123 lasta. "Nleillä on. Ztrnbabwess a" OILIN JA SEPON SUURPERHE: kummilapsiprojektissaan 1 5 aids-orpoa, joiden koulunkäynnin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "123 lasta. "Nleillä on. Ztrnbabwess a" OILIN JA SEPON SUURPERHE: kummilapsiprojektissaan 1 5 aids-orpoa, joiden koulunkäynnin"

Transkriptio

1

2 MARJUT JOUSI KUVAT OFER AM R, SEPPO A]NAMO.]A OILI WUOLLE t Letwin (vås.), Gol'1bokoulun oppilåitå iä Muzondiwå (oik.). OILIN JA SEPON SUURPERHE: 123 lasta Ztrnbabwess a" :) t "Nleillä on Kun OiLi Wuolle kahdeksan vuotta sitten työkomennukse aan Afrikassa tutustui Seppo Ainamoon, tällä olijo kummilapsiprojektissaan 1 5 aidsorpoa, joiden koulunkäynnin hän kustansi. Nämä kaksi aikuista lyöttäytyivät yhteen, ja nykyään heiliä on 123 lasta Zimbabwessa sekä loukko innokkaita tu kijoita m ukana kummiringissä. Seppo kuuntelee låsten huoliä. 65>

3 jo pakattu, muut laukut ovat vie lä levällään. Seppo Ainamo mieffii, mihin sijoirtaisi kolme mukaan aikkein isoin m:rkalerrkku on tulevaa jalkapalloa. Hän on lähdössä seuraavana päivänä krrrrdeksi viikoksi Zimbabween. Kestää 24 tuntia, ennen kuin hän on Frankfurtin ja Johannesburgin kautta päåssyt määränpäähänsä Harareen, Zimbabwen pääkaupunkiin. Matkatavarat painavat 60 kiloa, mutta saman verran m inulla on joka kerran mukana. hän sanoo rauhallisesti. Seppo matkustaa kolmeneljä kertaa vuodessa kotoaan Siuntiosta toiseen kotiinsa Harareen. Sepon elämänkumppani Oili Wuolle ei pääse rällä Lerraa mukaan. ko:ka hänellä on ryön.ä Suomes.r. Hän rierää jo l<okemuksesra. mirä rapahtuu, kun Seppo ilmesgy Hararen esikaupungin Dzivaresekwan kuhiseville kaduille: Kaikki lapset ryntäävät auton vierelle ja huutavat kuorossa: Seppo, Seppo, Seppo! Opettajat ovar kuulemma kauhuis.aan siitä. errä l.rpser suhrruruvar Misnr Stppoon liian ruttavallisesti, mutta Seppoa se ei häiritse. Mjnä olen laprille rellainen yhteinen isäh)hmo hrn selrrr, Seppo ei halua kuitenkaan olla mikään joulupukki, joka ryhtyisi heti saavuttuaan purkamaan isojen madcalaukkujensa sisältöä ja jakamaan lahjoja. Tavarat jaetaan jokaiselle lapselle kahden kesken. Se kaikkein suurin matkalaukku sisältää kummien Iahjoirtamia käyrerryjä Iasrenvaarteita, kenkil, ro.suja. kirjoja. pelejä. pehmoleluja. Paljon tararoista on korramerkitryjä määräryille lapsille, ja kummin lähettämät tavarat "Minä olen lapsille sellainen yhteinen isähahmo" annetaan kullekin lapselle suoraan. Kun menen sen ison yhteisen tavarakasan kanssa, mietin, kuka ei ole pitkään aikaan saanut mitään. Ei hän mitään listaa tarvitse, jonka mukaan jako suoritettaisiin. Kyllä min; riirrävän rarkl<aan mui.ran, miri kukin on saanut, Seppo vakuuttaa. Aidsorpoja slummialueelta Oiii esittelee isoa pussillista kirjeitä, jotka Sepon pitäisi saada myös mahtumaan matkatavaroihinsa. Kirjeet ovar muhkuraisia ja helisevär jännir. tävästi. Kirjekuoret on koristeltu piirroksin ja kimaltarin tarroin, ja niihin on kirjoirettu vieraskielisiä nimiä lapsen k:isialalla. Ne ovat Nurmijärvellä, Kaukkalassa olevan Syrjälän alaasteen oppilailta vastaavalle Gombokoulun kuudennelle luokalle Dzivaresekwassa. Syrjälässä on meneillään kolme vuotta kestävä kansainvälisen kasvatuksen projekti, Oili kertoo ja kääncelee hymyillen lasten kirjeitä. He ovac panneer niin paljon sieluaan 1a sydäntään mukaan kirieisiin. Sisällä on varmaan jotain makeisia ja helyjä tai ehkä pieniä koulutarvikkeita. Kirjeen (ai paketin vastaanottajan nimi voi olla Simbarashe (Jumalan voima) tai Kuzivakwaishe Uumalan rehro). Täi sirren nimi on \oi ollaenglanninkielinen, kuten Blessing (Siunaus), Moreblessing (Lisäsiunaus), Progress (Edisrys) tai Gifr (Lahja), mrrtta se voi olla myös tylymp pojan nimi kuten Nomore (Ei enempää) tai ty ton nlml L\omatter (h nrrn valra), Oii nimi mikl r.rhansa. Oilija Seppo rierävä heti, kenestä on kyse. He tuntevat jokaisen 12i lapsestaan ja muistavat jokaisen nimen. Jokainer lapsi on koroisin jolr.rj<in H.rraren köyhimmi.r alueisra. ja heidän vanhemmislaan joko toiner tai molemmat ovat kuolleet aidsiin. Kaikki alkoi tanssiesityksestä Värikl<äåt tekstiilit ja eksoottiser veistokset Siun tionkodissa muisrurcavar Zimbabwerra. jonn Oili ja Seppo perustivat ensimmäisen yhteiser kotinsa kahdeksan vuotta sitten. Oili oli silloir virkavapaalla ryöpaikastaan Suomen Pankista j roimi alueellisen. l1 maata kattavan koulurus järjestön (MEFMI) palveluksessa. Järjestön oh jejmat on suunnattu keskuspankkien ja valtio varainmini.reriöiden o\ååmisen kehilämi.een j pysywään vahvistamiseen. Ensin Oili oli kaksi vuotra virkavapaalla, sit ten hän anoi vielä kaksi vuofta lisää. Afrikass hän rurusrui Seppoon. jolla oli siinä raiheessa j' pitempi kokemus eteläisestäafrikasra. Minä olin siellä Heisingin Kauppakorkea koulun kehitysmaakoulutuskeskus Prodecin lä hettämänä. Koulutin icäisen ja eteläisen Afrikar pienyrittäjiä liikkeenjohdossa ja vientimarkki noinnissa,seppo kertoo. 66

4 ,.nirtl ilqymä Dzivär$ekwasta. Lokal<uussa eliis Kaupp,rkorkc:rkoulun t '.r,^.,,r. oli rrrll.rr lil l'.,1,"i. r' r'.r.rrir varren, ja Scppo vci tiim:in krtsorraan ltirnsanllrnssiesityst:i, lånssicsitylcen j:ill<een juturim rrc vhrii '.,u.,iior,l:r ', 1r''.i ll \u.'ri.r,r r r)uor'.r,r. i\r.r. H:in kertoi, ertei olc nairrisissa, nrurta hrinell:i on viisi jr hrhdeks:rnvuoriaat lipscr, joidcr) isiit oljl lu,l"(,. Ksrirr. "rrko * l:'lrd' k'.rrrrr,"' as l(olr[]ssi1, ja l<uulin cttci olc. iroske riidilll ei olc varat houlumaksuun. K)svin. mirii sc lroulu maksaa, ja ltuulin. cmii se on foin 100 silloist.r Suomen nrarkiiaa. lurpasin hoir.n asiirn. Seppo kcrtoo koruttomasti, 5L r.."'rn.r '..o rr.r r.irn.' Pallorr'r,ir'':.( rr pojan pikhuveii Fungai oli kollllriiissri, je N{isrer Scppo lupasi malisea m).ajs Fungain l.rou[ln. Sittcn nc rllpcsi\,at ott:1maan l<olrllrsra yhreyrrli ja kerrcivar. cffii olisi nruit.rkin lapsir. Tuli Patiencetyttö ja kohta pikkuvcli Levie. Mister 5eppo on tiukka isä Sepolla oli 15 zimbabrvclaista l:rste siin:i vaiheessa, kun h,in tutusrui Oiliin vuonrra I996. Seppo muisrurraa Oilie siir:i. kuinlia rämii rrhtoi llusse rrjoittrx lapset l<olmecnkvlnnrcnccnklruteen. J,'^ jr.iren lrun ru:{,rr.. r,,ir'.,r.i rl r ollaen kylla iiårir:rjoill:r. N1t olemnre sirii rricltii. ertri noin 120 on rraksinrinriiiirii. Oili saloo. rillorrr,oli'r*n.1,\.r I\. \r \i..; Lr.)r. maan ja muistea osoitteen, elinolot jir korllunc rlesnl$en, Seppo myiint:i:i. 'lirki heliintaa helpottamran on luotlr koullrja lapsikohtaiset tietoliinnat sä:inniillincr liir j:rnpito. Hirrarcsse loikl<i Sepon 'a aika kuluu 123 lnrr,rrl..i'err.r l,e'd.i,.i,,i.' n... Ir, ir'rrr..,.'.,. ()lcn viikost:r viisi piiivriii Dziv.rr csc krv.rssr. 67>

5 "Kvllä siinä henki salpautui ja sanat jäivät kurkkuun" Tapaan jokaisen her, kilökohraisesti ia käyn läpi ajankohtaisct asiar, ilot, huolenaiheer ja tarpeet Murrram.rn nppilaarr korrlu on rnenll) r' rriin huonosti, eträ Scppo joutuu otranraan heidät vakevaan puhutteluun. TäLlaiseen joukkoon mahtuu niitä, jotka eivär hoida koulunkäyntiään. Ohjelmassamme on kuirenkin selkeät säännöt ja kriteerit Lapser rierärjr, nrilä lrcilrii odor,ra"rl ;e nir'i lre voirar odorraa rarr',rn'.r, l(lrmmit licl;iv;l 'alllarett toirninraravat i.r s.ravat.iiännölli'r rr r'lporloirtnin llnroir.r'r heikosti nrcr'e'tyrrcille ettå jo' rrrlok,.r,iviir ;,ar,rne. lre'jjr prrdot.r,larr pois. Mieluummin :rnncraan tilaa seliaisille, jod<a lodcllå hjlualar oppru. Vrrrr.r err'irr 'elviretiin. nrikä on srynä: laiskuus, sairastarnincn vai huo_ not kotiolot. Päiisääntijisesti lapsia oteraan kolllutusohielmaan koulu jen suositukscst:r. Usein yhtel'denotto tapahturl myös huoltajierr kautta, jotka ovat kuulleet Misrer Seposta ja Mrs. Seposta Joskus myös kadulla joku lapsi rarttuu hihasta ja sanoo haluavansa kouluun. Lumipallo lähti vierimään Alrrn perir' thde.tä k,rulumak'tr"ra rlk.rnut t,,i mill: oli ehtinl r viide*ä vuodes'.r kchirryä aikamoiseksi projektiksi, ennen kuin Oili ja SePPo saivat mukaan ensimmäisen rukijansa PerhePiirin ulkopuoielra. Se tapahtui vuoden 1997 lopulla Lumipallo lähti liil&eellc. Mukaan tulivat p, rheerrjj'cncr. 1stårjr. ruttav:r ir rr.r.r1'trrir. Junak,lverit tlim.rrkalta. ryörovelit Suomerr Pankista ja nyky;sestä ryöpaikåst:rni Rahoirusrarkastuksesta. Ystävåt H:rnnoverista ia heidån kauttaan piili tukijoita. Englannissa joukko ysräviä, kuten rahoiruslaitos Crown Agenrsin henkilökunta, ioka rukee viittätoista lasta. Kcskisiuntion Mart:rt, keilary,hmä Sepotaret sekä porvoolaisen tilitoimiston väki. Erään Suomen Pankin työkaverin kautta on tullut mukaan ko lon,rinen'uktrua,rn.: lap'cr. I rpsenlaotcr. vär1' ja väran srlkulaiset, Oili luettelee. H.irr \r rroo l<rilo liten,r rnyö. nrapuri\taai lumnripelheen i.ä.rj. iola r, ki ralkooqön i net risivut jå jonle pier,et l:rpset Linnea ia Luuta lahjoirravat le[ljaan ja värklciävät kirjeitään, sek lnkeri rin'å krrronrie'ill,rsuld<ien hrrimasr menekistä Hararen talvien kylmään silloin, ku: Zimbabwcss:r on järjestetty m)ryiäisiii. lhmisillå on valtava h:rlu ja tarve aurta: kurrlan v,rin löyr11 'e ko r.epri ic I(äyt;nndr Liheirren.ror.r rapr. lorkut o\jt lrhioilt.r"cc suurten merkkipäiviensä lahjatuoton Lasten h1 väksi. RahoilLa on mm. hankittu yhdelle äidill kutomakone ja perustettu lapsille oma pieni kir jakokoelma. Tällii hetkellä Zimbabrvcn aidsorvoilla on 9 rukijaa Sepon ja Oilin ohella. Tukimaksut or': hlwin kohtuulliser (alaasteella 120, yläasreell 140 ja lukiossa 160 vuodessa), koska Sepp j,r Oili rrak..rv.rr it'e kaikki matk.ri.r.r'rn ia Inur rr roiminnasta koituvac kulur. Kukaan ei sitouclu muodollisesti. Tässä o vain henkinen sitoumus silloin, kun lapsi tckt röitä ja pätää. Kysyn vuosi kerrallaan, haluaal

6 kummi jarkaa, Seppo sanoo. Koskaan ei ole pyydetty ketään tukijaksi, tämä on rneidän lähesrymistapamme. lhmiset vain kuulevar projektista ja haluavat mukaan tukijoiksi. Kasvu onkin perustunut paljolri jarkuvaan h1wään "kummitarjontaan". Lasten koulumaksujen lisäksi saatu taloudellinen tuki on ntahdollistanut rrryös ruokailud järjestämisen, sillä nälkäinen lapsi ei jaksa olla tarkkaavainen, vaan nukahtelee koulussa. Ensin lämmin.,rerir rarjorriin j"kaisclle lap'elle uiiterä päi\änä riiko.(a. r) r jo eljä ; vuorr.r seirseml nä päivänä. Ruokaa keitetään pihan perukoilla, ja kaksi lasten äitiä on pestattu keirrämisryöhön 20 ellron kuukausipalkalla. Joka kuukausi ostetaan 400 kg maissijauhoa, josta tehdään perunan tapaan syörävää perusruokaa, naissipwroa, sadzaa. Joka toinen krlukausi l<äydäjn v.rlir'ema.sa läh,i,c)r) larmilta.opira mullikka. io.ra.;ad;an 200 lg lilraa. Lihoia s.ii Iytetäån DZ School No 4:n opettajanhuoneert nurkassa olevassa pakastimessa. Tänä vuonna ruokarahar saariin Saksassa åsuvalrd.uorralai\ejra pankkiirilra, joka,rnroi omista yksityisvaroisraan 8000 elrroa ruokaa varren. Vielä ei riedetä, miten ensi vuodesta selvitään, Seppo sanoo mietteliäänä. Levie on kirjoittanut nåytelmånl Kun Oili kahdeksan vuotta siiren tutustui Seppoon, hän ei olisi hurjimmissa ajatuksissaankaan voinut kuvitella, errä ränä päivänä hän jakaisi Sepon kanssa ihan oman sroran toiminnan tukiprojektin I 23 lapselle. Minulla ei ole omia lapsia, joren tällainen suurperhemeininki on uutta ja tietysti palkitsevaa. Ilot jajoskus toki murheet hyökkäävät päälle joka kellan, kun olen Hararessa, Oili sanoo. Kun ensimmäisen kerran menin Dzivare.eLwårn. niin kl llä siinä henlr' salpaurui ja \anal iiivät kurkkuun. Sieilä orr niin palion ihmisij j.r niin paljon köyh1ynä. T,imä panec Oilin rälilli myö, rrietrinrään kaiken suhteellisuutta. Täytyy tajuta se, eträ mitä tahansa teetkin, er ole koskåan mikään keiju tai h1wä haltijarar. On päästärä myös sen yli. errei krrk,rån voi muurraa nraailmaa, murta yhden yksilön elämän edellytyksiä on mahdollista parantaa. Vasta silloirr LaiLki a'qttuu oikei'iin rnittasuhreisiin. Hienoirrrr on Oiljn mjejesri.e iloisuu.. jorå näkec kaiken köyhryden ja kurjuuden keskellä, sekä lasten into koulunkäyntiin. Useimmille heistä elämä on näköalatonra, eikä siitä ole hclppoa ponnistaa. Edes peruskoulutuksen saaminen on ehdoron edellyrys e1ämässä pärjäämiselle. Oili iloitsee Iastensa menestyksestä kuin kuka tahansa vanhempi. Hän kertoo ylpeänä projektin ensimmäisestä ylioppilaasta, joka nyt opiskelee yliopistossa. Suurella mielihl'vällä hån on seurannul nyr l6vuotiaan Leviel'ongon l<ehirysrä. Levie on rodella surkeista oloista. Hän asui isosisko Patiencen kanssa pitkään kahdestaan. Heillä oli kyllä äiti, mutta tämä oli joutuout pahasti sivuraireille ja kuolikin nyr marraskurssa. Isosisko Patience tuli aikoinaan raskaaksi l5 vuotiaana, eikä bäntä enää oteftu rakaisin kouluun heillä on omat säänrönsä. Tällä hetkellä Levie käy Hollannin Reformikirkon yli 100 vuotta sitten perustamaa Chingombven sisäoppilaitosta, joka on parinsådan kilomerrin p,i.i..i Hrrrrc.r.r. Sinnc lähelclään lahj.:kkaila lap'ia. joilla on 'elvjr kelirrymi'en mahdollisuudet, murra kestämättömär kotiolot. Ensin otetaan yhteyttä lapsen kun, miin ja kysytään, heluaako tämä osallistua syntlwiin lisäkus

7 EDELL SELTÄ AI]KEAMALTA " I(avclit i lrrrrt't tt'ler.iit. rtti t ii rrtirrrrllt' ott rtilieirr 1a1ralrl rutttl'' turnrrl;siin. I(oulunkäynnin lisäksi lepscrr matkat je lllipito rraksetran. Iapsi ik.irin kuirr liilt etetriiin rnr.rilnrrlle. Hinelle hankitmrr metallincn nr:rtkiralkkrl, jossr on k.rikki vuoclcr,larteista hcnkilöliohtrisiin \':rrr.ls_ tcisiin. lvieidäu vrrusteliscalllnrrle on 40 crileisra nimihcttri. Oili niittri:i englirnrrirr kielell:i siisristi k:isin ltirjoitctun, Itolmiostiserr näytelmrin "A Brorheis Lovc'. jonlia Lcvic on kirjoirranur. En olisi ikinä voinut uskoa, crrii meillii on l6vuotias poikt, joha kir ioitr:re nri),rclm:inl KesLillii hiin perusriplrin uruun pojen ltenssa lau[rkuoron, jr hiin on sävclr:invt sel(ä sanoitt:rnut hcrkkiri, brllaclitl.vppisili leuluj:r, Oili kcrtoo. Omistautuminen orpolapsille Vierettyiiiin monta vuotr,r Af_r'ikassa Keuppal<orl<can liihertlimrinii ScPpo pii:itri pesrin lopurtlrr 1995, cttei p:rlae Suornccn. Hrin pcrusti Zimblblveen oman konsultcitoimiston, josse h:in koulrlrti neliä vuort.r mnr. solicitr jr vemmeisie elirrlin alkuun. Hän jiii velhaiscliil<keelle vuonn:r 2000 ja onristautui vhii enemmän orpolapsille. Sepollir on cdellisesrä evioliitosraen kolme aikuistr lesra. Hcill:ihrin voisi oll:r lihett;r musttsukl<aisuu teen, kun isii ou hankkinut niin ison hurnan lisäii l.rpsie? No, k:ri he viihiin ihnrctrelcviir. ettri kuinhr tiissli nliin k:ivi. Seppo ir\ lr.lllr:rj, I(aikki lirpscrri ovrt rucustu neer ZinlbibwceD hvvin. Vanhin poikr on ltiivuy,t H:rlarcsse jo kahdcksln liertaa ja lutr:tnut rictolioneohjclrrissr. Ti rär' irseltin nvr iiiri tukcc vhtii hstr jr on kiiy nl't uscirr l<erroja Zinrbabrvcssa. Viinrcl<si vuosi sirrcn hiin vietti sicllii kuul<alrdcn. Nuorin poili.r on eri 1fitcyl<sissä \,icrt.invt maassr vlrrttltltn vttoclcn verrln. \e ppo Jr Ur r Lr\ rt ole \ r(la t.lrl( kaan rnicttineet, mirii trpthtuu sittcn. kun hc eiv:it enä:i jeks.r tehd;i pirkiii lentoja Hlmreen ja hoitaa lapsilaum.rnse asioira. Trissri on niin paljon P:iivrinpolrtevi:r asioite, cttei niirii ikuisutnkysyrryksi:i ehdi miettiä. Kyllii sel<selaincn nrlori vsrävåmme Kristian on ilnroirranlli halustaln hoiraa rär:i pro'elitia. Jop:r lcrksi lapsisr:rkin on s:rnonur tahtovansa tehdå ail.ruiseru lviistcr Sepon ryiitii. Jatkuvuuden r:rkcnteiksi Scppo j.r Oili ovet Zimbabrvcssr jo perusrrrleer siiiitiijn jt Suomcn piiiissri i,hdistvkseu. 5cpl,r rlyon r.rj. ttlj l(.1\clll Suonressa ov:rt ollect hämmenrvncitii jr kysvncct. mitä ihmcttä hrincllc oikcin orr tep:rhrunut. Ei hrin itscl(ai:in ole osannur kavereil_ lc.^n nlirliiin sclitvstii lntair. mutta lq,ll;i si,) taira:r sittcnkin löyrvä ihrn Flhkii sc ou siinri. erri vtnhin lirpscni Markku on cpv.lmmainetl. Hrin on 38 vuotias ja hiinellä on slnnvnniiincn.rivovellrio, joka ilrrcncc Lihinnri ongclnrina lrlotorii kesse. Olcn iourlrnur cliimäiin scn tosiasirn I<anss:r, että tt)iset iapset t:rnitsc\,i1t encmnriin tul<ea sclvilryriksccn clänr:iss:i. Senra Medtl<upoika on :rtrttenur tietolioncoh jclmissa Halaressa. Hiin on koulutukselta:rn merlttr nomi ja opiskclee p;rrheill:r:rn datanonriksi. Scppo nril,rrii;i ltrlvtr, jossr zirrr bebrvelaisiiiti tuo kouluun vhtii lasre j:r kanraa toist.r lastean scl:iss:i. Ltpsi on virmrtttinen, ja iiiti on joutunlrr irinr k:rntaml:rn l:rstaan. kosk:r heilli c; ollur p)'ör'ärrloli.r. Me olcmnrc henkl<inect pvöräruolin, ie MrlltltrL on nl't oitxnut tiirllän tv tiin liummilepse kseen.! u tt tu. zh n a i ds o tp b a n s. o r g

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta

ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta l. Yhteiskuntavastuun monet kasvot Yrnpäristöliikkcidcn synty sckä ylllpäristökysymysten herääminen Koijärviliikkccstä ja ydinvoiman vaslustarriscsta 1990-luvun

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kummin käsikirja. Tervetuloa kummiksi!

Kummin käsikirja. Tervetuloa kummiksi! Kummin käsikirja Tervetuloa kummiksi! Vastaat nyt kummilapsesi koulunkäyntiin liittyvistä kuluista. Näihin kuuluvat välittömät koulumaksut: lukukausimaksut, tutkintomaksut sekä lisämaksut esim. opettajien

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Gepa Käpälä Jännittävä valinta

Gepa Käpälä Jännittävä valinta Gepa Käpälä Jännittävä valinta Moikka! Mä oon Gepa Käpälä. Oon 7-vuotias ja käyn eskaria. Siili Iikelkotti ja oravakaksoset on siellä kanssa. Mutta mä oon niitä nopeampi. Oon koko Aparaattisaaren nopein.

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

TIE KOULUUN 200:LLE LAPSELLE!

TIE KOULUUN 200:LLE LAPSELLE! TIE KOULUUN 200:LLE LAPSELLE! Kenfin Bridge toteuttaa vuosina 2012-2014 orpojen ja haavoittuvaisten lasten tukihankkeen Busiassa, Länsi -Keniassa. HANKKEESSA LAPSET SAAVAT: KOULUMAKSUN KOULUPUVUN KOULUMATERIAALIN

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Sinun ja kummilapsesi kirjeenvaihto

Sinun ja kummilapsesi kirjeenvaihto Sinun ja kummilapsesi kirjeenvaihto 1 Kirjeen saaminen on aina iloinen yllätys Kummilapsesi ilahtuu varmasti, jos toisinaan muistat häntä postikortilla tai lyhyellä kirjeellä. Postikortit ovat suositeltavia,

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku Iso alkukirjain seuraaviin: nimet, maat, kaupungit Pieni alkukirjain seuraaviin: viikonpäivät, kielet, kuukaudet 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Lisätiedot

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 6 (4. ja 5. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 6 (4. ja 5. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.04.2008 Z I M B A B W E N A I D S O R V O T R Y TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 1. Toiminnan laatu ja käytännön toteutus Vuonna 2008 Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Sohvalle vai lenkille?

Sohvalle vai lenkille? Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 Aleksi Perkiö 8lk Isojoen Koulukolmio Sisällysluettelo Aleksi Perkiö, Sohvalle vai lenkille? 7.5.15 1. Johdanto...3 2. Tulokset...4 2.1 Mikä satuolento haluaisit olla?...4

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 8 (4. ja 5. luokka)

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 8 (4. ja 5. luokka) Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 8 3 pistettä 1. Missä kuviossa mustia kenguruita on enemmän kuin valkoisia kenguruita? Kuvassa D on 5 mustaa kengurua ja 4 valkoista. 2. Nelli haluaa rakentaa samanlaisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät O h j a u s t a s a n a n m i e t i s k e l y y n Päivän eväät on lukuohjelma, jossa Raamatun lukeminen ankkuroituu vanhaan rukouksen perinteeseen. Raa

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun

UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LASTEN VIRSI UUSI ILO MESSUUN! Aineistoa 1. adventin perhemessuun UUSI KIRKKOVUOSI UUSI LSTN VIRSI UUSI ILO MSSUUN! ineistoa 1. adventin perhemessuun oosianna! uta meitä m # # # c # # # # # # m/ D/F oo si an na! Kan san jou kon kans sa käymme F 4 F Þ m / Þ huu ta maan.

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

3. Kun jossakin asiassa ei pääse mitenkään eteenpäin, voit sanoa: 4. Kun jossakin on tosi paljon ihmisiä, voit sanoa:

3. Kun jossakin asiassa ei pääse mitenkään eteenpäin, voit sanoa: 4. Kun jossakin on tosi paljon ihmisiä, voit sanoa: SANONTOJA, SANANLASKUJA JA PUHEKIELTÄ HARJOITUS 1 joutua jonkun hampaisiin olla koira haudattuna kärpäsestä tulee härkänen niellä purematta kaivaa maata toisen alta panna jauhot suuhun ei ole mailla eikä

Lisätiedot

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti

Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Millainen on sopuisa ero? Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, perhesosiologi, psykoterapeutti Miten avioero satuttaisi osapuolia mahdollisimman vähän? Belgiassa Lowenin ja Gentin yliopistoissa on

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Ninan toinen vuosi vie07-luokalla. Joskus Ninasta tuntuu, että aika loppuu jokaisen työn kohdalla kesken. Nina ei vieläkään pidä koulunkäynnistä,

Ninan toinen vuosi vie07-luokalla. Joskus Ninasta tuntuu, että aika loppuu jokaisen työn kohdalla kesken. Nina ei vieläkään pidä koulunkäynnistä, Nina Kivirasi Ninan toinen vuosi vie07-luokalla. Joskus Ninasta tuntuu, että aika loppuu jokaisen työn kohdalla kesken. Nina ei vieläkään pidä koulunkäynnistä, mutta hänen mielestä ammattikoulu on paljon

Lisätiedot

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi?

Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? KERTAUSTEHTÄVIÄ WS 05/06 A Inessiivi, elatiivi, illativi, adessiivi, ablatiivi vai allatiivi? 1. Juha käy aina lauantaina (TORI). 2. Juna saapuu (ASEMA). 3. Olemme (HELSINKI). 4. (MIKÄ KATU) te asutte?

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

t5 Viidestoista kappale KertovlauseenvastikeI Seppo sanoi ' Pekan oletrln kotona = ett Pekka on kotona : Min luulin Heikki Me, kertoi hnen asu,1rp Tampereella nn'hn asuu Tampereella : Leenan ia Matin rakentavn

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Hetta-Pallas 2-9.8.2014

Hetta-Pallas 2-9.8.2014 Hetta-Pallas 2-9.8.2014 eli ensikertalaisen kokemuksia viikon vaellukselta Joensuun Ladun Loistavien Leidien matkassa. Opin aika monta asiaa vaeltamisesta ja varustautumisesta, kanssavaeltajistani ja itsestäni;

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot