TEM Tilastotiedote 2012:3. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEM Tilastotiedote 2012:3. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2011"

Transkriptio

1 TEM Tilastotiedote 2012:3 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2011

2

3 Työ- ja Työmarkkinat 2012 elinkeinoministeriö Arbetsmarknaden Labour Market Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Arbets- och näringsministeriet Ministry of Employment and the Economy Eteläesplanadi 4, Helsinki, Finland Helsinki, toukokuu 2012

4 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2011 Tiivistelmä: Työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa (työvoimakoulutuksessa) oli vuoden 2011 aikana keskimäärin oppilasta, mikä on (8 %) vähemmän kuin vuonna Vuoden 2011 aikana työvoimakoulutuksen aloitti henkilöä, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutuksen suorittaneita oli eli 700 enemmän kuin vuonna Työvoimakoulutuksen aloittaneista oli miehiä 56 % ja naisia 44 %. Alle 25-vuotiaita koulutuksen aloittajia oli , mikä on 19 % kaikista aloittaneista. Yli 50-vuotiaiden osuus oli 17 %. Työvoimakoulutuksen aloittaneista oli vuonna 2011 työttömiä (ilman lomautettuja) noin 71 %, vuonna %. Lomautettujen osuus oli kolme %, mikä on kaksi %-yksikköä pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Vajaakuntoisia oli 8 % kaikista aloittaneista. Koulutuksen aloittaneet ulkomaalaiset edustivat noin 160 eri kansalaisuutta. Ulkomaalaisten osuus kaikista aloittaneista oli 25 %. Työvoimakoulutuksen keskimääräinen pituus vuonna 2011 oli 5,2 kuukautta (vuonna ,8 kuukautta). Vuodelle 2011 hankitun työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivän hinta oli keskimäärin 39,8 euroa, mikä on 0,5 euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimakoulutuksen vuonna 2011 suorittaneista 58 % oli työssä kaksi kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen. Tämä on viisi %-yksikköä enemmän kuin vuonna Årsstatistik för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning 2011 Sammandrag: I arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (arbetskraftsutbildning) deltog under 2011 i genomsnitt personer, vilket är (8 %) färre än år Under 2011 påbörjade personer arbetskraftsutbildning, vilket är färre föregående år personer hade genomfört utbildning, dvs. 700 fler än år Av dem som påbörjade arbetskraftsutbildning var 56 % män och 44 % kvinnor av dem som påbörjade utbildning var under 25 år, vilket är 19 % av alla dem som påbörjade utbildning. Andelen personer över 50 år var 17 %. År 2011 var cirka 71 % av dem som påbörjade arbetskraftsutbildning arbetslösa (exklusive permitterade personer). Andelen permitterade var tre %, vilket är två procentenheter lägre än ett år tidigare. Av alla dem som påbörjade utbildning var 8 % personer med funktionsnedsättning. De utlänningar som påbörjade utbildning representerade cirka 160 olika nationaliteter. De utländska personernas andel av alla dem som påbörjade utbildning var 25 %. Arbetskraftsutbildningens genomsnittliga längd var 5,2 månader år 2011 (4,8 månader år 2010). Priset på en studerandearbetsdag i arbetskraftsutbildning anskaffad för 2011 var i genomsnitt 39,8 euro, vilket är 0,5 euro mer än ett år tidigare. Av dem som genomförde arbetskraftsutbildning år 2011 var 58 % i arbete två månader efter att utbildningen avslutats. Detta är fem procentenheter mer än år 2010.

5 Annual employment policy adult education statistics 2011 Abstract: In 2011, employment policy adult education (labour market training) was attended by 30,200 students on average, down 2,600 (8%) on the year During 2011, 77,600 new students began labour market training, down 7,700 on the previous year. The number of those having completed the training totalled 70,500, i.e. 700 more than in Of those entering labour market training, 56 per cent were men and 44 per cent women. A total of 14,500 of those having entered training, i.e. 19 per cent of all entrants, were under 25 years of age. The share of over 50-year-olds was 17 per cent. Of those entering labour market training in 2011, some 71 per cent were unemployed (excluding lay-offs). The share of lay-offs was 3 per cent, down by two percentage points year-on-year. Eight per cent of all entrants were disabled. Foreign nationals entering training represented some 160 nationalities and accounted for 25 per cent of all entrants. In 2011, the average duration of labour market training came to 5.2 months (4.8 months in 2010). The price of a student workday of labour market training acquired for 2011 averaged EUR 39.8, up by EUR 0.5 year-on-year. Of those having completed labour market training in 2011, 58 per cent were employed two months after the end of training. This is five percentage points more than in Viittausohje: Suomen virallinen tilasto (SVT): Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto. ISSN = :3, Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö [viitattu pvm]. Saantitapa:

6

7 1 TYÖVOIMAPOLIITTISEN AIKUISKOULUTUKSEN VUOSITILASTOT VUONNA 2011 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen (työvoimakoulutus) tarkoituksena on työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen, työttömyyden torjuminen ja työvoimatarpeen tyydyttäminen. Työ- ja elinkeinohallinto hankki työvoimakoulutusta tätä varten myönnetyin määrärahoin ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille aikuisille tarkoitettuna ammatillisena koulutuksena. Työvoimakoulutusta hankittiin aikuiskoulutuskeskuksilta, muilta ammatillisilta oppilaitoksilta, korkeakouluilta ja muilta koulutuspalvelujen tuottajilta. Työvoimakoulutuksen opiskelijoille maksettiin koulutusajalta koulutustukea, työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa. Kukin näistä jakaantuu perustukeen, ylläpitokorvauksiin ja erilaisiin korotusosiin. Taulukko 1. Työvoimakoulutuksen tapahtumamäärät vuosina Työvoimakoulutuksen Muutos tapahtumat 2010/2011 % Hakemuksia ,3 Hakijoita ,1 Aloittaneita ,0 Suorittaneita ,0 Koulutuksessa olevia keskimäärin ,0 Työvoimakoulutuksessa oli vuonna 2011 keskimäärin opiskelijaa, mikä on (8 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden aikana koulutuksen aloittaneita oli , mikä on (9 %) vähemmän kuin vuonna Hakemuksia työvoimakoulutukseen tehtiin vuonna , mikä on 12 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2011 hakemuksista 42 % johti koulutuksen alkamiseen. Osuus on kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna Vuonna 2011 jätettiin hakijaa kohden keskimäärin 1,7 hakemusta kuten vuonna Vuoden 2011 aikana kaikista hakemuksista 73 % tehtiin internetin välityksellä, vuonna %.

8 2 KUVIO 1. TYÖVOIMAKOULUTUKSESSA OLLEET KESKIMÄÄRIN KUUKAUDESSA VUOSINA Tuhatta henkeä KUVIO 2. TYÖVOIMAKOULUTUKSEN KOULUTUSTAPAHTUMAT VUOSINA HAKEMUKSIA ALOITTANEITA SUORITTANEITA KESKEYTTÄNEITÄ Tuhatta henkeä

9 3 Vuonna 2011 koulutuksen suorittaneita oli , mikä on 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koulutuksen aloittaneista keskeytti vuonna 2011 työvoimakoulutuksen 17 %, mikä on yksi %-yksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamissa ohjelmissa toteutetaan toimenpidekokonaisuuksia, jotka sisältävät myös työvoimakoulutusta. ESR-koulutukseen osallistuneet sisältyvät muihin paitsi tauluihin ja 17. Vuonna 2011 ESR-ohjelmissa aloitti työvoimakoulutuksen henkilöä. Koulutuksen suorittaneita oli Koulutuksessa oli keskimäärin oppilasta. ESR-toiminnasta julkaistaan erilliset kertomukset. Työvoimakoulutuksen suorittaneista oli vuonna 2011 ruotsinkielisiä noin 1 000, mikä on 200 vähemmän kuin vuonna Taulukko 2. Työvoimakoulutuksen aloittaneiden työllisyys ennen koulutusta vuosina Työllisyys ennen koulutusta Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % Työttömiä , , ,2 Lomautettuja , , ,1 Työttömyysuhan alaisia , , ,2 Työvoiman ulkopuolella , , ,4 Työssä olevia , , ,2 Ei tietoa , , ,9 Aloittaneiden määrä , , ,0 Työttömien osuus (ilman lomautettuja) koulutuksen aloittaneista oli vuonna 2011 noin 71 % (vuonna %). Lomautettujen osuus oli kolme %, mikä on kaksi %-yksikköä pienempi kuin vuonna Työvoiman ulkopuolella olevien osuus on kasvanut kolmella %-yksiköllä. Taulukko 3. Työvoimakoulutuksen aloittaneet työttömyyden keston mukaan vuosina Työttömyyden kesto, viikkoa Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % , , , , , , , , , , , ,2 Työttömänä yhteensä , , ,2 Ei työttömänä yhteensä , , ,8 Aloittaneiden määrä , , ,0

10 4 Vuonna 2011 työvoimakoulutuksen aloittaneiden pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden yhdenjaksoisesti työttömänä olleiden määrä väheni 800:lla. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista koulutuksen aloittaneista työttömistä oli 6 %, mikä on noin 0,5 %-yksikköä vähemmän kuin vuonna Työvoimakoulutuksen aloittaneista oli vajaakuntoisia vuonna % (5 900), vuonna % (6 300). Vuonna 2011 koulutuksen aloittaneista oli ulkomaalaisia (25 %), vuonna 2010 heitä oli (23 %). Koulutuksen aloittaneet ulkomaalaiset edustivat noin 160 eri kansalaisuutta. Lähtömaan mukaan tarkastellen suurin ryhmä oli venäläiset, joita oli (22 % ulkomaalaisista). Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat irakilaiset (9 %), virolaiset (7 %) ja somalialaiset (7 %). Taulukko 4. Työvoimakoulutuksen aloittaneet ikäryhmittäin vuosina Ikäryhmä Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % Alle , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Yhteensä , , ,0 Työvoimakoulutuksen aloittaneista oli vuonna 2011 yli 30-vuotiaita , mikä on 66 % kaikista aloittaneista. Osuus on yhden %-yksikön pienempi kuin vuonna Yli 50-vuotiaiden osuus kaikista aloittaneista oli 17 %, mikä on vajaan %-yksikön enemmän kuin vuonna Työvoimakoulutuksen aloittaneista oli miehiä ja naisia Työvoimakoulutuksen aloittaneiden miesten määrä väheni ja naisten henkilöllä vuoteen 2010 verrattuna. Osuudet säilyivät samoina eli miehiä oli aloittaneista 56 % ja naisia 44 %.

11 5 KUVIO 3. TYÖVOIMAKOULUTUKSEN ALOITTANEET TYÖLLISYYDEN MUKAAN VUOSINA TYÖTÖN LOMAUTETTU TYÖTT. UHAN AL. TYÖVOIMAN ULKOP. TYÖSSÄ EI TIETOA Tuhatta henkeä KUVIO 4. TYÖVOIMAKOULUTUKSEN ALOITTANEET IKÄRYHMITTÄIN VUOSINA Tuhatta henkeä

12 Taulukko 5. Työvoimakoulutuksen aloittaneet aiemman ammatillisen koulutuksen mukaan vuosina Koulutus % % % Ei ammatillista koulutusta , , ,1 Keskiaste , , ,5 Korkea-aste , , ,8 Koulutusaste puuttuu , , ,6 Aloittaneiden määrä , , ,0 Vuonna 2011 työvoimakoulutuksen aloittaneista 39 %:lla ei ollut aikaisempaa ammatillista koulutusta, 38 %:lla oli keskiasteen ja 19 %:lla korkea-asteen koulutus. Taulukko 6. Työvoimakoulutuksen suorittaneet tavoiteammatin mukaan vuosina 2010 ja 2011 Tavoiteammatti Muutos 2010/2011 Henkilöä % Henkilöä % % Tieteellinen, tekninen, ym. työ , ,3 14,4 Terveydenhuolto ja sosiaaliala , ,6 18,3 Hallinto- ja toimistotyö , ,3 15,8 Kaupallinen työ , ,3-21,8 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala 427 0, ,5-20,6 Kuljetus ja liikenne , ,4-2,2 Rakennus- ja kaivosala , ,0 3,1 Teollinen työ , ,9 3,2 Palvelutyö , ,7-10,7 Muualla luokittelematon työ , ,0-1,8 Yhteensä , ,0 1,0

13 7 KUVIO 5. TYÖVOIMAKOULUTUKSEN SUORITTANEET TAVOITEAMMATTIRYHMITTÄIN VUOSINA TIETEELL., TEKN., YM. TYÖ TERV.HUOLTO, SOS.ALA HALLINTO-, TOIMISTOTYÖ KAUPALLINEN TYÖ MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ RAKENNUS- JA KAIVOSALA TEOLLINEN TYÖ PALVELUTYÖ MUUALLA LUOKITTEL. TYÖ Tuhatta henkeä KUVIO 6. TYÖVOIMAKOULUTUKSEN ALOITTANEET KOULUTUS- ELY-KESKUKSITTAIN VUOSINA UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI SATAKUNTA HÄME PIRKANMAA KAAKKOIS-SUOMI ETELÄ-SAVO POHJOIS-SAVO POHJOIS-KARJALA KESKI-SUOMI ETELÄ-POHJANMAA POHJANMAA POHJOIS-POHJANMAA KAINUU LAPPI AHVENANMAA Tuhatta henkeä

14 8 Suurimmat työvoimakoulutuksen tavoiteammattiryhmät suorittaneiden mukaan laskien olivat vuonna 2011 muualla luokittelematon työ (46 %), teollinen työ (16 %) sekä hallinto- ja toimistotyö (9 %). Ryhmään muualla luokittelematon työ sisältyy työelämään ja koulutukseen valmentava koulutus, kielikoulutus sekä maahanmuuttajakoulutus. Vuoteen 2010 verrattuna suorittaneiden määrä kasvoi eniten terveydenhuolto- ja sosiaalialan (18 %), hallinto- ja toimistotyön (16 %) sekä tieteellisen ja teknisen työn (14 %) ammattiryhmissä. Eniten suorittaneiden määrä väheni kaupallisen työn ammattiryhmässä (-22 %). Yrittäjäkoulutuksen suorittaneita oli 3 100, mikä on sama määrä kuin vuonna Taulukko 7. Työvoimakoulutuksen suorittaneet sukupuolen ja tavoiteammatin mukaan vuonna 2011 Tavoiteammatti Yhteensä Miehet Naiset Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % Tieteellinen, tekninen, ym. työ , , ,3 Terveydenhuolto ja sosiaaliala , , ,9 Hallinto- ja toimistotyö , , ,0 Kaupallinen työ , , ,7 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala 339 0, ,6 92 0,3 Kuljetus ja liikenne , , ,6 Rakennus- ja kaivosala , , ,1 Teollinen työ , , ,7 Palvelutyö , , ,6 Muualla luokittelematon työ , , ,8 Yhteensä , , ,0 Vuonna 2011 työvoimakoulutuksen suorittaneiden miesten suurin koulutuksen tavoiteammattiryhmä oli muualla luokittelematon työ (40 %) ja toiseksi suurin teollinen työ (26 %). Naisilla suurin koulutuksen tavoiteammattiryhmä oli muualla luokittelematon työ (54 %) ja toiseksi suurin terveydenhuolto- ja sosiaalialan työ (15 %).

15 Taulukko 8. Työvoimakoulutuksen aloittaneet vuosina ja suorittaneet vuosina koulutus- ELY-keskuksen mukaan 9 Koulutus- Koulutuksen aloittaneet Koulutuksen suorittaneet ELY-keskus Muutos Muutos 2010/ /2011 % % Uusimaa , ,3 Varsinais-Suomi , ,1 Satakunta , ,3 Häme , ,5 Pirkanmaa , ,9 Kaakkois-Suomi , ,5 Etelä-Savo , ,5 Pohjois-Savo , ,2 Pohjois-Karjala , ,8 Keski-Suomi , ,5 Etelä-Pohjanmaa , ,0 Pohjanmaa , ,2 Pohjois-Pohjanmaa , ,6 Kainuu , ,0 Lappi , ,2 Ahvenanmaa , ,0 Muu* , ,8 Yhteensä , ,0 *Pohjoiskalotin koulutussäätiö Koulutuksen aloittaneiden määrä väheni 9 % koko maassa vuodesta Kasvua oli vain Kaakkois- Suomen ja Lapin ELY-keskusten alueella sekä Ahvenanmaalla. Eniten aloittaneita vuoden 2011 aikana oli Uudenmaan, Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten alueella. Vuoteen 2010 verrattuna aloittaneiden määrä väheni suhteellisesti eniten Keski-Suomen (-28 %) ja Etelä-Savon (-26 %) ELY-keskusten alueella. Koulutuksen suorittaneiden kokonaismäärä kasvoi yhdellä prosentilla vuodesta Kasvua oli suhteellisesti eniten Varsinais-Suomen (32 %) ELY-keskuksen alueella. Suorittaneiden määrä väheni suhteellisesti eniten Kainuun ELY-keskuksen alueella (-23 %).

16 Taulukko 9. Työvoimakoulutuksen suorittaneet koulutuslajin mukaan vuosina Koulutuslaji* Henkilöä % Henkilöä % Henkilöä % Peruskoulutus , , ,7 Uudelleenkoulutus , , ,6 Jatko- ja täydennyskoul , , ,9 Muu koulutus , , ,6 Koulutuslaji tuntematon , , ,3 Suorittaneiden määrä , , ,0 * Koulutuslaji määritellään koulutettavan aiemman ammatillisen koulutuksen tai työkokemuksen mukaan. Vuonna 2011 työvoimakoulutuksesta oli 24 % jatko- ja täydennyskoulutusta, mikä on neljä prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna Myös peruskoulutuksen ja uudelleenkoulutuksen osuudet vähenivät vuoteen 2010 verrattuna. Muun koulutuksen osuus sen sijaan kasvoi 8 %. Muuhun koulutukseen sisältyy ohjaava koulutus, kielikoulutus yms. yleisiä valmiuksia antava koulutus. Taulukko 10. Työvoimakoulutuksen suorittaneet koulutuksen pituuden mukaan vuosina , prosenttia Koulutuksen kesto, kuukautta Alle 1 26,1 28,2 27,0 26, ,2 34,5 33,6 30, ,9 17,1 17,3 17, ,7 9,7 9,5 10, ,0 4,7 5,5 6, ,3 2,3 2,9 3,7 Yli 15 3,9 3,5 4,1 5,4 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 Keskimäärin, kk 4,6 4,5 4,8 5,2 Työvoimakoulutuksen keskimääräinen pituus vuonna 2011 oli 5,2 kuukautta (vuonna ,8 kuukautta). Ammatillisen koulutuksen keskimääräinen kesto oli 7,0 kuukautta ja ohjaavan koulutuksen 2,2 kuukautta. Vuonna 2010 vastaavat lukemat olivat 6,6 ja 2,0 kuukautta.

17 Taulukko 11. Vuosille hankitut työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivät (ilman ESR-koulutusta) 11 Opiskelijatyöpäiviä (tuhatta opiskelijatyöpäivää) Rahoitustapa otp % otp % otp % otp % Työ- ja elinkeinohallinnon kokonaan rahoittama , , , ,7 Työ- ja elinkeinohallinnon ja työnantajan rahoittamat yhteishankinnat 499 7, , , ,3 Yhteensä , , , ,0 Vuodeksi 2011 työvoimakoulutusta hankittiin yhteensä noin 6,5 miljoonaa opiskelijatyöpäivää, mikä on 13 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Taulukko 12. Vuosille hankitut työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivät koulutuksen järjestäjän mukaan (ilman ESR-koulutusta) Koulutuksen Opiskelijatyöpäivät (tuhatta opiskelijatyöpäivää) järjestäjä Muutos 2010/2011 otp % otp % otp % otp % Aikuiskoulutuskeskus , , , ,2 Muu oppilaitos , , , ,7 Korkeakoulu 322 5, , , ,8 Muu kouluttaja , , , ,2 Yhteensä , , , ,1 Vuoden 2011 koulutuksesta 43 % hankittiin ammatillisilta aikuiskoulutuskeskuksilta, 23 % muilta oppilaitoksilta, 5 % korkeakouluilta ja 29 % yksityisiltä koulutuksen järjestäjiltä. Yksityisten järjestäjien osuus on kasvanut kaksi %-yksikköä vuodesta 2010.

18 Taulukko 13. Työvoimakoulutuksen suorittaneiden* sijoittuminen 2 kuukautta 12 koulutuksen jälkeen vuosina , prosenttia Koulutuksen Ryhmäilmoitukset mukaan lukien** Ryhmäilmoitukset pois lukien jälkeen Koulutusalan työ 43,0 45,7 49,7 36,3 40,6 43,1 Muu työ 6,7 7,7 8,1 7,3 8,3 9,2 Työvoiman ulkopuolella 11,8 10,9 10,1 13,1 11,7 11,4 Työtön 38,6 35,8 32,1 43,2 39,4 36,3 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Työvoimakoulutuksen vuonna 2011 suorittaneista 58 % oli työssä kaksi kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen, mikä on viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna Jos ryhmäilmoituksia (alaviite **) ei oteta mukaan, suorittaneista oli työssä 52 %, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Taulukko 14. Työvoimakoulutuksen suorittaneiden* sijoittuminen 2 kuukautta koulutuksen jälkeen koulutusta edeltäneen työllisyyden mukaan vuonna 2011, prosenttia Työllisyys ennen Sijoittumistyyppi koulutusta Koulutus- Muuhun Työvoiman Työtön Suorittaneita alan työhön työhön ulkopuolelle yhteensä Työttömät 39,7 8,6 11,1 40,7 100,0 Lomautetut 50,4 14,2 7,0 28,4 100,0 Työttömyysuhan alaiset 54,5 13,5 9,9 22,1 100,0 Työssä olevat 60,3 11,3 11,5 16,8 100,0 Työvoiman ulkopuolella 41,9 6,8 17,9 33,4 100,0 Yhteensä ryhmäilmoitukset pl. 43,1 9,2 11,4 36,3 100,0 Ryhmäilmoitukset 97,7 0,3 0,7 1,2 100,0 Yhteensä ryhmäilmoitukset ml. 49,7 8,1 10,1 32,1 100,0 * Osuudet lasketaan työvoimakoulutuksen suorittaneista, joista on poistettu ne, joiden tavoiteammattina on muualla luokittelematon työ eli työelämään ja koulutukseen valmentava koulutus, kielikoulutus sekä maahanmuuttajakoulutus. ** Ryhmäilmoituksella rekisteröidään yritysten sisäiseen koulutukseen osallistuvat, jotka koulutuksen jälkeen lähes aina jatkavat työpaikassaan.

19 13 Koulutusta edeltävän työllisyyden mukaan tarkastellen ovat ennen koulutusta työssä olleet, lomautetut ja työttömyysuhan alaiset sijoittuneet työhön selvästi paremmin kuin henkilöt, jotka ovat olleet työttömänä ennen koulutuksen alkamista. Työttömistä 48 % sijoittui työhön kaksi kuukautta koulutuksen jälkeen. Osuus on neljä prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna Tähän sisältyvät myös tukitoimin työllistetyt. Taulukko 15. Työssä olevien osuus työvoimakoulutuksen suorittaneista* 2 kuukautta koulutuksen jälkeen ELY-keskuksittain vuosina , prosenttia Koulutus- Ryhmäilmoitukset ml. Ryhmäilmoitukset pl. ELY-keskus Uusimaa 54,9 56,9 51,7 53,7 Varsinais-Suomi 45,9 57,0 43,8 55,3 Satakunta 56,7 61,0 46,1 54,6 Häme 59,3 60,6 46,3 46,3 Pirkanmaa 47,1 58,2 44,4 58,3 Kaakkois-Suomi 48,8 50,6 44,1 45,2 Etelä-Savo 65,8 59,8 61,0 57,6 Pohjois-Savo 61,3 65,3 59,8 64,4 Pohjois-Karjala 49,8 51,5 49,8 51,5 Keski-Suomi 48,4 47,4 47,2 48,2 Etelä-Pohjanmaa 55,8 56,5 53,3 56,4 Pohjanmaa 61,8 56,7 52,2 54,2 Pohjois-Pohjanmaa 40,4 60,5 38,7 44,7 Kainuu 67,5 69,7 66,3 66,8 Lappi 46,4 54,7 46,2 54,7 Ahvenanmaa Yhteensä 53,4 57,8 48,9 52,3 Työhön sijoittuneiden osuus työvoimakoulutuksen suorittaneista on kasvanut vuoteen 2010 verrattuna muualla paitsi Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Eniten osuus on kasvanut Pohjois-Pohjanmaan (20 %-yksikköä), Varsinais-Suomen (11 %-yksikköä) ja Pirkanmaan (11 %- yksikköä) ELY-keskuksen alueella. Eniten työhön sijoittuneiden osuus on vähentynyt Etelä-Savon (-6 %- yksikköä) ELY-keskuksen alueella. * Osuudet lasketaan työvoimakoulutuksen suorittaneista, joista on poistettu ne, joiden tavoiteammattina on muualla luokittelematon työ eli työelämään ja koulutukseen valmentava koulutus, kielikoulutus sekä maahanmuuttajakoulutus.

20 Taulukko 16. Työvoimakoulutuksen hankintaan ja opintososiaaliseen tukeen käytetyt 14 määrärahat (sisältää rinnasteisen koulutuksen) vuosina Määrärahan Määrärahat (miljoonaa euroa) käyttö Muutos 2010/2011 % % % % Koulutuksen hankinta , , , ,5 Opintososiaaliset etuudet , , , ,8 - Kela , , , ,1 - työttömyyskassat , , , ,4 Yhteensä , , , ,1 Vuonna 2011 käytettiin määrärahoja työvoimakoulutuksen hankintaan ja opiskelijoille maksettaviin opintososiaalisiin etuuksiin 621 miljoonaa euroa, mikä on 70 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna Opintososiaalisiin etuuksiin sisältyvät Kelan ja työttömyyskassojen työvoimakoulutuksen ajalta maksamat etuudet, joita ovat koulutustuki ja työttömyysetuudet: työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiopäiväraha. Taulukko 17. Vuosille hankitun työvoimakoulutuksen opiskelijatyöpäivän hinta (ilman ESR-rahoitusta) Rahoitustapa Opiskelijatyöpäivän keskihinta (euroa) euroa euroa euroa euroa Työ- ja elinkeinohallinnon kokonaan rahoittama 36,0 38,1 39,3 39,6 Yhteishankinta 45,8 52,6 57,2 64,1 -työ- ja elinkeinohallinnon osuus 24,7 33,3 39,4 43,0 Työ- ja elinkeinohallinnon hankintahinta keskimäärin 35,1 37,7 39,3 39,8 Opiskelijatyöpäivän keskihinta vuonna 2011 oli 39,8 euroa. Tämä on 0,5 euroa korkeampi kuin vuonna 2010.

21 Taulukko 18. Työvoimakoulutuksen perusteella koulutustukea tai työttömyysetuutta saaneet* vuosina Muutos 2010/2011 % Koulutustukea saaneet ,4 Työmarkkinatukea saaneet ,1 Peruspäivärahaa saaneet ,7 Ansiopäivärahaa saaneet ,7 Yhteensä , = tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen * kotoutumistukea saaneet mukaan lukien Työvoimakoulutuksen perusteella maksettiin työttömyysetuuksia opiskelijalle. Vuonna 2011 jatkettiin vielä koulutustuen maksamista sellaiselle opiskelijalle, jotka olivat aloittaneet koulutuksensa ennen Taulukkojen lähteet: Taulut 1-10 Työ- ja elinkeinoministeriö, työvoimakoulutuksen vuositilasto Taulut URA-tietojärjestelmä Taulut Työ- ja elinkeinoministeriö, työvoimakoulutuksen vuositilasto Taulu 16 Valtion hallinnollinen kirjanpito Taulu 17 URA-tietojärjestelmä Taulu 18 Kela, Finanssivalvonta

22 Työ- ja elinkeinoministeriö PL VALTIONEUVOSTO TEM Tilastotiedote Työmarkkinat :3 Arbetsmarknaden Labour Market Lisätietoja: Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedonhallinta -ryhmä Ella Laakso Petri Syvänen Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto Työnvälitystilaston kuvaus ja laatuseloste: ISSN = Suomen virallinen tilasto - (verkkojulkaisu) ISSN = TEM Tilastotiedote - (verkkojulkaisu)

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 28 puh. 1 64 851 ja 1 64 85 Julkistettavissa 21.1.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TEM Tilastotiedote 2014:3 ANM Statistisk rapport 2014:3 MEE Statistical Summary 2014:3

TEM Tilastotiedote 2014:3 ANM Statistisk rapport 2014:3 MEE Statistical Summary 2014:3 TEM Tilastotiedote 2014:3 ANM Statistisk rapport 2014:3 MEE Statistical Summary 2014:3 Työvoimakoulutuksen vuositilastot vuonna 2013 Årsstatistik för arbetskraftsutbildning 2013 Annual Labour Market Training

Lisätiedot

TEM Tilastotiedote 2013:3 ANM Statistisk rapport 2013:3 MEE Statistical Summary 2013:3

TEM Tilastotiedote 2013:3 ANM Statistisk rapport 2013:3 MEE Statistical Summary 2013:3 TEM Tilastotiedote 2013:3 ANM Statistisk rapport 2013:3 MEE Statistical Summary 2013:3 Työnvoimakoulutuksen vuositilastot vuonna 2012 Årsstatistik för arbetskraftsutbildning 2012 Annual Labour Market Training

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 18.3.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 2.5.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TEM Tilastotiedote 2015:3

TEM Tilastotiedote 2015:3 TEM Tilastotiedote 2015:3 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2014 Årsstatistik för arbetskraftsutbildning 2014 Annual Labour Market Training Statistics for 2014 Työmarkkinat 2015

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen näkymiä Koulutuskuntayhtymän, omistajakuntien kunnallisjohdon ja työhallinnon työkokous, huhtikuu 2014

Työvoimakoulutuksen näkymiä Koulutuskuntayhtymän, omistajakuntien kunnallisjohdon ja työhallinnon työkokous, huhtikuu 2014 Työvoimakoulutuksen näkymiä Koulutuskuntayhtymän, omistajakuntien kunnallisjohdon ja työhallinnon työkokous, huhtikuu 2014 Reijo Vesakoivu/ Ulpu Järviluoto Pohjois-Karjalan ELY-keskus Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00

Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän. Työllisyyskatsaus, toukokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä Etelä-Savossa lähes 850 edellisvuotta enemmän Työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 24.6.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli toukokuun

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 4/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.5.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi hieman viime

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Jaakko Pesola Yksikön päällikkö Uudenmaan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/uusimaa Metropolialueen sosiaalisen eheyden koordinaatioryhmän kokous 22.10.2010

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 9/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 5,8 % viime vuodesta

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ HELMIKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 29.2.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.3.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

SATAKUNNAN TYÖLLISYYSKATSAUS 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina klo 9.00

SATAKUNNAN TYÖLLISYYSKATSAUS 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina klo 9.00 SATAKUNNAN TYÖLLISYYSKATSAUS 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.2. 2012 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyneet Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella oli

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.7.2012 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Työttömiä

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.5.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut edelleen Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 400 '000 350 300 250 (1)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 3/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 3/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 3/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.4.2013 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi Pohjois-Karjalassa 7,8 %, koko maassa 16,6

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus tiedottaa

Hämeen ELY-keskus tiedottaa HÄMEEN TYÖTTÖMYYDEN LASKU JATKUU HITAASTI Hämeen ELY-keskus tiedottaa Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen ELY-keskuksen toimialue) työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa 22 436 työtöntä

Lisätiedot

Tietoa akavalaisista Kainuussa

Tietoa akavalaisista Kainuussa Tietoa akavalaisista Kainuussa 7.5.05 Risto Kauppinen Tulevaisuusfoorumi Sotkamo Työttömät*, Kainuu 0 05, lkm. 0 05, Kainuu 0/ 05/ Perusaste 79-0 -5, Keskiaste 0 9 5,0 Alin korkea-aste 0 5 - -, Korkeasti

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 24.4. klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu Työttömyys kasvaa edelleen, mutta Kaakkois-Suomessa hitaammin kuin Suomessa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.6.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.6.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 23.6.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 9,1 % viime

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 12/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 12/2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 12/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.1.2013 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 9,6 % viime

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu

Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras. Työllisyyskatsaus, toukokuu NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon nuorten työttömien aktivointiaste toukokuussa 45 % Suomen kolmanneksi paras Työllisyyskatsaus, toukokuu 2013 25.6.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 2/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.3.2012 klo 9.00 Työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa maltillista laskuaan

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 1/2014

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 1/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pohjois-Karjalassa 12.300 työtöntä työnhakijaa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 11/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 11/2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 11/2012 Julkaisuvapaa perjantaina 21.12.2012 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 12,1 % viime

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.1.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.2.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.3.2014 Julkaisuvapaa torstaina 24.4.2014 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 7/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.8.2012 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 11.679 Pohjois-Karjalassa oli heinäkuun lopussa

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 28.9.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9:00 Työnhakijat Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012

Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 30.3.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Keski-Suomen työllisyyskatsaus

Keski-Suomen työllisyyskatsaus NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS Keski-Suomen työllisyyskatsaus 31.10.2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9:00 Työnhakijat Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Keski-Suomessa

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus Huhtikuu 2015

Työllisyyskatsaus Huhtikuu 2015 Työllisyyskatsaus Huhtikuu 215 Huhtikuussa 338 6 työtöntä työnhakijaa 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 LAAJA TYÖTTÖMYYS eli työttömät työnhakijat ja palveluissa olevat Työ ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.3.2014 klo 9.00 Työttömyys alentunut hieman Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus Kesäkuu 2015

Työllisyyskatsaus Kesäkuu 2015 Työllisyyskatsaus Kesäkuu 215 Kesäkuussa 368 9 työtöntä työnhakijaa 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 LAAJA TYÖTTÖMYYS eli työttömät työnhakijat ja palveluissa olevat Työ ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa kesäkuu 2013 Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % = Alle 25-vuotiaiden kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyyden ylittävien osuus

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.3.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus kuu 2014 Työttömyyden peruskuva on säilynyt ennallaan. Työttömien määrä

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.5.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /201 Julkaisuvapaa tiistaina 2.4. 201 klo 9.00 Työttömyyden kasvu kiihtyy yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2012 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 1/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 21.2.2012 klo 9.00 Työttömien työnhakijoiden määrä maltillisessa laskussa

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 Tammikuun työllikatsaus 1/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.2.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus tammikuu 2013 Kaakkois-Suomen asukkaista oli tammikuun lopussa työttömänä 20114

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 3/2014 Julkaisuvapaa torstaina 24.4.2014 klo 9:00 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 7 % viime vuodesta Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa 21.1.2014 kello 9.00 Teollisten työpaikkojen suuri määrä vähenee jatkuvasti ja tämä näkyy joulukuun

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen vuositilastot vuonna Årsstatistik för arbetskraftsutbildning 2015

Työvoimakoulutuksen vuositilastot vuonna Årsstatistik för arbetskraftsutbildning 2015 TEM Tilastotiedote 2016:3 Työvoimakoulutuksen vuositilastot vuonna 2015 ANM Statistisk rapport 2016:3 Årsstatistik för arbetskraftsutbildning 2015 MEAE Statistical Summary 2016:3 Annual Labour Market Training

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 25.8.2015 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi heinäkuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Syyskuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Syyskuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 20.10.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Syyskuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYDEN KASVU EI HIDASTUNUT SYYSKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työttömyys kohosi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2012

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 5/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 26.6.2012 klo 9.00 Työttömänä 9.800 pohjoiskarjalaista Työttömien määrä väheni Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tilannekatsaus Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.6.2014 Tilannekatsaus 30.5.2014 Työttömyys kasvoi vuoden takaisesta Pirkanmaan TE-toimistossa oli toukokuun 2014 tilannekatsauspäivänä 32337 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.12.2010

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.12.2010 n tiedote 21.12.2010 Tilannekatsaus 30.11.2010 alue: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kuhmalahti, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Vesilahti ja Työllisyydessä positiivista kehitystä vuoden

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 Joulukuun työllikatsaus 12/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 22.1.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2012 Työttömänä olevien työnhakijoiden määrä oli Kaakkois-Suomessa vuoden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. 2013 klo 9.00 Työttömyys kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus:

Julkaistavissa klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: Julkaistavissa 24.11.2009 klo 09:00 TILANNEKATSAUS (ennakkotiedot) Lokakuu 2009 Tilannekatsaus: www.te-keskus.fi/hame TYÖTTÖMYYS KASVOI EDELLEEN LOKAKUUSSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien (Hämeen TE-keskuksen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus syyskuu 2012

Lapin työllisyyskatsaus syyskuu 2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus syyskuu 2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10.2012 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Työttömiä

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.11.2012

Keski-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.11.2012 n tiedote 20.11.2012 Tilannekatsaus 31.10.2012 alue: Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pälkäne, Vesilahti ja Työttömyys kasvoi edelleen 1 Keski-Pirkanmaan TE-toimiston

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 10/2013

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 10/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11.2013 klo 9.00 Työttömiä 7,2 % enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa oli

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

TEM Tilastotiedote 2014:2 ANM Statistisk rapport 2014:2 MEE Statistical Summary 2014:2

TEM Tilastotiedote 2014:2 ANM Statistisk rapport 2014:2 MEE Statistical Summary 2014:2 TEM Tilastotiedote 2014:2 ANM Statistisk rapport 2014:2 MEE Statistical Summary 2014:2 Työnvälityksen vuositilastot vuonna 2013 Arbetsförmedlingens årsstatistik 2013 Annual Employment Service Statistics

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvutahti hidastuu Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1. 2014 klo 9.00 Työttömyys kasvaa ja kuntien haasteet Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot