Tärkeä huomautus Turvaohjeet...5. Lapset...7. Laturi ja akku...7. Johdot...8. Korjaaminen ja ylläpito...8. Käyttötarkoitus...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tärkeä huomautus... 5. Turvaohjeet...5. Lapset...7. Laturi ja akku...7. Johdot...8. Korjaaminen ja ylläpito...8. Käyttötarkoitus..."

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tärkeä huomautus... 5 Turvaohjeet...5 Lapset...7 Laturi ja akku...7 Johdot...8 Korjaaminen ja ylläpito...8 Käyttötarkoitus...8 Vaatimustenmukaisuus...9 Vanhojen laitteiden hävittäminen...9 Johdanto Pakkauksen sisältö...10 Hallintalaitteet ja painikkeet...11 Etupaneeli...12 Takapaneeli...12 Vasen paneeli (näyttö suljettu)...13 Vasen paneeli (näyttö avattu)...13 Näkymä päältä...14 Näkymä alta...14 Näytön avaaminen...15 Akkujen lataaminen...16 Suomi - 1

2 Sisällysluettelo Pariston asentaminen...17 SD-muistikortin asentaminen...18 Muistikortin kirjoitussuojaus...19 Videokameran virran kytkentä ja katkaisu...20 Toimintatilan vaihtaminen...21 Valikkokielen valitseminen...21 Päivämäärän ja ajan asettaminen...21 Kuvaaminen Videoiden kuvaaminen...23 Videovalo...25 Makrokuvaus...25 Valotuksen korjaus...25 Valokuvien ottaminen...26 Videovalo...27 Makrokuvaus...28 Valotuksen korjaus...28 Toistaminen Videoiden toistaminen...29 Valokuvien toistaminen Suomi

3 Sisällysluettelo Valikot Kuvausvalikot...34 Videokuvausvalikko...34 Valokuvausvalikko...37 Katseluvalikot...40 Videoiden toistovalikko...40 Valokuvien toistovalikko...43 Asetusvalikko...46 Date / Time (Päivämäärä ja aika)...46 Beep (Äänimerkki)...47 Auto PowerOff (Automaattinen virrankatkaisu)...47 TV-standard (TV-järjestelmä)...47 Format (Alusta)...47 Default (Oletus)...48 Language (Kieli)...48 Frequency (Taajuus)...48 Liitännät ja portit Tallenteiden katselu televisioruudulta...49 Liitäntä HDMI-kaapelilla...49 Liitäntä USB/AV-kaapelilla...50 Tallenteiden siirtäminen tietokoneeseen...52 USB-portin käyttäminen...53 Kortinlukijan käyttäminen...54 Suomi - 3

4 Sisällysluettelo Liite Ohjelmiston asentaminen...55 Järjestelmävaatimukset...55 Ohjelmisto...55 Tekniset tiedot...57 Takuutiedot...59 EC Declaration of Conformity EC-vaatimustenmukaisuuslauseke Suomi

5 Turvaohjeet Tärkeä huomautus Turvaohjeet Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lue seuraavat huomautukset tästä käyttöohjeesta ja noudata kaikkia varoituksia, vaikka olisitkin tottunut käyttämään sähkölaitteita. Varmista aina, että tuote toimii asianmukaisesti. Säilytä tämä käyttöopas ohjeineen turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten. Jos myyt laitteen tai luovutat sen eteenpäin, on tärkeää, että annat mukana myös tämän käyttöoppaan. Älä yritä avata laitteen koteloa tai koota sitä uudelleen. Se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ylläpito ja korjaukset tulee teettää asiantuntevalla asentajalla. Älä katso aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valon lähteisiin. Voimakas valo voi vahingoittaa silmiä. Suojaa laite vedeltä ja muilta nesteiltä. Älä käytä laitetta märin käsin äläkä käytä sitä sateessa tai lumessa. Kosteus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Pidä laite lasten ja eläinten ulottumattomissa välttääksesi vahingot ja vammat. Katkaise heti laitteen virta, jos laitteesta tulee savua tai siitä kuuluu epätavallisia ääniä. Ota yhteys asiakaspalveluun. Älä koskaan yritä itse korjata laitetta. Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua lataustelinettä TC03G-2U D. Käytä tässä laitteessa vain sen mukana toimitettu litiumioniakkua (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., Ltd. NP40). Siten estät ylikuumenemisen, kannen vääntymisen, tulipalon, sähköiskun, räjähdyksen ja muut vaarat. Suomi - 5

6 Turvaohjeet Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat akun latauslaitteesta tai ennen kuin irrotat latauslaitteen virtajohdon. Jos laturissa tai sen oheislaitteissa ilmenee vikaa, irrota virtajohto heti pistorasiasta. Samoin virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ukonilman uhatessa. Älä koskaan kuumenna tai pura akkua tai aseta sitä oikosulkuun. Älä hävitä akkua polttamalla. Siitä aiheutuu räjähdysvaara. Varoitus: Verkkovirrasta irrottamista koskeva ilmoitus Laturi kytketään täysin irti verkkovirrasta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Se pistorasia, johon laturi kytketään, on oltava helposti saatavilla, jotta virtajohto voidaan hätätilanteessa irrottaa nopeasti. Irrota virtajohto sähköverkosta, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan (esim. loman ajaksi) tulipalovaaran ehkäisemiseksi. Älä tartu virtajohtoon märin käsin. Laturi kuluttaa sähköä valmiustilassakin. Vältät tuon virrankulutuksen irrottamalla laturin sähköverkosta. Irrota siis laturin virtajohto pistorasiasta. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, joissa lämpötila tai kosteus on korkea. Laite on pidettävä pölyttömänä. Sijoita laite tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta mitään esineitä sen päälle. Huolehdi, ettei laitetta säilytetä lämmönlähteiden (esim. lämmityslaitteen) lähellä. että laite on suojassa suoralta auringonvalolta ja kirkkaalta sähkövalolta. että laite on suojattu tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä ja syövyttäviltä nesteiltä. Älä käytä laitetta aivan veden läheisyydessä. Sitä ei saa upottaa nesteeseen eikä nesteellä 6 - Suomi

7 Turvaohjeet täytettyjä astioita, kuten kukkamaljakkoja tai juomalaseja saa asettaa laitteen vierelle. ettei laitetta sijoiteta avotulen (esim. palavan kynttilän) lähelle. ettei laitteeseen työnnetä vieraita esineitä. että laitetta ei altisteta suurille lämpötilan muutoksille, jotka voivat aiheuttaa kosteuden kondensoitumista. että laite ei kolhiudu tai altistu tärinälle. Lapset Sähkölaitteet on pidettävä lasten ulottumattomissa. Älä anna lasten käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa. Lapset eivät ehkä ymmärrä mahdollisia vaaratekijöitä. Akut ja pienet osat saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä akut ja paristot pois lasten ulottuvilta. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos lapsi on niellyt akun tai pariston. Säilytä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa, ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Laturi ja akku Aseta akku paikalleen oikein päin. Älä hävitä akkua polttamalla. Poista akku, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Räjähdysvaara! Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa räjähdyksen ja hengenvaaran. Kun vaihdat akkuja, varmista, että uudet ovat vastaavia tai valmistajan suositusten mukaisia. Älä koskaan vaihda akkuja räjähdysherkässä ympäristössä. Akkujen paikalleen asettamisen tai poistamisen yhteydessä voi syntyä kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen. Räjähdysherkät alueet on yleensä (mutta ei aina) merkitty asianmukaisesti. Tällaisia ympäristöjä ovat polttoaineen varastointipaikat, kuten veneiden moottoritilat, polttoaineiden varastoalueet tai rakennukset, joiden ilmassa on syttyviä aineita (esim. metalli- tai turvepölyä) ja kaikki sellaiset tilat, joissa normaalisti auton moottori sammutetaan. Suomi - 7

8 Turvaohjeet Pidä huoli ympäristöstä. Loppuun käytetyt akut ja paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on vietävä käytettyjen akkujen ja paristojen keräyspisteeseen. Johdot Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei koskaan itse johdosta. Älä pitele virtajohtoa märin käsin. Se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä aseta laitetta, painavia esineitä tai huonekaluja johdon päälle ja huolehdi, ettei johto tai pistoke jää puristuksiin. Älä tee johtoon solmuja, äläkä sido sitä yhteen muiden johtojen kanssa. Kaikki johdot tulee sijoittaa niin, ettei kukaan kompastu niihin, ja etteivät ne ole kenenkään tiellä. Viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Tarkista sähköjohto ajoittain. Älä käytä muita kuin hyväksyttyjä, normit täyttäviä sovittimia ja jatkojohtoja. Korjaaminen ja ylläpito Korjausta tarvitaan, jos laite on vahingoittunut jollain tavoin: esimerkiksi jos laturi tai -kameran runko on vaurioitunut, laitteeseen on joutunut nestettä tai jokin vieras esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, jos se ei toimi normaalisti tai jos se on pudonnut. Jos huomaat savua, epätavallisia ääniä tai kummallisia hajuja, katkaise laitteesta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Näissä tapauksissa laitetta ei saa käyttää ennen valtuutetun huollon tarkastusta. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun huoltoa tarvitaan. Käyttötarkoitus Tämä on tietotekninen sähkölaite. Se on suunniteltu video- ja valokuvaukseen ja otettujen kuvien katseluun. Kamera on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei teolliseen tai kaupalliseen käyttöön. Oletuskokoonpanossaan tätä tuotetta ei ole suunniteltu lääkinnälliseen käyttöön, pelastustehtäviin tai elintoimintojen ylläpitosovelluksiin. Laitteessa saa käyttää ainoastaan laitteen turvastandardien ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja suojausvaatimusten mukaisia johtoja ja lisälaitteita. 8 - Suomi

9 Turvaohjeet Älä tee itse muutoksia kameraan tai sen oheislaitteisiin. Valmistaja ei ole vastuussa valtuuttamattomista muutoksista aiheutuneista vahingoista. Laitteeseen tehdyt muutokset voivat lisäksi mitätöidä takuun. Vaatimustenmukaisuus Tämä laite ja sen mukana toimitetut lisävarusteet on testattu ja hyväksytty sekä todettu täyttävän ne perusvaatimukset ja muut asiaankuuluvat vaatimukset, jotka on asetettu EMC-direktiivissä 2004/108/EC ja pienjännitedirektiivissä 2006/95/EC. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävänä tämän käyttöoppaan lopussa. Jos laitteeseen tehdään muita kuin valmistajan suosittelemia muutoksia, edellä esitettyjen määräysten vaatimukset eivät ehkä enää täyty. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Jos laitetta käytetään muualla kuin Saksassa, noudata käyttömaan määräyksiä. Vanhojen laitteiden hävittäminen Tällä merkinnällä varustetut laitteet kuuluvat Eurooppa-direktiivin 2002/96/EC piiriin. Kaikki sähköja elektroniikkalaitteet on hävitettävä erillään talousjätteistä julkisissa käsittelylaitoksissa. Hävittämällä laitteen oikein et vaaranna ympäristön puhtautta tai omaa terveyttäsi. Lisätietoja oikeasta hävitystavasta saa viranomaisilta, kierrätyspisteistä tai myymälästä, josta laite on ostettu. Pidä huoli ympäristöstä. Loppuun käytetyt akut ja paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on vietävä käytettyjen akkujen ja paristojen keräyspisteeseen. Suomi - 9

10 Johdanto Johdanto Pakkauksen sisältö Pura pakkauksen sisältö ja tarkista, että laite tarvikkeineen on moitteettomassa kunnossa eikä siitä puutu mitään osia. Videokamera Ladattava litiumioniakku, FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40 (2 kpl) Laturi Technics-GP TC03G- 2U D ja virtajohto USB-/AV-johto HDMI-johto Kantohihna 10 - Suomi

11 Johdanto Laukku Ohjelman CD-levy Käyttöopas (ei kuvaa) SD-muistikortti (2 Gt) Säilytä pakkausmateriaali siltä varalta, että joudut myöhemmin lähettämään tai kuljettamaan laitetta. Hallintalaitteet ja painikkeet Tämän käyttöoppaan ulostaittuvan kannen sisäsivulla on lisäkuva osista ja hallintalaitteista ja niitä vastaavista numeroista. Pidä kansi taitettuna auki lukiessasi tätä käyttöopasta. Sillä tavoin videokameran osat ja liitännät ovat koko ajan näkyvissä. Suomi - 11

12 Johdanto Etupaneeli 1 Objektiivi 2 Videovalo 3 Kantohihnan kiinnityskohta Takapaneeli 4 Virran merkkivalo 5 RECORD-kuvauspainike 6 Toimintatilan valitsin 7 Vahvistuspainike / LEDvalon katkaisin 8 USB-/AV-johdon liitäntä 9 HDMI-liitäntä 10 Valikon selaus 12 - Suomi

13 Vasen paneeli (näyttö suljettu) 11 Mikrofoni 12 Avattava kosketusnäyttö Johdanto Vasen paneeli (näyttö avattu) 13 Valikkopainike 14 Toistopainike 15 Akkukotelon kansi 16 Kaiutin 17 Akkukotelon lukitsin 18 Virtapainike Suomi - 13

14 Johdanto Näkymä päältä 19 Makrokuvauskytkin 20 Muistikorttilokero Näkymä alta 21 Kolmijalan kiinnike 14 - Suomi

15 Johdanto Näytön avaaminen Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan Voit myös kiertää näyttöä niin, että se on eteenpäin. Tässä tapauksessa kuvan suuntaus säädetään automaattisesti. Tämä koskee vain maisemakuvausta. Suomi - 15

16 Johdanto Akkujen lataaminen Videokameran virtalähteenä on ladattava litiumioniakku (FUJI ELECTRO NICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40). Laitteen mukana tulevia akkuja ei ole ladattu. Lataa akut ennen laitteen käyttöönottoa. Aseta akku Technics-GP TC03G-2U D -lataustelineeseen siten, että akun ja lataustelineen navat ja napaisuusmerkinnät (+) ja (-) vastaavat toisiaan. Varmista, että akku napsahtaa kunnolla paikalleen laturiin. Kytke seuraavaksi virtajohdon toinen pää laturiin ja toinen pistorasiaan. Käytä videokameran virtalähteenä vain ladattavaa litiumioniakkua FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40. Poista akku videokamerasta, jos sitä ei tulla käyttämään pitkään aikaan. Akku ja latauslaite lämpenevät latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö Suomi

17 Johdanto Lataustelineessä palaa oranssi merkkivalo akun latauksen aikana. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo vaihtuu vihreäksi. Sen jälkeen voit asettaa akun takaisin videokameraan. Lataustason mukaan lataaminen voi kestää 2 tuntia. Pariston asentaminen Mikäli merkkivalo on vihreä jo silloin, kun akku asetetaan laturiin, akku on jo ladattu täyteen tai se ei ole kunnolla paikallaan. Tarkista tällöin, että akku on oikein päin. Videokameran akku on mahdollista ladata myös kamerassa. Sitä varten videokamera liitetään tietokoneeseen USB-/AV-johdolla. Tämän menettelytavan ohjeet esitetään vaiheissa 1-3 sivulla 53 USB-portin käyttäminen. Jos videokameran virta pidetään katkaistuna, kun kamera on liitetty USB-johdolla tietokoneeseen, akku latautuu. Punainen virran merkkivalo (4) osoittaa, että videokameran akku latautuu tietokoneen kautta. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo sammuu. Akun lataaminen tietokoneen välityksellä kestää noin 3 tuntia. Kun akku on ladattu täyteen, aseta se videokameraan alla kuvatulla tavalla. 1. Avaa akkukotelo. Kansi avataan työntämällä lukitsinta (17) vasempaan. Lukitus avautuu ylhäältä ja kansi nousee hieman koholle. 2. Työnnä sormen kynsi kannen taakse ja vedä kansi irti (katso kuva 1 sivulla 18).. Suomi - 17

18 Johdanto Aseta sitten akku videokameraan kuvassa 2 esitetyllä tavalla. Työnnä akku paikalleen akkukoteloon metalliset kosketinpinnat edellä ja paina sitten alas niin, että akku napsahtaa paikalleen. Kun asennat akun paikalleen, varmista, että liuska on asetettu akun ympärille siten, että akku on helposti nostettavista lokerosta aina tarvittaessa. 4. Sulje akkukotelo asettamalla ensin kannen alareuna kohdalleen ja paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (katso kuva 3). SD-muistikortin asentaminen Mukana toimitettu SD-muistikortti lisää videokameran valokuvien ja videoiden tallennuskapasiteettia. Kun muistikortti on asetettu paikalleen, kaikki tallennettava sisältö tallentuu siihen. Mikäli muistikorttia ei ole asennettu, valokuvat ja videot tallentuvat videokameran sisäiseen muistiin. 1. Avaa muistikorttilokeron kansi (20) työntämällä sormen kynsi kannessa olevaan syvennykseen ja vetämällä sitten kantta varovasti ylös ja eteenpäin Suomi

19 Johdanto 2. Aseta sen jälkeen muistikortti metalliset kosketinpinnat edellä korttipaikkaan. Kortin nimitarran tulee olla videokameran kotelon oikeanpuoleiseen sivuun päin. Työnnä kortti kokonaan korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. 3. Sulje muistikorttilokero sulkemalla kansi ja painamalla sitä, kunnes kansi napsahtaa kiinni. Kun haluat poistaa muistikortin, avaa muistilokeron kansi ja paina paikallaan olevaa korttia kevyesti. Tällöin kortti työntyy hieman esille, jotta voit tarttua siihen ja vetää kortin ulos. Mikäli muistikortti tai kameran sisäinen muisti täyttyy, näyttöön tulee ilmoitus Memory full (Muisti täynnä). Parhaillaan kuvattava video tallentuu ja tallentaminen katkeaa. Muistikortin kirjoitussuojaus Muistikortissa on kirjoitussuojaussalpa. Kun kirjoitussuojaus on käytössä (katso oikeanpuoleista kuvaa), voit katsella kortilla olevia videoita ja kuvia, mutta et poistaa tai muokata niitä. Et voi myöskään voi kuvata uusia videoita ja kuvia muistikortille. Suomi - 19

20 Johdanto Ei kirjoitussuojausta Kirjoitussuojaus käytössä Kun muistikortti on kirjoitussuojattu, näytön oikeassa alakulmassa näkyy ilmoitus SD. Jos tällöin painetaan kuvauspainiketta, videokamerasta kuuluu kaksi äänimerkkiä. Videokameran virran kytkentä ja katkaisu Videokameran virta kytketään painamalla virtapainiketta (18). Virta myös katkaistaan painamalla virtapainiketta (18). Kun näyttö avataan, videokameran virta kytkeytyy automaattisesti. Kun kansi suljetaan, videokameran virta katkeaa. Seuraava taulukko sisältää kuvauksen virran merkkivalon (4) eri merkityksistä. Väri Vihreä Vuorotellen vilkkuva punainen ja vihreä Punainen Vilkkuva vihreä Nopeasti vilkkuva vihreä Kuvaus Virta kytketty Kuvaus käynnissä Datan käsittely käynnissä Valokuvan itselaukaisin käytössä Valokuvan itselaukaisimen viimeiset 2 sekuntia 20 - Suomi

21 Toimintatilan vaihtaminen Johdanto Paina toimintatilan valitsinta (6) riittävän monta kertaa siirtyäksesi video-, valokuva- ja asetustilasta toiseen. Kulloinkin valittuna olevan toimintatilan kuvake näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Videotila tai valokuvaustila. Heti kun näyttöön avautuu asetusvalikko, näytön välittämä esikatselunäyttö häviää ja vain valikko jää näkyviin. Valikkokielen valitseminen 1. Kytke virta painamalla virtapainiketta (18) tai avaamalla videokameran näyttö. 2. Paina kahdesti toimintatilan valitsinta (6). Asetusvalikko avautuu ja sen ensimmäinen kohta Date/Time (Päiväys/aika) näkyy korostettuna (keltainen kehys). 3. Siirrä korostuskehys selauspainikkeilla (10) kohtaan Language (Kieli) ja paina vahvistuspainiketta (7). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa sormellasi -kuvaketta. 4. Siirrä kehys haluamasi valikkokielen kohdalle selauspainikkeilla tai kosketa sitä sormella. 5. Paina vahvistuspainiketta (7) tai kosketa OK-painiketta. 6. Sulje asetusvalikko painamalla toimintatilan valitsinta (6). Kamera palaa kuvaustilaan. Päivämäärän ja ajan asettaminen 1. Avaa videokameran näyttö. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. Suomi - 21

22 Johdanto Jos näyttö on valmiiksi auki mutta kameran virta katkennut, paina virtapainiketta (18). 2. Paina kahdesti toimintatilan valitsinta (6). Asetusvalikko avautuu ja sen ensimmäinen kohta Date/Time (Päiväys/aika) näkyy korostettuna (keltainen kehys). 3. Paina vahvistuspainiketta (7). Päiväyksen ja kellonajan asetusvalikko avautuu. 4. Valitse vuosi selauspainikkeilla (10). 5. Vuosi-, kuukausi-, päivä-, tunti- ja minuuttikenttää vaihdetaan kuvauspainiketta (5) painamalla. 6. Valitse vuosi selauspainikkeilla (10) (korostuksena punainen tausta). 7. Toista vaiheita 5 ja 6, kunnes päiväyksen ja kellonajan asetus on valmis. Muista, että kellonaika ilmoitetaan 24 tunnin muodossa ja päiväys järjestyksessä vuosi/kuukausi/päivä. 8. Tallenna asetukset painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla OK-painiketta. Näyttöön palaa asetusvalikko. 9. Sulje asetusvalikko painamalla toimintatilan valitsinta (6). Kamera palaa kuvaustilaan Suomi

23 Kuvaaminen Kuvaaminen Videoiden kuvaaminen 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos toimintatilaksi ei ole asetettu videokuvausta, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Suuntaa kamera kuvauskohteeseen näyttöä apuna käyttäen. 4. Käynnistä kuvaus painamalla kuvauspainiketta (5). Kuvauksen aikana virran merkkivalo (4) vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä. 5. Selauspainikkeilla (10) voit tarpeen mukaan suurentaa tai pienentää näytöllä näkyvää aluetta. Kohde lähennetään -painikkeella ja loitonnetaan -painikkeella. Zoomaustoiminto ei ole käytettävissä tarkkuusasetuksilla 1080p ja QVGA. Katso sivu 35 Tarkkuus. 6. Kuvaus lopetetaan painamalla kuvauspainiketta (5). Virran merkkivalo (4) palaa tasaisen vihreänä. Kuvattu video tallentuu automaattisesti ja saa yksilöivän nimen. Videotiedostojen enimmäiskoko on 3,66 Gt. Tämä on suurin FAT32-tiedostojärjestelmän sallima tiedostokoko. Jos kuvauksen kuluessa enimmäiskoko ylittyy, video tallentuu automaattisesti ja video jatkuu seuraavaan tiedostoon. Suomi - 23

24 Kuvaaminen Tallennuksen aikana näytöllä voi näkyä useitakin kuvakkeita. Ne viittaavat käytössä oleviin asetuksiin Videokuvaustila 2 Zoomauspalkki 3 Makrokuvaus Valkotasapaino Yökuvaus Tehoste 4 Kuvausajan laskuri 5 Muistityyppi: 24 - Suomi : kamerassa on SD-muistikortti ja kaikki kuvamateriaali tallentuu sille. : kamerassa ei ole SD-muistikorttia ja kaikki kuvamateriaali tallentuu videokameran sisäiseen muistiin.

25 Kuvaaminen 6 Vapaana oleva muistitila 7 Tarkkuus 8 Akun jännitetaso 9 Valotuksen korjaus Videovalo Heikoissa valaistusolosuhteissa voit ottaa käyttöön kiinteän LEDvideovalon (2) video- tai valokuvausta varten. Valo sytytetään vahvistuspainikkeella (7). Saman painikkeen painaminen uudelleen sammuttaa videovalon. Makrokuvaus Tämän laitteen ominaisuuksiin kuuluu myös makro- eli lähikuvaus, joka mahdollistaa kohdistuksen hyvin lähellä oleviin kohteisiin. Voit viedä objektiivin niinkin lähelle kuin cm:n päähän kuvattavasta kohteesta. Makrokytkin (19) sijaitsee kameran yläpaneelissa. Makrotila otetaan käyttöön työntämällä kytkin vasemmalle. Makrotilasta poistutaan työntämällä kytkin oikealle. Kun makrotila on käytössä, näytössä näkyy kuvake. Valotuksen korjaus Video- ja valokuvaukseen voidaan määrittää valotuksen korjausarvo. 1. Kun kamera on video- tai valokuvaustilassa (kuvake tai ), valotuksen korjaus säädetään koskettamalla kuvaketta tai. Jos kuva on liian kirkas, säädä valotuksen korjaukselle negatiivinen arvo. Jos kuva on liian tumma, säädä valotuksen korjaukselle positiivinen arvo. Suomi - 25

26 Kuvaaminen Valokuvien ottaminen 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos videokamera ei ole valokuvastilassa, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Suuntaa kamera kuvauskohteeseen näyttöä apuna käyttäen. 4. Selauspainikkeilla (10) voit tarpeen mukaan suurentaa tai pienentää näytöllä näkyvää aluetta. Kohde lähennetään -painikkeella ja loitonnetaan -painikkeella. Näyttöalueen zoomaus lähemmäksi tai loitommaksi ei toimi makrokuvaustilassa. 5. Ota kuva painamalla kuvauspainiketta (5). Otettu valokuva näkyy näytöllä muutamia sekunteja. Tämän jälkeen kamera palaa valokuvaustilaan. Otettu kuva tallentuu automaattisesti ja saa yksilöivän nimen. Valokuvaustilassa eri kuvakkeita voi näkyä näytöllä sen mukaan mitä asetuksia on käytössä Suomi

27 Kuvaaminen 1 Valokuvaustila 2 Zoomauspalkki 3 Jäljellä olevien kuvien määrä 4 Makrokuvaus Valkotasapaino Yökuvaus Tehoste 5 Muistityyppi: 6 Kuvien tarkkuus : kamerassa on SD-muistikortti ja kaikki kuvamateriaali tallentuu sille. : kamerassa ei ole SD-muistikorttia ja kaikki kuvamateriaali tallentuu videokameran sisäiseen muistiin. 7 Akun jännitetaso 8 Itselaukaisin 9 Valotuksen korjaus Videovalo Videovaloa käyttäen on mahdollista kuvata hämärissäkin valaistusolosuhteissa. Valo toimii aivan samoin kuin videokuvauksessa. Katso sivu 25 - Videovalo. Suomi - 27

28 Kuvaaminen Makrokuvaus Makrokuvaus toimii aivan samoin valokuvauksessa kuin videokuvauksessa. Katso sivu 25 Makrokuvaus Valotuksen korjaus Valokuvaukseen voidaan määrittää valotuksen korjausarvo. Se toimii aivan samoin kuin videokuvauksessa. Katso sivu 25 Valotuksen korjaus Suomi

29 Toisto Toistaminen Voit katsella ottamiasi valokuvia ja videoita videokameran näytöllä tarkastellaksesi kuvaustuloksia. Sen mukaan mitä toimintatila on käytössä, toistopainike (14) käynnistää vastaavan toistotilan. Videoiden toistaminen Kun videokamera on videotilassa, toistopainikkeella (14) siirrytään videoiden toistotilaan ( -kuvake). Näyttöön ilmestyy viimeksi kuvattu video. Kun tätä painiketta painetaan uudelleen, kamera palaa videoiden kuvaustilaan. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvä kuvake osoittaa nykyisen tilan. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot: Tallennetun videon valinta selauspainikkeilla / (10). Toiston käynnistys ja pysäytys painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla näytön -kuvaketta. Tallennettuja videoita voi katsella myös tietokoneella. Katso myös sivu 52 - Tallenteiden siirtäminen tietokoneeseen. Suomi - 29

30 Toisto Toiston aikana näytössä näkyy lisätietoja Videoiden toistotila 2 Toistettavan videon kesto 3 4 Toistettavan videon numero / videoita yhteensä Toisto Videon toisto käynnistetään koskettamalla tätä kuvaketta. 5 / Näitä kuvakkeita koskettamalla siirrytään edelliseen videoon. 6 Pienoiskuvanäyttö Tämän kuvakkeen koskettaminen näyttää pienoiskuvan kaikista videoista. Kun pienoiskuvanäkymässä kosketetaan - tai -kuvaketta useita kertoja, näyttöön vaihtuu edellinen tai seuraava pienoiskuvasivu. Kun video on valittu, OK-painikkeen kosketus käynnistää sen toiston koko näytön kokoisena Suomi

31 Toisto 7 Tämän kuvakkeen koskettaminen avaa toistovalikon. 8 Suojattu tiedosto Videon toiston aikana toistonopeutta voi lisätä tai vähentää tai toiston voi pysäyttää. Se tehdään painamalla seuraavia painikkeita. -kuvake keskeyttää käynnissä olevan toiston. Painikkeeseen vaihtuu toistokuvake. Toistoa jatketaan koskettamalla tätä painiketta. Kuvakkeen koskettaminen käynnistää pikakelauksen eteenpäin ja kuvake taaksepäin. Vahvistuspainikkeen (7) nopea painallus palauttaa toiston normaalinopeuteen. Toiston ohjauspainikkeet häviävät näytöltä hetken kuluttua, jotta varsinainen kuva näkyisi paremmin. Ohjauspainikkeet saa näkyviin koskettamalla näyttöä mihin kohtaan tahansa. Suomi - 31

32 Toisto Valokuvien toistaminen Toistopainikkeen (14) painaminen valokuvaustilassa vaihtaa kameran valokuvien toistotilaan. Näyttöön ilmestyy viimeksi otettu valokuva. Painikkeen uusi painallus vaihtaa kameran takaisin valokuvaustilaan. Näytön vasemman yläkulman kuvake osoittaa nykyisen toimintatilan. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot: Tallennetun valokuvan valinta selauspainikkeilla / (10). -painikkeen kosketus avaa pienoiskuvanäkymän. Kuva valitaan selauspainikkeella (10) tai koskettamalla pienoiskuvaa. Valittuun kuvaan ilmestyy valkoinen reunus. Painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla OK-painiketta kuva suurenee koko näytön kokoiseksi. Toiston aikana näytössä näkyy lisätietoja Suomi

33 Toisto 1 Valokuvien toistotila Toistettavan kuvan numero / otettuja kuvia yhteensä / Näitä kuvakkeita koskettamalla siirrytään edelliseen kuvaan. Pienoiskuvanäyttö. Tämän kuvakkeen koskettaminen näyttää pienoiskuvan kaikista kuvista. Kun pienoiskuvanäkymässä kosketetaan - tai -kuvaketta useita kertoja, näyttöön vaihtuu edellinen tai seuraava pienoiskuvasivu. Kun kuva on valittu, OKpainikkeen kosketus suurentaa sen koko näytön kokoiseksi. Tämän kuvakkeen koskettaminen avaa toistovalikon. 6 Suojattu tiedosto Suomi - 33

34 Valikot Valikot Videokamerassa on useita valikkoja, jotka sisältävät runsaasti toimintatilakohtaisia toimintoja. Sen lisäksi asetusvalikko sisältää videokameran toiminnan asetuksia ja määrityksiä. Kuvausvalikot Videokuvausvalikko Videokuvausvalikosta otetaan käyttöön erilaisia kuvausparametreja. Videokuvausvalikon avaaminen. 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos toimintatilaksi ei ole asetettu videokuvausta, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Avaa valikko painamalla valikkopainiketta (13) tai koskettamalla näytön alaosaa. 4. Valitse haluamasi toiminto painamalla selauspainiketta tai (10) ja avaa tuo toiminto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla sitä näytöllä. 5. Säädä asetuksia (katso alla) tarpeen mukaan ja kosketa OK. 6. Sulje valikko painamalla uudelleen valikkopainiketta (13) tai koskettamalla kuvaketta. Seuraavana on kuvaus videokuvausvalikon parametreista. White Balance (Valkotasapaino) Valkotasapainoa käytetään määritettäessä vallitseviin valaistusoloihin sopiva värilämpötila. Valitse jokin valmiiksi määritetty asetus tai käytä automaattista asetusta Suomi

35 Valittavissa ovat seuraavat kuvakkeet: Automaattinen Valikot Päivänvalo Pilvinen Loisteputkivalo Hehkulamppuvalo Resolution (Tarkkuus) Tarkkuus ilmoittaa tallennetun kuvan koon pikseleinä. Yleissääntö: mitä suurempi tarkkuus, sitä enemmän tarvitaan tallennustilaa. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset: Määritys Tarkkuus pikseleinä Kuvaus 1080P 1920 x 1080 Korkea laatu 720P 1280 x 720 Keskitason laatu WVGA 720 x 480 Normaali laatu QVGA 352 x 240 Vaatimaton laatu (suositellaan internetsovelluksiin) Tämä videokamera tukee nykyisin suosittua laajakuvamuotoa. Kuvasuhde 16:9 ei ole valittavissa kaikille tarkkuusasetuksille. Kun tarkkuusasetus on QVGA, kuvasuhteeksi vaihtuu automaattisesti 4:3. Kun tätä asetusta käytettäessä videokamera suunnataan kohteeseen, esikatselunäytössä on musta vasen ja oikea reuna. Suomi - 35

36 Valikot Videon tarkkuus Esikatselu/toisto Kuvasuhde 16:9 1080P 720P WVGA Kuvasuhde 4:3 QVGA QVGA-videotarkkuudella kamera kuvaa erittäin suurella kuvanopeudella (120 kuvaa sekunnissa). Tämä on nelinkertainen tavalliseen kuvanopeuteen verrattuna ja soveltuu nopean liikkeen kuvaamiseen (esim. autokilpailut ja urheilu). Toistossa käytetään pientä nopeutta, joten ennätät tarkastella näkymää yksityiskohtia myöten. QVGA-tarkkuudella kuvatuissa videoissa ei ole ääntä. Syynä tähän on se, että tämä kuvaustarkkuus on tarkoitettu toistettavaksi hitaasti ja hidastettuna kuuluva ääni ei olisi kuuntelukelpoinen. Zoomaustoiminto ei ole käytettävissä kuvattaessa videoita tarkkuudella 1080P tai QVGA Suomi

37 Effect (Tehosteet) Valikot Kuvattaessa käytettäviä tehosteita ovat Default (Oletus), Black and White (Mustavalkoinen) ja Sepia (Seepia). Tehoste otetaan käyttöön valitsemalla vastaava kuvake. Night Mode (Yökuvaus) Yökuvaus varmistaa oikean valotuksen hämärissä valaistusolosuhteissa. Tämä parantaa kaikkien yötallenteiden laatua. Valitse vastaava kuvake: Off, On. Näyttöön ilmestyy kuvake. Quality (Laatu) Laatuasetus määrää muistikortille tai sisäiseen muistiin tallennettavan videon pakkaustason. Mitä tiiviimpi pakkaus, sitä useampia tai pidempiä videoita muistiin sopii. Valmiita tallennuksen laatuasetuksia ovat normaali (vihreä, ) ja korkea (punainen, ). Asetus otetaan käyttöön valitsemalla vastaava kuvake. Valokuvausvalikko Valokuvausvalikosta otetaan käyttöön erilaisia valokuvausparametreja. Valokuvausvalikon avaaminen. 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos videokamera ei ole valokuvastilassa, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Avaa valikko painamalla valikkopainiketta (13) tai koskettamalla näytön alaosaa. 4. Valitse haluamasi toiminto painamalla selauspainiketta tai (10) ja avaa tuo toiminto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla sitä näytöllä. Suomi - 37

38 Valikot 5. Säädä asetuksia (katso alla) tarpeen mukaan ja kosketa OK. 6. Sulje valikko painamalla uudelleen valikkopainiketta (13) tai koskettamalla kuvaketta. Seuraavana on kuvaus valokuvausvalikon parametreista. White Balance (Valkotasapaino) Valkotasapainoa käytetään määritettäessä vallitseviin valaistusoloihin sopiva värilämpötila. Valitse jokin valmiiksi määritetty asetus tai käytä automaattista asetusta. Valittavissa ovat seuraavat kuvakkeet: Automaattinen Päivänvalo Pilvinen Loisteputkivalo Hehkulamppuvalo Resolution (Tarkkuus) Tarkkuus ilmoittaa tallennetun kuvan koon pikseleinä. Yleissääntö: mitä suurempi tarkkuus, sitä enemmän tarvitaan tallennustilaa. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset: Määritys Tarkkuus pikseleinä Kuvaus 12M x Paras laatu 5M x Keskitason laatu 3M x Normaali laatu 38 - Suomi

39 Valikot Tämä videokamera tukee nykyisin suosittua videoiden laajakuvamuotoa. Valokuvien osalta tarkkuusasetuksella QVGA kuvasuhteeksi vaihtuu automaattisesti 4:3. Syynä tähän on se, että valokuvalaboratoriot suosivat kuvasuhdetta 4:3. Kun tätä asetusta käytettäessä videokamera suunnataan kohteeseen, esikatselunäytössä on musta vasen ja oikea reuna. Effect (Tehosteet) Kuvattaessa käytettäviä tehosteita ovat Default (Oletus), Black and White (Mustavalkoinen) ja Sepia (Seepia). Asetus otetaan käyttöön valitsemalla vastaava kuvake. Night Mode (Yökuvaus) Yökuvaus varmistaa oikean valotuksen hämärissä valaistusolosuhteissa. Tämä parantaa kaikkien yötallenteiden laatua. Valitse vastaava kuvake: Off, On. Näyttöön ilmestyy kuvake. Itselaukaisin Itselaukaisin viivyttää kuvan ottamista tietyn ajan sen jälkeen, kun kuvauspainiketta (5) painetaan. Tämä mahdollistaa kuvaajan tulemisen mukaan esimerkiksi ryhmäkuvaan. Toimi seuraavasti: 1. Valitse itselaukaisimen 5 tai 10 sekunnin viive. Vastaava kuvake tulee näyttöön. 2. Aseta videokamera tukevalle alustalle (tai mieluummin kiinnitä jalustaan) ja suuntaa kohteeseen. 3. Paina kuvauspainiketta (5). 4. Itselaukaisimen merkkivalo (4) vilkkuu takapaneelissa ja näytössä näkyy aikalaskuri. Valitun ajan kuluttua kamera laukeaa automaattisesti. 5. Kun kuva on otettu, itselaukaisin kytkeytyy pois käytöstä. Voit jatkaa videokameran käyttöä normaalisti. Suomi - 39

40 Valikot Quality (Laatu) Laatuasetus määrää muistikortille tai sisäiseen muistiin tallennettavan kuvan pakkaustason. Mitä tiiviimpi pakkaus, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa. Valokuvien laatuasetuksia ovat normaali (vihreä, ) ja korkea (punainen, ). Asetus otetaan käyttöön valitsemalla vastaava kuvake. Katseluvalikot Katseluvalikon toiminnoilla voidaan poistaa katsottava kuva tai kaikki kuvat, suojata katsottava kuva, katsoa automaattisesti kaikki tallennetut kuvat sekä säätää äänenvoimakkuuden taso kuvien toiston aikana. Videoiden toistovalikko 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos toimintatilaksi ei ole asetettu videokuvausta, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Siirry videoiden toistotilaan painamalla kuvauspainiketta (14). 4. Avaa valikko painamalla valikkopainiketta (13) tai koskettamalla näytön alaosaa. 5. Valitse haluamasi toiminto painamalla selauspainiketta tai (10) ja avaa tuo toiminto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla sitä näytöllä. 6. Säädä asetuksia (katso alla) tarpeen mukaan ja kosketa OK. 7. Sulje valikko painamalla uudelleen valikkopainiketta (13) tai koskettamalla kuvaketta. Seuraavana on kuvaus videoiden toistovalikon parametreista. Delete one (Poista yksi) Tämä toiminto poistaa yhden videotallenteen Suomi

41 Valikot Suojattuja tallenteita ei voi poistaa. Katso myös sivu 42 Suojaaminen. 1. Tee kohdassa Videoiden toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 40). 2. Valitse Delete One (Poista yksi) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse poistettava video selauspainikkeella (10) tai näytön / -painikkeilla. 4. Vahvista poisto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla poistokuvaketta. Varoitus! Poistettua tallennetta ei voi enää palauttaa. Kun vaihe 4 on toteutettu, näyttöön ei tule vahvistuspyyntöä. Valittu video häviää välittömästi ja näyttöön vaihtuu seuraava video. 5. Videoiden toistotilaan palataan painamalla kahdesti valikkopainiketta (13). Delete All (Poista kaikki) Tämä toiminto poistaa kerralla kaikki tallennetut videot. Suojattuja tallenteita ei voi poistaa. Katso myös sivu 42 Suojaaminen. 1. Tee kohdassa Videoiden toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 40). 2. Valitse Delete All (Poista kaikki) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse roskakorikuvake ja vahvista poisto painamalla vahvistuspainiketta (7). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa näytöllä ensin roskakorikuvaketta ja sitten OK-painiketta. Suomi - 41

42 Valikot Jos päätätkin peruuttaa videoiden poiston, kosketa vaiheessa 3 Cancel (Peruuta)-kuvaketta ja paina sen jälkeen vahvistuspainiketta (7). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa näytöllä ensin Cancel (Peruuta) -kuvaketta ja sitten OK-painiketta. Suojaaminen Tällä toiminnolla voi suojata yhden tai useita tallenteita niiden tahattoman poistamisen estämiseksi. Toimi seuraavasti: 1. Tee kohdassa Videoiden toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 40). 2. Valitse Protect (Suojaa) ja vahvista suojaus painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse suojattava video selauspainikkeella (10) tai näytön / -painikkeilla. 4. Suojaa parhaillaan näkyvä video painamalla vahvistuspainiketta (7). Kuvake häviää. Suojauksen voi poistaa painamalla uudelleen vahvistuspainiketta. 5. Valitse tarvittaessa selauspainikkeilla toinen tallenne ja toista samat vaiheet. 6. Videoiden toistovalikkoon palataan painamalla valikkopainiketta (13). Automaattinen toisto Tämä toiminto toistaa kaikki tallennetut videot peräkkäin. 1. Tee kohdassa Videoiden toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 40). 2. Valitse Autoplay (Automaattinen toisto) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). Toiston voi keskeyttää tilapäisesti painamalla kuvauspainiketta (5). Toisto jatkuu, kun painiketta painetaan uudelleen. Toiston aikana näytöllä näkyvät toiston ohjauspainikkeet. Niillä voi 42 - Suomi

43 Valikot tarvittaessa kelata videota eteen- tai taaksepäin sivun 31 ohjeiden mukaan. 3. Toisto lopetetaan painamalla vahvistuspainiketta (7). Volume Tällä toiminnolla säädetään toistettavan videon äänenvoimakkuus. 1. Tee kohdassa Videoiden toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 40). 2. Valitse Volume (Äänenvoimakkuus) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Haluttu äänenvoimakkuus valitaan selauspainikkeilla (10) tai näytön / -painikkeilla. Äänenvoimakkuuden asetusalue on 1 10 (1=matalin, 10=korkein). Jos -painiketta pidetään painettuna sen jälkeen, kun arvo 1 on saavutettu, ääni häviää ja näyttöön ilmestyy Mute (Mykistys)-kuvake. 4. Haluttu äänenvoimakkuus otetaan käyttöön painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla OK-painiketta. 5. Videoiden toistovalikkoon palataan painamalla valikkopainiketta (13). Valokuvien toistovalikko 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos videokamera ei ole valokuvastilassa, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Siirry valokuvien toistotilaan painamalla kuvauspainiketta (14). 4. Avaa valikko painamalla valikkopainiketta (13) tai koskettamalla näytön alaosaa. 5. Valitse haluamasi toiminto painamalla selauspainiketta tai (10) ja avaa tuo toiminto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla sitä näytöllä. 6. Säädä asetuksia (katso alla) tarpeen mukaan ja kosketa OK. Suomi - 43

44 Valikot 7. Sulje valikko painamalla uudelleen valikkopainiketta (13) tai koskettamalla kuvaketta. Seuraavana on kuvaus valokuvien toistovalikon parametreista. Delete one (Poista yksi) Tämä toiminto poistaa yhden valokuvan. Suojattuja kuvia ei voi poistaa. Katso myös sivu 45 Suojaaminen. 1. Tee kohdassa Valokuvien toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 43). 2. Valitse Delete One (Poista yksi) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse poistettava valokuva selauspainikkeilla (10) tai näytön / -painikkeilla. 4. Vahvista poisto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla poistokuvaketta. Varoitus! Poistettua kuvaa ei voi enää palauttaa. Kun vaihe 4 on toteutettu, näyttöön ei tule vahvistuspyyntöä. Valittu valokuva häviää välittömästi ja näyttöön vaihtuu seuraava kuva. 5. Valokuvien toistotilaan palataan painamalla kahdesti valikkopainiketta (13). Delete All (Poista kaikki) Tämä toiminto poistaa kerralla kaikki tallennetut valokuvat. Suojattuja kuvia ei voi poistaa. Katso myös sivu 45 Suojaaminen Suomi

45 Valikot 1. Tee kohdassa Valokuvien toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 43). 2. Valitse Delete All (Poista kaikki) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse roskakorikuvake ja vahvista poisto painamalla vahvistuspainiketta (7). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa näytöllä ensin roskakorikuvaketta ja sitten OK-painiketta. Jos päätätkin peruuttaa valokuvien poiston, kosketa vaiheessa 3 Cancel (Peruuta)-kuvaketta ja paina sen jälkeen vahvistuspainiketta (7). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa näytöllä ensin Cancel (Peruuta) -kuvaketta ja sitten OK-painiketta. Suojaaminen Tällä toiminnolla voi suojata yhden tai useita kuvia niiden tahattoman poistamisen estämiseksi. Toimi seuraavasti: 1. Tee kohdassa Valokuvien toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 43). 2. Valitse Protect (Suojaa) ja vahvista suojaus painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse suojattava valokuva selauspainikkeilla (10) tai näytön / -painikkeilla. 4. Suojaa parhaillaan näkyvä valokuva painamalla vahvistuspainiketta (7). Näyttöön ilmestyy kuvake. Suojauksen voi poistaa painamalla uudelleen vahvistuspainiketta. 5. Valitse tarvittaessa selauspainikkeilla toinen kuva ja toista samat vaiheet. 6. Valokuvien toistovalikkoon palataan painamalla valikkopainiketta (13). Suomi - 45

46 Valikot Automaattinen toisto Tämä toiminto toistaa kaikki tallennetut valokuvat peräkkäin diaesityksen tapaan. 1. Tee kohdassa Valokuvien toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 43). 2. Valitse Autoplay (Automaattinen toisto) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Diaesitys pysäytetään painamalla vahvistuspainiketta (7). Asetusvalikko Asetusvalikko sisältää videokameran perusasetuksia. Näitä asetuksia ovat päiväys ja aika, painikeäänimerkki, automaattisen virrankatkaisun viive (virransäästötoiminto), TV-järjestelmä tallenteiden esittämiseksi televisioruudulla, sisäisen muistin ja muistikortin alustus, tehdasasetusten palautus, valikkokielen valinta ja sähkövirran taajuusasetus kuvahäiriöiden välttämiseksi. 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Avaa asetusvalikko painamalla kahdesti toimintatilan valitsinta (6). Valikossa on 8 toimintoa, jotka ovat valittavissa selauspainikkeilla (10). 3. Valitse haluamasi asetus selauspainikkeilla (10) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 4. Valitse asetukselle jokin tarjolla olevista arvoista selauspainikkeilla (10) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). Alla on kuvaus valikon asetuksista. Date / Time (Päivämäärä ja aika) Aseta päivämäärä ja kellonaika (katso myös sivu 21 - Päivämäärän ja ajan asettaminen) Suomi

47 Beep (Äänimerkki) Valikot Tässä määritetään kuuluko painikkeita painettaessa ääni. Myös käynnistysääni otetaan käyttöön tai pois käytöstä tällä asetuksella. Auto PowerOff (Automaattinen virrankatkaisu) Akkuvirran säästämiseksi videokameran virta voidaan säätää katkeamaan tietyn ajan kuluttua. Jos mitään toimintoa ei suoriteta asetetun ajan kuluessa, kameran virta katkeaa. Virta kytketään uudelleen painamalla virtapainiketta (18). Virrankatkaisun viiveeksi on valittavissa 1 tai 5 minuuttia. Automaattisen virrankatkaisun voi myös poistaa käytöstä. Valittavissa ovat seuraavat kuvakkeet: Automaattinen virrankatkaisu ei käytössä Virta katkeaa 1 minuutin kuluttua Virta katkeaa 5 minuutin kuluttua TV-standard (TV-järjestelmä) Valitse jompikumpi TV-järjestelmä, PAL tai NTSC. NTSC on Yhdysvalloissa ja Japanissa käytettävä värijärjestelmä, PAL on käytössä useimmissa Euroopan maissa. Tämä asetus on voimassa vain, kun toistossa käytetään televisiota USB/AV-kaapelin välityksellä. Format (Alusta) Tämä toiminto poistaa kaiken sisällön muistikortilta ja uudistaa kortin tallennusrakenteen (alustaa sen). Jos kamerassa ei ole SDmuistikorttia, toiminto alustaa kameran sisäisen muistin. Varoitus! Kaikki tallennetut videot ja valokuvat häviävät muistista, eikä niitä voi palauttaa. Tämä koskee myös suojattuja tiedostoja. Varmista, että kaikki ne tallenteet, jotka haluat säilyttää, on kopioitu jollekin muulle tietovälineelle. Suomi - 47

48 Valikot Default (Oletus) Kaikki asetukset palautetaan oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi. Tämä ei poista mitään tietoja muistikortilta. Language (Kieli) Valitse haluamasi näyttövalikkokieli (katso myös sivu 21 - Valikkokielen asettaminen). Frequency (Taajuus) Valitse verkkovirran taajuus välttääksesi loistelamppuvalaistuksen aiheuttaman häiriön. Verkkovirran taajuus 50 Hz on käytössä Euroopassa, Yhdysvalloissa käytetään 60 Hz:n taajuutta Suomi

49 Liitännät ja portit Liitännät ja portit Tallenteiden katselu televisioruudulta Mikä tahansa tallenne, jota voit katsella videokameran näytöllä, on myös toistettavissa tavallisen television ruudulla. Tätä varten televisiossa on oltava sopiva videotuloliitäntä. Sen mukaan millaisia liitäntöjä TV-vastaanottimessa on, voit käyttää USB/AV- tai HDMI-kaapelia. HDMI-kaapeli tarjoaa digitaalisen kuvan ja äänen, ja sen vuoksi parhaan laadun. HDMI- (9) ja USB/AV-portti (8) ovat suojuksen alla. Käytä laitetta aivan kuten tavallisesti Voit esimerkiksi ottaa käyttöön automaattisen toiston (diaesityksen) näyttääksesi kaikki kuvat peräkkäin (katso myös sivu 46 - Automaattinen toisto). Liitäntä HDMI-kaapelilla 1. Varmista, että videokameran virta on katkaistu. 2. Avaa portin kansi ja työnnä HDMI-kaapelin pienempi liitin videokameran HDMI-porttiin (9) (katso myös sivu 12 Takapaneeli). 3. Työnnä HDMI-kaapelin suurempi liitin TV-vastaanottimen HDMI-liitäntään. Suomi - 49

50 Liitännät ja portit 4. Valitse HDMI-signaalilähde, joka vastaa TV-vastaanottimen em. tuloliitäntöjä. Katso tarvittaessa lisätietoa television käyttöoppaasta. 5. Kytke virta videokameraan painamalla virtapainiketta (18). Videokameran näyttö pysyy pimeänä, kun kuvia näytetään TVvastaanottimessa. Videoiden tai valokuvien ottaminen ei ole mahdollista silloin, kun videokamera on liitetty televisioon HDMIkaapelilla. Tuolloin voi vain toistaa aiemmin kuvattuja tallenteita. Liitäntä USB/AV-kaapelilla 1. Varmista, että videokameran virta on katkaistu. 2. Avaa portin kansi ja työnnä USB/AV-kaapelin liitin videokameran USB/AV-porttiin (8) (katso myös sivu 12 Takapaneeli). 3. Työnnä AV-liitin TV-vastaanottimen vastaaviin tuloihin (keltainen liitin VIDEO IN -liitäntään, valkea liitin AUDIO IN -liitäntään). Kaapelin samassa päässä olevaa USB-liitintä ei tarvita tässä liitäntätavassa. Katso tarvittaessa lisätietoa television käyttöoppaasta Suomi

51 Liitännät ja portit 4. Valitse televisiosta se AV-kanava, joka vastaa em. tuloliitäntöjä. Katso tarvittaessa lisätietoa television käyttöoppaasta. 5. Kytke virta videokameraan painamalla virtapainiketta (18). Videokameran näyttö pysyy pimeänä, kun kuvia näytetään TVvastaanottimessa. Suomi - 51

52 Liitännät ja portit Tallenteiden siirtäminen tietokoneeseen On kaksi tapaa kopioida tallenteita videokamerasta tietokoneeseen: kytkemällä laite tietokoneeseen USB/AV-kaapelilla asettamalla kameran SD-muistikortti kortinlukijaan. Ole huolellinen kansioiden ja tiedostojen uudelleennimeämisessä. ÄLÄ yritä vaihtaa tietokoneelta videokameraan tallennettujen kansioiden tai tiedostojen nimiä, koska silloin et ehkä voi toistaa mitään videokamerassa olevia tiedostoja. Kun olet kopioinut tiedostot tai kansiot tietokoneelle, voit nimetä ne uudelleen ja muokata niitä tietokoneella Suomi

53 Liitännät ja portit USB-portin käyttäminen Windows 7, Windows Vista ja Windows XP/7 tunnistavat videokameran automaattisesti massamuistilaitteeksi. 1. Varmista, että videokameran virta on katkaistu. 2. Avaa portin kansi ja työnnä USB/AV-kaapelin liitin videokameran USB/AV-porttiin (8) (katso myös sivu 12 Takapaneeli). 3. Työnnä USB-liitin käynnissä olevan tietokoneen vapaaseen USB-porttiin. 4. Kytke videokameran virta painamalla virtapainiketta (18). Tietokone tunnistaa sisäisen muistin ja muistikortin (jos sellainen on) siirrettäväksi levyksi ja luo uuden aseman antaen sille tunnukseksi aakkosista seuraavan vapaan kirjaimen. Videokameran näyttö pysyy pimeänä ja virran merkkivalo (4) palaa punaisena. 5. Avaa Oma tietokone ja kaksoisnapsauta uuden siirrettävän levyaseman tunnusta. Kaikki tallennetut kuvatiedostot ovat tämän aseman DCIM-kansiossa. 6. Voit nyt kopioida videokameraan tallennetut tiedostot haluamaasi kansioon tietokoneen kiintolevylle. Suomi - 53

54 Liitännät ja portit Kortinlukijan käyttäminen Jos tietokoneessa on kortinlukija, joka tukee SD-muistikortteja, voit lukea kortin sisällön suoraan. Katkaise siinä tapauksessa ensin videokameran virta ja poista muistikortti (katso sivu 18 - SDmuistikortin asentaminen). 1. Aseta muistikortti tietokoneen kortinlukijaan (yleensä siinä on merkintä SD/MMC). 2. Tietokone lisää muistikortin sisällön Oman tietokoneen kortinlukijaa vastaavan asematunnuksen alle. 3. Avaa tietokoneessa Oma tietokone ja kaksoisnapsauta kortinlukijaa vastaavaa levyasematunnusta. 4. Kaikki tallennetut kuvatiedostot ovat tämän aseman DCIMkansiossa. 5. Voit nyt kopioida videokameraan tallennetut tiedostot haluamaasi kansioon tietokoneen kiintolevylle Suomi

55 Liite Liite Ohjelmiston asentaminen Järjestelmävaatimukset Windows 7, Windows Vista tai Windows XP Intel tai AMD Dual-Core suoritin tai tehokkaampi Vähintään 1 gigatavun RAM-muisti DirectX 9 tai yhteensopiva grafiikkakortti (suositus DirectX 10) Vähintään 2 gigatavua vapaata kiintolevytilaa Vapaa USB-portti tai kortinlukija Ohjelmisto Ohjelma on kameran mukana tulevalla CD-levyllä. Ohjelmalla voit editoida videoita ja vaikkapa ladata niitä YouTubeen ja Facebookiin, tallentaa AVCHD-medialle tai koota valokuvaalbumiin. Videokamera on kytkettävä tietokoneeseen ennen kuin CD-levy asetetaan CD- tai DVD-asemaan. Muutoin ohjelma ei tunnista videokameraa eikä asennus käynnisty. 1. Liitä videokamera tietokoneeseen USB-kaapelilla (katso sivu 53 - USB-portin käyttäminen). 2. Kytke virta videokameraan. 3. Aseta CD-levy tietokoneen CD- tai DVD-asemaan. Ohjelman asennus käynnistyy normaalisti automaattisesti. Ellei näin käy, kaksoisnapsauta CD:n pääkansion tiedostoa TotalMediaHDCam.exe. Suomi - 55

56 Liite Videokameraan tallennetut tiedostot siirtyvät automaattisesti TotalMediaHDCam-kansioon. Tämän jälkeen tiedostoja voi editoida. Lisätietoja on TotalMediaHDCam-ohjelman onlineohjeessa Suomi

57 Liite Tekniset tiedot Kuvakenno Objektiivi Tarkennusalue 1/3,2 tuuman CMOS-kenno, 5,0 megapikseliä Kiinteä objektiivi F/3.2, f=5,1 mm Normaali: 1,5 m ääretön Makro: cm TFT-näyttö 3 tuuman TFT LCD-kosketusnäyttö, 960 x 240 pikseliä, 16:9 LED-videovalon tehoalue Tallennusväline Zoom Valokuva Video Väritehosteet Valkotasapaino <1,0 m Kiinteä Flash-muisti 128 Mt (noin 75 Mt videoille ja valokuville) SD-kortti, SDHC-yhteensopiva (enintään SDHC-luokka 6, 16 Gt) Video: 4 x digitaalinen zoom (ei käytössä asetuksilla 1080p ja QVGA) Valokuva: 4 x digitaalinen zoom Kuvatiedostomuodot: JPEG (EXIF 2.2), DCF Resoluutio: 3M, 5M, 12M (interpolaatio/laiteohjelma) Tiedostomuoto: H.264 (AVI) Resoluutio: QVGA (120 fps), WVGA (60 fps), HD 720p (30 fps), HD 1080p (30 fps) Värillinen, mustavalkoinen, seepia Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, hehkulamppu, loisteputki Suomi - 57

58 Liite Valotuksen korjaus Itselaukaisin -2.0 EV +2.0 EV Pois, 5 ja 10 sekuntia Tietokoneliitäntä USB 2.0 TV-lähdön signaali Suljinaika Automaattinen virrankatkaisu Virtalähde Latauslaite Ulkomitat Paino NTSC/PAL / HDMI Valokuva: 2 1/4000 s Video: 1/15 1/2000 s Pois, 1 5 min. Litiumioniakku, FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40, 3,7 V, 700 mah tai tietokone USB-portin kautta Technics-GP TC03G-2U D Tulo: V tasavirta, 50/60Hz, enintään 0,11 A Lähtö: 4,2 V 0,6 A 58 x 108 x 18 mm (lev. x kork. x syv.) 96 g (ilman akkua) 58 - Suomi

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1

Käyttöopas. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 T O I M I N T A K A M E R A Käyttöopas Älä hävitä litiumioniakkuja tavallisen jätteen mukana. Palauta ne akkujen kierrätyspisteeseen. JB. 3593/valmistettu Kiinassa. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset,

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4

Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Wildgame Innovations Riistakamera Red 4 Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Blade 7 (t7i20a)

Wildgame Innovations Riistakamera Blade 7 (t7i20a) Wildgame Innovations Riistakamera Blade 7 (t7i20a) Pakkauksen sisältö 2 kpl kiinnitysmustekaloja Käyttöohje Kamerayksikkö Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi

Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi Käyttöohje Wöhler VE 300 videoendoskooppi Best.-Nr. 23742 2016-03-22 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 2 Tekniset tiedot... 4 3 Turvallisuusohjeet... 5 3.1 Varoitukset...5 3.2 Turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red

Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red Wildgame Innovations Riistakamera Micro 8 Red Pakkauksen sisältö 1. Kamera 2. Kiinnitysmustekalat 3. USB-Mini5 kaapeli 4. Käyttöohje Ominaisuudet Resoluutio Infrapunasalama Infrapunasalaman kantama Liikkeentunnistin

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

Wildgame Innovations Riistakamera Blade X6 Lightsout (t6b1)

Wildgame Innovations Riistakamera Blade X6 Lightsout (t6b1) Wildgame Innovations Riistakamera Blade X6 Lightsout (t6b1) Pakkauksen sisältö: USB Kaapeli 2 kpl kiinnitysmustekaloja Player -ohjelmisto Kamerayksikkö Käyttöohje HUOM: Player -ohjelmistoa ei ole pakollista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS

HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMD ja Athlon

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

ACTIONKAMERA. Käyttöohjeet. JB. 3287 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

ACTIONKAMERA. Käyttöohjeet. JB. 3287 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK ACTIONKAMERA Käyttöohjeet JB. 3287 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK Kameran ominaisuudet Full HD 1080p videotallennus 12 megapikselin valokuvaustila Sisältö Kameran ominaisuudet

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 10.1 kosketusnäyttö Ukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-antur Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite Kuulokkeita Pikakäyttöopas 1 OTG USB-johto

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 10.1" IPS kosketusnäyttö Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 8" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7 kosketusnäyttö Ukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-antur Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite Kuulokkeita Pikakäyttöopas 1 OTG USB-johto

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Virranhallinta Käyttöopas

Virranhallinta Käyttöopas Virranhallinta Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot