NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 45 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET VUONNA MAMMOGRAFIASEULONNANHANKINNAN OPTIO-OIKEUDEN KÄYTTÖ 47 ILMOITUKSET 7 48 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT 8 49 PÄÄTÖSESITYS HAMMASHUOLLON KONEYKSIKÖISTÄ 9 50 HANKINTAOIKAISU LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIA- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN HANKINNASTA

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 17:00-18:15 Paikka teknisten kokoushuone Osallistujat Läsnä Salonen Tarja, KESK puheenjohtaja Lihr Jyrki, KOK varapuheenjohtaja Berg Tiina, KOK jäsen Haverinen Paula, KD varajäsen Lappalainen Mira, PerusS jäsen Oksa Jari, SDP jäsen Paulanto Kaisu, VIHR sit. varajäsen Salminen Tommi, KESK varajäsen Samanen Kai, PerusS jäsen Sinisalo-Katajisto Petra, jäsen SDP Tapiolinna Maiju, PerusS kunnanhallituksen edustaja poistui kello 17:32 :n 48 käsittelyn aikana Jokinen Minna, PerusS kunnanhallituksen edustajan vara saapui kello 17:32 :n 48 käsittelyn aikana Pentti Erja esittelijä Aarela Susanna pöytäkirjanpitäjä Herola Mervi asiantuntija Nousiainen Sannamari asiantuntija poistui kello 17:50 :n 48 käsittelyn jälkeen Salminen Ilpo asiantuntija Sarkkinen Ari asiantuntija Poissa Haapalainen Johannes, KD Hakala Kristiina, KOK Kopsala Maritta, VIHR Sivula Marko, KESK Lihr Anton Hägglund Marita Kantola Paula Ponkala Veli-Matti Sainio Tarja jäsen jäsen jäsen jäsen nuorisovaltuuston edustaja asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petra Sinisalo-Katajisto ja Jyrki Lihr paitsi 49 ja 50. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Tarja Salonen puheenjohtaja Susanna Aarela pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Petra Sinisalo-Katajisto Jyrki Lihr Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Todistaa Susanna Aarela pöytäkirjanpitäjä

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET VUONNA 2014 SOSTER 45 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan talousarviossa on vuonna 2014 varattu euroa jaettavaksi avustuksina vanhus-, veteraani- ja sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille, joiden toiminta tukee sosiaalija terveystoimen strategiaa ja lisäksi edistää nurmijärveläisten hyvintointia, ehkäisee nurmijärveläisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia ja auttaa ongelmia kohdanneita nurmijärveläisiä ja heidän perheitään. Nurmijärven kunnan strategisten linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveystoimen toimiala painottaa palveluissaan seuraavia valintoja: 1) asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut 2) lasten ja nuorten hyvinvointi ja perheiden tukeminen 3) ikäihmisten hyvintointi 4) pitkäaikaissairaiden hyvinvoinnin turvaaminen 5) parantunut toiminnan tuottavuus ja kustannusten läpinäkyvyys 6) vuorovaikutteinen ja avoin toiminta Toimialan tarkoituksena on edistää ja tukea väestön hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla terveys-, perhe-, ja sosiaali- ja liikuntapalveluita. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvintointia sekä tuottaa kuntalaisille laadukkaita hyvinvointipalveluita. Samaan toimintaan Nurmijärven kunnalta voi saada avustusta vain yhden avustuksen muodossa. Avustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan avustuksensaajan tarkoitukseen myös muualta kuin Nurmijärven kunnalta haetut ja saadut tuet ja avustukset. Avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus. Toiminta-avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Avustettavan toiminnan tulee edistää lautakunnan strategisten tavoitteiden toteutumista sekä sen on tuettava ja täydennettävä lautakunnan toimintaa. Avustettavan toiminnan tulee tukea hallintokunnan vahvistettua toimintasuunnitelmaa ja painopistealueita. Hakijan omarahoitusosuuden avustettavaan toimintaan tulee olla vähintään 50 %:ia. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto. Lautakunta voi asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja, joista on ilmoitettava avustuksen saajalle myöntämisen yhteydessä. Näissä tapauksissa avustuksensaajan tulee tehdä lautakunnan vaatimat selvitykset toiminnastaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta voi myöntää määrärahojensa puitteissa myös kohde-/projektiavustuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän avustussäännön mukaan hakijayhteisön tulee toimittaa toiminta-auvushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta määräaikaan mennessä - toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan - talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan - viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös, sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma - viimeisin tilintarkastajien lausunto. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijalle, jonka hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Lautakunta voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa jätetään käsittelemättä. Avustukset on kuulutettu haettavaksi mennessä. Kuulutuksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiä avustuksia haetaan tätä varten tarkoitetulla avustusten hakulomakkeella, jossa on myös mainittu hakemukseen tarvittavat liitteet. Määräaikaan hakemuksia saapui 24 kappaletta. Avustuksia on haettu yhteensä euroa. Avustusmäärärahaa jaettaessa on katsottu koko hakijamäärä. Perusteena on nurmijärveläinen jäsenmäärä ja tämän lisäksi on painotusta sotaveteraanijärjestöihin, invalidi- ja kehitysvammajärjestöihin. Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusmäärärahan jakamisesta oheisen liitteen mukaisesti. Lisätietoja: Erja Pentti, sosiaali- ja terveysjohtaja puh Sannamari Nousiainen, vs. hallintopäällikkö puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta MAMMOGRAFIASEULONNANHANKINNAN OPTIO-OIKEUDEN KÄYTTÖ SOSTER 46 Nurmijärven sosiaali- ja terveystoimen toimiala kilpailutti kansanterveyslakiin ja -asetukseen perustuvien rintasyöpä- (mammografia) seulon tatutkimusten palvelut sopi muskaudella Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23 / 2012 hankkia palvelun Suomen Terveystalolta ajanjaksolle Hankinta si sälsi kahden vuoden op tion. Option mahdollises ta käytöstä on tehtävä erilli nen päätös. Sopimusvaiheessa on yhteisymmärryksessä palveluntuottajan kanssa sopimuskautta muutettiin , jotta kuvausten toteuttaminen olisi sujuvaa. Optiokaudesta on päätettävä mennessä. Seulontakuvaukset on tehty Helsingin Kampissa. Yhteistyö palveluntuottaja kanssa on sujunut hyvin ja laatuongelmista ei ole tullut palautetta. Vuonna 2013 hankinnan arvo oli Suomen Terveystalon asiakkuusjohtaja Riitta Larpa esittää sähköpostissa Terveystalon halukkuudesta jatkaa mammografiaseulontaa entisin ehdoin ja entisellä hinnalla (19.44 / tutkimus) optiovuodet Hyvien kokemusten perusteella on järkevää jatkaa yhteistyötä Suomen Terveystalon kanssa seminkin kun hinta pysyy samana. Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että optiomahdollisuus vuosille käytetään ja toimialajohtaja allekirjoittaa jatkosopimuksen. Lisätietoja: Ilpo Salminen, johtava ylilääkäri puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUKSET SOSTER 47 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavaa: 1) Muistio / keskutelutilaisuus uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön toimeenpanosta (liite) 2) Vanhusneuvoston pöytäkirjat , ja ) Vammaisneuvoston pöytäkirjat ja ) Toimeentulotuen käsittelyaika on 13 päivää. 5) Sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmiussuunnitelman päivitys 6) Ulkomaalaistaustaisten toimeentulotukiohje (liite) Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi. Lisätietoja: Erja Pentti, sosiaali- ja terveysjohtaja puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT SOSTER 48 SISÄINEN POSTI WOIMALAN TYÖLLISYYSPALVELUIDEN TEHTÄVÄNÄ / keskusteluasia Kunnan sisäisen postin kilpailutus on ollut meneillään, mutta se jouduttiin keskeyttämään. Koska kilpailutus on keskeytetty sitä tullaan jatkamaan Hankintapalvelukeskuksen toimesta, jonka vastuuhenkilö on Kari Ylitie. Kilpailutukseen jää isommalla kalustolla tehtävät kuljetukset eli yli 3500 kg kalusto ja C-ajokorttiluokkaa edellyttävä kuljettaminen. Kilpailutukset tehdään puitesopimusperiaatteella. Tarkoituksena on, että kilpailutuksen ulkopuolelle jäävä sisäinen posti tulisi Woimalan tehtäväksi. Tällaista kuljetusta on mm. säännöllinen kirjeposti sekä varaston toimitukset kunnan yksiköille tms. kunnan sisäinen kuljetus. Kuljetukseen tarvitaan pakettiauto, johon riittää B-kortti, muut isommat tavarakuljetukset siis kilpailutetaan. Keskustelun pohjana on ollut se, että kuljetustilaukset tultaisiin keskittämään yhteen paikkaan eli Woimalaan, josta tarvittaessa tilataan kilpailutettu toimittaja. Kuljetukset lähtevät erikseen ilmoitetut ajojärjestelijän kautta. Laskutuksessa käytetään nykyistä toimintamallia ja toimintaa jatketaan samalla työskentelymallilla ja kulutasorakenteella kuin nyt. (kilometrikorvaus). Kuljetukset ovat harvoin kiireellisiä, joten kunnan yksiköille on muistutettava toimitusajoista. Tilaajien tulee muistaa ennakoida tilaustarpeitaan. Sisäinen posti voisi siirtyä kunnan omaksi työllistämispalveluiden tehtäväksi alkaen.tällöin ensi vaiheessa aloitettaisiin säännöllinen postin jako ja kiireelliseen ja ylimääräiseen ajoon käytetään apuna kilpailutettua kuljetusyritystä. Näiden ajojen määrää vähenee asteittain, kun Woimala saa kuljetuspalvelut. Sisäisen postin kuljettaminen olisi näin osa kunnan työllistämisen toimia ja tarkoituksena on työllistää nurmijärveläisiä. Lisäksi kuljetustehtävissä apukuljettajana voidaan käyttää Woimalan asiakasryhmiä työtoiminnassa perehtymässä kuljetustyöhön. Lisätietoja: Veli-Matti Ponkala, sosiaalipalvelupäällikkö puh Carita Turunen, vastaava ohjaaja, Typ puh

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta PÄÄTÖSESITYS HAMMASHUOLLON KONEYKSIKÖISTÄ SOSTER 49 Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveystoimen investointisuunnitelmassa olevat kaksi hammashoitoyksikköä ja Klaukkalan terveysasemalle saneerattaviin suun terveydenhuollon neljään hoitohuoneeseen tarvittavat laitteet ja kalusteet. Vuoden 2014 syyskuussa hankitaan 2 kpl hoitokonetta ja hammaskivenpoisto-laitetta, laitekokonaisuudet tullaan hankkimaan Klaukkalan hammashoitolaan. Hankittavilla laitteilla korvataan vuonna 2003 hankitut koneet. Hammaskivenpoistolaitteiden kehitys on ollut merkittävää. Ne hankitaan hoitokoneista irrallisina käytettävyyden parantamiseksi, jolloin uusia laitteita voidaan tarvittaessa käyttää myös muissa hoitohuoneissa. Klaukkalan terveysasemalle saneerataan tilat suun terveydenhuollolle, aloitettu 2014 ja valmistuu vuonna Suunnittelun ja rakennustyön mahdollistamiseksi huoneisiin tarvittavat laitteet ja kalusteet kilpailutetaan jo nyt. Neljään hoitohuoneiseen vuonna 2015 hankitaan; hoitokoneet, kaapistot, intraoraaliröntgenlaitteet, imumoottori ja kompressori. Hoitokoneet ovat henkilökunnan pääasiallinen työväline. Niiden käyttöikä tulee olemaan todennäköisesti yli 10 vuotta. Jo hyvin pienellä tehokkuusedulla säästetään tässä ajassa merkittävästi kuluissa. Tästä syystä pisteytyksessä on korostettu käytettävyyttä. Sen arvioijat ovat laitteiden tulevat käyttäjät. Hankinnat kilpailutettiin avoimena EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilma hankintailmoitus-järjestelmässä ja Nurmijärven kunnan kotisivuilla Internetissä.. Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyviä lisätietoja annettiin kirjallisesti. Kysymykset ja tietopyynnöt tarjouspyynnöstä pyydettiin toimittamaan klo mennessä. Kaikkiin tehtyihin kysymyksiin ja tietopyyntöihin vastattiin ja vastaukset julkaistiin ilmoitetun määräajan puitteissa Nurmijärven kunnan kotisivuilla Määräajan loppuun mennessä klo mennessä saapui avauspöytäkirjassa mainitut 4 kpl tarjousta (liite 1). Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Tarjouspyynnössä oli kuvattu hankintaprosessin menettelyvaiheet: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Tarjoukset, jotka täyttävät kohtien 1. ja 2. asetetut vaatimukset

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta vertaillaan. Hankinnan ratkaisuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjoukset vertaillaan ja päätetään osa-alueittain: a) hammashoitokone b) intraoraaliröntgen c) kaapisto d) hammaskivenpoistolaite e) imumoottori ja kompressori Osioiden a)-d) kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sisältyy hintatekijät, käytettävyysarviointi ja huollon vasteaika - Hinta painoarvo 40 %, max 40 pistettä o hintatekijöiden osalta pisteet lasketaan kaavalla: halvin tarjous/vertailtava tarjous x 40 - Käytettävyys painoarvo 50 %, max 50 pistettä o käytettävyyden osalta kokonaispisteet muodostuvat: parhaaksi arvioitu saa 50 pistettä, toiseksi parhaimmaksi arvioitu 30 pistettä, kolmas 20 pistettä, neljäs 10 pistettä ja siitä eteenpäin 0 pistettä. a) Hammashoitokoneen käytettävyysarvioinnissa arvioitiin valaisin, tuoli, jalkakytkin, instrumentit, instrumenttisilta ja imulaiteet b) intraoraaliröntgenlaitteen käytettävyysarvioinnissa arvioitiin suuntainkartio käytännön työssä, ajan säätö, varsi ja lattia-adapteria c) hammashoitokaapiston käytettävyysarvioinnissa arvioitiin ovet, työtaso, laatikosto ja imurikaappi käytännön työssä d) hammaskivenpoistolaitteen käytettävyyttä arvioitiin käytännön työssä, toimittaja pyydettiin lähettämään laite arvioitavaksi Klaukkalan hammashoitolaan - Huollon vasteaika painoarvo 10 %, max 10 pistettä o huollon vasteaikapisteet muodostuvat: huolto saman päivän aikana 10 pistettä, seuraavana päivänä 5 pistettä ja myöhemmin 0 pistettä. Hintatekijöiden, käytettävyyden ja huollon vasteaikapisteiden summa on tarjoajan saama kokonaispistemäärä. Eniten kokonaispisteitä osiossaan saanut tarjous voittaa. Tarjousvertailu ja käyttäjäarviointi tehtiin seuraavien tarjottujen laitteiden kesken a) hoitokone (Hammasväline Oy:n Intego CS Sirona, Plandent Oy:n Planmeca Compact i Touch, Dental-Systems Oy Finndent FD8000 P1 ja SäDeMit:n Optimal 09 /Slovadent) b) intraoraaliröntgen (Hammasväline Oy:n Minray+lattia-adapteri, Plandent Oy:n Planmeca ProX Rtg-laite, Dental Systems Oy:n

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta CS2100 Intra Rtg ja SäDeMit:n Prodeny Preva DC) c) kaapisto (Hammasväline Oy:n Kaapisto Classic Hollolan Puuosa, Plandet Oy:n PlanDent hoitokaapisto, Dental-Systems Oy:n Iondent ja SäDeMit JUJU kulmakaapisto 5+2) d) hammaskivenpoistolaite (Hammasväline Oy:n Satelec Newton XS LED, Plandent Oy:n ProPower UltraLED, Dental-Systems Oy:n Various 750 Lux ja SäDeMit:n P9 Auto Water Supply Scaler with Light and Endo Function) Osion e) imumoottorin ja kompressorin kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sisältyy hintatekijät ja huollon vasteaika - Yhteishinnan painoarvo 60 %, max 60 pistettä o hintatekijöiden osalta pisteet lasketaan kaavalla: yhteissummien halvin tarjous/vertailtava tarjous x 60 - Huollon vasteaika painoarvo 40 %, max 40 o huollon vasteaikapisteet muodostuvat: huolto arkivuorokauden sisällä 40 pistettä, seuraavana päivänä 20 pistettä ja myöhemmin 0 pistettä Hintatekijöiden ja huollon vasteaikapisteiden summa on tarjoajan kokonaispiste-määrä. Eniten kokonaispisteitä osiossaan saanut tarjous voittaa. Tarjousten vertailu tehtiin seuraavien tarjottujen laitteiden osalta: Hammasväline Oy:n imumoottori Cattani Medio Jet ja kompressori Cattani , Plandent Oy:n imumoottori 4-6 hoitoyksikölle ja kompressori Cattani / V, Dental-Systems Oy:n imumoottori Cattani Medio-Jet ja kompessori Cattania 3 syl, 75 L ja SäDeMit:n imumoottori Cattani Medio Jet ja kompressori Cattani 3 syl Laitteistojen käyttäjäarvioinnit toimittajien luona tehtiin lukuunottamatta Sädemitä. Sen tuotteiden arviot tehtiin tarjoajan osoittamissa vastaanotoissa Helsingissä tarjoajan edustajien läsnäollessa. Hammaskivenpoistolaitteiden arvioinnit tehtiin Nurmijärven suun terveydenhuollossa. Käytettävyysarviointipisteet on laskettu käytettävyysarvioijien antamien sijalukujen keskiarvoina. Yhteenveto tarjousten vertailusta: a) hammashoitokoneen hintavertailun ja huollon vasteajan pisteet jakautuivat SäDeMit:n hoitokone sai 50 pistettä, Dental-Systems Oy:n 38,21 pistettä, Plandent Oy:n 34,03 pistettä ja Hammasvälineen 32,80 pistettä

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoitokoneissa sijalukujen keskiarvot jakautuivat seuraavasti: Plandent Oy 1,0 Hammasväline 1,83, Dental-Systems 3,0 ja SäDeMit 4,0 käytettävyysarvioinnissa parhaimmaksi arvioitiin Plandent Oy:n laite 50 pistettä, toiseksi paras Hammasväline Oy:n 30 pistettä, kolmanneksi paras Dental-Systems Oy:n 20 pistettä ja neljäs SäDeMit:n 10 pistettä Plandent Oy:n tuoli soveltui hyvin muiden tarjoajien vastaaviin verrattuna eripituisille potilaille, siinä oli helppo saada rento asento ja niskatuen kääntäminen oli kevyttä ja helppoa. Doriovarren ulottuvuus oli hyvä Plandentin ja Hammasvälineen hoitokoneissa. Plandentin hoitokoneen instrumenttisilta koettiin hyväksi, jossa tukeva tarjotin sekä mahdollisuus isompaankin tarjottimeen. Imulaitteet olivat helposti siirrettävät sivuasennossa ja siirrosta huolimatta ergonomisesti käytettävissä. Osion vertailupisteet yhteensä: Plandent Oy 84,03 pistettä, Hammasväline Oy 62,80 pistettä, SäDeMit 60 pistettä ja Dental-Systems Oy 58,12 pistettä. b) intraoraaliröntgenlaitteen hintavertailun ja huollon vasteajan pisteet jakautuivat Dental-Systems Oy:n röntgenlaite sai 50 pistettä, Hammasväline Oy:n 41,64 pistettä, Plandent Oy:n 38,59 pistettä ja SäDeMit:n laite 37,57 pistettä. Röntgenlaitteita ei esitelty. Esitteiden perusteella käytettävyyserot ovat minimaaliset. Kaikki tarjotut laitteet arvioitiin samanarvoisiksi ja saivat jaetun 1. sijan Osion vertailupisteet yhteensä: Dental-Systems Oy 100 pistettä, Hammasväline Oy 91,64 pistettä, Plandent Oy 88,59 pistettä ja SäDeMit 87,57 pistettä. c) kaapisto hintavertailun ja huollon vasteaika pisteet jakautuvat SäDeMit:n kaapisto sai 50 pistettä, Hammasväline Oy:n 48,17 pistettä, Plandent Oy:n 45,84 pistettä ja Dental-Systems Oy:n 44,13 pistettä Kaapistojen sijalukujen keskiarvot jakautuivat seuraavasti: Hammasväline 1,17, Plandent 1,67, Dental-Systems 3,0 ja SäDeMit 4,0 käytettävyysarvioinnissa parhaimmaksi kaapistoksi arvioitiin Hammasväline Oy:n kaapisto 50 pistettä, toiseksi parhaimmaksi Plandent Oy:n 30 pistettä, kolmanneksi parhaaksi Dental-Systems Oy:n 20 pistettä ja neljänneksi parhaimmaksi SäDeMit 10 pistettä. Hammasvälineen kaapisto koettiin hyväksi kaapistoksi, jossa tukeva työtaso ja laadukkaat materiaalit.

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta osion vertailupisteet yhteensä: Hammasväline Oy 98,17 pistettä, Plandent Oy 85,84 pistettä, Dental-Systems Oy 64,13 pistettä ja SäDeMit 60 pistettä. d) hammaskivenpoistolaite ja 10 kärkien yhteishinnan sekä huollon vasteajan pisteet jakautuivat SäDeMit 50 pistettä, Plandent Oy 24,99 pistettä, Dental-Systems Oy 24,22 pistettä ja Hammasväline Oy 23,63 pistettä. käytettävyysarvioinnissa parhaimmaksi laitteeksi arvioitiin Dental Systemsin laite 50 pistettä, toiseksi parhaimmaksi Plandentin 30 pistettä ja kolmanneksi parhaaksi SäDeMitin laite 20 pistettä. Hammasväline ei toimittanut laitetta koekäyttöön, joten se jäi arvioimatta. Dental Systemsin laite oli arvioijien mielestä hiljaisin, käsikappale ergonomisin lisäksi kärjet koettiin parhaimmiksi. Plandentin käsikappaleessa plussa ovat vaihdettavat suojat, kärkien käytettävyydestä ei pidetty. SäDeMitin laitteen häiritsevän kovaan ääneen kiinnitettiin arvioinnissa huomiota. Irtonaisesta vesisäiliöstä ei pidetty. osion vertailupisteet yhteensä: Dental Systems Oy 74,22 pistettä, SäDeMit 70 pistettä, Plandent Oy 54,99 pistettä ja Hammasväline Oy 24,22 e) imumoottorin ja kompressorin yhteishinnan ja huollon vasteaika vertailussa Dental Systems Oy:n laitteet saivat täydet 100 pistettä, SäDeMit:n laitteet 89,29 pistettä, Hammasväline Oy:n laitteet 86,43 pistettä ja Plandent Oy:n laitteet 84,67 pistettä. Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että a) hammashoitokoneet Planmeca Compact i Touch hankitaan Plandent Oy:ltä tarjouspyynnön mukaisesti hintaan / kpl b) intraoraaliröntgenlaitteet CS2100 Intra Röntgen hankitaan Dental-Systems Oy:ltä tarjouspyynnön mukaisesti hintaan 2412,70 / kpl c) kaapistot Kaapisto Classic Hollolan Puuosa hankitaan Hammasväline Oy:ltä tarjouspyynnön mukaisesti hintaan 4600 / kpl d) hammaskivenpoistolaite Varios 750 Lux ja valitut kärjet hankitaan Dental-Systems Oy:ltä tarjouspyynnön mukaisesti yhteishintaan 2109,11 / kpl e) imumoottori Cattani Medio-Jet ja kompressori Cattania 3 syl hankitaan tarjouspyynnön mukaisesti Dental-Systems Oy:ltä

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteishintaan 3134,31 Lisätietoja: Ari Sarkkinen, johtava hammaslääkäri puh Kari Ylitie, hankintajohtaja puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta HANKINTAOIKAISU LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIA- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN HANKINNASTA SOSTER 50 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapia- ja tutkimuspalveluiden hankinnasta tehtiin päätös SOSTER 44, jolla kaikkien hyväksyttyjen tarjoajien kanssa tehdään puitesopimukset. Päätöksen jälkeen hankintayksikkö huomasi, että päätöksessä oli toimintaterapian kotikäyntikorvauksen hinta virheellinen. Auron Vantaan Fysioterapian kotikäyntikorvaus päätöksessä oli 60, tarjouksessa hinta on 39. Auron Vantaan Fysioterapian sijaluku muuttuu sijalta 6. sijaan 3. Debora Fysio Oy:n kotikäyntikorvaus päätöksessä oli 45, tarjouksessa hinta on 100. Debora Fysio Oy:n sijaluku muuttuu sijalta 3. sijaan 13. Lisäksi puheterapian, neuropsykologisen kuntoutuksen ja terapiapalveluiden kotikäyntikorvauksen merkintä tarjoukseen oli tulkinnanvarainen, Neuropsykologipalvelu Ludus Oy:llä, ProNeuron Oy:llä, Mayet Oy:llä, Oppimiskeskus Hippo Oy:llä ja Puheterapeutti Satu Keinäsellä. Puheterapian kotikäyntejä tekevät puheterapeutti Satu Keinänen ja Neuropsykologipalvelu Ludus Oy. Kotikäynnistä maksettava kotikäyntikorvaus puheterapeutti Satu Keinäsellä on 30 ja sijajärjestys 1., Neuropsykologipalvelu Ludus Oy:llä 154, sijajärjestys 7. Neuropsykologisen kuntoutuksen ja terapiapalveluiden kotikäyntejä tekevät myös Mayet Oy kotikäyntikorvaus 100 ja sijaluku 2. ja Oppimiskeskus Hippo Oy 90 ja sijaluku 3. ja Neuropsykologipalvelu Ludus Oy:n kotikäyntikorvaus 154 sijaluku 4. ProNeuron Oy antaa terapiaa vain vastaanottokäyntinä. Tällä hankintaoikaisulla kumotaan aiempi toimintaterapian, puheterapian sekä neuropsykologisen kuntoutuksen ja terapian kotikäyntien osalta tehty päätös. Esitys: Perustelut Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että toimintaterapian, puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen ja terapian kotikäyntien osalta hankintaa koskeva päätös / SOSTER 44 kumotaan ja tällä päätöksellä vahvistetaan uudet kotikäyntien palveluntuottajat, heidän ensisijaisuusjärjestys ja hinnat. Hankintayksikön tarjouspyyntöä ja palveluntuottajien tarjousta oli tulkittu virheellisesti. Tulkintavirheiden oikaisemiseksi toimintaterapeuttien, puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen ja terapian sijalukuihin vaikuttava hintatieto muutetaan oikeaksi ja päätöstä korjataan korjausten edellyttämällä tavalla.

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lisätietoja: Kari Ylitie, hankintajohtaja puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä 45 tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan kirjaamoon viimeistään ennen viraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. :stä 47, 48 ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska a) päätökset koskevat vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa tai b) niistä voi tehdä kunnallisvalituksen. 2. VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta asianosainen ja kunnan jäsen. :stä 47, 48 ei saa valittaa, koska päätöksestä tehdään ensimmäisessä vaiheessa 1. kohdan mukaisesti oikaisuvaatimus. :stä ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kir jallisella valituksella, joka on toimitettava valitusviranomaiselle ennen viraston au kioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä tiedoksisaannista. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus - / valituskirjelmä Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys siitä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen / valituksen tekemisen aika seuraavassa todetun mukaisesti lasketaan.

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Oikaisuvaatimus- / valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen / valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse lähetettävä oikaisuvaatimus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymistä. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta Käyntiosoite: Kiljavantie 539, Kiljava Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Sähköposti: Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: Markkinaoikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki sähköposti: Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa ja markkinaoikeudessa 244 euroa. 3. HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOI- KEUTEEN :n 46, :n 49, :n 50 osalta Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu).

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintame nettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältä vä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet tämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan kat sotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tie doksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi käyntiosoite: Kiljavantie 539, Kiljava

20 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asiois sa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätökses tä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältä vä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet tämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan kat sotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tie doksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

21 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tie doksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoi keudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, joll ei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankinta yksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti:

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.11.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 92 VALTUUSTOALOITE VPL-MATKOJEN SIIRTÄMISESTÄ SEURAAVALLE KAUDELLE 93 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 7 94 TIEDOKSI

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014 Aika: Keskiviikko 20.8.2014 klo. 17.00 17.40 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Kari

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 25.4.2013 18:30 Kokousaika Torstaina 25.4.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015 Aika: Torstai 13.8.2015 klo. 18.00 19.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Terveyskeskuksen apuvälinelainaamotilan rakentaminen 3

Sisällysluettelo. 42 Terveyskeskuksen apuvälinelainaamotilan rakentaminen 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.06.2015 Sisällysluettelo Sivu 42 Terveyskeskuksen apuvälinelainaamotilan rakentaminen 3 43 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot