PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2010 (voimassa alkaen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2010 (voimassa 1.8.2009 alkaen)"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Apiankatu 7, Valkeakoski , faksi (03) PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2010 (voimassa alkaen) 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma 1.2. Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet 1.3. Liikuntasetelit 2. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET JA AUKIOLOAJAT 2.1. Yleistä 2.2. Vakiovuorot 2.3. Tilapäisvaraukset 2.4. Liikuntapaikkojen aukioloajat 3. LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖMAKSUT 3.1. Taksaohjelman lävistävät periaatteet 3.2. Uimahalli 3.3. Liikuntahalli 3.4. Koulujen liikuntasalit 3.5. Jäähalli Wareena 3.6. Keinonurmi Sahara 3.7. Apian urheilualue 3.8. Korkeakankaan hiihtokeskus 3.9. Muut liikuntapaikat 4. LIIKUNTATOIMEN IRTAIMISTO 4.1. Yleistä 4.2. Irtaimiston vuokrat 5. MAINOSPAIKAT JA TILPÄISET MYYNTIPAIKAT 5.1. Yleistä 5.2. Kiinteät mainokset 5.3. Tilapäiset mainokset 5.4. Tilapäiset myyntipaikat 6. LIIKUNNANOHJAUS 6.1. Yleistä 6.2. Ohjaustoiminnan maksut 7. MUUT MAKSUT 7.1. Liikuntatoimiston kokoustilat 7.2. Muut maksut

2 PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET 2010 (voimaan ) 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma (KV ) Yleistä Kuntalain 13.2 :n 4 kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Valtuusto päättää maksujen maksuluokasta, joka toimii ohjeena kaupunginhallitukselle ja toimialoille maksujen tasoa tarkistettaessa. Julkisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan kunnan kannettavaksi laissa säädettyä suoritusta, jonka perusteista tai määrästä voidaan määrätä valtuuston tai muun toimielimen taksassa. Yksityisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan maksuja, joissa kunnalla kantajana on sama asema kuin vastaavan laitoksen omistavalla tai vastaavia palveluja tarjoavalla yhteisöllä. Maksun perusteista Kunnallinen maksu määritellään tuloksi mitattavissa olevasta kunnallisesta suorituksesta ja palvelusta, jonka suuruus määrätään kunnallispoliittisten päätösten ja tavoitteiden mukaan. Maksujen määräytymisperusteille voidaan kuitenkin asettaa seuraavat yleiset vaatimukset: - maksu perustuu palveluista aiheutuville kustannuksille - maksuperusteet ovat oikeudenmukaiset ja tasapuoliset - maksun määräytymisperusteet ovat yksiselitteiset ja sisällöltään sellaiset, että maksun suuruus ei voimakkaasti vaihtele eri vuosina - maksu on vertailukelpoinen ja sen laskentaperusteina käytetään yleisesti hyväksyttyjä laskentasääntöjä. Palvelujen hinnoittelu edellyttää sekä tuotteistusta että kokonaiskustannusten selvittämistä. Palvelun kokonaiskustannukset syntyvät välittömistä ja välillisistä käyttökustannuksista ja pääomakustannuksista. Kunnallisesta demokratiasta aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan tulisi kohdistaa suoritteiden hintaan. Otettaessa käyttöön uusia maksuja tai tarkistettaessa jo olemassa olevien maksujen suuruutta suhteessa vahvistettaviin maksuluokkiin, tulee palvelukeskusten laatia tuotettavien palveluiden osalta riittävästi eritellyt kokonaiskustannuslaskelmat. Laskelmien laatimista varten tulee kaupungin laskentakäytännöt yhtenäistää ja palvelut tuotteistaa. Maksujen luokittelu Kaupungin maksupolitiikan linjaamiseksi maksut on ryhmitelty seuraaviin ryhmiin: 1) Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, jonka tarkoituksena on kattaa kaikki palvelusta aiheutuneet kustannukset (voidaan sijoittaa myös kohtuullinen korko sijoitetulle pääomalle). Perinteisesti näitä palveluja ovat olleet mm. kaupungin liiketoiminta, jätehuolto, sisäiset palvelut, ympäristöluvat ja eräät vapaa-ajanpalvelut 2) Omakustannushintaa alempi mutta kuitenkin huomattava korvaus, jolla katetaan merkittävä osa palvelujen tuotantokustannuksista, kuitenkin vähintään puolet. Palvelujen käyttäjiä on usein vain rajoitettu määrä ja ne ovat luonteeltaan vapaaehtoisia julkisia palveluja 3) Tuotantokustannuksiin verraten vähäinen maksu, enintään puolet omakustannushinnasta. maksujen eräänä tarkoituksena voi olla myös kysynnän ohjaus.

3 4) Maksu, joka määrätään markkinahintojen mukaan 5) Lakisääteiset maksut, joiden taso on määrätty laissa tai asetuksessa. 6) Sakkoperiaatteeseen perustuva maksu. Sakkohinnoittelun tarkoituksena on ohjata asiakkaita välttämään tiettyjä palveluita tai ehkäisemään määrätynlaista käyttäytymistä, jolla on epäedullinen vaikutus organisaation muuhun toimintaan tai yleisemmin kuntalaisten hyvinvointiin. Palvelumuoto veloitusperuste maksuluokka Liikuntapaikkojen käyttömaksut /krt, /palvelu 2-3 strateginen subventointi Liikuntapaikkojen vakiovuorot /h 2-3 strateginen subventointi Liikuntapaikkojen tilapäisvaraukset /h 2-3 strateginen subventointi Liikunnanohjaus ja opetus /h, /kurssi, /kausi 2-3 strateginen subventointi Välinevuokrat /krt 1 Säilytystilojen vuokrat /vrk, /vuosi 1 Arkistovuokra /vuosi 1 Kioskin tai kahvion vuokra /vuosi, % myynnistä 4 Kiinteät mainospaikat /m, m² 1 Tilapäiset mainospaikat maksuton - Kokoustilojen vuokrat /h 2 Kopiot yms. maksut /kpl 1 Muut myytävät tuotteet /kpl Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet Kaupunginhallitus on siirtänyt päätöksellään liikunta- ja nuorisolautakunnan taksoista päättämisen liikunta- ja nuorisolautakunnan tehtäväksi. Liikunta- ja nuorisolautakunta vahvistaa vuosittain liikuntatoimen palvelumaksut ja niitä koskevat periaatteet, joihin perustuvat päätökset tekee liikuntatoimenjohtaja. Liikuntatoimenjohtaja päättää myös liikuntapaikkojen aukioloajoista sekä antaa niiden käyttöä koskevat säännöt ja toimintaohjeet. Hän voi myös päättää tilapäisistä muutoksista tämän taksaohjelman maksuihin tai periaatteisiin, mikäli se on liiketaloudellisesti, liikuntapoliittisesti tai muutoin perusteltua Liikuntasetelit Liikuntapaikoilla maksuvälineenä käyvät Smartumin liikuntaseteli (4 ) ja kulttuuriseteli (5 ), Finbodyyrityslippu (4 ), Tyky-kuntoseteli (2 ja 4 ), Suomen Hoitoseteli Oy:n kuntoliikuntaseteli ja superseteli (5 ) sekä luottokunnan Virikeseteli (5 ). Tällä hetkellä niillä voi maksaa Urheilutalolla uinnin ja sulkapallon, jäähalli Wareenassa yleisöluistelun sekä Korkeakankaalla laskettelurinteen kertamaksut. Liikuntaseteli on työnantajan työntekijälleen myöntämä henkilökohtainen veroton etuus. Palveluntuottaja on velvollinen valvomaan asiakkaan oikeutta ko. etuuteen. Siksi liikuntasetelit käyvät em. kohteissa ainoastaan kertamaksuihin ja niiden käyttäjän on tarvittaessa kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Seteleistä ei myöskään anneta rahaa takaisin. Tarkempia ohjeita ja määräyksiä em. liikuntaseteleiden käytöstä löytyy ko. toimijoiden sekä verohallinnon kotisivuilta, joihin on linkkejä myös mm. Valkeakosken uimahallin www-sivulta.

4 2. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET JA AUKIOLOAJAT 2.1. Yleistä Liikuntapaikkojen varaukset ja tiedustelut tehdään pääsääntöisesti liikuntatoimistosta. Uimahallin, jäähallin ja kenttien tilapäisvaraukset tehdään kuitenkin ensisijaisesti suoraan ko. liikuntapaikalta (yhteystiedot tämän taksaohjelman lopussa). Kaikki varaukset pyritään sijoittamaan tarkoituksenmukaisiin ajankohtiin niin, että ne mahdollisimman vähän häiritsevät liikuntapaikkojen peruskäyttöä tai aiheuttavat lisäkuluja. Kalenterikilpailut, sarjaottelut, suuret juhlatilaisuudet ym. merkittävät tapahtumat menevät pääsääntöisesti muiden varausten edelle. Käyttämättömästä varauksesta veloitetaan normaali taksa tai vähintään 10 (maksuttomat vuorot), ellei varausta ole peruttu hyvissä ajoin tai tilalle ole tullut toista käyttäjäryhmää. Hyväksyttävä peruutusaika on suurissa tapahtumissa, jäähallilla sekä keinonurmella 14 vrk ja muissa tapauksissa 3 vrk. Varaaja ei saa luovuttaa varaustaan kolmannelle osapuolelle ilman liikuntatoimenjohtajan lupaa. Tietoisesti väärää tietoa antaneelta tai yleisiä ohjeita rikkoneelta voidaan veloittaa kolminkertainen maksu Vakiovuorot Liikuntapaikkojen vakiovuorot haetaan kirjallisena määräaikaan mennessä liikuntatoimistosta. Saapuneiden hakemusten perusteella liikuntatoimenjohtaja päättää vakiovuoroista. Tarvittaessa hakijat kutsutaan yhteiseen palaveriin ennen päätöksentekoa. Vakiovuoroja voidaan myöntää vapaille ajankohdille ja ajankohtia muuttaa myös hakuajan jälkeen. Määräajan jälkeen hakemuksista ja vuoromuutoksista peritään 10 käsittelymaksu, ellei toisin päätetä. Muutaman kuukauden mittaiset ja sitä lyhyemmät jaksot käsitellään aina tilapäisvarauksina (kts. 2.3.). Käyttämättä jäävistä vuoroista tulee ilmoittaa etukäteen liikuntatoimistoon. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, voidaan tästä laskuttaa erikseen päätettävä korvaus (kts. 2.1.). Mikäli vakiovuoro on usean kerran peräkkäin käyttämättä tai vajaassa käytössä, voidaan se peruuttaa kokonaan. Vakiovuorojen määräajat liikuntapaikoittain: Urheilu- ja pallokentät ajalle haku mennessä Keinonurmi Sahara ajalle haku mennessä Apian urheilukenttä ajalle haku mennessä Jäähalli Wareena elokuu - huhtikuu haku mennessä erillinen harkinta Liikuntahalli ajalle haku mennessä Uimahalli ajalle haku mennessä Koulujen liikuntasalit ajalle haku mennessä Apian saunarakennus ajalle haku mennessä Luistelukentät ja -alueet ajalle haku mennessä Keinonurmi Sahara ajalle haku mennessä Muut liikuntapaikat ja ajat tarpeen mukaan hakuaika vapaa Mikäli em. hakuaika ei ole arkipäivä, päättyy haku edellisenä arkipäivänä klo 15:00. Myönnetyt vakiovuorot näkyvät reaaliajassa osoitteessa / liikunta sekä ko. liikuntapaikoilla.

5 2.3. Tilapäisvaraukset Tilapäisvaraukset tehdään liikuntatoimistosta hyvissä ajoin. Tämä tarkoittaa suurten tapahtumien osalta varausta vähintään 14 vrk ja muutoin vähintään 3 vrk ennen tapahtumaa. Varausta tehtäessä tulee ilmoittaa riittävät yhteys- ja tapahtumatiedot. Liikuntatoimen yhteystiedot löytyvät tämän taksaohjelman lopusta. Täsmennyksiä ja poikkeuksia em. pääsääntöön: a) Koulujen liikuntasalit ja Tietotie myös välisenä aikana arkisin klo ja la-su klo 8-20 liikuntatoimistosta. Kaikki muut kouluja koskevat tilapäisvaraukset suoraan ko. koululta. b) Uimahalli ja liikuntahalli: Uintivuorot ensisijaisesti altaan henkilökunnalta, muut koululaisryhmät, sulkapallo, nuorisosähly ja solarium Uimahallin lippukassalta. c) Jäähalli Wareena: Varaukset ensisijaisesti jäähalli Wareenasta d) Urheilukentät: Varaukset ensisijaisesti liikuntapaikkamestari Pekka Järviseltä tai kentältä Kaikki tilapäisvaraukset kirjataan reaaliajassa kaupungin Teamware Toimiston resurssikalentereihin. Tällä hetkellä käytössä on 19 LITO-alkuista kalenteria, jotka ovat: Apia kenttä, Apia muut, Jyräänmäki, Kerhomaja, Korkeakangas muut, Korkeakangas rinne, Koulut, Liikuntahalli, Kokoushuone 1, Kokoushuone 2, Rauhala, Roukko hiekka, Roukko nurmi, Sahara, Tarttila, Uimahalli, Urheilutalo muut, Wareena ja Muut Liikuntapaikkojen aukioloajat Uimahalli Uimahalli on suljettu välisen ajan sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, toisena pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Vappuaattona, jouluaatonaattona ja uudenvuoden aattona halli suljetaan klo 18:00. Muut pyhäpäivien aatot halli on avoinna normaalisti. Muutoin uimahalli on avoinna seuraavasti: - ma, ke, pe 08:00-20:30 yleisövuoro, ke klo 7-10 LiTo vesijumpat 20:15-21:45 vakiovuorot - tiistai ja torstai 06:00-20:30 yleisövuoro 20:15-21:45 vakiovuorot - lauantai 07:00-12:00 LiTo vauvauinti, erityisryhmät ja vesijumppa 12:00-17:00 yleisövuoro 16:30-18:00 vakiovuorot - sunnuntai 09:00-17:00 yleisövuoro 16:30-18:00 vakiovuorot Kuntosali - ma, ke, pe 08:00-21:00 yleisövuoro - tiistai ja torstai 06:00-21:00 yleisövuoro, to klo 7:30-12:00 LiTo ryhmät - lauantai ja sunnuntai 09:00-18:00 yleisövuoro Lippukassa suljetaan 1 h ennen uimahallin yleisövuoron päättymistä (arkisin klo 19:30 ja la-su klo 16:00). Altailta on poistuttava 15 min ennen yleisövuoron päättymistä. Vakiovuorot ovat kuitenkin allasaikaa. Liikuntahalli Liikuntahalli on suljettu osittain välisen ajan sekä kokonaan uudenvuodenpäivän, loppiaisen, pitkäperjantain, pääsiäispäivän, toisen pääsiäispäivän, vapunpäivän, helatorstain, pyhäinpäivän, itsenäi-

6 syyspäivän, jouluaaton, joulupäivän ja tapaninpäivän. Vappuaattona, jouluaatonaattona ja uudenvuoden aattona halli suljetaan klo 18:00. Muut pyhäpäivien aatot halli on avoinna normaalisti.. Muutoin liikuntahalli on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-21:30 vakiovuorot ja tilapäisvaraukset - lauantai ja sunnuntai 09:00-16:30 tilapäisvaraukset, voimailusalin yleisövuoro Lisäksi ma, ti, ke, to, pe 09:00-15:00 voimailusalin yleisövuoro - muut tilat ma-su tilapäisvaraukset mahdollisia Korkeakankaan laskettelurinne Laskettelurinne on suljettu jouluaattona ja joulupäivänä sekä niinä päivinä jolloin sää- tai rinneolosuhteet eivät ole kunnossa (pakkasraja -20 C). Koululaisten joulu- ja hiihtolomaviikoilla rinne on muutoin avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 12:00-20:00 ma-pe arkipyhät klo (kts. yllä / alla) - lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 - tapaninpäivä :00-18:00 - uudenvuodenpäivä :00-18:00 - loppiainen :00-18:00 Muutoin rinne on avoinna talvikaudella seuraavasti: - maanantai suljettu - ti, ke, to, pe 14:00-20:00 pitkäperjantai klo (kts. alla) - lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 - pitkäperjantai 10:00-18:00 Tilapäisvaraukset ovat mahdollisia yli 10 hengen ryhmille arkisin myös ennen klo 14:00. Jäähalli Wareena Jäähalli on suljettu itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina ja 2. pääsiäispäivänä. Tapaninpäivänä ja uudenvuodenaattona vuorot on peruttu ja halli avoinna klo Muutoin Jäähalli Wareena on avoinna jääkaudella (elokuun loppu huhtikuun alku) seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 07:00-23:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti - lauantai 08:00-20:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti - sunnuntai 08:00-18:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti ja :00-18:00 yleisöluistelu ja tilapäisvarauksia Yleisöluistelua järjestetään jäähallin aukioloaikana seuraavasti: - vakiovuorot lauantaina ja sunnuntaina ilman mailoja sekä mailat sallien - Valkeakosken koulujen syys-, joulu- ja hiihtolomien arkipäivät, tapaninpäivä ja uudenvuodenaatto klo 10:00-11:30 ilman mailoja ja klo 11:30-13:00 mailat sallittu. - peruuntuvat vakiovuorot tilapäisvarauksina: pääpaino yleisöluistelulla ilman mailoja Jääkauden ulkopuolella ovat myös rullakiekko, konsertit, juhlat ym. tilapäisvaraukset mahdollisia.

7 Keinonurmi Sahara Kenttä on suljettu niinä päivinä jolloin sää- tai kenttäolosuhteet eivät ole kunnossa (lämmityskaudella ohjeellinen pakkasraja -12 C tuuli ja aurinko huomioiden). Muutoin Saharan keinonurmi on avoinna seuraavasti: Talvikausi Kesäkausi Välikausi vakiovuorot ja tilapäisvarauksia: lämmitys päällä vakiovuorot ja tilapäisvarauksia: ei lämmitystä tilapäisvarauksia olosuhteiden ehdoilla: ei lämmitystä Apian kenttä Kenttä on suljettu vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä ja juhannussunnuntaina sekä niinä päivinä jolloin kenttäolosuhteet eivät ole kunnossa. Muutoin Apian kenttä on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-21:00 - lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 ottelupäivinä 13:00-18:00 Apian saunarakennus Apian uimalan pukuhuone- ja saunarakennus on suljettu uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, juhannussunnuntaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Muutoin rakennus on avoinna seuraavasti: Kesäkausi ma, ti, ke, to, pe 08:00-20:00 - lauantai ja sunnuntai 10:00-17:00 - tiistai ja torstai maksullinen hikoilusauna 16:00-19:30 Talvikausi avantouintivuorot, tilapäisvaraukset mahdollisia Välikaudet ja tilapäisvaraukset mahdollisia, muutoin suljettu Kirjaslammen uimala Kirjaslammen uimalan pukuhuonerakennus on suljettu juhannusaattona, -päivänä ja -sunnuntaina. Muutoin rakennus on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-20:00 - lauantai ja sunnuntai 10:00-17:00 Muut liikuntapaikat Muut rajoitetusti käytettävät liikuntapaikat ovat pääsääntöisesti suljettuna uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivinä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, juhannussunnuntaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Pyhäpäivien aattona liikuntapaikat suljetaan pääsääntöisesti jo klo 18:00. Tarvittavat tarkennukset aukioloaikoihin tekee liikuntatoimenjohtaja.

8 3. LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖMAKSUT 3.1. Taksaohjelman lävistävät periaatteet Liikuntapaikkojen käyttömaksut kattavat ainoastaan pienen osan niiden ylläpitokuluista. Valtaosa kaupungin liikuntapaikkojen peruskäytöstä on edelleen maksutonta. Perittävistä maksuista huolimatta Valkeakosken kaupunki kattaa ko. käyttökustannuksista % liikuntapaikasta riippuen. Maksullisia liikuntapaikkoja ovat uimahalli, jäähalli Wareena, Korkeakankaan laskettelurinne ja saunat. Osittain maksullisia ovat keinonurmi Sahara, liikuntahalli, koulujen salit ja nurmikentät. Pääsääntöisesti maksuttomia kohteita ovat uimarannat, hiihtoladut, kuntopolut, hiekkakentät jne. Ulkopaikkakuntalaisten maksut, yksityistilaisuudet sekä tilaisuudet, joista peritään merkittäviä tuloja, ovat 50 % perusmaksua kalliimpia, ellei erikseen jäljempänä toisin mainita. Mikäli em. perusteista toteutuu useampi kuin yksi, on maksu 100 % perusmaksua suurempi. Mikäli liikuntapaikoille tai niiden irtaimistolle aiheutuu vahinkoa tai niiden käytöstä aiheutuu ylimääräisiä henkilöstö- tms. kuluja (kts. 7.2.), on käyttäjä ne velvollinen täysimääräisesti korvaamaan. Maksut on ilmoitettu sekä verottomana (netto) että verollisena (brutto). Nettosumma on liikuntatoimen saama tulo. Bruttosumma sisältää tämän lisäksi asiakkaalta perittävän pääsääntöisen arvonlisäveron. Liikuntapalvelujen verokanta on 8 %, kaupungin sisäisten palvelujen 0 % ja muiden palvelujen 22 %. Kertaluontoinen tilan tai irtaimiston luovutus on veronalaista toimintaa, mutta pitkäaikainen ei. Yksittäinen harjoitusvuoro katsotaan kuitenkin kertaluontoiseksi luovutukseksi vaikka se toistuisi pitkäaikaisesti Uimahalli Uimahallin pääsymaksut oikeuttavat uimahallin, pukeutumistilojen ja kuntosalin käytön 1½ h ajaksi. Erillisten pukeutumiskoppien avain luovutetaan vain erikoisluvan saaneelle (esim. vakavasti liikuntaesteiset). Kuntosalimaksut oikeuttavat vain kuntosalin ja alakerran pukeutumistilojen käyttöön ilman aikarajaa Kertamaksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Aikuiset (16 v täyttäneet) 3,70 4,00 (ALV 8%) - Eläkeläiset (ko. kortti esitettävä) 2,78 3,00 (ALV 8%) - Lapset 5-15 v 1,85 2,00 (ALV 8%) - Pikkulapset 0-4 v aikuisen seurassa 0,00 0,00 - Kuntosali: aikuiset (16 v täyttäneet) 3,24 3,50 (ALV 8%) - Kuntosali: eläkeläiset ja lapset (alle 16 v) 1,85 2,00 (ALV 8%) - Ryhmät ja laskutusasiakkaat kertamaksu/hlö kts Ryhmien ohjaus ja uimaopetus h/ohjaaja kts Sarjakortit (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Aikuiset 10 krt / vuosi (16 v täyttäneet) 33,33 (9/10) 36,00 (ALV 8%) - Eläkeläiset 10 krt / vuosi (kortti es.) 25,00 (9/10) 27,00 (ALV 8%) - Lapset 5-15 v 10 krt / vuosi 16,67 (9/10) 18,00 (ALV 8%) - Aikuiset 50 krt / vuosi (16 v täyttäneet) 155,56 (42/50) 168,00 (ALV 8%) - Eläkeläiset 50 krt /vuosi (kortti es.) 116,67 (42/50) 126,00 (ALV 8%) - Lapset 5-15 v 50 krt / vuosi 77,78 (42/50) 84,00 (ALV 8%) - Kuntosalin vuosikortti / vuosi 226,85 (70/365) 245,00 (ALV 8%) - Korttimaksu (myös kadonnut tai vioitettu kortti) 4,63 5,00 (ALV 8%) Sarjakortti on voimassa vuoden ostopäivästä lukien. Korttimaksulla lunastetaan kortti uusia latauksia var-

9 ten. Sitä ei hyvitetä palautettaessa. Kilpauimarille voidaan myöntää vuosikortti 50 krt hinnalla Vakiovuorot - ValkUS, Urheilusukeltajat ja MalMe allasvuoro 30,00/h 32,40 (ALV 8%) - Maksullinen vesivoimisteluvuoro 90,00/45 min 97,20 (ALV 8%) - Vuoro yleisövuorolla: em. seurat ja eläkeläisyhdistykset 7,00/rata/h + kertam. 7,56 (ALV 8%) - Vuoro yleisövuorolla: muut ryhmät 14,00/rata/h + kertam. 15,12 (ALV 8%) - Kuntosali 30,00/h 32,40 (ALV 8%) - Judosali ja soutuallastila 0,5 x 1/3 liikuntasali kts Vesiliikuntayhdistysten maksuttomilta harjoitusvuoroilta ei peritä erillistä uintimaksua. Maksullisten vakiovuorojen taksat sisältävät myös uintimaksut (esim. 30 x 3,70 x 0,7 = 77,70 sis. 8% alv) Tilapäisvaraukset - Uimahallin perustaksa 110,00/h 118,80 (ALV 8%) - Vesijumppa ym. ryhmät yleisövuorolla 14,00/rata/h + kertam. 15,12 (ALV 8%) - Paikalliset em. seurat ja koululaitos 50% edell. - Muut tilapäisvaraukset vakiovuoromaksu kts Muut maksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Uima-asun, pyyhkeen, uimalakin- tai lasien vuokra 2,78/kpl/krt 3,00 (ALV 8%) - Laudeliina 0,19/kpl 0,20 (ALV 8%) - Säilytystilojen, -häkkien yms. vuokra 65,00/kpl/vuosi 65,00 (ALV 0%) - Säilytyslokeron vuokra 15,00/kpl/vuosi 18,30 (ALV 22%) 0,82/kpl/vrk 1,00 (ALV 22%) - Kanoottien säilytys 25,00/kanootti/kausi 25,00 (ALV 0%) - Kahvion sopimusvuokra (42,4 + 65,3 m²) 7 % bruttomyynistä 7 % (ALV 22%) - Arkistovuokra (157,6 m 2 + käyttömenot) ,00/vuosi ,00 (ALV 0%) 3.3. Liikuntahalli alkaen Liikuntatilojen vuorot - Paikallisen liikunta- tai eläkeläisyhdistyksen, erityis-, koululais- tai päiväkotiryhmän liikuntatoiminta arkisin klo 8-16 välisenä aikana 1/3 sali 0,00/h - Ohjattu lasten tai nuorten vakiovuoro 0,00/h - Paikallinen liikuntayhdistys tai erityisryhmä 1/3 sali 6,00 6,48 (ALV 8%) - Kaupungin oma ryhmä 1/3 sali 10,00 10,00 (ALV 0%) - Muu yleishyödyllinen yhteisö 1/3 sali 15,00 16,20 (ALV 8%) - Muut ryhmät 1/3 sali 25,00/h 27,00 (ALV 8%) - Sulkapallo- ja pöytätennisvuoro 6,48/h/kenttä 7,00 (ALV 8%) - Nuorisosähly tms. 1/3 sali (2-4 henkeä+lisählö) 6,48/h+0,92/lisählö 7,00+1,00 (ALV 8%) - 2/3 sali 1,5 x 1/3 sali - 3/3 sali 2 x 1/3 sali - Voimailusali ja painisali 1/3 sali Sulkapallo-, pöytätennis- ja sählyvuoron voi varata, kun edellinen vuoro on käytetty. Varauksen voi tehdä max. viikon päähän. Käyttäjät vastaavat itse verkkojen ym. asennuksesta ja palauttamisesta paikoilleen Suuret liikuntatapahtumat, leirit, juhlatilaisuudet, näyttelyt ym. harkinnan mukaan (LTJ päätös)

10 - Koko talon perustaksa (vrk/h) 300,00/50,00 324,00/54,00 (8%) - Aulatilan perustaksa (vrk/h) 150,00/25,00 183,00/30,50 (22%) - Paikallinen koulu, päiväkoti tai liikuntayhdistys 50% edell Muut maksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Solarium kertamaksu 5,33/kerta 6,50 (ALV 22%) - Solarium 10-kortti 47,95 (9/10) 58,50 (ALV 22%) - Säilytystilojen, -häkkien yms. vuokra 65,00/kpl/vuosi 65,00 (ALV 0%) - Säilytyskaapin kausivuokra 25,00/kpl/vuosi 25,00 (ALV 0%) - Säilytyslokeron vuokra 15,00/kpl/vuosi 18,30 (ALV 22%) - Säilytyslokeron ja kaapin kertavuokra 0,82/kpl/vrk 1,00 (ALV 22%) - Sulkapallomailan vuokra 2,78 3,00 (ALV 8%) - Sulkapallon vuokra 1,38 1,50 (ALV 8%) 3.4. Koulujen liikuntasalit alkaen (vuorot ja Tietotie myös ) - Ohjattu lasten, nuorten tai erityisryhmien liikunta 0,00/h - Paikallinen liikuntayhdistys, kaupungin oma ryhmä 6,00/h 6,48 (ALV 8%): - Muu yleishyödyllinen yhteisö 10,00/h 10,80 (ALV 8%) - Muut ryhmät 15,00/h 16,20 (ALV 8%) - Pienet alle 100 m² salit 0,5 x edell. - Tietotie 2/3, Apia 2/3, Naakka 2/2 sali 1,5 x edell. - Tietotie 3/3, Apia 3/3 sali 2 x edell. Vakiovuorot laskutetaan kausimaksuna sekä syyskauden että kevätkauden lopulla. Syyskauden kausimaksu on 15 x ja kevätkauden maksu 18 x ko. vuoron hinta. Käyttäjästä riippumattomat vakiovuorojen peruutukset hyvitetään yksikköhinnan mukaisesti, mikäli käyttäjä on toimittanut siitä luotettavan tiedon liikuntatoimistoon ennen laskutusta. Vuoroja myönnetään väliselle ajalle (Tietotie myös ) ma-pe klo ja la-su klo 8-20 seuraaviin liikuntasaleihin: Tietotien lukion sali (3 osaa 906 ²), Eerola (93m²), Kärjenniemi (242m²), Leppälä (65m²), Naakka (2 osaa 512m²), Rauhala (70m²), Sassi (88m²), Sointula (78 m²), Sorrila (203m²), Roukko (286m²), Tarttila (57m²), Tietola (223m²) ja Tyry (360m²) Jäähalli Wareena Eri joukkueiden harjoitusten ja ottelujen välinen jäädytystauko (10-15 min) ei sisälly laskutettavaan jääaikaan. Erätauot kuuluvat laskutettavaan aikaan. Ottelujen pääsymaksuista ym. tuloista ei peritä lisämaksua Jäävuorot - Paikalliset koulut ja päiväkodit arkisin klo ,00/h 16,00 (ALV 0%) - Paikallinen jääurheiluyhdistys juniorit 32,00/h 34,56 (ALV 8%) - Muut ryhmät arkisin klo ,00/h 75,60 (ALV 8%) - Muut ryhmät muina aikoina 90,00/h 97,20 (ALV 8%) - Yleisöluistelu, alle 7 v kypärä päässä 0,00 - Yleisöluistelu, 7 v täyttäneet 2,78/henkilö 3,00 (ALV 8%) Muut maksut - Juhlatilaisuudet, perustaksa (vrk/h) 330,00/55,00 402,60/67,10 (22%)

11 - Näyttelyt ym. ylätasanteella, perustaksa (vrk/h) 100,00/20,00 122,00/24,40 (22%) - Rullakiekko 30,00/h 32,40 (ALV 8%) - Sauna, liikuntayhdistykset 10,00/2h+5,00/h 12,20+6,10 (22%) - Sauna, muut ryhmät 20,00/2h+10,00/h 24,40+12,20 (22%) - Ilma-ase- ja jousiammuntarata ,00/vuosi 400,00 (ALV 0%) - Kokoustilan sopimusvuokra (Kiekko-Ahma) 120,00/kk 120,00 (ALV 0%) - Kahvion sopimusvuokra (Kiekko-Ahma) 7% bruttomyynnistä 7% (ALV 22%) - Säilytystilat, varastokopit ja -häkit 65,00/kpl/kausi 65,00 (ALV 0%) 3.6. Keinonurmi Sahara Talvikausi (vakiovuorot ) - Koko kenttä 50,00/h 54,00 (ALV 8%) - Puoli kenttää 37,50/h 40,50 (ALV 8%) - Paikallinen juniorijoukkue ja koululaitos 40% edell Kesäkausi (vakiovuorot ) - Koko kenttä 20,00/h 21,60 (ALV 8%) - Puoli kenttää 14,00/h 15,12 (ALV 8%) - Paikallinen juniorijoukkue ja koululaitos 0,00 0,00 (ALV 8%) Muut maksut - Säilytystilat (kausi ) 65,00/vuosi 65,00 (ALV 0%) 3.7. Apian urheilualue Apian urheilukenttä - Aikuisten jalkapallo-ottelut (myös maksulliset) 60,00/ottelu 64,60 (ALV 8%) - Junioreiden jalkapallo-ottelut (myös maksulliset) 30,00/ottelu 32,40 (ALV 8%) - Maksulliset urheilukilpailut ja liikuntatilaisuudet 60,00/vrk 64,60 (ALV 8%) - Muut tapahtumat (ei liikuntaa) 60,00/vrk 64,60 (ALV 8%) - Nurmikentän harjoitusvuorot (palloilulajit) 12,00/h 12,96 (ALV 8%) - Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot 50,00/h 54,00 (ALV 8%) - Kahvion sopimusvuokra (Haka, VaKP, PS-44) 150,00/kausi 183,00 (ALV 22%) Apian uimalan sauna - Kaupungin omat ryhmät 15,00/h 15,00 (ALV 0%) - Muut ryhmät 25,00/h 30,50 (ALV 22%) - Avantouinti, maksullinen vuoro 30,00/h 32,40 (ALV 8%) - Hikoilusauna ,93/henkilö 1,00 (ALV 8%) - Kioskin sopimusvuokra % bruttomyynnistä 7% (ALV 22%) Ennen ja jälkeen saunavarausta on käytettävissä ohjeellinen 15 min valmistelua, siivousta ym. varten. Saunan avain noudetaan ja palautetaan uimahallin lippukassalta tai erikseen sovittavalla tavalla Korkeakankaan hiihtokeskus

12 Laskettelukeskus (myös ulkopaikkakuntalaiset) - 2 h lippu, aikuiset (12 v täyttäneet) 13,80 15,00 (ALV 8%) - 2 h lippu, lapset (alle 12-vuotiaat) 9,26 10,00 (ALV 8%) - Päivälippu, aikuiset (12 v täyttäneet) 18,52 20,00 (ALV 8%) - Päivälippu, lapset (alle 12-vuotiaat) 13,80 15,00 (ALV 8%) - Kausikortti, aikuiset (12 v täyttäneet) 185,19 200,00 (ALV 8%) - Kausikortti, lapset (alle 12-vuotiaat) 138,89 150,00 (ALV 8%) - Alle 7 v aikuisen seurassa kypärä päässä 0,00 - Omat koulut klo 8:00-16:00 (laskutus) 5,00/2 h+2,50/2h 5,00+2,50 (ALV 0%) - Muut ryhmät Kertamaksu/hlö kts. yllä - Jojo 1,64 2,00 (ALV 22%) Ryhmävaraukset (min. 10 hlö) pyritään sijoittamaan välittömään aikaan ennen rinteen avaamista yleisölle Muut maksut - Kahvion sopimusvuokra 500,00/kausi 610,00 (ALV 22%) - Kahvion kertavuokra, perustaksa 60,00/vrk 73,20 (ALV 22%) - Talvitapahtumien ja ks-tason kisojen perustaksa 100,00/vrk 108,00 (ALV 8%) - Kesätapahtumien perustaksa 50,00/vrk 54,00 (ALV 8%) - Mettivuoren kertavuokra, perustaksa 30,00/vrk 36,60 (ALV 22%) - Sauna, liikuntayhdistykset 15,00/4h+3,00/h 18,30+3,66 (22%) - Molemmat saunat, liikuntayhdistykset 25,00/4h+5,00/h 30,50+6,10 (22%) - Sauna, muut ryhmät 2 x edell. - Asuntovaunupaikka (myös ulkopaikkakuntalaiset) 8,20/vrk 10,00/vrk (22%) Hakan hiihtojaostolla on talvikaudella maksuton saunan käyttöoikeus (keskiviikon yleinen saunavuoro) kerran viikossa, mikä edellyttää hyvää yhteistyötä toiminnan kehittämisessä ja latujen kunnossapidossa Muut liikuntapaikat Roukon, Rauhalan ja Tarttilan nurmikentät - Aikuisten jalkapallo-ottelut (myös maksulliset) 30,00/ottelu 32,40 (ALV 8%) - Aikuisten harjoitusvuorot (palloilulajit) 6,00/h 6,48 (ALV 8%) - Muut tilaisuudet (ei liikuntatoimintaa) 50,00/vrk 61,00 (ALV 22%) - Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot 50,00/h 54,00 (ALV 8%) Kerhomajan kentät - Tenniskentän vakiovuoro ( ) 80,00/h/kenttä 86,40 (ALV 8%) - Tenniskentän tilapäisvaraus 4,63/h/kenttä 5,00 (ALV 8%) - Sirkus, tivoli tms. tapahtuma 60,00/vrk+30,00/vrk 73,20+36,60 (22%) Tennismaksut (ilman varausta maksuton) maksetaan uimahallin kassalle tai liikuntatoimistoon. Sirkusvarausten välinen aika tulee olla vähintään 1 kk Muut kentät - Paikalliset urheiluseurat ja koulut 0,00 - Suuret tapahtumat 60,00/vrk+30,00/vrk 73,20+36,60 (22%) - Muut maksut liikuntatoimenjohtajan harkinnalla

13 Muut liikuntapaikat - Kirjaslammen uimalan vuokra 25,00/tapahtuma 30,50 (ALV 22%) - Muut maksut liikuntatoimenjohtajan harkinnalla 4. LIIKUNTATOIMEN IRTAIMISTO 4.1. Yleistä Liikuntatoimen irtaimistoa voidaan lainata tapahtumiin liikuntatoimenjohtajan harkinnan mukaan. Irtaimisto varataan liikuntatoimistosta tai ko. liikuntapaikan vastaavalta työnjohtajalta Irtaimiston vuokrat - Maalikamera 100,00/krt + 122,00 (ALV 22%) 50,00/vrk 61,00 (ALV 22%) - Liikuntahallin pöydät 3,00/kpl tai 3,66 (ALV 22%) 0,60/vrk (yli 5 vrk) 0,73 (ALV 22%) - Liikuntahallin tuolit 0,50/kpl tai 0,61 (ALV 22%) 0,10/vrk (yli 5 vrk) 0,12 (ALV 22%) - Liikuntahallin suojamatot 70,00 kaikki tai 85,40 (ALV 22%) 10,00/kpl/vrk (+5 vrk) 12,20 (ALV 22%) - Rytmisen voimistelun matot 60,00 kaikki tai 73,20 (ALV 22%) 20,00/kpl/vrk 24,40 (ALV 22%) - Salibandykaukalo 60,00/krt + 73,20 (ALV 22%) 20,00/lisävrk 24,40 (ALV 22%) - Esiintymislava 80,00/krt + 97,60 (ALV 22%) 20,00/lisävrk 24,40 (ALV 22%) - Siirrettävät katsomot 50,00/kpl/krt + 61,00 (ALV 22%) 10,00/lisävrk 12,20 (ALV 22%) - Suoja-aidat lukumäärästä riippumatta 40,00/krt + 48,80 (ALV 22%) 5,00/lisävrk 6,10 (ALV 22%) - WC-kopit 2 kpl 25,00/kpl/krt + 30,50 (ALV 22%) 5,00/lisävrk 6,10 (ALV 22%) - Työmaakopit 5 kpl + 1 pieni 20,00/kpl/krt + 24,40 (ALV 22%) 10,00/vrk 12,20 (ALV 22%) - Iso työmaavaunu 1 kpl (Sassi) 40,00/kpl/krt + 48,80 (ALV 22%) 20,00/vrk 24,40 (ALV 22%) - Pieni työmaavaunu 1 kpl (Korkis, pyörät) 20,00krt + 24,40 (ALV 22%) 10,00/vrk 12,20 (ALV 22%) Esiintymislavan vuokra peritään tilaisuudesta ja paikasta riippumatta. Muutoin em. vuokrat koskevat pääsääntöisesti irtaimiston käyttöä sen normaalin sijoituspaikan ulkopuolella. Muun irtaimiston vuokrat sekä maksut irtaimiston kuljetus-, huolto-, siivous- ym. palveluista päätetään tapauskohtaisesti erikseen. 5. MAINOSPAIKAT JA TILAPÄISET MYYNTIPAIKAT 5.1. Yleistä Mainonta ja myyntitoiminta kaupungin liikuntapaikoilla sallitaan paikallisille liikuntayhdistyksille tietyin rajoituksin. Edullinen mainonta- ja myyntioikeus liikuntapaikoilla on tärkeä paikallisen seuratoiminnan

14 tukimuoto. Mainosten ja myyntipaikkojen sijoittamisesta liikuntapaikoille päättää liikuntatoimenjohtaja Kiinteät mainokset Kiinteät mainospaikat vuokrataan ko. liikuntapaikkaa ensisijaisena toimintapaikkanaan käyttäville niille paikallisille liikuntayhdistyksille, jotka ilmoittavat halukkuutensa mainosten hankintaan ja joilla on merkittävää junioritoimintaa. Kiinteitä mainospaikkoja ei myönnetä Urheilutalolle eikä Saharaan. Liikuntapaikkojen kiinteistä mainospaikoista tehdään kirjallinen sopimus, joiden sisältämät vuosimaksut perustuvat seuraavaan hinnoitteluun: - Jäähalli Wareena 16,39/m tai m² 20,00 (ALV 22%) - Muut liikuntapaikat 9,87/m tai m² 12,00 (ALV 22%) 5.3. Tilapäiset mainokset Paikallisilla liikuntayhdistyksillä on mahdollisuus asettaa mainoksia ao. liikuntapaikalle tapahtumansa ajaksi. Mainokset on poistettava välittömästi tapahtuman jälkeen eivätkä ne saa tapahtuman aikana peittää kiinteitä mainoksia ellei toisin päätetä. Tilapäisistä mainospaikoista päättää liikuntatoimenjohtaja. Niistä ei peritä maksuja Tilapäiset myyntipaikat Paikallisilla liikuntayhdistyksillä on mahdollisuus asettaa tilapäisiä myyntipakkoja ao. liikuntapaikalle tapahtumansa ajaksi, ellei sitä ole sopimuksin tai muutoin rajoitettu. Myyntitoiminnan vaatimat muut luvat yhdistys hoitaa ao. viranomaisten kanssa. Myyntipaikka on purettava välittömästi tapahtuman jälkeen. Luvan tilapäiselle myyntipaikalle antaa liikuntatoimenjohtaja. Niistä ei peritä maksuja. 6. LIIKUNNANOHJAUS 6.1. Yleistä Liikuntatoimi järjestää resurssiensa mukaan toimintaa niille ryhmille, joita eivät muut toimijat tavoita. Muilla toimijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä paikallisia liikuntayhdistyksiä ja muita vapaaehtoisjärjestöjä, kaupungin sosiaali- ja terveystoimea, sivistystoimea, kasvatus- ja opetustoimea jne. Yksityiskohtaiset tiedot liikuntatoimen liikuntaryhmistä löytyy ohjaustoiminnan oppaasta sekä internetistä osoitteessa / liikunta. Tässä kohdassa määritellään toimintaan liittyvät maksut Ohjaustoiminnan maksut - Vesivoimistelu sis. uintimaksu 74,07/kausi 80,00 (ALV 8%) - Eläkeläisten vesivoimistelu sis. uintimaksu 46,30/kausi 50,00 (ALV 8%) - Erityisryhmien vesiliikunta kertamaksu/hlö kts Vauvauinti sis. uintimaksut 83,33/kausi 90,00 (ALV 8%) v lasten uimakoulut 23,15/10 krt kurssi 25,00 (ALV 8%) - Muut lasten uimakoulut sis. uintimaksu 32,41/10 krt kurssi 35,00 (ALV 8%) - Aikuisten uimakoulu sis. uintimaksu 50,93/10 krt kurssi 55,00 (ALV 8%) - Liikuntaryhmien kausimaksu 12,96/kausi 14,00 (ALV 8%)

15 - Kuntosaliryhmät em. lisäksi kertamaksu/hlö kts Paikallisten koulujen ja päiväkotien uimaopetus 23,00/h/ohjaaja 23,00 (ALV 0%) - Muu liikunnanohjaus 27,78/h/ohjaaja 30,00 (ALV 8%) Kausimaksut peritään sekä syyskaudella että kevätkaudella erikseen. Vauvauintimaksu sisältää vanhempien maksut (max. 2 aikuista / lapsi). Ohjaustunti = oppitunti (45-60 min). 7. MUUT MAKSUT 7.1. Liikuntatoimiston kokoustilat - Kaupunki ja paikalliset liikuntayhdistykset 5,00/3 h+5,00/h 6,10+6,10 (22%) - Muut yleishyödylliset yhteisöt 10,00/3 h+7,50/h 12,20+6,10 (22%) - Muut ryhmät 15,00/3 h+10,00/h 18,30+12,20 (22%) - Molemmat kokoushuoneet 1,5 x edell Muut maksut - Työkorvaus (esim. tilaisuudet juhlapyhinä) 20,00/h/hlö 24,40 (ALV 22%) - Kopiomaksu, harmaasävy 0,1639/kpl 0,20 (ALV 22%) - Kopiomaksu, värillinen 0,4098/kpl 0,50 (ALV 22%) - Kopiomaksu, paikalliset liikuntayhdistykset 50% edell. - Panttimaksu, avainten luovutus 20,00/avain 20,00 (ALV 0%) - Autopaikat sisältäen sähkön KiiKe taksa KiiKe taksa ( ,10 euroa/kk ALV 0%) x 5 kk (marras-maaliskuu). Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet vuodelle 2010 on vahvistettu liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksessa lokakuussa Muut mahdolliset maksut ja toimintaohjeet päättää liikuntatoimenjohtaja tapauskohtaisesti tässä taksaohjelmassa mainittujen yleisten periaatteiden mukaisesti. Tämä taksaohjelma löytyy myös kaupungin kotisivuilta osoitteessa / liikunta. Sieltä löytyy myös paljon muuta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa. Tiedustella voi myös: Liikuntatoimisto telefax (03) Liikuntapaikkamestarit Liikunnanohjaaja Uimahalli ja liikuntahalli - lippukassa laitosmies / henkilökunta uima-allas / valvonta Liikuntatoimenjohtaja Jäähalli Wareena Urheilukentät (Apia) Apian uimala Korkeakangas ja ladut Liikuntatoimen em. kohteiden ja henkilöiden postiosoite on Apiankatu Valkeakoski.

PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2014

PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Apiankatu 7, 37600 Valkeakoski 040 335 6801 liikunta@valkeakoski.fi PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2014 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi.

Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi. TAKSAOHJELMA 2015 Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi. PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 1.1.2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Apiankatu 7,

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2016

PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Apiankatu 7, 37600 Valkeakoski 040 335 6801 liikunta@valkeakoski.fi PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2016 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 %

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Ulkoliikuntapaikat (kentät, ladut) Hänninkenttä, kesäkausi Harjoitukset Aikuiset

Lisätiedot

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 %

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Liikuntapalveluiden hinnasto Kentät Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Aikuiset 17,00 27,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat

Lisätiedot

LIIKUNTAHINNASTO 2014

LIIKUNTAHINNASTO 2014 LIIKUNTAHINNASTO 2014 Liikuntapaikkojen hinnat 1.1.2014 alkaen Tarkennettu hinnasto 9.4.2014 Yleiset ehdot 1. Urheiluseurojen hinnat Urheiluseurojen hinnat koskevat nokialaisia rekisteröityneitä urheilu-

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot

- 1 - 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma. 1.3. Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen

- 1 - 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma. 1.3. Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Nuorisotoimi Apiankatu 41 37600 Valkeakoski p. 040 335 6821-1 - NUORISOTOIMEN PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET 2015 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 ALKAEN

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 ALKAEN LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 ALKAEN Sisäliikuntapaikkojen vuokrat Kuntosalien käyttömaksut Ohjaus- ja muut palvelut - 1 - YLÖJÄRVEN SISÄLIIKUNTAPAIKKOJEN VUOKRAUS Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut

Lisätiedot

1. HUHKOLINNA LIIKUNTATOIMINTA Vakiovuorot - paikalliset urheiluseurat, nuorisoyhdistykset, erityisliikuntaryhmät,

1. HUHKOLINNA LIIKUNTATOIMINTA Vakiovuorot - paikalliset urheiluseurat, nuorisoyhdistykset, erityisliikuntaryhmät, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Nuoriso- ja liikuntalautakunta 15.5.2014 34 /Liite nro 8 1. HUHKOLINNA LIIKUNTATOIMINTA Veroton Alv Verollinen - mikäli toimintaan liittyy erityinen

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2015 alkaen

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2015 alkaen LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2015 alkaen Sisäliikuntapaikkojen vuokrausohje sekä vuokrat: - Kurun urheilutalo - Koulujen liikuntasalit - Urheilutalo ja uimahalli Urheilutalon muut maksut ja tilavuokrat:

Lisätiedot

aikuiset 2,00 alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 alle 4 v. ilmaiseksi ei kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (10 %)

aikuiset 2,00 alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 alle 4 v. ilmaiseksi ei kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (10 %) Kansalaistoiminnan ltk 8.6.2010, liite 24/2010 Kansalaistoiminnan lautakunta 18.1.2011 9 Kansalaistoiminnan lautakunta 3.6.2014 36 Kansalaistoiminnan lautakunta 4.11.2014 77 1 HYVINVOINNIN EDISTÄMISPALVELUT

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.2 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA -KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT. Liikunta- ja harrastuspaikat 2015 RYHMÄ 1 (kuukausivuokra /kk) Harjulan voimailusali (180m2)

LIIKUNTAPALVELUT. Liikunta- ja harrastuspaikat 2015 RYHMÄ 1 (kuukausivuokra /kk) Harjulan voimailusali (180m2) VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT MAKSUT 2015 Maksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Tilavaraukset tulee peruuttaa vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Peruuttamattomasta vuorosta

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 9 Sauvosaaren urheilupuisto 10 Tervahalli 11 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 12 Kuntotestit

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT alkaen 1.2.2016 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

- 1 - 1.1. Valkeakosken kaupungin taksojen ja maksujen yleiset periaatteet. 1.3. Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen

- 1 - 1.1. Valkeakosken kaupungin taksojen ja maksujen yleiset periaatteet. 1.3. Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Nuorisotoimi Apiankatu 41 37600 Valkeakoski p. 040 335 6821-1 - NUORISOTOIMEN PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET 2009 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin taksojen ja maksujen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 2 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 6 3.1 Monitoimihalli... 6 3.2. Koulujen liikuntatilojen, Rasin

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2.alkaen

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2.alkaen SAVONLINNA VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2.alkaen Jäähalli Kaupungin koulut ja päiväkodit Muut koulut sis.alv 26,50 /h 60,00 /h Jääurheilua harrastavat seurat : 1.9.-31.3. 45,50 /h Juniorit

Lisätiedot

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään

Ohjeet ja säännöt 11.8.2014. Oikeudet muutoksiin pidätetään Ohjeet ja säännöt 11.8.2014 Oikeudet muutoksiin pidätetään Sisällysluettelo Vapaa-ajantoimiston ohjeet... 1 Hakuajat säännöllisiin salivuoroihin ovat seuraavat:...2 Käyttöä koskevat ohjeet ja säännöt...

Lisätiedot

Hinnasto 1.8.2015 alk.

Hinnasto 1.8.2015 alk. Liikuntapalvelut Hinnasto 1.8.2015 alk. Uimahalli Veteraanit ja alle 5-vuotiaat veloituksetta Aikuisten uinti * ma ja to klo 11-13 ja ma-pe klo 13-15 alennettu maksu Alle 18-vuotiaiden uinti Eläkeläisten

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT MAKSUT 2013

VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT MAKSUT 2013 VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT MAKSUT 2013 LIIKUNTAPALVELUT Liikunta- ja harrastuspaikat (sis.alv) RYHMÄ 1 (kuukausivuokra /kk) Myllytien nyrkkeilysali (280m2) 600,00 Harjulan voimailusali (180m2) 400,00

Lisätiedot

25,60 27,90 28,50 Päiväkäyttö ns. vapaat vuorot (ma-pe ) 25,60 27,90 28,50

25,60 27,90 28,50 Päiväkäyttö ns. vapaat vuorot (ma-pe ) 25,60 27,90 28,50 VAPAA-AIKATOIMEN VUOKRAT JA MAKSUT 2013, esitys Jäähalli Kaupungin koulut ja päiväkodit koulut 2012 2013 23,60 25,70 26,50 53,40 58,20 60,00 Jääurheilua harrastavat seurat (1.9. - 31.3.) 39,50 43,10 44,50

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto Sisällysluettelo Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat Liikuntasihteeri Ilkka Kotala 050 427 6460 ilkka.kotala@kemi.fi Toimistosihteeri Eija Juntunen 040 728 6507 eija.juntunen@kemi.fi Yhteystiedot

Lisätiedot

VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN

VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. UIMAHALLI UIMAHALLIMAKSUT Veloituksetta veteraanit ja alle 5-vuotiaat - Aikuisten uinti 4,-

Lisätiedot

Kylpylän pääsymaksut

Kylpylän pääsymaksut Sivistyslautakunta 82 17.06.2015 Liikuntapalveluiden maksut 1.8.2015 alkaen SIVLTK 82 Kunnan hallintosääntö 47: Omaisuuden myynti, osto ja vuokraus: Lautakunta päättää toimialansa irtaimen omaisuuden vuokrauksesta

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015. Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015. Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015 Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 19.3.2015 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja -alueet Liikuntatilojen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. 1. KENTÄT 1.1. Vihdin ja Nummelan Urheilukentät Jalkapallonurmi vakioharjoitusvuoro/tunti

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 OTE Kokouspäivämäärä Sivu Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1 Dnro AKAA: 674/ 2014 56 Akaan liikuntapalveluiden maksut vuodelle 2015 VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 Oheiseen

Lisätiedot

Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 1.8.2015

Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 1.8.2015 Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut 1.8.2015 Loviisan kaupunki Vapaa-aikatoimi Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut Tämä hinnasto astuu voimaan 1.8.2015 Kaikkia Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015 Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015 Orimattilan kaupunki Liikuntapalvelut Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 14.10.2014 134 LIIKUNTATILOJEN JA TOIMINNAN MAKSUT 1.1.2015 Sisällysluettelo URHEILUTALO...

Lisätiedot

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO 1.1.2016 KARKKILAN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA HINTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN Karkkilalaiset liikunta- ja nuorisoyhdistykset - hinnat koskevat rekisteröityneitä Karkkilalaisia

Lisätiedot

ILMAJOKI-HALLI. LIIKUNTATOIMEN TAKASAT JA MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyväksytty: khall. 15.12.2014, 328

ILMAJOKI-HALLI. LIIKUNTATOIMEN TAKASAT JA MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyväksytty: khall. 15.12.2014, 328 LIIKUNTATOIMEN TAKASAT JA MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyväksytty: khall. 15.12.2014, 328 ILMAJOKI-HALLI LIIKUNTASALI UUSI 1 / 1 -SALI TAKSA * alle 16-vuotiaat 6,80 * yli 16-vuotiaat 18,50 muiden urheiluseurojen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 2 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 6 3.1 Monitoimihalli... 6 3.2. Koulujen liikuntatilojen, Rasin

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen. sis. alv. Jäähalli. Kaupungin koulut ja päiväkodit. 26,50 /h. Muut koulut.

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen. sis. alv. Jäähalli. Kaupungin koulut ja päiväkodit. 26,50 /h. Muut koulut. VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen Jäähalli Kaupungin koulut ja päiväkodit Muut koulut sis. alv 26,50 /h 60,00 /h Jääurheilua harrastavat seurat (1.9. - 31.3.) 45,50 /h Juniorit (alle

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO YLEISET EHDOT 1. Urheiluseurojen hinnat Urheiluseurojen hinnat koskevat haukiputaalaisia rekisteröityjä urheiluseuroja. Ulkopaikkakuntalaisilta urheiluseuroilta veloitetaan muiden

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LIIKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÖMAKSUT

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LIIKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÖMAKSUT KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LIIKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÖMAKSUT Nakkilan kunta Voimaantulo 14.11.2005 LIIKUNTAKESKUKSEN KÄYTTÖMAKSUT SISÄLLYSLUETTELO: UIMAHALLI...2 KEILAHALLI...3 VOIMAILUSALI/VANHA KUNTOSALI

Lisätiedot

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv.

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv. UIMAHALLIT Kotkan uimala Katariina, Puistotie 9-11, 48100 KOTKA, puh. 234 4590 Karhulan uimahalli, Karhulantie 46, 48600 KOTKA, puh. 234 5415 Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA. TILAVUOKRAT Liikunta. Voimassa 1.9.2015 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana

KANGASALAN KUNTA. TILAVUOKRAT Liikunta. Voimassa 1.9.2015 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana KANGASALAN KUNTA TILAVUOKRAT Liikunta Voimassa 1.9.2015 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana HINNASTON OHJEET HINNASTON OHJEET JA MAKSUET RYHMÄ LUOKITUS Paikalliset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset

Lisätiedot

Tämä hinnasto astuu voimaan uimahallipalveluiden ja Karhulan Keskuskentän kuntosalin osalta 1.3.2015 ja muilta osin 1.6.2015 alkaen.

Tämä hinnasto astuu voimaan uimahallipalveluiden ja Karhulan Keskuskentän kuntosalin osalta 1.3.2015 ja muilta osin 1.6.2015 alkaen. KOTKAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HARJOITUSVUOROMAKSUT, TILAVUOKRAT JA PALVELUMAKSUT Tämä hinnasto astuu voimaan uimahallipalveluiden ja Karhulan Keskuskentän kuntosalin osalta 1.3.2015 ja muilta osin 1.6.2015

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT MAKSUT 2016

LIIKUNTAPALVELUT MAKSUT 2016 LIIKUNTAPALVELUT MAKSUT 2016 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 3 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 5 3.1 Monitoimihalli... 5 3.2.

Lisätiedot

Liikuntapalvelut. Hinnasto 1.10.2015 alkaen

Liikuntapalvelut. Hinnasto 1.10.2015 alkaen Liikuntapalvelut Hinnasto 1.10.2015 alkaen SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi, Y-tunnus

Lisätiedot

Puh. (017) 182 522 Puh. (017) 182 591. KÄYTTÖMAKSUT 1.7.2010 alkaen Vapltk 16.6.2010 84

Puh. (017) 182 522 Puh. (017) 182 591. KÄYTTÖMAKSUT 1.7.2010 alkaen Vapltk 16.6.2010 84 NIIRALAN UIMAHALLI LIPPUMÄEN UIMAHALLI Hannes Kolehmaisen katu 3, 70110 KUOPIO Petosentie 8, 70820 KUOPIO Puh. (017) 182 522 Puh. (017) 182 591 KÄYTTÖMAKSUT 1.7.2010 alkaen Vapltk 16.6.2010 84 UINTIMAKSUT

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKAT UIMAHALLIT IMPIVAARAN UIMAHALLI. UINTIMAKSUT, alv. 8 % KUNTOSALIMAKSUT/alakerran sali, alv. 8% OHJATTU TOIMINTA, alv.

LIIKUNTAPAIKAT UIMAHALLIT IMPIVAARAN UIMAHALLI. UINTIMAKSUT, alv. 8 % KUNTOSALIMAKSUT/alakerran sali, alv. 8% OHJATTU TOIMINTA, alv. UIMAHALLIT IMPIVAARAN UIMAHALLI LIIKUNTAPAIKAT UINTIMAKSUT, alv. Alennusryhmään kuuluvat: Aikuinen 4 Opiskelija, kortilla Lapsi 7-16 v. 2 Eläkeläinen (ei osa-aika), kortilla Alle 7v. vanhempien mukana

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 Kotka puh. 234 5414 fax 234 5424 4.1.2013. Urheiluseurat TAKSALUETTELO

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 Kotka puh. 234 5414 fax 234 5424 4.1.2013. Urheiluseurat TAKSALUETTELO KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 Kotka puh. 234 5414 fax 234 5424 4.1.2013 Urheiluseurat TAKSALUETTELO Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.6.2013 voimaantulevat

Lisätiedot

HENKILÖKUNNAN YLITYÖKORVAUKSET

HENKILÖKUNNAN YLITYÖKORVAUKSET MAKSULUOKAT (ei uimahalli, kuntosali, kopiot) Maksuluokka 0 Maksuluokka 1 Maksuluokka 2 Maksuluokka 3 Outokumpulaisten seurojen yms.outokumpulaisten seurojen Ulkopaikkakuntal. seurojen Ulkopaikkakuntalaiset

Lisätiedot

Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3.2016 voimaan tulevat taksat.

Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3.2016 voimaan tulevat taksat. KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 Kotka puh. 040 831 0389, fax 234 5424 26.1.2016 Urheiluseurat TAKSALUETTELO Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3.2016 voimaan

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden maksut 1.9.2014 alkaen

Liikuntapalveluiden maksut 1.9.2014 alkaen Sivistyslautakunta 79 18.06.2014 Liikuntapalveluiden maksut 1.9.2014 alkaen SIVLTK 79 Kunnan hallintosääntö 47: Omaisuuden myynti, osto ja vuokraus: "Lautakunta päättää toimialansa irtaimen omaisuuden

Lisätiedot

Siuntion kunta Sjundeå kommun 1

Siuntion kunta Sjundeå kommun 1 Siuntion kunta Sjundeå kommun 1 SIVLTK 362/2010 SIVLTK 24.4.2013 23 Siuntion kunnan sivistystoimen hallinnoimien tilojen KÄYTTÖMAKSUT 1.5.2013 alkaen Siuntion kunta Sjundeå kommun 2 1. Sivistystoimen tiloja

Lisätiedot

Kaikissa Kotkan kaupungin hallinnassa olevissa liikuntapaikoissa harjoittelevat tai tiloja käyttävät kuuluvat tämän taksa- ja maksuluettelon piiriin.

Kaikissa Kotkan kaupungin hallinnassa olevissa liikuntapaikoissa harjoittelevat tai tiloja käyttävät kuuluvat tämän taksa- ja maksuluettelon piiriin. KOTKAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HARJOITUSVUOROMAKSUT, TILAVUOKRAT JA PALVELUMAKSUT Tämä hinnasto astuu voimaan 1.1.2014 alkaen. Uimahallien vuosikorttien max. käyttö 1 krt/pv. Kaikissa Kotkan kaupungin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELU- JA KÄYTTÖKORVAUSMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN TILAT

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELU- JA KÄYTTÖKORVAUSMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN TILAT SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELU- JA KÄYTTÖKORVAUSMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN TILAT KOULUT yksikkö alv 24 % Yhteensä Juhlasali Pogostan alakoulu h 7,42 1,78 9,20 Juhlasali Pogostan alakoulu vrk 45,73 10,97 56,70

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2014

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2014 LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO Nuoriso- ja liikuntalautakunta 3.12. 2 SISÄLLYSLUETTELO Vuokrauksen yleiset perusteet... 3 Kisapuiston urheilukeskus... 5 Vanha kenttä ja Kisapuiston hiekkatekonurmi... 6 Kimpisen,

Lisätiedot

Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3., 1.5. ja 1.6.2015 voimaantulevat taksat.

Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3., 1.5. ja 1.6.2015 voimaantulevat taksat. KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2015 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 Kotka puh. 234 5414 fax 234 5424 15.1.2015 Urheiluseurat TAKSALUETTELO Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3., 1.5. ja 1.6.2015

Lisätiedot

Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.7.2011 lähtien

Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.7.2011 lähtien Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.7.2011 lähtien Liikunta- ja nuorisolautakunta 18.5.2011 49 2(19) SISÄLLYSLUETTELO HINTOJEN JAOTTELU 3 JÄÄHALLI 8 LIIKUNTAHALLIT 9 KUNTOSALIT 12 UIMARANNAT 14 ULKOKENTÄT

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN KÄYTTÖMAKSUT

LIIKUNTAPALVELUJEN KÄYTTÖMAKSUT LIIKUNTAPELUJEN KÄYTTÖMAKSUT Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 18.11.2015 Voimaantulopäivä KÄYTTÖMAKSUJEN PÄÄPERIAATTEET Liikuntapalveluiden peruskäyttömaksut koskevat raumalaisia rekisteröityjä

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNASTO 1.1.2011 ALKAEN

LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNASTO 1.1.2011 ALKAEN LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNASTO 1.1.2011 ALKAEN JÄÄHALLIT/KOULUKATU Harjoitusvuoromaksut (alv 9%) Hervannan jäähalli tamperelaiset urheiluseurat ja yhdistykset, tunti 12,00 tamperelaiset liikelaitokset, tunti

Lisätiedot

Muut* mm. kaupungin ulkopuoliset urheiluseurat, yritykset, yksityiset henkilöt

Muut* mm. kaupungin ulkopuoliset urheiluseurat, yritykset, yksityiset henkilöt LIIKUNTAPAIKKAMAKSUT Muut* mm. kaupungin ulkopuoliset urheiluseurat, yritykset, yksityiset henkilöt Sisällys Liikuntapaikkamaksut... 1 Jääurheilukeskus... 2 Hiihtoalueet... 3 Kentät... 4 Hiekkakentät...

Lisätiedot

*Em. poiketen maksullisia ovat Uimahalli, Urheilukeskus ja Öjbergetin hissiliput

*Em. poiketen maksullisia ovat Uimahalli, Urheilukeskus ja Öjbergetin hissiliput LIIKUNTAPALVELUT TAKSAT JA MAKSUT 1.1.2016 LUKIEN Liikuntavuorojen maksuperusteet: Harjoitusvuorot: - vakiovuorot, yhdistysten (ry.) alle 18 v:n ryhmät - muut alle 18 v harjoitusvuorot, leirit, kurssit

Lisätiedot

S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2014 lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 25 06 2014 64

S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2014 lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 25 06 2014 64 1 S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2014 lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 25 06 2014 64 Maksut löytyvät alkaen sivulta Koulut ja kansalaisopisto 2 Lukion aineopiskelijan kurssimaksu

Lisätiedot

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT Käyttömaksut kattavat ko. liikuntapaikalla jo olevan varustuksen. Ylimääräisten siirtojen,

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2013

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2013 1 LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2013 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 10.12.2012 2 Klikkaa valitsemaasi kohdetta, niin hinnasto aukeaa suoraan haluamallesi sivulle. SISÄLLYSLUETTELO Vuokrauksen yleiset perusteet...

Lisätiedot

LIIKUNTATILOJEN JA ALUEIDEN VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET JA KÄYT TÖMAKSUT 1.5.2006 30.4.2007...2 VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET...

LIIKUNTATILOJEN JA ALUEIDEN VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET JA KÄYT TÖMAKSUT 1.5.2006 30.4.2007...2 VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET... 2 SISÄLTÖ LIIKUNTATILOJEN JA ALUEIDEN VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET JA KÄYT TÖMAKSUT 1.5.2006 30.4.2007...2 VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET...2 MAKSUTON TOIMINTA...2 MAKSULLINEN TOIMINTA...2 KÄYTTÖMAKSUJEN

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut Liikuntalautakunnan/Vapaa-aikalautakunnan päätös 21.11.2012/24.4.2013 Liikuntatoimi HINNASTO 2/19 1. VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TILAVUOKRAT. Voimassa 1.9.2015 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana

KANGASALAN KUNTA TILAVUOKRAT. Voimassa 1.9.2015 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana KANGASALAN KUNTA TILAVUOKRAT Voimassa 1.9.2015 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana HINNASTON OHJEET HINNASTON OHJEET JA MAKSUET RYHMÄ LUOKITUS Paikalliset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen. hinnasto 1.1. 31.12.2013. Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu

Liikuntapaikkojen. hinnasto 1.1. 31.12.2013. Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu Liikuntapaikkojen hinnasto 1.1. 31.12.2013 Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu liikuntapalvelut.asiakaspalvelu(at)tampere.fi puhelin 03 5653 4300 faksi 03 5656 4889 Ratinan rantatie 1 33100 Tampere ma - pe

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT (Päivitys 5/2015) YLEISTÄ Ylöjärven liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat koulujen liikuntasalit

Lisätiedot

Elimäen kenttä - Keskusurheilupuisto - Korian urheilukenttä - Kuusankosken urheilupuisto - Saviniemen urheilukeskus - Valkealan urheilukenttä...

Elimäen kenttä - Keskusurheilupuisto - Korian urheilukenttä - Kuusankosken urheilupuisto - Saviniemen urheilukeskus - Valkealan urheilukenttä... LIIKUNTATILOJEN JA -TOIMINNAN MAKSUT 1.6.2013 Sisällysluettelo JÄÄHALLIT... 3 Anjalankosken jäähalli... 3 Kouvolan jäähalli... 3 Kuusankosken jäähalli - Valkealan jäähalli... 4 UIMAHALLIT... 5 Elimäen

Lisätiedot

Inarin kunta Liikuntatoimen liikuntapaikat

Inarin kunta Liikuntatoimen liikuntapaikat Inarin kunta Liikuntatoimen liikuntapaikat Ohjeistus asiakkaalle 1.1.2014 alkaen Liikuntapaikkojen käyttömaksut (1.1.2014 alkaen) Kertalippu (Ivalo: uimahalli, sulkapallokenttä, kuntosali) 3 - alennettu

Lisätiedot

Tilojen ym. käyttömaksut

Tilojen ym. käyttömaksut Tilojen ym. käyttömaksut Yhteenveto hinnastoista Nilsiä-neuvottelukunnalle, huomioitu vain liikuntapaikat ja tilat, jotka vaikuttavat Nilsiään. Peruskoulujen ja lukioiden tilojen käyttömaksut 1.1.2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HINNASTO JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Voimassa 1.1.2014 alkaen UUDEN AALLON KAUPUNKI Sisällysluettelo... 1 LIIKUNTAPAIKKOJEN HINNOITTELU JA PERIAATTEET... 3 LIIKUNTAHALLIT... 4 LIIKUNTASALIT... 6 KUNTOSALIT...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET Vapaa-aikalautakunta 5.2.2015 LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET YLEISTÄ Lempäälän kunnan liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat Hakkarin, Kuljun,

Lisätiedot

Vihdin Liikuntapalvelut

Vihdin Liikuntapalvelut Vihdin Liikuntapalvelut Vihdin uimahalli, Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela Squash Sali käytössä uimahallin remontin aikana ennakkoon vuoroilla ma to klo 8.00 21.00 pe klo 8.00 18.00 HUOM! Uimahallin kassa

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2014

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2014 1 LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2014 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.11.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO Vuokrauksen yleiset perusteet... 3 Kisapuiston urheilukeskus... 5 Vanha kenttä ja Kisapuiston hiekkatekonurmi...

Lisätiedot

Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut

Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut 15.12.2011 (päivitetty versio) YLEISOHJEET KOULUJEN LIIKUNTASALIEN KÄYTÖLLE Yleiset ohjeet Hakeminen Koulutilojen ulkopuolisella käytöllä tarkoitetaan yleensä arki-iltana

Lisätiedot

Puh. (017) 182 522 Puh. (017) 182 591

Puh. (017) 182 522 Puh. (017) 182 591 NIIRALAN UIMAHALLI LIPPUMÄEN UIMAHALLI Hannes Kolehmaisen katu 3, 70110 KUOPIO Petosentie 8, 70820 KUOPIO Puh. (017) 182 522 Puh. (017) 182 591 KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2012 alkaen Asiakkuusjohtajan päätös 15.12.2011

Lisätiedot

S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2015 lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 03 06 2015 43

S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2015 lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 03 06 2015 43 1 S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2015 lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 03 06 2015 43 Punaisella muutokset Maksut löytyvät alkaen sivulta Koulut ja kansalaisopisto 2 Lukion aineopiskelijan

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2016

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2016 LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO Nuoriso- ja liikuntalautakunta 2 SISÄLLYSLUETTELO Vuokrauksen yleiset perusteet... 3 Kisapuiston urheilukeskus... 5 Vanha kenttä ja Kisapuiston hiekkatekonurmi... 6 Kimpisen, Lauritsalan

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen. hinnasto 1.1. 31.12.2014. Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu

Liikuntapaikkojen. hinnasto 1.1. 31.12.2014. Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu Liikuntapaikkojen hinnasto 1.1. 31.12.2014 Liikuntapalvelut, asiakaspalvelu liikuntapalvelut.asiakaspalvelu(at)tampere.fi puhelin 03 5653 4300 Ratinan rantatie 1 33100 Tampere ma - pe 8.30-15.45 Sisällys

Lisätiedot

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tilavaraukset Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tiloja, alueita ja paikkoja vapaa-ajan käyttöön Vapaasti käytettäviä tiloja - Maksutta esim. lähiliikuntapaikat ja monitoimikentät (jalkapallo,

Lisätiedot

TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 1.6.2009 alkaen Maksut sisältävät arvonlisäveron (liikuntatoiminnasta 8 %, muusta toiminnasta 22 %). Naantalilaisten yhteisöjen ja yritysten toiminnasta peritään maksu

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalvelut liikuntapalvelut HINNASTO

Sivistys- ja kulttuuripalvelut liikuntapalvelut HINNASTO 0 Sivistys- ja kulttuuripalvelut liikuntapalvelut HINNASTO 2016 1 SISÄLTÖ: Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut YLEISET EHDOT... 2 HEINÄPÄÄN JALKAPALLOHALLI... 5 JATULIN LIIKUNTAKESKUS... 6 KASTELLIN

Lisätiedot

TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Maksut sisältävät arvonlisäveron (liikuntatoiminnasta 8 %, muusta toiminnasta 22 %). Naantalilaisten yhteisöjen ja yritysten liikuntatoiminnasta peritään maksu taulukon

Lisätiedot

1. Koulutilojen ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävät maksut säännöllisestä käytöstä:

1. Koulutilojen ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävät maksut säännöllisestä käytöstä: KOULUTOIMI 1. Koulutilojen ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävät maksut säännöllisestä käytöstä: yli 100m² liikuntatila alle 100m²liikuntatila luokkatila erityisluokka tai -tila lisäksi atk-luokka 6,00

Lisätiedot

käyttövuorot (1.9.2011 alkaen)

käyttövuorot (1.9.2011 alkaen) Z J t U L T T U U R I JA V A P A A- A IK A nuorisolautakunta Nuorisotilojen käyttövuorot (1.9.2011 alkaen) 1. KÄYTTÖVUOROJEN HINNAT 2. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU- JA JAKOPERUSTEET 3. KÄYTTÖVUOROJEN EHDOT JA OHJEET

Lisätiedot

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015 Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015 Tila- ja tapahtumapalvelut LIIKUNTATILOJEN JA -TOIMINNAN MAKSUT 1.1.2015 Sisällysluettelo JÄÄHALLIT... 3 Anjalankosken jäähalli... 3 Kouvolan jäähalli...

Lisätiedot

Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.9.2012 alkaen

Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.9.2012 alkaen Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.9.2012 alkaen 2 (17) 3 (17) SISÄLLYSLUETTELO HINTOJEN JAOTTELU 3 Salolaiset 3 Sisäinen käyttö 3 Muut toimijat 3 Tilavuokrat 4 Rahojen palauttaminen 5 UIMAHALLI 6 JÄÄHALLI

Lisätiedot

. Porin kaupungin vapaa-aikaviraston MAKSUT ja VUOKRAT 1.1.2016 alkaen

. Porin kaupungin vapaa-aikaviraston MAKSUT ja VUOKRAT 1.1.2016 alkaen . Porin kaupungin vapaa-aikaviraston MAKSUT ja VUOKRAT 1.1.2016 alkaen Liikuntapaikat Nuorisotilat Leirikeskukset Tilaussaunat Kokoustilat Asunto- ja venepaikat Välinevuokraus Ohjaustoiminta Porin kaupungin

Lisätiedot

TUULENSUUN PALVELU OY:N PALVELUHINNASTO RIVITALOJEN PALVELUSOPI- MUS ASIAKKAILLE 1.4.2015 ALKAEN

TUULENSUUN PALVELU OY:N PALVELUHINNASTO RIVITALOJEN PALVELUSOPI- MUS ASIAKKAILLE 1.4.2015 ALKAEN Tuulensuun Palvelu Oy Huvilakatu 32, 32200 Loimaa p. 02 7637 5600 toimisto@tuulensuunpalvelukeskus.fi www.tuulensuunpalvelukeskus.fi TUULENSUUN PALVELU OY:N PALVELUHINNASTO RIVITALOJEN PALVELUSOPI- MUS

Lisätiedot

HOIVA (ALV 0 %) Yksittäiset käynnit laskutetaan alkavalta 15 minuutilta alla olevan taulukon mukaisesti:

HOIVA (ALV 0 %) Yksittäiset käynnit laskutetaan alkavalta 15 minuutilta alla olevan taulukon mukaisesti: Tuulensuun Palvelu Oy Huvilakatu 32, 32200 Loimaa p. 02 7637 5600 toimisto@tuulensuunpalvelukeskus.fi www.tuulensuunpalvelukeskus.fi TUULENSUUN PALVELU OY:N PALVELUHINNASTO RIVITALOJEN PALVELUSOPI- MUS

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut Liikuntalautakunnan/Vapaa-aikalautakunnan päätökset 21.11.2012/24.4.2013/28.8.2013/20.11.2013 Liikuntapalvelut HINNASTO 2/20 1. VUOKRAUKSEN

Lisätiedot

Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.1.2012 lähtien

Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.1.2012 lähtien Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.1.2012 lähtien 2 (16) 3 (16) SISÄLLYSLUETTELO HINTOJEN JAOTTELU 3 Salolaiset 3 Sisäinen käyttö 3 Muut toimijat 3 Tilavuokrat 4 Rahojen palauttaminen 5 UIMAHALLI 6 JÄÄHALLI

Lisätiedot

Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.5.2014 alkaen

Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.5.2014 alkaen Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.5.2014 alkaen Vapaa-ajan lautakunta 12.9.2013 Vapaa-ajan lautakunta 19.12.2013 Vapaa-ajan lautakunta 3.4.2014 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO HINTOJEN JAOTTELU 3 Salolaiset

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA

Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Tekninen lautakunta 20.6.2012 48 (Voimaantulo 1.8.2012 alkaen) KUNNAN OMISTAMIEN TILOJEN VUOKRAUS / OHJEET JA TAKSA Kunnan omistamien ja hallitsemien eri tilojen vuokrauskäytäntö ja vuokratasot määritellään

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot