MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 123"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Aika klo 17:00-19:12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työjärjestyksen vahvistaminen Lisämääräraha maanhankintaan Henkilöstöraportti Valtuustoaloite henkilöstön sitouttamisesta säästötavoitteisiin Mäntsälän jätevedenpuhdistamon jätevesien johtaminen meriviemäriin 48 Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Allonen Ilkka Eerola Asko Elomaa Jarna Hallikainen Heli Havula Tapio valtuuston 1. vpj. Heikkilä Jussi Heikkilä Teuvo Heinonen Kalevi Helin Anna valtuuston puh.joht. Herttuainen Auli Hägglund Antton Kalenius Christina Kanerva Hans Keto-Huovinen Pihla Kosonen Jyrki Kuisma Kari Laaksonen Tapio valtuuston 2. vpj. Laine Leena Laukkanen Erkki Leino Timo Liinamaa Reijo Liljavirta Eija Lindqvist Rami Manninen Marjaana Martniku Sari Mäkipää Marja-Leena Niinimäki Markku Norro Soili Orre Kari Peltola Veijo Peussa Kari Ravolainen-Rinne Heta Repo Sirpa Salmi Petri Sillanpää Jari Teppinen Marja Tilvis Reijo Warras-Stjernvall Annika Ylimartimo Lauri Eskelinen Olli-Pekka vara Munukka Jukka vara Christ Cai vara Helenius Markku vara Muut Kairesalo Esko kunnanjohtaja Siikaluoma Esa hallintojohtaja Lindgren Mika henkilöstöjohtaja Mäkelä Sirkku suunnittelija Pouru Lauri kaavoitusjohtaja Rintala Eija perusturvajohtaja Seppälä Hannu tekninen johtaja Lintonen Pekka sivistysjohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Poissa Päivinen Mitja Rinne Antti Suontama Sami Virolainen Kari Allekirjoitukset Anna Helin puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kari Orre Heta Ravolainen-Rinne Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut klo Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto 41 Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanvaltuusto 42 Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Orre ja Kari Peussa. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Orre ja Heta Ravolainen-Rinne.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto Työjärjestyksen vahvistaminen Kunnanvaltuusto 43 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto toisin päätä. Esitys: Vahvistetaan työjärjestys. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän pykälän jälkeen klo esittelyjä varten.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha maanhankintaan 15/02/2014 Kunnanhallitus Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu maanhankintaan määrärahaa euroa, josta on käytetty noin euroa. Pääosa rahasta ( euroa) on mennyt Einontie 1 -osoitteessa olevan vanhan Etevan toimistorakennuksen ostoon kunnalle Riihenmäen koulun laajennuksen mahdollistamiseksi. Lisäksi jo päätettyjä maanhankintoja on noin euroa (Finera Oy:lle myydyn tontin takaisinosto, Kenkäkalliontien varrella ollut etuosto ja katuja puistoalueiden korvauksia). Tällä hetkellä on voimassa lakimuutos, jonka mukaan vuoden 2014 loppuun saakka kiinteistön luovutus (myynti tai vaihto) kunnalle on kokonaan verovapaa (luonnollisen henkilön tai kuolinpesän luovuttaessa kiinteistö kunnalle), tämä lisännee kaupantekoa ja kauppojen loppuunsaattamista tänä vuonna. Kunnalla on vireillä useita maa-alueneuvotteluita. Osaltaan määrärahan tarve johtuu myös siitä, että viime vuonna vireillä olleita kauppoja siirtyi tälle vuodelle. Viime vuonna 2013 maanhankintaan käytettiin noin euroa. Arvioitu lisämäärärahan tarve on tällä hetkellä tiedossa olevien hankkeiden mukaan (mm. Kaunismäki / SRV:n tontin takaisinosto, myyty vuonna 2006 kauppahinnalla euroa) euroa. Lisäksi kuluvana vuonna voidaan tarvita määrärahaa mahdollisiin muihin raakamaan ostoihin ja asemakaavan toteuttamishankkeisiin. (Valmistelija: Vesa Gummerus) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle ,00 euron lisämäärärahan myöntämistä maanhankinnan menokohdalle vuodelle Käsittely: Kaavoitusjohtaja Lauri Pouru ja maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus esittelivät asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto 44 Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Henkilöstöraportti 2013 Kunnanhallitus Kunnan 19. henkilöstöraportti vuodelta 2013 on valmistunut. Se käsitellään kunnan johtoryhmässä, yhteistyöryhmässä, kunnanhallituksessa ja tarkastuslautakunnassa. Lopullisesti henkilöstöraportin hyväksyy kunnanvaltuusto. Henkilöstöraporttiin on koottu henkilöstöön ja henkilöstötyöhän liittyviä keskeisimpiä tunnuslukuja. Raportissa on katsaus kunnan strategiasta henkilöstötyössä sekä keskeisimpien henkilöstötyötä koskevien tavoitteiden toteutuminen. Siellä on kuvaus henkilöstön määrästä, rakenteesta, iästä, vaihtuvuudesta, poissaoloista, osaamisesta, terveydellisestä toimintakyvystä ja työhyvinvoinnista sekä henkilöstökustannuksista. Yhteistyöryhmä käsittelee henkilöstöraporttia kokouksessaan Yhteistyöryhmän lausunto tuodaan tiedoksi kunnanhallituksen kokoukseen. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus tutustuu vuoden 2013 henkilöstöraporttiin ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Käsittely: Henkilöstöjohtaja Mika Lindgren esittelii asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Henkilöstöraportti 2013 Kunnanvaltuusto 45 Esitys: Käsittely: Kunnanvaltuusto merkitsee henkilöstöraportin 2013 tiedoksi. Henkilöstöjohtaja Mika Lindgren esitteli raportin kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Henkilöstöraportti 2013

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite henkilöstön sitouttamisesta säästötavoitteisiin 45/00.02/2014 Kunnanvaltuusto SDP:n valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen aloitteen: "Mäntsälän kunnanvaltuustolle Asia: Valtuustoaloite Kuluvan tilikauden toisen vuosikolmanneksen osavuosikatsaus sisältää kunnan talouden näkökulmasta monia hälytyssignaaleja. Toimintatuottojen ja verotuloutuksen hienoisesta kasvusta huolimatta menot kasvavat tuloja nopeammin. Sekä vuosikate että lainanhoitokate ovat vuodesta 2010 heikentyneet jo kolme vuotta peräkkäin ja kuluvan tilikauden ennusteen mukaan trendi jatkuu. Ellei kehitystä saada pysähtymään tai edes hidastumaan, tulee tulojen ja menojen välillä oleva velalla katettava ero kasvamaan jo muutamassa vuodessa hallitsemattomaksi. Henkilöstömenot kattavat kunnan budjetista noin puolet, joten on ymmärrettävää että säästöjä etsitään tästä momentista, kuten vuoden 2014 alustavan talousarvioluonnoksen "Henkilöstösäästöt vuonna 2014" -katsauksesta ilmenee. Siinä säästöjä etsitään palvelurakenteen muutoksista, työjohdollisia ja henkilökohtaisia tehtäväkuvauksia tarkentamalla, esimiestyötä kehittämällä, työhyvinvointiin panostamalla, paremmalla työvuorosuunnittelulla jne. Myös "aiheettomia" sairauspoissaoloja halutaan vähentää mm. sallimalla vain yhden päivän poissaolo omalla ilmoituksella nykyisen kolmen asemesta. Ellei minkään näistä katsota tehoavan, jää jäljelle lomautukset ja irtisanomiset. Henkilöstösäästöillä voidaan palvelutasoa heikentämättä saada aikaan pysyviä säästöjä vain niin, että koko henkilöstö suorittavasta portaasta ylimpään johtoon saakka on niihin sitoutunut. Sairauspoissaolojen ilmoitusvelvollisuuden muuttamisen kaltaiset epäluottamuksen osoitukset eivät ole omiaan henkilökuntaa sitouttamaan. Ne voivat pikemminkin ruuhkauttaa työterveysvastaanottoa ja päinvastoin pidentää poissaoloaikoja. Edellä kuvatun perusteella esitämme seuraavaa: Hallituksen tulee henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi huolehtia siitä, että toimialoittain kootaan koko henkilöstöä edustava neuvottelukunta, jonka tehtävänä on etsiä palvelujen tuottamisen vakiintuneista toimintatavoista, hankintatarpeiden määrittelystä sekä työn organisointiin ja johtamiseen liittyvistä kitkakohdista parannuksia, jotka voivat johtaa pysyviin säästöihin. Henkilöstösäästöt eivät saa millään osa-alueella johtaa palvelutason

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto heikentymiseen. Henkilöstön tulee saada valita edustajansa itse keskuudestaan ja neuvottelukunnan kokoukset on voitava pitää palkallisella työajalla. Neuvottelukunta toimii henkilöstö- tai hallintopäällikön organisoimana ja johdolla, ja raportoi työn tuloksista hallitukselle. Mäntsälässä Esitys: Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä" Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi hallintopalveluihin. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanhallitus Hallintopalvelut on yhteistyössä muiden toimialojen kanssa valmistellut asiaa. Jotta Mäntsälän kunnan säästötavoitteet olisivat realistiset saavuttaa, edellyttää se kaikilta toimialoilta jatkuvaa toimintansa kriittistä tarkastelua ja moninaisia kehittämistoimia. Alla on kuvattu tältä osin nykytilannetta peilaten sitä valtuustoaloitteeseen. Perusturvan toimialalla on vuoden 2009 yhteistoimintasopimuksen jälkeen palvelurakenteita, palvelujen sisältöä ja palveluprosesseja arvioitu ja kehitetty voimakkaasti. Valtakunnallisissa vertailuissa perusturvapalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden asukaskohtaisissa kustannusvertailuissa sijoittuneet edullisimpien kuntien joukkoon kolmena viime vuotena. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuloksellinen, vaikuttava ja kustannustehokas järjestäminen edellyttää aloitteessakin todetusti koko organisaation sitoutumisen (päätöksentekijät, johto, työntekijät). Kustannustehokkuutta haettaessa huomio tulee henkilöstökustannusten sijaan suunnata kokonaiskustannuksiin, kuten vuoden 2013 menolajirakenne osoittaa perusturvapalveluiden ulkoisista ja sisäisistä menoista vuoden 2013 talousarviosta 33 % muodostui henkilöstömenoista: (asiakaspalvelujen ostot 45 %, henkilöstömenot 33 %, muiden palveluiden ostot 8 %, avustukset 7 %, vuokrat 6 % ja aineiden sekä tarvikkeiden ostot 2 %). Perusturvan toimialan tavoitteet on johdettu valtuuston asettamista tavoitteista ja ne on jalkautettu yksiköiden omiin tavoitteisiin ja osin henkilötasolle saakka henkilökohtaisiksi tulostavoitteiksi. Työn tavoitteiden toteutumisen seurannassa oleellista on palvelujen asiakasvaikuttavuuden seuranta. Tämän vaikuttavuuden seurantaan on toimialalla vuosittain kehitetty menetelmiä ja mittareita. Tämä työ jatkuu edelleen.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sivistyspalvelun toimialalla on meneillään mittava erityisopetuksen rakennemuutossuunnitelma. Se tuottaa sekä henkilöstösäästöjä että mahdollisesti suuriakin säästöjä lastensuojelussa. Rakennemuutoksen taustalla ovat mm. oppilaiden muuttuneet tarpeet, tarve lisätä psykiatrista asiantuntemusta oppilashuoltotyössä, perusopetuslain ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutokset, sekä opetussuunnitelmauudistus. Teknisen toimialan esimerkkeinä toiminnan kehittämisestä mainittakoon ruokapalvelujen ja siivouspalvelujen yhdistäminen omaksi tulosalueeksi, vuokra-asuntojen kiinteistönhoidon siirtämisen tilapalveluille ja käynnissä oleva laaja 1,5 vuoden kestoinen johtamiskoulutus jossa haetaan parannusta toimintaan, henkilöstöjohtamiseen, talousjohtamiseen sekä projektien johtamiseen ja työhyvinvointiin. Hallinnon toimialalla hallinnollisten tehtävien uudelleen organisointia on tehty ns. Hattu-hankkeessa joka valmistuu keväällä Tavoitteena on vähenevien henkilöstöresurssien tilanteessa tuottaa hallinnolliset palvelut jatkossakin laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä varmistaa tehtävien hoidossa tarvittava riittävä asiantuntemus. Myös aloitteessa mainitun Henkilöstösäästöt 2014 raportin mukaisia toimia on toimialoilla tehty: vapaaehtoisia palkattomia vapaita on pidetty mahdollisuuksien mukaan, sairauspoissaoloihin on haettu parannustoimenpiteitä mm. työergonomiakoulutuksilla ja esimiesten varhaisen puuttumisen koulutuksella sekä tarkentamalla pelisääntöjä mm. sairauspoissaolojen ilmoittamismenettelyn osalta. Yleisemmin kunnassa on käytössä säännölliset pääluottamusmiespalaverit, yhteistyöryhmä, toimialojen ja yksiköiden omat henkilöstöpalaverit, joissa käydään läpi henkilöstöasioita yhdessä johdon, esimiesten ja henkilöstön kesken. SDP:n valtuustoaloitteessa todetaan, että muutokset eivät missään tilanteessa saa johtaa kuntalaisten palveluiden heikentymiseen. Kuntatalouden ja palvelutarpeen kysynnän paineissa näyttää selvältä, että palveluja joudutaan suuntaamaan ja priorisoimaan. Joidenkin palveluiden osalta palvelutasoa joudutaan tulevina vuosina todennäköisesti myös heikentämään. Tällaisessa tilanteessa on oleellista, että keskeiset asiakasryhmät on tunnistettu ja että palvelut suunnataan strategisesti oikein. Lainsäädäntö ohjaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä vahvasti. Perusteet palveluille nousevat joko lainsäädännöstä ja/tai toimielimen päättämistä asiakas- ja palvelukriteereistä, joita kysynnän ja talouden muutoksissa päivitetään. Toimintaympäristön muuttuessa toiminnan arviointi ja kehittäminen on jatkuvaa. Sitoutuminen kunnassa asetettuihin tavoitteisiin, perustehtävään ja sen kehittämiseen koko organisaation tasolla tapahtuu luontevimmin siellä, missä perustehtävää suoritetaan. Johtaminen ja lähiesimiestyö tukevat ja ohjaavat perustehtävää ja sen kehittämistä. Esimiestyötä pyritään jatkuvasti kehittämään mm. erilaisten koulutusten, verkostotapaamisten ja työn laadunarvioinnin avulla. Jokaisen yksikön työntekijän perustehtävään taas kuuluu oman työn, yksikkönsä ja verkostonsa toiminnan kehittäminen. Oman työn, yksikön ja

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto lisääntyvässä määrin laajan verkoston toiminnan kehittäminen ohjatusti aloitteessa esitetystä kuntatason neuvottelukunnasta nähdään hyvin haasteelliseksi. Lähiesimies on keskeisessä asemassa sen mahdollistamiseksi, että yksikön henkilöstö sitoutuu ja osallistuu aktiivisesti perustehtävän kehittämiseen, olemassa olevien pelisääntöjen noudattamiseen ja sitä kautta sitoutuu myös tarvittavien säästöjen aikaansaamiseen. Näistä edellä kuvatuista syistä emme näe tarkoituksenmukaisena SDP:n valtuustoaloitteen mukaisen neuvottelukunnan perustamista. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus antaa selostusosan mukaisen tekstin vastauksena valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Aloitteen käsittely saatetaan valtuustolle tiedoksi. Käsittely: Henkilöstöjohtaja Mika Lindgren esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto 46 Esitys: Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mäntsälän jätevedenpuhdistamon jätevesien johtaminen meriviemäriin 99/11/ /01/019/2012 Tekninen lautakunta Tenho Vilander on toimittanut Mustijoen varren asukkaiden puolesta Mäntsälän kunnalle saapuneen kuntalaisaloitteen, jonka on allekirjoittanut 208 henkilöä. Mustijoen varren asukkaat eivät halua Mäntsäläjoesta likaviemäriä. "Jotta joen veden laatu säilyisi tällaisena, tai jopa parantuisi, niin eikö olisi aika johdattaa Mäntsälän vedenpuhdistamon vedet joen sijasta meriviemäriin. Totuus on se, että puhdistamon kapasiteettia ollaan lisäämässä 2-3 kertaiseksi nykyisiin jätevesimääriin nähden, sillä Koillis-Mäntsälän, Sääksjärven ja Pukkilan jätevedet tullaan piakkoin käsittelemään Mäntsälän jätevedenpuhdistamolla. Jokemme tämänhetkinenkin tilanne on todella huolestuttava. Mitä joelle tapahtuu moisten jätevesimäärien lisäyksen jälkeen? Pystyykö vedenpuhdistamo käsittelemään lisääntyneet jätevesimäärät? Nykyisinkin joki on avoviemäri, ainakin hajusta ja vaahtoamisesta päätellen. On hienoa, että Mattilan teollisuusalueelle saadaan työllisyyttä parantavaa uutta teollisuutta, mutta millaista jätevettä uusi tölkkitehdas tuottaa käsitellessään tonneja alumiinia? Miten jätevedenpuhdistamo selviää tästä haasteesta?" Kuntalaisaloitteen allekirjoittaneet toivovat, että Mäntsälän kunta tekisi vihdoinkin hyvän päätöksen koskien haja-asutusalueiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä ja siirtäisi Mäntsälän jätevedenpuhdistamolta tulleet vedet johdettaviksi meriviemäriin. Näin menetellen Mäntsälänjoen veden laatu ei ainakaan huononisi lisää. Mäntsälän Vesi on antanut kuntalaisaloitteen johdosta vastineen. Vastine on jaoteltu seuraaviin pääotsikoihin: 1. Yleistä puhdistamosta ja jätevesistä 2. Jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset 3. Vesistövaikutukset 4. Mahdollisten muiden jätevesien vaikutus jätevedenpuhdistamon toimintaan 5. Kustannukset puhdistettujen jätevesien johtamisesta Viikinmäen keskuspuhdistamolle

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Johtopäätökset Johtopäätöksessä Mäntsälän Vesi toteaa, että Mäntsälän Vesi on keskittänyt toimintansa kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kiinteistölle, koska on katsonut jatkavansa jätevesien puhdistusta kyseisellä kiinteistöllä. Mäntsälän Veden kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminta on ollut ympäristöluvan ehtojen mukaista eikä siis ole perusteltua keskeyttää toimintaa ko. paikassa. Vesistötarkkailun perustella Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon lähtevällä vedellä ei ole yksiselitteisesti vaikutusta Mustijoen vesistön tilaan. Mäntsälän Veden näkemys on, että jätevesien johtamisella käsiteltäväksi toisaalla ei tule olemaan vaikutusta Mustijoen tilaan. Mäntsälän Vesi hakee uutta ympäristölupaa jätevedenpuhdistamon toiminnalle mennessä. Lupaviranomainen tulee tuolloin ottamaan kantaa mahdollisiin lisääntyviin jätevesimääriin ja muuttuvaan laatuun mm. Koillis-Mäntsälän osalta. Mäntsälän Veden johtokunta on hyväksynyt osaltaan liitteenä olevan selvityksen ja esittää sen edelleen käsiteltäväksi tekniselle lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja - valtuustolle. Päätösesitys: Tekninen lautakunta toteaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mäntsälän veden antama lausunto kuntalaisaloitteeseen on perusteellinen ja riittävä. Tekninen lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Tekninen lautakunta Tekniselle lautakunnalle on toimitettu Mäntsälän veden laatima vastine ja lautakunnan jäsenet ovat tarvittaessa pyytäneet lisäselvitystä Mäntsälän Vedeltä. Päätösesitys: Käsittely: Tekninen lautakunta toteaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mäntsälän veden antama lausunto kuntalaisaloitteeseen on perusteellinen ja riittävä. Keskustelun aikana jäsen Laaksonen teki lisäesityksen, että tutkitaan ja selvitetään asiaa edelleen. Kukaan ei kannattanut Laaksosen esitystä, joten se todettiin rauenneeksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Mäntsälän Veden vesihuoltoinsinööri Sari Rajajärvi oli kokouksessa esittelemässä asiaa. Laaksonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus antaa vastauksena kuntalaisaloitteeseen Mäntsälän Vesiliikelaitoksen laatiman lausunnon asiassa. Kunnanhallitus toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi yhdessä muiden kuntalaisaloitteiden kanssa. Keskustelun kuluessa Marja-Leena Mäkipää esitti seuraavia tarkennuksia valmisteluun: Teknisen lautakunnan vastine meriviemärialoitteeseen tulee katsoa puutteellisesti valmistelluksi ja palauttaa uudelleenvalmisteluun, koska Mäntsälän veden aloitteeseen antama vastike sisältää epätarkkuuksia ja laskelmien pohjana on käytetty v.1990 laskelmia. Kaivuutekniikat ovat kehittyneet mm. tien alitustekniikan osalta näistä päivistä, laskelmissa ei ole huomioitu kustannussäästöä, mikä tulee puhdistamon sulkemisesta, laskelmissa ei ole huomioitu vuoden 2013 muuttuvaa tilannetta ison asiakkaan myötä, kuormitus lisääntyy kuitenkin 10 % puhdistamon päiväkäytöstä, lähialueen kuntien mahdollinen kiinnostus yhteishankkeeseen tulee selvittää myös sekä valtion tuen saatavuus hankkeen toteutukseen. Kunnanjohtaja muutti esitystään niin, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösesitys. Tekninen lautakunta 15 Tenho Vilander on Mustijoen varren asukkaiden puolesta jättänyt Mäntsälän kunnalle kuntalaisaloitteen Mäntsälän kirkonkylän käsiteltyjen jätevesien johtamiseksi käsiteltäväksi uudelleen Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Kunnanhallitus on päättänyt palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Kunnanhallituksen jäsen Marja-Leena Mäkipää on esittänyt, että laskelmissa olisi pitänyt näkyä kustannussäästöt, joka tulee puhdistamon sulkemisesta. Itse aloite on kuitenkin kohdistunut vain siihen, että puhdistettu jätevesi johdettaisiin Helsingin Viikinmäen puhdistamoon. Aloitteessa ei ole esitetty, että Mäntsälän jätevedenpuhdistamo pitäisi sulkea. Ennen kuin lähdetään mittaviin kustannuslaskelmiin ja muihin laajoihin rakentamiseen liittyviin selvityksiin, niin on hyvä selvittää riittääkö Viikinmäen meriviemärin kapasiteetti ottaa vastaan kaikki Mäntsälästä tuleva jätevesi ja onko Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamo kiinnostunut yhteistyöstä. Toisaalta on alkuvaiheessa järkevää ja kannatettavaa selvittää todelliset kuormitusvaikutukset laajemmalta alueelta.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kuormitusvaikutustarkastelussa selvitetään jätevedenpuhdistamon purkuvesistön aiheuttamat kuormitukset sekä samassa yhteydessä ainevirtaamien perusteella arvioidaan Mäntsälän joen, Mustijoen ja Saarenjoen kokonaiskuormitusta sekä yhdyskuntajätevesien osuutta kuormituksesta vaihtelevissa luonnonolosuhteissa. (Valmistelija: tekninen johtaja) Päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää, että 1) ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Helsingin Viikinmäen puhdistamon mahdollisuus ja valmius ottaa vastaan Mäntsälän jätevesi. 2) käynnistetään Mäntsälän veden kanssa yhteishanke, jossa selvitetään Mäntsälän joen, Mustijoen sekä Saarenjoen ainevirtaamat ja kuormitukset. Käsittely: Mustijoen varren asukkaiden puolesta Tenho Vilander ja Mäntsälän Veden vesihuoltomestari Sari Rajajärvi olivat kokouksen alussa esittelemässä asiaa. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Tekninen lautakunta Mäntsälässä on selvitetty mahdollisuutta luopua kirkonkylän jätevedenpuhdistamon käytöstä rakentamalla siirtoviemäri Mäntsälästä Keravalle, josta jätevedet johdettaisiin edelleen Viikin jätevedenpuhdistamolle. Ramboll on laatinut Mäntsälän kunnan toimeksiannosta siirtoviemärin esisuunnitelman. Suunnitelmassa on vertailtu siirtoviemärin toteuttamisen ja nykyisen jätevedenpuhdistamon käytön kustannuksia ja esitetty alustava toteutussuositus. Lähtötietoina on käytetty aikaisemmin laadittua yleissuunnitelmaa. Selvityksen perusteella siirtoviemärin rakennuskustannukset ovat 16,1 M. Mäntsälän jätevedenpuhdistamoa on saneerattu viime vuosina merkittävästi ja se on toiminnaltaan hyväkuntoinen. Tulokuormituksen lähes kaksinkertaistuminen tarkastelujaksolla sekä mahdollisesti kiristyvät lupaehdot aiheuttavat investointitarpeita biologisen käsittelyn laajennuksen ja jälkikäsittelyn osalta. Investointikustannusarvio on näiden toimintojen osalta n. 5,2 M. Siirtoviemärin osalta on vuosikustannuslaskelmissa huomioitu pumppaamojen ja johtolinjojen rakentamiskustannukset pääomitettuna vuosikustannuksina. Kustannustarkasteluissa on mukana myös energiakustannus, käyttö- ja ylläpitokustannus sekä jätevesimaksu. Linjan kokonaisrakennuskustannuksiksi on arvioitu n. 13,1 M, jolloin vuotuinen pääomakustannus on /vuosi (korkoprosentti 5 %, käyttöikä 50 vuotta). Lisäksi pumppaamoiden ja muiden varusteiden kustannus on n. 3 M, joiden pääomakustannus on /vuosi (korkoprosentti 5 %, käyttöikä 30 vuotta). Laskelman perusteella saadaan

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto jäteveden kuutiohinnaksi 0,45 /m3. Käyttö- ja kunnossapitokulujen osuus on n. 0,07 /m3. Näiden lisäksi vastaanotettavan jäteveden hinta on Viikin puhdistamolla n. 0,74 /m3, joka on noin /vuosi. Vastaaottohinta on saatu HSY:n Viikinmäenpuhdistamon ja Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitokuntayhtymän kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Yhteensä siirtoviemärin kokonaisvuosikustannus on n. 2,7 M /vuosi, joka on jäteveden kuutiohinnoiksi muutettuna n. 1,35 /m3. Mäntsälän Veden jäteveden oman käsittelyn kokonaisvuosikustannus on n. 1,2 M / vuosi, joka on jäteven kuuntiohintoina 0,62 /m3 ilman nykyisen puhdistamon poistoja. Poistoja ei ole laskettu vertailukustannuksiin, koska ne toteutuneina investointeina tulisi laskea myös siirtoviemäröintivaihtoehdon vertailukustanuksiin. Pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna oman puhdistamon käyttö tulee kuitenkin lähestymään kokonaisvuosikustannusten osalta 2,14 M, joka on 1,07 /m3. Kustannuselvityksen perusteella voidaan todeta, että oman puhdistamon käyttö nykyisellä paikalla on edullisempi vaihtoehto kuin siirtoviemärin toteuttaminen tarkastelujakson ollessa vuoteen Mäntsälän Vesi ja tekniset palvelut laaditutti "Mustijoen vesistön ainevirtaama ja kuormitus" - selvityksen. Selvityksessä arvioitiin Mustijokeen kohdistuvaa fosfori- ja typpikuormitusta ja yhdyskuntajätevesien osuutta kuormituksessa erilaisissa virtaamaolosuhteissa. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin yhdyskuntajätevesien vaikutusta joen veden laatuun. Selvityksessä arvioitiin myös Mäntsälän puhdistamon, Saaren kartanon puhdistamon ja Porvoon Hinthaaran puhdistamon vaikutusta Mustijokeen. Selvityksen perusteella jätevedenpuhdistamoiden vesistökuormitus ei ole heikentänyt joen ekologista luokitusta. Ekologinen luokitus tehdään ympäristöhallinnon toimesta (luokka on sama joessa puhdistamoiden yläja alapuolella). Yleisesti voidaan todeta, että suurimmilla virtaamilla jätevedenpuhdistamon vaikutus vesistön tilaan on pieni kun taas pienillä virtaamilla vaikutus on suuri. Tarkkailutulosten perusteella jokiveden fosfori- ja typpipitoisuudet ovat keskimääräistä alempia niinä aikoina jolloin Mäntsälän puhdistamon laskennallinen kuormitusosuus on keskimääräistä suurempi. Tämä tarkoittaa, että fosforin ja typen osalta hajakuormitus on koko Mustijoen vesistöaluetta tarkastellen merkittävämpi veden laatuun vaikuttava tekijä kuin alueen jätevedenpuhdistamot. On kuitenkin huomioitava, että Mäntsälän puhdistamon mahdollinen lakkauttaminen alentaisi Mäntsälänjoessa fosforipitoisuutta jonkin verran ja typpi- ja bakteeripitoisuuksia selvästi. Tämä ei kuitenkaan koske suurten

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto jokivirtaamien aikoja, jolloin vaikutus oli pieni tai ei havaittava. Mäntsälän puhdistamon mahdollinen lakkauttaminen ei kuitenkaan poistaisi jätevesiverkostosta vesistöön tapahtuvien ylivuotojen riskejä. Toisin kuin puhdistamolta vesistöön johdettu käsitelty vesi, verkostoylivuoto on käsittelemätöntä jätevettä. Ylivuotoja saattaa aiheutua esim. pumppaamojen laitehäiriöiden seurauksena, sähkökatkojen seurauksena tai vesimäärien ylittäessä verkoston johtokyvyn. Mäntsälän Vesi on parhaillaan hakemassa ympäristölupahakemusta Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan jatkamiseen (lupamääräysten tarkistamista) ja puhdistamossa käsiteltyjen jätevesien johtamiseen edelleen Mäntsälänjokeen. Mäntsälänjoen vedenlaadun ja vesieliöstön olosuhteiden ei hakemuksessa arvioida merkittävsti muuttuvan nykytilanteeseen verrattuna vesistökuormituksen lisääntymisestä huolimatta. Lisäksi tulevaisuudessa puhdistamoiden koneistot uusitaan ja lisätään kolmas linja turvaamaan käsittelykapasiteetin riittävyyttä. (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä) Päätösesitys: Käsittely: Tekninen lautakunta toteaan lausuntonaan kunnahallitukselle ja edelleen valtuustolle, että laadittujen selvitysten perusteella ei siirtoviemärin rakentaminen Mäntsälästä Keravalle ja sieltä edellen Viikinmäen puhdistamolle ole taloudellisesti kannattavaa ja nykyisen jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus ei ole laaditun selvityksen perusteella heikentänyt joen ekologista luokitusta. Lautakunta toteaa, että aluhallintovirasto valvovana viranomaisena myös valvoo jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan ehtojen toteutumista. Keskustelun aikana jäsen Eloranta jäsenen Lindqvist kannattamana esitti muutetun päätösesityksen: Tekninen lautakunta palauttaa asian lisäselvityksiä varten. Lisäselvityksiä tehdään valtionavun, Rexamin laajennuksen, Kapuli III:n ja Meriviemärin tielinjauksen 140 osalta. Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi kädennostoäänestyksellä. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä jäsen Elorannan muutettua päätösesitystä kannattivat jäsenet Laine, Kalenius, Eloranta, Lindqvist. Esittelijän päätösesitystä kannattivat jäsenet Sundberg, Tattari, Virtanen, Smolander ja Heikkilä. Äänestystulos oli 4-5. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä äänin 5-4 esittelijän esityksen. Kunnanhallitus

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen kuntalaisaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Aloitteen käsittely saatetaan myös tiedoksi valtuustolle. Jätevesien johtamisen osalta (jäteveden puhdistamon laajentaminen / meriviemäri) laaditaan kunnassa erillinen hankesuunnitelma, joka tuodaan erikseen myöhemmin kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Esittelijä täydensi päätösesitystään niin, että loppuun lisätään lause: "Selvitys tehdään yhteistyössä kunnan teknisen toimen ja vesiliikelaitoksen kanssa." Tekninen johtaja Hannu Seppälä, liikelaitoksen johtaja Hanna Yli-Tolppa, vesihuoltoinsinööri Sari Rajajärvi esittelivät asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin täydennetyn esityksen mukaan. Merkittiin, että Auli Herttuainen poistui tämän pykälän aikana kokouksesta Kunnanvaltuusto 47 Esitys: Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha 295/10/2014 Tekninen lautakunta Ehnroosin koulun sisäilmaongelmien takia joudutaan nykyisten väistötilojen vuokra-aikaa jatkamaan sekä hankkimaan uusia väistötiloja. Nykyistä vuokra-aikaa jatketaan 12 kk alkaen saakka. Kuukausivuokra alkaen on /kk (alv 0 %) ja sitä korotetaan 3 % vuosittain siten, että seuraava mahdollinen vuokrankorotusajankohta on Nykyisten vuokratilojen lisäksi tarvitsemme väistötiloiksi noin 37 eri tilaa luokka- ja hallintotiloiksi. Tällä hetkellä väistötiloja on vuokrattuna 17 luokkatilaa ja yksi hallintotila. Tälle vuodelle on varattu väistötiloihin määrärahaa käyttötalouteen yhteensä vuokra- ja ylläpitokuluihin ajalle Lisämäärärahaa tarvitaan nykyisille väistötiloille ajalle sekä lisätiloille ajalle (arvio 37 tilaa) yhteensä (alv 0 %) vuokra- ja ylläpitokuluihin. Investointisuunnitelmassa on varattu vuodelle 2014 Ehnroosin koulujen sisäilmakorjauksiin yhteensä Kyseisen määrärahan käyttötarkoitus muutettaisiin niin, että kyseinen summa varattaisiin lisäväistötilojen perustus-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin sekä jo tehtyihin sisäilmatutkimuksiin kokonaisuudessaan. Valtuusto on päättänyt , että käynnistetään välittömästi Ehnroosin koulua korvaavan ratkaisun suunnittelu koskien kaikkia tiloja tai osia ja ratkaisun tulee olla mahdollisimman nopeasti toteutettavissa. Sivistyspalvelut on yhteistyössä teknisten palvelujen kanssa laatinut alustavan tilaohjelman. Tarkistetun tilaohjelman jälkeen tulee käynnistää välittömästi hankesuunnittelu, ja hankesuunnitelma tullaan erikseen hyväksymään valtuustossa. (valmistelija / lisätietoja: tilapäällikkö Soile Karhinen, puh , tekninen johtaja Hannu Seppälä puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että 1) Ehnroosin koulun väistötilat vuokrataan niin pitkäksi aikaa, että uudet tilat on rakennettu. 2) Vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioon myönnetään lisämääräraha vuokra- ja ylläpitokustannuksiin yhteensä ) Investoinneissa oleva vuoden 2014 Ehnroosin koulun sisäilmakorjauksiin varattu siirretään Ehnroosin koulun investointiin lisäväistötilojen perustamis-, kuljetus- ja

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto asennuskustannuksiin. 4) Uuden Ehnroosin koulun suunnittelukustannuksiin myönnetään lisämääräraha käyttötalouteen vuodelle 2014 yhteensä ) Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tullaan huomioimaan väistötiloista ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että 1) Ehnroosin koulun väistötilat vuokrataan niin pitkäksi aikaa, että uudet tilat on rakennettu. 2) Vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioon myönnetään lisämääräraha vuokra- ja ylläpitokustannuksiin yhteensä ) Investoinnessa oleva vuoden 2014 Ehnroosin koulun sisäilmakorjauksiin varattu siirretään Ehnroosin koulun investointiin lisäväistötilojen perustamis-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin. 4) Uuden Ehnroosin koulun suunnitelukustannuksiin myönnetään lisämääräraha käyttötalouteen vuodelle 2014 yhteensä ) Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tullaan huomioimaan väistötiloista ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Käsittelyn kuluessa kunnanjohtajan muutti esitystään seuraavasti: Päätöksen ensimmäinen kohta muutetaan: ", kun tarvittavat toimivat tilat on rakennettu." Lisäksi päätökseen lisätään uudeksi kohdaksi viisi (vanha kohta viisi siirtyy kohdaksi kuusi): Pyydetään Työterveyslaitokselta pikaisesti lausunto koulun sisäilmaongelmien laadusta ja samalla mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. Pyyntöön lisätään tähän mennessä tehtyjen tutkimusten tulokset. Selvitys on oltava valmiina hyvissä ajoin ennen talousarvion 2015 päätöksentekoa. Lisäksi kohtaan neljä tehdään muutos: "sana uusi pois lauseen alusta ". Uusi esitys kokonaisuudessaan: Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että 1) Ehnroosin koulun väistötilat vuokrataan niin pitkäksi aikaa, kun tarvittavat toimivat tilat on rakennettu. 2) Vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioon myönnetään lisämääräraha

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto vuokra- ja ylläpitokustannuksiin yhteensä ) Investoinnessa oleva vuoden 2014 Ehnroosin koulun sisäilmakorjauksiin varattu siirretään Ehnroosin koulun investointiin lisäväistötilojen perustamis-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin. 4) Ehnroosin koulun suunnitelukustannuksiin myönnetään lisämääräraha käyttötalouteen vuodelle 2014 yhteensä ) Pyydetään Työterveyslaitokselta pikaisesti lausunto koulun sisäilmaongelmien laadusta ja samalla mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. Pyyntöön lisätään tähän mennessä tehtyjen tutkimusten tulokset. Selvitys on oltava valmiina hyvissä ajoin ennen talousarvion 2015 päätöksentekoa. 6) Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tullaan huomioimaan väistötiloista ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan. - Merkittiin, että Tapio Havula poistui kokouksesta tämän pykälän aikana Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Kunnanvaltuusto 48 Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Valitusosoitus Mäntsälän kunnanvaltuusto Nähtävillä klo Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 41, 42, 43, 45, 46, 47 Hallintokäyttölain 5 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, myös sähköpostitse. Pykälät: 44, 48 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Sähköposti: puh (vaihde), faksi: Valitusaika Valitusaika on 30 päivää ja alkaa päätöksen tiekoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet tämi sestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Maankäyttö- ja rakennuslain mu kaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tul leen asianosaisten tie toon silloin kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lisätietoja Valittajan maksettavaksi voidaan määrätä oikeudenkäyntimaksu, joka määräytyy tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain mukaan. Liitetään pöytäkirjaan

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 577

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 577 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 577 Kunnanhallitus 22.09.2014 Aika 22.09.2014 klo 15:00-18:57 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 Tekninen lautakunta 24.02.2015 Aika 24.02.2015 klo 17:08-20:19 Paikka Neuvotteluhuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 131

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 131 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 131 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:00-21:45 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tekninen lautakunta 21.01.2014 Aika 21.01.2014 klo 17:00-18:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset / uudet väistötilatarjoukset

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset / uudet väistötilatarjoukset Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Kunnanhallitus 188 23.06.2014 Kunnanhallitus 211 18.08.2014 Kunnanhallitus 231 04.09.2014 Ehnroosin koulun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 17:03-18:56 Paikka Kunnantalo, neuvotteluhuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 182 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 557

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 557 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 557 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 12:00-14:45 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 277 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 Perusturvalautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 16.4.2014 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2014 26.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 15 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 16 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 2/2014 TEKNLTK 17 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 toimintakertomuksen hyväksyminen TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 3/2011 11.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 3/2011 11.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 25 KV 26 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 27 n lasten kotihoidon tuen kuntalisän vaikutusten arviointia ajalla 1.1-31.12.2010 KV 28 n

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika 17.08.2015 klo 14:00-15:33 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 191 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot