MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 123"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Aika klo 17:00-19:12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen vahvistaminen Lisämääräraha maanhankintaan Henkilöstöraportti Valtuustoaloite henkilöstön sitouttamisesta säästötavoitteisiin Mäntsälän jätevedenpuhdistamon jätevesien johtaminen meriviemäriin 48 Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Allonen Ilkka Eerola Asko Elomaa Jarna Hallikainen Heli Havula Tapio valtuuston 1. vpj. Heikkilä Jussi Heikkilä Teuvo Heinonen Kalevi Helin Anna valtuuston puh.joht. Herttuainen Auli Hägglund Antton Kalenius Christina Kanerva Hans Keto-Huovinen Pihla Kosonen Jyrki Kuisma Kari Laaksonen Tapio valtuuston 2. vpj. Laine Leena Laukkanen Erkki Leino Timo Liinamaa Reijo Liljavirta Eija Lindqvist Rami Manninen Marjaana Martniku Sari Mäkipää Marja-Leena Niinimäki Markku Norro Soili Orre Kari Peltola Veijo Peussa Kari Ravolainen-Rinne Heta Repo Sirpa Salmi Petri Sillanpää Jari Teppinen Marja Tilvis Reijo Warras-Stjernvall Annika Ylimartimo Lauri Eskelinen Olli-Pekka vara Munukka Jukka vara Christ Cai vara Helenius Markku vara Muut Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Lindgren Mika henkilöstöjohtaja Mäkelä Sirkku suunnittelija Pouru Lauri kaavoitusjohtaja Rintala Eija perusturvajohtaja Seppälä Hannu tekninen johtaja Lintonen Pekka sivistysjohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Poissa Päivinen Mitja Rinne Antti Suontama Sami Virolainen Kari Allekirjoitukset Anna Helin puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kari Orre Heta Ravolainen-Rinne Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut klo Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 41 Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuusto 42 Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Orre ja Kari Peussa. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Orre ja Heta Ravolainen-Rinne.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Työjärjestyksen vahvistaminen Kunnanvaltuusto 43 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto toisin päätä. Esitys: Vahvistetaan työjärjestys. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän pykälän jälkeen klo esittelyjä varten.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha maanhankintaan 15/02/2014 Kunnanhallitus Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu maanhankintaan määrärahaa euroa, josta on käytetty noin euroa. Pääosa rahasta ( euroa) on mennyt Einontie 1 -osoitteessa olevan vanhan Etevan toimistorakennuksen ostoon kunnalle Riihenmäen koulun laajennuksen mahdollistamiseksi. Lisäksi jo päätettyjä maanhankintoja on noin euroa (Finera Oy:lle myydyn tontin takaisinosto, Kenkäkalliontien varrella ollut etuosto ja katuja puistoalueiden korvauksia). Tällä hetkellä on voimassa lakimuutos, jonka mukaan vuoden 2014 loppuun saakka kiinteistön luovutus (myynti tai vaihto) kunnalle on kokonaan verovapaa (luonnollisen henkilön tai kuolinpesän luovuttaessa kiinteistö kunnalle), tämä lisännee kaupantekoa ja kauppojen loppuunsaattamista tänä vuonna. Kunnalla on vireillä useita maa-alueneuvotteluita. Osaltaan määrärahan tarve johtuu myös siitä, että viime vuonna vireillä olleita kauppoja siirtyi tälle vuodelle. Viime vuonna 2013 maanhankintaan käytettiin noin euroa. Arvioitu lisämäärärahan tarve on tällä hetkellä tiedossa olevien hankkeiden mukaan (mm. Kaunismäki / SRV:n tontin takaisinosto, myyty vuonna 2006 kauppahinnalla euroa) euroa. Lisäksi kuluvana vuonna voidaan tarvita määrärahaa mahdollisiin muihin raakamaan ostoihin ja asemakaavan toteuttamishankkeisiin. (Valmistelija: Vesa Gummerus) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ,00 euron lisämäärärahan myöntämistä maanhankinnan menokohdalle vuodelle Käsittely: Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru ja maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus esittelivät asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto 44 Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Henkilöstöraportti 2013 Kunnanhallitus Kunnan 19. henkilöstöraportti vuodelta 2013 on valmistunut. Se käsitellään kunnan johtoryhmässä, yhteistyöryhmässä, kunnanhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa. Lopullisesti henkilöstöraportin hyväksyy kunnanvaltuusto. Henkilöstöraporttiin on koottu henkilöstöön ja henkilöstötyöhän liittyviä keskeisimpiä tunnuslukuja. Raportissa on katsaus kunnan strategiasta henkilöstötyössä sekä keskeisimpien henkilöstötyötä koskevien tavoitteiden toteutuminen. Siellä on kuvaus henkilöstön määrästä, rakenteesta, iästä, vaihtuvuudesta, poissaoloista, osaamisesta, terveydellisestä toimintakyvystä ja työhyvinvoinnista sekä henkilöstökustannuksista. Yhteistyöryhmä käsittelee henkilöstöraporttia kokouksessaan Yhteistyöryhmän lausunto tuodaan tiedoksi kunnanhallituksen kokoukseen. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus tutustuu vuoden 2013 henkilöstöraporttiin ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Käsittely: Henkilöstöjohtaja Mika Lindgren esittelii asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Henkilöstöraportti 2013 Kunnanvaltuusto 45 Esitys: Käsittely: Kunnanvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin 2013 tiedoksi. Henkilöstöjohtaja Mika Lindgren esitteli raportin kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Henkilöstöraportti 2013

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite henkilöstön sitouttamisesta säästötavoitteisiin 45/00.02/2014 Kunnanvaltuusto SDP:n valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen aloitteen: "Mäntsälän kunnanvaltuustolle Asia: Valtuustoaloite Kuluvan tilikauden toisen vuosikolmanneksen osavuosikatsaus sisältää kunnan talouden näkökulmasta monia hälytyssignaaleja. Toimintatuottojen ja verotuloutuksen hienoisesta kasvusta huolimatta menot kasvavat tuloja nopeammin. Sekä vuosikate että lainanhoitokate ovat vuodesta 2010 heikentyneet jo kolme vuotta peräkkäin ja kuluvan tilikauden ennusteen mukaan trendi jatkuu. Ellei kehitystä saada pysähtymään tai edes hidastumaan, tulee tulojen ja menojen välillä oleva velalla katettava ero kasvamaan jo muutamassa vuodessa hallitsemattomaksi. Henkilöstömenot kattavat kunnan budjetista noin puolet, joten on ymmärrettävää että säästöjä etsitään tästä momentista, kuten vuoden 2014 alustavan talousarvioluonnoksen "Henkilöstösäästöt vuonna 2014" -katsauksesta ilmenee. Siinä säästöjä etsitään palvelurakenteen muutoksista, työjohdollisia ja henkilökohtaisia tehtäväkuvauksia tarkentamalla, esimiestyötä kehittämällä, työhyvinvointiin panostamalla, paremmalla työvuorosuunnittelulla jne. Myös "aiheettomia" sairauspoissaoloja halutaan vähentää mm. sallimalla vain yhden päivän poissaolo omalla ilmoituksella nykyisen kolmen asemesta. Ellei minkään näistä katsota tehoavan, jää jäljelle lomautukset ja irtisanomiset. Henkilöstösäästöillä voidaan palvelutasoa heikentämättä saada aikaan pysyviä säästöjä vain niin, että koko henkilöstö suorittavasta portaasta ylimpään johtoon saakka on niihin sitoutunut. Sairauspoissaolojen ilmoitusvelvollisuuden muuttamisen kaltaiset epäluottamuksen osoitukset eivät ole omiaan henkilökuntaa sitouttamaan. Ne voivat pikemminkin ruuhkauttaa työterveysvastaanottoa ja päinvastoin pidentää poissaoloaikoja. Edellä kuvatun perusteella esitämme seuraavaa: Hallituksen tulee henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi huolehtia siitä, että toimialoittain kootaan koko henkilöstöä edustava neuvottelukunta, jonka tehtävänä on etsiä palvelujen tuottamisen vakiintuneista toimintatavoista, hankintatarpeiden määrittelystä sekä työn organisointiin ja johtamiseen liittyvistä kitkakohdista parannuksia, jotka voivat johtaa pysyviin säästöihin. Henkilöstösäästöt eivät saa millään osa-alueella johtaa palvelutason

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto heikentymiseen. Henkilöstön tulee saada valita edustajansa itse keskuudestaan ja neuvottelukunnan kokoukset on voitava pitää palkallisella työajalla. Neuvottelukunta toimii henkilöstö- tai hallintopäällikön organisoimana ja johdolla, ja raportoi työn tuloksista hallitukselle. Mäntsälässä Esitys: Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä" Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi hallintopalveluihin. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanhallitus Hallintopalvelut on yhteistyössä muiden toimialojen kanssa valmistellut asiaa. Jotta Mäntsälän kunnan säästötavoitteet olisivat realistiset saavuttaa, edellyttää se kaikilta toimialoilta jatkuvaa toimintansa kriittistä tarkastelua ja moninaisia kehittämistoimia. Alla on kuvattu tältä osin nykytilannetta peilaten sitä valtuustoaloitteeseen. Perusturvan toimialalla on vuoden 2009 yhteistoimintasopimuksen jälkeen palvelurakenteita, palvelujen sisältöä ja palveluprosesseja arvioitu ja kehitetty voimakkaasti. Valtakunnallisissa vertailuissa perusturvapalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden asukaskohtaisissa kustannusvertailuissa sijoittuneet edullisimpien kuntien joukkoon kolmena viime vuotena. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksellinen, vaikuttava ja kustannustehokas järjestäminen edellyttää aloitteessakin todetusti koko organisaation sitoutumisen (päätöksentekijät, johto, työntekijät). Kustannustehokkuutta haettaessa huomio tulee henkilöstökustannusten sijaan suunnata kokonaiskustannuksiin, kuten vuoden 2013 menolajirakenne osoittaa perusturvapalveluiden ulkoisista ja sisäisistä menoista vuoden 2013 talousarviosta 33 % muodostui henkilöstömenoista: (asiakaspalvelujen ostot 45 %, henkilöstömenot 33 %, muiden palveluiden ostot 8 %, avustukset 7 %, vuokrat 6 % ja aineiden sekä tarvikkeiden ostot 2 %). Perusturvan toimialan tavoitteet on johdettu valtuuston asettamista tavoitteista ja ne on jalkautettu yksiköiden omiin tavoitteisiin ja osin henkilötasolle saakka henkilökohtaisiksi tulostavoitteiksi. Työn tavoitteiden toteutumisen seurannassa oleellista on palvelujen asiakasvaikuttavuuden seuranta. Tämän vaikuttavuuden seurantaan on toimialalla vuosittain kehitetty menetelmiä ja mittareita. Tämä työ jatkuu edelleen.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sivistyspalvelun toimialalla on meneillään mittava erityisopetuksen rakennemuutossuunnitelma. Se tuottaa sekä henkilöstösäästöjä että mahdollisesti suuriakin säästöjä lastensuojelussa. Rakennemuutoksen taustalla ovat mm. oppilaiden muuttuneet tarpeet, tarve lisätä psykiatrista asiantuntemusta oppilashuoltotyössä, perusopetuslain ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset, sekä opetussuunnitelmauudistus. Teknisen toimialan esimerkkeinä toiminnan kehittämisestä mainittakoon ruokapalvelujen ja siivouspalvelujen yhdistäminen omaksi tulosalueeksi, vuokra-asuntojen kiinteistönhoidon siirtämisen tilapalveluille ja käynnissä oleva laaja 1,5 vuoden kestoinen johtamiskoulutus jossa haetaan parannusta toimintaan, henkilöstöjohtamiseen, talousjohtamiseen sekä projektien johtamiseen ja työhyvinvointiin. Hallinnon toimialalla hallinnollisten tehtävien uudelleen organisointia on tehty ns. Hattu-hankkeessa joka valmistuu keväällä Tavoitteena on vähenevien henkilöstöresurssien tilanteessa tuottaa hallinnolliset palvelut jatkossakin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä varmistaa tehtävien hoidossa tarvittava riittävä asiantuntemus. Myös aloitteessa mainitun Henkilöstösäästöt 2014 raportin mukaisia toimia on toimialoilla tehty: vapaaehtoisia palkattomia vapaita on pidetty mahdollisuuksien mukaan, sairauspoissaoloihin on haettu parannustoimenpiteitä mm. työergonomiakoulutuksilla ja esimiesten varhaisen puuttumisen koulutuksella sekä tarkentamalla pelisääntöjä mm. sairauspoissaolojen ilmoittamismenettelyn osalta. Yleisemmin kunnassa on käytössä säännölliset pääluottamusmiespalaverit, yhteistyöryhmä, toimialojen ja yksiköiden omat henkilöstöpalaverit, joissa käydään läpi henkilöstöasioita yhdessä johdon, esimiesten ja henkilöstön kesken. SDP:n valtuustoaloitteessa todetaan, että muutokset eivät missään tilanteessa saa johtaa kuntalaisten palveluiden heikentymiseen. Kuntatalouden ja palvelutarpeen kysynnän paineissa näyttää selvältä, että palveluja joudutaan suuntaamaan ja priorisoimaan. Joidenkin palveluiden osalta palvelutasoa joudutaan tulevina vuosina todennäköisesti myös heikentämään. Tällaisessa tilanteessa on oleellista, että keskeiset asiakasryhmät on tunnistettu ja että palvelut suunnataan strategisesti oikein. Lainsäädäntö ohjaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä vahvasti. Perusteet palveluille nousevat joko lainsäädännöstä ja/tai toimielimen päättämistä asiakas- ja palvelukriteereistä, joita kysynnän ja talouden muutoksissa päivitetään. Toimintaympäristön muuttuessa toiminnan arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa. Sitoutuminen kunnassa asetettuihin tavoitteisiin, perustehtävään ja sen kehittämiseen koko organisaation tasolla tapahtuu luontevimmin siellä, missä perustehtävää suoritetaan. Johtaminen ja lähiesimiestyö tukevat ja ohjaavat perustehtävää ja sen kehittämistä. Esimiestyötä pyritään jatkuvasti kehittämään mm. erilaisten koulutusten, verkostotapaamisten ja työn laadunarvioinnin avulla. Jokaisen yksikön työntekijän perustehtävään taas kuuluu oman työn, yksikkönsä ja verkostonsa toiminnan kehittäminen. Oman työn, yksikön ja

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto lisääntyvässä määrin laajan verkoston toiminnan kehittäminen ohjatusti aloitteessa esitetystä kuntatason neuvottelukunnasta nähdään hyvin haasteelliseksi. Lähiesimies on keskeisessä asemassa sen mahdollistamiseksi, että yksikön henkilöstö sitoutuu ja osallistuu aktiivisesti perustehtävän kehittämiseen, olemassa olevien pelisääntöjen noudattamiseen ja sitä kautta sitoutuu myös tarvittavien säästöjen aikaansaamiseen. Näistä edellä kuvatuista syistä emme näe tarkoituksenmukaisena SDP:n valtuustoaloitteen mukaisen neuvottelukunnan perustamista. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus antaa selostusosan mukaisen tekstin vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Aloitteen käsittely saatetaan valtuustolle tiedoksi. Käsittely: Henkilöstöjohtaja Mika Lindgren esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto 46 Esitys: Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mäntsälän jätevedenpuhdistamon jätevesien johtaminen meriviemäriin 99/11/ /01/019/2012 Tekninen lautakunta Tenho Vilander on toimittanut Mustijoen varren asukkaiden puolesta Mäntsälän kunnalle saapuneen kuntalaisaloitteen, jonka on allekirjoittanut 208 henkilöä. Mustijoen varren asukkaat eivät halua Mäntsäläjoesta likaviemäriä. "Jotta joen veden laatu säilyisi tällaisena, tai jopa parantuisi, niin eikö olisi aika johdattaa Mäntsälän vedenpuhdistamon vedet joen sijasta meriviemäriin. Totuus on se, että puhdistamon kapasiteettia ollaan lisäämässä 2-3 kertaiseksi nykyisiin jätevesimääriin nähden, sillä Koillis-Mäntsälän, Sääksjärven ja Pukkilan jätevedet tullaan piakkoin käsittelemään Mäntsälän jätevedenpuhdistamolla. Jokemme tämänhetkinenkin tilanne on todella huolestuttava. Mitä joelle tapahtuu moisten jätevesimäärien lisäyksen jälkeen? Pystyykö vedenpuhdistamo käsittelemään lisääntyneet jätevesimäärät? Nykyisinkin joki on avoviemäri, ainakin hajusta ja vaahtoamisesta päätellen. On hienoa, että Mattilan teollisuusalueelle saadaan työllisyyttä parantavaa uutta teollisuutta, mutta millaista jätevettä uusi tölkkitehdas tuottaa käsitellessään tonneja alumiinia? Miten jätevedenpuhdistamo selviää tästä haasteesta?" Kuntalaisaloitteen allekirjoittaneet toivovat, että Mäntsälän kunta tekisi vihdoinkin hyvän päätöksen koskien haja-asutusalueiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä ja siirtäisi Mäntsälän jätevedenpuhdistamolta tulleet vedet johdettaviksi meriviemäriin. Näin menetellen Mäntsälänjoen veden laatu ei ainakaan huononisi lisää. Mäntsälän Vesi on antanut kuntalaisaloitteen johdosta vastineen. Vastine on jaoteltu seuraaviin pääotsikoihin: 1. Yleistä puhdistamosta ja jätevesistä 2. Jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset 3. Vesistövaikutukset 4. Mahdollisten muiden jätevesien vaikutus jätevedenpuhdistamon toimintaan 5. Kustannukset puhdistettujen jätevesien johtamisesta Viikinmäen keskuspuhdistamolle

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Johtopäätökset Johtopäätöksessä Mäntsälän Vesi toteaa, että Mäntsälän Vesi on keskittänyt toimintansa kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kiinteistölle, koska on katsonut jatkavansa jätevesien puhdistusta kyseisellä kiinteistöllä. Mäntsälän Veden kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminta on ollut ympäristöluvan ehtojen mukaista eikä siis ole perusteltua keskeyttää toimintaa ko. paikassa. Vesistötarkkailun perustella Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon lähtevällä vedellä ei ole yksiselitteisesti vaikutusta Mustijoen vesistön tilaan. Mäntsälän Veden näkemys on, että jätevesien johtamisella käsiteltäväksi toisaalla ei tule olemaan vaikutusta Mustijoen tilaan. Mäntsälän Vesi hakee uutta ympäristölupaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle mennessä. Lupaviranomainen tulee tuolloin ottamaan kantaa mahdollisiin lisääntyviin jätevesimääriin ja muuttuvaan laatuun mm. Koillis-Mäntsälän osalta. Mäntsälän Veden johtokunta on hyväksynyt osaltaan liitteenä olevan selvityksen ja esittää sen edelleen käsiteltäväksi tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja - valtuustolle. Päätösesitys: Tekninen lautakunta toteaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mäntsälän veden antama lausunto kuntalaisaloitteeseen on perusteellinen ja riittävä. Tekninen lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Tekninen lautakunta Tekniselle lautakunnalle on toimitettu Mäntsälän veden laatima vastine ja lautakunnan jäsenet ovat tarvittaessa pyytäneet lisäselvitystä Mäntsälän Vedeltä. Päätösesitys: Käsittely: Tekninen lautakunta toteaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mäntsälän veden antama lausunto kuntalaisaloitteeseen on perusteellinen ja riittävä. Keskustelun aikana jäsen Laaksonen teki lisäesityksen, että tutkitaan ja selvitetään asiaa edelleen. Kukaan ei kannattanut Laaksosen esitystä, joten se todettiin rauenneeksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Mäntsälän Veden vesihuoltoinsinööri Sari Rajajärvi oli kokouksessa esittelemässä asiaa. Laaksonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus antaa vastauksena kuntalaisaloitteeseen Mäntsälän Vesiliikelaitoksen laatiman lausunnon asiassa. Kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi yhdessä muiden kuntalaisaloitteiden kanssa. Keskustelun kuluessa Marja-Leena Mäkipää esitti seuraavia tarkennuksia valmisteluun: Teknisen lautakunnan vastine meriviemärialoitteeseen tulee katsoa puutteellisesti valmistelluksi ja palauttaa uudelleenvalmisteluun, koska Mäntsälän veden aloitteeseen antama vastike sisältää epätarkkuuksia ja laskelmien pohjana on käytetty v.1990 laskelmia. Kaivuutekniikat ovat kehittyneet mm. tien alitustekniikan osalta näistä päivistä, laskelmissa ei ole huomioitu kustannussäästöä, mikä tulee puhdistamon sulkemisesta, laskelmissa ei ole huomioitu vuoden 2013 muuttuvaa tilannetta ison asiakkaan myötä, kuormitus lisääntyy kuitenkin 10 % puhdistamon päiväkäytöstä, lähialueen kuntien mahdollinen kiinnostus yhteishankkeeseen tulee selvittää myös sekä valtion tuen saatavuus hankkeen toteutukseen. Kunnanjohtaja muutti esitystään niin, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösesitys. Tekninen lautakunta 15 Tenho Vilander on Mustijoen varren asukkaiden puolesta jättänyt Mäntsälän kunnalle kuntalaisaloitteen Mäntsälän kirkonkylän käsiteltyjen jätevesien johtamiseksi käsiteltäväksi uudelleen Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Kunnanhallitus on päättänyt palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen jäsen Marja-Leena Mäkipää on esittänyt, että laskelmissa olisi pitänyt näkyä kustannussäästöt, joka tulee puhdistamon sulkemisesta. Itse aloite on kuitenkin kohdistunut vain siihen, että puhdistettu jätevesi johdettaisiin Helsingin Viikinmäen puhdistamoon. Aloitteessa ei ole esitetty, että Mäntsälän jätevedenpuhdistamo pitäisi sulkea. Ennen kuin lähdetään mittaviin kustannuslaskelmiin ja muihin laajoihin rakentamiseen liittyviin selvityksiin, niin on hyvä selvittää riittääkö Viikinmäen meriviemärin kapasiteetti ottaa vastaan kaikki Mäntsälästä tuleva jätevesi ja onko Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamo kiinnostunut yhteistyöstä. Toisaalta on alkuvaiheessa järkevää ja kannatettavaa selvittää todelliset kuormitusvaikutukset laajemmalta alueelta.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuormitusvaikutustarkastelussa selvitetään jätevedenpuhdistamon purkuvesistön aiheuttamat kuormitukset sekä samassa yhteydessä ainevirtaamien perusteella arvioidaan Mäntsälän joen, Mustijoen ja Saarenjoen kokonaiskuormitusta sekä yhdyskuntajätevesien osuutta kuormituksesta vaihtelevissa luonnonolosuhteissa. (Valmistelija: tekninen johtaja) Päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää, että 1) ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin Viikinmäen puhdistamon mahdollisuus ja valmius ottaa vastaan Mäntsälän jätevesi. 2) käynnistetään Mäntsälän veden kanssa yhteishanke, jossa selvitetään Mäntsälän joen, Mustijoen sekä Saarenjoen ainevirtaamat ja kuormitukset. Käsittely: Mustijoen varren asukkaiden puolesta Tenho Vilander ja Mäntsälän Veden vesihuoltomestari Sari Rajajärvi olivat kokouksen alussa esittelemässä asiaa. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Tekninen lautakunta Mäntsälässä on selvitetty mahdollisuutta luopua kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käytöstä rakentamalla siirtoviemäri Mäntsälästä Keravalle, josta jätevedet johdettaisiin edelleen Viikin jätevedenpuhdistamolle. Ramboll on laatinut Mäntsälän kunnan toimeksiannosta siirtoviemärin esisuunnitelman. Suunnitelmassa on vertailtu siirtoviemärin toteuttamisen ja nykyisen jätevedenpuhdistamon käytön kustannuksia ja esitetty alustava toteutussuositus. Lähtötietoina on käytetty aikaisemmin laadittua yleissuunnitelmaa. Selvityksen perusteella siirtoviemärin rakennuskustannukset ovat 16,1 M. Mäntsälän jätevedenpuhdistamoa on saneerattu viime vuosina merkittävästi ja se on toiminnaltaan hyväkuntoinen. Tulokuormituksen lähes kaksinkertaistuminen tarkastelujaksolla sekä mahdollisesti kiristyvät lupaehdot aiheuttavat investointitarpeita biologisen käsittelyn laajennuksen ja jälkikäsittelyn osalta. Investointikustannusarvio on näiden toimintojen osalta n. 5,2 M. Siirtoviemärin osalta on vuosikustannuslaskelmissa huomioitu pumppaamojen ja johtolinjojen rakentamiskustannukset pääomitettuna vuosikustannuksina. Kustannustarkasteluissa on mukana myös energiakustannus, käyttö- ja ylläpitokustannus sekä jätevesimaksu. Linjan kokonaisrakennuskustannuksiksi on arvioitu n. 13,1 M, jolloin vuotuinen pääomakustannus on /vuosi (korkoprosentti 5 %, käyttöikä 50 vuotta). Lisäksi pumppaamoiden ja muiden varusteiden kustannus on n. 3 M, joiden pääomakustannus on /vuosi (korkoprosentti 5 %, käyttöikä 30 vuotta). Laskelman perusteella saadaan

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto jäteveden kuutiohinnaksi 0,45 /m3. Käyttö- ja kunnossapitokulujen osuus on n. 0,07 /m3. Näiden lisäksi vastaanotettavan jäteveden hinta on Viikin puhdistamolla n. 0,74 /m3, joka on noin /vuosi. Vastaaottohinta on saatu HSY:n Viikinmäenpuhdistamon ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitokuntayhtymän kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Yhteensä siirtoviemärin kokonaisvuosikustannus on n. 2,7 M /vuosi, joka on jäteveden kuutiohinnoiksi muutettuna n. 1,35 /m3. Mäntsälän Veden jäteveden oman käsittelyn kokonaisvuosikustannus on n. 1,2 M / vuosi, joka on jäteven kuuntiohintoina 0,62 /m3 ilman nykyisen puhdistamon poistoja. Poistoja ei ole laskettu vertailukustannuksiin, koska ne toteutuneina investointeina tulisi laskea myös siirtoviemäröintivaihtoehdon vertailukustanuksiin. Pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna oman puhdistamon käyttö tulee kuitenkin lähestymään kokonaisvuosikustannusten osalta 2,14 M, joka on 1,07 /m3. Kustannuselvityksen perusteella voidaan todeta, että oman puhdistamon käyttö nykyisellä paikalla on edullisempi vaihtoehto kuin siirtoviemärin toteuttaminen tarkastelujakson ollessa vuoteen Mäntsälän Vesi ja tekniset palvelut laaditutti "Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus" - selvityksen. Selvityksessä arvioitiin Mustijokeen kohdistuvaa fosfori- ja typpikuormitusta ja yhdyskuntajätevesien osuutta kuormituksessa erilaisissa virtaamaolosuhteissa. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin yhdyskuntajätevesien vaikutusta joen veden laatuun. Selvityksessä arvioitiin myös Mäntsälän puhdistamon, Saaren kartanon puhdistamon ja Porvoon Hinthaaran puhdistamon vaikutusta Mustijokeen. Selvityksen perusteella jätevedenpuhdistamoiden vesistökuormitus ei ole heikentänyt joen ekologista luokitusta. Ekologinen luokitus tehdään ympäristöhallinnon toimesta (luokka on sama joessa puhdistamoiden yläja alapuolella). Yleisesti voidaan todeta, että suurimmilla virtaamilla jätevedenpuhdistamon vaikutus vesistön tilaan on pieni kun taas pienillä virtaamilla vaikutus on suuri. Tarkkailutulosten perusteella jokiveden fosfori- ja typpipitoisuudet ovat keskimääräistä alempia niinä aikoina jolloin Mäntsälän puhdistamon laskennallinen kuormitusosuus on keskimääräistä suurempi. Tämä tarkoittaa, että fosforin ja typen osalta hajakuormitus on koko Mustijoen vesistöaluetta tarkastellen merkittävämpi veden laatuun vaikuttava tekijä kuin alueen jätevedenpuhdistamot. On kuitenkin huomioitava, että Mäntsälän puhdistamon mahdollinen lakkauttaminen alentaisi Mäntsälänjoessa fosforipitoisuutta jonkin verran ja typpi- ja bakteeripitoisuuksia selvästi. Tämä ei kuitenkaan koske suurten

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto jokivirtaamien aikoja, jolloin vaikutus oli pieni tai ei havaittava. Mäntsälän puhdistamon mahdollinen lakkauttaminen ei kuitenkaan poistaisi jätevesiverkostosta vesistöön tapahtuvien ylivuotojen riskejä. Toisin kuin puhdistamolta vesistöön johdettu käsitelty vesi, verkostoylivuoto on käsittelemätöntä jätevettä. Ylivuotoja saattaa aiheutua esim. pumppaamojen laitehäiriöiden seurauksena, sähkökatkojen seurauksena tai vesimäärien ylittäessä verkoston johtokyvyn. Mäntsälän Vesi on parhaillaan hakemassa ympäristölupahakemusta Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamiseen (lupamääräysten tarkistamista) ja puhdistamossa käsiteltyjen jätevesien johtamiseen edelleen Mäntsälänjokeen. Mäntsälänjoen vedenlaadun ja vesieliöstön olosuhteiden ei hakemuksessa arvioida merkittävsti muuttuvan nykytilanteeseen verrattuna vesistökuormituksen lisääntymisestä huolimatta. Lisäksi tulevaisuudessa puhdistamoiden koneistot uusitaan ja lisätään kolmas linja turvaamaan käsittelykapasiteetin riittävyyttä. (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä) Päätösesitys: Käsittely: Tekninen lautakunta toteaan lausuntonaan kunnahallitukselle ja edelleen valtuustolle, että laadittujen selvitysten perusteella ei siirtoviemärin rakentaminen Mäntsälästä Keravalle ja sieltä edellen Viikinmäen puhdistamolle ole taloudellisesti kannattavaa ja nykyisen jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus ei ole laaditun selvityksen perusteella heikentänyt joen ekologista luokitusta. Lautakunta toteaa, että aluhallintovirasto valvovana viranomaisena myös valvoo jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan ehtojen toteutumista. Keskustelun aikana jäsen Eloranta jäsenen Lindqvist kannattamana esitti muutetun päätösesityksen: Tekninen lautakunta palauttaa asian lisäselvityksiä varten. Lisäselvityksiä tehdään valtionavun, Rexamin laajennuksen, Kapuli III:n ja Meriviemärin tielinjauksen 140 osalta. Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi kädennostoäänestyksellä. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jäsen Elorannan muutettua päätösesitystä kannattivat jäsenet Laine, Kalenius, Eloranta, Lindqvist. Esittelijän päätösesitystä kannattivat jäsenet Sundberg, Tattari, Virtanen, Smolander ja Heikkilä. Äänestystulos oli 4-5. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä äänin 5-4 esittelijän esityksen. Kunnanhallitus

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Aloitteen käsittely saatetaan myös tiedoksi valtuustolle. Jätevesien johtamisen osalta (jäteveden puhdistamon laajentaminen / meriviemäri) laaditaan kunnassa erillinen hankesuunnitelma, joka tuodaan erikseen myöhemmin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Esittelijä täydensi päätösesitystään niin, että loppuun lisätään lause: "Selvitys tehdään yhteistyössä kunnan teknisen toimen ja vesiliikelaitoksen kanssa." Tekninen johtaja Hannu Seppälä, liikelaitoksen johtaja Hanna Yli-Tolppa, vesihuoltoinsinööri Sari Rajajärvi esittelivät asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin täydennetyn esityksen mukaan. Merkittiin, että Auli Herttuainen poistui tämän pykälän aikana kokouksesta Kunnanvaltuusto 47 Esitys: Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha 295/10/2014 Tekninen lautakunta Ehnroosin koulun sisäilmaongelmien takia joudutaan nykyisten väistötilojen vuokra-aikaa jatkamaan sekä hankkimaan uusia väistötiloja. Nykyistä vuokra-aikaa jatketaan 12 kk alkaen saakka. Kuukausivuokra alkaen on /kk (alv 0 %) ja sitä korotetaan 3 % vuosittain siten, että seuraava mahdollinen vuokrankorotusajankohta on Nykyisten vuokratilojen lisäksi tarvitsemme väistötiloiksi noin 37 eri tilaa luokka- ja hallintotiloiksi. Tällä hetkellä väistötiloja on vuokrattuna 17 luokkatilaa ja yksi hallintotila. Tälle vuodelle on varattu väistötiloihin määrärahaa käyttötalouteen yhteensä vuokra- ja ylläpitokuluihin ajalle Lisämäärärahaa tarvitaan nykyisille väistötiloille ajalle sekä lisätiloille ajalle (arvio 37 tilaa) yhteensä (alv 0 %) vuokra- ja ylläpitokuluihin. Investointisuunnitelmassa on varattu vuodelle 2014 Ehnroosin koulujen sisäilmakorjauksiin yhteensä Kyseisen määrärahan käyttötarkoitus muutettaisiin niin, että kyseinen summa varattaisiin lisäväistötilojen perustus-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin sekä jo tehtyihin sisäilmatutkimuksiin kokonaisuudessaan. Valtuusto on päättänyt , että käynnistetään välittömästi Ehnroosin koulua korvaavan ratkaisun suunnittelu koskien kaikkia tiloja tai osia ja ratkaisun tulee olla mahdollisimman nopeasti toteutettavissa. Sivistyspalvelut on yhteistyössä teknisten palvelujen kanssa laatinut alustavan tilaohjelman. Tarkistetun tilaohjelman jälkeen tulee käynnistää välittömästi hankesuunnittelu, ja hankesuunnitelma tullaan erikseen hyväksymään valtuustossa. (valmistelija / lisätietoja: tilapäällikkö Soile Karhinen, puh , tekninen johtaja Hannu Seppälä puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 1) Ehnroosin koulun väistötilat vuokrataan niin pitkäksi aikaa, että uudet tilat on rakennettu. 2) Vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioon myönnetään lisämääräraha vuokra- ja ylläpitokustannuksiin yhteensä ) Investoinneissa oleva vuoden 2014 Ehnroosin koulun sisäilmakorjauksiin varattu siirretään Ehnroosin koulun investointiin lisäväistötilojen perustamis-, kuljetus- ja

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto asennuskustannuksiin. 4) Uuden Ehnroosin koulun suunnittelukustannuksiin myönnetään lisämääräraha käyttötalouteen vuodelle 2014 yhteensä ) Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tullaan huomioimaan väistötiloista ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että 1) Ehnroosin koulun väistötilat vuokrataan niin pitkäksi aikaa, että uudet tilat on rakennettu. 2) Vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioon myönnetään lisämääräraha vuokra- ja ylläpitokustannuksiin yhteensä ) Investoinnessa oleva vuoden 2014 Ehnroosin koulun sisäilmakorjauksiin varattu siirretään Ehnroosin koulun investointiin lisäväistötilojen perustamis-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin. 4) Uuden Ehnroosin koulun suunnitelukustannuksiin myönnetään lisämääräraha käyttötalouteen vuodelle 2014 yhteensä ) Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tullaan huomioimaan väistötiloista ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Käsittelyn kuluessa kunnanjohtajan muutti esitystään seuraavasti: Päätöksen ensimmäinen kohta muutetaan: ", kun tarvittavat toimivat tilat on rakennettu." Lisäksi päätökseen lisätään uudeksi kohdaksi viisi (vanha kohta viisi siirtyy kohdaksi kuusi): Pyydetään Työterveyslaitokselta pikaisesti lausunto koulun sisäilmaongelmien laadusta ja samalla mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. Pyyntöön lisätään tähän mennessä tehtyjen tutkimusten tulokset. Selvitys on oltava valmiina hyvissä ajoin ennen talousarvion 2015 päätöksentekoa. Lisäksi kohtaan neljä tehdään muutos: "sana uusi pois lauseen alusta ". Uusi esitys kokonaisuudessaan: Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että 1) Ehnroosin koulun väistötilat vuokrataan niin pitkäksi aikaa, kun tarvittavat toimivat tilat on rakennettu. 2) Vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioon myönnetään lisämääräraha

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto vuokra- ja ylläpitokustannuksiin yhteensä ) Investoinnessa oleva vuoden 2014 Ehnroosin koulun sisäilmakorjauksiin varattu siirretään Ehnroosin koulun investointiin lisäväistötilojen perustamis-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin. 4) Ehnroosin koulun suunnitelukustannuksiin myönnetään lisämääräraha käyttötalouteen vuodelle 2014 yhteensä ) Pyydetään Työterveyslaitokselta pikaisesti lausunto koulun sisäilmaongelmien laadusta ja samalla mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. Pyyntöön lisätään tähän mennessä tehtyjen tutkimusten tulokset. Selvitys on oltava valmiina hyvissä ajoin ennen talousarvion 2015 päätöksentekoa. 6) Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tullaan huomioimaan väistötiloista ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan. - Merkittiin, että Tapio Havula poistui kokouksesta tämän pykälän aikana Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kunnanvaltuusto 48 Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valitusosoitus Mäntsälän kunnanvaltuusto Nähtävillä klo Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 41, 42, 43, 45, 46, 47 Hallintokäyttölain 5 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, myös sähköpostitse. Pykälät: 44, 48 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Sähköposti: puh (vaihde), faksi: Valitusaika Valitusaika on 30 päivää ja alkaa päätöksen tiekoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet tämi sestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Maankäyttö- ja rakennuslain mu kaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tul leen asianosaisten tie toon silloin kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lisätietoja Valittajan maksettavaksi voidaan määrätä oikeudenkäyntimaksu, joka määräytyy tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain mukaan. Liitetään pöytäkirjaan

Mustijoen varren asukkaat eivät halua Mäntsäläjoesta likaviemäriä.

Mustijoen varren asukkaat eivät halua Mäntsäläjoesta likaviemäriä. Tekninen lautakunta 22 18.02.2014 Mäntsälän jätevedenpuhdistamon jätevesien johtaminen meriviemäriin 99/11/2014 173/01/019/2012 Tekninen lautakunta 06.11.2012 162 Tenho Vilander on toimittanut Mustijoen

Lisätiedot

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma

Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / hankesuunnitelma Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Tekninen lautakunta 176 28.10.2014 Kunnanhallitus 294 03.11.2014 Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 649 Kunnanhallitus 20.10.2014 Aika 20.10.2014 klo 15:00-18:28 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 281 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Kunnanhallitus 188 23.06.2014 Kunnanhallitus 211 18.08.2014 Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Sivistyslautakunta 24.11.2015 Aika 24.11.2015 klo 17:30-19:25 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 1 Tekninen lautakunta 28.10.2014 Aika 28.10.2014 klo 17:01-21:13 Paikka Valtuustosali / kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 174 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset / uudet väistötilatarjoukset

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset / uudet väistötilatarjoukset Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Kunnanhallitus 188 23.06.2014 Kunnanhallitus 211 18.08.2014 Kunnanhallitus 231 04.09.2014 Ehnroosin koulun

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali

NRO 1/ Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen ja käyttöön tilattava materiaali Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2010 Kokousaika 16.2.2009 klo 9 14.30 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA 331 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 10/2015 Kokousaika: 6.11.2015 klo 12.00 13.40 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat:

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot