NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 45 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET VUONNA MAMMOGRAFIASEULONNANHANKINNAN OPTIO-OIKEUDEN KÄYTTÖ 47 ILMOITUKSET 7 48 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT 8 49 PÄÄTÖSESITYS HAMMASHUOLLON KONEYKSIKÖISTÄ 9 50 HANKINTAOIKAISU LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIA- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN HANKINNASTA

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 17:00-18:15 Paikka teknisten kokoushuone Osallistujat Läsnä Salonen Tarja, KESK puheenjohtaja Lihr Jyrki, KOK varapuheenjohtaja Berg Tiina, KOK jäsen Haverinen Paula, KD varajäsen Lappalainen Mira, PerusS jäsen Oksa Jari, SDP jäsen Paulanto Kaisu, VIHR sit. varajäsen Salminen Tommi, KESK varajäsen Samanen Kai, PerusS jäsen Sinisalo-Katajisto Petra, jäsen SDP Tapiolinna Maiju, PerusS kunnanhallituksen edustaja poistui kello 17:32 :n 48 käsittelyn aikana Jokinen Minna, PerusS kunnanhallituksen edustajan vara saapui kello 17:32 :n 48 käsittelyn aikana Pentti Erja esittelijä Aarela Susanna pöytäkirjanpitäjä Herola Mervi asiantuntija Nousiainen Sannamari asiantuntija poistui kello 17:50 :n 48 käsittelyn jälkeen Salminen Ilpo asiantuntija Sarkkinen Ari asiantuntija Poissa Haapalainen Johannes, KD Hakala Kristiina, KOK Kopsala Maritta, VIHR Sivula Marko, KESK Lihr Anton Hägglund Marita Kantola Paula Ponkala Veli-Matti Sainio Tarja jäsen jäsen jäsen jäsen nuorisovaltuuston edustaja asiantuntija asiantuntija asiantuntija asiantuntija Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petra Sinisalo-Katajisto ja Jyrki Lihr paitsi 49 ja 50. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Tarja Salonen puheenjohtaja Susanna Aarela pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Petra Sinisalo-Katajisto Jyrki Lihr Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Todistaa Susanna Aarela pöytäkirjanpitäjä

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET VUONNA 2014 SOSTER 45 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan talousarviossa on vuonna 2014 varattu euroa jaettavaksi avustuksina vanhus-, veteraani- ja sosiaali- ja terveysalan yhdistyksille, joiden toiminta tukee sosiaalija terveystoimen strategiaa ja lisäksi edistää nurmijärveläisten hyvintointia, ehkäisee nurmijärveläisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia ja auttaa ongelmia kohdanneita nurmijärveläisiä ja heidän perheitään. Nurmijärven kunnan strategisten linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveystoimen toimiala painottaa palveluissaan seuraavia valintoja: 1) asukkaille monipuoliset ja kustannustehokkaat palvelut 2) lasten ja nuorten hyvinvointi ja perheiden tukeminen 3) ikäihmisten hyvintointi 4) pitkäaikaissairaiden hyvinvoinnin turvaaminen 5) parantunut toiminnan tuottavuus ja kustannusten läpinäkyvyys 6) vuorovaikutteinen ja avoin toiminta Toimialan tarkoituksena on edistää ja tukea väestön hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla terveys-, perhe-, ja sosiaali- ja liikuntapalveluita. Tavoitteena on lisätä kuntalaisten henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvintointia sekä tuottaa kuntalaisille laadukkaita hyvinvointipalveluita. Samaan toimintaan Nurmijärven kunnalta voi saada avustusta vain yhden avustuksen muodossa. Avustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan avustuksensaajan tarkoitukseen myös muualta kuin Nurmijärven kunnalta haetut ja saadut tuet ja avustukset. Avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus. Toiminta-avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja laajuus. Avustettavan toiminnan tulee edistää lautakunnan strategisten tavoitteiden toteutumista sekä sen on tuettava ja täydennettävä lautakunnan toimintaa. Avustettavan toiminnan tulee tukea hallintokunnan vahvistettua toimintasuunnitelmaa ja painopistealueita. Hakijan omarahoitusosuuden avustettavaan toimintaan tulee olla vähintään 50 %:ia. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto. Lautakunta voi asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja, joista on ilmoitettava avustuksen saajalle myöntämisen yhteydessä. Näissä tapauksissa avustuksensaajan tulee tehdä lautakunnan vaatimat selvitykset toiminnastaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta voi myöntää määrärahojensa puitteissa myös kohde-/projektiavustuksia. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän avustussäännön mukaan hakijayhteisön tulee toimittaa toiminta-auvushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta määräaikaan mennessä - toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan - talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan - viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös, sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma - viimeisin tilintarkastajien lausunto. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijalle, jonka hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Lautakunta voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja korjauspyynnössä asetetussa määräajassa jätetään käsittelemättä. Avustukset on kuulutettu haettavaksi mennessä. Kuulutuksen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiä avustuksia haetaan tätä varten tarkoitetulla avustusten hakulomakkeella, jossa on myös mainittu hakemukseen tarvittavat liitteet. Määräaikaan hakemuksia saapui 24 kappaletta. Avustuksia on haettu yhteensä euroa. Avustusmäärärahaa jaettaessa on katsottu koko hakijamäärä. Perusteena on nurmijärveläinen jäsenmäärä ja tämän lisäksi on painotusta sotaveteraanijärjestöihin, invalidi- ja kehitysvammajärjestöihin. Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää avustusmäärärahan jakamisesta oheisen liitteen mukaisesti. Lisätietoja: Erja Pentti, sosiaali- ja terveysjohtaja puh Sannamari Nousiainen, vs. hallintopäällikkö puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta MAMMOGRAFIASEULONNANHANKINNAN OPTIO-OIKEUDEN KÄYTTÖ SOSTER 46 Nurmijärven sosiaali- ja terveystoimen toimiala kilpailutti kansanterveyslakiin ja -asetukseen perustuvien rintasyöpä- (mammografia) seulon tatutkimusten palvelut sopi muskaudella Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23 / 2012 hankkia palvelun Suomen Terveystalolta ajanjaksolle Hankinta si sälsi kahden vuoden op tion. Option mahdollises ta käytöstä on tehtävä erilli nen päätös. Sopimusvaiheessa on yhteisymmärryksessä palveluntuottajan kanssa sopimuskautta muutettiin , jotta kuvausten toteuttaminen olisi sujuvaa. Optiokaudesta on päätettävä mennessä. Seulontakuvaukset on tehty Helsingin Kampissa. Yhteistyö palveluntuottaja kanssa on sujunut hyvin ja laatuongelmista ei ole tullut palautetta. Vuonna 2013 hankinnan arvo oli Suomen Terveystalon asiakkuusjohtaja Riitta Larpa esittää sähköpostissa Terveystalon halukkuudesta jatkaa mammografiaseulontaa entisin ehdoin ja entisellä hinnalla (19.44 / tutkimus) optiovuodet Hyvien kokemusten perusteella on järkevää jatkaa yhteistyötä Suomen Terveystalon kanssa seminkin kun hinta pysyy samana. Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että optiomahdollisuus vuosille käytetään ja toimialajohtaja allekirjoittaa jatkosopimuksen. Lisätietoja: Ilpo Salminen, johtava ylilääkäri puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUKSET SOSTER 47 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavaa: 1) Muistio / keskutelutilaisuus uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön toimeenpanosta (liite) 2) Vanhusneuvoston pöytäkirjat , ja ) Vammaisneuvoston pöytäkirjat ja ) Toimeentulotuen käsittelyaika on 13 päivää. 5) Sosiaali- ja terveystoimen toimialan valmiussuunnitelman päivitys 6) Ulkomaalaistaustaisten toimeentulotukiohje (liite) Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi. Lisätietoja: Erja Pentti, sosiaali- ja terveysjohtaja puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT SOSTER 48 SISÄINEN POSTI WOIMALAN TYÖLLISYYSPALVELUIDEN TEHTÄVÄNÄ / keskusteluasia Kunnan sisäisen postin kilpailutus on ollut meneillään, mutta se jouduttiin keskeyttämään. Koska kilpailutus on keskeytetty sitä tullaan jatkamaan Hankintapalvelukeskuksen toimesta, jonka vastuuhenkilö on Kari Ylitie. Kilpailutukseen jää isommalla kalustolla tehtävät kuljetukset eli yli 3500 kg kalusto ja C-ajokorttiluokkaa edellyttävä kuljettaminen. Kilpailutukset tehdään puitesopimusperiaatteella. Tarkoituksena on, että kilpailutuksen ulkopuolelle jäävä sisäinen posti tulisi Woimalan tehtäväksi. Tällaista kuljetusta on mm. säännöllinen kirjeposti sekä varaston toimitukset kunnan yksiköille tms. kunnan sisäinen kuljetus. Kuljetukseen tarvitaan pakettiauto, johon riittää B-kortti, muut isommat tavarakuljetukset siis kilpailutetaan. Keskustelun pohjana on ollut se, että kuljetustilaukset tultaisiin keskittämään yhteen paikkaan eli Woimalaan, josta tarvittaessa tilataan kilpailutettu toimittaja. Kuljetukset lähtevät erikseen ilmoitetut ajojärjestelijän kautta. Laskutuksessa käytetään nykyistä toimintamallia ja toimintaa jatketaan samalla työskentelymallilla ja kulutasorakenteella kuin nyt. (kilometrikorvaus). Kuljetukset ovat harvoin kiireellisiä, joten kunnan yksiköille on muistutettava toimitusajoista. Tilaajien tulee muistaa ennakoida tilaustarpeitaan. Sisäinen posti voisi siirtyä kunnan omaksi työllistämispalveluiden tehtäväksi alkaen.tällöin ensi vaiheessa aloitettaisiin säännöllinen postin jako ja kiireelliseen ja ylimääräiseen ajoon käytetään apuna kilpailutettua kuljetusyritystä. Näiden ajojen määrää vähenee asteittain, kun Woimala saa kuljetuspalvelut. Sisäisen postin kuljettaminen olisi näin osa kunnan työllistämisen toimia ja tarkoituksena on työllistää nurmijärveläisiä. Lisäksi kuljetustehtävissä apukuljettajana voidaan käyttää Woimalan asiakasryhmiä työtoiminnassa perehtymässä kuljetustyöhön. Lisätietoja: Veli-Matti Ponkala, sosiaalipalvelupäällikkö puh Carita Turunen, vastaava ohjaaja, Typ puh

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta PÄÄTÖSESITYS HAMMASHUOLLON KONEYKSIKÖISTÄ SOSTER 49 Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveystoimen investointisuunnitelmassa olevat kaksi hammashoitoyksikköä ja Klaukkalan terveysasemalle saneerattaviin suun terveydenhuollon neljään hoitohuoneeseen tarvittavat laitteet ja kalusteet. Vuoden 2014 syyskuussa hankitaan 2 kpl hoitokonetta ja hammaskivenpoisto-laitetta, laitekokonaisuudet tullaan hankkimaan Klaukkalan hammashoitolaan. Hankittavilla laitteilla korvataan vuonna 2003 hankitut koneet. Hammaskivenpoistolaitteiden kehitys on ollut merkittävää. Ne hankitaan hoitokoneista irrallisina käytettävyyden parantamiseksi, jolloin uusia laitteita voidaan tarvittaessa käyttää myös muissa hoitohuoneissa. Klaukkalan terveysasemalle saneerataan tilat suun terveydenhuollolle, aloitettu 2014 ja valmistuu vuonna Suunnittelun ja rakennustyön mahdollistamiseksi huoneisiin tarvittavat laitteet ja kalusteet kilpailutetaan jo nyt. Neljään hoitohuoneiseen vuonna 2015 hankitaan; hoitokoneet, kaapistot, intraoraaliröntgenlaitteet, imumoottori ja kompressori. Hoitokoneet ovat henkilökunnan pääasiallinen työväline. Niiden käyttöikä tulee olemaan todennäköisesti yli 10 vuotta. Jo hyvin pienellä tehokkuusedulla säästetään tässä ajassa merkittävästi kuluissa. Tästä syystä pisteytyksessä on korostettu käytettävyyttä. Sen arvioijat ovat laitteiden tulevat käyttäjät. Hankinnat kilpailutettiin avoimena EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilma hankintailmoitus-järjestelmässä ja Nurmijärven kunnan kotisivuilla Internetissä.. Tarjouspyyntöön ja sen sisältöön liittyviä lisätietoja annettiin kirjallisesti. Kysymykset ja tietopyynnöt tarjouspyynnöstä pyydettiin toimittamaan klo mennessä. Kaikkiin tehtyihin kysymyksiin ja tietopyyntöihin vastattiin ja vastaukset julkaistiin ilmoitetun määräajan puitteissa Nurmijärven kunnan kotisivuilla Määräajan loppuun mennessä klo mennessä saapui avauspöytäkirjassa mainitut 4 kpl tarjousta (liite 1). Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut. Tarjouspyynnössä oli kuvattu hankintaprosessin menettelyvaiheet: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Tarjoukset, jotka täyttävät kohtien 1. ja 2. asetetut vaatimukset

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta vertaillaan. Hankinnan ratkaisuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjoukset vertaillaan ja päätetään osa-alueittain: a) hammashoitokone b) intraoraaliröntgen c) kaapisto d) hammaskivenpoistolaite e) imumoottori ja kompressori Osioiden a)-d) kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sisältyy hintatekijät, käytettävyysarviointi ja huollon vasteaika - Hinta painoarvo 40 %, max 40 pistettä o hintatekijöiden osalta pisteet lasketaan kaavalla: halvin tarjous/vertailtava tarjous x 40 - Käytettävyys painoarvo 50 %, max 50 pistettä o käytettävyyden osalta kokonaispisteet muodostuvat: parhaaksi arvioitu saa 50 pistettä, toiseksi parhaimmaksi arvioitu 30 pistettä, kolmas 20 pistettä, neljäs 10 pistettä ja siitä eteenpäin 0 pistettä. a) Hammashoitokoneen käytettävyysarvioinnissa arvioitiin valaisin, tuoli, jalkakytkin, instrumentit, instrumenttisilta ja imulaiteet b) intraoraaliröntgenlaitteen käytettävyysarvioinnissa arvioitiin suuntainkartio käytännön työssä, ajan säätö, varsi ja lattia-adapteria c) hammashoitokaapiston käytettävyysarvioinnissa arvioitiin ovet, työtaso, laatikosto ja imurikaappi käytännön työssä d) hammaskivenpoistolaitteen käytettävyyttä arvioitiin käytännön työssä, toimittaja pyydettiin lähettämään laite arvioitavaksi Klaukkalan hammashoitolaan - Huollon vasteaika painoarvo 10 %, max 10 pistettä o huollon vasteaikapisteet muodostuvat: huolto saman päivän aikana 10 pistettä, seuraavana päivänä 5 pistettä ja myöhemmin 0 pistettä. Hintatekijöiden, käytettävyyden ja huollon vasteaikapisteiden summa on tarjoajan saama kokonaispistemäärä. Eniten kokonaispisteitä osiossaan saanut tarjous voittaa. Tarjousvertailu ja käyttäjäarviointi tehtiin seuraavien tarjottujen laitteiden kesken a) hoitokone (Hammasväline Oy:n Intego CS Sirona, Plandent Oy:n Planmeca Compact i Touch, Dental-Systems Oy Finndent FD8000 P1 ja SäDeMit:n Optimal 09 /Slovadent) b) intraoraaliröntgen (Hammasväline Oy:n Minray+lattia-adapteri, Plandent Oy:n Planmeca ProX Rtg-laite, Dental Systems Oy:n

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta CS2100 Intra Rtg ja SäDeMit:n Prodeny Preva DC) c) kaapisto (Hammasväline Oy:n Kaapisto Classic Hollolan Puuosa, Plandet Oy:n PlanDent hoitokaapisto, Dental-Systems Oy:n Iondent ja SäDeMit JUJU kulmakaapisto 5+2) d) hammaskivenpoistolaite (Hammasväline Oy:n Satelec Newton XS LED, Plandent Oy:n ProPower UltraLED, Dental-Systems Oy:n Various 750 Lux ja SäDeMit:n P9 Auto Water Supply Scaler with Light and Endo Function) Osion e) imumoottorin ja kompressorin kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sisältyy hintatekijät ja huollon vasteaika - Yhteishinnan painoarvo 60 %, max 60 pistettä o hintatekijöiden osalta pisteet lasketaan kaavalla: yhteissummien halvin tarjous/vertailtava tarjous x 60 - Huollon vasteaika painoarvo 40 %, max 40 o huollon vasteaikapisteet muodostuvat: huolto arkivuorokauden sisällä 40 pistettä, seuraavana päivänä 20 pistettä ja myöhemmin 0 pistettä Hintatekijöiden ja huollon vasteaikapisteiden summa on tarjoajan kokonaispiste-määrä. Eniten kokonaispisteitä osiossaan saanut tarjous voittaa. Tarjousten vertailu tehtiin seuraavien tarjottujen laitteiden osalta: Hammasväline Oy:n imumoottori Cattani Medio Jet ja kompressori Cattani , Plandent Oy:n imumoottori 4-6 hoitoyksikölle ja kompressori Cattani / V, Dental-Systems Oy:n imumoottori Cattani Medio-Jet ja kompessori Cattania 3 syl, 75 L ja SäDeMit:n imumoottori Cattani Medio Jet ja kompressori Cattani 3 syl Laitteistojen käyttäjäarvioinnit toimittajien luona tehtiin lukuunottamatta Sädemitä. Sen tuotteiden arviot tehtiin tarjoajan osoittamissa vastaanotoissa Helsingissä tarjoajan edustajien läsnäollessa. Hammaskivenpoistolaitteiden arvioinnit tehtiin Nurmijärven suun terveydenhuollossa. Käytettävyysarviointipisteet on laskettu käytettävyysarvioijien antamien sijalukujen keskiarvoina. Yhteenveto tarjousten vertailusta: a) hammashoitokoneen hintavertailun ja huollon vasteajan pisteet jakautuivat SäDeMit:n hoitokone sai 50 pistettä, Dental-Systems Oy:n 38,21 pistettä, Plandent Oy:n 34,03 pistettä ja Hammasvälineen 32,80 pistettä

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Hoitokoneissa sijalukujen keskiarvot jakautuivat seuraavasti: Plandent Oy 1,0 Hammasväline 1,83, Dental-Systems 3,0 ja SäDeMit 4,0 käytettävyysarvioinnissa parhaimmaksi arvioitiin Plandent Oy:n laite 50 pistettä, toiseksi paras Hammasväline Oy:n 30 pistettä, kolmanneksi paras Dental-Systems Oy:n 20 pistettä ja neljäs SäDeMit:n 10 pistettä Plandent Oy:n tuoli soveltui hyvin muiden tarjoajien vastaaviin verrattuna eripituisille potilaille, siinä oli helppo saada rento asento ja niskatuen kääntäminen oli kevyttä ja helppoa. Doriovarren ulottuvuus oli hyvä Plandentin ja Hammasvälineen hoitokoneissa. Plandentin hoitokoneen instrumenttisilta koettiin hyväksi, jossa tukeva tarjotin sekä mahdollisuus isompaankin tarjottimeen. Imulaitteet olivat helposti siirrettävät sivuasennossa ja siirrosta huolimatta ergonomisesti käytettävissä. Osion vertailupisteet yhteensä: Plandent Oy 84,03 pistettä, Hammasväline Oy 62,80 pistettä, SäDeMit 60 pistettä ja Dental-Systems Oy 58,12 pistettä. b) intraoraaliröntgenlaitteen hintavertailun ja huollon vasteajan pisteet jakautuivat Dental-Systems Oy:n röntgenlaite sai 50 pistettä, Hammasväline Oy:n 41,64 pistettä, Plandent Oy:n 38,59 pistettä ja SäDeMit:n laite 37,57 pistettä. Röntgenlaitteita ei esitelty. Esitteiden perusteella käytettävyyserot ovat minimaaliset. Kaikki tarjotut laitteet arvioitiin samanarvoisiksi ja saivat jaetun 1. sijan Osion vertailupisteet yhteensä: Dental-Systems Oy 100 pistettä, Hammasväline Oy 91,64 pistettä, Plandent Oy 88,59 pistettä ja SäDeMit 87,57 pistettä. c) kaapisto hintavertailun ja huollon vasteaika pisteet jakautuvat SäDeMit:n kaapisto sai 50 pistettä, Hammasväline Oy:n 48,17 pistettä, Plandent Oy:n 45,84 pistettä ja Dental-Systems Oy:n 44,13 pistettä Kaapistojen sijalukujen keskiarvot jakautuivat seuraavasti: Hammasväline 1,17, Plandent 1,67, Dental-Systems 3,0 ja SäDeMit 4,0 käytettävyysarvioinnissa parhaimmaksi kaapistoksi arvioitiin Hammasväline Oy:n kaapisto 50 pistettä, toiseksi parhaimmaksi Plandent Oy:n 30 pistettä, kolmanneksi parhaaksi Dental-Systems Oy:n 20 pistettä ja neljänneksi parhaimmaksi SäDeMit 10 pistettä. Hammasvälineen kaapisto koettiin hyväksi kaapistoksi, jossa tukeva työtaso ja laadukkaat materiaalit.

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta osion vertailupisteet yhteensä: Hammasväline Oy 98,17 pistettä, Plandent Oy 85,84 pistettä, Dental-Systems Oy 64,13 pistettä ja SäDeMit 60 pistettä. d) hammaskivenpoistolaite ja 10 kärkien yhteishinnan sekä huollon vasteajan pisteet jakautuivat SäDeMit 50 pistettä, Plandent Oy 24,99 pistettä, Dental-Systems Oy 24,22 pistettä ja Hammasväline Oy 23,63 pistettä. käytettävyysarvioinnissa parhaimmaksi laitteeksi arvioitiin Dental Systemsin laite 50 pistettä, toiseksi parhaimmaksi Plandentin 30 pistettä ja kolmanneksi parhaaksi SäDeMitin laite 20 pistettä. Hammasväline ei toimittanut laitetta koekäyttöön, joten se jäi arvioimatta. Dental Systemsin laite oli arvioijien mielestä hiljaisin, käsikappale ergonomisin lisäksi kärjet koettiin parhaimmiksi. Plandentin käsikappaleessa plussa ovat vaihdettavat suojat, kärkien käytettävyydestä ei pidetty. SäDeMitin laitteen häiritsevän kovaan ääneen kiinnitettiin arvioinnissa huomiota. Irtonaisesta vesisäiliöstä ei pidetty. osion vertailupisteet yhteensä: Dental Systems Oy 74,22 pistettä, SäDeMit 70 pistettä, Plandent Oy 54,99 pistettä ja Hammasväline Oy 24,22 e) imumoottorin ja kompressorin yhteishinnan ja huollon vasteaika vertailussa Dental Systems Oy:n laitteet saivat täydet 100 pistettä, SäDeMit:n laitteet 89,29 pistettä, Hammasväline Oy:n laitteet 86,43 pistettä ja Plandent Oy:n laitteet 84,67 pistettä. Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että a) hammashoitokoneet Planmeca Compact i Touch hankitaan Plandent Oy:ltä tarjouspyynnön mukaisesti hintaan / kpl b) intraoraaliröntgenlaitteet CS2100 Intra Röntgen hankitaan Dental-Systems Oy:ltä tarjouspyynnön mukaisesti hintaan 2412,70 / kpl c) kaapistot Kaapisto Classic Hollolan Puuosa hankitaan Hammasväline Oy:ltä tarjouspyynnön mukaisesti hintaan 4600 / kpl d) hammaskivenpoistolaite Varios 750 Lux ja valitut kärjet hankitaan Dental-Systems Oy:ltä tarjouspyynnön mukaisesti yhteishintaan 2109,11 / kpl e) imumoottori Cattani Medio-Jet ja kompressori Cattania 3 syl hankitaan tarjouspyynnön mukaisesti Dental-Systems Oy:ltä

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteishintaan 3134,31 Lisätietoja: Ari Sarkkinen, johtava hammaslääkäri puh Kari Ylitie, hankintajohtaja puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta HANKINTAOIKAISU LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIA- JA TUTKIMUSPALVELUIDEN HANKINNASTA SOSTER 50 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapia- ja tutkimuspalveluiden hankinnasta tehtiin päätös SOSTER 44, jolla kaikkien hyväksyttyjen tarjoajien kanssa tehdään puitesopimukset. Päätöksen jälkeen hankintayksikkö huomasi, että päätöksessä oli toimintaterapian kotikäyntikorvauksen hinta virheellinen. Auron Vantaan Fysioterapian kotikäyntikorvaus päätöksessä oli 60, tarjouksessa hinta on 39. Auron Vantaan Fysioterapian sijaluku muuttuu sijalta 6. sijaan 3. Debora Fysio Oy:n kotikäyntikorvaus päätöksessä oli 45, tarjouksessa hinta on 100. Debora Fysio Oy:n sijaluku muuttuu sijalta 3. sijaan 13. Lisäksi puheterapian, neuropsykologisen kuntoutuksen ja terapiapalveluiden kotikäyntikorvauksen merkintä tarjoukseen oli tulkinnanvarainen, Neuropsykologipalvelu Ludus Oy:llä, ProNeuron Oy:llä, Mayet Oy:llä, Oppimiskeskus Hippo Oy:llä ja Puheterapeutti Satu Keinäsellä. Puheterapian kotikäyntejä tekevät puheterapeutti Satu Keinänen ja Neuropsykologipalvelu Ludus Oy. Kotikäynnistä maksettava kotikäyntikorvaus puheterapeutti Satu Keinäsellä on 30 ja sijajärjestys 1., Neuropsykologipalvelu Ludus Oy:llä 154, sijajärjestys 7. Neuropsykologisen kuntoutuksen ja terapiapalveluiden kotikäyntejä tekevät myös Mayet Oy kotikäyntikorvaus 100 ja sijaluku 2. ja Oppimiskeskus Hippo Oy 90 ja sijaluku 3. ja Neuropsykologipalvelu Ludus Oy:n kotikäyntikorvaus 154 sijaluku 4. ProNeuron Oy antaa terapiaa vain vastaanottokäyntinä. Tällä hankintaoikaisulla kumotaan aiempi toimintaterapian, puheterapian sekä neuropsykologisen kuntoutuksen ja terapian kotikäyntien osalta tehty päätös. Esitys: Perustelut Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että toimintaterapian, puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen ja terapian kotikäyntien osalta hankintaa koskeva päätös / SOSTER 44 kumotaan ja tällä päätöksellä vahvistetaan uudet kotikäyntien palveluntuottajat, heidän ensisijaisuusjärjestys ja hinnat. Hankintayksikön tarjouspyyntöä ja palveluntuottajien tarjousta oli tulkittu virheellisesti. Tulkintavirheiden oikaisemiseksi toimintaterapeuttien, puheterapian ja neuropsykologisen kuntoutuksen ja terapian sijalukuihin vaikuttava hintatieto muutetaan oikeaksi ja päätöstä korjataan korjausten edellyttämällä tavalla.

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lisätietoja: Kari Ylitie, hankintajohtaja puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä 45 tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan kirjaamoon viimeistään ennen viraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. :stä 47, 48 ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska a) päätökset koskevat vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa tai b) niistä voi tehdä kunnallisvalituksen. 2. VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta asianosainen ja kunnan jäsen. :stä 47, 48 ei saa valittaa, koska päätöksestä tehdään ensimmäisessä vaiheessa 1. kohdan mukaisesti oikaisuvaatimus. :stä ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kir jallisella valituksella, joka on toimitettava valitusviranomaiselle ennen viraston au kioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä tiedoksisaannista. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus - / valituskirjelmä Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys siitä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen / valituksen tekemisen aika seuraavassa todetun mukaisesti lasketaan.

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Oikaisuvaatimus- / valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen / valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse lähetettävä oikaisuvaatimus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymistä. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta Käyntiosoite: Kiljavantie 539, Kiljava Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Sähköposti: Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: Markkinaoikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki sähköposti: Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa ja markkinaoikeudessa 244 euroa. 3. HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOI- KEUTEEN :n 46, :n 49, :n 50 osalta Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu).

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintame nettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältä vä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet tämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan kat sotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tie doksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi käyntiosoite: Kiljavantie 539, Kiljava

20 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asiois sa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätökses tä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältä vä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet tämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan kat sotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tie doksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

21 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tie doksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoi keudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, joll ei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankinta yksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti:

Sosiaali- ja terveyslautakunta 49 17.06.2014 PÄÄTÖSESITYS HAMMASHUOLLON KONEYKSIKÖISTÄ

Sosiaali- ja terveyslautakunta 49 17.06.2014 PÄÄTÖSESITYS HAMMASHUOLLON KONEYKSIKÖISTÄ Sosiaali- ja terveyslautakunta 49 17.06.2014 PÄÄTÖSESITYS HAMMASHUOLLON KONEYKSIKÖISTÄ SOSTER 49 Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveystoimen investointisuunnitelmassa olevat kaksi hammashoitoyksikköä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 34/2017

Päätöspöytäkirja 34/2017 Päätöspöytäkirja 34/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 22.6.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1559/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut F-luokan öljyntorjunta-aluksen hankinta Palomestari Markku Rintala:

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 43/2017

Päätöspöytäkirja 43/2017 Päätöspöytäkirja 43/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 15.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1828/02.08.00/2017 Otsikko Akkutoimisten pelastusvälineiden hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö Ilkka

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja Hallintojohtaja 5.9.2017 1 7 HANKINTAPÄÄTÖS, ATERIAPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS Strateginen johto, liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen 31.8.2017 Kangasalan kunta järjesti tarjouskilpailun ateriapalvelukuljetusten

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta.

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta. Pohjois-Ka rj a la n sosiaali - ja terveys- palvelujen kuntayhtymä 9702 Tilayksikkö Talous johtaja Päätöspöytäkirja Hankintapäätös Dnro: 188/10.03.02.00.03/2017 31.1.2017 1 Laaj ennus J2 urakoitsij avalinnat

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 52/2017

Päätöspöytäkirja 52/2017 Päätöspöytäkirja 52/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 10.10.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2280/02.08.00/2017 Otsikko Säiliöauton ja kalustoauton alustojen hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 41/2017

Päätöspöytäkirja 41/2017 Päätöspöytäkirja 41/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 4.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1780/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut Kalustoauton hankinta Pelastuspäällikkö Ilkka Vastamaa: Pelastuslaitos

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin.

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 246 / 2017 29.6.2017 380/02.01.01/2017 Red Carpet 2017 elokuvafestivaalin avustus Hankinnan yleiskuvaus RCFF Elokuvafestivaali Oy on käynnistämässä maahamme uuden,

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Toimitusjohtaja, Tampereen Tilakeskus Liikelaitos Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Koukkuniemi, Koukun Helmen astianpesulinjaston rakennusurakan hankinta TRE:4933/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Familar Oy, Peiponpesä HEL 2016-008290 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 435 / 2017 19.12.2017 510/04.00.02/2016 Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankinnan yleiskuvaus Uusimaa 2019 -hanke

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) JARDno-2017-569 Lisäraide 1. vaihe Myllytien kevyen liikenteen sillan ( YKK) ja Myllytien raittien rakentaminen ( SRU2), lisä- ja muutostyö nro 2, hankinta Lähtökohdat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja Asia AUTON HANKKIMINEN TYÖPAJALLE Joroisten työpaja hoitaa asiakastöinä kuntalaisten tilaamia erilaisia kunnossapito- ja pihatöitä, kuljetuksia sekä Keski-Savon Jätehuollon kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 päätti, että rakennusvirasto liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksiin sekä päätti hankkia sopimustoimittaja Businessforum Oy:ltä palveluja, tuotteita ja koulutusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Eläintarhan skeittipuiston rakennustyön tilaaminen HEL 2015-009893 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata Eläintarhan skeittipuiston

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas)

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas) Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1716 Kotimaan rahtipalvelut ajalle 1.1.2018-31.12.2019+optiovuosi Kajaanin kaupungin hankintatoimi / Kainuun kuntien hankintarengas pyysi 21.11.2017

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Ilmailunkadun lisäkaista Tampereen Messu- ja Urheilukeskukselta länteen, katu- ja rakennussuunnitelma, Härmälä TRE:5035/10.03.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS

LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS 3/2013 Kokousaika klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 10 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 12

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA Kinnulan kunta Keskustie 45, 43900 Kinnula kinnulan.kunta@kinnula.fi HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 1. Hankinnan kohde, kokonaishinta

Lisätiedot

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tesomankadun 1. vaiheen 2017 rakennusurakan tilaaminen TRE:7379/10.03.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, puh. 040 506 8600

Lisätiedot

K E U S MlN I 5 T ERI Ö HANKINTAPÄÄTÖS 1 (6)

K E U S MlN I 5 T ERI Ö HANKINTAPÄÄTÖS 1 (6) -1-0 1 K E U S MlN I 5 T ERI Ö HANKINTAPÄÄTÖS 1 (6) Oikeusministeriön hankinta kysely- ja lausumispalvelun projektoinnin, vaatimusmäärittelyn ja kilpailutuksen tukipalveluista teknisen ITkonsultoinnin

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 2/2016 1 (15) Aika, klo 12:40-12:43 Paikka Conference room 2 Käsitellyt asiat 9 Legal validity of the meeting 10 Inspection of meeting minutes 11 Privilege to withdrawal section 12 1.05-128

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot