättömät) - Valtion laitosten asettamat sekit tai vekselit - Veromerkit (käytetyt tai käyttämättömät) - Passit - Maahanmuuttoasiakirjat - Autojen rekisteriotteet - Kiinteistöjen omistus- ja hallinta-asiakirjat <Yleistä> - Henkilöllisyyspaperit, virka- ja arvomerkit - Tekijänoikeudella suojatut teokset, ilman oikeuden haltijan lupaa Lisäksi sekä kotimaisten että ulkomaisten rahojen ja taideteosten kopiointi ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa on kielletty kaikissa tapauksissa. Jos et ole varma alkuperäisen asiakirjan laadusta, kysy neuvoa lakimieheltä. HUOMAA Laitteessa on väärentämisenestotoiminto, jolla estetään maksuvälineiden laiton kopiointi. Toivomme, että ymmärrät, että kopioiduissa kuvissa voi olla jonkin verran kohinaa tai ettei kuvatietoja voida tietyissä olosuhteissa tallentaa tästä väärentämisenestotoiminnosta johtuen bizhub 215

35 1.11 Käyttäjän käsikirjasta Käyttäjän käsikirjasta Tämän tuotteen Käyttäjän käsikirja koostuu painetusta oppaasta ja "Käyttäjän käsikirja -DVD:stä". Varmista laitteen turvallinen ja asianmukainen käyttö lukemalla käsikirjan turvallisuustiedot ennen käyttöä: - Laitteen turvallisessa käytössä huomioitavat seikat - Tuoteturvallisuustietoa - Laitteen käyttöön liittyvät varotoimenpiteet - Tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien kuvaukset Painettu opas sisältää CD:n/DVD:n, jossa on laajennetut käyttöoppaat ja ohjelmisto. Katso CD:llä/DVD:llä olevista käyttöoppaista saadaksesi lisätietoja eri käyttötoiminnoista. DVD:n sisältämät Käyttäjän käsikirjat [Kopiointi-/tulostus-/faksaus-/skannaustoimintojen pikaopas] Tässä käsikirjassa kuvataan useimmin käytetyt toimenpiteet ja toiminnot, joiden avulla pääset käyttämään laitetta välittömästi. [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot] Tässä käsikirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti laitteen kopiointitilan toiminnot ja asetukset. - Alkuperäisten ja kopiopaperin tekniset vaatimukset - Kopiotoiminto - Laitteen huolto - Vianmääritys [Käyttäjän käsikirja: Faksitoiminnot] Tässä käsikirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti faksitoiminnot. - G3-faksitoiminto - Internetfaksi - PC-FAKSI [Käyttäjän käsikirja: Tulostustoiminnot] Tässä käsikirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti tulostustoiminnot. - Tulostustoiminto - Tulostinohjaimen asetukset [Käyttäjän käsikirja: Skannaustoiminnot] Tässä käsikirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti skannaustoiminnot. - Skannaustoiminto - TWAIN/WIA-skanneriohjaimen asetukset - Verkkoskannaus (sähköpostilähetys, FTP-lähetys ja SMB-lähetys) - Skann. USB:lle [Käyttäjän käsikirja: Verkonhallinta] Tässä käsikirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti kaikkien toimintojen asetusten määrittäminen verkkoyhteyden kautta. - Verkkoasetukset - Asetukset PageScope Web Connection -ohjelmalla bizhub

36 1 Laitteen toiminnot Laitteen toiminnot bizhub 215 -laitteet ovat digitaalisia mustavalkoisia monitoimilaitteita (MFP), jotka helpottavat ja tehostavat työskentelyä. Niitä voi käyttää kaikkien sovellusten kanssa ja missä tahansa toimistoympäristössä. Liiketoiminnalle oleellisten kopio-, faksi-, skannaus- ja tulostustoimintojen lisäksi näissä monitoimilaitteissa on verkkotoiminto, joka auttaa tehokkaassa asiakirjan hallinnassa. Kopio Skannaus Faksi Puhelinlinja Tulostin Verkko FTP-palvelin Sähköpostipalvelin SMB-palvelin Internet 1-30 bizhub 215

37 1.12 Laitteen toiminnot 1 Kopiotoiminto Tällä toiminnolla voit tulostaa nopeasti korkealaatuisia kuvia sisältäviä kopioita. Lisäksi useat eri toiminnot auttavat vähentämään toimistokuluja ja lisäävät tehokkuutta. Tulostustoiminto Tämän toiminnon avulla voit tulostaa vapaasti tietokoneella olevia tietoja USB-liitännän tai verkon kautta käyttämällä tulostinta jaettuna tulostimena. Kun tulostat tietoja, voit määrittää useita erilaisia asetuksia, kuten paperikoon, kuvan laadun ja asettelun. Tulostinohjain on helppo asentaa laitteen mukana toimitetulta DVD- ROM-levyltä. Faksitoiminto Tämä toiminto lähettää laitteella skannatun alkuperäisen haluamaasi kohteeseen. Voit lähettää alkuperäisen sähköpostin liitteenä käyttämällä internetfaksilähetystoimintoa. Voit myös lähettää sen kerralla useisiin kohteisiin tai välittää vastaanotettuja fakseja. Kun asennat faksiohjaimen, voit lähettää faksin suoraan tietokoneelta. Jotta voit käyttää faksitoimintoa, tarvitset lisävarusteena saatavan faksisarjan FK-510 ja laajennetun käyttöpaneelin MK-733. Verkkotoiminto Tämän toiminnon avulla voit käyttää laitetta jaettuna tulostimena tai lähettää helposti laitteella skannattuja tietoja haluamaasi kohteeseen verkon kautta. Ohjauspaneelin avulla voit lähettää tiedot FTP-palvelimelle tai lähettää tiedot sähköpostin liitetiedostona. Jotta voit käyttää verkkotoimintoa, tarvitset lisävarusteena saatavan verkkokortin NC-504 tai kuvanohjaimen IC-209 ja laajennetun käyttöpaneelin MK-733. Skannaustoiminto Tämä toiminto muuntaa paperiasiakirjat nopeasti värillisiksi digitaalisiksi tiedoiksi. Voit lähettää muunnetut tiedot helposti verkon kautta. Laitetta voidaan käyttää skannerina useiden erilaisten TWAIN-liittymän kanssa yhteensopivien sovellusohjelmistotuotteiden kanssa. Jotta voit käyttää skannaustoimintoa, tarvitset lisävarusteena saatavan verkkokortin NC-504 tai kuvanohjaimen IC-209 ja laajennetun käyttöpaneelin MK-733. bizhub

38 Ohjauspaneeli Ohjauspaneeli 1.13 Ohjauspaneelin osien nimet ja toiminnot Ohjauspaneelissa on näyttö, jossa näytetään viestit ja laitteistonäppäimet, kuten Start ja Poista/Seis. Tässä osiossa kuvataan kyseisten näppäinten toiminnot. Nro Nimi Toiminto 1 Erikok.alkuper. Määritä erikokoisten alkuperäisten tila painamalla tätä näppäintä. 2 Apuohj. Apuohjelmanäytössä voit määrittää seuraavat asetukset: Laitteen asetukset, paperilähteen asetukset, muok. koko: muisti, rummun kosteudenpoisto, hallinta, kopioasetus 1 ja kopioasetus 2, numeroiden rekisteröinti, faksin rekisteröinti, faksin lähetystoiminto, faksin vastaanottotoiminto, raportointi, skannausasetus 3 Näyttö Näyttää kopioiden lukumäärän, zoomsuhteen, apuohjelmanäytön, kuvakkeet ja virheviestit. 4 +,,, *, ) OK Käytä näppäimiä +,,, * ja ) liikkuaksesi näytössä näkyvien vaihtoehtojen välillä tai muuttaaksesi asetuksia. Määritä asetukset painamalla OK. 5 Takaisin Palaa edelliseen näyttöön painamalla tätä näppäintä. 6 Virhe Tämä valo syttyy tai vilkkuu, jos ilmenee virhe. 7 Toiminto Määritä kopioinnin lisäasetukset, kuten kopiointi sidontakohta määritettynä, painamalla tätä näppäintä. 8 Tummuus Määritä kopioitavan alkuperäisen skannaustummuus painamalla tätä näppäintä. 9 Laatu Valitse alkuperäisen kuvan laatu asetuksissa [TEKSTI], [VALOKUVA] ja [TEKSTI/VALOKUVA] painamalla tätä näppäintä. 10 Zoomi Suurenna tai pienennä kuvaa kopiointitilassa painamalla tätä näppäintä. 11 Paperi Valitse käytettävä paperikasetti painamalla tätä näppäintä. 12 Toiminto muisti Rekisteröi tai palauta määritetty kopiotoiminto. 13 Vahvista Vahvista laskurin tai tietoyhteyden tulos tai tulosta raportti painamalla tätä näppäintä. 14 Tunnuskopio Kopioi korttikokoisen alkuperäisen, kuten ajokortin, etu- ja takapuolen sisällöt yhdelle arkille painamalla tätä näppäintä. 15 Yhdistä alkuper. Kopioi monisivuinen alkuperäinen yhdelle arkille painamalla tätä näppäintä. 16 Viimeistely Valitse kopioinnin viimeistelytila painamalla tätä näppäintä puol./2-puol. Ota 1-puolinen tai 2-puolinen tulostustoiminto käyttöön painamalla tätä näppäintä bizhub 215

39 1.13 Ohjauspaneeli 1 Nro Nimi Toiminto 18 Tulostimen merkkivalo Tämä merkkivalo palaa vihreänä, kun laite on tulostustilassa. 19 Tulostin Ota tulostustila käyttöön painamalla tätä näppäintä. 20 Lukitus Ota tilien seuranta käyttöön painamalla tätä näppäintä. 21 Energian säästö Siirry lepotilaan painamalla tätä näppäintä. 22 A.../1... Vaihda näppäimistön numeromerkkien syötöstä ja kirjainmerkkien syöttöön ja päinvastoin painamalla tätä näppäintä. 23 Nollaus Nollaa kaikki ohjauspaneelin avulla määrittämäsi asetukset painamalla tätä näppäintä. (Ei rekisteröityjä asetuksia) Poista parhaillaan määrittämäsi työt painamalla tätä näppäintä. 24 Poista/Seis Poista juuri syöttämäsi luku painamalla tätä näppäintä. Pysäytä kesken olevat kopiotoiminnot painamalla tätä näppäintä. Pysäytä PC-tulostus painamalla tätä näppäintä. 25 Start Käynnistä kopiointitoiminto painamalla tätä näppäintä. Kun painat tätä näppäintä laitteen lämmitessä, seuraava kopiointityö -toiminto käynnistyy. Tämän näppäimen merkkivalo palaa sinisenä, kun laite on valmis käsittelemään kopiointityötä. Merkkivalo palaa puolestaan oranssina, kun laite ei ole valmis aloittamaan kopiointitoimintoa. 26 Näppäimistö Määritä kopioiden määrä. Syötä tietoja ja määritä erilaisia asetuksia. bizhub

40 1 Ohjauspaneeli 1.13 Laajennettu käyttöpaneeli MK-733 (lisävaruste) Nro Nimi Toiminto 1 Faksi Siirry faksitilaan painamalla tätä näppäintä. Merkkivalo palaa vihreänä, kun laite on faksitilassa. 2 Skannaus Siirry skannaustilaan painamalla tätä näppäintä. Merkkivalo palaa vihreänä, kun laite on skannaustilassa. (Tämä toiminto on käytettävissä vain kun laitteeseen on asennettu verkkokortti NC-504 tai kuvanohjain IC-209.) 3 Kopio Siirry kopiointitilaan painamalla tätä näppäintä. Merkkivalo palaa vihreänä, kun laite on kopiointitilassa. 4 Autom. RX merkkivalo Tämä merkkivalo palaa vihreänä, kun laite on asetettu Automaattinen vastaanotto -tilaan. 5 Muisti TX Määritä muistilähetys painamalla tätä näppäintä. Tämä merkkivalo palaa vihreänä, kun muistilähetystilan ON-asetus on valittuna. 6 Linja Tätä näppäintä painamalla voit asettaa laitteen tilaan, jossa puhelimeen voidaan vastata. Kun painat kyseistä näppäintä uudelleen, laite palautuu tilaan, jossa puhelin voidaan sulkea. 7 Uudell.val./Tauko Valitse uudelleen viimeksi valitsemasi vastaanottajan numero painamalla tätä näppäintä. Tämän toiminnon avulla odotusaikana voi soittaa puhelun alaliittymästä ulkoiseen linjaan tai vastaanottaa tietoja tietopalvelusta. 8 Pikavalinta Valitse lyhytvalintanumeroksi esirekisteröity faksinumero painamalla tätä näppäintä. 9 Puhelinluettelo Näytä pikavalintaan, ryhmävalintaan ja lyhytvalintaan rekisteröidyt tiedot painamalla tätä näppäintä. 10 Vaihtolevy Tämän levyn avulla voit vaihtaa käytettävissä olevia pikavalintanäppäimien numeroita. Kun vaihtolevy suljetaan kääntämällä se alas, käytettävissä ovat pikavalintanäppäimet Kun se avataan kääntämällä ylöspäin, käytettävissä ovat pikavalintanäppäimet Pikavalintanäppäin Valitse esirekisteröity kohde painamalla tätä näppäintä. Määritä pikavalintanäppäimien ja ryhmävalinnan asetukset näppäimien avulla. Määritä ohjelmavalinnan asetukset näppäimien avulla bizhub 215

41 1.14 Ohjauspaneelilla suoritettavat toiminnot Ohjauspaneelilla suoritettavat toiminnot Kun vaihdat asetusta, siirrä kohdistinta laitteen näppäimien +,,, * ja ) avulla. Määritä valitsemasi asetus painamalla OK. Zoomsuhteen määritys Seuraavassa kuvataan ohjauspaneelilla suoritettavat toiminnot käyttämällä esimerkkinä zoomsuhteen määritystä. 1 Paina painiketta Zoomi. 2 Paina kerran, ja paina sitten OK. ZOOM SUHDE AUTOMAATTINEN KIINTEÄ MANUAALINEN 3 Paina kahdesti, ja paina sitten OK. 121 % LGL->11x % KIINTEÄ ZOOMSUHDE 129 % LGL->11x Zoomsuhde on määritetty. Vinkkejä - Yllä kuvattu menettely on ilmaistu tässä asiakirjassa seuraavasti: "Valitse näppäimien +, avulla ja paina sitten OK". Kun haluat korjata tekemääsi määritystä, palaa takaisin edelliseen näyttöön painamalla Takaisin. bizhub

42 Virran kytkeminen/katkaiseminen Virran kytkeminen Virran kytkeminen/katkaiseminen 1.15 Virran katkaiseminen Vinkkejä - Lepotilassa Energian säästö palaa vihreänä ja ohjauspaneelin näyttö sammuu. Laite siirtyy pois lepotilasta, kun painat mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä. Sinun ei tarvitse katkaista ja kytkeä virtaa. - Älä katkaise virtaa, kun käytät faksitoimintoa. Muutoin faksin vastaanotto epäonnistuu. - Älä katkaise virtaa tulostuksen aikana. Muutoin seurauksena voi olla paperitukos. - Jos katkaiset virran, kun laitteen toiminto on kesken, kyseisellä hetkellä skannattavat, lähetettävät tai vastaanotettavat tiedot sekä käsiteltävinä olevat työt poistetaan. d Lisätietoja Halutessasi lisätietoja virran kytkemisestä/katkaisusta katso luku 2 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot] bizhub 215

43 1.16 Alkuperäisen asettaminen Alkuperäisen asettaminen Voit syöttää alkuperäisen laitteeseen asettamalla kyseessä olevan asiakirjan arkit yksi kerrallaan kopiointitason lasille tai asettamalla kerralla useita arkkeja syöttölaitteeseen. Alkuperäisen asettaminen kopiointitason lasille 1 Avaa syöttölaite ja aseta alkuperäinen lasin päälle. % Aseta alkuperäinen kopioitava puoli alaspäin. % Aseta alkuperäinen noudattamalla kopiointitason lasin vasemmassa reunassa ja yläreunassa olevia alkuperäisen mitta-asteikkoja. % Kun asetat alkuperäistä, joka on kalvo (esimerkiksi piirtoheitinkalvo) tai ohut paperi (kuultopaperi), aseta alkuperäisen päälle valkoinen paperi. % Halutessasi lisätietoja alkuperäisten ko'oista, joita voi asettaa kopiointitason lasille, katso luku 3 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. 2 Sulje syöttölaite varovasti. Voit asettaa kopiointitason lasille myös alkuperäisen, joka on kirja. Halutessasi lisätietoja menettelystä katso luku 3 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. bizhub

44 1 Alkuperäisen asettaminen 1.16 Alkuperäisen asetus syöttölaitteeseen 1 Avaa sivuohjain ja aseta alkuperäinen. % Aseta alkuperäinen kopioitava puoli ylöspäin. % Aseta syöttölaitteeseen kerralla korkeintaan 70 arkkia ja aseta arkkeja vain sen verran, että arkkipinon yläreuna on alempana kuin,-merkki. Muutoin seurauksena voi olla paperitukos tai alkuperäiset tai laite voivat vaurioitua. % Halutessasi lisätietoja alkuperäisten ko'oista, joita voi asettaa syöttölaitteeseen, katso luku 3 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. 2 Säädä sivuohjain alkuperäisen koon mukaan. % Jos et aseta alkuperäistä oikein, sen syöttäminen suoraan ei ehkä onnistu. % Voit asettaa syöttölaitteeseen myös erikokoisia alkuperäisiä. Halutessasi lisätietoja menettelystä katso luku 3 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. d Lisätietoja Jos alkuperäisen asetussuunta ei ole sama kuin suunta, jossa paperi syötetään paperikasettiin, määritä alkuperäisen suunta (alkuperäisen asetussuunta). Muutoin osa alkuperäisen kuvista saattaa jäädä tulostumatta. Halutessasi lisätietoja alkuperäisen suunnasta katso luku 4 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot] bizhub 215

45 1.17 Paperin asettaminen Paperin asettaminen Paperin asettaminen kasettiin 1 1 Vedä kasetti 1 ulos. % Paina nostolevyä alaspäin, kunnes se "napsahtaa" paikalleen. 1 Paperin syöttötela 2 Nostolevy HUOMAA Varo koskemasta käsilläsi paperin syöttötelaan. 2 Aseta paperinippu ja säädä sivuohjain. % Liu'uta sivuohjain paikalleen paperin koon mukaan. % Aseta paperit siten että puoli, jolle haluat tulostaa, on ylöspäin. % Aseta paperit ulokekappaleen alle siten että paperipinon yläreuna ei ylitä,-merkkiä. % Voit asettaa enintään 250 arkkia tavallista paperia. % Voit asettaa enintään 20 arkkia paksua paperia. % Voit asettaa enintään 10 piirtoheitinkalvoa. % Voit asettaa enintään 10 kirjekuorta. d Lisätietoja Halutessasi lisätietoja paperin lisäämisestä kasettiin 1 katso luku 3 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. bizhub

46 1 Paperin asettaminen Paperin asettaminen kasettiin 2, kasettiin 3, kasettiin 4 tai kasettiin 5 (lisävaruste) 1 Vedä kasetti ulos. % Paina nostolevyä alaspäin, kunnes se "napsahtaa" paikalleen Nostolevy 2 Aseta paperinippu ja säädä sivuohjain. % Liu'uta sivuohjain paikalleen paperin koon mukaan. % Aseta paperit siten että puoli, jolle haluat tulostaa, on ylöspäin. % Aseta paperit ulokekappaleen alle siten että paperipinon yläreuna ei ylitä,-merkkiä. % Voit asettaa enintään 250 arkkia tavallista paperia. % Et voi asettaa erikoispaperia (paksua paperia, piirtoheitinkalvoja tai kirjekuoria). d Lisätietoja Halutessasi lisätietoja paperin lisäämisestä kasettiin 2, kasettiin 3, kasettiin 4 tai kasettiin 5 katso luku 3 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot] bizhub 215

47 1.17 Paperin asettaminen 1 Paperin asettaminen ohisyöttötasolle (lisävaruste) Voit asettaa ohisyöttötasolle tavallista paperia, piirtoheitinkalvoja, kirjekuoria tai muuntyyppistä paperia. Seuraavassa kuvataan, kuinka ohisyöttötasolle asetetaan tavallista paperia. Vinkkejä - Jos asetat muuta kuin tavallista paperia, sinun on määritettävä paperityyppi ohjauspaneelin avulla. 1 Aseta paperinippu ja säädä sivuohjain. % Aseta paperit siten että puoli, jolle haluat kopioida, on alaspäin. % Ennen kuin asetat paperinippua paikalleen, varmista, että paperit eivät ole taitteella. % Liu'uta ohjain paikalleen paperin koon mukaan. % Aseta arkkeja vain sen verran, että pinon yläreuna on alempana kuin +-merkki. % Voit asettaa enintään 100 arkkia tavallista paperia. % Voit asettaa enintään 20 arkkia paksua paperia. % Voit asettaa enintään 10 piirtoheitinkalvoa. % Voit asettaa enintään 10 kirjekuorta. 2 Määritä paperi käyttämällä ohjauspaneelia. OHISYÖTÖN PAP.ASETUS KOKO: LTRv TYYPPI: VAKIO PALUU PAPERIASETUS TYYPPI: VAKIO KOKO: LTRv OHISYÖTÖN PAP.ASETUS PALUU TYYPPIASETUS OHISYÖTÖN PAP.KOKO 11x17 LGLw LTRw LTRv TYYPPIASETUS VAKIO UUSIOPAPERI 1-PUOL. ERIKOIS % Valitse näppäimien +, avulla [KOKO] ja paina sitten ). % Valitse näppäimien +, avulla paperikoko ja paina sitten OK. % Valitse näppäimien +, avulla [TYYPPI] ja paina sitten ). % Valitse näppäimien +, avulla paperityyppi ja paina sitten OK. d Lisätietoja Halutessasi lisätietoja paperin lisäämisestä ohisyttötasolle katso luku 4 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. bizhub

48 1 Tukoksen poistaminen Tukoksen poistaminen Jos laitteeseen tulee paperitukos, ohjauspaneelin Virhe-merkkivalo syttyy ja näyttöön tulee viesti. Muista lukea näytössä näkyvä viesti, jotta voit tarkastaa tukoksen sijainnin ennen tukoksen poistamista. VAROITUS PAPERITUKOS Avaa 1. sivukansi Näytä vapautustapa Näyttöön tulee viesti, joka kertoo paperitukoksen sijainnin. Viesti Tukoksen sijainti [Avaa 1. sivukansi] Pääyksikön sisällä Ohisyöttötaso Kasetti 1 [Avaa 2. sivukansi] Kasetti 2 [Avaa 3. sivukansi] Kasetti 3 [Avaa 4. sivukansi] Kasetti 4 [Avaa 5. sivukansi] Kasetti 5 [Avaa asiak. syöttöl. kansi] Syöttölaite [Avaa 2-puol. kansi] Automaattinen kaksipuolisuusyksikkö 1-42 bizhub 215

49 1.18 Tukoksen poistaminen 1 Pääyksikössä, ohisyöttötasolla tai kasetissa 1 olevan paperitukoksen poistaminen Seuraavassa kuvataan, kuinka paperitukos poistetaan pääyksiköstä, ohisyöttötasolta tai kasetista 1. Vinkkejä - Kehiteyksikön ympärillä sijaitsevat alueet ovat kuumia. Palovammojen välttämiseksi älä koske mihinkään muihin kuin toimenpiteissä määritettyihin osiin. Jos kosket kuumaan osaan, viilennä iho välittömästi kylmällä vedellä ja ota yhteys lääkäriin. - Jos kosket siirtotelan pintaan, kopioiden kuvien laatu voi heikentyä. Varo koskemasta käsilläsi siirtotelan pintaan. - Vapauttaessasi painekahvaa, pidä kiinni kahvan vihreästä osasta. - Jos kosket PC-rummun pintaan, kopioiden kuvien laatu voi heikentyä. Varo koskemasta käsilläsi PVC-rummun pintaan. bizhub

50 1 Tukoksen poistaminen 1.18 Paperitukoksen poistaminen kasetista 2, kasetista 3, kasetista 4 tai kasetista 5 Seuraavassa kuvataan, kuinka paperitukos poistetaan kasetista 2, kasetista 3, kasetista 4 tai kasetista 5. Kasetin 2 kohdalla toimitaan seuraavasti. Sovella samaa menettelyä kasetin 3, kasetin 4 ja kasetin 5 kohdalla. Paperitukoksen poistaminen syöttölaitteesta Seuraavassa kuvataan, kuinka paperitukos poistetaan syöttölaitteesta bizhub 215

51 1.18 Tukoksen poistaminen 1 Tukoksen poistaminen automaattisesta kaksipuolisuusyksiköstä Seuraavassa kuvataan, kuinka paperitukos poistetaan automaattisesta kaksipuolisuusyksiköstä. bizhub

52 Tarvikkeiden vaihtaminen Tarvikkeiden vaihtaminen 1.19 Väriainepullon vaihtaminen Kun väriaine loppuu, ohjauspaneelin Virhe-merkkivalo syttyy ja näyttöön tulee viesti. Kun viesti tulee näkyviin, vaihda väriainepullo uuteen. VAROITUS VÄRI LOPPU (LISÄÄ VÄRIÄ) Näytä vapautustapa Vinkkejä - Kun vaihdat väriainepulloa, varmista, että käytät vain tähän laitteeseen suositettua väriainepulloa. Muun väriainepullon käyttäminen aiheuttaa toimintahäiriöitä. Kysy neuvoa huoltoedustajalta. - Toimita tyhjä väriainepullo huoltoedustajalle. Säilytä tyhjät väriainepullot erillisessä pakkauksessa. Älä hävitä pulloja. - Ennen kuin asennat uutta väriainepulloa, ravista sitä kunnolla noin 5-10 kertaa sivuttain ja ylös alas kääntäen bizhub 215

53 1.20 Lisävarusteiden määritys Lisävarusteiden määritys Tässä osiossa kuvataan lisävarusteet, jotka voidaan asentaa laitteeseen. Lisävarusteiden avulla voidaan optimoida laitteen toiminnot ja parantaa toimistotyöskentelyä. Nro Nimi Kuvaus 1 Pääyksikkö Alkuperäinen skannataan skanneriosalla ja tulostinosa tulostaa skannatun kuvan. Käsikirjassa pääyksiköstä käytetään vastaisuudessa nimitystä "tämä laite", "pääyksikkö" tai bizhub Kopiointitason kansi OC-512 Pitää asetetut alkuperäiset paikoillaan. Tässä käsikirjassa yksiköstä käytetään vastaisuudessa nimitystä kopiointitason kansi. 3 Kääntävä automaattinen syöttölaite DF Automaattinen kaksipuolisuusyksikkö AD-509 Syöttää ja skannaa alkuperäiset automaattisesti sivu kerrallaan. Tämä yksikkö kääntää ja skannaa kaksipuoliset alkuperäiset automaattisesti. Tässä käsikirjassa yksiköstä käytetään vastaisuudessa nimitystä syöttölaite (ADF). Tämän yksikön avulla 2-puolinen alkuperäinen voidaan tulostaa 1-puolisena tai 2-puolisena. 5 Nippuohisyöttötaso MB-505 Tämä on paperinippujen manuaalinen syöttöyksikkö, jonka maksimikapasiteetti on 100 arkkia. Yksiköstä käytetään vastaisuudessa nimitystä ohisyöttötaso. 6 Paperinsyöttöyksikkö PF-507 Tähän paperinsyöttöyksikköön voidaan asettaa enimmillään 250 arkkia. Tähän laitteeseen voidaan lisätä enimmillään neljä kasettia. Yksiköstä käytetään vastaisuudessa nimitystä kasetti 2/ kasetti 3/kasetti 4/kasetti 5. bizhub

54 1 Lisävarusteiden määritys 1.20 Nro Nimi Kuvaus 7 Taso DK-706 Tämä laite voidaan asentaa tähän tasoon. Tason avulla voit asentaa tämän laitteen lattialle. Tasoon voidaan lisätä yksi kasetti. Tässä käsikirjassa tasosta käytetään vastaisuudessa nimitystä taso. 8 Taso DK-707 Tämä laite voidaan asentaa tähän tasoon. Tason avulla voit asentaa tämän laitteen lattialle. Tähän tasoon voidaan lisätä enimmillään kolme kasettia. Tässä käsikirjassa tasosta käytetään vastaisuudessa nimitystä taso. 9 Taso DK-708 Tämä laite voidaan asentaa tähän tasoon. Tason avulla voit asentaa tämän laitteen lattialle. Tähän tasoon voidaan lisätä enimmillään neljä kasettia. Tässä käsikirjassa tasosta käytetään vastaisuudessa nimitystä taso. 10 Laajennettu käyttöpaneeli MK-733 Faksi- ja skannaustoimintoja käyttäessäsi voit rekisteröidä tai hakea osoitekirjan, rekisteröintinumeron ja osoitteen. 11 Kuvanohjain IC-209 * Tämä on sisäänrakennettu tulostinohjain, jonka avulla voit: Käyttää tätä laitetta PC-tulostimena (PCL tai GDI) tai Skannata alkuperäisen ja lähettää sen tiedot tietokoneelle tai lähettää sen sähköpostin liitetiedostona. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Tulostustoiminnot]. 12 Verkkokortti NC-504 * Tämä on sisäänrakennettu verkkokortti, jonka avulla voit: Käyttää tätä laitetta verkkotulostimena tai Lähettää skannatun alkuperäisen tietokoneelle sähköpostin liitetiedostona. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Verkonhallinta]. 13 Faksisarja FK-510 * Mahdollistaa tämän laitteen käytön faksina. Mahdollistaa vaihtoehtoisesti useampien puhelinlinjojen kytkennän. 14 Mekaaninen laskuri MC-504 * Näyttää kopioitujen/tulostettujen sivujen kokonaismäärän. * Tarkoittaa sisäänrakennettua lisävarustetta, joka ei näy yllä olevassa kuvassa bizhub 215

55 2 Käyttö kopiokoneena

56

57 2.1 Alkuperäisen kopiointi 2 2 Käyttö kopiokoneena 2.1 Alkuperäisen kopiointi Tässä osiossa kuvataan alkuperäisen asettamisen ja kopioinnin perustoimenpiteet. 1 Paina Kopio ja aseta alkuperäinen. % Halutessasi lisätietoja alkuperäisen asettamisesta katso s Määritä kuvan laatu. LAATU (ALKUPERÄINEN) TEKSTI/KUVA TEKSTI KUVA % Valitse oikea asetus näppäimien +, avulla ja paina sitten OK. % Jos alkuperäinen sisältää sekä tekstiä että valokuvia, valitse [TEKSTI/KUVA]. % Jos alkuperäinen sisältää vain tekstiä, valitse [TEKSTI]. % Jos alkuperäinen sisältää vain valokuvia, valitse [KUVA]. 3 Määritä tummuus. VALOTUS (TEKSTI/KUVA) AUTOMAATTINEN MANUAALINEN VALOTUS (TEKSTI/KUVA) AUTOMAATTINEN MANUAALINEN % Valitse oikea asetus näppäimien +, avulla ja paina sitten OK. % Jos valitset asetuksen [MANUAALINEN], valitse oikea tummuus näppäimien *) avulla ja paina sitten OK. % Manuaalisessa asetuksessa voit valita tummuustason yhdeksästä eri vaihtoehdosta. % Et voi määrittää yhtäaikaisesti automaattista tummuuden säätöä ja kuvan laatuasetusta [KUVA]. 4 Määritä kopioiden määrä näppäimistöllä ja paina sitten Start. % Kun asetat alkuperäisen kopiointitason lasille, toista vaiheet 1-4. % Voit keskeyttää käynnissä olevan kopiotoiminnon painamalla Poista/seis. Katso lisätietoja kohdasta s bizhub

58 2 Alkuperäisen koon suurentaminen tai pienentäminen Alkuperäisen koon suurentaminen tai pienentäminen Kun alkuperäinen on erikokoinen kuin tulostuspaperin koko, voit määrittää tulostuksen kopiointisuhteen. 1 Paina Kopio ja aseta alkuperäinen. % Halutessasi lisätietoja alkuperäisen asettamisesta katso s Paina Zoomi ja valitse sitten [KIINTEÄ]. ZOOM SUHDE AUTOMAATTINEN KIINTEÄ MANUAALINEN KIINTEÄ ZOOMSUHDE 100 % 121 % LGL->11x % LTR->11x % % Valitse oikea zoomsuhde näppäimien +, avulla ja paina sitten OK. % Valitse zoomsuhde seuraavista vaihtoehdoista: 25%, 50%, 64%, 78%, 100%, 121%, 129%, 200% ja 400%. % Kun haluat määrittää zoomsuhteen näppäimistöllä, valitse asetus [MANUAALINEN]. 3 Määritä kopioiden määrä näppäimistöllä ja paina sitten Start. % Voit keskeyttää käynnissä olevan kopiotoiminnon painamalla Poista/seis. Katso lisätietoja kohdasta s % Kun asetat alkuperäisen kopiointitason lasille, toista vaiheet 1-3. Zoomsuhteen määritys manuaalisesti ZOOM SUHDE AUTOMAATTINEN KIINTEÄ MANUAALINEN MANUAAL. ZOOMSUHDE 123 % ( %) tai nronäpp. Valitse näppäimien +, avulla [MANUAALINEN] ja paina sitten OK. Syötä haluamasi arvo näppäimien +, tai näppäimistön avulla ja paina sitten OK. Vinkkejä - Voit poistaa syöttämäsi arvon painamalla Poista/seis. d Lisätietoja Halutessasi lisätietoja pysty- ja vaakasuuntaisen zoomsuhteen asetuksesta katso luku 4 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. 2-4 bizhub 215

59 2.3 Kopiopaperin säästäminen Kopiopaperin säästäminen Tässä osiossa kuvataan, kuinka tulostat paperin molemmille puolille (2-puolinen kopiointi) ja kuinka tulostat monta pienennettyä sivua yhdelle arkille (yhdistelmäkopiointi). 2-puolinen kopiointi Kun kopioitavana on suuri määrä 1-puolisia alkuperäisiä, kopioiminen arkkien molemmille puolille vähentää käytetyn paperin määrää 50 prosentilla. 2-puolinen kopiotoiminto on käytettävissä ainoastaan silloin kun lisävarusteena saatava automaattinen kaksipuolisuusyksikkö AD-509 on asennettu. 1 Paina Kopio ja aseta alkuperäinen. % Halutessasi lisätietoja alkuperäisen asettamisesta katso s Määritä 2-puolisen kopioinnin asetukset. YKSI/KAKSIPUOLINEN 1-PUOL.>1-PUOL. 1-PUOL.>2-PUOL. 2-PUOL.>1-PUOL. TUL. SIDONTAPAIK. % Valitse näppäimien +, avulla [1-PUOL. > 2-PUOL.] ja paina OK. % Kun valitset [1-PUOL. > 2-PUOL.] ja painat ), voit määrittää tulostearkkien nidontapaikan. Vinkkejä Asetuksessa [1-PUOL. > 2-PUOL.] [1-PUOL.] tarkoittaa 1-puolista alkuperäistä ja [2-PUOL.] tarkoittaa 2-puolista kopiota. 3 Määritä kopioiden määrä näppäimistöllä ja paina sitten Start. % Voit keskeyttää käynnissä olevan kopiotoiminnon painamalla Poista/seis. Katso lisätietoja kohdasta s % Kun olet asettanut alkuperäisen kopiointitason lasille, siirry vaiheeseen 4. 4 Kun näyttöön tulee viesti, aseta seuraava alkuperäinen ja paina sitten OK. PAPERI: 1 LTRw ZOOM : 100 % SEURAAVA SIVU? SKANN=KYL (PRN=START) bizhub

60 2 Kopiopaperin säästäminen Kun kaikki alkuperäiset on skannattu, paina Start. Vinkkejä - Skannattu sivumäärä näkyy kopiomäärän alapuolella. Yhdistelmäkopiointi Seuraavassa kuvataan, kuinka yhdistelmäkopiointi tapahtuu ja kuinka useita alkuperäisiä (kaksi tai neljä sivua) tulostetaan yhdelle sivulle. 1 Paina Kopio ja aseta alkuperäinen. % Halutessasi lisätietoja alkuperäisen asettamisesta katso s Paina Yhdistä alkuper. ja valitse [2in1] tai [4in1]. YHDISTÄ ALKUPERÄINEN OFF 2in1 4in1 % Kun valitset [2in1] ja painat ), voit määrittää alkuperäisen suunnan. % Kun valitset [4in1] ja painat ), voit määrittää sivujärjestyksen. Kun painat tämän jälkeen ), voit määrittää alkuperäisen suunnan. 3 Määritä kopioiden määrä näppäimistöllä ja paina sitten Start. % Voit keskeyttää käynnissä olevan kopiotoiminnon painamalla Poista/seis. Katso lisätietoja kohdasta s % Kun olet asettanut alkuperäisen kopiointitason lasille, siirry vaiheeseen 4. 4 Kun näyttöön tulee viesti, aseta seuraava alkuperäinen ja paina sitten OK. PAPERI: 1 LTRw ZOOM: 50 % SEURAAVA SIVU? SKANN=KYL (PRN=START) 5 Kun kaikki alkuperäiset on skannattu, paina Start. Vinkkejä - Skannattu sivumäärä näkyy kopiomäärän alapuolella. 2-6 bizhub 215

61 2.4 Kopiointi muokattua paperikokoa käyttäen Kopiointi muokattua paperikokoa käyttäen Voit käyttää muokattua paperikokoa ohisyöttötasolla ja kasetissa 1. Seuraavassa kuvataan esimerkki, kuinka asetat paperia ohisyöttötasolle ja kuinka tulostat alkuperäisen paperille. 1 Paina Kopio ja aseta alkuperäinen. % Halutessasi lisätietoja alkuperäisen asettamisesta katso s Aseta paperinippu ohisyöttötasolle. % Ohisyöttötasolle voi asettaa enintään 100 arkkia. Aseta paperiarkkeja vain sen verran, että pinon yläreuna on alempana kuin +-merkki. % Kun asetat ohisyöttötasolle paperia, ohjauspaneeliin tulee näyttö, jossa voit valita ohisyöttötasolla olevan paperin. Siirry vaiheeseen 3 ja määritä mukautetun paperikoon asetukset. 3 Määritä mukautetun paperikoon asetukset. OHISYÖTÖN PAP.ASETUS KOKO: LTRv TYYPPI: VAKIO PALUU PAPERIASETUS OHISYÖTÖN PAP.KOKO X=150( ) Y= 90( ) Syött=10näpp(Val.=OK) OHISYÖTÖN PAP.KOKO KOON SYÖTTÄMINEN MUISTI1: [432/297] MUISTI1: [140/ 90] OHISYÖTÖN PAP.ASETUS KOKO: [150/200] TYYPPI: VAKIO PALUU TYYPPIASETUS OHISYÖTÖN PAP.KOKO X=150( ) Y= 90( ) Syött=10näpp(Val.=OK) TYYPPIASETUS VAKIO UUSIOPAPERI 1-PUOL. ERIKOIS % Valitse näppäimien +, avulla [KOKO] ja paina sitten ). (1) % Valitse näppäimien +, avulla oikea asetus ja paina sitten OK. (2)(6) % Määritä paperikoko näppäimistöllä ja paina sitten OK. (3)(4) % Valitse näppäimien +, avulla [TYYPPI] ja paina sitten ). (5) % Palaa perusnäyttöön painamalla Takaisin. % Jos et ole varma muokatun paperikoon mitoista, mittaa pituus X ja leveys Y käyttämällä alkuperäisen mitta-asteikkoa. 4 Määritä kopioiden määrä näppäimistöllä ja paina sitten Start. d Lisätietoja Halutessasi lisätietoja kasetin 1 paperiasetusten määrityksestä katso luku 6 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. bizhub

62 2 Kopiointi kirjekuoriin Kopiointi kirjekuoriin Voit asettaa kirjekuoria ohisyöttötasolle ja kasettiin 1. Seuraavassa kuvataan esimerkki, kuinka asetat kirjekuoria ohisyöttötasolle ja kuinka tulostat alkuperäisen kirjekuoreen. 1 Paina Kopio ja aseta alkuperäinen. % Halutessasi lisätietoja alkuperäisen asettamisesta katso s Aseta kirjekuoret ohisyöttötasolle. % Aseta kirjekuoret läppäpuoli on ylöspäin siten että puoli, jolle haluat kopioida alkuperäisen, on alaspäin. % Ohisyöttötasolle voi asettaa enintään 10 kirjekuorta. Aseta kirjekuoria vain sen verran, että pinon yläreuna on alempana kuin +-merkki. % Kun asetat ohisyöttötasolle kirjekuoria, ohjauspaneeliin tulee näyttö, jossa voit määrittää paperin. Siirry vaiheeseen 3 ja määritä asetukset. 3 Määritä kirjekuorien asetukset. OHISYÖTÖN PAP.ASETUS KOKO: LTRv TYYPPI: VAKIO PALUU PAPERIASETUS OHISYÖTÖN PAP.KOKO X=241( ) Y=105( ) Syött=10näpp(Val.=OK) OHISYÖTÖN PAP.KOKO KOON SYÖTTÄMINEN MUISTI1: [432/297] MUISTI1: [140/ 90] OHISYÖTÖN PAP.ASETUS KOKO:[241/105] TYYPPI: VAKIO PALUU TYYPPIASETUS OHISYÖTÖN PAP.KOKO X=241( ) Y= 90( ) Syött=10näpp(Val.=OK) TYYPPIASETUS KALVO KORTTI1 KORTTI2 KIRJEKUORI % Valitse näppäimien +, avulla [KOKO] ja paina sitten ). (1) % Valitse näppäimien +, avulla oikea asetus ja paina sitten OK. (2) % Määritä kirjekuoren koko näppäimistöllä ja paina sitten OK. (3)(4) % Valitse näppäimien +, avulla [TYYPPI], paina ) ja valitse [KIRJEKUORI]. (5)(6) % Palaa perusnäyttöön painamalla Takaisin. % Jos et ole varma kirjekuorien koosta, mittaa pituus X ja leveys Y käyttämällä alkuperäisen mittaasteikkoa. 4 Määritä kopioiden määrä näppäimistöllä ja paina sitten Start. d Lisätietoja Halutessasi lisätietoja kasetin 1 paperiasetusten määrityksestä katso luku 6 [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. 2-8 bizhub 215

63 2.6 Käynnissä olevan kopiotoiminnon peruuttaminen Käynnissä olevan kopiotoiminnon peruuttaminen Tässä osiossa kuvataan, kuinka peruutat kopiotoiminnon, joka on käynnistetty painamalla Start. 1 Määritä kopiointiasetukset ja paina sitten Start. 2 Paina kopioinnin aikana Poista/seis. Näyttöön tulee viesti [Odota], ja työn käsittely pysäytetään. 3 Valitse näppäimien +, avulla [KYLLÄ] ja paina sitten OK. PERUTAANKO TYÖ KYLLÄ EI % Jos valitset [EI], pysäytetty työ käynnistetään uudelleen. bizhub

64 2 Käynnissä olevan kopiotoiminnon peruuttaminen bizhub 215

65 3 Käyttö faksina

66

67 3.1 Faksin lähettäminen 3 3 Käyttö faksina 3.1 Faksin lähettäminen Tässä osiossa selitetään, kuinka lähetät faksin. Tämä laite tukee G3-faksitoimintoa. Lähetys- ja vastaanottotoimintoja voidaan käyttää vain G3-yhteensopivien etälaitteiden kanssa. 1 Paina Faksi. 2 Aseta alkuperäinen. % Halutessasi lisätietoja alkuperäisen asettamisesta katso s Määritä kuvan laatu. LAATU VAKIO/TEKSTI HIENO/TEKSTI E-HIENO/TEKSTI VAKIO/KUVA % Valitse näppäimien +, avulla oikea asetus ja paina sitten OK. % Kun lähetät alkuperäistä, joka on valokuva, valitse [VAKIO/KUVA], [HIENO/KUVA] tai [E-HIENO/KUVA]. % Jos valitset asetuksen [E-HIENO/TEKSTI] tai [E-HIENO/KUVA], alkuperäistä ei ehkä voida lähettää määritysten mukaisesti. Tällöin alkuperäinen lähetetään käyttämällä asetusta [HIENO/TEKSTI] tai [VAKIO/KUVA]. % Jos määrität asetuksen [HIENO/KUVA] tai [E-HIENO/KUVA] ja alkuperäisen koko on suurempi kuin vastaanottajan käyttämä paperikoko, kuvan laatu voi heikentyä kohdefaksin suorituskyvystä riippuen. 4 Määritä tummuus. VALOTUS % Määritä näppäinten *) avulla oikea tummuus ja paina sitten OK. 5 Syötä faksinumero näppäimistöllä ja paina sitten Start. % Osoitekirjasta löydät numerot, jotka on rekisteröity pikavalintaan tai lyhytvalintaan. % Kun haluttu numero on rekisteröity pikavalintanumeroksi, valitse kohde pikavalinnasta. % Määritä pikavalintaan rekisteröity numero painamalla Pikavalinta ja määrittämällä sitten pikavalintanumero näppäimistöllä. % Voit keskeyttää lähetyksen painamalla Poista/seis ja valitsemalla näytössä [KYLLÄ]. Katso lisätietoja kohdasta s % Kun olet asettanut alkuperäisen kopiointitason lasille, siirry vaiheeseen 6. bizhub

68 3 Faksin lähettäminen 6 Valitse näppäimien +, avulla [AUTOM. TUNNISTUS] tai [MANUAALINEN] ja paina sitten OK. % Jos valitset asetuksen [MANUAALINEN], määritä paperikoko. 3.1 KIRJASKANNAUS AUTOM. TUNNISTUS MANUAALINEN: LTRv 7 Aloita skannaus painamalla OK. 8 Kun skannaat useita alkuperäisiä peräkkäin, aseta seuraava alkuperäinen ja paina sitten OK. 9 Kun kaikki alkuperäiset on skannattu, paina Start. % Voit keskeyttää lähetyksen painamalla Poista/seis ja valitsemalla näytössä [KYLLÄ]. Katso lisätietoja kohdasta s bizhub 215

69 3.2 Faksin lähettäminen samanaikaisesti useisiin kohteisiin Faksin lähettäminen samanaikaisesti useisiin kohteisiin Sarjalähetys Alkuperäinen voidaan lähettää kerralla useisiin kohteisiin. Tästä toiminnosta käytetään nimitystä sarjalähetys. Voit määrittää useita kohteita kahdella tavalla. Toinen tapa on syöttää kohteet näppäimistöllä ja toinen on valita ne rekisteröidyistä kohteista. Voit myös käyttää kyseisten tapojen yhdistelmää. 1 Paina Faksi ja aseta alkuperäinen. % Halutessasi lisätietoja alkuperäisen asettamisesta katso s Määritä kohteet. FAKSITOIMINTO RYHMÄ POSTIL.LÄH TULOSTA POSTIL.VO. POLLAUS LÄH RYHMÄ KOHDE RYHMÄ LISÄÄ TARKISTA/MUOKKAA PALUU LISÄÄ TARKISTA/MUOKKAA RYHMÄ PALUU % Valitse näppäimien +, avulla [RYHMÄ] ja paina sitten OK. (1) % Valitse kohde ja paina sitten OK. (2) % Valitse näppäimien +, avulla [LISÄÄ] ja paina sitten OK. (3) % Määritä kaikki kohteet toistamalla vaiheet (1) - (3). % Kun olet määrittänyt kaikki kohteet, valitse [PALUU] ja paina sitten OK. (4) % Voit tarkastaa kohteet valitsemalla [TARKISTA/MUOKKAA]. 3 Määritä muut tarvittavat asetukset ja paina sitten Start. % Kun olet asettanut alkuperäisen kopiointitason lasille, määritä skannauskoko. Katso lisätietoja kohdasta s % Voit keskeyttää lähetyksen painamalla Poista/seis ja valitsemalla näytössä [KYLLÄ]. Katso lisätietoja kohdasta s bizhub

70 3 Faksiyhteyden tulosten tarkastus Faksiyhteyden tulosten tarkastus Kun alkuperäisiä on lähetetty tai vastaanotettu, yhteyden tulostiedot (enintään 60 tulosta) tallennetaan. 1 Tarkasta yhteyden tulos. VAHVISTA TILA KAIKKI SIVUT TX/RX. TULOS RAPORTIN TULOSTUS PALUU TX/RX TULOS 60(HEINÄ,25 14:25)LÄH. AAA TOKIO -OK RAPORTTI=START % Valitse näppäimien +, avulla [TX/RX TULOS] ja paina sitten OK. % Valitse näppäimien +, avulla yhteystulos, jota haluat tarkastella. % Voit tulostaa yhteyden tulosraportin painamalla Start. Kun yhteyden tulosraportti on tulostettu, näyttöön avautuu perusnäyttö. 2 Määritä raportin tulostusasetukset. VAHVISTA TILA KAIKKI SIVUT TX/RX TULOS RAPORTIN TULOSTUS PALUU RAPORTIN TULOSTUS LÄHETYSRAPORTTI VAST:OT.RAPORTTI TOIMINTARAPORTTI MUISTITIETOLISTA % Valitse näppäimien +, avulla [RAPORTIN TULOSTUS] ja paina sitten OK. % Valitse näppäimien +, avulla raportti, jonka haluat tulostaa, ja paina sitten OK tai Start. % Raportin tulostuksessa tuetaan seuraavia paperikokoja. 5-1/2 e 8-1/2 v, 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8-1/2 e 11 w/v, 8-1/2 e 14 w, 11 e 17 w, A5 v, B5 w/v, A4 w/v, B4 w ja A3 w 3 Paina Start. 3-6 bizhub 215

71 3.4 Usein käytettyjen faksikohteiden rekisteröiminen Usein käytettyjen faksikohteiden rekisteröiminen Voit rekisteröidä usein käytetyt kohteet. Voit rekisteröidä kohteita pikavalintaan, lyhytvalintaan, ryhmävalintaan ja ohjelmavalintaan. Tässä osiossa kuvataan, kuinka rekisteröit kohteita pikavalintaan ja lyhytvalintaan. Kohteiden rekisteröinti pikavalintaan Kun rekisteröit kohteen pikavalintaan, voit määrittää kohteen helposti ja tarkasti ilman että sinun tarvitsee syöttää faksinumeroa näppäimistöllä. 1 Paina Apuohj. ja valitse [NUMEROIDEN REKIST.]. APUTOIMINNOT YLLÄPITO KOPIOASETUKSET 1 KOPIOASETUKSET 2 NUMEROIDEN REKIST. % Valitse se näppäimien +, avulla ja paina sitten OK. 2 Valitse [PIKAVALINTA]. NUMEROIDEN REKIST. PIKAVALINTA LYHYTVALINTA RYHMÄVALINTA OHJELMAVALINTA PIKAVALINTA -VALITSE REK.NÄPP.- % Valitse se näppäimien +, avulla ja paina sitten OK. % Halutessasi lisätietoja kohteiden rekisteröinnistä ryhmävalintaan katso luku 7 [Käyttäjän käsikirja: Faksitoiminnot]. 3 Rekisteröi kohde painamalla haluttua pikavalintanäppäintä. % Voit rekisteröidä jopa 32 pikavalintapaikkaa. % Kun LDAP-asetus on määritetty, valitse [MANUAALINEN ASETUS]. bizhub

72 3 Usein käytettyjen faksikohteiden rekisteröiminen 4 Syötä kohteen nimi ja faksinumero näppäimistöllä ja paina sitten OK. 3.4 PIKAVALINTA 01 NIMI PIKAVALINTA 01 KOHDE MUU ASETUS=, % Halutessasi lisätietoja merkkien syöttämisestä katso s % Halutessasi lisätietoja F-koodatun lähetyksen, siirtonopeuden tai lähetyksen aika-asetuksen määrityksestä katso luku 7 [Käyttäjän käsikirja: Faksitoiminnot]. Kohteiden rekisteröinti lyhytvalintaan Kun rekisteröit kohteen lyhytvalintaan, voit määrittää kohteen helposti ja tarkasti ilman että sinun tarvitsee syöttää faksinumeroa näppäimistöllä. 1 Paina Apuohj. ja valitse [NUMEROIDEN REKIST.]. APUTOIMINNOT YLLÄPITO KOPIOASETUKSET 1 KOPIOASETUKSET 2 NUMEROIDEN REKIST. % Valitse se näppäimien +, avulla ja paina sitten OK. 2 Valitse [LYHYTVALINTA]. NUMEROIDEN REKIST. PIKAVALINTA LYHYTVALINTA RYHMÄVALINTA OHJELMAVALINTA % Valitse se näppäimien +, avulla ja paina sitten OK. % Halutessasi lisätietoja kohteiden rekisteröinnistä ryhmävalintaan katso luku 7 [Käyttäjän käsikirja: Faksitoiminnot]. 3-8 bizhub 215

73 3.4 Usein käytettyjen faksikohteiden rekisteröiminen 3 3 Syötä haluttu 3-numeroinen lyhytvalintanumero näppäimistöllä ja paina sitten OK. LYHYTVALINTA LYHYTVALINTA: 001 -PAINA OK- % Voit rekisteröidä jopa 250 ( ) lyhytvalintapaikkaa. % Kun LDAP-asetus on määritetty, valitse [MANUAALINEN ASETUS]. 4 Syötä kohteen nimi ja faksinumero näppäimistöllä ja paina sitten OK. LYHYTVALINTA 01 NIMI LYHYTVALINTA 01 KOHDE MUU ASETUS=, % Halutessasi lisätietoja merkkien syöttämisestä katso s % Halutessasi lisätietoja F-koodatun lähetyksen, siirtonopeuden tai lähetyksen aika-asetuksen määrityksestä katso luku 7 [Käyttäjän käsikirja: Faksitoiminnot]. bizhub

74 3 Merkkien syöttäminen Merkkien syöttäminen Valitse syötettävä merkki näppäimen A.../1... avulla. Voit syöttää numeroita (1...) sekä kirjain- ja erikoismerkkejä (A...). Valitse ja syötä merkki näppäimistöllä. Merkkien syöttäminen näppäimistöllä Esimerkki: merkit, joita voit syöttää painamalla näppäintä 2 [1...]: numeroiden syöttäminen Painamiskertojen määrä 1 Syötetty merkki 2 [A...]: kirjain- ja erikoismerkkien syöttäminen Painamiskertojen määrä Syötetty merkki A B C 2 a b c Luettelo merkeistä, joita voit syöttää näppäimistöllä Näppäimistö Syötetty merkki 1... A _ (alaviiva), - (yhdysviiva), A, B, C, 2, a, b, c 3 3 D, E, F, 3, d, e, f 4 4 G, H, I, 4, g, h, i 5 5 J, K, L, 5, j, k, l 6 6 M, N, O, 6, m, n, o 7 7 P, Q, R, S, 7, p, q, r, s 8 8 T, U, V, 8, t, u, v 9 9 W, X, Y, Z, 9, w, x, y, z 0 0 (väli), 0 * * (+), &, /, *, =,!,?, ( ), %, [ ], ^, `,?, { },, ~, $,, (pilkku), :, ;, <, >, " # # # Useamman merkin syöttäminen PIKAVALINTA 01 NIMI PIKAVALINTA 01 NIMI Kun olet syöttänyt merkin, siirrä kohdistinta painamalla *). Kun olet syöttänyt kaikki tarvittavat merkit, paina OK. Vinkkejä - Kun haluat poistaa kaikki syöttämäsi merkit, palaa edelliseen näyttöön painamalla Takaisin. - Kun haluat poistaa yhden merkin, siirrä osoitin poistettavan merkin kohdalle ja paina sitten Poista/seis bizhub 215

75 3.6 Käynnissä olevan lähetyksen peruuttaminen Käynnissä olevan lähetyksen peruuttaminen Tässä osiossa kuvataan, kuinka peruutat lähetyksen, joka on käynnistetty painamalla Start, tai kuinka peruutat lähetyksen uudelleenvalinnan aikana. 1 Paina lähetyksen aikana Poista/seis. 2 Valitse näppäimien +, avulla [KYLLÄ] ja paina sitten OK. PERUTAANKO TYÖ KYLLÄ EI % Jos valitset [EI], faksin lähetys aloitetaan uudelleen. Lähetyksen tulosraportti tulostetaan. bizhub

76 3 Rekisteröityjen kohteiden tarkastus Rekisteröityjen kohteiden tarkastus Voit tulostaa luettelon kohteista, jotka on rekisteröity tämän laitteen pikavalintaan tai lyhytvalintaan. Tässä osiossa kuvataan, kuinka tulostat raportin tähän laitteeseen rekisteröidyistä kohteista. 1 Tarkasta rekisteröidyt kohteet. VAHVISTA TILA KAIKKI SIVUT TX/RX TULOS RAPORTIN TULOSTUS PALUU RAPORTIN TULOSTUS MUISTIINLUKUTUL PIKAVALINTALISTA LYHYTVALINTALISTA NÄPPÄINASETUSLISTA % Valitse näppäimien +, avulla [RAPORTIN TULOSTUS] ja paina sitten OK. % Tarkasta pikavalintalistaan rekisteröidyt kohteet valitsemalla [PIKAVALINTALISTA]. % Tarkasta lyhytvalintalistaan rekisteröidyt kohteet valitsemalla [LYHYTVALINTALISTA]. % Tarkasta pikavalintanäppäimiin rekisteröityjen ryhmävalintanumeroiden ja ohjelmavalintanumeroiden asetukset valitsemalla [NÄPPÄINASETUSLISTA]. % Raportin tulostuksessa tuetaan seuraavia paperikokoja. 5-1/2 e 8-1/2 v, 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 8-1/2 e 11 w/v, 8-1/2 e 14 w, 11 e 17 w, A5 v, B5 w/v, A4 w/v, B4 w ja A3 w 2 Paina Start bizhub 215

77 3.8 Tietokoneella olevien tietojen lähetys faksina työpöydän äärestä poistumatta Tietokoneella olevien tietojen lähetys faksina työpöydän äärestä poistumatta PC-FAKSI Voit lähettää tietokoneellasi luotuja tietoja kohdefaksiin noudattamalla samantapaista menettelyä kuin tietoja tulostaessasi. Jotta voit käyttää PC-faksitoimintoa, sinun on asennettava faksiohjain. Jotta voit tehdä PC-faksilähetyksen, tarvitset lisävarusteena saatavan faksisarjan FK-510 ja laajennetun käyttöpaneelin MK Valitse faksiohjain sovellusten [Tulostusvalikosta] ja napsauta [Tulosta]. % Napsauta tarvittaessa [Asetukset] (tai [Ominaisuudet]) ja määritä faksiohjain. 2 Määritä kohde. % Jotta voit syöttää kohteen suoraan, kirjoita nimi ja faksinumero kohtiin [Nimi] ja [Faksinumero] ja napsauta. % Voit hakea osoitekirjassa olevaa kohdetta valitsemalla kohteen listalta ja napsauttamalla sitten. % Näytä ryhmään rekisteröidyt käyttäjät napsauttamalla hiiren oikealla osoitekirjassa olevaa ryhmän nimeä. 3 Jos haluat määrittää useita kohteita, toista vaihe 2. 4 Napsauta [OK]. bizhub

78 3 Jos epäilet vikaa, toimi seuraavasti: Jos epäilet vikaa, toimi seuraavasti: Jos faksin lähetys tai vastaanotto epäonnistuu, tarkasta vikaa vastaava kohta seuraavasta taulukosta. Faksin lähetys ei onnistu oikealla tavalla Faksin tila Pääasiallinen syy Korjaustoimenpide Alkuperäistä ei skannata. Onko alkuperäinen liian paksu? Aseta alkuperäinen kopiointitason lasille. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. Alkuperäinen skannataan vinossa. Kohteessa vastaanotettu kuva on epäselvä. Kohteessa vastaanotettu kuva on tyhjä. Faksin automaattinen lähetys ei onnistu. Onko alkuperäinen liian ohut tai pieni? Onko kopiointitason lasi likainen? Onko sivuohjain säädetty alkuperäisen leveyden mukaisesti? Onko alkuperäinen oikeassa asennossa? Onko kopiointitason lasi likainen? Onko alkuperäinen liian vaalea? Onko linjan tilassa tai kohdefaksissa jokin vika? Oletko asettanut alkuperäisen siten että alkuperäisen lähetettävät tiedot ovat alaspäin? (käytettäessä syöttölaitetta) Oliko kohteen numero oikea? Soititko puhelinnumeroon? Esiintyikö vastaanottajalla ongelmia? (Paperi on loppu, autom. vastaanotto on pois käytöstä, virtaa ei ole kytketty ja muut syyt) Aseta alkuperäinen kopiointitason lasille. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. Puhdista lasi pehmeällä, kuivalla kankaalla. Säädä sivuohjain alkuperäisen leveyden mukaan. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. Aseta alkuperäinen oikein. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. Puhdista lasi pehmeällä, kuivalla kankaalla. Määritä skannaustummuus. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Faksitoiminnot]. Ota kopio tällä laitteella ja tarkasta tulos. Jos kopion kuva on selvä, lähetä faksi uudelleen. Aseta alkuperäinen kääntämällä se siten että alkuperäisen lähetettävät tiedot ovat ylöspäin. Lähetä alkuperäinen sen jälkeen uudelleen. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]. Tarkasta numero. Tarkasta numero. Tarkista vastaanottajalta bizhub 215

79 3.9 Jos epäilet vikaa, toimi seuraavasti: 3 Faksin vastaanotto ei onnistu oikealla tavalla Faksin tila Pääasiallinen syy Korjaustoimenpide Vastaanotettu kuva ei ole selvä. Käytitkö määritystenmukaista Käytä määritettyä paperia. paperia? Onko paperi kosteaa? Vaihda paperi uuteen. Onko väriainetta riittävästi? Asenna uusi väriainepullo. Katso lisätietoja kohdasta s Onko kohdefaksissa jokin vika? Ota kopio tällä laitteella ja tarkasta tulos. Jos kopion kuva on selvä, pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen. Vastaanotettu paperi on tyhjä. Onko väriainetta riittävästi? Asenna uusi väriainepullo. Katso lisätietoja kohdasta s Onko lähettäjä asettanut alkuperäisen väärällä tavalla? Tarkista lähettäjältä. Faksin automaattinen vastaanotto ei onnistu. Vastaanotettuun paperiin on tulostunut mustia viivoja. Onko vastaanottotilaksi asetettu manuaalinen vastaanotto? Onko muisti täynnä? Näkyykö näytössä viesti? Onko kohdefaksissa jokin vika? Aseta tilaksi automaattinen vastaanotto. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Faksitoiminnot]. Jos paperi on loppunut, lisää paperia ja tulosta muistiin tallennetut tiedostot. Poista viesti näytössä näkyvien ohjeiden mukaan. Ota kopio tällä laitteella ja tarkasta tulos. Jos kopion kuva on selvä, pyydä lähettäjää lähettämään faksi uudelleen. Soittaminen ei onnistu kunnolla Faksin tila Pääasiallinen syy Korjaustoimenpide Mitään ääntä ei kuulu ulkoista puhelinta käytettäessä. Numeron valinnan jälkeen ei kuulu ääntä. Vastaanottajan ääni ei kuulu kunnolla linja vapaa -tilassa. Puhelimen soittoäänen voimakkuus on liian pieni tai suuri. Onko puhelinjohto kytketty tähän laitteeseen? Onko linjajohto kytketty tähän laitteeseen? Yhteyden aikana. Onko linjatyyppi määritetty oikein? Onko monitorin äänenvoimakkuus säädetty pieneksi? Onko ulkoisen puhelimen soittoäänen voimakkuus asetettu liian pieneksi tai suureksi? Kytke puhelinjohto tähän laitteeseen. Kytke linjajohto tähän laitteeseen. Kun yhteys on päättynyt, tarkasta yhteys uudelleen. Määritä oikea linjatyyppi. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Faksitoiminnot]. Säädä monitorin äänenvoimakkuus suuremmaksi. Halutessasi lisätietoja katso [Käyttäjän käsikirja: Faksitoiminnot]. Säädä ulkoisen puhelimen soittoäänen voimakkuus sopivaksi. bizhub

80 3 Jos epäilet vikaa, toimi seuraavasti: bizhub 215

81 4 Käyttö tulostimena

82

83 4.1 Ennen tulostusta 4 4 Käyttö tulostimena 4.1 Ennen tulostusta Jotta voit tulostaa tietoja tietokoneeltasi, sinun on asennettava tulostinohjain tietokoneellesi etukäteen. Voit asentaa tulostinohjaimen helposti laitteen mukana toimitetun DVD-ROM-levyn sisältämän asennusohjelman avulla. d Lisätietoja Halutessasi lisätietoja tulostinohjaimen asennuksesta katso luku 3 [Käyttäjän käsikirja: Tulostustoiminnot]. bizhub

84 4 4.2 Tulostaminen Tietojen tulostus Seuraavassa kuvataan, kuinka tulostat tällä laitteella tietokoneellasi olevia tietoja. 1 Valitse ohjelmistossa tulostusvalikko. 2 Valitse tulostin ja avaa [Asetukset] (tai [Ominaisuudet]). 3 Määritä tulostusasetukset ja napsauta sitten [OK]. Tulostaminen Napsauta [Tulostus]. 4-4 bizhub 215

85 4.3 Alkuperäisen koon suurentaminen tai pienentäminen paperikoon mukaiseksi Alkuperäisen koon suurentaminen tai pienentäminen paperikoon mukaiseksi Määrittämällä tietokoneella olevien tietojen paperikoon ja ohjaimen paperikokoasetuksen voit suurentaa tai pienentää alkuperäisen kyseisen paperikoon mukaiseksi. 1 Valitse tulostin ja avaa [Asetukset] (tai [Ominaisuudet]). 2 Valitse alkuperäisen koko. % Määritä alkuperäisen koko kohdassa [Originaalin paperikoko]. 3 Määritä tulostuksessa käytettävä paperikoko tai zoomsuhde. % Määritä zoomsuhde valitsemalla ensin [Manuaalinen] ja määrittämällä sitten haluttu zoomsuhde. 4 Napsauta [OK]. bizhub

86 4 4.4 Tulostuspaperin säästäminen 2-puolinen tulostus Asiakirjat voidaan tulostaa paperin kummallekin puolelle. 1 Valitse tulostin ja avaa [Asetukset] (tai [Ominaisuudet]). 2 Määritä 2-puolisen tulostuksen asetukset. Tulostuspaperin säästäminen 4.4 % Valitse [Asettelu] ja määritä asetukseksi [Kaksipuolinen]. % Kun valitset asetukseksi [Kaksipuolinen], asiakirja tulostetaan paperin molemmille puolille. % Kun valitset asetukseksi [1-puolinen], asiakirja tulostetaan vain paperin toiselle puolelle. 3 Napsauta [OK]. 4-6 bizhub 215

87 4.4 Tulostuspaperin säästäminen 4 Yhdistelmätulostus Tulostaessasi useita sivuja voit valita yhdelle arkille tulostettavien sivujen määrän. Voit tulostaa alkuperäisen 2, 4, 6, 9 tai 16 sivua yhdelle arkille. 1 Valitse tulostin ja avaa [Asetukset] (tai [Ominaisuudet]). 2 Määritä yhdistelmätulostuksen asetukset. % Valitse [Asettelu] ja määritä asetukseksi [Yhdistelmä]. % Voit määrittää yhdistelmän yksityiskohtaiset asetukset napsauttamalla [Yhdistelmän yksityiskohdat...]. % Kohdassa [Yhdistelmä] voit määrittää yhdelle arkille tulostettavien sivujen määrän. % Kohdassa [Järjestys] voit määrittää yhdistelmän sivujärjestyksen. % Tulosta jokaisen alkuperäisen sivun reunukset valitsemalla valintaruutu [Reunaviiva]. 3 Napsauta [OK]. bizhub

88 4 Tulostus muokattua paperikokoa käyttäen Tulostus muokattua paperikokoa käyttäen Kun käytät tulostuksessa muokattua paperikokoa, aseta paperit ohisyöttötasolle tai kasettiin 1. Ohisyöttötason käyttö 1 Lisää paperia. % Kun asetat paperia, ohjauspaneeliin tulee näyttö, jossa voit määrittää ohisyöttötason paperin. Siirry vaiheeseen 2 ja määritä mukautetun paperikoon asetukset. 2 Määritä mukautetun paperikoon asetukset. OHISYÖTÖN PAP.ASETUS KOKO: LTRv TYYPPI: VAKIO PALUU PAPERIASETUS OHISYÖTÖN PAP.KOKO X=150( ) Y=200( ) Syött=10näpp(Val.=OK) OHISYÖTÖN PAP.KOKO KOON SYÖTTÄMINEN MUISTI1: [432/297] MUISTI1: [140/ 90] OHISYÖTÖN PAP.ASETUS KOKO:[150/200] TYYPPI: VAKIO PALUU TYYPPIASETUS OHISYÖTÖN PAP.KOKO X=150( ) Y= 90( ) Syött=10näpp(Val.=OK) TYYPPIASETUS VAKIO UUSIOPAPERI 1-PUOL. ERIKOIS % Valitse näppäimien +, avulla [KOKO] ja paina sitten ). (1) % Valitse näppäimien +, avulla oikea asetus ja paina sitten OK. (2)(6) % Syötä paperikoko näppäimistöllä ja paina sitten OK. (3)(4) % Valitse näppäimien +, avulla [TYYPPI] ja paina sitten ). (5) % Palaa perusnäyttöön painamalla Takaisin. % Jos et ole varma muokatun paperikoon mitoista, mittaa pituus (X) ja leveys (Y) käyttämällä alkuperäisen mitta-asteikkoa. 4-8 bizhub 215

89 4.5 Tulostus muokattua paperikokoa käyttäen 4 3 Valitse tulostin ja avaa [Asetukset] (tai [Ominaisuudet]). % Jos asetettua paperia ei ole rekisteröity, valitse [Muokkaa käyttäjän valintaa] ja rekisteröi määritetty paperikoko pääyksikköön. % Napsauta [Uusi]. bizhub

90 4 Tulostus muokattua paperikokoa käyttäen % Syötä nimi kohtaan [Nimi] ja mitat kohtaan [Mitat] ja napsauta sitten [OK]. Valitse rekisteröity paperikoko ja napsauta sitten [OK]. 4.5 % Valitse kohdassa [Originaalin paperikoko] rekisteröity muokattu paperikoko. % Valitse kohdassa [Paperilähde] vaihtoehto [Ohisyöttö] bizhub 215

91 4.5 Tulostus muokattua paperikokoa käyttäen 4 % Tarkasta, että kohdassa [Paperikoko] on määritettynä sama koko kuin tulostettavien tietojen paperiasetuksessa. 4 Paina [OK]. Kasetin 1 käyttö 1 Lisää paperia. % Jos et ole varma muokatun paperikoon mitoista, mittaa pituus (X) ja leveys (Y) käyttämällä alkuperäisen mitta-asteikkoa. 2 Määritä mukautetun paperikoon asetukset. KASETTI1 PAPERIKOKO PAPERITYYPPI KASETTI1 PAPERIKOKO X=210( ) Y=130( ) Syött=10näpp(Val.=OK) UUSIOPAPERI VAKIO KASETTI1 PAP.TYYPPI 1-PUOL. ERIKOIS APUTOIMINNOT KONEEN ASETUKSET PAP.LÄHTEEN ASETUS SOVITA KOKO MUISTI RUMMUN KOST.POISTO KASETTI1 PAPERIKOKO KOON SYÖTTÄMINEN MUISTI1: [432/297] MUISTI2: [140/ 90] PAP.LÄHTEEN ASETUS KASETTI1 KASETTI2 KASETTI3 KASETTI4 PAP.LÄHTEEN ASETUS KASETTI1 KASETTI2 KASETTI3 KASETTI4 KASETTI1 PAPERIKOKO X=210( ) Y=297( ) Syött=10näpp(Val.=OK) KASETTI 1 PAPERIKOKO PAPERITYYPPI % Valitse näppäimien +, avulla oikea asetus ja paina sitten OK. (1)(2)(3)(4)(7)(8)(9) % Syötä paperikoko näppäimistöllä ja paina sitten OK. (5)(6) % Jos et ole varma muokatun paperikoon mitoista, mittaa pituus (X) ja leveys (Y) käyttämällä alkuperäisen mitta-asteikkoa. bizhub

92 4 Tulostus muokattua paperikokoa käyttäen Valitse tulostin ja avaa [Asetukset] (tai [Ominaisuudet]). % Jos asetettua paperia ei ole rekisteröity, valitse [Muokkaa käyttäjän valintaa] ja rekisteröi määritetty paperikoko pääyksikköön. % Napsauta [Uusi] bizhub 215

93 4.5 Tulostus muokattua paperikokoa käyttäen 4 % Syötä nimi kohtaan [Nimi] ja mitat kohtaan [Mitat] ja napsauta sitten [OK]. Valitse rekisteröity paperikoko ja napsauta sitten [OK]. % Valitse kohdassa [Originaalin paperikoko] rekisteröity muokattu paperikoko. % Valitse kohdassa [Paperilähde] vaihtoehto [Kasetti 1]. bizhub

94 4 Tulostus muokattua paperikokoa käyttäen % Tarkasta, että kohdassa [Paperikoko] on määritettynä sama koko kuin tulostettavien tietojen paperiasetuksessa. 4 Napsauta [OK] bizhub 215

95 4.6 Tulostaminen kirjekuoriin Tulostaminen kirjekuoriin Jotta voit tulostaa kirjekuoriin, sinun on määritettävä paperin koko ja tyyppi ohjauspaneelissa sekä valittava kirjekuoren koko tulostustiedoista tai tulostinohjaimesta. Ohisyöttötason käyttö 1 Aseta kirjekuoret. % Aseta kirjekuoret läppäpuoli ylöspäin. % Voit asettaa enintään 10 kirjekuorta. % Kun asetat paperia, ohjauspaneeliin tulee näyttö, jossa voit määrittää ohisyöttötason paperin. Siirry vaiheeseen 2 ja määritä kirjekuorien asetukset. 2 Määritä kirjekuorien asetukset. OHISYÖTÖN PAP.ASETUS KOKO: LTRv TYYPPI: VAKIO PALUU PAPERIASETUS OHISYÖTÖN PAP.KOKO X=241( ) Y=105( ) Syött=10näpp(Val.=OK) OHISYÖTÖN PAP.KOKO KOON SYÖTTÄMINEN MUISTI1: [432/297] MUISTI1: [140/ 90] OHISYÖTÖN PAP.ASETUS KOKO:[241/105] TYYPPI: VAKIO PALUU TYYPPIASETUS OHISYÖTÖN PAP.KOKO X=241( ) Y=297( ) Syött=10näpp(Val.=OK) TYYPPIASETUS KALVO KORTTI1 KORTTI2 KIRJEKUORI % Valitse näppäimien +, avulla [KOKO] ja paina sitten ). (1) % Valitse näppäimien +, avulla oikea asetus ja paina sitten OK. (2) % Syötä paperikoko näppäimistöllä ja paina sitten OK. (3)(4) % Valitse näppäimien +, avulla [TYYPPI] ja valitse sitten ). (5) % Valitse [KIRJEKUORI]. (6) % Palaa perusnäyttöön painamalla Takaisin. % Jos et ole varma kirjekuorien koosta, mittaa pituus X ja leveys Y käyttämällä alkuperäisen mittaasteikkoa. bizhub

96 4 Tulostaminen kirjekuoriin Valitse tulostin ja avaa [Asetukset] (tai [Ominaisuudet]). % Tulostinohjaimeen rekisteröidyt kirjekuorikoot ovat [Env.Com10], [Env.C6 3/4], [Env.C6] ja [Env.DL]. % Valitse kirjekuoren koko kohdassa [Originaalin paperikoko]. % Valitse kohdassa [Paperilähde] vaihtoehto [Ohisyöttö] bizhub 215

97 4.6 Tulostaminen kirjekuoriin 4 % Valitse kohdassa [Paperityyppi] vaihtoehto [Kirjekuori paperi]. % Tarkasta, että kohdassa [Paperikoko] on määritettynä sama koko kuin tulostettavien tietojen paperiasetuksessa. 4 Napsauta [OK]. bizhub

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet

Painosta koskeva tiedote. Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Painosta koskeva tiedote Tavaramerkit Turvaohjeita Varoitukset Sähköistä säteilyä koskevat tiedotteet Energy Star Laserilmoitus 1 Painosta koskeva tiedote 2 Huhtikuu 2001 Seuraava kappale ei ole voimassa

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Type-C -latausteline DK60

Käyttöohje. USB Type-C -latausteline DK60 Käyttöohje USB Type-C -latausteline DK60 Sisältö Johdanto... 3 DK60 USB Type-C -latausteline: Tietoja...3 DK60 USB Type-C -latausteline: Käyttäminen... 4 Liittimien käyttäminen...4 Lataaminen... 4 Oikeudelliset

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-sarja Pikaopas Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet-

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 163

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB 163 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA BIZHUB 163 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

TWAIN 163/211. Käyttäjän Käsikirja

TWAIN 163/211. Käyttäjän Käsikirja TWAIN 163/211 Käyttäjän Käsikirja . Sisällysluettelo 1 Esittely 1.1 Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus... 1-5 1.2 Käyttöohjeen merkintöjen selitykset... 1-8 Turvallisuusohjeet... 1-8 Toimintosarja...

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

Käyttäjän Käsikirja Tulostustoiminnot

Käyttäjän Käsikirja Tulostustoiminnot Käyttäjän Käsikirja Tulostustoiminnot . Sisällysluettelo 1 Johdanto 1.1 Energy Star... 1-4 Mikä on ENERGY STAR -tuote?... 1-4 1.2 Tavaramerkit ja tekijänoikeus... 1-5 Lisenssitiedot... 1-5 OpenSSL-lausunto...

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

P-touch Transfer Managerin käyttäminen P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB C550 http://fi.yourpdfguides.com/dref/588967

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB C550 http://fi.yourpdfguides.com/dref/588967 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA BIZHUB C550. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA BIZHUB C550 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Latitude E5430

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Bluetooth-asennusopas

HP OfficeJet 200 Mobile Printer series. Bluetooth-asennusopas HP OfficeJet 200 Mobile Printer series Bluetooth-asennusopas Tekijänoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P 1. versio, 4/2017 HP Companyn ilmoitukset Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS Novell Messenger 1.0 PIKAOPAS www.novell.com Novell Messenger on Novell edirectory TM -pohjainen, eri käyttöympäristöissä toimiva yritysten pikaviestituote. Messenger-järjestelmän käyttöympäristöksi soveltuu

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaikille käyttäjille Johdanto...3 Tietoja oppaasta...3 Tavaramerkit... 4 Mikä on RICOH Smart Device Connector?...

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425 LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB C451 http://fi.yourpdfguides.com/dref/588922

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA BIZHUB C451 http://fi.yourpdfguides.com/dref/588922 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA BIZHUB C451. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA BIZHUB C451 käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Laitteen nopeus (sivua/min) (enint.) Väri & M/V A4 A3 MX-5141N/MX-5140N 51 23 MX-4141N/MX-4140N 41 19 Paperikoko (min. - maks.) Kasetti A5R - A3 Ohisyöttö A5R - A3W Paperin paino (g/m 2 ) Paperikasetti

Lisätiedot

U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas

U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas U3000/U3100 Mini (Eee PC:tä varten Linux-käyttöjärjestelmässä) Pikaopas ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 FI3656 Alkuperäispainos Tammikuu 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. Tämän

Lisätiedot

Dell OptiPlex 390/3010

Dell OptiPlex 390/3010 Dell OptiPlex 390/3010 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Minitorni Näkymä

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Käyttöohje. Autopikalaturi AN420

Käyttöohje. Autopikalaturi AN420 Käyttöohje Autopikalaturi AN420 Sisältö Johdanto...3 Helppoa lataamista...3 Käyttäminen: Autopikalaturi...4 Laitteiden lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity for AN420...5 AVISO

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Teknisten tietojen opas

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Teknisten tietojen opas Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Teknisten tietojen opas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttäjän Käsikirja Verkkoskanneritoiminnot

Käyttäjän Käsikirja Verkkoskanneritoiminnot Käyttäjän Käsikirja Verkkoskanneritoiminnot . Sisällysluettelo 1 Esittely 1.1 Energy Star... 1-4 Mikä on ENERGY STAR -tuote?... 1-4 1.2 Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit... 1-5 Lisenssitiedot...

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

SkillGuide. Käyttöopas. Suomi

SkillGuide. Käyttöopas. Suomi SkillGuide Käyttöopas Suomi SkillGuide SkillGuide on palautelaite, joka on suunniteltu antamaan reaaliaikaista ja tiivistettyä palautetta elvytyksen onnistumisesta. www.laerdal.com Nuken varusteet SkillGuide

Lisätiedot

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Käyttöopas

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 FI Käyttöopas 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been tested

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

Varoituksista. VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Dell Vostro 460 Asennus- ja ominaisuustiedot Varoituksista VAARA: VAARA kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Näkymä edestä ja takaa 1 optinen

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000

Käyttöoppaasi. HP POINT OF SALE RP5000 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Color LaserJet Pro M153-M154. Teknisten tietojen opas

Color LaserJet Pro M153-M154. Teknisten tietojen opas Color LaserJet Pro M153-M154 Teknisten tietojen opas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

Lisätiedot

Dell Vostro 3460/3560

Dell Vostro 3460/3560 Dell Vostro 3460/3560 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Vostro 3460 - Näkymä

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa huomautusten tyyliä: Vinkit kertovat,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla...

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... Lisätoiminnot Sisällysluettelo USB-laitteen jakaminen verkossa... 3 USB-tulostimen jakaminen... 5 Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... 6 NETGEAR genie -sovellus... 8 2 USB-laitteen jakaminen

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Versio 1.0 Muutettu viimeksi: 10/08/05 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-008 Xerox MicroServer -web-palvelimessa on haavoittuvuuksia, jotka saattavat mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen laitteiden tietojen

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan App Storesta...

Lisätiedot

Dell Vostro 2420/2520

Dell Vostro 2420/2520 Dell Vostro 2420/2520 Asennus- ja ominaisuustiedot Tietoja vaaroista VAARA: VAARAT kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara. Vostro 2420 Näkymä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Teknisten tietojen opas

Color LaserJet Pro MFP M253-M254. Teknisten tietojen opas Color LaserJet Pro MFP M253-M254 Teknisten tietojen opas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on

Lisätiedot

Ohjeet e kirjan ostajalle

Ohjeet e kirjan ostajalle 1 Ohjeet e kirjan ostajalle 1. Ostaminen ja käyttöönotto 1.1. Näin saat e kirjan käyttöösi Lataa tietokoneellesi Adobe Digital Editions (ADE) ohjelma täältä: http://www.adobe.com/products/digitaleditions/.

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Pakkauksen sisältö Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin (vaihtelee alueittain) Pikaopas Seinäpidike

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 419584-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden korttipaikassa

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 410774-351 Huhtikuu 2006 Tässä oppaassa esitellään lisävarusteena saatavien tietokoneen ulkoisten laitteiden käyttöä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.8 NOKIA 6310i -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 430221-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteina saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-20 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot