MOOTTORIAJONEUVOJEN SEKÄ VENE- JA ULKOLAITA- MOOTTORIEN OIKEA VOITELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOOTTORIAJONEUVOJEN SEKÄ VENE- JA ULKOLAITA- MOOTTORIEN OIKEA VOITELU"

Transkriptio

1 'M *

2

3 MOOTTORIJONEUVOJEN SEKÄ VENE- J ULKOLIT- MOOTTORIEN OIKE VOITELU

4 kaikista voitte välttää 7% korjauskustannuksista oikean voitelun avulla. Pienessä ajassa osoittaa tämä kirjanen Teille ne kokemukset ja edistysaskeleet, joihin yli 7 vuoden aikana on tultu korkealaatuisten voiteluöljyjen valmistuksessa ja käytössä

5 SISÄLTÖ Sivu Mikä on öljyn tehtävä Miten oikea öljy valitaan H Miten ja minkätähden voiteluöljy huononee moottorissa 9 Mitä on Gargoyle Mobiloil? 12 Öljyn hoito 12 Öljyn vaihto 14 Vaihdelaatikon ja tasauspyörästön voitelu 1 Vaununalustan voitelu 18 Gargoyle Mobilgrease-rasvat ja niiden käyttö 19 Muita vaununalustan voitelukohtia 2 Jarruneste, iskunvaimennusöljyt j.n.e 27 Mitä eri merkkejä on Gargoyle Mobiloil-öljyä 30 Minkätähden suosittelevat autotehtailijat»parhainta mah- dollista öljyä» 31 Moottoripyörien voitelu 33 Moottoripyörien vaihdel. voitelu 37 Ketjujen voitelu 38 Gargoyle-taulukko 40 Henkilöautot 42 Kuorma- ja linja-autot 47 Vene- ja ulkolaitamoottorit 0 Traktorit 1 Moottoripyörät 2 Millaisissa pakkauksissa on Gargoyle Mobiloil-öljyä saatavissa 3 Tilavuus- ja rungon voitelutaulukko 41

6

7 MIKÄ ON ÖLJYN TEHTÄVÄ? Öljyn tehtävänä moottorissa on saada aikaan voitein, tiivistys ja jäähdytys. Miten se tapahtuu ja mikä on seurauksena, ellei öljy täysin vastaa tarkoitustaan, käy tähän kirjaseen liitetyistä kuvista paremmin selville kuin pitkistä selostuksista. Hangattaessa kämmeniä toisiaan vastaan syntyy lämpöä kitkan johdosta. Samalla tavoin moottorin laakereissa kehittyy kitkaa ja lämpöä, jos öljykalvo ei täysin peitä kitkapintoja. Kuivakitkan ja kulumisen estämiseksi on välttämätöntä, että murtumaton öljykalvo kokonaan peittää kitkapilinat. Kun paine mäntään työtahdin aikana voi tulla yhtä suureksi kuin koko vaunun paino, käsitetään, millaisten rasitusten alaiseksi tämä öljykalvo joutuu. Vain todella ensiluokkainen öljy kykenee vastustamaan tällaista painetta ja muodostamaan tarpeeksi kestävän, kovimmissakin rasituksissa murtumattomana pysyvän kalvon. Hyvää öljyä käytettäessä säilyy ohut öljykalvo myöskin sil-

8 Oikea Voitelu loin, kun moottori pysäytetään. Täten ei synny kuivakitkaa käyntiinpantaessa. Sama koskee suurin piirtein katsoen silinterivoitelua. Öljylle asetettavat vaatimukset ovat tällöin kuitenkin vielä suuremmat. Silinterien ollessa ilman öljyä ei moottori tee montakaan kierrosta, ennenkuin se kuumenee tavattomasti ja männät juuttuvat kiinni. Öljyn täytyy muodostaa yli koko silinteripinnan ohut, murtumaton kalvo, mikä estää mäntää ja silinteriseinämää joutumasta keskenään metallikosketukseen. Sopimaton öljy ei voi muodostaa tällaista murtumatouta öljykalvoa, vaan se puristuu rikki männän ja silinteriseinämän välillä vallitsevien korkeiden paineiden vaikutuksesta. Seurauksena on metallikitka kuivissa kohdin ja siitä johtuva kuluminen. inoastaan ensiluokkainen öljy voi muodostaa murtumattoman öljykalvon, mikä on ehtona moottorin pitkälle käyttöiälle ja mahdollisimman pienelle kulumiselle. Hyvä öljy pysyy myöskin paremmin silinteriseinämillä senkin jälkeen, kun moottori pysäytetään ja öljyntulo kampikammiosta loppuu. Kuivakitkasta ei siis ole pelkoa, kun moottori uudelleen pannaan käyntiin.

9 Oikea Voitelu- Myöskin mäntärenkaiden täydellinen tiiviys ja siten myöskin täysi puristus edellyttää murtumatonta öljykalvoa. Jos sellaista ei muodostu ja kalvo siis murtuu, syntyy puristus- ja työtahdin aikana vuotoa renkaiden ohi. Laatuöljystä muodostuu kestävä, murtumaton, tiivistävä öljykalvo, ja tällainen öljy takaa moottorin suurimman mahdollisen tehon. Vaihdelaatikkoon ei saa käyttää rasvaa tai sopimattomia vaihdelaatikkoöljyjä. Ne aiheuttavat suurta vastusta, mistä johtuu voimanhukkaa. Sen lisäksi voivat hammaspyörät uurtaa kanavia voiteluaineeseen, jolloin laakerit ja hampaat eivät tule voidelluiksi. Vaihdelaatikkoöljyn käyttö on sovitettava vuodenaikojen mukaan. Kesäöljy tulee yleensä aivan liian paksuksi talvella ja vastus sekä voiman hukka sen johdosta suuriksi, minkä lisäksi öljyn jakaantuminen voitelua vaativiin kohtiin jää puutteelliseksi. Lämpö, mikä käsiin muodostuu niitä hangattaessa toisiaan vasten, saadaan johdetuksi pois antamalla vesijohdosta tulevan veden huuhdella niitä. Samalla tavalla poistaa öljy moottorissa osan silinteriseinamien, laakerien y.m. lämmöstä. 7

10 ei Oikea Voitelu MITEN OIKE ÖLJY VLITN Kun öljyn laadulla on niin ratkaiseva merkitys moottorin toimintaan ja käyttöikään, miten sitten voitaisiin tietää, täyttääkö öljy, mitä käytetään, moottorin suuret vaatimukset. Öljyn hankaaminen sormien välissä sekä johtopäätösten tekeminen sen mukaan öljyn hyvyydestä tai huonoudesta on hyvin suosittujapa. Öljyjen erikoistuntijakaan ei kuitenkaan voi tällä yksinkertaisella tavalla eikä myöskään kemisti laboratoriossaan lopullisesti määrätä öljyjen laatua ja sopivaisuutta eri moottorityyppejä varten. Tämä voi ainoastaan tapahtua käytännössä kokeilemalla öljyllä moottoreissa joko laboratorioissa taikka ajoradalla. Vauum Oil ompany, joka on maailman vanhin voiteluöljyliike ja ensimmäinen, joka valmisti öljyä automoottoreihin, on tällä tavoin tutkinut useimpien autojen voitelua ja tulokset näistä tutkimuksista, mitkä nykyään käsittävät noin 1,000 moottoriajoneuvoa, ovat Gargoyle-taulukossa. Sen autonomistajalle antamat, vaunun voitelua koskevat neuvot ovat mitä luotettavimmat. PYYTÄKÄÄ Gargoyle Mobiloil»»-öljyä tai esim. Gargoyle Mobiloil»»-öljyä siis ainoas- taan»»- tai»»-öljyä. On olemassa paljon»»-öljyjä, mutta ainoastaan yksi Gargoyle Mobiloil»». Pyytäkää aina Gargoyle Mobiloil-öljyä sen oikealla nimellä. Mobiloil 8

11 Oikea Voitelu MITEN J MINKÄ- TÄHDEN VOITELU- ÖLJY HUONONEE MOOTTORISS Nimi»kaasuttaja» on oikeastaan virheellinen, sillä siinä ei tapahdu bensiinin kaasuuntumista sanan tavallisessa merkityksessä. Bensiini jakautuu siellä vain hienoksi sekoittuen samalla ilman kanssa. Ruiskutettaessa nestettä kylmälle kamiinalle, laskeutuu se siihen pisaroina. Jos kamiina on lämmin, neste kaasuuntuu tai höyryyn tyy. Kaasuttajan kautta silinteriin tunkeutuneeseen h ienoksi jakautuneeseen bensiini- ja ilmasekoitukseen nähden on asianlaita sama. Kun moottori on kylmä, laskeutuu bensiini pisaroina silinteriseinämille ja mäntään. Lämpimässä moottorissa höyryyntyy bensiini silinterissä.. Kaikki moottorin polttoaineet, bensiini, bensoli j.n.e. liuottavat rasvaa, ja niitä käytetään sentähden m.m. tahrojen poistamiseen. Samalla tavalla bensiini irroittaa kylmässä moottorissa öljyn silinteriseinämiltä ja turmelee öljykalvon. Suoranaisena seurauksena tästä on osittainen kuivakitka käyntiinpantaessa sekä sen aiheuttama kuluminen ja tietenkin huono tiivistys ja vähentynyt teho. Pala- 9

12 Oikea Voitelu maton bensiini tunkeutuu kampikammioon, laimentaa öljyn ja huonontaa melkoisesti sen voitelukykyä. Kaikkien tavallisten polttoaineiden palaessa muodostuu vesihöyryä, eikä bensiini tee siitä poikkeusta. Litrasta bensiiniä muodostuu niin paljon vesihöyryä, että se vastaa noin litraa vettä. Osa tästä höyrystä tunkeutuu mäntärenkaiden ohi, erittäinkin jos öljykalvo ei ole kyllin täydellinen, tiivistyen kampikammiossa. Täten öljy sekoittuu myöskin veden kanssa. Palaminen ei tapahdu koskaan täydellisesti, vaan palamiskaasut sisältävät hienoksijakautunutta hiiltä. Hyvänä esimerkkinä tästä on tehtaan savupiipuista, vetureista y.m. tuleva savu. Sama on asianlaita bensiiniin nähden moottorin silintereissä. Noki- ja hiilihiukkaset tunkeutuvat männän ohi ja sekoittuvat öljyyn kampikammiossa. Metallikappaletta viilattaessa muodostuu purua. Joskaan kitka moottorissa ei ole läheskään viilaamiseen verrattavissa, irtautuu kuitenkin metallihiukkasia, jotka tulevat öljyyn, kun puutteellisen voitelun vuoksi kuivakitkaa syntyy moottorissa. lkuperäisen puhtaan öljyn sijasta on niin ollen vähitellen muo- 10

13 -Oikea Voitelu dostunut sekoitus, mikä sisältää öljyä, bensiiniä, vettä, nokea sekä hiili- ja metallihiukkasia ynnä maantiepölyä, mikä tunkeutuu kampikammioon. Myöskin parhain öljy on alttiina tällaiselle huonontumiselle. Laatuöljy voi kuitenkin vastustaa tätä turmeltumista ja säilyttää voitelevat ominaisuutensa paremmin ja kauemmin kuin halpa öljy. Laatuöljyllä, mitä voidaan käyttää kauan vaihtamatta, säästetään siis moottoria. 11

14 Oikea Voitelu MITÄ ON GRGOYLE MOBILOIL? Gargoyle Mobiloil on autoöljy, joka valmistustapaansa ja laatuunsa nähden etsii vertaistaan. Se aikaansaa paremman voitelun kuin mikään muu markkinoilla oleva öljy- Gargoyle Mobiloil-öljyä valmistaa maailman vanhin ja etevin erikoistuntijaliike voiteluöljyalalla. Vauum Oil ompany oli ensimmäinen toiminimi, joka huomasi, että sama öljy ei voi voidella oikein kaikkia moottorityyppejä. Tänä päivänä on jokaista bensiinimoottorityyppiä varten olemassa oikea merkki Gargoyle Mobiloil-öljyä. ÖLJYN HOITO Ensimmäinen ja tärkein seikka on tietenkin voiteluöljyn valinta. Se, joka valitsee öljynsä liikkeestä, joka 7 vuoden ajan laatuöljyjen valmistuksen alalla on ollut johtavana, voi aina olla varma siitä, että voiteluaine parhaalla mahdollisella tavalla täyttää tarkoituksensa. Vauum Oil ompany, joka valmisti ensimmäisen öljyn, mikä tehokkaasti kykeni voitelemaan automoottorin, oli myöskin ensimmäinen voiteluöljyliike, joka laati tieteellisiin ja käytännöllisiin tutkimuksiin perustuvan suosittelutaulukon. Se antaa tarvittavat ohjeet siitä, mitä laatua voiteluöljyä on käytettävä kuhunkin automoottoriin. Ks. siv. 40. Käyttäkää kaasuttajan ilmankuristusventtiiliä (hoke) niin vähän kuin mahdollista. Siten estetään tehokkaasti öljyn laimentumista kampikammiossa. Kun moottori pannaan käyntiin, on öljy kylmää ja kankeasti juoksevaa, eikä se sentähden voi tehokkaasti jakautua kaikkiin voitelukohtiin. On sentähden vältettävä moottorin liian suurta rasittamista, ennenkuin se on saanut oikean työlämpötilansa. ntakaa sentähden moottorin käydä muutamia minuutteja tyhjiltään, ennenkuin 12

15 Oikea Voitelu alatte ajon ja ajakaa sen jälkeen varovasti niin kauan, kunnes jäähdyttäjän lämpömittari osoittaa normaalista lämpöä. Oikean työlämpötilan pysyttämiseksi moottorissa talvisaikaan ja jotta siis jäähdytysveteen saataisiin oikea lämpötila, 7090, on jäähdyttäjä peitettävä. Jos vaunun jäähdyttäjässä on sälesuojustin, on se sovitettava oikealla tavalla, jos se ei toimi automaattisesti. Tarkistakaa säännöllisesti kampikammion öljytasoa. Katsokaa, että öljy nousee mittatikun ylimpään merkkiin. Jos öljytaso on vain vähän alimman merkin yläpuolella, ei kylläkään vielä ole vaaraa käsillä, mutta mitä vähemmän öljyä on kampikammiossa, sitä korkeammaksi tulee öljyn lämpötila ja sitä enemmän rasittuu öljy. Voiteluainetta lisättäessä ei ole käytettävä mitä öljyä tahansa, vaan aina samaa tuotetta ja samaa merkkiä kuin moottorissa on kulloinkin. Jos moottorissa on öljynpuhdistaja, on se vaihdettava aina 12,0001,000 km ajon jälkeen. Öljypumpun siivilä on säännöllisesti puhdistettava. Kampikammion alapuolikas on vuosittain irroitettava kerran tai kahdesti. Puhdistukseen ei käytetä trasselia, mistä voi jäädä lankoja, vaan liinarättejä. Kuluneessa moottorissa öljy turmeltuu huomattavasti nopeammin. Väärä käsitys on, että tällaisia haitallisuuksia kuluneessa moottorissa vältetään käyttämällä paksumpaa öljyä, kuin mitä suositellaan. Tällä tavalla voidaan kylläkin jonkin verran vähentää öljynkulutusta, mutta sen sijaan on pelättävissä, että öljy jakautuu huonosti voitelupinnoille ja muodostuu hiiltä silintereihin. inoa oikea parannuskeino tässä tapauksessa on, että silinterit ajoissa porataan. Jos kaasuttajan kaasusekoitus on aivan liian runsas taikka jos sytytys ei toimi oikein, joutuu öljy voimakkaan laimentumisen alaiseksi sekä huononee nopeasti. Pitäkää sentähden kaasuttaja ja sytytysjärjestelmä hyvässä kunnossa. 13

16 Oikea Voitelu Kaasuttajan ilmanpuhdistaja on säännöllisesti puhdistettava ja hoidettava ohjekirjasen ohjeiden mukaan. Tähän seikkaan kohdistuneet tutkimukset osoittavat, että ilmasuodattimella on suurempi merkitys moottorin kulumisen vähentämisessä, kuin yleensä luullaan. ÖLJYN VIHTO Ensiluokkaistakin öljyä käytettäessä ja sila huolellisesti hoidettaessa on tarpeellista säännöllisesti vaihtaa öljy kampikammioon. Laatuöljyä voidaan kuitenkin luonnollisesti käyttää pitempiä aikoja kuin halpaa öljyä. Vanhan öljyn uloslaskeminen on toimitettava välittömästi heti ajon jälkeen, kun öljy vielä on lämmintä ja helposti juoksevaa ja ennenkuin epäpuhtaudet ovat ennättäneet laskeutua pohjalle. Jos moottori halutaan huuhtoa, ennenkuin se täytetään tuoreella öljyllä, on se tehtävä 1 a 2 litralla ohutta moottoriöljyä. Moottorin annetaan käydä pari minuuttia, mieluimmin käyntiinpanomoottoria käyttäen ja ilman, että sytytys on»päällä». Kampikammion huuhteluun ei milloinkaan saa käyttää paloöljyä. Ensiksikin paloöljy huuhtelee täysin pois öljykalvon kitkapinnoilta, ja toiseksi sitä ei voida koskaan kokonaan poistaa kampikammiosta, mistä syystä tuore öljy heti alusta pitäen laimentuu. Kun huuhteluöljy on laskettu pois, tapahtuu täyttö oikealla merkillä Gargoyle Mobiloil-öljyä mittatikun ylimpään merkkiin saakka. On vaikeata määrätä yleispäteviä öljynvaihtoaikoja, kun ne ovat riippuvaisia sellaisista seikoista kuin moottorin kunnosta ja tavasta, millä moottoria ajetaan, j.n.e. Yleensä on sääntönä, että öljy vaihdetaan jokaisten km jälkeen kesäaikaan ja km jälkeen talvella. 14

17 Oikea Voitelu Uusien tai porattujen moottoreiden öljynvaihto olisi kuitenkin ensi kertoja toimitettava vielä lyhempien väliaikojen kuluttua. Yhtä tärkeätä on, että oikeaan aikaan vaihdetaan kesäöljy talviöljyyn ja päinvastoin. On myöskin vaikeata laatia ohjeita kesäöljystä talviöljyyn siirtymistä varten. On kuitenkin selvää, että asianlaita on aivan erilainen niihin vaunuihin nähden, joita säilytetään lämpimissä autovajoissa, eivätkä koskaan joudu alttiiksi kylmälle, kuin sellaisiin, jotka seisovat kylmässä autovajassa taikka ovat pitkiä aikoja parkkeerattuina ulkona. Tavallisesti on kuitenkin siirryttävä talviöljyn käyttöön, kun lämpötila pitempiaikaisesti pysyttelee o :n. alapuolella. Myöskin vaihdelaatikon ja tasauspyörästön öljytasoa on säännöllisesti tarkistettava ja öljyä lisättävä tarvittaessa. Samanaikaisesti kun moottorissa otetaan käytäntöön talviöljy, on vanha kesäöljy vaihdelaatikosta ja tasauspyörästöstäkin vaihdettava vastaavaan talviöljyyn. Täten käy vaihtaminen helposti talvisaikaankin ja voidaan olla varmoja siitä, että kaikki osat tulevat tyydyttävästi voidelluiksi. Öljyä vaihdettaessa on vaihdelaatikko ja taka-akseli huuhdottava puhtaiksi, jolloin ilman haittaa voidaan käyttää paloöljyä, kun sen laskeminen niistä pois ei kohtaa minkäänlaisia vaikeuksia. VIHDELTIKON J TSUS- PYÖRÄSTÖN VOITELU Uudenaikaisten autojen vaihdelaatikon ja tasauspyörästön voitelu on useinkin yhtä tärkeä kuin moottorin voitelu. Valitettavasti laiminlyödään kuitenkin näiden osien voitelu hyvin usein, mistä seurauksena ovat nopea kuluminen ja kalliit korjaukset. Seuraavassa annamme muutamia ohjeita niiden voiteluun nähden. 1

18 Oikea Voitelu Öljyn tehtävänä vaihdelaatikossa ja tasauspyörästössä on osittain voidella laakerit ja muut hankauksen alaisiksi joutuvat kohdat, osittain muodostaa hampaisiin suojeleva kalvo, mikä vähentää kulumista ja tekee hammaspyörien käynnin äänettömäksi. Kun paine hampaiden välillä on huomattavan suuri, on yleensä välttämätöntä käyttää paksua vaihdelaatikkoöljyä, millä on suuri kiinnitarttumiskyky. Kiinteysrasvaa ei kuitenkaan ole käytettävä, sillä se muuttuu varsin pian ja kadottaa voitelevat ominaisuutensa. Korkealaatuinen, erikois-vaihdelaatikkoöljy on tavallisesti heikosti rasvoitettu, s.o. siihen on lisätty jokin määrä rasvaista öljyä, jotta sille saataisiin suurempi voitelu- ja kiinnittymiskyky. Talviajo asettaa suuret vaatimukset vaihdelaatikkoöljylle. Ei riitä, että öljyllä on alhainen jähmettymispiste, sillä vaihdelaatikkoöljy, mikä on sopivaa kesäaikaan, tulee talvella niin paksuksi, että se vaikeuttaa vaihtamista. Paksu kesäöljy ei sitä paitsi voi tehokkaasti jakautua kaikkiin voitelukohtiin, varsinkaan taka-akselin koppaan. Jos kesäöljyä käytetään alhaisissa lämpötiloissa, tulee se usein niin kankeaksi, että pyörät kaivavat kanavia voiteluaineeseen ja käyvät, käytännöllisesti katsoen, voitelemattomina. On sentähden tärkeätä käyttää talvella erikoista, ohuempaa vaihdelaatikkoöljyä. Eri öljyn käytöstä talvella ja kesällä on myöskin se etu, että öljy tulee vaihdetuksi säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa, mikä muussa tapauksessa hyvin usein laiminlyödään. Gargoyle Mobiloil»G» on kaikkein korkeimmanlaatuinen kesäöljy vaihdelaatikkoa ja tasauspyörästöä varten, ja sitä suositellaan useimpiin autoihin kesäaikaan. Gargoyle Mobiloil»VV» on erikoistalviöljy, jolla on suunnilleen samat ominaisuudet normaalisissa talvilämpötiloissa kuin Gargoyle Mobiloil»»:llä on kesälämpötiloissa. Gargoyle Mobiloil»W»:\\ä tapahtuu vaihtaminen helposti. Sitä käytettäessä voidaan olla varmoja siitä, että öljy jakautuu kaikkiin voitelua vaativiin osiin. 1

19 Oikea Voitelu Joissakin tapauksissa, jolloin vuodon tai muun seikan vuoksi kesäaikaan halutaan kankeampaa voiteluainetta kuin Gargoyle Mobiloil»», suositellaan Gargoyle Mobilgrease N:o 2:ta (vrt. s. 20). Tämä voiteluaine on juoksevaa huonelämpötiloissa, mutta kokoomukseltaan se on erikoisen sitkeätä, juokse ulos. mistä johtuu, ettei se yhtä helposti Useissa autoissa, m.m. ruotsalaisissa Volvo-henkilöautoissa, on tavallisen kulmavaihteen asemesta n.s. hypoidivaihde voiman siirtämistä varten kardaaniakselilta taka-akselille. Näissä vaihteissa on huomattavasti suurempi liukumiskitka kuin tavallisissa hammasvaihteissa, ja ne muistuttavat tässä suhteessa enemmän kierukkavaihteita. Hypoidivaihteet asettavat sentähden paljon suuremmat vaatimukset vaihdelaatikkoöljylle kuin tavalliset hammasvaihteet, ja on osoittautunut tarpeelliseksi käyttää niihin erikoisia, hyvin voitelukykyisiä öljyjä. Monivuotisten kokeilujen jälkeen on Vauum Oil ompany nyt laskenut kauppaan hypoidivaihteita varten kaksi erikoisöljyä, Gargoyle Mobiloil»EP»:\\ ja Gargoyle Mobiloil»EPW:n, joista ensinmainittu on tarkoitettu kesä-, viimeksimainittu talvikäyttöön. ikaisemmat näitä vaihteita varten tarkoitetut voiteluaineet ovat usein sisältäneet lyijysaippuaa niiden voitelukyvyn lisäämiseksi, mutta tällaiset lisäaineet vaikuttavat vahingollisesti vaihteen kuula- ja rullalaakereihin. Gargoyle Mobiloil»EP»- ja Gargoyle Mobiloil ei siitä syystä tämänlaatuisia lisäaineita ole. Gleason, amerikkalainen kierukkavaihteiden valmistaja, on näissä vaihteissaan kokeillut sekä Gargoyle Mobiloil»EP»:U& että»epw»:\lä ja hyväksynyt ne. Useat uusimmat automallit ovat myös varustetut muilla teknillisillä uutuuksilla, kuten rulla- tai jousikytkimellä varustetulla vapaavaihteella, automaattisella vaihdelaatikolla y.m. Gargoyle-taulukko tämän kirjasen lopussa osoittaa oikeat voiteluaineet eri automalleja varten. 17

20 === Oikea Voitelu VUNUNLUSTNVOITELU Vaununalustan eri osien, kuten ohjauslaitteen, murtonivelien, jousipulttien y.m. voitelu on erittäin tärkeä. Vaikkakaan niiden voitelun laiminlyöminen ei voi tulla niin kohtalokkaaksi kuin moottorin, johtuu siitä kuitenkin vaunun ennenaikainen kuluminen, puhumattakaan siitä, että ajaminen ei enää ole huvia, kun vaunun murtonivelet, jousipultit y.m. tulevat väljiksi. Sitä paitsi tulee ajo huonosti hoidetun vaununalustan vuoksi usein vaaralliseksi siitä syystä, että ohjauslaite kulumisen johdosta ei enää ole luotettava. On luonnollisesti vaikeata antaa yleisiä ohjeita vaununalustan voitelua varten, koska eri tehtaiden tuotteet voivat olla hyvin erilaisia voitelulaitteisiin nähden. llamainittuja näkökohtia voitaneen kuitenkin sovelluttaa useimpiin vaunuihin. Vaunuissa, joissa on keskusvoitelu, voidellaan jousipultit, olka-akselit y.m. painamalla alas poljinta, mikä puolestaan ohjaa öljypumpun toimintaa. Keskusvoitelussa on säännöllisesti tarkistettava, että jokainen voitelukohta saa tarvittavan määrän öljyä ja että öljyntulo ei keskeydy risaisen öljyputken tai muun sellaisen takia. Voiteluaineeseen ja hoitoon nähden on muussa suhteessa noudatettava autotehtailijain antamia ohjeita. Yleensä suositellaan keskusvoitelujärjestelmiin Gargoyle Mobiloil.tä. Vaunuissa, joissa ei ole keskusvoitelua, voidellaan useimmat vaununalustan kohdat rasvaruiskun avulla. Tavallisesti on käytetty samaa voiteluainetta kaikkiin vaununalustan voitelukohtiin. Kun kuitenkin niin erilaisten osien kuin esim. vesipumpun, jousipulttien y.m. voiteluvaatimukset vaihtelevat huomattavasti, on Vauum Oil ompany laskenut kauppaan sarjan vaununalustan voiteluaineita: Gargoyle Mobilgrease N:ol 1, 2, 4, ja. Niitä oikein käyttämällä saadaan taattu varmuus siitä, että jokainen osa tulee voidelluksi parhaimmalla mahdollisella tavalla. 18

21 vesijäähdytyksellä ===== Oikea Voitelu GRGOYLE MOBILGRESE-RSVT J NIIDEN KÄYTTÖ Tarkoituksenamme on tässä käsitellä Gargoyle Mobilgrease-rasvojen seuraavaa neljää eri laatua: Kesäkäyttöä varten: Gargoyle Mobilgrease N:o 2, 4, ja. Talvikäyttöä varten: Gargoyle Mobilgrease N:o 1,4, ja. Gargoyle Mobilgrease N :o 3 :n käyttö tulee vain harvoin kysymykseen, kun se on valmistettu erikoisesti lentomoottoreiden varustettujen vent- tiilien nostovipuja varten, mutta mainitsemme sen, jotta sarja olisi täydellinen ja jos mahdollisesti joku haluaisi käyttää vieläkin paksumpaa rasvaa kuin Gargoyle Mobilgrease N:o 2:ta. 19

22 Oikea Voitelu Gargoyle Mobilgrease N:o 1 (talvivoiteluun). Gargoyle Mobilgrease N:o 2 (kesävoiteluun). Suosittelut: utojen y.m. moottoriajoneuvojen jousipultteihin, ohjausakselin laakereihin, jarrun ja kytkimen akselien laakereihin, jousilehtiin, ohjauslaitteisiin, veto- ja yhdyslankojen päihin, yhdysniveliin sekä kaikkiin kohtiin, joissa on painevoitelunipat (ei murloniveliin, joihin on käytettävä N:o s:ltä eikä vesipumppujen laakereihin, joiden rasva on N:o ). Nämä rasvalaadut on valmistettu erikoisten patenttien mukaan, joten ei siis ole toista öljyliikettä, joka voisi tarjota samanlaisia tuotteita. Niillä on erinomaisen suuri kyky tarttua kiinni metallipintoihin, mikä voidaan nähdä edellisellä sivulla olevasta vasaralla tehtyä koetta esittävästä kuvasta. Tämän vasarakokeen voi suorittaa yksinkertaisimmin siten, että jotakin tavallista läpikuultavaa kiinteysrasvaa pannaan kovalle alustalle, mieluimmin alasimelle. Kun rasvaa lyödään vasaralla, roiskuu sitä joka suunnalle. Jos sen jälkeen kuivaatte jäljellejääneen rasvamäärän, otatte yhtä paljon Gargoyle Mobilgrease N:o 1 :tä tai 2:ta ja lyötte sitten samanlaisella voimalla sitä, huomaatte, että se ei irroitu lyöntipinnasta eikä roisku ympäri, vaan tarttuu vasaraan ja muodostaa alustan ja sen välille pitkiä yhdistäviä säikeitä. Vasarakokeesta huomataan siis Gargoyle Mobilgrease N:o l:n ja 2:n suuri kiinnitarttumiskyky, mikä uudenaikaisten jousipulttien voiteluaineella välttämättömästi tulisi olla. Vasaralla annetun iskun teho on vain murto-o3a siitä sysäyksestä, mikä vaikuttaa autoon sen kulkiessa epätasaisuuksien ylitse. Silloin usein monen tonnin paino on tällaisen suhteellisesti ohuen karaistun pultin nojassa. Sitä paitsi nykyaikaiset jousipultit on sovitettu siten, että paine osuu vain niiden päihin. Ne ovat keskeltä onttoja toimien siis samalla voiteluainesäiliönä. 20

23 Oikea Voitelu Gargoyle Mobilgrease N:o 1- ja 2-rasvojen erikoisominaisuuksia voidaan edelleen saada selville seuraavalla kokeella. Jotakin tavallista autovaseliinia pannaan jonkin verran veitsenterälle, mikä sitten joko upotetaan vesisankoon tai vielä paremmin asetetaan juoksevan kylmän vesihanan alle. Rasva viskautuu pois veitsestä heti. Kun veitsi sitten on huolellisesti kuivattu, mikä on tärkeä seikka, upotetaan se esim. Gargoyle Mobilgrease N:o 2-rasvaan ja asetetaan samoin vesijohdon alle. Tällöin huomataan, että joskin ehkä vähän rasvaa irroittuu, jää kuitenkin niin paljon jäljelle, että se voi suojella kitkaa vastaan. On erittäin tärkeätä, että vaununalustan 21

24 Oikea Voitelu = voiteluaineella on suuri kiinnittymiskyky, kun uudenaikaisilla huoltoasemilla autoa puhdistettaessa vettä ruiskutetaan jopa 4 a ilmakehän paineella. Gargoyle Mobilgrease N:o 1:12a ja 2:11a on lisäksi se ominaisuus, että ne ovat juoksevia, minkä huomaamme esim. siitä, että vasarakokeen jälkeen myös paksumpi Gargoyle Mobilgrease N:o 2 juoksee alas alasiihelta. Tämä on erittäin tärkeätä, sillä edellämainituissa jousipulteissa on niiden keskuosassa säiliö voiteluainetta varten. Kun säiliö on täytetty Gargoyle Mobilgrease N:o 1:118, tai 2:11a, juoksee uutta voiteluainetta sieltä yhtämittaisesti pulttien kannatuskohtiin, joten niissä aina metallikitkan asemesta on juokseva kitka. Näin ei ole asianlaita tavallisen kiinteysrasvan kanssa. Gargoyle Mobilgrease N:o 1- ja 2-rasvoilla on muitakin etuja tavalliseen kiinteysrasvaan verraten, ja kokeilut monilla huoltoasemilla ovat osoittaneet, että esim. Gargoyle Mobilgrease N:o 2:ta käytettäessä pneumaattisiin painevoitelulaitteisiin ei vaunun voiteluun tarvita kuin vain kolmasosa tai puolet siitä voiteluainemäärästä, mikä menee tavallista kiinteysrasvaa vaunuihin käytettäessä. Korkeammasta hinnastaan huolimatta tulevat nämä rasvat siis ajan mittaan taloudellisimmiksi. 22

25 =rrrrrrrr- Oikea VOlt l U== Gargoyle Mobilgrease N:o 4, Suosittelut: Ulkolaitamoottorien veden alla oleviin vaihdepesäkkeihin sekä autojen ja muiden moottoriajoneuvojen vaununalustoihin kesällä ja talvella. Tämä rasva kestää suolaisen veden vaikutusta ja on sentähden erikoisen sopivaa uudenaikaisten ulkolaitamoottorien potkuriakselien vaihdepesäkkeihin sekä kilpaveneitä että yleistä käyttöä varten. Sen erikoisena etuna mainittakoon sen mitättömän vähäinen omakitka. Se on myöskin tarkoitettu vesipumppuihin, joissa on jousivarusteiset voitelukupit, joiden avulla oikea vesipumppurasva Gargoyle Mobilgrease N:o ei kulkeennu tarpeellisiin voitelukohtiin. Tällä rasvalla ei ole Gargoyle Mobilgrease N:o 2:n suurta kiinnittymiskykyä metallipintoihin, mutta sitä voidaan suositella esim. vanhempia ja pienempiä pneumaattisia voitelulaitteita varten, mitkä eivät ole tarpeeksi voimakkaita kyetäkseen tyydyttävällä Gargoyle Mobilgrease N:o l:llä tai tavalla 2:11a. voitelemaan Gargoyle Mobilgrease N:o. Suosittelut: Pyörännapoihin, rasvalla voideltaviin murtoniveliin ja rasvakuppeihin. Tämä on erikoisrasva pyörännapoja varten. Nykyaikaisessa liikenteessä ajetaan nopeasti ja käytetään jarruja usein, joten ne joutuvat suurempien kuormitusten alaisiksi kuin ennen. Täten kitkan johdosta niiden rummuissa syntyy korkea lämpö, mikä niistä siirtyy pyörännapoihin, kun nämä ovat kiinteässä yhteydessä rumpujen kanssa. Jos rasva ei kykene lämpöä kestämään, se sulaa ja juoksee pyörännavoista rumpuihin, jolloin jarrujen teho vähenee taikka ne tulevat täysin tehottomiksi ja seuraukset tästä ovat helposti arvattavissa. Jos esim. lämmitetään tavallista kiinteysrasvaa, joutuu se verraten pian juoksevaan tilaan. Jos sitten kuivataan huolellisesti astia, mitä tarkoitukseen on käytetty, ja pol- 23

26 Oikea Voitelu tetaan siihen mahdollisesti jäänyt rasva sekä tämän jälkeen lämmitetään Gargoyle Mobilgrease N:o -rasvaa, todetaan helposti näiden rasvojen välillä tässä suhteessa oleva ero. Ei riitä kuitenkaan yksinomaan se, että pyörän naparasvalla on korkea sulamispiste. Se ei myöskään saa muodostaa kanavia, toisin sanoen, kuulat ja rullat eivät saa pyöriä kuiviltaan. Näin ei olekaan asianlaita Gargoyle Mobilgrease N:o -rasvaa käytettäessä, vaan se on yhtämittaisesti kiertyneenä kuulien ja kuularatojen ympäri. Tämän voitte huomata esim. siitä, että jos otatte tarpeeksi Gargoyle Mobilgrease N:o -rasvaa etusormienne väliin, peitätte ne sillä sormien toiseen niveleeseen saakka ja pyöritätte näitä kahta sormeanne toistensa ympäri, niin 24

27 soikea Voitelu huomaatte, että rasva pysyy jatkuvasti sormienne välissä. Jos teette saman kokeen jollakin muulla tavallisella rasvalla, huomaatte helposti Gargoyle Mobilgrease N:o s:n paremmuuden. Gargoyle Mobilgrease N:o on myöskin ominaisuuksiensa takia erinomaisen sopivaa rasvalla voideltavien murtonivelten voiteluun, sillä se ei helposti sinkoudu pois nivelistä keskipakoisvoiman vaikutuksesta. Esimerkkinä mainittakoon, että m.m. Hardy-Spier-murtonivelten valmistaja on sen hyväksynyt tätä tarkoitusta varten. Qargoyle Mobilgrease N:o. Suosittelut: Vedenkestävä rasva kaikkien vesipumppujen laakereihin ja potkuriakselien tiivistyshylsyihin. Gargoyle Mobilgrease N:o :n sulamispiste on korkea, ja sillä on erikoinen ominaisuus tarttua hyvin kiinni metalli- ja muihin pintoihin, vieläpä veden alla. 2

28 != == Oikea Voitelu Tämän voimme todeta esim. seuraavalla tavalla: Jonkin verran tavallista kiinteysrasvaa otetaan oikean käden sormien väliin. Käsi kastetaan sen jälkeen vesisankoon samalla liikuttaen sormia edestakaisin, jolloin huomaamme, että suurin osa rasvaa häviää sormista. Jos taasen tehdään sama koe Gargoyle Mobilgrease N:o :11a, niin sormien väliin jää edelleenkin»räpylä». Jos tavallista kiinteysrasvaa panemme veitsenterälle ja tämän lämpimän vesihanan alle, niin huomaamme, että rasva täydellisesti huuhtoutuu pois. Jos veitsenterän kuivattuamme uudistamme saman kokeen Gargoyle Mobilgrease N :o :11a, voimme todeta, ettei kiehuinapisteeseenkään lämmitetty vesi voi irroittaa tätä rasvaa, ja tarkoitushan vesipumppujen akselien voitelussa onkin päästä juuri siihen, ettei lämmin jäähdytysvesi saa huuhdeltua niistä pois voiteluainetta. Sitä paitsi Gargoyle Mobilgrease N:o :11a on se ominaisuus, että se päinvastoin kuin toiset rasvat, jää kellumaan veden pinnalle, mikä on tärkeä seikka, jos vesipumppujen akseleihin tulee liian suuret määrät rasvaa. Se voidaan silloin kuoria pois jäähdytystulpasta, kun taas tavallinen kiinteysrasva, mikä ei pysy veden pinnalla, jälkeenpäin rasvaa jäähdyttäjän sisäpuolelta. Tästä on seurauksena, ettei lämmön siirtyminen ja moottorin jäähdytys tapahdu tarpeeksi tehokkaasti. MUIT VUNUNLUSTN VOITELUKOHTI. Jos käyntiinpanomoottori ja generaattori ovat tarkoitetut voideltaviksi öljyllä, suoritetaan se ohuella moottoriöljyllä, mitä käytetään hyvin vähän, vain muutama pisara kerrallaan. Virranjakaja voi olla öljyllä voideltava. Siinä tapauksessa voidellaan se varovasti muutamilla pisaroilla ohutta moottoriöljyä. Jos virranjakajassa on rasvakuppi, täytetään se ohuella ensiluokkaisella kuulalaakerirasvalla, esim. Gargoyle Mobilubriant Softilla. 2

29 Voo Voo Voo == Oikea V oi t e l u=^ Pyörät on irroitettava pari kertaa vuodessa ja laakerit huuhdeltava puhtaiksi paloöljyllä sekä täytettävä uudella rasvalla (ks. Gargoyle Mobilgrease N:o ). Gargoyle Mobilubriant Softia voidaan myöskin käyttää, jos rasitus on normaali ja lämpötila tavallinen. Vaununalustan eri voitelukohdat ja voiteluajat voivat olla erilaiset eri autojen erilaisten rakenteiden vuoksi, ja siitä syystä viittaamme tässä suhteessa jokaista vaunua seuraavaan tehtaan voitelukaavaan. Vauum Oil ompany on myös julkaissut erikoisia voitelukaavoja tavallisimpia automerkkejä esim. Fordia ja hevroletia varten. Myös tämän kirjasen sivuilla 41 olevasta taulukosta käyvät selville oikeat voiteluaineet usean automerkin vaununalustan tärkeimpiin voitelukohtiin. Muita erikoisvoiteluaineita autoja y.m. moottoriajoneuvoja varten. Gargoyle jarruneste Brake Fluid. Vaunuja varten, joissa on nestepainejarrut, kuten hrysler, Plymouth j.n.e. Gargoyle jousiöljy Penetrating Oil. Grafiittipiloista öljyä kitisemistä vastaan vaununalustassa ja ruosteen irroittamiseksi jousipulteista j.n.e. Gargoyle iskunvaimennusöljy Voo Shok bsorber Oil. Luvax-, Houdaille-, Gabriel- ja rmstrong-iskunvaimentajiin. Gargoyle Speial-iskunvaimennusöljy Shok bsorber Oil Speial. Lovejoy-, Spier-, Delo-Remy- ja Monroe-iskunvaimentajiin. Gargoyle iskunvaimennusöljy polviniveliin Shok bsorber Oil Light. hevrolet-, Pontia- Voo ja Oakland-autojen vuoden 1934 mallien etupyörien niveltaipeisiin. Gargoyle Ylävoiteluöljy. Tämä on silinterinpään voiteluöljy, mitä määrätyissä suhteissa sekoitetaan bensiiniin. 27

30 Oikea Voitelu Ylläolevassa kuvassa on kolme V2-litran kannua edellämainittuja tuotteita. Vasemmalla Gargoyle jarrunestettä ja keskellä Gargoyle-jousiöljykannu pumppuineen ja ruiskuineen, joiden avulla jousien voitelu käy mukavasti ja öljyä tehokkaasti voidaan ruiskuttaa niihin vaununalustan kohtiin, joihin se on tarkoitettu ja joissa kitinää saattaa syntyä. Tämän öljyn erikoisena ominaisuutena mainittakoon, että se penetroituu,.0., tunkeutuu sisään kaikkiin mahdollisiin liitoskohtiin, mihin öljy suinkin voi päästä. Se lopettaa metallikitkan ja saa aikaan täydellisen voitelun kahden sellaisen pinnan välillä, jotka ovat olleet epämiellyttävän kitinän aiheuttajina. Oikealla oleva kannu on iskunvaimennusöljyä. Kannuun on kiinnitetty pumppu ja nokka, joiden avulla tämä neste mukavasti saadaan iskunvaimentajiin, mitkä useinkin ovat sellaisissa paikoissa, että niiden voitelu muuten on varsin hankalaa. Kyseessäolevat pumppulaitteet eivät kuulu kannuihin, vaan niitä saa ostaa erikseen. Mitä muuten iskunvaimentajiin tulee, ovat ne kahta eri mallia, n.s. siipi- tai mäntätyyppiä. 28

31 Oikea V oi t el w Ylläolevasta kuvasta voi huomata, että esim. Luvax ja Houdaille ovat n.s. siipimallia, joiden siivet on hiomalla tiukasti sovitettu öljysäiliöön. Tarkoitukseen vaaditaan verrattain paksua öljyä, joka pyörien aiheuttamien iskujen vaikutuksesta tunkeutuu lamellien läpi ja siten saa aikaan iskuliikkeen hidastumisen. Mäntätyypistä on kuvassa piirros Lovejoy-iskunvaimentajasta, mikä vaatii öljyn nopeata jakautumista ja niin ollen suhteellisen ohutta öljyä. Ennenkuin siis iskunvaimentajia öljyllä täytetään, olisi syytä ottaa selvää, mitä mallia ne ovat, sillä muutoin saatetaan tulla huonoihin tuloksiin. Pyytäkää, että vaununne voidellaan Gargoyle Mobilgrease-erikoisvoiteluaineilla jättäessänne sen korjaajalle. Siten säästytte voitelemasta sitä niin usein, estätte kulumista ja säästätte myöskin vaunuanne. 29

32 ri O i ke a Voitelu MITÄ ERI MERKKEJÄ ON GRGOYLE MOBILOIL-ÖLJYÄ Mobiloil Gargoyle Mobiloil rti on ohuin eri Gargoyle Mobiloil-öljylaaduista, ja sitä suositellaan kaikkiin autoihin talvisaikaan, kun lämpötila laskee alle 10. Gargoyle Mobiloil»» on suhteellisen paksu öljy, mitä suositellaan autoihin (m.m. hevrolet, Reo) kesällä sekä ulkolaitamoottoreihin. Sitä suositellaan myöskin talvisaikaan eräisiin autoihin ja traktoreihin. Katsokaa Gargoyle-taulukkoa tämän kirjasen lopussa! Gargoyle Mobiloil»» on paksu öljy, :n ja :n väliltä, mitä kesäaikaan suositellaan hyvin moniin automerkkeihin, m.m. Fordeihin. Ks. Gargoyle-taulukkoa! Gargoyle Mobiloil»» ja»b» ovat paksuja öljyjä, joista ensinmainittua suositellaan useihin henkilö-, kuorma- ja linja-autoihin ja traktoreihin, viimeksimainittua taasen muutamiin venemoottoreihin, moottoripyöriin, traktoreihin sekä venemoottoreihin kesäaikaan. Gargoyle Mobiloil»D» ja»dm» ovat uusia erikoisöljyjä, joita suositellaan käytännöllisesti katsoen kaikkiin kilpa-autoihin ja moottoripyöriin. Gargoyle Mobiloil»D» on kesä-,»dm» talvilaatu. Useat englantilaiset moottoripyörätehtaat pitävät niitä ainutlaatuisina laatutuotteina voiteluöljyalalla. Gargoyle Mobiloil ero»w» on paksu, puhdas mineraaliöljy, jota erittäinkin talvisaikaan suositellaan eräiden lentomoottorien voiteluun. 30

33 Oikea Voi telu~ Gargoyle Mobiloil ero»h» on hyvin paksu, puhdas mineraaliöljy, jota suositellaan eräitä lento- ja venemoottoreita varten kesäaikaan. Gargoyle Mobiloil»W» on paksu, rasvoitettu öljy, mitä suositellaan useimpien vaihdelaatikkojen ja tasauspyörästöjen voiteluun talvella. Gargoyle Mobiloil»» on hyvin paksu, rasvoitettu öljy, mitä suositellaan useimpien vaihdelaatikkojen ja tasauspyörästöjen voiteluun kesäaikaan. Gargoyle Mobiloil»EP» ja»epw» ovat uusia öljyjä, jotka Vauum Oil ompany monivuotisten kokeilujen jälkeen on laskenut kauppaan. Näitä öljyjä suositellaan m.m. henkilöautojen hypoidivaihteita varten, ensinmainittua kesä- ja jälkimmäistä talvikäyttöön. Nämä öljyt ovat erinomaisen voitelukykyisiä eivätkä vaikuta vahingollisesti kuula- ja rullalaakereihin. Gargoyle Mobilgrease: ks. sivu 19. jarruneste, iskunvaimen- Muita erikoisvoiteluaineita: nusöljyt j.n.e.; ks. sivu 27. MINKÄTÄHDEN suosittelevat kaikki autotehtailijat ohjekirjoissaan nimenomaan ensiluokkaista voiteluöljyä? Sentähden, että he vuosien kuluessa ovat huomanneet, että heidän vaununsa voivat parhaiten ja kestävät kauemmin hyvällä voiteluöljyllä voideltuina sekä myöskin että se on heidän etujensa mukaista, että ostajat ovat tyytyväiset.heidän tuotteisiinsa. Mutta tyytyväiseksi ei tule suinkaan sellainen autonomistaja, joka voitelee vaununsa halvalla ja huonolla öljyllä, on hänellä sitten Rolls-Roye tai Ford, ja siitä lankeaa syy myyjälle ja tehtailijalle. Juuri nämä näkökohdat ovat olleet aiheena autotehtailijoiden ohjekirjoissaan antamalle ohjeelle:»inoastaan parhainta mahdollista öljyä on käytettävä.» 31

34 todellinen oikea Oikea Vo i t l w = öljy useimpiin moottoripyöriin ja kilpa-autoihin! I HB!, (,. kaikttli Jy Mobiloil öljyillä O Suojaa lä;dllbesu O Kelluu k.m. minin f) Pirnmpi.;i,.>..L.,!,,!..t O Mitaliin Helpompi Gi muodosta (ahmaa m.m. saksalainen Ernst 11 en ne saavutti viime vuoden marraskuussa BMVV-moottoripyörällään hämmästyttävän maailmanennätyksensä 244,34 km/t. Myös useimmissa muissa viimeaikojen loisto-tuloksissa Gargoyle Mobiloil "Vt" op näytellyt ratkaisevaa osaa. M.m. englantilaiset allhorpe, oventry Eagle, Dunelt, Federation, Grindless I'earless. James, Levis, New Imperial, Norton, O. E., Raleigh, Kudge, Vinent H R. D Triumph y.m sekä ruotsalaiset Husqvarna ja Sueia moottoripyörien valmistajat ovat suorittaneet erittäin tarkkoja kokeita Gargoyle Mobiloil "D"-öljylla ja tulleet siihen tulokseen, että sillä on aivan ainutlaatuinen kestävyys ja voiteluominaisuudet sitä pidetäänkin parhaana moottoripyoräöljynä mitä kos kaan on valmistettu Mobiloil (g) Gargöyle sensalio moottovipyövämaailmassa! Valmistaa W) ark 1 _n Osoite HELSINKI ainoastaan Va II U ITI Oli G O ITI Ptl y KsKusk.V I>uh

35 Oikea Voitelu MOOTTORIPYÖRIEN VOITELU Kuinka oikea öljy valitaan? Kokenut moottoripyöräilijä on aina hyvin tarkka öljyn valinnassa. Vuosien kuluessa hän on oppinut tietämään, että moottori ei käy yhtä hyvin kaikilla öljyillä ja että on olemassa määrätty öljy, joka on oikea juuri hänen moottoripyöräänsä. Hän tietää, että öljyn valinnassa on otettava huomioon sellaiset seikat kuin moottorin voitelujärjestelmä, sen rakenne j.n.e. Selvää on, että ilmajäähdytyksellä varustettu moottoripyörämoottori käy korkeammassa lämpötilassa kuin esim. vedellä jäähdytetty automoottori ja että ensinmainittu tästä syystä vaatii parempaa öljyä. Puristussub.de on moottoripyörämoottorissa säännöllisesti korkea, kuten kierroslukukin ja osaltaan tämäkin vaikuttaa korkean lämpötilan syntymiseen ja siten asettaa suuria vaatimuksia voiteluöljylle. Tämä pitää paikkansa varsinkin kansiventtiilimoottoreihin nähden, joiden voiteluun on kiinnitettävä suurempaa huomiota kuin sivuventtiilimoottoreihin. Erikoinen kilpamoottori tai kilpailua varten trimmattu standardimoottori on tietysti kaikkein vaikeimmin voideltavissa. Voimmekin sanoa, että näissä moottoreissa on ehdottomasti käytettävä oikeata voiteluöljyä, sillä muuten ei tule kysymykseenkään, että moottori kestäisi sitä tavatonta kuormitusta, jonka alaiseksi se joutuu. Myöskin kesä- ja talviajon välillä on suuri ero. Talvella on käytettävä öljyä, jolla on kokonaan toiset ominaisuudet kuin kesäöljyllä. Kuten siis näemme, on olemassa koko joukko näkökohtia, jotka on otettava huomioon oikeaa voiteluöljyä valittaessa moottoripyörää varten. Useimpiin moottoripyöriin suosittelee Vauum Oil ompany kesällä Gargoyle Mobiloil»D»:tä ja talvella Gargoyle Mobiloil»DJVf»-öljyä. Gargoyle Mobiloil»D»:tä, tätä uutta, laadultaan aivan ainutlaatuista öljyä käytti m.m. saksalainen Ernst Henne saa- 33

36 Oikea Voitelu vuttaessaan viime vuoden marraskuussa BMW-moottoripyörällään hämmästyttävän maailmanennätyksensä 244,34 km tunnissa. Monet moottoripyörien valmistajat ovat suorittane; 1! erittäin tarkkoja kokeita Gargoyle Mobiloil»D»-öljyllä. Näistä mainittakoon m.m. englantilaiset althorpe-, oventry Eagle-, Dunell-, Federation-, Grindless Peerless-, James-, Lewis-, New Imperial-, Norton-, 0.E..-, Raleigh-, Rudge-, Vinent H.R.D.-, Triumph- y.m. sekä ruotsalaiset Ilusqvarna- ja Swm -moottoripyörien valmistajat. Tehdyissä kokeissa on käynyt ilmi, että Gargoyle Mobiloil»D»-öljyllä on aivan ainutlaatuinen kestävyys ja voiteluominaisuudet. Sitä pidetäänkin parhaana moottoripyöräöljynä, mitä koskaan on valmistettu. Miksi öljy on vaihdettava eri voitelujärjestelmiin? Moottoripyörissä on pääasiassa kahdenlaisia voitelujärjestelmiä, sellaisia, joissa öljy kiertää sekä sellaisia, joissa ei öljyn kiertokulkua tapahdu. Viimemainitussa tapauksessa syötetään öljyä moottoriin tavalla tai toisella niin suurissa määrin, että tuore öljy aina tulee moottorista poistuneen öljyn tilalle. Pieni määrä öljyä on kyllä aina kampikammion pohjalla, mutta mitään varsinaista öljynkiertoa ei tapahdu. Kaikkiin tärkeämpiin voitelukohtiin tulee tuoretta öljyä öljysäiliöstä. On ainoastaan pidettävä huolta siitä, että kampikammio säännöllisesti tyhjennetään, sillä tällöin poistuvat hiili-, metalli- ja tomuhiukkaset, jotka sinne vähitellen laskeutuvat ja kerrostuvat. Moottoreissa, joissa on kiertovoitelujärjestelmä, on asianlaita toisin. Voitelujärjestelmässä oleva öljymäärä kiertää lakkaamatta ja sitä käytetään siis yhä uudelleen ja uudelleen moottorin voiteluun. Hiili- ja tomuniukkaset tekevät vähitellen öljyn likaiseksi ja myöskin bensiini sekä vesi laimentavat sitä. Kiertovoitelujärjestelmään on siis ehdottomasti säännöllisesti vaihdettava öljy, ennenkuin se tulee niin likaiseksi, että moottori vahingoittuu. Ellei tätä tehdä, voi sattua, että epäpuhtaudet kerrostuvat öljykanaviin tukkien ne. 34

37 Oikea Voitelu Puoliautomaattinen öljypumppu. Pumppu painaaöljyn moottoriin ja pumpun kädensijaa on siis ainoast. säännöll. väliajoin painettava. Mekaaninen öljypumppu. Moottori käyttää pumppua, joten öljynsyöttö tapahtuu täysin automaattisesti. Ei kuitenkaan ole kylliksi se, että öljy lasketaan pois voitelujärjestelmästä. Öljysäiliö on myöskin tarkoin puhdistettava pari kertaa vuodessa. Öljy on kiertovoitelujärjestelmään vaihdettava ainakin joka 100 km.n ajon jälkeen. Myöskin moottoreihin, Öljyä venttiili joissa ei ole kiertovoitelujärjestelmää, on kampi- en viputanko; laakereihin kammioöljy vaihdettava samoin väliajoin. Näin tehden voi olla vanna Öljyä kampiaks. laaker., siitä, että moottorin kuluminen pysyy alimmas- mäntään ja vaihdelaat, sa mahdollisessa määrässään. öljypumppu Öljy on laskettava pois oijytaso heti ajon jälkeen, niin kauan kuin se vielä on lämmintä ja helposti juoksevaa ja ennenkuin epä- Mekaaninen öljypumppu imee öljyn kampikammion alaosassa olevasta altaasta ja painaa sen sitten eri voitelukohtiin. Näistä palaa öljy altaaseen. laskeutua. Paloöljyä puhtaudet ovat ehtineet ei Oljysuodatin Oljyallas Märkä-ai las vni tel v 3

38 Oikea Voitelu Kuiva-allasvoitelu ("dry-sump"). Tässä on 2 öljypumppua. Toinen pumppu imee öljyn öljysäiliöstä ja painaa sen moottorin voitelukohtiin. Toinen taas palauttaa öljyn kampikammion pohjalta öljysäiliöön. pidä käyttää kampikammion huuhtelemiseen, sillä sitä on sitten vaikeata sieltä täysin poistaa. Sen jälkeen kun tuoretta öljyä on pantu moottoriin, on tarkastettava, että ilmakuplia ei synny öljyjohtoihin. Jos painemittari ei osoita öljynpainetta, irroitetaan öljyjohto pumpun vierestä ja odotetaan, kunnes öljy juoksee ulos. Täten johto täyttyy öljyllä, ja se alkaa kiertää niin pian kuin moottori pannaan käyntiin. Moottoreissa, joissa on öljyallas kampikammi- Liikkuva hammaspyurä kytkimineen ossa, syntyy harvemmin ilmakuplia. Oikea öljytaso Pumppu imee nimittäin öljyn suoraan altaasta. Vaihdelaatikko 3

39 =0i k e a Voi t l m-'-...»^-,!,,».,,,,,^., VIHDELTIKON VOITELU On sangen tavallista, että moottoripyöräilijä ei pidä tarpeeksi hyvää huolta vaihdelaatikon voitelusta, vaikka se on yhtä tärkeä kuin moottorin voitelu. On muistettava, että voimanhukka vaihdelaatikossa voi edustaa hyvin suurta prosenttimäärää moottorin kehittämästä tehosta. Voitelemalla vaihdelaatikko oikein voidaan kuitenkin tämä voimanhäviö vähentää pienimpään mahdolliseen määrään. Vaihdelaatikon voiteluaineen tulee olla niin paksua, että vaihdelaatikko toimii äänettömästi, eikä voiteluaine puserru pois hammaspyöristä kovassa kuormituksessa. Voiteluaineen pitää sitä paitsi tehokkaasti suojata kuulalaakereita, ja sillä pitää olla sellainen kokoonpano, että se pääsee tunkeutumaan kaikkiin vaihdelaatikon osiin. Voiteluaine ei saa olla sellaista, että pyörät muodostavat kanavia siihen ja jäävät ilman voitelua. Toiselta puolen se ei saa olla liian ohutta, sillä silloin se vuotaa helposti ulos, kun vaihdelaatikon öljytaso on oikealla korkeudella. Siinä ei saa olla happoja eikä aineita, jotka voivat naarmuttaa tai syövyttää kuulalaakerien hienoksi kiilloitettuja pintoja j.n.e. ikaisemmin käytettiin vaihdelaatikon voiteluun rasvaa, mutta nykyään on yleensä siirrytty juokseviin voiteluaineisiin. Gargoyle Mobilgrease N:o 2 on erikoisvoiteluaine vaihdelaatikkoihin. Tämä rasva on juoksevaa, mutta myöskin niin sitkeätä, että vuotoa ei tarvitse pelätä. Toisiin vaihdelaatikkoihin on kuitenkin käytettävä tavallista vaihdelaatikkoöljyä, Gargoyle Mobiloil»»:tä. Toisissa taas käytetään moottoriöljyä. Kilpa-ajoissa käytetään usein moottoriöljyä vaihdelaatikon voiteluun siitä syystä, että halutaan vähentää voimanhäviö pienimpään mahdolliseen määräänsä. Eri moottoripyörämerkkien vaihdelaatikkojen voitelusta antaa Vauum Oil ompany pyydettäessä tietoja. 37

40 Oikea Voi t elu = Oikea öljytaso. Vuoto vaihdelaatikosta riippuu tavallisesti liian korkeasta öljytasosta. Liian alhaisesta öljytasosta taasen aiheutuu puutteellinen voitelu. Oikea öljytaso näkyy sivulla 3 olevasta kuvasta. Jos vaihdelaatikossa on pieni täyttöaukko ja käytetään suhteellisen paksua voiteluainetta, voi olla tarpeellista, että sitä jonkun verran lämmitetään, jotta täyttö kävisi helpommin. Liian suuri kuumentaminen kuitenkin vahingoittaa voiteluainetta ja parasta on välttää lämmittämistä yli 0 reen. Laskekaa pois vaihdelaatikkoöljy puolivuosittain ja pankaa sijalle uusi öljy. Huuhtelu paloöljyllä ei tällöin ole niin vaarallista, jos tarkoin katsotaan, että se valuu pois, ennenkuin tuoretta öljyä kaadetaan tilalle. Paksua vaihdelaatikkoöljyä käytettäessä vie vaihdelaatikon täyttö jonkin verran aikaa, ennenkuin öljy on ehtinyt juosta vaihdelaatikon joka osaan. Jos täyttö suoritetaan liian pikaisesti, voidaan helposti erehtyä luulemaan, että öljytaso on oikea, vaikka tarpeellista öljymäärää ei ole vielä vaihdelaatikkoon kaadettukaan. Täyttö tapahtuu usein helpommin antamalla moottorin käydä hitaasti tyhjiltään. KETJUJEN VOITELU Ketjuja on ehdottomasti säännöllisesti voideltava, ja on tässä suhteessa seurattava kunkin moottoripyörämerkin ohjekirjasen neuvoja. Ketjut puhdistetaan paloöljyssä useaan kertaan aina siksi, kunnes kaikki likahiukkaset ovat huuhtoutuneet pois. Sen jälkeen kuivataan ketjut liinaräteillä (ei trasselilla) ja pannaan muutamaksi tunniksi lämmitettyyn voiteluöljyyn tai mieluimmin Gargoyle Mobilgrease Nro 2-rasvaan. (On huomattava, että voiteluainetta ei saa lämmittää yli 0 reen.) Tämän jälkeen on ketjuista poistettava liika voiteluaine, jottei niihin kokoontuisi varsin suuria määriä pölyä. 38

41 - ellei, olipa Oikea Voitelu r kerta'» 0.*..! Kun voitelette autonne Gargoyle Mobiloil-öljyllä, niin Teillä on -kertainen varmuus»lltä, että voitelu on oikea ja täydellinen vaununne vanha tai uusi la mitä merkkiä tahansa. Vauum 011 ompanyn insinöörit tutkivat tarkoin jokaisen uuden valmistusmenetelmän ja ottavat sen käytäntöön, jos sen avulla voidaan parantaa Gargoyle Mobllollöljyn laatua. ina kun jokin uusi automerkki tai uusi moottorityyppi ilmestyy markkinoille, on Vauum Oil ompany jo tutkinut, onko jokin aikaisempi Gar-.oyle Mobiloil-merkki oikea voitelemaan täydellisesti uuden tulokkaan - kehitetään uusi öljy kuten aikomaan Gargoyle.Mobiloil rti ja myöhemmin Gargoyle Mobiloil "" Tutkikaa Gargoyle-taulukköa, Silta naett» oikeat ölivmerkit autoonne. STVN KIKKILT f Suojaa täydellisesti f_f Kestää kauemmin Pienempi öljynkulutus J Mitätön karstanmuodostus M Helpompi käynnistys (t) Ei muodosta tahmaa Gargoyle Mobiloil : a n:;:::::; Vauum on ompany k::::^: ; 39

42 Oikea V oi t e l w_= Gargoyletaulukko 193<t SUOSITTELUT VV * Jokainen suosittelu on Vauum Oil ompanyn luotettaaa nou.o. mlk» nolautuu sen «uloin.lnöorlen tarkkoihin tutkimuksiin VUUM OIL OMPNY Vauum Oil ompany on julkaissut 29 vuonna peräkkäin Gargoyle-taulukon, mikä ylläkuvatun näköisenä on kaikilla Gargoyle Mobiloil-myyjillä. 40

43 --^^ Oikea Vo i t l v Gargoyle-taulukko Vauum Oil ompanyn autoinsinöörit ovat tarkoin tutkineet jokaisen automerkin voiteluvaatimuksia. Tämä tutkiminen on suoritettu laboratorioissa ja käytännöllisin kokein, ja autojen valmistajat ovat antaneet meille tarkat tiedot autojen rakenteista. Työmme tuloksena on Gargoyle-taulukko, jonka suosittelut määrätään vuosittaisissa autoinsinööriemme välisissä kokouksissa, joihin insinöörimme saapuvat Vauum Oil ompanyn osastoista maailman eri kulmilta. Gargoyle-taulukko on nähtävänä kaikkien Vauum Oil ompanyn jälleenmyyjien luona. Tarkastakaa itse taulukosta, että saatte oikeata laatua Gargoyle Mobiloil-öljyä. Jokainen suosittelu on Vauum Oil ompanyn luotettava neuvo, joka perustuu sen autoinsinöörien tarkkoihin tutkimuksiin. Tästä taulukosta näette oikean laadun Gargoyle Mobiloil-öljyä käytännöllisesti katsoen kaikkien vv mallia olevien, Suomessa esiintyvien henkilö-, kuorma- ja linja-autojen sekä traktorien moottoreja, vaihdelaatikkoja ja tasauspyörästöjä varten. (Tilanpuutteen takia on seuraavilla sivuilla suosittelut vain vv automalleja varten.) Suosittelut aikaisempien vuosien malleja varten ovat pääasiassa samat. Seuraavilla sivuilla on myös viimeiset suosittelumme moottoripyöriä ja venesekä ulkolaitamoottoreita varten. Oikea Voitelu-kirjasia lähetämme ilmaiseksi pyydettäessä. (Katsokaa irtileikattavaa sivua tämän kirjasen lopussa.) Ohjeita sellaisten merkkien ja mallien voitelusta, joita ei ole otettu Gargoyle-taulukkoon, lähetetään pyydettäessä. Soittakaa tai kirjoittakaa. Vauum Oil ompanylle, Keskuskatu, Helsinki, puhelin

44 S..E.-numerot Gargoyle Mobiloil rti N:o 20 Gargoyle Mobiloil»» N:o 30 Gargoyle Mobiloil»» N:o 40 te r merkitsee Gargoyle Mobiloil rti Gargoyle Mobiloil»» Ote Gargoyle-taulukosta MOOTTORI: Seuratkaa talvisuosittelua, kun ulkoilman lämpö on olo :een. välillä. lle 10. pakkasella suositellaan Gargoyle Mobiloil rti-öljyä kaikkiin moottoreihin. Jos valmistaja suosittelee ohutta öljyä uuden vaunun»sisäänajoa» varten, on käytettävä Gargoyle Mobiloil rti-öljyä. ilmoittavat öljyn paksuuden eli viskositeetin, mutta ei sen laatua tai muita ominai- suuksia. Laadun takaa nimi Gargoyle Mobiloil. Eri Gargoyle Mobiloil-laadut vastaavat seuraavia S..E.-viskositeettinumeroita: Gargoyle Mobiloil»» N:o 0 Gargoyle Mobiloil»B» Nro O Gargoyle Mobiloil»» N:o 10 MERKKIEN SELITYS W merkitsee Gargovle Mobiloil ero»w» EPW Gargoyle Mobiloil»EPW» j.n.e. Henkilöautot Gargoyle Mobiloil»W» N.-o 90 Gargoyle Mobiloil»EP» N:o 10 Gargoyle Mobiloil»EPW»N:o 90 Henkilöautojen vaihdelaatikkojen talvivoitelu. Käyttäkää Gargoyle Mobiloil rti-öljyä vuosien 1933 ja 1934 Essex-, Hudson-, Terraplane- ja Reo Self-shifter-autojen vaihdelaatikkoihin. Käyttäkää Gargoyle Mobiloil»W»- öljyä kaikkiin vaihdelaatikkoihin, joissa on rullakytkimellä varustettu vapaavaihde, paitsi erittäin alhaisissa lämpötiloissa, jolloin Gargoyle Mobiloil rti-öljyä on käytettävä. Myös autoihin, joissa on jousikytkimellä varustettu vapaavaihde (uburn, hevrolet) on Gargoyle Mobiloil»W»-öljyä käytettävä talvella. lle 10. pakkasella suositellaan kaikkiin vaihdelaatikkoihin Gargoyle Mobiloil»W»-öljyä, jos kesäsuosittelu on»», sekä Gargoyle Mobiloil»EPW»-öljyä, jos kesäsuosittelu on»ep». Henkilöautojen tasauspyörästöjen talvivoitelu. lle 10. pakkasella suositellaan kaikkiin autoihin Gargoyle Mobiloil»W»-öljyä. jos kesäsuosittelu on»», sekä»epw»-öljyä, jos kesäsuosittelu on»ep».

45 (Kaikki (Kaikki (8 (Muut (Muut (-Meisterklasse (Sonderklasse (Muut (... j r.. i lii! r I VV! VV r VV VV j r I HENKILÖUTOT uburn ( sil.) muut mallit Kaksoisvaihde) muut mallit Kartiohammasvaih.de ) i4_> Bugatti O Buik Kesällä Talvella Kesällä Talvella Kesällä Talvella g!?"* S g<! S <) 34' Is<i34 g T<! 34 g -<l o? S? 2. o 9 --.'< 2. ;89 S» 2. o 9 J.» g. 8 9 g:«? g. g> g:9 r EP II! VV VV j VV EPVV S EP r VV EPVV EP r VV EPVV r VV VV r VV VV r VV VV D r VV VV D r VV VV D r VV VV r VV VV r VV j r VV VV '.... adilla hevrolet hrysler (70, 77, Imperial 80 8 sil.) sil., kierukkaveto) mallit) itroen (»7») mallit) De Soto D. K. W.-Reihsklasse ) 1002) mallit) 4ja (F ja G), 814, 812, 82, SGY) ; r VV VV r VV VV r VV VV i l r VV VV r i VV r VV VV I! I r VV r VV i VV r VV VV EPVV r VV EPVV r VV VV,- ' r VV VV r VV VV VV... VV VV VV r VV VV VV V/ VV VV VV r VV VV j! [ I! r VV VV r VV VV r VV j VV Mgl I.. Mgl...:... : j Mgl... Mgl....t VV VV ' j VV VV r VV VV I ' ; VV VV VV VV i '

46 - _. (Muut (32 (Muut (8 (Muut (Muut _ (170, -, Mannheim, Xash - ~ - (Der (200 (SSK (490 (10 (Muut (Muut (Muut ' - I j g r - EPW VV - I i... ' - '' r r '! EPW VV I r r r _.! "' _ I 1932 Kesällä Talvella Kesällä Talvella Kesällä Talvella HENKILÖUTOT,_, --, «-, g.s. : Bj m -. v. -,! - i> g.a. s i =. l S «B? *: ;g: s? es : =??:: =? es f g? es rs g e Is a o? s*!s. o" B'<-. I o^ 9 s 1?. s" - '< a. s" I s 1?. > I' D.K.VV. -Meisterklasse 01, 700 ja 701, Beihsklasse 0l\ etupyöräveto FOO M?l Mgl Mgl Mgl Mgl... Mgl Sonderklasse 1001 ja 1002 W W W W Sonderklasse 1932 YlOOO ja YBOO!!W W 2 sil. auto, Roadster ja TJrh.vaunu W W Dodge Brothers r W W r W jw ; W W rf-. Essex Fiat (08 Balilla ja rdita 2000 m?) mallit) Ford Franklin Graham Hanomag (23 hv.) hv., 0 hv.) Hillman (ero Mmx) mallit) Hispano-Suiza (Ranska)... Horh (Y 1200 ja 70) ZF-phon-vaihteella).. (Horh-vaihteella) Hudson Humber Hupmobile (Hypoidivaihde).. mallit)! i r W W I r W W r W W r W W r W W r iw W r W W! r IW W W IW W W W I i W r IW W r W VV r W W r W W r W W r W W r IW W r W iw r W W EPX r EPX W EPX j EPX jw EPX j r EPX W D D D D D D! VV W r VV VV W W r W W W W r W W EPX EP r EPX HPW EPX EP r EPX I EPW EPX iep j EPX EPW! EPX ihp r ErX EPW EPX EP r EPX EkW EPX EPW? EP r W EP r VV VV r IW W r W W EP r W EPW EP r IW EP r W E^W i j I r VV VV!W! W. ' r W W s-* o Isotta Frashini sr* Lania ;-, La Salle Linoln r IW W r \W W r W IW r W!W r W W r W W r W W r W W r ]W W r W W r W W r W W O Maraton (Malli 1) EP r W EPW EP r jw EPW mallit) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;..; bb r w w... Ä Meredes-Benz (130 Hek L moottorilla)... I EP EPW 200, 290 ja kaikki] Stuttgart, Xiir- I -3 burg-mallit) r W W r W W i r W W grosse Meredes 770, 10 hv. ilman kompr.)..' r W W r W W \ r W W s o hv. kompressorilla).. D W W D W W Di W W... - gg (380) D DM W W I S. E _ 710, SS, SSK, S, K) D DM W D DM W a < Morris (Ten-Four i... j _ Ten-Six BO O Sports) D W W : Morris-owley ( aikais. mallit) W j W S- y Morris (Muut 4-sil. mallit).. "bb W W W W ' ~ 2- Morris (Muut -sil. mallit).. W W W W ~ (Mallit 1090, 11 90, ' < mbassador 8) ;EPW r W EPW EPW r W EPW! EPW r W EPW Series Twin-Ignition ja 8, B9o,8 90, 90) r W W.. 9 _ < ~ , 80) EPW r W EPW EPW r W EPW y o (Muut mallit) - y - - -j! i r W W r! r W W Oldsmobile _: 3: Opel (1.3 1., 2 l.) mallit) 3: Pakard Peerless Plymouth Pontia r W W,! I r 'k?' " r W W j ' "Är" r W W Renault (Monaquatre 8 V) ) r W VV r W W r W W mallit) D r IW W D r W W D I W VV i Reo (Selfshifter autom.vaihdel.) )! EPW' r W EPW r EPWW mallit).j r kw r VV r VV VV "" *Xf' "" "" 'Är " P EP r W EPW EP r W EPW EP r W EPU r W W - i <-.- " r - - * r w w r W W! r VV W j r W W r W W '

47 (2. ( (W _ i i 1 I... I r r EFX r - HENKILÖUTOT Rokne Rolls Roye (Englanti) (merikka) 1934 Kesällä! _ I? 2 fs' Talvella Kesällä Talvella Kesällä Talvella <. t o» p S-» 2 - B»» o-» O e- ~ 8 e- p M- E. --7: O <r* _. is" M : O i " Z. g- m o E* S. ' X O I * S. 71 B- L -y:- o p-lloif- O kp» O S I O o»? 2. o? Jjf [2. :o<» J.» 2. o? g? 2. o 9 gf J [ j!!....! i r W W r VV W W!Eh W: EP W EP VV jep j W E* j W W Studebaker Stutz j [ I W W r W W VV EP\V EP W EPW r W VV EP r W EHW Vauxhall Volvo ) VVanderer (1.7 1 Wl jaw2l 2 l. Wl7 ja W22) l. Wll) phon-vaihteella ) (3 l. Sport) l.) VVillys VVillys Knight VVillys Overland D D D D D W EPW EP VV EPW EP VV EPW W W ' r W jw VV VV : r VV W ' r VV VV! j EPX EPX i EpX... EPX EPX r EPX VV EPX r W r W W VV VV W VV!! I I. ] r W VV! I r W VV I

48 (Muut (2. (Muut - (Muut (Waukesha ~. O ~. O 3: Es. I Kuorma- ja linja-autot. Seuratkaa talvisuosittelua, kun ulkoilman lämpö on olo :een. välillä. lle 10. pakkasella suositellaan Gargoyle Mobiloil rti-öljyä kaikkiin moottoreihin sekä Gargoyle Mobiloil W-öljyä -öljyn ja Gargoyle Mobiloil EPW-öljyä EP:n asemesta. llamainitut suosittelut koskevat tavallista ajoa. Kun vaunulla ajetaan jatkuvasti hyvin raskaita kuormia ja pitkiä matkoja tai mäkisiä teitä, poikkeuksellisen kovalla vauhdilla tai jos moottorin lämpötila muista syistä nousee hyvin korkeaksi, suositellaan käytettäväksi seuraavaa vahvempaa moottoriöljylaatua, kuin mitä taulukossa on ilmoitettu, esim. kesällä Gargoyle Mobiloil»»:n asemesta Gargoyle Mobiloil»B»:tä. rf_ Kesällä Talvella Kesällä Talvella KUORM- J LINJ- UTOT g p<;34 g p"<! 3 4 g p<! 34 O pp! 3. P O 3. P O pp g : P St?-:p:P! g Eo-iSp St g; E_g-p St J p Ss I ' I : ' : 2. f O ' : I ' o p p stg- 2. o Kesällä 1932 Talvella 34 g p< 34 g p<l g.p o PPo: p PP g- a, o 3. _; f< K g-p g" Ep. g P g; Ea. g: 9 2. o 9g; 9 2. o9 "Ö l-j :g S?! Bedford f S & 12 wt.) mallit) Biitz (1 t. pikakuormavaunu) ja 3. l.) Brokway (Malli Y l2oo ja linja-auto) mallit) hevrolet itroen ommer (,8, 1 wt. 820 G2, TK, orinthian, Invader, Pugad, rnbulane).. 7nallit) D VV VV r r r D VV Diamond T VV Dodge r VV D r r *F r D VV VV VV VV. r r VV VV I Federal (Herules < Wau kesha -sil. moott.) 4-sil. < ontinental moott.) VV VV r VV r VV VV r

49 _ ~ Morris - "" Studebaker _. Vomag _ (Muut (Muut (Diesel) (Kaikki (Malli (Muut (Dl, (SIH, (SIH, (Muut (8, (Muut (Muut (Muut (Muut (Sama ( (Muut! i EPX I ' ' * ' ' " ' EPX VV i EPX <f EPX I ' r KUORM- J LINJ- Fiat (Littorina) mallit) Fisher Ford Fordson Kesällä 1934 Talvella UTOT K r<; 34 g f<; o p p 2. p o pp G. M.. (110, 111, 11,\ 117, 118, 119, 123, 12,\ I 131, 133, 143, 11)! mallit) (Linja-auto, - ks. Yellow oah) 00 i Indiana (ontinental di Wis-\ onsin-moott.)... muut mallit).... International (Mallit 4, ö,\, 83, B myös Ly-\ 4 oming- ja Waukesha-moot-\ torit) Dl) mallit) MN (Kuorma- ja linja-auto Zl ja Dl, FIH, FIN, dieselmoottorilla) FIH, FIX, kaasutta jamoottorilla) SIX, dieselmoott.) SIX, kaasuttajamoottorilla) ( phonvaihteeua) Mereedes-Benz (L.lOOOExpress) mallit) (ZF-phon-vaihde) g p:8 g ; l g e 4 gl ft 'l B B B EP VV i XV" "" "" ' af ; * VV VV " "" i VV' VV VV I r VV VV i Äf" "" 'EP I"X I VV VV*!!'. epx "!! '.."..' epx I EP r VV r VV EPX I 34 g ff «I -i Kesällä Talvella Kesällä p p EL Talvella g T<!:34 g p<l 34 g»< 34 %» pp"j g\ p g g g : g gg. o: g p 8 ~_ -' g. p st S -' 2- p 3 l* g-p g E_ig-p g" s_g-p g r^&g-p 3: p «S > i 2. o 9g.9-2. o 9 g: 9 * 1 1 I *_P* "a' VVIttP "* "" EP* :* ' i VV* ' EP* VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV W VV I VV VV VV VV "* '* VV VV VV VV VV r VV I VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV EP VV EP EP VV EP! EP EP EP VV EP, EPX EP i r VV EP EP r VV BP r VV VV r VV VV EPX I Light Van ( wt.)... s 10 & 8,10 ivts)... Morris-ommerial (10, 1 wt. _' di 1 ton.) 2 mallit) Morris-ommerial Fire Engine 0 e Morris-ommerial Taxi i *! i I I! ir. Opel (Pakettiauto) Opel-Blitz I r r VV r r VV r r VV g Renault (12Y, 2Y, 40V diesel) <S mallit) % 2 Reo p = < & (Linja-auto) Rohet-Shneider (bens.) (Diesel) o i Sisu P/ 2 Stewart (Lyoming 4- ja -sil.) S ; mallit) fi (Hearse di mbuf _ lane) _: mallit) B Tidaholm P S" _" Volvo ( z 4, z 48, 3 z,\ = kaasutta jamoott.) X dieselmoott.) z 0, z ja DL kaasuttajamoott.) S (Sama dieselmoott.) rr- (Xopeakäyntivaihde) 2T! VVillys-Overland (Linja-auto) VV VV EPX EPX r r r VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV r r EPX EPX VV B I VV VV r r VV r l! EPX r r VV VV El-X EPX VV VV ' VV VV VV B VV EPX EPX r VV VV VV VV VV r VV VV l : VV r VV VV VV I VV EPX r EPX VV VV r VV VV VV VV VV VV VV VV VV _: Yellow oah (U ja W) mallit) VV VV VV VV VV VV VV

50 (Muut (Malli (Malli (Kaikki (Muut. Vene- ja ulkolaitamoottorit (Ulkol. (Vlkol. (Malli ( (Malli (Malli (Muut (Malli (Kaikki (E4, (Muut (Ulkol. (Kaikki (Junior (Muut VENE- J ULKOLIT- MOOTTORIT Moottori Moottori Moottori VENE- J ULKOLIT- MOOTTORIT 1934 Moottori 1933 Moottori 1932 Moottori ndros (L4l-L43, 28- hv.) mallit) rehimedes (-l. -2, -3, B-l) (B-3) res (WI,W2, W4, W, WBj 100, -140 hv.. 1 (WBD), 00 hv. ja W hv.) mallit) (Muut B. M. VV Dunelt O Elto Evinrude Fiat (3-).. mallit) (Muut Gray Johnson & Johnson Seahorse Karhu (7-18 hv. 1-2 sil.).. Kermath (Mallit 3, 4-, -8, 8-10, 12, 1 d 20) Farer, Sea Sea Raider, Rav;k, Sea Sea Wolf) Sea Bird) muut mallit) Kipinä Lokwood Maybah (S, S, S7, SI, S 2ja 12-sil. SDS 8) mallit) B DM B XH H DM VV B B DM B XH H EM VV B B B XH H DM VV Nopsa Olympia Penta (Vlkolaitamoott. V 21) (Vlkolaitamoott. S-2) kilpam. V2l, 1-2) moott. V-22, Y-2) K-l, K-2) Malli P-4, P-) D ) P-42. P-2, E-) mallit) -2, -4, BM-2, -4, -. K-l, K-2, P-4, L-4, L-, P-, paloöljyä käytettäessä) Pyrkijä Sripps (Mallit E2,F4,F4MD, F4RD) muut mallit)... Sterling Thornvroft (RE4. B4, DB2, M 4) (Paloöljyllä) DH4. B4, DB2, M4) (Bensiinillä) mallit) (Diesel) Trim (Yenemoottori) moott., malli raer) muut mallit) Wikström (18 24 hv. 2-sil. ja 2 0 hv. 4-sil.) 8 hv.) mallit) DM B li r DM B B B DM BH r B DM "a E BH B B

51 (Harvester, (Muut (Diesel) (Muut (22138 (Diesel) s- Traktorit - p ~~ _ r! g VV VV I w P. vane TRKTORIT Kesällä g p<l34 o p: Eg.g; g 1934 Talvella Kesällä Talvella g p" -z- 4 p p _-. p o Es_ n SS g o S- e _ O g p<s 4, g p<! p p p o 1'S ;g I ~sr \-t is = ' *[_. g : O S*T 2. O I Kesällä Talvella I Kesällä j 2. S 9 IS": 9j 2. o? 'g : 9 I! g 1931 Talvella -<-;4 g p<j 3 z: 4 ~ 3 :~ g s* 3=g? *"!f 2=g?T P- :/: - s: P o 9 g. 9I 2. o 9 sr. 9 I I i ase (Harvester, Thresher Hayhaler IVaukesha moott.) r Thresher, omalla moott.)... r I g, mallit) r VV VV j_i aterpillar (ombine).. B r B r VV VV I - (Diesel Starting /.'< r (Muut mallit) B r VV VV B letra (malli 12. W).. (Malli 20 hihnapyöräved.) - (Ilman liihnaiijiörärrtuni.. mallit) r VV j Fordson Lanz (12 20 hv. ja 1130 hr.) hv.) B Mormik-Deering (Harvester, Thresher, International) I (International, muut mallit) Munktell Oil Puli Renault!. r, B 'r I. r r r... I r VV VV r VV VV B r... B B r VV VV.. lr I VV VV.. r : r VV VV B.. r r VV VV B r!! VV VV VV! r VV! IVV;VV B I r VV VV r IVV VV! VV VV r r..i... lr r r VV VV r r VV VV i! r VV VV!r VV VV r VV VV j j B VV VV B B I ir VV VV B j I VV VV B r VV VV VV VV B VV VVI B... r.... r r VV VV.. r r VVi VV Mg2r VV Mgl r VVi VV r VVi VV r! VV VV IVV. VV r VV VV i.. r r VV VV J rivvjvv I i VV

52 (Blok (Luxus (Muut (Sout, (Muut (Muut Moottoripyörät Kaikki moottoripyörät, paitsi allaluetellut mallit. Kesällä: Gargoyl Mobiloil»D» Talvella: («argoyle Mobiloil»DM» MOOTTORIPYÖRÄT «s Moottori Moottori Moottori Moottori M _! % 73 : ;ä «8 2 "a o M "rt s 3 y _! "S I). K. VV. (Shiittoff) D 00, Sport 00, SS 00, TB Blok 00, Super Sport 00, Super Sport D I) D D D 00) Spezial, 200, Luxus 300) mallit) Sekoitussuhde : Kaikki 00 ja 00 m'-mallit 1 30\ : Kaikki muut mallit.. 1 : 20\ I [arley-davidson B B B B Indiuii (»4») r r r mallit G, GE 101, 37, Despath) mallit) r r B B DM D r N. S. U. (201Z, 801ZD,\ 17Z, 17SZD) mallit) D DM D DM D DM Jokainen suosittelu on Vauum Oil ompanyn luotettava neuvo joka perustuu sen insinöörien tarkkoihin tieteellisiin ja käytännöllisiin kokeisiin. I 2

53 PKKUKSEMME Gargoyle Mobiloil rti-,»»-,»»-,»»- ja»b»-öljyjä myydään rautaisissa koko-, puoli- ja 10 gallonan astioissa sekä ja 1 gallonan kannuissa. Gargoyle Mobiloil»D»- ja»dm»- öljyjä myydään rautaisissa puoli- ja 1U gallonan astioissa sekä ja 1 gallonan kannuissa. Gargoyle Mobiloil ero»w»-öljyä myydään rautaisissa koko- ja puoliastioissa sekä ja 1 gallonan kannuissa. Gargoyle Mobiloil»» ja >W>-öljyjä myydään rautaisissa koko- japuoliastioissa ja myöskin V4-astioissa»Dolly»-pumppua varten sekä ja 1 gallonan kannuissa Gargoyle Mobiloil»EP» ja»el*w»- öljyjä myydään ja 1 gallonan kannuissa. Gargoyle Mobilubriant Soft-rasvaa myydään ja 1 naulan purkeissa. Gargoyle Mobilgrease N:o 1-rasvaa myydään rautaisissa kokoastioissa sekä myöskin ja puoli-»dolly»-pumppua varten samoinkuin ja 2 naulan purkeissa. Gargoyle Mobilgrease N:o 2-rasvaa myydään rautaisissa koko- ja puoliastioissa ja myös j /4-astioissa»Dolly»- pumppua varten sekä, 2 ja 1 naulan purkeissa. Gargoyle Jlobilgrease N:o 4- (ent. Voolubriant) rasvaa myydään ja 1 naulan purkeissa. Gargoyle Mobilgrease N:o -rasvaa myydään ja 1 naulan purkeissa. Gargoyle Mobilgrease N:o -rasvaa myydään ja 1 naulan purkeissa. Gargoyle Veloite Oil E (Household Lubriant)-öljyä myydään alkuperäisissä 200 gr:n sekä sitä paitsi 1 litran kannuissa. Gargoyle Ylävoiteluöljyii myydään 1 pintin (n. Va 1.) kannuissa. Tällainen kannu on tarkoitettu 10 litraa bensiiniä varten, siis noin 1 U kannun sisältöä n. 40 litraan bensiiniä. Jarruneste Voo Brake Fluid. Myydään gallonan kannuissa ja V» litran purkeissa Iskunvaimennusöljy Voo Sbok bsorber Oil. Myydään V 2 litran purkeissa. Iskunvaimennusöljyt Voo Shok bsorber Oil Light ja Voo Shok bsorber Oil Speial. Myydään ja 1 gallonan kannuissa. 3

54 Gargoyle Gargoyle Gargoyle Gargoyle Gargoyle :>,-, ;> > Tilavuus- ja rungon Muutamien tärkeimpien amerikkalaisten henkilöautomerkkien kampikammioimerkittyinä allaolevaan taulukkoon. Tämä koskee vuosien 1934, 1933, 1932, käyvät selville taulukosta. LLOLEVT TIEDOT OVT SUORN Merkkien = Moottoriöljy S«* I J' ~ Mobiloil >>»»» tai»» JiT (talvella Mobiloil rti = Gargoyle Mobiloil»» (käyttäkää talvella >>W»:tä) 2 = Gargoyle Mobilgrease N:o 2 Keskusvoitelujärjestelmiin on käytettävä Gargoyle voitelutaulukko. Den, tasauspyörästöjen, vaihdelaatikkojen ja jäähdyttäjien tilavuudet ovat 1931 ja 1930 malleja. Myöskin suosittelut rungon tärkeimpiin voitelukohtiin UTOTEHT ILT S TUJ. selitykset =_ Mobilgrease N:o 2 tai N:o 4 = Mobilgrease N:o = Mobilgrease N:o Mobiloil»»:tä sekä kesällä että talvella. HENKILÖUTOT Merkki Malli Vuosi TILVUUDET litroina Kampikammio Vaihdelaatikko Vapaapyörästö Takaakseli JÄÄH- VOITELUINESUOSITTELUT DYTTÄgi I Tila- J Kun. Kyikimen -S O Jousiriipukkeet yhd. & lettaja pumppu irroitus- pultti, Tuu- Vesi-._,_, vuus vetot. laakeri q-~ litroina Huomautuksia UBURN G sil sil , 12 sil , 8 sil. 12 sil , , 1.4 0, 8-98, , 1.4 0, , I BUIK 34-0, , , H , , , , , , , * 1.9* 8.8 I.9 I.9 I , , , , , S 2.8 Kumia Kumia * * ** x x x x x x J/4 J/4 J/4 0 G 8 ** ** ** ** ** ** xx 1.1 *Kaksoisvaihde **Ku_i_gaspultit 3.0 j yhdyst. päät kumia ***Tehtaassa täytetty, voi- 20.1, 18.3 telu-ura. 3.0 inoast. malli 80 Y. 1.1 Kuningaspultteihin B Kaksoisvaihde 8 silint , 12 sil. 3.3 I. IxKuningasp. void. järj. xx inoast. 12 sil., 8 sil. voitelu-ura. '14.7, *Myös etujousten kontr tangot **Moott. kopan alla oik puolella Synkronisoidulla mallilla 14.2 on suur. vaihdel. ja 18.0 I taka-aks. tilavuudet HEVROLET Master Master, Standard , , 0,7 B E, D , * , G G.lÖ** , , 9. *inoast. Master. **inoast. viini. K-malli. HRYSLER (Jatk. seur. siv.) 8, Imperial 8 Six -O Royal Imperial 8-P Imp. 8 (li, l,) Imperial 8 8, De Luxe l.g* Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel Yht.vaihdel. Yht.vaihdel , , , , J/4 ** G G G G G rx b r:.-. K r; r. ;> , *»Yli vedolla» (overdrive) 23.2, I. 1.1 **Kuningaspultteihin. 24. ***Tiiytetty tehtaalla, VOitelu-ura. 1.1, BOsaksi kumia.

55 -. Sinoasi. tiikajous. HENKILÖUTOT TILVUUDET litroina Martrlri m.m \r : Kampi- Vaihde- Vapaa- MerUa MaUl I Vuosl kammio laatikko pyörästö Jousi- VOITELUINESUOSITTELUT Kun I pultti I vetot. riipukkeetjyhd.& 3_ OM Takaakseli Tuulettaja Kytki- Vesi- men pumppu irroitus laakeri JÄÄH- DYTTÄ- JÄ Tilavuus litroina Huumautuksia HRYSLER Imperial , (Jatk. edell. siv.) 70, , I.G G Kumia Kumia Kumia J/4 r. g K , DODGE Yht.vaihdel. -1)1', 8-DO ,.7 1., 2.0 Yht.vaihdel. -DL, 8-DK , )1) ) , D DG D Senior D ESSEX Terraplane & , Yht.vaihdel. Super Six ,4 Yht.vaihdel. Super Six o.s 1. * 1., Kumia Kumia Kumia ** J/4 M (>*** lii lii Mi) e D K.1 K r. K r r^qsjpjfj ** g <! o o 17. *Myöa etujous. kontr.tan 13.7, 17. got eturii , l 7.r> pukkeet kumia «Teliin nssa täyt., voitelu 13.2 ura. 1.1 ***iii<>iist. kahdeksikko. 1.1 inoast. kuutonen. Kah deks., katso 17.0 Kahdeksikko, ** kumia vaiht., vaihdel. tilav, , 1.1 *ikais kuutoset, r , 17. **y (ivst. piiiij, kumia. **inoast. I<J sil. voitelu-ura. Sinoast FORD V8 V8 4 sil Kaikki GRHM Six»8» I.J 0.2* 1.2 Spe. 8, Std * 1.4 ustom * 1.9 Std. 8, ust Yht.vaihdel. 1.9 Std. () Yht.vaihdel. 1.4 Blue Streak Six Spe. 8-20, ust , * 1.9 Std. Spe , Prosperity Std. 8, Spe , 2 4, 1.9, ust. 8, 827, J.B Spe., Std., HUDSON , , Yht.vaihdel Yht.vaihdel G HUPMOBILE (Jatk. seur. siv.) I.J G (322) 8 (422) 8 (32) 8 (42) , , (31) (321) (421) Kumia Kumia Kumia Kumia Kumia Kumia Kumia Kumia Kumia Kumia Kumia Kumia Kumia J/4. J/4 J/4 Kumia 1.2 J/4 J/4: 2. 4 ** ** ** ** ** J/4 * *** * * * * * *.li) lii 8 G G lii G G G G IX i) J/4 J/4 M <) li) ** ** ** ** ** ** *Vapaapyörä vai. mukaan 18.9 **Yhdyst. päät, kumia ***Tehtaassa täyt., voitelu Jg.jj ura. JS ustom L B 4"Vaiht *Vhdyst. päät kuulalaak., 13.7, 1.1 teht. täytetty. 1.1 **Teht. täyt., voit.ura ***Yhdyst. päät, kumia,. Sinoast. kahdeksikko , 22.7 *Kuningaspultt **Teht. täyt., voit.ura. 1.1 ***Vapaavaihde vai. muk.

56 .) > > > täytä takajousten HENKILÖUTOT TILVUUDET litroina VOITELUINE SUOSITTELUT JÄÄH- DYTTÄ- JÄ Merkki Malli Vuosi Kampi- I Vaihdekammio j laatikko Kun. pultti, yhd. & vetot. Vapaapyörästö Takaakseli Jousiriipukkeet Tuulettaja Vesipumppu Kytkimen iiroituslaakeri i«s _«s e OS Tilavuus litroina Huomautuksia HUPMOBILB (Jatk. edell. siv.) 8 (222) 8 (220) 21 H, U entury.b entury G 0 H, U S , , 1, , , '.) Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. 2.1 Kumia I * Kumia 1.4 2, JM lii 0 (i G G ti G G G rt n I- o 20.0, SJVlallissa 421 i vapaavaihdetta. SBSama kuin (**) mutta Mobiloil : ta voiteluuraan. N SH Big, dvaned , 7. L.4 0.* 2.8 mbassador L.4 0.* , 1330, , 1190 dv. 8 mbass. 8 Speial 8 Standard 8 Big 970 GGO, 9GO 880, , Twin Ignition G 1930 Single, G, 9. L , L ,S ,S , ,S ** *** Ks.huom. 8 8 ** Ks.huom Kumia Kumia Kumia Kumia S S liijli i- 8 S J/4 88 x x 888 Biiur e» lii lii s 8 r. E K 1., , 1.1, *Vapaavaibde vai. muk. «(»sillain kumia. **Yhdyst. päät kumia isku n vai m. yhdvstangos sa. SKumiholkit paitsi dv. 8 :ssa, miiiin kiivi. MGS. S S Kuningaspultti. SSSMalli x Keskusvoitelu Single G :ssa OKLND G.G 1.9, 1.2 1,1 li) * 23.7 * Voitelu-ura. OLDSMOBILE G G, 8 193,3.7,. 0.9, ,. 0.9 E3O, F3l , I , 1.2 := 1= *** *** I G ** ** 18.0 *Myös etujous. kontr. tan got. 1.1, 18.0 **Teht. täyt., yoit.ura. 1.4 ***Ylid,yst. päät, kumia S edesss MG takana, PKRD 8, Super 8, 12 8, Super 8, 12 Tyvin G (90, 900) Light 8 (128) 840, 84, 903, , 9, , 9., yht.vaihdel Yht.vaihdel I.9** 82, 832, 901, I.9** 72, , Kumia I! ijur li) I ii I Ö 0 0 o , *Ellei järj. voidella 37.9 tätä, käyt. MG. 18.9, 18.9, **Mallit 901, 2, 3, 4, til Näissä malleissa 43. on takajarruissa 2 nokkaa MGs:llä , 24, 24., , 24.8 PLYMOUTH Six-De Luxe FloatingPvrr.(Pß) PloatingPvvr.(P) Four , Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel ** 2, , 1.1 *inoastaan De Luxe Myös etujous. kontr.tan got tu päät, kumia. 13.2, 7. ***Teht. täytetty, voiteluura.

57 , ~, HENKILÖUTOT TILVUUDET litroina VOITELUINESUOSITTELUT JÄÄH- DYTTÄ- JÄ Merkki Malli Vuosi kammio Tuu- lettaja Kun. pultti, yhd. & vetot. Vaihdelaatikko Vapaapyörästö Takaakseli Jousiriipukkeet Kytki- * Vesi- men -g pumppu irroitus-,2-g * laakeri 3-2 Tilavuus littoina Huomautuksia PONTI V REO, (i, Royale Flying l.md I 2-12, -2, S 1912 L * L.4 Kumia ,1 Kumia ,1 8.7, , 7. Yht.vaihdel. 1.4, G 1.4 2,1 7.G I , 2 4, li) ** Keskusv Kumia 2.4 Kumia, G (! lii *** *** 14.2** «Takajousten etupäät, ku 14.2** mia **Ristijuoksuvesi ainoast koehanaan saakka, ,13.2 Htr. ***Voitelu-ura :ssä kumiriipukkeet. 18.0,23.7 *utom. vaihdel , 18.0,23.7 muut 1.7 ] **Yhdyst. päät kumia ***inoast. 8 sil. 18.0, 18.0 SKuningaspultt., keskusv järj SSMall. S valinn. muk ROKNE \.,.7/ 1.3 Yht.vaihdel. 1.2, 1.9 * ** n [* :een. ii.i, lau **inoast, malli 7. STUDEBKER Ditator orn. 8, Pres (i, ommander 8 19, Pres., Spedvvay 19 Pres orn Dit Dit ,0 I Pres Dit. ja, orn. G &, , (Erskine) 19;S0 STUTZ , I.G.7, G , , , , , G.2 7.G,.2 7., , Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yhl.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel. Yht.vaihdel , , , * * Kuulalaak. Kuulalaak. Kuulalaak. Kuulalaak. ** SS I ii M ö I ö I ii li) j G G lii *Osaksi kumia l**yhdyst. päät, kumia. 13.2, 1.1 ***Teht. täytetty, voitelu 17.0,21.8 ura. 21.8, 19.9 SKuningasp., veiotan ,1.1 ko, yhdyst. päät, 13.2 kumia SS öljykupeissa, yhdyst tai vetotangoissa variisi täyttötapeilla. MO ras vakupeissa ja MG 14.2 voit.nipoissa. 1.1, 13.2 SSSNeulatyyppi voi telu-uriin. Spier-tyyppiin MGS. 2. VVILLYS D KNIGHT 9. 19, !»:!,) 708, 87 lik!0 7.G 0.9 o.j G 0.7 o.j G J/4 J/ " VVILLYS " OVERLND <J,J 1!» ;! :i "- 8-80D, , ) /,. 0.7, , * G G G, 0, ,11.4»Osaksi , ,8 kumia. 0 1

58 == O i k e a Voitelu =-^ Muistiinpanoja Älkää pyytäkö ainoastaan Gargoyle-öljyä, Mobiloil-öljyä, tai vain - tai 88-öljyä j.n.e., vaan Gargoyle Mobiloil -, (lausutaan Gargoil) -, - j.n.e. öljyä. 2

59 Leikataan irti tästä Jos haluatte ylimääräisen vapaakappaleen Oikea Voitelu"-kirjasta itsellenne tai jollekin tuttavistanne, täyttäkää allaoleva kuponki ja lähettäkää se osoitteellamme Helsinkiin. VUUM OIL OMPNY Pyydetään lähettämään vapaakappaleita OIKE VOITELU"-kirjasta kpl. Nimi: Osoite: (allekirjoitus) Lähetettävä 0 pennin postimerkillä varustetussa avonaisessa kirjekuoressa VUUM OIL OMPNY, Helsinki. os.

60

61

62 Gargoyle Mobiloil YHTÄ VNH kuin ensimmäinen auto! YHTÄ UUTT kuin viimeisin malli! tniä- SUOMEN SNOMIN KIRJPINO 0' 'Mp

CHEVROLET. kuorma- ja linjavaunut. Vo iteluohjeita

CHEVROLET. kuorma- ja linjavaunut. Vo iteluohjeita CHEVROLET kuorma- ja linjavaunut Vo iteluohjeita VOITELUTAULUKKO Merkkien selitykset: Katso seuraavaa sivua MERKKIEN SELITYKSET N:o Koneosa Voiteluaine 1 9 Jousipultteja] 2 4 5 6, 12 7 10 18, 21 Olka-akselit

Lisätiedot

Voiteluohje it a. Studebaker-henkilöautoja varten

Voiteluohje it a. Studebaker-henkilöautoja varten Voiteluohje it a Studebaker-henkilöautoja varten STUDEBAKER-, PRESIDENT ja DICTATOR, autojen valmistaja mainitsee ohjekirjansa esipuheessa seuraavat tärkeät sanat:»studebaker-autonne Teille antama hyöty

Lisätiedot

Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY

Essolube. Break-In Oil STANDARD NOBEL-STANDARD KUNTOONAJOÖLJY Essolube Break-In Oil STANDARD KUNTOONAJOÖLJY NOBEL-STANDARD ESSOLUBE BREAK-IN OIL (KUNTOONAJOÖLJY) Uusien tai perinpohjaisesti korjattujen autojen tai autobussien kuntoonajo on aina ollut työläs tehtävä.

Lisätiedot

H ILLMAN MINX VOITELUOHJEITA

H ILLMAN MINX VOITELUOHJEITA 1939 H ILLMAN MINX VOITELUOHJEITA HILLMAN MINK 1939 HUOLTOAIKOJEN KILOMETRIMÄÄRÄT Joka 300 :s km. Kampikammion öljytasoa on tarkastettava mahdollista öljylisäystä varten. Jäähdyttäjän vesimäärä on tarkastettava

Lisätiedot

VOLVO PV ja VOITELUOHJEITA

VOLVO PV ja VOITELUOHJEITA VOLVO PV 53-57 ja 801-802 VOITELUOHJEITA VOLVO PV 53 57 voitelukaavio (Mallien 801 802 eroavaisuudet voitelun suhteen ilmenevät tekstissä) 3200 km. Shell Reti 3200 km. Jousitapit 16000 km Iskunvaimentaja

Lisätiedot

1939 STUDEBAKER e VOITELUOHJEITA

1939 STUDEBAKER e VOITELUOHJEITA 1939 STUDEBAKER e VOITELUOHJEITA STUDEBAKER 1939 Commander (9A) - President (SC) } Jarrut, I Iskunvaimentajat, Kuningastapa, I Poljinakseli, _. VOITELUAIKOJEN TARKISTUSKORTTI i 3000 I *» Mittarin osoittama

Lisätiedot

Mobiloil-taulukon. suositteluja voitte olla varma täydellisestä. ajan tasalla. Taulukko on nähtävänä O/Y Vacuum

Mobiloil-taulukon. suositteluja voitte olla varma täydellisestä. ajan tasalla. Taulukko on nähtävänä O/Y Vacuum Mobiloil-taulukon ovat O/Y Vacuum Oil Company A/B:n insinöörit suunnitelleet tarkan tutkimustyön perusteella sekä yhteistyössä moottoriajoneuvojen rakentajien kanssa ympäri maailmaa. Tästä taulukosta näette

Lisätiedot

ADLER 2 Itr. VOITELUOHJEITA

ADLER 2 Itr. VOITELUOHJEITA ADLER 2 Itr. VOITELUOHJEITA 1000 I 2500 VOITELUAIKOJEN TARKISTUSKORTTI Mittarin osoittama km määrä J 2000 3000 4000 5000 6000 7000 7500 8000 9000 10000 11000 12000 12500 13000 14000 15000 Ipfl 1111111111

Lisätiedot

monivuotisen yhteistyön tulos

monivuotisen yhteistyön tulos MITÄ ON 9 Se on tieteen ja käytännöllisen kokemuksen monivuotisen yhteistyön tulos o HELSINGIN KAUPPAKIRJAPAINO Oy - 1936 Uusi menetelmä moottorisylinterien ja muitten kulutukselle alttiiden pintojen suojelemiseksi

Lisätiedot

1939 CHEVROLET DE LUXE VOITELUOHJEITA

1939 CHEVROLET DE LUXE VOITELUOHJEITA 1939 CHEVROLET DE LUXE VOITELUOHJEITA CHEVROLET DE LUXE 1939 VOITELUKAAVIO Voitelukaavion numerot viittaavat vastaaviin numeroihm tekstissä voiteluaikojen kilometrimäärien yhteydessä. 2 1 VOITELUAIKOJEN

Lisätiedot

FORD V-8 85 ja FORD V-8 60 VOITELUOHJEITA

FORD V-8 85 ja FORD V-8 60 VOITELUOHJEITA 1939 FORD V-8 85 ja FORD V-8 60 VOITELUOHJEITA FORD V-8 85 ja FORD V-8 60 voitelukaavio ETUPYÖRÄN LAAKERI KUNINGASTAPPI YHDYSTANGON NIVEL ISKUNVAIMEN JOUSILEHTIEN SIDEPULTTI TAKAPYÖRÄN LAAKERI ISKUNVAIMEN

Lisätiedot

LATAUSHINNASTO. Hapot ja ensim. lataus. No 10. Amp. t, Smk. Huomautuk s 1 a. Amp. t. Smk, Huomautuk s l a. Voit. 12:50

LATAUSHINNASTO. Hapot ja ensim. lataus. No 10. Amp. t, Smk. Huomautuk s 1 a. Amp. t. Smk, Huomautuk s l a. Voit. 12:50 No 10 LATAUSHINNASTO Voit. 4 4 Amp. t, Smk. Huomautuk s 1 a 20 8:50 Radiopatterit 0 10; 25 10: Moottoripyöräpatterit 45 :50 0 15:50 72 17:50 Pienet henk. autopatterit 85 19:- t 100 21:50 Isot ja omnib.

Lisätiedot

1939 CHEVROLET SUPER DE LUXE JA IMPERIAL VOITELUOHJEITA

1939 CHEVROLET SUPER DE LUXE JA IMPERIAL VOITELUOHJEITA 1939 CHEVROLET SUPER DE LUXE JA IMPERIAL VOITELUOHJEITA CHEVROLET SUPER DE LUXE JA IMPERIAL 1939 VOITELUKAAVIO 12 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 5 7 3 8 17 16 15 12 1 13 Voitelukaavion numerot viittavat vastaviin

Lisätiedot

Shell-voitelukysymyksiä N:o 1

Shell-voitelukysymyksiä N:o 1 Shell-voitelukysymyksiä N:o 1 vain MIKSI ÖLJY MUUTTUU? varmaankin havainneet, että autonne moottoriin uusimanne öljy jo muutaman sadan ajokilometrin jälkeen on mustunutta ja vaikuttaa ohenneelta. Luonnollisesti

Lisätiedot

DODGE- AUTQJEN. Ttcttty PÄÄEDUSTAJA SUOMESSA: oy, AUTDCAR ab. HELSINKI, UNIONINKATU

DODGE- AUTQJEN. Ttcttty PÄÄEDUSTAJA SUOMESSA: oy, AUTDCAR ab. HELSINKI, UNIONINKATU 5 DODGE- AUTQJEN Ttcttty PÄÄEDUSTAJA SUOMESSA: oy, AUTDCAR ab. HELSINKI, UNIONINKATU 2 2 500 27. Uuden auton kuntoon asettaminen. Vaikkakin tehdas Detroifissa kokoo Dodge Brothers autot mitä huolellisimmin

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRIEN OIKEA VOITELU.

MOOTTORIPYÖRIEN OIKEA VOITELU. MOOORIPYÖRIEN OIKEA VOITELU. Moottoripyöränne oikea voitelu Tämä kirjanen selostaa Teille moottoripyörän voitelukysymyksiä ja siinä luodaan myös lyhykäinen katsaus kilpailukoneen trimmaukseen. SISÄLLYSLUEELO

Lisätiedot

KAASUÖLJYN JA DIESELPOLTTOOUYN NOBEL-STANDARD ( NAFTAN") JA KÄSITTELY VARASTOINTI

KAASUÖLJYN JA DIESELPOLTTOOUYN NOBEL-STANDARD ( NAFTAN) JA KÄSITTELY VARASTOINTI KAASUÖLJYN JA DIESELPOLTTOOUYN ( NAFTAN") VARASTOINTI JA KÄSITTELY NOBEL-STANDARD Jotta moottori tai koneisto kehittäisi suurimman tehonsa ja kävisi moitteettomasti, tulee polttoaineen olla ehdottomasti

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRIEN OIKEA VOITELU

MOOTTORIPYÖRIEN OIKEA VOITELU MOOORIPYÖRIEN OIKEA VOITELU Moottoripyöränne oikea voitelu 1 ämä kirjanen se* lostaa Teille moottos ripyörän voitelukysy? myksiä ja siinä luo* daan myös lyhykäinen katsaus kilpailuko? neen trimmaukseen.

Lisätiedot

MOOTTOBMPydKIEItI OIKEA WOITELU

MOOTTOBMPydKIEItI OIKEA WOITELU MOOOMPydKIEItI OIKE WOITELU Moottoripyöränne oikea voitelu X ämä kirjanen selostaa Teille moottoripyörän voitelukysymyksiä ja siinä luodaan myös lyhykäinen katsaus kilpailuko- trimmaukseen. neen Mobiloil

Lisätiedot

Be toion noutoa. Moottori-Komppania E. ESPLANADINK. 14, PUH. 12

Be toion noutoa. Moottori-Komppania E. ESPLANADINK. 14, PUH. 12 Be toion noutoa Moottori-Komppania E. ESPLANADINK. 14, PUH. 12 = tettiin Up l_3lon DOUtOn te^taat perustettiin v. 1882. Jo vuonna 1896 toimi- ensimäiset autobussit Espanjaan ja v. 1906 suurehko määrä samanlaisia

Lisätiedot

AUTOJEN, MOOTTORIPYÖRI EN, TRAKTORIEN VE N EMOOTTORIE N OIKEA VOITELU

AUTOJEN, MOOTTORIPYÖRI EN, TRAKTORIEN VE N EMOOTTORIE N OIKEA VOITELU UTOJEN, MOOTTORIPYÖRI EN, TRKTORIEN J VE N EMOOTTORIE N OIKE VOITELU HELSINKI 1938 SUOMLISEN KIRJLLISUUDEN KIRJPINON OY. SEURN Jälkipainos kielletään. SISÄLTÖ Sivu Mikä on öljyn tehtävä? 5 Mitä autotehtaat

Lisätiedot

Cfeuefand u/x. OAJ. Victor Torsefius. *cur u. Touring Car

Cfeuefand u/x. OAJ. Victor Torsefius. *cur u. Touring Car Cfeuefand u/x Touring Car OAJ. Victor Torsefius. *cur u. Touring De Luxe on auto, joka uudessa tämän vuoden tyypissään tarjoaa niin verrattomin etuja, että sitä ilman epäilystä voi suositella yhdeksi parhaimmista

Lisätiedot

Puhutaan. hevosvo e. m i s t a. Jotta voisi oikein ratkaista kuormavaunun. Kun puhutaan kuormavaunun moottorista,

Puhutaan. hevosvo e. m i s t a. Jotta voisi oikein ratkaista kuormavaunun. Kun puhutaan kuormavaunun moottorista, mutta Puhutaan hevosvo e m i s t a mitä tähän sanontaan sisältyy? Jotta voisi oikein ratkaista kuormavaunun sopivaisuutta tarkoitukseensa, niin täytyy tuntea eräitä tosiseikkoja ja niitten merkitys. Kun

Lisätiedot

UUDESSA FORDSON TRAKTORISSA ON MONTA UUTTA PARANNUSTA

UUDESSA FORDSON TRAKTORISSA ON MONTA UUTTA PARANNUSTA Fordsoiv UUDESSA FORDSON TRAKTORISSA ON MONTA UUTTA PARANNUSTA YLI 700.000 FORDSON TRAKTORIA olosuhteisiin, vanhaa mallia valmistettiin Detroitissa vuoteen 1928 mennessä ja myytiin ympäri maailman ne

Lisätiedot

Öljyntehostaja - 39 C

Öljyntehostaja - 39 C Tekniset tiedot Öljyntehostaja Ominaispaino 16 C 13.1 API Leimahduspiste 126 C Syttymislämpötila > 200 C Viskositeetti 40 C 53.4 SUS Viskositeetti 100 C 34.9 SUS (8.40) cst (2.60) cst Viskositeetti indeksi

Lisätiedot

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra *

Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Ammattilaisen valinta on Shell Helix Ultra * Shell Lubricants Macro Distributor Jungent Finland Oy Nuijamiestentie 5 B00400 Helsinki, Suomi Puh. +358 40 5668850 myynti@jungent.fi shell.jungent.fi www.shell.com/pureplus

Lisätiedot

KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE

KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE KEMIALLINEN WC KÄYTTÖOHJE 1. Ominaisuudet a. valmistettu korkealaatuisesta polyeteenistä b. täysin omavarainen c. ei vaadi ulkoisia liitäntöjä d. varmatoimiset lukot ja saranat e. kaikki osat käyttäjän

Lisätiedot

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TÄMÄ SISÄLTYY: Tuulettimen Virtapainike nopeuden merkkivalot Takasäleikkö EA I SK KE NEN I HA AL KO RK Etusäleikkö Vesisäiliö Tuulettimen nopeuspainike Valopainike USB-johto USB-virta-adapteri LUE KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

AUTOJEN, MOOTTORIPYÖRIEN, TRAKTORIEN JA VENEMOOTTORIEN OIKEA VOITELU

AUTOJEN, MOOTTORIPYÖRIEN, TRAKTORIEN JA VENEMOOTTORIEN OIKEA VOITELU AUTOJEN, MOOTTORIPYÖRIEN, TRAKTORIEN JA VENEMOOTTORIEN OIKEA VOITELU KIRJAPAINO OY SANA HELSINKI 1 936 SISÄLTÖ Omistajan merkintöjä ajoneuvostaan 4 Mikä on öljyn tehtävä? 9 Oikean voitelun perusteet 15

Lisätiedot

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki

HUOLTOPÄIVÄKIRJA N:0. Moottorin N:o. laatu ja merkki HUOLTOPÄIVÄKIRJA HUOLTOPÄIVÄKIRJA laatu ja merkki N:0 Moottorin N:o Öljy on vaihdettava: Moottoriin, jossa ei ole öljynpuhdistajaa, kesällä noin 1500 km:n ja talvella noin 1300 km:n ajon jälkeen. Moottoriin,

Lisätiedot

Sisäpiirijuttu. The Inside Story

Sisäpiirijuttu. The Inside Story Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle

Lisätiedot

Motto: Yleisön tunnollinen palveleminen koituu omaksi hyödyksemme.

Motto: Yleisön tunnollinen palveleminen koituu omaksi hyödyksemme. Motto: Yleisön tunnollinen palveleminen koituu omaksi hyödyksemme. Lausumme Teidät tervetulleeksi. Autonne saa ammattitaitoista ja huolellista hoitoa. Rasvaa puristetaan rasvakuppeihin ja jousiin. Jarrut

Lisätiedot

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI

SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ YLEISKANSI NESTEIDEN KÄSITTELY TURVASÄILIÖT & ÖLJYKANNUT OIL SAFE SÄILYTYSKANSI VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA PITKÄ NOKKA JA ROISKEITA KÄYTÖSSÄ Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen

Lisätiedot

KEMIALLISEN ÖLJYNPUHDISTIMEN. i ta. Suomalainen Autohuolto O/Y. Helsinki Lönnrotink. 32.

KEMIALLISEN ÖLJYNPUHDISTIMEN. i ta. Suomalainen Autohuolto O/Y. Helsinki Lönnrotink. 32. QM KEMIALLISEN ÖLJYNPUHDISTIMEN Cu i ta Suomalainen Autohuolto O/Y. Helsinki Lönnrotink. 32. Öljynpuhdistimen asennus on toimenpide, jolla on mitä suurin merkitys moottorin voitelujärjestelmälle, ja täytyy

Lisätiedot

YKSITYISKOHDAT. JVLalleista ,JC",JBC" CJBC" SC" Brockway. autojen päämyyjä Ouomessa: KORPIVAARA <fe HALLA OY. HELSINKI

YKSITYISKOHDAT. JVLalleista ,JC,JBC CJBC SC Brockway. autojen päämyyjä Ouomessa: KORPIVAARA <fe HALLA OY. HELSINKI YKSITYISKOHDAT JVLalleista,JC",JBC" CJBC" SC" Brockway autojen päämyyjä Ouomessa: KORPIVAARA

Lisätiedot

Royal Enfield. oy. TT BRANDT ab MOOTTORIPYÖRÄT. Pääedustus Suomessa. Fabianinkatu. Puhelin. Helsinki RCVYAI ENFIEIO

Royal Enfield. oy. TT BRANDT ab MOOTTORIPYÖRÄT. Pääedustus Suomessa. Fabianinkatu. Puhelin. Helsinki RCVYAI ENFIEIO Fabianinkatu Puhelin Royal Enfield MOOTTORIPYÖRÄT RCVYAI ENFIEIO Pääedustus Suomessa oy. TT BRANDT ab Helsinki 12 30 008 Yleisselostus Moottorit. Kaikissa malleissa on 4tahtinen moottori paitsi pienimmässä

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Teidän. FORD- autonne

Teidän. FORD- autonne Teidän I FORD- autonne Teidän Ford-autonne oikea voitelu» Lahti Etelä-Suomen Sanomain Kirjapaino Oy. Teidän Ford-vaununne voitelu. Yleiskatsaus vaatimuksiin, oikeaan öljyyn ja voitelutapaan nähden. Ford-vaunu

Lisätiedot

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa Uusi BIO-SET-yhdistäjä Potilaille, jotka käyttävät AVONEX ia (beeta-1a-interferoni) BIO-SET is a Trademark of BIODOME beeta-1a-interferoni

Lisätiedot

HERTELL KD-TYHJÖPUMPPUJA KOSKEVIA YLEISIÄ HUOLTO-OHJEITA

HERTELL KD-TYHJÖPUMPPUJA KOSKEVIA YLEISIÄ HUOLTO-OHJEITA HERTELL KD-TYHJÖPUMPPUJA KOSKEVIA YLEISIÄ HUOLTO-OHJEITA A E C B D YLEISTÄ HUOM! Voimanottoakselin kierrosluku 540 1/min. Hertell tyhjö/painepumppumalli KD on öljyvoideltu, neljällä lamellilla varustettu

Lisätiedot

Maatalouålconeiden. voitelu. MbM KANSANHUOLTOMINISTERIÖ

Maatalouålconeiden. voitelu. MbM KANSANHUOLTOMINISTERIÖ Maatalouålconeiden voitelu MbM KANSANHUOLTOMINISTERIÖ Maatalous pitää nyt yllä tuotantoaan kaikin mahdollisin keinoin, vaikeasta ajasta, tarvikkeiden puutteesta ja niiden kalleudesta huolimatta. Tarvikepulan

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI

KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI KÄYTTÖOHJEET HYDRAULITUNKKI TEKNISET TIEDOT Malli Nostovoima (Tonnia) Minimi korkeus Nostokorkeus Säätökorkeus Nettopaino (kg) T90204 2 181 116 48 2.9 T90304 3 194 118 60 3.6 T90404 4 194 118 60 3,6 T90504

Lisätiedot

OikeaVoitelu AUTOJEN SEKÄ TRAKTORIEN OIKEAA VOITELUA KOSKEVIA OHJEITA HENKILÖ-, KUORMA- JA LINJA-

OikeaVoitelu AUTOJEN SEKÄ TRAKTORIEN OIKEAA VOITELUA KOSKEVIA OHJEITA HENKILÖ-, KUORMA- JA LINJA- OikeaVoitelu HENKILÖ-, KUORMA- JA LINJA- AUTOJEN SEKÄ TRAKTORIEN OIKEAA VOITELUA KOSKEVIA OHJEITA HENKILÖ-, KUORMA- JA LINJA-AUTOJEN SEKÄ TRAKTORIEN OIKEA VOITELU ****** oeuratkaa tämän kirjasen lyhyitä

Lisätiedot

"FORDSON" STANDARJ TRAKTORIEN KORJAUSTÖIDEN

FORDSON STANDARJ TRAKTORIEN KORJAUSTÖIDEN "FORDSON" STANDARJ TRAKTORIEN KORJAUSTÖIDEN "FORDSON" STANDARI TRAKTORIEN KORJAUSTÖIDEN AIKAERITTELY Fordsoiv VAHVISTANUT HELSINKI Fonn 78. 1,000. 4. 27. K-S. NORDSLAO»FtTTOSSON 0.-Y. _ 2 TRAKTORIKORJAUKSET.

Lisätiedot

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN R. L. POLKUPYÖRÄT 1921.

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN R. L. POLKUPYÖRÄT 1921. SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN R. L. POLKUPYÖRÄT 1921. suonen osuusknuffojen KESKUSKUriTfI f HELSINKI o ETELR-ESPLfinflDinKflTU 2 SIUUKOnTTOREJfI: HELSINGISSÄ, TURUSSA, TAMPEREELLE, UIIPURISSA, UAASASSA,

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326

Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI. P. Esplanaadikatu 23. Puh. 23 334 ja 23326 1937 Pääedustaja Suomessa OY. LAATUVAUNU AB HELSINKI P. Esplanaadikatu 23 Puh. 23 334 ja 23326 FEI FE2 FARGO, sarja AFEI la AFE2 moottori on Chryslerin rakentama korkeapurlstus Sivuventtiilimoottori. Se

Lisätiedot

RALEIGH VOITELUOHJEITA. varten. RALEI6Hmoottoripyörää

RALEIGH VOITELUOHJEITA. varten. RALEI6Hmoottoripyörää RALEIGH VOITELUOHJEITA RALEI6Hmoottoripyörää varten RALEIGH-MOOTTORI PYÖRÄN VOITELUOHJEITA käytäntöön, Seuraavat ohjeet olemme antaneet osoittaaksemme, kuinka suuresta merkityksestä moottoripyörän huolellinen

Lisätiedot

Oy. Miilu-Kaasu. E-S-puuhiilikaasuttimien KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET HELSINKI. Korjaamo: Pitkänsillanranta 11 Puh

Oy. Miilu-Kaasu. E-S-puuhiilikaasuttimien KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET HELSINKI. Korjaamo: Pitkänsillanranta 11 Puh E-S-puuhiilikaasuttimien KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET Oy. Miilu-Kaasu HELSINKI Konttori: Bulevardi 5 Puh. 23 007 ja 66 670 Korjaamo: Pitkänsillanranta 11 Puh. 71 827 E "S-puuhiilikaasuttimien käyttö- hoito-ohjeet

Lisätiedot

ARCHIMEDES HINTALUETTELO ULKOLAITAMOOTTORIN VARAOSISTA. OSAKEYHTIÖ ARWIDSON & Co. AKTIEBOLAG. Malli: BSM 3 y 2 hv. Puhelimet: & *

ARCHIMEDES HINTALUETTELO ULKOLAITAMOOTTORIN VARAOSISTA. OSAKEYHTIÖ ARWIDSON & Co. AKTIEBOLAG. Malli: BSM 3 y 2 hv. Puhelimet: & * LÖNNROTINKATU TORIKATU «.. FnLEMANN O.. HINTALUETTELO ARCHIMEDES ULKOLAITAMOOTTORIN VARAOSISTA Malli: BSM 3 y hv. HUOM.I Tilattaessa varaosia on aina moottorin järjestysnumero kuten vara osan nimitys ja

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi.

Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. Lisätietoja SKF:n tuotevalikoimasta saat Pole Position -ohjelmasta. Pyydä lisätietoja ja kysy jäsenyydestä SKF-edustajaltasi. vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 FI 06 SKF:n vetonivelsarjat UUTTA

Lisätiedot

UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä.

UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. UUSI! VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. Ennaltaehkäisevään vuodontorjuntaan. Tiivistä kaivonkannet esim. ennen pesuja, huoltoa

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

TEOLLISUUSPINNOITTEET

TEOLLISUUSPINNOITTEET TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

..PILKK.O" PUUKAASUTIN VALMISTAJA OY. ;>\ LAHTI

..PILKK.O PUUKAASUTIN VALMISTAJA OY. ;>\ LAHTI ..PILKK.O" PUUKAASUTIN VALMISTAJA OY. ;>\ LAHTI PILKKO"-puukaasutin. 1 Polttoaineet «Pilkko«-puukaasuttimessa käytetään ilmakuivaa lehtipuuta, mieluimmin koivua tai leppää. Puussa ei saa olla kuorta eikä

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

Purjehdi Vegalla - Vinkki nro 2

Purjehdi Vegalla - Vinkki nro 2 Purjehdi Vegalla 1 1 Purjehdi Vegalla - Vinkki nro 2 Tuulen on puhallettava purjeita pitkin - ei niitä päin! Vielä menee pitkä aika, kunnes päästään käytännön harjoituksiin, joten joudutaan vielä tyytymään

Lisätiedot

Cssolube MOTOR OI L KUORMA- JA LINJA-AUTOT (M-W) TRAKTORIT JA VENEMOOTTORIT HENKILÖAUTOT (A C) HENKILÖAUTOT (H P) HENKILÖAUTOT (P-W) MOOTTORIPYÖRÄT

Cssolube MOTOR OI L KUORMA- JA LINJA-AUTOT (M-W) TRAKTORIT JA VENEMOOTTORIT HENKILÖAUTOT (A C) HENKILÖAUTOT (H P) HENKILÖAUTOT (P-W) MOOTTORIPYÖRÄT Cssolube MOTOR OI L HENKILÖAUTOT (AC) HENKILÖAUTOT (CH) HENKILÖAUTOT (HP) HENKILÖAUTOT (P-W) JA LINJA-AUTOT (A-M) JA LINJA-AUTOT (M-W) mikäli allaolevasta suosittelutaulukosta ei käy selville, mitä moottoriöljy-paksuutta

Lisätiedot

ZF-automaattivaihteiston 8HP öljynvaihtosarja

ZF-automaattivaihteiston 8HP öljynvaihtosarja Palohaavojen vaara jouduttaessa kosketuksiin kuuman öljyn kanssa. Lievät tai keskivakavat vammat mahdollisia. Käytä suojalaseja. Käytä suojakäsineitä. Käytä suojavaatetusta. Omaisuusvahingot mahdollisia

Lisätiedot

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Postiosoite Kaarela Puh. Helsinki 89279 Rautat. as. Pitäjänmäki Koetusselostus SO 191 Kuva 1. OCTAV-LYPSYKONE. Ilmoittaja: Osuus tuk kuk aupp a 1.1., Helsinki.

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.

Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1. Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI

LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI SÄILYTYSKANSI PITKÄ NOKKA LEVEÄ NOKKA OIL SAFE INNOVATIIVISET VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA SEKÄ ROISKEITA Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen estämiseksi: Kaatonokat

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Jokainen autonostaja haluaisi saada "ensivuoden mallin", ja Opel on koettanut toteuttaa tämän toiveen

Jokainen autonostaja haluaisi saada ensivuoden mallin, ja Opel on koettanut toteuttaa tämän toiveen Ofint KAPITAN jlyjl itä tarkimmin valitut raakaaineet ja äärimmäisen huolellinen tarkkuus työ tekevät jokaisesta Opelista ainutlaatuisen arvokkaan vaunun. Jokainen autonostaja haluaisi saada "ensivuoden

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle

Jäähdytysnesteen ulostulo ulkoiselle lämmitykselle Moottorin jäähdytysnesteellä voidaan lämmittää ulkoisia elementtejä. Tällaisia ovat mm. umpikorit, nosturiohjaamot ja säilytyslaatikot. Lämpö otetaan sylinteriryhmän virtauksesta ja se palautetaan jäähdyttimen

Lisätiedot

LUETTELO K. RAUTANEN WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE WÄNDERER MOOTTOREISTA, WANDERER

LUETTELO K. RAUTANEN WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE WÄNDERER MOOTTOREISTA, WANDERER LUETTELO WÄNDERER MOOTTOREISTA, WANDERER JA STANDARD POLKUPYÖRISTÄ K. RAUTANEN WANDERER TEHTAAN EDUSTAJA MOOTTORI- JA POLKUPYÖRILLE 1.-HEIKINK. 98. HELSINKI PUHELIN 68-91. lulkaistessani luettelon Wanderer

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN

AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN UNIONINKATU AUTORENGASLIIKE RENGASKORJAAMO A. IHALAINEN - HELSINKI 41 PUHELIMET 29790 37523 Suuri, ajanmukaisella koneistolla varustettu autorenkaiden vulkanoimislaitos AUTORENKAIDEN VULKANOINTI on maassamme,

Lisätiedot

CARAT TUOTESARJA LASINPESU RUOSTEENIRROTTAJA SILICON

CARAT TUOTESARJA LASINPESU RUOSTEENIRROTTAJA SILICON LASINPESU CARAT LASINPESU puhdistaa erittäin tehokkaasti lasi- ja peilipinnat. Lisää liikenneturvallisuutta poistamalla tuulilasista häiritsevän rasva- ja likakalvon. Huom! Soveltuu myös muiden kovien

Lisätiedot

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle

1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle 1. TrendyNailWraps kynsikalvot koko kynnelle TrendyNailWraps kynsikalvot on valmistettu yhdysvalloissa erityiselle laminoidulle pinnalle joka on niin kestävä että sen päälle voidaan karhentamisen jälkeen

Lisätiedot

Laskukunto. Voidaanko vene laskea veteen?

Laskukunto. Voidaanko vene laskea veteen? Laskukunto Voidaanko vene laskea veteen? Varmista, että Vene on tiivis Kaikki on asennettu Kaikki on tehty VARMISTA, ETTÄ VENE ON VESILLELASKUKUNNOSSA Onko kaikki työt tehty? Veneen hoitoon ja korjaukseen

Lisätiedot

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä

Työsylinteri. 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet. Työsylinteri, muutettu malli. Yleistä 41 2-6 Kytkimen käyttölaitteet Työsylinteri Yleistä Työsylinteri on rengasmainen hydraulisylinteri, joka on sijoitettu kytkimen koteloon kytkinakselin ympärille. Työsylinteri muodostuu ulkopuolella olevasta

Lisätiedot

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin

Käyttö. Virtakytkin Näyttö ja painikkeet Kaukosäädin . Tämä on sähköinen henkilökohtainen lämmitin loimuavalla liekkiefektillä. Lämmittimen toimintaperiaate on kierrättää ilma lämmityselementtien läpi ja puhaltaa ulos lämmintä ilmaa. Turvallisuusohjeet 1.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

(\pclco. kaksi- ia nelitahtiset moottoripyörät KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA. N:o58 R. L.

(\pclco. kaksi- ia nelitahtiset moottoripyörät KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA. N:o58 R. L. (\pclco kaksi- ia nelitahtiset moottoripyörät 1927. KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA R. L. N:o58 RADCO-moottoripyörät ovat valmistetut tunnetulla englantilaisella perinpohjaisuudella ja huolella sekä tehdyt parhaimmista

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

Vuosi Moottori Vaihde- Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki. Kaikki Kaikki Kaikki. Kaikki Kaikki. Kaikki.

Vuosi Moottori Vaihde- Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki. Kaikki Kaikki Kaikki. Kaikki Kaikki. Kaikki. MOOTTORIPETROLI SHELL-VOITELUTAULUKKO Maata lo us moottorit Alfa Andros Ares Bolinders B.M.W. suomalainen. B.V. maatalousmoottori Olympia Wikström Traktorit Kesällä Altis Chalmers F 75, 6, 6 A Caterpillar

Lisätiedot

Runko: Vahvarakenteinen runko; etuhaarukka varustettu säädettävällä

Runko: Vahvarakenteinen runko; etuhaarukka varustettu säädettävällä B.S.A. M tt --- 1939 B.S.A. 250 cm 3 Malli C 10 de Luxe S.V. Moottori: 63 80 mm.; sivuventtiilit; täysin suojattu venttiilijärjestelmä; irroitettava sylinterikansi; Lucas 6-v. luotettava patterisytytys.

Lisätiedot

RAUTAFOSFATOINNIN PERUSKÄYTTÖ

RAUTAFOSFATOINNIN PERUSKÄYTTÖ RAUTAFOSFATOINNIN PERUSKÄYTTÖ TELTTAKAMIINAN RAUTAFOSFATOINTI TELTTAKAMIINAN RAUTAFOSFATOINTI Telttakamiinat ovat Winnovan metalliosaston valmistamia, myytäviä tuotteita. Koska kamiinat kuumenevat käytössä

Lisätiedot

3. NESTEIDENKÄSITTELY

3. NESTEIDENKÄSITTELY 3. NESTEIDENKÄSITTELY NESTEIDENKÄSITTELY OIKEA TUOTE OIKEAAN TARKOITUKSEEN Käytät sitten töissäsi öljyä, jäähdytysnestettä tai rasvanpoistoainetta, meiltä löytyy sinulle sopiva astia. Oil-Safe on ainutlaatuinen

Lisätiedot

ja ktiyttian6ilfsen kokemuks

ja ktiyttian6ilfsen kokemuks YOtOR OIL Se on tieteern ja ktiyttian6ilfsen kokemuks monivuotisen yh ty6n tulos HELSINGIN KAUPPAKIRJAPAINO Oy - Uusi menetelmti moottorisylinteriea ja muitten kulutuksellle alttifden pintojen suojelemfseksi

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

VARISCO itseimevät keskipakopumput J

VARISCO itseimevät keskipakopumput J VARISCO itseimevät keskipakopumput J Teollisuuskäyttökohteet Nesteensiirto: puhtaat tai likaiset nesteet, neutraalit nesteet, hapot, emäkset; hiekka, muta- tai kiintoainesuspensiot; puhtaat tai likaiset

Lisätiedot

Uni &imxzitwtici / MALLIT D-35 ja DS-35

Uni &imxzitwtici / MALLIT D-35 ja DS-35 Uni &imxzitwtici / MALLIT D-35 ja DS-35 International kuorma-auton korkea laatu ja nykyaikaiset kauniit viivat sekä suuri luotettavaisuus yhdessä taloudellisuuden kanssa ovat mallien D-35 ja DS-35 tuntomerkit.

Lisätiedot

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Tervetuloa Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Koneiden yleisimmin käyttämät polttoaineet Diesel Bensiini 2T Bensiini Diesel ja Bensiini Suomessa ja EU:ssa (muuta ei saatavana)

Lisätiedot

TEOLLISUUSKONEIDEN OIKEA VOITELU NOBEL-STANDARD

TEOLLISUUSKONEIDEN OIKEA VOITELU NOBEL-STANDARD TEOLLISUUSKONEIDEN OIKEA VOITELU NOBEL- Sahateollisuus- KONEIDEN OIKEA VOITELU Voima- ja työkoneiden asianmukainen ja taloudellinen voitelu on nykyaikaisen sahateollisuuden häiriöttömän toiminnan tärkeimpiä

Lisätiedot

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN

ERIKOIS-TERÄS. AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN ERIKOIS-TERÄS AUTOMOBIILI., MOOTTORI y. m. TEOLLISUUTTA VARTEN WIKMANSHYTTE BRUKS A. B. WIKMANSHYTTAN EDUSTAJA SUOMESSA: O. Y. AF FORSELLES INSINÖÖRITOIMISTO HELSINKI Sähköosoite: Postiosoite: FORSELLESCOMP

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

oy. AUTO-TARVIKE ab KONTTORI Puhelimet Johtaja 1443 Konttoripäällikkö..1 1451 Kirjanpito-osasto. 19 34 Autojen myyntios.

oy. AUTO-TARVIKE ab KONTTORI Puhelimet Johtaja 1443 Konttoripäällikkö..1 1451 Kirjanpito-osasto. 19 34 Autojen myyntios. . Sisä-Suomen suurin ja täydellisin autotalo oy. AUTO-TARVIKE ab KONTTORI TAMPERE, SORINKATU 1 Puhelimet Johtaja 1443 Konttoripäällikkö..1 1451 Kirjanpito-osasto. 19 34 Autojen myyntios. 69 Kumikorjaamo...

Lisätiedot

INVEST IN TIME HYDRAULISET ERIKOISTYÖKALUT RASKAALLE KALUSTOLLE NOPEUTTAMAAN JA KEVENTÄMÄÄN RASKAITA TYÖVAIHEITA

INVEST IN TIME HYDRAULISET ERIKOISTYÖKALUT RASKAALLE KALUSTOLLE NOPEUTTAMAAN JA KEVENTÄMÄÄN RASKAITA TYÖVAIHEITA HYDRAULISET ERIKOISTYÖKALUT RASKAALLE KALUSTOLLE NOPEUTTAMAAN JA KEVENTÄMÄÄN RASKAITA TYÖVAIHEITA INVEST IN TIME 03-00021 YLEISSARJA RASKAAN KALUSTON KORJAAMISEEN Sarjan työkaluilla korjaamolla onnistutaan

Lisätiedot