Tiina Lamminen Suullinen esitys (20minuuttia)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiina Lamminen Suullinen esitys (20minuuttia)"

Transkriptio

1 1 Tiina Lamminen Suullinen esitys (20minuuttia) Palvelumuotoilun ja muotoilun tutkimuksen seminaaripäivät Lapin yliopistolla Yliopistonkatu 8, ROVANIEMI Torstai Fellman sali Perjantai LS16 Otsikko: Ruoveden maiseman tuotteistaminen taiteen ja palvelumuotoilun keinoin Olen aloittanut taiteentohtorin jatko- opinnot runsaat puoli vuotta sitten taidehistorian professori Tuija Hautala- Hirviojan ohjauksessa. Taiteen tohtoriopinnoissa minulla on puolet taiteellista ja puolet kirjallista osuutta. Taiteellisen osuuden ohjaajaksi suunnittelen brittiläistä taidemaalaria, professori Maria Lalicia Bath Span yliopistosta. Minulle taide tarkoittaa aina itseisarvoista taidetta. Sanamerkitys tulee mielestäni hyvin esille englanninkielessä: fine art. Suomenkielen taide- sana on kuitenkin laajentunut pitämään sisällään paljon erilaisia, ristiriitaisiakin asioita. Taide- sana tarkoittaa likipitäen samaa kuin mitä englanninkielen sana art. Art, ilman merkityksen tyhjentävän käännöksen kopiointia sanakirjasta, sana merkitsee ainakin niin tapaa kuin taitoakin ja sanalla saatetaan tarkentaa esimerkiksi niitä välineitä, joilla taide tai taito toteutuu. Aivan kuin taide- sanakaan, art ei oikeastaan pidä sisällään kaunotaiteita, fine art, itseisarvoista taidetta. Opintoni ovat siis vielä varhaisessa vaiheessa. Taiteellisen työskentelyn järjestämisen lisäksi olen ehtinyt miettiä, miten sitoudun ajallisesti kirjalliseen työhön ja kokoan työn eri osiot. Olen herännyt pohtimaan, mitä teoreettista viitekehystä voisin näissä osioissa käyttää, miten niitä syventää. Palvelumuotoilu ei auta minua luomaan tohtorityöni taiteellista sisältöä. Sen sijaan mietin, antaako palvelumuotoilun konsepti minulle välineitä jäsentää

2 2 taiteilijan työn, taiteilijana olemisen ja valmiin taideteoksen yhteiskunnallista merkitystä. Yhteiskunnallisella merkityksellä tarkoitan tässä lyhyen aikavälin välinearvoa: paikallista toimeliaisuutta, taloudellista tuottoa ja hyvinvointia. Minulle annettu otsikko: Ruoveden maiseman tuotteistaminen taiteen ja palvelumuotoilun keinoin kaipaakin hieman tarkennusta. Se ei siis oikein vastaa Ruoveden maisemaan liittyvien jatko- opintojeni minkään osion sisältöä. En ole ajatellut lähestyä näin aihettani. Taide, fine art, ja tuotteistaminen kun eivät sovi yhteen. Ja oma fine art asiantuntijuuteni, jolle ylipäätään voin ajatella jatko- opintoni perustavan, ei ole otsikossa mukana. KUVA 1 Taidetta, fine art, voidaan tehdä näkyväksi eri tieteenlajien avulla: taidehistoria, kulttuurihistoria, estetiikka, kauppatieteet. Tieteenlajien sisällä taas on omat

3 3 koulukuntansa, jotka tuottavat kielellistä todistusaineistoa omiin diskursseihinsa. Diskursseissa aineistoa käsitellään tieteenlajin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti. Eri näkökulmista, kunkin tieteenlajin päämäärien mukaan taiteesta muokkautuu erilaisia näköiskuvia. Tätä näkyväksi tehtyä taidetta voidaan soveltaa ja tuotteistaa sekä muotoilla palvelumuotoilussa. Mutta se on eri asia kuin taide, fine art, itsessään. Minun työssäni taiteen ydin koostuu valmiista taideteoksesta ja taiteilijasta. Palvelumuotoilu ei siis muotoile näitä, vaan se muotoilee eri oppialoilla tästä aineistosta tuotettuja kuvia. KUVA 2 Myös maisemaa voidaan tarkastella eri näkökulmista. Maisema voidaan selittää hirveän monella tavalla. Tiivistäen voi nähdä kaksi näkökulmaa: ne ovat kulttuuri ja luonto. Näitä kahta näkökulmaa käytetään mm. valtionhallinnossa kun maisemia arvotetaan. Maanviljelysmaisemaa rakennuksineen ja

4 4 historiallisia tapahtumapaikkoja arvotettaessa käytetään kulttuurimaiseman käsitettä. Suomessa tunnetaan myös kansallismaisemia, tämän käsitteen alle nimettyjä maisemia myös taiteilijat ovat päässeet muokkaamaan. Yksi tavoite tohtorityössäni, yhden osion tarkoitus kirjallisessa osuudessa, on osoittaa ammattitaiteilijan työn kumulatiivinen merkitys toteutumisensa paikkakunnalla. Tässä vaiheessa en halua kovin tarkasti erotella teosta ja tekijää tai edes sitä, puhutaanko nykytaiteilijasta tai edesmenneistä kuvataiteilijoista. KUVA 3 Muotoilenkin nyt otsikoksi: Voidaanko palvelumuotoilun välinein esittää se lyhytaikainen yhteiskunnallinen tuotto, joka syntyy, kun taiteilijan työ tehdään näkyväksi jonkin tieteenalan sisällä? Case Ruoveden maisema. Yksi perusoletuksistani siis on, että taiteilijan työstä löytyy yhteisöllistä merkitsevyyttä. Tämä voisi tarkoittaa suurin piirtein jotakin sellaista, että

5 5 pelkkä tieto taiteilijan ja taiteen, fine art, - ytimen läsnäolosta paikkakunnalla vaikuttaa. Kun pystyn osoittamaan yhteisöllisen merkityksen, voin myös tehdä näkyväksi Ruoveden maisema - projektissa syntyvän toiminnallisen mallin tuottaa lyhytaikaista yhteiskunnallista tuottoa. Viime vuosina taiteen itseisarvoisuutta, taiteen määrittelyä siten, että se syntyy tekijänsä näkökulmasta ja tulee taiteilija- vertaisten tai suljetun taidemaailman arvioitavaksi, on kyseenalaistettu mm. valtion kulttuuribudjetin jaossa. Nyt en enää puhu mistään terminologisesta huolesta, vaan tapahtuneesta muutoksesta. Muutos on esimerkiksi fine art - taiteilijoiden edunvalvonnan asia. Kulttuuribudjetin rahoja suunnataan taidetta välineellistäviin, lyhyen aikavälin tuoton hankkeisiin. Vaikka tämäkin raha on mahdollistanut kulttuuria ja avannut uusia näkökulmia, on se myös hämärtänyt taiteen määritelmää ja kadottanut siitä puolia. Ammattitaiteilijan kannalta kehitys on merkinnyt esimerkiksi taiteilijan ammattitaidon ja sen kehittämisen tradition jäämistä sivuun. Arvioitaviksi ovat nousseet taiteilijan työn kannalta toisenlaiset merkitykset. Taiteilijaksi on määrittynyt kuka tahansa, joka osaa tuottaa konkreettisesti tekemänsä sovelletusti mitattavaan yhteyteen. Minun ajatuksessani taiteilija on se, joka tekee taiteen. Taiteilijan työtä ei ole muotoilla taidetta näkyväksi palvelumuotoiluketjuun. Se on jonkun toisen tehtävä. Vasta eri tieteenalojen näkyväksi tekemä taiteen kuva (ei itse taide) voidaan välineellistää ja tuotteistaa. Vasta uloimmalla kumulatiivisella kehällä voidaan puhua palvelumuotoilusta. Sillä ei ole välttämättä enää mitään tekemistä ytimessä olevan taiteilijan ja taiteen kanssa. Jossain vaiheessa joudun varmasti tekemään myös kysymyksen, miten varmistetaan, että taiteen tuotto palautuu myös sen alkutuottajalle? Mietin, voiko palvelumuotoilu toteutua näissä kysymyksissä: miten esiteltynä, paloiteltuna ja muokattuna Ruoveden maisema - taide antaa hyvinvointia ja iloa? Millaisena pakkauksena Ruoveden maisema - taide tuottaa apua paikkakunnan brändäykseen ja uuden tuottavan toimeliaisuuden kasvattamiseen? Etsin

6 6 palvelumuotoilun avulla välineitä osoittaa itseisarvoisen taiteen kumulatiivinen merkitys tapahtumisensa paikkakunnalla. Ruovesi on ikärakenteeltaan vanheneva, muuttotappiopaikkakunta itäisellä Pirkanmaalla, entistä Satakuntaa. Asukkaita kunnassa on viisituhatta. Viime talven ikävä uutinen oli ison työllistäjän, aaltopahvipakkaustehtaan Stora Enson lopettaminen. Paikkakunnan suurin yksityinen työllistäjä on nyt Pihlan ikkunatehdas. Kuntaliitosta suunnitellaan Virtain kaupungin kanssa. Virtain kanssa tehdään jo yhteistyötä terveyspuolella. Rikas ja kaunis seitsemän sahan paikkakunta on taantunut sitten luvun. Edelleenkin Ruovesi tunnetaan kuitenkin erinomaisen kauniina kesäpaikkakuntana, jonka väkiluvun kesäasukkaat lomakuukausina tuplaavat. Kesäasukkaiden ansiosta myös kunnan kauppiaat jaksavat yli hiljaisen talvikauden. Sellainen yrittäjä on mm. 110 vuotta täyttänyt, yksityinen Vinhan kirjakauppa. Kesällä 2013 tuotin avoimella haulla Ruoveden taidehistorian ajantasaistamista varten näyttelyn kunnan kesänäyttelytilaan Viljamakasiiniin. Tarjotun aineiston, yli kolmesataa teosta, ja aiemman kirjoitetun materiaalin perusteella jaan Ruoveden taidehistorian kolmeen jaksoon: kansallistaiteilijoiden aika, alueella asuneiden ammattitaiteilijoiden aika ja aktiivisen taideharrastamisen aika. Kansallistaiteilijoiden jakson voi päättää toiseen maailmansotaan, jolloin alkaa alueella asuneiden ammattitaiteilijoiden aika ja luvulta alkaen aktiivisen taideharrastamisen aika. Koska aktiivinen taideharrastus on väestön ikääntymisen myötä laantunut, mieluusti näkisin paikallisessa taidehistoriassa uuden käänteen. Kansallistaiteilijoistamme Akseli Gallen- Kallela, Ellen Thesleff ja Gabriel Engberg ovat asuneet ja työskennelleet paikkakunnalla. Ruoveteen voi kuitenkin myöhemminkin, tavalla tai toisella, liittää koko joukon monia merkittäviä taiteilijoita, esimerkiksi Alpo Jaakolasta Alice Kairaan. Paikkakunnan kartalle voi merkitä seitsemän taiteilijan ateljeeta tai ateljeen paikkaa. Näistä yksikään ei ole avoinna yleisölle.

7 7 Ruoveden taidehistoriaa ei olla kuitenkaan tämän kummemmin kirjoitettu esiin. Tampereen taidemuseo Pirkanmaan aluetaidemuseo kokosi ensimmäisenä aluetaidemuseon työnä Häme taiteilijoiden silmin näyttelyn 1979 ja Ruovesi taiteilijoiden silmin kiertävän aluenäyttelyn Ne olivat yrityksiä esittää paikkaan ja paikkakuntaan kiinnittynyttä taidetta ja taiteilijoita. Tällainen taiteen esittämisen tapa ei ole enää viime vuosikymmeninä ollut kovin keskeinen. Taide kuitenkin syntyy paikallisesti aina jossakin ja taiteilija on fyysisesti jossakin. Ruoveden taidehistoria uinuu esimerkiksi paikkakunnan asukkaiden muistitietona. Se on läsnä suhtautumisessa taiteeseen ja esimerkiksi kiinni heidän omistamissaan Ruoveden maisema - teoksissa. Oman kokemukseni mukaan tämä ei tarkoita niinkään asukkaiden positiivista suhdetta taiteeseen tai jäsennettyä, suurta tietomäärää. Sen voi luonnehtia olevan ylipäätään tietoa taiteen ja taiteilijoiden läsnäolosta paikkakunnalla ja tietoa paikoista missä taiteilijat ovat asuneet ja työskennelleet. Toisen maailmasodan jälkeen paikkakunnan taiteilijoista on tietoa, joka on saatu henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Selkeää, eikö totta? Tarkastelen nyt Ruoveden maisemaa kolmen projektiketjun avulla. Ne ovat mikrohistoriallinen taidehistorian tallentamisen projekti, taide- ja kulttuurimatkailun edistämisen projekti ja taidekaupan projekti.

8 8 KUVA 4 Taiteen, fine art, näkyväksi tekeminen mikrohistoriallisena taidehistorian projektina synnyttää itsessään paikkakunnalle hyvinvointia ja terveyttä edistävää sisältöä. Tietoisuus itsestä kasvaa ja suhde ympäristöön lujittuu. Kotiseutuharrastuksen tiedetään lisäävän ikää ja edistävän terveyttä. Mikrohistoriallisen tiedon keräämistä voi edistää kotiseutuyhdistys- yhteistyön kautta. Ruovedellä on kirjoitettu monta paikallishistoriikkia. Miten ne ovat syntyneet? Millainen historia- osaamisen opetus on ollut niissä taustalla? Miten taidehistoriallinen tieto ja sen tallentaminen voisivat olla työssä mukana? Tiedonkeruu voisi tapahtua esimerkiksi taidehistorian ammattilaisen vetämässä Autere- kansalaisopiston opintopiirissä. Toiminnan voisi aloittaa sarja luentoja ja se voisi jatkua säännöllisesti kokoontuvana piirinä. Toiminnan vakiintumiselle tarvitaan pieni joukko sitoutuneita ihmisiä. Voidaanko tätä projektia tarkastella palvelumuotoilun ketjuuntumisena?

9 9 KUVA 5 Kun taide on tehty näkyväksi, sitä voidaan esitellä temaattisesti. Se voi tarkoittaa esimerkiksi tavoitteellista näyttelyohjelmaa. Ruovesi sijaitsee Suomen tunnetuimman kesänäyttelypaikan, Mäntän kuvataideviikkojen ja Oriveden Purnun sekä Virroilla sijaitsevan Taide- Nuuttilan naapurissa. Kesällä 2014 Serlachiuksen taidemuseo avautuu Mäntässä laajennusosan valmistumisen jälkeen yleisölle. Keskittymällä maisemaan, Ruovesi tarjoaa kulttuuri- ja taidematkailijalle jotakin erilaista kuin naapurinsa. Tapa tehdä taidehistoria näkyväksi on julkaista siitä tietoa. Julkaisu voi tarkoittaa kirjoja ja karttoja, esitteitä ja reittioppaita, painettuna tai internetissä. Tälle pohjalle voi kehittää majoitus- ja matkailupalveluita, kurssi- ja seminaaritoimintaa. Entä voidaanko tätä projektia tarkastella palvelumuotoilun ketjuuntumisena?

10 10 Taideyhdistyksellä on keskeinen rooli kaikessa kuvataiteeseen liittyvässä päätöksenteossa Ruovedellä. Se voi toimia esittelijänä, informoijana ja puoltajana sekä rahoituksen hakijana yhdessä tai erikseen esimerkiksi kunnan kanssa. Toiminnan järjestämisessä on kyse yhteistyöstä, yritystoiminnan, kunnan, kolmannen sektorin ja yksittäisten ihmisten välillä. Edellä kävin läpi miten fine art - taiteesta tallennettua tietoa voidaan toimittaa kulttuuri- ja taidematkailun välineeksi. Sen markkinointi on jo toinen asia. Yksi Ruoveden tunnetuimmista matkailukohteista, jota on käytetty kunnan symbolina, on Runebergin lähde keskustassa. Lähteeseen liittyy legenda, jossa se esiintyy, nimensä mukaisesti, kansallisrunoilijamme inspiraation paikkana. Runeberg on siis myös Ruovedellä asuneita taiteilijoita, samoin kuin muuten oli Sibeliuskin. Lähde on ollut kirkas keidas, vierailukohde, jonka äärelle on keskittynyt kesäisin mm. harrastajateatteriesityksiä. Lähteen vettä on haettu monen kesäkeittiön talousvedeksi. Nyt lähde on vesikasveista samentunut ja vesi on muuttunut juomakelvottomaksi. Luonto Ruovedenkin kunnan symbolina on haavoittuvainen, kulttuuri ja taide sen sijaan eivät sitä niinkään ole. Ruoveden taideyhdistys on järjestänyt yhdessä Autere- opiston kanssa lähes vuosittain maisemamaalaus- kesäkurssin. Aktiivisten taideyhdistysjäsenten ikääntyessä perinne on ollut viime vuosina uhattuna. Kesällä 2013 järjestettiin kurssi ensimmäistä kertaa tietoisesti siten, että sen tarkoitus oli tuottaa myös elinkeinotoimintaa. Tämä tapahtui yksinkertaisesti niin, että kurssi avattiin myös taideyhdistyksen ulkopuolisille ja osallistujille tarjottiin mahdollisuus täysihoitoon. Kurssi saavutti suuren suosion ilman, että sitä mainostettiin. Kesäksi 2014 kurssitoimintaa on suunniteltu laajennettavaksi saksalaisille taideopettajille ja heidän oppilailleen, koska kiinnostusta on löytynyt. Pekkalan kartano on ollut kurssien pitopaikka. Hieno kartanomiljöö pystyy tarjoamaan esteettisen ympäristön, mahdollisuuden työskennellä suojassa myös sadepäivinä ja yöpymis- ja ruokailumahdollisuuden.

11 11 Toiminnan laajentaminen vaatisi suunnittelua ja uusia kiinnostuneita yrittäjiä paikkakunnalla. Kansanopistoissa olevat kesäkurssit pidetään sateen sattuessa valmiissa luokkahuoneissa ja ympärivuotisina laitoksina kurssien rakentaminen opistoille ylipäätään on osa koko toiminnan konseptia. Yhden paikkakunnan sisällä, yhteistyöhankkeena, vastaava tarkoittaisi yhteensovittamista majoituksen, työskentelytilojen, liikkumisen ja kurssitoiminnan suhteen. Vaadittaisiin myös antaumuksellinen opettaja, joka tuntisi maaston ja olisi tuttu toimijoiden kanssa sekä, tämän käytännöllisyytensä sivussa, olisi uskottava taiteenopettajana. Osa taiteellisten jatko- opintojen työtäni on järjestää kutsumilleni ammattitaiteilijoille vuosittain Plein air - symposium Pekkalan kartanossa Ruovedellä. Taiteilijat työskentelevät paikkakunnalla viikon. Viikon päätteeksi järjestetään maisemamaalausta käsittelevä seminaari Pekkalassa yhdessä Tampereen kesäyliopiston kanssa ja ripustetaan uutta maisemamaalausta esittelevä näyttely Viljamakasiiniin. Ammattitaiteilija tutustuu samalla paikkaan ja voi toimia siellä myöhemmin esimerkiksi opettajana. Näissä ketjuissa ei ole paikkaa taiteelle, fine art. Fine art, joka kuitenkin mahdollistaa ketjun syntymisen.

12 12 KUVA 6 Kolmas lähestymisen projekteistani on taidekauppa. Taidekauppa on mielikuvakauppaa. Kirjoitetussa tekstissä ja näyttelyissä näkyväksi tehty taide edesauttavat myös paikkaan sitoutuneen taiteen kauppaa. Käyn neuvotteluja paikallisen yrittäjän kanssa yhteistyöstä. Haluan vuokrata keskustasta toimistotilan ammattitaiteen esittämisen paikaksi, galleriaksi. Tarkoitukseni on esitellä vanhaa paikkakunnalla syntynyttä maalaustaidetta, tarjota aiheeltaan rajatulle taiteelle myyntipaikka, ja edustaa taiteilijasymposiumin kautta paikkakuntaan sitoutuneita taiteilijoita kesänäyttelyiden jälkeen. Voiko paikallisia taidemarkkinoita synnyttää? Se, mikä tekee Ruovedestä kiinnostavan ja syy, miksi sinne taiteilijat ovat tulleet, on maisema. Kaunis maisema tai erityinen luonto eivät sinällään kuitenkaan riitä paikan symbolisen merkityksen luomiselle. Jos luonto on, sen

13 13 symboliseksi esilletuomiseksi tai esimerkiksi kansalliseen kuvastoon liitetyksi tulemiseen tarvitaan joku merkityksenantajana tutkimusmatkailija, biologi tai taiteilija. Myös taistelupaikka historiallisena merkkinä voi antaa paikalle tällaisia merkityksiä. Osa Ruoveden paikkakunnan viehätystä on siellä syvällä oleva tietoisuus kuvataiteen ja kuvataiteilijoiden olemisesta. Mitä se voisikaan olla, jos tämä taide olisi tuotettuna näkyville? Taiteellisessa työssäni olen valinnut Ruoveden maisemalle paralleelimaiseman Baijerista, Saksasta. Paikka on subjektiivinen valintani ja tuttu kouluajoiltani Münchenin kuvataideakatemiassa. Suhteeni on Murnaun ja Seehausenin alppipaikkakuntiin vanhempi, kuin nykyisen kotipaikkani naapuripitäjään, Ruoveteen. Maalaan Baijerissa, Saksassa, Seehausen am Staffelseen paikkakunnalla ja Pekkalan lahdella, Ruovedellä. Monokromaattista ilmaisua lähestyvissä maalauksissani mietin paikan, maiseman ja mallin merkitystä suhteessa taiteilijan omaan ilmaisuun ja mielenmaisemaan. Murnau sijaitsee kauniilla alppiseudulla. Sen maisema on tunnettu Blaue Reiter - taiteilijoiden välittämänä, ekspressiivisissä maalauksissa. Wassily Kandinsky, Alexej von Jawlensky, Marianne von Werefkin, Franz Marc, August Macke ja Gabriele Münter. Eikä vain tämä yksi kaupunki, patikkamatkan saavutettavissa on useita taiteilijoiden merkitsemiä paikkoja ja museoita. Taiteilijoiden esimerkin takia seudulle tullaan; osallistumaan maalauskursseille, tutustumaan taiteilijoiden maalauksista tunnettuun maisemaan, kiertämään merkittyjä reittejä, kuuntelemaan luentoja ja esittelyjä, vierailemaan yleisölle avoinna olevassa taiteilijakodissa ja katsomaan taiteilijoiden maalauksia paikallisessa museossa. Taide ja taiteilijat ovat paikkakunnalla vetovoimaisina esillä. En halua väheksyä erityisen kauniin maiseman, laajojen luonnonsuojelualueiden ja niiden virkistysreittien sekä mukavien majoitusmahdollisuuksien houkuttavuutta. Kuitenkin on selvää, että taide, fine art, antaa paikkakunnalle enemmän houkuttavuutta kuin vain kaunis maisema. Mutta takaisin palvelumuotoilun mahdollisuuksiin. Miten kuvaamani projektien rahoitus voisi onnistua? Miten saada kunta yhteistyökumppaniksi? Miten

14 14 saavuttaa paikkakunnalla luottamusta ja innostaa myönteiseen ajatukseen, että paikkakunnan kuvaa voi kirkastaa taiteella ja se kannattaa tehdä yhteistyössä usean toimijan kanssa tämänkaltaisilla projekteilla? Missä vaiheessa projektin uskottavuus kärsii? Voiko yksittäinen toimija, jolla on ensisijaisesti taiteilijan status, toimia uskottavasti välineellistävänä yhteistyökumppanina ja yrittäjänä tai nouseeko siitä este rahoituksen löytymiselle?

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista

Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista Räjäytetään taidemarkkinat! Seminaaritehtävien avainlöydökset: esimerkkejä ja yhteenvetoa keskusteluista ? Miten saada tavalliset suomalaiset ostamaan arvokkaampia teoksia kuin nykyään? Kerro entistä paremmin

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa

Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Anu Riestola Kuvataiteilija taideopettaja s.1970, Limingassa Yhteystiedot: 050 5346251,ansari24@hotmail.com; anu.riestola@gmail.com Opinnot 2010 Aalto yliopisto, Taideteollinen Korkeakoulu, TaM kuvataideopettaja

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Ateljeet ja taiteilijakodit: Asunta-ateljee (Heikki Asunnan taiteilija-ateljee), Kalela (Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee)

Ateljeet ja taiteilijakodit: Asunta-ateljee (Heikki Asunnan taiteilija-ateljee), Kalela (Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee) Ruoveden kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma 2016 Dokumentti on luotu Kulttuurikasvatussuunnitelma. fi-palvelussa: http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/suunnitelma/ruoveden-kunta-2/ Kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa www.goteborg.se/kulturstod

Kaikista kulttuuritukimuodoista on tiedot ja suuntaviivat ruotsin kielellä ositteessa www.goteborg.se/kulturstod KULTTUURITUKI Göteborgin kulttuurielämän pitää olla monipuolista ja korkealaatuista, sanoo Göteborgin kulttuurilautakunta. Tämän vuoksi taiteellisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittäville toiminnoille

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700

Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Kuvataiteen perusopinnot (25 op) - ayukuv1700 Opetus toteutetaan vuonna 2016 Riihimäellä yhteistyössä Riihimäen kansalaisopiston kanssa. Ajankohta Kevät 2016 - Syksy 2016 Opiskelijan tulee omata riittävät

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin

Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Vakuuta vastapuoli Vinkkejä oman työn esittelemiseen ja markkinointiin Heljä Franssila Kulttuuriyrittäjyysluento: Kuvataiteilijat ja tuottajat kohtaavat. 27.10.2014 Frame vahvistaa suomalaisen nykytaiteen

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

Lyhennelmä esityksestä Jaa joku teollisuusmuseo jossakin Mäntässä - ei vois vähempää kiinnostaa

Lyhennelmä esityksestä Jaa joku teollisuusmuseo jossakin Mäntässä - ei vois vähempää kiinnostaa Lyhennelmä esityksestä Jaa joku teollisuusmuseo jossakin Mäntässä - ei vois vähempää kiinnostaa erikoissuunnittelija Päivi Viherkoski, G.A.Serlachius -museo, 3.4.2008 Mitä museo myy -seminaari Markkinoinnin

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan!

Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan! Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan! Tervetuloa oppimaan Cygnaeuksen galleriaan! Ennakkotehtävä Cygnaeuksen gallerian taiteilijoista Cygnaeuksen galleriassa voi tutustua moneen Suomen taiteen merkittävään

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo

HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Tiedote 19.5.2015 Helsingin taidemuseo uudistuu HAM on Helsingin kokoinen taidemuseo Helsingin taidemuseo HAM avaa uudistuneet tilansa Tennispalatsissa 25.9.2015. Avajaisnäyttelyt sisältävät helsinkiläisten

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa:

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Helsingin ja Turun kaupunkien esittämä haaste toimiin Itämeren tilan parantamiseksi: Tietoisuuden

Lisätiedot

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke

Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Sinustako julkisen taiteen tekijä? Koulutuspäivä Helsingissä 23.11.2015 Prosentti taiteelle -hanke + Prosentti taiteelle YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ + Miten prosenttiperiaatetta edistetään valtakunnallisesti?

Lisätiedot

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014!

Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Tervetuloa Häme-päivään 12.7.2014! Humppilan lasitehtaan piha muuttuu toiminnalliseksi kädentaitojen ja kulttuurin tyyssijaksi 12.7., joka on Humppilan Uniikkiviikon avajaispäivä ja samalla vuoden 2014

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo

Taidenäyttely osallistumisen areenana. Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo Taidenäyttely osallistumisen areenana Anni Venäläinen Projektisuunnittelija Porin taidemuseo PORIN TAIDEMUSEON PEDAGOGINEN YKSIKKÖ FM Mirja Ramstedt-Salonen on toiminut Porin taidemuseon museolehtorina

Lisätiedot

JUHANI-07. Tampereen ammattikorkeakoulu Taiteen koulutusohjelman opinnäytetyö Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehto Kevät 2007 Juhani Tuomi

JUHANI-07. Tampereen ammattikorkeakoulu Taiteen koulutusohjelman opinnäytetyö Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehto Kevät 2007 Juhani Tuomi Tampereen ammattikorkeakoulu Taiteen koulutusohjelman opinnäytetyö Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehto Kevät 2007 Juhani Tuomi OPINNÄYTETIIVISTELMÄ Osasto Kuvataide Tekijä Juhani Tuomi Työn nimi Lopputyön

Lisätiedot

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo

Saavutettava museo. Case: Turun taidemuseo Saavutettava museo Case: Turun taidemuseo Hele Reunanen / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 6.5.2010 Museon saavutettavuus Saavutettavassa museossa näyttelyt ja oheispalvelut ovat fyysisesti, henkisesti

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot

LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI. 6.9.2010, Muistiinpanot LAHDEN KAUPUNGINTEATTERIN PILOTTISEMINAARI 6.9.2010, Muistiinpanot Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskus Ylös Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen Anna-Mari Tuovinen 24.11.2010 Lahden

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Olen Tarja Sinikka Kyllijoki. Asunut Eurassa vuodesta 1978 lähtien.

Olen Tarja Sinikka Kyllijoki. Asunut Eurassa vuodesta 1978 lähtien. Tarja Kyllijoki (Helander) Välitie 10 27500 Kauttua 0505896605 tarjakyllijoki@gmail.com Olen Tarja Sinikka Kyllijoki. Asunut Eurassa vuodesta 1978 lähtien. Taidegrafiikka on haastava, moniulotteinen sekä

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Verkostoitumalla uusia tuotteita. Case: Serlachius-museot

Verkostoitumalla uusia tuotteita. Case: Serlachius-museot Verkostoitumalla uusia tuotteita Case: Serlachius-museot Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 31.8.2011 Serlachius-museot Mäntän Serlachius-museot koostuvat kahdesta museosta: Gösta

Lisätiedot

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a

1950 Kaarina Sillankorvantie 23a ANU TUOMI ANU VAISTO 1950 Kaarina Sillankorvantie 23a taidemaalari 21380 Aura www.anutuomi.fi 0449064950 Taidemaalariliiton jäsen Arte ry:n kunniajäsen Arten gallerioiden Joe s ja Titanik perustajajäsen

Lisätiedot

Taide on tavallista. Taideterapia kuntoutumisen tukena. Mitä taideterapia on? Sopisiko se minulle?

Taide on tavallista. Taideterapia kuntoutumisen tukena. Mitä taideterapia on? Sopisiko se minulle? Taide on tavallista Taideterapia kuntoutumisen tukena Mitä taideterapia on? Sopisiko se minulle? Tutkimme kuvissamme iloa, tuskaa, kaihoa, häpeää, surua. Nyt katson taidetta ja elämää eri muodoissa uusin

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä

Etkot & Jatkot. Rembrandtin siivellä Etkot & Jatkot Rembrandtin siivellä Sisällys 1. Tervetuloa Sinebrychoffin taidemuseoon! 2. Taidetestaajat Sinebrychoffin taidemuseossa Etkot & Jatkot 3. Sinebrychoffin taidemuseo pähkinänkuoressa 4. Seuraa

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja koko

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014

Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 Peda-forum Lappeenranta 28.5.2014 työpaja Helsingissä 4.2.2014 Piirros: Linda Saukko-Rauta Niin opiskelijat kuin työnantajatkin tuntuvat olevan epätietoisia siitä, mitä opiskelijoista oikeasti valmistuu

Lisätiedot

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun

Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun Ideoita ja tehtäviä Museovierailuun 1 / 13 2015 Etelä-Karjalan taidemuseo Sisällys 3 Johdanto tehtävät: 4 Museo ilmiönä 1 5 Museo ilmiönä 2 6 Henkilökohtainen taidekokemus 1 7 Henkilökohtainen taidekokemus

Lisätiedot

Arvojen tunnistaminen

Arvojen tunnistaminen Arvojen tunnistaminen Viikko 2 Arvojen tunnistamisen neljä ilmansuuntaa ovat työ, ihmissuhteet, vapaa-aika, terveys. Näiden isojen otsakkeiden alle alat jäsentää tarkentavia huomioita. Arvoja ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali

Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali Sulkakansa-kokonaisuus 2012 6. luokat Opettajan oheismateriaali Kullervo ja Korppi Kuvataide: 2x45 minuuttia Kuvat osoitteesta: http://www.ateneum.fi/kalevalataidettakouluille/index.html Tarvikkeet: Kalevala

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Puroja ja rapakoita. Elina Viljamaa. Varhaiskasvatuksen päivä Oulun yliopisto SkidiKids/TelLis, Suomen Akatemia

Puroja ja rapakoita. Elina Viljamaa. Varhaiskasvatuksen päivä Oulun yliopisto SkidiKids/TelLis, Suomen Akatemia Puroja ja rapakoita Loviisa Viljamaa & Elina Viljamaa Varhaiskasvatuksen päivä 10.5.2012 Elina Viljamaa Oulun yliopisto SkidiKids/TelLis, Suomen Akatemia Kertominen on kaikilla ihmisillä olemassa oleva

Lisätiedot

Taidekoulutus. Yksityisnäyttelyitä: CURRICULUM VITAE. Nimi: Anja Levoranta. s.1938, Noormarkku

Taidekoulutus. Yksityisnäyttelyitä: CURRICULUM VITAE. Nimi: Anja Levoranta. s.1938, Noormarkku CURRICULUM VITAE Nimi: Anja Levoranta s.1938, Noormarkku Taidekoulutus Kurssimuotoisia opintoja mm. Vapaassa taidekoulussa, Oriveden opistossa, Kuusamon kansanopistossa ja Helsingin Taiteilijaseuran kursseilla.

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen

KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto. Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen KULTA -hanke Etelä-Savon kulttuurirahasto Tutkimussuunnitelma 30.1.2012 Assi Liikanen Tutkimuksen tavoitteet Tavoitteena on tutkia taiteen ja kulttuuritoiminnan merkitystä ja vaikutuksia henkilökunnan

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Sisältö Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa

Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Matkaraportti liittyen CIMAM konferenssiin Rio de Janeirossa Osallistuin CIMAMin konferenssiin 12.-14.8.2013 Rio de Janeirossa sekä sen yhteydessä järjestettyyn postkonferenssiin 15.-16.8. Postkonferenssi

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN / KULTTUURIJAOSTON AVUSTUKSET 2017-2018 Taide- ja kulttuuriavustukset Kehittämisavustukset Taide- ja kulttuuripalkinnot Helsingin kulttuuripalkinto Helsingin

Lisätiedot

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Mihin tarvitaan toiminnan suunnittelua? Onhan sitä ennenkin selvitty. Jokainen etenee omaan tahtiinsa.

Lisätiedot

Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten ja mistä julkisen taiteen työmahdollisuuksia taiteilijalle? Hanna Hannus, projektisuunnittelija YMPÄRISTÖTAITEEN SÄÄTIÖ Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

K A N S A L L I S M U S E O N

K A N S A L L I S M U S E O N M e t r o p o l i a A M K M u o t o i l u n i n n o v a a t i o p r o j e k t i 2 0 1 5 K A N S A L L I S M U S E O N E e v a T e r ä v ä S i s u s t u s a r k k i t e h t u u r i 1 6. 1 0. 2 0 1 5 B

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin

taideteosten, visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin kuvailussa arviointiin KUVATAIDE Lukion kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä yhteiskunnan ja ympäristön visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Omakohtainen taiteellinen työskentely antaa

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Taidetta ja tekemistä Järvenpäässä koululaisille ja päiväkodeille

Taidetta ja tekemistä Järvenpäässä koululaisille ja päiväkodeille Taidetta ja tekemistä Järvenpäässä koululaisille ja päiväkodeille Venny Soldan-Brofeldt ja Eero Järnefelt 150 v. Taidetta ja tekemistä koululaisille kesälläkin. Vuonna 2013 museo viettää kokoelmataiteilijoidensa

Lisätiedot

21 Lopuksi Kulttuuripalvelut

21 Lopuksi Kulttuuripalvelut Kulttuuria kartalla 21 Lopuksi Edellä on tarkasteltu Manner-Suomen maakuntien osalta valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijaintia ja alueellista saavutettavuutta sekä kulttuurin rahoitusta. Työn

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma

Hämeenlinna 21.3.2012. Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseutumatkailuseminaari Hämeenlinna 21.3.2012 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 11.4.20 08 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma MEK (Matkailun edistämiskeskus) valmistelee ja koordinoi

Lisätiedot

MONINAISUUS -SEMINAARISARJA, 4 6 op Jyväskylän yliopiston opiskelijoille

MONINAISUUS -SEMINAARISARJA, 4 6 op Jyväskylän yliopiston opiskelijoille Sivu 1(5) https://www.jyu.fi/hum/laitokset/monikulttuurisuus MONINAISUUS -SEMINAARISARJA, 4 6 op Jyväskylän yliopiston opiskelijoille Moninaisuus on uusi normaali, jota tässä seminaarisarjassa tarkastellaan

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Kansallisteatteri Kontulassa esimerkki teatterin jalkautumisesta lähiöön Pirjo Virtanen ja Eveliina Heinonen

Kansallisteatteri Kontulassa esimerkki teatterin jalkautumisesta lähiöön Pirjo Virtanen ja Eveliina Heinonen Kansallisteatteri Kontulassa esimerkki teatterin jalkautumisesta lähiöön 27.11.2014 Pirjo Virtanen ja Eveliina Heinonen Taide ja kulttuuri tukevat monin tavoin ihmisten hyvinvointia. Taiteen ja kulttuurin

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot