PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2010 (voimassa alkaen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2010 (voimassa 1.8.2009 alkaen)"

Transkriptio

1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Apiankatu 7, Valkeakoski , faksi (03) PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2010 (voimassa alkaen) 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma 1.2. Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet 1.3. Liikuntasetelit 2. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET JA AUKIOLOAJAT 2.1. Yleistä 2.2. Vakiovuorot 2.3. Tilapäisvaraukset 2.4. Liikuntapaikkojen aukioloajat 3. LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖMAKSUT 3.1. Taksaohjelman lävistävät periaatteet 3.2. Uimahalli 3.3. Liikuntahalli 3.4. Koulujen liikuntasalit 3.5. Jäähalli Wareena 3.6. Keinonurmi Sahara 3.7. Apian urheilualue 3.8. Korkeakankaan hiihtokeskus 3.9. Muut liikuntapaikat 4. LIIKUNTATOIMEN IRTAIMISTO 4.1. Yleistä 4.2. Irtaimiston vuokrat 5. MAINOSPAIKAT JA TILPÄISET MYYNTIPAIKAT 5.1. Yleistä 5.2. Kiinteät mainokset 5.3. Tilapäiset mainokset 5.4. Tilapäiset myyntipaikat 6. LIIKUNNANOHJAUS 6.1. Yleistä 6.2. Ohjaustoiminnan maksut 7. MUUT MAKSUT 7.1. Liikuntatoimiston kokoustilat 7.2. Muut maksut

2 PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET 2010 (voimaan ) 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma (KV ) Yleistä Kuntalain 13.2 :n 4 kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Valtuusto päättää maksujen maksuluokasta, joka toimii ohjeena kaupunginhallitukselle ja toimialoille maksujen tasoa tarkistettaessa. Julkisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan kunnan kannettavaksi laissa säädettyä suoritusta, jonka perusteista tai määrästä voidaan määrätä valtuuston tai muun toimielimen taksassa. Yksityisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan maksuja, joissa kunnalla kantajana on sama asema kuin vastaavan laitoksen omistavalla tai vastaavia palveluja tarjoavalla yhteisöllä. Maksun perusteista Kunnallinen maksu määritellään tuloksi mitattavissa olevasta kunnallisesta suorituksesta ja palvelusta, jonka suuruus määrätään kunnallispoliittisten päätösten ja tavoitteiden mukaan. Maksujen määräytymisperusteille voidaan kuitenkin asettaa seuraavat yleiset vaatimukset: - maksu perustuu palveluista aiheutuville kustannuksille - maksuperusteet ovat oikeudenmukaiset ja tasapuoliset - maksun määräytymisperusteet ovat yksiselitteiset ja sisällöltään sellaiset, että maksun suuruus ei voimakkaasti vaihtele eri vuosina - maksu on vertailukelpoinen ja sen laskentaperusteina käytetään yleisesti hyväksyttyjä laskentasääntöjä. Palvelujen hinnoittelu edellyttää sekä tuotteistusta että kokonaiskustannusten selvittämistä. Palvelun kokonaiskustannukset syntyvät välittömistä ja välillisistä käyttökustannuksista ja pääomakustannuksista. Kunnallisesta demokratiasta aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan tulisi kohdistaa suoritteiden hintaan. Otettaessa käyttöön uusia maksuja tai tarkistettaessa jo olemassa olevien maksujen suuruutta suhteessa vahvistettaviin maksuluokkiin, tulee palvelukeskusten laatia tuotettavien palveluiden osalta riittävästi eritellyt kokonaiskustannuslaskelmat. Laskelmien laatimista varten tulee kaupungin laskentakäytännöt yhtenäistää ja palvelut tuotteistaa. Maksujen luokittelu Kaupungin maksupolitiikan linjaamiseksi maksut on ryhmitelty seuraaviin ryhmiin: 1) Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, jonka tarkoituksena on kattaa kaikki palvelusta aiheutuneet kustannukset (voidaan sijoittaa myös kohtuullinen korko sijoitetulle pääomalle). Perinteisesti näitä palveluja ovat olleet mm. kaupungin liiketoiminta, jätehuolto, sisäiset palvelut, ympäristöluvat ja eräät vapaa-ajanpalvelut 2) Omakustannushintaa alempi mutta kuitenkin huomattava korvaus, jolla katetaan merkittävä osa palvelujen tuotantokustannuksista, kuitenkin vähintään puolet. Palvelujen käyttäjiä on usein vain rajoitettu määrä ja ne ovat luonteeltaan vapaaehtoisia julkisia palveluja 3) Tuotantokustannuksiin verraten vähäinen maksu, enintään puolet omakustannushinnasta. maksujen eräänä tarkoituksena voi olla myös kysynnän ohjaus.

3 4) Maksu, joka määrätään markkinahintojen mukaan 5) Lakisääteiset maksut, joiden taso on määrätty laissa tai asetuksessa. 6) Sakkoperiaatteeseen perustuva maksu. Sakkohinnoittelun tarkoituksena on ohjata asiakkaita välttämään tiettyjä palveluita tai ehkäisemään määrätynlaista käyttäytymistä, jolla on epäedullinen vaikutus organisaation muuhun toimintaan tai yleisemmin kuntalaisten hyvinvointiin. Palvelumuoto veloitusperuste maksuluokka Liikuntapaikkojen käyttömaksut /krt, /palvelu 2-3 strateginen subventointi Liikuntapaikkojen vakiovuorot /h 2-3 strateginen subventointi Liikuntapaikkojen tilapäisvaraukset /h 2-3 strateginen subventointi Liikunnanohjaus ja opetus /h, /kurssi, /kausi 2-3 strateginen subventointi Välinevuokrat /krt 1 Säilytystilojen vuokrat /vrk, /vuosi 1 Arkistovuokra /vuosi 1 Kioskin tai kahvion vuokra /vuosi, % myynnistä 4 Kiinteät mainospaikat /m, m² 1 Tilapäiset mainospaikat maksuton - Kokoustilojen vuokrat /h 2 Kopiot yms. maksut /kpl 1 Muut myytävät tuotteet /kpl Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet Kaupunginhallitus on siirtänyt päätöksellään liikunta- ja nuorisolautakunnan taksoista päättämisen liikunta- ja nuorisolautakunnan tehtäväksi. Liikunta- ja nuorisolautakunta vahvistaa vuosittain liikuntatoimen palvelumaksut ja niitä koskevat periaatteet, joihin perustuvat päätökset tekee liikuntatoimenjohtaja. Liikuntatoimenjohtaja päättää myös liikuntapaikkojen aukioloajoista sekä antaa niiden käyttöä koskevat säännöt ja toimintaohjeet. Hän voi myös päättää tilapäisistä muutoksista tämän taksaohjelman maksuihin tai periaatteisiin, mikäli se on liiketaloudellisesti, liikuntapoliittisesti tai muutoin perusteltua Liikuntasetelit Liikuntapaikoilla maksuvälineenä käyvät Smartumin liikuntaseteli (4 ) ja kulttuuriseteli (5 ), Finbodyyrityslippu (4 ), Tyky-kuntoseteli (2 ja 4 ), Suomen Hoitoseteli Oy:n kuntoliikuntaseteli ja superseteli (5 ) sekä luottokunnan Virikeseteli (5 ). Tällä hetkellä niillä voi maksaa Urheilutalolla uinnin ja sulkapallon, jäähalli Wareenassa yleisöluistelun sekä Korkeakankaalla laskettelurinteen kertamaksut. Liikuntaseteli on työnantajan työntekijälleen myöntämä henkilökohtainen veroton etuus. Palveluntuottaja on velvollinen valvomaan asiakkaan oikeutta ko. etuuteen. Siksi liikuntasetelit käyvät em. kohteissa ainoastaan kertamaksuihin ja niiden käyttäjän on tarvittaessa kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Seteleistä ei myöskään anneta rahaa takaisin. Tarkempia ohjeita ja määräyksiä em. liikuntaseteleiden käytöstä löytyy ko. toimijoiden sekä verohallinnon kotisivuilta, joihin on linkkejä myös mm. Valkeakosken uimahallin www-sivulta.

4 2. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET JA AUKIOLOAJAT 2.1. Yleistä Liikuntapaikkojen varaukset ja tiedustelut tehdään pääsääntöisesti liikuntatoimistosta. Uimahallin, jäähallin ja kenttien tilapäisvaraukset tehdään kuitenkin ensisijaisesti suoraan ko. liikuntapaikalta (yhteystiedot tämän taksaohjelman lopussa). Kaikki varaukset pyritään sijoittamaan tarkoituksenmukaisiin ajankohtiin niin, että ne mahdollisimman vähän häiritsevät liikuntapaikkojen peruskäyttöä tai aiheuttavat lisäkuluja. Kalenterikilpailut, sarjaottelut, suuret juhlatilaisuudet ym. merkittävät tapahtumat menevät pääsääntöisesti muiden varausten edelle. Käyttämättömästä varauksesta veloitetaan normaali taksa tai vähintään 10 (maksuttomat vuorot), ellei varausta ole peruttu hyvissä ajoin tai tilalle ole tullut toista käyttäjäryhmää. Hyväksyttävä peruutusaika on suurissa tapahtumissa, jäähallilla sekä keinonurmella 14 vrk ja muissa tapauksissa 3 vrk. Varaaja ei saa luovuttaa varaustaan kolmannelle osapuolelle ilman liikuntatoimenjohtajan lupaa. Tietoisesti väärää tietoa antaneelta tai yleisiä ohjeita rikkoneelta voidaan veloittaa kolminkertainen maksu Vakiovuorot Liikuntapaikkojen vakiovuorot haetaan kirjallisena määräaikaan mennessä liikuntatoimistosta. Saapuneiden hakemusten perusteella liikuntatoimenjohtaja päättää vakiovuoroista. Tarvittaessa hakijat kutsutaan yhteiseen palaveriin ennen päätöksentekoa. Vakiovuoroja voidaan myöntää vapaille ajankohdille ja ajankohtia muuttaa myös hakuajan jälkeen. Määräajan jälkeen hakemuksista ja vuoromuutoksista peritään 10 käsittelymaksu, ellei toisin päätetä. Muutaman kuukauden mittaiset ja sitä lyhyemmät jaksot käsitellään aina tilapäisvarauksina (kts. 2.3.). Käyttämättä jäävistä vuoroista tulee ilmoittaa etukäteen liikuntatoimistoon. Mikäli ilmoitusta ei tehdä, voidaan tästä laskuttaa erikseen päätettävä korvaus (kts. 2.1.). Mikäli vakiovuoro on usean kerran peräkkäin käyttämättä tai vajaassa käytössä, voidaan se peruuttaa kokonaan. Vakiovuorojen määräajat liikuntapaikoittain: Urheilu- ja pallokentät ajalle haku mennessä Keinonurmi Sahara ajalle haku mennessä Apian urheilukenttä ajalle haku mennessä Jäähalli Wareena elokuu - huhtikuu haku mennessä erillinen harkinta Liikuntahalli ajalle haku mennessä Uimahalli ajalle haku mennessä Koulujen liikuntasalit ajalle haku mennessä Apian saunarakennus ajalle haku mennessä Luistelukentät ja -alueet ajalle haku mennessä Keinonurmi Sahara ajalle haku mennessä Muut liikuntapaikat ja ajat tarpeen mukaan hakuaika vapaa Mikäli em. hakuaika ei ole arkipäivä, päättyy haku edellisenä arkipäivänä klo 15:00. Myönnetyt vakiovuorot näkyvät reaaliajassa osoitteessa / liikunta sekä ko. liikuntapaikoilla.

5 2.3. Tilapäisvaraukset Tilapäisvaraukset tehdään liikuntatoimistosta hyvissä ajoin. Tämä tarkoittaa suurten tapahtumien osalta varausta vähintään 14 vrk ja muutoin vähintään 3 vrk ennen tapahtumaa. Varausta tehtäessä tulee ilmoittaa riittävät yhteys- ja tapahtumatiedot. Liikuntatoimen yhteystiedot löytyvät tämän taksaohjelman lopusta. Täsmennyksiä ja poikkeuksia em. pääsääntöön: a) Koulujen liikuntasalit ja Tietotie myös välisenä aikana arkisin klo ja la-su klo 8-20 liikuntatoimistosta. Kaikki muut kouluja koskevat tilapäisvaraukset suoraan ko. koululta. b) Uimahalli ja liikuntahalli: Uintivuorot ensisijaisesti altaan henkilökunnalta, muut koululaisryhmät, sulkapallo, nuorisosähly ja solarium Uimahallin lippukassalta. c) Jäähalli Wareena: Varaukset ensisijaisesti jäähalli Wareenasta d) Urheilukentät: Varaukset ensisijaisesti liikuntapaikkamestari Pekka Järviseltä tai kentältä Kaikki tilapäisvaraukset kirjataan reaaliajassa kaupungin Teamware Toimiston resurssikalentereihin. Tällä hetkellä käytössä on 19 LITO-alkuista kalenteria, jotka ovat: Apia kenttä, Apia muut, Jyräänmäki, Kerhomaja, Korkeakangas muut, Korkeakangas rinne, Koulut, Liikuntahalli, Kokoushuone 1, Kokoushuone 2, Rauhala, Roukko hiekka, Roukko nurmi, Sahara, Tarttila, Uimahalli, Urheilutalo muut, Wareena ja Muut Liikuntapaikkojen aukioloajat Uimahalli Uimahalli on suljettu välisen ajan sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, toisena pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Vappuaattona, jouluaatonaattona ja uudenvuoden aattona halli suljetaan klo 18:00. Muut pyhäpäivien aatot halli on avoinna normaalisti. Muutoin uimahalli on avoinna seuraavasti: - ma, ke, pe 08:00-20:30 yleisövuoro, ke klo 7-10 LiTo vesijumpat 20:15-21:45 vakiovuorot - tiistai ja torstai 06:00-20:30 yleisövuoro 20:15-21:45 vakiovuorot - lauantai 07:00-12:00 LiTo vauvauinti, erityisryhmät ja vesijumppa 12:00-17:00 yleisövuoro 16:30-18:00 vakiovuorot - sunnuntai 09:00-17:00 yleisövuoro 16:30-18:00 vakiovuorot Kuntosali - ma, ke, pe 08:00-21:00 yleisövuoro - tiistai ja torstai 06:00-21:00 yleisövuoro, to klo 7:30-12:00 LiTo ryhmät - lauantai ja sunnuntai 09:00-18:00 yleisövuoro Lippukassa suljetaan 1 h ennen uimahallin yleisövuoron päättymistä (arkisin klo 19:30 ja la-su klo 16:00). Altailta on poistuttava 15 min ennen yleisövuoron päättymistä. Vakiovuorot ovat kuitenkin allasaikaa. Liikuntahalli Liikuntahalli on suljettu osittain välisen ajan sekä kokonaan uudenvuodenpäivän, loppiaisen, pitkäperjantain, pääsiäispäivän, toisen pääsiäispäivän, vapunpäivän, helatorstain, pyhäinpäivän, itsenäi-

6 syyspäivän, jouluaaton, joulupäivän ja tapaninpäivän. Vappuaattona, jouluaatonaattona ja uudenvuoden aattona halli suljetaan klo 18:00. Muut pyhäpäivien aatot halli on avoinna normaalisti.. Muutoin liikuntahalli on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-21:30 vakiovuorot ja tilapäisvaraukset - lauantai ja sunnuntai 09:00-16:30 tilapäisvaraukset, voimailusalin yleisövuoro Lisäksi ma, ti, ke, to, pe 09:00-15:00 voimailusalin yleisövuoro - muut tilat ma-su tilapäisvaraukset mahdollisia Korkeakankaan laskettelurinne Laskettelurinne on suljettu jouluaattona ja joulupäivänä sekä niinä päivinä jolloin sää- tai rinneolosuhteet eivät ole kunnossa (pakkasraja -20 C). Koululaisten joulu- ja hiihtolomaviikoilla rinne on muutoin avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 12:00-20:00 ma-pe arkipyhät klo (kts. yllä / alla) - lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 - tapaninpäivä :00-18:00 - uudenvuodenpäivä :00-18:00 - loppiainen :00-18:00 Muutoin rinne on avoinna talvikaudella seuraavasti: - maanantai suljettu - ti, ke, to, pe 14:00-20:00 pitkäperjantai klo (kts. alla) - lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 - pitkäperjantai 10:00-18:00 Tilapäisvaraukset ovat mahdollisia yli 10 hengen ryhmille arkisin myös ennen klo 14:00. Jäähalli Wareena Jäähalli on suljettu itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina ja 2. pääsiäispäivänä. Tapaninpäivänä ja uudenvuodenaattona vuorot on peruttu ja halli avoinna klo Muutoin Jäähalli Wareena on avoinna jääkaudella (elokuun loppu huhtikuun alku) seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 07:00-23:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti - lauantai 08:00-20:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti - sunnuntai 08:00-18:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti ja :00-18:00 yleisöluistelu ja tilapäisvarauksia Yleisöluistelua järjestetään jäähallin aukioloaikana seuraavasti: - vakiovuorot lauantaina ja sunnuntaina ilman mailoja sekä mailat sallien - Valkeakosken koulujen syys-, joulu- ja hiihtolomien arkipäivät, tapaninpäivä ja uudenvuodenaatto klo 10:00-11:30 ilman mailoja ja klo 11:30-13:00 mailat sallittu. - peruuntuvat vakiovuorot tilapäisvarauksina: pääpaino yleisöluistelulla ilman mailoja Jääkauden ulkopuolella ovat myös rullakiekko, konsertit, juhlat ym. tilapäisvaraukset mahdollisia.

7 Keinonurmi Sahara Kenttä on suljettu niinä päivinä jolloin sää- tai kenttäolosuhteet eivät ole kunnossa (lämmityskaudella ohjeellinen pakkasraja -12 C tuuli ja aurinko huomioiden). Muutoin Saharan keinonurmi on avoinna seuraavasti: Talvikausi Kesäkausi Välikausi vakiovuorot ja tilapäisvarauksia: lämmitys päällä vakiovuorot ja tilapäisvarauksia: ei lämmitystä tilapäisvarauksia olosuhteiden ehdoilla: ei lämmitystä Apian kenttä Kenttä on suljettu vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä ja juhannussunnuntaina sekä niinä päivinä jolloin kenttäolosuhteet eivät ole kunnossa. Muutoin Apian kenttä on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-21:00 - lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 ottelupäivinä 13:00-18:00 Apian saunarakennus Apian uimalan pukuhuone- ja saunarakennus on suljettu uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, juhannussunnuntaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Muutoin rakennus on avoinna seuraavasti: Kesäkausi ma, ti, ke, to, pe 08:00-20:00 - lauantai ja sunnuntai 10:00-17:00 - tiistai ja torstai maksullinen hikoilusauna 16:00-19:30 Talvikausi avantouintivuorot, tilapäisvaraukset mahdollisia Välikaudet ja tilapäisvaraukset mahdollisia, muutoin suljettu Kirjaslammen uimala Kirjaslammen uimalan pukuhuonerakennus on suljettu juhannusaattona, -päivänä ja -sunnuntaina. Muutoin rakennus on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-20:00 - lauantai ja sunnuntai 10:00-17:00 Muut liikuntapaikat Muut rajoitetusti käytettävät liikuntapaikat ovat pääsääntöisesti suljettuna uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivinä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, juhannussunnuntaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Pyhäpäivien aattona liikuntapaikat suljetaan pääsääntöisesti jo klo 18:00. Tarvittavat tarkennukset aukioloaikoihin tekee liikuntatoimenjohtaja.

8 3. LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖMAKSUT 3.1. Taksaohjelman lävistävät periaatteet Liikuntapaikkojen käyttömaksut kattavat ainoastaan pienen osan niiden ylläpitokuluista. Valtaosa kaupungin liikuntapaikkojen peruskäytöstä on edelleen maksutonta. Perittävistä maksuista huolimatta Valkeakosken kaupunki kattaa ko. käyttökustannuksista % liikuntapaikasta riippuen. Maksullisia liikuntapaikkoja ovat uimahalli, jäähalli Wareena, Korkeakankaan laskettelurinne ja saunat. Osittain maksullisia ovat keinonurmi Sahara, liikuntahalli, koulujen salit ja nurmikentät. Pääsääntöisesti maksuttomia kohteita ovat uimarannat, hiihtoladut, kuntopolut, hiekkakentät jne. Ulkopaikkakuntalaisten maksut, yksityistilaisuudet sekä tilaisuudet, joista peritään merkittäviä tuloja, ovat 50 % perusmaksua kalliimpia, ellei erikseen jäljempänä toisin mainita. Mikäli em. perusteista toteutuu useampi kuin yksi, on maksu 100 % perusmaksua suurempi. Mikäli liikuntapaikoille tai niiden irtaimistolle aiheutuu vahinkoa tai niiden käytöstä aiheutuu ylimääräisiä henkilöstö- tms. kuluja (kts. 7.2.), on käyttäjä ne velvollinen täysimääräisesti korvaamaan. Maksut on ilmoitettu sekä verottomana (netto) että verollisena (brutto). Nettosumma on liikuntatoimen saama tulo. Bruttosumma sisältää tämän lisäksi asiakkaalta perittävän pääsääntöisen arvonlisäveron. Liikuntapalvelujen verokanta on 8 %, kaupungin sisäisten palvelujen 0 % ja muiden palvelujen 22 %. Kertaluontoinen tilan tai irtaimiston luovutus on veronalaista toimintaa, mutta pitkäaikainen ei. Yksittäinen harjoitusvuoro katsotaan kuitenkin kertaluontoiseksi luovutukseksi vaikka se toistuisi pitkäaikaisesti Uimahalli Uimahallin pääsymaksut oikeuttavat uimahallin, pukeutumistilojen ja kuntosalin käytön 1½ h ajaksi. Erillisten pukeutumiskoppien avain luovutetaan vain erikoisluvan saaneelle (esim. vakavasti liikuntaesteiset). Kuntosalimaksut oikeuttavat vain kuntosalin ja alakerran pukeutumistilojen käyttöön ilman aikarajaa Kertamaksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Aikuiset (16 v täyttäneet) 3,70 4,00 (ALV 8%) - Eläkeläiset (ko. kortti esitettävä) 2,78 3,00 (ALV 8%) - Lapset 5-15 v 1,85 2,00 (ALV 8%) - Pikkulapset 0-4 v aikuisen seurassa 0,00 0,00 - Kuntosali: aikuiset (16 v täyttäneet) 3,24 3,50 (ALV 8%) - Kuntosali: eläkeläiset ja lapset (alle 16 v) 1,85 2,00 (ALV 8%) - Ryhmät ja laskutusasiakkaat kertamaksu/hlö kts Ryhmien ohjaus ja uimaopetus h/ohjaaja kts Sarjakortit (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Aikuiset 10 krt / vuosi (16 v täyttäneet) 33,33 (9/10) 36,00 (ALV 8%) - Eläkeläiset 10 krt / vuosi (kortti es.) 25,00 (9/10) 27,00 (ALV 8%) - Lapset 5-15 v 10 krt / vuosi 16,67 (9/10) 18,00 (ALV 8%) - Aikuiset 50 krt / vuosi (16 v täyttäneet) 155,56 (42/50) 168,00 (ALV 8%) - Eläkeläiset 50 krt /vuosi (kortti es.) 116,67 (42/50) 126,00 (ALV 8%) - Lapset 5-15 v 50 krt / vuosi 77,78 (42/50) 84,00 (ALV 8%) - Kuntosalin vuosikortti / vuosi 226,85 (70/365) 245,00 (ALV 8%) - Korttimaksu (myös kadonnut tai vioitettu kortti) 4,63 5,00 (ALV 8%) Sarjakortti on voimassa vuoden ostopäivästä lukien. Korttimaksulla lunastetaan kortti uusia latauksia var-

9 ten. Sitä ei hyvitetä palautettaessa. Kilpauimarille voidaan myöntää vuosikortti 50 krt hinnalla Vakiovuorot - ValkUS, Urheilusukeltajat ja MalMe allasvuoro 30,00/h 32,40 (ALV 8%) - Maksullinen vesivoimisteluvuoro 90,00/45 min 97,20 (ALV 8%) - Vuoro yleisövuorolla: em. seurat ja eläkeläisyhdistykset 7,00/rata/h + kertam. 7,56 (ALV 8%) - Vuoro yleisövuorolla: muut ryhmät 14,00/rata/h + kertam. 15,12 (ALV 8%) - Kuntosali 30,00/h 32,40 (ALV 8%) - Judosali ja soutuallastila 0,5 x 1/3 liikuntasali kts Vesiliikuntayhdistysten maksuttomilta harjoitusvuoroilta ei peritä erillistä uintimaksua. Maksullisten vakiovuorojen taksat sisältävät myös uintimaksut (esim. 30 x 3,70 x 0,7 = 77,70 sis. 8% alv) Tilapäisvaraukset - Uimahallin perustaksa 110,00/h 118,80 (ALV 8%) - Vesijumppa ym. ryhmät yleisövuorolla 14,00/rata/h + kertam. 15,12 (ALV 8%) - Paikalliset em. seurat ja koululaitos 50% edell. - Muut tilapäisvaraukset vakiovuoromaksu kts Muut maksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Uima-asun, pyyhkeen, uimalakin- tai lasien vuokra 2,78/kpl/krt 3,00 (ALV 8%) - Laudeliina 0,19/kpl 0,20 (ALV 8%) - Säilytystilojen, -häkkien yms. vuokra 65,00/kpl/vuosi 65,00 (ALV 0%) - Säilytyslokeron vuokra 15,00/kpl/vuosi 18,30 (ALV 22%) 0,82/kpl/vrk 1,00 (ALV 22%) - Kanoottien säilytys 25,00/kanootti/kausi 25,00 (ALV 0%) - Kahvion sopimusvuokra (42,4 + 65,3 m²) 7 % bruttomyynistä 7 % (ALV 22%) - Arkistovuokra (157,6 m 2 + käyttömenot) ,00/vuosi ,00 (ALV 0%) 3.3. Liikuntahalli alkaen Liikuntatilojen vuorot - Paikallisen liikunta- tai eläkeläisyhdistyksen, erityis-, koululais- tai päiväkotiryhmän liikuntatoiminta arkisin klo 8-16 välisenä aikana 1/3 sali 0,00/h - Ohjattu lasten tai nuorten vakiovuoro 0,00/h - Paikallinen liikuntayhdistys tai erityisryhmä 1/3 sali 6,00 6,48 (ALV 8%) - Kaupungin oma ryhmä 1/3 sali 10,00 10,00 (ALV 0%) - Muu yleishyödyllinen yhteisö 1/3 sali 15,00 16,20 (ALV 8%) - Muut ryhmät 1/3 sali 25,00/h 27,00 (ALV 8%) - Sulkapallo- ja pöytätennisvuoro 6,48/h/kenttä 7,00 (ALV 8%) - Nuorisosähly tms. 1/3 sali (2-4 henkeä+lisählö) 6,48/h+0,92/lisählö 7,00+1,00 (ALV 8%) - 2/3 sali 1,5 x 1/3 sali - 3/3 sali 2 x 1/3 sali - Voimailusali ja painisali 1/3 sali Sulkapallo-, pöytätennis- ja sählyvuoron voi varata, kun edellinen vuoro on käytetty. Varauksen voi tehdä max. viikon päähän. Käyttäjät vastaavat itse verkkojen ym. asennuksesta ja palauttamisesta paikoilleen Suuret liikuntatapahtumat, leirit, juhlatilaisuudet, näyttelyt ym. harkinnan mukaan (LTJ päätös)

10 - Koko talon perustaksa (vrk/h) 300,00/50,00 324,00/54,00 (8%) - Aulatilan perustaksa (vrk/h) 150,00/25,00 183,00/30,50 (22%) - Paikallinen koulu, päiväkoti tai liikuntayhdistys 50% edell Muut maksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Solarium kertamaksu 5,33/kerta 6,50 (ALV 22%) - Solarium 10-kortti 47,95 (9/10) 58,50 (ALV 22%) - Säilytystilojen, -häkkien yms. vuokra 65,00/kpl/vuosi 65,00 (ALV 0%) - Säilytyskaapin kausivuokra 25,00/kpl/vuosi 25,00 (ALV 0%) - Säilytyslokeron vuokra 15,00/kpl/vuosi 18,30 (ALV 22%) - Säilytyslokeron ja kaapin kertavuokra 0,82/kpl/vrk 1,00 (ALV 22%) - Sulkapallomailan vuokra 2,78 3,00 (ALV 8%) - Sulkapallon vuokra 1,38 1,50 (ALV 8%) 3.4. Koulujen liikuntasalit alkaen (vuorot ja Tietotie myös ) - Ohjattu lasten, nuorten tai erityisryhmien liikunta 0,00/h - Paikallinen liikuntayhdistys, kaupungin oma ryhmä 6,00/h 6,48 (ALV 8%): - Muu yleishyödyllinen yhteisö 10,00/h 10,80 (ALV 8%) - Muut ryhmät 15,00/h 16,20 (ALV 8%) - Pienet alle 100 m² salit 0,5 x edell. - Tietotie 2/3, Apia 2/3, Naakka 2/2 sali 1,5 x edell. - Tietotie 3/3, Apia 3/3 sali 2 x edell. Vakiovuorot laskutetaan kausimaksuna sekä syyskauden että kevätkauden lopulla. Syyskauden kausimaksu on 15 x ja kevätkauden maksu 18 x ko. vuoron hinta. Käyttäjästä riippumattomat vakiovuorojen peruutukset hyvitetään yksikköhinnan mukaisesti, mikäli käyttäjä on toimittanut siitä luotettavan tiedon liikuntatoimistoon ennen laskutusta. Vuoroja myönnetään väliselle ajalle (Tietotie myös ) ma-pe klo ja la-su klo 8-20 seuraaviin liikuntasaleihin: Tietotien lukion sali (3 osaa 906 ²), Eerola (93m²), Kärjenniemi (242m²), Leppälä (65m²), Naakka (2 osaa 512m²), Rauhala (70m²), Sassi (88m²), Sointula (78 m²), Sorrila (203m²), Roukko (286m²), Tarttila (57m²), Tietola (223m²) ja Tyry (360m²) Jäähalli Wareena Eri joukkueiden harjoitusten ja ottelujen välinen jäädytystauko (10-15 min) ei sisälly laskutettavaan jääaikaan. Erätauot kuuluvat laskutettavaan aikaan. Ottelujen pääsymaksuista ym. tuloista ei peritä lisämaksua Jäävuorot - Paikalliset koulut ja päiväkodit arkisin klo ,00/h 16,00 (ALV 0%) - Paikallinen jääurheiluyhdistys juniorit 32,00/h 34,56 (ALV 8%) - Muut ryhmät arkisin klo ,00/h 75,60 (ALV 8%) - Muut ryhmät muina aikoina 90,00/h 97,20 (ALV 8%) - Yleisöluistelu, alle 7 v kypärä päässä 0,00 - Yleisöluistelu, 7 v täyttäneet 2,78/henkilö 3,00 (ALV 8%) Muut maksut - Juhlatilaisuudet, perustaksa (vrk/h) 330,00/55,00 402,60/67,10 (22%)

11 - Näyttelyt ym. ylätasanteella, perustaksa (vrk/h) 100,00/20,00 122,00/24,40 (22%) - Rullakiekko 30,00/h 32,40 (ALV 8%) - Sauna, liikuntayhdistykset 10,00/2h+5,00/h 12,20+6,10 (22%) - Sauna, muut ryhmät 20,00/2h+10,00/h 24,40+12,20 (22%) - Ilma-ase- ja jousiammuntarata ,00/vuosi 400,00 (ALV 0%) - Kokoustilan sopimusvuokra (Kiekko-Ahma) 120,00/kk 120,00 (ALV 0%) - Kahvion sopimusvuokra (Kiekko-Ahma) 7% bruttomyynnistä 7% (ALV 22%) - Säilytystilat, varastokopit ja -häkit 65,00/kpl/kausi 65,00 (ALV 0%) 3.6. Keinonurmi Sahara Talvikausi (vakiovuorot ) - Koko kenttä 50,00/h 54,00 (ALV 8%) - Puoli kenttää 37,50/h 40,50 (ALV 8%) - Paikallinen juniorijoukkue ja koululaitos 40% edell Kesäkausi (vakiovuorot ) - Koko kenttä 20,00/h 21,60 (ALV 8%) - Puoli kenttää 14,00/h 15,12 (ALV 8%) - Paikallinen juniorijoukkue ja koululaitos 0,00 0,00 (ALV 8%) Muut maksut - Säilytystilat (kausi ) 65,00/vuosi 65,00 (ALV 0%) 3.7. Apian urheilualue Apian urheilukenttä - Aikuisten jalkapallo-ottelut (myös maksulliset) 60,00/ottelu 64,60 (ALV 8%) - Junioreiden jalkapallo-ottelut (myös maksulliset) 30,00/ottelu 32,40 (ALV 8%) - Maksulliset urheilukilpailut ja liikuntatilaisuudet 60,00/vrk 64,60 (ALV 8%) - Muut tapahtumat (ei liikuntaa) 60,00/vrk 64,60 (ALV 8%) - Nurmikentän harjoitusvuorot (palloilulajit) 12,00/h 12,96 (ALV 8%) - Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot 50,00/h 54,00 (ALV 8%) - Kahvion sopimusvuokra (Haka, VaKP, PS-44) 150,00/kausi 183,00 (ALV 22%) Apian uimalan sauna - Kaupungin omat ryhmät 15,00/h 15,00 (ALV 0%) - Muut ryhmät 25,00/h 30,50 (ALV 22%) - Avantouinti, maksullinen vuoro 30,00/h 32,40 (ALV 8%) - Hikoilusauna ,93/henkilö 1,00 (ALV 8%) - Kioskin sopimusvuokra % bruttomyynnistä 7% (ALV 22%) Ennen ja jälkeen saunavarausta on käytettävissä ohjeellinen 15 min valmistelua, siivousta ym. varten. Saunan avain noudetaan ja palautetaan uimahallin lippukassalta tai erikseen sovittavalla tavalla Korkeakankaan hiihtokeskus

12 Laskettelukeskus (myös ulkopaikkakuntalaiset) - 2 h lippu, aikuiset (12 v täyttäneet) 13,80 15,00 (ALV 8%) - 2 h lippu, lapset (alle 12-vuotiaat) 9,26 10,00 (ALV 8%) - Päivälippu, aikuiset (12 v täyttäneet) 18,52 20,00 (ALV 8%) - Päivälippu, lapset (alle 12-vuotiaat) 13,80 15,00 (ALV 8%) - Kausikortti, aikuiset (12 v täyttäneet) 185,19 200,00 (ALV 8%) - Kausikortti, lapset (alle 12-vuotiaat) 138,89 150,00 (ALV 8%) - Alle 7 v aikuisen seurassa kypärä päässä 0,00 - Omat koulut klo 8:00-16:00 (laskutus) 5,00/2 h+2,50/2h 5,00+2,50 (ALV 0%) - Muut ryhmät Kertamaksu/hlö kts. yllä - Jojo 1,64 2,00 (ALV 22%) Ryhmävaraukset (min. 10 hlö) pyritään sijoittamaan välittömään aikaan ennen rinteen avaamista yleisölle Muut maksut - Kahvion sopimusvuokra 500,00/kausi 610,00 (ALV 22%) - Kahvion kertavuokra, perustaksa 60,00/vrk 73,20 (ALV 22%) - Talvitapahtumien ja ks-tason kisojen perustaksa 100,00/vrk 108,00 (ALV 8%) - Kesätapahtumien perustaksa 50,00/vrk 54,00 (ALV 8%) - Mettivuoren kertavuokra, perustaksa 30,00/vrk 36,60 (ALV 22%) - Sauna, liikuntayhdistykset 15,00/4h+3,00/h 18,30+3,66 (22%) - Molemmat saunat, liikuntayhdistykset 25,00/4h+5,00/h 30,50+6,10 (22%) - Sauna, muut ryhmät 2 x edell. - Asuntovaunupaikka (myös ulkopaikkakuntalaiset) 8,20/vrk 10,00/vrk (22%) Hakan hiihtojaostolla on talvikaudella maksuton saunan käyttöoikeus (keskiviikon yleinen saunavuoro) kerran viikossa, mikä edellyttää hyvää yhteistyötä toiminnan kehittämisessä ja latujen kunnossapidossa Muut liikuntapaikat Roukon, Rauhalan ja Tarttilan nurmikentät - Aikuisten jalkapallo-ottelut (myös maksulliset) 30,00/ottelu 32,40 (ALV 8%) - Aikuisten harjoitusvuorot (palloilulajit) 6,00/h 6,48 (ALV 8%) - Muut tilaisuudet (ei liikuntatoimintaa) 50,00/vrk 61,00 (ALV 22%) - Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot 50,00/h 54,00 (ALV 8%) Kerhomajan kentät - Tenniskentän vakiovuoro ( ) 80,00/h/kenttä 86,40 (ALV 8%) - Tenniskentän tilapäisvaraus 4,63/h/kenttä 5,00 (ALV 8%) - Sirkus, tivoli tms. tapahtuma 60,00/vrk+30,00/vrk 73,20+36,60 (22%) Tennismaksut (ilman varausta maksuton) maksetaan uimahallin kassalle tai liikuntatoimistoon. Sirkusvarausten välinen aika tulee olla vähintään 1 kk Muut kentät - Paikalliset urheiluseurat ja koulut 0,00 - Suuret tapahtumat 60,00/vrk+30,00/vrk 73,20+36,60 (22%) - Muut maksut liikuntatoimenjohtajan harkinnalla

13 Muut liikuntapaikat - Kirjaslammen uimalan vuokra 25,00/tapahtuma 30,50 (ALV 22%) - Muut maksut liikuntatoimenjohtajan harkinnalla 4. LIIKUNTATOIMEN IRTAIMISTO 4.1. Yleistä Liikuntatoimen irtaimistoa voidaan lainata tapahtumiin liikuntatoimenjohtajan harkinnan mukaan. Irtaimisto varataan liikuntatoimistosta tai ko. liikuntapaikan vastaavalta työnjohtajalta Irtaimiston vuokrat - Maalikamera 100,00/krt + 122,00 (ALV 22%) 50,00/vrk 61,00 (ALV 22%) - Liikuntahallin pöydät 3,00/kpl tai 3,66 (ALV 22%) 0,60/vrk (yli 5 vrk) 0,73 (ALV 22%) - Liikuntahallin tuolit 0,50/kpl tai 0,61 (ALV 22%) 0,10/vrk (yli 5 vrk) 0,12 (ALV 22%) - Liikuntahallin suojamatot 70,00 kaikki tai 85,40 (ALV 22%) 10,00/kpl/vrk (+5 vrk) 12,20 (ALV 22%) - Rytmisen voimistelun matot 60,00 kaikki tai 73,20 (ALV 22%) 20,00/kpl/vrk 24,40 (ALV 22%) - Salibandykaukalo 60,00/krt + 73,20 (ALV 22%) 20,00/lisävrk 24,40 (ALV 22%) - Esiintymislava 80,00/krt + 97,60 (ALV 22%) 20,00/lisävrk 24,40 (ALV 22%) - Siirrettävät katsomot 50,00/kpl/krt + 61,00 (ALV 22%) 10,00/lisävrk 12,20 (ALV 22%) - Suoja-aidat lukumäärästä riippumatta 40,00/krt + 48,80 (ALV 22%) 5,00/lisävrk 6,10 (ALV 22%) - WC-kopit 2 kpl 25,00/kpl/krt + 30,50 (ALV 22%) 5,00/lisävrk 6,10 (ALV 22%) - Työmaakopit 5 kpl + 1 pieni 20,00/kpl/krt + 24,40 (ALV 22%) 10,00/vrk 12,20 (ALV 22%) - Iso työmaavaunu 1 kpl (Sassi) 40,00/kpl/krt + 48,80 (ALV 22%) 20,00/vrk 24,40 (ALV 22%) - Pieni työmaavaunu 1 kpl (Korkis, pyörät) 20,00krt + 24,40 (ALV 22%) 10,00/vrk 12,20 (ALV 22%) Esiintymislavan vuokra peritään tilaisuudesta ja paikasta riippumatta. Muutoin em. vuokrat koskevat pääsääntöisesti irtaimiston käyttöä sen normaalin sijoituspaikan ulkopuolella. Muun irtaimiston vuokrat sekä maksut irtaimiston kuljetus-, huolto-, siivous- ym. palveluista päätetään tapauskohtaisesti erikseen. 5. MAINOSPAIKAT JA TILAPÄISET MYYNTIPAIKAT 5.1. Yleistä Mainonta ja myyntitoiminta kaupungin liikuntapaikoilla sallitaan paikallisille liikuntayhdistyksille tietyin rajoituksin. Edullinen mainonta- ja myyntioikeus liikuntapaikoilla on tärkeä paikallisen seuratoiminnan

14 tukimuoto. Mainosten ja myyntipaikkojen sijoittamisesta liikuntapaikoille päättää liikuntatoimenjohtaja Kiinteät mainokset Kiinteät mainospaikat vuokrataan ko. liikuntapaikkaa ensisijaisena toimintapaikkanaan käyttäville niille paikallisille liikuntayhdistyksille, jotka ilmoittavat halukkuutensa mainosten hankintaan ja joilla on merkittävää junioritoimintaa. Kiinteitä mainospaikkoja ei myönnetä Urheilutalolle eikä Saharaan. Liikuntapaikkojen kiinteistä mainospaikoista tehdään kirjallinen sopimus, joiden sisältämät vuosimaksut perustuvat seuraavaan hinnoitteluun: - Jäähalli Wareena 16,39/m tai m² 20,00 (ALV 22%) - Muut liikuntapaikat 9,87/m tai m² 12,00 (ALV 22%) 5.3. Tilapäiset mainokset Paikallisilla liikuntayhdistyksillä on mahdollisuus asettaa mainoksia ao. liikuntapaikalle tapahtumansa ajaksi. Mainokset on poistettava välittömästi tapahtuman jälkeen eivätkä ne saa tapahtuman aikana peittää kiinteitä mainoksia ellei toisin päätetä. Tilapäisistä mainospaikoista päättää liikuntatoimenjohtaja. Niistä ei peritä maksuja Tilapäiset myyntipaikat Paikallisilla liikuntayhdistyksillä on mahdollisuus asettaa tilapäisiä myyntipakkoja ao. liikuntapaikalle tapahtumansa ajaksi, ellei sitä ole sopimuksin tai muutoin rajoitettu. Myyntitoiminnan vaatimat muut luvat yhdistys hoitaa ao. viranomaisten kanssa. Myyntipaikka on purettava välittömästi tapahtuman jälkeen. Luvan tilapäiselle myyntipaikalle antaa liikuntatoimenjohtaja. Niistä ei peritä maksuja. 6. LIIKUNNANOHJAUS 6.1. Yleistä Liikuntatoimi järjestää resurssiensa mukaan toimintaa niille ryhmille, joita eivät muut toimijat tavoita. Muilla toimijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä paikallisia liikuntayhdistyksiä ja muita vapaaehtoisjärjestöjä, kaupungin sosiaali- ja terveystoimea, sivistystoimea, kasvatus- ja opetustoimea jne. Yksityiskohtaiset tiedot liikuntatoimen liikuntaryhmistä löytyy ohjaustoiminnan oppaasta sekä internetistä osoitteessa / liikunta. Tässä kohdassa määritellään toimintaan liittyvät maksut Ohjaustoiminnan maksut - Vesivoimistelu sis. uintimaksu 74,07/kausi 80,00 (ALV 8%) - Eläkeläisten vesivoimistelu sis. uintimaksu 46,30/kausi 50,00 (ALV 8%) - Erityisryhmien vesiliikunta kertamaksu/hlö kts Vauvauinti sis. uintimaksut 83,33/kausi 90,00 (ALV 8%) v lasten uimakoulut 23,15/10 krt kurssi 25,00 (ALV 8%) - Muut lasten uimakoulut sis. uintimaksu 32,41/10 krt kurssi 35,00 (ALV 8%) - Aikuisten uimakoulu sis. uintimaksu 50,93/10 krt kurssi 55,00 (ALV 8%) - Liikuntaryhmien kausimaksu 12,96/kausi 14,00 (ALV 8%)

15 - Kuntosaliryhmät em. lisäksi kertamaksu/hlö kts Paikallisten koulujen ja päiväkotien uimaopetus 23,00/h/ohjaaja 23,00 (ALV 0%) - Muu liikunnanohjaus 27,78/h/ohjaaja 30,00 (ALV 8%) Kausimaksut peritään sekä syyskaudella että kevätkaudella erikseen. Vauvauintimaksu sisältää vanhempien maksut (max. 2 aikuista / lapsi). Ohjaustunti = oppitunti (45-60 min). 7. MUUT MAKSUT 7.1. Liikuntatoimiston kokoustilat - Kaupunki ja paikalliset liikuntayhdistykset 5,00/3 h+5,00/h 6,10+6,10 (22%) - Muut yleishyödylliset yhteisöt 10,00/3 h+7,50/h 12,20+6,10 (22%) - Muut ryhmät 15,00/3 h+10,00/h 18,30+12,20 (22%) - Molemmat kokoushuoneet 1,5 x edell Muut maksut - Työkorvaus (esim. tilaisuudet juhlapyhinä) 20,00/h/hlö 24,40 (ALV 22%) - Kopiomaksu, harmaasävy 0,1639/kpl 0,20 (ALV 22%) - Kopiomaksu, värillinen 0,4098/kpl 0,50 (ALV 22%) - Kopiomaksu, paikalliset liikuntayhdistykset 50% edell. - Panttimaksu, avainten luovutus 20,00/avain 20,00 (ALV 0%) - Autopaikat sisältäen sähkön KiiKe taksa KiiKe taksa ( ,10 euroa/kk ALV 0%) x 5 kk (marras-maaliskuu). Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet vuodelle 2010 on vahvistettu liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksessa lokakuussa Muut mahdolliset maksut ja toimintaohjeet päättää liikuntatoimenjohtaja tapauskohtaisesti tässä taksaohjelmassa mainittujen yleisten periaatteiden mukaisesti. Tämä taksaohjelma löytyy myös kaupungin kotisivuilta osoitteessa / liikunta. Sieltä löytyy myös paljon muuta hyödyllistä ja ajantasaista tietoa. Tiedustella voi myös: Liikuntatoimisto telefax (03) Liikuntapaikkamestarit Liikunnanohjaaja Uimahalli ja liikuntahalli - lippukassa laitosmies / henkilökunta uima-allas / valvonta Liikuntatoimenjohtaja Jäähalli Wareena Urheilukentät (Apia) Apian uimala Korkeakangas ja ladut Liikuntatoimen em. kohteiden ja henkilöiden postiosoite on Apiankatu Valkeakoski.