123 lasta. "Nleillä on. Ztrnbabwess a" OILIN JA SEPON SUURPERHE: kummilapsiprojektissaan 1 5 aids-orpoa, joiden koulunkäynnin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "123 lasta. "Nleillä on. Ztrnbabwess a" OILIN JA SEPON SUURPERHE: kummilapsiprojektissaan 1 5 aids-orpoa, joiden koulunkäynnin"

Transkriptio

1

2 MARJUT JOUSI KUVAT OFER AM R, SEPPO A]NAMO.]A OILI WUOLLE t Letwin (vås.), Gol'1bokoulun oppilåitå iä Muzondiwå (oik.). OILIN JA SEPON SUURPERHE: 123 lasta Ztrnbabwess a" :) t "Nleillä on Kun OiLi Wuolle kahdeksan vuotta sitten työkomennukse aan Afrikassa tutustui Seppo Ainamoon, tällä olijo kummilapsiprojektissaan 1 5 aidsorpoa, joiden koulunkäynnin hän kustansi. Nämä kaksi aikuista lyöttäytyivät yhteen, ja nykyään heiliä on 123 lasta Zimbabwessa sekä loukko innokkaita tu kijoita m ukana kummiringissä. Seppo kuuntelee låsten huoliä. 65>

3 jo pakattu, muut laukut ovat vie lä levällään. Seppo Ainamo mieffii, mihin sijoirtaisi kolme mukaan aikkein isoin m:rkalerrkku on tulevaa jalkapalloa. Hän on lähdössä seuraavana päivänä krrrrdeksi viikoksi Zimbabween. Kestää 24 tuntia, ennen kuin hän on Frankfurtin ja Johannesburgin kautta päåssyt määränpäähänsä Harareen, Zimbabwen pääkaupunkiin. Matkatavarat painavat 60 kiloa, mutta saman verran m inulla on joka kerran mukana. hän sanoo rauhallisesti. Seppo matkustaa kolmeneljä kertaa vuodessa kotoaan Siuntiosta toiseen kotiinsa Harareen. Sepon elämänkumppani Oili Wuolle ei pääse rällä Lerraa mukaan. ko:ka hänellä on ryön.ä Suomes.r. Hän rierää jo l<okemuksesra. mirä rapahtuu, kun Seppo ilmesgy Hararen esikaupungin Dzivaresekwan kuhiseville kaduille: Kaikki lapset ryntäävät auton vierelle ja huutavat kuorossa: Seppo, Seppo, Seppo! Opettajat ovar kuulemma kauhuis.aan siitä. errä l.rpser suhrruruvar Misnr Stppoon liian ruttavallisesti, mutta Seppoa se ei häiritse. Mjnä olen laprille rellainen yhteinen isäh)hmo hrn selrrr, Seppo ei halua kuitenkaan olla mikään joulupukki, joka ryhtyisi heti saavuttuaan purkamaan isojen madcalaukkujensa sisältöä ja jakamaan lahjoja. Tavarat jaetaan jokaiselle lapselle kahden kesken. Se kaikkein suurin matkalaukku sisältää kummien Iahjoirtamia käyrerryjä Iasrenvaarteita, kenkil, ro.suja. kirjoja. pelejä. pehmoleluja. Paljon tararoista on korramerkitryjä määräryille lapsille, ja kummin lähettämät tavarat "Minä olen lapsille sellainen yhteinen isähahmo" annetaan kullekin lapselle suoraan. Kun menen sen ison yhteisen tavarakasan kanssa, mietin, kuka ei ole pitkään aikaan saanut mitään. Ei hän mitään listaa tarvitse, jonka mukaan jako suoritettaisiin. Kyllä min; riirrävän rarkl<aan mui.ran, miri kukin on saanut, Seppo vakuuttaa. Aidsorpoja slummialueelta Oiii esittelee isoa pussillista kirjeitä, jotka Sepon pitäisi saada myös mahtumaan matkatavaroihinsa. Kirjeet ovar muhkuraisia ja helisevär jännir. tävästi. Kirjekuoret on koristeltu piirroksin ja kimaltarin tarroin, ja niihin on kirjoirettu vieraskielisiä nimiä lapsen k:isialalla. Ne ovat Nurmijärvellä, Kaukkalassa olevan Syrjälän alaasteen oppilailta vastaavalle Gombokoulun kuudennelle luokalle Dzivaresekwassa. Syrjälässä on meneillään kolme vuotta kestävä kansainvälisen kasvatuksen projekti, Oili kertoo ja kääncelee hymyillen lasten kirjeitä. He ovac panneer niin paljon sieluaan 1a sydäntään mukaan kirieisiin. Sisällä on varmaan jotain makeisia ja helyjä tai ehkä pieniä koulutarvikkeita. Kirjeen (ai paketin vastaanottajan nimi voi olla Simbarashe (Jumalan voima) tai Kuzivakwaishe Uumalan rehro). Täi sirren nimi on \oi ollaenglanninkielinen, kuten Blessing (Siunaus), Moreblessing (Lisäsiunaus), Progress (Edisrys) tai Gifr (Lahja), mrrtta se voi olla myös tylymp pojan nimi kuten Nomore (Ei enempää) tai ty ton nlml L\omatter (h nrrn valra), Oii nimi mikl r.rhansa. Oilija Seppo rierävä heti, kenestä on kyse. He tuntevat jokaisen 12i lapsestaan ja muistavat jokaisen nimen. Jokainer lapsi on koroisin jolr.rj<in H.rraren köyhimmi.r alueisra. ja heidän vanhemmislaan joko toiner tai molemmat ovat kuolleet aidsiin. Kaikki alkoi tanssiesityksestä Värikl<äåt tekstiilit ja eksoottiser veistokset Siun tionkodissa muisrurcavar Zimbabwerra. jonn Oili ja Seppo perustivat ensimmäisen yhteiser kotinsa kahdeksan vuotta sitten. Oili oli silloir virkavapaalla ryöpaikastaan Suomen Pankista j roimi alueellisen. l1 maata kattavan koulurus järjestön (MEFMI) palveluksessa. Järjestön oh jejmat on suunnattu keskuspankkien ja valtio varainmini.reriöiden o\ååmisen kehilämi.een j pysywään vahvistamiseen. Ensin Oili oli kaksi vuotra virkavapaalla, sit ten hän anoi vielä kaksi vuofta lisää. Afrikass hän rurusrui Seppoon. jolla oli siinä raiheessa j' pitempi kokemus eteläisestäafrikasra. Minä olin siellä Heisingin Kauppakorkea koulun kehitysmaakoulutuskeskus Prodecin lä hettämänä. Koulutin icäisen ja eteläisen Afrikar pienyrittäjiä liikkeenjohdossa ja vientimarkki noinnissa,seppo kertoo. 66

4 ,.nirtl ilqymä Dzivär$ekwasta. Lokal<uussa eliis Kaupp,rkorkc:rkoulun t '.r,^.,,r. oli rrrll.rr lil l'.,1,"i. r' r'.r.rrir varren, ja Scppo vci tiim:in krtsorraan ltirnsanllrnssiesityst:i, lånssicsitylcen j:ill<een juturim rrc vhrii '.,u.,iior,l:r ', 1r''.i ll \u.'ri.r,r r r)uor'.r,r. i\r.r. H:in kertoi, ertei olc nairrisissa, nrurta hrinell:i on viisi jr hrhdeks:rnvuoriaat lipscr, joidcr) isiit oljl lu,l"(,. Ksrirr. "rrko * l:'lrd' k'.rrrrr,"' as l(olr[]ssi1, ja l<uulin cttci olc. iroske riidilll ei olc varat houlumaksuun. K)svin. mirii sc lroulu maksaa, ja ltuulin. cmii se on foin 100 silloist.r Suomen nrarkiiaa. lurpasin hoir.n asiirn. Seppo kcrtoo koruttomasti, 5L r.."'rn.r '..o rr.r r.irn.' Pallorr'r,ir'':.( rr pojan pikhuveii Fungai oli kollllriiissri, je N{isrer Scppo lupasi malisea m).ajs Fungain l.rou[ln. Sittcn nc rllpcsi\,at ott:1maan l<olrllrsra yhreyrrli ja kerrcivar. cffii olisi nruit.rkin lapsir. Tuli Patiencetyttö ja kohta pikkuvcli Levie. Mister 5eppo on tiukka isä Sepolla oli 15 zimbabrvclaista l:rste siin:i vaiheessa, kun h,in tutusrui Oiliin vuonrra I996. Seppo muisrurraa Oilie siir:i. kuinlia rämii rrhtoi llusse rrjoittrx lapset l<olmecnkvlnnrcnccnklruteen. J,'^ jr.iren lrun ru:{,rr.. r,,ir'.,r.i rl r ollaen kylla iiårir:rjoill:r. N1t olemnre sirii rricltii. ertri noin 120 on rraksinrinriiiirii. Oili saloo. rillorrr,oli'r*n.1,\.r I\. \r \i..; Lr.)r. maan ja muistea osoitteen, elinolot jir korllunc rlesnl$en, Seppo myiint:i:i. 'lirki heliintaa helpottamran on luotlr koullrja lapsikohtaiset tietoliinnat sä:inniillincr liir j:rnpito. Hirrarcsse loikl<i Sepon 'a aika kuluu 123 lnrr,rrl..i'err.r l,e'd.i,.i,,i.' n... Ir, ir'rrr..,.'.,. ()lcn viikost:r viisi piiivriii Dziv.rr csc krv.rssr. 67>

5 "Kvllä siinä henki salpautui ja sanat jäivät kurkkuun" Tapaan jokaisen her, kilökohraisesti ia käyn läpi ajankohtaisct asiar, ilot, huolenaiheer ja tarpeet Murrram.rn nppilaarr korrlu on rnenll) r' rriin huonosti, eträ Scppo joutuu otranraan heidät vakevaan puhutteluun. TäLlaiseen joukkoon mahtuu niitä, jotka eivär hoida koulunkäyntiään. Ohjelmassamme on kuirenkin selkeät säännöt ja kriteerit Lapser rierärjr, nrilä lrcilrii odor,ra"rl ;e nir'i lre voirar odorraa rarr',rn'.r, l(lrmmit licl;iv;l 'alllarett toirninraravat i.r s.ravat.iiännölli'r rr r'lporloirtnin llnroir.r'r heikosti nrcr'e'tyrrcille ettå jo' rrrlok,.r,iviir ;,ar,rne. lre'jjr prrdot.r,larr pois. Mieluummin :rnncraan tilaa seliaisille, jod<a lodcllå hjlualar oppru. Vrrrr.r err'irr 'elviretiin. nrikä on srynä: laiskuus, sairastarnincn vai huo_ not kotiolot. Päiisääntijisesti lapsia oteraan kolllutusohielmaan koulu jen suositukscst:r. Usein yhtel'denotto tapahturl myös huoltajierr kautta, jotka ovat kuulleet Misrer Seposta ja Mrs. Seposta Joskus myös kadulla joku lapsi rarttuu hihasta ja sanoo haluavansa kouluun. Lumipallo lähti vierimään Alrrn perir' thde.tä k,rulumak'tr"ra rlk.rnut t,,i mill: oli ehtinl r viide*ä vuodes'.r kchirryä aikamoiseksi projektiksi, ennen kuin Oili ja SePPo saivat mukaan ensimmäisen rukijansa PerhePiirin ulkopuoielra. Se tapahtui vuoden 1997 lopulla Lumipallo lähti liil&eellc. Mukaan tulivat p, rheerrjj'cncr. 1stårjr. ruttav:r ir rr.r.r1'trrir. Junak,lverit tlim.rrkalta. ryörovelit Suomerr Pankista ja nyky;sestä ryöpaikåst:rni Rahoirusrarkastuksesta. Ystävåt H:rnnoverista ia heidån kauttaan piili tukijoita. Englannissa joukko ysräviä, kuten rahoiruslaitos Crown Agenrsin henkilökunta, ioka rukee viittätoista lasta. Kcskisiuntion Mart:rt, keilary,hmä Sepotaret sekä porvoolaisen tilitoimiston väki. Erään Suomen Pankin työkaverin kautta on tullut mukaan ko lon,rinen'uktrua,rn.: lap'cr. I rpsenlaotcr. vär1' ja väran srlkulaiset, Oili luettelee. H.irr \r rroo l<rilo liten,r rnyö. nrapuri\taai lumnripelheen i.ä.rj. iola r, ki ralkooqön i net risivut jå jonle pier,et l:rpset Linnea ia Luuta lahjoirravat le[ljaan ja värklciävät kirjeitään, sek lnkeri rin'å krrronrie'ill,rsuld<ien hrrimasr menekistä Hararen talvien kylmään silloin, ku: Zimbabwcss:r on järjestetty m)ryiäisiii. lhmisillå on valtava h:rlu ja tarve aurta: kurrlan v,rin löyr11 'e ko r.epri ic I(äyt;nndr Liheirren.ror.r rapr. lorkut o\jt lrhioilt.r"cc suurten merkkipäiviensä lahjatuoton Lasten h1 väksi. RahoilLa on mm. hankittu yhdelle äidill kutomakone ja perustettu lapsille oma pieni kir jakokoelma. Tällii hetkellä Zimbabrvcn aidsorvoilla on 9 rukijaa Sepon ja Oilin ohella. Tukimaksut or': hlwin kohtuulliser (alaasteella 120, yläasreell 140 ja lukiossa 160 vuodessa), koska Sepp j,r Oili rrak..rv.rr it'e kaikki matk.ri.r.r'rn ia Inur rr roiminnasta koituvac kulur. Kukaan ei sitouclu muodollisesti. Tässä o vain henkinen sitoumus silloin, kun lapsi tckt röitä ja pätää. Kysyn vuosi kerrallaan, haluaal

6 kummi jarkaa, Seppo sanoo. Koskaan ei ole pyydetty ketään tukijaksi, tämä on rneidän lähesrymistapamme. lhmiset vain kuulevar projektista ja haluavat mukaan tukijoiksi. Kasvu onkin perustunut paljolri jarkuvaan h1wään "kummitarjontaan". Lasten koulumaksujen lisäksi saatu taloudellinen tuki on ntahdollistanut rrryös ruokailud järjestämisen, sillä nälkäinen lapsi ei jaksa olla tarkkaavainen, vaan nukahtelee koulussa. Ensin lämmin.,rerir rarjorriin j"kaisclle lap'elle uiiterä päi\änä riiko.(a. r) r jo eljä ; vuorr.r seirseml nä päivänä. Ruokaa keitetään pihan perukoilla, ja kaksi lasten äitiä on pestattu keirrämisryöhön 20 ellron kuukausipalkalla. Joka kuukausi ostetaan 400 kg maissijauhoa, josta tehdään perunan tapaan syörävää perusruokaa, naissipwroa, sadzaa. Joka toinen krlukausi l<äydäjn v.rlir'ema.sa läh,i,c)r) larmilta.opira mullikka. io.ra.;ad;an 200 lg lilraa. Lihoia s.ii Iytetäån DZ School No 4:n opettajanhuoneert nurkassa olevassa pakastimessa. Tänä vuonna ruokarahar saariin Saksassa åsuvalrd.uorralai\ejra pankkiirilra, joka,rnroi omista yksityisvaroisraan 8000 elrroa ruokaa varren. Vielä ei riedetä, miten ensi vuodesta selvitään, Seppo sanoo mietteliäänä. Levie on kirjoittanut nåytelmånl Kun Oili kahdeksan vuotta siiren tutustui Seppoon, hän ei olisi hurjimmissa ajatuksissaankaan voinut kuvitella, errä ränä päivänä hän jakaisi Sepon kanssa ihan oman sroran toiminnan tukiprojektin I 23 lapselle. Minulla ei ole omia lapsia, joren tällainen suurperhemeininki on uutta ja tietysti palkitsevaa. Ilot jajoskus toki murheet hyökkäävät päälle joka kellan, kun olen Hararessa, Oili sanoo. Kun ensimmäisen kerran menin Dzivare.eLwårn. niin kl llä siinä henlr' salpaurui ja \anal iiivät kurkkuun. Sieilä orr niin palion ihmisij j.r niin paljon köyh1ynä. T,imä panec Oilin rälilli myö, rrietrinrään kaiken suhteellisuutta. Täytyy tajuta se, eträ mitä tahansa teetkin, er ole koskåan mikään keiju tai h1wä haltijarar. On päästärä myös sen yli. errei krrk,rån voi muurraa nraailmaa, murta yhden yksilön elämän edellytyksiä on mahdollista parantaa. Vasta silloirr LaiLki a'qttuu oikei'iin rnittasuhreisiin. Hienoirrrr on Oiljn mjejesri.e iloisuu.. jorå näkec kaiken köyhryden ja kurjuuden keskellä, sekä lasten into koulunkäyntiin. Useimmille heistä elämä on näköalatonra, eikä siitä ole hclppoa ponnistaa. Edes peruskoulutuksen saaminen on ehdoron edellyrys e1ämässä pärjäämiselle. Oili iloitsee Iastensa menestyksestä kuin kuka tahansa vanhempi. Hän kertoo ylpeänä projektin ensimmäisestä ylioppilaasta, joka nyt opiskelee yliopistossa. Suurella mielihl'vällä hån on seurannul nyr l6vuotiaan Leviel'ongon l<ehirysrä. Levie on rodella surkeista oloista. Hän asui isosisko Patiencen kanssa pitkään kahdestaan. Heillä oli kyllä äiti, mutta tämä oli joutuout pahasti sivuraireille ja kuolikin nyr marraskurssa. Isosisko Patience tuli aikoinaan raskaaksi l5 vuotiaana, eikä bäntä enää oteftu rakaisin kouluun heillä on omat säänrönsä. Tällä hetkellä Levie käy Hollannin Reformikirkon yli 100 vuotta sitten perustamaa Chingombven sisäoppilaitosta, joka on parinsådan kilomerrin p,i.i..i Hrrrrc.r.r. Sinnc lähelclään lahj.:kkaila lap'ia. joilla on 'elvjr kelirrymi'en mahdollisuudet, murra kestämättömär kotiolot. Ensin otetaan yhteyttä lapsen kun, miin ja kysytään, heluaako tämä osallistua syntlwiin lisäkus

7 EDELL SELTÄ AI]KEAMALTA " I(avclit i lrrrrt't tt'ler.iit. rtti t ii rrtirrrrllt' ott rtilieirr 1a1ralrl rutttl'' turnrrl;siin. I(oulunkäynnin lisäksi lepscrr matkat je lllipito rraksetran. Iapsi ik.irin kuirr liilt etetriiin rnr.rilnrrlle. Hinelle hankitmrr metallincn nr:rtkiralkkrl, jossr on k.rikki vuoclcr,larteista hcnkilöliohtrisiin \':rrr.ls_ tcisiin. lvieidäu vrrusteliscalllnrrle on 40 crileisra nimihcttri. Oili niittri:i englirnrrirr kielell:i siisristi k:isin ltirjoitctun, Itolmiostiserr näytelmrin "A Brorheis Lovc'. jonlia Lcvic on kirjoirranur. En olisi ikinä voinut uskoa, crrii meillii on l6vuotias poikt, joha kir ioitr:re nri),rclm:inl KesLillii hiin perusriplrin uruun pojen ltenssa lau[rkuoron, jr hiin on sävclr:invt sel(ä sanoitt:rnut hcrkkiri, brllaclitl.vppisili leuluj:r, Oili kcrtoo. Omistautuminen orpolapsille Vierettyiiiin monta vuotr,r Af_r'ikassa Keuppal<orl<can liihertlimrinii ScPpo pii:itri pesrin lopurtlrr 1995, cttei p:rlae Suornccn. Hrin pcrusti Zimblblveen oman konsultcitoimiston, josse h:in koulrlrti neliä vuort.r mnr. solicitr jr vemmeisie elirrlin alkuun. Hän jiii velhaiscliil<keelle vuonn:r 2000 ja onristautui vhii enemmän orpolapsille. Sepollir on cdellisesrä evioliitosraen kolme aikuistr lesra. Hcill:ihrin voisi oll:r lihett;r musttsukl<aisuu teen, kun isii ou hankkinut niin ison hurnan lisäii l.rpsie? No, k:ri he viihiin ihnrctrelcviir. ettri kuinhr tiissli nliin k:ivi. Seppo ir\ lr.lllr:rj, I(aikki lirpscrri ovrt rucustu neer ZinlbibwceD hvvin. Vanhin poikr on ltiivuy,t H:rlarcsse jo kahdcksln liertaa ja lutr:tnut rictolioneohjclrrissr. Ti rär' irseltin nvr iiiri tukcc vhtii hstr jr on kiiy nl't uscirr l<erroja Zinrbabrvcssa. Viinrcl<si vuosi sirrcn hiin vietti sicllii kuul<alrdcn. Nuorin poili.r on eri 1fitcyl<sissä \,icrt.invt maassr vlrrttltltn vttoclcn verrln. \e ppo Jr Ur r Lr\ rt ole \ r(la t.lrl( kaan rnicttineet, mirii trpthtuu sittcn. kun hc eiv:it enä:i jeks.r tehd;i pirkiii lentoja Hlmreen ja hoitaa lapsilaum.rnse asioira. Trissri on niin paljon P:iivrinpolrtevi:r asioite, cttei niirii ikuisutnkysyrryksi:i ehdi miettiä. Kyllii sel<selaincn nrlori vsrävåmme Kristian on ilnroirranlli halustaln hoiraa rär:i pro'elitia. Jop:r lcrksi lapsisr:rkin on s:rnonur tahtovansa tehdå ail.ruiseru lviistcr Sepon ryiitii. Jatkuvuuden r:rkcnteiksi Scppo j.r Oili ovet Zimbabrvcssr jo perusrrrleer siiiitiijn jt Suomcn piiiissri i,hdistvkseu. 5cpl,r rlyon r.rj. ttlj l(.1\clll Suonressa ov:rt ollect hämmenrvncitii jr kysvncct. mitä ihmcttä hrincllc oikcin orr tep:rhrunut. Ei hrin itscl(ai:in ole osannur kavereil_ lc.^n nlirliiin sclitvstii lntair. mutta lq,ll;i si,) taira:r sittcnkin löyrvä ihrn Flhkii sc ou siinri. erri vtnhin lirpscni Markku on cpv.lmmainetl. Hrin on 38 vuotias ja hiinellä on slnnvnniiincn.rivovellrio, joka ilrrcncc Lihinnri ongclnrina lrlotorii kesse. Olcn iourlrnur cliimäiin scn tosiasirn I<anss:r, että tt)iset iapset t:rnitsc\,i1t encmnriin tul<ea sclvilryriksccn clänr:iss:i. Senra Medtl<upoika on :rtrttenur tietolioncoh jclmissa Halaressa. Hiin on koulutukselta:rn merlttr nomi ja opiskclee p;rrheill:r:rn datanonriksi. Scppo nril,rrii;i ltrlvtr, jossr zirrr bebrvelaisiiiti tuo kouluun vhtii lasre j:r kanraa toist.r lastean scl:iss:i. Ltpsi on virmrtttinen, ja iiiti on joutunlrr irinr k:rntaml:rn l:rstaan. kosk:r heilli c; ollur p)'ör'ärrloli.r. Me olcmnrc henkl<inect pvöräruolin, ie MrlltltrL on nl't oitxnut tiirllän tv tiin liummilepse kseen.! u tt tu. zh n a i ds o tp b a n s. o r g

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen.

Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Oppilaan nimi: PRONOMINIT Persoonapronominien omistusliitteet Omistusliitteillä ilmaistaan, kenen jokin esine tai asia on. Aina ei tarvita edes persoonapronominia sanan eteen. Esimerkiksi: - Kenen pipo

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

4.1 Samirin uusi puhelin

4.1 Samirin uusi puhelin 4. kappale (neljäs kappale) VÄRI T JA VAATTEET 4.1 Samirin uusi puhelin Samir: Tänään on minun syntymäpäivä. Katso, minun lahja on uusi kännykkä. Se on sedän vanha. Mohamed: Se on hieno. Sinun valkoinen

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Yksinhuoltajana monikkoperheessä

Yksinhuoltajana monikkoperheessä Yksinhuoltajana monikkoperheessä J A N N A R A N T A L A L A S T E N P S Y K I A T R I A N E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I P A R I - JA P E R H E P S Y K O T E R A P E U T T I 4. 9. 2 0 1 5 w w w. j a n n

Lisätiedot

Tietoja toiminnasta 2016

Tietoja toiminnasta 2016 Tietoja toiminnasta 2016 Yhdistys tukee 400 orpolapsen koulunkäyntiä Hararessa Lapsista kasvaa oman maansa kehittäjiä Zimbabwe Entinen Etelä Rhodesia Väestö 13 milj. BKT/capita n. 600 $ Työttömyys 80-90

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta

ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta ierrättäjän ostoskeskus Turun Ekotori 10 vuotta l. Yhteiskuntavastuun monet kasvot Yrnpäristöliikkcidcn synty sckä ylllpäristökysymysten herääminen Koijärviliikkccstä ja ydinvoiman vaslustarriscsta 1990-luvun

Lisätiedot

TIE KOULUUN 200:LLE LAPSELLE!

TIE KOULUUN 200:LLE LAPSELLE! TIE KOULUUN 200:LLE LAPSELLE! Kenfin Bridge toteuttaa vuosina 2012-2014 orpojen ja haavoittuvaisten lasten tukihankkeen Busiassa, Länsi -Keniassa. HANKKEESSA LAPSET SAAVAT: KOULUMAKSUN KOULUPUVUN KOULUMATERIAALIN

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista

Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Yksinhän sen kohtaa,mut ilman tukee siit ei selvii - huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuesta ja tuen tarpeista Tutkimuskysymykset Mitä / millaista tukea vanhempi on saanut / kokenut tarvitsevansa

Lisätiedot

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää.

MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. MILLOIN PARTITIIVIA KÄYTETÄÄN? 1. NEGATIIVINEN LAUSE o Minulla ei ole autoa. o Lauralla ei ole työtä. o En osta uutta kännykkää. 2. NUMERO (EI 1) + PARTITIIVI o Minulla on kaksi autoa. o Kadulla seisoo

Lisätiedot

Kummin käsikirja. Tervetuloa kummiksi!

Kummin käsikirja. Tervetuloa kummiksi! Kummin käsikirja Tervetuloa kummiksi! Vastaat nyt kummilapsesi koulunkäyntiin liittyvistä kuluista. Näihin kuuluvat välittömät koulumaksut: lukukausimaksut, tutkintomaksut sekä lisämaksut esim. opettajien

Lisätiedot

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI

PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI UUDENVUODEN YMPÄRISTÖLUPAUS-KILPAILU KEVÄT 2010 PYYKÖSJÄRVEN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKERHO NEULASET PIENESTÄ PITÄEN-HUOMISEN HYVÄKSI Pyykösjärven päiväkoti on mukana kansainvälisessä

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty.

8 9 Kopionti ehdottomasti kielletty. Nä-mä jo o-saam-me. Kir-joi-ta sa-nat so-pi-van ku-van al-le. Li-sää puut-tu-vat ta-vut. Piir-rä ju-tus-ta ku-va. Kek-si pen-nuil-le ni-met.... 8 9 Kirjoita ku-vaan: Piir-rä ku-vaan: Lu-mi-u-kol-le hat-tu

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta.

2. kappale ( toinen kappale) P ERHE. sisko. Hän on 13 vuotta. 2. kappale ( toinen kappale) P ERHE 2.1. Fereshte ja Anna katsovat kuvaa. Fereshte: Tämä on minun perhe. Anna: Kuka hän on? Fereshte: Hän on minun äiti. Äidin nimi on Samiya. Tämä olen minä. Tämä on minun

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Gepa Käpälä Jännittävä valinta

Gepa Käpälä Jännittävä valinta Gepa Käpälä Jännittävä valinta Moikka! Mä oon Gepa Käpälä. Oon 7-vuotias ja käyn eskaria. Siili Iikelkotti ja oravakaksoset on siellä kanssa. Mutta mä oon niitä nopeampi. Oon koko Aparaattisaaren nopein.

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi. Pauliina Koljonen

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi. Pauliina Koljonen Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi Pauliina Koljonen Matkalla etsiväksi nuorisotyöntekijäksi Lukio-opintoja 2 vuotta Keskeyttämisen jälkeen vuoden työharjoittelu nuorisotyössä 1994-1996

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella

Sanomalehtiviikko. KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. 2.-luokkalaisille. Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella Sanomalehtiviikko KAUKOPUTKI LÖYTÄÄ UUTISET Tehtäväpaketti 1. -luokkalaisille Lähde uutisseikkailuun toimittaja Simo Siiven opastuksella MA Tänään katsomme ja kuuntelemme sanomalehteä. 1. Paljonko sanomalehti

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Aakkoset Aa Ii Uu Ss Nn Ee Oo Ll Rr Mm Tt Ää Pp Kk Jj Vv Hh Yy Öö Dd Gg Bb Ff Cc Ww Xx Zz Qq Åå Numerot 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuka on...? (adjektiivit) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kenellä on...? (omistaminen)

Lisätiedot

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015

MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 MIHIN OIKEIN LUOTAT? JA KYSYMYS YLPEYDESTÄ JA NÖYRYYDESTÄ VARIKKO 23.8.2015 JES. 36:4-7 "Ilmoittakaa Hiskialle, että suurkuningas, Assyrian kuningas, sanoo näin: Mihin oikein luotat, kun luulet yhä olevasi

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä.

Emma ja Julija ovat ruvenneet huomioimaan Jennaa enemmän. He ovat hyviä ystäviä. Sakke aloittaa peruskoulun, Eetu ja Karim menee yhdeksännelle luokalle ja Julija, Emma ja Jenna aloittavat kahdeksannen luokan ja ovat siitä innoissaan. Emma ja Julija ovat ottaneet Jennan mukaan ja Jennakin

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt:

LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt: 1 LET S GO! 5 KOEALUE 4-6 Nähnyt: On jälleen tullut aika testata osaamisesi. Koekappaleina ovat kappaleet 7-9. Muista LUKEA KAPPALEITA ÄÄNEEN useaan otteeseen ja opetella erityisen hyvin KUVASANASTOT ja

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset.

- Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on vaaleammat hiukset. MAI FRICK KOMPARAATIO ELI VERTAILU 1. Komparatiivi -mpi -mpa, -mma monikko: -mpi, -mmi - Kumpi on vanhempi, Joni vai Ville? - Joni on vanhempi kuin Ville. - Kummalla on vaaleammat hiukset? - Villellä on

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Me lähdemme Herran huoneeseen

Me lähdemme Herran huoneeseen Me lähdemme l Herran huoneeseen "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta Ilo valtasi minut, kun

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Perhekoti Vaapukka Perhekoti Vaapukka on viisipaikkainen ammatillinen perhekoti Paraisilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Suomi toisena kielenä tehtäviä 2.-4. -luokkalaisille: Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku. 1. Kirjoita sanat oikein: turku Iso vai pieni alkukirjain? Essi Järvelä/Nummen koulu/turku Iso alkukirjain seuraaviin: nimet, maat, kaupungit Pieni alkukirjain seuraaviin: viikonpäivät, kielet, kuukaudet 1. Kirjoita sanat oikein: turku

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot