YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE"

Transkriptio

1 1 YLEISOHJEET JA OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sivu Yleistä 2 Jäsenmaat 3 Sveltamisalat 3 Näyttelytavarat 3 Ammatinharjittamisvälineet 5 Kaupalliset tavaranäytteet 6 ATA carnet hakemus 7 ATA carnet n käyttö 9 ATA carnet n rakenne 12 ATA carnet eri jäsenmaissa 14 Valtakirjamallit 15 Eri maissa hyväksyttävät kielet 17 CPD/China Taiwan carnet 18 LIITTEET ATA carnet n kansilehti ATA carnet n tavaraluettel ATA carnet n vientilehti 05.11

2 2 ADMISSION TEMPORAIRE TEMPORARY ADMISSION YLEISOHJEET JA OHJEET CARNET'N KÄYTTÄJÄLLE Y L E I S T Ä ATA carnet n kansainvälinen tulliasiakirja, jlla vi väliaikaisesti viedä k. tulliyleisspimukseen liittyneisiin maihin näyttelytavarita, ammatinharjittamisvälineitä, kaupallisia tavaranäytteitä. ATA carnet järjestelmän tarkituksena n helpttaa ja yksinkertaistaa edellä mainittujen tavararyhmien salta nudatettavaa väliaikaista tullivapaus menettelyä siten, että ATA carnet krvaa vientiasiakirjat lähtömaassa, krvaa väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat, sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, jka kattaa mahdllisen tullin ja tuntivert maahan tutavista tavarista, timii myös tavariden kauttakuljetusasiakirjana. ATA carnet ei krvaa muita tunnin yhteydessä mahdllisesti vaadittavia asiakirjja tai lupia (esim. ampuma aseen tuntiluvat, terveystdistukset). Carnet'ita myöntävät kussakin spimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Kauppakamarit eri maissa mudstavat tullimaksujen takuurenkaan. Sumessa Keskuskauppakamari, PL 1000, Helsinki, vastaa carnet'lla vietyjen tai maahan tutujen tavariden tullimaksuista. Carnet lla maahantudut tavarat n määräajassa (enintään 1 vusi) jälleenvietävä maasta ja kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jssa carnet n palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

3 3 JÄSENMAAT ATA carnet järjestelmään vat mennessä liittyneet seuraavat maat tai alueet: Algeria, Andrra, Australia, Bsnia ja Hertsegvina, Chile, Etelä Afrikka, Etelä Krea, Färsaaret, Gibraltar, Intia, Iran, Islanti, Israel, Japani, Kanada, Kanarian saaret, Kiina ja Hngkng, Kratia, Libann, Maca, Makednia, Malesia, Markk, Mauritius, Meksik, Mldva, Mnglia, Mntenegr, Nrja, Nrsunluurannikk, Pakistan, Senegal, Serbia, Singapre, Sri Lanka, Sveitsi & Liechtenstein, Thaimaa, Tunisia, Turkki, Ukraina, Uusi Seelanti, Valk Venäjä, Venäjä, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Yhdysvallat & Puert Ric. Taiwanin ja EU:n välillä: CPD/China Taiwan carnet. EU:n jäsenmaat (jiden välillä ei käytetä ATA carnet ta): Alankmaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Is Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kyprs, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Prtugali, Pula, Ranska, Rmania, Rutsi, Saksa, Slvakia, Slvenia, Sumi, Tanska, Tshekki, Unkari ja Vir. A T A C A R N E T N S O V E L T A M I S A L A T Väliaikaisen maahantunnin myöntämisen ehtna n, että tavarat vat tunnistettavissa jälleenviennin yhteydessä, samanlaisten esineiden lukumäärä tai paljus n khtuullinen maahantuntitarkituksen humin ttaen. NÄYTTELYISSÄ, MESSUILLA tai niiden kaltaisissa tilaisuuksissa näytteille asetettavat tavarat "Tilaisuudella" tarkitetaan kauppa, tellisuus, maatalus tai käsityönäyttelyä tai messuja tai niiden kaltaista esittelyä tai näytteillepana, näyttelyä tai kkusta, jka n järjestetty pääasiallisesti hyväntekeväisyystarkituksessa, näyttelyä tai kkusta, jka n järjestetty pääasiallisesti edistämään minkä tahansa petus, taide, ammatti, urheilu, tiede, kasvatus tai kulttuurialan timintaa, edistämään kansjen välistä ystävyyttä, usknttietutta tai usknnn harjittamista, kansainvälisen järjestön tai kansainvälisen järjestöryhmän edustajien kkusta, virallis tai muisttilaisuuslunteista edustuskkusta.

4 4 Väliaikainen maahantunti myönnetään: tilaisuudessa näytteille pantaviksi tai esiteltäviksi tarkitetuille tavarille, tilaisuudessa ulkmaisten tutteiden näytteillepann yhteydessä käytettäviksi tarkitetuille tavarille, jita vat: tavarat, jtka vat tarpeen näytteille pantavien ulkmaisten kneiden tai laitteiden esittelemiseksi, rakennus ja kristeluaineist, myös sähkötarvikkeet ulkmaisten näytteillepanijain väliaikaisia kjuja varten, mains ja esittelyaineist, jka n näytteille pantujen ulkmaisten tavariden mainstukseen tarkitettua aineista, varusteille, myös tulkinta ja äänityslaitteille sekä kasvatus, tiede tai kulttuurifilmeille, jtka n tarkitettu käytettäviksi kansainvälisissä kkuksissa, knferensseissa tai kngresseissa. Tavarita ei saa lainata tai käyttää millään tavalla vukraa tai krvausta vastaan siirtää tilaisuuden pitpaikalta. HUOM! Väliaikaisen tuntimaan tulliviranmaiset vivat ttaen humin tilaisuuden kestajan ja lunteen vaatia, että tavarat n jälleenvietävä lyhyemmän kuin carnet'n vimassalajan kuluessa, jnka tulee kuitenkin lla vähintään yksi kuukausi tilaisuuden päättymisestä. ATA carnet ta ei tarvita eikä mitään tuntimaksuja kanneta seuraavissa tapauksissa (kuitenkin tavarat n ilmitettava tullauksen yhteydessä ja niiden kknaisarvn ja määrän n ltava khtuulliset tilaisuuteen nähden): 1. Pienet ulkmaisten tavariden näytteet, myös elintarvike ja jumanäytteet, jtka n tutu maahan tai valmistettu tässä tilaisuudessa maahantudusta irttavarasta. Tullittmuuden ehdt: tavarat n timitettu ulkmailta ilmaiseksi ja käytetään ainastaan ilmaiseen jakeluun tilaisuudessa vierailevalle yleisölle, niiden henkilöiden henkilökhtaiseen käyttöön tai kulutukseen, jille ne n jaettu, ne vidaan katsa mainsnäytteiksi ja vat kukin arvltaan vähäisiä, ne eivät svellu kaupallisiin tarkituksiin ja ne n, mikäli mahdllista, pakattu pienintä vähittäismyyntipakkausta humattavasti pienemmiksi eriksi,

5 5 elintarvike ja jumanäytteet, jita ei jaeta edellisen khdan tarkittamissa pakkauksissa, kulutetaan tilaisuudessa, näytteiden kknaisarv ja määrä n tuntimaan tulliviranmaisten käsityksen mukaan khtuullinen verrattuna tilaisuuden lunteeseen, siellä kävijöiden määrään ja näytteillepanijan sallisuuden laajuuteen siinä. 2. Yksinmaan esittelyä varten tai tilaisuudessa näytteillä levan ulkmaisen kneen tai laitteen timinnan esittelytarkituksessa tudut tavarat, jtka kulutetaan tai hävitetään esittelyn aikana. Tavariden kknaisarvn ja määrän n ltava khtuullinen verrattuna tilaisuuden lunteeseen, siellä kävijöiden määrään sekä näytteillepanijiden määrään. 3. Arvltaan vähäiset tutteet, jtka käytetään tilaisuuden ulkmaisen näytteillepanijan väliaikaisten rakennelmien rakentamiseen, kalustamiseen tai kristeluun (kuten maalit, lakat ja seinäpaperit). 4. Paintutteet, luettelt, esittelyviht, hinnastt, mainsjulisteet, kalenterit, myös kuvitetut ja kehystämättömät valkuvat, jtka ilmeisesti vat tilaisuudessa näytteille asetettujen ulkmaisten tavariden mainsaineista. AMMATINHARJOITTAMISVÄLINEIKSI tarkitetut tavarat Väliaikaisen maahantunnin myöntämisen ehdt: välineiden tulee kuulua ulkmaalla asuvalle lunnlliselle henkilölle tai ulkmaalla timivalle ikeushenkilölle, välineet n tutava maahan ulkmaalla asuvan lunnllisen henkilön tai ulkmaalla timivan ikeushenkilön nimissä, välineiden tulee lla tunnistettavissa niitä jälleenvietäessä edellyttäen, että käyttämättömän äänen tai kuvien tallennusmateriaalin salta svelletaan mahdllisimman justavia tunnistusmenetelmiä, välineitä käyttää yksinmaan tuntimaassa käyvä henkilö tai niitä käytetään hänen henkilökhtaisessa valvnnassaan, välineet eivät saa lla vukraspimuksen tai muun samankaltaisen spimuksen khteena, jnka sapulena n väliaikaisessa tuntimaassa asuva tai timiva henkilö, edellyttäen kuitenkin, että tätä ehta ei svelleta kysymyksen llessa yhteisistä radi tai televisihjelmista. Esimerkkejä ammatinharjittamisvälineistä Lehdistöalan välineet Radialan välineet Televisialan välineet Elkuvausalan välineet Muut ammatinharjittamisvälineet, jtka vat tarpeen tietyn tehtävän surittamista varten maassa käyvän henkilön kutsumuksen, kaupan tai ammatin harjittamisessa.

6 6 Esim. Kneiden, laitteiden, kuljetusvälineiden yms. kkamiseen, testaamiseen, käynnistykseen, tarkkailuun, säätöön, hultn tai krjaukseen käytettävät välineet Liikemiesten liiketaludellisen tehkkuuden ja tutannn asiantuntijiden, tilimiesten ja muiden samankaltaisten ammatinharjittajien tarvitsemat välineet Tpgrafisia mittauksia ja gefyysisiä kekaivauksia surittavien asiantuntijiden tarvitsemat välineet Lääkärien, kirurgien, eläinlääkärien, kätilöiden ja muiden samankaltaisten ammatinharjittajien tarvitsemat kjeet ja laitteet Arkelgian, palentlgian, maantieteen ja eläintieteen tutkijiden ja muiden tiedemiesten tarvitsemat välineet Taiteilijiden, teatteriseurueiden ja rkestereiden tarvitsemat välineet, myös kaikki yleisissä ja yksityisissä esityksissä käytettävät välineet, kuten sittimet, kulissit ja puvut jne. Esitelmöitsijöiden esityksissään käyttämät havaintvälineet Edellä mainittuja tarkituksia varten suunnitellut tai erityisesti svitetut ajneuvt, kuten liikkuvat tutkimusyksiköt, liikkuvat työpajat ja liikkuvat labratrit. AMMATINHARJOITTAMISVÄLINEISIIN EIVÄT KUULU sisäisiin kuljetuksiin tai tavaran telliseen tutantn tai pakkaamiseen tai, käsityökaluja lukuun ttamatta, lunnnvarjen hyväksikäyttöön tarvittavat, eivätkä taljen rakentamisessa, krjaamisessa tai hultamisessa tai maansiirt tai muissa senkaltaisissa töissä käytettävät välineet. TAVARANÄYTTEIKSI tarkitetut tavarat "Tavaranäytteet" tarkittaa esineitä, jtka edustavat j tutettujen tavariden määrättyä lajia tai vat sellaisten esineiden malleja, jiden valmistusta suunnitellaan edellyttäen, että ne kuuluvat ulkmaalla asuvalle henkilölle ja että maahantunnin ainana tarkituksena n niiden näyttäminen tai havainnllistaminen tuntialueella tilausten hankkimiseksi tavarille, jtka timitetaan ulkmaalta, niitä ei myydä eikä käytetä varsinaiseen tarkitukseensa enempää kuin mitä esitteleminen vaatii ja että niitä ei millään tavalla käytetä hyödyksi vukraa tai muuta maksua vastaan niiden llessa tuntialueella, ne n määrä jälleenviedä, niiden samuus n jälleenvietäessä helpsti tdettavissa.

7 7 TAVARANÄYTTEET EI TARKOITA saman henkilön tumia tai samalle vastaanttajalle lähetettyjä täysin samanlaisia tavarita, js niitä n niin paljn, että ne kknaisuutena eivät enää le näytteitä tavallisten kauppatapjen edellyttämässä mielessä. ATA CARNET HAKEMUS Y L E I S T Ä Hakija vi täyttää sähköisen ATA carnet hakemuslmakkeen sitteessa > Palvelut > Ulkmaankaupan asiakirjat > ATA carnet. Lisätietja saa kauppakamarista. ATA carnet myönnetään lutettavalle hakijalle (yritykselle), jnka timipaikka n carnet'n myöntävän kauppakamarin timinta alueella. Carnet'ta vi käyttää myös haltijan valtuuttama asiamies. Hakemus n jätettävä kauppakamariin vähintään viisi päivää ennen suunniteltua matkaa. Kauppakamari vi periä krtetun maksun "viimehetken" hakemuksista. TÄYTTÖOHJEET A. "Carnet'n haltija" n yritys tai timinimi, jka pääasiallisesti vastaa carnet'n hjeiden mukaisesta käytöstä ja situtuu surittamaan krvauksen Keskuskauppakamarille, js tullimääräyksiä ei le nudatettu. B. "Haltijan edustaja" n henkilö, jlle haltija antaa carnet'n käyttöikeuden. Mikäli useat edustajat tulevat käyttämään carnet'ta, jätetään tämä khta täyttämättä tai siihen kirjitetaan esim. Any authrized representative ja jkaiselle edustajalle annetaan valtakirja, jnka yritys laatii malle lmakkeelleen. Kaikki maat eivät kuitenkaan hyväksy valtakirjan käyttöä (Turkki, Israel) C. Tavariden käyttötarkitus, esim. näyttelytavara, tavaranäyte, ammatinharjittamisväline. Js tavarat viedään näyttelyyn, n mainittava näyttelyn nimi ja kestaika. D. Luetellaan maat matkustamisjärjestyksessä (men ja paluureitti). Kauttakulkumaana levan maan nimen yhteyteen merkitään "transit". Maiden nimistä käytetään ISO Standardin mukaisia kaksikirjaimisia lyhenteitä. (sivu 17)

8 8 Hakijan n syytä perehtyä situmustekstiin, jssa hän situtuu nudattamaan ATA carnet'ta kskevaa tulliyleisspimusta. SITOUMUS Allekirjittanut situtuu tässä hakemuksessa lueteltuja tavarita kskevaa ATA carnet ta käyttäessään nudattamaan tavariden väliaikaisen maahantunnin ATA carnet ta kskevan tulliyleisspimuksen määräyksiä ja Keskuskauppa kamarin antamia hjeita. Allekirjittanut situtuu palauttamaan carnet n sen myöntäneelle kauppakamarille viimeistään carnet n vimassalajan päättyessä. Allekirjittanut situtuu krvaamaan Keskuskauppakamarille ja carnet n myöntäneelle kauppakamarille kaikki ne kulut ja kustannukset, jita viimeksi mainituille syntyy, js Sumen tai jnkin muun maan tulliviranmainen ei le hyväksynyt ATA carnet ta tai sen tarkittamien tavariden tullivapaata maahantuntia. Carnet n myöntäneelle kauppakamarille ei vida esittää vaatimuksia sen jhdsta, että jnkin maan tulliviranmainen kats carnet ssa mainittujen tavariden levan sen lunteisia, ettei niitä vida tuda maahan carnet lla. Allekirjittanut ei vi esittää, että tulliviranmainen n vaatinut liian krkeita tulli ja muita tuntimaksuja tai että maksut vat perusteettmia. Allekirjittanut situtuu krvaamaan kaikki ne kustannukset, jita Keskuskauppakamarille syntyy takuun jhdsta, jhn tämä n carnet järjestelmän vuksi situtunut tulliviranmaisia tai eri maiden takaavia järjestöjä khtaan. Allekirjittanut situtuu carnet n lunastaessaan surittamaan kauppakamarille takuusumman, jka maksetaan takaisin, kun carnet palautetaan kauppakamarille ikein käytettynä. Tästä situmuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaisee Helsingin käräjäikeus. Hakemus n allekirjitettava hakijaa sitvasti. ATA CARNET N TAVARALUETTELO Sarake Tavaraluettel n laadittava sillä kielellä (niillä kielillä), jka (jtka) hyväksytään kaikissa niissä maissa, jissa carnet'ta aitaan käyttää. 1. Tavarihin niiden tunnistamiseksi kiinnitetty jukseva numer (päivittyy autmaattisesti sähköisessä hakemuslmakkeessa). 2. Tavarat mahdllisine lajimerkkeineen ja numerineen. Samanlaatuiset tavarat vidaan ryhmitellä. 3. Samanlaatuisten tavariden lukumäärä. 4. Tavariden pain.

9 9 5. Kunkin tavaran tai tavararyhmän arv eurissa. Arv = tavaran tdellinen arv eli se arv, jka myyntitapauksessa tulee vientilaskuun. Tavariden yhteisarv päivittyy autmaattisesti sarakkeen viimeisen rivin alle. 6. Tavariden alkuperämaa kaksikirjaimisena lyhenteenä. LUNASTUSMAKSU Lunastusmaksun suuruus riippuu tavaraluettelssa mainittujen tavariden yhteisarvsta, maiden lukumäärästä, siitä, nk hakija kauppakamarin jäsen vai ei. KAUPPAKAMARIN JÄSEN saa carnet'n puleen hintaan. Hinnastn saa kauppakamarista. PANTTISUMMA Lunastusmaksun lisäksi hakijan n talletettava kauppakamariin "panttisumma", jnka hän saa takaisin palauttaessaan carnet'n kauppakamariin matkan jälkeen asianmukaisesti käytettynä. Panttisumman saa takaisin myös, js carnet palautetaan täysin käyttämättömänä js carnet'lla viedyt tavarat n jätetty väliaikaiseen vientimaahan lpullisesti ja tulliselvitys tehty. ATA CARNET'N KÄYTTÖ Carnet'n käyttäjän n syytä tarkistaa seuraavat asiat ennen matkalle lähtöä: haltija n allekirjittanut kansilehden, carnet'ssa n riittävästi välilehtiä (kaksi valkista lehteä jkaista väliaikaista vientimaata varten ja kaksi sinistä lehteä jkaista transit maata varten) Carnet'n vimassalaika n ikea (yksi vusi myöntämispäivästä lukien) Tavaraluettel n yhtäpitävä kuljetettavien tavariden kanssa.

10 10 OSALÄHETYKSET Carnet n käyttäjä vi halutessaan kuljettaa vain san ulkmaille viedyistä, carnet n tavaraluetteln merkityistä tavarista maasta tiseen, tai palauttaa carnet lla viedyt tavarat useammassa erässä ktimaahan. Sillin carnet n haltijan n j hakiessaan carnet ta ilmitettava kauppakamarille sakuljetuksista, jtta kauppakamari vi liittää carnet seen tarvittavan määrän välilehtiä. TAVARAT JÄÄVÄT VÄLIAIKAISEEN VIENTIMAAHAN LOPULLISESTI Js tavarat jäävät väliaikaiseen vientimaahan lpullisesti tai yli carnet'n vimassalajan: carnet'n haltijan n tettava välittömästi yhteys siihen tulliin, jka leimasi carnet'n maahan tultaessa (yhteydentn n tapahduttava carnet'n vimassalaikana), tavarista n suritettava tuntitullimaksut, vert ja muut mahdlliset maksut, carnet'n jälleenvientilehteen n saatava merkinnät tullauksesta a. vientimaan tulliviranmaiselta, ja jälleentuntilehteen Sumen tulliviranmaiselta, carnet n palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille. Kauppakamari palauttaa "panttisumman", js carnet'ssa n ulkmaan tulliviranmaisten merkinnät tavaran lpullisesta tullauksesta. Tulliselvitys n hidettava heti, js tavarat jäävät lpullisesti väliaikaiseen vientimaahan. Jälkikäteen tulliviranmaisilta tulevat maksuvaatimukset vat usein 10 % suurempia kuin heti suritettaessa. MILLOIN JÄLLEENVIENTIÄ EI VAADITA Tulliviranmaisten ei tule vaatia pahasti vauriituneiden, vähäarvisten ja helpsti pilaantuvien tavariden jälleenvientiä, mutta tällöin n carnet n haltijan tulliviranmaisten vaatimuksesta: suritettava tavarista säädetyt tuntivert, luvutettava tavarat kuluitta tuntimaan viranmaisille tai hävitettävä tavarat virallisen valvnnan alaisina ja aiheuttamatta kustannuksia väliaikaisen tuntimaan viranmaisille. Carnet n haltijan n tällöinkin saatava ATA carnet seen tulliviranmaisen merkintä suritetusta timenpiteestä.

11 11 ATA CARNET EI KORVAA TAVARAVAKUUTUSTA Carnet'n haltijan n syytä vakuuttaa tavarat nrmaaliin tapaan. Vakuutusarva määriteltäessä n syytä humiida, että tullilla n ikeus periä tavaran arvn mukaiset tuntitulli ja muut maksut, js tavarat esim. varastetaan ulkmailla. MUISTA! Carnet n käyttäjä n vastuussa siitä, että carnet leimataan jkaisessa tullitarkastuksessa asianmukaisesti. Carnet n käyttäjä täyttää kunkin välilehden khdat D F. ennen tulliselvityspaikalle tulaan. Kuljetettavien tavariden n aina ltava mukana tullissa, jtta tavaraluettel vidaan tarvittaessa tdeta yhtäpitäväksi tavariden kanssa. Ensimmäinen selvitys tehdään keltaisella vientilehdellä (exprtatinlehti) Sumen tulliviranmaiselle, jka leimaa aina myös kansilehden. Kansilehden khdassa J. n ltava carnet n haltijan allekirjitus. Matkan päätyttyä tavarat n tulliselvitettävä Sumen/EU:n tulliviranmaiselle keltaisella jälleentuntilehdellä (re imprtatinlehti). CARNET PALAUTETAAN MATKAN PÄÄTYTTYÄ KAUPPAKAMARILLE

12 12 ATA CARNET'N RAKENNE 1. KANSILEHDET (vihreät) Etukansi, jnka kauppakamari täyttää ja haltija allekirjittaa ja jnka Sumen tulli leimaa. (LIITE) Takakansi, jssa n hjeita käyttäjälle IRROTETTAVAT VÄLILEHDET TULLIVIRANOMAISIA VARTEN 2. EXPORTATION LEHTI = vientilehti (keltainen) Lähtömaan (Sumen) tulliviranmaisia varten matkaa alitettaessa 3. IMPORTATION LEHTI = tuntilehti (valkinen) Väliaikaisen tuntimaan tulliviranmaisia varten maahantutaessa 4. RE EXPORTATION LEHTI = jälleenvientilehti (valkinen) Väliaikaisen tuntimaan tulliviranmaisia varten jälleenvietäessä 5. TRANSIT LEHTI = kauttakuljetuslehti (sininen) 2 kpl Kauttakuljetusmaan tulliviranmaisia varten (samanlainen lehti maahantutaessa ja jälleenvietäessä) 6. RE IMPORTATION LEHTI = jälleentuntilehti (keltainen) Lähtömaan (Sumen) tulliviranmaisia varten matkan päättyessä Kaikki välilehdet jakaantuvat kahdeksaan khtaan, jista kauppakamari täyttää khdat: A, B, C, ja G käyttäjä täyttää khdat: D, E ja F tulliviranmainen täyttää khdan: H Jkaisen välilehden kääntöpulella n sama tavaraluettel kuin kansilehden kääntöpulella. (LIITE) VÄLILEHTIEN KANTAOSAT (cunterfils) Jkaista irrtettavaa välilehteä vastaa carnet seen jäävä ns. kantasa, jnka tulli täyttää kknaan. Kantasat n kerätty yhteen siten, että Exprtatin ja Re imprtatinkantalehdet vat keltaisella sivulla, Imprtatin ja Re exprtatin kantalehdet valkisella sivulla ja Transit kantalehdet sinisellä sivulla. Nämä kantasasivut n sijitettu carnet seen heti etukannen jälkeen.

13 13 VIENTILEHTI = EXPORTATION VOUCHER (keltainen) I CARNET'N MYÖNTÄNYT KAUPPAKAMARI TÄYTTÄÄ A. Carnet'n haltijan nimi ja site B. Haltijan edustajan nimi ja site C. Tavariden käyttötarkitus G. a) Carnet'n numer b) Myöntäneen kauppakamarin nimi ja site c) Carnet'n viimeinen vimassalpäivä II CARNET'N KÄYTTÄJÄ TÄYTTÄÄ D. Kuljetustapa (vapaaehtinen) E. Pakkaustiedt (lukumäärä, laatu, merkit ym.) (vapaaehtinen) F.a) Vietävien tavariden järjestysnumert tavaraluetteln 1 sarakkeesta b) Käyttäjä lupaa jälleenviedä tavarat määräajassa tai tulliselvittää ne tuntimaan määräysten mukaan c) Käyttäjä vakuuttaa, että annetut tiedt vat ikeat Paikka, päiväys, käyttäjän nimi ja allekirjitus III SUOMEN TULLIVIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ H. a) d) Tulliviranmaisen merkinnät tullin sisäistä käyttöä varten. IV SUOMEN TULLIVIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ KANTAOSAN (COUNTERFOIL), JOKA ON SIJOITETTU ERILLISELLE KANTAOSASIVULLE 1. Vietävien tavariden järjestysnumert tavaraluetteln 1. sarakkeesta. 2. Viimeinen tullivapaa jälleentuntipäivä, js muu kuin carnet'n vimassalaika. 3. Mahdllisia muita merkintöjä Tullitimipaikan nimi, paikka, aika, allekirjitus ja tullitimipaikan leima

14 14 *) ATA CARNET'IDEN HYVÄKSYMINEN ERI JÄSENMAISSA, TILANNE 2011 Ammatin Näyttely Tavara Kautta Psti JÄSENMAAT harjittamis tavarat näytteet kulkua liikenvälineet varten teessä ALGERIA x x x ANDORRA x x x x AUSTRALIA x x x x 1 BOSNIA JA HERTSEGOVINA x x x x CHILE x x x x x ETELÄ AFRIKKA x x x 1 ETELÄ KOREA x x x x x GIBRALTAR x x x 1 HONG KONG x x x 1 INTIA 1 IRAN x x x 1 ISLANTI x x x x x ISRAEL x x x x x JAPANI x x x x x KANADA 1 1 x 1 x KIINA x x KROATIA x x x x LIBANON x x 1 MACAO 1 x x x MAKEDONIA x x x x x MALESIA x x x x MAROKKO 1 x x x MAURITIUS x MEKSIKO MOLDOVA x x x MONGOLIA x x x MONTENEGRO x x x x x NORJA x x x x 1 NORSUNLUURANNIKKO x x x x PAKISTAN x x SENEGAL x SERBIA x x x x SINGAPORE 1 x x x x SRI LANKA x x x x x SVEITSI + LIECHTENSTEIN x x x x x THAIMAA x x x x TUNISIA x x x x TURKKI x x x UKRAINA x x x x x UUSI SEELANTI x x x x x VALKO VENÄJÄ x x x 1 x VENÄJÄ YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT x x YHDYSVALLAT x x x = ATA carnet hyväksytään = ATA carnet'ta ei hyväksytä 1 = Kansallisten määräysten mukaan (lisätietja kauppakamarista) *) Tässä luettelssa ei le mukana EU maita, kska ATA carnet'ta ei käytetä EU maiden välillä.

15 15 V A L T A K I R J A M A L L I T (yrityksen lmakkeelle, jssa sitetiedt rutsin, englannin, saksan tai ranskan kielellä) VALTAKIRJA Täten valtuutetaan myyntipäällikkö Matti Meikäläinen, site Katu 10, Tampere, käyttämään Tampereen kauppakamarin, site Kehräsaari, Tampere, yrityksellemme 1. syyskuuta 2002 myöntämää ATA carnet'ta nr FI/S/4000 kaikin ikeutuksin ja velvituksin, jita ATA carnet situmuksemme edellyttää. Tdistavat Tampereella TAMPEREEN TEHDAS OY Tim Teikäläinen Timitusjhtaja Heikki Heikäläinen Vientipäällikkö Tampere Kaisa Kassa Kassanhitaja Tampere FULLMAKT Härmed befullmäktigas försäljningschef Sven Svenssn, adress Gatan 10, Götebrg, att använda av Tammerfrs handelskammare, adress Kehräsaari, Tammerfrs, Finland, åt vårt företag den 1. september 2002 beviljad ATA carnet nr FI/S/4000 med alla de rättigheter ch skyldigheter, sm vår ATA carnet förpliktelse förutsätter. Bevittna Tammerfrs, TAMMERFORS FABRIK AB Tim Teikäläinen Verkställande direktör Heikki Heikäläinen Exprtchef Tammerfrs Kaisa Kassa Kassörska Tammerfrs AUTHORIZATION We herewith authrize Mr. James Smith, address Street 10, Lndn, t utilize ATA carnet N FI/S/4000 issued t ur firm by the Tampere Chamber f Cmmerce, address Kehräsaari, Tampere, Finland, n 1st September 2002, with all the rights and bligatins which ur ATA carnet cmmitment implies. Witnesses Tampere, TAMPEREEN TEHDAS OY Tim Teikäläinen Managing Directr Heikki Heikäläinen Exprt Manager Tampere Kaisa Kassa Cashier Tampere

16 16 VOLLMACHT Herr Verkaufsleiter Dieter Schmidt, Adresse Strasse 10, Hamburg, wird hiermit bevllmächtigt ATA Carnet Nr. FI/S/4000 ausgegeben den 1. September 2002 vn Handelskammer Tampere, Addresse Kehräsaari, Tampere, Finnland, mit allen Verpflichtungen und Berechtigungen, die unser ATA Carnet Verbindlichkeit vraussetzt, anzuwenden. Bescheinigt Tampere, TAMPEREEN TEHDAS OY Tim Teikäläinen Hauptgeschäftsführer Heikki Heikäläinen Exprtleiter Tampere Kaisa Kassa Kassenverwalterin Tampere AUTORISATION Par la présente nus autrisns M. Pierre Duval, adresse 10 rue, Paris, d'utiliser le carnet ATA N FI/S/4000, émis par la Chambre de Cmmerce de Tampere, adresse Kehräsaari, Tampere, Finlande, le 1 septembre 2002, avec tus les drits et tutes les bligatins, qui incmbent au titulaire du carnet ATA. Signature certifiée par Tampere, TAMPEREEN TEHDAS Tim Teikäläinen Directeur Gérant Heikki Heikäläinen Chef d'exprtatin Tampere Kaisa Kassa Caissier Tampere

17 17 ERI MAISSA HYVÄKSYTTÄVÄT KIELET (suluissa maan nimen virallinen lyhenne 'Cde Pays ISO') Algeria (DZ) Andrra (AD) Australia (AU) Bsnia ja Hertsegvina (BA) Chile (CL) Etelä Afrikka (ZA) Etelä Krea (KR) Gibraltar (GI) Hngkng (HK) Intia (IN) Iran (IR) Islanti (IS) Israel (IL) Japani (JP) Kanada (CA) Kiina (CN) Kratia (HR) Libann (LB) Maca (MO) Makednia (MK) Malesia (MY) Markk (MA) Mauritius (MU) Meksik (MX) Mldva (MD) Mnglia (MN) Mntenegr (ME) Nrja (NO) Nrsunluurannikk (CI) Pakistan (PK) Senegal (SN) Serbia (CS) Singapre (SG) Sri Lanka (LK) Sveitsi + Liechtenstein (CH) Thaimaa (TH) Tunisia (TN) Turkki (TR) Ukraina (UA) Uusi Seelanti (NZ) Valk Venäjä (BY) Venäjä (RU) Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE) Yhdysvallat (US) ranska, arabia espanja, ranska,, kratia, serbia, bsnia espanja,, afrikaans, krea persia,, ranska, tanska, rutsi, nrja, islanti heprea, arabia,, ranska, saksa, japani, ranska kiina, kratia,, saksa, ranska, arabia, kiina makednia, ranska,, ranska espanja, ranska, venäjä, mldva (rmania), ranska, mntenegr nrja, tanska,, ranska, saksa, rutsi ranska, ranska serbia, ranska,, saksa ranska, saksa, italia, thai arabia, ranska turkki,, ranska, saksa, ukraina, venäjä, ranska venäjä/valkvenäjä, venäjä,, ranska KÄÄNNÖS VOIDAAN VAATIA, JOS MUUTA KIELTÄ KÄYTETTY Tässä luettelssa ei le mukana EU maita, kska niiden välillä ei käytetä ATA carnet ta.

18 18 EUROOPAN UNIONIN JÄSENMAIDEN JA TAIWANIN VÄLINEN CPD/CHINA TAIWAN CARNET CPD/China Taiwan carnet n kansainvälinen tulliasiakirja, jlla vidaan väliaikaisesti viedä EU:n jäsenmaista Taiwaniin tai tuda Taiwanista EU:hun näyttelytavarita, ammatinharjittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä. CPD/China Taiwan carnet järjestelmä timii samalla tavalla kuin ATA carnet järjestelmä. CPD/CHINA TAIWAN CARNET'N HAKEMINEN CPD/China Taiwan carnet haetaan kauppakamarista käyttäen ATA carnet'n hakemuslmaketta. Carnet myönnetään yhtä matkaa varten kerrallaan. CPD/CHINA TAIWAN CARNET'N KÄYTTÖ Kaikki ATA carnet'n käyttöä kskevat määräykset kskevat myös CPD/China Taiwan carnet'ta. CPD/China Taiwan carnet pikkeaa ulkisesti ATA carnet'sta paitsi väriltään ja myös siten, että carnet'seen jäävät "kantasat" (cunterfils), jtka tulli leimaa, n kerätty kaikki samalle kansilehden väriselle lisälehdelle. Jkaisessa CPD/China Taiwan carnet'ssa n kansilehtien lisäksi vähintään yksi lisälehti (kantasat), vientilehti, tuntilehti, jälleenvientilehti, jälleentuntilehti ja neljä transitlehteä. CPD/CHINA TAIWAN CARNET / ATA CARNET Js samalla matkalla halutaan käydä Taiwanin lisäksi jssakin ATA knventin liittyneessä maassa (esim. Malesiassa), n tätä maata varten anttava erikseen ATA carnet. CPD/China Taiwan carnet n vimassa ainastaan Taiwanissa. Kska tällaisessa tapauksessa tavara n lähdössä Sumesta kahdella eri carnet'lla, n kummankin carnet'n kansilehden tavaraluetteln merkittävä viitteeksi tisen carnet'n numer (CPD/China Taiwan carnet'seen ATA carnet'n numer ja päinvastin.) Carnet't esitetään Sumen tullissa yhtä aikaa ja tulli leimaa mlemmat carnet't lähtiessä ja palatessa.

19 Issuing Assciatin Assciatin émettrice A T A C A R N E T C A R N E T A T A INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE A.T.A. CARNET/CARNET A.T.A. FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CUSTOMS CONVENTION ON THE A.T.A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS CONVENTION DOUANIERE SUR LE CARNET A.T.A. POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION CONVENTION RELATIVE A L'ADMISSION TEMPORAIRE (Befre cmpleting the Carnet, please read Ntes n cver page 3/Avant de remplir le carnet, lire la ntice en page 3 de la cuverture) FINLAND CHAMBER OF COMMERCE A. HOLDER AND ADDRESS /Titulaire et adresse Oy Firma Ab Tellisuuskatu 1 FI Helsinki G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE /Réservé a l'assciatin émettrice FRONT COVER/ Cuverture a) CARNET N. Carnet N. FI / B/12001 Number f cntinuatin sheets/nmbre de feuilles supplémentaires.. B. REPRESENTED BY*/Représenté par* b) ISSUED BY/Delivré par Alfred Kivi, Sales Manager Välikatu 1, FI Helsinki C. INTENDED USE OF GOODS/Utilisatin prévue des marchandises Equipment Exhibitin, , Osl Helsinki Regin Chamber f Cmmerce Kalevankatu 12, FI Helsinki c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au 2012 / 09 / 02 W.C.F.. / /.. year/année mnth/mis day (inclusive)/jur P. This carnet may be used in the fllwing cuntries/custms territries under the guarantee f the assciatins listed n page fur f the cver:/ Ce carnet est valable dans les pays/territires duaniers ci-après, sus la garantie des assciatins reprises en page quatre de cuverture: TO BE RETURNED TO THE ISSUING CHAMBER IMMEDIATELY AFTER USE/ A RETOURNER A LA CHAMBRE EMETTRICE IMMEDIATEMENT APRES UTILISATION ALGERIA (DZ) ANDORRA (AD) AUSTRALIA (AU) AUSTRIA (AT) BELARUS (BY) BELGIUM (BE) BOSNIA AND HERZEGOVINA (BA) BULGARIA (BG) CANADA (CA) CHILE (CL) CHINA (CN) COTE D IVOIRE (CI) CROATIA (HR) CYPRUS (CY) CZECH REPUBLIC (CZ) DENMARK (DK) ESTONIA (EE) FINLAND (FI) FRANCE (FR) GERMANY (DE) GIBRALTAR (GI) GREECE (GR) HONG KONG (HK) HUNGARY (HU) ICELAND (IS) INDIA (IN) IRAN (IR) IRELAND (IE) ISRAEL (IL) ITALY (IT) JAPAN (JP) KOREA (KR) LATVIA (LV) LEBANON (LB) LITHUANIA (LT) LUXEMBOURG (LU) MACAO (MO) MACEDONIA (MK) MALAYSIA (MY) MALTA (MT) MAURITIUS (MU) MEXICO (MX) MOLDOVA (MD) MONGOLIA (MN) MONTENEGRO (ME) MOROCCO (MA) NETHERLANDS (NL) NEW ZEALAND (NZ) NORWAY (NO) PAKISTAN (PK) POLAND (PL) PORTUGAL (PT) ROMANIA (RO) RUSSIA (RU) SENEGAL (SN) SERBIA (RS) SINGAPORE (SG) SLOVAK REPUBLIC (SK) SLOVENIA (SI) SOUTH AFRICA (ZA) SPAIN (ES) SRI LANKA (LK) SWEDEN (SE) SWITZERLAND (CH) THAILAND (TH) TUNISIA (TN) TURKEY (TR) UKRAINE (UA) UNITED ARAB EMIRATES (AE) UNITED KINGDOM (GB) UNITED STATES (US) The hlder f this Carnet and his representative will be held respnsible fr cmpliance with the laws and regulatins f the cuntry/custms territry f departure and the cuntries/custms territries f imprtatin./ A charge pur le titulaire et sn représentant de se cnfrmer aux lis et règlements du pays/territire duanier de départ et des pays/territires duaniers d'imprtatin. H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE / Attestatin de la duane, au départ a) Identificatin marks have been affixed as indicated in clumn 7 against the fllwing item N(s) f the General List Appsé les marques d'identificatin mentinnées dans la clnne 7 en regard du (des) numér(s) d'rdre suivant(s) de la liste générale b) GOODS EXAMINED*/Vérifié les marchandises* Yes/Oui N/ Nn c) Registered under Reference N.* Enregistré sus le numér.* d)././. Custms Office Place Date (year/mnth/day) Signature and Stamp Bureau de duane Lieu Date (année/mis/jur) Signature et timbre *If applicable/ *S il y a lieu Sumen tullin leima Hki Airprt 2011 / 09 / 04 Tulli Virkailija I. Signature f authrised fficial and Issuing Assciatin stamp/ Signature du délégué et timbre de l'assciatin émettrice Kauppakamarin leima ja allekirjitus Helsinki, 2011 / 09 / 03 / / Place and Date f Issue (year/mnth/day) Lieu et date d émissin (année/mis/jur) J. Carnet n haltijan allekirjitus X. X Signature f Hlder/Signature du titulaire

20 A.T.A. CARNET GENERAL LIST/LISTE GENERALE CARNET A.T.A. Item N./ N d'rdre Trade descriptin f gds and marks and numbers, if any/ Désignatin cmmerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numérs Number f Pieces/ Nmbre de Pièces Weight r Vlume/ Pids u Vlume Value*/ Valeur* **Cuntry f rigin/ **Pays d'rigne Fr Custms Use/ Réservé à la duane Identificatin marks/ Marques d'identificatin ABC Digital Vlt meter S/N 123, S/N 456, S/N 789, S/N 987, S/N FI 6 DE 256 Tester JP 7 9 Adapter FG-HJ KR 10 Tl Kit CN Ten items Three thusand six hundred and eleven EUR. TOTAL r CARRIED OVER / TOTAL u A REPORTER Kauppakamarin leima * Cmmercial value in cuntry/custms territry f issue and in its currency, unless stated differently./*valeur cmmerciale dans le pays/territire duanier d'émissin et dans sa mnnaie, sauf indicatin cntraire ** Shw cuntry f rigin if different frm cuntry/custms territry f issue f the Carnet, using ISO cuntry cdes./**indiquer le pays d'rigine s'il est différent du pays/territire duanier d'émissin du carnet, en utilisant le cde internatinal des pays ISO

21 A.T.A. CARNET CARNET A.T.A. E X P O R T A T I O N E X P O R T A T I O N A. HOLDER AND ADDRESS /Titulaire et adresse Oy Firma Ab Tellisuuskatu 1 FI Helsinki B. REPRESENTED BY*/Représenté par* b) ISSUED BY/Delivré par Alfred Kivi, Sales Manager Välikatu 1, FI Helsinki C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisatin prévue des marchandises Equipment Exhibitin, , Osl G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE /Réservé a l'assciatin émettrice EXPORTATION VOUCHER N. Vlet d'exprtatin N.. a) CARNET N. Carnet N FI / B/12001 Helsinki Regin Chamber f Cmmerce Kalevankatu 12, FI Helsinki c) VALID UNTIL/Valable jusqu'au 2012 / 09 / 02. / /.. year/année mnth/mis day (inclusive)/jur D. MEANS OF TRANSPORT*/ Myens de transprt* FOR CUSTOMS USE ONLY/ Réservé a la duane H. CLEARANCE ON EXPORTATION/ Déduanement à l'exprtatin a) The gds referred t in the abve declaratin have been exprted/ Les marchandises faisant l'bjet de la déclaratin ci-cntre nt été exprtées. E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks, etc.)*/ Détail d'emballage (nmbre, nature, marques, etc.)* b) Final date fr duty-free re-imprtatin:/ Date limite pur la réimprtatin en franchise: F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/ Déclaratin d'exprtatin tempraire I, duly authrised :/ Je sussigné, dûment autrisé : a) declare that I am temprarily exprting the gds enumerated in the list verleaf and described in the General List under item N.(s)/ déclare exprter temprairement les marchandises énumérées à la liste figurant au vers et reprises à la liste générale des marchandises sus le(s) N (s) /...../.. year mnth day année mis jur c) This vucher must be frwarded t the Custms Office at:* / Le présent vlet devra être transmis au bureau de duane de:* d) Other remarks:* / Autres mentins:* At / A.. Custms ffice / Bureau de duane b) undertake t re-imprt the gds within the perid stipulated by the Custms Office r regularize their status in accrdance with the laws and regulatins f the cuntry/custms territry f imprtatin/ m'engage à réimprter ces marchandises dans le délai fixé par le bureau de duane u à régulariser leur situatin seln les lis et règlements du pays/territire duanier d'imprtatin.../... / Date (year/mnth/day) Date (année/mis/jur). Signature and Stamp Signature et Timbre c) cnfirm that the infrmatin given is true and cmplete/ certifie sincères et cmplètes les indicatins prtées sur le présent vlet. Place...Helsinki... Date (year/mnth/day) 2011 / 09../ 03. Lieu Date (année/mis/jur Name Alfred Kivi.. Nm *If applicable/ *S il y a lieu Alfred Kivi Signature X..... X Signature

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 466. Laki. korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 466. Laki. korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 466 468 SISÄLLYS N:o Sivu 466 Laki korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3 s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2010 38. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Käteispalvelujen hinnasto

Käteispalvelujen hinnasto Käteispalvelujen hinnasto 9.2.2015 SISÄLLYS Kirjepalvelut, kotimaa Kirje...4 Lisäpalvelut...4 Helposti-kuori 2. luokka...5 Pikakirje...5 Postivakuutettu lähetys...5 Valmiiksi maksettu pikakuori...6 Osoitteenmuutos-

Lisätiedot

Sopimuspalvelujen hinnasto

Sopimuspalvelujen hinnasto Sopimuspalvelujen hinnasto 1.1.2015 SISÄLTÖ Kotimaan kuljetuspalvelut Lähetyksen hinnoittelu...5 Kuljetusyksikkövyöhykkeet...5 LÄHETÄ KULUTTAJILLE Mitat...6 Lisäpalvelut...6 Economy...7 SmartPOST...7 Express

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA

99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA 99 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA ILO 169 SOPIMUKSESTA Vähemmistövaltuutettu 2014 Vähemmistövaltuutettu taitto: Kopijyvä Oy, 2014 2 Sisällys Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet'n alkusanat...9 I. Yleistä tietoa

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

Tullin ohjeita matkustajille

Tullin ohjeita matkustajille Voimassa 1.7.2014 lähtien Tullin ohjeita matkustajille Kaupallinen tuonti on aina verollista Jos matkustajan tuomat tuotteet ovat määrältään tai luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan käsittää kaupallisesti

Lisätiedot

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 14 16 SISÄLLYS N:o Sivu 14 Tasavallan presidentin asetus täydellisestä

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä

Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Koko pakkausketjun toiminta on osa kestävää kehitystä Ympäristöalojen ammattimessut järjestettiin lokakuussa Helsingin Messukeskuksessa. Messujen avajaispäivän aamuna PYRin osastolle

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot