VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Vasolipid 200 mg/ml infuusioneste, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Vasolipid 200 mg/ml infuusioneste, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT"

Transkriptio

1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Vasolipid 200 mg/ml infuusioneste, emulsio VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää: soijaöljy, puhdistettu keskipitkäketjuiset triglyseridit (MCT) Välttämättömät rasvahapot: Linoleenihappo α-linoleenihappo 100,0 g 100,0 g 48,0-58,0 g/l 5,0-11,0 g/l Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Infuusioneste, emulsio. Maidonvalkoinen öljy-vesi-emulsio Energiaa [kj/l (kcal/l)] 8095 (1935) Teoreettinen osmolarisuus [mosm/l] 380 Titrattava happamuus (ad ph 7,4) [mmol/l] < 0,5 ph 6,5-8,5 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Energialähteen ja välttämättömien rasvahappojen suonensisäinen antaminen potilaan perusenergiatarpeen tai lisääntyneen energiatarpeen tyydyttämiseksi. 4.2 Annostus ja antotapa Annostus Enimmäisvuorokausiannoksen saa antaa vain asteittain annosta suurentamalla ja infuusion sietoa tarkasti seuraten. Laskimonsisäisten lipidien käyttö määräytyy esim. perussairauden vaikeuden, painon, gestaatio- ja postnataali-iän sekä tiettyjen ruumiintoimintojen mukaan. Energiatarpeesta riippuen seuraavia annoksia suositellaan: Aikuiset Tavanomainen annos on 0,7 1,5 g lipidejä painokiloa kohden/vrk. Jos esimerkiksi energiatarve on suuri tai rasvan käyttö on lisääntynyt (esim. syöpäpotilaat), lipidien enimmäisvuorokausiannosta 2,0 g/painokilo/vrk ei saa ylittää.. Pitkäkestoisessa kotona annettavassa parenteraalisessa ravitsemushoidossa (yli 6 kuukautta kestävässä) ja lyhytsuolioireyhtymää sairastaville potilaille laskimoon annettavien lipidien määrä ei saa

2 ylittää 1,0 g/painokilo/vrk. Jos potilas painaa 70 kg, vuorokausiannos 2,0 g/painokilo/vrk vastaa enimmäisvuorokausiannosta, 700 ml:a Vasolipid 200 mg/ml infuusionestettä. Pediatriset potilaat Asteittainen lipidien antamisen lisääminen askelin 0,5 1,0 g/painokilo/vrk voi olla hyödyllistä, kun halutaan seurata plasman triglyseridipitoisuuden suurenemista ja estää hyperlipidemia. Keskoset, vastasyntyneet, vauvat ja pikkulapset On suositeltavaa, ettei lipidien vuorokausiannos 3,0 (enintään 4,0) g /painokilo/vrk ylity. Keskosille, vastasyntyneille, vauvoille ja pikkulapsille lipidien vuorokausiannos on annettava jatkuvana infuusiona noin 24 tunnin ajan. Lapset ja nuoret On suositeltavaa, ettei lipidien vuorokausiannos 2 3 g/painokilo/vrk ylity. Infuusionopeus Infuusionopeuden tulisi olla niin alhainen kuin mahdollista. Ensimmäisten 15 minuutin aikana infuusionopeus saa olla korkeintaan 50 % käytettävästä enimmäisinfuusionopeudesta. Potilasta on seurattava tarkasti haittavaikutusten ilmenemisen varalta. Enimmäisinfuusionopeus Aikuiset Lipidejä enintään 0,15 g/painokilo/tunti. Näin ollen Vasolipid 200 mg/ml infuusionestettä voidaan antaa enintään 52,5 ml/tunti 70 kg painavalle potilaalle. Lipidien antonopeus on silloin 10,5 g/tunti. Keskoset, vastasyntyneet, vauvat ja pikkulapset Lipidejä enintään 0,17 g/painokilo/tunti. Lapset ja nuoret Lipidejä enintään 0,13 g/painokilo/tunti. Antotapa Laskimoon. Lipidiemulsiot sopivat perifeeriseen laskimoon annettaviksi ja voidaan antaa myös erikseen perifeeristen laskimojen kautta osana täydellistä parenteraalista ravitsemusta. Kun lipidiemulsioita annetaan yhtä aikaa aminohappo- ja hiilihydraattiliuosten kanssa, tulisi Y-kappaleen tai monitiehanan sijaita mahdollisimman lähellä potilasta. Vasolipid 200 mg/ml -infuusionesteen annon kesto on yleensä 1 2 viikkoa. Jos tarve lipidiemulsiolla tapahtuvalle laskimoravitsemukselle on tämän jälkeen olemassa, voidaan Vasolipid-infuusionestettä antaa pidempäänkin edellyttäen, että potilasta seurataan asianmukaisesti. 4.3 Vasta-aiheet yliherkkyys kananmunalle, soijaproteiinille, soija- tai maapähkinävalmisteille tai vaikuttaville aineille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille vaikea hyperlipidemia vaikeat veren hyytymishäiriöt vaikea maksan vajaatoiminta intrahepaattinen kolestaasi vaikea munuaisten vajaatoiminta, kun potilas ei saa korvaushoitoa

3 akuutti tromboembolinen tila rasvaembolia lisääntynyt verenvuototaipumus metabolinen asidoosi Parenteraalisen ravitsemuksen yleisiä vasta-aiheita ovat epästabiili hemodynaaminen tila, joka heikentää peruselintoimintoja (sokki-ja tajuttomuustilat) epästabiili metabolinen tila (kuten vaikea posttraumaattinen tila, vaikea sepsis, tuntemattomasta syystä aiheutunut kooma sydäninfarktin tai aivohalvauksen akuutti vaihe korjaamaton neste- ja elektrolyyttitasapainon häiriö, kuten hypokalemia ja hypotoninen dehydraatio (ks. myös kohta 4.4) dekompensoitunut sydämen vajaatoiminta akuutti keuhkoedeema. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Seerumin triglyseridipitoisuutta on seurattava säännöllisesti Vasolipid-infuusion aikana. Hypertriglyseridemiaa voi tilapäisesti esiintyä riippuen potilaan metabolisesta tilasta. Jos plasman triglyseridipitoisuus ylittää 4,6 mmol/l lipidiemulsion antamisen aikana, on suositeltavaa pienentää infuusionopeutta. Infuusio on keskeytettävä, jos plasman triglyseridipitoisuus on yli 11,4 mmol/l. Neste-, elektrolyytti- tai happo-emästasapainon häiriöt on korjattava ennen infuusion aloittamista. Seerumin elektrolyyttejä, nestetasapainoa, happo-emästasapainoa, kardiovaskulaarista toimintaa ja pitkäkestoisessa hoidossa myös perusverenkuvaa, veren hyytymistä ja maksan toimintaa on tarkistettava. Vasolipid- infuusionesteen sisältämien aineiden (esim. soijaöljyn tai munalesitiiniin sisältämien proteiinijäämien) aiheuttamat yliherkkyysreaktiot ovat erittäin harvinaisia, mutta niitä ei voida kokonaan sulkea pois herkistyneiden potilaiden kohdalla. Vasolipid-infuusio on lopetettava välittömästi, mikäli potilaalla esiintyy merkkejä allergisesta reaktiosta, kuten kuumetta, vilunväristyksiä, ihottumaa tai hengenahdistusta. Yksinomaan rasvaemulsiona annettava energialisä voi johtaa metaboliseen asidoosiin. Sen vuoksi rasvaemulsion yhteydessä suositellaan annettavan riittävä määrä hiilihydraatteja ja aminohappoja. Jos potilaat tarvitsevat täydellistä parenteraalista ravitsemusta, täydentävät hiilihydraatti-, aminohappo-, elektrolyytti-, vitamiini- ja hivenainelisät ovat tarpeen. Lisäksi riittävä kokonaisnesteensaanti on varmistettava. Yhteensopimattomien aineiden sekoittaminen voi aiheuttaa emulsion hajoamista tai hiukkasten saostumista (ks. kohdat 6.2 ja 6.6), jotka molemmat aiheuttavat suuren emboliavaaran. Liuoksissa, joissa on suurempi lipidipitoisuus (esim. Vasolipid 200 mg/ml), emulgaattorin (fosfolipidi) määrä suhteessa öljyyn on pienempi kuin vähemmän konsentroiduissa lipidiemulsioissa. Tämä varmistaa suotuisan triglyseridien, fosfolipidien, vapaiden rasvahappojen sekä patologisen lipoproteiini-x:n pienemmän plasmapitoisuuden potilaan veressä. Siksi enemmän konsentroituneiden lipidiemulsioiden, kuten Vasolipid 200 mg/ml -infuusionesteen, käyttö on suositeltavampaa kuin vähemmän konsentroituneiden lipidiemulsioiden. Iäkkäät potilaat

4 Varovaisuutta on noudatettava, jos potilaalla on muita sairauksia, kuten sydämen vajaatoiminta tai munuaisten vajaatoiminta, joka voi usein liittyä korkeaan ikään. Potilaat, joilla on heikentynyt lipidimetabolia Vasolipid-infuusionestettä on annettava varoen potilaille, joilla on lipidimetabolian häiriöitä, kuten munuaisten vajaatoiminta, diabetes mellitus, haimatulehdus, heikentynyt maksan toiminta, hypotyroidismi (ja hypertriglyseridemia) tai sepsis. Jos Vasolipid-infuusionestettä annetaan potilaalle, jolla on jokin näistä tiloista, seerumin triglyseridipitoisuutta on seurattava tarkasti. Annos on säädettävä metabolisen toleranssin mukaiseksi. Hypertriglyseridemian esiintyminen 12 tuntia lipidien annon jälkeen on myös merkki lipidimetabolian häiriöstä. Pediatriset potilaat Vapaat rasvahapot kilpailevat bilirubiinin kanssa albumiinin sitoutumiskohdista. Erityisesti erittäin varhain syntyneillä keskosilla voi olla suurentunut hyperbilirubinemiavaara triglyserideistä vapautuvien vapaiden rasvahappojen suuren määrän takia, mikä aiheuttaa korkean vapaiden rasvahappojen ja albumiinin välisen suhteen. Parenteraalista ravitsemusta saavien vauvojen, joilla on hyperbilirubinemia, seerumin triglyseridija bilirubiinipitoisuutta on seurattava ja lipidien infuusionopeutta muutettava tarpeen mukaan. Infuusion aikana Vasolipid on suojattava valohoitovalolta. Tämä vähentää mahdollisesti haitallisten triglyseridihydroperoksidien muodostumista. Seerumin triglyseridipitoisuutta on seurattava säännöllisesti Vasolipid-infuusion aikana, erityisesti jos on olemassa suurentunut hyperlipidemiavaara. Vuorokausiannoksen asteittainen suurentaminen voi olla suositeltavaa. Potilaan metabolisen tilan mukaan ajoittaista hypertriglyseridemiaa voi ilmetä. Vauvojen annoksen pienentämistä on harkittava, jos plasman triglyseridipitoisuus infuusion aikana on yli 2,8 mmol/l. Vanhempien lasten annoksen pienentämistä on harkittava, jos plasman triglyseridipitoisuus infuusion aikana on yli 4,5 mmol/l. Apuaineita koskevat erityisvaroitukset/-varotoimet Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per litra eli se on olennaisesti natriumiton. Interferenssi laboratoriokokeissa Lipidit voivat häiritä tiettyjä laboratoriokokeita (kuten bilirubiini-, laktaattidehydrogenaasi-, happisaturaatiokokeita), kun verinäyte otetaan ennen lipidien eliminoitumista verenkierrosta. Eliminoituminen voi viedä 4 6 tuntia. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Hepariini Kliinisinä annoksina annettu hepariini aiheuttaa ohimenevästi lipoproteiinilipaasin vapautumista verenkiertoon. Tämä voi aiheuttaa aluksi lisääntynyttä plasman lipolyysiä ja sen jälkeen ohimenevän triglyseridien puhdistuman vähenemisen. Kumariinijohdannaiset Soijaöljyssä on luontaisesti K 1 -vitamiinia. Sen määrä on kuitenkin niin pieni Vasolipid-infuusionesteessä, ettei sen odoteta vaikuttavan merkittävästi kumariinijohdannaisilla hoidettujen potilaiden hyytymisprosessiin. Siitä huolimatta samanaikaisesti kumariineilla hoidettujen potilaiden hyytymistilaa on seurattava. 4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys Raskaus

5 Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja Vasolipid-infuusionesteen käytöstä raskaana oleville naisille. Ei ole tehty riittäviä eläinkokeita lisääntymistoksisuuden selvittämiseksi (ks. kappale 5.3). Parenteraalinen ravitsemus voi olla tarpeen raskauden aikana. Vasolipid-infuusionestettä saa antaa raskaana oleville naisille vain huolellisen hyöty-haitta-arvioinnin jälkeen. Imetys Vasolipid-infuusionesteen ainesosat/metaboliitit erittyvät ihmisen rintamaitoon, mutta Vasolipidinfuusionesteen normaaleita hoitoannoksia käytettäessä ei ole odotettavissa vaikutuksia vastasyntyneisiin/imeväisiin. Imetystä ei yleensä suositella äideille, jotka saavat parenteraalista ravitsemusta. Hedelmällisyys Tietoja vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole saatavilla. Eläinkokeissa ei ole havaittu viitteitä hedelmällisyyteen kohdistuvista vaikutuksista. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei merkityksellinen. 4.8 Haittavaikutukset Seuraavassa on lueteltu systeemisiä haittavaikutuksia, jotka voivat liittyä Vasolipid-infuusionesteen käyttöön. Ohjeidenmukaisesti käytettynä (annostus, seuranta, turvallisuusrajoitusten ja -ohjeiden noudattaminen) useimmat niistä ovat hyvin harvinaisia (<1/10 000). Haittavaikutusluettelo Haittavaikutukset on lueteltu niiden esiintymistiheyksien mukaan seuraavasti: Hyvin yleinen ( 1/10) Yleinen ( 1/100, <1/10) Melko harvinainen ( 1/1 000, <1/100) Harvinainen ( 1/10 000, <1/1 000) Hyvin harvinainen (<1/10 000) Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) Veri ja imukudos Tuntematon: Immuunijärjestelmä Hyperkoagulaatio Leukopenia, trombosytopenia Allergiset reaktiot (esim. anafylaktiset reaktiot, ihoreaktioiden puhkeaminen, nielun, suun ja kasvojen turvotus) Aineenvaihdunta ja ravitsemus Hyperlipidemia, hyperglykemia, metabolinen asidoosi, ketoasidoosi Näiden haittavaikutusten esiintymistiheys riippuu annoksesta ja voi olla suurempi absoluuttisen tai suhteellisen yliannostuksen yhteydessä. Hermosto Verisuonisto Päänsärky, uneliaisuus Hypertensio tai hypotensio, punoitus

6 Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina Dyspnea, syanoosi Ruoansulatuselimistö Maksa ja sappi Tuntematon: Iho ja ihonalainen kudos Pahoinvointi, oksentelu, ruokahalun menetys Kolestaasi Eryteema, hikoilu Luusto, lihakset ja sidekudos Selkä-, luu-, rinta- ja lannerankakipu Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Kohonnut ruumiinlämpö, palelu, vilunväristykset, rasvarasitusoireyhtymä (ks. alla). Jos haittavaikutuksia ilmenee, Vasolipid- infuusio on lopetettava tai tarvittaessa sitä on jatkettava pienemmällä annoksella. Jos infuusio aloitetaan uudelleen, potilasta on seurattava huolellisesti, erityisesti alussa, ja seerumin triglyseridit on määritettävä lyhyin aikavälein. Tietoa tietyistä haittavaikutuksista Pahoinvointi, oksentelu, ruokahalun menetys ja hyperglykemia ovat viitteitä tilasta, joka vaatii parenteraalista ravitsemusta. Toisaalta nämä liittyvät myös parenteraaliseen ravitsemukseen. Rasvarasitusoireyhtymä Lipidiemulsion yliannostus tai heikentynyt kyky eliminoida triglyseridejä voi johtaa rasvarasitusoireyhtymään. Mahdolliset metabolisen ylikuormituksen merkit tulee huomioida. Syy voi olla geneettinen (yksilöllisesti erilainen aineenvaihdunta) tai rasva-aineenvaihdunta voi olla heikentynyt nykyisen tai aiemman sairauden vuoksi. Rasvarasitusoireyhtymä voi myös ilmetä vaikean hypertriglyseridemian yhteydessä jo suositellulla infuusionopeudella ja potilaan kliinisen tilan muuttuessa äkillisesti, kuten munuaisten vajaatoiminnan tai infektion yhteydessä. Rasvarasitusoireyhtymälle tunnusomaisia piirteitä ovat hyperlipidemia, kuume, rasvainfiltraatio, hepatomegalia, johon voi liittyä ikterus, splenomegalia, anemia, leukopenia, trombosytopenia, veren hyytymishäiriöt, hemolyysi ja retikulosytoosi, epänormaalit maksan toimintakokeet ja tajuttomuus. Oireet häviävät yleensä, kun rasvaemulsion infuusio lopetetaan. Vasolipid-infuusio on keskeytettävä välittömästi, jos rasvarasitusoireyhtymän merkkejä ilmenee. Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI Fimea

7 4.9 Yliannostus Oireet Hyperlipidemia, metabolinen asidoosi. Myös rasvarasitusoireyhtymä voi esiintyä. Ks. kohta 4.8. Hoito Yliannostustapauksissa infuusio on lopetettava välittömästi. Jatkotoimenpiteet riippuvat potilaan oireista ja niiden vaikeusasteesta. Kun infuusio aloitetaan uudelleen oireiden hävittyä, on suositeltavaa, että infuusionopeutta nostetaan asteittain ja että potilaan tilaa seurataan tiheästi. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Parenteraaliset ravintovalmisteet, rasvaemulsiot, ATC-koodi: B05BA02 Vaikutusmekanismi, farmakodynaamiset vaikutukset Vasolipid 200 mg/ml infuusioneste on tarkoitettu antamaan energiaa ja monityydyttymättömiä ( välttämättömiä ) rasvahappoja osana parenteraalista ravitsemusta. Tämän vuoksi Vasolipid sisältää keskipitkä- ja pitkäketjuisia (soijaöljyä) triglyseridejä, fosfatideja (munalesitiiniä) ja glyserolia. Keskipitkäketjuiset triglyseridit hajoavat ja eliminoituvat verenkierrosta nopeammin sekä hapettuvat täydellisemmin kuin pitkäketjuiset triglyseridit. Tämän vuoksi ne ovat ensisijaisia energiasubstraatteja erityisesti silloin, kun pitkäketjuisten triglyseridien hajoamisessa ja/tai hyväksikäytössä on häiriöitä, esim. lipoproteinaasipuutoksessa, lipoproteinaasikofaktorien puutoksessa, karnitiinipuutoksessa ja karnitiinin kuljetushäiriöissä. Vain pitkäketjuiset triglyseridit tuottavat tyydyttymättömiä rasvahappoja, joten nämä on ensisijaisesti sisällytetty välttämättömien rasvahappojen puutteen ehkäisyä ja hoitoa varten, ja ainoastaan toissijaisesti energialähteeksi. Sen lisäksi, että fosfatidit toimivat triglyseridien emulgaattoreina, ne ovat solukalvojen rakenneosia jotka vaikuttavat näiden kalvojen juoksevuuteen sekä mahdollistavat niiden biologisia toimintoja. Glyseroli, jota on lisätty emulsioon jotta se olisi isotoninen veren kanssa, on glukoosin ja lipidien metaboliassa syntyvä fysiologinen välituote. Elimistössä glyseroli joko osallistuu energiantuotantoon metaboloitumalla glykolyysin kautta tai sitä hyödynnetään glukoosin, glykogeenin tai triglyseridien synteesissä. Valmisteessa käytettyjen aineiden farmakologista turvallisuutta selvittävissä tutkimuksissa ei havaittu muita erityisiä vaikutuksia edellä mainittujen ravitsemuksellisten vaikutusten lisäksi, jotka itse asiassa olivat samat, kuin jos kyseisiä aineita olisi annettu suun kautta. 5.2 Farmakokinetiikka Imeytyminen Hyötyosuus: Laskimoon annetun Vasolipid-infuusionesteen sisältämien aineiden hyötyosuus on 100 %. Jakautuminen

8 Annos, infuusionopeus, metabolinen tila ja yksilölliset potilasta koskevat tekijät (paastotaso) ovat tärkeimpiä tekijöitä määritettäessä enimmäistriglyseridipitoisuutta seerumissa. Ohjeiden mukaan annettuna ja annosteluohjeita noudattaen triglyseridipitoisuudet eivät yleensä ylitä arvoa 4,6 mmol/l. Keskipitkäketjuisten rasvahappojen affiniteetti albumiiniin on vähäinen. Eläinkokeissa, joissa annettiin puhtaita keskipitkäketjuisia triglyseridiemulsioita, keskipitkäketjuisten rasvahappojen osoitettiin läpäisevän veri-aivoeste, jos niitä annettiin yliannostusmäärä. Haittavaikutuksia ei havaittu sellaisen emulsion osalta, jossa oli seos keskipitkäketjuisia triglyseridejä ja pitkäketjuisia triglyseridejä, sillä pitkäketjuisilla triglyserideillä on inhiboiva vaikutus keskipitkäketjuisten triglyseridien hydrolyysiin. Siten aivoihin ei kohdistu toksisia vaikutuksia Vasolipid-infuusionesteen antamisen jälkeen. Istukan kudos valikoi pitkäkestoiset monityydyttymättömät rasvahapot äidin verenkierrosta ja säätelee niiden siirtymistä sikiön verenkiertoon. Rasvahappojen siirtyminen istukan kautta on erittäin monimutkainen prosessi, johon liittyy useita kalvoon sitoutuvia ja sytosolisia rasvahappoihin sitoutuvia proteiineja, vaikka mekanismeja ei vielä tunnetakaan tarkasti. Äidin verenkierron vapaat rasvahapot ja äidin lipoproteiinilipaasin ja endoteelilipaasin vapauttamat rasvahapot läpäisevät istukan. Nämä vapaat rasvahapot siirtyvät soluun passiivisella diffuusiolla tai solukalvon kuljettajaproteiinien avulla. Vapaat rasvahapot sitoutuvat sytosolin rasvahappoja sitoviin proteiineihin, jotta ne voivat olla vuorovaikutuksessa solunsisäisten organellien, kuten endoplasmakalvoston, mitokondrioiden, lipidipisaroiden ja peroksisomien, kanssa. Biotransformaatio Infuusion jälkeen triglyseridit hydrolysoituvat glyseroliksi ja rasvahapoiksi. Molemmat siirtyvät energiantuotannon fysiologisiin reitteihin, biologisesti aktiivisten molekyylien synteesiin, glukoneogeneesiin ja lipidien uusintasynteesiin. Eliminaatio Vasolipid-infuusionesteen puoliintumisaika plasmassa on noin 9 minuuttia. Sekä soijaöljyn triglyseridit että keskipitkäketjuiset triglyseridit metaboloituvat täydellisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi. Pieniä määriä lipidejä häviää vain solujen irrotessa iholta ja muilta epiteelikalvoilta. Erittymistä munuaisten kautta ei käytännössä katsoen tapahdu. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Vasolipid-infuusionesteestä on saatavilla vain rajoitetusti prekliinistä tietoa. Non-kliinisissä tutkimuksissa todettiin vaikutuksia ainoastaan annoksilla, jotka olivat kaksin- tai kolminkertaisia ihmiselle käytettävään enimmäisvuorokausiannokseen nähden. On huomioitava, että näissä tutkimuksissa Vasolipid-infuusionestettä annettiin korkeilla infuusionopeuksilla, jotka ovat huomattavasti suositeltua infuusionopeutta suuremmat (29-kertaisia koirilla sekä 353-kertaisia rotilla ja hiirillä). Toistuvan altistuksen aiheuttama toksisuus Kuuden viikon toksisuustutkimus on suoritettu koirilla ja kaneilla. Korkein tutkittu laskimonsisäinen annos kaneilla oli 4,6 g lipidiä/painokilo ja koirilla 6 g lipidiä/painokilo. Lukuun ottamatta vähäistä vaikutusta yleiseen käyttäytymiseen toksisia oireita ei ilmennyt. Erityisesti biokemiallisia tai histologisia merkkejä maksan tai muiden elinten vaurioista ei havaittu. Karsinogeenisuus/mutageenisuus Näitä ei ole tutkittu, koska Vasolipid-infuusionesteen sisältämät aineet ovat luonnollisia ravintoaineita ja/tai aineenvaihdunnan fysiologisia välituotteita. Vaikutukset lisääntymiseen

9 Ihmisille suositelluilla annoksilla suoritetut eläintutkimukset eivät antaneet mitään todisteita hedelmällisyyteen tai lisääntymiseen kohdistuvista vaikutuksista. Teratogeenisia vaikutuksia ei ole erityisesti tutkittu, sillä Vasolipid-infuusionesteen sisältämät aineet ovat luonnollisia aineita ja/tai aineenvaihdunnan fysiologisia välituotteita, joiden ei oleteta omaavan teratogeenisiä ominaisuuksia. Herkistävät ominaisuudet Soveltuvat toksikologiset tutkimukset eivät paljastaneet Vasolipid-infuusionesteen omaavan mitään herkistäviä ominaisuuksia. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Munalesitiini 12 g/1000 ml, all-rac- -tokoferoli, glyseroli, natriumoleaatti (ph:n säätöön), injektionesteisiin käytettävä vesi. 6.2 Yhteensopimattomuudet Vasolipid-infuusionestettä ei saa käyttää elektrolyyttikonsentraattien tai muiden lääkkeiden kantajaliuoksena eikä sitä saa sekoittaa muihin infuusionesteisiin ilman asianmukaista tarkistusta, sillä emulsion riittävää säilyvyyttä ei voida enää taata. Yhdistelmähoitoja tulee käyttää parenteraalisessa ravitsemuksessa vain silloin, kun niiden aineosien farmaseuttinen yhteensopivuus on tarkistettu ja taattu. 6.3 Kestoaika Avaamattomana 2 vuotta. Ensimmäisen avaamisen jälkeen Käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen. Käyttökuntoon saattamisen tai laimentamisen jälkeen Ei oleellinen, ks. kohta Säilytys Säilytä alle 25 C. Ei saa jäätyä. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) Lasipullo (tyypin II lasia), jossa on halogeenibutyylikumisuljin: 10 x 100 ml, 10 x 250 ml ja 10 x 500 ml. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen. Jos käytetään suodattimia, niiden tulee olla lipidejä läpäiseviä.

10 Ennen lipidiemulsion infusoimista yhdessä muiden liuosten kanssa Y-liittimen tai ohitussarjan kautta, nesteiden yhteensopivuus on tarkistettava, erityisesti annettaessa samanaikaisesti kuljetusliuoksia, joihin on lisätty lääkeaineita. Erityistä varovaisuutta on noudatettava infusoitaessa yhtä aikaa liuoksia, jotka sisältävät divalentteja elektrolyyttejä (kuten kalsiumia tai magnesiumia). Ravistettava varovasti ennen käyttöä. Emulsio on saatettava huoneenlämpöiseksi avustamatta ennen infuusiota. Ts. valmistetta ei saa asettaa lämmityslaitteeseen (kuten uuniin tai mikroaaltouuniin). Vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt emulsio on hävitettävä. Pakkaus ei saa jäätyä. Jäätyneet pakkaukset on hävitettävä. Käytä vain, jos pakkaus on vahingoittumaton ja emulsio on homogeeninen ja maidonvalkoinen. Tarkista ennen annostelua visuaalisesti, että emulsion faasit eivät ole erottuneet toisistaan. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA B.Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, D Melsungen, Saksa Postiosoite: Melsungen, Saksa 8. MYYNTILUVAN NUMERO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ / TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen vahvuus 200 mg/ml (20 %) vastaa valmisteen sisältämien triglyseridien kokonaismäärää.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen vahvuus 200 mg/ml (20 %) vastaa valmisteen sisältämien triglyseridien kokonaismäärää. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lipoplus 200 mg/ml infuusioneste, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml emulsiota sisältää: Keskipitkäketjuisia tyydyttyneitä triglyseridejä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lipidisisältö (oliivi- ja soijaöljyä) ph 6-8 Tiheys 0,986

VALMISTEYHTEENVETO. Lipidisisältö (oliivi- ja soijaöljyä) ph 6-8 Tiheys 0,986 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Clinoleic 200 mg/ml infuusioneste, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET 100 ml kohti Puhdistettua oliiviöljyä ja puhdistettua soijaöljyä* 20,00 g joka vastaa rasvahappomäärää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Natrium 0,443 mg 0,753 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Natrium 0,443 mg 0,753 mg 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ubistesin Mild 40 mg/ml + 2,5 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionesteliuosta sisältää Yksi 1,7 ml:n sylinteriampulli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Venofer 20 mg rautaa /ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Venofer 20 mg rautaa /ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsentraatti, liuosta varten. VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Henkilö, joka suorittaa leikkausta tai diagnostista toimenpidettä, ei saa annostella Propolipidinjektio-/infuusionestettä

VALMISTEYHTEENVETO. Henkilö, joka suorittaa leikkausta tai diagnostista toimenpidettä, ei saa annostella Propolipidinjektio-/infuusionestettä VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Propolipid 20 mg/ml -injektio-/infuusioneste, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml emulsiota sisältää 20 mg propofolia. Yksi 50 ml:n lasipullo

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Varjoaineiden injisoinnissa on noudatettava varovaisuutta, jotta ainetta ei joutuisi suonen ulkopuolelle.

VALMISTEYHTEENVETO. Varjoaineiden injisoinnissa on noudatettava varovaisuutta, jotta ainetta ei joutuisi suonen ulkopuolelle. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ProHance 279,3 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää 279,3 mg gadoteridolia (0,5 mmol/ml). ProHancen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LIVOSTIN 0,5 mg/ml nenäsumute, suspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 0,54 mg levokabastiinihydrokloridia, joka vastaa 0,5 mg levokabastiinia.

Lisätiedot

1 ml sisältää 0,1 mg desmopressiiniasetaattia, joka vastaa 0,089 mg desmopressiinia.

1 ml sisältää 0,1 mg desmopressiiniasetaattia, joka vastaa 0,089 mg desmopressiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Minirin 0,1 mg/ml nenätipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 0,1 mg desmopressiiniasetaattia, joka vastaa 0,089 mg desmopressiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinex strawberry/vanilla 500 mg rakeet VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog

VALMISTEYHTEENVETO. 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Artikaiinihydrokloridi 40 mg 68 mg Adrenaliinia adrenaliinihydrokloridina 5 mikrog 8,5 mikrog VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ubistesin 40 mg/ml + 5 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionesteliuosta sisältää: Yksi 1,7 ml:n sylinteriampulli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CIL 160 mg kapseli, kova. VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amaryl 1 mg tabletti Amaryl 2 mg tabletti Amaryl 3 mg tabletti Amaryl 4 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Amaryl 1 mg tabletti Amaryl 2 mg tabletti Amaryl 3 mg tabletti Amaryl 4 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Amaryl 1 mg tabletti Amaryl 2 mg tabletti Amaryl 3 mg tabletti Amaryl 4 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 1 mg glimepiridiä.

Lisätiedot

Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on ih misen albumiinia.

Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on ih misen albumiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alburex 200 g/l, infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on

Lisätiedot

Hypertensio Essentiaalisen hypertension hoito aikuisilla ja hypertension hoito 6-18 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Hypertensio Essentiaalisen hypertension hoito aikuisilla ja hypertension hoito 6-18 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valsartan Krka 320 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 320 mg valsartaania. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rhophylac 1000 IU, injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Esitäytetty ruisku sisältää 1000 IU (200 mikrog) ihmisen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Elinsiirtoindikaatiot Kiinteän elimen siirto Kiinteän elimen siirron jälkeisen siirrännäisen hylkimisen ehkäiseminen.

VALMISTEYHTEENVETO. Elinsiirtoindikaatiot Kiinteän elimen siirto Kiinteän elimen siirron jälkeisen siirrännäisen hylkimisen ehkäiseminen. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Sandimmun 50 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Infuusiokonsentraatti, liuosta varten sisältää 50 mg/ml. Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Thymoglobuline 5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 25 mg

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angiox 250 mg, kuiva-aine välikonsentraatiksi injektio-/infuusionestettä varten, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusionestettä sisältää 2 mg flukonatsolia. 50 ml infuusionestettä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää granisetronihydrokloridia

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Injektioneste sisältää fytomenadionia (synteettistä K 1 -vitamiinia) 10 mg/ml. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai keskivaikean kivun ja/tai kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai keskivaikean kivun ja/tai kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Para-Tabs 250 mg tabletti, suussa hajoava Para-Tabs 500 mg tabletti, suussa hajoava 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 250 mg tabletti: Yksi suussa hajoava

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EMLA 25 mg/g + 25 mg/g emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g EMLA-emulsiovoidetta sisältää 25 mg lidokaiinia ja 25 mg prilokaiinia. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 150 mg tai 300 mg ranitidiinia (ranitidiinihydrokloridina).

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 150 mg tai 300 mg ranitidiinia (ranitidiinihydrokloridina). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ranitidin Actavis 150 mg kalvopäällysteinen tabletti Ranitidin Actavis 300 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Furosemide Fresenius Kabi 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Furosemide Fresenius Kabi 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Furosemide Fresenius Kabi 10 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 2 ml:n ampulli sisältää 20 mg furosemidia vastaten 10 mg/ml

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia määrän, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia, sekä 850 mg metformiinihydrokloridia.

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia määrän, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia, sekä 850 mg metformiinihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Janumet 50 mg/850 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia määrän, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: 1 ml sisältää 0,00056 mmol (vastaten 0,013 mg) natriumia (ks. kohta 4.4).

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: 1 ml sisältää 0,00056 mmol (vastaten 0,013 mg) natriumia (ks. kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gadovist 1,0 mmol/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra injektionestettä sisältää 604,72 mg gadobutrolia (vastaten 1,0

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MADOPAR 100 mg/25 mg depotkapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 6 kuukauden - 12 vuoden ikäiset lapset (> 7 kg): Akuutit kiputilat ja ylempien hengitysteiden infektioon liittyvä kuume

VALMISTEYHTEENVETO. 6 kuukauden - 12 vuoden ikäiset lapset (> 7 kg): Akuutit kiputilat ja ylempien hengitysteiden infektioon liittyvä kuume VALMISTEYHTEENVETO 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ibuprofen Farmalider 20 mg/ml oraalisuspensio Ibuprofen Farmalider 40 mg/ml oraalisuspensio 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot