Abin ohjeisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Abin ohjeisto 2015-2016"

Transkriptio

1 NOKIAN LUKION ABIN OHJEISTO

2 Abin ohjeisto Aikataulu Toimenpide Ilmoittautuminen syksyn 2015 tutkintoon Kuullunymmärtämiskokeet Kirjalliset kokeet Marraskuu Viikko 44 Korotustentteihin ilmoittautuminen ja korotustentit syksyllä valmistuville Yo-info kevään 2016 kokelaille Ilmoittautuminen kevään 2016 tutkintoon Syksyn yo-juhla Tutkintomaksut maksettava Tekstitaidon koe, äidinkieli Kuullunymmärtämiskokeet Lukuloma, tenttejä (aineissa, joissa ei kertauskurssia) Kirjalliset kokeet Viimeinen ilmoittautumispäivä korotustentteihin Päättöarvosanan korotustentit Yo-tulosten julkistaminen (viimeistään) Ilmoittautuminen syksyn 2016 tutkintoon Abikahvit, stipendit, yo-harjoitukset Yo-juhla klo 10 Ks. myös Opinto-opas kohta 6.1. Abiturienttien aikataulu ABIEN ILMOITUSTAULULLA JA TÄSSÄ OPPAASSA ON OHJEET SAAPUMISAJOISTA JA MUISTA KOETILAISUUKSIIN LIITTYVISTÄ ASIOISTA. 2

3 Ennen ylioppilastutkintoon osallistumista opiskelijalla tulee olla opiskeltuna ko. tutkintoaineen pakolliset kurssit. Pakolliset minimikurssimäärät ovat seuraavat: äidinkieli 6, A-kieli 6, B1-kieli 5, pitkä matematiikka 10, lyhyt matematiikka 6, uskonto 3, elämänkatsomustieto 3, filosofia 1, historia 4 ja yhteiskuntaoppi 2, fysiikka 1, kemia 1, biologia 2, maantiede 2, terveystieto 1. Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia lukiokursseja, edellytetään vähintään kolmen lukiokurssin opiskelua. Vähintään yhdessä ylioppilastutkinnon pakollisessa kokeessa on suoritettava tasoltaan vaativampi koe, joko A-tason kieli tai pitkä matematiikka. Vaativamman tason kokeiden maksimimäärää ei ole rajattu. Ylioppilastutkinto on suoritettu, kun kokelas on suorittanut hyväksytysti valitsemansa neljä pakollista koetta. Ylioppilastutkintotodistuksen saamisen edellytys kuitenkin on, että kokelas saa myös lukion päättötodistuksen koulunsa opetussuunnitelman määräämällä tavalla. Lukion oppimäärän tulee olla hyväksytysti suoritettu huhtikuun 30. päivään mennessä. Tutkinnon täydentäminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun yo-tutkinto on suoritettu. Kokelaan pitää perehtyä tarkoin ylioppilastutkinnon rakenteeseen ja vaatimuksiin sekä ainekohtaisiin suoritusohjeisiin. Kokelas on itse vastuussa siitä, että on selvillä ylioppilastutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeista sekä noudattaa niitä. Ylioppilastutkinto Laki, määräykset ja ohjeet Tutkinnon toimeenpanoon liittyvät keskeisesti seuraavat asiat: Yo-kokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa lautakunnan lähemmin määrääminä päivinä. Tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Koko tutkinto on suoritettava samalla kielellä. Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana, esim. kevät- syksy-kevät. Tutkinnon suorittaminen katsotaan aloitetuksi, kun opiskelija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Tutkintoa voi täydentää sen jälkeen, kun se on suoritettu. 3

4 Yo-tutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto. Tutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista koko tutkintoon eikä vain erillisiin kokeisiin. Pakollisten kokeiden määrä (4) on samalla sekä minimi että maksimi. Tutkinnon pakolliseen osaan voi sisällyttää vain yhden vieraan kielen kokeen. Erityisesti on huomattava seuraavaa: Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe on kaikille pakollinen. Kolme muuta pakollista koetta kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Kokelas voi suorittaa yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeen, johon hän on etukäteen ilmoittautunut. Yhdellä tutkintokerralla kokelas voi suorittaa enintään kaksi reaaliaineen koetta. Mikäli opiskelija hajauttaa tutkintonsa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan, hän voi sisällyttää tutkintoonsa maksimissaan kuusi eri reaaliaineen koetta. Reaaliaineen kokeissa ovat tehtävien määrät ja vastausten enimmäismäärät eri aineissa seuraavat: Ensimmäinen koepäivä psykologia 10 / 6 filosofia 10 / 6 historia 10 / 6 fysiikka 13 / 8 biologia 12 / 8 Toinen koepäivä uskonto, et 10 / 6 yhteiskuntaoppi 10 / 6 kemia 12 / 8 maantiede 10 / 6 terveystieto 10 / 6 Yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi muuttaa tutkinnon kuluessa. Tutkintokokonaisuuteen ei voi kuulua eritasoisia kokeita samassa tutkintoaineessa. Kokelas voi valita lukio-opintojensa laajuudesta riippumatta kahden eri vaikeustason mukaisen kokeen välillä matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja yleisemmin opetetuissa vieraissa kielissä kuitenkin siten, että vähintään yhdessä em. tutkintoaineessa on suoritettava vaativampi koe. 4

5 Kokelas voi yhdellä tutkintokerralla osallistua vain yhteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen Koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi, jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Pakollisen hylätyn kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin hylätty koe, edellyttäen että tutkintoon kuuluu joku muu A-tason koe pakollisena. Jollei hylättyä koetta saada määräajassa hyväksytysti suoritetuksi, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa, mutta kokeen tasoa ei voi vaihtaa. Hyväksyttyä koetta saa yrittää korottaa vain yhden kerran, mutta tässä suhteessa ei ole aikarajoituksia. Jos uusiminen tapahtuu ennen tutkinnon valmistumista, merkitään ylioppilastutkintotodistukseen paras arvosana. Kokelas saa hakea lääninoikeudelta valittamalla muutosta rehtorin päätökseen, jolla kokelaan katsotaan syyllistyneen 9 :ssä tarkoitettuun menettelyyn (vilppi ja tutkintojärjestyksen rikkominen). Samoin kokelas saa hakea lääninhallitukselta valittamalla muutosta rehtorin päätökseen, jolla kokelas on evätty osallistumasta ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Lautakunta voi erityisen painavasta syystä päättää, että kokelas voi tutkinnon suorittamisen ollessa vielä kesken aloittaa tutkinnon suorittamisen kokonaisuudessaan alusta. Oikeutta tulee hakea kirjallisesti lautakunnalta. Yo-tutkinnon suorittaminen ajallisesti hajautettuna Jos kokelas aikoo suorittaa tutkinnon ajallisesti hajautettuna, on syytä ottaa huomioon seuraavaa: Tutkinnon voi suorittaa ajallisesti hajautettuna kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Sellainen kokelas, joka ulkomailla tapahtuvan päätoimisen opiskelun tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi on menettänyt kaksi tutkintokertaa, voi jatkaa tutkintonsa suorittamista vielä kotiinpaluun jälkeisenä kahtena perättäisenä tutkintokertana. Tämä koskee kokelasta, joka on osallistunut tutkintoon ainoastaan yhden kerran ennen ulkomaille muuttamistaan. 5

6 Lukion opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan vähintään ao. tutkintoaineen pakolliset kurssit. Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen osallistuvalta edellytetään, että hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä. Psykologiassa, jossa ei ole 2. ja 3. vuosikursseilla noudatettavassa opetussuunnitelmassa pakollisia lukiokursseja, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua. Rehtorin päätöksellä tutkinnon kokeeseen voi osallistua myös sellainen lukion opiskelija, joka muulla tavalla - esim. ulkomailla koulua käymällä - on hankkinut riittävät tiedot suoritettavassa tutkintoaineessa. Huom! Kokeet laaditaan kussakin oppiaineessa lukion valtakunnallisessa tuntijakopäätöksessä määrättyjen pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärän perusteella. Tutkintoa hajauttamalla suorittavalle kokelaalle annetaan pyynnöstä ote ylioppilastutkintorekisteristä, josta ilmenevät hänen siihenastiset suorituksensa. Otteesta käy ilmi kullakin tutkintokerralla suoritetut kokeet, kunkin kokeen arvosana ja pistesumma. Tutkintoaineiden valinnassa on järkevää ottaa huomioon oma koulumenestys ja lukionjälkeiset jatko-opintosuunnitelmat. Sekä lukiolaisen itsensä että koulun kannalta on välttämätöntä, että kokelas päättäessään aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen ajallisesti hajautettuna tekee henkilökohtaisen tutkinnon suoritusaikataulun. Tutkintoa on mahdollista täydentää kokeilla, joihin kirjoittaja ei ole aiemmin osallistunut, sen jälkeen kun tutkinto on suoritettu. Pakollisessa kokeessa hylätty ei voi siis täydentää tutkintoaan uusilla aineilla, ennen kuin on saanut ylioppilastutkintotodistuksen. Tutkintoa voi täydentää myös saman oppiaineen eritasoisella kokeella. 6

7 YLIOPPILASKIRJOITUSTEN KUULLUN- YMMÄRTÄMISKOKEET SYKSYLLÄ 2015 MA 7.9. TOINEN KOTIMAINEN KIELI, PITKÄ JA KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ KLO 8.45 (8.15*) RUOTSI TI 8.9. VIERAS KIELI, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ KLO 8.45 (8.15*) ENGLANTI KLO (10.45*) SAKSA KLO (12.45*) RANSKA KLO (14.45*) VENÄJÄ/ESPANJA KE 9.9. VIERAS KIELI, LYHYT OPPIMÄÄRÄ KLO 8.45 (8.15*) SAKSA KLO (10.45*) RANSKA KLO (12.45*) ESPANJA KLO (13.45*) ENGLANTI KLO (14.45*) VENÄJÄ/ITALIA *KOKELAIDEN ON OLTAVA PAIKALLA VIIMEISTÄÄN SULUISSA MAINITTUNA AIKANA. KOKEET JÄRJESTETÄÄN 3. tai 4. KERROKSEN LUOKISSA. 7

8 YLIOPPILASKIRJOITUSTEN KIRJALLISET KOKEET SYKSYLLÄ 2015 PE ÄIDINKIELI, TEKSTITAIDON KOE MA PSYKOLOGIA, FILOSOFIA, HISTORIA, FYSIIKKA, BIOLOGIA KE VIERAS KIELI, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ PE TOINEN KOTIMAINEN KIELI, PITKÄ JA KESKIPITKÄ, OPPIMÄÄRÄ MA ÄIDINKIELI, ESSEEKOE JA SUOMI TOISENA KIELENÄ KE MATEMATIIKKA PE USKONTO, ELÄMÄNKATSOMUSTIETO, YHTEISKUNTAOPPI, KEMIA, MAANTIEDE, TERVEYSTIETO MA VIERAS KIELI, LYHYT OPPIMÄÄRÄ KOKEET JÄRJESTETÄÄN LUKION LIIKUNTASALISSA. KOKEET ALKAVAT KLO KAIKKIEN KOKELAIDEN (myös erillisessä tilassa kirjoittavien) ON EHDOTTOMASTI SAAVUTTAVA AUDITORION LÄMPIÖÖN VIIMEISTÄÄN KLO MUUTAMIA OHJEITA: KOESALIIN EI SAA TULLA ULKOKENGILLÄ (KENGÄT JÄTETÄÄN PUKUHUONEISIIN). KÄNNYKÖITÄ EI SAA TUODA KOETILAAN EIKÄ JÄTTÄÄ PUKUHUONEISIIN. (KÄNNYKÄT LAITETAAN KOKEEN ALUSSA KANSLIAAN VIETÄVÄÄN KORIIN.) VAATTEISSA EI SAA OLLA TEKSTEJÄ, ESIM. VIERASKIELISIÄ SANOJA (Nike, Adidas ja vastaavat ovat kuitenkin OK). EVÄÄT TULEE PAKATA LÄPINÄKYVIIN KÄÄREISIIN / PURKKEIHIN. EVÄSPAKKAUKSISSA OLEVAT TEKSTIT, ESIM. TUOTESELOSTEET ON TEIPATTAVA PIILOON JA ESIM. JUOMAPULLOISTA ON POISTETTAVA ETIKETIT KOKONAAN. REAALIKOKEESEEN JA MATEMATIIKAN KOKEESEEN OTETTAVAT LASKIMET JA TAULUKKOKIRJAT ON JÄTETTÄVÄ TARKASTETTAVAKSI KANSLIAAN VIIMEISTÄÄN KOETTA EDELTÄVÄNÄ PÄIVÄNÄ KLO MOLEMPIIN TULEE TEIPATA NIMI JA KOKELASNUMERO (numeron saa kansliasta). REHTORI 8

9 TEKSTITAIDON KOE (ÄIDINKIELI) JA KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET KEVÄÄLLÄ 2016 PE ÄIDINKIELI, TEKSTITAIDON KOE KOE JÄRJESTETÄÄN LUKION LIIKUNTASALISSA. KOE ALKAAA KLO KAIKKIEN KOKELAIDEN (myös erillisessä tilassa kirjoittavien) ON EHDOTTOMASTI SAAVUTTAVA AUDITORION LÄMPIÖÖN VIIMEISTÄÄN KLO MUUT OHJEET KS. YLIOPPILASKIRJOITUSTEN KIRJALLISET KOKEET KEVÄÄLLÄ KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET: MA TI KE VIERAS KIELI, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ KLO 8.45 (8.15*) ENGLANTI KLO (10.45*) SAKSA KLO (12.45*) RANSKA KLO (14.45*) VENÄJÄ /ESPANJA TOINEN KOTIMAINEN KIELI, PITKÄ JA KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ KLO 8.45 (8.15*) RUOTSI VIERAS KIELI, LYHYT OPPIMÄÄRÄ KLO 8.45 (8.15*) SAKSA KLO (10.45*) RANSKA KLO (12.45*) ESPANJA KLO (13.45*) ENGLANTI KLO (14.45*) VENÄJÄ/ITALIA *KOKELAIDEN ON OLTAVA PAIKALLA VIIMEISTÄÄN SULUISSA MAINITTUNA AIKANA. KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET JÄRJESTETÄÄN 3. TAI 4. KERROKSEN LUOKISSA. 9

10 YLIOPPILASKIRJOITUSTEN KIRJALLISET KOKEET KEVÄÄLLÄ 2016 MA ÄIDINKIELI, ESSEEKOE SUOMI TOISENA KIELENÄ KOE KE USKONTO, ELÄMÄNKATSOMUSTIETO, YHTEIS- KUNTAOPPI, KEMIA, MAANTIEDE, TERVEYSTIETO PE VIERAS KIELI, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ MA TOINEN KOTIMAINEN KIELI, PITKÄ JA KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ KE MATEMATIIKKA KE PSYKOLOGIA, FILOSOFIA, HISTORIA, FYSIIKKA, BIOLOGIA PE VIERAS KIELI, LYHYT OPPIMÄÄRÄ KOKEET JÄRJESTETÄÄN LUKION LIIKUNTASALISSA. KOKEET ALKAVAT KLO KAIKKIEN KOKELAIDEN (myös erillisessä tilassa kirjoittavien) ON EHDOTTOMASTI SAAVUTTAVA AUDITORION LÄMPIÖÖN VIIMEISTÄÄN KLO MUUTAMIA OHJEITA: KOESALIIN EI SAA TULLA ULKOKENGILLÄ (KENGÄT JÄTETÄÄN PUKUHUONEISIIN). KÄNNYKÖITÄ EI SAA TUODA KOETILAAN EIKÄ JÄTTÄÄ PUKUHUONEISIIN. (KÄNNYKÄT LAITETAAN KOKEEN ALUSSA KANSLIAAN VIETÄVÄÄN KORIIN.) VAATTEISSA EI SAA OLLA TEKSTEJÄ, ESIM. VIERASKIELISIÄ SANOJA (Nike, Adidas ja vastaavat ovat kuitenkin OK). EVÄÄT TULEE PAKATA LÄPINÄKYVIIN KÄÄREISIIN / PURKKEIHIN. EVÄSPAKKAUKSISSA OLEVAT TEKSTIT, ESIM. TUOTE-SELOSTEET ON TEIPATTAVA PIILOON JA ESIM. JUOMAPULLOISTA ON POISTETTAVA ETIKETIT KOKONAAN. REAALIKOKEESEEN JA MATEMATIIKAN KOKEESEEN OTETTAVAT LASKIMET JA TAULUKKOKIRJAT ON JÄTETTÄVÄ TARKASTETTAVAKSI KANSLIAAN VIIMEISTÄÄN KOETTA EDELTÄVÄNÄ PÄIVÄNÄ KLO MOLEMPIIN TULEE TEIPATA NIMI JA KOKELASNUMERO (numeron saa kansliasta). REHTORI 10

11 Muutamia yleisohjeita ja muita asioita Ylioppilastutkintolautakunta on antanut ainekohtaisia ohjeita, joihin jokaisen kokelaan on tarpeellista tutustua. Ainekohtaiset ohjeet ovat myös luettavissa lautakunnan kotisuvuilta Kielten kokeiden osalta on huomattava, että hyväksytty suoritus edellyttää sekä kuullunymmärtämiskokeeseen että kirjalliseen kokeeseen osallistumista. Kielten kokeiden optisten lomakkeiden osalta on huomattava, että lopulliseksi vastaukseksi katsotaan mustattu soikio ja että mustaamatta jäänyt soikio tulkitaan vääräksi vastaukseksi. Annettuja ohjeita tulee kokelaan edun kannalta noudattaa tarkasti. Kaikki on kirjoitettava siististi. Epäsiististä vastauksesta voidaan alentaa pistemääriä. Jokaisen kokelaan on oltava kirjoitusaamuna hyvissä ajoin paikalla: kirjallisissa kokeissa viimeistään klo 8.40 ja kuullunymmärtämiskokeissa viimeistään minuuttia ennen kokeen alkua. Katso tarkat ohjeet s Kirjallisissa kokeissa koetilaisuudesta saa poistua aikaisintaan klo 12.00, mutta on suositeltavaa, että koko koeaika käytetään mahdollisimman tarkoin vastausten ja tehtävien huolelliseen viimeistelyyn. Kokelas voi tuoda mukanaan omia eväitä, virvokkeita ja makeisia; koulu antaa tarkemmat ohjeet. Matkapuhelimen hallussapito ja muiden teknisten laitteiden hallussapito tutkintotilaisuudessa voidaan tulkita tutkintojärjestyksen rikkomiseksi, josta seuraamus on sama kuin vilpistä. Mitään tutkintoaineeseen liittyvää materiaalia ei kokelaalla saa olla mukanaan kirjoituspaikalla. Mikäli valvojat sellaista havaitsevat, se katsotaan vilpin yritykseksi. Poistuessaan kirjoituspaikalta kokelas ei saa viedä mukanaan mitään kirjoituksiin liittyvää materiaalia. Jos kokelas syyllistyy vilppiin tai vilpin yritykseen tai muulla käyttäytymisellään törkeästi rikkoo tutkintojärjestystä, kaikki kyseisen tutkintokerran kokeet katsotaan hylätyiksi. Sama rangaistus kohtaa kokelasta, joka auttaa toista vilpin yrityksessä. Mikäli kokelas sairastuu välittömästi ennen koetilaisuuden alkua, on asiasta ilmoitettava heti koululle puh (kanslia) tai (rehtori) ja toimitettava ensi tilassa kirjoituspäivänä päivätty lääkärintodistus koululle. Tarvittaessa kirjoitustilaisuus voidaan tällöin järjestää koulun omien mahdollisuuksien mukaisesti esim. koesalin lähellä olevissa tiloissa, koulun terveydenhoitotiloissa, kokelaan kotona tai sairaalassa. Lääkärintodistuksesta tulee selkeästi käydä ilmi, mistä sairaudesta on kyse, sairauden vaikeusaste ja ajankohta. Lieventävänä seikkana on yleensä otettu huomioon vain sellaiset sairaudet, joiden vaikutus tuloksiin on ollut selvästi todettavissa, mutta nimenomaan vain tilapäisesti. 11

12 Henkilötietojen luovuttamista koskevat säännökset Ylioppilastutkintorekisteristä saadaan luovuttaa virkakäyttöön ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa varten tarpeelliset nimitiedot henkilötunnuksineen sekä tiedot henkilöiden arvosanoista ja pisteistä. Samoin saadaan luovuttaa julkaistavaksi tutkinnossa hyväksyttyjen nimet tutkintotulosten valmistuttua. Yo-tutkinnon kokeiden arvostelu, pistemäärät, arvosanat ja kompensaatio Kaikkien kokeiden alustavan arvostelun suorittavat koulun omat opettajat. Alustava arvostelu osoittaa viitteellisesti lopullisen koekohtaisen arvosanan. Lautakunta määrää lopulliset koekohtaiset arvosanat. Eri tutkintokertoina voi pisterajoissa olla melkoisia vaihteluja. Ylioppilastutkinnon arvosanat ovat seuraavat: Laudatur (L) = 7 pistettä Eximia cum laude approbatur (E) = 6 pistettä Magna cum laude approbatur (M) = 5 pistettä Cum laude approbatur (C) = 4 pistettä Lubenter approbatur (B) = 3 pistettä Approbatur (A) = 2 pistettä Improbatur (I) = 0 pistettä Jos kokelas on hylätty yhdessä pakollisessa kokeessa, lautakunta voi kuitenkin jäljempänä esitetyin edellytyksin antaa hänelle ylioppilastodistuksen, johon hylätty arvosana merkitään. Menettelyä kutsutaan kompensaatioksi. Lautakunta noudattaa kompensaatiossa seuraavia perusteita. Hylätyt suoritukset eri tutkintoaineissa on jaettu tason mukaan neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=. Hyväksytysti suoritettujen kokeiden arvosanat antavat kompensaatiopisteitä seuraavasti: laudatur 7, eximia cum laude approbatur 6, magna cum laude approbatur 5, cum laude approbatur 4, lubenter approbatur 3 ja approbatur 2. Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, jolloin 12 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan, mikäli se on i +, 14 i:n, 16 i:n ja 18 i=:n. Kokelas saa kompensaatiopisteitä samanarvoisesti sekä pakollisista että ylimääräisistä kokeista. Kompensaation suorittaminen edellyttää kokelaan suostumusta. Se tehdään automaattisesti, joten sitä ei tarvitse erikseen pyytää. Siinä tapauksessa, että sitä ei haluta, on asia ilmoitettava lautakunnalle kirjallisesti (pyyntö on jätettävä koulun kansliaan viimeistään syksyn 2015 osalta , kevään 2016 osalta mennessä). Mikäli kokelas on hylätty useammin kuin kerran jossakin pakollisessa kokeessa, otetaan kompensaatiota laskettaessa aina huomioon hänen paras improbaturinsa. 12

13 Luku- ja kirjoitushäiriöiset kokelaat Ylioppilastutkintolautakunta on antanut ohjeet luku- ja kirjoitushäiriöiden huomioon ottamisesta. Jos kokelaalla on lukihäiriö ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että lukihäiriö otetaan tutkinnossa huomioon, tulee asiasta hankkia lukihäiriötä koskeva selvitys. Lukihäiriöstä pitää jättää todistus koulun kansliaan viimeistään tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä, mielellään rehtorille henkilökohtaisesti. Tavoitteena on, että lukihäiriöistä opiskelijaa autetaan erityisjärjestelyillä eikä arvosanamuutoksilla. Uudistettu määräys antaa kokelaalle mahdollisuuden hakea koetilanteen erityisjärjestelyjä keskivaikean tai vaikean lukihäiriön perusteella. Koetilanteen erityisjärjestelyjen edellytyksenä on, että kokelas on saanut lukilausunnot kahdelta lausunnonantajalta, joista toisen tulee olla erikoislääkäri ja toisen erityisopettaja, psykologi tai puheterapeutti. On huomattava, että kokelaan/perheen on itse huolehdittava lausuntojen hankkimisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Jos kokelas on saanut koetilanteessa erityisjärjestelyjä, lukilausunto otetaan jälkikäteen huomioon vain poikkeustapauksissa lopullista arvosanaa määrättäessä. Niiden lukihäiriöisten kokelaiden lausunnot, joille ei ole haettu erityisjärjestelyjä, tarkistaa lautakunnan lukivaliokunta. Lukivaliokunta voi harkintansa mukaan päättää arvosanamuutoksesta yhdessä kokeessa, jos pistemäärä sijoittuu lähelle ylempää arvosanaa. Ylioppilastutkintotodistus Niille kokelaille, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet pakolliset kokeet ja jotka ovat oikeutettuja saamaan lukion päättötodistuksen, lautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Tutkintotodistus päivätään sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet, mutta joka ei vielä ole oikeutettu saamaan lukion päättötodistusta, ei anneta ylioppilastutkintotodistusta. Hänellä ei ole myöskään oikeutta suorittaa ylioppilastutkintoa uudelleen. Lautakunta toimittaa ylioppilastutkintotodistuksen koululle välittömästi sen jälkeen, kun rehtori on ilmoittanut kokelaan saavan päättötodistuksen. Todistukseen merkitään kaikkien hyväksytysti suoritettujen kokeiden arvosanat ja kokeiden taso. Kompensoidusta kokeesta tulee todistukseen hylätty arvosana. Matematiikan kokeesta merkitään arvosanan lisäksi näkyviin kokelaan saama pistemäärä sekä kokeen maksimipistemäärä, esim: 38/60. Jos alkuperäinen ylioppilastutkintotodistus tai ylioppilastutkintolautakunnan antama todistus on kadonnut, ylioppilastutkintolautakunnasta voi tilata virallisen todistusjäljennöksen. Jäljennös on maksullinen ja sen toimittaminen kestää noin kuukauden. 13

14 Ylioppilastutkintolautakunnasta voi tilata ylioppilastutkintotodistuksen tai ylioppilastutkintolautakunnan antaman todistuksen ruotsin- tai englanninkielisen käännöksen. Käännös on maksullinen ja sen toimittaminen kestää noin kuukauden. Tarkistusarvostelu Tulosten saavuttua kouluun kokelaalla on mahdollisuus opettajan tai rehtorin välityksellä saada tietää suorituksensa arvosteluperusteet. On kuitenkin huomattava, ettei rehtori tai opettaja saa ilmoittaa kenellekään ulkopuoliselle sensorin henkilöllisyyttä (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta L 621/1999). Jos kokelas saamastaan selvityksestä huolimatta on tyytymätön kokeensa arvosteluun, hän voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista. Kyseessä ovat yleensä tapaukset, joissa opettajan alustavan arvostelun ja lautakunnan sensorin arvostelussa on oleellisia eroja. Huomattakoon kuitenkin, että tapauksissa, joissa sensorin arvostelu poikkeaa huomattavasti lukion opettajan suorittamasta arvostelusta, tulee koesuoritus jo arvosteluvaiheessa tarkistuttaa toisella sensorilla. Hakemuksessa on esitettävä yksilöity pyyntö tarkistuksesta. Se tulee jättää koulun rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulos henkilökohtaisesti tietoonsa. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta tai kokeen osaa pyyntö koskee sekä kokelaan nimi, lukio, jossa koe on suoritettu, kokelaan osoite ja pankkiyhteys. Opetusministeriö vahvistaa maksun, joka peritään tarkistusarvostelun suorittamisesta. Vuonna 2015 maksun suuruus oli 50 euroa. Hakemusta jätettäessä tulee rehtorille esittää tosite maksun suorittamisesta lautakunnan tilille. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, mikäli tarkistusarvostelu johtaa arvosanan korottamiseen. Rehtori toimittaa tarkistusarvostelua koskevan hakemuksen lautakunnalle niin pian kuin mahdollista. Lautakunta lähettää päätöksen tarkistusarvostelun tuloksesta hakemuksen tekijälle viimeistään 20. kesäkuuta. Koesuoritusten näyttäminen ja kopion antaminen koesuorituksista Kokelaan, joka haluaa tutustua koesuoritukseensa ja siihen tehtyihin arvostelumerkintöihin, tulee esittää pyyntö lautakunnalle joko puhelimitse tai kirjeitse. Kanslia hankkii sensorilta pyydetyn suorituksen. Koesuoritukseensa voi tutustua lautakunnan kansliassa tai siitä voi tilata kopion kuitenkin aikaisintaan 20. kesäkuuta. Kopio tilataan puhelimitse tai kirjeitse lautakunnan kansliasta. Maksullinen (28 euroa) kopio lähetetään kokelaalle postiennakolla. Koesuorituksia säilytetään puolitoista vuotta sen jälkeen, kun tutkinto on saatu päätökseen. 14

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE Ylioppilastutkinto Yleiset määräykset ja ohjeet Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 1 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe SPKL PALVELUSKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe 1 2 Palveluskoirakokeiden SÄÄNNÖT Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksen

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje

Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje OHJE TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Voimassa 1.2.2014 toistaiseksi Sisältö

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot