123 lasta. "Nleillä on. Ztrnbabwess a" OILIN JA SEPON SUURPERHE: kummilapsiprojektissaan 1 5 aids-orpoa, joiden koulunkäynnin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "123 lasta. "Nleillä on. Ztrnbabwess a" OILIN JA SEPON SUURPERHE: kummilapsiprojektissaan 1 5 aids-orpoa, joiden koulunkäynnin"

Transkriptio

1

2 MARJUT JOUSI KUVAT OFER AM R, SEPPO A]NAMO.]A OILI WUOLLE t Letwin (vås.), Gol'1bokoulun oppilåitå iä Muzondiwå (oik.). OILIN JA SEPON SUURPERHE: 123 lasta Ztrnbabwess a" :) t "Nleillä on Kun OiLi Wuolle kahdeksan vuotta sitten työkomennukse aan Afrikassa tutustui Seppo Ainamoon, tällä olijo kummilapsiprojektissaan 1 5 aidsorpoa, joiden koulunkäynnin hän kustansi. Nämä kaksi aikuista lyöttäytyivät yhteen, ja nykyään heiliä on 123 lasta Zimbabwessa sekä loukko innokkaita tu kijoita m ukana kummiringissä. Seppo kuuntelee låsten huoliä. 65>

3 jo pakattu, muut laukut ovat vie lä levällään. Seppo Ainamo mieffii, mihin sijoirtaisi kolme mukaan aikkein isoin m:rkalerrkku on tulevaa jalkapalloa. Hän on lähdössä seuraavana päivänä krrrrdeksi viikoksi Zimbabween. Kestää 24 tuntia, ennen kuin hän on Frankfurtin ja Johannesburgin kautta päåssyt määränpäähänsä Harareen, Zimbabwen pääkaupunkiin. Matkatavarat painavat 60 kiloa, mutta saman verran m inulla on joka kerran mukana. hän sanoo rauhallisesti. Seppo matkustaa kolmeneljä kertaa vuodessa kotoaan Siuntiosta toiseen kotiinsa Harareen. Sepon elämänkumppani Oili Wuolle ei pääse rällä Lerraa mukaan. ko:ka hänellä on ryön.ä Suomes.r. Hän rierää jo l<okemuksesra. mirä rapahtuu, kun Seppo ilmesgy Hararen esikaupungin Dzivaresekwan kuhiseville kaduille: Kaikki lapset ryntäävät auton vierelle ja huutavat kuorossa: Seppo, Seppo, Seppo! Opettajat ovar kuulemma kauhuis.aan siitä. errä l.rpser suhrruruvar Misnr Stppoon liian ruttavallisesti, mutta Seppoa se ei häiritse. Mjnä olen laprille rellainen yhteinen isäh)hmo hrn selrrr, Seppo ei halua kuitenkaan olla mikään joulupukki, joka ryhtyisi heti saavuttuaan purkamaan isojen madcalaukkujensa sisältöä ja jakamaan lahjoja. Tavarat jaetaan jokaiselle lapselle kahden kesken. Se kaikkein suurin matkalaukku sisältää kummien Iahjoirtamia käyrerryjä Iasrenvaarteita, kenkil, ro.suja. kirjoja. pelejä. pehmoleluja. Paljon tararoista on korramerkitryjä määräryille lapsille, ja kummin lähettämät tavarat "Minä olen lapsille sellainen yhteinen isähahmo" annetaan kullekin lapselle suoraan. Kun menen sen ison yhteisen tavarakasan kanssa, mietin, kuka ei ole pitkään aikaan saanut mitään. Ei hän mitään listaa tarvitse, jonka mukaan jako suoritettaisiin. Kyllä min; riirrävän rarkl<aan mui.ran, miri kukin on saanut, Seppo vakuuttaa. Aidsorpoja slummialueelta Oiii esittelee isoa pussillista kirjeitä, jotka Sepon pitäisi saada myös mahtumaan matkatavaroihinsa. Kirjeet ovar muhkuraisia ja helisevär jännir. tävästi. Kirjekuoret on koristeltu piirroksin ja kimaltarin tarroin, ja niihin on kirjoirettu vieraskielisiä nimiä lapsen k:isialalla. Ne ovat Nurmijärvellä, Kaukkalassa olevan Syrjälän alaasteen oppilailta vastaavalle Gombokoulun kuudennelle luokalle Dzivaresekwassa. Syrjälässä on meneillään kolme vuotta kestävä kansainvälisen kasvatuksen projekti, Oili kertoo ja kääncelee hymyillen lasten kirjeitä. He ovac panneer niin paljon sieluaan 1a sydäntään mukaan kirieisiin. Sisällä on varmaan jotain makeisia ja helyjä tai ehkä pieniä koulutarvikkeita. Kirjeen (ai paketin vastaanottajan nimi voi olla Simbarashe (Jumalan voima) tai Kuzivakwaishe Uumalan rehro). Täi sirren nimi on \oi ollaenglanninkielinen, kuten Blessing (Siunaus), Moreblessing (Lisäsiunaus), Progress (Edisrys) tai Gifr (Lahja), mrrtta se voi olla myös tylymp pojan nimi kuten Nomore (Ei enempää) tai ty ton nlml L\omatter (h nrrn valra), Oii nimi mikl r.rhansa. Oilija Seppo rierävä heti, kenestä on kyse. He tuntevat jokaisen 12i lapsestaan ja muistavat jokaisen nimen. Jokainer lapsi on koroisin jolr.rj<in H.rraren köyhimmi.r alueisra. ja heidän vanhemmislaan joko toiner tai molemmat ovat kuolleet aidsiin. Kaikki alkoi tanssiesityksestä Värikl<äåt tekstiilit ja eksoottiser veistokset Siun tionkodissa muisrurcavar Zimbabwerra. jonn Oili ja Seppo perustivat ensimmäisen yhteiser kotinsa kahdeksan vuotta sitten. Oili oli silloir virkavapaalla ryöpaikastaan Suomen Pankista j roimi alueellisen. l1 maata kattavan koulurus järjestön (MEFMI) palveluksessa. Järjestön oh jejmat on suunnattu keskuspankkien ja valtio varainmini.reriöiden o\ååmisen kehilämi.een j pysywään vahvistamiseen. Ensin Oili oli kaksi vuotra virkavapaalla, sit ten hän anoi vielä kaksi vuofta lisää. Afrikass hän rurusrui Seppoon. jolla oli siinä raiheessa j' pitempi kokemus eteläisestäafrikasra. Minä olin siellä Heisingin Kauppakorkea koulun kehitysmaakoulutuskeskus Prodecin lä hettämänä. Koulutin icäisen ja eteläisen Afrikar pienyrittäjiä liikkeenjohdossa ja vientimarkki noinnissa,seppo kertoo. 66

4 ,.nirtl ilqymä Dzivär$ekwasta. Lokal<uussa eliis Kaupp,rkorkc:rkoulun t '.r,^.,,r. oli rrrll.rr lil l'.,1,"i. r' r'.r.rrir varren, ja Scppo vci tiim:in krtsorraan ltirnsanllrnssiesityst:i, lånssicsitylcen j:ill<een juturim rrc vhrii '.,u.,iior,l:r ', 1r''.i ll \u.'ri.r,r r r)uor'.r,r. i\r.r. H:in kertoi, ertei olc nairrisissa, nrurta hrinell:i on viisi jr hrhdeks:rnvuoriaat lipscr, joidcr) isiit oljl lu,l"(,. Ksrirr. "rrko * l:'lrd' k'.rrrrr,"' as l(olr[]ssi1, ja l<uulin cttci olc. iroske riidilll ei olc varat houlumaksuun. K)svin. mirii sc lroulu maksaa, ja ltuulin. cmii se on foin 100 silloist.r Suomen nrarkiiaa. lurpasin hoir.n asiirn. Seppo kcrtoo koruttomasti, 5L r.."'rn.r '..o rr.r r.irn.' Pallorr'r,ir'':.( rr pojan pikhuveii Fungai oli kollllriiissri, je N{isrer Scppo lupasi malisea m).ajs Fungain l.rou[ln. Sittcn nc rllpcsi\,at ott:1maan l<olrllrsra yhreyrrli ja kerrcivar. cffii olisi nruit.rkin lapsir. Tuli Patiencetyttö ja kohta pikkuvcli Levie. Mister 5eppo on tiukka isä Sepolla oli 15 zimbabrvclaista l:rste siin:i vaiheessa, kun h,in tutusrui Oiliin vuonrra I996. Seppo muisrurraa Oilie siir:i. kuinlia rämii rrhtoi llusse rrjoittrx lapset l<olmecnkvlnnrcnccnklruteen. J,'^ jr.iren lrun ru:{,rr.. r,,ir'.,r.i rl r ollaen kylla iiårir:rjoill:r. N1t olemnre sirii rricltii. ertri noin 120 on rraksinrinriiiirii. Oili saloo. rillorrr,oli'r*n.1,\.r I\. \r \i..; Lr.)r. maan ja muistea osoitteen, elinolot jir korllunc rlesnl$en, Seppo myiint:i:i. 'lirki heliintaa helpottamran on luotlr koullrja lapsikohtaiset tietoliinnat sä:inniillincr liir j:rnpito. Hirrarcsse loikl<i Sepon 'a aika kuluu 123 lnrr,rrl..i'err.r l,e'd.i,.i,,i.' n... Ir, ir'rrr..,.'.,. ()lcn viikost:r viisi piiivriii Dziv.rr csc krv.rssr. 67>

5 "Kvllä siinä henki salpautui ja sanat jäivät kurkkuun" Tapaan jokaisen her, kilökohraisesti ia käyn läpi ajankohtaisct asiar, ilot, huolenaiheer ja tarpeet Murrram.rn nppilaarr korrlu on rnenll) r' rriin huonosti, eträ Scppo joutuu otranraan heidät vakevaan puhutteluun. TäLlaiseen joukkoon mahtuu niitä, jotka eivär hoida koulunkäyntiään. Ohjelmassamme on kuirenkin selkeät säännöt ja kriteerit Lapser rierärjr, nrilä lrcilrii odor,ra"rl ;e nir'i lre voirar odorraa rarr',rn'.r, l(lrmmit licl;iv;l 'alllarett toirninraravat i.r s.ravat.iiännölli'r rr r'lporloirtnin llnroir.r'r heikosti nrcr'e'tyrrcille ettå jo' rrrlok,.r,iviir ;,ar,rne. lre'jjr prrdot.r,larr pois. Mieluummin :rnncraan tilaa seliaisille, jod<a lodcllå hjlualar oppru. Vrrrr.r err'irr 'elviretiin. nrikä on srynä: laiskuus, sairastarnincn vai huo_ not kotiolot. Päiisääntijisesti lapsia oteraan kolllutusohielmaan koulu jen suositukscst:r. Usein yhtel'denotto tapahturl myös huoltajierr kautta, jotka ovat kuulleet Misrer Seposta ja Mrs. Seposta Joskus myös kadulla joku lapsi rarttuu hihasta ja sanoo haluavansa kouluun. Lumipallo lähti vierimään Alrrn perir' thde.tä k,rulumak'tr"ra rlk.rnut t,,i mill: oli ehtinl r viide*ä vuodes'.r kchirryä aikamoiseksi projektiksi, ennen kuin Oili ja SePPo saivat mukaan ensimmäisen rukijansa PerhePiirin ulkopuoielra. Se tapahtui vuoden 1997 lopulla Lumipallo lähti liil&eellc. Mukaan tulivat p, rheerrjj'cncr. 1stårjr. ruttav:r ir rr.r.r1'trrir. Junak,lverit tlim.rrkalta. ryörovelit Suomerr Pankista ja nyky;sestä ryöpaikåst:rni Rahoirusrarkastuksesta. Ystävåt H:rnnoverista ia heidån kauttaan piili tukijoita. Englannissa joukko ysräviä, kuten rahoiruslaitos Crown Agenrsin henkilökunta, ioka rukee viittätoista lasta. Kcskisiuntion Mart:rt, keilary,hmä Sepotaret sekä porvoolaisen tilitoimiston väki. Erään Suomen Pankin työkaverin kautta on tullut mukaan ko lon,rinen'uktrua,rn.: lap'cr. I rpsenlaotcr. vär1' ja väran srlkulaiset, Oili luettelee. H.irr \r rroo l<rilo liten,r rnyö. nrapuri\taai lumnripelheen i.ä.rj. iola r, ki ralkooqön i net risivut jå jonle pier,et l:rpset Linnea ia Luuta lahjoirravat le[ljaan ja värklciävät kirjeitään, sek lnkeri rin'å krrronrie'ill,rsuld<ien hrrimasr menekistä Hararen talvien kylmään silloin, ku: Zimbabwcss:r on järjestetty m)ryiäisiii. lhmisillå on valtava h:rlu ja tarve aurta: kurrlan v,rin löyr11 'e ko r.epri ic I(äyt;nndr Liheirren.ror.r rapr. lorkut o\jt lrhioilt.r"cc suurten merkkipäiviensä lahjatuoton Lasten h1 väksi. RahoilLa on mm. hankittu yhdelle äidill kutomakone ja perustettu lapsille oma pieni kir jakokoelma. Tällii hetkellä Zimbabrvcn aidsorvoilla on 9 rukijaa Sepon ja Oilin ohella. Tukimaksut or': hlwin kohtuulliser (alaasteella 120, yläasreell 140 ja lukiossa 160 vuodessa), koska Sepp j,r Oili rrak..rv.rr it'e kaikki matk.ri.r.r'rn ia Inur rr roiminnasta koituvac kulur. Kukaan ei sitouclu muodollisesti. Tässä o vain henkinen sitoumus silloin, kun lapsi tckt röitä ja pätää. Kysyn vuosi kerrallaan, haluaal

6 kummi jarkaa, Seppo sanoo. Koskaan ei ole pyydetty ketään tukijaksi, tämä on rneidän lähesrymistapamme. lhmiset vain kuulevar projektista ja haluavat mukaan tukijoiksi. Kasvu onkin perustunut paljolri jarkuvaan h1wään "kummitarjontaan". Lasten koulumaksujen lisäksi saatu taloudellinen tuki on ntahdollistanut rrryös ruokailud järjestämisen, sillä nälkäinen lapsi ei jaksa olla tarkkaavainen, vaan nukahtelee koulussa. Ensin lämmin.,rerir rarjorriin j"kaisclle lap'elle uiiterä päi\änä riiko.(a. r) r jo eljä ; vuorr.r seirseml nä päivänä. Ruokaa keitetään pihan perukoilla, ja kaksi lasten äitiä on pestattu keirrämisryöhön 20 ellron kuukausipalkalla. Joka kuukausi ostetaan 400 kg maissijauhoa, josta tehdään perunan tapaan syörävää perusruokaa, naissipwroa, sadzaa. Joka toinen krlukausi l<äydäjn v.rlir'ema.sa läh,i,c)r) larmilta.opira mullikka. io.ra.;ad;an 200 lg lilraa. Lihoia s.ii Iytetäån DZ School No 4:n opettajanhuoneert nurkassa olevassa pakastimessa. Tänä vuonna ruokarahar saariin Saksassa åsuvalrd.uorralai\ejra pankkiirilra, joka,rnroi omista yksityisvaroisraan 8000 elrroa ruokaa varren. Vielä ei riedetä, miten ensi vuodesta selvitään, Seppo sanoo mietteliäänä. Levie on kirjoittanut nåytelmånl Kun Oili kahdeksan vuotta siiren tutustui Seppoon, hän ei olisi hurjimmissa ajatuksissaankaan voinut kuvitella, errä ränä päivänä hän jakaisi Sepon kanssa ihan oman sroran toiminnan tukiprojektin I 23 lapselle. Minulla ei ole omia lapsia, joren tällainen suurperhemeininki on uutta ja tietysti palkitsevaa. Ilot jajoskus toki murheet hyökkäävät päälle joka kellan, kun olen Hararessa, Oili sanoo. Kun ensimmäisen kerran menin Dzivare.eLwårn. niin kl llä siinä henlr' salpaurui ja \anal iiivät kurkkuun. Sieilä orr niin palion ihmisij j.r niin paljon köyh1ynä. T,imä panec Oilin rälilli myö, rrietrinrään kaiken suhteellisuutta. Täytyy tajuta se, eträ mitä tahansa teetkin, er ole koskåan mikään keiju tai h1wä haltijarar. On päästärä myös sen yli. errei krrk,rån voi muurraa nraailmaa, murta yhden yksilön elämän edellytyksiä on mahdollista parantaa. Vasta silloirr LaiLki a'qttuu oikei'iin rnittasuhreisiin. Hienoirrrr on Oiljn mjejesri.e iloisuu.. jorå näkec kaiken köyhryden ja kurjuuden keskellä, sekä lasten into koulunkäyntiin. Useimmille heistä elämä on näköalatonra, eikä siitä ole hclppoa ponnistaa. Edes peruskoulutuksen saaminen on ehdoron edellyrys e1ämässä pärjäämiselle. Oili iloitsee Iastensa menestyksestä kuin kuka tahansa vanhempi. Hän kertoo ylpeänä projektin ensimmäisestä ylioppilaasta, joka nyt opiskelee yliopistossa. Suurella mielihl'vällä hån on seurannul nyr l6vuotiaan Leviel'ongon l<ehirysrä. Levie on rodella surkeista oloista. Hän asui isosisko Patiencen kanssa pitkään kahdestaan. Heillä oli kyllä äiti, mutta tämä oli joutuout pahasti sivuraireille ja kuolikin nyr marraskurssa. Isosisko Patience tuli aikoinaan raskaaksi l5 vuotiaana, eikä bäntä enää oteftu rakaisin kouluun heillä on omat säänrönsä. Tällä hetkellä Levie käy Hollannin Reformikirkon yli 100 vuotta sitten perustamaa Chingombven sisäoppilaitosta, joka on parinsådan kilomerrin p,i.i..i Hrrrrc.r.r. Sinnc lähelclään lahj.:kkaila lap'ia. joilla on 'elvjr kelirrymi'en mahdollisuudet, murra kestämättömär kotiolot. Ensin otetaan yhteyttä lapsen kun, miin ja kysytään, heluaako tämä osallistua syntlwiin lisäkus

7 EDELL SELTÄ AI]KEAMALTA " I(avclit i lrrrrt't tt'ler.iit. rtti t ii rrtirrrrllt' ott rtilieirr 1a1ralrl rutttl'' turnrrl;siin. I(oulunkäynnin lisäksi lepscrr matkat je lllipito rraksetran. Iapsi ik.irin kuirr liilt etetriiin rnr.rilnrrlle. Hinelle hankitmrr metallincn nr:rtkiralkkrl, jossr on k.rikki vuoclcr,larteista hcnkilöliohtrisiin \':rrr.ls_ tcisiin. lvieidäu vrrusteliscalllnrrle on 40 crileisra nimihcttri. Oili niittri:i englirnrrirr kielell:i siisristi k:isin ltirjoitctun, Itolmiostiserr näytelmrin "A Brorheis Lovc'. jonlia Lcvic on kirjoirranur. En olisi ikinä voinut uskoa, crrii meillii on l6vuotias poikt, joha kir ioitr:re nri),rclm:inl KesLillii hiin perusriplrin uruun pojen ltenssa lau[rkuoron, jr hiin on sävclr:invt sel(ä sanoitt:rnut hcrkkiri, brllaclitl.vppisili leuluj:r, Oili kcrtoo. Omistautuminen orpolapsille Vierettyiiiin monta vuotr,r Af_r'ikassa Keuppal<orl<can liihertlimrinii ScPpo pii:itri pesrin lopurtlrr 1995, cttei p:rlae Suornccn. Hrin pcrusti Zimblblveen oman konsultcitoimiston, josse h:in koulrlrti neliä vuort.r mnr. solicitr jr vemmeisie elirrlin alkuun. Hän jiii velhaiscliil<keelle vuonn:r 2000 ja onristautui vhii enemmän orpolapsille. Sepollir on cdellisesrä evioliitosraen kolme aikuistr lesra. Hcill:ihrin voisi oll:r lihett;r musttsukl<aisuu teen, kun isii ou hankkinut niin ison hurnan lisäii l.rpsie? No, k:ri he viihiin ihnrctrelcviir. ettri kuinhr tiissli nliin k:ivi. Seppo ir\ lr.lllr:rj, I(aikki lirpscrri ovrt rucustu neer ZinlbibwceD hvvin. Vanhin poikr on ltiivuy,t H:rlarcsse jo kahdcksln liertaa ja lutr:tnut rictolioneohjclrrissr. Ti rär' irseltin nvr iiiri tukcc vhtii hstr jr on kiiy nl't uscirr l<erroja Zinrbabrvcssa. Viinrcl<si vuosi sirrcn hiin vietti sicllii kuul<alrdcn. Nuorin poili.r on eri 1fitcyl<sissä \,icrt.invt maassr vlrrttltltn vttoclcn verrln. \e ppo Jr Ur r Lr\ rt ole \ r(la t.lrl( kaan rnicttineet, mirii trpthtuu sittcn. kun hc eiv:it enä:i jeks.r tehd;i pirkiii lentoja Hlmreen ja hoitaa lapsilaum.rnse asioira. Trissri on niin paljon P:iivrinpolrtevi:r asioite, cttei niirii ikuisutnkysyrryksi:i ehdi miettiä. Kyllii sel<selaincn nrlori vsrävåmme Kristian on ilnroirranlli halustaln hoiraa rär:i pro'elitia. Jop:r lcrksi lapsisr:rkin on s:rnonur tahtovansa tehdå ail.ruiseru lviistcr Sepon ryiitii. Jatkuvuuden r:rkcnteiksi Scppo j.r Oili ovet Zimbabrvcssr jo perusrrrleer siiiitiijn jt Suomcn piiiissri i,hdistvkseu. 5cpl,r rlyon r.rj. ttlj l(.1\clll Suonressa ov:rt ollect hämmenrvncitii jr kysvncct. mitä ihmcttä hrincllc oikcin orr tep:rhrunut. Ei hrin itscl(ai:in ole osannur kavereil_ lc.^n nlirliiin sclitvstii lntair. mutta lq,ll;i si,) taira:r sittcnkin löyrvä ihrn Flhkii sc ou siinri. erri vtnhin lirpscni Markku on cpv.lmmainetl. Hrin on 38 vuotias ja hiinellä on slnnvnniiincn.rivovellrio, joka ilrrcncc Lihinnri ongclnrina lrlotorii kesse. Olcn iourlrnur cliimäiin scn tosiasirn I<anss:r, että tt)iset iapset t:rnitsc\,i1t encmnriin tul<ea sclvilryriksccn clänr:iss:i. Senra Medtl<upoika on :rtrttenur tietolioncoh jclmissa Halaressa. Hiin on koulutukselta:rn merlttr nomi ja opiskclee p;rrheill:r:rn datanonriksi. Scppo nril,rrii;i ltrlvtr, jossr zirrr bebrvelaisiiiti tuo kouluun vhtii lasre j:r kanraa toist.r lastean scl:iss:i. Ltpsi on virmrtttinen, ja iiiti on joutunlrr irinr k:rntaml:rn l:rstaan. kosk:r heilli c; ollur p)'ör'ärrloli.r. Me olcmnrc henkl<inect pvöräruolin, ie MrlltltrL on nl't oitxnut tiirllän tv tiin liummilepse kseen.! u tt tu. zh n a i ds o tp b a n s. o r g

3. painos. Lev Trotski: Jatkuva vallankumous

3. painos. Lev Trotski: Jatkuva vallankumous SARJASSA OVAT ILMESTYNEET Jaakko Okker (toim.): Pr~ha 21. 8. 1968 (lm) Martti Valkonen (toim.): Evcrstien Kreikka Göran Palm: En yritä tehdä oikeutta, 4. painos Lars Ullerstam: SuluipuoIisrt vähcmmistör

Lisätiedot

Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen

Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen Oikeesti aikuisten 1 - tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen Petra Autio Eva Lönnbäck Johanna Piirainen Oikeesti aikuisten 1 tekstejä ja harjoituksia suomen kielen opetukseen 1 Turun kristillisen

Lisätiedot

Herra antama uskonhenki

Herra antama uskonhenki 1 Pirjon opetus 7.11.2010 Herra antama uskonhenki Tässä viime aikoina Jumala on erikoisesti puhunut siitä niin, että Hänen syvä halunsa on nostaa seurakunta ja seurakunnat vaeltamaan lopunajan vuosina

Lisätiedot

HYVIÄ UUTISIA LASTEN MAAILMASTA

HYVIÄ UUTISIA LASTEN MAAILMASTA HYVIÄ UUTISIA LASTEN MAAILMASTA Lapset ovat Herran LAHja! Autamme ja siunaamme Hänen nimessään. Patmos Lähetyssäätiön Lastenavun kummit auttavat Armeniassa, Brasiliassa, Egyptissä, Etiopiassa, Israelissa,

Lisätiedot

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI -HEARTFULNESS- VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI Opas parempaan elämään Petri Huitti 1 VOI HYVIN KÄYTÄ SYDÄNTÄSI (Opas parempaan elämään) (Englanniksi: BE WELL - USE YOUR HEART, Guide for better life) ISBN 978-952-68229-0-7

Lisätiedot

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta Suomennos Jorma Pihkala JOHDANTO Japanin protestanttinen lähetyshistoria on varsin lyhyt. Kun amerikkalaiset sotalaivat pakottivat 250 vuotta muusta maailmasta

Lisätiedot

Ajattelin pitää teille esitelmän asumisesta elämän eri elinkaarissa. Mikä sen paremmin sopii Alppilan Alumnien perustavaan kokoukseen?

Ajattelin pitää teille esitelmän asumisesta elämän eri elinkaarissa. Mikä sen paremmin sopii Alppilan Alumnien perustavaan kokoukseen? ASUMISEN ELINKAARI Alppila 27.4.2010 Toimitusjohtaja, rahoitusneuvos Matti Inha Hyvät Alppilalaiset tai tarkemmin Alppilan Alumnit. Aika monta entistä Alppilan Salamaakin joukossa näkyy. Ajattelin pitää

Lisätiedot

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 1 LUETAAN YHDESSÄ Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 2 Lukijalle Tällä pienellä kirjasella on kiinnostava, sanoisiko pitkä historia. Kun me muutamat UNIFEMin paikallistoimikunnan jäsenet

Lisätiedot

Mukana. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä 2007

Mukana. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä 2007 Mukana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä 2007 Ei tämä sen kummempaa vaadi kuin että on perusarvot kunnossa. On kiva auttaa. Vapaaehtoistyöntekijä Terttu Kunnas Julkaisija: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Lisätiedot

PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖN LASTENAVUN JULKAISU TUOTA LAPSILLE ILOA RAKASTA. AUTA.

PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖN LASTENAVUN JULKAISU TUOTA LAPSILLE ILOA RAKASTA. AUTA. patmoslapset 09 PATMOS LÄHETYSSÄÄTIÖN LASTENAVUN JULKAISU TUOTA LAPSILLE ILOA RAKASTA. AUTA. patmoslapset 09 Patmos Lähetyssäätiön Lastenavun julkaisu 2009 Toimittaja Pirkko Säilä pääkirjoitus Vastaava

Lisätiedot

Strategiat 2. Vieraanvaraisuus? 3. Saanko sanoa loppuun? 4. Lahja 5. En ole tyhmä! 6. Katsekontakti 7. Kansalaisuus 8.

Strategiat 2. Vieraanvaraisuus? 3. Saanko sanoa loppuun? 4. Lahja 5. En ole tyhmä! 6. Katsekontakti 7. Kansalaisuus 8. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa on toteutettu Kädestä pitäen projekti huhtikuu 2003 maaliskuu 2004 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on edistää monikulttuurisuutta kouluyhteisössä ja

Lisätiedot

SISUKKUUDELLA ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN

SISUKKUUDELLA ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN SISUKKUUDELLA ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN Tarja Lamminen Synnyin 1960-luvun loppupuolella ensimmäisenä lapsena perheeseen, jossa ei tiedetty mitään vammaisista, mutta lapsuuteni oli kuitenkin hyvä. Kolmevuotiaana

Lisätiedot

JOHDANTO 1 AVIOERO 2 UUSPERHE 4 UUSPERHE-ERO 6 LAPSEN SILMIN JA AIKUISEN SUUSTA 7 MITEN TOIMIN AIKUISENA UUSPERHE-EROSSA? 8 LOPUKSI 10 LÄHTEET 11

JOHDANTO 1 AVIOERO 2 UUSPERHE 4 UUSPERHE-ERO 6 LAPSEN SILMIN JA AIKUISEN SUUSTA 7 MITEN TOIMIN AIKUISENA UUSPERHE-EROSSA? 8 LOPUKSI 10 LÄHTEET 11 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 AVIOERO 2 Mikä se on? Kuka ja ketkä eroavat? Mitkä asiat muuttuvat? Miten roolit muuttuvat? Tilastoja Suomesta UUSPERHE 4 Mikä se on? Ketkä kuuluvat uusperheeseen? Erilaiset kokoonpanot

Lisätiedot

Saimaanharjun yhtenäiskoulun oma lehti

Saimaanharjun yhtenäiskoulun oma lehti Sisällysluettelo: s.3-4 Pääkirjoitus s.5 Valinnaisaineet s.6-8 Kiusaaminen s.9-10harrastuksena musiikki s.11-12 Erikoisuuksia -palsta Saimaanharjun yhtenäiskoulun oma lehti s. 13-19 CISV mikä se on? s.20-22

Lisätiedot

LAPSET UUSPERHE-EROSSA

LAPSET UUSPERHE-EROSSA LAPSET UUSPERHE-EROSSA REETTA LAHTI SISÄLTÖ JOHDANTO 1 AVIOERO 2 Mikä se on? Kuka ja ketkä eroavat? Mitkä asiat muuttuvat? Miten roolit muuttuvat? Tilastoja Suomesta UUSPERHE 4 Mikä se on? Ketkä kuuluvat

Lisätiedot

Asenne, joka avaa taivaita

Asenne, joka avaa taivaita Esko Valtanen 2.1.2011 Asenne, joka avaa taivaita Eletään Herralle Tuossa ajattelin näin, että mitenkähän olisi jos olisi sellainen tilanne, että me tietäisimme ihan tasan tarkkaan, että sanotaan esim.

Lisätiedot

Marja & Risto & Sade 4v. & Linnea 2v. Ystäväkirje 1/2011, Odessa, Ukraina 13.4.2011.

Marja & Risto & Sade 4v. & Linnea 2v. Ystäväkirje 1/2011, Odessa, Ukraina 13.4.2011. Marja & Risto & Sade 4v. & Linnea 2v. Ystäväkirje 1/2011, Odessa, Ukraina 13.4.2011. Luottamuksellinen-ei julkaistavaksi ilman lupaa Postiosoitteemme: Risto & Marja Liedenpohja P.O.Box 8, Odessa 65101

Lisätiedot

asiat raportti TEKSTI: RIIKKA LEHTOVAARA, KUVAT: NINA KARLSSON & JUKKA RITOLA

asiat raportti TEKSTI: RIIKKA LEHTOVAARA, KUVAT: NINA KARLSSON & JUKKA RITOLA asiat raportti TEKSTI: RIIKKA LEHTOVAARA, KUVAT: NINA KARLSSON & JUKKA RITOLA Lapsen asialla PÄIVYSTYS Kun Heikki Sillanpää ja Johanna Virtanen vastaavat puhelimeen, toisessa päässä on harvoin iloisia

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 Vahvistettu vuosikokouksessa 12.4.2008 ZIMBABWEN AIDS-ORVOT RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus Zimbabwen AIDS-orvot ry (jatkossa Yhdistys) on ruohonjuuritason kehitysyhteistyötä

Lisätiedot

Kaste. on lapsen ensimmäinen juhla. Sivut 6-7. Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4. Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5

Kaste. on lapsen ensimmäinen juhla. Sivut 6-7. Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4. Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5 Kirkkonummen suomalainen seurakunta lokakuu 2012 www.kirkkonummenseurakunta.fi Mikko Nyeki: Istu lattialle lapsen kanssa Sivu 5 Kirpputorilla shoppailu ei paljon maksa Sivu 4 Kaste Sami-Pekka Eskonniemi

Lisätiedot

Kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa Monikulttuurinen ilta Kemijärven kirjastossa Vieraana Orland Bishop

Kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa Monikulttuurinen ilta Kemijärven kirjastossa Vieraana Orland Bishop Kohti sisäistä ja ulkoista rauhaa Monikulttuurinen ilta Kemijärven kirjastossa Vieraana Orland Bishop Tiistaina 20. tammikuuta 2015 klo 17.30 Orland Bishop kertoo työstään kalifornialaisten jenginuorten

Lisätiedot

ROMANILÄHETYSLEHTI N:O

ROMANILÄHETYSLEHTI N:O ROMANILÄHETYSLEHTI N:O 2/2005 3,50 euroa MATKAPÄIVÄ- KIRJA INTIASTA Romaninuoret opiskelemassa Porissa Työ menee eteenpäin Uppsalassa Kehitysaputyössä miljoonkaupungin laidalla www.elamajavalo.fi Pääkirjoitus

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

SUPLIIKKI 1/2005. Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti

SUPLIIKKI 1/2005. Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti SUPLIIKKI 1/2005 Suomen Uusperheellisten Liitto ry;n tiedotus- ja jäsenlehti Suomen Uusperheellisten Liitto ry, Styvfamiljerna I Finland rf (SUPLI) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana

Kylässä oli ihanaa elää. Koskettava selviytymistarina. Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana 1 2015 Kylässä oli ihanaa elää Koskettava selviytymistarina Kai Lomma 35 vuotta lapsi kylän johtajana Testamenttilahjoittaja Miksi halusin testamentata SOS-Lapsikylälle? Pääkirjoitus Sisältö 2 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Salli Suorsa Pertti Vilander. Pentuneuvola WSOY

Salli Suorsa Pertti Vilander. Pentuneuvola WSOY Salli Suorsa Pertti Vilander Pentuneuvola WSOY Pertti Vilander Salli Suorsa Pentuneuvola Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Pertti Vilander ja Salli Suorsa ja WSOY 2013 Piirrokset s. 58 ja 59 Kaisa

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta

Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta Diakoniarastirata innostava tapa kertoa diakoniasta ja etiikasta Sisällys: Käyttäjälle 1. Rasti Virkistä vanhusta 2. 3. 4. 5. 6. 1. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rasti Halloo! Rasti Mummoilla on asiaa Rasti

Lisätiedot

ja veistoksellisen kauniita. Ja kaupan. He työskentelevät kaikkialla, missä on katu tai jalkakäytävä. Tällaisesta elämästäkö he unelmoivat Nigeriassa?

ja veistoksellisen kauniita. Ja kaupan. He työskentelevät kaikkialla, missä on katu tai jalkakäytävä. Tällaisesta elämästäkö he unelmoivat Nigeriassa? Torinon kaduilla naiset ovat mustia, pitkiä ja veistoksellisen kauniita. Ja kaupan. He työskentelevät kaikkialla, missä on katu tai jalkakäytävä. Tällaisesta elämästäkö he unelmoivat Nigeriassa? Isoke

Lisätiedot