Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 29.4.2015 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 4/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (17) 103 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Ahtikari Markku Haapamäki Jaakko Hakala Hanna Heimonen Taisto Hutri Yrjö Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Pietilä Nina Paananen Eeva-Liisa Rantala Kyllikki Valtonen Mika Virtanen Marja-Leena puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Karhunen Tuula Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri hautaustoimen päällikkö ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Taisto Heimonen Yrjö Hutri

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 109. Kokouksen avaus 110. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 111. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 112. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 113. Seurakunnan ympäristöohjelma Rippikoululeirien pitopaikkojen hankinta v ja Rippikoulutyön vuosisuunnitelma Edustajan valinta Nuorten Keskus ry:n vuosikokoukseen Palvelutiimin kehittämispäivät opintomatkana Lontooseen Toimintakertomuksen täydennykset 119. Tampereen IT-yhteistyöalueen tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastus 120. Tilintarkastajan raportti tilikauden 2014 tarkastuksesta 121. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta Jäsen 360 hankkiminen Hyvinkään seurakuntaan 123. Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 124. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 125. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 126. Muita asioita 127. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 581 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 111 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Yrjö Hutri ja Hannele Karppinen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Hannele Karppisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Taisto Heimonen, muuten ehdotus hyväksyttiin. 112 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkoneuvosto Seurakunnan ympäristöohjelma (Husso) Kirkkoneuvoston asettama, ympäristödiplomin uusintaa valmisteleva työryhmä, on päivittänyt seurakunnan ympäristöohjelman työalojen laatimien tavoitteiden mukaisesti. Työryhmän puheenjohtajana toimii Sinikka Ala- Paavola. Muita jäseniä ovat Pirkko Ojala, Leena Vilkka, ympäristövastaava Markku Husso, työaloja edustavat kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen, toimistosihteeri Titta Laine, ruokapalvelusta Elina Salmi, julistuksesta Jouni Laine, kasvatuksesta Outi Korppinen sekä palvelusta Maria Kahra. Työryhmä kutsui Risto Nihtilän päivittämään vuonna 2010 laatimansa ympäristöselvityksen koosteen. Uudessa ympäristöohjelmassa otetaan huomioon kaikki seurakunnan työalat. Ympäristöohjelman tavoitteena on kehittää seurakunnan ja sen työalojen ympäristötyötä niiltä osin, kuin siihen on havaittu tarvetta olevan. Ympäristöohjelma on liitteenä 1. Ohjelmaan on otettu uusia tavoitteita jo saavutettujen tavoitteiden tilalle. Uudet kohdat on merkitty havainnollistamisen vuoksi punaisella tekstillä. Osa vanhoista tavoitteista on säilytetty ohjelmassa edelleen, koska ne eivät kaikilta osin toteutuneet ja osan todettiin olevan pitkäjänteistä työtä vaativia. Ympäristöohjelmaa laadittaessa on päivitetty myös ympäristökasvatussuunnitelma. Suunnitelma on liitteenä 2. Ympäristökasvatussuunnitelma on julistus-, kasvatus- ja palvelutiimien yhteistyönä päivittämä, ympäristövastuullista toimintaa ohjaava sisäinen työväline. Uutena asiana diplomin uusinnassa on seurakunnan hiilijalanjäljen laskeminen. Tuloksen tiivistelmä on liitteenä 3. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä on päivittänyt ympäristödiplomiin vaadittavan pisteytyksen. Seurakunnan tulee vaadittujen minimikriteerien lisäksi saada vähintään 100 lisäpistettä. Päivitetyn laskelman perusteella pisteitä kertyisi 242. Pisteytys on liitteenä 4. Tuomiokapitulin nimeämä auditoija tarkistaa pisteytyksen. Ympäristödiplomin auditointipäiväksi on sovittu Hyväksytään ympäristöohjelma vuosiksi Merkitään tiedoksi päivitetty ympäristökasvatussuunnitelma, seurakunnan saama alustava pisteytys sekä hiilijalanjäljen laskentatulos. Lähetetään päivitetyt ympäristöohjelma, pisteytys, ympäristökasvatussuunnitelma sekä hiilijalanjälkilaskuri Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämälle auditoijalle ympäristödiplomin auditointia varten. Markku Husson suorittaman esittelyn ja keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

5 Kirkkoneuvosto Rippikoululeirien pitopaikkojen hankinta vuosiksi 2016 ja 2017 (Lätti) Rippikoululeirien pitopaikat kilpailutettiin vuonna 2013 vuosiksi 2014 ja Leiripaikkoina on käytetty pääosin vakiintuneita leirikeskuksia, jotka ovat käytännön kokemusten perusteella osoittautuneet toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvin rippikoulutyöhön sopiviksi. Keväällä 2015 rippikoulupastori Paula Kallio on valmistellut vuosien 2016 ja 2017 leiripaikkojen hankintaa. Tavoitteena on ollut jatkaa pidempijaksoista, kahden vuoden sopimuskausiin perustuvaa varaamista ja samalla varmistaa toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä lopputulos. Tarjouspyyntö (liite 5) on kohdistettu vakiintuneille yhteistyökumppaneille. Rippikoulutyön seurakunnan ulkopuolelta hankittuihin majoitus- ja ravitsemuspalveluihin käytetään noin euroa vuodessa, lisäksi oman leirikeskuksen palveluja käytetään noin euron arvosta. Liitteessä 6 on yhteenveto saaduista tarjouksista. Tarjousten hintataso on noin euroa/leiri. Purjehdusleirin hintataso on selvästi korkeampi, mutta leiriltä peritään myös korkeampi leirimaksu. Erillisenä liitteenä tiedoksi vuoden 2014 rippikoulutyön leirikohtaiset toteutuneet tuotot ja kulut. Hankitaan rippikoulutyön vuosien rippikoululeirien leirikeskuspalvelut liitteen 6 yhteenvedossa eritellyiltä yhteistyökumppaneilta tarjousten mukaisin ehdoin. Hankinnan arvo on noin euroa. Rippikoulutyö valitsee myöhemmin purjehdusleirin leirikeskusosuuden pitopaikan. Hankitaan leirikeskuspalvelut vuodelle 2017 samoilta tarjoajilta muilta osin, mutta yhden talvileirin pitopaikka päätetään myöhemmin. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Rippikoulutyön vuosisuunnitelma 2015 Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan rippikoululeirien pitopaikat v rippikoulupastori Paula Kallion esityksen mukaisesti. Rippikoulun ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen toimintasuunnitelman ja rippikoulutyön vuosisuunnitelman sekä taloussuunnitelman. Jokaisesta yksittäisestä rippikoulusta laaditaan erillinen toteutussuunnitelma. Rippikoulun ohjesäännön 2 mukaan rippikoulutyön vuosisuunnitelmasta tulee käydä ilmi rippikoululaisten arvioitu kokonaismäärä, rippikouluryhmien lukumäärä, rippikoulumuodot, yksityisrippikoulut ja erityisrippikoulut. Siinä tulee myös olla nimettynä rippikouluista vastaavat papit ja leirien turvallisuusvastaavat, ryhmien muut ohjaajat, käytettävät oppikirjat, päivärippikoulujen ja leirien ajankohdat ja paikat, konfirmaatioiden ajankohdat ja paikat sekä yhteydet seurakunnan muuhun toimintaan ja rippikoululaisten perheisiin. Ohessa liitteenä 7 on vuoden 2015 rippikoulutyön vuosisuunnitelmaan liittyen rippikouluryhmien lukumäärä, rippikoulumuodot, erityisrippikoulut, rippikouluista vastaavat papit, ryhmien muut ohjaajat, rippikoulujen ja konfirmaatioiden ajankohdat sekä turvallisuusvastaavat. Merkitään liitteen 7 mukainen rippikoulutyön vuosisuunnitelma tiedoksi. Rippikulutyön vuosisuunnitelma merkittiin tiedoksi.

7 Kirkkoneuvosto Edustajan valinta Nuorten Keskus ry:n vuosikokoukseen Nuorten Keskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Yhden hinnalla Kirkon Nuorisopäivien yhteydessä Tampereella lauantaina klo 10. Vuosikokoukseen tulee ilmoittautua 4.5. mennessä. Nimetään seurakunnan edustaja Nuorten Keskus ry:n vuosikokoukseen Tampereelle. Päätettiin, että tällä kertaa Nuorten Keskuksen vuosikokoukseen ei lähetä edustajaa. 117 Palvelutiimin kehittämispäivät opintomatkana Lontooseen Diakoniatyöntekijät ja palvelun kolme pappia, yhteensä 11 henkilöä, ovat suunnitelleet opintomatkaa Lontooseen Opintomatka on ollut diakoniatyöntekijöiden ja diakoniapastorin osalta esillä diakonian toimintasuunnitelmassa 2015 nimikkeellä Palvelutyön kehittämispäivät kotimaassa tai muualla EU:n alueella (diakoniatyöntekijät, diakoniasihteeri ja diakoniapappi). Taloushallinnon ohjeiden mukaan ulkomaanmatkoihin on haettava kirkkoneuvoston päätös. Edelleen ohjeen mukaan ulkomaan matkoilta maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen enimmäispäiväraha, ellei erikseen päätetä alemmasta päivärahasta (esim. koulutusmatkat tai osittain retkiluontoiset matkat). Diakoniasihteerin ja palvelun vastuukappalaisen allekirjoittamassa anomuksessa, liite 8, pyydetään, että palvelutiimi voisi toteuttaa kehittämispäivät opintomatkana Lontooseen Liitteessä on kirjattu myös matkan tavoitteet ja päiväkohtainen ohjelma. Diakoniatyöntekijöiden ja diakoniapapin osalta kulut ylittävät budjettiin varatun määrärahan, euroa ja päivärahat 486 euroa, noin euroa. Liitteessä on selvitetty, mistä lisätarve katetaan. Vastuukappalaisen ja yhteiskuntatyön papin osalta anomuksessa todetaan, että kulut, euroa, maksetaan palvelun yhteisistä sekä yhteiskuntatyön määrärahoista. Kirkkoneuvosto hyväksyy palvelutiimin kehittämispäivät opintomatkana Lontooseen esityksen mukaisesti.

8 Kirkkoneuvosto Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi palvelutiimin opintomatkan Lontooseen esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto kehottaa tiimiä ennen syksyn matkaa tapaamaan Medialähetys Sanansaattajien vapaaehtoistoiminnan johtajan Mervi Viuhkon, jolla on asiantuntemusta mm. Englannin anglikaanikirkon vapaaehtoistoiminnasta, sen koordinoimisesta ja johtamisesta. Viimeisimmän opintomatkansa Englantiin hän on tehnyt marraskuussa 2014 ja voi antaa vinkkejä diakoniatiimin matkalle. Kirkkoneuvosto toivoo myös raportin matkasta. 118 Toimintakertomuksen täydennykset (Lätti) Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta Erillisenä liitteenä on toimintakertomuksen kappale 1.1. (kirkkoherran katsaus) ja kuvaliitteet, jotka valmistuivat ko. kokouksen jälkeen. Merkitään liitteet tiedoksi. Merkittiin liitteet tiedoksi. 119 Tampereen IT-yhteistyöalueen tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastus (Lätti) Kirkkohallitus on antanut erilliset ohjeet IT-alueiden tietoturvan tarkastamisesta. Liitteenä 9 on KPMG:n suorittama Tampereen IT-yhteistyöalueen tietoturvatarkastusraportti Raportti on toimitettu seurakunnan tilintarkastajille muun tarkastustyön yhteydessä. Merkitään tietohallinnon tietoturvallisuuden tarkastusraportti tiedoksi. Tietohallinnon tietoturvallisuuden tarkastusraportti merkittiin tiedoksi.

9 Kirkkoneuvosto Tilintarkastajan raportti tilikauden 2014 tarkastuksesta (Lätti) Tilintarkastajat jättivät seurakunnalle erillisen raportin tilikauden 2014 tarkastuksesta (liite 10). Raportti sisältää selostuksen tilikauden tarkastuksen tuloksista ja sisällöstä sekä tilintarkastajien tekemät havainnot ja suositukset kehitettävistä tai hoidettavista asioista. Tilintarkastajien kirjaamat ehdotukset ja korjausta vaativat asiat tarkastusraportissa olivat seuraavat: 1. Oikaisuvaatimusohjeita puuttui eräiden johtokuntien pöytäkirjoista ja hallintoelimet eivät ole käsitelleet oikaisuvaatimusohjeita kokousasiana. 2. Hautaustoimen katteen kehitystä suositeltiin tarkastelemaan myös ilman krematoriopalvelujen tuloja. 3. Tilinpäätöksen sisältöön liittyvät suositukset ja muutostarpeet: - muutostilanteissa edellisen tilikauden vertailutietoja tulisi korjata muutosta vastaavasti, jotta tilinpäätöksestä käy ilmi tuotto-, ku-lu-, saamis- tai velkaerän todellinen muutos - vesihuollon liittymismaksu tulee kirjata saamisiin, koska se palautetaan palveluiden käytön lakatessa - rahoitusarvopapereiden tiliryhmään on kirjattu kaksi (sijoitusluontoista/määräaikaista) pankkitiliä, jotka tulee siirtää tiliryhmään Rahat ja pankkisaamiset. Merkitään tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja tiedoksi. Tilintarkastajien ehdotukset ja korjausta vaativat asiat otetaan huomioon seuraavasti: 1. Oikaisuvaatimusohje käsitellään kirkkoneuvostossa alkaen kokousasiana. Muille hallintoelimille annetaan toukokuussa 2015 ohje oikaisuvaatimusohjeen käsittelystä. 2. Hautaustoimen katteen kehitystä tarkastellaan jatkossa talousarviossa ja toimintakertomuksessa myös ilman krematoriopalvelujen tuloja. 3. Tilinpäätöksen sisältöön liittyvät suositukset ja muutostarpeet: - jatkossa tilinpäätöksen rakenteen muutostilanteissa edellisen tilikauden vertailutietoja korjataan muutosta vastaavasti, jotta tilinpäätöksestä käy ilmi tuotto-, kulu-, saamis- tai velkaerien todelliset muutokset - vesihuollon liittymismaksu on siirretty saamisiin, koska se palautetaan palveluiden käytön lakatessa - rahoitusarvopapereiden tiliryhmään aikaisemmin kirjatut kaksi (sijoitusluontoista/määräaikaista) pankkitiliä on siirretty tiliryhmään Rahat ja pankkisaamiset. Merkittiin tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja tiedoksi. Tilintarkastajien ehdotukset ja korjausta vaativat asiat otetaan huomioon esityksen mukaisesti.

10 Kirkkoneuvosto Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta (Lätti) Seurakunnan tilintarkastajat antavat tilintarkastuskertomuksen seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta tilikaudelta (erillinen liite). Alkuperäinen tilintarkastuskertomus säilytetään arkistossa III Ffe:1. Tilintarkastajat esittävät 1) tilinpäätöksen hyväksymistä 2) vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Kirkkoneuvosto määritteli kokouksessaan tilivelvollisiksi kirkkolain 15 luvun 3 :n kohtien 1-3 perusteella: - kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet ja esittelijät sekä - seuraavat viranhaltijat: kirkkoherra, vastuukappalaiset, rippikoulupastori, aluetyöstä vastaava pastori, johtava kanttori, johtava lapsityönohjaaja, nuorisosihteeri, diakoniasihteeri, johtava sairaalasielunhoitaja, johtava perheneuvoja, johtava tiedottaja, hallintosihteeri, talousjohtaja, hautaustoimen päällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Erillinen liite: kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tilivelvollisuutta ja tilintarkastusta koskevat säädökset (KL 15 luku 3-5 :t ja KJ 15 luku 7-9 :t). Tilintarkastuskertomus tilikaudelta on erillisenä liitteenä. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi 2) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 1) Merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi. 2) Käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta

11 Kirkkoneuvosto Jäsen 360 hankkiminen Hyvinkään seurakuntaan Jäsen 360 on Kotimaa Oy:n toteuttama tutkimus suomalaisten seurakunta- ja kirkkosuhteesta. Hankkeessa ovat olleet mukana Kirkon Tutkimuskeskus, TNS-Gallup ja Fonecta. Se on laajimpia maassamme koskaan toteutettuja segmentointihankkeita ja seurakunnan työn kannalta se mahdollistaa syvemmän tutustumisen ja analyysin oman alueen asukkaiden osalta. Seurakunnan käyttöön jäsen 360 tuo tutkimustulokset havainnollisessa muodossa: 1) yksityiskohtaisen näkymän oman alueen segmenttijakaumaan asuinalueittain 2) tarkan kuvauksen segmenttien elämäntavasta 3) vastauksia satoihin elämäntapaa ja kirkkosuhdetta kuvaaviin muuttujiin. Jäsen 360 -palvelut ovat jäsentietoa ja sen hyödyntämistä seurakunnan strategiassa ja arkityössä. Lisäksi ne ovat viestinnän asiantuntijapalveluja kuten verkkoviestinnän suunnittelu-, tuki- ja toteutuspalveluita. Viestinnässä jäsen 360 antaa hyvän välineen arkityötä ajatellen. Hanketta on esitelty esimiespalaverissa ja strategiatyön ohjausryhmä kokouksessaan otti puoltavan kannan sen hankkimiseen seurakuntaamme. Sitä tullaankin hyödyntämään mahdollisimman paljon strategian tekemisessä. Kotimaa Oy:n tekemä tarjous on liitteenä 11. Hanketta ei ole budjetoitu tälle vuodelle, mutta se voidaan rahoittaa yleisen seurakuntatyön varoista. Hankitaan Hyvinkään seurakuntaan jäsen 360 tarjouksen mukaan ja rahoitetaan se yleisen seurakuntatyön varoista. Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano KL 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Tuomiokapituli ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen (KL 10:6 ). Seurakunnan viranomaisen päätös, jota ei ole alistettava, voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei siitä valittaminen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jollei viranomainen, jolle valitus on tehty, kiellä täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi. Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kirkkohallituksen tai kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, ei saa panna täytäntöön ennen kuin on selvitetty, ettei asiaa siirretä (KL 25:1 1-2). Edellinen kirkkovaltuuston kokous on ollut Hyväksytään kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. Hyväksyttiin kirkkovaltuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano. 124 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 9/ Kansallinen veteraanipäivä Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/ Työaikakokeilun palautelomake Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi.

13 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista 13 15/ Ehtoollisenjako-oikeudet konfirmaatiomessuun Talousjohtaja Jouni Lätin vuosilomamuutos 15. Papiston ja muiden kirkkoherran alaisten työntekijöiden sekä talousjohtajan vuosilomat lomakaudella 2015 Talousjohtajan päätösluettelon asialista 12 44/ Määräaikainen työsopimus, Latostenmaa 13. Irtaimistoluettelosta poistettava kalusto ja laitteet , lisäpoisto 14. Määräaikainen työsopimus, Kananen 15. Määräaikainen työsopimus, Kumpulainen 16. Ravitsemustyöntekijä Ville Latostenmaan palkkaus sairauslomasijaisuuden hoidon ajalta Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Lindholm 18. Ravitsemustyöntekijä Irene Keskitalon (tarvittaessa tuleva) palkan määrittely 19. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Helenenkatu B 20. Keittäjän ja määräaikaisen ravitsemustyöntekijän valinta 21. Sääksin monitoimiuunin hankinta 22. Ravitsemustyöntekijä Ville Latostenmaan palkkaus emännän sijaiseksi Status-palkanlaskenta- ja henkilöstöhallintotietojen konversiokoulutus Kytäjän kirkon johtoalueen käyttöoikeussopimus 25. Rahavarojen sijoituspäätös 26. Päätös vuosidonnaisesta palkanosasta, Markki 27. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Korppinen 28. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Hagel 29. Asuinhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu B Määräaikainen työsopimus, Koskela 31. Määräaikainen työsopimus, Mustonen 32. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen, Laine 33. Vuosilomasuunnitelman ja vuosilomajärjestyksen hyväksyminen väliselle ajalle 34. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Hautapelto 35. Rahavarojen sijoituspäätöksiä 36. Erityisammattimiehen valinta Rauhannummen hautausmaalle 37. Varhaiskuntoutuksen seurantakurssi Laine 38. Määräaikainen työsopimus, Piiroinen 39. Keittäjä Marja Hokkasen irtisanoutuminen lukien 40. Helenenkadun asuinkerrostalon laajakaista- ja kaapeli-tv ratkaisun hankkiminen

14 Kirkkoneuvosto Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Skinnari 42. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Kujala 43. Lomarahavapaat ja säästövapaat vuonna Virkavapauden myöntäminen, Petlin Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 126 Muita asioita Seurakunnan isännöimä pesäpallo-ottelu Seurakunta isännöi Tahko-Alajärvi pesäpallo-ottelua Pihkalassa tiistaina Ottelu on Tahkon 100-vuotisjuhlaottelu, joka televisioidaan. Seuraavat kokoukset 2015 Kirkkoneuvosto ma (huom! päivän muutos), 17.6., 26.8., 23.9., , 4.11., , Kirkkovaltuusto ke 3.6., ke ja ke Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Valitusosoitus annettiin liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisena. Kokous päätettiin virteen 397.

15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 127 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , , , Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , 117, 122 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä , 117, 122 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

16 Kirkkoneuvosto VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan jäsen sekä kirkkoneuvosto. Pykälät Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, HELSINKI Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kotikyläntie 3, ESPOO Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: (09) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, HELSINKI) Telekopio: (09) Sähköposti: Valituskirjelm ä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

17 Kirkkoneuvosto Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (22) 46 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.2.2011 klo 17.15 19.15 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 23.4.2012 klo 17.15 21.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 269 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.12.2009 klo 17.15 19.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 10/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(18) 232 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.11.2009 klo 17.15 19.20 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 13/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 260 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00 Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot