123 lasta. "Nleillä on. Ztrnbabwess a" OILIN JA SEPON SUURPERHE: kummilapsiprojektissaan 1 5 aids-orpoa, joiden koulunkäynnin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "123 lasta. "Nleillä on. Ztrnbabwess a" OILIN JA SEPON SUURPERHE: kummilapsiprojektissaan 1 5 aids-orpoa, joiden koulunkäynnin"

Transkriptio

1

2 MARJUT JOUSI KUVAT OFER AM R, SEPPO A]NAMO.]A OILI WUOLLE t Letwin (vås.), Gol'1bokoulun oppilåitå iä Muzondiwå (oik.). OILIN JA SEPON SUURPERHE: 123 lasta Ztrnbabwess a" :) t "Nleillä on Kun OiLi Wuolle kahdeksan vuotta sitten työkomennukse aan Afrikassa tutustui Seppo Ainamoon, tällä olijo kummilapsiprojektissaan 1 5 aidsorpoa, joiden koulunkäynnin hän kustansi. Nämä kaksi aikuista lyöttäytyivät yhteen, ja nykyään heiliä on 123 lasta Zimbabwessa sekä loukko innokkaita tu kijoita m ukana kummiringissä. Seppo kuuntelee låsten huoliä. 65>

3 jo pakattu, muut laukut ovat vie lä levällään. Seppo Ainamo mieffii, mihin sijoirtaisi kolme mukaan aikkein isoin m:rkalerrkku on tulevaa jalkapalloa. Hän on lähdössä seuraavana päivänä krrrrdeksi viikoksi Zimbabween. Kestää 24 tuntia, ennen kuin hän on Frankfurtin ja Johannesburgin kautta päåssyt määränpäähänsä Harareen, Zimbabwen pääkaupunkiin. Matkatavarat painavat 60 kiloa, mutta saman verran m inulla on joka kerran mukana. hän sanoo rauhallisesti. Seppo matkustaa kolmeneljä kertaa vuodessa kotoaan Siuntiosta toiseen kotiinsa Harareen. Sepon elämänkumppani Oili Wuolle ei pääse rällä Lerraa mukaan. ko:ka hänellä on ryön.ä Suomes.r. Hän rierää jo l<okemuksesra. mirä rapahtuu, kun Seppo ilmesgy Hararen esikaupungin Dzivaresekwan kuhiseville kaduille: Kaikki lapset ryntäävät auton vierelle ja huutavat kuorossa: Seppo, Seppo, Seppo! Opettajat ovar kuulemma kauhuis.aan siitä. errä l.rpser suhrruruvar Misnr Stppoon liian ruttavallisesti, mutta Seppoa se ei häiritse. Mjnä olen laprille rellainen yhteinen isäh)hmo hrn selrrr, Seppo ei halua kuitenkaan olla mikään joulupukki, joka ryhtyisi heti saavuttuaan purkamaan isojen madcalaukkujensa sisältöä ja jakamaan lahjoja. Tavarat jaetaan jokaiselle lapselle kahden kesken. Se kaikkein suurin matkalaukku sisältää kummien Iahjoirtamia käyrerryjä Iasrenvaarteita, kenkil, ro.suja. kirjoja. pelejä. pehmoleluja. Paljon tararoista on korramerkitryjä määräryille lapsille, ja kummin lähettämät tavarat "Minä olen lapsille sellainen yhteinen isähahmo" annetaan kullekin lapselle suoraan. Kun menen sen ison yhteisen tavarakasan kanssa, mietin, kuka ei ole pitkään aikaan saanut mitään. Ei hän mitään listaa tarvitse, jonka mukaan jako suoritettaisiin. Kyllä min; riirrävän rarkl<aan mui.ran, miri kukin on saanut, Seppo vakuuttaa. Aidsorpoja slummialueelta Oiii esittelee isoa pussillista kirjeitä, jotka Sepon pitäisi saada myös mahtumaan matkatavaroihinsa. Kirjeet ovar muhkuraisia ja helisevär jännir. tävästi. Kirjekuoret on koristeltu piirroksin ja kimaltarin tarroin, ja niihin on kirjoirettu vieraskielisiä nimiä lapsen k:isialalla. Ne ovat Nurmijärvellä, Kaukkalassa olevan Syrjälän alaasteen oppilailta vastaavalle Gombokoulun kuudennelle luokalle Dzivaresekwassa. Syrjälässä on meneillään kolme vuotta kestävä kansainvälisen kasvatuksen projekti, Oili kertoo ja kääncelee hymyillen lasten kirjeitä. He ovac panneer niin paljon sieluaan 1a sydäntään mukaan kirieisiin. Sisällä on varmaan jotain makeisia ja helyjä tai ehkä pieniä koulutarvikkeita. Kirjeen (ai paketin vastaanottajan nimi voi olla Simbarashe (Jumalan voima) tai Kuzivakwaishe Uumalan rehro). Täi sirren nimi on \oi ollaenglanninkielinen, kuten Blessing (Siunaus), Moreblessing (Lisäsiunaus), Progress (Edisrys) tai Gifr (Lahja), mrrtta se voi olla myös tylymp pojan nimi kuten Nomore (Ei enempää) tai ty ton nlml L\omatter (h nrrn valra), Oii nimi mikl r.rhansa. Oilija Seppo rierävä heti, kenestä on kyse. He tuntevat jokaisen 12i lapsestaan ja muistavat jokaisen nimen. Jokainer lapsi on koroisin jolr.rj<in H.rraren köyhimmi.r alueisra. ja heidän vanhemmislaan joko toiner tai molemmat ovat kuolleet aidsiin. Kaikki alkoi tanssiesityksestä Värikl<äåt tekstiilit ja eksoottiser veistokset Siun tionkodissa muisrurcavar Zimbabwerra. jonn Oili ja Seppo perustivat ensimmäisen yhteiser kotinsa kahdeksan vuotta sitten. Oili oli silloir virkavapaalla ryöpaikastaan Suomen Pankista j roimi alueellisen. l1 maata kattavan koulurus järjestön (MEFMI) palveluksessa. Järjestön oh jejmat on suunnattu keskuspankkien ja valtio varainmini.reriöiden o\ååmisen kehilämi.een j pysywään vahvistamiseen. Ensin Oili oli kaksi vuotra virkavapaalla, sit ten hän anoi vielä kaksi vuofta lisää. Afrikass hän rurusrui Seppoon. jolla oli siinä raiheessa j' pitempi kokemus eteläisestäafrikasra. Minä olin siellä Heisingin Kauppakorkea koulun kehitysmaakoulutuskeskus Prodecin lä hettämänä. Koulutin icäisen ja eteläisen Afrikar pienyrittäjiä liikkeenjohdossa ja vientimarkki noinnissa,seppo kertoo. 66

4 ,.nirtl ilqymä Dzivär$ekwasta. Lokal<uussa eliis Kaupp,rkorkc:rkoulun t '.r,^.,,r. oli rrrll.rr lil l'.,1,"i. r' r'.r.rrir varren, ja Scppo vci tiim:in krtsorraan ltirnsanllrnssiesityst:i, lånssicsitylcen j:ill<een juturim rrc vhrii '.,u.,iior,l:r ', 1r''.i ll \u.'ri.r,r r r)uor'.r,r. i\r.r. H:in kertoi, ertei olc nairrisissa, nrurta hrinell:i on viisi jr hrhdeks:rnvuoriaat lipscr, joidcr) isiit oljl lu,l"(,. Ksrirr. "rrko * l:'lrd' k'.rrrrr,"' as l(olr[]ssi1, ja l<uulin cttci olc. iroske riidilll ei olc varat houlumaksuun. K)svin. mirii sc lroulu maksaa, ja ltuulin. cmii se on foin 100 silloist.r Suomen nrarkiiaa. lurpasin hoir.n asiirn. Seppo kcrtoo koruttomasti, 5L r.."'rn.r '..o rr.r r.irn.' Pallorr'r,ir'':.( rr pojan pikhuveii Fungai oli kollllriiissri, je N{isrer Scppo lupasi malisea m).ajs Fungain l.rou[ln. Sittcn nc rllpcsi\,at ott:1maan l<olrllrsra yhreyrrli ja kerrcivar. cffii olisi nruit.rkin lapsir. Tuli Patiencetyttö ja kohta pikkuvcli Levie. Mister 5eppo on tiukka isä Sepolla oli 15 zimbabrvclaista l:rste siin:i vaiheessa, kun h,in tutusrui Oiliin vuonrra I996. Seppo muisrurraa Oilie siir:i. kuinlia rämii rrhtoi llusse rrjoittrx lapset l<olmecnkvlnnrcnccnklruteen. J,'^ jr.iren lrun ru:{,rr.. r,,ir'.,r.i rl r ollaen kylla iiårir:rjoill:r. N1t olemnre sirii rricltii. ertri noin 120 on rraksinrinriiiirii. Oili saloo. rillorrr,oli'r*n.1,\.r I\. \r \i..; Lr.)r. maan ja muistea osoitteen, elinolot jir korllunc rlesnl$en, Seppo myiint:i:i. 'lirki heliintaa helpottamran on luotlr koullrja lapsikohtaiset tietoliinnat sä:inniillincr liir j:rnpito. Hirrarcsse loikl<i Sepon 'a aika kuluu 123 lnrr,rrl..i'err.r l,e'd.i,.i,,i.' n... Ir, ir'rrr..,.'.,. ()lcn viikost:r viisi piiivriii Dziv.rr csc krv.rssr. 67>

5 "Kvllä siinä henki salpautui ja sanat jäivät kurkkuun" Tapaan jokaisen her, kilökohraisesti ia käyn läpi ajankohtaisct asiar, ilot, huolenaiheer ja tarpeet Murrram.rn nppilaarr korrlu on rnenll) r' rriin huonosti, eträ Scppo joutuu otranraan heidät vakevaan puhutteluun. TäLlaiseen joukkoon mahtuu niitä, jotka eivär hoida koulunkäyntiään. Ohjelmassamme on kuirenkin selkeät säännöt ja kriteerit Lapser rierärjr, nrilä lrcilrii odor,ra"rl ;e nir'i lre voirar odorraa rarr',rn'.r, l(lrmmit licl;iv;l 'alllarett toirninraravat i.r s.ravat.iiännölli'r rr r'lporloirtnin llnroir.r'r heikosti nrcr'e'tyrrcille ettå jo' rrrlok,.r,iviir ;,ar,rne. lre'jjr prrdot.r,larr pois. Mieluummin :rnncraan tilaa seliaisille, jod<a lodcllå hjlualar oppru. Vrrrr.r err'irr 'elviretiin. nrikä on srynä: laiskuus, sairastarnincn vai huo_ not kotiolot. Päiisääntijisesti lapsia oteraan kolllutusohielmaan koulu jen suositukscst:r. Usein yhtel'denotto tapahturl myös huoltajierr kautta, jotka ovat kuulleet Misrer Seposta ja Mrs. Seposta Joskus myös kadulla joku lapsi rarttuu hihasta ja sanoo haluavansa kouluun. Lumipallo lähti vierimään Alrrn perir' thde.tä k,rulumak'tr"ra rlk.rnut t,,i mill: oli ehtinl r viide*ä vuodes'.r kchirryä aikamoiseksi projektiksi, ennen kuin Oili ja SePPo saivat mukaan ensimmäisen rukijansa PerhePiirin ulkopuoielra. Se tapahtui vuoden 1997 lopulla Lumipallo lähti liil&eellc. Mukaan tulivat p, rheerrjj'cncr. 1stårjr. ruttav:r ir rr.r.r1'trrir. Junak,lverit tlim.rrkalta. ryörovelit Suomerr Pankista ja nyky;sestä ryöpaikåst:rni Rahoirusrarkastuksesta. Ystävåt H:rnnoverista ia heidån kauttaan piili tukijoita. Englannissa joukko ysräviä, kuten rahoiruslaitos Crown Agenrsin henkilökunta, ioka rukee viittätoista lasta. Kcskisiuntion Mart:rt, keilary,hmä Sepotaret sekä porvoolaisen tilitoimiston väki. Erään Suomen Pankin työkaverin kautta on tullut mukaan ko lon,rinen'uktrua,rn.: lap'cr. I rpsenlaotcr. vär1' ja väran srlkulaiset, Oili luettelee. H.irr \r rroo l<rilo liten,r rnyö. nrapuri\taai lumnripelheen i.ä.rj. iola r, ki ralkooqön i net risivut jå jonle pier,et l:rpset Linnea ia Luuta lahjoirravat le[ljaan ja värklciävät kirjeitään, sek lnkeri rin'å krrronrie'ill,rsuld<ien hrrimasr menekistä Hararen talvien kylmään silloin, ku: Zimbabwcss:r on järjestetty m)ryiäisiii. lhmisillå on valtava h:rlu ja tarve aurta: kurrlan v,rin löyr11 'e ko r.epri ic I(äyt;nndr Liheirren.ror.r rapr. lorkut o\jt lrhioilt.r"cc suurten merkkipäiviensä lahjatuoton Lasten h1 väksi. RahoilLa on mm. hankittu yhdelle äidill kutomakone ja perustettu lapsille oma pieni kir jakokoelma. Tällii hetkellä Zimbabrvcn aidsorvoilla on 9 rukijaa Sepon ja Oilin ohella. Tukimaksut or': hlwin kohtuulliser (alaasteella 120, yläasreell 140 ja lukiossa 160 vuodessa), koska Sepp j,r Oili rrak..rv.rr it'e kaikki matk.ri.r.r'rn ia Inur rr roiminnasta koituvac kulur. Kukaan ei sitouclu muodollisesti. Tässä o vain henkinen sitoumus silloin, kun lapsi tckt röitä ja pätää. Kysyn vuosi kerrallaan, haluaal

6 kummi jarkaa, Seppo sanoo. Koskaan ei ole pyydetty ketään tukijaksi, tämä on rneidän lähesrymistapamme. lhmiset vain kuulevar projektista ja haluavat mukaan tukijoiksi. Kasvu onkin perustunut paljolri jarkuvaan h1wään "kummitarjontaan". Lasten koulumaksujen lisäksi saatu taloudellinen tuki on ntahdollistanut rrryös ruokailud järjestämisen, sillä nälkäinen lapsi ei jaksa olla tarkkaavainen, vaan nukahtelee koulussa. Ensin lämmin.,rerir rarjorriin j"kaisclle lap'elle uiiterä päi\änä riiko.(a. r) r jo eljä ; vuorr.r seirseml nä päivänä. Ruokaa keitetään pihan perukoilla, ja kaksi lasten äitiä on pestattu keirrämisryöhön 20 ellron kuukausipalkalla. Joka kuukausi ostetaan 400 kg maissijauhoa, josta tehdään perunan tapaan syörävää perusruokaa, naissipwroa, sadzaa. Joka toinen krlukausi l<äydäjn v.rlir'ema.sa läh,i,c)r) larmilta.opira mullikka. io.ra.;ad;an 200 lg lilraa. Lihoia s.ii Iytetäån DZ School No 4:n opettajanhuoneert nurkassa olevassa pakastimessa. Tänä vuonna ruokarahar saariin Saksassa åsuvalrd.uorralai\ejra pankkiirilra, joka,rnroi omista yksityisvaroisraan 8000 elrroa ruokaa varren. Vielä ei riedetä, miten ensi vuodesta selvitään, Seppo sanoo mietteliäänä. Levie on kirjoittanut nåytelmånl Kun Oili kahdeksan vuotta siiren tutustui Seppoon, hän ei olisi hurjimmissa ajatuksissaankaan voinut kuvitella, errä ränä päivänä hän jakaisi Sepon kanssa ihan oman sroran toiminnan tukiprojektin I 23 lapselle. Minulla ei ole omia lapsia, joren tällainen suurperhemeininki on uutta ja tietysti palkitsevaa. Ilot jajoskus toki murheet hyökkäävät päälle joka kellan, kun olen Hararessa, Oili sanoo. Kun ensimmäisen kerran menin Dzivare.eLwårn. niin kl llä siinä henlr' salpaurui ja \anal iiivät kurkkuun. Sieilä orr niin palion ihmisij j.r niin paljon köyh1ynä. T,imä panec Oilin rälilli myö, rrietrinrään kaiken suhteellisuutta. Täytyy tajuta se, eträ mitä tahansa teetkin, er ole koskåan mikään keiju tai h1wä haltijarar. On päästärä myös sen yli. errei krrk,rån voi muurraa nraailmaa, murta yhden yksilön elämän edellytyksiä on mahdollista parantaa. Vasta silloirr LaiLki a'qttuu oikei'iin rnittasuhreisiin. Hienoirrrr on Oiljn mjejesri.e iloisuu.. jorå näkec kaiken köyhryden ja kurjuuden keskellä, sekä lasten into koulunkäyntiin. Useimmille heistä elämä on näköalatonra, eikä siitä ole hclppoa ponnistaa. Edes peruskoulutuksen saaminen on ehdoron edellyrys e1ämässä pärjäämiselle. Oili iloitsee Iastensa menestyksestä kuin kuka tahansa vanhempi. Hän kertoo ylpeänä projektin ensimmäisestä ylioppilaasta, joka nyt opiskelee yliopistossa. Suurella mielihl'vällä hån on seurannul nyr l6vuotiaan Leviel'ongon l<ehirysrä. Levie on rodella surkeista oloista. Hän asui isosisko Patiencen kanssa pitkään kahdestaan. Heillä oli kyllä äiti, mutta tämä oli joutuout pahasti sivuraireille ja kuolikin nyr marraskurssa. Isosisko Patience tuli aikoinaan raskaaksi l5 vuotiaana, eikä bäntä enää oteftu rakaisin kouluun heillä on omat säänrönsä. Tällä hetkellä Levie käy Hollannin Reformikirkon yli 100 vuotta sitten perustamaa Chingombven sisäoppilaitosta, joka on parinsådan kilomerrin p,i.i..i Hrrrrc.r.r. Sinnc lähelclään lahj.:kkaila lap'ia. joilla on 'elvjr kelirrymi'en mahdollisuudet, murra kestämättömär kotiolot. Ensin otetaan yhteyttä lapsen kun, miin ja kysytään, heluaako tämä osallistua syntlwiin lisäkus

7 EDELL SELTÄ AI]KEAMALTA " I(avclit i lrrrrt't tt'ler.iit. rtti t ii rrtirrrrllt' ott rtilieirr 1a1ralrl rutttl'' turnrrl;siin. I(oulunkäynnin lisäksi lepscrr matkat je lllipito rraksetran. Iapsi ik.irin kuirr liilt etetriiin rnr.rilnrrlle. Hinelle hankitmrr metallincn nr:rtkiralkkrl, jossr on k.rikki vuoclcr,larteista hcnkilöliohtrisiin \':rrr.ls_ tcisiin. lvieidäu vrrusteliscalllnrrle on 40 crileisra nimihcttri. Oili niittri:i englirnrrirr kielell:i siisristi k:isin ltirjoitctun, Itolmiostiserr näytelmrin "A Brorheis Lovc'. jonlia Lcvic on kirjoirranur. En olisi ikinä voinut uskoa, crrii meillii on l6vuotias poikt, joha kir ioitr:re nri),rclm:inl KesLillii hiin perusriplrin uruun pojen ltenssa lau[rkuoron, jr hiin on sävclr:invt sel(ä sanoitt:rnut hcrkkiri, brllaclitl.vppisili leuluj:r, Oili kcrtoo. Omistautuminen orpolapsille Vierettyiiiin monta vuotr,r Af_r'ikassa Keuppal<orl<can liihertlimrinii ScPpo pii:itri pesrin lopurtlrr 1995, cttei p:rlae Suornccn. Hrin pcrusti Zimblblveen oman konsultcitoimiston, josse h:in koulrlrti neliä vuort.r mnr. solicitr jr vemmeisie elirrlin alkuun. Hän jiii velhaiscliil<keelle vuonn:r 2000 ja onristautui vhii enemmän orpolapsille. Sepollir on cdellisesrä evioliitosraen kolme aikuistr lesra. Hcill:ihrin voisi oll:r lihett;r musttsukl<aisuu teen, kun isii ou hankkinut niin ison hurnan lisäii l.rpsie? No, k:ri he viihiin ihnrctrelcviir. ettri kuinhr tiissli nliin k:ivi. Seppo ir\ lr.lllr:rj, I(aikki lirpscrri ovrt rucustu neer ZinlbibwceD hvvin. Vanhin poikr on ltiivuy,t H:rlarcsse jo kahdcksln liertaa ja lutr:tnut rictolioneohjclrrissr. Ti rär' irseltin nvr iiiri tukcc vhtii hstr jr on kiiy nl't uscirr l<erroja Zinrbabrvcssa. Viinrcl<si vuosi sirrcn hiin vietti sicllii kuul<alrdcn. Nuorin poili.r on eri 1fitcyl<sissä \,icrt.invt maassr vlrrttltltn vttoclcn verrln. \e ppo Jr Ur r Lr\ rt ole \ r(la t.lrl( kaan rnicttineet, mirii trpthtuu sittcn. kun hc eiv:it enä:i jeks.r tehd;i pirkiii lentoja Hlmreen ja hoitaa lapsilaum.rnse asioira. Trissri on niin paljon P:iivrinpolrtevi:r asioite, cttei niirii ikuisutnkysyrryksi:i ehdi miettiä. Kyllii sel<selaincn nrlori vsrävåmme Kristian on ilnroirranlli halustaln hoiraa rär:i pro'elitia. Jop:r lcrksi lapsisr:rkin on s:rnonur tahtovansa tehdå ail.ruiseru lviistcr Sepon ryiitii. Jatkuvuuden r:rkcnteiksi Scppo j.r Oili ovet Zimbabrvcssr jo perusrrrleer siiiitiijn jt Suomcn piiiissri i,hdistvkseu. 5cpl,r rlyon r.rj. ttlj l(.1\clll Suonressa ov:rt ollect hämmenrvncitii jr kysvncct. mitä ihmcttä hrincllc oikcin orr tep:rhrunut. Ei hrin itscl(ai:in ole osannur kavereil_ lc.^n nlirliiin sclitvstii lntair. mutta lq,ll;i si,) taira:r sittcnkin löyrvä ihrn Flhkii sc ou siinri. erri vtnhin lirpscni Markku on cpv.lmmainetl. Hrin on 38 vuotias ja hiinellä on slnnvnniiincn.rivovellrio, joka ilrrcncc Lihinnri ongclnrina lrlotorii kesse. Olcn iourlrnur cliimäiin scn tosiasirn I<anss:r, että tt)iset iapset t:rnitsc\,i1t encmnriin tul<ea sclvilryriksccn clänr:iss:i. Senra Medtl<upoika on :rtrttenur tietolioncoh jclmissa Halaressa. Hiin on koulutukselta:rn merlttr nomi ja opiskclee p;rrheill:r:rn datanonriksi. Scppo nril,rrii;i ltrlvtr, jossr zirrr bebrvelaisiiiti tuo kouluun vhtii lasre j:r kanraa toist.r lastean scl:iss:i. Ltpsi on virmrtttinen, ja iiiti on joutunlrr irinr k:rntaml:rn l:rstaan. kosk:r heilli c; ollur p)'ör'ärrloli.r. Me olcmnrc henkl<inect pvöräruolin, ie MrlltltrL on nl't oitxnut tiirllän tv tiin liummilepse kseen.! u tt tu. zh n a i ds o tp b a n s. o r g

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Tietoja toiminnasta 2016

Tietoja toiminnasta 2016 Tietoja toiminnasta 2016 Yhdistys tukee 400 orpolapsen koulunkäyntiä Hararessa Lapsista kasvaa oman maansa kehittäjiä Zimbabwe Entinen Etelä Rhodesia Väestö 13 milj. BKT/capita n. 600 $ Työttömyys 80-90

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kysely huoltajille ja oppilaille

Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille Kysely huoltajille ja oppilaille tammikuussa 2013 Kysely lähetettiin kaikille 20 000 oppilaan huoltajille Wilman kautta Kyselyyn vastasi 3400 huoltajaa Sekä 2500 oppilasta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri

Puuha- Penan päiväkirja. by: Basil ja Lauri Puuha- Penan päiväkirja by: Basil ja Lauri Eräänä päivänä Puuha-Pena meni ullakolle siivoamaan, koska hänen ystävänsä Plup- Plup tulee hänen luokse kylään ja Plup-Plup kutsuu Keke Keksin, joka on hyvin

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa?

Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Meillä on yhteinen vastuu! Mutta onko siihen aikaa? Väestöliitto Perheaikaa.fi nettiluento ti 12.1.2016 klo 14 Mika Jokinen, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Sillä on merkitystä, millaisen yhteistyön

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

MAYN PERHEEN UUTISKIRJE, JOULUKUU 2012

MAYN PERHEEN UUTISKIRJE, JOULUKUU 2012 MAYN PERHEEN UUTISKIRJE, JOULUKUU 2012 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!" Luuk.2:14 Rakkaat kanssamatkaajamme! Tämä joulun jälkeinen

Lisätiedot

Kokemuksia kerhotoiminnasta

Kokemuksia kerhotoiminnasta Kokemuksia kerhotoiminnasta Kerhopäivinä koulussa on aina myönteinen sutina. Ovat oppilaat ja ohjaajat sama hehku kasvoillaan touhottamassa sinne tänne. Siinä tulee rehtorinakin tunne, että tämähän toimii!

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Takahuhdin koulu lv. 2016-2017 MA TI KE TO PE BÄNDIKERHO 4.-6.- luokkalaisille Klo 15.15 16.45 A-talo lk 118 Pelikerho 1.-2.lk. Klo 15.00 15.45. Pelikerho 3.-4.lk. Klo 15.45

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Kimmo Herranen KUINKA RAKENSIN GASELLIYRITYKSEN MYYNTIJOHTAJAN VUOSI

Kimmo Herranen KUINKA RAKENSIN GASELLIYRITYKSEN MYYNTIJOHTAJAN VUOSI Kimmo Herranen KUINKA RAKENSIN GASELLIYRITYKSEN MYYNTIJOHTAJAN VUOSI Talentum Helsinki 2011 Kimmo Herranen ja Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-1650-7 Kansi: Outi Pallari Taitto: Maria Mitrunen Kuvat:

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu

Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu Aurinko nousi ja valaisi Ihmevaaran kaatopaikan. Jostain kuului hiljainen ääni. Lilli-kettu höristi korviaan. Mistä ääni kuului? Ei se ainakaan lintu ollut. Ääni kuului uudestaan. - Sehän tulee tuosta

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija

Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015. Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Työssäoppimisjaksoni Sierra Leonessa, Afrikassa 15.10-19.11.2015 Nanna Perttunen, vaatetusalan artesaaniopiskelija Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Saavuimme Sierra Leonen pääkaupunkiin Freetowniin

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia

Mun perhe. * Joo, mulla on kaksi lasta. Mulla on Mulla ei oo. 1 2,3,4 + a ei + a. Mulla on yksi lapsi kaksi lasta Mulla ei oo lapsia 1 Mun perhe suomi äidinkieli suomi äidinkieli perhe äiti _ vaimo isä _ mies vanhemmat lapsi isoäiti tyttö isoisä poika isovanhemmat vauva sisko tyttöystävä poikaystävä veli Ootko sä naimisissa? * Joo,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Opettajan tehtävänä on lukea tehtävänannot ja kirjata lasten vastaukset ylös näyttelyyn tutustumisen ohessa

Opettajan tehtävänä on lukea tehtävänannot ja kirjata lasten vastaukset ylös näyttelyyn tutustumisen ohessa ETELÄ-KARJALAN MUSEO Opetusmateriaalia näyttelyyn Kolme karjalaista kaupunkia Kolme karjalaista kaupunkia kertoo Lappeenrannan, Viipurin ja Käkisalmen keskeisistä vaiheista. Lappeenranta sopii näiden kaupunkien

Lisätiedot

320075 Mitä nyt (4) What now?

320075 Mitä nyt (4) What now? 320075 Mitä nyt (4) What now? Lapset joutuvat usein tilanteisiin, joissa on hyvä miettiä omia reaktioitaan ennen toimimista. Tässä korttisarjassa esitetään erilaisia hankalia tilanteita, joihin jokainen

Lisätiedot

Kirsi Alastalo Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto

Kirsi Alastalo Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto MENOPELIBINGO Tässä tiedostossa ovat: ohjeet arvottavat menopelien nimet pelimerkit kuvan peittämistä varten 6 erilaista bingoalustaa bingopalkintovitsejä. Lisää bingoalustoja on toisessa tiedostossa.

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär.

b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin synagoogan esimies ja hänellä oli vain yksi lapsi, 12-vuotias tytär. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VÄLIKOHTAUS MATKALLA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui - Kapernaumissa b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt Jairus oli Kapernaumin

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Life&Future. Hyvää alkanutta vuotta 2010 sinulle ja läheisillesi toivottaen LIFE AND FUTURE RY. Irmeli Kojonen

Life&Future. Hyvää alkanutta vuotta 2010 sinulle ja läheisillesi toivottaen LIFE AND FUTURE RY. Irmeli Kojonen RUOKAKRIISI KOETTELEE KOVIMMIN KÖYHIMPIÄ 10.1.2010 Globaali ruokakriisi on todellisuutta. Myös Etelä-Intiassa pitkäaikainen ruokapula, joka johtuu pitkien kuivien kausien ja niitä seuranneiden entistä

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA

Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA Shanghai OPINTOMATKA, SÄHKÖALA Niklas Sillander Luksia Marraskuu, 2015 Matkaan mars! Laukku on pakattu ja kaikki tarvittava varmistettu moneen kertaan olevan mukana joten nyt vain odotellaan kyytiä lentokentälle,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine:

Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: Tunnista esine: V: Äänirauta V: Ehtoolliskalkki /-malja V: Ehtoollispeite V: Ikoni V: Jälkiviinikauha V: Käspaikka V:Kasteastia V: Keihäs V: Kastepuku/-mekko V: Kirkkoleipä/ prosfora V: Kirkkolippu V: Kirkonkellot V:

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 29 22.04.2015 Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi 463314) 348/01.01.01/2014 SOV 29 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. 09 5056 265

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot