Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 25.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Sirpa Alho-Törrönen, varajäsen Heidi Komulainen Jukka Pulkkinen Pauli Ruotsalainen Hetti Rytsy Tapio Tolppanen Taisto Toppinen Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen Jarmo Pirhonen Markku Tervahauta Pekka Vähäkangas Markku Rossi Irja Sokka Heikki Vienola Sirpa Lätti-Hyvönen Kirsi Soininen Mikko Aro kaupunginjohtaja, esittelijä palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja palvelualuejohtaja valtuuston puheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginsihteeri strategiajohtaja markkinointijohtaja II kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Mikko Aro pöytäkirjanpitäjä

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa Harri Auvinen Heidi Komulainen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa Mikko Aro Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien , ja 119 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutosta ei voi hakea valittamalla :iin 113, ja , koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :ien 113, ja osalta liite A

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Suurten kaupunkien USO2-vertaisseminaari Liikelaitosten ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätösten käsittely ja yhdistäminen kaupungin tilinpäätökseen Kuopion Tilakeskuksen tilinpäätös vuodelta Kuukausiseuranta helmikuu ja ennuste loppuvuodelle Vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen ja kokoonpano vuosina Veteraaniasiaintoimikunnan nimeäminen vuosiksi Juha Pekkarisen eronpyyntö joukkoliikennelautakunnan varajäsenyydestä Neeta Röppäsen ja Marja-Leena Hublinin eronpyyntö Savoniakirjallisuuspalkintoraadista Joensuun ja Kuopion kaupunkien yhteistyön ohjausryhmä Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioiden maksaminen kertapalkkiona alkaen Rakennuksen myynti, Kotokuja Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen Kh:n tiedonantoja 28 Muutoksenhaku Sivu , , Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus 32

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Harri Auvinen ja Nelli Berg-Väänänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Harri Auvinen ja Heidi Komulainen.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 277/00.04/2012 Suurten kaupunkien USO2-vertaisseminaari Kuntaliiton ja Audiopro Oy:n yhteistyönä toteutettiin vuosina Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen-hanke, johon Kuopion kaupunkia pyydettiin mukaan kehittäjäkumppaniksi. päätti kokouksessaan , että Kuopion kaupunki lähtee mukaan hankkeeseen. Kuntien poliittisen ja viranhaltijajohtamisen yhä haasteellisemman toimintakentän sekä saadun palautteen pohjalta käynnistettiin USO2-jatkohanke, joka toteutetaan vuoden 2013 alusta vuoden 2014 loppuun. USO2-hanke painottuu erityisesti strategisen johtamisen ja strategian toimeenpanon sekä strategisen luottamushenkilötyön ja kaksoisjohtamisen kehittämiseen. Käytännössä hankkeen kautta tuetaan mm. seuraavia kuntajohtamisen osa-alueita: kuntastrategiaprosessit, strategian toimeenpano ja valtuustosopimukset, strategian seuranta ja arviointi, hyvä hallitustyöskentely sekä konsernirakenteet ja - ohjaus. Keskeisessä roolissa on myös verrokkikaupungeilta saatava benchmarking-tuki omaan johtamiseen, kehittämistyöhön ja käytettäviin työkaluihin. päätti kokouksessaan , että kaupunki lähtee mukaan USO2-jatkohankkeeseen. USO2 -verkostoprojektissa osallistujakunnat on jaettu kolmeen vertaisryhmään kokonsa mukaisesti. Kevään suurten kaupunkien vertaistapaaminen pidetään Kuntatalolla teemalla Elävä kuntastrategia. Seminaarissa kehitetään ratkaisuja elävän ja toteutuvan kuntastrategian saavuttamiseksi alustusten ja vertaistyöskentelyn kautta. Tilaisuuden pääpuhujana on Pasi-Heikki Rannisto Tampereen yliopistosta, joka on tutkinut nimenomaan kuntastrategiaprosesseja ja kuntastrategioiden toimeenpanon kysymyksiä. Kuntacase -esittelyn pitää talousjohtaja Patrik Marjamaa Vantaan kaupungista. Seminaarin ohjelma jaetaan esityslistan liitteenä. Liitteet 1 277/2012 Seminaarin ohjelma Valmistelija etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää edustajansa seminaariin.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) 113 nimesi edustajikseen jäsen Röppäsen, jäsen Savolaisen ja jäsen Toppisen.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 3697/ /2012 Liikelaitosten ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tilinpäätösten käsittely ja yhdistäminen kaupungin tilinpäätökseen Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Kaupungin liikelaitosten johtokunnat ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta ovat valmistelleet tilinpäätökset vuodelta 2012 ja esittävät kaupunginhallitukselle niiden yhdistämistä kaupungin tilinpäätökseen. Valtuusto asetti vuodelle 2012 liikelaitoksille tavoitteeksi vähintään nollatuloksen ja seuraavat tuloutusvaatimukset kaupungin sijoittamalle peruspääomalle: Kuopion Energia liikelaitos 5,9 milj. euroa, Kuopion Vesi liikelaitos 3,33 milj. euroa, Kallaveden työterveys liikelaitos 162 tuhatta euroa, Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitos 240 tuhatta euroa. P-S Pelastuslaitokselle ei asetettu tuloutusvaatimusta. Liikelaitokset ovat tulouttaneet tilikauden aikana niille asetetun peruspääoman tuottovaatimuksen. Kuopion Energia liikelaitoksen tilikauden tulos osoittaa kaupungin tuloutuksen jälkeen 0,5 milj. euron ylijäämää tilikaudelta. Liikelaitos saavutti toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet hyvin. Edellisenä vuonna liikelaitoksen tulos oli 2,8 milj. euroa ylijäämäinen. Kuopion Veden ylijäämäksi kaupungin tuloutuksen jälkeen muodostui 0,5 milj. euroa. Liikelaitos saavutti toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet lähes suunnitelmien mukaan. Edellisenä vuonna liikelaitoksen tulos oli 0,3 milj. euroa ylijäämäinen. Kallaveden työterveys liikelaitoksen tulos oli tuloutuksen jälkeen 0,3 milj. euroa alijäämäinen. Liikelaitoksen vastaanottotoiminta ei toteutunut suunnitelmien mukaan johtuen lääkärivajeesta ja uuden potilastietojärjestelmä käyttöönotosta. Edellisenä vuonna vastaava tulos oli 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen tilikauden tulos osoittaa tuloutuksen jälkeen 0,3 milj. euron ylijäämää. Toukokuun alussa 2012 toteutettiin sähköverkon asennustoiminnan liiketoimintasiirto Kuopion Energia liikelaitoksesta Kuntatekniikka-liikelaitokseen. Edellisenä vuonna vastaava tulos oli 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. P-S Pelastuslaitoksen tulos 0,7 milj. euroa ylijäämäinen. Alueellisen pelastustoimen toimintavuosi oli hyvä, koska pelastustoiminnan tehtävämäärät vähenivät ja toimintavalmius parani edelliseen vuoteen nähden. Edellisenä vuonna vastaava tulos oli 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. Liitteenä jaetaan kokoukseen osallistuville yhdisteltävien liikelaitosten ja Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen tilinpäätökset.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) 114 Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Liitteet /2012 Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätökset 2012 Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. päättää, että liikelaitosten ja Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan tilinpäätökset yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen tehtyjen esitysten mukaisesti. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 740/ /2013 Kuopion Tilakeskuksen tilinpäätös vuodelta 2012 Konsernijohtaja Janne Airaksinen konserniohjaus ja tilapalvelut Tiivistelmä Kuopion Tilakeskus taseyksikön tilinpäätöksestä (1 000 euroa) väliseltä ajalta: 2012 % 2011 % Liikevaihto Liikeylijäämä , ,4 Tilikauden ylijäämä , ,8 Investoinnit, brutto Korvaus peruspääomasta Henkilöstö, vakinainen Kuopion Tilakeskus taseyksikön kolmas tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Lisäksi tilinpäätöstiedoissa esitetään Kuopion Tilakeskuksen henkilöstötilinpäätös, joka ei kuulu viralliseen tilinpäätökseen. Kuopion Tilakeskuksen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet vuodelle 2012 saavutettiin suunnitelmien mukaisesti. Kaupungille on tuloutettu peruspääoman korkoa 14,65 miljoonaa euroa. Kuopion Tilakeskuksessa oli vuoden 2012 lopussa töissä 49 henkilöä, joista tilapäisiä oli 4 ja osa-aikaisia 3 henkilöä. Eläkkeelle jäi 1 henkilö. Liikevaihto oli 66,9 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 4,8 miljoonaa euroa. Investointien määrä vuonna 2012 oli 21,5 miljoonaa euroa. Investointeihin saatiin rahoitusosuuksia ja ELY-keskuksen avustuksia, yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 191,3 miljoonaa euroa eli taseen loppusumma kasvoi 3,7 miljoonaa euroa vuoden 2012 avaavaan taseeseen verrattuna. Oma pääoma oli vuoden 2012 lopussa 187,1 miljoonaa euroa ja vieras pääoma 3,5 miljoonaa euroa. Kuopion Tilakeskuksen omavaraisuusaste (oma pääoma / taseen loppusumma) oli 98,2 % ja sijoitetun pääoman tuotto 10,6 %. Esityslistan liitteenä kaupunginhallituksen jäsenille jaetaan Tilakeskuksen tilinpäätös vuodelta Vaikutusten arviointi -

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) 115 Esitys Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa Kuopion Tilakeskuksen tilinpäätöksen tilikaudelta Lisäksi esitän, että Kuopion Tilakeskuksen tilinpäätös yhdistetään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. Liitteet 3 740/2013 Kuopion Tilakeskuksen tilinpäätös vuodelta 2012 Valmistelija Riitta Karjalainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy ja allekirjoittaa Kuopion Tilakeskuksen tilinpäätöksen tilikaudelta ja että Kuopion Tilakeskuksen tilinpäätös yhdistetään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 1646/ /2013 Kuukausiseuranta helmikuu ja ennuste loppuvuodelle 2013 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talouden toteutuman seurantaraportti helmikuulta 2013 on valmistunut. Raportissa on palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten helmikuun talouden toteuma ja kunkin yksikön itse laatima ennuste koko vuoden toteumaksi. Toteumatiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia edellisen vuoden tietoihin kuntaliitoksesta johtuen. Ennusteen mukaan ydinkaupungin toimintamenot tulevat olemaan noin 665 milj. euroa. Ennustetta on nostettu edellisen kuukauden ennusteesta noin viisi miljoonaa euroa. Menoennuste ylittää kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion lähes kahdeksalla miljoonalla eurolla. Suurimmat ylitykset ennusteessa kohdistuvat perusturvan palvelualueen ja terveydenhuollon palvelualueen asiakaspalvelujen ostoihin sekä aikuissosiaalityön avustuksiin. Toimintatuottojen kokonaismäärä tulee puolestaan ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 2,4 milj. eurolla. Toimintakatteen ennakoidaan siten olevan 550 milj. euroa. joka on noin 5,5 milj. euroa valtuuston päättämää talousarviota heikompi. Toimintakatteen kasvu tulisi ennusteen mukaan olemaan 1,9 %, kun vertailutietona käytetään talousarviovalmistelun pohjana ollutta toimintakatetta ja 1,5 % vertailukelpoiseen tilinpäätöksen ennakkotietoon verrattuna. Talousarviovalmistelu pohjautui 0,8 %:n toimintakatteen kasvuun. Verotulo- ja valtionosuusennusteet ovat tässä vaiheessa liki talousarvion mukaiset. Verotuloarvion mahdolliseen tarkistamiseen on riittäviä perusteita toukokuussa. Satunnaisiin tuloihin budjetoitu alatorin pysäköintijärjestelyistä saatava tulo tulee ennusteen mukaan ylittymään 2 milj. eurolla. Ennuste perustuu talousarvion valmistumisen jälkeen toteutuneisiin sopimuksiin. Pysäköintilaitos valmistuu toukokuussa. Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu 12,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Tulosennuste on heikentynyt edellisestä ennusteesta neljä miljoonaa euroa. Ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 11,2 milj. euroa, kun talousarviossa tilikauden alijäämä on - 6,8 milj. euroa. Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) 116 Liitteet /2013 kk-raportti helmikuu Valmistelija Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee taloustilanteen tiedoksi hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 3101/ /2012 Vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen ja kokoonpano vuosina Voimassaolevan Kuopion kaupungin vanhusneuvoston toimintasäännön 3 :n mukaan vanhusneuvostoon kuuluu 12 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen, joista kaupunginhallitus nimeää: - neljä kaupungin luottamushenkilöistä varajäsenineen - viisi kuopiolaisten vanhusjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista henkilökohtaisine varajäsenineen sekä - kolme jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen kaupungin toimialojen ehdotuksesta; sosiaali- ja terveystoimea edustaa yksi jäsen pysyvästi, kaksi jäsentä edustaa muita toimialoja, joita ovat koulutoimi, kulttuuritoimi, tekninen toimi, vapaa-ajantoimi ja ympäristötoimi. Muut toimialat vaihtavat edustajiaan neuvoston toimikausittain. Vanhusneuvoston toimintasäännön 3 :n mukaisesti vanhusneuvostolla on oikeus kuulla asiantuntijoita. Neuvoston jäsenten toimikausi on kaupunginhallituksen toimikausi. Toimintasäännön 4 :n mukaan kaupunginhallitus määrää vanhusneuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan luottamushenkilöiden joukosta. Toimikaudella luottamushenkilöedustajina vanhusneuvostossa toimivat seuraavat jäsenet: - Ongelin Erik, puheenjohtaja, varajäsen Kukkonen Erkki - Tikkanen Hilkka, varapuheenjohtaja, varajäsen Julkunen Kaisa - Haajanen Kaija, varajäsen Kananen Sylvi - Harju Timo, varajäsen Ojala Raimo Valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa on keskusteltu siitä, että vanhusneuvoston kokonpanoa muutettaisiin siten, että vanhuusneuvostoon kuuluisi 12 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä seuraavasti: - seitsemän kaupungin luottamushenkilöistä varajäsenineen ja - viisi kuopiolaisten vanhusjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista henkilökohtaisine varajäsenineen Lisäksi on keskusteltu siitä, että yhdistykset nimeäisivät vanhusneuvoston varapuheenjohtajan ja että neuvoston esittelijänä ja sihteerinä toimisivat kaupungin viranhaltijat/työntekijät. Tarkoituksenmukaiseksi on katsottu, että vanhusneuvoston esittelijä ja sihteeri nimettäisiin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelta. Alustavasti on sovittu siitä, että vanhusneuvoston esittelijänä toimisi hyvinvoinnin edistämisen johtaja (Heli Norja) ja sihteerinä hyvinvointikoordinaattori (Eija Tuovinen).

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) 117 Edellä esitetty huomioon ottaen voimassaolevan vanhusneuvoston toimintasäännön :iä 3, 4 ja 8 on tarpeen muuttaa. Merkitään, että laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astuu voimaan Lain 2 luvun 11 :ssä säädetään vanhusneuvostosta seuraavaa: Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 :ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 :ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Liiteaineistona jaetaan vanhusneuvoston esitys Kuopion Eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan esitys vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle : Jäsen Kaakinen Rauni, vpj. Joki Kirsti Säynevirta Matti Tsutsunen Raija Eskelinen Jorma Varajäsen Halonen Mirja Hartikainen Irja Jalkanen Seppo Ruippo Salme Lötjönen Hemmo Liitteet /2012 Esitys vanhusneuvoston vuoden 2013 kokoonpanosta /2012 Voimassa oleva vanhusneuvoston toimintasääntö Valmistelija Heikki Vienola puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. 1. muuttaa vanhusneuvoston toimintasäännön 3 :ää siten, että: vanhusneuvostoon kuuluu 12 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen, joista kaupunginhallitus nimeää

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) seitsemän kaupungin luottamushenkilöistä varajäsenineen ja - viisi kuopiolaisten vanhusjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista henkilökohtaisine varajäsenineen, 2. muuttaa vanhusneuvoston toimintasäännön 4 :ää siten, että: määrää vanhusneuvostolle puheenjohtajan luottamushenkilöiden joukosta. Varapuheenjohtaja nimetään kuopiolaisten vanhusjärjestöjen esittämistä ehdokkaista, 3. muuttaa vanhusneuvoston toimintasäännön 8 :n kuulumaan seuraavasti: Vanhusneuvoston ja tarvittaessa työvaliokunnan esittelijän ja sihteerin nimeää hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, 4. nimeää neuvostoon seitsemän edustajaa kaupungin luottamushenkilöistä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää yhden heistä neuvoston puheenjohtajaksi, 5. nimeää neuvostoon viisi kuopiolaista vanhusjärjestöjen edustajaa, joista yhden neuvoston varapuheenjohtajaksi, eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti ja 6. nimeää vanhusneuvoston esittelijäksi hyvinvoinnin edistämisen johtajan ja sihteeriksi hyvinvointikoordinaattorin. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen kuitenkin siten, että myös vanhusjärjestöjen esittämät varajäsenet nimetään. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi vanhusneuvostoon seuraavat jäsenet: - Kukkonen Erkki puheenjohtaja varajäsen Ruokonen Esko - Harju Irja varajäsen Ojala Raimo - Jauhiainen Jaakko varajäsen Puustinen Pentti - Kääriäinen Ella varajäsen Rönkkö Marjatta - Lappalainen Risto varajäsen Palisalo Erkki - Ohvo Pirkko varajäsen Piironen Pirkko-Liisa - Pulkkinen Leena varajäsen Kananen Sylvi

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 1542/ /2013 Veteraaniasiaintoimikunnan nimeäminen vuosiksi Kaupunginkanslia on pyytänyt veteraanijärjestöiltä ehdotukset ao. järjestön edustajiksi toimikuntaan. Järjestöjen esitykset ovat seuraavat: Kuopion Rintamaveteraanit ry Kuopion Sotaveteraanit ry Kuopion Seudun Sotainvalidit ry Juhani Vartiainen Väinö Rissanen Tauno Pitkänen Merkitään, että veteraaniasiain toimikunnan puheenjohtajana edellisellä kaudella on toiminut Katriina Kankkunen ja jäseninä Irja Harju, Risto Lyytikäinen ja Pekka Pollari. Sosiaali- ja terveyskeskuksen edustajina ovat olleet kuntoutussihteeri Anne Kaitosalo varajäsenenään kuntohoitaja Janne Iivarinen. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää toimikuntaan 1. em. järjestöjen esittämät henkilöt 2. perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden edustajaksi ja toimikunnan sihteeriksi kuntoutussihteeri Anne Kaitosalon ja varajäseneksi kuntohoitaja Janne Iivarisen ja 3. neljä luottamushenkilöä, joista yhden puheenjohtajaksi. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi veteraaniasiaintoimikuntaan seuraavat jäsenet: - Leskinen Jaakko, puheenjohtaja - Tomperi Markku, varapuheenjohtaja - Hentelä-Aho Pirjo - Kiianlinna Liisa

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 1977/ /2013 Juha Pekkarisen eronpyyntö joukkoliikennelautakunnan varajäsenyydestä Juha Pekkarinen (kok.) on pyytänyt eroa joukkoliikennelautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Merkitään, että Juha Pekkarinen on valittu Harri Apellin varajäseneksi joukkoliikennelautakuntaan vuosiksi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle, että kv. myöntää Juha Pekkariselle eron joukkoliikennelautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen lautakuntaan toimikauden loppuun. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 2032/ /2013 Neeta Röppäsen ja Marja-Leena Hublinin eronpyyntö Savonia-kirjallisuuspalkintoraadista nimesi kokouksessaan vuosiksi Savonia-kirjallisuuspalkintoraatiin seuraavat henkilöt: - Puskala Varpu (puheenjohtaja) - Kosunen Jaakko (varapuheenjohtaja) - Hublin Marja-Leena - Ismail Atik - Kononen Seppo - Liukkonen Jukka - Röppänen Neeta - Vanhanen Matti - Vilpponen-Salmela Terttu Neeta Röppänen ja Marja-Leena Hublin ovat pyytäneet eroa raadin jäsenyydestä. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. myöntää Neeta Röppäselle ja Marja-Leena Hublinille eron Savoniapalkintoraadin jäsenyydestä ja valitsee heidän tilalleen uudet jäsenet toimikauden loppuun. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen ja valitsi uusiksi jäseniksi Auli Poutiaisen ja Hannu Koposen.

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 2313/ /2013 Joensuun ja Kuopion kaupunkien yhteistyön ohjausryhmä on kokouksessaan merkinnyt tiedoksi Joensuun ja Kuopion kaupunkien kumppanuusselvityksen ja todennut, että Kuopion kaupunki on osaltaan valmis syventämään yhteistyötä Joensuun kaupungin kanssa. Jatkokeskusteluja varten kaupunginhallitus nimesi Kuopion ja Joensuun kaupunkien yhteiseen ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja kaupunginjohtajan. Ohjausryhmän seuraava kokous on perjantaina Joensuussa. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. nimeää Joensuun ja Kuopion kaupunkien yhteiseen ohjausryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja kaupunginjohtajan. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen ja lisäksi nimesi jäsen Kantasen varajäseneksi jäsen Toppisen, jäsen Savolaisen varajäseneksi jäsen Rytsyn ja jäsen Röppäsen varajäseneksi jäsen Pulkkisen.

21 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 435/ /2013 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioiden maksaminen kertapalkkiona alkaen Kaupungin yhteistyötoimikunta Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu Vuoden 2012 alusta voimaan tulleesta kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) on poistunut luvun II 11, jossa määriteltiin viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavat kokouspalkkiot. Poistuneen määräyksen tilalle on tullut määräykset kertapalkkiosta (KVTES: II luku 14 ). Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) :n mukaan TS:n soveltamisalalla maksetaan edelleen kokouspalkkioita. Uusien määräysten mukaan Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli kunnan asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Kertapalkkiota voidaan käyttää esim. silloin, kun työnantaja haluaa palkita yksilöä tai ryhmää. Soveltamisohje: Toimivaltainen viranomainen päättää kertapalkkioiden suuruudesta. Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio myös muusta erityisestä syystä, mikäli kunnan asianomainen viranomainen harkitsee sen perustelluksi. Soveltamisohje: Erityisenä syynä voi olla esim. viranhaltijan/työntekijän osallistuminen toimielimen kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla. Kertapalkkiota ei makseta viranhaltijalle/työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta lisä-, yli-, ilta-, yö- tai sunnuntaikorvauksen tai eri palkan tai palkkion kokouksessa suoritettavasta tehtävästä. Kertapalkkioista on maksettava eläkevakuutusmaksut toisin kuin kokouspalkkioista. Esitys kumoaa päätöksensä ja viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioiden maksamisesta päättymään

22 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) 122 päättää, että viranhaltijan/työntekijän osallistuessa toimielinten kokouksiin toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla, hänelle maksetaan alkaen KVTES:n II luvun 14 :n mukainen kertapalkkio seuraavasti: Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus 41 Lautakunnat, liikelaitosten johtokunnat 34 Koulujen johtokunnat ja kaupunginhallituksen asettamat toimikunnat 24 Toimielimen sihteerille ja kaupunginhallituksen esittelijänä toimivalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna. Kertapalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija/työntekijä osallistuu toimielimen kokoukseen muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan. Kokonaispalkkauksessa olevien, työaikalain ulkopuolisten viranhaltijoiden ja opetushenkilöstön työajan katsotaan kertapalkkiota maksettaessa alkavan klo 8.00 ja päättyvän klo Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamispiirissä oleville viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan kertapalkkioiden sijaan kokouspalkkiot edellä mainittujen määrien ja periaatteiden mukaisesti. Eläkemaksut maksetaan kertapalkkioista KVTES:n (muut kunta-alan virka- ja työehtosopimukset) soveltamispiiriin kuuluvan henkilöstön osalta alkaen. Eläkemaksuja ei makseta kokouspalkkioista TS:n soveltamispiiriin kuuluvan henkilöstön osalta. Esitys Yhteistyötoimikunta merkitsee kaupunginhallitukselle tehdyn esityksen tiedoksi. Valmistelija Raimo Savolainen etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin. Liitteet 7 435/2013 viranhaltijat työntekijät kokouspalkkiot Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy henkilöstöjohtajan esityksen. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

23 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 1791/ /2013 Rakennuksen myynti, Kotokuja 3 Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen konserniohjaus ja tilapalvelut Kuopion kaupungin omistuksessa on ollut Kuopion maalaiskunnan liittymisestä lähtien, useita vuosikymmeniä, ryhmäkoti Mäkelä. Rakennus on suojeltu asemakaavamerkinnällä ja se on ollut käyttämättömänä noin 5 vuotta. Mäkelä-rakennus on pinta-alaltaan noin 320 m 2 ja sen kunto on tyydyttävä. Kohde on ollut myynnissä kiinteistönvälittäjällä ja siitä on saatu hyväksyttävissä oleva tarjous nykyisen asemakaavan mukaiseen käyttöön. Rakennuksen tasearvo oli noin euroa ja sen vuotuiset ylläpitokulut ovat noin euroa. Rakennuksen myynnin yhteydessä Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueen tonttipalveluyksikkö tekee päätöksen tontin vuokraamisesta. Vaikutusten arviointi Esitys Päätöksellä ei ole ilmastopoliittisia vaikutuksia ja sen yritysvaikutukset ovat positiiviset. Esitän Kuopion kaupunginhallitukselle, että kotokuja 3 sijaitseva rakennus myydään Jatkopolut Oy:lle euron kauppahinnalla. Liitteet /2013 Arviokirja Valmistelija Jouni Tiihonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy konserniohjausjohtajan esityksen. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

24 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 1519/ /2013 Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjousten hyväksyminen ja esisopimusten tekeminen Kaupunkirakennelautakunta : Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut hyväksyi Maljalahden rantakerrostalotonttien tarjouskilpailun kilpailuohjelman. Myytäviä tontteja oli viisi kappaletta Maljalahden kaupunginosan korttelissa 44. Tontit on esitetty oheisessa kartassa. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin Savon Sanomissa ja Kuopion Kaupunkilehdessä julkaistuilla ilmoituksilla. Kilpailusta kuulutettiin kaupungin ilmoitustaululla Kilpailusta ilmoitettiin myös kaupungin internetsivuilla. Kilpailuaineisto lähetettiin suoramarkkinointikirjeenä 17 rakennusalan toimijalle. Määräaikaan kello mennessä saapui seitsemän suljettua tarjouskuorta. Tarjousten avaustilaisuus järjestettiin Tilaisuudessa oli-

25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) 124 vat läsnä kaupunkirakennelautakunnan edustaja Salme Louhelainen, palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen, kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen ja tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen. Saapuneet kirjeet ja tarjoukset ovat asiakirjoissa. NCC Rakennus Oy:n, Lemminkäinen Talo Oy:n ja JL-Rakentajat Oy:n lähettämien kirjeiden mukaan kyseiset yhtiöt eivät tällä kertaa tehneet tarjousta tonteista. Peab Oy teki tonttitarjouksia, mutta ilmoitti tarjousten jättöajan jälkeen vetäytyvänsä kilpailusta. YIT Rakennus Oy, Lujatalo Oy ja Skanska Talonrakennus Oy ovat tehneet tonteista tarjouksia, jotka ovat hinnaltaan hyväksyttävissä. YIT Rakennus Oy teki tarjouksen tontista Lujatalo Oy teki tarjouksen kaikista tonteista ja ilmoitti olevansa valmis ostamaan enintään kaksi tonttia. Skanska Talonrakennus Oy teki pohjahinnan ylittävän tarjouksen tonteista ja sekä tarjosi muista tonteista pohjahintaa. Neuvotteluiden jälkeen Lujatalo Oy on ilmaissut sitoutuvansa ostamaan tontit ja tarjoamaansa hintaan euroa / tontti. Lujatalo Oy:n tarjoamat hinnat ovat korkeimmat tarjoukset kyseisistä tonteista. Kyseisten tonttien tarjouskilpailun mukaiset pohjahinnat olivat euroa, joten Lujatalo Oy:n tarjoukset ovat hyväksyttävissä. Skanska Talonrakennus Oy on neuvotteluissa kohdistanut kiinnostuksensa tonttiin , jonka pohjahinta on euroa. Skanska Talonrakennus Oy:n sitoutuminen tonttikauppaan vaatii yhtiön sisäisen hyväksynnän. Tonttien kilpailuohjelman mukaan tonttikaupoista tehdään esisopimukset ostajien kanssa. Esisopimuksen voimassaoloaikana rakennuttajat teettävät alustavat suunnitelmat tonttien rakentamisesta. Alustaville suunnitelmille on saatava perustettavan suunnittelun ohjaustyöryhmän hyväksyntä. Kaupunkirakennelautakunnalle ja kaupunginhallitukselle esitetään, että suunnittelun ohjaustyöryhmänä toimii olemassa oleva laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä. Lisäksi suunnittelun ohjaustyöryhmään esitetään kuuluvaksi tarpeelliseksi katsottava edustus maaomaisuuden hallintapalveluista, kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palveluista sekä kaupunkiympäristön suunnittelupalveluista. Kaupunkirakennelautakunnalle ja kaupunginhallitukselle esitetään Lujatalo Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n tarjouksien hyväksymistä ja kilpailuohjelman mukaisten esisopimuksien tekemistä tonttikaupoista. Vaikutusten arviointi Asialla on monia yritysvaikutuksia (kh ). Tonttien luovuttaminen aiheuttaa mm. kilpailua keskustan asuntomarkkinoilla. Tonttien ostajat pääsevät rakennuttamaan tonteille rakennuksia, jolla on työllistävä vaikutus. Asuntojen myynnillä on yritysten talouteen positiivinen vaikutus. Kilpailussa ilman tonttia jääville yrityksille asialla voi olla negatiivinen vaikutus yrityksen kilpailuasemaan Kuopion keskustan asuntomarkkinoilla. esityksellä pyritään asemakaavan toteuttamiseen ja kaupunkirakenteen tiivistämiseen, joten päätösesitys on ilmastopoliittisten tavoitteiden mukainen.

26 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) 124 Esitys Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle seuraavaa: 1. Maljalahden tonttien tarjouskilpailusta saatuja tarjouksia hyväksytään seuraavasti: Tontti Rakennusoikeus Ostaja Hinta k-m² Lujatalo Oy k-m² Skanska Talonrakennus Oy k-m² Lujatalo Oy Kaikki muut saapuneet tarjoukset hylätään. 2. Lujatalo Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa tehdään esityslistan liitteenä olevien esisopimusluonnosten mukaiset kiinteistökauppojen esisopimukset. Sopimukset on allekirjoitettava mennessä. 3. Suunnittelun ohjaustyöryhmänä toimii laajennettu kaupunkikuvatyöryhmä. Lisäksi suunnittelun ohjaustyöryhmään esitetään kuuluvaksi tarpeelliseksi katsottava edustus maaomaisuuden hallintapalveluista, kaupunkiympäristön rakentamisen ja kunnossapidon palveluista sekä kaupunkiympäristön suunnittelupalveluista. 4. Sopimuksiin saadaan tehdä tarvittavat teknisluontoiset korjaukset ja lisäykset kansliatoimenpitein. 5. Tämä päätös voidaan kuntalain 98 :n nojalla panna täytäntöön ennen kuin sen on saanut lainvoiman. 6. Tonttien lopulliset kauppakirjat saadaan tehdä tämän päätöksen nojalla esisopimusten mukaisin ehdoin. Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet /2013 Esisopimus tontti /2013 Esisopimus tontti /2013 Esisopimus tontti /2013 Esisopimusten liitteet Valmistelija Jarkko Meriläinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

27 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) 124 Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen. hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

28 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Asianro 75/ /2013 Kh:n tiedonantoja Kh:lle saapuneet kirjeet ym.: Luottamushenkilöiden palkkioiden maksuaikataulu vuonna 2013: Jakso Ilmoitukset klo mennessä Maksupäivä Kaupunginkanslia on suunniteltu pidettävän suljettuna (viikot 29-31) välisenä aikana. Henkilökunnan lomia on tarkoitus keskittää toiminnan kannalta hiljaisempaan ajanjaksoon. Edellä mainittuna aikana kaupunginkansliassa järjestetään kuitenkin päivystys. Asiointi tapahtuu kaupungintalon palveluneuvonnassa. Palveluneuvonta on avoinna arkisin klo /2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomus, työsuojelutarkastus /2013 Thunder Finland Oy on hakenut Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) lupaa rakentaa pysyvä räjähdevarasto Kuopion kaupungin Hiltulanlahden kylään Hepomäki-nimiselle tilalle. Varastoalueella varastoitaisiin louhintaräjähteitä. Tukesille ilmoitetaan pyydettynä lausuntona, ettei kaupungilla ole hakemuksen suhteen huomauttamista. 799/2013 Kaupunki on antanut lausunnon Sisäasiainministeriön lausuntopyyntöön Maahanmuuton tulevaisuus 2020 työryhmän ehdotus. 1849/2013 Pielaveden kunta on ilmoittanut IS-Hankinta Oy:n hallitukselle, että sen haltuun on siirtynyt yksi kappale IS-Hankinta Oy:n osakkeita. Ilmoituksen mukaan Pielaveden kunnan saanto perustuu Pielavesi-Keitele kansanterveystyön kuntayhtymän purkamiseen. IS-hankinta Oy:n hallitus tiedustelee osakkeenomistajien halukkuutta lunastaa kyseinen osake. Jälj. konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen ja talousjohtaja Heikki Nuutinen. 1979/2013 Pohjois-Savon liiton maakuntajohtajan päätöspöytäkirja koskien laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajan valintaa Nilsiä Lastulahti-Hipanniemi, Reittiö ja Sänkimäki-Saarvonmäki hankealueille. Jälj. tietohallinto.

29 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) /2013 Pohjois-Savon liiton maakuntajohtajan päätöspöytäkirja koskien laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajaan valintaa Kuopio Talvisalo hankealueelle. Jälj. tietohallinto. 2047/2013 Tuusniemen kunnanvaltuuston pöytäkirjanote koskien Koillis-Savon kuntien yhteistyösopimuksen raukeamista. Jälj. kehittämisjohtaja Heikki Helve. 2264/2013 Kaupungille on saapunut aluehallintoviraston päätös talous- ja velkaneuvonnan korvauksista vuonna Korvaus on Jälj. perusturvan palvelualue ja talous- ja strategiapalvelu. Sakupe Oy:n ilmoitus osakkeenomistajille lunastuksenalaisista saannoista. Jälj. konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen ja talousjohtaja Heikki Nuutinen. Kutsu VVO-yhtymä Oyj:n yhtiökokoukseen Jälj. konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen ja talousjohtaja Heikki Nuutinen. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 2/ Pohjois-Savon liiton kuntien edustajainkokouksen pöytäkirja 1/ Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen pöytäkirja 2/ Jälj. talous- ja strategiapalvelu. Pöytäkirjajäljennös paikallisneuvottelusta koskien paikallista virkaja työehtosopimusta hammaslääkärien ja hammashoitajien osallistumisesta hammashuollon yhteispäivystykseen, sopimuksen soveltaminen. Seuraavat pöytäkirjajäljennökset: - Kallaveden Työterveys Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja 1/ , - kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 1/ , - Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunnan kokouksesta 1/ , - Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan kokouksesta 1/ Seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue - hyvinvoinnin edistämisen johtaja 5/ (Kuopio-hallin vuokraus), :t 6-7/ (omatoimisen hyvinvoinnin palvelua, hankinta- ym. sopimukset), 4/ (lupa- ja ilmoitusasiat), 4/ (henkilöstöasiat), - kirjastotoimenjohtaja 3/ (muut asiat), 1/ (hankinta ym-. sopimukset), - museonjohtaja 1/ (vuokraus- ja varausasiat), - vs. museonjohtaja 1/ (taidehankinnat), - palvelupäällikkö 1/ (maksut), - teatterinjohtaja (muut asiat), Kaupunkiympäristön palvelualue - henkilöstö- ja talouspäällikkö 6/ (henkilöstöasiat), - kaupungininsinööri 1/ (vuokraus- ja varausasiat), 4/ (hankinta ym. sopimukset), - kaupunginmetsänhoitaja 1/ (vuokraus- ja varausasiat),

30 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) kaupunginpuutarhuri 1 / (muut asiat), - kiinteistöasiamies :t 29-37, 41-43, 45/ (vuokraus- ja varausasiat), - kiinteistöinsinööri :t 3-5/ (tonttijako ja tonttijaon muutos), 8/ (osoitenumerointi), - kiinteistöjohtaja :t 4-5/ (muut asiat), - kunnossapitopäällikkö :t 21-24, 27-28/ (lupa- ja ilmoitusasiat), :t 16-30/ (vuokraus- ja varausasiat), 1/ (hankinta ym. sopimukset), 21/ (vuokraus- ja varausasiat), - lakimies 1/ (vahingonkorvaukset), 3/ (vahingonkorvaukset S), - paikkatietoinsinööri :t 3-4/ (lupa- ja ilmoitusasiat), - tonttipäällikkö :t 300/ , :t 43-47, 49, 51-52/ (vuokraus- ja varausasiat), - yksityistiesihteeri :t / (avustukset), Kasvun ja oppimisen palvelualue - iltapäivän suunnittelija :t 1-2/ (oppilasasiat S), - kasvun ja oppimisen tuen johtaja :t 6-7/ (henkilöstöasiat), - perusopetusjohtaja :t 10, 13-15/ (henkilöstöasiat), 2/ (oppilasasiat), 8/ (muut asiat), - perusopetuspäällikkö :t 7-12/ (henkilöstöasiat), - Rajalan koulun rehtori :t 1-2/ (oppilasasiat), 1/ (oppilasasiat S), :t 1-8/ (henkilöstöasiat), - Snellmanin koulun rehtori 1/ (oppilasasiat), Konsernipalvelu - kansliasihteeri :t 1-3/ (muut asiat), - palvelualuejohtaja 1/ (hankinta- ym. sopimukset), :t 15-16/ (henkilöstöasiat), - talousjohtaja 4/ (muut asiat), 7/ (maksut), 2/ (maksut S), - yleiskaavajohtaja :t 8-12/ (lupa- ja ilmoitusasiat), Kuntatekniikkaliikelaitos - rakentamispäällikkö 1/ (hankinta- ym. sopimukset), - toimitusjohtaja :t 4, 6-9/ (henkilöstöasiat), - ylläpitopäällikkö 1/ (hankinta- ym. sopimukset), Perusturvan palvelualue - lastensuojelupäällikkö 5/ (henkilöstöasiat), Savo-Pielisen jätelautakunta - palvelupäällikkö 77/ (jätehuolto), Tilakeskus - kiinteistöpalvelupäällikkö 5/ (hankinta- ym. sopimukset), - konserniohjauspäällikkö 1/ (vuokraus- ja varausasiat), :t 2-3/ (hankinta ym. sopimukset), - rakennuttaja :t 2-5/ (hankinta- ym. sopimukset), - rakennuttajapäällikkö :t 5-7/ (hankinta- ym. sopimukset), - suunnittelupäällikkö :t 11-12/ (liikenneasiat), Vetovoimaisuuden palvelualue - elinkeinojohtaja :t 3-5/ (elinkeinoasiat).

31 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) 125 Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kh:n käsiteltäväksi. hyväksyy yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

32 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Muutoksenhakuohje Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (113, , ) Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Postiosoite PL KUOPIO Käyntiosoite Tulliportinkatu 31 Puhelin Faksi Sähköposti Virka-aika talviaikaan , kesäaikaan Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

33 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (33) Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-15:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 1/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Lautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A Saapuvilla olleet jäsenet Ilmari Hartikainen,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (10) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:50-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 14/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 Risteilyalusten kiinnitys- ja irrotuspalvelun hankinta, option käyttöönotto 2014 HEL 2014-006728 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa matkustajasatamat,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:30 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2 krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2011 Aika Tiistai 1.3.2011 klo 16.30-17.30 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 180 Globe Hope Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Mannerheimintie 22-24 HEL 2016-008073 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 8/ (12)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 8/ (12) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 8/2015 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-18:10 Paikka Itkonniemen vesilaitos, Itkonniemenkatu 81 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Liikuntavirasto 12/2015 Sisäliikuntapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 24 Kisahallin kuntosalilaitteiden hankkiminen HEL 2015-005665 T 02 08 01 00 Päätös Liikuntavirasto käynnisti julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) mukaisen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2014 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2014 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 35 HKL-Raitioliikenteen tasonmittalaitteen uudelleenrakentaminen HEL 2014-014011 T 02 08 01 01 Päätös päätti, että HKL-Raitioliikenteen tasomittauslaitteen uudelleenrakentaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (9) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (13) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (13) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00-15:35 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Veijo Karkkonen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 19 SSV:n Teknonet -yhteyksien kahdennus, tilauksen korotus HEL 2015-003671 T 08 00 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti korottaa Netcontrol Oy:n aiempaa tilausta, SSV:n

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä

Kokouskutsu. Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä Kokouskutsu Nilsiän ja Kuopion kaupunkien kuntaliitosselvityksen poliittinen ohjausryhmä AIKA: Maanantai 28.11.2011 klo 17.30 - PAIKKA: Kuopion kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tulliportinkatu

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (16) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (16) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-18:00 Paikka Kaupungintalo, kabinetti Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Veijo Tirkkonen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (15) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (15) Kaupunginhallitus Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (15) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Neeta Röppänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 53 Edustus: 16th International Conference on Organized Molecular Films Helsingissä 25. - 29.7.2016 HEL 2016-004114 T 00 04 03 Päätös Päätöksen perustelut Vs.

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 180 Asianro 7093/10.00.02.00/2015 Tarjousten perusteella myytävät omakotitontit Julkulassa sekä Saaristokaupungin Lehtoniemessä ja Rautaniemessä Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 49 Liikennelaitos -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä vuonna 2016 HEL 2016-003455 T 01 02 03 01 Päätös päätti ottaa liitteessä 1 olevan tulospalkkiojärjestelmän

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Omistajaohjausjaosto. Pekka Kantanen, puheenjohtaja Neeta Röppänen Tapio Tolppanen Harri Auvinen

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Omistajaohjausjaosto. Pekka Kantanen, puheenjohtaja Neeta Röppänen Tapio Tolppanen Harri Auvinen Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:30-14:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 24/2014 Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 24/2014 Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 78 Helsinki-lisä hakemus Y543 HEL 2014-013835 T 02 05 01 00 Päätös Kulttuuriosuuskunta Partuuna on hakenut Helsinki-lisää henkilön ********** palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Liikuntaneuvosto 27.08.2009 AIKA 27.08.2009 klo 15:00-16:15 PAIKKA Ruuhijärven virkistyskalastuskeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 13 12.1.2015 5 Asianro 3209/00.00.01.00/2014 Maaningan edustajat Kuopion kaupungin toimielimissä historia Kaupunginhallitus 12.1.2015 13 Maaningan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 191 Oulun Rakennusteho Oy:n vuokrasopimuksen irtisanominen Länsisatamassa HEL 2015-000150 T 10 01 01 04 S0120-324 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokrauspäätös Vuokralainen

Lisätiedot