Palvelutoimittajien työturvallisuus. Verkkotoimikunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutoimittajien työturvallisuus. Verkkotoimikunta 1.4.2015"

Transkriptio

1 Palvelutoimittajien työturvallisuus Verkkotoimikunta

2 Työtapaturmataajuus ja työpaikkatapaturmien vakavuus Oman henkilökunnan henkilötyövuodet Palvelutoimittajien henkilötyövuodet Henkilötyövuodet yhteensä * * Palvelutoimittajien työpaikkatapaturmien vakavuus Palvelutoimittajien työtapaturmataajuus Työtapaturmataajuus = Vähintään yhden työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien lukumäärä / miljoona tehtyä työtuntia * 2010 & 2013: Kuolemaan johtanut tapaturma Työpaikkatapaturmien vakavuus = Työpaikkatapaturmista aiheutuneet työkyvyttömyyspäivät / työpaikkatapaturmien lukumäärä

3 3 Palvelutoimittajien vakavat tapaturmat Työntekijän oikeaan jalkaterään paleltuma, 13 SRP (Sairausloma mahdollisesti jatkui, työsuhteen päättyminen ajoittui sairauslomaan, Kominra Oy) ONT-TIH, Empower Työntekijä sai sähköiskun Kelmankunnonvalvontalaitteen käyttöönotossa 0 SRP (Potentiaaliset seuraukset vakavat) - Yllikkälän SA, Siemens Työntekijä liukastui ja otti kallioporan terästä kiinni. Sormi pois paikoiltaan. Toteutui 3 SRP (Lääkäri määräsi 30 päivää) - HI-FO, SAG 10 0 Palvelutoimittajien vakavat tapaturmat Lukumäärä (vakava = vähintään 30 sairauspäivää; SRP)

4 Palvelutoimittajien tapaturmat ja läheltä piti tilanteet A B C Yht. A B C Yht. A B C Yht. 0-päivää tapaturmat (MTI) Poissaoloon johtaneet tapaturmat LTI1 Läheltä piti -tilanteet

5 Poissaoloon johtaneet tapaturmat Taivalmaa-Ylivalli voimajohdon kunnossapito Vakavuusluokka B Asentajan peukalo jäi puristuksiin nivelen varassa olleen apujalan hatun kaatuessa. Arvioitu sairauspoissaolo 6 päivää. Käsi kuvattiin, ei murtumaa. Tutkinta kesken Tutkinnan johtaja palvelutoimittaja Varkaus-Hovinpaikka Vakavuusluokka B Jalka jäi laanissa olevan lumilingon ja nosturin puomin jatkon väliin puomin jatkoa nosturiin kiinnitettäessä. Puomin paino n. 200 kg. Murtuma jalkaan. Alustavasti 17 päivää sairauslomaa. Tutkinta kesken Tutkinnan johtaja palvelutoimittaja Hikiä- Forssa Vakavuusluokka A Risteymän suojapukkia purettaessa työntekijä oli kiivennyt pukin pylvääseen ja irrottanut vaakatukena olleen puun, jolloin pylväs kaatui. Työntekijä putosi n. 3 m korkeudelta ja loukkaantui. Kipua lonkassa ja kädessä. Alustavasti 13 päivää sairauslomaa. Tutkinta kesken Tutkinnan johtaja K Koskinen Siikajoki-Pyhänselkä - Vakavuusluokka B Voimajohtotyömaalla mittaustyötä suoritettaessa työntekijä astui lumen peittämään kuoppaan jolloin vasen polvi venähti. Vasemman polven venähdys ja n. viikon mittainen työkyvyttömyys Tutkinta kesken tutkinnan johtaja palvelutoimittaja

6 Poissaoloon johtaneet tapaturmat Hikiä-Forssa Vakavuusluokka A työntekijä siirsi tikkaita 400 kv pylvään puomilla n. 30 metrin korkeudessa. Työntekijä liukastui ja hänen sormensa jäi tikkaiden koukun ja metallirakenteen väliin. Työntekijällä oli putoamissuojaus käytössä. Työntekijän kokemus linjamiehenä n. 19 vuotta. Työntekijän sormeen tuli murtuma ja kynsi irtosi. 24 työkyvyttömyyspäivää. Tutkinta valmis Hikiä-Forssa Vakavuusluokka B Työntekijä oli siirtynyt pylväästä henkilönostokoriin ja oli liukastuessaan satuttanut olkapäänsä. 19 työkyvyttömyyspäivää. Tutkinta valmis Hikiä-Forssa Vakavuusluokka B Työntekijä oli poraamassa porakoneella, hanska tarttui pyörivään terään ja työntekijä loukkasi sormensa 7 työkyvyttömyyspäivää. Tutkinta valmis Hikiä-Forssa Vakavuusluokka B Työntekijä liukastui voimajohtotyömaalla astuttuaan lumen alla olevan metallikappaleen päälle ja loukkasi kylkensä. Työntekijä tutkittiin sairaalassa --> ei murtumia. 3 työkyvyttömyyspäivää. Tutkinta valmis

7 A & B vakavuusluokan läheltä piti tilanteet 2015 Vakavuusluokka A 2 vakavaa vaaratilannetta liittyen vääriin työmaadoituskäytäntöihin. Väärä järjestys ja maadoituksen irroittaminen käsin 2 vakavaa läheltä piti tilannetta pylväiden purkutyössä Työryhmä oli kaatamassa vanhaa pylvästä, kun vaakaside repesi irti ja aiheutti pylvään kaatumisen väärään suuntaan. Pylväs osui kaatuessaan käytössä olevan pylvään harukseen. Purettava puupylväs kaatui vieressä olevan jännitteisen 110 kv voimajohdon päälle. Vaaratilanne syntyi, kun puupylväästä oli yläharukset katkaistu ja toisen puolen alaharuksen katkaisun jälkeen pylväs lähti kaatumaan kohti jännitteistä johtoa vinossa kulmassa. Pylvään orsi osui jännitteiseen laitavaiheeseen. Jälleen kytkennät oli poistettu käytöstä muuntajan siirron yhteydessä sattunut läheltä piti -tilanne Vakavuusluokka B Työntekijä työskenteli kurottajan piikkien päällä n. 3 metrin korkeudessa. Henkilöllä oli valjaat päällä ja ne oli kiinnitetty kurottajaan. Kyseinen työkone ei ole tarkoitettu henkilönostoihin. Sähköasemarakennuksen kattoristikoita nostettaessa, maassa jäljellä olevat 4 kpl viimeistä ristikkoa kaatuivat syrjälleen. Koestaja tarkisti välireleiden kunnosaoloa uusissa relekaapeissa. Testijohot millä annettiin releille väliaikainen syöttö, putoasit kaapin lattialle ja aiheutit oikosulun piirissa ja sulakkeen laukaisun.

8 Työturvallisuuden kehityshankkeet Turvallisilla linjoilla, Safety on the lines lehti 2. Turvallisuuden sopimusehtojen päivitys ja mittava sisäinen koulutuskierros 3. Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkinnan -toimintamallin kehitys 4. Korkealla työskentelevien pätevyyksien määrittely ja varmistaminen 5. Latausjännitteiden hallinnan ohjeistuksen päivitys ja koulutusmateriaalien laadinta 6. MVR-mittauksen mobiilialusta kv voimajohtoprojektien HSE advisor käyttöön ja toimenkuvan tarkastelu 8. Työturvallisuuden kannustimet 9. Yllikkälä-Huutokoski tapaturmien oppien varmistaminen 10. Työturvallisuuden raportointijärjestelmäkartoitus 11. Nostotöiden hallinta 12. Koulutusvideosarjat työturvallisuusasioista 13. Pätevyyksien ja koulutusasiakirjojen hallinta 14. Perehdytyksen kehittäminen 15. Keskeytyssuunnitteluprosessin kehittäminen työturvallisuuden näkökulmasta m leveys rinnakkaisille johdoille 17. Kaivantojen luiskaukset sekä asemilla että johtotyömailla 18. Kunnonhallinnan erit. kasvustonkäsittelijöiden tarkastukset 19. Tikas- ja telineturvallisuus

9 Työturvallisuuden kehityshankkeet 2015 Hanke Tavoite Peto-hanke - Kuvata Fingridin perehdytysprosessi kunnossapidossa ja investoinneissa - Luoda verkkokoulu / -perehdytys -järjestelmä Turvallisuuden johtamisjärjestelmä -hanke - Luoda dokumentoitu turvallisuusjohtamisjärjestelmä kunnossapitoon ja investointeihin, joka mukailee OHSAS 18001:stä. DPAD-hanke - Jatkaa T3-raportoinnin jalkauttamista - tehdä laajennukset T3-raportointijärjestelmään Riskien arvioinnin kehittäminen - Luoda riskienarviointiprosessi ja käytännöt investointiprojekteihin. - Tuotoksena ohje riskinarvioinnista ja sovellus T3-raportointijärjestelmään. Debriefing käyätännön kehittäminen - Debrifing käytännön kehittäminen FG:n omalle henkilöstölle Turvallisuustuokioiden kehittäminen - Luoda turvallisuustuokiokäytäntö ja ohje niiden pitämisestä Autoilun turvallisuus ja kännykän käyttö työmailla - Luoda koulutusmateriaali osaksi verkkoperehdytystä - Reunaehtojen määritys ja tarkennukset turvallisuutta koskeviin sopimusehtoihin Tikas- ja telineturvallisuus - Ohje turvalliseen tikas- ja telinetyöskentelyyn tarkennukset turvallisuutta koskeviin sopimusehtoihin ja perehdytysmateriaaliin. Turvallisilla linjoilla -lehti - Julkaistaan 1 lehti syyskuussa 2015

10 Taustaa Fingrid haluaa olla kantaverkkotoiminnan kansainvälinen esikuva Työturvallisuutta ja laadunvalvontaa pitää kehittää Mobiilimaailma tulee paperista bittiin Tarkoituksena luoda sähköinen MVR-mittaus pienehkö T&K-projekti, julkinen sovellus, Fingrid vahvasti kehittämässä liiketoimintapainotteisesti toteutettu Nälkä kasvoi syödessä kehitetään samalla lisää sovelluksia kaikille laitteille/käyttöjärjestelmille; sähköinen työmaapäiväkirja vaaratilanne- ja tapaturmailmoitukset sekä tutkinnat johdon katselmus vastuullisuusauditointi dokumenttien hallinta Fingridin liiketoiminnan digitalisoituminen DPAD-hankkeelle lisää painoarvoa

11 Mobiiliratkaisu turvallisuuden ja laadun hallintaan Client -näkymä

12 Portaali näkymä

13 MVR-FGR-mittaus Uutena ominaisuutena vastuutus

14 Johdon katselmus

15 Työmaakohtaisten dokumenttien hallinnointi Tärkeimmät työmaadokumentit Pdf, Docx, Xlsx, jne dokumenttien tallennus- ja lukupalvelu Hyvät asennustavat materiaali, Turvallisuussuunnitel ma, jätehuoltosuunnitelma, perehdytykset jne. Hyväksytyt työkuvat Muut projektidokumentit

16 Työmaapäiväkirja Pohja joka sopii kaikille urakoitsijoille Allekirjoitukset sähköisesti

17 Tapaturma- ja vaaratilanneilmoitukset

18 Tapahtumista ilmoittaminen ja tutkinta siirtyy mobiiliksi / nettiin

19 Raportointi ja tilastointi Excelistä pilveen Työpaikkatapaturmataajuus (0-päivää tapaturmataajuus, LTI1F, TRIF) Työpaikkatapaturmien vakavuus Työpaikkatapaturmien lukumäärä (0-päivää tapaturmat, LTI1, TRI) Työmatkatapaturmien lukumäärä Ympäristövahinkojen lukumäärät Vaaratilanneilmoitukset Turvallisuushavainnot Läheltä piti -ilmoitukset Johdon auditoinnit lukumäärä Vastuullisuusauditointien lukumäärä MVR-mittaukset lukumäärä ja indeksi Turvavartit lukumäärä Korjaavat toimenpiteet: Tekemättömät, myöhässä olevat, lukumäärät, jne.

20 Fingrid välittää. Varmasti.

Omaisuuden hallinta -päivä. Hilton Helsinki Airport 19.5.2015

Omaisuuden hallinta -päivä. Hilton Helsinki Airport 19.5.2015 Omaisuuden hallinta -päivä Hilton Helsinki Airport 19.5.2015 Omaisuuden hallinta -päivä 19.5.2015 11.30 Kahvit ja ilmoittautuminen 12.00 Tilaisuuden avaus / Meri Viikari 12.05 Ajankohtaiset / Kari Kuusela

Lisätiedot

FINGRIDIN TYÖTURVALLISUUSJULKAISU PALVELUTOIMITTAJILLE 2/2014 TURVALLISILLA LINJOILLA PYLVÄÄSSÄ TYÖSKENTELY: SOPIMUSEHTOIHIN TARKENNUKSIA. s.

FINGRIDIN TYÖTURVALLISUUSJULKAISU PALVELUTOIMITTAJILLE 2/2014 TURVALLISILLA LINJOILLA PYLVÄÄSSÄ TYÖSKENTELY: SOPIMUSEHTOIHIN TARKENNUKSIA. s. FINGRIDIN TYÖTURVALLISUUSJULKAISU PALVELUTOIMITTAJILLE 2/2014 TURVALLISILLA LINJOILLA PYLVÄÄSSÄ TYÖSKENTELY: SOPIMUSEHTOIHIN TARKENNUKSIA s. 19 SISÄLLYS 3 4 8 10 12 16 Pääkirjoitus Turvallisuus on menestystekijä

Lisätiedot

Omaisuuden hallinta päivä 2014

Omaisuuden hallinta päivä 2014 Omaisuuden hallinta päivä 2014 Päivän agenda 12:00 Avaus / Suvi Lokkinen 12:05 Omaisuuden hallinnan ajankohtaiset / Kari Kuusela 12:45 Investointihankkeiden uudet tuulet / Keijo Välimee 13:30 Palvelutoimittajien

Lisätiedot

Ajankohtaiset verkkotoimikunta. 12/2014 Kari Kuusela

Ajankohtaiset verkkotoimikunta. 12/2014 Kari Kuusela Ajankohtaiset verkkotoimikunta 12/2014 Kari Kuusela Verkkotoimikunnan kokous 12.12.2014 9:00-9:30 Verkkotoimikunnan jäsenten valokuvaus 9:30 10:00 Ajankohtaiset kuulumiset Fingridistä / Kari Kuusela 10:00

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Työmailla tavoitteena nolla tapaturmaa. Suvi Lokkinen, kehityspäällikkö Kantaverkkopäivä 6.9.2012

Työmailla tavoitteena nolla tapaturmaa. Suvi Lokkinen, kehityspäällikkö Kantaverkkopäivä 6.9.2012 Työmailla tavoitteena nolla tapaturmaa Suvi Lokkinen, kehityspäällikkö Kantaverkkopäivä 6.9.2012 Fingridin työturvallisuushanke 2012 Tavoitteena 0 tapaturmaa Fingridin työmailla kehittää työturvallisuuskulttuuria

Lisätiedot

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012

loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 2013 loviisa norokorpi mervi harju eeva rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Loviisa Norokorpi, Mervi Harju, Eeva Rantanen Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu vuonna 2012 Liikenneviraston

Lisätiedot

KVR 2.4 JORY 12.4 HALLITUS 22.4

KVR 2.4 JORY 12.4 HALLITUS 22.4 KVR 2.4 JORY 12.4 HALLITUS 22.4 Investointikatsaus 2012-2013 Kari Kuusela 2 Investointikatsaus Verkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet Katsaus vuoden 2012 hankkeisiin - Vuonna 2012 valmistuneet

Lisätiedot

MVR- JA MVRS-MITTARIT DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN 1/2015 UUTTA TUTKIMUSTIETOA 20 KV JÄNNITETÖIDEN TUEKSI

MVR- JA MVRS-MITTARIT DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN 1/2015 UUTTA TUTKIMUSTIETOA 20 KV JÄNNITETÖIDEN TUEKSI 1/2015 8 UUTTA TUTKIMUSTIETOA 20 KV JÄNNITETÖIDEN TUEKSI 11 LOISTELIAAMPAA KOULUTUSTA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN AVULLA 6 MVR- JA MVRS-MITTARIT DIGIPÖYTÄKIRJOIHIN SISÄLTÖ 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Kovaa kasvua

Lisätiedot

Maatilarakentamisen turvallisuus

Maatilarakentamisen turvallisuus 39 Maatilarakentamisen turvallisuus Ne turvaliivit olisivat olleet asialliset kattotöissä Maarit Hellstedt, Tapani Kivinen, Kim Kaustell, Tiina Mattila 39 Maatilarakentamisen turvallisuus Ne turvaliivit

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä

Lisätiedot

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa.

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa. 0 Tutkija Liisa Yrjämä: Vapaa-ajan tapaturmat vakavampia kuin työtapaturmat s. 8. Työsuojelupäällikkö Ari Hänninen, UPM Raflatac Oy: Tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta yhtä aikaa s. 4. tapaturma Paperiteollisuuden

Lisätiedot

Torninosturin kuljettaja menehtyi nosturin kaaduttua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Torninosturin kuljettaja menehtyi nosturin kaaduttua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI TOT 6/06 Torninosturin kuljettaja menehtyi nosturin kaaduttua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Torninosturi kaatui rakenteilla olevaa kerrostaloa vasten, kun nosturin pyörät putosivat

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

Rakennustyömaan sähköistyksen turvallisuus

Rakennustyömaan sähköistyksen turvallisuus Nro: 5 / 2009 Rakennustyömaan sähköistyksen turvallisuus Antti Simola 3T Ratkaisut Oy Sisällys 1. Tausta ja tavoite...1 2. Tehtävät ja menetelmät...1 3. Tulokset...2 3.1. Rakennustyömaan sähköistys tapaturma-analyysi

Lisätiedot

Miten se oltais voitu estää? KERTOMUKSIA RAKENNUSTYÖMAAN TAPATURMISTA

Miten se oltais voitu estää? KERTOMUKSIA RAKENNUSTYÖMAAN TAPATURMISTA Miten se oltais voitu estää? KERTOMUKSIA RAKENNUSTYÖMAAN TAPATURMISTA Ratuke-hanke mittaviiva oy KERTOMUKSIA RAKENNUSTYÖMAAN TAPATURMISTA Narratiivinen tutkimus rakennusalan tapaturmista ja niiden merkityksistä

Lisätiedot

T U R V A L L I S E S T I. Raksalla. Rakennusalan työturvallisuuslehti 1/2007

T U R V A L L I S E S T I. Raksalla. Rakennusalan työturvallisuuslehti 1/2007 OTA JA TUTUSTU! T U R V A L L I S E S T I Raksalla Rakennusalan työturvallisuuslehti 1/2007 Neste Oilin biodieseltyömaa: Turvallisuus kymmenen kertaa parempi kuin yleensä Hyvistä esimerkeistä huolimatta

Lisätiedot

Raksalla. Tapaturmat kurissa tiukalla turvallisuusjohtamisella T U R V A L L I S E S T I. E 18 -moottoritietyömaa: OTA JA TUTUSTU!

Raksalla. Tapaturmat kurissa tiukalla turvallisuusjohtamisella T U R V A L L I S E S T I. E 18 -moottoritietyömaa: OTA JA TUTUSTU! OTA JA TUTUSTU! T U R V A L L I S E S T I Raksalla Rakennusalan työturvallisuuslehti 2/2007 Rikosylitarkastaja Erkki Hämäläinen: Harmaa talous saatava loppumaan E 18 -moottoritietyömaa: Tapaturmat kurissa

Lisätiedot

Tällä kertaa vain kävi näin

Tällä kertaa vain kävi näin Tällä kertaa vain kävi näin Työtapaturmatarinoita Helsingin kaupungilta Julkaisija: Helsingin kaupungin henkilöstökeskus Osoite: PL 4500, 00099 Helsingin kaupunki (Ensi linja 1, 00530 Helsinki) Tilaukset:

Lisätiedot

3 TAPATURMAVAARAT. 3.1 Tapaturmavaarat. (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) Mikä on työtapaturma?

3 TAPATURMAVAARAT. 3.1 Tapaturmavaarat. (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) Mikä on työtapaturma? 3 TAPATURMAVAARAT (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) 3.1 Tapaturmavaarat JORMA LAPPALAINEN JA KAIJA LEENA SAARELA Jakson tavoite on kertoa lukijalle mikä on työtapaturma ja siihen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3

SISÄLLYSLUETTELO. 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3 2.1 Henkilökohtaiset suojavarusteet...3 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA 2 1.1 Vastuu turvallisuudesta kuuluu jokaiselle...2 1.2 Henkilölupa, kulkulupa, työturvallisuus- ja tulityökortti...2 2 ASENTAJAN HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 3

Lisätiedot

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin

Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojelujulkaisuja 84 Marinka Lanne, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kaarin Ruuhilehto ja Kimmo Virolainen: Opas vaaratilanneraportoinnin kehittämiseen ja arviointiin Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISBN

Lisätiedot

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme. Luotettava sähkön saanti turvataan tuomalla sähkö lähelle käyttäjiä

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

Käyttöönotto- ja koestusohjeistus Kilpilahden teollisuusalueen sähkökoestuksiin

Käyttöönotto- ja koestusohjeistus Kilpilahden teollisuusalueen sähkökoestuksiin Lauri Kauppala Käyttöönotto- ja koestusohjeistus Kilpilahden teollisuusalueen sähkökoestuksiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 4.6.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

VR:n kanssa kohti strategista partneruutta

VR:n kanssa kohti strategista partneruutta N:o 6 Syyskuu 2010 VR:n kanssa kohti strategista partneruutta Tukku uusia asiakkaita 3T Monitorille Työsuojelupäälliköille oma palvelu 3T Online koulutusta toimialoille 1 Pääkirjoitus Painonsiirto tuloksiin

Lisätiedot

Työympäristötoiminta Caverion Suomi Oy. Oulu 20.05.2015

Työympäristötoiminta Caverion Suomi Oy. Oulu 20.05.2015 Työympäristötoiminta Suomi Oy Oulu 20.05.2015 Liikevaihto Suomessa 521 milj. EUR vuonna 2014 VAHVA markkina-asema Suomessa. kiinteistötekniikan ja teollisuuden palveluiden markkinajohtaja. Suomessa kolme

Lisätiedot

LINJOILLA FINGRIDIN TIEDOTE MAANOMISTAJILLE 2014

LINJOILLA FINGRIDIN TIEDOTE MAANOMISTAJILLE 2014 Y TEISILLÄ LINJOILLA FINGRIDIN TIEDOTE MAANOMISTAJILLE 2014 Fingrid varautuu myrskyihin 8 Kantaverkkokeskuksessa valvotaan vuorokauden ympäri 14 Voimajohtoaukeasta on moneksi 16 FINGRID LYHYESTI SÄHKÖ

Lisätiedot