TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus pöytäkirja 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus pöytäkirja 1/2009 28.1.2009"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: jäsenet: Nieminen Timo P., pj. Nurminen Raija, vpj. Arvela Ari Järvinen Jussi Kesseli Rauno Koskinen Riitta Lehtonen Pekka Roivainen Irene, Salmi Pekka Söderström Päivi Tainio Hanna 1-7 Talasmäki Kari 1-21 Virtanen Sirkkaliisa varajäsenet Vikman Sofia Kilpikari Päivi Halme Esko Kahelin Reijo Ahonen Jussi-Pekka Saarteinen Saara Santala-Köykkä Riitta Parviainen Olli-Poika Jehkonen Antti Kopola Hannu Kivistö Anneli Rissanen Helena Heikkilä Jari Muut osallistujat: Yli-Rajala Juha Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Heinävä Auli 7 Räikkönen Hannele 8 kuntajohtajakokouksen edustaja esittelijä sihteeri seutuarkkitehti EU-yhteysjohtaja Käsitellyt asiat :t 1-26 Allekirjoitukset Timo P. Nieminen Juhani Pohjonen 1/59

2 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2009 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Ari Arvela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2009 Todistaa Juhani Pohjonen 2/59

3 Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 5 SEUTUHALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA KOKOUSMENETTELY 8 6 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUSPALKKIOT, VUOSIPALKKIOT SEKÄ ANSIOMENETYS- JA KULUKORVAUKSET 11 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YHDYSKUNTASUUNNITTELUN HANKKEET, PEREHDYTYSTEEMA MAANKÄYTÖN, LIIKENTEEN JA ASUMISEN SUUNNITTELUUN KAUPUNKISEUDULLA 15 8 EU-YHTEYSTOIMISTON TOIMINNAN RAPORTOINTI VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLIN SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY (KASVU-TALKOOT) RAKENNEMALLITYÖN ESITTELY ELINKEINOJEN JA OSAAMISEN TYÖRYHMÄN LAKKAUTTAMINEN SEKÄ ELINKEINOYHTIÖN JA KUNTAYHTYMÄN TYÖNJAKO KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN KOKOONPANO KUNTAYHTYMÄN ASIANTUNTIJATYÖRYHMIEN KOKOONPANOT ALUEKEHITYSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄNKUVAN MUUTTAMINEN SEUTUKOORDINAATTORI TUUKKA SALKOAHON TEHTÄVÄKOHTAISEN PERUSPALKAN TARKISTAMINEN UUDEN SEUTUHALLITUKSEN PEREHDYTYS SEUTUYHTEISTYÖHÖN JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA LUOVIEN ALOJEN YRITYSTEN KEHITTÄMISOHJELMAN (LUKE) RAHOITUS VUODELLE TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (TASE2025) PÄIVITYS, RAHOITUSHAKEMUS VUODELLE ALUEELLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON HANKKEEN LOPPURAPORTTI JA MAKSATUSHAKEMUS SEUTUFOORUMI OAJ:N ALUEVERKOSTON KIRJE SEURAAVAT KOKOUKSET SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 59 3/59

4 1 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Puheenjohtaja Nieminen avasi kokouksen klo /59

5 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Seutuhallitus Puheenjohtaja Nieminen: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 5/59

6 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Hallintosääntö 35 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää, että kokouksissa valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi yksi seutuhallituksen jäsen aakkosjärjestyksessä vaihtuvassa vuorossa, että pöytäkirja tarkastetaan viimeistään seuraavan seutuhallituksen kokouksen yhteydessä, että pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän toimistolla tarkastuspäivästä alkaen ja että asianmukaisesti tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ari Arvela. Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 6/59

7 4 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntajohtajakokous Muistio on liitteenä. Seutukirje 1/2009. Kirje on liitteenä. Seudullisen elinkeinoyhtiön käynnistyminen Seutujohtajan lisäselostus kokouksessa. Päätösehdotus. Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan selostuksen tiedoksi annettavista asioista. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 7/59

8 5 SEUTUHALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN JA KOKOUSMENETTELY Seutusihteeri Pohjonen Yhtymäkokous päätti että seutuhallitukseen valitaan toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi ja kullekin heistä henkilökohtaiseksi varajäseneksi: jäsen Timo P. Nieminen, Tampere, kok Raija Nurminen, Nokia, sdp Jussi Järvinen, Orivesi, sdp Hanna Tainio, Tampere, sdp Pekka Salmi, Tampere, sdp Päivi Söderström, Lempäälä, kok Pekka Lehtonen, Kangasala, kok Riitta Koskinen, Tampere, kok Ari Arvela, Vesilahti, kesk Sirkka-Liisa Virtanen, Tampere, vas Rauno Kesseli, Ylöjärvi, vas Irene Roivainen, Tampere, vihr Kari Talasmäki, Pirkkala, vihr varajäsen Sofia Vikman, Tampere, kok Päivi Kilpikari, Nokia, kok Reijo Kahelin, Orivesi, vas Anneli Kivistö, Tampere, sdp Antti Jehkonen, Tampere, sdp Hannu Kopola, Lempäälä, kesk Riitta Santala-Köykkä, Kangasala, vihr Saara Saarteinen, Tampere, kok Esko Halme, Vesilahti, kok Jari Heikkilä, Tampere, vas Jussi-Pekka Ahonen, Ylöjärvi, sdp Olli-Poika Parviainen, Tampere, vihr Helena Rissanen, Pirkkala, sdp, että puheenjohtajaksi nimetään Timo P. Nieminen ja että varapuheenjohtajaksi nimetään Raija Nurminen. Kokousmenettelystä annetaan tarkemmat määräykset hallintosäännössä. Hallintosäännön 25 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Hallintosäännön 32 :n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Seutujohtajan ollessa estyneenä esittelijänä toimii seutusihteeri tai muu seutuhallituksen nimeämä henkilö. Hallintosäännön 35 :n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. 8/59

9 Kuntajohtajakokoukselle (KJK) ja seutuhallitukselle (SH) on laadittu seuraava aikataulu vuoden 2009 kokouksille ja asioiden valmistelulle. Kuntajohtajakokous (KJK) perjantai Seutuhallituksen (SH) lista keskiviikko Seutuhallituksen (SH) kokous keskiviikko Heinäkuussa ei kokouksia Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi yhtymäkokouksen päätöksen seutuhallituksen kokoonpanosta, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, että seutuhallituksen esityslista toimitetaan seutuhallituksen jäsenille ja varajäsenille, seudun kunnallishallitusten ja valtuustojen puheenjohtajille, kuntajohtajakokouksen jäsenille ja kuntien viralliseen osoitteeseen (kirjaamo), että jakelut toteutetaan sähköisenä, että seutuhallituksen esityslistat julkaistaan myös sivuilla, että seutuhallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kuntajohtajakokouksen yhdellä edustajalla, että seutuhallituksen kokouksen esittelijänä toimii seutujohtaja Nurminen ja seutujohtajan ollessa estyneenä esittelijänä toimii seutusihteeri Pohjonen tai seutuhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen, että seutuhallituksen kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii seutusihteeri Pohjonen ja 9/59

10 hyväksyä selostuksessa mainitun valmistelu- ja kokousaikataulun vuodelle Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 10/59

11 6 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUSPALKKIOT, VUOSIPALKKIOT SEKÄ ANSIOMENE- TYS- JA KULUKORVAUKSET Seutusihteeri Pohjonen Kuntayhtymän hallintosäännössä ovat seuraavat määräykset kokouspalkkioiden, seutuhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkion ja luottamushenkilöiden kulukorvausten maksamisesta. 38 Kokouspalkkiot Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Näitä säädöksiä noudatetaan soveltuvin osin myös viranhaltijain ja työntekijöiden kokouspalkkioihin siten kuin kulloinkin voimassa olevassa KVTES:ssa määrätään. Kuntayhtymän yhtymäkokouksen, seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksista maksettavista palkkiosta ja vuosipalkkioista päättää yhtymäkokous. Muiden toimielinten kokouspalkkioista päättää seutuhallitus. Seutuhallituksen puheenjohtajalle suoritetaan osallistumisesta yhtymäkokoukseen palkkio samojen perusteiden mukaisesti kuin yhtymäkokousedustajalle. Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Jos kokous kestää yli kolme (3) tuntia, korotetaan 1 momentissa mainittuja kokouspalkkioita 50 %:lla jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli 3 tunnin on kokouksessa saapuvilla. Toimikuntien jäsenille, joilla asian laadun mukaan on huomattavan paljon valmistelu- tai muuta vastaavaa työtä toimikunnan kokousten ulkopuolella, seutuhallitus voi harkintansa mukaan määrätä palkkion. 39 Samana päivänä pidetyt kokoukset Jos samana kalenterivuorokautena pidetään useampi kuin yksi saman toimielimen kokous, katsotaan ne kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi. 11/59

12 40 Vuosipalkkiot Seutuhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle tämän hallintosäännön 38 :ssä mainitun kokouspalkkion lisäksi kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä maksettavasta vuosipalkkiosta päättää yhtymäkokous. Muiden toimielinten puheenjohtajalle sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan, työmäärään perustuvan vuosipalkkion päättää seutuhallitus. Milloin edellä tässä pykälässä mainittu luottamushenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeiseltä ajalta on varapuheenjohtajalla tai varajäsenellä oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta. 46 Ansionmenetyksen korvaus Luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lasten hoitamisesta tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin 8 tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärän päättää yhtymäkokous. Ansionmenetyskorvaus maksetaan suoraan luottamushenkilön työnantajalle, jos luottamushenkilö sitä pyytää. Saadakseen korvausta luottamushenkilöiden tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään ja luottamustoimen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Edellä tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10,00 euroa tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen määrästä. Ansiomenetyskorvausta laskettaessa kokousaikaan lasketaan yksi (1) tunti matka-aikaa kokoukseen saapumiseen ja kokouksesta poistumiseen. Yhteensä kaksi (2) tuntia/kokous. Muiden toimielinten luottamishenkilöille maksettavasta ansiomenetyskorvauksesta päättää seutuhallitus. 12/59

13 47 Palkkioiden ja korvausten maksaminen Tässä ohjeessa mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin. Palkkiot maksetaan neljännesvuosittain toimielimen sihteerin tai tehtävän antajan palkkioiden maksamista koskevan ilmoituksen perusteella. Ansionmenetyksen korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu laskun hyväksyminen. Luottamushenkilön vaatimuksen häneltä evätyn korvauksen suorittamisesta samoin kuin muut tästä säännöstä aiheutuvat tulkintaerimielisyydet ratkaisee ensiasteena seutuhallitus. 48 Muut korvaukset Luottamushenkilön samoin kuin toimielimeen kuultavaksi kutsutun asiantuntijan oikeudesta saada luottamus- tai asiantuntijatehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta sekä korvausten hakemisessa noudatettavasta menettelystä ovat soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset kuitenkin siten, että seutuhallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksista. Yhtymäkokous on päättänyt seutuhallituksen kokouspalkkioksi 132 euroa ja että seutuhallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 3000 euroa ja varapuheenjohtajalle 1500 euroa. Liitteet: - hallintosääntö, perehdytysmateriaalissa Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi hallintosäännön määräykset kokouspalkkioiden, seutuhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkion sekä luottamushenkilöiden kulukorvausten maksamisesta ja merkitä tiedoksi yhtymäkokouksen päätökset euromääräisistä kokous- ja vuosipalkkioista. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 13/59

14 Tiedoksi: Lisätietoja: seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 14/59

15 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YHDYSKUNTASUUNNITTELUN HANKKEET, PE- REHDYTYSTEEMA MAANKÄYTÖN, LIIKENTEEN JA ASUMISEN SUUNNITTELUUN KAUPUNKISEUDULLA Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat käynnistäneet yhteistyössä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnan (2007) maankäytön rakennemallityön (2008), seudullisen asuntopoliittisen ohjelman laadinnan (2008) sekä seudullisen ilmastostrategian laadinnan (2008). Hankkeet on kytketty toisiinsa yhteisen työohjelman, yhteisen tavoitteiston sekä työryhmien yhteistyöskentelyllä. Yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuutta on tuettu lisäksi hyvinvointipalvelujen palveluverkkoselvityksellä. Seutuhallitus perehdytetään hankekokonaisuuden taustoihin, tavoitteisiin ja työvaiheeseen. Liitteet: perehdytysmateriaalissa - hankkeiden yhteinen työohjelma - yhdyskuntasuunnittelun hankkeiden yhteenveto - rakennemallin tavoitteet ja vaihtoehtoiset mallit - asuntopoliittisen ohjelmatyön väliraportti - TASE2025 väliraportti Auli Heinävä saapui kokoukseen klo Irene Roivainen poistui kokouksesta klo Seutuhallitus Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi yhdyskuntasuunnittelun hankkeiden selostuksen. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , Auli Heinävä poistui kokouksesta klo /59

16 8 EU-YHTEYSTOIMISTON TOIMINNAN RAPORTOINTI VUODELTA 2008 Seutujohtaja Nurminen EU-yhteysjohtaja Hannelle Räikkönen kirjoittaa: "Tampereen kaupunkiseudun EU-toimiston toimintavuosi 2008 oli onnistunut ja sisälsi useita positiivisia tuloksia. Uusi EUyhteysjohtaja Hannele Räikkönen aloitti Brysselissä 17. syyskuuta 2007, EU-toimiston oltua ilman virallisesta vetäjää yli puoli vuotta. Syksy 2007 kului toiminnan uudelleenkäynnistämisessä. Vuoden 2008 alusta EU-yhteysjohtaja pääsi keskittymään toimiston pääasialliseen tehtävään eli Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopoliittisten toimijoiden kansainvälistymisen ja verkostoitumisen edistämiseen seudun määrittelemillä vahvuusklustereilla. Vuoden 2008 toiminta voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaalueeseen: 1) lobbaustoimenpiteet: EU-toimisto varmisti 1,5 M euron EU-tuen Tampereella heinäkuussa 2009 järjestettävälle Euroopan Nuorten Olympiafestivaalille (EYOF) ja auttoi Tampereen seudun tutkimusta osallistumaan uuden Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin toimintaan (EIT). 2) kansainvälistyminen ja verkostoituminen: EU-toimisto liittyi laajaan tutkimus- ja innovaatioverkostoon (ERRIN), jonka kautta useat seudun toimijat ovat päässeet verkostoitumaan. EU-toimisto myös edesauttoi Luova Tampere ohjelman ja seudun liittymistä kansainväliseen luovien alueiden Districts of Creativity verkostoon. Tämän lisäksi EU-toimisto edisti Luova Tampere ohjelman verkostoituista ja seudun markkinointia Open Days tapahtumassa. EUtoimisto auttoi myös seudun toimijoita EU-hankkeiden partnerihaussa. 3) informaation keräys ja tiedonvaihto: EU-toimisto seurasi aktiivisesti komission aluepoliittista Itämeri-strategiatyöstä ja informoi siitä seudun toimijoita. EU-toimisto seurasi myös aluepolitiikan kehityslinjoja yleisesti ja osallistui alueellisen koheesion vihreän kirjan kommentointiin Cities for Cohesion verkoston ja Eurocities kaupunkijärjestön kautta." EU-yhteysjohtaja Hannelle Räikkönen selostaa kokouksessa EUyhteystoimiston toimintaa vuodelta Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: 16/59

17 Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä selostuksen tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kuntajohtajakokous päätti, että jatkossa EU-yhteysjohtaja raportoi kerran vuodessa kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Seutujohtaja Nurminen EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen selostaa asiaa kokouksessa. Liitteet: - EU-yhteystoimiston toimintakertomus vuodelta Hannele Räikkönen saapui kokoukseen klo Irene Roivainen saapui kokoukseen klo Hanna Tainio poistui kokouksesta klo Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä selostuksen tiedoksi ja että jatkossa EU-yhteysjohtaja raportoi kerran vuodessa kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , Hannele Räikkönen poistui kokouksesta klo /59

18 9 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLIN SIDOSRYHMÄTYÖSKENTELY (KASVU-TALKOOT) Seutujohtaja Nurminen Tampereen kaupunkiseudun rakennemallityö 2030 on edennyt työsuunnitelman mukaan. Vuoden 2008 alussa alkanutta hankkeetta on toteutettu virkamiesten ja konsulttien yhteistyönä. Kuntajohtajat ja seutuhallitus ovat osallistuneet työn linjausten tekemiseen. Myös jäsenkuntien valtuustot ovat saaneet informaatiota rakennemallin tavoitteista ja vaihtoehtoasetelmasta. Vuoden 2008 lopussa on käynnistynyt vaihtoehtojen vaikutusten arviointi, joka tehdään virkamiesten ja konsulttien yhteistyönä. Kaupunkiseudun rakennemalli ja sen rinnakkaishankkeet - asuntopoliittinen ohjelma, liikennejärjestelmäsuunnitelma ja ilmastostrategia valmistuvat 2009 vuoden lopulla. Hankesuunnitelman mukaan niihin tullaan sisällyttämään myös toteutusta edistävä ohjelma aikatauluineen, mitoituksineen ja vastuineen. Kunnat luovat suunnitelmillaan kaupunkiseudun kehitykselle parhaimmillaan edellytyksiä. Suunnitelmien toteuttaminen ei kaikilta osin ole kuntien työtä, vaan toteutukseen tulee ottaa mukaan alueen rakentajat, kehittäjät, rahoittajat ja muut toimijat, joilla on panoksia ja intressiä kaupunkiseudun kehittämisessä. Rakennemallin toteuttamisen kannalta keskeisiä intressiryhmiä ovat esim. rakennusalan toimijat, elinkeinoelämän edunvalvojat, vähittäiskauppa, väyläviranomaiset, korkeakoulut, seudun kehittäjäyhteisöt sekä maakuntaliitto. Sidosryhmien osallistuminen tarkoituksena on kaksisuuntainen informaationvaihto: tieto seutukunnan kasvun visioista ja maankäytön suunnitelmista sidosryhmille ja toisaalta sidosryhmien näkemykset ja omat toimenpiteet tiedoksi rakennemallin valmistelijoille. Sidosryhmätyöskentely on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimusyksikön Senten kanssa. Sente on valmistellut toimijaverkon mobilisoimiseksi työsuunnitelman, joka pääsisältönä on seuraavat vaiheet: - sidosryhmäkokoonpanon muodostaminen - sidosryhmien työkokoukset rakennevaihtoehtojen ja tavoitteellisen rakennemallin arvioimiseksi ja kehittämisehdotukset - rakennemallityötä rikastuttavat ohjatut opiskelijatyöt Sidosryhmähankkeen työnimenä on Tampereen kaupunkiseudun kasvutalkoot, joka kuvaa voimien kokoamista ja laajaa omaehtoista osallistumista seudun kasvun toteuttamiseksi. Hankkeen tehtävänä on koota seudullisia voimavaroja ja toimijoita toteuttamaan yhdessä 18/59

19 kaupunkiseudun kehittämisen visiota ja kehittämismallia. Hankkeen tavoitteena on osallistaa ja sitouttaa osapuolet yhteisiin toimiin Tampereen kaupunkiseudun kasvun toteuttamiseksi, kukin omin voimavaroin ja aikatauluin, mutta yhdessä ja samaan suuntaan. Sidosryhmätyöskentelyn käynnistäminen tapahtuu helmikuussa 2009 ja työ valmistuu samanaikaisesti kaupunkiseudun rakennemallin kanssa 2009 loppuun mennessä. Sente on tarjonnut sidosryhmätyöskentelyn (Tampereen kaupunkiseudun kasvu-talkoot) toteuttamista euron hintaan. Hanke on budjetoitu kuntayhtymän 2009 talousarvioon. Asia on käsitelty maankäyttö- ja rakennetyöryhmässä, joka on omalta osaltaan päättänyt esittää, että hanke käynnistetään. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan, että käynnistetään sidosryhmähanke, jonka työnimenä on Tampereen kaupunkiseudun kasvutalkoot, hyväksyä Senten tarjouksen rakennemallityötä tukevasta sidosryhmätyöskentelystä euron (alv 0) kokonaishintaan, että seutujohtaja voi tehdä jätetyn tarjouksen perusteella tehtävään sopimukseen teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä, että hankkeen ohjausryhmänä toimii maankäyttö- ja rakennetyöryhmä ja että kustannukset katetaan kustannuspaikalta /AKO. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että käynnistetään sidosryhmähanke, jonka työnimenä on Tampereen kaupunkiseudun kasvutalkoot, hyväksyä Senten tarjouksen rakennemallityötä tukevasta sidosryhmätyöskentelystä euron (alv 0) kokonaishintaan, 19/59

20 että seutujohtaja voi tehdä jätetyn tarjouksen perusteella tehtävään sopimukseen teknisluonteisia täsmennyksiä ja täydennyksiä, että hankkeen ohjausryhmänä toimii maankäyttö- ja rakennetyöryhmä ja että kustannukset katetaan kustannuspaikalta /AKO. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. Sente, Mara seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 20/59

21 10 RAKENNEMALLITYÖN ESITTELY Seutujohtaja Nurminen Rakennemallityöstä ovat valmistuneet kolme vaihtoehtoista rakennemalliehdotusta, joita on esitelty kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle Hankkeen työohjelman mukaisesti rakennemallityötä esitellään myös jäsenkuntien kunnallisvaltuutetuille seutufoorumissa ja jäsenkuntien kunnallishallituksille tai valtuustoille talvella Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä on pitänyt tärkeänä kolmen valmistuneen vaihtoehdon esittelyä jäsenkuntien luottamushenkilöille ennen tavoitteellisen rakennemallin päälinjausten määrittelyä. Kuntayhtymä järjestää 6.3 seutufoorumin, jonka aiheena on rakennemallityön vaihtoehdot. Tämän jatkona on suositeltavaa käsitellä vaihtoehdot kussakin kunnassa. Kuntakohtaiset käsittelyt tavoittavat suuremman joukon luottamushenkilöitä ja mahdollistavat myös keskustelun ja kommentoinnin rakennemalleista. Tarkoituksena on edistää sitoutumista ja varmistaa rakennemallin toteuttamisen edellytyksiä jo tässä vaiheessa. Kukin kunta vastaa esittelyn toteuttamisesta pääsääntöisesti itse joulukuussa valmistuneen kuvamateriaalin pohjalta. Asiantuntija-apua saa tarvittaessa seututoimistosta. Tavoitteellisen rakennemallin päälinjaukset ovat poliittisesti päätettäviä asioita. Päälinjauksia valmistellaan maaliskuussa Kunnissa tulee varautua keväällä siis toisenkin kerran rakennemallityön käsittelyyn. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä seutufooruminen ajankohdan klo ja vahvistaa rakennemallityön esittelyajankohdat jäsenkunnissa seuraavasti: Tampere: valtuustoseminaari 2.2., kunnallisvaltuutetut ja kh:n suunnittelujaosto 3.3. Kangasala: 9.3. valtuuston kokouksen jälkeen Lempäälä: tai Nokia: Orivesi. Pirkkala: Vesilahti: 21/59

22 Ylöjärvi Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä seutufooruminen ajankohdan klo ja vahvistaa rakennemallityön esittelyajankohdat jäsenkunnissa seuraavasti: Tampere: valtuustoseminaari 2.2. ja kunnallisvaltuutetut sekä kh:n suunnittelujaosto 3.3. Kangasala: 9.3. valtuuston kokouksen jälkeen Lempäälä: tai Nokia: Orivesi. Pirkkala: Vesilahti: Ylöjärvi Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 22/59

23 11 ELINKEINOJEN JA OSAAMISEN TYÖRYHMÄN LAKKAUTTAMINEN SEKÄ ELIN- KEINOYHTIÖN JA KUNTAYHTYMÄN TYÖNJAKO Seutujohtaja Nurminen Elinkeinojen ja osaamisen työryhmän lakkauttaminen Seutuhallitus nimesi elinkeinot ja osaamistyöryhmän kokouksessaan (125 ) Päätöksen mukaan työryhmän tehtävänä on edistää kilpailukykyisen toimintaympäristön ja yrityslähtöisen elinkeinopolitiikan toteuttamista sekä vastata seuraavien hankkeiden valmistelusta: seudun elinkeinostrategia, elinkeinopalvelujen toimintamallin uudistaminen, hyvinvointiklusterin kehittäminen yhdessä hyvinvointipalvelutyöryhmän kanssa. Työryhmän tulee lisäksi ohjata osaamiskeskusohjelman toteutusta sekä liike-elämä- korkeakouluhallinto yhteistyön syventämistä. Seutuhallitus nimitti kokouksessaan elinkeinojen ja osaamisen työryhmän jäseniksi: Tampere: Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, pj. Asko Koskinen, johtaja Lasse Paananen, kehityspäällikkö Kari Löytty, teollisuusasiamies Pirkkala: Erkki Korkala, elinkeinojohtaja Kangasala: Erkki Ottela, kehittämispäällikkö Lempäälä: Markku Sipilä, elinkeinojohtaja, vpj. Nokia: Henry Moisio, elinkeinopäällikkö Vesilahti: Markku Männikkö, maaseutuasiamies Ylöjärvi: Ari Tuulentie, Ylöjärven yrityspalvelun toimitusjohtaja alkaen työryhmän puheenjohtajana on toiminut Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Kari Kankaala. Lisäksi työryhmän kokoonpanoon on lisätty mm. Oriveden kaupungin ja henkilöstön edustajat. Elinkeino- ja osaamistyöryhmä on käsitellyt mm. seuraavia asioita: - seudullinen toimitilaselvitys - seudullinen yritysrekisteri - OSKEn ohjaus- ja sopimusmalli kaudella Luovien alojen yritysten kehittämisohjelma LUKE - Tampereen kaupunkiseudun EU-yhteystoiminta - Pirkanmaan innovaatiostrategia - maaseutuhallinnon järjestäminen seutukunnassa - Kantri ry ja maaseudun yritysten rahoitus - EU:n rakennerahastokausi energiaoske - alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO - hyvinvointiklusterin kehittäminen - kaupan kehittyminen Tampereen seudulla 23/59

24 - Tampere Business Region TBR Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö on aloittanut toimintansa Yhtiön keskeiset liiketoiminta-alueet ovat liiketoimintasuunnitelman mukaan elinkeinoelämän kehittäminen ja seudun markkinointi. Yhtiön organisaatio muodostuu yhtiökokouksesta, hallituksesta, neuvoa-antavasta elimestä ja toimitusjohtajasta. Kunnat ovat nimenneet hallituksen kuntien elinkeinopolitiikasta vastaavia ylimpiä virkamiehiä. Yhtiö muodostaa itselleen tarvittaessa neuvottelukunnan eri sidosryhmien edustajista. Elinkeinojohtajien työskentely siirtyy seutukuntayhtymästä elinkeinoyhtiöön ja tapahtuu jatkossa yhtiön neuvoa-antavan elimen kautta. Tämän seurauksena ekos-työryhmän toiminta voidaan lakkauttaa seutukuntayhtymässä. Seutukuntayhtymän ja elinkeinoyhtiö työnjako Yhtiön toiminnan suhde jäsenkuntien omaan toimintaan on määritelty liiketoimintasuunnitelmassa, mutta vielä on määrittelemättä yhtiön toiminnan suhde Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymään. Tavoitteena on ennaltaehkäistä tarpeeton päällekkäinen toiminta selkeällä työnjaolla. Elinkeinopoliittisia toteutusvastuita tarkistetaan tarvittaessa vielä yhtiön toiminnan aloittamisen jälkeen. Työnjaon määrittelyn lähtökohtana on, että elinkeinoasioihin liittyvä seudullinen, operatiivinen kuntayhteistyö tapahtuu jatkossa seudullisen elinkeinoyhtiön kautta yhtiön liiketoimintasuunnitelman sisällön mukaan. Seudullisen elinkeinopolitiikan strateginen ja poliittinen ohjaus ja tavoitteenasettelu toteutetaan seutuhallituksen hyväksymän seutustrategian kautta. Työnjaossa kuntayhtymällä on päävastuu hyvinvointipalvelujen ja maankäytön kuntayhteistyöstä, mitkä ovat myös PARAS-hankkeen sisältönä. Hyvinvointipalvelut muodostuvat sekä kuntien omista palveluista että kuntien ostamasta tai tilaamista palveluista. Kuntayhtymän asiantuntijatyöryhmät määrittelevät kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen hankinta- ja tilaajapolitiikkaa, ja näin vastaavat hyvinvoinnin palvelumarkkinoiden kehittämisestä. Maankäytön kuntayhteistyö sisältää maankäytön, asumisen ja liikenteen ja yhteensovittamisen jäsenkuntien kesken. Lisäksi kuntayhtymä vastaa AKO ja mahdollisen KOKO-ohjelman hallinnoinnista 24/59

25 Työnjakoon liittyy perusajatuksena aktiivinen yhteydenpito, tiedon vaihto ja vaikuttaminen toimijoiden välillä. Tämä varmistetaan kuntajohtajakokouksen ja yhtiön hallituksen jäsenten kautta sekä kutsumalla tarvittaessa toimijoita yhteisiin foorumeihin sekä hanke- ja työryhmiin. Erityisesti varmistetaan kytkentä maankäytön rakennemallin suunnittelussa ja toteutuksessa. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan että elinkeino- ja osaamistyöryhmän työskentely lakkaa ja hyväksyä seutukuntayhtymän ja elinkeinoyhtiön työnjaon yllä esitettävien periaatteiden mukaan. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että elinkeino- ja osaamistyöryhmän työskentely lakkaa ja hyväksyä seutukuntayhtymän ja elinkeinoyhtiön työnjaon yllä esitettävien periaatteiden mukaan. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. EKOS, elinkeinoyhtiö seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 25/59

26 12 KUNTAJOHTAJAKOKOUKSEN KOKOONPANO Seutujohtaja Nurminen Seutuhallitus on nimittänyt ensimmäisen kuntajohtajakokouksen (ent. työvaliokunta) kokouksessaan seuraavasti: Koivisto Risto, Pirkkalan kunnanjohtaja Mäkelä Jukka, Kangasalan kunnanjohtaja Paloniemi Erkki, Vesilahden kunnanjohtaja Rahikkala Markku, Nokian kaupunginjohtaja Rantanen Jarmo, Tampereen kaupunginjohtaja Yli-Rajala Juha, Tampereen kaupunki / johtaja Sivunen Pentti, Ylöjärven kaupunginjohtaja Viitasaari Olli, Lempäälän kunnanjohtaja Kuntajohtajakokouksen kokoonpanoa on myöhemmin muutettu ja vuoden 2008 aikana kokoonpano on ollut: Juha Yli-Rajala, johtaja,tampereen kaupunki, pj Lasse Eskonen, johtaja, Tampereen kaupunki Esa Kotilahti, johtaja, Tampereen kaupunki Reija Linnamaa, vs. strategiapäällikkö, Tampereen kaupunki Jukka Mäkelä, kunnanjohtaja, Kangasalan kunta Olli Viitasaari, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta Markku Rahikkala, kaupunginjohtaja, Nokian kaupunki, vpj Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja, Oriveden kaupunki Risto Koivisto, kunnanjohtaja, Pirkkalan kunta Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Vesilahden kunta Pentti Sivunen, kaupunginjohtaja, Ylöjärven kaupunki Kuntajohtajakokouksen varahenkilöt jäsenkunnat ovat päättäneet itse. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan todeta kuntajohtajakokouksen kokoonpanon alkaen seuraavasti: Juha Yli-Rajala, johtaja,tampereen kaupunki, pj Lasse Eskonen, johtaja, Tampereen kaupunki Kari Kankaala, johtaja, Tampereen kaupunki Reija Linnamaa, strategiapäällikkö, Tampereen kaupunki Jukka Mäkelä, kunnanjohtaja, Kangasalan kunta Olli Viitasaari, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta 26/59

27 Markku Rahikkala, kaupunginjohtaja, Nokian kaupunki, vpj Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja, Oriveden kaupunki Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Vesilahden kunta Pentti Sivunen, kaupunginjohtaja, Ylöjärven kaupunki ja että Pirkkalan kunnan edustajana on kunnan itse päättämä edustaja, että varajäsenet päättää kukin jäsenkunta itse ja että seutuhallituksen puheenjohtajalla on kuntajohtajakokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Päätös: päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää todeta kuntajohtajakokouksen kokoonpanon alkaen seuraavasti: Juha Yli-Rajala, johtaja,tampereen kaupunki, pj Lasse Eskonen, johtaja, Tampereen kaupunki Kari Kankaala, johtaja, Tampereen kaupunki Reija Linnamaa, vs. strategiapäällikkö, Tampereen kaupunki Jukka Mäkelä, kunnanjohtaja, Kangasalan kunta Olli Viitasaari, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta Markku Rahikkala, kaupunginjohtaja, Nokian kaupunki, vpj Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja, Oriveden kaupunki Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Vesilahden kunta Pentti Sivunen, kaupunginjohtaja, Ylöjärven kaupunki ja että Pirkkalan kunnan edustajana on kunnan itse päättämä edustaja, että varajäsenet päättää kukin jäsenkunta itse ja että seutuhallituksen puheenjohtajalla on kuntajohtajakokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. KJK:n jäsenet, jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh , 27/59

28 13 KUNTAYHTYMÄN ASIANTUNTIJATYÖRYHMIEN KOKOONPANOT Seutusihteeri Pohjonen Seutuhallitus nimitti kuntayhtymän asiantuntijatyöryhmät jäsenkuntien johtavista viranhaltioista ja päätti työryhmien tehtävät kokouksessaan seuraavasti: Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä: Tampere: Risto Laaksonen, tilaajapäällikkö, pj. Jyrki Laiho, kaavoitusjohtaja Ritva Kangasniemi, yleiskaava-arkkitehti Reijo Väliharju, vt kaupungininsinööri Mika Periviita, joukkoliikennepäällikkö Mikko Järvi, projektiarkkitehti Pirkkala: Pekka Harstila, kaavoitusarkkitehti, vpj. Kangasala: Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti Lempäälä: Tuomo Penttilä, kaavoitusinsinööri Nokia: Asko Riihimäki, kaupunginarkkitehti Vesilahti: Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja Ylöjärvi: Seppo Reiskanen, kaavoitusinsinööri Maankäyttö- ja rakennetyöryhmän tehtävänä on vahvistaa maankäytön seudullista ohjausta ja vastata seuraavien hankkeiden valmistelusta: Paras-hankkeen mukainen yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen osalta, kaupunkiseudun rakennemallityö, kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma ja asuntopoliittinen ohjelma. Hyvinvointipalvelujen työryhmä: Tampere: Erkki Lehtomäki, tilaajapäällikkö, pj. Päivi Sillanaukee, johtaja Asko Koskinen, johtaja Taru Kuosmanen, tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta, tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö Heikki Lätti, sosiaalityön johtaja Jorma Lehtisaari, kehityspäällikkö Markku Lahtinen, rehtori Leena Viitasaari, päivähoidon johtaja Jorma Suonio, lukiotoimen johtaja, rehtori Ismo Kallonen, hallintopäällikkö Pirkkala: Anssi Koski, talousjohtaja perusturvajohtaja Kangasala: Raija Harju, perusturvajohtaja Leena Pajukoski, sivistystoimenjohtaja Lempäälä: Raimo Nieminen, sos.- ja terv.toimenjohtaja Nina Lehtinen, sivistystoimen johtaja Nokia: Matti Sivonen, koulutoimenjohtaja 28/59

29 Vesilahti: Ylöjärvi: Tarja Marjamäki, perusturvajohtaja Pirkko Partanen, sos.- ja terv.toimenjohtaja Tapani Pietilä, sivistystoimenjohtaja Kari Virta, perusturvajohtaja, vpj. Matti Hursti, sivistystoimen johtaja Hyvinvointipalvelujen työryhmän tehtävänä on tiivistää kuntien yhteistyötä sosiaali-, terveys-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaaaikapalvelujen tuottamisessa, hankkimisessa ja kehittämisessä. Työryhmä vastaa mm. seuraavien hankkeiden valmistelusta: Parashankkeen yhteistyösuunnitelma hyvinvointipalvelujen osalta, seudun palvelustrategian laadinta sekä hyvinvointipalvelujen liiketoiminnan kehittäminen. Lisäksi työryhmä esittää tarpeellisten alatyöryhmien nimeämistä ja esittää yhteistyön tiivistämisen lähiajan kärkialueet. Teknisten palvelujen työryhmä: Tampere: Ilkka Ojala, toimitusjohtaja, pj. Reijo Kuivamäki, toimitusjohtaja Kaisu Anttonen, ympäristöpäällikkö Kalevi Lammi, rakennustarkastaja Petri Kujala, puistopäällikkö Wille Siuko, katu- ja vihertuotannon vt. johtaja Pirkkala: Reijo Leinonen, tekninen johtaja Kangasala: Paavo Nikkanen, tekninen johtaja, vpj. Lempäälä: Petteri Katajisto, tekninen johtaja Nokia: Simo Latva, kaupungininsinööri Vesilahti: Tapio Kauppila, kunnaninsinööri Ylöjärvi: Seppo Heljo, tekninen johtaja Teknisten palvelujen työryhmän tehtävänä on lisätä yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen järjestämisessä ja ko. toimialan viranomaispalvelujen tuottamisessa sekä valmistella niitä koskeva yhteistyösuunnitelma ja hanke-esitykset sekä osallistua Paras-hankkeen mukaisen yhteistyösuunnitelman laadintaan. SeutuIT työryhmä: Tampere: Teppo Sulonen, tietohallintojohtaja, pj. Jorma Lehtisaari, kehityspäällikkö Kari Pessi, toimitusjohtaja, TIO Pirkkala: Elias Kärki, kehitysjohtaja, Kangasala: Hannu Sippola, atk-päällikkö Lempäälä: Kari Auvinen, talousjohtaja Nokia: Pasi Virtanen, talousjohtaja, vpj. Vesilahti: Minna Hutko-Peltoniemi, hallintojohtaja Ylöjärvi: Pirkko Tahlo, talousjohtaja SeutuIT työryhmän tehtävänä on edistää kuntien tietojärjestelmien yhteen toimivuutta, sähköisiä asiointitapoja ja uudenlaisia palveluratkaisuja ja tähän liittyen vastata seudullisen tietohallintostrategian valmistelusta ja verkkopalvelujen tarjonnan lisäämisestä. 29/59

30 Elinkeinojen ja osaamisen työryhmä: Tampere: Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, pj. Asko Koskinen, johtaja Lasse Paananen, kehityspäällikkö Kari Löytty, teollisuusasiamies Pirkkala: Erkki Korkala, elinkeinojohtaja Kangasala: Erkki Ottela, kehittämispäällikkö Lempäälä: Markku Sipilä, elinkeinojohtaja, vpj. Nokia: Henry Moisio, elinkeinopäällikkö Vesilahti: Markku Männikkö, maaseutuasiamies Ylöjärvi: Ari Tuulentie, Ylöjärven yrityspalvelun toimitusjohtaja Työryhmän tehtävänä on edistää kilpailukykyisen toimintaympäristön ja yrityslähtöisen elinkeinopolitiikan toteuttamista sekä vastata seuraavien hankkeiden valmistelusta: seudun elinkeinostrategia, elinkeinopalvelujen toimintamallin uudistaminen, hyvinvointiklusterin kehittäminen yhdessä hyvinvointipalvelutyöryhmän kanssa. Työryhmän tulee lisäksi ohjata osaamiskeskusohjelman toteutusta sekä liikeelämä- korkeakoulu-hallinto yhteistyön syventämistä. Kokouksessaan seutuhallitus nimesi viestintäverkostoon: Kangasala: Marja Mielonen Nokia: Tetti Tuhkio Lempäälä: Riitta Valkeejärvi Pirkkala: Kati Selkämaa Tampere: Heikki Näreikkö, pj. Vesilahti: Elina Ojala Ylöjärvi: Matti Peltomäki, vpj. Viestintäverkoston tehtävänä on kuntayhtymän viestintäperiaatteiden mukaisesti edistää seutuasioiden tunnettavuutta ja viestintää jäsenkunnissa. Seutuhallitus on nimennyt em. pysyvien työryhmien lisäksi useita määräaikaisia hanketyöryhmiä käynnistäessään seudullisia kehittämishankkeita. Myöhemmin seutuhallitus on kokouksessaan päättänyt lakkauttaa seutuit-työryhmän. Seudullisen elinkeinoyhtiön aloitettua toimintansa on elinkeinojen ja osaamisen työryhmän toiminta päätetty lakkauttaa alkaen. Alkuperäisten työryhmien kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia uusien viranhaltijoiden nimitysten myötä. Työryhmiä on myös täydennetty henkilöstön edustajilla ja Oriveden edustajilla vuoden 2008 alusta. Lisäksi työryhmät ovat nimenneet valmistelutyön jakamiseksi alatyöryhmiä seuraavasti: Alatyöryhmien ajantasaiset jäsentiedot löytyvät kuntayhtymän internet-sivuilta. 30/59

31 Hyvinvointipalvelujen työryhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmä, Seutusivistystyöryhmä ja Päivähoidon työryhmä Teknisten palvelujen työryhmä: Vesihuollon työryhmä, Tilahallinnon työryhmä, Rakennusvalvonnan työryhmä, Ympäristöpalveluiden työryhmä, Yhdyskuntateknisten palvelujen työryhmä ja Seutukunnan koordinaatti- ja korkeusryhmä. Asia käsitellään seutuhallituksessa Kuntajohtajakokous Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan nimetä maankäyttö- ja rakennetyöryhmään : Tampere: Risto Laaksonen, tilaajapäällikkö, pj., Jyrki Laiho, kaavoitusjohtaja, Ritva Kangasniemi, yleiskaava-arkkitehti, Reijo Väliharju, vt. kaupungininsinööri, Mika Periviita, joukkoliikennepäällikkö, Mikko Järvi, projektiarkkitehti, Kaisu Anttonen, ympäristöpäällikkö (rakennemalli), Pirkkala: Mari Hietamäki, kaavoitusjohtaja, Orivesi: Päivi Valkama, maankäyttöinsinööri, Kangasala: Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti, vpj., Lempäälä: Tuomo Penttilä, kaavoitusinsinööri, Nokia: Asko Riihimäki, kaupunginarkkitehti, Vesilahti: Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Ylöjärvi: Seppo Reiskanen, kaavoitusinsinööri, Seudun elinkeinoyhtiö: Ari Tuulentie, toimitusjohtaja (rakennemalli), Pirkanmaan liitto: Pekka Harstila, ma. maakuntakaavoitusjohtaja, Henkilöstön edustajat: Kari Niemelä ja Raimo Kouhia ja että maankäyttö- ja rakennetyöryhmän tehtävänä on vahvistaa maankäytön seudullista ohjausta ja vastata kaupunkiseudun rakennemallin, kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja asuntopoliittisen ohjelman ja näiden hankkeiden toteuttamisohjelmien ja aiesopimusten valmistelusta. Maankäyttö- ja rakennetyöryhmän tehtävänä on seurata ja tukea rakennemallin, liikennejärjestelmän ja asuntopoliittisen ohjelman toteutumista Paras- 31/59

32 yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti, nimetä hyvinvointipalvelujen työryhmään : Tampere: Erkki Lehtomäki, tilaajapäällikkö, pj., Taru Kuosmanen, tilaajapäällikkö, Eeva Päivärinta, tilaajapäällikkö, Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, Tuula Martikainen, tilaajapäällikkö, Kari Hakari, hyvinvointipalvelujen kehitysjohtaja (va.), Kangasala: Raija Harju, sosiaali- ja terveysjohtaja, Leena Pajukoski, sivistystoimenjohtaja, Lempäälä: Raimo Nieminen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, Nina Lehtinen, sivistystoimen johtaja, Nokia: Erkkilä Tuomas, koulutoimenjohtaja, Tarja Marjamäki, perusturvajohtaja, Orivesi: Sari Mäkinen, ylilääkäri, Simo Sinervo, sivistystoimen johtaja, lukion rehtori, Pirkkala: Markku Valkamo, sivistystoimenjohtaja, Oskari Auvinen, perusturvajohtaja, Vesilahti: Pirkko Partanen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, Ylöjärvi: Tapani Pietilä, sivistystoimenjohtaja, Kari Virta, perusturvajohtaja, vpj., Matti Hursti, sivistystoimen johtaja, Henkilöstön edustajat: Esa Kanerva ja Anne Lehtinen ja että hyvinvointipalvelujen työryhmä koordinoi osaltaan seudun päivähoidon, sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistyspalvelujen työryhmissä tehtävää seudullista hyvinvointipalvelujen kehittämistyötä Paras-yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti. Alatyöryhmien tehtävänä on tiivistää kuntien yhteistyötä ja kehittää uudenlaisia seudullisia palvelukonsepteja sosiaali-, terveys-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisessa, hankkimisessa ja kehittämisessä, nimetä teknisten palvelujen työryhmään : Tampere: Ilkka Ojala, toimitusjohtaja, pj., Pekka Pesonen, toimitusjohtaja, Kalevi Lammi, rakennustarkastaja, Harri Willberg, ympäristösihteeri, Sakari Suominen, toimitusjohtaja, Kangasala: Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Lempäälä: Jaakko Hupanen, tekninen johtaja, Nokia: Simo Latva, kaupungininsinööri, vpj., Orivesi: Pekka Leskinen, tekninen johtaja, Pirkkala: Reijo Leinonen, tekninen johtaja, Vesilahti: Tapio Kauppila, kunnaninsinööri, Ylöjärvi: Seppo Heljo, tekninen johtaja, Henkilöstön edustajat: 32/59

33 Pentti Ilonen ja Raimo Tuohisaari ja että teknisten palvelujen työryhmän tehtävänä on lisätä yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen järjestämisessä ja ko. toimialan viranomaispalvelujen tuottamisessa Paras-yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti. nimetä viestintäverkostoon : Tampere: Heikki Näreikkö, tiedotuspäällikkö pj., Kangasala: Marja Mielonen, johdon sihteeri, Nokia: Tetti Tuhkio, tiedottaja, vs. Tarja Luukko asti, Lempäälä: Riitta Valkeejärvi, hallintopäällikkö, Orivesi: Timo Toivonen, hallintojohtaja, Pirkkala: Kati Selkämaa, johdon sihteeri, Vesilahti: Anneli Sirento, kanslisti, Ylöjärvi: Matti Peltomäki, kaupunginsihteeri, vpj. ja että viestintäverkoston tehtävänä on kuntayhtymän viestintäperiaatteiden mukaisesti edistää seutuasioiden tunnettavuutta ja viestintää jäsenkunnissa sekä että työryhmät voivat itse nimetä alatyöryhmien jäseniä, että nimettyjen alatyöryhmien puheenjohtajat kutsutaan päätyöryhmän kokouksiin, että työryhmät voivat kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä, että kuntien vastaavien viranhaltijoiden vaihtuessa uusi viranhaltija kutsutaan työryhmän jäseneksi työryhmän toimesta ja että työryhmien kokoonpano ja tehtävän kuvaukset tarkistetaan seutuhallituksessa kerran valtuustokaudessa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää nimetä maankäyttö- ja rakennetyöryhmään : Tampere: Risto Laaksonen, tilaajapäällikkö, pj., Jyrki Laiho, kaavoitusjohtaja, Ritva Kangasniemi, yleiskaava-arkkitehti, Reijo Väliharju, vt. kaupungininsinööri, Mika Periviita, joukkoliikennepäällikkö, Mikko Järvi, projektiarkkitehti, Kaisu Anttonen, ympäristöpäällikkö (rakennemalli), Pirkkala: Mari Hietamäki, kaavoitusjohtaja, 33/59

34 Orivesi: Päivi Valkama, maankäyttöinsinööri, Kangasala: Markku Lahtinen, kaavoitusarkkitehti, vpj., Lempäälä: Tuomo Penttilä, kaavoitusinsinööri, Nokia: Asko Riihimäki, kaupunginarkkitehti, Vesilahti: Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja, Ylöjärvi: Seppo Reiskanen, kaavoitusinsinööri, Seudun elinkeinoyhtiö: Ari Tuulentie, toimitusjohtaja (rakennemalli), Pirkanmaan liitto: Pekka Harstila, ma. maakuntakaavoitusjohtaja, Henkilöstön edustajat: Kari Niemelä ja Raimo Kouhia ja että maankäyttö- ja rakennetyöryhmän tehtävänä on vahvistaa maankäytön seudullista ohjausta ja vastata kaupunkiseudun rakennemallin, kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja asuntopoliittisen ohjelman ja näiden hankkeiden toteuttamisohjelmien ja aiesopimusten valmistelusta. Maankäyttö- ja rakennetyöryhmän tehtävänä on seurata ja tukea rakennemallin, liikennejärjestelmän ja asuntopoliittisen ohjelman toteutumista Parasyhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti, nimetä hyvinvointipalvelujen työryhmään : Tampere: Erkki Lehtomäki, tilaajapäällikkö, pj., Taru Kuosmanen, tilaajapäällikkö, Eeva Päivärinta, tilaajapäällikkö, Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, Tuula Martikainen, tilaajapäällikkö, Kari Hakari, hyvinvointipalvelujen kehitysjohtaja (va.), Kangasala: Raija Harju, sosiaali- ja terveysjohtaja, Leena Pajukoski, sivistystoimenjohtaja, Lempäälä: Raimo Nieminen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, Nina Lehtinen, sivistystoimen johtaja, Nokia: Erkkilä Tuomas, koulutoimenjohtaja, Tarja Marjamäki, perusturvajohtaja, Orivesi: Sari Mäkinen, ylilääkäri, Simo Sinervo, sivistystoimen johtaja, lukion rehtori, Pirkkala: Markku Valkamo, sivistystoimenjohtaja, Oskari Auvinen, perusturvajohtaja, Vesilahti: Pirkko Partanen, sosiaali- ja terveystoimenjohtaja, Ylöjärvi: Tapani Pietilä, sivistystoimenjohtaja, Kari Virta, perusturvajohtaja, vpj., Matti Hursti, sivistystoimen johtaja, Henkilöstön edustajat: Esa Kanerva ja Anne Lehtinen ja että hyvinvointipalvelujen työryhmä koordinoi osaltaan seudun päivähoidon, sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistyspalvelujen työryhmissä tehtävää seudullista hyvinvointipalvelujen kehittämistyötä Pa- 34/59

35 ras-yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti. Alatyöryhmien tehtävänä on tiivistää kuntien yhteistyötä ja kehittää uudenlaisia seudullisia palvelukonsepteja sosiaali-, terveys-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisessa, hankkimisessa ja kehittämisessä, nimetä teknisten palvelujen työryhmään : Tampere: Ilkka Ojala, toimitusjohtaja, pj., Pekka Pesonen, toimitusjohtaja, Kalevi Lammi, rakennustarkastaja, Harri Willberg, ympäristösihteeri, Sakari Suominen, toimitusjohtaja, Kangasala: Mikko Ilkka, tekninen johtaja, Lempäälä: Jaakko Hupanen, tekninen johtaja, Nokia: Simo Latva, kaupungininsinööri, vpj., Orivesi: Pekka Leskinen, tekninen johtaja, Pirkkala: Reijo Leinonen, tekninen johtaja, Vesilahti: Tapio Kauppila, kunnaninsinööri, Ylöjärvi: Seppo Heljo, tekninen johtaja, Henkilöstön edustajat: Pentti Ilonen ja Raimo Tuohisaari ja että teknisten palvelujen työryhmän tehtävänä on lisätä yhteistyötä kunnallisteknisten palvelujen järjestämisessä ja ko. toimialan viranomaispalvelujen tuottamisessa Paras-yhtesityösuunnitelman, seutustrategian sekä seutuhallituksen linjausten mukaisesti. nimetä viestintäverkostoon : Tampere: Heikki Näreikkö, tiedotuspäällikkö pj., Kangasala: Marja Mielonen, johdon sihteeri, Nokia: Tetti Tuhkio, tiedottaja, vs. Tarja Luukko asti, Lempäälä: Riitta Valkeejärvi, hallintopäällikkö, Orivesi: Timo Toivonen, hallintojohtaja, Pirkkala: Kati Selkämaa, johdon sihteeri, Vesilahti: Anneli Sirento, kanslisti, Ylöjärvi: Matti Peltomäki, kaupunginsihteeri, vpj. ja että viestintäverkoston tehtävänä on kuntayhtymän viestintäperiaatteiden mukaisesti edistää seutuasioiden tunnettavuutta ja viestintää jäsenkunnissa sekä että työryhmät voivat itse nimetä alatyöryhmien jäseniä, että nimettyjen alatyöryhmien puheenjohtajat kutsutaan päätyöryhmän kokouksiin, että työryhmät voivat kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä, että kuntien vastaavien viranhaltijoiden vaihtuessa uusi viranhaltija kutsutaan työryhmän jäseneksi työryhmän toimesta ja 35/59

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Yhtymäkokous pöytäkirja 1/2009 13.1.2009 Aika: 13.1.2009 klo 9.00-9.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45

1. Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiot seuraavasti: A. kaupunginvaltuusto, - hallitus ja sen jaostot sekä tarkastuslautakunta 45 NIVALAN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 17.12.2008 48 Voimaantulopäivä: 1.1.2009 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009

Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 Kv 26.1.2009 Liite nro 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 13.1.2009 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN TEUVAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 ALKAEN Kvalt 17.12.2008 56 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 2 Kokouspalkkiot 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 3 4 Kuukausipalkkiot

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 Soveltamisala Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan 1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta; 2) korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Valtuuston hyväksymä 13.12.2012 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Uusi sääntö. Vanha sääntö. Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Uusi sääntö. Vanha sääntö. Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kuopion kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 (9) Vanha sääntö Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 1 Soveltamisala Kajaanin kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 26.8.2009 klo 13.02 15.41 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 15.10.2012 Valtuusto 14.11.2012 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Kh 14.08.2012 216, liite nro 8 SODANKYLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto / 2012 Voimaantulo 01.01.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Muutokset hallintosääntöön verrattuna Lisäykset ja muutokset punaisella, poistetut yliviivattu 1 Yleistä Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIPOON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 13.11.2008 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2009 1. Säännössä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle

Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö. valtuustokaudelle Hankasalmen kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö valtuustokaudelle 2013 2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 1 1 Soveltamisala 1. Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Ilmastostrategian seuranta muistio 1/2011 13.6.2011 Aika: maanantai 13.6.2011 klo 13:00, Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Kutsutut Anttonen Kaisu ympäristöpäällikkö Tampere, pj. Välimäki Pauli hankkeen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHTÄÄN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 355 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 93 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 7.12.2004, 28.2.2005, 9.3.2009 ja 22.4.2013, 8.6.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 1 Kunnan luottamushenkilöille maksetaan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TEKNISTEN PALVELUJEN YHTEISTYÖ Ilkka Ojala Toimitusjohtaja Tampereen Tilakeskus Liikelaitos TECHNOPOLIS 23.3.2011 Seutustrategia vs. tekniset palvelut Seudun suurista infrahankkeista

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot.. 1 3 Toimituspalkkiot. 1 4 Samana päivänä pidetyt kokoukset.. 2 5 Vuosipalkkiot..

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ KEMPELEEN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 30.9.2013 Voimaantulopäivä: 1.7.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Reino Ojala Sirpa Köppä

Reino Ojala Sirpa Köppä Aika: 18.4.2007 klo 9:07 9:44 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Finlaysonin alue, Media 54 rakennus 2 krs. Satakunnankatu 18 A Päätöksentekijät: Ojala Reino puheenjohtaja Kivistö Anneli 4 8

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 12.4.2007 23 Voimaantulo 1.4.2007 2 SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA... 3 2 KOKOUSPALKKIOT... 3 3 SAMANA PÄIVÄNÄ

Lisätiedot

KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ ILMAJOEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.8.2007 - tulee voimaan 1.10.2007 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö

Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö Eteva kuntayhtymän palkkiosääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 31 liite 8 Yhtymäkokous 19.5.2016 13 liite 13 Sisältö 1 Soveltaminen... 3 2 Kokouspalkkiot... 4 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 25.3.2010 klo 13.30 15.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä soveltamisohje

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä soveltamisohje 1 (5) Iisalmen kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö sekä soveltamisohje Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 60 Kaupunginhallitus hyväksynyt soveltamisohjeen 1.6.2009 311 Palkkiosummat

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Aika 22.11.2006 klo 9.30 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 22.11.2006 klo 9.30 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 22.11.2006 klo 9.30 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo Petäkoski-Hult

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 6/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2010 Aika 14.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka UKK instituutti, kokoustila kesä Kaupinpuistonkatu 1, Tampere Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUHAVAN KAUPUNKI 1 KAUHAVAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 14.12.2015 78 Voimaantulo: 1.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2

Lisätiedot

Palkkiosääntö. 1 Soveltamisala

Palkkiosääntö. 1 Soveltamisala Palkkiosääntö 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT SIVISTYSTOIMEN ALATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2008 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 18.4.2008 klo 10.00 11.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Läsnä Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x) Leena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä muistio 2/2009 5.2.2009

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä muistio 2/2009 5.2.2009 Aika: Paikka: Osallistujat torstai 5.2.2009 klo 13.00 alkaen Pöyry, Tampere, Hämeenkatu 23 A Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä: Risto Laaksonen tilaajapäällikkö Tampere, pj. Jyrki Laiho kaavoitusjohtaja Tampere

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sopineet päivähoidon hakeutumisen laajentamisesta

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien Lihavoitu voimassa olevasta palkkiosäännöstä poikkeavat kohdat.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Satakunnankatu 18 A, II kerros, neuvotteluhuone

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Satakunnankatu 18 A, II kerros, neuvotteluhuone Aika 5.2.2007 klo 14:30-16:20 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Satakunnankatu 18 A, II kerros, neuvotteluhuone Osallistujat Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere, pj. Koskinen Asko johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA

SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON- SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA Tampereen kaupunkiseudun kunnat (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot