YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE"

Transkriptio

1 1 YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sivu Yleistä 2 Jäsenmaat 3 Sveltamisalat 3 Näyttelytavarat 3 Ammatinharjittamisvälineet 5 Kaupalliset tavaranäytteet 6 ATA carnet hakemus 7 ATA carnet n käyttö 9 ATA carnet n rakenne 12 ATA carnet eri jäsenmaissa 14 Valtakirjamallit 15 Eri maissa hyväksyttävät kielet 17 CPD/China Taiwan carnet 18 LIITTEET ATA carnet n kansilehti ATA carnet n tavaraluettel ATA carnet n vientilehti 05.11

2 2 ADMISSION TEMPORAIRE TEMPORARY ADMISSION YLEISOHJEET JA OHJEET CARNET'N KÄYTTÄJÄLLE Y L E I S T Ä ATA carnet n kansainvälinen tulliasiakirja, jlla vi väliaikaisesti viedä k. tulliyleisspimukseen liittyneisiin maihin näyttelytavarita, ammatinharjittamisvälineitä, kaupallisia tavaranäytteitä. ATA carnet järjestelmän tarkituksena n helpttaa ja yksinkertaistaa edellä mainittujen tavararyhmien salta nudatettavaa väliaikaista tullivapaus menettelyä siten, että ATA carnet krvaa vientiasiakirjat lähtömaassa, krvaa väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat, sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, jka kattaa mahdllisen tullin ja tuntivert maahan tutavista tavarista, timii myös tavariden kauttakuljetusasiakirjana. ATA carnet ei krvaa muita tunnin yhteydessä mahdllisesti vaadittavia asiakirjja tai lupia (esim. ampuma aseen tuntiluvat, terveystdistukset). Carnet'ita myöntävät kussakin spimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Kauppakamarit eri maissa mudstavat tullimaksujen takuurenkaan. Sumessa Keskuskauppakamari, PL 1000, Helsinki, vastaa carnet'lla vietyjen tai maahan tutujen tavariden tullimaksuista. Carnet lla maahantudut tavarat n määräajassa (enintään 1 vusi) jälleenvietävä maasta ja kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jssa carnet n palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

3 3 JÄSENMAAT ATA carnet järjestelmään vat mennessä liittyneet seuraavat maat tai alueet: Algeria, Andrra, Australia, Bsnia ja Hertsegvina, Chile, Etelä Afrikka, Etelä Krea, Färsaaret, Gibraltar, Intia, Iran, Islanti, Israel, Japani, Kanada, Kanarian saaret, Kiina ja Hngkng, Kratia, Libann, Maca, Makednia, Malesia, Markk, Mauritius, Meksik, Mldva, Mnglia, Mntenegr, Nrja, Nrsunluurannikk, Pakistan, Senegal, Serbia, Singapre, Sri Lanka, Sveitsi & Liechtenstein, Thaimaa, Tunisia, Turkki, Ukraina, Uusi Seelanti, Valk Venäjä, Venäjä, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Yhdysvallat & Puert Ric. Taiwanin ja EU:n välillä: CPD/China Taiwan carnet. EU:n jäsenmaat (jiden välillä ei käytetä ATA carnet ta): Alankmaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Is Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kyprs, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Prtugali, Pula, Ranska, Rmania, Rutsi, Saksa, Slvakia, Slvenia, Sumi, Tanska, Tshekki, Unkari ja Vir. A T A C A R N E T N S O V E L T A M I S A L A T Väliaikaisen maahantunnin myöntämisen ehtna n, että tavarat vat tunnistettavissa jälleenviennin yhteydessä, samanlaisten esineiden lukumäärä tai paljus n khtuullinen maahantuntitarkituksen humin ttaen. NÄYTTELYISSÄ, MESSUILLA tai niiden kaltaisissa tilaisuuksissa näytteille asetettavat tavarat "Tilaisuudella" tarkitetaan kauppa, tellisuus, maatalus tai käsityönäyttelyä tai messuja tai niiden kaltaista esittelyä tai näytteillepana, näyttelyä tai kkusta, jka n järjestetty pääasiallisesti hyväntekeväisyystarkituksessa, näyttelyä tai kkusta, jka n järjestetty pääasiallisesti edistämään minkä tahansa petus, taide, ammatti, urheilu, tiede, kasvatus tai kulttuurialan timintaa, edistämään kansjen välistä ystävyyttä, usknttietutta tai usknnn harjittamista, kansainvälisen järjestön tai kansainvälisen järjestöryhmän edustajien kkusta, virallis tai muisttilaisuuslunteista edustuskkusta.

4 4 Väliaikainen maahantunti myönnetään: tilaisuudessa näytteille pantaviksi tai esiteltäviksi tarkitetuille tavarille, tilaisuudessa ulkmaisten tutteiden näytteillepann yhteydessä käytettäviksi tarkitetuille tavarille, jita vat: tavarat, jtka vat tarpeen näytteille pantavien ulkmaisten kneiden tai laitteiden esittelemiseksi, rakennus ja kristeluaineist, myös sähkötarvikkeet ulkmaisten näytteillepanijain väliaikaisia kjuja varten, mains ja esittelyaineist, jka n näytteille pantujen ulkmaisten tavariden mainstukseen tarkitettua aineista, varusteille, myös tulkinta ja äänityslaitteille sekä kasvatus, tiede tai kulttuurifilmeille, jtka n tarkitettu käytettäviksi kansainvälisissä kkuksissa, knferensseissa tai kngresseissa. Tavarita ei saa lainata tai käyttää millään tavalla vukraa tai krvausta vastaan siirtää tilaisuuden pitpaikalta. HUOM! Väliaikaisen tuntimaan tulliviranmaiset vivat ttaen humin tilaisuuden kestajan ja lunteen vaatia, että tavarat n jälleenvietävä lyhyemmän kuin carnet'n vimassalajan kuluessa, jnka tulee kuitenkin lla vähintään yksi kuukausi tilaisuuden päättymisestä. ATA carnet ta ei tarvita eikä mitään tuntimaksuja kanneta seuraavissa tapauksissa (kuitenkin tavarat n ilmitettava tullauksen yhteydessä ja niiden kknaisarvn ja määrän n ltava khtuulliset tilaisuuteen nähden): 1. Pienet ulkmaisten tavariden näytteet, myös elintarvike ja jumanäytteet, jtka n tutu maahan tai valmistettu tässä tilaisuudessa maahantudusta irttavarasta. Tullittmuuden ehdt: tavarat n timitettu ulkmailta ilmaiseksi ja käytetään ainastaan ilmaiseen jakeluun tilaisuudessa vierailevalle yleisölle, niiden henkilöiden henkilökhtaiseen käyttöön tai kulutukseen, jille ne n jaettu, ne vidaan katsa mainsnäytteiksi ja vat kukin arvltaan vähäisiä, ne eivät svellu kaupallisiin tarkituksiin ja ne n, mikäli mahdllista, pakattu pienintä vähittäismyyntipakkausta humattavasti pienemmiksi eriksi,

5 5 elintarvike ja jumanäytteet, jita ei jaeta edellisen khdan tarkittamissa pakkauksissa, kulutetaan tilaisuudessa, näytteiden kknaisarv ja määrä n tuntimaan tulliviranmaisten käsityksen mukaan khtuullinen verrattuna tilaisuuden lunteeseen, siellä kävijöiden määrään ja näytteillepanijan sallisuuden laajuuteen siinä. 2. Yksinmaan esittelyä varten tai tilaisuudessa näytteillä levan ulkmaisen kneen tai laitteen timinnan esittelytarkituksessa tudut tavarat, jtka kulutetaan tai hävitetään esittelyn aikana. Tavariden kknaisarvn ja määrän n ltava khtuullinen verrattuna tilaisuuden lunteeseen, siellä kävijöiden määrään sekä näytteillepanijiden määrään. 3. Arvltaan vähäiset tutteet, jtka käytetään tilaisuuden ulkmaisen näytteillepanijan väliaikaisten rakennelmien rakentamiseen, kalustamiseen tai kristeluun (kuten maalit, lakat ja seinäpaperit). 4. Paintutteet, luettelt, esittelyviht, hinnastt, mainsjulisteet, kalenterit, myös kuvitetut ja kehystämättömät valkuvat, jtka ilmeisesti vat tilaisuudessa näytteille asetettujen ulkmaisten tavariden mainsaineista. AMMATINHARJOITTAMISVÄLINEIKSI tarkitetut tavarat Väliaikaisen maahantunnin myöntämisen ehdt: välineiden tulee kuulua ulkmaalla asuvalle lunnlliselle henkilölle tai ulkmaalla timivalle ikeushenkilölle, välineet n tutava maahan ulkmaalla asuvan lunnllisen henkilön tai ulkmaalla timivan ikeushenkilön nimissä, välineiden tulee lla tunnistettavissa niitä jälleenvietäessä edellyttäen, että käyttämättömän äänen tai kuvien tallennusmateriaalin salta svelletaan mahdllisimman justavia tunnistusmenetelmiä, välineitä käyttää yksinmaan tuntimaassa käyvä henkilö tai niitä käytetään hänen henkilökhtaisessa valvnnassaan, välineet eivät saa lla vukraspimuksen tai muun samankaltaisen spimuksen khteena, jnka sapulena n väliaikaisessa tuntimaassa asuva tai timiva henkilö, edellyttäen kuitenkin, että tätä ehta ei svelleta kysymyksen llessa yhteisistä radi tai televisihjelmista. Esimerkkejä ammatinharjittamisvälineistä Lehdistöalan välineet Radialan välineet Televisialan välineet Elkuvausalan välineet Muut ammatinharjittamisvälineet, jtka vat tarpeen tietyn tehtävän surittamista varten maassa käyvän henkilön kutsumuksen, kaupan tai ammatin harjittamisessa.

6 6 Esim. Kneiden, laitteiden, kuljetusvälineiden yms. kkamiseen, testaamiseen, käynnistykseen, tarkkailuun, säätöön, hultn tai krjaukseen käytettävät välineet Liikemiesten liiketaludellisen tehkkuuden ja tutannn asiantuntijiden, tilimiesten ja muiden samankaltaisten ammatinharjittajien tarvitsemat välineet Tpgrafisia mittauksia ja gefyysisiä kekaivauksia surittavien asiantuntijiden tarvitsemat välineet Lääkärien, kirurgien, eläinlääkärien, kätilöiden ja muiden samankaltaisten ammatinharjittajien tarvitsemat kjeet ja laitteet Arkelgian, palentlgian, maantieteen ja eläintieteen tutkijiden ja muiden tiedemiesten tarvitsemat välineet Taiteilijiden, teatteriseurueiden ja rkestereiden tarvitsemat välineet, myös kaikki yleisissä ja yksityisissä esityksissä käytettävät välineet, kuten sittimet, kulissit ja puvut jne. Esitelmöitsijöiden esityksissään käyttämät havaintvälineet Edellä mainittuja tarkituksia varten suunnitellut tai erityisesti svitetut ajneuvt, kuten liikkuvat tutkimusyksiköt, liikkuvat työpajat ja liikkuvat labratrit. AMMATINHARJOITTAMISVÄLINEISIIN EIVÄT KUULU sisäisiin kuljetuksiin tai tavaran telliseen tutantn tai pakkaamiseen tai, käsityökaluja lukuun ttamatta, lunnnvarjen hyväksikäyttöön tarvittavat, eivätkä taljen rakentamisessa, krjaamisessa tai hultamisessa tai maansiirt tai muissa senkaltaisissa töissä käytettävät välineet. TAVARANÄYTTEIKSI tarkitetut tavarat "Tavaranäytteet" tarkittaa esineitä, jtka edustavat j tutettujen tavariden määrättyä lajia tai vat sellaisten esineiden malleja, jiden valmistusta suunnitellaan edellyttäen, että ne kuuluvat ulkmaalla asuvalle henkilölle ja että maahantunnin ainana tarkituksena n niiden näyttäminen tai havainnllistaminen tuntialueella tilausten hankkimiseksi tavarille, jtka timitetaan ulkmaalta, niitä ei myydä eikä käytetä varsinaiseen tarkitukseensa enempää kuin mitä esitteleminen vaatii ja että niitä ei millään tavalla käytetä hyödyksi vukraa tai muuta maksua vastaan niiden llessa tuntialueella, ne n määrä jälleenviedä, niiden samuus n jälleenvietäessä helpsti tdettavissa.

7 7 TAVARANÄYTTEET EI TARKOITA saman henkilön tumia tai samalle vastaanttajalle lähetettyjä täysin samanlaisia tavarita, js niitä n niin paljn, että ne kknaisuutena eivät enää le näytteitä tavallisten kauppatapjen edellyttämässä mielessä. ATA CARNET HAKEMUS Y L E I S T Ä Hakija vi täyttää sähköisen ATA carnet hakemuslmakkeen sitteessa > Palvelut > Ulkmaankaupan asiakirjat > ATA carnet. Lisätietja saa kauppakamarista. ATA carnet myönnetään lutettavalle hakijalle (yritykselle), jnka timipaikka n carnet'n myöntävän kauppakamarin timinta alueella. Carnet'ta vi käyttää myös haltijan valtuuttama asiamies. Hakemus n jätettävä kauppakamariin vähintään viisi päivää ennen suunniteltua matkaa. Kauppakamari vi periä krtetun maksun "viimehetken" hakemuksista. TÄYTTÖOHJEET A. "Carnet'n haltija" n yritys tai timinimi, jka pääasiallisesti vastaa carnet'n hjeiden mukaisesta käytöstä ja situtuu surittamaan krvauksen Keskuskauppakamarille, js tullimääräyksiä ei le nudatettu. B. "Haltijan edustaja" n henkilö, jlle haltija antaa carnet'n käyttöikeuden. Mikäli useat edustajat tulevat käyttämään carnet'ta, jätetään tämä khta täyttämättä tai siihen kirjitetaan esim. Any authrized representative ja jkaiselle edustajalle annetaan valtakirja, jnka yritys laatii malle lmakkeelleen. Kaikki maat eivät kuitenkaan hyväksy valtakirjan käyttöä (Turkki, Israel) C. Tavariden käyttötarkitus, esim. näyttelytavara, tavaranäyte, ammatinharjittamisväline. Js tavarat viedään näyttelyyn, n mainittava näyttelyn nimi ja kestaika. D. Luetellaan maat matkustamisjärjestyksessä (men ja paluureitti). Kauttakulkumaana levan maan nimen yhteyteen merkitään "transit". Maiden nimistä käytetään ISO Standardin mukaisia kaksikirjaimisia lyhenteitä. (sivu 17)

8 8 Hakijan n syytä perehtyä situmustekstiin, jssa hän situtuu nudattamaan ATA carnet'ta kskevaa tulliyleisspimusta. SITOUMUS Allekirjittanut situtuu tässä hakemuksessa lueteltuja tavarita kskevaa ATA carnet ta käyttäessään nudattamaan tavariden väliaikaisen maahantunnin ATA carnet ta kskevan tulliyleisspimuksen määräyksiä ja Keskuskauppa kamarin antamia hjeita. Allekirjittanut situtuu palauttamaan carnet n sen myöntäneelle kauppakamarille viimeistään carnet n vimassalajan päättyessä. Allekirjittanut situtuu krvaamaan Keskuskauppakamarille ja carnet n myöntäneelle kauppakamarille kaikki ne kulut ja kustannukset, jita viimeksi mainituille syntyy, js Sumen tai jnkin muun maan tulliviranmainen ei le hyväksynyt ATA carnet ta tai sen tarkittamien tavariden tullivapaata maahantuntia. Carnet n myöntäneelle kauppakamarille ei vida esittää vaatimuksia sen jhdsta, että jnkin maan tulliviranmainen kats carnet ssa mainittujen tavariden levan sen lunteisia, ettei niitä vida tuda maahan carnet lla. Allekirjittanut ei vi esittää, että tulliviranmainen n vaatinut liian krkeita tulli ja muita tuntimaksuja tai että maksut vat perusteettmia. Allekirjittanut situtuu krvaamaan kaikki ne kustannukset, jita Keskuskauppakamarille syntyy takuun jhdsta, jhn tämä n carnet järjestelmän vuksi situtunut tulliviranmaisia tai eri maiden takaavia järjestöjä khtaan. Allekirjittanut situtuu carnet n lunastaessaan surittamaan kauppakamarille takuusumman, jka maksetaan takaisin, kun carnet palautetaan kauppakamarille ikein käytettynä. Tästä situmuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaisee Helsingin käräjäikeus. Hakemus n allekirjitettava hakijaa sitvasti. ATA CARNET N TAVARALUETTELO Sarake Tavaraluettel n laadittava sillä kielellä (niillä kielillä), jka (jtka) hyväksytään kaikissa niissä maissa, jissa carnet'ta aitaan käyttää. 1. Tavarihin niiden tunnistamiseksi kiinnitetty jukseva numer (päivittyy autmaattisesti sähköisessä hakemuslmakkeessa). 2. Tavarat mahdllisine lajimerkkeineen ja numerineen. Samanlaatuiset tavarat vidaan ryhmitellä. 3. Samanlaatuisten tavariden lukumäärä. 4. Tavariden pain.

9 9 5. Kunkin tavaran tai tavararyhmän arv eurissa. Arv = tavaran tdellinen arv eli se arv, jka myyntitapauksessa tulee vientilaskuun. Tavariden yhteisarv päivittyy autmaattisesti sarakkeen viimeisen rivin alle. 6. Tavariden alkuperämaa kaksikirjaimisena lyhenteenä. LUNASTUSMAKSU Lunastusmaksun suuruus riippuu tavaraluettelssa mainittujen tavariden yhteisarvsta, maiden lukumäärästä, siitä, nk hakija kauppakamarin jäsen vai ei. KAUPPAKAMARIN JÄSEN saa carnet'n puleen hintaan. Hinnastn saa kauppakamarista. PANTTISUMMA Lunastusmaksun lisäksi hakijan n talletettava kauppakamariin "panttisumma", jnka hän saa takaisin palauttaessaan carnet'n kauppakamariin matkan jälkeen asianmukaisesti käytettynä. Panttisumman saa takaisin myös, js carnet palautetaan täysin käyttämättömänä js carnet'lla viedyt tavarat n jätetty väliaikaiseen vientimaahan lpullisesti ja tulliselvitys tehty. ATA CARNET'N KÄYTTÖ Carnet'n käyttäjän n syytä tarkistaa seuraavat asiat ennen matkalle lähtöä: haltija n allekirjittanut kansilehden, carnet'ssa n riittävästi välilehtiä (kaksi valkista lehteä jkaista väliaikaista vientimaata varten ja kaksi sinistä lehteä jkaista transit maata varten) Carnet'n vimassalaika n ikea (yksi vusi myöntämispäivästä lukien) Tavaraluettel n yhtäpitävä kuljetettavien tavariden kanssa.

10 10 OSALÄHETYKSET Carnet n käyttäjä vi halutessaan kuljettaa vain san ulkmaille viedyistä, carnet n tavaraluetteln merkityistä tavarista maasta tiseen, tai palauttaa carnet lla viedyt tavarat useammassa erässä ktimaahan. Sillin carnet n haltijan n j hakiessaan carnet ta ilmitettava kauppakamarille sakuljetuksista, jtta kauppakamari vi liittää carnet seen tarvittavan määrän välilehtiä. TAVARAT JÄÄVÄT VÄLIAIKAISEEN VIENTIMAAHAN LOPULLISESTI Js tavarat jäävät väliaikaiseen vientimaahan lpullisesti tai yli carnet'n vimassalajan: carnet'n haltijan n tettava välittömästi yhteys siihen tulliin, jka leimasi carnet'n maahan tultaessa (yhteydentn n tapahduttava carnet'n vimassalaikana), tavarista n suritettava tuntitullimaksut, vert ja muut mahdlliset maksut, carnet'n jälleenvientilehteen n saatava merkinnät tullauksesta a. vientimaan tulliviranmaiselta, ja jälleentuntilehteen Sumen tulliviranmaiselta, carnet n palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille. Kauppakamari palauttaa "panttisumman", js carnet'ssa n ulkmaan tulliviranmaisten merkinnät tavaran lpullisesta tullauksesta. Tulliselvitys n hidettava heti, js tavarat jäävät lpullisesti väliaikaiseen vientimaahan. Jälkikäteen tulliviranmaisilta tulevat maksuvaatimukset vat usein 10 % suurempia kuin heti suritettaessa. MILLOIN JÄLLEENVIENTIÄ EI VAADITA Tulliviranmaisten ei tule vaatia pahasti vauriituneiden, vähäarvisten ja helpsti pilaantuvien tavariden jälleenvientiä, mutta tällöin n carnet n haltijan tulliviranmaisten vaatimuksesta: suritettava tavarista säädetyt tuntivert, luvutettava tavarat kuluitta tuntimaan viranmaisille tai hävitettävä tavarat virallisen valvnnan alaisina ja aiheuttamatta kustannuksia väliaikaisen tuntimaan viranmaisille. Carnet n haltijan n tällöinkin saatava ATA carnet seen tulliviranmaisen merkintä suritetusta timenpiteestä.

11 11 ATA CARNET EI KORVAA TAVARAVAKUUTUSTA Carnet'n haltijan n syytä vakuuttaa tavarat nrmaaliin tapaan. Vakuutusarva määriteltäessä n syytä humiida, että tullilla n ikeus periä tavaran arvn mukaiset tuntitulli ja muut maksut, js tavarat esim. varastetaan ulkmailla. MUISTA! Carnet n käyttäjä n vastuussa siitä, että carnet leimataan jkaisessa tullitarkastuksessa asianmukaisesti. Carnet n käyttäjä täyttää kunkin välilehden khdat D F. ennen tulliselvityspaikalle tulaan. Kuljetettavien tavariden n aina ltava mukana tullissa, jtta tavaraluettel vidaan tarvittaessa tdeta yhtäpitäväksi tavariden kanssa. Ensimmäinen selvitys tehdään keltaisella vientilehdellä (exprtatinlehti) Sumen tulliviranmaiselle, jka leimaa aina myös kansilehden. Kansilehden khdassa J. n ltava carnet n haltijan allekirjitus. Matkan päätyttyä tavarat n tulliselvitettävä Sumen/EU:n tulliviranmaiselle keltaisella jälleentuntilehdellä (re imprtatinlehti). CARNET PALAUTETAAN MATKAN PÄÄTYTTYÄ KAUPPAKAMARILLE

12 12 ATA CARNET'N RAKENNE 1. KANSILEHDET (vihreät) Etukansi, jnka kauppakamari täyttää ja haltija allekirjittaa ja jnka Sumen tulli leimaa. (LIITE) Takakansi, jssa n hjeita käyttäjälle IRROTETTAVAT VÄLILEHDET TULLIVIRANOMAISIA VARTEN 2. EXPORTATION LEHTI = vientilehti (keltainen) Lähtömaan (Sumen) tulliviranmaisia varten matkaa alitettaessa 3. IMPORTATION LEHTI = tuntilehti (valkinen) Väliaikaisen tuntimaan tulliviranmaisia varten maahantutaessa 4. RE EXPORTATION LEHTI = jälleenvientilehti (valkinen) Väliaikaisen tuntimaan tulliviranmaisia varten jälleenvietäessä 5. TRANSIT LEHTI = kauttakuljetuslehti (sininen) 2 kpl Kauttakuljetusmaan tulliviranmaisia varten (samanlainen lehti maahantutaessa ja jälleenvietäessä) 6. RE IMPORTATION LEHTI = jälleentuntilehti (keltainen) Lähtömaan (Sumen) tulliviranmaisia varten matkan päättyessä Kaikki välilehdet jakaantuvat kahdeksaan khtaan, jista kauppakamari täyttää khdat: A, B, C, ja G käyttäjä täyttää khdat: D, E ja F tulliviranmainen täyttää khdan: H Jkaisen välilehden kääntöpulella n sama tavaraluettel kuin kansilehden kääntöpulella. (LIITE) VÄLILEHTIEN KANTAOSAT (cunterfils) Jkaista irrtettavaa välilehteä vastaa carnet seen jäävä ns. kantasa, jnka tulli täyttää kknaan. Kantasat n kerätty yhteen siten, että Exprtatin ja Re imprtatinkantalehdet vat keltaisella sivulla, Imprtatin ja Re exprtatin kantalehdet valkisella sivulla ja Transit kantalehdet sinisellä sivulla. Nämä kantasasivut n sijitettu carnet seen heti etukannen jälkeen.

13 13 VIENTILEHTI = EXPORTATION VOUCHER (keltainen) I CARNET'N MYÖNTÄNYT KAUPPAKAMARI TÄYTTÄÄ A. Carnet'n haltijan nimi ja site B. Haltijan edustajan nimi ja site C. Tavariden käyttötarkitus G. a) Carnet'n numer b) Myöntäneen kauppakamarin nimi ja site c) Carnet'n viimeinen vimassalpäivä II CARNET'N KÄYTTÄJÄ TÄYTTÄÄ D. Kuljetustapa (vapaaehtinen) E. Pakkaustiedt (lukumäärä, laatu, merkit ym.) (vapaaehtinen) F.a) Vietävien tavariden järjestysnumert tavaraluetteln 1 sarakkeesta b) Käyttäjä lupaa jälleenviedä tavarat määräajassa tai tulliselvittää ne tuntimaan määräysten mukaan c) Käyttäjä vakuuttaa, että annetut tiedt vat ikeat Paikka, päiväys, käyttäjän nimi ja allekirjitus III SUOMEN TULLIVIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ H. a) d) Tulliviranmaisen merkinnät tullin sisäistä käyttöä varten. IV SUOMEN TULLIVIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ KANTAOSAN (COUNTERFOIL), JOKA ON SIJOITETTU ERILLISELLE KANTAOSASIVULLE 1. Vietävien tavariden järjestysnumert tavaraluetteln 1. sarakkeesta. 2. Viimeinen tullivapaa jälleentuntipäivä, js muu kuin carnet'n vimassalaika. 3. Mahdllisia muita merkintöjä Tullitimipaikan nimi, paikka, aika, allekirjitus ja tullitimipaikan leima

14 14 *) ATA CARNET'IDEN HYVÄKSYMINEN ERI JÄSENMAISSA, TILANNE 2011 Ammatin Näyttely Tavara Kautta Psti JÄSENMAAT harjittamis tavarat näytteet kulkua liikenvälineet varten teessä ALGERIA x x x ANDORRA x x x x AUSTRALIA x x x x 1 BOSNIA JA HERTSEGOVINA x x x x CHILE x x x x x ETELÄ AFRIKKA x x x 1 ETELÄ KOREA x x x x x GIBRALTAR x x x 1 HONG KONG x x x 1 INTIA 1 IRAN x x x 1 ISLANTI x x x x x ISRAEL x x x x x JAPANI x x x x x KANADA 1 1 x 1 x KIINA x x KROATIA x x x x LIBANON x x 1 MACAO 1 x x x MAKEDONIA x x x x x MALESIA x x x x MAROKKO 1 x x x MAURITIUS x MEKSIKO MOLDOVA x x x MONGOLIA x x x MONTENEGRO x x x x x NORJA x x x x 1 NORSUNLUURANNIKKO x x x x PAKISTAN x x SENEGAL x SERBIA x x x x SINGAPORE 1 x x x x SRI LANKA x x x x x SVEITSI + LIECHTENSTEIN x x x x x THAIMAA x x x x TUNISIA x x x x TURKKI x x x UKRAINA x x x x x UUSI SEELANTI x x x x x VALKO VENÄJÄ x x x 1 x VENÄJÄ YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT x x YHDYSVALLAT x x x = ATA carnet hyväksytään = ATA carnet'ta ei hyväksytä 1 = Kansallisten määräysten mukaan (lisätietja kauppakamarista) *) Tässä luettelssa ei le mukana EU maita, kska ATA carnet'ta ei käytetä EU maiden välillä.

15 15 V A L T A K I R J A M A L L I T (yrityksen lmakkeelle, jssa sitetiedt rutsin, englannin, saksan tai ranskan kielellä) VALTAKIRJA Täten valtuutetaan myyntipäällikkö Matti Meikäläinen, site Katu 10, Tampere, käyttämään Tampereen kauppakamarin, site Kehräsaari, Tampere, yrityksellemme 1. syyskuuta 2002 myöntämää ATA carnet'ta nr FI/S/4000 kaikin ikeutuksin ja velvituksin, jita ATA carnet situmuksemme edellyttää. Tdistavat Tampereella TAMPEREEN TEHDAS OY Tim Teikäläinen Timitusjhtaja Heikki Heikäläinen Vientipäällikkö Tampere Kaisa Kassa Kassanhitaja Tampere FULLMAKT Härmed befullmäktigas försäljningschef Sven Svenssn, adress Gatan 10, Götebrg, att använda av Tammerfrs handelskammare, adress Kehräsaari, Tammerfrs, Finland, åt vårt företag den 1. september 2002 beviljad ATA carnet nr FI/S/4000 med alla de rättigheter ch skyldigheter, sm vår ATA carnet förpliktelse förutsätter. Bevittna Tammerfrs, TAMMERFORS FABRIK AB Tim Teikäläinen Verkställande direktör Heikki Heikäläinen Exprtchef Tammerfrs Kaisa Kassa Kassörska Tammerfrs AUTHORIZATION We herewith authrize Mr. James Smith, address Street 10, Lndn, t utilize ATA carnet N FI/S/4000 issued t ur firm by the Tampere Chamber f Cmmerce, address Kehräsaari, Tampere, Finland, n 1st September 2002, with all the rights and bligatins which ur ATA carnet cmmitment implies. Witnesses Tampere, TAMPEREEN TEHDAS OY Tim Teikäläinen Managing Directr Heikki Heikäläinen Exprt Manager Tampere Kaisa Kassa Cashier Tampere

16 16 VOLLMACHT Herr Verkaufsleiter Dieter Schmidt, Adresse Strasse 10, Hamburg, wird hiermit bevllmächtigt ATA Carnet Nr. FI/S/4000 ausgegeben den 1. September 2002 vn Handelskammer Tampere, Addresse Kehräsaari, Tampere, Finnland, mit allen Verpflichtungen und Berechtigungen, die unser ATA Carnet Verbindlichkeit vraussetzt, anzuwenden. Bescheinigt Tampere, TAMPEREEN TEHDAS OY Tim Teikäläinen Hauptgeschäftsführer Heikki Heikäläinen Exprtleiter Tampere Kaisa Kassa Kassenverwalterin Tampere AUTORISATION Par la présente nus autrisns M. Pierre Duval, adresse 10 rue, Paris, d'utiliser le carnet ATA N FI/S/4000, émis par la Chambre de Cmmerce de Tampere, adresse Kehräsaari, Tampere, Finlande, le 1 septembre 2002, avec tus les drits et tutes les bligatins, qui incmbent au titulaire du carnet ATA. Signature certifiée par Tampere, TAMPEREEN TEHDAS Tim Teikäläinen Directeur Gérant Heikki Heikäläinen Chef d'exprtatin Tampere Kaisa Kassa Caissier Tampere

17 17 ERI MAISSA HYVÄKSYTTÄVÄT KIELET (suluissa maan nimen virallinen lyhenne 'Cde Pays ISO') Algeria (DZ) Andrra (AD) Australia (AU) Bsnia ja Hertsegvina (BA) Chile (CL) Etelä Afrikka (ZA) Etelä Krea (KR) Gibraltar (GI) Hngkng (HK) Intia (IN) Iran (IR) Islanti (IS) Israel (IL) Japani (JP) Kanada (CA) Kiina (CN) Kratia (HR) Libann (LB) Maca (MO) Makednia (MK) Malesia (MY) Markk (MA) Mauritius (MU) Meksik (MX) Mldva (MD) Mnglia (MN) Mntenegr (ME) Nrja (NO) Nrsunluurannikk (CI) Pakistan (PK) Senegal (SN) Serbia (CS) Singapre (SG) Sri Lanka (LK) Sveitsi + Liechtenstein (CH) Thaimaa (TH) Tunisia (TN) Turkki (TR) Ukraina (UA) Uusi Seelanti (NZ) Valk Venäjä (BY) Venäjä (RU) Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE) Yhdysvallat (US) ranska, arabia espanja, ranska,, kratia, serbia, bsnia espanja,, afrikaans, krea persia,, ranska, tanska, rutsi, nrja, islanti heprea, arabia,, ranska, saksa, japani, ranska kiina, kratia,, saksa, ranska, arabia, kiina makednia, ranska,, ranska espanja, ranska, venäjä, mldva (rmania), ranska, mntenegr nrja, tanska,, ranska, saksa, rutsi ranska, ranska serbia, ranska,, saksa ranska, saksa, italia, thai arabia, ranska turkki,, ranska, saksa, ukraina, venäjä, ranska venäjä/valkvenäjä, venäjä,, ranska KÄÄNNÖS VOIDAAN VAATIA, JOS MUUTA KIELTÄ KÄYTETTY Tässä luettelssa ei le mukana EU maita, kska niiden välillä ei käytetä ATA carnet ta.

18 18 EUROOPAN UNIONIN JÄSENMAIDEN JA TAIWANIN VÄLINEN CPD/CHINA TAIWAN CARNET CPD/China Taiwan carnet n kansainvälinen tulliasiakirja, jlla vidaan väliaikaisesti viedä EU:n jäsenmaista Taiwaniin tai tuda Taiwanista EU:hun näyttelytavarita, ammatinharjittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä. CPD/China Taiwan carnet järjestelmä timii samalla tavalla kuin ATA carnet järjestelmä. CPD/CHINA TAIWAN CARNET'N HAKEMINEN CPD/China Taiwan carnet haetaan kauppakamarista käyttäen ATA carnet'n hakemuslmaketta. Carnet myönnetään yhtä matkaa varten kerrallaan. CPD/CHINA TAIWAN CARNET'N KÄYTTÖ Kaikki ATA carnet'n käyttöä kskevat määräykset kskevat myös CPD/China Taiwan carnet'ta. CPD/China Taiwan carnet pikkeaa ulkisesti ATA carnet'sta paitsi väriltään ja myös siten, että carnet'seen jäävät "kantasat" (cunterfils), jtka tulli leimaa, n kerätty kaikki samalle kansilehden väriselle lisälehdelle. Jkaisessa CPD/China Taiwan carnet'ssa n kansilehtien lisäksi vähintään yksi lisälehti (kantasat), vientilehti, tuntilehti, jälleenvientilehti, jälleentuntilehti ja neljä transitlehteä. CPD/CHINA TAIWAN CARNET / ATA CARNET Js samalla matkalla halutaan käydä Taiwanin lisäksi jssakin ATA knventin liittyneessä maassa (esim. Malesiassa), n tätä maata varten anttava erikseen ATA carnet. CPD/China Taiwan carnet n vimassa ainastaan Taiwanissa. Kska tällaisessa tapauksessa tavara n lähdössä Sumesta kahdella eri carnet'lla, n kummankin carnet'n kansilehden tavaraluetteln merkittävä viitteeksi tisen carnet'n numer (CPD/China Taiwan carnet'seen ATA carnet'n numer ja päinvastin.) Carnet't esitetään Sumen tullissa yhtä aikaa ja tulli leimaa mlemmat carnet't lähtiessä ja palatessa.

19 Issuing Assciatin Assciatin émettrice A T A C A R N E T C A R N E T A T A INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE A.T.A. CARNET/CARNET A.T.A. FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CUSTOMS CONVENTION ON THE A.T.A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS CONVENTION DOUANIERE SUR LE CARNET A.T.A. POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION CONVENTION RELATIVE A L'ADMISSION TEMPORAIRE (Befre cmpleting the Carnet, please read Ntes n cver page 3/Avant de remplir le carnet, lire la ntice en page 3 de la cuverture) FINLAND CHAMBER OF COMMERCE A. HOLDER AND ADDRESS /Titulaire et adresse Oy Firma Ab Tellisuuskatu 1 FI Helsinki G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE /Réservé a l'assciatin émettrice FRONT COVER/ Cuverture a) CARNET N. Carnet N. FI / B/12001 Number f cntinuatin sheets/nmbre de feuilles supplémentaires.. B. REPRESENTED BY*/Représenté par* b) ISSUED BY/Delivré par Alfred Kivi, Sales Manager Välikatu 1, FI Helsinki C. INTENDED USE OF GOODS/Utilisatin prévue des marchandises Equipment Exhibitin, , Osl Helsinki Regin Chamber f Cmmerce Kalevankatu 12, FI Helsinki c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au 2012 / 09 / 02 W.C.F.. / /.. year/année mnth/mis day (inclusive)/jur P. This carnet may be used in the fllwing cuntries/custms territries under the guarantee f the assciatins listed n page fur f the cver:/ Ce carnet est valable dans les pays/territires duaniers ci-après, sus la garantie des assciatins reprises en page quatre de cuverture: TO BE RETURNED TO THE ISSUING CHAMBER IMMEDIATELY AFTER USE/ A RETOURNER A LA CHAMBRE EMETTRICE IMMEDIATEMENT APRES UTILISATION ALGERIA (DZ) ANDORRA (AD) AUSTRALIA (AU) AUSTRIA (AT) BELARUS (BY) BELGIUM (BE) BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA) BULGARIA (BG) CANADA (CA) CHILE (CL) CHINA (CN) COTE D IVOIRE (CI) CROATIA (HR) CYPRUS (CY) CZECH REPUBLIC (CZ) DENMARK (DK) ESTONIA (EE) FINLAND (FI) FRANCE (FR) GERMANY (DE) GIBRALTAR (GI) GREECE (GR) HONG KONG (HK) HUNGARY (HU) ICELAND (IS) INDIA (IN) IRAN (IR) IRELAND (IE) ISRAEL (IL) ITALY (IT) JAPAN (JP) KOREA (KR) LATVIA (LV) LEBANON (LB) LITHUANIA (LT) LUXEMBOURG (LU) MACAO (MO) MACEDONIA (MK) MALAYSIA (MY) MALTA (MT) MAURITIUS (MU) MEXICO (MX) MOLDOVA (MD) MONGOLIA (MN) MONTENEGRO (ME) MOROCCO (MA) NETHERLANDS (NL) NEW ZEALAND (NZ) NORWAY (NO) PAKISTAN (PK) POLAND (PL) PORTUGAL (PT) ROMANIA (RO) RUSSIA (RU) SENEGAL (SN) SERBIA (RS) SINGAPORE (SG) SLOVAK REPUBLIC (SK) SLOVENIA (SI) SOUTH AFRICA (ZA) SPAIN (ES) SRI LANKA (LK) SWEDEN (SE) SWITZERLAND (CH) THAILAND (TH) TUNISIA (TN) TURKEY (TR) UKRAINE (UA) UNITED ARAB EMIRATES (AE) UNITED KINGDOM (GB) UNITED STATES (US) The hlder f this Carnet and his representative will be held respnsible fr cmpliance with the laws and regulatins f the cuntry/custms territry f departure and the cuntries/custms territries f imprtatin./ A charge pur le titulaire et sn représentant de se cnfrmer aux lis et règlements du pays/territire duanier de départ et des pays/territires duaniers d'imprtatin. H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE / Attestatin de la duane, au départ a) Identificatin marks have been affixed as indicated in clumn 7 against the fllwing item N(s) f the General List Appsé les marques d'identificatin mentinnées dans la clnne 7 en regard du (des) numér(s) d'rdre suivant(s) de la liste générale b) GOODS EXAMINED*/Vérifié les marchandises* Yes/Oui N/ Nn c) Registered under Reference N.* Enregistré sus le numér.* d)././. Custms Office Place Date (year/mnth/day) Signature and Stamp Bureau de duane Lieu Date (année/mis/jur) Signature et timbre *If applicable/ *S il y a lieu Sumen tullin leima Hki Airprt 2011 / 09 / 04 Tulli Virkailija I. Signature f authrised fficial and Issuing Assciatin stamp/ Signature du délégué et timbre de l'assciatin émettrice Kauppakamarin leima ja allekirjitus Helsinki, 2011 / 09 / 03 / / Place and Date f Issue (year/mnth/day) Lieu et date d émissin (année/mis/jur) J. Carnet n haltijan allekirjitus X. X Signature f Hlder/Signature du titulaire

20 A.T.A. CARNET GENERAL LIST/LISTE GENERALE CARNET A.T.A. Item N./ N d'rdre Trade descriptin f gds and marks and numbers, if any/ Désignatin cmmerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numérs Number f Pieces/ Nmbre de Pièces Weight r Vlume/ Pids u Vlume Value*/ Valeur* **Cuntry f rigin/ **Pays d'rigne Fr Custms Use/ Réservé à la duane Identificatin marks/ Marques d'identificatin ABC Digital Vlt meter S/N 123, S/N 456, S/N 789, S/N 987, S/N FI 6 DE 256 Tester JP 7 9 Adapter FG-HJ KR 10 Tl Kit CN Ten items Three thusand six hundred and eleven EUR. TOTAL r CARRIED OVER / TOTAL u A REPORTER Kauppakamarin leima * Cmmercial value in cuntry/custms territry f issue and in its currency, unless stated differently./*valeur cmmerciale dans le pays/territire duanier d'émissin et dans sa mnnaie, sauf indicatin cntraire ** Shw cuntry f rigin if different frm cuntry/custms territry f issue f the Carnet, using ISO cuntry cdes./**indiquer le pays d'rigine s'il est différent du pays/territire duanier d'émissin du carnet, en utilisant le cde internatinal des pays ISO

21 A.T.A. CARNET CARNET A.T.A. E X P O R T A T I O N E X P O R T A T I O N A. HOLDER AND ADDRESS /Titulaire et adresse Oy Firma Ab Tellisuuskatu 1 FI Helsinki B. REPRESENTED BY*/Représenté par* b) ISSUED BY/Delivré par Alfred Kivi, Sales Manager Välikatu 1, FI Helsinki C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisatin prévue des marchandises Equipment Exhibitin, , Osl G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE /Réservé a l'assciatin émettrice EXPORTATION VOUCHER N. Vlet d'exprtatin N.. a) CARNET N. Carnet N FI / B/12001 Helsinki Regin Chamber f Cmmerce Kalevankatu 12, FI Helsinki c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au 2012 / 09 / 02. / /.. year/année mnth/mis day (inclusive)/jur D. MEANS OF TRANSPORT*/ Myens de transprt* FOR CUSTOMS USE ONLY/ Réservé a la duane H. CLEARANCE ON EXPORTATION/ Déduanement à l'exprtatin a) The gds referred t in the abve declaratin have been exprted/ Les marchandises faisant l'bjet de la déclaratin ci-cntre nt été exprtées. E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks, etc.)*/ Détail d'emballage (nmbre, nature, marques, etc.)* b) Final date fr duty-free re-imprtatin:/ Date limite pur la réimprtatin en franchise: F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/ Déclaratin d'exprtatin tempraire I, duly authrised :/ Je sussigné, dûment autrisé : a) declare that I am temprarily exprting the gds enumerated in the list verleaf and described in the General List under item N.(s)/ déclare exprter temprairement les marchandises énumérées à la liste figurant au vers et reprises à la liste générale des marchandises sus le(s) N (s) /...../.. year mnth day année mis jur c) This vucher must be frwarded t the Custms Office at:* / Le présent vlet devra être transmis au bureau de duane de:* d) Other remarks:* / Autres mentins:* At / A.. Custms ffice / Bureau de duane b) undertake t re-imprt the gds within the perid stipulated by the Custms Office r regularize their status in accrdance with the laws and regulatins f the cuntry/custms territry f imprtatin/ m'engage à réimprter ces marchandises dans le délai fixé par le bureau de duane u à régulariser leur situatin seln les lis et règlements du pays/territire duanier d'imprtatin.../... / Date (year/mnth/day) Date (année/mis/jur). Signature and Stamp Signature et Timbre c) cnfirm that the infrmatin given is true and cmplete/ certifie sincères et cmplètes les indicatins prtées sur le présent vlet. Place...Helsinki... Date (year/mnth/day) 2011 / 09../ 03. Lieu Date (année/mis/jur Name Alfred Kivi.. Nm *If applicable/ *S il y a lieu Alfred Kivi Signature X..... X Signature

YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE 1 YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sivu Yleistä 2 Jäsenmaat 3 Sveltamisalat 3 Näyttelytavarat 3 Ammatinharjittamisvälineet 5 Kaupalliset tavaranäytteet 6 ATA carnet -hakemus 7 ATA carnet n käyttö 9 ATA

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

ATA CARNET -HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Ohjeistus Tampereen kauppakamarin asiakkaille

ATA CARNET -HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Ohjeistus Tampereen kauppakamarin asiakkaille ATA CARNET -HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Ohjeistus Tampereen kauppakamarin asiakkaille 3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 2 REKISTERÖITYMINEN... 3 3 KIRJAUTUMINEN... 3 4 ATA CARNET VENÄJÄLLÄ... 3 5 ATA CARNET -HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko

Stenvest Oy - kultakolikkotaulukko Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- Suomi 10 Markkaa 1878-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105 0,9000 0,1218 3,789

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Kuolleiden lukumaara 7.5.2010 H1N1 pandemic 2009 Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Pasi Penttinen, European Centre for Disease Prevention and Control 22 April 2010, Helsinki, Suomi Virallisesti ilmoitetut

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Markkinaraportti / toukokuu 2015

Markkinaraportti / toukokuu 2015 Markkinaraportti / toukokuu 2015 Yöpymiset 3,5 % miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä toukokuussa 3,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset vähenivät runsaat viisi prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Maksujärjestelmäsimulaattori SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Maksujärjestelmäsimulaattori 10.12.2013 Tatu Laine Sisältö Maksutapahtuma maksujärjestelmässä BoF-PSS2 simulaattorin historia Maksujärjestelmän simulointi Kysymyksiä, joihin maksujärjestelmäsimulaattori

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014

Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 1(5) ferrets from certain non-eu countries Tilanne 24.6.2014 / Situation 24th, June 2014 Koirien, kissojen ja frettien kaupalliseen tuontiin sallitut maat. Maat, jotka on lueteltu komission asetuksen 206/2010/ETY

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Pankkisektori Suomessa

Pankkisektori Suomessa Pankkisektori Suomessa 18.9.2015 Pauli Kariniemi Talousvaliokunnan kuuleminen Rahoitusmarkkinaosasto/Pankki- ja rahoitusyksikkö Sisältö Tilannekuva Sääntelyn ajankohtaiskatsaus Mitä tavoitellaan? Mitä

Lisätiedot

kultakolikko.fi - kultakolikkotaulukko 2011-07

kultakolikko.fi - kultakolikkotaulukko 2011-07 Maa Nimellisarvo Lyönti- Kolikon paino Kulta- vuosi pitoisuus unssia Suomi 10 Markkaa 1879-1913 3,2258 0,9000 0,0933 2,903 (Finland) 20 Markkaa 1878-1913 6,4516 0,9000 0,1867 5,806 100 Markkaa 1926 4,2105

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus- apurahat korkeakouluille 10.6.2014 Yleistä ja ajankohtaista missä mennään? Päätökset 2014-2015 liikkuvuustuesta lähetetty korkeakouluille Lopullisia NA-HEI sopimuspohjia vielä

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2012

Markkinaraportti / syyskuu 2012 Markkinaraportti / syyskuu 212 Helsingin yöpymisissä vähän muutoksia syyskuussa Yöpymisten määrä väheni syyskuussa Helsingissä aavistuksen eli,4 %. Vähennys oli täsmälleen yhtä suuri elokuussa. Kotimaasta

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2010

Markkinaraportti / tammikuu 2010 Markkinaraportti / tammikuu 21 Yöpymisissä pientä laskua edelleen Helsingin majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vähenivät tammikuussa edelleen jonkin verran (- 6., - 2,7 %). Vuoden 29 tammikuussa

Lisätiedot

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori

Lihavuuden kustannuksia. Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuuden kustannuksia Markku Pekurinen, osastojohtaja, tutkimusprofessori Lihavuus Monien sairauksien riskitekijä Väestötasolla nopeasti yleistyvä ongelma Taloudellisista vaikutuksista lisääntyvästi

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa?

Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Suomi ja suomalaiset yritykset globaalitaloudessa keiden kanssa kilpailemme tulevaisuudessa? Pekka Ylä-Anttila ETLA ja Etlatieto Oy ELKOM 07 - ECT Forum 5.9.07 Esityksen teemat Mitä maailmantaloudessa

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2009

Markkinaraportti / tammikuu 2009 I / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / tammikuu 29 n kampanjat Helsinkiä kampanjointiin tammikuussa näkyvästi yhteistyössä Expedia-matkanjärjestäjän kanssa Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä

Yöpymiset kuukausittain Helsingissä XII / HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Yöpymisten lasku jatkui joulukuussa Matkailu väheni Helsingissä joulukuussa rekisteröityjen majoitusliikkeiden yöpymisissä mitattuna 4,6 %. Kotimaan yöpymiset vähenivät

Lisätiedot

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto

Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta. Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto Kaikki myyntilaskut sähköisenä yhden operaattorin kautta Merja Hauskamaa, ISS Palvelut, Taloushallinto ISS Suomessa ja maailmalla Maailmalla Perustettu 1901 Tanskassa Toimimme 53 maassa Työllistämme 534

Lisätiedot

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Tuottavuusyhteistyöseminaari seminaari Helsinki, 16. maaliskuuta 2010 Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Jorma Karppinen, Johtaja Eurofound 16/03/2010 1 Esityksen rakenne Miksi kestävästi

Lisätiedot

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa

Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa LEHDISTÖTIEDOTE EUROOPAN PATENTTIVIRASTO Suomi toiseksi innovatiivisin maa Euroopassa Suomalaiset patenttihakemukset Euroopan patenttivirastoon ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana, mutta Nokian uudet innovaatiot

Lisätiedot

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors

Position Position Passengers Percentage Passengers Percentage of all visitors 2013 of all visitors Suomen matkatoimistoalan liitto ry - SMAL Association of Finnish Travel Agents - AFTA TOP TEN TRAVEL DESTINATIONS FROM FINLAND IN 2014 Based on the annual statistics of AFTA, air based package holidays,

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

0.3 jos valintana on 5 b) tai 5 c): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon,

0.3 jos valintana on 5 b) tai 5 c): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon, EUIPO täyttää: Saapumispäivä Sivumäärä 0 (välttämätön) Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan Tiedot EUIPO:ssa käytävää menettelyä varten 0.1 Kieli, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2011

Markkinaraportti / heinäkuu 2011 Markkinaraportti / heinäkuu 211 Helsingin matkailuvuosi ennätysvauhdissa Myös heinäkuussa päästiin Helsingissä asetettuun yöpymisten kasvutavoitteeseen, joka + 4 % kuukaudessa. Yöpymistilastot osoittivat

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2010 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset marraskuussa 21 %:n kasvussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (63.200) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5

30.6.2015 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 30.6. FI Euroopan unionin virallinen lehti C 214/5 Komission ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivästä

Lisätiedot

Elämää PISA:n varjossa

Elämää PISA:n varjossa Professor Markku Niemivirta, PhD, Docent Institute of Behavioural Sciences University of Helsinki, Finland Elämää PISA:n varjossa Tasapainottelua menestyksen ja hyvinvoinnin välissä? PISA 2000 Finland

Lisätiedot

Lufthansa Private Jet

Lufthansa Private Jet Lufthansa 2006 enemmän vaihtoehtoja 1 Lufthansalta yksityiskoneet tarpeen mukaan 2 Lufthansan räätälöidyt liikelennot; Mobility a la Carte 3 tarjoaa enemmän vaihtoehtoja on Lufthansa huipputuote, joka

Lisätiedot

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus

MEKIN UUDET HAASTEET. Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006. Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKIN UUDET HAASTEET Keski-Suomen matkailuparlamentti Jyväskylä 29.11.2006 Pirkko Perheentupa Matkailun edistämiskeskus MEKin uudet tehtävät 2007 Yhtenäistää ja selkeyttää Suomen matkailullista kokonaiskuvaa

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu Yöpymiset ulkomailta + 28 % tammikuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (10.500) lisääntyivät tammikuussa

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Marraskuu 211 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset kotimaasta + 5 % marraskuussa Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (65.3) lisääntyivät marraskuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen

Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen. 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi)

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 3.12.2009. Kansainväliset hintavertailut Harri Kananoja

Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 3.12.2009. Kansainväliset hintavertailut Harri Kananoja Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 3.12.2009 Kansainväliset hintavertailut Harri Kananoja KANSAINVÄLINEN HINTAVERTAILU = OSTOVOIMAPARITEETTIOHJELMA 1. Mihin ostovoimapariteetteja

Lisätiedot

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA

4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA 4. KORKEA VEROTUS VIE MITALISIJAN HYVINVOINTIKILPAILUSSA Bruttoveroaste Suomessa... 4.2 Efektiivinen tuloveroaste eräissä maissa 21... 4.3 Tuloveroprosentit tulotasoittain 22... 4.4 Tuloveroprosentit 22

Lisätiedot

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle

Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Lentoliikenteen taloudellinen merkitys Suomelle Oxford Economics yhteenveto Helsinki 2012 To represent, lead and serve the airline industry Lentoliikenne : Taloudellisen kasvun perusta On kustannustehokasta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1.8.2015 FI L 206/69 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1338, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2015, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien

Lisätiedot