TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus pöytäkirja 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus pöytäkirja 1/2009 28.1.2009"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: jäsenet: Nieminen Timo P., pj. Nurminen Raija, vpj. Arvela Ari Järvinen Jussi Kesseli Rauno Koskinen Riitta Lehtonen Pekka Roivainen Irene, Salmi Pekka Söderström Päivi Tainio Hanna 1-7 Talasmäki Kari 1-21 Virtanen Sirkkaliisa varajäsenet Vikman Sofia Kilpikari Päivi Halme Esko Kahelin Reijo Ahonen Jussi-Pekka Saarteinen Saara Santala-Köykkä Riitta Parviainen Olli-Poika Jehkonen Antti Kopola Hannu Kivistö Anneli Rissanen Helena Heikkilä Jari Muut osallistujat: Yli-Rajala Juha Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Heinävä Auli 7 Räikkönen Hannele 8 kuntajohtajakokouksen edustaja esittelijä sihteeri seutuarkkitehti EU-yhteysjohtaja Käsitellyt asiat :t 1-26 Allekirjoitukset Timo P. Nieminen Juhani Pohjonen 1/59

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2009 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Ari Arvela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2009 Todistaa Juhani Pohjonen 2/59

3 Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 5 SEUTUHALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA KOKOUSMENETTELY 8 6 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUSPALKKIOT, VUOSIPALKKIOT SEKÄ ANSIOMENETYS- JA KULUKORVAUKSET 11 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YHDYSKUNTASUUNNITTELUN HANKKEET, PEREHDYTYSTEEMA MAANKÄYTÖN, LIIKENTEEN JA ASUMISEN SUUNNITTELUUN KAUPUNKISEUDULLA 15 8 EU-YHTEYSTOIMISTON TOIMINNAN RAPORTOINTI VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLIN SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY (KASVU-TALKOOT) RAKENNEMALLITYÖN ESITTELY ELINKEINOJEN JA OSAAMISEN TYÖRYHMÄN LAKKAUTTAMINEN SEKÄ ELINKEINOYHTIÖN JA KUNTAYHTYMÄN TYÖNJAKO KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN KOKOONPANO KUNTAYHTYMÄN ASIANTUNTIJATYÖRYHMIEN KOKOONPANOT ALUEKEHITYSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄNKUVAN MUUTTAMINEN SEUTUKOORDINAATTORI TUUKKA SALKOAHON TEHTÄVÄKOHTAISEN PERUSPALKAN TARKISTAMINEN UUDEN SEUTUHALLITUKSEN PEREHDYTYS SEUTUYHTEISTYÖHÖN JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA LUOVIEN ALOJEN YRITYSTEN KEHITTÄMISOHJELMAN (LUKE) RAHOITUS VUODELLE TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (TASE2025) PÄIVITYS, RAHOITUSHAKEMUS VUODELLE ALUEELLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON HANKKEEN LOPPURAPORTTI JA MAKSATUSHAKEMUS SEUTUFOORUMI OAJ:N ALUEVERKOSTON KIRJE SEURAAVAT KOKOUKSET SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 59 3/59

4 1 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Puheenjohtaja Nieminen avasi kokouksen klo /59

5 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Nieminen: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 5/59

6 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Hallintosääntö 35 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää, että kokouksissa valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi yksi seutuhallituksen jäsen aakkosjärjestyksessä vaihtuvassa vuorossa, että pöytäkirja tarkastetaan viimeistään seuraavan seutuhallituksen kokouksen yhteydessä, että pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän toimistolla tarkastuspäivästä alkaen ja että asianmukaisesti tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ari Arvela. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 6/59

7 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntajohtajakokous Muistio on liitteenä. Seutukirje 1/2009. Kirje on liitteenä. Seudullisen elinkeinoyhtiön käynnistyminen Seutujohtajan lisäselostus kokouksessa. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan selostuksen tiedoksi annettavista asioista. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 7/59

8 5 SEUTUHALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA KOKOUSMENETTELY Seutusihteeri Pohjonen Yhtymäkokous päätti että seutuhallitukseen valitaan toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi ja kullekin heistä henkilökohtaiseksi varajäseneksi: jäsen Timo P. Nieminen, Tampere, kok Raija Nurminen, Nokia, sdp Jussi Järvinen, Orivesi, sdp Hanna Tainio, Tampere, sdp Pekka Salmi, Tampere, sdp Päivi Söderström, Lempäälä, kok Pekka Lehtonen, Kangasala, kok Riitta Koskinen, Tampere, kok Ari Arvela, Vesilahti, kesk Sirkka-Liisa Virtanen, Tampere, vas Rauno Kesseli, Ylöjärvi, vas Irene Roivainen, Tampere, vihr Kari Talasmäki, Pirkkala, vihr varajäsen Sofia Vikman, Tampere, kok Päivi Kilpikari, Nokia, kok Reijo Kahelin, Orivesi, vas Anneli Kivistö, Tampere, sdp Antti Jehkonen, Tampere, sdp Hannu Kopola, Lempäälä, kesk Riitta Santala-Köykkä, Kangasala, vihr Saara Saarteinen, Tampere, kok Esko Halme, Vesilahti, kok Jari Heikkilä, Tampere, vas Jussi-Pekka Ahonen, Ylöjärvi, sdp Olli-Poika Parviainen, Tampere, vihr Helena Rissanen, Pirkkala, sdp, että puheenjohtajaksi nimetään Timo P. Nieminen ja että varapuheenjohtajaksi nimetään Raija Nurminen. Kokousmenettelystä annetaan tarkemmat määräykset hallintosäännössä. Hallintosäännön 25 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Hallintosäännön 32 :n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Seutujohtajan ollessa estyneenä esittelijänä toimii seutusihteeri tai muu seutuhallituksen nimeämä henkilö. Hallintosäännön 35 :n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. 8/59

9 Kuntajohtajakokoukselle (KJK) ja seutuhallitukselle (SH) on laadittu seuraava aikataulu vuoden 2009 kokouksille ja asioiden valmistelulle. Kuntajohtajakokous (KJK) perjantai Seutuhallituksen (SH) lista keskiviikko Seutuhallituksen (SH) kokous keskiviikko Heinäkuussa ei kokouksia Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi yhtymäkokouksen päätöksen seutuhallituksen kokoonpanosta, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, että seutuhallituksen esityslista toimitetaan seutuhallituksen jäsenille ja varajäsenille, seudun kunnallishallitusten ja valtuustojen puheenjohtajille, kuntajohtajakokouksen jäsenille ja kuntien viralliseen osoitteeseen (kirjaamo), että jakelut toteutetaan sähköisenä, että seutuhallituksen esityslistat julkaistaan myös sivuilla, että seutuhallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kuntajohtajakokouksen yhdellä edustajalla, että seutuhallituksen kokouksen esittelijänä toimii seutujohtaja Nurminen ja seutujohtajan ollessa estyneenä esittelijänä toimii seutusihteeri Pohjonen tai seutuhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen, että seutuhallituksen kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii seutusihteeri Pohjonen ja 9/59

10 hyväksyä selostuksessa mainitun valmistelu- ja kokousaikataulun vuodelle Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 10/59

11 6 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUSPALKKIOT, VUOSIPALKKIOT SEKÄ ANSIOMENE- TYS- JA KULUKORVAUKSET Seutusihteeri Pohjonen Kuntayhtymän hallintosäännössä ovat seuraavat määräykset kokouspalkkioiden, seutuhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkion ja luottamushenkilöiden kulukorvausten maksamisesta. 38 Kokouspalkkiot Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Näitä säädöksiä noudatetaan soveltuvin osin myös viranhaltijain ja työntekijöiden kokouspalkkioihin siten kuin kulloinkin voimassa olevassa KVTES:ssa määrätään. Kuntayhtymän yhtymäkokouksen, seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksista maksettavista palkkiosta ja vuosipalkkioista päättää yhtymäkokous. Muiden toimielinten kokouspalkkioista päättää seutuhallitus. Seutuhallituksen puheenjohtajalle suoritetaan osallistumisesta yhtymäkokoukseen palkkio samojen perusteiden mukaisesti kuin yhtymäkokousedustajalle. Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Jos kokous kestää yli kolme (3) tuntia, korotetaan 1 momentissa mainittuja kokouspalkkioita 50 %:lla jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli 3 tunnin on kokouksessa saapuvilla. Toimikuntien jäsenille, joilla asian laadun mukaan on huomattavan paljon valmistelu- tai muuta vastaavaa työtä toimikunnan kokousten ulkopuolella, seutuhallitus voi harkintansa mukaan määrätä palkkion. 39 Samana päivänä pidetyt kokoukset Jos samana kalenterivuorokautena pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi. 11/59

12 40 Vuosipalkkiot Seutuhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle tämän hallintosäännön 38 :ssä mainitun kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä maksettavasta vuosipalkkiosta päättää yhtymäkokous. Muiden toimielinten puheenjohtajalle sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan, työmäärään perustuvan vuosipalkkion päättää seutuhallitus. Milloin edellä tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 46 Ansionmenetyksen korvaus Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten hoitamisesta tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärän päättää yhtymäkokous. Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan luottamushenkilön työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. Saadakseen korvausta luottamushenkilöiden tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10,00 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen määrästä. Ansiomenetyskorvausta laskettaessa kokousaikaan lasketaan yksi (1) tunti matka-aikaa kokoukseen saapumiseen ja kokouksesta poistumiseen. Yhteensä kaksi (2) tuntia/kokous. Muiden toimielinten luottamishenkilöille maksettavasta ansiomenetyskorvauksesta päättää seutuhallitus. 12/59

13 47 Palkkioiden ja korvausten maksaminen Tässä ohjeessa mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Palkkiot maksetaan neljännesvuosittain toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan palkkioiden maksamista koskevan ilmoituksen perusteella. Ansionmenetyksen korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. Luottamushenkilön vaatimuksen häneltä evätyn korvauksen suorittamisesta samoin kuin muut tästä säännöstä aiheutuvat tulkintaerimielisyydet ratkaisee ensiasteena seutuhallitus. 48 Muut korvaukset Luottamushenkilön samoin kuin toimielimeen kuultavaksi kutsutun asiantuntijan oikeudesta saada luottamus- tai asiantuntijatehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten hakemisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset kuitenkin siten, että seutuhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksista. Yhtymäkokous on päättänyt seutuhallituksen kokouspalkkioksi 132 euroa ja että seutuhallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 3000 euroa ja varapuheenjohtajalle 1500 euroa. Liitteet: - hallintosääntö, perehdytysmateriaalissa Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi hallintosäännön määräykset kokouspalkkioiden, seutuhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkion sekä luottamushenkilöiden kulukorvausten maksamisesta ja merkitä tiedoksi yhtymäkokouksen päätökset euromääräisistä kokous- ja vuosipalkkioista. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 13/59

14 Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 14/59

15 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YHDYSKUNTASUUNNITTELUN HANKKEET, PE- REHDYTYSTEEMA MAANKÄYTÖN, LIIKENTEEN JA ASUMISEN SUUNNITTELUUN KAUPUNKISEUDULLA Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat käynnistäneet yhteistyössä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnan (2007) maankäytön rakennemallityön (2008), seudullisen asuntopoliittisen ohjelman laadinnan (2008) sekä seudullisen ilmastostrategian laadinnan (2008). Hankkeet on kytketty toisiinsa yhteisen työohjelman, yhteisen tavoitteiston sekä työryhmien yhteistyöskentelyllä. Yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuutta on tuettu lisäksi hyvinvointipalvelujen palveluverkkoselvityksellä. Seutuhallitus perehdytetään hankekokonaisuuden taustoihin, tavoitteisiin ja työvaiheeseen. Liitteet: perehdytysmateriaalissa - hankkeiden yhteinen työohjelma - yhdyskuntasuunnittelun hankkeiden yhteenveto - rakennemallin tavoitteet ja vaihtoehtoiset mallit - asuntopoliittisen ohjelmatyön väliraportti - TASE2025 väliraportti Auli Heinävä saapui kokoukseen klo Irene Roivainen poistui kokouksesta klo Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi yhdyskuntasuunnittelun hankkeiden selostuksen. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , Auli Heinävä poistui kokouksesta klo /59

16 8 EU-YHTEYSTOIMISTON TOIMINNAN RAPORTOINTI VUODELTA 2008 Seutujohtaja Nurminen EU-yhteysjohtaja Hannelle Räikkönen kirjoittaa: "Tampereen kaupunkiseudun EU-toimiston toimintavuosi 2008 oli onnistunut ja sisälsi useita positiivisia tuloksia. Uusi EUyhteysjohtaja Hannele Räikkönen aloitti Brysselissä 17. syyskuuta 2007, EU-toimiston oltua ilman virallisesta vetäjää yli puoli vuotta. Syksy 2007 kului toiminnan uudelleenkäynnistämisessä. Vuoden 2008 alusta EU-yhteysjohtaja pääsi keskittymään toimiston pääasialliseen tehtävään eli Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopoliittisten toimijoiden kansainvälistymisen ja verkostoitumisen edistämiseen seudun määrittelemillä vahvuusklustereilla. Vuoden 2008 toiminta voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaalueeseen: 1) lobbaustoimenpiteet: EU-toimisto varmisti 1,5 M euron EU-tuen Tampereella heinäkuussa 2009 järjestettävälle Euroopan Nuorten Olympiafestivaalille (EYOF) ja auttoi Tampereen seudun tutkimusta osallistumaan uuden Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin toimintaan (EIT). 2) kansainvälistyminen ja verkostoituminen: EU-toimisto liittyi laajaan tutkimus- ja innovaatioverkostoon (ERRIN), jonka kautta useat seudun toimijat ovat päässeet verkostoitumaan. EU-toimisto myös edesauttoi Luova Tampere ohjelman ja seudun liittymistä kansainväliseen luovien alueiden Districts of Creativity verkostoon. Tämän lisäksi EU-toimisto edisti Luova Tampere ohjelman verkostoituista ja seudun markkinointia Open Days tapahtumassa. EUtoimisto auttoi myös seudun toimijoita EU-hankkeiden partnerihaussa. 3) informaation keräys ja tiedonvaihto: EU-toimisto seurasi aktiivisesti komission aluepoliittista Itämeri-strategiatyöstä ja informoi siitä seudun toimijoita. EU-toimisto seurasi myös aluepolitiikan kehityslinjoja yleisesti ja osallistui alueellisen koheesion vihreän kirjan kommentointiin Cities for Cohesion verkoston ja Eurocities kaupunkijärjestön kautta." EU-yhteysjohtaja Hannelle Räikkönen selostaa kokouksessa EUyhteystoimiston toimintaa vuodelta Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 16/59

17 Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä selostuksen tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kuntajohtajakokous päätti, että jatkossa EU-yhteysjohtaja raportoi kerran vuodessa kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Seutujohtaja Nurminen EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen selostaa asiaa kokouksessa. Liitteet: - EU-yhteystoimiston toimintakertomus vuodelta Hannele Räikkönen saapui kokoukseen klo Irene Roivainen saapui kokoukseen klo Hanna Tainio poistui kokouksesta klo Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä selostuksen tiedoksi ja että jatkossa EU-yhteysjohtaja raportoi kerran vuodessa kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , Hannele Räikkönen poistui kokouksesta klo /59

18 9 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLIN SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY (KASVU-TALKOOT) Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun rakennemallityö 2030 on edennyt työsuunnitelman mukaan. Vuoden 2008 alussa alkanutta hankkeetta on toteutettu virkamiesten ja konsulttien yhteistyönä. Kuntajohtajat ja seutuhallitus ovat osallistuneet työn linjausten tekemiseen. Myös jäsenkuntien valtuustot ovat saaneet informaatiota rakennemallin tavoitteista ja vaihtoehtoasetelmasta. Vuoden 2008 lopussa on käynnistynyt vaihtoehtojen vaikutusten arviointi, joka tehdään virkamiesten ja konsulttien yhteistyönä. Kaupunkiseudun rakennemalli ja sen rinnakkaishankkeet - asuntopoliittinen ohjelma, liikennejärjestelmäsuunnitelma ja ilmastostrategia valmistuvat 2009 vuoden lopulla. Hankesuunnitelman mukaan niihin tullaan sisällyttämään myös toteutusta edistävä ohjelma aikatauluineen, mitoituksineen ja vastuineen. Kunnat luovat suunnitelmillaan kaupunkiseudun kehitykselle parhaimmillaan edellytyksiä. Suunnitelmien toteuttaminen ei kaikilta osin ole kuntien työtä, vaan toteutukseen tulee ottaa mukaan alueen rakentajat, kehittäjät, rahoittajat ja muut toimijat, joilla on panoksia ja intressiä kaupunkiseudun kehittämisessä. Rakennemallin toteuttamisen kannalta keskeisiä intressiryhmiä ovat esim. rakennusalan toimijat, elinkeinoelämän edunvalvojat, vähittäiskauppa, väyläviranomaiset, korkeakoulut, seudun kehittäjäyhteisöt sekä maakuntaliitto. Sidosryhmien osallistuminen tarkoituksena on kaksisuuntainen informaationvaihto: tieto seutukunnan kasvun visioista ja maankäytön suunnitelmista sidosryhmille ja toisaalta sidosryhmien näkemykset ja omat toimenpiteet tiedoksi rakennemallin valmistelijoille. Sidosryhmätyöskentely on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön Senten kanssa. Sente on valmistellut toimijaverkon mobilisoimiseksi työsuunnitelman, joka pääsisältönä on seuraavat vaiheet: - sidosryhmäkokoonpanon muodostaminen - sidosryhmien työkokoukset rakennevaihtoehtojen ja tavoitteellisen rakennemallin arvioimiseksi ja kehittämisehdotukset - rakennemallityötä rikastuttavat ohjatut opiskelijatyöt Sidosryhmähankkeen työnimenä on Tampereen kaupunkiseudun kasvutalkoot, joka kuvaa voimien kokoamista ja laajaa omaehtoista osallistumista seudun kasvun toteuttamiseksi. Hankkeen tehtävänä on koota seudullisia voimavaroja ja toimijoita toteuttamaan yhdessä 18/59

19 kaupunkiseudun kehittämisen visiota ja kehittämismallia. Hankkeen tavoitteena on osallistaa ja sitouttaa osapuolet yhteisiin toimiin Tampereen kaupunkiseudun kasvun toteuttamiseksi, kukin omin voimavaroin ja aikatauluin, mutta yhdessä ja samaan suuntaan. Sidosryhmätyöskentelyn käynnistäminen tapahtuu helmikuussa 2009 ja työ valmistuu samanaikaisesti kaupunkiseudun rakennemallin kanssa 2009 loppuun mennessä. Sente on tarjonnut sidosryhmätyöskentelyn (Tampereen kaupunkiseudun kasvu-talkoot) toteuttamista euron hintaan. Hanke on budjetoitu kuntayhtymän 2009 talousarvioon. Asia on käsitelty maankäyttö- ja rakennetyöryhmässä, joka on omalta osaltaan päättänyt esittää, että hanke käynnistetään. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan, että käynnistetään sidosryhmähanke, jonka työnimenä on Tampereen kaupunkiseudun kasvutalkoot, hyväksyä Senten tarjouksen rakennemallityötä tukevasta sidosryhmätyöskentelystä euron (alv 0) kokonaishintaan, että seutujohtaja voi tehdä jätetyn tarjouksen perusteella tehtävään sopimukseen teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä, että hankkeen ohjausryhmänä toimii maankäyttö- ja rakennetyöryhmä ja että kustannukset katetaan kustannuspaikalta /AKO. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että käynnistetään sidosryhmähanke, jonka työnimenä on Tampereen kaupunkiseudun kasvutalkoot, hyväksyä Senten tarjouksen rakennemallityötä tukevasta sidosryhmätyöskentelystä euron (alv 0) kokonaishintaan, 19/59

20 että seutujohtaja voi tehdä jätetyn tarjouksen perusteella tehtävään sopimukseen teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä, että hankkeen ohjausryhmänä toimii maankäyttö- ja rakennetyöryhmä ja että kustannukset katetaan kustannuspaikalta /AKO. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Sente, Mara seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 20/59

21 10 RAKENNEMALLITYÖN ESITTELY Seutujohtaja Nurminen Rakennemallityöstä ovat valmistuneet kolme vaihtoehtoista rakennemalliehdotusta, joita on esitelty kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle Hankkeen työohjelman mukaisesti rakennemallityötä esitellään myös jäsenkuntien kunnallisvaltuutetuille seutufoorumissa ja jäsenkuntien kunnallishallituksille tai valtuustoille talvella Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä on pitänyt tärkeänä kolmen valmistuneen vaihtoehdon esittelyä jäsenkuntien luottamushenkilöille ennen tavoitteellisen rakennemallin päälinjausten määrittelyä. Kuntayhtymä järjestää 6.3 seutufoorumin, jonka aiheena on rakennemallityön vaihtoehdot. Tämän jatkona on suositeltavaa käsitellä vaihtoehdot kussakin kunnassa. Kuntakohtaiset käsittelyt tavoittavat suuremman joukon luottamushenkilöitä ja mahdollistavat myös keskustelun ja kommentoinnin rakennemalleista. Tarkoituksena on edistää sitoutumista ja varmistaa rakennemallin toteuttamisen edellytyksiä jo tässä vaiheessa. Kukin kunta vastaa esittelyn toteuttamisesta pääsääntöisesti itse joulukuussa valmistuneen kuvamateriaalin pohjalta. Asiantuntija-apua saa tarvittaessa seututoimistosta. Tavoitteellisen rakennemallin päälinjaukset ovat poliittisesti päätettäviä asioita. Päälinjauksia valmistellaan maaliskuussa Kunnissa tulee varautua keväällä siis toisenkin kerran rakennemallityön käsittelyyn. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä seutufooruminen ajankohdan klo ja vahvistaa rakennemallityön esittelyajankohdat jäsenkunnissa seuraavasti: Tampere: valtuustoseminaari 2.2., kunnallisvaltuutetut ja kh:n suunnittelujaosto 3.3. Kangasala: 9.3. valtuuston kokouksen jälkeen Lempäälä: tai Nokia: Orivesi. Pirkkala: Vesilahti: 21/59

22 Ylöjärvi Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä seutufooruminen ajankohdan klo ja vahvistaa rakennemallityön esittelyajankohdat jäsenkunnissa seuraavasti: Tampere: valtuustoseminaari 2.2. ja kunnallisvaltuutetut sekä kh:n suunnittelujaosto 3.3. Kangasala: 9.3. valtuuston kokouksen jälkeen Lempäälä: tai Nokia: Orivesi. Pirkkala: Vesilahti: Ylöjärvi Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 22/59

23 11 ELINKEINOJEN JA OSAAMISEN TYÖRYHMÄN LAKKAUTTAMINEN SEKÄ ELIN- KEINOYHTIÖN JA KUNTAYHTYMÄN TYÖNJAKO Seutujohtaja Nurminen Elinkeinojen ja osaamisen työryhmän lakkauttaminen Seutuhallitus nimesi elinkeinot ja osaamistyöryhmän kokouksessaan (125 ) Päätöksen mukaan työryhmän tehtävänä on edistää kilpailukykyisen toimintaympäristön ja yrityslähtöisen elinkeinopolitiikan toteuttamista sekä vastata seuraavien hankkeiden valmistelusta: seudun elinkeinostrategia, elinkeinopalvelujen toimintamallin uudistaminen, hyvinvointiklusterin kehittäminen yhdessä hyvinvointipalvelutyöryhmän kanssa. Työryhmän tulee lisäksi ohjata osaamiskeskusohjelman toteutusta sekä liike-elämä- korkeakouluhallinto yhteistyön syventämistä. Seutuhallitus nimitti kokouksessaan elinkeinojen ja osaamisen työryhmän jäseniksi: Tampere: Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, pj. Asko Koskinen, johtaja Lasse Paananen, kehityspäällikkö Kari Löytty, teollisuusasiamies Pirkkala: Erkki Korkala, elinkeinojohtaja Kangasala: Erkki Ottela, kehittämispäällikkö Lempäälä: Markku Sipilä, elinkeinojohtaja, vpj. Nokia: Henry Moisio, elinkeinopäällikkö Vesilahti: Markku Männikkö, maaseutuasiamies Ylöjärvi: Ari Tuulentie, Ylöjärven yrityspalvelun toimitusjohtaja alkaen työryhmän puheenjohtajana on toiminut Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Kari Kankaala. Lisäksi työryhmän kokoonpanoon on lisätty mm. Oriveden kaupungin ja henkilöstön edustajat. Elinkeino- ja osaamistyöryhmä on käsitellyt mm. seuraavia asioita: - seudullinen toimitilaselvitys - seudullinen yritysrekisteri - OSKEn ohjaus- ja sopimusmalli kaudella Luovien alojen yritysten kehittämisohjelma LUKE - Tampereen kaupunkiseudun EU-yhteystoiminta - Pirkanmaan innovaatiostrategia - maaseutuhallinnon järjestäminen seutukunnassa - Kantri ry ja maaseudun yritysten rahoitus - EU:n rakennerahastokausi energiaoske - alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO - hyvinvointiklusterin kehittäminen - kaupan kehittyminen Tampereen seudulla 23/59

24 - Tampere Business Region TBR Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö on aloittanut toimintansa Yhtiön keskeiset liiketoiminta-alueet ovat liiketoimintasuunnitelman mukaan elinkeinoelämän kehittäminen ja seudun markkinointi. Yhtiön organisaatio muodostuu yhtiökokouksesta, hallituksesta, neuvoa-antavasta elimestä ja toimitusjohtajasta. Kunnat ovat nimenneet hallituksen kuntien elinkeinopolitiikasta vastaavia ylimpiä virkamiehiä. Yhtiö muodostaa itselleen tarvittaessa neuvottelukunnan eri sidosryhmien edustajista. Elinkeinojohtajien työskentely siirtyy seutukuntayhtymästä elinkeinoyhtiöön ja tapahtuu jatkossa yhtiön neuvoa-antavan elimen kautta. Tämän seurauksena ekos-työryhmän toiminta voidaan lakkauttaa seutukuntayhtymässä. Seutukuntayhtymän ja elinkeinoyhtiö työnjako Yhtiön toiminnan suhde jäsenkuntien omaan toimintaan on määritelty liiketoimintasuunnitelmassa, mutta vielä on määrittelemättä yhtiön toiminnan suhde Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymään. Tavoitteena on ennaltaehkäistä tarpeeton päällekkäinen toiminta selkeällä työnjaolla. Elinkeinopoliittisia toteutusvastuita tarkistetaan tarvittaessa vielä yhtiön toiminnan aloittamisen jälkeen. Työnjaon määrittelyn lähtökohtana on, että elinkeinoasioihin liittyvä seudullinen, operatiivinen kuntayhteistyö tapahtuu jatkossa seudullisen elinkeinoyhtiön kautta yhtiön liiketoimintasuunnitelman sisällön mukaan. Seudullisen elinkeinopolitiikan strateginen ja poliittinen ohjaus ja tavoitteenasettelu toteutetaan seutuhallituksen hyväksymän seutustrategian kautta. Työnjaossa kuntayhtymällä on päävastuu hyvinvointipalvelujen ja maankäytön kuntayhteistyöstä, mitkä ovat myös PARAS-hankkeen sisältönä. Hyvinvointipalvelut muodostuvat sekä kuntien omista palveluista että kuntien ostamasta tai tilaamista palveluista. Kuntayhtymän asiantuntijatyöryhmät määrittelevät kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen hankinta- ja tilaajapolitiikkaa, ja näin vastaavat hyvinvoinnin palvelumarkkinoiden kehittämisestä. Maankäytön kuntayhteistyö sisältää maankäytön, asumisen ja liikenteen ja yhteensovittamisen jäsenkuntien kesken. Lisäksi kuntayhtymä vastaa AKO ja mahdollisen KOKO-ohjelman hallinnoinnista 24/59

25 Työnjakoon liittyy perusajatuksena aktiivinen yhteydenpito, tiedon vaihto ja vaikuttaminen toimijoiden välillä. Tämä varmistetaan kuntajohtajakokouksen ja yhtiön hallituksen jäsenten kautta sekä kutsumalla tarvittaessa toimijoita yhteisiin foorumeihin sekä hanke- ja työryhmiin. Erityisesti varmistetaan kytkentä maankäytön rakennemallin suunnittelussa ja toteutuksessa. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että elinkeino- ja osaamistyöryhmän työskentely lakkaa ja hyväksyä seutukuntayhtymän ja elinkeinoyhtiön työnjaon yllä esitettävien periaatteiden mukaan. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että elinkeino- ja osaamistyöryhmän työskentely lakkaa ja hyväksyä seutukuntayhtymän ja elinkeinoyhtiön työnjaon yllä esitettävien periaatteiden mukaan. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. EKOS, elinkeinoyhtiö seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 25/59

26 12 KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN KOKOONPANO Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus on nimittänyt ensimmäisen kuntajohtajakokouksen (ent. työvaliokunta) kokouksessaan seuraavasti: Koivisto Risto, Pirkkalan kunnanjohtaja Mäkelä Jukka, Kangasalan kunnanjohtaja Paloniemi Erkki, Vesilahden kunnanjohtaja Rahikkala Markku, Nokian kaupunginjohtaja Rantanen Jarmo, Tampereen kaupunginjohtaja Yli-Rajala Juha, Tampereen kaupunki / johtaja Sivunen Pentti, Ylöjärven kaupunginjohtaja Viitasaari Olli, Lempäälän kunnanjohtaja Kuntajohtajakokouksen kokoonpanoa on myöhemmin muutettu ja vuoden 2008 aikana kokoonpano on ollut: Juha Yli-Rajala, johtaja,tampereen kaupunki, pj Lasse Eskonen, johtaja, Tampereen kaupunki Esa Kotilahti, johtaja, Tampereen kaupunki Reija Linnamaa, vs. strategiapäällikkö, Tampereen kaupunki Jukka Mäkelä, kunnanjohtaja, Kangasalan kunta Olli Viitasaari, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta Markku Rahikkala, kaupunginjohtaja, Nokian kaupunki, vpj Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja, Oriveden kaupunki Risto Koivisto, kunnanjohtaja, Pirkkalan kunta Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Vesilahden kunta Pentti Sivunen, kaupunginjohtaja, Ylöjärven kaupunki Kuntajohtajakokouksen varahenkilöt jäsenkunnat ovat päättäneet itse. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan todeta kuntajohtajakokouksen kokoonpanon alkaen seuraavasti: Juha Yli-Rajala, johtaja,tampereen kaupunki, pj Lasse Eskonen, johtaja, Tampereen kaupunki Kari Kankaala, johtaja, Tampereen kaupunki Reija Linnamaa, strategiapäällikkö, Tampereen kaupunki Jukka Mäkelä, kunnanjohtaja, Kangasalan kunta Olli Viitasaari, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta 26/59

27 Markku Rahikkala, kaupunginjohtaja, Nokian kaupunki, vpj Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja, Oriveden kaupunki Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Vesilahden kunta Pentti Sivunen, kaupunginjohtaja, Ylöjärven kaupunki ja että Pirkkalan kunnan edustajana on kunnan itse päättämä edustaja, että varajäsenet päättää kukin jäsenkunta itse ja että seutuhallituksen puheenjohtajalla on kuntajohtajakokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää todeta kuntajohtajakokouksen kokoonpanon alkaen seuraavasti: Juha Yli-Rajala, johtaja,tampereen kaupunki, pj Lasse Eskonen, johtaja, Tampereen kaupunki Kari Kankaala, johtaja, Tampereen kaupunki Reija Linnamaa, vs. strategiapäällikkö, Tampereen kaupunki Jukka Mäkelä, kunnanjohtaja, Kangasalan kunta Olli Viitasaari, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta Markku Rahikkala, kaupunginjohtaja, Nokian kaupunki, vpj Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja, Oriveden kaupunki Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Vesilahden kunta Pentti Sivunen, kaupunginjohtaja, Ylöjärven kaupunki ja että Pirkkalan kunnan edustajana on kunnan itse päättämä edustaja, että varajäsenet päättää kukin jäsenkunta itse ja että seutuhallituksen puheenjohtajalla on kuntajohtajakokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. KJK:n jäsenet, jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 27/59

28 13 KUNTAYHTYMÄN ASIANTUNTIJATYÖRYHMIEN KOKOONPANOT Seutusihteeri Pohjonen Seutuhallitus nimitti kuntayhtymän asiantuntijatyöryhmät jäsenkuntien johtavista viranhaltioista ja päätti työryhmien tehtävät kokouksessaan seuraavasti: Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä: Tampere: Risto Laaksonen, tilaajapäällikkö, pj. Jyrki Laiho, kaavoitusjohtaja Ritva Kangasniemi, yleiskaava-arkkitehti Reijo Väliharju, vt kaupungininsinööri Mika Periviita, joukkoliikennepäällikkö Mikko Järvi, projektiarkkitehti Pirkkala: Pekka Harstila, kaavoitusarkkitehti, vpj. Kangasala: Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti Lempäälä: Tuomo Penttilä, kaavoitusinsinööri Nokia: Asko Riihimäki, kaupunginarkkitehti Vesilahti: Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja Ylöjärvi: Seppo Reiskanen, kaavoitusinsinööri Maankäyttö- ja rakennetyöryhmän tehtävänä on vahvistaa maankäytön seudullista ohjausta ja vastata seuraavien hankkeiden valmistelusta: Paras-hankkeen mukainen yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen osalta, kaupunkiseudun rakennemallityö, kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma ja asuntopoliittinen ohjelma. Hyvinvointipalvelujen työryhmä: Tampere: Erkki Lehtomäki, tilaajapäällikkö, pj. Päivi Sillanaukee, johtaja Asko Koskinen, johtaja Taru Kuosmanen, tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta, tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö Heikki Lätti, sosiaalityön johtaja Jorma Lehtisaari, kehityspäällikkö Markku Lahtinen, rehtori Leena Viitasaari, päivähoidon johtaja Jorma Suonio, lukiotoimen johtaja, rehtori Ismo Kallonen, hallintopäällikkö Pirkkala: Anssi Koski, talousjohtaja perusturvajohtaja Kangasala: Raija Harju, perusturvajohtaja Leena Pajukoski, sivistystoimenjohtaja Lempäälä: Raimo Nieminen, sos.- ja terv.toimenjohtaja Nina Lehtinen, sivistystoimen johtaja Nokia: Matti Sivonen, koulutoimenjohtaja 28/59

29 Vesilahti: Ylöjärvi: Tarja Marjamäki, perusturvajohtaja Pirkko Partanen, sos.- ja terv.toimenjohtaja Tapani Pietilä, sivistystoimenjohtaja Kari Virta, perusturvajohtaja, vpj. Matti Hursti, sivistystoimen johtaja Hyvinvointipalvelujen työryhmän tehtävänä on tiivistää kuntien yhteistyötä sosiaali-, terveys-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen tuottamisessa, hankkimisessa ja kehittämisessä. Työryhmä vastaa mm. seuraavien hankkeiden valmistelusta: Parashankkeen yhteistyösuunnitelma hyvinvointipalvelujen osalta, seudun palvelustrategian laadinta sekä hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan kehittäminen. Lisäksi työryhmä esittää tarpeellisten alatyöryhmien nimeämistä ja esittää yhteistyön tiivistämisen lähiajan kärkialueet. Teknisten palvelujen työryhmä: Tampere: Ilkka Ojala, toimitusjohtaja, pj. Reijo Kuivamäki, toimitusjohtaja Kaisu Anttonen, ympäristöpäällikkö Kalevi Lammi, rakennustarkastaja Petri Kujala, puistopäällikkö Wille Siuko, katu- ja vihertuotannon vt. johtaja Pirkkala: Reijo Leinonen, tekninen johtaja Kangasala: Paavo Nikkanen, tekninen johtaja, vpj. Lempäälä: Petteri Katajisto, tekninen johtaja Nokia: Simo Latva, kaupungininsinööri Vesilahti: Tapio Kauppila, kunnaninsinööri Ylöjärvi: Seppo Heljo, tekninen johtaja Teknisten palvelujen työryhmän tehtävänä on lisätä yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen järjestämisessä ja ko. toimialan viranomaispalvelujen tuottamisessa sekä valmistella niitä koskeva yhteistyösuunnitelma ja hanke-esitykset sekä osallistua Paras-hankkeen mukaisen yhteistyösuunnitelman laadintaan. SeutuIT työryhmä: Tampere: Teppo Sulonen, tietohallintojohtaja, pj. Jorma Lehtisaari, kehityspäällikkö Kari Pessi, toimitusjohtaja, TIO Pirkkala: Elias Kärki, kehitysjohtaja, Kangasala: Hannu Sippola, atk-päällikkö Lempäälä: Kari Auvinen, talousjohtaja Nokia: Pasi Virtanen, talousjohtaja, vpj. Vesilahti: Minna Hutko-Peltoniemi, hallintojohtaja Ylöjärvi: Pirkko Tahlo, talousjohtaja SeutuIT työryhmän tehtävänä on edistää kuntien tietojärjestelmien yhteen toimivuutta, sähköisiä asiointitapoja ja uudenlaisia palveluratkaisuja ja tähän liittyen vastata seudullisen tietohallintostrategian valmistelusta ja verkkopalvelujen tarjonnan lisäämisestä. 29/59

30 Elinkeinojen ja osaamisen työryhmä: Tampere: Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, pj. Asko Koskinen, johtaja Lasse Paananen, kehityspäällikkö Kari Löytty, teollisuusasiamies Pirkkala: Erkki Korkala, elinkeinojohtaja Kangasala: Erkki Ottela, kehittämispäällikkö Lempäälä: Markku Sipilä, elinkeinojohtaja, vpj. Nokia: Henry Moisio, elinkeinopäällikkö Vesilahti: Markku Männikkö, maaseutuasiamies Ylöjärvi: Ari Tuulentie, Ylöjärven yrityspalvelun toimitusjohtaja Työryhmän tehtävänä on edistää kilpailukykyisen toimintaympäristön ja yrityslähtöisen elinkeinopolitiikan toteuttamista sekä vastata seuraavien hankkeiden valmistelusta: seudun elinkeinostrategia, elinkeinopalvelujen toimintamallin uudistaminen, hyvinvointiklusterin kehittäminen yhdessä hyvinvointipalvelutyöryhmän kanssa. Työryhmän tulee lisäksi ohjata osaamiskeskusohjelman toteutusta sekä liikeelämä- korkeakoulu-hallinto yhteistyön syventämistä. Kokouksessaan seutuhallitus nimesi viestintäverkostoon: Kangasala: Marja Mielonen Nokia: Tetti Tuhkio Lempäälä: Riitta Valkeejärvi Pirkkala: Kati Selkämaa Tampere: Heikki Näreikkö, pj. Vesilahti: Elina Ojala Ylöjärvi: Matti Peltomäki, vpj. Viestintäverkoston tehtävänä on kuntayhtymän viestintäperiaatteiden mukaisesti edistää seutuasioiden tunnettavuutta ja viestintää jäsenkunnissa. Seutuhallitus on nimennyt em. pysyvien työryhmien lisäksi useita määräaikaisia hanketyöryhmiä käynnistäessään seudullisia kehittämishankkeita. Myöhemmin seutuhallitus on kokouksessaan päättänyt lakkauttaa seutuit-työryhmän. Seudullisen elinkeinoyhtiön aloitettua toimintansa on elinkeinojen ja osaamisen työryhmän toiminta päätetty lakkauttaa alkaen. Alkuperäisten työryhmien kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia uusien viranhaltijoiden nimitysten myötä. Työryhmiä on myös täydennetty henkilöstön edustajilla ja Oriveden edustajilla vuoden 2008 alusta. Lisäksi työryhmät ovat nimenneet valmistelutyön jakamiseksi alatyöryhmiä seuraavasti: Alatyöryhmien ajantasaiset jäsentiedot löytyvät kuntayhtymän internet-sivuilta. 30/59

31 Hyvinvointipalvelujen työryhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmä, Seutusivistystyöryhmä ja Päivähoidon työryhmä Teknisten palvelujen työryhmä: Vesihuollon työryhmä, Tilahallinnon työryhmä, Rakennusvalvonnan työryhmä, Ympäristöpalveluiden työryhmä, Yhdyskuntateknisten palvelujen työryhmä ja Seutukunnan koordinaatti- ja korkeusryhmä. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan nimetä maankäyttö- ja rakennetyöryhmään : Tampere: Risto Laaksonen, tilaajapäällikkö, pj., Jyrki Laiho, kaavoitusjohtaja, Ritva Kangasniemi, yleiskaava-arkkitehti, Reijo Väliharju, vt. kaupungininsinööri, Mika Periviita, joukkoliikennepäällikkö, Mikko Järvi, projektiarkkitehti, Kaisu Anttonen, ympäristöpäällikkö (rakennemalli), Pirkkala: Mari Hietamäki, kaavoitusjohtaja, Orivesi: Päivi Valkama, maankäyttöinsinööri, Kangasala: Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti, vpj., Lempäälä: Tuomo Penttilä, kaavoitusinsinööri, Nokia: Asko Riihimäki, kaupunginarkkitehti, Vesilahti: Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Ylöjärvi: Seppo Reiskanen, kaavoitusinsinööri, Seudun elinkeinoyhtiö: Ari Tuulentie, toimitusjohtaja (rakennemalli), Pirkanmaan liitto: Pekka Harstila, ma. maakuntakaavoitusjohtaja, Henkilöstön edustajat: Kari Niemelä ja Raimo Kouhia ja että maankäyttö- ja rakennetyöryhmän tehtävänä on vahvistaa maankäytön seudullista ohjausta ja vastata kaupunkiseudun rakennemallin, kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja asuntopoliittisen ohjelman ja näiden hankkeiden toteuttamisohjelmien ja aiesopimusten valmistelusta. Maankäyttö- ja rakennetyöryhmän tehtävänä on seurata ja tukea rakennemallin, liikennejärjestelmän ja asuntopoliittisen ohjelman toteutumista Paras- 31/59

32 yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti, nimetä hyvinvointipalvelujen työryhmään : Tampere: Erkki Lehtomäki, tilaajapäällikkö, pj., Taru Kuosmanen, tilaajapäällikkö, Eeva Päivärinta, tilaajapäällikkö, Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, Tuula Martikainen, tilaajapäällikkö, Kari Hakari, hyvinvointipalvelujen kehitysjohtaja (va.), Kangasala: Raija Harju, sosiaali- ja terveysjohtaja, Leena Pajukoski, sivistystoimenjohtaja, Lempäälä: Raimo Nieminen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, Nina Lehtinen, sivistystoimen johtaja, Nokia: Erkkilä Tuomas, koulutoimenjohtaja, Tarja Marjamäki, perusturvajohtaja, Orivesi: Sari Mäkinen, ylilääkäri, Simo Sinervo, sivistystoimen johtaja, lukion rehtori, Pirkkala: Markku Valkamo, sivistystoimenjohtaja, Oskari Auvinen, perusturvajohtaja, Vesilahti: Pirkko Partanen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, Ylöjärvi: Tapani Pietilä, sivistystoimenjohtaja, Kari Virta, perusturvajohtaja, vpj., Matti Hursti, sivistystoimen johtaja, Henkilöstön edustajat: Esa Kanerva ja Anne Lehtinen ja että hyvinvointipalvelujen työryhmä koordinoi osaltaan seudun päivähoidon, sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistyspalvelujen työryhmissä tehtävää seudullista hyvinvointipalvelujen kehittämistyötä Paras-yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti. Alatyöryhmien tehtävänä on tiivistää kuntien yhteistyötä ja kehittää uudenlaisia seudullisia palvelukonsepteja sosiaali-, terveys-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisessa, hankkimisessa ja kehittämisessä, nimetä teknisten palvelujen työryhmään : Tampere: Ilkka Ojala, toimitusjohtaja, pj., Pekka Pesonen, toimitusjohtaja, Kalevi Lammi, rakennustarkastaja, Harri Willberg, ympäristösihteeri, Sakari Suominen, toimitusjohtaja, Kangasala: Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Lempäälä: Jaakko Hupanen, tekninen johtaja, Nokia: Simo Latva, kaupungininsinööri, vpj., Orivesi: Pekka Leskinen, tekninen johtaja, Pirkkala: Reijo Leinonen, tekninen johtaja, Vesilahti: Tapio Kauppila, kunnaninsinööri, Ylöjärvi: Seppo Heljo, tekninen johtaja, Henkilöstön edustajat: 32/59

33 Pentti Ilonen ja Raimo Tuohisaari ja että teknisten palvelujen työryhmän tehtävänä on lisätä yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen järjestämisessä ja ko. toimialan viranomaispalvelujen tuottamisessa Paras-yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti. nimetä viestintäverkostoon : Tampere: Heikki Näreikkö, tiedotuspäällikkö pj., Kangasala: Marja Mielonen, johdon sihteeri, Nokia: Tetti Tuhkio, tiedottaja, vs. Tarja Luukko asti, Lempäälä: Riitta Valkeejärvi, hallintopäällikkö, Orivesi: Timo Toivonen, hallintojohtaja, Pirkkala: Kati Selkämaa, johdon sihteeri, Vesilahti: Anneli Sirento, kanslisti, Ylöjärvi: Matti Peltomäki, kaupunginsihteeri, vpj. ja että viestintäverkoston tehtävänä on kuntayhtymän viestintäperiaatteiden mukaisesti edistää seutuasioiden tunnettavuutta ja viestintää jäsenkunnissa sekä että työryhmät voivat itse nimetä alatyöryhmien jäseniä, että nimettyjen alatyöryhmien puheenjohtajat kutsutaan päätyöryhmän kokouksiin, että työryhmät voivat kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä, että kuntien vastaavien viranhaltijoiden vaihtuessa uusi viranhaltija kutsutaan työryhmän jäseneksi työryhmän toimesta ja että työryhmien kokoonpano ja tehtävän kuvaukset tarkistetaan seutuhallituksessa kerran valtuustokaudessa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää nimetä maankäyttö- ja rakennetyöryhmään : Tampere: Risto Laaksonen, tilaajapäällikkö, pj., Jyrki Laiho, kaavoitusjohtaja, Ritva Kangasniemi, yleiskaava-arkkitehti, Reijo Väliharju, vt. kaupungininsinööri, Mika Periviita, joukkoliikennepäällikkö, Mikko Järvi, projektiarkkitehti, Kaisu Anttonen, ympäristöpäällikkö (rakennemalli), Pirkkala: Mari Hietamäki, kaavoitusjohtaja, 33/59

34 Orivesi: Päivi Valkama, maankäyttöinsinööri, Kangasala: Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti, vpj., Lempäälä: Tuomo Penttilä, kaavoitusinsinööri, Nokia: Asko Riihimäki, kaupunginarkkitehti, Vesilahti: Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Ylöjärvi: Seppo Reiskanen, kaavoitusinsinööri, Seudun elinkeinoyhtiö: Ari Tuulentie, toimitusjohtaja (rakennemalli), Pirkanmaan liitto: Pekka Harstila, ma. maakuntakaavoitusjohtaja, Henkilöstön edustajat: Kari Niemelä ja Raimo Kouhia ja että maankäyttö- ja rakennetyöryhmän tehtävänä on vahvistaa maankäytön seudullista ohjausta ja vastata kaupunkiseudun rakennemallin, kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja asuntopoliittisen ohjelman ja näiden hankkeiden toteuttamisohjelmien ja aiesopimusten valmistelusta. Maankäyttö- ja rakennetyöryhmän tehtävänä on seurata ja tukea rakennemallin, liikennejärjestelmän ja asuntopoliittisen ohjelman toteutumista Parasyhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti, nimetä hyvinvointipalvelujen työryhmään : Tampere: Erkki Lehtomäki, tilaajapäällikkö, pj., Taru Kuosmanen, tilaajapäällikkö, Eeva Päivärinta, tilaajapäällikkö, Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, Tuula Martikainen, tilaajapäällikkö, Kari Hakari, hyvinvointipalvelujen kehitysjohtaja (va.), Kangasala: Raija Harju, sosiaali- ja terveysjohtaja, Leena Pajukoski, sivistystoimenjohtaja, Lempäälä: Raimo Nieminen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, Nina Lehtinen, sivistystoimen johtaja, Nokia: Erkkilä Tuomas, koulutoimenjohtaja, Tarja Marjamäki, perusturvajohtaja, Orivesi: Sari Mäkinen, ylilääkäri, Simo Sinervo, sivistystoimen johtaja, lukion rehtori, Pirkkala: Markku Valkamo, sivistystoimenjohtaja, Oskari Auvinen, perusturvajohtaja, Vesilahti: Pirkko Partanen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, Ylöjärvi: Tapani Pietilä, sivistystoimenjohtaja, Kari Virta, perusturvajohtaja, vpj., Matti Hursti, sivistystoimen johtaja, Henkilöstön edustajat: Esa Kanerva ja Anne Lehtinen ja että hyvinvointipalvelujen työryhmä koordinoi osaltaan seudun päivähoidon, sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistyspalvelujen työryhmissä tehtävää seudullista hyvinvointipalvelujen kehittämistyötä Pa- 34/59

35 ras-yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti. Alatyöryhmien tehtävänä on tiivistää kuntien yhteistyötä ja kehittää uudenlaisia seudullisia palvelukonsepteja sosiaali-, terveys-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisessa, hankkimisessa ja kehittämisessä, nimetä teknisten palvelujen työryhmään : Tampere: Ilkka Ojala, toimitusjohtaja, pj., Pekka Pesonen, toimitusjohtaja, Kalevi Lammi, rakennustarkastaja, Harri Willberg, ympäristösihteeri, Sakari Suominen, toimitusjohtaja, Kangasala: Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Lempäälä: Jaakko Hupanen, tekninen johtaja, Nokia: Simo Latva, kaupungininsinööri, vpj., Orivesi: Pekka Leskinen, tekninen johtaja, Pirkkala: Reijo Leinonen, tekninen johtaja, Vesilahti: Tapio Kauppila, kunnaninsinööri, Ylöjärvi: Seppo Heljo, tekninen johtaja, Henkilöstön edustajat: Pentti Ilonen ja Raimo Tuohisaari ja että teknisten palvelujen työryhmän tehtävänä on lisätä yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen järjestämisessä ja ko. toimialan viranomaispalvelujen tuottamisessa Paras-yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti. nimetä viestintäverkostoon : Tampere: Heikki Näreikkö, tiedotuspäällikkö pj., Kangasala: Marja Mielonen, johdon sihteeri, Nokia: Tetti Tuhkio, tiedottaja, vs. Tarja Luukko asti, Lempäälä: Riitta Valkeejärvi, hallintopäällikkö, Orivesi: Timo Toivonen, hallintojohtaja, Pirkkala: Kati Selkämaa, johdon sihteeri, Vesilahti: Anneli Sirento, kanslisti, Ylöjärvi: Matti Peltomäki, kaupunginsihteeri, vpj. ja että viestintäverkoston tehtävänä on kuntayhtymän viestintäperiaatteiden mukaisesti edistää seutuasioiden tunnettavuutta ja viestintää jäsenkunnissa sekä että työryhmät voivat itse nimetä alatyöryhmien jäseniä, että nimettyjen alatyöryhmien puheenjohtajat kutsutaan päätyöryhmän kokouksiin, että työryhmät voivat kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä, että kuntien vastaavien viranhaltijoiden vaihtuessa uusi viranhaltija kutsutaan työryhmän jäseneksi työryhmän toimesta ja 35/59

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot