Tässä numerossa. Pääkirjoitus 3. Punnittua Puhetta 5. Järjestöt ja yliopistot 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä numerossa. Pääkirjoitus 3. Punnittua Puhetta 5. Järjestöt ja yliopistot 6"

Transkriptio

1 1

2 Kansalaistoiminnan tiedotuslehti Julkaisija Kansalaistoiminnan keskus Majakka Pohjoisrantakatu 5, Kemi Puhelin info(at)majakkatalo.fi Painos 600 kpl Toimitus ja ulkoasu Tuula Huttunen Koivumaa Aineisto Tiedotteeseen tuleva aineisto toimitetaan aineistopäivään mennessä osoitteeseen info(at)majakkatalo.fi Materiaalia voidaan tarvittaessa lyhentää ja editoida Ilmestyminen Tiedote ilmestyy kaksi kertaa vuodessa Ilmestymisaikataulu 1/ 2011 vko 9 aineiston deadline /2011 vko 35 aineiston deadline Osoitteenmuutokset ja tilaukset info(at)majakkatalo.fi Tiedotteen kuvat: majakkacrew ja artikkelin kirjoittajat Tässä numerossa Pääkirjoitus 3 Majakka juhlii vapaaehtoistoiminnan juhlavuonna 4 Punnittua Puhetta 5 Järjestöt ja yliopistot 6 Työn iloa etsimässä - Ammattikorkeakoulu järjestötyön voimaannuttajana 7 Aikuisopiskelijana Majakassa 8 Kokemuskouluttajat tapasivat 8 Länsi-Pohjan vammaispalveluiden kehittäjät verkostoituvat 9 Vapaaehtoistoiminta näkyviin vuonna Tapahtumat rytmittävät vuotta 11 Vuoden 2010 merilappilainen vapaaehtoistoimija 12 Majakka vuoteni 12 Rotinapullaa ja vapaaehtoistoimintaa 13 Vapaaehtoistoiminnan resurssi- ja tukikeskus kuulumisia 14 Lapin muistiverkostohanke esittelyssä 15 Kehitysvammaisten Tukiliitto aloittaa juhlavuoden 16 Lapin Kehitysvammaisten tukipiiri toimii 17 Kehitysvammaistuki 77 Kemi ry 18 Lapin Yhdistysnetti avaa uusia mahdollisuuksia! 19 Lehti on luettavissa myös osoitteessa lapinyhdistysnetti.fi Ajankohtaista 20 Kansalaistoiminnan keskus Majakka 21 2

3 PÄäkirjoitus Vuosi 2010 oli EU:n köyhyydenvastainen teemavuosi. Kaleva kirjoittaa 2. tammikuuta 2011: Leipäjonot ovat entistä pidempiä. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä kasvoi köyhyyden vastaisena vuonna. Teemavuoden puheille odotetaan katetta. Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoisuuden teemavuosi. Toivoa sopii, että vapaaehtoisuuden teemavuoden lopussa emme saa lukea vastaavanlaisista tuloksista kuin edelliseltä vuodelta. Vapaaehtoistoiminta lähtee vapaaehtoisten vapaaehtoisuudesta. Siihen ei voida käskeä. Vapaaehtoisuuteen kuuluu ihmisen oikeus valita vapaasti, minkälaiseen toimintaan haluaa osallistua. Sellainen vapaaehtoisuus antaa sisältöä elämään. Viranomaisilla, valtiolla ja kunnilla, on vapaan talouden ahdingossa suuri houkutus määrittää ja ohjata ihmisten vapaaehtoistoimintaa. Tätä tapahtuu jo nyt. Järjestöiltä odotetaan vapaaehtoispanosta. Samaan aikaan karsitaan vapaaehtoisorganisaatioiden mahdollisuutta rahoittaa vapaaehtoistoimintaa perusteena mm. kilpailun vääristyminen. Käytännössä suurin uhka kilpailun vääristymiselle on eri viranomaistahojen tarve käyttää vapaaehtoistoimijoita korvaamaan yhteiskunnan tehtäviä. Tästä erinomainen esimerkki on ruoan jakaminen leipäjonoissa sitä eniten tarvitseville. Eikö tämän pitäisi olla osaltaan hälyttävä signaali siitä, miten ohueksi virallisen yhteiskuntamme rakenne on käymässä. Lapissa ja Pohjois-Suomessa yleisemminkin järjestöjen toimintaan liittyvä tulonhankinta tapahtuu sellaisilla sisältö- ja maantieteellisillä alueilla, joissa se ei todellisuudessa vääristä kilpailua - jota ei juuri ole. Toivottavasti EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuoden aikana löydetään vapaaehtoistoiminnan järkeviä rahoitusmuotoja, jotka voisivat kohdistua monimuotoisiin tarpeisiin tasapuolisesti. Toivottavasti vapaaehtoisvuoden aikana näemme ja kuulemme muutakin kuin juhlapuheita ja vapaaehtoistoimijoita kosiskelevaa hymistystä. Suuri osa maamme sosiaali-, nuoriso- ja kulttuurityöstä tehdään vapaaehtoisjärjestöjen vapaaehtoisten toimesta. Toivottavasti vapaaehtoiset itse näkevät työnsä tärkeyden ja mielekkyyden ja osaavat arvostaa työtään, jota he tekevät omasta riippumattomasta halustaan. Vapaaehtoisuus on harrastus, jolla voidaan tuottaa mielihyvää muille, mutta myös itselle. Hyvinvointimme perusta on siinä, että voimme elää laadukasta elämää, johon meillä kaikilla on oikeus. Vapaaehtoista EU:n vapaaehtoisuuden teemavuotta toivottaa Kari Lunnas Puheenjohtaja Meri-Lapin Majakka ry 3

4 Majakka juhlii vapaaehtoistoiminnan vuonna Vuotta 2011 juhlitaan Euroopan laajuisesti vapaaehtoistoiminnan teemavuotta. Lähes kymmenen vuotta sitten aikaansa edellä oleva yhdistystoimijajoukko istui Majakan perustamiskokouksessa. Tuolla joukolla oli unelma jostain jota lähdettiin yhdessä tavoittelemaan. Itse lupauduin vuonna 2004 järjestötoiminnasta tarpeeksi saaneena toiminnanjohtajaksi puoleksi vuodeksi, kunnes hanke saataisiin käyntiin ja uusi ihminen remmiin. Vuodet ovat vierineet, vuodet, jotka ovat olleet ovat olleet haasteellisia, mutta antoisia. Toiminnan voimavarana ovat olleet paikallisyhdistykset ja niiden vapaaehtoistoimijat. Voimia ponnistella eteenpäin olemme saaneet kuullessamme ihanaa, että jaksatte ja olette olemassa. Olen usein kuvannut kansalaistoiminnan kehittämisverkoston rakentumista matkapurjehduksena. Suunnittelemme reitin ja matkaamme etapilta etapille, välillä kurssia tarkistaen. Välillä on purjehdittu myötätuulessa, välillä myrskyn kourissa, joskus seilattu tuulta vastaan tai kelluttu ankkurissa ja usein on luovittu, mutta eteenpäin on menty. Kuluvina vuosina vahvuudeksemme on muodostunut yhdistysten yhteinen osallisuutta lisäävä Meri-Lapin Majakka ry. Se on otettu vastaan neutraalina yhdistysten toimintaa tukevana yhteistyön areenana. Vuosien kuluessa verkoston toiminta on laajentunut koko Lapin maakunnan alueelle. Osallistumme myös aktiivisesti Kansalaisareena ry:n koordinoiman vapaaehtoistoiminnan kehittämisverkoston toimintaan. Kuluvana keväänä on lisäksi aika saattaa päätökseen Majakan nimija sääntöuudistus. Majakka tunnetaan kansalaistoiminnan kehittämisverkoston rakentajana, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Meiltä löytyy kokeilunhalua ja kykyä uudistua. On tärkeää seurata jatkuvasti ja ymmärtää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Se on vaatinut aikaa ja jatkuvaa vuoropuhelua järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Purjehdus jatkuu ja vapaaehtoistoiminnan vuosi tuo tullessaan monia mielenkiintoisia yhteistyön paikkoja ja haasteita. Tulemme panostamaan erityisesti kansalaisjärjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan näkyvyyteen sekä sen merkitykseen ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden lisääjänä. Lisäksi vahvistamme kansalaistoiminnan kehittämisverkoston toimivuutta ja rakennamme kansalaisjärjestötoimintaa vahvistavia neuvonta- ja tukipalveluita. Olemme vastanneet kuntien tarpeeseen tavoittaa järjestökentän toimijat. Seuraavaksi lisäämme järjestöjen kuntien toiminnan tuntemusta, mutta myös kunnat tarvitsevat tietoa järjestöjen toiminnasta muuten yhteistyössä ei päästä kovin pitkälle. Vapaaehtoistoiminnan vuosi antaa lisäksi hyvän lähtölaukauksen myös järjestöjen ja yritysten yhteistyön kehittämiselle oppilaitoksia unohtamatta. Näemme tärkeäksi järjestökentän eri sektoreiden välisen yhteistyön lisäämisen ja tähän on hyvät edellytykset kansalaistoiminnan verkoston avulla, joka on avoin kaikille toimijoille. Oli avartavaa osallistua eräänä tammikuun iltana Tornion kylien neuvoston kokoukseen. Paikalla oli mieltä lämmittävän suuri joukko kylien edustajia. Mielenkiintoista oli huomata, että siellä keskusteltiin samoista asioista kuin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Jäin miettimään, että mikä voimavara niissä yhdessä löytyisikään. Olemme tähän asti pärjänneet hyvin, kehittämisverkoston toimijajoukko on sitoutunut, toiminnalle on saatu julkisen sektorin tuki, olemme olleet maakunnallinen edelläkävijä, olemme tehneet sen mitä on sovittu. Tulevaisuuden turvaamiseksi pidämme aloitteen omissa käsissä ja pidämme sen mistä on yhdessä sovittu ja päätetty. Järjestöjen Lappia tulemme rakentamaan yhdessä kanssanne ja ennakoivasti uusia avauksia tekemällä. Lämmin kiitos koko majakkamiehistölle, hallitukselle, johto- ja kehittämistiimeille sekä laajalle joukolle järjestötoimijoita, yhteistyökumppaneita ympäri Suomea ja sidosryhmien edustajia ja tietysti Raha-automaattiyhdistykselle, joita ilman emme olisi tässä missä nyt olemme. Oikein innostavaa vapaaehtoistoiminnan vuotta kaikille! Tuula Huttunen Koivumaa Toiminnanjohtaja Meri-Lapin Majakka ry 4

5 Punnittua Puhetta Kansalais- ja järjestötoiminta on tuotu esiin sosiaali- ja terveyspoliittisessa keskustelussa viime vuosina julkisen ja yksityisen palveluntarjonnan rinnalle ei vain yksittäisten ryhmien edunvalvojana tai palvelujen tuottajana vaan yhä laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Tästä on konkreettisena osoituksena esimerkiksi se, että yhä enenevässä määrin yhdistykset ja järjestöt on alettu huomioida kuntien ja maakuntien sekä oppilaitosten strategisessa suunnittelussa ja käytännön yhteistyökumppaneina. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala on tehnyt suunnitelmallista yhteistyötä Majakan ja Meän talon kanssa jo usean vuoden ajan niin opetukseen kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaankin liittyen. Meri-Lapin Majakka ry on ammattikorkeakoulun strateginen kumppani. Nykyään opiskelijoiden asiantuntijuutta tuetaan enenevässä määrin luokkahuoneopetuksen lisäksi uuden aikaisilla avoimilla oppimisympäristöillä ja työvälineillä. Yhteistyö Majakan kanssa on tarjonnut tähän monia mahdollisuuksia. Tästä on eräänä esimerkkinä JOP -netti, jossa on luotu uudenlaista mallia ja mahdollisuuksia yhdistysten ja opiskelijoiden väliseen tiedonvaihtoon reaaliajassa. JOP:n kautta opiskelijat ovat voineet olla yhteydessä yhdistyksiin, kysyä heiltä opintokokonaisuuksiin kytkettäviä harjoittelu- ja käytännön toiminnan mahdollisuuksia sekä opinnäytetöiden aiheita. Eri yhdistyksissä toteutettu käytännön harjoittelu tarjoaa oppimisen paikkoja niin asiakastyöhön kuin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseenkin liittyen. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa yhteistyö Majakan kanssa on toteutunut pääasiassa yhteisten kehittämishankkeiden muodossa. Ammattikorkeakoulu on voinut tarjota Majakan hankkeille omaa osaamistaan esimerkiksi opettajien asiantuntemuksen kautta eri teemoihin liittyen ja hankkeiden arvioinnissa ja ammattikorkeakoulun vetämät hankkeet ovat saaneet Majakan kautta tärkeän yhdistystoiminnan näkökulman ja asiantuntijuuden. Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta tulevaisuuden kehittämiskohteina voidaan tuoda esille sen oman toiminnan kehittäminen erityisesti opetussuunnitelmien osalta, että ne mahdollistaisivat nykyistä joustavammin yhteistyön järjestökentän kanssa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta lupaavia mahdollisuuksia tulevaisuudessa yhteistyön kehittämiseen ja syventämiseen tarjoavat erilaiset käyttäjien osallistumista painottavat systemaattiset kehittämismenetelmät. Esimerkiksi Majakan ympärille rakentuva systeemi voisi tarjota yhdistyksille ja järjestöille mahdollisuuden osallistua käyttäjinä, ammattikorkeakoulu olisi mukana kehittäjänä ja kunnat ja yritykset systeemin hyödyntäjinä omien tarpeidensa pohjalta. Näin rakentuisi oma malli kehittämistyölle, josta hyötyisivät eri osapuolet. Yhdistysten jäsenet saisivat äänensä kuuluviin asiassa, ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opettajat voisivat hyödyntää asiantuntemustaan ja kunnat ja yritykset saisivat hyödyllistä tietoa omien palveluidensa ja tuotteidensa kehittämiseen. Tähän liittyy myös palvelujen tarjoajien oman laatutyön kehittäminen, jossa yhdistysten jäsenet voisivat muodostaa yhden luonnollisen palautekanavan. Kansainvälistyminen ja yhteistyö kansainvälisessä toiminnassa voisi myös olla eräs yhteisen kehittämisen alue tulevaisuudessa. Martti Ainonen Vs. kehityspäällikkö, YTM Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu/sosiaali- ja terveysala 5

6 Järjestöt t ja yliopisto Ajattelen järjestöjen ja yliopiston yhteistyötä Lapin yliopiston sosiaalityön koulutuksen näkökulmasta, jossa erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa tehtävä monensuuntainen yhteistoiminta on vuosien ajan ollut aktiivista. Lapissa meillä on pitkistä maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta, tai ehkä myös niiden vuoksi, lyhyet ihmisten väliset sosiaaliset etäisyydet. Kun on vähemmän toimijoita, voimme tuntea toisemme usein henkilökohtaisesti tai yhteinen tekeminen samoilla tehtäväalueilla yhdistää. Tällainen yhteisyys on molemmille osapuolille merkittävä voimavara. Järjestöt mahdollistavat yliopiston opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille tärkeän reitin käytännön arkeen ja auttamiseen. Sosiaalityön opettajat toimivat eri järjestöjen jäseninä ja aktiiveina sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Samoin opiskelijat osallistuvat varsin yleisesti myös järjestötoimintaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöille yhteistyö alan opiskelijoiden ja samalla tulevien työntekijöiden kanssa on tärkeää aikaa, jolloin puhutaan paljon vapaaehtoisten ja osallistuvien toimijoiden vähenemisen uhkasta. Käytänkin tässä tilaisuutta hyväkseni ja esitän järjestötoimijoille kutsun: tulkaa yliopistolle, tuokaa toimintaanne tutuksi opiskelijoille. Tätä tuttuutta pyrimme tarjoamaan myös opetuksessamme. Olemme hyödyntäneet järjestöjen kokemuskouluttajien elämäntietoa kursseillamme. Lisäksi opiskelijat voivat suorittaa käytännön opetuksen jaksoja järjestöissä, joissa on mahdollista tarjota heille ohjaaja. Erilaisia opintoihin kuuluvia seminaaritöitä on mahdollista tehdä järjestöjen toimintakenttään kiinnittyen ja myös järjestöjen kanssa yhdessä sopien niitä hyödyttävien sisältöjen analysoimisesta. Henkilökohtaisesti toivoisin järjestöjen toimijoilta lisää heidän tärkeäksi kokemiaan tutkielmien aiheita opiskelijoille. Kokoamme opiskelijoita varten sosiaalityön gradunaihepankkia, johon käytäntöä palvelevia tutkimusaiheita voi toimittaa yliopistolle (tarja.kemppainen(at)ulapland.fi). Koemme vuoropuhelun käytännön toimijoiden kanssa olennaisen tärkeänä opetuksessamme ja tutkimuksessamme. Ajattelisin, että olemme järjestöjen ja kuntien kanssa yhteisessä veneessä. Käytännön kentällä tarvitaan koulutettuja asiantuntijoita erilaisiin toimintoihin sekä toimintaa tukevaa tutkimustietoa. Yliopisto puolestaan tarvitsee opetuksen ja tutkimuksen kiinnittämistä elävästi alan käytäntöihin. Tutkimusyhteistyö tuottaa samanaikaisesti tietoa yliopiston opetukseen, mutta se antaa myös järjestöjen toiminnan kehittämiselle tietoperustan ja uusia näkökulmia. Yliopiston sosiaalityön koulutukseen sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosionomikoulutukseen on syksyllä 2010 perustettu käytännön toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämistä varten Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus. Tavoitteena on yhdessä järjestöjen, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa luoda siitä uusi yhteistyön areena, joka tukee opetusta ja tutkimusta sekä niiden aikaisempaa parempaa yhteistyösuhdetta sosiaalialan käytäntöihin. Toivomme tässä kehittelyssä tiivistä yhteistoimintaa eri toimijatahojen kanssa (yllä oleva sähköpostiosoite). Toinen keskeinen käytännön yhteistyön areena on Raha-automaattiyhdistyksen tuella 2010 toimintansa aloittanut Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne, jota Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistys koordinoi (www.sosiaaliturvayhdistys.fi/lappi/lapin kehittämisrakenne), joka toimii kiinteässä yhteistyössä Lapin Sosiaalialan osaamiskeskus Posken kanssa. Tämä areena tarjoaa koko maakuntaa koskevan yhteistyörakenteen järjestöjen keskinäisen yhteisen toiminnan lisäksi myös oppilaitosten yhteistyölle. Sen rakentamisessa yliopiston opettajat ovat olleet aktiivisia, koska näemme järjestöyhteistyön erittäin tärkeänä sosiaali- ja terveysalan kehitykselle. Anneli Pohjola Sosiaalityön professori Lapin yliopisto 6

7 Työn iloa etsimässä Ammattikorkeakoulu järjestötyön voimaannuttajana! Miten hoidan hyvinvointiani onko hyvinvointi tahdon asia. Mitä keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseksi voisi olla. Näitä kysymyksiä pohdin mielenterveysseuran Pohjois-Suomen aluetyössä, jossa käynnistyi jo yhdestoista vuosi. Millä varmistan, että työn innostuksen liekki palaa. Innostava työ on herkku toivottavasti ei harvinainen herkku vaan arjen ilo! Järjestötyössä on mahdollisuus kehittää työtä. Kehittäminen yksin onnistuu harvoin ja kehittäminen on mitä suurimmassa määrin ryhmätyötä ja yhteisöllisyyttä. Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysala on tarjonnut työn kehittämiseen terveyden edistämisen koulutusohjelmaa. Opintokokonaisuus on tutkintoon johtava ylempi ammattikorkeakoulututkinto; nimike suomeksi ylempi amk, englanniksi Master of Health care. Opiskelu terveyden edistäjäksi oli antoisa matka. Mielenterveyden edistäminen painottaa osallistumista, voimavarojen lisäämistä. Voimaantumisen keskeisenä ajatuksena on, että voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestään. Ryhmätoiminta on mielenterveysseuran toiminnassa keskeinen toiminnan muoto. Ryhmätoiminnan tueksi opinnäytetyönä valmistui ryhmätoiminnan malli, joka helpottaa ryhmän ohjaamista. Ryhmätoiminnassa on herännyt tarve positiivisille ja voimavaroja lisääville kokonaisuuksille. Opinnäytetyönä kehitin ryhmänohjaajakansion myönteisistä, voimavarakeskeisistä teemoista. Teemat ovat mielenterveys, liikunta, uni, stressi, yksinäisyys, huolettomuus, hyvät teot, tekemisen taito, kiitollisuus ja kulttuuri. Ryhmän tavoitteena on vahvistaa tietoisuutta omista mahdollisuuksista vaikuttaa hyvinvointiin. Merkittävä toinen tavoite on, että ryhmään osallistujien yksinäisyys vähenee ja yhteisöllisyys lisääntyy. Ydinsanat: voimaantuminen, hyvinvointi, mielenterveys, ryhmänohjaaminen. Hyvinvoinnin kuntokortti Opinnäytetyön aikana synnytin idean ja kehitin liikuntakortin kaltaisen hyvinvoinnin kuntokortin. Hyvinvoinnin kuntokorttiin merkitään päivittäin yksi kulloisenkin päivän tärkein hyvinvointia tukeva tapahtuma. Hyvinvoinnin kuntokorttiin on merkitty kuusi eri kokonaisuutta. Nämä ovat: yleinen hyvinvointi, läheiset/ystävät/yhteisöt, kulttuuri/luonto, mielenrauha, hyvät teot ja myönteinen muutos. Alkaessaan pohtia myönteisiä hyvinvoinnin lähteitä, esimerkiksi kiitollisuutta tai hyviä tekoja, tulee tietoiseksi näistä asioista ja huomaa ne helpommin. Kiinnittäessään huomiota esimerkiksi edellä mainittuihin asioihin, ne voivat tulla osaksi hyvinvointia elämäniloa! Opiskelu ei onnistu ilman yhteistyötä ryhmää ja ryhmän tukea. Ammattikorkeakoulun merkitys työni kehittämisessä on merkittävä, kiitän kannustavia opettajiani. Opiskelu ei myöskään onnistu ilman yhteistyökumppaneita. Kiitän hyvinvointiryhmäläisiäni, jotka innostivat ryhmämallin kehittämisessä. Kiitän myös kriisikeskus Turvapoijua ja Majakkaa opiskeluni tukemisesta sekä mielenterveysseuraa, jossa on mahdollista työssä ollessa opiskella ja kehittää osaamista ja työtä. Hyvinvointiterveisin! Sinikka Kähkönen Aluekoordinaattori, Suomen Mielenterveysseura 7

8 Aikuisopiskelijana Majakassa Aloitin Kuntoutuksen ohjaajan opinnot Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 2008 tammikuussa. Vuodet ovat vierineet nopeasti ja useita harjoittelupaikkoja olen käynyt läpi. Pääsääntöisesti kokemukseni harjoittelupaikoista ovat olleet positiivisia. Kaksi viimeisintä harjoittelujaksoa olen suorittanut Majakassa. Koen harjoittelujen kokonaisuudessaan onnistuneen hyvin, sillä niiden sisällöt ovat ylittäneet asettamani tavoitteet. Syksyn harjoitteluni on sisältänyt vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 suunnittelua. Vapaaehtoistoimintaan sisällytetään mm. vertaistuki ja tukihenkilö, jotka ovat merkittävää kuntoutumista tukevaa toimintaa. Vapaaehtoistoimintaan on helppo osallistua, sillä siihen ei tarvita vaikeita pääsykokeita. Puhdas kiinnostus, motivaatio ja halu tehdä hyvää riittävät. Koen saaneeni järjestötoiminnasta sellaista työkokemusta mitä missään muualla en saa. Pelkän tarkkailijan sijaan olen saanut oikeaa tekemistä. Olen pyrkinyt pitämään mielessä, että harjoittelu on kahden kauppa ja myös oma aktiivisuus on harjoittelussa kultaakin kalliimpaa. Majakassa olen saanut vapaasti vaikuttaa asioihin ja myös minun mielipidettäni on kysytty ja osaamistani arvostettu. Jätän Majakan haikeana, sillä valmistun ensi keväänä ja siirryn opiskelijan roolista takaisin työelämään. Odotan innolla uusia haasteita, joissa voin hyödyntää harjoitteluissa oppimaani teoriaa ja käytäntöjä. Kuntoutuksen ohjaajaopiskelija Maarit Orasvuo Kokemuskouluttajat tapasivat Reumaliiton hallinnoiman kokemuskouluttajahankkeen Koko-koulutus pidettiin Kemissä syksyllä 2009 ja sen toteuttivat yhteistyössä Keminseudun Reuma ry, Länsi-Pohjan Omaiset ja Läheiset ry, Majakka sekä Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan yksikkö. Koulutuksesta valmistui 19 kokemuskouluttajaa Rovaniemeltä, Torniosta, Kemistä, Oulusta ja Ylivieskasta. Majakassa kokoontui lauantaina kokemuskouluttajiksi pätevöityneet kertomaan kuulumisiaan ja havaintojaan. Keskustelussa suurena huolenaiheena oli kokemuskoulutuksen vähäinen tunnettavuus. Kokemuskouluttajatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa käytetään kokemustietoa muuta opetusta täydentämässä. Kokemuskoulutus antaa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairailta ja vammaisilta, mitä on elää sairauden tai vamman kanssa ja heidän läheisiltään, mitä vaikea sairaus tai vamma tuo läheisen ihmisen elämään. Tulevien ammattilaisten ote omaan työhönsä syvenee, kun kokemustieto antaa tieteellisen tiedon rinnalle näkökulman sairastuneen tai vammautuneen arkeen. Kaikilla kokemuskouluttajilla on oma tarina kerrottavanaan. Yhtä kokemuskouluttajan prototyyppiä ei ole, vaan kokemuskouluttajina toimii hyvinkin erilaisia ihmisiä. Kunkin kokemuskouluttajan on kuitenkin täytettävä tietyt soveltuvuuskriteerit. Lisätietoja: Marke Martimo Puh S-posti: marke.martimo(at)pp.inet.fi 8

9 Länsi-Pohjan vammaispalveluiden kehittäjät verkostoituvat Länsi-Pohjan seutukunnan verkostoitunut vammaispalvelujen kehittämishanke on käynnistynyt VASPA- Vammaispalvelujen kehittäminen Länsi-Pohjassa on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan hallinnoima ESR-hanke. Hankkeessa yhteistoimintakumppaneina ovat Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kunnat, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Meri-Lapin Majakka ry/majakka- Kansalaistoiminnan kehittämisverkosto sekä Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena ry/pohjantähden palvelukoti, hoiva-alan yrityksiä ja Meri- Lapin Työhönvalmennussäätiö. Keskeisinä tavoitteina ja toimintamuotoina ovat: * seutukunnallisten vammaispalvelujen rakentaminen ja koordinointi verkostoyhteistyönä * yhteisten toimintakäytäntöjen muodostaminen ja * henkilöstön ja työyhteisöjen osaamisen vahvistaminen koulutuksen ja konsultaation avulla Hankkeessa mallinnetaan seutukunnalliset kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen tuottamistavat sekä kuvataan yhdessä laaditut palvelu- ja työprosessit ja toimintakäytännöt. Tätä kehittämistyötä tehdään normaalina arkityönä, jonka vetureina työskentelevät teemoittain nimetyt työryhmät. Hyvinvointi- ja tietoteknologiaa käyttäen vakiinnutetaan yhtenäisiä verkostomaisia yhteistyö- ja toimintatapoja sekä parannetaan toimijoiden verkkoasiointivalmiuksia. VASPA- hankkeessa eräänä tavoitteena on ottaa nykyistä paremmin haltuun palveluohjaukseen liittyviä työmenetelmiä ja malleja sekä edistää palveluohjauksellisen työotteen käyttämistä vammaispalveluissa. Erityisesti v perustetun LPSHP:n erityispoliklinikan toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen on hankkeen yksi yhteistoiminnallinen kehittämisen painopiste. Länsi-Pohjan alueelta puuttuu tällä hetkellä taho, joka koordinoisi henkilökohtaisen avun palveluja. Hankkeen puitteissa tullaan luomaan julkisten palvelutuottajien, järjestöjen ja hoiva-alan yritysten yhteistyönä vammaispalveluiden verkostomainen henkilökohtaisen avun asiantuntijayksikkö ns. Länsi-Pohjan resurssikeskuksena. Toimintapiste tullee olemaan Majakassa. Henkilökohtaisen avun resurssikeskuksen toiminta tulee sisältämään työantajapalvelut, avustajien rekrytoinnin, ohjauksen, koulutusta, työnohjausta jne. Ajankohtainen tarve alueella onkin kouluttaa henkilökohtaisen avun palveluita tuottava ammattikunta ja järjestää sille perus- ja täydennyskoulutusta. Kaiken kaikkiaan ollaan yhdessä luomassa uusia innovatiivisia toimintamalleja ja yhteistyömuotoja sekä näitä tukevia toimintarakenteita vammaispalvelujen työkentälle. Hanke haastaa perustamaan vammaistyömarkkinoille myös uusia seudullisia hoiva-alan yrityksiä ja palveluseteliyrityksiä. Hankkeessa toteutettava tarvelähtöinen koulutus lisää ja vahvistaa vammaispalvelu- ja kehitysvammahuollon henkilöstön työssä tarvittavaa ammatillista erityisosaamista ja tiivistää yhteistyötä. Sen avulla kehitetään yhdessä myös ammatillisen koulutuksen sisältöjä ja toteuttamistapoja. Lisätietoja: Rauni Räty Projektipäällikkö Puh S-posti: rauni.raty(at)tokem.fi 9

10 Vapaaehtoistoiminta näkyviin vuonna 2011 Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi, joka nostaa esiin vapaaehtoistoimijat ympäri Euroopan. Suuri osa järjestötoiminnasta nojaa vapaaehtoistyöhön ja yli kolmasosa suomalaisista aikuisista tekee vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 tarjoaa mahdollisuuden tuoda yhdessä esiin vapaaehtoistoiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä ja volyymia. Vuoden tavoitteena on edistää vapaaehtois- ja järjestötoiminnan toimintaedellytyksiä lisätä vapaaehtoistoiminnan arvostusta sekä saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Teemavuoden suojelija on tasavallan presidentti Tarja Halonen. Komissio toteuttaa teemavuonna Euroopan laajuisen viestintäkampanjan. Lisäksi jäsenmailla on omat, kansallisista tarpeista lähtevät tavoitteet ja teemavuoden toiminnot. Teemavuotta Suomessa koordinoivat Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö- Allianssi. Vuosi tuo vapaaehtoistoimintaa esiin Suomessa erityisesti seuraavista näkökulmista: yhteiskunnallinen merkitys. Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää sekä hyvinvoinnin ja demokratian edistämisen kannalta että taloudellisesti. aktiivinen kansalaisuus, osallisuus ja vaikuttaminen. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa eri-ikäisille mahdollisuuden vaikuttaa, ehkäisee syrjäytymistä ja tukee yhteiskunnallista osallistumista. yhteisöllisyys. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä, edistää sosiaalista vastuullisuutta ja mahdollistaa eritaustaisten ihmisten kohtaamisen. oppiminen. Vapaaehtoistoiminta tukee yksilön henkilökohtaista kasvua ja antaa työelämässä ja muualla yhteiskunnassa tarvittavia valmiuksia. toiminnan kaksisuuntaisuus ja tasavertaisuus. Vapaaehtoistoiminta pohjaa tasavertaisten ihmisten kohtaamiseen ja on kaksisuuntaista. hyvinvointi ja ilo. Vapaaehtoistoiminta on hauskaa, antaa mahdollisuuden toteuttaa itseään ja lisää yksilöiden hyvinvointia. Vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 nettisivut ovat osoitteessa (osoitteet vapaaehtoistoiminta2011.fi ja frivilligarbete2011.fi vievät samaan paikkaan). Sivuilta löytyy vapaaehtoistoiminnanvuoden tapahtumia ja toimintaideoita sekä faktaa vapaaehtoistoiminnasta. Tuntitilistä selviää myös muun muassa, mihin vapaaehtoistoimintaan Munamies ja Aira Samulin lupaavat aikaansa ja mitä presidentin tervehdys vuodelle sisältää. Sivuille avautuu Tuntitili-hakukone. Palvelussa voi luvata tunteja vapaaehtoistoimintaan ja saada ideoita näiden tuntien käyttöön. Sivusto tarjoaa helpon tavan löytää itselle sopiva vapaaehtoistoiminnan paikka monipuolisista vaihtoehdoista. Lapin vapaaehtoistoiminnan vuoteen liittyvistä tapahtumista löytyy tietoa lapinyhdistysnetti.fi sivustolta ja linkkaamalla sivuston etusivulla olevaa vapaaehtoistoiminnan vuoden logoa pääsee valtakunnallisille sivuille Teemavuoden ajankohtaisista asioista Suomessa tiedotetaan vapaaehtoistoiminta2011 -sähköpostilistalla. Listalle voi liittyä lähettämälle sähköpostin osoitteeseen sympa(at)list.alli.fi seuraavilla tiedoilla: Kirjoita otsikkokenttään: subscribe vapaaehtoistoiminta2011(at)list.alli.fi Etunimi Sukunimi Jätä viestikenttä tyhjäksi. 10

11 Tapahtumat ahtumat rytmittävä vuotta Vapaaehtoistoimintaa juhlistetaan koko maakunnan ja Meri-Lapin alueella moninaisin tapahtumin. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja kutsumme yhdistykset joukolla mukaan! Suunnitelmat ovat osin alustavia ja niihin saattaa tulla hienoisia muutoksia. Seuraamalla lapinyhdistysnetti.fi sivustoa saat tietoa vapaaehtoistoiminnan vuoteen liittyvistä tilaisuuksista ja tapahtumista. Vuosi starttaa maaliskuussa koko vuoden jatkuvalla Anna hetki aikaa haastekampanjalla, jossa haastamme yksilöitä, oppilaitoksia ja työyhteisöjä kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa ja löytämään oman tapansa auttaa. Haastekampanja käynnistyy 5.3. Arctic Ice Marathon tapahtumassa Lumilinnassa, jossa jaamme lämpöä ja porisemme vapaaehtoistoiminnasta. Olemme menossa mukana pidettävässä Hyvinvointifoorumissa Kemissä. Toukokuussa osallistumme Lapin rakentajamessuilla Rovaniemellä, Perämerenkaaren messuilla Torniossa ja Kalamarkkinoilla Kemissä. Meän talo ja yhdistykset järjestävät Iloa ja toimintaa kevät messut 14.5 Torniossa. Messujen suojelijaksi on lupautunut europarlamentaarikko Hannu Takkula. Messuilla julistetaan avatuksi myös juhlavuoden valokuvauskilpailu vapaaehtoistoiminnan monet kasvot yhteistyössä Tornion kameraseuran kanssa. Valokuvauskilpailun satoa voi katsella ja äänestää vuoden aikana lapinyhdistysnetti.fi osoitteessa. Kilpailun voittaja julkaistaan vuoden päätösgaalassa Lisätietoja Arja Ylisuvanto, puh , s-posti: mean.talo(at)pp.inet.fi. Heinäkuussa olemme mukana Peräpohjolan markkinoilla teemalla vapaaehtoistoiminnan historialliset juuret. Markkinoiden yhteydessä yhdistykset toteuttavat Rajattoman Juhlaparaatin, joka on osa Kansalaisareena ry:n koordinoimaa vapaaehtoistoiminnan Juhlaparaatia. Elokuussa Majakka ja yhdistykset esittäytyvät Tervolan maaseudulta käsin-messuilla Syyskuussa on vuorossa Vapaaehtoistoiminnan juhlaseminaari 22.9 Torniossa, joka toteutetaan Humakin vapaaehtoistoiminnan teemaviikon yhteydessä yhteistyössä alueen oppilaitosten ja yhdistysten kanssa. Meän talo on suunnittelemassa opinto- ja virkistysmatkaa Euroopan parlamenttiin, joka toteutetaan syys - lokakuun vaihteessa. Matkan aikana tutustutaan Euroopan parlamentin lisäksi Hollannin merimieskirkon ja Saksan vapaaehtoiskeskusten toimintaan. Matkalle voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Vapaaehtoistoiminnan Menu-rekrytointi -messut villitsevät Kemissä ja samalla juhlimme Majakan 10-vuotista taivalta. Tehdään yhdessä hyvää kampanja käynnistyy päättyen kansainvälisellä vapaaehtoistoiminnan viikolla 48 pidettävään päätösgaalaan 5.12 Torniossa. Haastamme yhdistykset, merilappilaiset, seurakunnat, oppilaitokset, kunnat, yritykset ja työyhteisöt antamaan oman panoksensa yhteiseen hyvään. Joulukuun päätösgaalassa kampanjan aikana kerätyt varat ohjataan yhdistysten kautta etukäteen sovittuihin kohteisiin, joita esittelemme mediassa vuoden kuluessa. Gaalassa palkitaan mm. lappilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja, kansalaistoiminnan edistämistä tukeneita tahoja ja jaetaan palkinto esteettömyydestä sekä palkitaan nuori vapaaehtoinen. Vuoden aikana nostamme esille erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja Lapin mediassa. Toivommekin, että jos teillä on ajatuksia ja ehdotuksia jutun aiheista, niin ottaisitte yhteyttä. Lisätietoja: Mira Karhu Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Puh S-posti: mira.karhu(at)majakkatalo.fi 11

12 Vuoden 2010 Merilappilainen en vapaaehtoistoimija Majakka kehittää yhteistyöverkostonsa kanssa vapaaehtoistoimintaa edistäviä ja tukevia käytäntöjä. Haluamme tehdä vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi ja tuoda esiin vapaaehtoisten kokemuksia ja erilaisia tarinoita. Näemme tärkeänä, että vapaaehtoistoiminnan sen monimuotoisuus ja rikkaus ovat näkyvillä. Majakka toivoo, että palkitseminen koetaan tunnustuksena koko vapaaehtoistoiminnalle ja, että se toisi näkyvyyttä, tunnettavuutta ja jaksamista tälle laajalle yhteisöllisyyttä vahvistavalle toiminnalle. Vuoden seutukunnan vapaaehtoisen valinnasta on vastannut Meri-Lapin Majakka ry:n hallitus, joka tehtyjen esitysten pohjalta päätti luovuttaa vuoden vapaaehtoistoiminnan palkinnon Martti Paunalle. Hallitus kiinnitti valinnassa huomiota erityisesti siihen, että palkittu edustaa monipuolisesti ja laajasti koko vapaaehtoiskenttää, erilaisia kohderyhmiä ja toimijoita. Martti Paunaa kuvattiin empaattiseksi, positiiviseksi, aktiivisesti toimivaksi ja auttavaiseksi henkilöksi, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot. Martti Pauna toimii mm. seurakunnan palvelevassa puhelimessa ja Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallisen kriisipuhelimen päivystäjänä. Hän on myös Kemin Seudun Invalidit ry:n puheenjohtaja. Palkinto luovutettiin Paunalle vapaaehtoistoiminnan kansainvälisellä viikolla, perjantaina lämminhenkisessä tilaisuudessa Majakkatalolla. Majakka vuoteni Aloitin työt Majakan kehittämiskoordinaattorina syyskuussa Ihan uuteen ympäristöön en kuitenkaan astunut, vaan Majakka oli minulle ennestään tuttu useamman vuoden ajalta. Vuosina olin hankekoordinaattorina Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksessa ja silloin työnkuvaani kuului järjestöjen ja kuntien yhteistyön kehittäminen. Hyvin äkkiä huomasin, että työni menestyksekäs hoitaminen edellyttää paikallisyhdistysten yhteistyön kehittämistä ja näkyvyyden lisäämistä, mitkä ovat olleet Majakan painopistealueet heti sen toiminnan aloittamisesta alkaen. Hankekoordinaattorin työ painottuikin Majakan kehittämiseen ja tätä työtä pääsin jatkamaan aloitettuani kehittämiskoordinaattorin tehtävät. Vuosi Majakassa on ollut antoisa ja opettavainen. Perinteisesti yhdistystoiminta on ollut järjestökeskeistä ja toiminut valtakunnan tasolta paikallisyhdistyksiin päin. Majakan myötä Kemi-Tornio alueen yhdistykset ovat saaneet uuden kanavan, joka tukee heidän toimintaansa täällä heidän omalla alueellaan. Valtakunnallisten järjestöjen merkitystä ei voida väheksyä, mutta paikallistasolla yhdistyksille on tärkeää seudullinen foorumin, jossa ne yhdessä pääsevät kehittämään oman elinpiirinsä asioita. Majakan myötä olen päässyt mukaan järjestötoiminnan uusimpaan kehitykseen valtakunnan tasolla. Majakka yhteistyökumppaneineen kuuluu Suomessa järjestötoiminnan edelläkävijöihin. Juuri tämä yhteistyö valtakunnallisesti on ollut työssäni antoisinta. Olen tavannut ympäri Suomea ihmisiä, jotka työskentelevät yhdistysten ja niiden tuottaman vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden lisäämiseksi. On ollut hienoa olla mukana tässä kehitystyössä. Viime vuosi Majakassa on antanut paljon ja kiitän toiminnanjohtajaa, jonka vahva visio vie Majakkaa edistyksen kärkijoukoissa uudelle vuosikymmenelle. Jään nyt kehittämiskoordinaattorin tehtävistä vuodenvaihteessa pois, mutta en ajattele jättäväni Majakkaa. Järjestökenttä elää murroskauttaan ja haluan pysyä kehityksen kärkijoukoissa mukana. Aloitin viime syksynä jatko-opinnot Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksella ja tulen tutkimaan yhdistyksessä toimimisen merkitystä jäsenten elämässä. Valmistuminen on vielä iso kysymysmerkki, mutta tutkimukseni ansiosta tulen tarvitsemaan Majakan apua vielä monta kertaa tulevien vuosien aikana. Haluan vielä kerran lausua lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja yhteistyökumppaneille! Satu Kujala 12

13 Rotinapullaa ja vapaaehtoistyötä Sain keväällä 2010 ihanan pienen tytön. Kotoutumisen jälkeen sairaalasta eräänä aamulla soi ovikelloni. Olin edellisen yön nukkunut huonosti ja kömmin pienoinen käsivarrellani aukaisemaan ovea. Oven takana seisoi naapurissa asuva vanhempi rouva. Hänellä oli suuri pullaleeta kädessään, jonka hän ojensi minulle. Hänellä on tapana tehdä rotinapullaa naapureille uuden vauvan kunniaksi. Olin niin hämmästyksessäni ja onnellinen, että en ole varma olenko koskaan tajunnut sanoa kiitosta. Mikään ei voita lämmintä pullaa ja kylmää lasillista maitoa. Olen toiminut aktiivisesti erilaisissa yhdistyksissä ja tapahtumissa vapaaehtoisena. Olen mm. pitänyt kirpputoria, jakanut pinssejä ohikulkijoille, maalannut kasvomaalauksia erilaisissa tapahtumissa sekä istunut ties kuinka monessa suunnittelukokouksessa ja ideoinut eri tapahtumia. Moni on kysynyt, että miksi ihmeessä. Miksi tehdä ilmaiseksi jotakin tai miksi uhrata aikaa. Syyni ovat hyvin itsekkäät. Haluan että maailma muuttuisi pikkuisen paremmaksi paikaksi. Vapaaehtoistyö on minulle vaikuttamista ja samalla minun maailmani muuttuu pikkuisen paremmaksi paikaksi elää. Vapaaehtoistyö antaa minulle paljon ja tiedän että työstäni hyötyy myös muut. Mikä onkaan sen mukavampaa kuin nähdä hymy ja ilo ihmisessä, kun tietää, että itse on tämän onnellisuuden saanut aikaiseksi. Majakasta on tullut minun uuden työni toimintapiste. Olen loikannut vapaaehtoisesta vapaaehtoistyön koordinaattoriksi Satu Kujalan tilalle. Kalenteri alkaa pikkuhiljaa täyttyä erilaisista tapahtumista ja ideavihkoseen tulvii aatoksia. Tänä juhlavuotena tulemme esille vapaaehtoistyömme kanssa. Tuomme vapaaehtoisuuden sinne missä ihmiset kokoontuvat ja lisäksi juhlimme loppuvuodesta vapaaehtoisuuden juhlavuotta. Yksin en tähän ponnistukseen pysty, vaan tarvitsemme siihen teidän vapaaehtoisten apua. Tulen kiertämään helmi- ja maaliskuussa kaikki Meri-Lapin kunnat, jolloin haluaisin tavata mahdollisimman usean järjestöaktiivin. Lisäksi piipahdan ainakin Sodankylässä ja Rovaniemellä kevään kuluessa. Silloin kerron lisää, mitä olemme suunnitelleet tälle vuodelle. Lisäksi haluan kuulla teidän mielipiteitä, ideoita ja uutisia kentältä. Kun olette Majakassa, piipahtakaa juttusille. Nyt on syntymässä uusi vapaaehtoistyön esiinmarssi ja minä tuon sen rotinapullan. Oikein kaunista kevät talvea kaikille Mira Karhu Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Meri-Lapin Majakka ry Puh S-posti: mira.karhu(at)majakkatalo.fi Kuntakierroksien aikatauluja: Ylitornion valtuustosali klo Tervolan valtuustosali 1.3. klo Tornion valtuustosali 2.3. klo Keminmaan kirjaston auditorio klo Sodankylä Rovaniemi Kemi, Majakkatalo klo Lisätietoja lapinyhdistysnetti.fi sivustolta ja tietysti Miralta 13

14 Vapaaehtoistoiminnan resurssi- ja tukikeskus kuulumisia Toimivia vapaaehtoistoiminnan resurssikeskuksia on jo usealla paikkakunnalla. Osa niistä on järjestöjen, osa kuntien ylläpitämiä. Kaikissa keskeistä on organisaatio- ja sektorirajat ylittävä, verkostopohjainen vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen alueellisen tiedon ja osaamisen kokoaminen ja edelleen jakaminen. Keskukset palvelevat sekä kuntalaisia vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen liittyvissä asioissa. Keskukset Espoossa (espoonvapaaehtoisverkosto.fi), Oulussa (vareskeskus.fi), Jyväskylässä (jyväskylä.fi/vapari), Kainuussa (viestiväkainuu.fi) ja Lapissa (lapinvapaaehtoisverkosto.fi) sekä Kansalaisareena ry valtakunnallisena toimijana ovat käynnistäneet laatuyhteistyön. Tavoitteena on kehittää käytännön laatutyökalu ja sertifiointimalli vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskuksille sekä käynnistää toimivien keskusten ketju Suomessa. Strategiseen kumppanuuteen tähdäten kehittämisessä hyödynnetään vertaisarvioinnin ja sosiaalisen tilinpidon menetelmiä. Yhteistyö on käynnissä ja hanketta valmistellaan vuoden 2011 aikana. Tämä on Kumppanuuskutsu, jolla kartoitetaan eri toimijoiden/alueiden kiinnostusta liittyä tähän vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskusten kehittämisen laatuyhteistyöhön. Toimitteko tai haluaisitteko toimia alueellanne vapaaehtoistoiminnan ja/tai vertaistuen resurssikeskuksena. Keskusten laatuyhteistyökokouksessa 4.2. Helsingissä sovimme, että Majakan tehtävänä on tiedottaa laatuyhteistyöstä Lapin maakunnan alueella ja kartoittaa uusien toimijoiden kiinnostusta tulla mukaan keskusten kehittämisverkostoon. Asian tiimoilta tulemme tapaamaan yhdistystoimijoita Soveltuvien uusien kumppanuuksien arviointikriteereinä käytetään mm. seuraavia tekijöitä: keskusten laatuyhteistyön ja kehittämisen ensisijaisena näkökulmana on vapaaehtoinen (ei esim. yhdistys tai yhdistyksen edunsaajat) kehittämisen avoimuus, laatutyötä tehdään kaikkien käyttöön (ei vain mukana olevien toimijoiden hyödyksi) kumppanuuskeskuksen tulee kyetä sitoutumaan esivalmistelutyöhön keväällä 2011 noin 1 pv/kk. Varsinainen kehittämistyö kullakin alueella tullaan resursoimaan haettavan hankkeen kautta. kumppanuuskeskuksilla tulee jo olla tai niillä tulee olla vahva halu ja mahdollisuus muodostaa sekä toiminnalliset (sosiaali, terveys, liikunta, nuoriso, asukastoiminta, monikulttuurisuus, kulttuuri, yms.) sekä taloudelliset (julkinen, yksityinen, III) sektorirajat ylittävät vapaaehtoistoiminnan yhteistyöverkostot alueellaan tahto toimia jatkossakin vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskuksena alueella. Lisätietoja: Tuula Huttunen Koivumaa Puh S-posti: tuula.huttunen(at)majakkatalo.fi Jatta Wikström Puh S.posti: jatta.wikstrom(at) majakkatalo.fi 14

15 Muistitukiverkosto to hanke esittelyssä Historian ensimmäiset muistitukihenkilöt ovat valmistuneet Lappiin muistisairaiden ihmisten läheisten tueksi! Lapin Muistiyhdistys ry:n hallinnoiman hankkeen päämääränä on muistisairaiden ihmisten läheisten jaksamisen tukeminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry:n kanssa. Tavoitteena on luoda Lappiin kattava vapaaehtoisuuteen ja kahdenväliseen vertaistukeen perustuva Muistitukihenkilö toiminta sekä vapaaehtoinen Muistikaveritoiminta. MuTuVe -hanke starttasi toimintansa aloittaen ensimmäiset tukihenkilökurssit Utsjoella, Rovaniemellä, Posiolla, Kemissä, Torniossa ja Ivalossa syksyllä Tukihenkilökurssin laajuus on 15 tuntia, viiden kurssikerran jaksossa. Tavoitteena on kouluttaa jokaiseen Lapin kuntaan Muistitukihenkilöitä. Tällä hetkellä vapaaehtoiset Muistitukihenkilöt toimivat jo 12 Lapin kunnassa: Enontekiöllä, Inarissa, Kemissä, Kemijärvellä, Kittilässä, Posiolla, Ranualla, Rovaniemellä, Sallassa, Sodankylässä, Torniossa ja Utsjoella 38 henkilön voimin. Muistikavereina toimii puolestaan 19 henkilöä: Keminmaalla, Kittilässä, Posiolla, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä. Raha-automaattiyhdistys tukee tätä hanketta. Muistitukihenkilöt ovat kurssin käyneitä ihmisiä, joiden omalla läheisellä on muistisairaus. He antavat vertaistukea toiselle muistisairaan läheiselle puhelinkeskustelujen aikana. Samalta kurssilta valmistuneet Muistikaverit ovat vapaaehtoisia, joiden lähipiirissä ei välttämättä ole muistisairautta sairastavaa, mutta jotka haluavat toimia vapaaehtoisina ja tukea perhettä esimerkiksi harrastuskaverina tai olemalla muistisairaan kaverina omaishoitajan lepohetken ajan. Tukihenkilöiden puhelinnumeroita on saatavana korttitelineistä, joita on jaettu kuntien terveyskeskuksiin, apteekkeihin, kirjastojen ja seurakuntasalien ilmoitustauluille. Muistitukihenkilöt ja Muistikaverit ovat kertoneet toiminnan olleen palkitsevaa ja he ovat kokeneet itsensä tarpeellisiksi. Kun toiminta perustuu kahdenväliseen vertaistukeen, myös tukihenkilöt kokevat saavansa tukea itselleen. He ovat myös huomanneet, että muistiasioista ollaan kiinnostuneita ja kun he ovat kertoneet vapaaehtoistoiminnasta, ihmiset ovat kyselleet lisää. Tiedon levittäminen tästä uudesta tukihenkilötoiminnasta onkin tärkeää. Uusia kursseja on alkamassa kevään 2011 aikana Posiolla, Pellossa, Ylitorniolla, Simossa ja Tervolassa. Lisätietoa alkavista kursseista on saatavilla kotisivuiltamme ja puhelimitse: Nina Siira-Kuoksa Projektikoordinaattori Puh Irma Kallatsa Projektityöntekijä Puh Tietoa löytyy myös hankkeen kotisivuilta 15

16 Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa juhlavuoden On parempi, että 10 tekee yhden homman kuin että yksi tekee 10 hommaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto täyttää alkaneena vuonna 50 vuotta. Juhlavauhdissa otamme käyttöön myös uuden strategian seuraavien kuuden vuoden suunnan näyttäjäksi. Tukiliitto aikoo vahvistua vaikuttajana ja asiantuntijana kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä arjen ja elämän kysymyksissä. Haluamme myös olla ihmisiä kiinnostava kansalaisjärjestö. Vapaaehtoistoiminta on uuden strategiamme yksi pääaihe. Ihmiset haluavat tehdä hyvää, se on kaikkien oikeus ja näihin talkoisiin paneudumme. Ajattelemme, että tarvitaan pieniä ja isompia vapaaehtoistoiminnan paketteja. Paketteihin tarvitaan erilaisia sisältöjä: toisen ihmisen auttamista, tapahtuman järjestämistä, nettisivujen päivitystä ja paljon muuta. Joku haluaa ja ehtii tehdä hyvää tunnin silloin tällöin, toisen panos on säännöllisempää ja kesto pidempää ja jokaisen yhtä arvokasta. Toivomme, että voimme kehittää vapaaehtoistoimintaa niin jäsenillemme kuin ns. ulkopuolisille toimijoille yhdessä muiden järjestöjen kanssa ja yhteistyössä oppilaitosten, julkisen sektorin ja yritysten kanssa. Pääasia on, että vapaaehtoistoiminta on elävää ja uusiutuvaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jolla on lähes 200 jäsenjärjestöä ja niissä yli henkilöjäsentä. Tukiliiton keskustoimisto sijaitsee Tampereella. Tukiliiton tehtävänä on tukea jäsenistöään sekä puolustaa ja kehittää kehitysvammaisten ja heidän läheistensä yhteiskunnallista tasa-arvoa. Tukiliitto kerää, jalostaa ja jakaa sekä kokemus- että tutkimustietoa sekä kokeilee ja kehittää erilaisia toiminnan tapoja ja kouluttaa myös jäsenistöään. Vertaistuki ja vapaaehtoistyön kehittäminen ovat tärkeä osa yhdistystoimintaa. Tukiliitto on myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sen tehtävänä toimia monissa verkostoissa ja yhteistyöryhmissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Tukiliiton tavoitteena on hyvä elämä kehitysvammaiselle ihmiselle ja hänen perheelleen. Lisätietoja: Tupu Sammaljärvi Viestintäpäällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Puh

17 Lapin Kehitysvammaisten tukipiiri ry Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri on perustettu vuonna 1977 toimimaan alueen tukiyhdistysten yhteistyöjärjestönä. Siihen kuuluu 14 paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä reilut 1000 jäsentä. Yhdistyksen tavoitteena edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Lapin Kehitysvammaisten tukipiirin pikkujoulu ja syyskokous sekä Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä koulutus alueen yhdistystoimijoille järjestettiin Hotelli Luostotunturilla Väkeä saapui ympäri Lappia ja jokainen löysi itselle mieluisaa tekemistä. Osa väestä osallistui aktiivisesti koulutukseen ja opiskelivat yhdistyksen toiminnan kehittämistä. Toiset puolestaan suuntasivat virkistymään Ametisti-kylpylään. Mukana viikonlopussa oli myös Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n puheenjohtaja Jyrki Pinomaa ja osallistunutta väkeä lämmitti tuoreen puheenjohtajan läsnäolo tapahtumassa. Lapin Kehitysvammaisten Tukipiirin syyskokouksen yhteydessä suoritettiin myös henkilövalintoja: Puheenjohtajana jatkaa Hilpi Ahola Rovaniemeltä. Hallitukseen kuuluu 6 edustajaa, joista uudelle toimikaudelle tuli valituiksi Mirja Leskelä Kemijärveltä, varaedustaja Niilo Huotari Kittilästä. Teija Granath Torniosta, varaedustaja Pirjo Kähkönen Rovaniemeltä. Mari Lukkari Ivalosta, varaedustaja Leila Mäkelä Rovaniemeltä. Entisinä jäseninä jatkavat Sinikka Virta Kemistä, varaedustaja Antti Lehtonen Ylitorniolta. Matti Väliahdet Rovaniemeltä, varaedustaja Pekka Ryytty Sodankylästä sekä Kaisa Saariniemi Sallasta, varaedustaja Raimo Haapakoski Savukoskelta. Lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry myös hallinnoi Tuovi Tepsan rahastoa, joka on perustettu vuonna Tuovi Tepsan rahaston toimikunta jakaa jatkokoulutusavustuksia Lapissa asuville, 17 vuotta täyttäneille oppivelvollisuutensa suorittaneille kehitysvammaisille henkilöille. Koulutuksen tulee olla itsenäistymistä ja aikuistumista sekä kotoa irtaantumista tukevaa. Lisätietoja: Hilpa Ahola Puheenjohtaja Puh S-posti: hilpa.ahola(at)pp2.inet.fi 17

18 Kehitysvammaistuki 77 Kemi ry Yhdistys on kehitysvammaisten omaisjärjestö, jonka tärkeämpänä tehtävänä ovat edunvalvonta asiat. Vuosi 2011 on yhdistyksemme 34. toimintavuosi. Yhdistyksemme kuuluu Lapin Tukipiiriin sekä valtakunnalliseen etujärjestöön, Kehitysvammaisten Tukiliittoon, joka viettää kuluvana vuonna 50-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden teemana on naisten ja äitien työpanoksen esille tuominen. Meidänkin yhdistyksen liikkeellelähdössä äitipiiri, sittemmin naistoimikunta, oli talouden kannalta tärkein toimielin. Virkistystapahtumat kuten retket, harrastuskerhot ja jäsenillat ovat vertaistapaamisia ja henkireikiä, jotka auttavat jaksamaan vaativassa edunvalvontatyössä. Meillä on ratkiriemukkaista muistoja matkoilta ja leireiltä. Tanssit Puistopaviljongin terassilla ovat piristäneet syyskesää ja kartuttaneet kassaamme arpajaistuotoilla. Kiitos Iltatähti-orkesterille, joka on tullut soittamaan korvauksetta. Hyvät yhteistyökumppanit kuten Kemin työväenopisto ja liikuntatoimi, sekä kehitysvammahuolto, seurakunta ja yksityiset henkilöt ovat niitä tahoja, joiden tuella toimintamme on muodostunut monipuoliseksi. Ammattiopisto Lappian opiskelijat opettajineen ovat olleet avustajina isoissa tapahtumissa mm. keilakisoissa, talvi- ja syysolympialaisissa. Kehitysvammaisten harrastuskerhoista kuvataide on suosituin. Taiteentekoa on opiskeltu vuodesta 194 lähtien työväenopistossa ja lukuisilla kesäkursseilla. Ryhmän nimi on Paletti Seiskat. Jäsenten töitä on ollut esillä vuosittain Kemin kulttuurikeskuksessa ja kerran Pohjolan Sanomien aulassa. Ryhmäläisten töitä on ollut myös yhteisnäyttelyssä Ylläksellä ja Muoniossa sekä Tampereella Taidekeskus Wärjäämön tiloissa. Kemin Fysiopaikan näyteikkunassa on yksi Paletti Seiskan työ vuorollaan noin kahden kuukauden ajan. Viime kesänä yhdistys järjesti kuvataideopetusta kehitysvammaisten vanhemmille kahtena viikonloppuna. Kokemus oli innostava, ja aikaansaannoksista on näyttely Leipätehtaalla. Musiikki on suosittu harrastus kehitysvammaisten keskuudessa. Musiikkiryhmä Seiskat on esiintynyt yhdistyksemme, seurakunnan ja työväenopiston juhlatilaisuuksissa. Kesällä 2010 ryhmäläiset osallistuivat karaokekilpailuun Kemijärvellä. Tarjontaa koulutustilaisuuksista, seminaareista ja luennoista on Tukipiirimme alueella riittävästi, mutta aktiiviosallistujien joukko on suppea ja samat henkilöt eivät jaksa aina osallistua. Kaipaammekin joukkoomme uusia innokkaita toimijoita. Tule Sinäkin mukaan! Yhdessä jaksamme eteenpäin. Lisätietoja: Arja Tolvanen Puheenjohtaja Puh S-posti: tolvanen.arja(at)gmail.com Riitta Ilves Sihteeri Puh S-posti: ilves.riitta(at)gmail.com 18

19 Lapin Yhdistysnetti avaa mahdollisuuksia Viestintä on keskeinen asia yhdistysten toiminnassa, niin alhaalta ylöspäin sekä organisaatioiden sisällä ja välillä. Verkostoitumisen perusedellytys on viestinnän toimiminen ja yhteyksien luomisen mutkattomuus. Viestinnän lisäämistä tarvitaan niin viranomaisten, kuntien ja poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden suuntaan. Lapin yhdistyksille on saatu yhteinen verkostoitumisen työkalu, kun joulun alla avattiin käyttöön Lapin Yhdistysnetti -sivusto osoitteessa Sivusto on osa RAY:n rahoittamaa ja Majakan koordinoimaa -hanketta. Kyseessä on lappilaisille yhdistyksille suunnattu ilmainen palvelu, joka sisältää mm. yhdistystietokannan, tapahtumakalenterin, tiedotussivuston sekä tietopankin. Sivusto tarjoaa maakunnallista ja valtakunnallista näkyvyyttä ja palveluja lappilaiselle järjestökentälle. Sivusto avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, tiedon saatiin ja sen jakamiseen, niin muille yhdistyksille, julkiselle sektorille kuin suurelle yleisöllekin. Yhdistystietokanta Lapin Yhdistysnetin tavoitteena on koota yhdelle sivustolle kaikkien Lapissa toimivien yhdistysten tiedot. Yhdistysnetin yhdistystietokannassa on jo perustiedot kaikista Lapin noin 7000 rekisteröityneestä yhdistyksestä (nimi, kotipaikka ja kotiseutukunta). Yhdistysnetistä löytyy lappilaisen yhdistyskentän koko kirjo. Tarkoituksena on että yhdistykset itse aktivoituisivat rekisteröitymään sivuston käyttäjiksi ja päivittävät oman yhdistyksensä tiedot sivuille itse. Sivuston Tietopankkiosioista löytyy ohjeita niin rekisteröitymiseen, kirjautumiseen ym. sivun toimintoihin. Lisäksi sivustoa ylläpitävä Majakan tietotiimi antaa tukea tarvittaessa sähköpostitse tai puhelimitse. Tiedottaminen Lapin Yhdistysnetin pääasiallinen tehtävä on toimia yhdistyksille täysin ilmaisena tiedotusalustana. Lähikuukausien aikana yhdistykset ja järjestötoimijat voivat halutessaan itse tiedottaa sivuston kautta joko kirjoittamalla tiedotteen sivustolle, liittämällä liitteen (nämä ominaisuudet eivät ole vielä toiminnassa) tai lähettämällä tiedotteen sivuston ylläpitoon sähköpostitse. Kalenterit Lapin Yhdistysnetin tapahtumakalenterista löytyy tietoa erilaisista messuista, seminaareista, koulutustilaisuuksista ja ryhmätapaamisista. Sivustolle rekisteröityneet yhdistykset voivat itse myös lisätä omia tapahtumiaan ja koulutuksiaan kalenteriin. Tarvittavat ohjeet löytyvät sivuston tietopankin ohjeet -osiosta ja tietotiimi opastaa sähköpostitse tai puhelimitse tarvittaessa. Tapahtumakalenterista tietoja voi hakea mm. paikkakunnittain. Tietopankki Sivuston Tietopankki -osio tulee sisältämään järjestökenttää hyödyttävää tietoa mm. yleisestä yhdistystoiminnasta, tiedottamisesta, hankkeista ja itse yhdistysnetin käyttöoppaista. Linkit -osiossa löytyy kaikenlaista yhdistystoimintaa koskevia ja hyödyttäviä linkkejä eri Internet -sivuille. Yhteydenotot: webmaster(at)majakkatalo.fi Timo Hietala Mika Laanila 19

20 Ajankohtaista Ray strategiakiertue starttaa maaliskuussa. Rovaniemellä tilaisuus pidetään Lapin Yliopistolla klo Saadaanko yhteistyöllä aikaan enemmän hyvinvointia? Tästä teemasta keskustellaan maaliskuussa seminaarikiertueella, jolla julkistetaan Ray:n uusi avustusstrategia Seminaarikierroksella kerrotaan, miksi hyvinvointia ja tukipolkuja kannattaa rakentaa yhteistyössä järjestöjen kesken, ja miksi järjestöjen kannattaa tehdä kehittämistyötä yhdessä kuntien kanssa hakea myös rahoitusta siihen yhdessä. Kutsu yhteistyökokoukseen Majakkatalolla 7.4. klo Tule kuulemaan Ray:n terveiset Rovaniemellä järjestetystä strategiatilaisuudesta. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella ja vaihtaa ajatuksia yhdistysten laajan hyvinvointihankkeen suunnitteluun liittyvistä asioista. Ray järjestää Tavoitteista tuloksiin koulutuksen Rovaniemellä. Koulutuksessa käydään läpi toiminnan / projektin tavoitteiden asettamista, tulosten näkyviin saamista, tavoitteiden ja tuloksien välisiä yhteyksiä sekä tuloksellisuusseurannan toteuttamistapoja. Koulutus on suunnattu Ray avustuksen saajille järjestöille Ray haastaa avustusta saavat yhteisöt mukaan kampanjointiin Ray-järjestelmän puolesta. Lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista löydät lisää lapinyhdistysnetti.fi - sivustolta Ray on tuottanut yhteisöjen käyttöön mm. julisteita ja sivun kokoisia 4- värimainoksia, joiden avulla voi kertoa jäsenille ja sidosryhmille, että niillekin on iloa peleistä. Julisteita ja ilmoituksia voi tilata kuvavaihtoehdoilla, jotka kuvastavat eri kohderyhmiä. Tarjolla on myös yksi järjestö- ja kansalaistoimintaa yleisemmin heijastava ryhmäkuva. Ray tukee kampanja-aineistot ovat kaikkien RAY:n tukea saavien järjestöjen tilattavissa niin kauan kuin tavaraa on varastossa. Ray lainaa myös järjestöjen tilaisuuksiin maksutta Ray tukee -rollupeja Tilaukset osoitteesta raytukee(at)ray.fi Otetaan joukolla haaste vastaan ja nostetaan Ray:n merkitys näkyviin myös vapaaehtoistoiminnan vuoden tapahtumissa ja tilaisuuksissa. 20

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361 2629 2900 3153 3359 3827 3794 3642 Ulkomaalaisten määrä Lapissa

Lisätiedot

Vapaaehtoisena vaikutat

Vapaaehtoisena vaikutat Vapaaehtoisena vaikutat Teemavuoden lähtökohdat Vapaaehtoistoiminta hyödyttääsekäyksilöitä, yhteisöjäettäkoko yhteiskuntaa. Aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistoiminnan teemavuosi tarjoaa tilaisuuden

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala VISIO Lapissa valitsee vahva tahtotila hyvän vanhuuden turvaamiseen. Toiminnassa mukana olevissa asiakaspalveluyksiköissä

Lisätiedot

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan.

Sosiaalialan kehittämisyksikkö on alansa kehittämisasiantuntija alueellaan. 1 Sosiaalialan kehittämisyksikkö - kriteerien konkretisointi Sosiaalialan seudullisten kehittämisyksiköiden perustamisvaiheen kriteeristössä ei erikseen nimetä hyvän hanke- ja kehittämistyön yleisiä piirteitä,

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara?

Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöjen voimavara? Järjestötyöpaja I, 18.8.2015 Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen, MTKL Puumalainen, Rissanen 2015 1 Osatutkimuksen tavoitteet

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa

Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Tutkimusperusteinen käytännönopetus Lapissa Sosnetin kevätseminaari, Jyväskylä 2014 Marjo Romakkaniemi, yliopistonlehtori Sanna Väyrynen, professori (ma.) Alustuksen rakenne Tarkastelemme tutkimusperusteista

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki 16 paikallista työkokousta Peruspalveluliikelaitos Jytan jäsenkunnissa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Kokkolassa

Lisätiedot

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa

Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kohti kumppanuusyhteiskuntaa Kyläpäällikkökoulutus 27.10. Somero Tauno Linkoranta erityisasiantuntija Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaistoiminta Isoja muutoksia julkisissa rakenteissa Kartat:

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa

korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE korkeakoulut ja yhteisöt Keski-Suomessa KYTKE lyhyesti Toteuttamisaika: 1.8.2015-30.6.2017 Päätavoite: korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen yhdistysyhteistyöllä Muita tavoitteita:

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä

Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä Järjestötalojen/-keskusten verkosto Lapissa Maakunnallinen teemaryhmä 1. Tasa-arvoista yhteistyötä Lapin järjestöstrategia 2030 2. Lappilainen järjestökenttä 3. Kylätilat, järjestötalot/-keskukset Lapissa

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 11.2.2014 Hankkeen tapahtumia: kokoukset, palaverit ym. Tarkennettu toimintasuunnitelma: 11/ 2013 ja toimintaraportti

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Terveyden edistämisen toiminta PaKasteessa

Terveyden edistämisen toiminta PaKasteessa Terveyden edistämisen toiminta PaKasteessa 26.9.2011 Lapin PaKasteen ohjausryhmä Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen Inkerelli

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli

Kumppanuudet ovat mahdollisuuksien palapeli 19.10.2016 kello 9.30-15.30 Kumppanuuden käsikirjasto maaseutupolitiikka.fi/ kumppanuus Kuntaorganisaatio henkilöstö ja poliitikot keskushallinto ja sektorit, yli sektorirajojen kunnalla tärkeä koordinoiva

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri

Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia. Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Arjen turvaa ja huolenpitoa kylissä - Järjestöt kylässä hankkeen kokemuksia Veli-Matti Ahtiainen projektipäällikkö Punainen Risti Lapin piiri Hyvinvointia ja turvallisuutta v-ma 2014 kriittiset resurssit

Lisätiedot

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PERUS- TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALITYÖ 7.10.2011 1 Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.9.2009-31.10.2011 PaKaste 1 Kuntalähtoistä kehittämistyötä

Lisätiedot

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti

Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa. Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Järjestöyhteistyön kehittäminen kunnissa Vanhusneuvosto 17.8.2015 Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tuula Anunti Rekisteröidyt yhdistykset Lapissa: Lapin järjestöstrategia 2030. Lapin liitto Rekisteröidyt yhdistykset

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.

Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä. Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vapaaehtoistoimintaa yhteispelillä Tietoa, tukea ja vinkkejä eri tahojen yhdessä toteuttamaan vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Sisällys Saate Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoinen Vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysliiton toimintalinjaukset 2010-2014 ohjelma Toimintaa yhdessä uudistaen, tehtyä työtä arvostaen Hengitysliiton toimintalinjaukset ohjelman tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke

Yhdistyshuoltamo. JAKE-kehittäminen Yhdistyshuoltamo / JAKE-hanke Yhdistyshuoltamo VISIO Pohjois-Karjalan yhdistyshuoltamo 2017 tukee, auttaa ja kehittää yhteistyössä maakunnan yhdistystoimintaa. Yhdistyshuoltamo kokoaa yhteen ja tarjoaa yhdistyksille koko maakunnassa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot