Tärkeä huomautus Turvaohjeet...5. Lapset...7. Laturi ja akku...7. Johdot...8. Korjaaminen ja ylläpito...8. Käyttötarkoitus...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tärkeä huomautus... 5. Turvaohjeet...5. Lapset...7. Laturi ja akku...7. Johdot...8. Korjaaminen ja ylläpito...8. Käyttötarkoitus..."

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tärkeä huomautus... 5 Turvaohjeet...5 Lapset...7 Laturi ja akku...7 Johdot...8 Korjaaminen ja ylläpito...8 Käyttötarkoitus...8 Vaatimustenmukaisuus...9 Vanhojen laitteiden hävittäminen...9 Johdanto Pakkauksen sisältö...10 Hallintalaitteet ja painikkeet...11 Etupaneeli...12 Takapaneeli...12 Vasen paneeli (näyttö suljettu)...13 Vasen paneeli (näyttö avattu)...13 Näkymä päältä...14 Näkymä alta...14 Näytön avaaminen...15 Akkujen lataaminen...16 Suomi - 1

2 Sisällysluettelo Pariston asentaminen...17 SD-muistikortin asentaminen...18 Muistikortin kirjoitussuojaus...19 Videokameran virran kytkentä ja katkaisu...20 Toimintatilan vaihtaminen...21 Valikkokielen valitseminen...21 Päivämäärän ja ajan asettaminen...21 Kuvaaminen Videoiden kuvaaminen...23 Videovalo...25 Makrokuvaus...25 Valotuksen korjaus...25 Valokuvien ottaminen...26 Videovalo...27 Makrokuvaus...28 Valotuksen korjaus...28 Toistaminen Videoiden toistaminen...29 Valokuvien toistaminen Suomi

3 Sisällysluettelo Valikot Kuvausvalikot...34 Videokuvausvalikko...34 Valokuvausvalikko...37 Katseluvalikot...40 Videoiden toistovalikko...40 Valokuvien toistovalikko...43 Asetusvalikko...46 Date / Time (Päivämäärä ja aika)...46 Beep (Äänimerkki)...47 Auto PowerOff (Automaattinen virrankatkaisu)...47 TV-standard (TV-järjestelmä)...47 Format (Alusta)...47 Default (Oletus)...48 Language (Kieli)...48 Frequency (Taajuus)...48 Liitännät ja portit Tallenteiden katselu televisioruudulta...49 Liitäntä HDMI-kaapelilla...49 Liitäntä USB/AV-kaapelilla...50 Tallenteiden siirtäminen tietokoneeseen...52 USB-portin käyttäminen...53 Kortinlukijan käyttäminen...54 Suomi - 3

4 Sisällysluettelo Liite Ohjelmiston asentaminen...55 Järjestelmävaatimukset...55 Ohjelmisto...55 Tekniset tiedot...57 Takuutiedot...59 EC Declaration of Conformity EC-vaatimustenmukaisuuslauseke Suomi

5 Turvaohjeet Tärkeä huomautus Turvaohjeet Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lue seuraavat huomautukset tästä käyttöohjeesta ja noudata kaikkia varoituksia, vaikka olisitkin tottunut käyttämään sähkölaitteita. Varmista aina, että tuote toimii asianmukaisesti. Säilytä tämä käyttöopas ohjeineen turvallisessa paikassa tulevaa tarvetta varten. Jos myyt laitteen tai luovutat sen eteenpäin, on tärkeää, että annat mukana myös tämän käyttöoppaan. Älä yritä avata laitteen koteloa tai koota sitä uudelleen. Se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Ylläpito ja korjaukset tulee teettää asiantuntevalla asentajalla. Älä katso aurinkoon tai muihin voimakkaisiin valon lähteisiin. Voimakas valo voi vahingoittaa silmiä. Suojaa laite vedeltä ja muilta nesteiltä. Älä käytä laitetta märin käsin äläkä käytä sitä sateessa tai lumessa. Kosteus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Pidä laite lasten ja eläinten ulottumattomissa välttääksesi vahingot ja vammat. Katkaise heti laitteen virta, jos laitteesta tulee savua tai siitä kuuluu epätavallisia ääniä. Ota yhteys asiakaspalveluun. Älä koskaan yritä itse korjata laitetta. Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua lataustelinettä TC03G-2U D. Käytä tässä laitteessa vain sen mukana toimitettu litiumioniakkua (FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., Ltd. NP40). Siten estät ylikuumenemisen, kannen vääntymisen, tulipalon, sähköiskun, räjähdyksen ja muut vaarat. Suomi - 5

6 Turvaohjeet Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin poistat akun latauslaitteesta tai ennen kuin irrotat latauslaitteen virtajohdon. Jos laturissa tai sen oheislaitteissa ilmenee vikaa, irrota virtajohto heti pistorasiasta. Samoin virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ukonilman uhatessa. Älä koskaan kuumenna tai pura akkua tai aseta sitä oikosulkuun. Älä hävitä akkua polttamalla. Siitä aiheutuu räjähdysvaara. Varoitus: Verkkovirrasta irrottamista koskeva ilmoitus Laturi kytketään täysin irti verkkovirrasta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Se pistorasia, johon laturi kytketään, on oltava helposti saatavilla, jotta virtajohto voidaan hätätilanteessa irrottaa nopeasti. Irrota virtajohto sähköverkosta, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan (esim. loman ajaksi) tulipalovaaran ehkäisemiseksi. Älä tartu virtajohtoon märin käsin. Laturi kuluttaa sähköä valmiustilassakin. Vältät tuon virrankulutuksen irrottamalla laturin sähköverkosta. Irrota siis laturin virtajohto pistorasiasta. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, joissa lämpötila tai kosteus on korkea. Laite on pidettävä pölyttömänä. Sijoita laite tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta mitään esineitä sen päälle. Huolehdi, ettei laitetta säilytetä lämmönlähteiden (esim. lämmityslaitteen) lähellä. että laite on suojassa suoralta auringonvalolta ja kirkkaalta sähkövalolta. että laite on suojattu tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä ja syövyttäviltä nesteiltä. Älä käytä laitetta aivan veden läheisyydessä. Sitä ei saa upottaa nesteeseen eikä nesteellä 6 - Suomi

7 Turvaohjeet täytettyjä astioita, kuten kukkamaljakkoja tai juomalaseja saa asettaa laitteen vierelle. ettei laitetta sijoiteta avotulen (esim. palavan kynttilän) lähelle. ettei laitteeseen työnnetä vieraita esineitä. että laitetta ei altisteta suurille lämpötilan muutoksille, jotka voivat aiheuttaa kosteuden kondensoitumista. että laite ei kolhiudu tai altistu tärinälle. Lapset Sähkölaitteet on pidettävä lasten ulottumattomissa. Älä anna lasten käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa. Lapset eivät ehkä ymmärrä mahdollisia vaaratekijöitä. Akut ja pienet osat saattavat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä akut ja paristot pois lasten ulottuvilta. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos lapsi on niellyt akun tai pariston. Säilytä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa, ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Laturi ja akku Aseta akku paikalleen oikein päin. Älä hävitä akkua polttamalla. Poista akku, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Räjähdysvaara! Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa räjähdyksen ja hengenvaaran. Kun vaihdat akkuja, varmista, että uudet ovat vastaavia tai valmistajan suositusten mukaisia. Älä koskaan vaihda akkuja räjähdysherkässä ympäristössä. Akkujen paikalleen asettamisen tai poistamisen yhteydessä voi syntyä kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyksen. Räjähdysherkät alueet on yleensä (mutta ei aina) merkitty asianmukaisesti. Tällaisia ympäristöjä ovat polttoaineen varastointipaikat, kuten veneiden moottoritilat, polttoaineiden varastoalueet tai rakennukset, joiden ilmassa on syttyviä aineita (esim. metalli- tai turvepölyä) ja kaikki sellaiset tilat, joissa normaalisti auton moottori sammutetaan. Suomi - 7

8 Turvaohjeet Pidä huoli ympäristöstä. Loppuun käytetyt akut ja paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on vietävä käytettyjen akkujen ja paristojen keräyspisteeseen. Johdot Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta, ei koskaan itse johdosta. Älä pitele virtajohtoa märin käsin. Se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä aseta laitetta, painavia esineitä tai huonekaluja johdon päälle ja huolehdi, ettei johto tai pistoke jää puristuksiin. Älä tee johtoon solmuja, äläkä sido sitä yhteen muiden johtojen kanssa. Kaikki johdot tulee sijoittaa niin, ettei kukaan kompastu niihin, ja etteivät ne ole kenenkään tiellä. Viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Tarkista sähköjohto ajoittain. Älä käytä muita kuin hyväksyttyjä, normit täyttäviä sovittimia ja jatkojohtoja. Korjaaminen ja ylläpito Korjausta tarvitaan, jos laite on vahingoittunut jollain tavoin: esimerkiksi jos laturi tai -kameran runko on vaurioitunut, laitteeseen on joutunut nestettä tai jokin vieras esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, jos se ei toimi normaalisti tai jos se on pudonnut. Jos huomaat savua, epätavallisia ääniä tai kummallisia hajuja, katkaise laitteesta virta välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta. Näissä tapauksissa laitetta ei saa käyttää ennen valtuutetun huollon tarkastusta. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun huoltoa tarvitaan. Käyttötarkoitus Tämä on tietotekninen sähkölaite. Se on suunniteltu video- ja valokuvaukseen ja otettujen kuvien katseluun. Kamera on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön, ei teolliseen tai kaupalliseen käyttöön. Oletuskokoonpanossaan tätä tuotetta ei ole suunniteltu lääkinnälliseen käyttöön, pelastustehtäviin tai elintoimintojen ylläpitosovelluksiin. Laitteessa saa käyttää ainoastaan laitteen turvastandardien ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja suojausvaatimusten mukaisia johtoja ja lisälaitteita. 8 - Suomi

9 Turvaohjeet Älä tee itse muutoksia kameraan tai sen oheislaitteisiin. Valmistaja ei ole vastuussa valtuuttamattomista muutoksista aiheutuneista vahingoista. Laitteeseen tehdyt muutokset voivat lisäksi mitätöidä takuun. Vaatimustenmukaisuus Tämä laite ja sen mukana toimitetut lisävarusteet on testattu ja hyväksytty sekä todettu täyttävän ne perusvaatimukset ja muut asiaankuuluvat vaatimukset, jotka on asetettu EMC-direktiivissä 2004/108/EC ja pienjännitedirektiivissä 2006/95/EC. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävänä tämän käyttöoppaan lopussa. Jos laitteeseen tehdään muita kuin valmistajan suosittelemia muutoksia, edellä esitettyjen määräysten vaatimukset eivät ehkä enää täyty. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Jos laitetta käytetään muualla kuin Saksassa, noudata käyttömaan määräyksiä. Vanhojen laitteiden hävittäminen Tällä merkinnällä varustetut laitteet kuuluvat Eurooppa-direktiivin 2002/96/EC piiriin. Kaikki sähköja elektroniikkalaitteet on hävitettävä erillään talousjätteistä julkisissa käsittelylaitoksissa. Hävittämällä laitteen oikein et vaaranna ympäristön puhtautta tai omaa terveyttäsi. Lisätietoja oikeasta hävitystavasta saa viranomaisilta, kierrätyspisteistä tai myymälästä, josta laite on ostettu. Pidä huoli ympäristöstä. Loppuun käytetyt akut ja paristot eivät kuulu kotitalousjätteisiin. Ne on vietävä käytettyjen akkujen ja paristojen keräyspisteeseen. Suomi - 9

10 Johdanto Johdanto Pakkauksen sisältö Pura pakkauksen sisältö ja tarkista, että laite tarvikkeineen on moitteettomassa kunnossa eikä siitä puutu mitään osia. Videokamera Ladattava litiumioniakku, FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40 (2 kpl) Laturi Technics-GP TC03G- 2U D ja virtajohto USB-/AV-johto HDMI-johto Kantohihna 10 - Suomi

11 Johdanto Laukku Ohjelman CD-levy Käyttöopas (ei kuvaa) SD-muistikortti (2 Gt) Säilytä pakkausmateriaali siltä varalta, että joudut myöhemmin lähettämään tai kuljettamaan laitetta. Hallintalaitteet ja painikkeet Tämän käyttöoppaan ulostaittuvan kannen sisäsivulla on lisäkuva osista ja hallintalaitteista ja niitä vastaavista numeroista. Pidä kansi taitettuna auki lukiessasi tätä käyttöopasta. Sillä tavoin videokameran osat ja liitännät ovat koko ajan näkyvissä. Suomi - 11

12 Johdanto Etupaneeli 1 Objektiivi 2 Videovalo 3 Kantohihnan kiinnityskohta Takapaneeli 4 Virran merkkivalo 5 RECORD-kuvauspainike 6 Toimintatilan valitsin 7 Vahvistuspainike / LEDvalon katkaisin 8 USB-/AV-johdon liitäntä 9 HDMI-liitäntä 10 Valikon selaus 12 - Suomi

13 Vasen paneeli (näyttö suljettu) 11 Mikrofoni 12 Avattava kosketusnäyttö Johdanto Vasen paneeli (näyttö avattu) 13 Valikkopainike 14 Toistopainike 15 Akkukotelon kansi 16 Kaiutin 17 Akkukotelon lukitsin 18 Virtapainike Suomi - 13

14 Johdanto Näkymä päältä 19 Makrokuvauskytkin 20 Muistikorttilokero Näkymä alta 21 Kolmijalan kiinnike 14 - Suomi

15 Johdanto Näytön avaaminen Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan Voit myös kiertää näyttöä niin, että se on eteenpäin. Tässä tapauksessa kuvan suuntaus säädetään automaattisesti. Tämä koskee vain maisemakuvausta. Suomi - 15

16 Johdanto Akkujen lataaminen Videokameran virtalähteenä on ladattava litiumioniakku (FUJI ELECTRO NICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40). Laitteen mukana tulevia akkuja ei ole ladattu. Lataa akut ennen laitteen käyttöönottoa. Aseta akku Technics-GP TC03G-2U D -lataustelineeseen siten, että akun ja lataustelineen navat ja napaisuusmerkinnät (+) ja (-) vastaavat toisiaan. Varmista, että akku napsahtaa kunnolla paikalleen laturiin. Kytke seuraavaksi virtajohdon toinen pää laturiin ja toinen pistorasiaan. Käytä videokameran virtalähteenä vain ladattavaa litiumioniakkua FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40. Poista akku videokamerasta, jos sitä ei tulla käyttämään pitkään aikaan. Akku ja latauslaite lämpenevät latauksen aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö Suomi

17 Johdanto Lataustelineessä palaa oranssi merkkivalo akun latauksen aikana. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo vaihtuu vihreäksi. Sen jälkeen voit asettaa akun takaisin videokameraan. Lataustason mukaan lataaminen voi kestää 2 tuntia. Pariston asentaminen Mikäli merkkivalo on vihreä jo silloin, kun akku asetetaan laturiin, akku on jo ladattu täyteen tai se ei ole kunnolla paikallaan. Tarkista tällöin, että akku on oikein päin. Videokameran akku on mahdollista ladata myös kamerassa. Sitä varten videokamera liitetään tietokoneeseen USB-/AV-johdolla. Tämän menettelytavan ohjeet esitetään vaiheissa 1-3 sivulla 53 USB-portin käyttäminen. Jos videokameran virta pidetään katkaistuna, kun kamera on liitetty USB-johdolla tietokoneeseen, akku latautuu. Punainen virran merkkivalo (4) osoittaa, että videokameran akku latautuu tietokoneen kautta. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo sammuu. Akun lataaminen tietokoneen välityksellä kestää noin 3 tuntia. Kun akku on ladattu täyteen, aseta se videokameraan alla kuvatulla tavalla. 1. Avaa akkukotelo. Kansi avataan työntämällä lukitsinta (17) vasempaan. Lukitus avautuu ylhäältä ja kansi nousee hieman koholle. 2. Työnnä sormen kynsi kannen taakse ja vedä kansi irti (katso kuva 1 sivulla 18).. Suomi - 17

18 Johdanto Aseta sitten akku videokameraan kuvassa 2 esitetyllä tavalla. Työnnä akku paikalleen akkukoteloon metalliset kosketinpinnat edellä ja paina sitten alas niin, että akku napsahtaa paikalleen. Kun asennat akun paikalleen, varmista, että liuska on asetettu akun ympärille siten, että akku on helposti nostettavista lokerosta aina tarvittaessa. 4. Sulje akkukotelo asettamalla ensin kannen alareuna kohdalleen ja paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (katso kuva 3). SD-muistikortin asentaminen Mukana toimitettu SD-muistikortti lisää videokameran valokuvien ja videoiden tallennuskapasiteettia. Kun muistikortti on asetettu paikalleen, kaikki tallennettava sisältö tallentuu siihen. Mikäli muistikorttia ei ole asennettu, valokuvat ja videot tallentuvat videokameran sisäiseen muistiin. 1. Avaa muistikorttilokeron kansi (20) työntämällä sormen kynsi kannessa olevaan syvennykseen ja vetämällä sitten kantta varovasti ylös ja eteenpäin Suomi

19 Johdanto 2. Aseta sen jälkeen muistikortti metalliset kosketinpinnat edellä korttipaikkaan. Kortin nimitarran tulee olla videokameran kotelon oikeanpuoleiseen sivuun päin. Työnnä kortti kokonaan korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. 3. Sulje muistikorttilokero sulkemalla kansi ja painamalla sitä, kunnes kansi napsahtaa kiinni. Kun haluat poistaa muistikortin, avaa muistilokeron kansi ja paina paikallaan olevaa korttia kevyesti. Tällöin kortti työntyy hieman esille, jotta voit tarttua siihen ja vetää kortin ulos. Mikäli muistikortti tai kameran sisäinen muisti täyttyy, näyttöön tulee ilmoitus Memory full (Muisti täynnä). Parhaillaan kuvattava video tallentuu ja tallentaminen katkeaa. Muistikortin kirjoitussuojaus Muistikortissa on kirjoitussuojaussalpa. Kun kirjoitussuojaus on käytössä (katso oikeanpuoleista kuvaa), voit katsella kortilla olevia videoita ja kuvia, mutta et poistaa tai muokata niitä. Et voi myöskään voi kuvata uusia videoita ja kuvia muistikortille. Suomi - 19

20 Johdanto Ei kirjoitussuojausta Kirjoitussuojaus käytössä Kun muistikortti on kirjoitussuojattu, näytön oikeassa alakulmassa näkyy ilmoitus SD. Jos tällöin painetaan kuvauspainiketta, videokamerasta kuuluu kaksi äänimerkkiä. Videokameran virran kytkentä ja katkaisu Videokameran virta kytketään painamalla virtapainiketta (18). Virta myös katkaistaan painamalla virtapainiketta (18). Kun näyttö avataan, videokameran virta kytkeytyy automaattisesti. Kun kansi suljetaan, videokameran virta katkeaa. Seuraava taulukko sisältää kuvauksen virran merkkivalon (4) eri merkityksistä. Väri Vihreä Vuorotellen vilkkuva punainen ja vihreä Punainen Vilkkuva vihreä Nopeasti vilkkuva vihreä Kuvaus Virta kytketty Kuvaus käynnissä Datan käsittely käynnissä Valokuvan itselaukaisin käytössä Valokuvan itselaukaisimen viimeiset 2 sekuntia 20 - Suomi

21 Toimintatilan vaihtaminen Johdanto Paina toimintatilan valitsinta (6) riittävän monta kertaa siirtyäksesi video-, valokuva- ja asetustilasta toiseen. Kulloinkin valittuna olevan toimintatilan kuvake näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Videotila tai valokuvaustila. Heti kun näyttöön avautuu asetusvalikko, näytön välittämä esikatselunäyttö häviää ja vain valikko jää näkyviin. Valikkokielen valitseminen 1. Kytke virta painamalla virtapainiketta (18) tai avaamalla videokameran näyttö. 2. Paina kahdesti toimintatilan valitsinta (6). Asetusvalikko avautuu ja sen ensimmäinen kohta Date/Time (Päiväys/aika) näkyy korostettuna (keltainen kehys). 3. Siirrä korostuskehys selauspainikkeilla (10) kohtaan Language (Kieli) ja paina vahvistuspainiketta (7). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa sormellasi -kuvaketta. 4. Siirrä kehys haluamasi valikkokielen kohdalle selauspainikkeilla tai kosketa sitä sormella. 5. Paina vahvistuspainiketta (7) tai kosketa OK-painiketta. 6. Sulje asetusvalikko painamalla toimintatilan valitsinta (6). Kamera palaa kuvaustilaan. Päivämäärän ja ajan asettaminen 1. Avaa videokameran näyttö. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. Suomi - 21

22 Johdanto Jos näyttö on valmiiksi auki mutta kameran virta katkennut, paina virtapainiketta (18). 2. Paina kahdesti toimintatilan valitsinta (6). Asetusvalikko avautuu ja sen ensimmäinen kohta Date/Time (Päiväys/aika) näkyy korostettuna (keltainen kehys). 3. Paina vahvistuspainiketta (7). Päiväyksen ja kellonajan asetusvalikko avautuu. 4. Valitse vuosi selauspainikkeilla (10). 5. Vuosi-, kuukausi-, päivä-, tunti- ja minuuttikenttää vaihdetaan kuvauspainiketta (5) painamalla. 6. Valitse vuosi selauspainikkeilla (10) (korostuksena punainen tausta). 7. Toista vaiheita 5 ja 6, kunnes päiväyksen ja kellonajan asetus on valmis. Muista, että kellonaika ilmoitetaan 24 tunnin muodossa ja päiväys järjestyksessä vuosi/kuukausi/päivä. 8. Tallenna asetukset painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla OK-painiketta. Näyttöön palaa asetusvalikko. 9. Sulje asetusvalikko painamalla toimintatilan valitsinta (6). Kamera palaa kuvaustilaan Suomi

23 Kuvaaminen Kuvaaminen Videoiden kuvaaminen 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos toimintatilaksi ei ole asetettu videokuvausta, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Suuntaa kamera kuvauskohteeseen näyttöä apuna käyttäen. 4. Käynnistä kuvaus painamalla kuvauspainiketta (5). Kuvauksen aikana virran merkkivalo (4) vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä. 5. Selauspainikkeilla (10) voit tarpeen mukaan suurentaa tai pienentää näytöllä näkyvää aluetta. Kohde lähennetään -painikkeella ja loitonnetaan -painikkeella. Zoomaustoiminto ei ole käytettävissä tarkkuusasetuksilla 1080p ja QVGA. Katso sivu 35 Tarkkuus. 6. Kuvaus lopetetaan painamalla kuvauspainiketta (5). Virran merkkivalo (4) palaa tasaisen vihreänä. Kuvattu video tallentuu automaattisesti ja saa yksilöivän nimen. Videotiedostojen enimmäiskoko on 3,66 Gt. Tämä on suurin FAT32-tiedostojärjestelmän sallima tiedostokoko. Jos kuvauksen kuluessa enimmäiskoko ylittyy, video tallentuu automaattisesti ja video jatkuu seuraavaan tiedostoon. Suomi - 23

24 Kuvaaminen Tallennuksen aikana näytöllä voi näkyä useitakin kuvakkeita. Ne viittaavat käytössä oleviin asetuksiin Videokuvaustila 2 Zoomauspalkki 3 Makrokuvaus Valkotasapaino Yökuvaus Tehoste 4 Kuvausajan laskuri 5 Muistityyppi: 24 - Suomi : kamerassa on SD-muistikortti ja kaikki kuvamateriaali tallentuu sille. : kamerassa ei ole SD-muistikorttia ja kaikki kuvamateriaali tallentuu videokameran sisäiseen muistiin.

25 Kuvaaminen 6 Vapaana oleva muistitila 7 Tarkkuus 8 Akun jännitetaso 9 Valotuksen korjaus Videovalo Heikoissa valaistusolosuhteissa voit ottaa käyttöön kiinteän LEDvideovalon (2) video- tai valokuvausta varten. Valo sytytetään vahvistuspainikkeella (7). Saman painikkeen painaminen uudelleen sammuttaa videovalon. Makrokuvaus Tämän laitteen ominaisuuksiin kuuluu myös makro- eli lähikuvaus, joka mahdollistaa kohdistuksen hyvin lähellä oleviin kohteisiin. Voit viedä objektiivin niinkin lähelle kuin cm:n päähän kuvattavasta kohteesta. Makrokytkin (19) sijaitsee kameran yläpaneelissa. Makrotila otetaan käyttöön työntämällä kytkin vasemmalle. Makrotilasta poistutaan työntämällä kytkin oikealle. Kun makrotila on käytössä, näytössä näkyy kuvake. Valotuksen korjaus Video- ja valokuvaukseen voidaan määrittää valotuksen korjausarvo. 1. Kun kamera on video- tai valokuvaustilassa (kuvake tai ), valotuksen korjaus säädetään koskettamalla kuvaketta tai. Jos kuva on liian kirkas, säädä valotuksen korjaukselle negatiivinen arvo. Jos kuva on liian tumma, säädä valotuksen korjaukselle positiivinen arvo. Suomi - 25

26 Kuvaaminen Valokuvien ottaminen 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos videokamera ei ole valokuvastilassa, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Suuntaa kamera kuvauskohteeseen näyttöä apuna käyttäen. 4. Selauspainikkeilla (10) voit tarpeen mukaan suurentaa tai pienentää näytöllä näkyvää aluetta. Kohde lähennetään -painikkeella ja loitonnetaan -painikkeella. Näyttöalueen zoomaus lähemmäksi tai loitommaksi ei toimi makrokuvaustilassa. 5. Ota kuva painamalla kuvauspainiketta (5). Otettu valokuva näkyy näytöllä muutamia sekunteja. Tämän jälkeen kamera palaa valokuvaustilaan. Otettu kuva tallentuu automaattisesti ja saa yksilöivän nimen. Valokuvaustilassa eri kuvakkeita voi näkyä näytöllä sen mukaan mitä asetuksia on käytössä Suomi

27 Kuvaaminen 1 Valokuvaustila 2 Zoomauspalkki 3 Jäljellä olevien kuvien määrä 4 Makrokuvaus Valkotasapaino Yökuvaus Tehoste 5 Muistityyppi: 6 Kuvien tarkkuus : kamerassa on SD-muistikortti ja kaikki kuvamateriaali tallentuu sille. : kamerassa ei ole SD-muistikorttia ja kaikki kuvamateriaali tallentuu videokameran sisäiseen muistiin. 7 Akun jännitetaso 8 Itselaukaisin 9 Valotuksen korjaus Videovalo Videovaloa käyttäen on mahdollista kuvata hämärissäkin valaistusolosuhteissa. Valo toimii aivan samoin kuin videokuvauksessa. Katso sivu 25 - Videovalo. Suomi - 27

28 Kuvaaminen Makrokuvaus Makrokuvaus toimii aivan samoin valokuvauksessa kuin videokuvauksessa. Katso sivu 25 Makrokuvaus Valotuksen korjaus Valokuvaukseen voidaan määrittää valotuksen korjausarvo. Se toimii aivan samoin kuin videokuvauksessa. Katso sivu 25 Valotuksen korjaus Suomi

29 Toisto Toistaminen Voit katsella ottamiasi valokuvia ja videoita videokameran näytöllä tarkastellaksesi kuvaustuloksia. Sen mukaan mitä toimintatila on käytössä, toistopainike (14) käynnistää vastaavan toistotilan. Videoiden toistaminen Kun videokamera on videotilassa, toistopainikkeella (14) siirrytään videoiden toistotilaan ( -kuvake). Näyttöön ilmestyy viimeksi kuvattu video. Kun tätä painiketta painetaan uudelleen, kamera palaa videoiden kuvaustilaan. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvä kuvake osoittaa nykyisen tilan. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot: Tallennetun videon valinta selauspainikkeilla / (10). Toiston käynnistys ja pysäytys painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla näytön -kuvaketta. Tallennettuja videoita voi katsella myös tietokoneella. Katso myös sivu 52 - Tallenteiden siirtäminen tietokoneeseen. Suomi - 29

30 Toisto Toiston aikana näytössä näkyy lisätietoja Videoiden toistotila 2 Toistettavan videon kesto 3 4 Toistettavan videon numero / videoita yhteensä Toisto Videon toisto käynnistetään koskettamalla tätä kuvaketta. 5 / Näitä kuvakkeita koskettamalla siirrytään edelliseen videoon. 6 Pienoiskuvanäyttö Tämän kuvakkeen koskettaminen näyttää pienoiskuvan kaikista videoista. Kun pienoiskuvanäkymässä kosketetaan - tai -kuvaketta useita kertoja, näyttöön vaihtuu edellinen tai seuraava pienoiskuvasivu. Kun video on valittu, OK-painikkeen kosketus käynnistää sen toiston koko näytön kokoisena Suomi

31 Toisto 7 Tämän kuvakkeen koskettaminen avaa toistovalikon. 8 Suojattu tiedosto Videon toiston aikana toistonopeutta voi lisätä tai vähentää tai toiston voi pysäyttää. Se tehdään painamalla seuraavia painikkeita. -kuvake keskeyttää käynnissä olevan toiston. Painikkeeseen vaihtuu toistokuvake. Toistoa jatketaan koskettamalla tätä painiketta. Kuvakkeen koskettaminen käynnistää pikakelauksen eteenpäin ja kuvake taaksepäin. Vahvistuspainikkeen (7) nopea painallus palauttaa toiston normaalinopeuteen. Toiston ohjauspainikkeet häviävät näytöltä hetken kuluttua, jotta varsinainen kuva näkyisi paremmin. Ohjauspainikkeet saa näkyviin koskettamalla näyttöä mihin kohtaan tahansa. Suomi - 31

32 Toisto Valokuvien toistaminen Toistopainikkeen (14) painaminen valokuvaustilassa vaihtaa kameran valokuvien toistotilaan. Näyttöön ilmestyy viimeksi otettu valokuva. Painikkeen uusi painallus vaihtaa kameran takaisin valokuvaustilaan. Näytön vasemman yläkulman kuvake osoittaa nykyisen toimintatilan. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot: Tallennetun valokuvan valinta selauspainikkeilla / (10). -painikkeen kosketus avaa pienoiskuvanäkymän. Kuva valitaan selauspainikkeella (10) tai koskettamalla pienoiskuvaa. Valittuun kuvaan ilmestyy valkoinen reunus. Painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla OK-painiketta kuva suurenee koko näytön kokoiseksi. Toiston aikana näytössä näkyy lisätietoja Suomi

33 Toisto 1 Valokuvien toistotila Toistettavan kuvan numero / otettuja kuvia yhteensä / Näitä kuvakkeita koskettamalla siirrytään edelliseen kuvaan. Pienoiskuvanäyttö. Tämän kuvakkeen koskettaminen näyttää pienoiskuvan kaikista kuvista. Kun pienoiskuvanäkymässä kosketetaan - tai -kuvaketta useita kertoja, näyttöön vaihtuu edellinen tai seuraava pienoiskuvasivu. Kun kuva on valittu, OKpainikkeen kosketus suurentaa sen koko näytön kokoiseksi. Tämän kuvakkeen koskettaminen avaa toistovalikon. 6 Suojattu tiedosto Suomi - 33

34 Valikot Valikot Videokamerassa on useita valikkoja, jotka sisältävät runsaasti toimintatilakohtaisia toimintoja. Sen lisäksi asetusvalikko sisältää videokameran toiminnan asetuksia ja määrityksiä. Kuvausvalikot Videokuvausvalikko Videokuvausvalikosta otetaan käyttöön erilaisia kuvausparametreja. Videokuvausvalikon avaaminen. 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos toimintatilaksi ei ole asetettu videokuvausta, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Avaa valikko painamalla valikkopainiketta (13) tai koskettamalla näytön alaosaa. 4. Valitse haluamasi toiminto painamalla selauspainiketta tai (10) ja avaa tuo toiminto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla sitä näytöllä. 5. Säädä asetuksia (katso alla) tarpeen mukaan ja kosketa OK. 6. Sulje valikko painamalla uudelleen valikkopainiketta (13) tai koskettamalla kuvaketta. Seuraavana on kuvaus videokuvausvalikon parametreista. White Balance (Valkotasapaino) Valkotasapainoa käytetään määritettäessä vallitseviin valaistusoloihin sopiva värilämpötila. Valitse jokin valmiiksi määritetty asetus tai käytä automaattista asetusta Suomi

35 Valittavissa ovat seuraavat kuvakkeet: Automaattinen Valikot Päivänvalo Pilvinen Loisteputkivalo Hehkulamppuvalo Resolution (Tarkkuus) Tarkkuus ilmoittaa tallennetun kuvan koon pikseleinä. Yleissääntö: mitä suurempi tarkkuus, sitä enemmän tarvitaan tallennustilaa. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset: Määritys Tarkkuus pikseleinä Kuvaus 1080P 1920 x 1080 Korkea laatu 720P 1280 x 720 Keskitason laatu WVGA 720 x 480 Normaali laatu QVGA 352 x 240 Vaatimaton laatu (suositellaan internetsovelluksiin) Tämä videokamera tukee nykyisin suosittua laajakuvamuotoa. Kuvasuhde 16:9 ei ole valittavissa kaikille tarkkuusasetuksille. Kun tarkkuusasetus on QVGA, kuvasuhteeksi vaihtuu automaattisesti 4:3. Kun tätä asetusta käytettäessä videokamera suunnataan kohteeseen, esikatselunäytössä on musta vasen ja oikea reuna. Suomi - 35

36 Valikot Videon tarkkuus Esikatselu/toisto Kuvasuhde 16:9 1080P 720P WVGA Kuvasuhde 4:3 QVGA QVGA-videotarkkuudella kamera kuvaa erittäin suurella kuvanopeudella (120 kuvaa sekunnissa). Tämä on nelinkertainen tavalliseen kuvanopeuteen verrattuna ja soveltuu nopean liikkeen kuvaamiseen (esim. autokilpailut ja urheilu). Toistossa käytetään pientä nopeutta, joten ennätät tarkastella näkymää yksityiskohtia myöten. QVGA-tarkkuudella kuvatuissa videoissa ei ole ääntä. Syynä tähän on se, että tämä kuvaustarkkuus on tarkoitettu toistettavaksi hitaasti ja hidastettuna kuuluva ääni ei olisi kuuntelukelpoinen. Zoomaustoiminto ei ole käytettävissä kuvattaessa videoita tarkkuudella 1080P tai QVGA Suomi

37 Effect (Tehosteet) Valikot Kuvattaessa käytettäviä tehosteita ovat Default (Oletus), Black and White (Mustavalkoinen) ja Sepia (Seepia). Tehoste otetaan käyttöön valitsemalla vastaava kuvake. Night Mode (Yökuvaus) Yökuvaus varmistaa oikean valotuksen hämärissä valaistusolosuhteissa. Tämä parantaa kaikkien yötallenteiden laatua. Valitse vastaava kuvake: Off, On. Näyttöön ilmestyy kuvake. Quality (Laatu) Laatuasetus määrää muistikortille tai sisäiseen muistiin tallennettavan videon pakkaustason. Mitä tiiviimpi pakkaus, sitä useampia tai pidempiä videoita muistiin sopii. Valmiita tallennuksen laatuasetuksia ovat normaali (vihreä, ) ja korkea (punainen, ). Asetus otetaan käyttöön valitsemalla vastaava kuvake. Valokuvausvalikko Valokuvausvalikosta otetaan käyttöön erilaisia valokuvausparametreja. Valokuvausvalikon avaaminen. 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos videokamera ei ole valokuvastilassa, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Avaa valikko painamalla valikkopainiketta (13) tai koskettamalla näytön alaosaa. 4. Valitse haluamasi toiminto painamalla selauspainiketta tai (10) ja avaa tuo toiminto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla sitä näytöllä. Suomi - 37

38 Valikot 5. Säädä asetuksia (katso alla) tarpeen mukaan ja kosketa OK. 6. Sulje valikko painamalla uudelleen valikkopainiketta (13) tai koskettamalla kuvaketta. Seuraavana on kuvaus valokuvausvalikon parametreista. White Balance (Valkotasapaino) Valkotasapainoa käytetään määritettäessä vallitseviin valaistusoloihin sopiva värilämpötila. Valitse jokin valmiiksi määritetty asetus tai käytä automaattista asetusta. Valittavissa ovat seuraavat kuvakkeet: Automaattinen Päivänvalo Pilvinen Loisteputkivalo Hehkulamppuvalo Resolution (Tarkkuus) Tarkkuus ilmoittaa tallennetun kuvan koon pikseleinä. Yleissääntö: mitä suurempi tarkkuus, sitä enemmän tarvitaan tallennustilaa. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset: Määritys Tarkkuus pikseleinä Kuvaus 12M x Paras laatu 5M x Keskitason laatu 3M x Normaali laatu 38 - Suomi

39 Valikot Tämä videokamera tukee nykyisin suosittua videoiden laajakuvamuotoa. Valokuvien osalta tarkkuusasetuksella QVGA kuvasuhteeksi vaihtuu automaattisesti 4:3. Syynä tähän on se, että valokuvalaboratoriot suosivat kuvasuhdetta 4:3. Kun tätä asetusta käytettäessä videokamera suunnataan kohteeseen, esikatselunäytössä on musta vasen ja oikea reuna. Effect (Tehosteet) Kuvattaessa käytettäviä tehosteita ovat Default (Oletus), Black and White (Mustavalkoinen) ja Sepia (Seepia). Asetus otetaan käyttöön valitsemalla vastaava kuvake. Night Mode (Yökuvaus) Yökuvaus varmistaa oikean valotuksen hämärissä valaistusolosuhteissa. Tämä parantaa kaikkien yötallenteiden laatua. Valitse vastaava kuvake: Off, On. Näyttöön ilmestyy kuvake. Itselaukaisin Itselaukaisin viivyttää kuvan ottamista tietyn ajan sen jälkeen, kun kuvauspainiketta (5) painetaan. Tämä mahdollistaa kuvaajan tulemisen mukaan esimerkiksi ryhmäkuvaan. Toimi seuraavasti: 1. Valitse itselaukaisimen 5 tai 10 sekunnin viive. Vastaava kuvake tulee näyttöön. 2. Aseta videokamera tukevalle alustalle (tai mieluummin kiinnitä jalustaan) ja suuntaa kohteeseen. 3. Paina kuvauspainiketta (5). 4. Itselaukaisimen merkkivalo (4) vilkkuu takapaneelissa ja näytössä näkyy aikalaskuri. Valitun ajan kuluttua kamera laukeaa automaattisesti. 5. Kun kuva on otettu, itselaukaisin kytkeytyy pois käytöstä. Voit jatkaa videokameran käyttöä normaalisti. Suomi - 39

40 Valikot Quality (Laatu) Laatuasetus määrää muistikortille tai sisäiseen muistiin tallennettavan kuvan pakkaustason. Mitä tiiviimpi pakkaus, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa. Valokuvien laatuasetuksia ovat normaali (vihreä, ) ja korkea (punainen, ). Asetus otetaan käyttöön valitsemalla vastaava kuvake. Katseluvalikot Katseluvalikon toiminnoilla voidaan poistaa katsottava kuva tai kaikki kuvat, suojata katsottava kuva, katsoa automaattisesti kaikki tallennetut kuvat sekä säätää äänenvoimakkuuden taso kuvien toiston aikana. Videoiden toistovalikko 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos toimintatilaksi ei ole asetettu videokuvausta, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Siirry videoiden toistotilaan painamalla kuvauspainiketta (14). 4. Avaa valikko painamalla valikkopainiketta (13) tai koskettamalla näytön alaosaa. 5. Valitse haluamasi toiminto painamalla selauspainiketta tai (10) ja avaa tuo toiminto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla sitä näytöllä. 6. Säädä asetuksia (katso alla) tarpeen mukaan ja kosketa OK. 7. Sulje valikko painamalla uudelleen valikkopainiketta (13) tai koskettamalla kuvaketta. Seuraavana on kuvaus videoiden toistovalikon parametreista. Delete one (Poista yksi) Tämä toiminto poistaa yhden videotallenteen Suomi

41 Valikot Suojattuja tallenteita ei voi poistaa. Katso myös sivu 42 Suojaaminen. 1. Tee kohdassa Videoiden toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 40). 2. Valitse Delete One (Poista yksi) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse poistettava video selauspainikkeella (10) tai näytön / -painikkeilla. 4. Vahvista poisto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla poistokuvaketta. Varoitus! Poistettua tallennetta ei voi enää palauttaa. Kun vaihe 4 on toteutettu, näyttöön ei tule vahvistuspyyntöä. Valittu video häviää välittömästi ja näyttöön vaihtuu seuraava video. 5. Videoiden toistotilaan palataan painamalla kahdesti valikkopainiketta (13). Delete All (Poista kaikki) Tämä toiminto poistaa kerralla kaikki tallennetut videot. Suojattuja tallenteita ei voi poistaa. Katso myös sivu 42 Suojaaminen. 1. Tee kohdassa Videoiden toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 40). 2. Valitse Delete All (Poista kaikki) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse roskakorikuvake ja vahvista poisto painamalla vahvistuspainiketta (7). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa näytöllä ensin roskakorikuvaketta ja sitten OK-painiketta. Suomi - 41

42 Valikot Jos päätätkin peruuttaa videoiden poiston, kosketa vaiheessa 3 Cancel (Peruuta)-kuvaketta ja paina sen jälkeen vahvistuspainiketta (7). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa näytöllä ensin Cancel (Peruuta) -kuvaketta ja sitten OK-painiketta. Suojaaminen Tällä toiminnolla voi suojata yhden tai useita tallenteita niiden tahattoman poistamisen estämiseksi. Toimi seuraavasti: 1. Tee kohdassa Videoiden toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 40). 2. Valitse Protect (Suojaa) ja vahvista suojaus painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse suojattava video selauspainikkeella (10) tai näytön / -painikkeilla. 4. Suojaa parhaillaan näkyvä video painamalla vahvistuspainiketta (7). Kuvake häviää. Suojauksen voi poistaa painamalla uudelleen vahvistuspainiketta. 5. Valitse tarvittaessa selauspainikkeilla toinen tallenne ja toista samat vaiheet. 6. Videoiden toistovalikkoon palataan painamalla valikkopainiketta (13). Automaattinen toisto Tämä toiminto toistaa kaikki tallennetut videot peräkkäin. 1. Tee kohdassa Videoiden toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 40). 2. Valitse Autoplay (Automaattinen toisto) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). Toiston voi keskeyttää tilapäisesti painamalla kuvauspainiketta (5). Toisto jatkuu, kun painiketta painetaan uudelleen. Toiston aikana näytöllä näkyvät toiston ohjauspainikkeet. Niillä voi 42 - Suomi

43 Valikot tarvittaessa kelata videota eteen- tai taaksepäin sivun 31 ohjeiden mukaan. 3. Toisto lopetetaan painamalla vahvistuspainiketta (7). Volume Tällä toiminnolla säädetään toistettavan videon äänenvoimakkuus. 1. Tee kohdassa Videoiden toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 40). 2. Valitse Volume (Äänenvoimakkuus) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Haluttu äänenvoimakkuus valitaan selauspainikkeilla (10) tai näytön / -painikkeilla. Äänenvoimakkuuden asetusalue on 1 10 (1=matalin, 10=korkein). Jos -painiketta pidetään painettuna sen jälkeen, kun arvo 1 on saavutettu, ääni häviää ja näyttöön ilmestyy Mute (Mykistys)-kuvake. 4. Haluttu äänenvoimakkuus otetaan käyttöön painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla OK-painiketta. 5. Videoiden toistovalikkoon palataan painamalla valikkopainiketta (13). Valokuvien toistovalikko 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Jos videokamera ei ole valokuvastilassa, valitse se toimintatilan valitsimella (6). 3. Siirry valokuvien toistotilaan painamalla kuvauspainiketta (14). 4. Avaa valikko painamalla valikkopainiketta (13) tai koskettamalla näytön alaosaa. 5. Valitse haluamasi toiminto painamalla selauspainiketta tai (10) ja avaa tuo toiminto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla sitä näytöllä. 6. Säädä asetuksia (katso alla) tarpeen mukaan ja kosketa OK. Suomi - 43

44 Valikot 7. Sulje valikko painamalla uudelleen valikkopainiketta (13) tai koskettamalla kuvaketta. Seuraavana on kuvaus valokuvien toistovalikon parametreista. Delete one (Poista yksi) Tämä toiminto poistaa yhden valokuvan. Suojattuja kuvia ei voi poistaa. Katso myös sivu 45 Suojaaminen. 1. Tee kohdassa Valokuvien toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 43). 2. Valitse Delete One (Poista yksi) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse poistettava valokuva selauspainikkeilla (10) tai näytön / -painikkeilla. 4. Vahvista poisto painamalla vahvistuspainiketta (7) tai koskettamalla poistokuvaketta. Varoitus! Poistettua kuvaa ei voi enää palauttaa. Kun vaihe 4 on toteutettu, näyttöön ei tule vahvistuspyyntöä. Valittu valokuva häviää välittömästi ja näyttöön vaihtuu seuraava kuva. 5. Valokuvien toistotilaan palataan painamalla kahdesti valikkopainiketta (13). Delete All (Poista kaikki) Tämä toiminto poistaa kerralla kaikki tallennetut valokuvat. Suojattuja kuvia ei voi poistaa. Katso myös sivu 45 Suojaaminen Suomi

45 Valikot 1. Tee kohdassa Valokuvien toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 43). 2. Valitse Delete All (Poista kaikki) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse roskakorikuvake ja vahvista poisto painamalla vahvistuspainiketta (7). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa näytöllä ensin roskakorikuvaketta ja sitten OK-painiketta. Jos päätätkin peruuttaa valokuvien poiston, kosketa vaiheessa 3 Cancel (Peruuta)-kuvaketta ja paina sen jälkeen vahvistuspainiketta (7). Vaihtoehtoisesti voit koskettaa näytöllä ensin Cancel (Peruuta) -kuvaketta ja sitten OK-painiketta. Suojaaminen Tällä toiminnolla voi suojata yhden tai useita kuvia niiden tahattoman poistamisen estämiseksi. Toimi seuraavasti: 1. Tee kohdassa Valokuvien toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 43). 2. Valitse Protect (Suojaa) ja vahvista suojaus painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Valitse suojattava valokuva selauspainikkeilla (10) tai näytön / -painikkeilla. 4. Suojaa parhaillaan näkyvä valokuva painamalla vahvistuspainiketta (7). Näyttöön ilmestyy kuvake. Suojauksen voi poistaa painamalla uudelleen vahvistuspainiketta. 5. Valitse tarvittaessa selauspainikkeilla toinen kuva ja toista samat vaiheet. 6. Valokuvien toistovalikkoon palataan painamalla valikkopainiketta (13). Suomi - 45

46 Valikot Automaattinen toisto Tämä toiminto toistaa kaikki tallennetut valokuvat peräkkäin diaesityksen tapaan. 1. Tee kohdassa Valokuvien toistovalikko esitetyt vaiheet 1 4 (katso sivu 43). 2. Valitse Autoplay (Automaattinen toisto) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 3. Diaesitys pysäytetään painamalla vahvistuspainiketta (7). Asetusvalikko Asetusvalikko sisältää videokameran perusasetuksia. Näitä asetuksia ovat päiväys ja aika, painikeäänimerkki, automaattisen virrankatkaisun viive (virransäästötoiminto), TV-järjestelmä tallenteiden esittämiseksi televisioruudulla, sisäisen muistin ja muistikortin alustus, tehdasasetusten palautus, valikkokielen valinta ja sähkövirran taajuusasetus kuvahäiriöiden välttämiseksi. 1. Avaa näyttö ja kierrä sitä tarpeen mukaan. Virta kytkeytyy kameraan automaattisesti. 2. Avaa asetusvalikko painamalla kahdesti toimintatilan valitsinta (6). Valikossa on 8 toimintoa, jotka ovat valittavissa selauspainikkeilla (10). 3. Valitse haluamasi asetus selauspainikkeilla (10) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). 4. Valitse asetukselle jokin tarjolla olevista arvoista selauspainikkeilla (10) ja vahvista painamalla vahvistuspainiketta (7). Alla on kuvaus valikon asetuksista. Date / Time (Päivämäärä ja aika) Aseta päivämäärä ja kellonaika (katso myös sivu 21 - Päivämäärän ja ajan asettaminen) Suomi

47 Beep (Äänimerkki) Valikot Tässä määritetään kuuluko painikkeita painettaessa ääni. Myös käynnistysääni otetaan käyttöön tai pois käytöstä tällä asetuksella. Auto PowerOff (Automaattinen virrankatkaisu) Akkuvirran säästämiseksi videokameran virta voidaan säätää katkeamaan tietyn ajan kuluttua. Jos mitään toimintoa ei suoriteta asetetun ajan kuluessa, kameran virta katkeaa. Virta kytketään uudelleen painamalla virtapainiketta (18). Virrankatkaisun viiveeksi on valittavissa 1 tai 5 minuuttia. Automaattisen virrankatkaisun voi myös poistaa käytöstä. Valittavissa ovat seuraavat kuvakkeet: Automaattinen virrankatkaisu ei käytössä Virta katkeaa 1 minuutin kuluttua Virta katkeaa 5 minuutin kuluttua TV-standard (TV-järjestelmä) Valitse jompikumpi TV-järjestelmä, PAL tai NTSC. NTSC on Yhdysvalloissa ja Japanissa käytettävä värijärjestelmä, PAL on käytössä useimmissa Euroopan maissa. Tämä asetus on voimassa vain, kun toistossa käytetään televisiota USB/AV-kaapelin välityksellä. Format (Alusta) Tämä toiminto poistaa kaiken sisällön muistikortilta ja uudistaa kortin tallennusrakenteen (alustaa sen). Jos kamerassa ei ole SDmuistikorttia, toiminto alustaa kameran sisäisen muistin. Varoitus! Kaikki tallennetut videot ja valokuvat häviävät muistista, eikä niitä voi palauttaa. Tämä koskee myös suojattuja tiedostoja. Varmista, että kaikki ne tallenteet, jotka haluat säilyttää, on kopioitu jollekin muulle tietovälineelle. Suomi - 47

48 Valikot Default (Oletus) Kaikki asetukset palautetaan oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi. Tämä ei poista mitään tietoja muistikortilta. Language (Kieli) Valitse haluamasi näyttövalikkokieli (katso myös sivu 21 - Valikkokielen asettaminen). Frequency (Taajuus) Valitse verkkovirran taajuus välttääksesi loistelamppuvalaistuksen aiheuttaman häiriön. Verkkovirran taajuus 50 Hz on käytössä Euroopassa, Yhdysvalloissa käytetään 60 Hz:n taajuutta Suomi

49 Liitännät ja portit Liitännät ja portit Tallenteiden katselu televisioruudulta Mikä tahansa tallenne, jota voit katsella videokameran näytöllä, on myös toistettavissa tavallisen television ruudulla. Tätä varten televisiossa on oltava sopiva videotuloliitäntä. Sen mukaan millaisia liitäntöjä TV-vastaanottimessa on, voit käyttää USB/AV- tai HDMI-kaapelia. HDMI-kaapeli tarjoaa digitaalisen kuvan ja äänen, ja sen vuoksi parhaan laadun. HDMI- (9) ja USB/AV-portti (8) ovat suojuksen alla. Käytä laitetta aivan kuten tavallisesti Voit esimerkiksi ottaa käyttöön automaattisen toiston (diaesityksen) näyttääksesi kaikki kuvat peräkkäin (katso myös sivu 46 - Automaattinen toisto). Liitäntä HDMI-kaapelilla 1. Varmista, että videokameran virta on katkaistu. 2. Avaa portin kansi ja työnnä HDMI-kaapelin pienempi liitin videokameran HDMI-porttiin (9) (katso myös sivu 12 Takapaneeli). 3. Työnnä HDMI-kaapelin suurempi liitin TV-vastaanottimen HDMI-liitäntään. Suomi - 49

50 Liitännät ja portit 4. Valitse HDMI-signaalilähde, joka vastaa TV-vastaanottimen em. tuloliitäntöjä. Katso tarvittaessa lisätietoa television käyttöoppaasta. 5. Kytke virta videokameraan painamalla virtapainiketta (18). Videokameran näyttö pysyy pimeänä, kun kuvia näytetään TVvastaanottimessa. Videoiden tai valokuvien ottaminen ei ole mahdollista silloin, kun videokamera on liitetty televisioon HDMIkaapelilla. Tuolloin voi vain toistaa aiemmin kuvattuja tallenteita. Liitäntä USB/AV-kaapelilla 1. Varmista, että videokameran virta on katkaistu. 2. Avaa portin kansi ja työnnä USB/AV-kaapelin liitin videokameran USB/AV-porttiin (8) (katso myös sivu 12 Takapaneeli). 3. Työnnä AV-liitin TV-vastaanottimen vastaaviin tuloihin (keltainen liitin VIDEO IN -liitäntään, valkea liitin AUDIO IN -liitäntään). Kaapelin samassa päässä olevaa USB-liitintä ei tarvita tässä liitäntätavassa. Katso tarvittaessa lisätietoa television käyttöoppaasta Suomi

51 Liitännät ja portit 4. Valitse televisiosta se AV-kanava, joka vastaa em. tuloliitäntöjä. Katso tarvittaessa lisätietoa television käyttöoppaasta. 5. Kytke virta videokameraan painamalla virtapainiketta (18). Videokameran näyttö pysyy pimeänä, kun kuvia näytetään TVvastaanottimessa. Suomi - 51

52 Liitännät ja portit Tallenteiden siirtäminen tietokoneeseen On kaksi tapaa kopioida tallenteita videokamerasta tietokoneeseen: kytkemällä laite tietokoneeseen USB/AV-kaapelilla asettamalla kameran SD-muistikortti kortinlukijaan. Ole huolellinen kansioiden ja tiedostojen uudelleennimeämisessä. ÄLÄ yritä vaihtaa tietokoneelta videokameraan tallennettujen kansioiden tai tiedostojen nimiä, koska silloin et ehkä voi toistaa mitään videokamerassa olevia tiedostoja. Kun olet kopioinut tiedostot tai kansiot tietokoneelle, voit nimetä ne uudelleen ja muokata niitä tietokoneella Suomi

53 Liitännät ja portit USB-portin käyttäminen Windows 7, Windows Vista ja Windows XP/7 tunnistavat videokameran automaattisesti massamuistilaitteeksi. 1. Varmista, että videokameran virta on katkaistu. 2. Avaa portin kansi ja työnnä USB/AV-kaapelin liitin videokameran USB/AV-porttiin (8) (katso myös sivu 12 Takapaneeli). 3. Työnnä USB-liitin käynnissä olevan tietokoneen vapaaseen USB-porttiin. 4. Kytke videokameran virta painamalla virtapainiketta (18). Tietokone tunnistaa sisäisen muistin ja muistikortin (jos sellainen on) siirrettäväksi levyksi ja luo uuden aseman antaen sille tunnukseksi aakkosista seuraavan vapaan kirjaimen. Videokameran näyttö pysyy pimeänä ja virran merkkivalo (4) palaa punaisena. 5. Avaa Oma tietokone ja kaksoisnapsauta uuden siirrettävän levyaseman tunnusta. Kaikki tallennetut kuvatiedostot ovat tämän aseman DCIM-kansiossa. 6. Voit nyt kopioida videokameraan tallennetut tiedostot haluamaasi kansioon tietokoneen kiintolevylle. Suomi - 53

54 Liitännät ja portit Kortinlukijan käyttäminen Jos tietokoneessa on kortinlukija, joka tukee SD-muistikortteja, voit lukea kortin sisällön suoraan. Katkaise siinä tapauksessa ensin videokameran virta ja poista muistikortti (katso sivu 18 - SDmuistikortin asentaminen). 1. Aseta muistikortti tietokoneen kortinlukijaan (yleensä siinä on merkintä SD/MMC). 2. Tietokone lisää muistikortin sisällön Oman tietokoneen kortinlukijaa vastaavan asematunnuksen alle. 3. Avaa tietokoneessa Oma tietokone ja kaksoisnapsauta kortinlukijaa vastaavaa levyasematunnusta. 4. Kaikki tallennetut kuvatiedostot ovat tämän aseman DCIMkansiossa. 5. Voit nyt kopioida videokameraan tallennetut tiedostot haluamaasi kansioon tietokoneen kiintolevylle Suomi

55 Liite Liite Ohjelmiston asentaminen Järjestelmävaatimukset Windows 7, Windows Vista tai Windows XP Intel tai AMD Dual-Core suoritin tai tehokkaampi Vähintään 1 gigatavun RAM-muisti DirectX 9 tai yhteensopiva grafiikkakortti (suositus DirectX 10) Vähintään 2 gigatavua vapaata kiintolevytilaa Vapaa USB-portti tai kortinlukija Ohjelmisto Ohjelma on kameran mukana tulevalla CD-levyllä. Ohjelmalla voit editoida videoita ja vaikkapa ladata niitä YouTubeen ja Facebookiin, tallentaa AVCHD-medialle tai koota valokuvaalbumiin. Videokamera on kytkettävä tietokoneeseen ennen kuin CD-levy asetetaan CD- tai DVD-asemaan. Muutoin ohjelma ei tunnista videokameraa eikä asennus käynnisty. 1. Liitä videokamera tietokoneeseen USB-kaapelilla (katso sivu 53 - USB-portin käyttäminen). 2. Kytke virta videokameraan. 3. Aseta CD-levy tietokoneen CD- tai DVD-asemaan. Ohjelman asennus käynnistyy normaalisti automaattisesti. Ellei näin käy, kaksoisnapsauta CD:n pääkansion tiedostoa TotalMediaHDCam.exe. Suomi - 55

56 Liite Videokameraan tallennetut tiedostot siirtyvät automaattisesti TotalMediaHDCam-kansioon. Tämän jälkeen tiedostoja voi editoida. Lisätietoja on TotalMediaHDCam-ohjelman onlineohjeessa Suomi

57 Liite Tekniset tiedot Kuvakenno Objektiivi Tarkennusalue 1/3,2 tuuman CMOS-kenno, 5,0 megapikseliä Kiinteä objektiivi F/3.2, f=5,1 mm Normaali: 1,5 m ääretön Makro: cm TFT-näyttö 3 tuuman TFT LCD-kosketusnäyttö, 960 x 240 pikseliä, 16:9 LED-videovalon tehoalue Tallennusväline Zoom Valokuva Video Väritehosteet Valkotasapaino <1,0 m Kiinteä Flash-muisti 128 Mt (noin 75 Mt videoille ja valokuville) SD-kortti, SDHC-yhteensopiva (enintään SDHC-luokka 6, 16 Gt) Video: 4 x digitaalinen zoom (ei käytössä asetuksilla 1080p ja QVGA) Valokuva: 4 x digitaalinen zoom Kuvatiedostomuodot: JPEG (EXIF 2.2), DCF Resoluutio: 3M, 5M, 12M (interpolaatio/laiteohjelma) Tiedostomuoto: H.264 (AVI) Resoluutio: QVGA (120 fps), WVGA (60 fps), HD 720p (30 fps), HD 1080p (30 fps) Värillinen, mustavalkoinen, seepia Automaattinen, päivänvalo, pilvinen, hehkulamppu, loisteputki Suomi - 57

58 Liite Valotuksen korjaus Itselaukaisin -2.0 EV +2.0 EV Pois, 5 ja 10 sekuntia Tietokoneliitäntä USB 2.0 TV-lähdön signaali Suljinaika Automaattinen virrankatkaisu Virtalähde Latauslaite Ulkomitat Paino NTSC/PAL / HDMI Valokuva: 2 1/4000 s Video: 1/15 1/2000 s Pois, 1 5 min. Litiumioniakku, FUJI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD. NP40, 3,7 V, 700 mah tai tietokone USB-portin kautta Technics-GP TC03G-2U D Tulo: V tasavirta, 50/60Hz, enintään 0,11 A Lähtö: 4,2 V 0,6 A 58 x 108 x 18 mm (lev. x kork. x syv.) 96 g (ilman akkua) 58 - Suomi

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

Kameran käyttöopas. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI

Kameran käyttöopas. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. SUOMI Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä!

Käyttäjän opas. Digitaalikamera. Siirry esittelyyn Parhaiden tulosten saaminen Dynamic Photo-ominaisuudesta napsauttamalla tätä! Digitaalikamera Fi Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ

KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 4:18 PM KAMERAN TURVALLINEN KÄYTTÖ Olemme kiinnittäneet paljon huomiota kameran turvallisuuteen. Kun käytät kameraa, kehotamme sinua kiinnittämään erityistä

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S6500 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Hauskat ja helpot kuvaamisen aikana käytettävät kuvanmuokkaustehosteet p Pikatehosteet... A30, 39 Luo kuviin tehosteita kolmella

Lisätiedot

CEL-SR2MA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR2MA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR2MA260 HD-videokamera Käyttöopas Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Digitaalikamera

Käyttäjän opas. Digitaalikamera Fi Digitaalikamera Käyttäjän opas Kiitämme sinua tämän CASIO-tuotteen ostamisesta. Ennen kuin käytät sitä, muista lukea tämän käyttäjän oppaan varoitukset. Säilytä käyttäjän opasta turvallisessa paikassa

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti

Tekijänoikeudet Tuotemerkit Kameran käyttäjille PictBridge Tuotteen rekisteröinti e_kb450.book Page 0 Tuesday, July 10, 2007 12:08 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas COOLPIX L820 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Anna kameran valita G (Nopea kuva) -tila... A 36 Kun kamera suunnataan kohteeseen, kamera valitsee oikeat asetukset valmiiksi. Sen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC DMCF2 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2732753

Käyttöoppaasi. PANASONIC DMCF2 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2732753 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR5NA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR5NA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

CEL-SP5VA261. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SP5VA261. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SP5VA261 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

OPASKIRJA GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

OPASKIRJA GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA OPASKIRJA FI VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Hyvä asiakkaamme Kiitämme tämän videokameran hankinnasta. Lue sivuilla 6 ja 7 annetut turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Kun noudatat näitä ohjeita,

Lisätiedot

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30 -digikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Käyttöopas WB800F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys. Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Käyttöopas WB800F. Napsauta aihetta. Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys. Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset Käyttöopas WB800F Napsauta aihetta Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Perusvianmääritys Pikaohje Sisällys Perustoiminnot Edistyneet toiminnot Kuvausasetukset

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä

Lisätiedot