Kiinteät muinaisjäännökset metsien käsittelyssä Koulutusaineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteät muinaisjäännökset metsien käsittelyssä Koulutusaineisto"

Transkriptio

1 Kiinteät muinaisjäännökset metsien käsittelyssä Koulutusaineisto

2 Sisältö Kiinteiden muinaisjäännösten tunnistaminen Muinaismuistolaki Muinaisjäännösrekisteri Hakkuu ja maanmuokkaus Uusi löytö Yhteystietoja

3 3 Kiinteät muinaisjäännökset Tässä koulutusaineistossa esitellään kiinteitä muinaisjäännöksiä ja niiden tunnistamista. Annetaan ohjeita muinaisjäännöksen säilyttämiseksi talousmetsien käsittelyn yhteydessä. Kerrotaan, miten toimia havaittuaan aiemmin tuntemattoman muinaisjäännöksen. Aineisto on tarkoitettu metsäorganisaatioiden sisäiseen koulutukseen ja metsäammattilaisten omatoimiseen opiskeluun.

4 4 Kiinteiden muinaisjäännösten tunnistaminen Kiinteät muinaisjäännökset ovat maisemassa tai maaperässä säilyneitä kerrostumia tai rakenteita, jotka ovat syntyneet ihmisen toiminnan tuloksena. Osa kiinteistä muinaisjäännöksistä on tunnistettavissa maastossa selvästi erottuvien rakenteiden perusteella, toiset ovat kokonaan näkymättömissä maan alla. Muinaisjäännöksiin kuuluu kohteita tuhansien vuosien takaa, mutta myös uudempia jäänteitä aina II maailmansodan aikaisiin rakennelmiin asti. AIKAKAUDET Kivikausi ( ekr.) Pronssikausi ( ekr.) Rautakausi (500 ekr /1300 jkr.) Historiallinen aika (1150/1300 jkr. - )

5 5 Kiinteiden muinaisjäännösten tunnistaminen Monet esihistorialliset kiinteät muinaisjäännökset sijaitsevat lähellä nykyisiä vesireittejä tai paikoilla, joilla ennen maankohoamista oli vettä. Meri, joet ja järvet olivat ennen tärkeitä kulkureittejä. Seuraavassa esitellään kiinteitä muinaisjäännöksiä sen mukaan, miten ne erottuvat maastossa. Muinaisjäännöstyypistä on kuvaus ja levinneisyyskartta. Taipalsaaren Kuivaketveleen linnavuori. Kuva MV/P. Uino.

6 6 Pronssikautiset hautaröykkiöt Pronssikautisissa hautaröykkiöissä on selvästi erottuva rakenne ja ne sijaitsevat usein näkyvillä paikoilla. Sisämaan röykkiöitä kutsutaan lapinraunioiksi. Harjavalta Kaunismäki (vas.) ja Taipalsaari Kirjamoinniemi. Kuvat MV/ H. Taskinen ja P. Uino.

7 7 Rautakautiset hautaröykkiöt Rautakautiset röykkiöt ovat usein huomattavasti pronssikautisia röykkiöitä pienempiä. Niissä saattaa olla kivien lisäksi muuta maa-ainesta. Rauma Salisuonmäki. Kuva MV/H. Taskinen.

8 8 Linnavuoret Rautakaudelle ja keskiaikaan ajoittuvien linnavuorten kivivallit erottuvat selvästi metsäisessä maastossa mäkien rinteillä. Taipalsaari Kuivaketvele. Kuva MV/P. Uino.

9 9 Jatulintarhat Rannikolla voi nähdä kallioille tai moreenimaalle tehtyjä sokkelolatomuksia eli jatulintarhoja. Näitä historiallisen ajan rakenteita on ilmeisesti käytetty alueen omistuksen merkkinä. Porvoo Rågskär. Kuva MV/P. Uino

10 10 Ryssänuunit Muita merenkulun ja saariston elinkeinojen jäänteitä ovat kiviset ryssänuunit, joita on historiallisella ajalla saatettu käyttää mm. kalojen savustamiseen. Pyhtää Kaunissaari. Kuva MV/P. Uino

11 11 Jätinkirkot Perämeren rannikolla on vaihtelevan kokoisia kivistä kasattuja ns. jätinkirkkoja. Hylkeenmetsästäjät käyttivät niitä tukikohtinaan kivikaudella. Raahe Kastelli. Kuva MV/T. Pärssinen.

12 12 Seitakivet ja rakkakuopat Lapissa rakkakivikoihin on kaivettu kuoppia saaliiden säilytystä varten. Myös erilaiset seidat kuuluvat alueen kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Utsjoen Jäyribainjarga (vas.) ja Tervola Iso Petäjämaa. Kuvat MV/M. Torvinen.

13 13 Uhrikivet Uhri- eli kuppikiviä on usein rautakautisten kalmisto- ja asuinpaikkojen yhteydessä. Kuppikivissä saattaa olla kymmeniä muutaman sentin syvyisiä kuppeja. Kivien koko vaihtelee. Hämeenlinna Perttula 1. Kuva MV/J. Saukkonen.

14 14 Tarinapaikat Tarinapaikkoihin liittyy kansantarinoita esim. parantavista lähteistä, kummittelusta tai historiallisten henkilöiden edesottamuksista. Matkamiehenristi Uukuniemellä. Kuva MV/P. Uino.

15 15 Maatalouden ja teollisuuden jäänteet Kaskitaloudesta ja peltojen raivaamisesta muistuttavat metsissä viljelyröykkiöt. Kiviaidat, kulkuteiden pohjat ja vanhat rajamerkit ovat myös historiallisen ajan maatalouden jäänteitä. Uukuniemi Papinniemi kaskiraunio (ylh.) ja Polvijärvi Iljala karjakuja. Kuvat MV/P. Uino. Itä-Suomen järvialueilla on raudanvalmistuksesta jääneitä kuonakasoja ja uunien pohjia.

16 16 Tervahaudat Tervahaudat ovat yleisiä Pohjanmaan, Perä-Pohjolan ja Kainuun kangasmetsissä. Tervaa poltettiin luvuilla. Manamansalo Martinkangas. Kuva MV/H. Taskinen.

17 17 Pyyntikuopat Kangasmetsissä voi huomata pyyntikuoppia tai kokonaisia pyyntikuoppajärjestelmiä eli hankaita. Pyyntikuoppa on halkaisijaltaan 2-5 metriä ja syvyydeltään noin metrin. Pyyntikuoppia on käytetty kivikaudelta 1800-luvulle saakka. Parikkala Romanonkangas. Kuva C. Carpelan.

18 18 Puolustusvarustukset Historiallisen ajan puolustusvarustuksiin liittyy erilaisia kaivantoja ja linnoitteita. Savossa niitä on 1700-luvulta, Etelä-Suomessa I maailmansodan ja Itä-Suomessa II maailmansodan ajalta. Kerimäki Raikuu. Kuva MV/H. Taskinen.

19 19 Kivikautiset asuinpaikat Kivikautiset asuinpaikkojen jäänteet voivat olla näkymättömissä maan sisässä. Laukaa Hartikka. Kuva MV/M. Miettinen.

20 20 Kivikautiset asumuspainanteet Asuinpaikoilla saattaa olla myös vaikeasti havaittavia asumuspainanteita. Niitä näkyy joskus kangasmetsissä laakeina 6-10 metrin levyisinä painanteina. Punkaharju Paaslahti. Kuva MV/H. Taskinen.

21 21 Lapin talvikylät Talvikylien jäännökset ovat peräisin historialliselta ajalta, 1500-luvulta eteenpäin. Maastossa kohdalla näkyy kodanpohjia. Inari Nukkumajoki 2. Kuva MV/ P. Hamari

22 22 Maanalaiset kalmistot Jotkut kalmistotyypeistä ovat kokonaan maan alla, eikä niiden olemassaoloa voi havaita ilman arkeologisia tutkimuksia. Nurmes Kalmoniemi. Kuva MV/ H. Taskinen.

23 23 Muinaismuistolaki Kiinteitä muinaisjäännöksiä suojaa muinaismuistolaki. Ne ovat suojeltuja ilman erillistä viranomaispäätöstä. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja poistaminen on kiellettyä ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa. Kiinteään muinaisjäännökseen kuuluu suoja-alue, joka on tarpeen jäännöksen säilyttämiseksi. Muinaismuistolaki /295

24 24 Muinaisjäännösrekisteri Kuva MV. Muinaisjäännösrekisteri on Museoviraston tietokanta kiinteistä esihistoriallisista ja historiallisista muinaisjäännöskohteista. Rekisteri on valtakunnallinen ja kattava. Se sisältää tällä hetkellä tiedot kiinteästä esihistoriallisesta muinaisjäännöksestä. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti ja siihen lisätään noin 50 uutta kohdetta joka vuosi. Rekisterin tarkkuus riippuu kunnittaisesta tutkimustilanteesta. Arkistotietojen mukaan tallennettujen kiinteiden muinaisjäännösten sijaintitarkkuus on noin 50 m. Uudet maastotarkistukset GPS-laitteilla tuottavat rekisteriin paikkatietoja 5-10 m tarkkuudella.

25 25 Muinaisjäännösrekisteri Pistemäinen sijaintitieto ei kuvaa parhaalla tavalla kiinteän muinaisjäännöksen sijaintia, Tietoa on alettu tallentaa aluemaisena. Tähän mennessä 1700 kiinteää muinaisjäännöstä on tallennettu aluemaisesti.

26 26 Hakkuu ja maanmuokkaus Kun hakkuu- tai metsänuudistamisalalla on muinaisjäännösrekisterin kohde, toimijan pitää ottaa yhteyttä Museoviraston tai maakuntamuseon arkeologiin muinaisjäännöksen rajauksen selvittämiseksi. Samalla vastuu oikeista käsittelyohjeista siirtyy asiantuntijaviranomaiselle. Usein puhelinkeskustelussa selviää, minkälaiset työt ovat mahdollisia ja tarvitaanko maastokäyntiä.

27 27 Hakkuu ja maanmuokkaus Kiinteä muinaisjäännös suoja-alueineen otetaan huomioon metsätöiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kaikki puut ja pensaat kaadetaan hakkuussa, uudistusalan raivauksessa ja taimikonhoidossa. Puut, pensaat ja oksat siirretään pois muinaisjäännöksen päältä. Muinaisjäännösalueelle ei jätetä säästöpuita eikä sillä kasvateta uutta puustoa. Muinaisjäännöksen päälle ei kaadeta puita eikä kasata hakkuutähteitä. Metsäkoneella ei ajeta muinaisjäännöksen näkyvien osien päältä, vaikka ne olisivat jäässä tai lumen peitossa.

28 28 Hakkuu ja maanmuokkaus Puutavara varastoidaan muinaisjäännösalueen ulkopuolelle. Kiinteää muinaisjäännöstä ja sen suojaaluetta ei muokata eikä niiltä nosteta kantoja. Uudistusala voidaan kulottaa, jos muinaisjäännös säilyy vahingoittumattomana. Metsätiet, kunnostusojitukset ja pintavalutuskentät suunnitellaan ja toteutetaan muinaisjäännösalue kiertäen. Laajoille muinaisjäännösalueille suunnitellaan ratkaisut erikseen.

29 29 Uusi löytö Maanpinnalla saattaa näkyä rakenteita, jotka ovat aiemmin tuntemattomasta kiinteästä muinaisjäännöksestä. Maanmuokkauksen tai ojituksen yhteydessä paljastunut irtolöytö voi olla merkki kiinteästä muinaisjäännöksestä. Irtolöytö saattaa olla hiiltä, palanutta luuta, kivinen työkalu, keramiikan pala tai koru. Löytäjän tulee ottaa heti yhteys maanomistajaan ja arkeologiin.

30 30 Uusi löytö Saviastianpaloja. Kvartsi-iskoksia. Palanutta luuta. Kuvat MV.

31 31 Uusi löytö Kivikirveitä. Pronssisolkia. Rautainen kirves. Kuvat MV.

32 32 Yhteystietoja Museoviraston ja maakuntamuseoiden arkeologien puhelinnumerot Museovirasto Helsinki (09) Turku (02) Pori (02) Tampere (03) Turun maakuntamuseo (02) Lahden historiallinen museo (03) Pirkanmaan maakuntamuseo, kulttuuriympäristöyksikkö (03) Savonlinnan maakuntamuseo (015) Pohjanmaan Museo (06) Kainuun Museo (08) Lapin maakuntamuseo, kanslia (016)

33 33 Metsävastaa - kiinteät muinaisjäännökset Museovirasto - metsänhoito Museovirasto 2004 Kannen kuva: Ristiina Astuvansalmi kalliomaalausalue. Kuva Lentokuva Vallas.

Muinaisjäännökset ja metallinetsin: harrastajan opas

Muinaisjäännökset ja metallinetsin: harrastajan opas Kulttuuriympäristön suojelu Muinaisjäännökset ja metallinetsin: harrastajan opas Museovirasto 2015 Käsikirjoitus, toimitus ja kuvat: erikoistutkija Päivi Maaranen Kansi: Metallinetsijöitä Norjassa NIKU-tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

KUOPION YMPÄRISTÖN: SIILINJÄRVI KEHVO, VUORELA, TOIVALA, KUOPIO RANTA-TOIVALA, NW-SAARISTO MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002

KUOPION YMPÄRISTÖN: SIILINJÄRVI KEHVO, VUORELA, TOIVALA, KUOPIO RANTA-TOIVALA, NW-SAARISTO MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002 KUOPION YMPÄRISTÖN: SIILINJÄRVI KEHVO, VUORELA, TOIVALA, KUOPIO RANTA-TOIVALA, NW-SAARISTO MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINTI 2002 Timo Jussila Mikroliitti Oy Kustantaja: Pohjois-Savon Liitto 2 Sisältö: Perustiedot...3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS

PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS , osa 22 Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 22 Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja

Lisätiedot

Kalajoki-Kannus-Kokkola 2012

Kalajoki-Kannus-Kokkola 2012 LTE 4 Kalajoki-Kannus-Kokkola 2012 Mökkiperän-Pahkamaan, UusiSomeron ja Mutkalammin tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi Jaana täpalo 18.2.2013 KESK-POHJANMAAN ARKEOLOGAPALVELU Sisällysluettelo s.

Lisätiedot

Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi

Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi Ulvila Kaasmarkku Osayleiskaava alueen arkeologinen inventointi Jouko Pukkila Satakunnan museo 2010 Tiivistelmä Huhti kesäkuun 2010 aikana suoritettiin Ulvilan Kaasmarkussa muutaman päivän ajan kaavatyöhön

Lisätiedot

Kuhmon Vuosangan harjoitusalueen kulttuuriperintöinventointi 2011 Osa 1 Raportti

Kuhmon Vuosangan harjoitusalueen kulttuuriperintöinventointi 2011 Osa 1 Raportti Metsähallitus, metsätalous Riikka Mustonen Kuhmon Vuosangan harjoitusalueen kulttuuriperintöinventointi 2011 Osa 1 Raportti Metsähallitus Metsähallitus asianro 5705/41/2011 KUVAILULEHTI JULKAISIJA Metsähallitus

Lisätiedot

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

Mutterikuistien kylät

Mutterikuistien kylät suomen ympäristö 9 2013 Mutterikuistien kylät YMPÄRISTÖN- ympäristönsuojelu rakennettu ympäristö SUOJELU Simon kulttuuriympäristöohjelma Tiina Elo Sirkka-Liisa Seppälä YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Harjavalta Sievari suunnitellun läjitysalueen muinaisjäännösinventointi 2013

Harjavalta Sievari suunnitellun läjitysalueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Harjavalta Sievari suunnitellun läjitysalueen muinaisjäännösinventointi 2013 Antti Bilund Tilaaja: Boliden Harjavalta Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Lähtötiedot... 4 Inventointi... 4

Lisätiedot

ARKEOLOGIA SUOMESSA ARKEOLOGI I FINLAND

ARKEOLOGIA SUOMESSA ARKEOLOGI I FINLAND ARKEOLOGIA SUOMESSA ARKEOLOGI I FINLAND 2007 2008 Helsinki 2012 1 SISÄLLYS Esipuhe / Förord 3 Helena Taskinen Katsaus n tutkimus- ja suojeluyksikön 7 vuosien 2007 ja 2008 kenttätöihin Ref. Översikt över

Lisätiedot

Vesistöjä ja vaaramaisemia

Vesistöjä ja vaaramaisemia SUOMEN YMPÄRISTÖ 22 2011 Vesistöjä ja vaaramaisemia RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma Tiina Elo Sirkka-Liisa Seppälä YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 22 2011 Vesistöjä ja vaaramaisemia

Lisätiedot

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista

Kooste kaavan laatimisen perustana olleista muinaismuistoalueita ja muita arkeologisia kohteita koskevista lähtöaineistoista Kangasalan kunta, n kyläyleiskaava, kaavaehdotus 26.11.2014, kaavaselostus Liite 4: Arkeologiset kohteet Kangasalan kunta n kyläyleiskaava Kaavaehdotus 26.11.201 Kooste kaavan laatimisen perustana olleista

Lisätiedot

VAALA 2014. Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi

VAALA 2014. Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi VAALA 2014 Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo ja Hans-Peter Schulz 31.7.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 1 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu

Lisätiedot

Sotkamo - Kainuun etelä

Sotkamo - Kainuun etelä KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2008 Sotkamo - Kainuun etelä Sotkamon kulttuuriympäristöohjelma Kari Tervo Kainuun ympäristökeskus KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2008 Sotkamo - Kainuun

Lisätiedot

HAILUODON KAAVA-ALUEET

HAILUODON KAAVA-ALUEET Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Hailuoto HAILUODON KAAVA-ALUEET Arkeologinen inventointi 2012 14.11.2012 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Arkeologinen inventointi Hailuoto

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KASNÄSIN ALUEEN ASEMAKAAVA

KEMIÖNSAAREN KASNÄSIN ALUEEN ASEMAKAAVA Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Kemiö KEMIÖNSAAREN KASNÄSIN ALUEEN ASEMAKAAVA Arkeologinen inventointi 2013 28.1.2014 28.1.2014 Kemiö Kemiönsaaren Kasnäsin alueen asemakaava SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LESTIJÄRVI 2013. Lestijärven tuulivoimapuiston arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi. Jaana Itäpalo 17.1.2014 KESKI-POHJANMAAN

LESTIJÄRVI 2013. Lestijärven tuulivoimapuiston arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi. Jaana Itäpalo 17.1.2014 KESKI-POHJANMAAN LESTIJÄRVI 2013 Lestijärven tuulivoimapuiston arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi Jaana Itäpalo 17.1.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELUALVELU Sisällysluettelo s. 1. Perustiedot...2 2. Inventoinnin

Lisätiedot

Pistepilvessä Metsien arkeologiset kohteet LiDARilmalaserkeilausaineistoissa

Pistepilvessä Metsien arkeologiset kohteet LiDARilmalaserkeilausaineistoissa Arkeologipäivät 2012 Pistepilvessä Metsien arkeologiset kohteet LiDARilmalaserkeilausaineistoissa Satu Koivisto & Vesa Laulumaa Johdanto Suomi on Euroopan metsäisin maa: noin 75 % maapinta-alastamme on

Lisätiedot

VAALIMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2014

VAALIMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2014 Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Virolahti Vaalimaa VAALIMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS ARKEOLOGINEN INVENTOINTI 2014 18.10.2014 Laatinut: FM Kalle Luoto Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA

TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA TAULUKKO 1 A LUETTELOT VARSINAIS-SUOMEN MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEISTA JA -ALUEISTA Kustavin Loukeenkarin jatulintarha. Valokuva Reino Heikinheimo 2006. V A R S I N A I S - S U O M E N M A A K U N T A K A A V

Lisätiedot

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET tunnistaminen ja suojelu M A R I A N N A N I U K K A N E N MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON OPPAITA JA OHJEITA 3 HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

Heinävesi Monikkasalo

Heinävesi Monikkasalo Metsähallitus, metsätalous Jouni Taivainen Heinävesi Monikkasalo Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2013 Metsähallitus/Laatumaa Metsähallitus Metsähallitus asianro MH 3697/2013/04.01 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ARKEOLOGINEN SELVITYS ROHOLAN ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ

ARKEOLOGINEN SELVITYS ROHOLAN ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy Pälkäneen kunta ARKEOLOGINEN SELVITYS ROHOLAN ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUALUEEN YMPÄRISTÖSSÄ Arkeologinen inventointi 2013 14.6.2013 Kulttuuriympäristöpalvelut

Lisätiedot

Esihistorian Eura. Kivikaudesta ristiretkiaikaan

Esihistorian Eura. Kivikaudesta ristiretkiaikaan Esihistorian Eura Kivikaudesta ristiretkiaikaan Muinaisaika elää monissa tapahtumissa kuvat Museovirasto, Euran kunta, Mia Heikkilä ja Kari Uotila. Eurassa järjestetään joka vuosi tapahtumia, joissa saa

Lisätiedot

POHJA GENNÄS RN:o 1:37 ja lähiympäristön muinaisjäännösinventointi 2004

POHJA GENNÄS RN:o 1:37 ja lähiympäristön muinaisjäännösinventointi 2004 1 POHJA GENNÄS RN:o 1:37 ja lähiympäristön muinaisjäännösinventointi 2004 Timo Jussila ja Tapani Rostedt 2 Sisältö: Perustiedot... 3 Kartta: tutkimusalue ja muinaisjäännökset... 4 Tutkimusalue... 5 Gennäsin

Lisätiedot

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 05 2009 Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Tavoitteet ja strategiset linjaukset sekä toiminnan suuntalinjat vuosille 2009-2014 Etelä-Savon kulttuuriympäristön

Lisätiedot

1. JOHDANTO. Helsingissä 28.9.2006. Kirsi Luoto

1. JOHDANTO. Helsingissä 28.9.2006. Kirsi Luoto 1. JOHDANTO Museoviraston arkeologian osasto suoritti 12.-16.6.2006 Hämeenlinnassa Sampo-Alajärven osayleiskaava-alueen (ks. Kartta 1) arkeologisen inventoinnin. Inventoinnissa tarkastettiin alueella sijainneet

Lisätiedot

Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä

Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä Toimintalinja Julkaisu XX/2003 Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä Toimintalinja Tiehallinto Helsinki 2005 Kannen valokuva:

Lisätiedot

MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011. IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 16WWE1127.B723M.SLU 16.11.2011 IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot