Kokousaika To klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika To 1.9.2011 klo 15.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika To klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj Jaakko Alamattila II vpj Berit-Ellen Juuso j Ulla Keinovaara j Kari Kotavuopio j Katja Haimakka j Satu-Marja Eira-Keskitalo Birgitta Eira kvalt pj kvalt I vpj Muut saapuvilla olleet Pentti Keskitalo esittelijä Leni Karisaari pöytäkirjanpitäjä Mikko Kärnä kehittämispäällikkö (klo ) Elina Vammavaara Enontekiön Kehitys Oy toimitusjohtaja (klo ) Asiat: Pöytäkirjan allekirjoitus Sari Keskitalo Leni Karisaari puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pl. :t 190,206 pl. 193 Antti Tonteri Pentti Keskitalo puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 190, Pöytäkirjan tarkastajat Antti Tonteri Berit-Ellen Juuso pl. 190, 206 Jaakko Alamattila :t 190, 206 Pöytäkirja on klo nähtävänä Enontekiön kunnanvirastolla

2 Kunnanhallitus ASIALISTA 186 Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen 187 Enontekiön erälukio 188 Valtuutettu Markku Korkalon luottamustoimet 189 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän purkaminen ja lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutos 190 Hetta Hiihtomaa Oy:n talouden tervehdyttäminen 191 Ajoneuvojen hankinta Enontekiön kuntaan 192 Määrärahan siirto luppokodin kalustohankintoihin 193 Lausunnon antaminen Rovaniemen Hallinto-oikeudelle 194 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostaminen 195 Tilusvaihtosopimuksen hyväksyminen 196 Saatavien poistaminen myyntireskontrasta ja kirjaaminen luottotappioksi 197 Metsähallituksen lausuntopyyntö maanvuokrahakemuksesta 198 Varhaiskasvatusohjaajan irtisanoutuminen 199 Varhaiskasvatusohjaajan viran täyttäminen 200 Sivistysosaston osastopäällikön nimeäminen 201 Kehittämispäällikön määräaikaisen viran vastaanottaminen ja palkkauksen vahvistaminen 202 Ely-keskuksen tarjous Hetan tontteista 203 Täyttölupa, sivistystoimi 204 Lautakuntien ja muiden kunnan toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 205 Ilmoitusasiat 206 Kiinteistöluovutusilmoitukset / kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen 207 Kunnanjohtajan ilmoitusasiat 208 Kunnanhallituksen nimeämien toimielin- ja kokousedustajien suulliset raportit kokouksista 209 Kunnanhallituksen jäsenten esille ottamat asiat 210 Täyttölupa, sosiaalitoimi 211 Lapin liiton lausuntopyyntö lapin sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshankkeen loppuraportista 212 Täyttölupa, sosiaalitoimi 213 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten 214 täyttölupa, sosiaalitoimi 215 Lausunnon antaminen Ely-keskukselle Tuomo Syväjärven poikkeamishakemuksesta

3 Kunnanhallitus Khall 186 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä seitsemäntenä päivänä kokouksesta klo Mikäli ao. päivä ei ole arkipäivä, pidetään pöytäkirja nähtävillä seitsemättä päivää seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekirjoittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia, tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan. Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta, tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisiä ja joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. Ehdotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo mennessä. Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestyksen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Tonteri ja Berit-Ellen Juuso. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen jaetuilla lisäpykälillä täydennettynä. Antti Tonteri saapui kokoukseen klo

4 Kunnanhallitus Khall 187 ENONTEKIÖN ERÄLUKIO Liitteenä alustava projektikuvaus ja suunnitelma. (LIITE 13) Käsittely: Kehittämispäällikkö Mikkö Kärnä kävi läpi hallituksen jäsenille jaetun suunnitelman. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää lukion nimen muuttamista Enontekiön Erälukioksi. Edellä mainitulta pohjalta opetussuunnitelman muutostyö käynnistetään välittömästi ja pyritään toteuttamaan muut asiakirjassa esitetyt toimenpiteet. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus Khall 188 VALTUUTETTU MARKKU KORKALON LUOTTAMUSTOIMET Edesmennyt valtuutettu Markku Korkalo on valittu valtuustokaudelle seuraaviin luottamustehtäviin: - Kunnanvaltuusto, jäsen, II varapuheenjohtaja - Tekninen lautakunta, jäsen - Tunturi-Lapin Kehitys Oy:n valtuuskunta, jäsen - Petovahinkojen arviointilautakunta, jäsen - Käräjäoikeuden lautamies - Maaoikeuden uskottu mies - Poliisin neuvottelukunta, varajäsenen Kuntalain 11 :n 2 mom.: Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. Suomen Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu on Hilkka Joki. Vaalilain 93 : Varavaltuutetut Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 :ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mukaisesti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. Keskusvaalilautakunnan tulee määrätä valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä uuden varavaltuutetun Hilkka Joen tilalle. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kunnanvaltuuston puheenjohtajan kutsun, kutsua varavaltuutettu Hilkka Joen varsinaiseksi valtuutetuksi tästä päivästä lukien. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään varavaltuutetun Hilkka Joen tilalle.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee edesmenneen Markku Korkalon tilalle valtuuston II varapuheenjohtajan ja jäsenen - tekniseen lautakuntaan - Tunturi-Lapin Kehitys Oy:n valtuuskuntaan - Petovahinkojen arviointilautakuntaan ja - Lapin käräjäoikeuteen lautamiehen - Maaoikeuteen uskotun miehen sekä - Poliisin neuvottelukuntaan varajäsenen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

7 Kunnanhallitus Khall 189 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat toimittaneet seuraavan kirjeen: "Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän purkaminen ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutos Pitkään vireillä ollut Lapin sairaanhoitopiirin ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymien yhdistyminen on yli kahden vuoden keskeytyksen jälkeen etenemässä. Lähetämme ohessa pöytäkirjanotteet Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymänhallituksen päätöksestä (Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen) sekä Kolpeneen palvelu keskuksen kuntayhtymän hallituksen päätöksestä (Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän purkaminen ja fuusiointi). Pyydämme, että jäsenkuntien valtuustot tekevät hallitusten ehdottamat päätökset - Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän purkamisesta lukien, - kuntayhtymän toiminnan siirtämisestä (uudelle) Lapin sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle lukien, - kunnanhallitusten valtuuttamisesta viimeistelemään ja täytäntöönpanemaan edellä mainitun päätöksen ja siihen perustuvat sopimukset liitteineen sekä - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutoksesta sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymäksi alkaen (Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin osalta tulee hyväksyä vastaavat perussopimuksen muutokset). Valtuuston päätös Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän purkamisesta tulee tehdä ehdollisena, koska purkaminen edellyttää lisäksi, että valtioneuvosto hyväksyy erityishuoltolain 6 :n mukaisesti muutoksen erityishuoltopiirien aluejakoon. Valtuuston päätös Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutoksesta tulee niin ikään tehdä ehdolla, että Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät Kolpeneen kuntayhtymän purkamisesta sekä toiminnan ja tehtävien siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja valtioneuvosto hyväksyy tarvittavan muutoksen erityishuoltopiirien aluejakoon. Ehdotettujen valtuustojen päätösten yksityiskohdat ilmenevät tarkemmin kuntayhtymien hallitusten päätöksistä. Pyydämme, että jäsenkunnat toimittavat pöytäkirjanotteet valtuustojensa päätöksistä molemmille kuntayhtymille ja että asia

8 Kunnanhallitus käsitellään kuntien valtuustoissa mahdollisuuksien mukaan syyskuun loppuun mennessä." Liitteenä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän nykyiset perussopimukset ja ehdotetut muutokset Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimukseen, sopimus Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän purkamisesta ja fuusiosopimus Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän liittämisestä Lapin sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymään. (LIITTEET 1-5) Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän purkamisen lukien purkamissopimuksen ehtojen mukaisesti ja kuntayhtymän toiminnan siirtämisen Lapin sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle lukien fuusiosopimuksen ehtojen mukaisesti, ehdollisena siten, että päätösten voimaantulo edellyttää, että valtioneuvosto on hyväksynyt erityishuoltolain 6 :n mukaisesti muutoksen erityishuoltopiirien aluejakoon. Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen viimeistelemään ja täytäntöönpanemaan edellä mainitun päätöksen ja siihen perustuvat sopimukset. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Lapin sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutoksen Lapin sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymäksi. Mikäli Kolpeneen palvelu keskuksen kuntayhtymän purkaminen ei toteudu vuoden vaihteessa , Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutos raukeaa ja nykyinen perussopimus pysyy voimassa. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus Khall 190 HETTA HIIHTOMAA OY:N TALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN Hetta Hiihtomaa Oy:n hallitus on todennut, että se ei pysty suoriutumaan tämän vuoden maksuistaan ilman kunnan apua. Erääntyneitä laskuja on n ja lainan erääntyneet lyhennykset ja korot sen lisäksi. Lisäksi toiminta vaatii pieniä huolto- ja remontointitoimenpiteitä kesän 2011 aikana. Kokonaistoimintakulut, erääntyneet maksut huomioon ottaen v 2011 osalta ovat noin , josta voidaan vähentää ELY-keskukselta tulossa oleva investointituki. Kassavaje on siten n Hiihtomaan hallitus esittää vaihtoehtoisia tapoja ongelman ratkaisemiseksi: a) kunnanhallitus maksaa takaajana lainanlyhennyksen ja antaa Enontekiön Kehitys Oy.lle (Hiihtomaa Oy:n emoyhtiö) konserniavustusta edelleen Hetta Hiihtomaalle annettavaksi. b) kunnanhallitus antaa Enontekiön Kehitysyhtiölle konserniavustusta edelleen annettavaksi Hetta Hiihtomaalle c) kunnanhallitus myöntää Hetta Hiihtomaalle pitkäaikaista korotonta pääomalainaa Tilanteesta on keskusteltu yhtiön tilintarkastajan kanssa ja hän on kehottanut tarkistamaan esim. Kuntaliitosta, mikä olisi paras tapa kirjata avustus sekä annetun tuen mahdolliset vaikutukset ottaen huomioon, että Hiihtomaalla on myös yksityistä omistusta. Hiihtomaan hallitus lisäksi huomauttaa, että on epätodennäköistä, että yhtiö pystyy suoriutumaan joulukuun 2011 lainamenoista ilman avustusta taikka pitkäaikaisten lainojen lyhennyksistä pidemmälläkään aikavälillä. Hetta Hiihtomaa Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Elina Vammavaara esitteli Hetta Hiihtomaan tilannetta kunnanvaltuuston pitämässä talous- ja kehittämisseminaarissa. Yhtiön hallitus on laatinut talouden tervehdyttämissuunnitelman ja taloudenpitoa seurataan erittäin tarkasti. Tulevan tilikauden budjetti laaditaan syksyllä ja se esitellään myös kunnanhallitukselle. Toimintaa pyöritetään siten, että kuluja syntyy mahdollisimman vähän, mutta toiminta on mielekästä ja kehittyvää. Kunnanhallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt, että kunta maksaa erääntyneet lainan lyhennykset ja korot lainan takaajana ensitilassa ja että muilta osin Hetta Hiihtomaan taloustilanteen edellyttämät päätökset valmistellaan seuraavaan Enontekiön kunnanvaltuuston kokoukseen. Enontekiön kunta on aikaisemmassa päätöksenteossaan vahvasti sitoutunut Hetta Hiihtomaa Oy:n toiminnan varmistamiseen ja kehittämiseen. Vuonna 2007 kunta on siirtänyt hiihtomaa-aluetta

10 Kunnanhallitus koskevan vuokrasopimuksen sekä alueeseen liittyvät rakenteet (lumetusjärjestelmä, alueen sähköistys, naruhissi, maastotyöt ja muu infra) hallinnan ja omistuksen Enontekiön Kehitys Oy:n omistukseen ja hallintaan, Kehitys Oy on Hetta Hiihtomaa Oy:n perustamisen yhteydessä siirtänyt em. omaisuuden apporttina (osakepääomana) Hiihtomaa Oy:lle. Vuonna 2008 Enontekiön kunta on antanut omavelkaisen takauksen Hetta Hiihtomaa Oy:n :n lainalle. Vuonna 2010 Enontekiön kunta on antanut omavelkaisen takauksen Hetta Hiihtomaa Oy:n :n lainalle osallistunut :lla Hetta Hiihtomaa Oy:n osakeantiin. Takausten vastavakuutena on kiinnitykset Hiihtomaan vuokraoikeuteen ja alueen rakenteisiin ja laitteisiin. Hetta Hiihtomaa Oy:n pääosakas on Enontekiön Kehitys Oy, joten ne muodostavat yhdessä konsernin. Enontekiön kunta omistaa Enontekiön Oy:n 100%:sti ja kunta on myös Hetta Hiihtomaa Oy:n toiseksi suurin omistaja, joten Hetta Hiihtomaa Oy on myös osa Enontekiön kuntakonsernia ja siten myös kunnan ohjauksessa ja valvonnassa. Enontekiön kuntakeskuksen kehittämisen kannalta Hiihtomaa on katsottu merkittäväksi strategiseksi kohteeksi, joka monipuolistaa alueen matkailun oheistarjontaa ja samalla sillä on erityinen merkitys kunnallisena lähiliikuntapaikkana. Se tarjoaa uusia harrastusmahdollisuuksia enontekiöläisille nuorille ja koululaisille. Hiihtomaalla on merkitystä myös Enontekiön kunnan omistaman Pikkujyppyrän kaava-alueen markkinoinnin ja myynnin kannalta. Hetta Hiihtomaan talouden tervehdyttämisohjelma liitteenä. (LIITE 6) Ehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunta myöntää Enontekiön Kehitys Oy:lle toiminta-/ konserniavustusta, jolla Hiihtomaan toiminta loppuvuodeksi turvataan. Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta varaa Hetta Hiihtomaan toimintaa varten vuosiksi vuosittain tehtävän arvioinnin perusteella määrärahan. Käsittely: Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Elina Vammavaara kävi läpi tervehdyttämisohjelman. Sari Keskitalo (HL 28.1 kohta 5) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan I vpj Antti Tonteri. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jaakko Alamattila. Berit-Ellen Juuso esitti, että rahoitusta ei myönnetä. Kari Kotavuopio kannatti esitystä.

11 Kunnanhallitus Jaakko Alamattila ja Ulla Keinovaara kannattivat kunnanjohtajan esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, jossa päätösehdotusta kannattavat sanovat jaa ja Berit-Ellen Juuson ja Kari Kotavuopion kannattamaa esitystä kannattavat sanovat ei. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kunnanjohtajan ehdotus sai 3 ääntä (Alamattila, Keinovaara, Tonteri) ja vastaehdotus kaksi ääntä (Juuso, Kotavuopio) sekä 1 tyhjä-ääni (Haimakka). Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kunnanvaltuustolle, että Enontekiön kunta myöntää Enontekiön Kehitys Oy:lle toiminta-/ konserniavustusta, jolla Hiihtomaan toiminta loppuvuodeksi turvataan. Edelleen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta varaa Hetta Hiihtomaan toimintaa varten vuosiksi vuosittain tehtävän arvioinnin perusteella määrärahan.

12 Kunnanhallitus Khall 191 AJONEUVOJEN HANKINTA ENONTEKIÖN KUNTAAN Kunnassa on keskusteltu matkakustannusten vähentämisestä ja samassa yhteydessä mm. leasing-autojen ottamisesta kunnan henkilöstön käyttöön. Enontekiön kunta käytti rahaa kunnan työntekijöiden, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kilometrikorvauksiin vuonna 2010 n :a. Kilometreiksi muutettuna summa vastaa noin :tta kilometriä. Suurimmat yksittäiset ajot kunnassa syntyvät teknisellä osastolla sekä perusturva-osastolla. Kunnan kehittämispäällikkö Mikko Kärnän laatiman muistion ja laskelma mukaisesti (LIITE 7), omien autojen hankinnalla olisi saavutettavissa vuositasolla noin :n kustannussäästöt riippuen hankinnan jälkeen vielä syntyvistä kilometrikorvauksista ja ajoneuvojen tulevasta jälleenmyyntiarvosta. Em. laskelman perusteella omien autojen hankinta on perusteltua. Hallinto-osasto toteutettaisi valtuuston päätöksen jälkeen kilpailutuksen kunnanhallitukselle päätettäväksi, kun tarvittava ajoneuvomäärä ja ajoneuvotyyppi selviää; asiasta on pyydetty lausuntoa osastoittain. Lisäksi ajoneuvojen huoltopalvelut sekä polttoainehankinnat tulisi kilpailuttaa. Ajoneuvojen käytöstä, ajopäiväkirjojen pidosta ja autojen huoltamisesta laadittaisiin ohjeistus hallinto-osaston toimesta ennen ajoneuvojen käyttöönottoa. Kunnan yhteistoimintaryhmä kokoontuu ennen kunnanhallituksen kokousta käsittelemään asiaa. Ehdotus(kj): Annetaan kokouksessa. Käsittely: Keskustelun aluksi kehittämispäällikkö kävi läpi laskelmat. Puheenjohtaja totesi, että yhteistoimintaryhmässä osa liittojen edustajista oli sitä mieltä, että hankintaan ensin kolme autoa kokeiluluonteisesti ja osa kannatti tarvittavan määrän hankkimista. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että valmistelua autojen hankkimiseksi jatketaan. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan varataan :a ajoneuvojen hankintaa varten.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että valmistelua autojen hankkimiseksi jatketaan. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2011 talousarvion investointiosaan varataan :a ajoneuvojen hankintaa varten.

14 Kunnanhallitus Khall 192 MÄÄRÄRAHAN SIIRTO LUPPOKODIN KALUSTOHANKINTOIHIN Tekn. ltk / 52 Investointiin on Luppokodin keittiön muutostyöhön varattu Määräraha ei riitä kalustoinvestointeihin joita ovat mm. lämpö- ja kylmävaunu, lautasjakelin ja astianpesukone. Näiden hankintojen kustannusarvio on Lisäksi tarvitaan ruokailupöydät ja tuolit n.30 henkilölle. Ehdotus KK: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että hankintoihin tarvittava määräraha siirretään menokohdalta kaavatiet Hetta ja Kilpisjärvi menokohtaan Luppokodin keittiön muutos. Ehdotuksen mukaan. - Ehdotus(kj): Kunnanhallitus esittää valtuustolle teknisen lautakunnan esityksen hyväksymistä edellytyksellä, että olemassa olevat pöydät hyödynnetään. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus Khall 193 LAUSUNNON ANTAMINEN ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDELLE Rovaniemen hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Saanan Luonnonystävät ry:n valituksesta Enontekiön kunnanvaltuuston päätöksestä, joka koski Enontekiön 3. kunnanosan alueelle kortteleille laadittua ns. Saananjuuren asemakaavaa. Liitteenä on lausunto, joka sisältää valituksen. (LIITE 8) Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon asiasta Rovaniemen hallinto-oikeudelle. Käsittely: Kari Kotavuopio ja Leni Karisaari (HL 28.1 kohta 1) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus Khall 194 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN Kittilässä käydyssä neuvottelussa, johon osallistuivat STM:n, MMM:n, TEM:n ja Lapin aluehallintoviraston sekä Tunturi- Lapin kuntien edustajat, käsiteltiin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 2 1 ja 2 momentti: Jos kunta huolehtii ympäristöterveydenhuollosta itse, sillä on oltava tehtävän järjestämiseksi sekä tarkoituksenmukaisen työnjaon ja erikoistumisen mahdollistamiseksi käytettävissään vähintään 10 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit tähän tehtävään. Jos kunnalla ei ole käytettävissään 1 momentissa tarkoitettuja henkilöresursseja, sen on yhdessä jonkin toisen tai useamman kunnan kanssa muodostettava yhteistoiminta-alue. Tehtävien hoitamista varten perustetaan tällöin kuntalain (365/1995) 77 :ssä tarkoitettu yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin taikka yhteistoiminta-alueen tehtäviä hoitaa kuntayhtymä. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 3 : Poikkeukset ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä yhteistoiminta-alueella Yhteistoiminta-aluetta muodostettaessa voidaan poiketa 10 henkilötyövuotta vastaavien henkilöresurssien vaatimuksesta, jos: 1) toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien vuoksi ole mahdollista; 2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi; 3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi; tai 4) ympäristöterveydenhuollon tehtävien riittävä ja laadukas järjestäminen kunnassa tai yhteistoiminta-alueella voidaan muutoin turvata. Tunturi-Lapin kuntien henkilöresurssit (6-7) riittävät oman yhteistoiminta-alueen muodostamiseen. Käydyssä neuvottelussa sovittiin, että Tunturi-Lapin alueesta muodostetaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain mukainen yhteistoiminta-alue. Laissa määritelty yhteistoiminta-alue tulee organisoida joko isäntäkuntamallilla tai kuntayhtymämallilla. Yhteistoiminta-alue tulee käynnistyä lain mukaan

17 Kunnanhallitus Liitteenä on muistio neuvottelusta. (LIITE 9) Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Enontekiön kunta on mukana Tunturi-Lapin alueesta muodostettavassa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) mukaisessa yhteistoiminta-alueessa. Kunnanhallitus nimeää edustajan työryhmään valmistelemaan yhteistoiminta-alueen muodostamista. Käsittely: Jaakko Alamttila esitti, että nimetään edustajaksi kunnanjohtaja. Antti Tonteri ilmoitti olevansa kiinnostunut toimimaan edustajana. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä, että Enontekiön kunta on mukana Tunturi-Lapin alueesta muodostettavassa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) mukaisessa yhteistoiminta-alueessa. Kunnanhallitus nimesi edustajaksi työryhmään kunnanjohtajan ja varalle Antti Tonterin valmistelemaan yhteistoiminta-alueen muodostamista.

18 Kunnanhallitus Khall 195 TILUSVAIHTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Tilusvaihtosopimus on liitteenä. (LIITE 10 ) Ehdotus(kj): Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan tilusvaihtosopimuksen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus Khall 196 SAATAVIEN POISTAMINEN MYYNTIRESKONTRASTA JA KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOKSI Elinkeinotoimen ja maaseutuelinkeinojen laskulajilla on avoimena yhteensä 664,81 euroa vanhoja saatavia, jotka tulisi poistaa myyntireskontrasta ja kirjata luottotappioksi. Liitteenä luettelo saatavista. (LIITE 11) Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää poistaa em. saatavat myyntireskontrasta ja kirjata ne rahoitukseen luottotappioksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus Khall 197 METSÄHALLITUKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ MAANVUOKRAHAKEMUKSESTA Metsähallitus/ Olli Osmonen on lähettänyt kunnalle lausuntopyynnön , jossa se pyytää kunnanhallituksen lausuntoa Oula Heattan ja Minna Sainion hakemuksesta saada vuokralle alue valtionmaalta käytettäväksi varasto-autotallin sijoituspaikkana. Alue sijaitsee Palojärven kylässä. Hakemus liitteineen on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää puoltaa em. maanvuokraushakemusta. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus Khall 198 VARHAISKASVATUSOHJAAJAN IRTISANOUTUMINEN Varhaiskasvatusohjaaja Eila Halmiainen on irtisanoutunut virasta Lomien ym. vuoksi hänen viimeinen työpäivä on Ehdotus(kj): Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tietoonsa irtisanoutumisen ja päättää toimittaa sen valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus kiittää Eila Halmiaista ansiokkaasta työstä kunnan varhaiskasvatuksen hyväksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus Khall 199 VARHAISKASVATUSOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kunnan johtoryhmässä on keskusteltu alustavasti erilaisista vaihtoehdoista varhaiskasvatuksen ohjaukseen liittyen. Johtoryhmä keskustelee asiasta vielä maanantaina Käsittely: Kunnanjohtaja ja kunnansihteeri selvittivät johtoryhmässä keskusteltuja vaihtoehtoja ja yhteistyökuvioita. Todettiin, että perusturvalautakunta on päättänyt hoitaa toistaiseksi vanhustenhuollon tehtävät väliaikaisjärjestelyillä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa varhaiskasvatusohjaajan viran haettavaksi liitteenä olevan kuulutuksen mukaisesti siten, että hakuaika päättyy klo 15 mennessä. (LIITE 12) Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus Khall 200 SIVISTYSOSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN NIMEÄMINEN Hallintosäännön 3 :n mukaan viranhaltijaorganisaationa toimivat osastot: hallinto, sivistys, perusturva, tekninen. Hallintoosastoa johtaa kunnansihteeri ja teknistä osastoa kunnanjohtaja. Em. toimivat osastopäällikön asemassa. Perusturvaan ja sivistystoimeen kunnanhallitus nimeää osastopäällikön ja varaosastopäällikön johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista määräämäkseen ajaksi. Osastopäällikkö tehtävänä on mm. osaston toiminnan yleinen valvonta ja kehittäminen, osaston tiedonkulusta vastaaminen ja vastuuviranhaltijoiden esimiehenä toimiminen. Sivistysosaston osastopäällikkönä on toiminut saakka Tuomo Suikkanen. Varaosastopäällikkönä toimii Heikki Järvistö (kh ). Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää nimetä sivistysosastolle osastopäällikön saakka. Käsittely: Sari Keskitalo esitti sivistysosaston osastopäälliköksi Paula Alataloa ja varalle Heikki Järvistöä. Ulla Keinovaara ja Jaakko Alamattila kannattivat esitystä. Kunnanhallitus nimesi sivistysosastolle osastopäälliköksi saakka Paula Alatalon ja varalle Heikki Järvistön.

24 Kunnanhallitus Khall 201 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN MÄÄRÄAIKAISEN VIRAN VASTAANOTTAMINEN JA PALKKAUKSEN VAHVISTAMINEN Kunnanhallitus on valinnut Mikko Kärnän ma. kehittämispäällikön virkaan. Määräaika on saakka. Mikko Kärnä on ottanut viran vastaan lukien ja toimittanut kuntaan lääkärintodistuksen. Kunnanhallituksen ( 110) viran perustamispäätöksessä todetaan, että Virka sijoitetaan yleishallinnon päävastuualueelle kunnanjohtajan alaisuuteen. Virkaan kuuluvat seuraavat tehtävät: Henkilöstöhallinnon kehittämistehtävät, palvelurakenteen ja talouden strategisen ohjauksen kehittäminen sekä muut kunnanjohtajan määräämät tehtävät. Tehtäväkuva tarkennetaan tarvittaessa. Viran palkkaus ym. ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan (palkkahinnoittelun ulkopuolinen). Viran määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun sekä henkilöstöstrategian tekemisen projektimainen luonne. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää merkitä hyväksyen tiedoksi viran vastaanottamisen lukien ja esitetyn lääkärintodistuksen. Viran määräaikaisuuden peruste on toiminnan ja palvelurakenteen strategisen suunnittelun sekä henkilöstöstrategian tekemisen projektimainen luonne. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus päättää vahvistaa Mikkö Kärnän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3333,35 / kk. Muilta osin sovelletaan KVTES:in ehtoja. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

25 Kunnanhallitus Khall 202 ELY-KESKUKSEN TARJOUS HETAN TONTTEISTA Lapin ELY-keskus on toimittanut kuntaan kirjeen, jossa se tiedustelee Enontekiön kunnan kiinnostusta ostaa Lapin ELYkeskuksen hallinnassa olevat seuraavat tilat Enontekiön kunnan Hetan kylässä: Mäntyrinne RN:o 64:3, Mäntykangas RN:o 64:4 ja Hetanmaa RN:o 64:5. Tilojen maapinta-ala on yhteensä 19,531 hehtaaria. Kirje kokonaisuudessaan on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus(kj): Annetaan kokouksessa. Käsittely: Kunnanjohtaja totesi, että ELY-keskus on ilmoittanut kirjeessään myyvänsä tilat kunnalle yhteensä euron kauppahinnalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanrakennusmestarin valmistelemaan asiaa. Antti Tonteri esitti, että tarjottaisiin alueista euroa. Ulla Keinovaara kannatti kunnanjohtajan esitystä. Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan ja kunnanrakennusmestarin valmistelemaan asiaa.

26 Kunnanhallitus Khall 203 TÄYTTÖLUPA, SIVISTYSTOIMI Vastaava emäntä Seija Keskitalo on toimittanut seuraavan täyttölupahakemuksen. Haen täyttölupaa siivoojan toimen sijaisuuden täyttämiseksi väliselle ajalle. Siivoojan ensisijainen sijoituspaikka on Hetan koulukeskus. Vakinaiselle työntekijälle on myönnetty virkavapaus Työpaikka on julistettu auki toisen kuulutuksen yhteydessä, täytetään mikäli täyttölupa saadaan. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus myöntää esitetyn täyttöluvan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

27 Kunnanhallitus Khall 204 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN KUNNAN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat asti: - kunnanjohtajan päätökset - kunnansihteerin päätökset - vastaavan toimistosihteerin päätökset. Kunnanhallitukselle on saapunut lisäksi seuraavat pöytäkirjat: - Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoissa olevia, otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita oteta kunnanhallituksen käsiteltäviksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

28 Kunnanhallitus Khall 205 ILMOITUSASIAT Kirjeet: Aluehallintovirasto - Talous- ja velkaneuvonnan tuottamisesta maksettava lisäkorvaus vuonna Talous- ja velkaneuvonnan peruskorvaukset - Enontekiön lentoaseman ympäristölupa - Saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi osoitetun valtionavustuksen käyttö vuonna 2010 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Päätös pakolaisista aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnalle Korkein hallinto-oikeus - Päätös kunnallisasiaa koskevasta valituksesta Oikeusministeriö - Saamen kielilain 31 :ssä tarkoitettujen lisäkustannusten korvaaminen Rovaniemen hallinto-oikeus - Päätös, verotusta koskeva valitus Kuntatyönantajat - Vuoden 2011 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset Kuntaliitto - Kuntien maksuosuudet kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2010 nettokuluista - Markkinaoikeuden päätös eräiden metsäyhtiöiden kartellista ja kuntaliiton suositus jatkotoimenpiteistä päätöksen johdosta - Sairaankuljetusten kustannusten korvaustaksa voimaan Pöytäkirjat, kokouskutsut, vieraat: Lapin liitto - Pöytäkirja , Pöytäkirja , Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Pöytäkirja , 1-13 Ehdotus (kj):

29 Kunnanhallitus Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

30 Kunnanhallitus Khall 206 KIINTEISTÖLUOVUTUSILMOITUKSET / KUNNAN ETUOSTO- OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Kiinteistönluovutusilmoitukset: Kohde: Ylirova, Laitala, Ravikurkkio (Suonttajärvi) Luovuttaja: Leppäjärvi Olavi, Leppäjärvi Luovutuksen saaja: Hedman Tuula, Karesuvanto. Kallionlähde Tiina, Enontekiö. Kellokumpu Teija, Tupos Kohde: Hyrttilä, Peltovuoma Luovuttaja: Saraheimo Satu, Helsinki. Saraheimo Mari, Turku Luovutuksen saaja: Kumpulainen Kari, Kemi. Kumpulainen Janne, Oulu. Siipola Joni, Haukipudas Kohde: Vaarantausta, Hetta Luovuttaja: Miettunen Armi ja Sulo, Viantie. Ylipelto Päivi, Tampere. Miettunen Pekka, Viantie. Miettunen Leena, Pori. Miettunen Pasi, Kemi. Miettunen Janne, Tampere Luovutuksen saaja: Keskitalo Sami, Saarenkylä Kohde: Sonkamuotka, Palojoensuu Luovuttaja: Mattila Ossi, Kätkäsuvanto Luovutuksen saaja: Bågesund Leena, Karesuvando Ruotsi Kohde: , Enontekiö Luovuttaja: Eira Matti, Peltovuoma Luovutuksen saaja: Eira Ville-Matti, Peltovuoma Kohde: Nunasmaa, Suonttajärvi Luovuttaja: Rantatalo Paavo, Palojoensuu Luovutuksen saaja: Rantatalo Riitta, Klaukkala. Rantatalo Matti, Palojoensuu Kohde: Jänkkäpelto, Palojoensuu Luovuttaja: Sieppi Kaija-Liisa, Rotsund Norja Luovutuksen saaja: Tavara-Mylly P.&J. Väänänen, Oulu Kohde: Myllyvainio, Peltovuoma Luovuttaja: Saviaro Matti, Rovaniemi Luovutuksen saaja: Östman Christian, Helsinki Kohde: Heinäranta, Hetta Luovuttaja: Näkkäläjärvi Oula, Enontekiö Luovutuksen saaja: Näkkäläjärvi Janne, Inari Kohde: Tylli, Peltovuoma Luovuttaja: Steinness Eija, Pekanpää. Mäkelä Eino, Vuontisjärvi. Mettovaara Anne, Kello. Taikina-aho Inga, Kello. Mäkelä Saara, Enontekiö Luovutuksen saaja: Mäkelä Saara, Enontekiö

31 Kunnanhallitus Kohde: , Kelottijärvi Luovuttaja: Rousu Seppo, Kilpisjärvi Luovutuksen saaja: Hulkko Juha, Oulu Kohde: Paloniva Luovuttaja: Jääskeläinen Tauno, Palojoensuu Luovutuksen saaja: Jääskeläinen Pertti, Enontekiö Kohde: , Peltola, Karvaskuru Luovuttaja: Keinovaara Johan, Raattama Luovutuksen saaja: Juuso Minna, Karesuvanto. Puranen Sanna, Karesuvanto. Kohde: Porotupa, Kyrö Luovuttaja: Fabricius Kerttu, Helsinki. Wikman Anneli, Helsinki Luovutuksen saaja: Arttijeff-Kyrö Tuula ja Kyrö Tapani, Kittilä Kohde: Harjula, Suonttajärvi Luovuttaja: Kelottijärvi Joonas, Leppäjärvi Luovutuksen saaja: Strander Timo ja Strander Tuula Rauma. Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää, että kunnan etuosto-oikeutta ilmoitettujen kiinteistönluovutusilmoitusten osalta ei käytetä. Käsittely: Sari Keskitalo (HL 28.1 kohta 1) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan I vpj Antti Tonteri. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi nimettiin Jaakko Alamattila tämän pykälän ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus Khall 207 KUNNANJOHTAJAN ILMOITUSASIAT 1. Metsähallituksen neuvottelukunnan valinta. 2. Enontekiön ja Muonion kuntien hakemus aluekokeiluun pääsemisestä. 3. Kuntapäivä ja aluekehityspäivä Torniossa. 4. Työllisyystilanne Katsaus sähköyhtiön valmistelutilanteeseen. 6. Kaivosseminaari Kolarissa. 7. Terveydenedistämisen kuntapäivä Johtavan lääkärin Teemu Taulavuoren kirje ky:n taloudesta. Merkittiin tiedoksi.

33 Kunnanhallitus Khall 208 KUNNANHALLITUKSEN NIMEÄMIEN TOIMIELIN- JA KOKOUSEDUSTAJIEN SUULLISET RAPORTIT KOKOUKSISTA Berit-Ellen Juuso oli osaallistunut perusturvalautakunnan kokoukseen kunnanhallituksen edustajana. Kari Kotavuopio oli osallistunut teknisen lautakunnan kokoukseen kunnanhallituksen edustajana. Sari Keskitalo oli osallistunut Lapin pelastuslaitoksen kokoukseen.

34 Kunnanhallitus Khall 209 KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT ASIAT Ulla Keinovaara esitti, että kunta neuvottelisi Riistanhoitoyhdistyksen kanssa määrärahan varaamisesta kettujen ja pienpetojen pyyntiin. Antti Tonteri ja Sari Keskitalo selostivat Riistanhoitoyhdistyksen korvauskäytäntöä mm. kärpän, minkin ja ketun pyytämisestä. Katja Haimakka esitti selvitettäväksi, miksi koulukeskuksen polttolaitoksessa poltetaan mm. painepullot, styroksit, ruuanjätteet. Jaakko Alamattila otti esille sivistyslautakunnan päätöksen valmistelutilanteen koskien Leppäjärven päivähoitoa.

35 Kunnanhallitus Khall 210 TÄYTTÖLUPA, SOSIAALITOIMI Perusturvaltk. 72 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN TANJA RAUTIOLLE SAAKKA. Luppokodin lähihoitaja Tanja Rautio on hakenut palkatonta työlomaa aj Luppokodin vastaava hoitaja on myöntänyt palkattoman työloman 30 päiväksi eli saakka. Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan yli 30 pv. olevista palkattomista työlomista päättää perusturvalautakunta. Ehdotus: Perusturvalautakunta myöntää Tanja Rautiolle palkattoman työloman saakka. Sijaisen palkkaukseen haetaan täyttölupa kunnanhallitukselta. Sijaisen palkkaus annetaan vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon päätettäväksi, jos täyttölupa myönnetään. Käsittely: Todettiin, että Tanja Rautio on myöhemmin hakenut palkatonta vapaata saakka. Sosiaalisihteeri esitti, että palkaton työloma myönnetään saakka. Täyttölupa haetaan kunnanhallitukselta. Sijaisuus julistetaan haettavaksi. Täyttäminen annetaan vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon tehtäväksi. Vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo oli kuultavana kokouksessa asian esittelyn ajan. Lähihoitaja Tanja Rautiolle myönnetään palkaton työloma saakka. Sijaisuuden täyttämiseen haetaan täyttölupa. Sijaisuus julistetaan haettavaksi. Täyttäminen annetaan vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalon tehtäväksi. Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus päättää, ettei se myönnä täyttölupaa, ja perustelee päätöstään aikaisemmin päätöksellä, joka tarkoitti 50 %:n lisäystä Luppokodin henkilöstömäärään. Käsittely: Satu-Marja Eira-Keskitalo ilmoitti olevansa esteellinen eikä poistui kokouksesta. Ennen poistumistaan kokouksesta Satu-Marja Eira-Keskitalo kävi läpi asiaa ja totesi, että valittu osastoapulainen tekee jo muita sijaisuuksia ja lisäksi, että perusturvalautakunta on päättänyt kotipalvelun tehtävien osalta myös hänelle tulevista lisätehtävistä. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää esitetyn täyttöluvan.

36 Kunnanhallitus Khall 211 LAPIN LIITON LAUSUNTOPYYNTÖ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIEN YHTEISTYÖN JA TYÖNJAON SELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTISTA Perusturvaltk. 78 Lausuntopyyntö esityslistan liitteenä. LIITE 4 Lapin alueen sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaonselvitys, Kuntamaisema Oy, lähetetään perusturvalautakunnan jäsenille sähköisesti. Pyynnöstä selvitys toimitaan tulostettuna. Siihen voi tutustua myös Enontekiön sosiaalitoimistossa virka-aikana. Enontekiön kunnanhallitus on pyytänyt perusturvalautakunnalta esitystä kunnan lausunnoksi. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunta lausuisi seuraavaa: Mielenkiintoisesta ja kattavasta raportista saa pääosin hyvän kokonaiskuvan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen kokonaisuudesta sekä kehittämistarpeista. Kuntamaisema Oy:n selvityksessä ei ole lainkaan tarkasteltu saamenkielisten palvelujen järjestämistä. Saamenkielisiä palveluita ei ole järjestetty vielä läheskään lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja koko sairaanhoitopiiriä koskevassa selvityksessä olisi ollut tarpeen tarkastella asiaa alueellisesta näkökulmasta ja koko palveluketjun kannalta. Tätä voidaan pitää selvityksessä merkittävänä puutteena ja selvitystä tulisi täydentää tältä osin. Vastoin selvityksen tietoa perusterveydenhuollon päivystystapauksissa eivät juurikaan enontekiöläiset käytä Kirunan, Kautokeinon tai Storfjordin alueella olevia palveluita. Harvoissa tapauksissa kyse on erikoissairaanhoidon päivystyshoidon saamisesta vaativissa ensihoitotilanteissa, lähimmästä erikoissairaanhoitosairaalassa, käytännössä Tromsasta, mikä sinänsä on erittäin merkittävää. Rajat ylittävä yhteistyö alueellamme koskee pääosin ei-kiireellistä terveyskeskuspalvelujen tarjoamista Suomesta ruotsalaisille. Pohjoismaisen yhteistyön käsittely mahdollisuutena rajakuntien palvelujen turvaamiseen on siis myös raportissa käsittelemättä ja pohjoismaisen yhteistyön kehittämisen osalta toimenpidesuosituksia ei lainkaan anneta. Kuitenkin pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen tarvittaisiin toimenpideohjelma, johon kaikki alueen toimijat, voisivat sitoutua. Enontekiöllä etäyhteyksillä tapahtuva asiakaskeskeinen verkostotyö, konsultointi ja videovälitteinen asiakastyö ovat olleet viime vuosina lupaavan kehittämistyön kohteena. Uuden tekniikan hyödyntämistä ja sen vaikutuksia palvelurakenteisiin, ei

37 Kunnanhallitus myös lainkaan selvityksessä käsitellä. Uusi tekniikka kuitenkin osaltaan vähentää pitkistä maantieteellisistä matkoista koituvaa hankaluutta. Kun uusi yhteys- ja tietotekniikka on erityisen hyödyllistä Lapin olosuhteissa on tärkeää, että Lapissa asiaan panostetaan. Toimenpide-esityksistä todetaan: 1. Perusterveydenhuollon päivystyksen osalta Enontekiön kunta on edelleen selvityksenkin toimenpidesuosituksen mukaisesti sillä kannalla että yöaikainen perusterveydenhuollon päivystys olisi tarkoituksenmukaista järjestää Lapin Keskussairaalassa öisin klo Perusterveydenhuollon päivystyksen vähäinen käyttö sitoo lääkärityövoimaa epätarkoituksenmukaisesti, vaikuttaa lääkäreiden työviihtyvyyteen ja vaikeuttaa lääkäreiden rekrytointia. Enontekiön osalta on tärkeätä kehittää ensihoitoa sekä hoitajien mahdollisuutta saada öiseen aikaan puhelinkonsultaatiota ja hoito-ohjeita puhelimitse. Enontekiöllä myös Luppokodilla sijaitseva kuntayhtymän lääkekaappi, sekä Luppokodin henkilöstön ohjaus ja neuvonta, ovat tärkeäksi koettu osa kuntalaisten turvaa virka-ajan ulkopuolella esiintyvissä terveydellisissä ongelmissa. 2. Enontekiön ja Muonion kunnat ovat päättäneet hakea Laki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä mukaiseen yhteistoimintaan. Lapin sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt että se osallistuu alueen uudenlaista sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta koskevaan valmistelutyöhön. Ennestään sairaanhoitopiirin mielenterveystoimisto toimii Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän alueella. Yhteisessä valmistelu- ja kehittämistyössä voidaan toivottavasti löytää keinoja turvata vaikuttavat, ja taloudellisesti kestävällä tavalla toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja rakenteet, etäällä keskussairaalasta asuvalle väestölle harvaanasutussa kunnassa. Tässä valmistelutyössä raportista, ja sen toimenpidesuosituksista on hyötyä. Käsittely: Puheenjohtaja kertoi Lapin sairaanhoitopiirin päivystystoimintaa käsitelleen ryhmän jäsenenä, että Terveydenhoitolain säädösten mukaan päivystys tulee järjestää kahden tunnin matkan päässä. Tämän perusteella päivystystä ei voitaisi siirtää Lapin keskussairaalaan. Puheenjohtaja esitti, että päivystyksen osalta ei viranhaltijan esitystä hyväksytä, vaan perusturvalautakunta toteaa, että perusterveyden päivystys tulee järjestää alueella rengaspäivystyksenä.

38 Kunnanhallitus Esityksen mukaan, lukuun ottamatta kannanottoa perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisen. Perusterveyden huollon päivystys tulee järjestää alueella rengaspäivystyksenä. Pykälä merkittiin tarkistetuksi kokouksessa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus antaa perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon asiasta. Käsittely: Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus antaa sosiaalisihteerin esityksen mukaisen lausunnon. Berit-Ellen Juuso esitti, että hyväksytään lausunnoksi perusturvalautakunnan esitys. Ulla Keinovaara ja Katja Haimakka kannattivat esitystä. Kari Kotavuopio kannatti kunnanjohtajan esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, asiasta äänestetään. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, jossa muutettua päätösehdotusta kannattavat sanovat jaa ja Berit-Ellen Juuson esitystä ja Ulla Keinovaaran ja Katja Haimakan kannattamaa esitystä kannattavat sanovat ei. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kunnanjohtajan muutettu ehdotus sai 2 ääntä (Keskitalo, Kotavuopio) ja vastaehdotus 5 ääntä (Alamattila, Juuso, Keinovaara, Tonteri, Haimakka). Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen antaa perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.

39 Kunnanhallitus Khall 212 TÄYTTÖLUPA, SOSIAALITOIMI Perusturvaltk / 84 KODINHOITAJA MERJA ISOKÄÄNNÄN HAKEMUS PALKATTOMASTA VIRKAVAPAASTA Kodinhoitaja Merja Isokääntä on hakenut palkatonta virkavapaata aj Merja Isokääntä on vuorotteluvapaalla saakka. Merja Isokäännän vuorotteluvapaan sijaisena on toiminut Eija Sonkamuotka alkaen. Ehdotus: Perusturvalautakunta myöntää kodinhoitaja Merja Isokäännälle palkattoman virkavapaan aj Sijaisen palkkaukseen haetaan kunnanhallituksen täyttölupa. Sijaisuuden täyttäminen on välttämätöntä Ounasmajojen kaksivuorotyön vuoksi, mikä edellyttää neljää henkilöä. Sijaiseksi palkataan Eija Sonkamuotka aj sijaisuutta auki julistamatta, mikäli täyttölupa myönnetään. Palkkaus vahvistetaan hinnoittelukohdan 04SOS06A (sosiaalihuollon ammattitehtävät, kouluaste) alarajan mukaan huomioiden kunnanhallituksen ohjeen mukaan 10 % alennus koska Sonkamuotkalla ei ole sosiaali- tai terveydenhuollon kouluasteista tutkintoa. Ehdotuksen mukaan. Tämä pykälä merkittiin tarkistetuksi kokouksessa. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus myöntää esitetyn täyttöluvan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

40 Kunnanhallitus Khall 213 LAUSUNTO TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMAA VARTEN Perusturvaltk / 85 Lapin sairaanhoitopiiiri on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten. Kunnanhallitus on pyytänyt perusturvalautakuntaa valmistelemaan asian. Uusi terveydenhoitolaki on astunut voimaan Laki tuo merkittäviä muutoksia erikoissairaanhoidon järjestämiseen ja muutoksista tulee sairaanhoitopiirin lausuntopyynnön mukaan aiheutumaan kustannusten lisääntymistä. Terveydenhoitolain mukaan sairaanhoitopiirin yhteyteen perustetaan perusterveydenhuollon yksikkö. Yksikön tehtävänä on antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulusuta ja huolehtia henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhodion, perusterveydenhuollon ja sosveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta. Lapin sairaanhoitopiiri arvio yksikön kustannuksista on Terveydenhoitolain perusteella ensihoidon järjestämisvastuu ja hallinnointi siirtyy sairaanhoitopiirille. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Enontekiön kunta lausuisi seuraavaa: Enontekiön kuntalaisten kannalta paikallisen yrittäjän hoitama sairaankuljetus on toiminut merkittävänä osana ensihoitoa. Se on turvannut kuntalaisille apua terveydellisissä ongelmissa virkaajan ulkopuolella. Perusterveydenhuollon päivystys on 80 km- 150 km päässä, ja kalliiseen ja aikaa vievään matkaan ei kaikilla ole mahdollisuutta. Myös sosiaalitoimen laitokseen Luppokotiin on saatu apua sairaankuljetukselta asiakkaiden tilanteiden arviointiin ja hoitotoimenpiteisiin. Kunta pitää erittäin tärkeänä, että sairaankuljetuksella on paikallista asiantuntemusta maantieteellisten olojen, ihmisten, kulttuurin ja palvelujärjestelmän suhteen. Enontekiön kunta pitää erittäin tärkeänä että sairaanhoitopiirin hallinnoima sairaankuljetusjärjestelmä tunnistaa sairaankuljetusyrityksen palvelujen erityisen merkittävyyden Enontekiöllä ja jatkaa sen edelleen kehittämistä yhteistyössä yrittäjän kanssa. Enontekiön kunta on yhdessä Muonion kunnan kanssa hakenut Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina mukaiseksi aluekokeilualueeksi tai muuksi yhteistoimintakokeilu-alueeksi. Lapin erikoissairaanhoitopiiri on hallituksen päätöksellä lupautunut osallistumaan alueella uudenlaisen erityistason ja perustason palvelujen järjestämisen kokeilun valmisteluun, mikäli kunnat pääsevät

41 Kunnanhallitus yhteistoimintakokeilun piiriin. Muonio ja Enontekiö selvittävät perusterveydenhuollon yhteistyön laajentamista sosiaalitoimeen. Psykiatrian osalta kunta haluaa jatkaa vakiintunutta yhteistyötä mielenterveys- ja päihdeasioiden avopalveluissa; Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian poliklinikan mielenterveyspiste sijaitsee Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän yhteydessä. Toimintasuunnitelma kunnan mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelujen järjestämisestä tulisi päivittää Mieli 2009-ohjelman mukaiseksi, kun kunnat ovat tehneet päätökset perustason sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnista alueella. Psykiatrian osalta tulisi varmistaa, että vaikeasti pitkäaikaissairaiden kuntoutustarve on arvioitu ja että kuntoutussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Saamen kielilain toteuttamisesta Lapin sairaanhoitopiirissä tulisi tiedottaa saamelaisalueen väestölle ja muille palveluntuottajille. Ehdotuksen mukaan. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus antaa perusturvalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon asiasta. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

42 Kunnanhallitus Khall 214 TÄYTTÖLUPA, SOSIAALITOIMI Perusturvalautakunta on kokouksessaan / 86 hakenut täyttölupaa avustajan palkkaamiseksi vuoden loppuun saakka. Ehdotus(kj): Kunnanhallitus myöntää esitetyn täyttöluvan. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 18.10.2011 klo 15.00-17.26 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.6.2010 klo. 15:07-19:13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 2.4.2012 klo 14.05 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 16.9.2013 klo 14.00-17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri j, saapui 14.20 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstai 12.12.2013 klo 14.00-16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio

Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Berit-Ellen Juuso Ulla Keinovaara Kari Kotavuopio ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus Pöytäkirja Kokousaika 7.5.2012 klo 14.00-16.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Helinä Hautamäki varajäsen

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo

Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikko 21.4.2010 klo. 15:35-18:33 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj

Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Satu-Marja Eira-Keskitalo kvalt pj ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika 5.11.2012 klo 14.00 18.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Antti Tonteri I vpj

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.5.2010 klo. 14:00-18:50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 14.4.2014 klo 14.00-15.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri.

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri. ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus ESITYSLISTA Kokousaika Maanantai 17.2.2014 klo 14.00- Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 18.11.2010 klo 15.00-17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä pöytäkirjanpitäjä Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 10.2.2014 klo 16.00 18.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleen jäsenet Muut saapuvilla olleet Annikki Kallioniemi esittelijä

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perjantai 13.11.2009 klo. 9:00-12:35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Artturi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Asta Niemelä Riitta Vieltojärvi Alpo Kelottijärvi Perusturvalautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 12.3.2012 klo 16.00-17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleen jäsenet Leena Palojärvi phj Lydia Heikkilä vpj Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.01.2009 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari

SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA 14.11.2011 klo 17.00 18.02 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OL- Alamattila Jaakko Keskitalo Sari LEET JÄSENET Alatalo Artturi

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot