Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia os. Valtakatu Kuusankoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikkona 4.2.2015 klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia os. Valtakatu 33 45700 Kuusankoski"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Aika klo 16:00-17:05 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone 2. krs Kouvolan kaupungintalo, os. Torikatu Kouvola Luettelon mukaan Pykälät 1-13 Allekirjoitukset Maria Eloranta puheenjohtaja Ritva Ahola sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Susanna Hillenbrand Petri Kuutti Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Keskiviikkona klo 9-15 Tekniikka- ja ympäristötalo/kanslia os. Valtakatu Kuusankoski Ritva Ahola hallintosihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Osallistujat Jäsenet Eloranta Maria puheenjohtaja Hedman Pasi varapuheenjohtaja Hillenbrand Susanna jäsen Kuutti Petri jäsen Kaskiaho Keijo jäsen Muut Viinikainen Sakari kaupunginhallituksen edustaja Oksanen Timo esittelijä Horppu Jari esittelijä Ahola Ritva kokoussihteeri

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastajat 5 3 Puhtauspalvelujen palvelusopimus 2015, Tilaliikelaitos/Teknisen 6 tuotannon liikelaitos 4 Eron myöntäminen rakennuttajapäällikön virasta/tuovinen 7 Jouko 5 Eron myöntäminen suunnittelupäällikön virasta/aalto Risto 8 6 Täyttölupa - rakennuttajapäällikön viran täyttäminen 9 7 Täyttölupa - suunnittelupäällikön viran täyttäminen 10 8 Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos 11 9 Palveluista ja tuotteista perittävät maksut ja taksat, Teknisen 13 tuotannon liikelaitos 10 Henkilöstövalintojen päätösvalta, Teknisen tuotannon liikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtajan sijainen Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos Muut asiat 19

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liijo 1 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää tös val tai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Toimitilajohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Pöytäkirjan tarkastajat Liijo 2 Hallintosäännön 50 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Susanna Hillenbrand ja Petri Kuutti.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Puhtauspalvelujen palvelusopimus 2015, Tilaliikelaitos/Teknisen tuotannon liikelaitos 7305/ /2015 Liijo 3 Tilaliikelaitos ja Teknisen tuotannon liikelaitoksen Puhtauspalvelut ovat yhteis työs sä valmistelleet puhtauspalveluja koskevan pal ve lu so pi muk sen vuodelle Sopimus on voimassa ohjaavan osan sekä pal ve lu osan osalta vuoden 2015 loppuun. Sopimus koskee sopimuksen liitteen mukaisten kaupungin omistamien kiin teis tö jen ja kaupungille vuokrattujen kohteiden puhtauspalveluista li säpal ve lui neen. Palveluosan tuoteryhmissä käy ilmi tarkempi koh den tu mi nen palvelukokonaisuuksista. Tilattavien tuoteryhmien yhteishinta on Esitys puhtauspalvelujen palvelusopimuksesi 2015 on oheismateriaalina nro 1. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, p timo.oksanen(a)kouvola.fi, puhtauspalvelukoordinaattori Pirkko To ro pai nen, p pirkko.toropainen(a)kouvola.fi, käyt tä jä pal ve lu joh ta ja Päivi Takkinen, p paivi.takkinen(a)kouvola.fi ja puh taus palve lu pääl lik kö Heli Lotti, p heli.lotti(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta hyväksyy puhtauspalveluja koskevan pal ve lu so pimuk sen vuodelle 2015.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Eron myöntäminen rakennuttajapäällikön virasta/tuovinen Jouko 7069/ /2014 Liijo 4 Toimitilajohtaja on päätöksellään myöntänyt Jouko Tuoviselle eron rakennuttajapäällikön virasta siten, että palvelussuhteen päättymispäivä on Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, puh , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta hyväksyy omalta osaltaan tehdyn päätöksen.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Eron myöntäminen suunnittelupäällikön virasta/aalto Risto 7236/ /2015 Liijo 5 Toimitilajohtaja on päätöksellään myöntänyt Risto Aallolle eron suunnittelupäällikön virasta siten, että palvelussuhteen päättymispäivä on Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, puh , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta hyväksyy omalta osaltaan tehdyn päätöksen.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Täyttölupa - rakennuttajapäällikön viran täyttäminen 7364/ /2015 Liijo 6 Rakennuttajapäällikkö Jouko Tuoviselle on myönnetty ero ra ken nut ta japääl li kön virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että pal ve lus suh teen päättymispäivä on Tilaliikelaitoksen henkilöstösuunnitelmassa virka on merkitty täy tet tä väk si. Virka on mahdollisimman nopeasti laitettava julkiseen hakuun. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, puh , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta myöntää täyttöluvan ja päättää laittaa ra ken nut taja pääl li kön viran julkiseen hakuun.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Täyttölupa - suunnittelupäällikön viran täyttäminen 7365/ /2015 Liijo 7 Suunnittelupäällikkö Risto Aallolle on myönnetty ero suun nit te lu pääl li kön virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että palvelussuhteen päät tymis päi vä on Tilaliikelaitoksen henkilöstösuunnitelmassa virka on merkitty täy tet tä väk si. Virka on mahdollisimman nopeasti laitettava julkiseen hakuun. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, puh , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta myöntää täyttöluvan ja päättää laittaa suun nit te lupääl li kön viran julkiseen hakuun.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Ilmoitusasiat, Tilaliikelaitos Liijo 8 Hankintapäätös alle kansallisen kynnysarvon : Kuusankoskitalon rakennusautomaatiojärjestelmän päivitys - Päätän, että Kuusankoskitalon rakennusautomaatiojärjestelmän päivitys tilataan olemassa olevien laitteiden toimittajalta Siemens Osakeyhtiöltä kokonaishintaan euroa (alv 0 %) : Ksao Liiketalous (liiketalousinstituutti) rakennusautomaatiojärjestelmän päivitys - Päätän, että Ksao Liiketalous (liiketalousinstituutti) rakennusautomaatiojärjestelmän päivitys tilataan olemassa olevien laiteiden toimittajalta Siemens Osakeyhtiöltä kokonaishintaan euroa (alv 0 %). Hankintapäätös yli kansallisen kynnysarvon : Kaupungintalon rakennusautomaatiojärjestelmän päivitys - Päätän, että kaupungintalon rakennusautomaatiojärjestelmän päivitys tilataan olemassa olevien laitteiden toimittajalta Siemens Osakeyhtiöltä kokonaishintaan euroa (alv 0 %). Henkilöstöpäätös : Eron myöntäminen rakennuttajapäällikön virasta/tuovinen Jouko - Myönnän Jouko Tuoviselle eron rakennuttajapäällikön virasta siten, että palvelussuhteen päättymispäivä on : Eron myöntäminen suunnittelupäällikön virasta/aalto Risto - Myönnän Risto Aallolle eron suunnittelupäällikön virasta siten, että palvelussuhteen päättymispäivä on Yleinen päätös : Kahdeksankymmentäviisi prosenttia (85 %) Asunto Oy Valkealan Riihikaari -nimisen yhtiön 2h+k+s käsittävän 51 m 2 :n suuruisen huoneiston B hallintaan oikeuttavien osakkeiden nrot myynti - Päätän myydä kahdeksankymmentäviisi prosenttia (85 %) Asunto Oy Valkealan Riihikaarti -nimisen yhtiön 2h+k+s, 51 m 2 :n suuruisen huoneiston B hallintaan oikeuttavista osakkeista nrot Päivi Leppäselle. Kauppahinta on nolla (0,00) euroa : Asunto Oy Salmentöyryntie 4 osakkeiden myynti osoitteessa Salmentöyryntie 4 as Päätän myydä Asunto Oy Salmentöyryntie 4 as. 34 sijaitsevan 2h+k, 58 m 2, osakkeet nrot Pirjo Penille (50 %) ja Jari Mäntytörmälle (50 %) kokonaishintaan euroa.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta : Asunto Oy Tähtisalvan osakkeiden myynti osoitteessa Hallituskatu 26 B 17 - Päätän myydä Asunto Oy Tähtisalvan osoitteessa Hallituskatu 26 B 17 sijaitsevan 1h+k, 37 m 2, osakkeet nrot Antti Jokelalle kokonaishintaan euroa siten, että kaupanteon yhteydessä maksetaan ,04 euroa ja ostaja ottaa vastattavakseen huoneistoon kohdistuvan velkaosuuden 257,96 euroa ( ) : Kiinteistön myynti osoitteessa Työväentalontie 3 Ummeljoki - Päätän myydä osoitteessa Työväentalontie 3 Ummeljoki sijaitsevan 2500 m 2 :n suuruisen määräalan kiinteistöstä nro sekä määräalalla sijaitsevan rakennuksen sähkö- ja muine liittymineen Henna Tuoresmäelle kokonaishintaan euroa. Lisätietoja: Toimitilajohtaja Timo Oksanen, puh , timo.oksanen(a)kouvola.fi Toimitilajohtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Palveluista ja tuotteista perittävät maksut ja taksat, Teknisen tuotannon liikelaitos 143/ /2013 Liijo 9 Hallintosäännön 11 :n mukaan lautakunta/johtokunta (hs 4.2.) päättää mm. palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista ja niiden mää räy ty mispe rus teis ta. Teknisen tuotannon laskutus tapahtuu suurimmaksi osaksi pal ve lu so pimus ten perusteella sisäisiltä asiakkailta. Muun kuin pal ve lu so pi muk ses sa mainitun sisäisen laskutuksen ja ulkoisen laskutuksen perusteena on useim mi ten henkilön tai koneen tuntiveloitus. Ulkopuolisissa töissä on lasku tet ta va kaikki aiheutuneet kustannukset, joten työn suorittajan tun ti hintaan lisätään yleiskustannuksia. Niiden suuruus määräytyy kus tan nus lasken nan mukaan, jolloin hintaan lisätään mm. hallinnon, tu ki pal ve lu jen, Itja huoneistokustannuksia sekä henkilöstösivukuluja. Laskutushinnan on aikaisempina vuosina määrännyt tuotantojohtaja laskel man perusteella johtokunnan delegointipäätöksellä ( ). Lisätietoja: Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu p jari.horppu(a)kouvola.fi Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta päättää siirtää hallintosäännön 11 :n mu kai sen päätösvallan muiden kuin palvelusopimuksiin perustuvien maksujen määrää mi ses tä liikelaitoksen johtajalle. Maksut määrätään laskelman pe rusteel la ja määräytymisperusteena ovat kaikki aiheutuneet kustannukset yleis ku lui neen.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Henkilöstövalintojen päätösvalta, Teknisen tuotannon liikelaitos 143/ /2013 Liijo 10 Henkilöstövalinnoista määrätään hallintosäännön 23 :ssä seuraavaa: "Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan ja toimialajohtajat. Kaupun gin hal li tus valitsee palveluketjujen ja liikelaitosten johtajat. Kau pun ginhal li tus, lautakunta ja liikelaitosten johtokunta valitsevat toi mi alal laan muun johtavassa asemassa olevan henkilöstön. Muut viranhaltijat ja työntekijät valitsee toimialallaan toimialajohtaja." Teknisen tuotannon liikelaitoksessa johtavassa asemassa (KVTES III lu ku 22 ja 23 ) ovat henkilöstöjaoston :n päätöksen mu kai ses ti: liikelaitoksen johtaja käyttäjäpalvelujohtaja logistiikkapalvelujohtaja liikuntapaikkapäällikkö rakennuspalvelupäällikkö rakennuspäällikkö mittauspäällikkö kunnossapitopäällikkö puhtauspalvelupäällikkö ruokapalvelupäällikkö Lisätietoja: Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu jari.horppu(a)kouvola.fi, p , kehittämisjohtaja Sirkka Kettunen sirkka.kettunen(a)kouvola.fi, p Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta siirtää hallintosäännön 23 mukaista pää tös valtaan sa teknisen tuotannon liikelaitoksen johtajalle hen ki lös tö va lin nois sa siten että liikelaitoksen johtaja valitsee seuraavat viranhaltijat: liikuntapaikkapäällikkö rakennuspalvelupäällikkö rakennuspäällikkö mittauspäällikkö kunnossapitopäällikkö puhtauspalvelupäällikkö ruokapalvelupäällikkö Liikelaitoksen johtaja muutti kokouksessa päätösehdotusta.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Liikelaitoksen johtajan muutettu ehdotus: Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen ehdotan, että liikelaitoksen johtokunta valitsee jatkossakin seuraavat viranhaltijat käyttäjäpalvelujohtaja logistiikkapalvelujohtaja liikuntapaikkapäällikkö rakennuspalvelupäällikkö rakennuspäällikkö mittauspäällikkö kunnossapitopäällikkö puhtauspalvelupäällikkö ruokapalvelupäällikkö Päätösehdotuksen perusteena on yhdenmukaisuus Tilaliikelaitoksen kanssa, koska päätöksentekoa henkilövalinnoissa ei ole edelleen delegoitu Tilaliikelaitoksen johtajalle.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtajan sijainen Liijo 11 Hallintosäännön 24 :n mukaan toimialajohtajien ja palveluketjujen joh tajien sijaisen määrää se toimielin, jonka alainen viranhaltija on. Hallintosäännön kohta 5.6: "...Liikelaitoksen johtajasta on voimassa, mitä palveluketjun johtajasta hallin to sään nös sä määrätään." Lisätietoja: Tuotantojohtaja Jari Horppu, p ja ri.horppu(a)kouvola.fi Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta päättää, että Teknisen tuotannon lii ke lai tok sen johtajan 1. sijainen on käyttäjäpalvelujohtaja Päivi Takkinen, 2. sijainen on logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki ja 3. sijainen on ra ken nus pal ve lu pääl likkö Kaija Särkkä.

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Ilmoitusasiat, Teknisen Tuotannon liikelaitos Liijo 12 Viranhaltijapäätökset 2014 Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon Veturin liikenneympyrän korjaustyö Päätös: Korjaustyö tilataan yksikköhinnoin Silta Laksio Oy:ltä. Henkilöstöpäätös Tiemestarin tehtävien hoitaminen Päätös: Jouni Kettunen jatkaa tiemestarin tehtävässä Kunnossapitotyöntekijän toimi Päätös: Kunnossapitotyöntekijän toimea ei nyt täytetä, vaan järjestetään uusi haku myöhemmin. Logistiikkapalvelujohtaja Henkilöstöpäätös Viheralueiden hoitoon liittyvien tehtävien hoitaminen Päätös: Määrään puistomestari Minna Vanhalan vastaamaan ajalla viheralueiden hoidosta rakentamiseen liittyvien tehtävien ohella. Henkilökohtaista lisää korotetaan 488,27 eurolla lisävastuun takia em. ajalla. Tämä päätös korvaa päätöksen Teknisen tuotannon liikelaitoksen johtaja Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon Fastroi työajanseuranta järjestelmän päivitys verottajalle ilmoittamista varten Päätös: Päätän, että Teknisen tuotannon liikelaitoksen Fastroi ohjelma päivitetään soveltuvaksi rakennustyömaiden kulunseurantaa sekä verottajalle ilmoittamista ja työsuojeluviranomaisen valvontaa varten FastROI Oy:n tarjouksen mukaisesti. Hankinnan kokonaisarvo on 36 kk:n ajalle laskettuna Puhelinlaitteet hankitaan K-S Tiedon kautta sen kilpailuttamilla hinnoilla.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Yleinen päätös Datapaketin hankinta puistomestarin ja työnjohtajan puhelimiin Päätös: Päätän, että puistomestari Minna Vanhalan ja työnjohtaja Harri Silvosen käytössä oleviin puhelinliittymiin kytketään Fiksunetti 3 Gt datapakettiominaisuus. Yleinen päätös Datapaketin hankinta liikuntapaikkamestarien puhelimiin Päätös: Päätän, että liikuntapaikkamestarien Risto Joutjärvi, Petri Himanen, Arto Porkka ja Harri Tuisku käytössä oleviin puhelinliittymiin kytketään Fiksunetti 3 Gt datapakettiominaisuus Datapaketin hankinta ruokapalvelusuunnittelijoiden ja asiakaspäälliköiden puhelimiin Päätös: Päätän, että ruokapalvelusuunnittelijoiden Leena Multalan ja Sirkka-Liisa Perätalon sekä asiakaspäälliköiden Merja Saarisen ja Marja Suortin käytössä oleviin puhelinliittymiin kytketään Fiksunetti 3 Gt datapakettiominaisuus. Lisätietoja: Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu, p jari.horppu(a)kouvola.fi, kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, p jukka.perttula(a)kouvola.fi, logistiikkapalvelujohtaja Ari Sakki, p ari.sakki1(a)kouvola.fi Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikelaitosten johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Liikelaitosten johtokunta Muut asiat Liijo 13 Utin koulu/petri Kuutti Pihan lumet työnnetään piha-aitaa vasten, mikä aiheuttaa aidan korjaustarpeita. Lisäksi ulkovesirännin vesi valuu kiinteistön seinän viereen. Jari Horppu ilmoitti, että em. asiat saatetaan rakennuspalvelujen tietoon toimenpiteitä varten. Asia merkittiin tiedoksi.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin liikelaitosten johtokunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekoaika Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 14. päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai tiedoksisaantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai jos tiedoksianto tapahtuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös tai sen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuskirjelmä ja sen liitteet Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on osoitet tava päätöksen tehneelle viranomaiselle ja kirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon vaaditaan oikaisua, - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi, - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan, - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, - jos oikaisuvaatimuksen tekijä käyttää laillista edustajaa tai asiamiestä tai muuta oikaisuvaatimuksen laatijaa, myös tämän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaan liittyvät ilmoitukset toimitetaan. Oikaisuvaatimuskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä - oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, - todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan alkamisajankohdasta, - asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, - asiamiestä käytettäessä asiamiehen valtakirja.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Tekniikka- ja ympäristötalon kansliaan niin, että oikaisuvaatimus on perillä viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty mistä. Oikaisuvaatimuksen tekijän vastuulla asiakirjat saa lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin kuljetettavaksi asiakirjat on annettava niin ajoissa, että ne ovat perillä ennen valitusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen toimittamispaikan yhteystiedot ja aukioloaika Käyntiosoite Valtakatu 33, Kuusankoski Postiosoite PL 32, Kuusankoski Telekopio Sähköposti Aukioloaika klo

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 1, 2, 8, 12, 13 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kunta laki 91 ).

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi

14 Sivistyspalvelujen hallinnon uudelleen organisointi Mäntyharju Pöytäkirja 2/2015 1 (13) Aika 04.05.2015, klo 18:00-19:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6)

HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika: torstai 12.11.2014 klo 17.00 Paikka: Läsnä: Poissa: Kutsuttuna: Uspenskin katedraalin krypta Kanavakatu 1, 00160 Helsinki Lampinen Maria, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot