TOIMINTAKERTOMUS Porvoon vanhusneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014. Porvoon vanhusneuvosto"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Porvoon vanhusneuvosto

2 Sisältö 1 Vanhusneuvosto Vanhusneuvoston kokoonpano Vanhusneuvoston toiminta ja tehtävät Toimintasuunnitelma vuodelle Kokoukset vuonna Lausunnot, kannanotot, tiedotteet yms Vanhustenviikko Tulevan vuoden näkymiä

3 1 Vanhusneuvosto Kaupunginhallituksen päätöksellä perustettiin Porvooseen vanhusneuvosto ja ensimmäinen kokous pidettiin Vanhusneuvostoon kuuluu 12 jäsentä ja 12 varajäsentä. Jäsenmäärä jakautuu seuraavasti: - vanhusjärjestöt, 7 jäsentä ja 7 varajäsentä. veteraanijärjestöt, 2 jäsentä ja 2 varajäsentä. luottamushenkilöt, 3 jäsentä ja 3 varajäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 2 Vanhusneuvoston kokoonpano 2014 Luottamushenkilö Björn Sundqvist, puheenjohtaja Jakarinkatu 18 as 1, Porvoo (019) , Ulla Grönroos Piispankatu 22 A 7, Porvoo Matti Hellsten, varapuheenjohtaja Kaupinmäenkuja 9, Porvoo Toivo Hämäläinen, varapuheenjohtaja Viikinkitie 3 J 52, Porvoo , Kirsti Sund Nordenskiöldinkatu 14 B, Porvoo (019) , Kirsti Nuotio Pormestarinkatu 2 C 21, Porvoo 3

4 Vanhus- ja veteraanijärjestöjen edustajat Borgå Svenska Pensionärsförening r.f. Stina Lähde Tornstigen 13 A 4, Porvoo , Bengt Andergård Brunnsgatan 23 C 15, Borgå Borgånejdens Svenska Pensionstagare r.f. Bengt Dahlqvist Hollituvantie 2 B 17, Porvoo , Börje Fagerstadt Hantverkaregatarn 19, Borgå Eläkeliiton Porvoon Seudun Yhdistys ry. Pentti Ojala Pikkujoentie 12, Porvoo (019) , Marja Nurme Tanhunnmäentie 3, Kerkkoo Porvoon Eläkeläiset ry. Kalevi Väisänen Haahkatie 9, Porvoo (019) , , Seija Koponen Hiidenheitontoe 26, Hamari , Porvoon Eläkkeensaajat ry. Aira Havu Ilmarisentie 10 C 12, Porvoo , Aili Väisänen Joukahaisentie 3 F 32, Porvoo (019) Porvoon Kansalliset seniorit ry. Reijo Mokka Näse-Jutten katu 10 K as, Porvoo Rauno Suominen Sorsatie 3, Porvoo (019) Porvoonseudun Eläkkeensaajat ry. Orvokki Kinnunen Länsitie 4 C 28, Porvoo , 4

5 Heli Heiskanen Purokatu 10 A 5, Porvoo (019) Porvoon Rintamaveteraanit ry. Lars Heinonen Punasuontie 52, Porvoo Porvoon Seudun Sotaveteraanit ry. Raili Korpiluoma Kesätuulentie 7 C 17, Porvoo , Borgånejdens Krigsveteraner r.f. Carl-Johan Numelin Brasaksentie 223, Tolkkinen Sotainvalidien Veljesliiton Porvoon Osasto ry. Lars Stenström Aleksanterinkatu 15 C 26, Porvoo Sihteeri Juha Parkkonen Adlercreutzinkatu Porvoo , 3 Vanhusneuvoston toiminta ja tehtävät Vanhusneuvosto toimii porvoolaisten ikäihmisten edunvalvojan ja puolestapuhujana kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä. Vanhusneuvosto kokoontuu kalenterivuosittain päättämänsä aikataulun mukaan keskimäärin kerran kuukaudessa. Tarvittaessa vanhusneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Vanhusneuvosto tutustuu erilaisiin toimipisteisiin ja kutsuu kokouksiinsa asiantuntijoita kertomaan toiminnasta ja palveluista. Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä kaupungin eri toimialojen, vanhuspalveluyksiköiden, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen, Porvoon vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston, kolmannen sektorin toimijoiden sekä muiden kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa. Vanhusneuvosto edistää ikäihmisten tasavertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, joita ovat koulutus, työ, sosiaaliset palvelut, terveydenhuolto, kulttuuri ja vapaa-aika tapahtumat, sekä muut kunnalliset palvelut. 5

6 Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten tarpeita ja tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja ja suosituksia vanhustenhuollon kysymyksistä. Nämä voivat koskea esimerkiksi kaavoitusta, kulttuuria tai liikuntaa. Vanhusneuvosto seuraa, että eläkeläisille tärkeät kysymykset otetaan huomioon kaikissa lautakunnissa ja eri toimialoilla. Vanhusneuvosto pyrkii toiminnallaan edistämään, että ikäihmisten asiantuntemusta käytetään hyväksi tiedottamisessa ja päätöksenteossa. Vanhusneuvosto pyrkii vaikuttamaan ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja suunnistautua on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut. Vanhusneuvosto valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion, sekä laatii toimintakertomuksen. 4 Toimintasuunnitelma vuodelle kokousta, tarvittaessa työryhmiä Kokouksiin kutsutaan: tammikuu, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula huhtikuu, kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja Janette Englund toukokuu, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen ja Sosiaaliasiamies Ritva Liukonen Aktiivinen ikäihmisten etuja valvova vanhusneuvosto vanhusneuvoston roolin selkeyttäminen seurataan tietoisia sosiaali- ja terveysministeriön päätöksistä ja ohjeistuksista seurataan eri lautakuntien päätöksiä ja niiden toteutusta seurataan miten vanhuspalvelulakia noudatetaan Porvoossa Osallistutaan Hyvä ikääntyminen Porvoossa ohjelman arviointiin ja päivitykseen Yhteistyön lisääminen Itä-Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun vanhusneuvostot eläke- ja veteraaniyhdistykset eri lautakunnat/poliittiset päättäjät nuorisovaltuusto vammaisneuvosto muut tahot (mm. pankit, kulttuuritoimi, pankit ja vakuutusyhtiöt) Sosiaali- ja terveystoimen aktiivinen seuraaminen pyydetään asiantuntijoita kokouksiin seurataan eri laitosten kapasiteetin käyttöä ja palvelutasoa tilastoiden pohjalta otetaan kantaa epäkohtiin ja tehdään tarvittaessa aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja tehdään esityksiä sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 talousarvioon Palveluasunnot ja vuokra-asunnot seurataan uuden palvelutalon valmistumisen etenemistä ja käyttöönottoa pyritään saamaan A-asuntojen suunnitelmiin ikäihmisille tarkoitetun/sopivan vuokratalon rakentaminen mahdollisimman pian. Eläke- ja veteraaniyhdistysten toimintaedellytyksiin vaikuttaminen tehdään toimitilojen käyttötarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämiseen vaikuttaminen vanhusneuvola hankkeen edistäminen 6

7 urheiluhallilla aloittaneiden kuntosaliryhmien toiminnan seuraaminen ja tukeminen kaltoinkohtelu-projektin tunnustelujen käynnistäminen Arjen kulttuuri arkisen aktiviteetin lisääminen kulttuuripalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa Monipuolinen vanhustenviikko Vahvat vanhusneuvostot koulutusseminaarin järjestelyihin osallistuminen 5 Kokoukset vuonna 2014 Vanhusneuvosto on kokoontunut vuoden 2014 aikana 10 kertaa ja käsitellyt 91 asiaa. Kevätkauden kokouspäivät ja kokouspaikat: , Palomäen palvelukeskus, kokoushuone , Johanna-koti, kokoushuone , Omenamäen palvelukeskus, ryhmähuone , Palomäen palvelukeskus, kokoushuone , Omenamäen palvelukeskus, ryhmähuone , Näsin sairaala, kokoushuone Johannes , Palomäen palvelukeskus, kokoushuone , Gammelbackan hyvinvointikeskus , Hongaksen palvelutalo , Palomäen palvelukeskus , Hoivakoti Vuokko Syyskauden kokouspäivät ja paikat: Asiantuntijoita osallistui seuraaviin kokouksiin Jukka-Pekka Ujula, kaupunginjohtaja Kaupunginjohtajan puheenvuoro Birgitta Creutziger, ruokapalvelupäällikkö Informaatio koskien ruoan uudistetut annoskoot, tehostettu ja rakennemuutettu ruoka Leena Metsäranta, ravitsemussuunnittelija Ruokailun ja ravitsemuksen käsikirja Soili Partanen, vanhus- vammaispalveluiden johtaja Vanhuspalveluiden tilannekatsaus Ritva Liukonen, sosiaaliasiamies Sosiaaliasiamies esittäytyy Tuija Holstein, ylihoitaja Näsin sairaalan tilannekatsaus 7

8 Matti Nuutti, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vanhusneuvosto keskustelee kaupunginhallituksen puheenjohtajan Matti Nuuttin kanssa Porvoon vanhustenhoidosta Terhi Arpe, toiminnanjohtaja Hongaksen palvelutalon toiminnanjohtajan esittäytyminen Irene Korhonen, palvelukoordinaattori Omissa kodeissa asuvat ikäihmiset, jotka eivät ole sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina Riitta Mustalahti, Esperi Care Oy Esperi Care Oy:n ja Hoivakoti Vuokon esittely Soili Partanen, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Omaishoidon tilanne Porvoossa 6 Lausunnot, kannanotot, tiedotteet yms Lausunto, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen, Porvoon kaupungin vammaispoliittinen ohjelma vuosille Lausunto, yleiskaavoittaja Maija-Riitta Kontio, Laatimisvaiheen lausunto Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavaluonnoksesta Kirjelmä, kaupunginhallitus, Porvoon vanhusneuvoston aloite asiassa, joka koskee vanhuspalvelulain toteutukseen kuuluvien määräysten noudattamista Porvoossa Kirjelmä, kaupunginhallitus, Porvoon vanhusneuvoston toimintasääntöehdotus Tiedote, tiedotusvälineet, Ikäihmisten saatava tarvitsemansa hoito Lausunto, vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen, Ruokailun ja ravitsemuksen linjaukset Porvoossa asumispalvelut, kotihoito ja terveyskeskussairaala Lausunto, kaupunkikehityslautakunta, Kylärakenneohjelma Kirjelmä, sosiaali- ja terveyslautakunta, Esityksiä sosiaali- ja terveyslautakunnalle omaishoitajien ja hoidettavien etuuksien kehittämisestä Aloite, sosiaali- ja terveyslautakunta, Joukkoliikenteen tuki vähävaraisille Lausunto, Sosiaali- ja terveystoimi, Selvitys hoiva-asumisen nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista Lausunto, valmistelevalle työryhmälle, Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 8

9 7 Vanhustenviikko Vanhusten viikolla oli runsaasti maksutonta ohjelmaa Valtakunnallista vanhustenviikkoa vietettiin lokakuussa Porvoossa järjestettiin viikon aikana taas runsaasti ohjelmaa ja tapahtumia. Tämän vuoden uutuuksia olivat mm. leikkimielinen Porvoo Race -kisa ja sekä tanssit Palokunnantalolla. Viikko huipentui Kotirintaman radiohitit -konserttiin Taidetehtaalla, jossa soivat vuoden 1944 listahitit. Teemaviikko tarjosi ikäihmisille mahdollisuuden osallistua ja virkistäytyä. Viikon teemana oli Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhusten viikko käynnistyi aloitusjuhlalla sunnuntaina 5. lokakuuta Kulttuuritalo Grandissa. Juhlan musiikkiesityksistä vastasivat kansanmusiikkiyhtye Usva, Ocarina-lapsikuoro sekä yksinlaulua esittänyt Hanna Lönnros. Juhlapuheen piti professori Erkki Vauramo. Maanantaina 6. lokakuuta oli Lundinaukiolla toritapahtumaan. Tarjolla oli mm. hernekeittoa, liikuntatuokio, haitarimusiikkia sekä viikon aiheeseen liittyviä puheita. Tiistai 7. lokakuuta oli Sykettä elämään +55 -tapahtumalla. Urheilutalolla järjestetty hyvinvointitapahtuma sisälsi mm. luentoja ja tuote-esittelyjä. Tiistaina vietettiin myös valtakunnallista SeniorSurf-päivää. Borgå medborgarinstitut järjesti Internetin käytön opastusta. Yhdessä harjoiteltiin mm. passin hakemista poliisilta, lääkärin ajan varaamista ja e-reseptin tutkimista. Porvoon kansalaisopisto tarjosi ilmaisen mahdollisuuden tutustua ikäihmisten tietotekniikan opiskeluun. Pääkirjastossa tutustuttiin tablettitietokoneiden toimintaan. Kansalaisopiston Ikis-tuvassa oli avoimet ovet perjantaina. Ohjelmassa oli laulua, savityön ohjausta sekä Ikis-tuvan historiikki valokuvin ja tekstein. Tänä vuonna vanhusten viikon ohjelmaan kuului paljon myös liikuntaa. Lasten liikuntamaailmassa Kokonhallissa sunnuntaina 5. lokakuuta lapset ja ikäihmiset liikkuivat yhdessä. Lapsi seniorin-parin osallistuminen tapahtumaan oli maksutonta. Keskiviikkona 8. lokakuuta tanssittiin Palokunnantalolla. Esiintyjänä oli Bosse Träskelinin orkesteri. Porvoo Race leikkimielinen liikunnallinen kisailu järjestettiin perjantaina 10. lokakuuta. Kisaajat seikkailivat ympäri Porvoota. Matkan varrella oli erilaisia tehtäviä. Kisan aikana käveltiin noin kolme kilometriä omaan tahtiin. Lopuksi oli mahdollisuus ilmaiseen uintiin uimahallissa. Kaupungin liikuntapalvelut tarjosivat vanhusten viikon aikana mahdollisuuden tutustua kaupungin ohjattuihin liikuntaryhmiin. Ikäihminen sai kutsua toisen ikäihmisen maksutta mukaan liikuntaryhmään lokakuuta (poikkeuksena Omenamäen ryhmät). 9

10 Vanhusten viikko tarjosi myös monenlaisia musiikkielämyksiä. Avajaistapahtuman jälkeen musiikista sai nauttia tiistai-illan vaskimusiikkikonsertissa Taidetehtaalla. Yli 65-vuotiaat pääsivät konserttiin maksutta sisään. Vanhustenviikko huipentui Porvoossa maanantaina 13. lokakuuta, kun Taidetehtaalla soivat kotirintaman radiohitit. Erityisesti veteraaneille tarkoitetussa konsertissa kuultiin vuoden 1944 kotimaisia ja kansainvälisiä listahittejä. Konsertin olivat koonneet laulajat Ira Kaspi ja Reetta Ristimäki sekä pianisti Elina Mäkiranta. Upinniemen varuskunnan varusmiehet avustivat veteraaneja tilaisuudessa. Porvoon Seudun Sotaveteraanit ry:n edellinen puheenjohtaja Erkki Pihlapuro avasi konsertin ja Suomenlahden Meripuolustusalueen komentaja, kommodori Markus Aarnio piti konsertin loputtua puheen veteraaneille. Eläkeläisyhdistykset vierailivat viikon aikana Porvoon vanhainkodeissa ja palvelutaloissa. 8. Tulevan vuoden näkymiä Vuosi 2015 ja tulevat vuodet tulevat olemaan vanhusneuvostolle erittäin tärkeitä ja tuovat meille aivan uusia haasteita. 1. Ikäihmisten määrä Porvoossa nousee merkittävästi lähivuosina. Kaupungin vanhenevan väestön osuus koko väestöstä lähentelee 25 %:n tasoa. Määrä on niin suuri että sen ääntä tulee kuulla ja sen mielipidettä huomioida kaupungin päätöksenteossa. Vuosi 65 vuotta Prosenttia täyttäneitä kaupunkilaisista ,1 % ,2 % ,7 % 2. Vaikka ihmiset elävät yhä vanhemmiksi ja tavoitteena on että ihmiset mahdollisimman pitkään asuisivat omissa kodeissa. Tulee väistämättä vastaan se päivä, jolloin tarvitaan kotihoitoa, kuntoutusta, kotisairaanhoitoa, laitoshoitoa ja eriasteista palvelutalopalvelua. Kotihoidon palvelun piirissä on muutaman vuoden kuluttua tuhat Porvoolaista. Ensiarvoisen tärkeätä onkin kehittää kotihoidon kenttää ja palveluja niin että palvelujen piirissä olevat todella saavat luvattua palvelua, jossa tieto kulkee eri toimijoiden välillä ja että palveluverkko on aukoton. 3. Uusien kriteerien pohjalta valittava vanhusneuvoston ensimmäinen toimikausi alkaa ja on kahden vuoden pituinen, Se on erittäin lyhyt aika, joka varsinkin uusilta jäseniltä, jolleivat tunne vanhusten asioita, kuluu asioiden opiskelemiseen. Kaupunginhallitus on vahvistanut vanhusneuvostolle uudet toimintasäännöt. Niiden ideana on että vanhusneuvoston kokoonpano olisi mahdollisimman laajapohjainen. Vanhusneuvosto koostuisi vanhustyöstä kiinnostuneista ihmisistä, ei politiikkoja, eikä järjestöaktiiveja. Vanhusneuvoston tulevaa roolia ja tehtäviä on pyrittävä vielä täsmentää, koska neuvoston rooli tulee päivä päivältä yhä tärkeämmäksi vanhenevan väestön etujen valvojana ja puolestapuhujana. 10