Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi."

Transkriptio

1 TAKSAOHJELMA 2015 Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi. PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET

2 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Apiankatu 7, Valkeakoski PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma 1.2. Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet 1.3. Liikuntasetelit ja niiden sähköiset versiot 2. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET JA AUKIOLOAJAT 2.1. Yleistä 2.2. Vakiovuorot 2.3. Tilapäisvaraukset 2.4. Liikuntapaikkojen aukioloajat 3. LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖMAKSUT 3.1. Taksaohjelman lävistävät periaatteet 3.2. Uimahalli 3.3. Liikuntahalli 3.4. Koulujen liikuntasalit 3.5. Jäähalli Wareena 3.6. Keinonurmi Sahara 3.7. Apian urheilualue 3.8. Korkeakankaan hiihtokeskus 3.9. Muut liikuntapaikat 4. LIIKUNTATOIMEN IRTAIMISTO 4.1. Yleistä 4.2. Irtaimiston vuokrat 5. MAINOSPAIKAT JA TILAPÄISET MYYNTIPAIKAT 5.1. Yleistä 5.2. Kiinteät mainokset 5.3. Tilapäiset mainokset 5.4. Tilapäiset myyntipaikat 6. LIIKUNNANOHJAUS 6.1. Yleistä 6.2. Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen 6.3. Ohjaustoiminnan maksut 7. MUUT MAKSUT 7.1. Liikuntatoimiston kokoustilat 7.2. Muut maksut

3 PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma (KV ) Kuntalain 13.2 :n 4 kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Valtuusto päättää maksujen maksuluokasta, joka toimii ohjeena kaupunginhallitukselle ja toimialoille maksujen tasoa tarkistettaessa. Julkisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan kunnan kannettavaksi laissa säädettyä suoritusta, jonka perusteista tai määrästä voidaan määrätä valtuuston tai muun toimielimen taksassa. Yksityisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan maksuja, joissa kunnalla kantajana on sama asema kuin vastaavan laitoksen omistavalla tai vastaavia palveluja tarjoavalla yhteisöllä. Maksujen perusteet Kunnallinen maksu määritellään tuloksi mitattavissa olevasta kunnallisesta suorituksesta ja palvelusta, jonka suuruus määrätään kunnallispoliittisten päätösten ja tavoitteiden mukaan. Maksujen määräytymisperusteille voidaan kuitenkin asettaa seuraavat yleiset vaatimukset: - maksu perustuu palveluista aiheutuville kustannuksille - maksuperusteet ovat oikeudenmukaiset ja tasapuoliset - maksun määräytymisperusteet ovat yksiselitteiset ja sisällöltään sellaiset, että maksun suuruus ei voimakkaasti vaihtele eri vuosina - maksu on vertailukelpoinen ja sen laskentaperusteina käytetään yleisesti hyväksyttyjä laskentasääntöjä. Palvelujen hinnoittelu edellyttää sekä tuotteistusta että kokonaiskustannusten selvittämistä. Palvelun kokonaiskustannukset syntyvät välittömistä ja välillisistä käyttökustannuksista ja pääomakustannuksista. Kunnallisesta demokratiasta aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan tulisi kohdistaa suoritteiden hintaan. Otettaessa käyttöön uusia maksuja tai tarkistettaessa jo olemassa olevien maksujen suuruutta suhteessa vahvistettaviin maksuluokkiin, tulee palvelukeskusten laatia tuotettavien palveluiden osalta riittävästi eritellyt kokonaiskustannuslaskelmat. Laskelmien laatimista varten tulee kaupungin laskentakäytännöt yhtenäistää ja palvelut tuotteistaa. Maksujen luokittelu Kaupungin maksupolitiikan linjaamiseksi maksut on ryhmitelty seuraaviin ryhmiin: 1) Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, jonka tarkoituksena on kattaa kaikki palvelusta aiheutuneet kustannukset (voidaan sijoittaa myös kohtuullinen korko sijoitetulle pääomalle). Perinteisesti näitä palveluja ovat olleet mm. kaupungin liiketoiminta, jätehuolto, sisäiset palvelut, ympäristöluvat ja eräät vapaa-ajanpalvelut 2) Omakustannushintaa alempi mutta kuitenkin huomattava korvaus, jolla katetaan merkittävä osa palvelujen tuotantokustannuksista, kuitenkin vähintään puolet. Palvelujen käyttäjiä on usein vain rajoitettu määrä ja ne ovat luonteeltaan vapaaehtoisia julkisia palveluja 3) Tuotantokustannuksiin verraten vähäinen maksu, enintään puolet omakustannushinnasta. Maksujen eräänä tarkoituksena voi olla myös kysynnän ohjaus. 4) Maksu, joka määrätään markkinahintojen mukaan

4 5) Lakisääteiset maksut, joiden taso on määrätty laissa tai asetuksessa. 6) Sakkoperiaatteeseen perustuva maksu. Sakkohinnoittelun tarkoituksena on ohjata asiakkaita välttämään tiettyjä palveluita tai ehkäisemään määrätynlaista käyttäytymistä, jolla on epäedullinen vaikutus organisaation muuhun toimintaan tai yleisemmin kuntalaisten hyvinvointiin. Palvelumuoto veloitusperuste maksuluokka Liikuntapaikkojen käyttömaksut /krt, /palvelu 2-3 strateginen subventointi Liikuntapaikkojen vakiovuorot /h 2-3 strateginen subventointi Liikuntapaikkojen tilapäisvaraukset /h 2-3 strateginen subventointi Liikunnanohjaus ja opetus /h, /kurssi, /kausi 2-3 strateginen subventointi Välinevuokrat /krt 1 Säilytystilojen vuokrat /vrk, /vuosi 1 Arkistovuokra /vuosi 1 Kioskin tai kahvion vuokra /vuosi, % myynnistä 4 Kiinteät mainospaikat /m, m² 1 Tilapäiset mainospaikat maksuton - Kokoustilojen vuokrat /h 2 Kopiot yms. maksut /kpl 1 Muut myytävät tuotteet /kpl Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet Kaupunginhallitus on siirtänyt päätöksellään liikunta- ja nuorisolautakunnan taksoista päättämisen liikunta- ja nuorisolautakunnan tehtäväksi. Liikunta- ja nuorisolautakunta vahvistaa vuosittain liikuntatoimen palvelumaksut ja niitä koskevat periaatteet, joihin perustuvat päätökset tekee liikuntatoimenjohtaja. Liikuntatoimenjohtaja päättää liikuntapaikkojen aukioloajoista sekä antaa niiden käyttöä koskevat säännöt ja toimintaohjeet. Hän voi myös päättää tilapäisistä muutoksista tämän taksaohjelman maksuihin tai periaatteisiin, mikäli se on liiketaloudellisesti, liikuntapoliittisesti tai muutoin perusteltua Liikuntasetelit ja niiden sähköiset versiot Liikuntapaikoilla maksuvälineenä käyvät Sporttipassi (tekstiviesti), Wellness Wallet maksukortti, Ticket Mind&Body maksukortti, EazyBreak mobiiliseteli, Smartum liikuntaseteli (4 ) ja kulttuuriseteli (5 ), Tyky-kuntoseteli (2 ja 4 ), Payment Solution Finland kuntoliikunta- ja superseteli (5 ), luottokunnan Virikeseteli (5 ) ja näiden sähköiset versiot. Edellä mainituilla maksuvälineillä voi maksaa liikuntatoimen kohteissa kaikki henkilökohtaiset maksut mm. uimahallin, liikuntahallin, laskettelukeskuksen ja jäähallin henkilökohtaiset kertamaksut sekä laskettelurinteen, kuntosalin ja jumpparyhmien henkilökohtaisen kausimaksun tai -kortin. Liikuntaseteli eri muodoissaan on työnantajan työntekijälleen myöntämä henkilökohtainen ja verovapaa etuus, jonka käytön valvonta on palvelutuottajan (liikuntatoimi) vastuulla. Niiden käyttäjän on pyydettäessä kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Ohjeet ja määräykset niiden käytöstä löytyvät ko. toimijoiden ja verohallinnon www-sivuilta, joihin on linkkejä myös kaupungin www-sivuilta (uimahalli).

5 2. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET JA AUKIOLOAJAT 2.1. Yleistä Liikuntatoimen hallinnoimien liikuntapaikkojen varaukset ja tiedustelut tehdään pääsääntöisesti liikuntatoimistosta. Uimahallin, jäähallin ja kenttien tilapäisvarauksia voidaan tehdä myös suoraan ko. liikuntapaikalta (yhteystiedot tämän taksaohjelman lopussa). Kaikki varaukset pyritään sijoittamaan tarkoituksenmukaisiin ajankohtiin niin, että ne mahdollisimman vähän häiritsevät liikuntapaikkojen peruskäyttöä tai aiheuttaisivat lisäkuluja. Kalenterikilpailut, sarjaottelut, suuret juhlatilaisuudet ym. merkittävät tapahtumat menevät pääsääntöisesti muiden varausten edelle. Käyttämättömästä varauksesta veloitetaan normaali taksa tai vähintään 20 (esim. maksuttomat vuorot), ellei varausta peruta perustellusta syystä hyvissä ajoin tai tilalle saada toista käyttäjäryhmää. Hyväksyttävä aika Jäähallin ja lämmitettävän keinonurmen vuorojen ja kaikkien merkittävien tilapäisvarausten (suuret tapahtumat) peruutuksille on 14 vrk. Muissa tapauksissa hyväksyttävä peruutusaika on 3 vrk. Mikäli varaus jää käyttämättä käyttäjästä riippumattomasta syystä ja siitä ilmoitetaan liikuntatoimistoon, varausta ei laskuteta. Tällaisia syitä voivat olla esim. sään aiheuttamat ongelmat ulkoliikuntapaikoilla, koulun toiminta omassa liikuntasalissa, pitkät sähkökatkot tai muut merkittävät tekniset ongelmat jne. Varaaja ei saa luovuttaa varaustaan kolmannelle osapuolelle ilman liikuntatoimenjohtajan lupaa. Tietoisesti väärää tietoa antaneelta tai yleisiä ohjeita rikkoneelta voidaan veloittaa kolminkertainen maksu Vakiovuorot Liikuntapaikkojen vakiovuorot haetaan kirjallisena määräaikaan mennessä liikuntatoimistosta. Saapuneiden hakemusten perusteella liikuntatoimenjohtaja päättää vakiovuoroista. Tarvittaessa hakijat kutsutaan yhteiseen palaveriin ennen päätöksentekoa. Vakiovuoroja voidaan myöntää vapaille ajankohdille ja ajankohtia muuttaa hakuajan jälkeen. Määräajan jälkeen käsitellyistä hakemuksista ja muutoksista peritään 20 käsittelymaksu, ellei toisin päätetä. Muutaman kuukauden mittaiset ja sitä lyhyemmät jaksot käsitellään pääsääntöisesti tilapäisvarauksina (kts. 2.3.). Käyttämättä jäävistä vakiovuoroista tulee ilmoittaa liikuntatoimistoon etukäteen (kts. 2.1.). Mikäli ilmoitusta ei tehdä, vuoro on usein käyttämättä tai vajaassa käytössä, voidaan vuoro antaa toiselle ryhmälle tai peruuttaa kokonaan. Vakiovuorojen määräajat liikuntapaikoittain: Urheilu- ja pallokentät ajalle haku klo 15:00 mennessä Keinonurmi Sahara ajalle haku klo 15:00 mennessä Liikuntahalli ajalle haku klo 15:00 mennessä Uimahalli ajalle haku klo 15:00 mennessä Koulujen liikuntasalit ajalle haku klo 15:00 mennessä Apian saunarakennus ajalle haku klo 15:00 mennessä Jäähalli Wareena ajalle 15.8.?.4. haku klo 15:00 mennessä Keinonurmi Sahara ajalle haku klo 15:00 mennessä Muut vakiovuorot tarpeen mukaan haulla ei määräaikaa Mikäli em. määräpäivä ei ole arkipäivä, päättyy hakuaika sitä edeltävänä arkipäivänä klo 15:00. Kaikki

6 vakiovuorot näkyvät reaaliajassa osoitteessa / liikunta sekä ko. liikuntapaikoilla Tilapäisvaraukset Tilapäisvaraukset tehdään liikuntatoimistosta hyvissä ajoin. Tämä tarkoittaa suurten tapahtumien osalta varausta vähintään 14 vrk ja muutoin vähintään 3 vrk ennen tapahtumaa. Varausta tehtäessä tulee ilmoittaa riittävät yhteys- ja tapahtumatiedot. Liikuntatoimen yhteystiedot löytyvät tämän taksaohjelman lopusta. Täsmennyksiä ja poikkeuksia em. pääsääntöön: a) Koulujen liikuntasalit arkisin klo ja viikonloppuisin klo 8-20 välisille ajoille varataan liikuntatoimistosta. Muut koulutiloja koskevat varaukset sekä liikuntasalien joulu- ja kesäloma-ajan käytön päättää kunkin koulun rehtori. Poikkeuksena lukion liikuntasali, jonka käytöstä päättää liikuntatoimenjohtaja myös loma-aikoina. b) Uimahalli ja liikuntahalli: Koululaisten uintivuorot varataan ensisijaisesti altaan henkilökunnalta, muut koululaisvaraukset ja sulkapallo ym. yksittäiskäyttö myös Uimahallin lippukassalta. c) Jäähalli Wareena: Varaukset mahdollisia myös jäähalli Wareenasta. Kesäkautta koskevat jääaikatoivomukset (esim. Waltikka) tulee esittää liikuntatoimenjohtajalle mennessä. d) Urheilukentät: Varaukset mahdollisia myös urheilukentältä. Kaikki tilapäisvaraukset kirjataan reaaliajassa kaupungin Office 365 -kalentereihin. Käytössä on 9 Valkeakoski Liikunta -alkuista kalenteria: Apia, Kokoustilat, Korkeakangas, Koulujen salit, Liikuntahalli, Sahara, Uimahalli, Wareena ja Muut sekä Valkeakoski Lukion liikuntasali Liikuntapaikkojen aukioloajat Uimahalli Uimahalli on suljettu välisen ajan sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, toisena pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Vappuaattona, jouluaatonaattona ja uudenvuoden aattona halli suljetaan klo 18:00. Muut pyhäpäivien aatot halli on avoinna normaalisti. Muutoin uimahalli on avoinna seuraavasti: - ma, ke, pe 08:00-20:30 yleisövuoro, lito vesijumpat ke aamupäivä 20:15-21:45 vakiovuorot - tiistai ja torstai 06:00-20:30 yleisövuoro 20:15-21:45 vakiovuorot - lauantai 08:00-12:00 lito vauvauinti ja vesijumppa 12:00-17:00 yleisövuoro 16:30-18:00 vakiovuorot - sunnuntai 09:00-17:00 yleisövuoro 16:30-18:00 vakiovuorot Kuntosali - ma, ke, pe 08:00-21:00 yleisövuoro - tiistai ja torstai 06:00-21:00 yleisövuoro, lito ryhmät ti ilta- ja to aamupäivä - lauantai ja sunnuntai 09:00-18:00 yleisövuoro Lippukassa suljetaan 1 h ennen uimahallin yleisövuoron päättymistä (arkisin klo 19:30 ja la-su klo 16:00). Altailta on poistuttava 15 min ennen yleisövuoron päättymistä. Vakiovuorot ovat kuitenkin allasaikaa.

7 Liikuntahalli Liikuntahalli on suljettu osittain välisen ajan sekä kokonaan uudenvuodenpäivän, loppiaisen, pitkäperjantain, pääsiäispäivän, toisen pääsiäispäivän, vapunpäivän, helatorstain, pyhäinpäivän, itsenäisyyspäivän, jouluaaton, joulupäivän ja tapaninpäivän. Vappuaattona, jouluaatonaattona ja uudenvuoden aattona halli suljetaan klo 18:00. Muut pyhäpäivien aatot halli on avoinna normaalisti. Muutoin liikuntahalli on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-21:30 vakiovuorot ja tilapäisvaraukset - lauantai ja sunnuntai 09:00-16:30 tilapäisvaraukset, voimailusalin yleisövuoro Lisäksi ma, ti, ke, to, pe 09:00-15:00 voimailusalin yleisövuoro - muut tilat ma-su tilapäisvaraukset mahdollisia Korkeakankaan laskettelurinne Laskettelurinne on suljettu jouluaattona, joulupäivänä ja aina maanantaisin koulujen lomaviikot pois lukien sekä niinä päivinä jolloin sää- tai rinneolosuhteet eivät ole kunnossa (pakkasraja -20 C). Rinne on avoinna normaalisti talvikaudella seuraavasti: - maanantai suljettu huoltopäivä - ti, ke, to, pe 14:00-20:00 arkipyhät klo lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 - pitkäperjantai 10:00-18:00 Paikallisten koulujen joulu- ja hiihtolomaviikoilla rinne on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 12:00-20:00 arkipyhät klo lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 - tapaninpäivä :00-18:00 - uudenvuodenaatto :00-18:00 - uudenvuodenpäivä :00-18:00 - loppiainen :00-18:00 Tilapäisvaraukset ovat mahdollisia yli 10 hengen ryhmille myös muina ajankohtina. Jäähalli Wareena Talvikaudella alkaen jäähalli on suljettu itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina ja 2. pääsiäispäivänä. Tapaninpäivänä ja uudenvuodenaattona vakiovuorot on peruttu ja halli avoinna tilapäisvarausten mukaisesti klo yleisöluisteluajat huomioiden (kts. alla). Muutoin Jäähalli Wareena on avoinna talvikaudella alkaen huhtikuun alkuun saakka seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 07:00-23:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti - lauantai 08:00-20:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti - sunnuntai 08:00-18:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti ja :00-18:00 yleisöluistelu ja tilapäisvarauksia Yleisöluistelua järjestetään talvikaudella alkaen huhtikuun alkuun saakka seuraavasti:

8 - vakiovuorot lauantaina ja sunnuntaina ilman mailoja sekä mailat sallien - Valkeakosken koulujen syys-, joulu- ja hiihtolomien arkipäivät, tapaninpäivä ja uudenvuodenaatto klo 10:00-11:30 ilman mailoja ja klo 11:30-13:00 mailat sallittu. - peruuntuvat vakiovuorot tilapäisvarauksina: pääpaino yleisöluistelulla ilman mailoja Kesäkautta koskevat mahdolliset jääaikavaraukset ja toiveet tulee esittää mennessä liikuntatoimenjohtajalle, joka tekee jäähallin kesäkäytöstä päätöksen lautakunnan vahvistamiin taksoihin perustuen huhtikuun loppuun mennessä. Muutoin halli on kesäaikana käytettävissä tilapäisvarauksin mm. rullakiekkoa, näyttelyjä, konsertteja, juhlatilaisuuksia yms. varten. Keinonurmi Sahara Kenttä on suljettu niinä päivinä jolloin sää- tai kenttäolosuhteet eivät mahdollista kentän käyttöä. Lämmityskaudella ohjeellisena hyväksyttävä pakkasraja on -12 C. Muutoin Saharan keinonurmi on avoinna seuraavasti: Talvikausi Kesäkausi Välikausi vakiovuorot ja tilapäisvarauksia: lämmitys päällä vakiovuorot ja tilapäisvarauksia: ei lämmitystä tilapäisvarauksia olosuhteiden ehdoilla: ei lämmitystä Apian kenttä Kenttä on suljettu vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä ja juhannussunnuntaina sekä niinä päivinä jolloin kenttäolosuhteet eivät ole kunnossa. Muutoin Apian kenttä on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-21:00 - lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 Kentän yleisistä aukioloajoista riippumatta kentän kulkuportti, juoksurata ja ajankohtaan soveltuvat yleisurheilun suorituspaikat pidetään avoinna ja käyttökunnossa olosuhteiden salliessa myös muina aikoina. Apian saunarakennus Apian uimalan pukuhuone- ja saunarakennus on suljettu uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, juhannussunnuntaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä, ellei erikseen toisin päätetä. Muutoin rakennus on avoinna seuraavasti: Kesäkausi ma, ti, ke, to, pe 08:00-20:00 - lauantai ja sunnuntai 10:00-17:00 - tiistai ja torstai maksullinen hikoilusauna 15:00-19:30 Talvikausi avantouinnin vakiovuorot, myös tilapäisvaraukset mahdollisia Välikaudet ja tilapäisvaraukset mahdollisia, muutoin suljettu Kirjaslammen uimala Kirjaslammen uimalan pukuhuonerakennus on suljettu juhannusaattona, -päivänä ja -sunnuntaina. Muutoin rakennus on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-20:00

9 - lauantai ja sunnuntai 10:00-17:00 Muut liikuntapaikat Muut kaupungin omistamat liikuntapaikat ovat pääsääntöisesti vapaasti yleisön käytettävissä myönnetyt käyttövuorot huomioiden. 3. LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖMAKSUT Liikuntapaikkojen käyttömaksuilla katetaan vain osa niiden ylläpitokuluista. Käyttäjiltä perittävistä maksuista huolimatta liikuntatoimi vastaa kaupungin liikuntapaikkojen kustannuksista % kohteesta riippuen ja merkittävä osa kaupungin perusliikuntapaikkojen käytöstä on edelleen täysin maksutonta. Maksullisia liikuntapaikkoja ovat uimahalli, jäähalli Wareena, Korkeakankaan laskettelurinne ja saunat. Osittain maksullisia ovat keinonurmi Sahara, liikuntahalli, koulujen salit ja nurmikentät. Pääsääntöisesti maksuttomia kohteita ovat uimarannat, hiihtoladut, kuntopolut, hiekkakentät jne Taksaohjelman lävistävät periaatteet Ulkopaikkakuntalaisten maksut, yksityistilaisuudet sekä tilaisuudet, joista peritään merkittäviä tuloja, ovat 50 % perusmaksua kalliimpia, ellei erikseen toisin ole mainittu. Mikäli em. perusteista toteutuu useampi kuin yksi, on maksu 100 % perusmaksua suurempi. Mikäli liikuntapaikoille tai niiden irtaimistolle aiheutuu vahinkoa tai niiden käytöstä aiheutuu ylimääräisiä henkilöstö- tms. kuluja (kts. 7.2.), on käyttäjä ne velvollinen täysimääräisesti korvaamaan. Maksut on ilmoitettu sekä verottomana (netto) että verollisena (brutto). Nettosumma on liikuntatoimen saama tulo. Bruttosumma sisältää tämän lisäksi asiakkaalta perittävän pääsääntöisen arvonlisäveron. Liikuntapalvelujen verokanta on alkaen 10 %, kaupungin sisäisten palvelujen 0 % ja muiden palvelujen 24 %. Kertaluontoinen tilan tai irtaimiston luovutus on veronalaista toimintaa, mutta pitkäaikainen ei. Yksittäinen harjoitusvuoro katsotaan kertaluontoiseksi luovutukseksi vaikka se toistuisi pitkäaikaisesti Uimahalli Uimahallimaksut oikeuttavat uimahallin, pukeutumistilojen ja kuntosalin käytön 1½ h ajaksi. Kuntosalimaksut oikeuttavat vain kuntosalin ja alakerran pukeutumistilojen käyttöön ilman aikarajaa Kertamaksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Aikuiset (16 v täyttäneet) 4,90 sis. 10 % alv. - Eläkeläiset (ko. kortti esitettävä) 3,50 sis. 10 % alv. - Lapset 5-15 v 2,50 sis. 10 % alv. - Pikkulapset 0-4 v aikuisen seurassa 0,00-80 v täyttäneet valkeakoskelaiset 0,00 - Avustaja vammaisen mukana (ko. kortti esitettävä) 0,00 - Kuntosali: aikuiset (16 v täyttäneet) 4,00 sis. 10 % alv. - Kuntosali: eläkeläiset ja lapset (alle 16 v) 2,70 sis. 10 % alv. - Ryhmät ja laskutusasiakkaat kertamaksu / hlö kts Ryhmien ohjaus ja uimaopetus h / ohjaaja kts Pidennetty uintimaksu (kokonaisaika 3 h) 2 x normaali maksu sis. 10 % alv Sarjakortit (myös ulkopaikkakuntalaiset)

10 - Aikuiset 10 krt / vuosi (16 v täyttäneet) 44,10 (9/10) sis. 10 % alv. - Eläkeläiset 10 krt / vuosi (kortti es.) 31,50 (9/10) sis. 10 % alv. - Lapset 5-15 v 10 krt / vuosi 22,50 (9/10) sis. 10 % alv. - Aikuiset 50 krt / vuosi (16 v täyttäneet) 205,80 (42/50) sis. 10 % alv. - Eläkeläiset 50 krt /vuosi (kortti es.) 147,00 (42/50) sis. 10 % alv. - Lapset 5-15 v 50 krt / vuosi 105,50 (42/50) sis. 10 % alv. - Kuntosalin henkilökohtainen kausikortti 280,00 (70/365) sis. 10 % alv. - Korttimaksu (myös kadonnut tai vioitettu kortti) 5,00 sis. 10 % alv. Sarjakortit ja kuntosalin henkilökohtainen kausikortti ovat voimassa 1 vuoden ostopäivästä lukien. Korttimaksulla lunastetaan kortti uusia latauksia varten (ei hyvitystä palautettaessa) Vakiovuorot - Koko allas: ValkUS, Urheilusukeltajat, MalMe 30,00/h + 1,00/hlö + 10 % alv. * - Koko allas: muut ryhmät 2 x edell % alv. - Ratavaraus yleisövuorolla: ValkUS 11,00/rata/h + kertam % alv. - Ratavaraus yleisövuorolla: muut ryhmät 2 x edell. + kertam % alv. - Kuntosali 50,00/h + 10 % alv. - Judosali ja soutuallastila 0,5 x 1/3 liikuntasali kts * minimivelotus 45 /h (alle 15 hlö) Tilapäisvaraukset harkinnan mukaan (LTJ päätös) - Uimahallin perustaksa 130,00/h + 10 % alv. - Ryhmäpukuhuoneen perustaksa 12,00/h + 10 % alv. - Paikalliset em. seurat 50 % edell % alv. - Muut tilapäisvaraukset vakiovuoromaksu kts Muut maksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Uima-asun, pyyhkeen, uimalakin- tai lasien vuokra 3,00 sis. 24 % alv. - Laudeliina 0,20 sis. 24 % alv. - Säilytystilojen, -häkkien yms. vuokra 70,00/kpl/vuosi alv. 0 % - Kanoottien säilytys 30,00/kanootti/kausi alv. 0 % - Säilytyskaapin vuokra 30,00/kpl/vuosi alv. 0 % - Kahvion sopimusvuokra (42,4 + 65,3 m²) 7 % bruttomyynistä + 24 % alv. - Hierontatilan vuokra (8,5 m²) 190,00/kk alv. 0 % - Arkistovuokra (157,6 m 2 + käyttömenot) 1 700,00/kk alv. 0 % 3.3. Liikuntahalli Liikuntatilojen vuorot - Paikallisen liikuntayhdistyksen toimintasuunnitelman mukainen lasten ja nuorten ohjattu liikunta ,00 - Paikallinen eläkeläis- ja erityisliikunta arkisin klo ,00 - Paikallinen liikuntayhdistys tai erityisryhmä 1/3 sali 8,00/h + 10 % alv. - Kaupungin oma koululais- tai päiväkotiryhmä 1/3 sali 8,00/h alv. 0 % - Muu kaupungin oma ryhmä 1/3 sali 12,00/h alv. 0 % - Muu paikallinen yleishyödyllinen yhteisö 1/3 sali 18,00/h + 10 % alv. - Muu ryhmä 1/3 sali 25,00/h + 10 % alv. - Sulkapallovuoro 1/3 sali vapaina aikoina 10,00/h/kenttä sis. 10 % alv. - Sähly, jumpat tms. 1/3 sali vapaina aikoina 8,00/h+1,00/hlö sis. 10 % alv.

11 - 2/3 sali 1,5 x 1/3 sali + 10 % alv. - 3/3 sali 2 x 1/3 sali + 10 % alv. - Voimailusali ja painisali 1/3 sali + 10 % alv. - Pöytätennis 2,00/hlö/krt sis. 10 % alv. Sulkapallo- ja sählyvuoron voi varata, kun edellinen vuoro on käytetty. Varauksen voi tehdä max. viikon päähän. Käyttäjät vastaavat itse verkkojen ym. asennuksesta ja palauttamisesta paikoilleen Suuret liikuntatapahtumat, leirit, juhlatilaisuudet, näyttelyt ym. harkinnan mukaan (LTJ päätös) - Koko talon perustaksa 300,00/vrk tai 50,00/h % alv. - Aulatilan perustaksa 150,00/vrk tai 25,00/h % alv. - Paikallinen koulu, päiväkoti tai liikuntayhdistys 50 % edell % alv Muut maksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Säilytystilojen, -häkkien yms. vuokra 70,00/kpl/vuosi alv. 0 % - Säilytyskaapin vuokra 30,00/vuosi alv. 0 % - Säilytyslokeron vuokra 20,00/vuosi tai 1,00/vrk alv. 0 % - Sulkapallomailan vuokra 3,00/kpl sis. 24 % alv. - Sulkapallon vuokra 2,00/kpl sis. 24 % alv. - Pöytätennismailan vuokra sis. pallo 3,00/kpl sis. 24 % alv Koulujen liikuntasalit - Paikallisen liikuntayhdistyksen toimintasuunnitelman mukainen ohjattu lasten liikuntaryhmä ,00/h - Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaryhmä 0,00/h - Kaupungin oma liikuntaryhmä 8,00/h alv. 0 % - Paikallisen liikuntayhdistyksen tai erityisryhmän liikunta 8,00/h + 10 % alv. - Muun paikallisen yleishyödyllisen yhteisön liikunta 12,00/h + 10 % alv. - Muut ryhmät ja tilaisuudet 18,00/h + 10 % alv. - Pieni alle 100 m² liikuntasali 0,75 x edell % alv. - Tietotie 2/3, Tyry 2/2 ja Naakka 2/2 sali 1,5 x edell % alv. - Tietotie 3/3 2 x edell % alv. Vakiovuorot ( ) laskutetaan joulu- ja toukokuun alussa. Syyskauden vuoromaksu on 15 ja kevätkauden maksu 18 kertaa ko. vuoron yksikköhinta. Käyttäjästä riippumattomat vakiovuorojen peruutukset hyvitetään yksikköhinnan mukaisesti jouluaikaa lukuun ottamatta, mikäli käyttäjä on toimittanut niistä luotettavan tiedon liikuntatoimistoon ennen laskutusta. Muut käyttämättömät vuorot sisältyvät kausimaksuun. Vuoroja myönnetään väliselle ajalle (Tietotie myös ) ma-pe klo ja la-su klo 8-20 seuraaviin liikuntasaleihin: Tietotien lukion sali (3 osaa 906 ²), Eerola (93m²), Eskola/Tietola (223m²), Kärjenniemi (242m²), Leppälä (65m²), Naakka (2 osaa 512m²), Rauhala (70m²), Sassi (88m²), Sorrila (203m²), Roukko (286m²), Tarttila (57m²) ja Tyry (400m²) Jäähalli Wareena Talvikausi (vakiovuorot alkaen) - Kaupungin omat koulut ja päiväkodit arkisin klo ,00/h alv. 0 % - Muut oppilaitokset arkisin klo ,00/h + 10 % alv. - Muut ryhmät ark. klo 7-15 (myös ulkopaikkakuntalaiset) 72,00/h + 10 % alv. - Paikallisen jääurheiluyhdistyksen juniorijoukkue 45,00/h + 10 % alv.

12 - Muut ryhmät 95,00/h + 10 % alv. - Yleisöluistelu, 7 v täyttäneet 3,00/henkilö sis. 10 % alv. - Yleisöluistelu, alle 7 v kypärä päässä aikuisen seurassa 0, Kesäkausi Paikallisen jääurheiluyhdistyksen juniorijoukkue 50,00/h + 10 % alv. - Muut ryhmät 110,00/h + 10 % alv. - Kesäkauden minimiveloitus (hotelli Waltikka) 600,00/vrk + 10 % alv. - Yleisöluistelu (omatoiminen harjoittelu) 3,00/henkilö sis. 10 % alv Muut maksut - Koko talon juhlatilaisuudet 360,00/vrk tai 60,00/h + 24 % alv. - Näyttelyt ym. ylätasanteella 100,00/vrk tai 20,00/h + 24 % alv. - Rullakiekko 30,00/h + 10 % alv. - Sauna, liikuntayhdistykset 10,00/h + 24 % alv. - Sauna, muut ryhmät 2 x edell % alv. - Ilma-ase- ja jousiammuntarata ,00/vuosi alv. 0 % - Kokoustilan sopimusvuokra: Kiekko-Ahma 120,00/kk alv. 0 % - Kahvion sopimusvuokra: Kiekko-Ahma 7 % bruttomyynnistä + 24 % alv. - Säilytystilat, varastokopit ja -häkit 70,00/kpl/kausi alv. 0 % 3.6. Keinonurmi Sahara Kesäkausi (vakiovuorot ) - Paikallinen juniorijoukkue ja koululaisryhmä 0,00 - Muut paikalliset ryhmät 20,00/h + 10 % alv. - Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot 50,00/h + 10 % alv. - Puoli kenttää, kun koko kenttä käytössä 75 % edell % alv Syyskausi (ei vakiovuoroja) - Paikallinen juniorijoukkue ja koululaisryhmä 15,00/h + 10 % alv. - Muut ryhmät 40,00/h + 10 % alv. - Puoli kenttää, kun koko kenttä käytössä 75 % edell % alv Talvikausi (vakiovuorot ) - Paikallinen juniorijoukkue ja koululaitos 25,00/h + 10 % alv. - Muut ryhmät 55,00/h + 10 % alv. - Puoli kenttää, kun koko kenttä käytössä 75 % edell % alv Muut maksut - Säilytystilat (kausi ) 70,00/vuosi alv. 0 % 3.7. Apian urheilualue Apian urheilukenttä - Aikuisten jalkapallo-ottelut 60,00/ottelu + 10 % alv. - Junioreiden jalkapallo-ottelut 30,00/ottelu + 10 % alv.

13 - Jalkapalloturnaukset 2 x edell % alv. - Nurmikentän harjoitusvuorot (palloilulajit) 15,00/h + 10 % alv. - Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot 50,00/h + 10 % alv. - Muut tapahtumat 60,00/vrk tai 12,00/h + 24 % alv. - Kahvion sopimusvuokra: Haka, VaKP, PS ,00/kausi + 24 % alv. Paikallisen urheiluseuran järjestämä pienimuotoinen urheilutoiminta mm. viikkokisat, urheilukoulut jne. on maksutonta. Paikallisten urheiluseurojen merkittävistä tuotoista ei peritä 50 % lisämaksua Apian uimalan sauna - Kaupungin henkilökunta, maksuton avantouintivuoro 25,00/h alv. 0 % - Apian avantouimarit, maksullinen avantouintivuoro 35,00/h + 10 % alv. - Hikoilusauna kertamaksu 2,00/henkilö sis. 10 % alv. - Hikoilusauna sarjakortti 11 krt/vuosi 20,00/sarjakortti sis. 10 % alv. - Kioskin sopimusvuokra % bruttomyynnistä + 24 % alv. Ennen ja jälkeen saunavarausta on käytettävissä ohjeellinen 15 min valmistelua, siivousta ym. varten. Saunan avain noudetaan ja palautetaan uimahallin lippukassalta tai erikseen sovittavalla tavalla Korkeakankaan hiihtokeskus Laskettelukeskus (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Alle 7 v kypärä päässä aikuisen seurassa 0, v 2 h lippu 10,00 sis. 10 % alv v päivälippu 15,00 sis. 10 % alv v täyttäneet 2 h lippu 15,00 sis. 10 % alv v täyttäneet päivälippu 20,00 sis. 10 % alv v kausikortti 150,00 sis. 10 % alv v täyttäneet kausikortti 220,00 sis. 10 % alv. - Perhekausikortti 1 (kts. alla) 450,00 sis. 10 % alv. - Perhekausikortti 2 (kts. alla) 550,00 sis. 10 % alv. - Omat koululaisryhmät klo 8:00-16:00 (laskutus) 6,00/hlö/2h +2,00/h alv. 0 % - Muut ryhmät (laskutus mahdollinen) Kertamaksu/hlö sis. 10 % alv. - Korttimaksu (myös kadonnut tai vioitettu kausikortti) 5,00 sis. 10 % alv. - Jojo 2,00 sis. 24 % alv. Perhekausikorttiin on oikeutettu samassa taloudessa asuvan valkeakoskelaisen perheen jäsenet. Perhekausikortti 1 sisältää yhden vanhemman sekä perheen alle 18-v lasten kausikortit. Perhekausikortti 2 sisältää perheen molempien vanhempien ja heidän alle 18-v lasten kausikortit. Kaikki kausikortit ovat henkilökohtaisia. Väärinkäytöstapauksissa kortti/kortit mitätöidään ilman maksupalautusta. Nuorisotoimen klubikortilla saa kausikortista 20 % alennuksen. Seuran hiihdonopettajilta opetustilanteessa / toimitsijoilta kilpailutilanteessa ei peritä maksua. Ryhmävaraukset (vähintään 10 hlö) pyritään sijoittamaan välittömään aikaan ennen rinteen avaamista Muut maksut - Rinnekahvilan sopimusvuokra (min 1000 euroa/vuosi) 7% bruttomyynnistä + 24 % alv. - Rinnekahvilan kertavuokra (LTJ päätös) 100,00/vrk tai 20,00/h + 24 % alv. - Talvitapahtumien perustaksa (LTJ päätös) 100,00/vrk tai 20,00/h + 10 % alv. - Kesätapahtumien perustaksa (LTJ päätös) 60,00/vrk tai 12,00/h + 10 % alv. - Mettivuoren kertavuokra 30,00/vrk tai 10,00/h + 24 % alv.

14 - Sauna, liikuntayhdistykset 10,00/h + 24 % alv. - Sauna, muut ryhmät 20,00/h + 24 % alv. - Molemmat saunat 1,5 x edell % alv. - Asuntovaunupaikka (5 sähköpyttyä, ei lämmitystä) 20,00/vrk sis. 24 % alv. Paikallisen liikuntayhdistyksen järjestämä pienimuotoinen urheilutoiminta mm. viikkokisat, urheilukoulut jne. on maksutonta. Tapahtumien perustaksa ei sisällä saunan eikä rinnekahvilan käyttöä Muut liikuntapaikat Roukon, Lotilan, Rauhalan ja Tarttilan nurmikentät - Aikuisten jalkapallo-ottelut, myös maksulliset 30,00/ottelu + 10 % alv. - Aikuisten harjoitusvuorot (palloilulajit) 10,00/h + 10 % alv. - Muut tilaisuudet (ei liikuntatoimintaa) 50,00/vrk + 24 % alv. - Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot 50,00/h + 10 % alv Muut kentät - Kerhomajan tenniskentän vakiovuoro ,00/h/kenttä + 10 % alv. - Kerhomajan tenniskentän tilapäisvaraukset 5,00/h/kenttä sis. 10 % alv. - Kerhomajan jääkiekkokentän varaukset 10,00/h + 10 % alv. - Kerhomajan luistelukentän varaukset 60,00/vrk tai 12,00/h + 10 % alv. - Sirkus, tivoli, muut suuret tapahtumat 60,00/vrk+30,00/vrk + 24 % alv. - Muut maksut liikuntatoimenjohtajan harkinnalla Kenttien vapaamuotoinen käyttö ilman varausta ja paikallisen liikuntayhdistyksen järjestämä pienimuotoinen urheilutoiminta mm. viikkokisat, urheilukoulut jne. on maksutonta Muut liikuntapaikat - Frisbeegolfradan ensisijainen käyttöoikeus 50,00/ryhmä + 10 % alv. - Kirjaslammen uimalan vuokra 30,00/tapahtuma + 24 % alv. - Muut maksut liikuntatoimenjohtajan harkinnalla 4. LIIKUNTATOIMEN IRTAIMISTO 4.1. Yleistä Liikuntatoimen irtaimistoa voidaan lainata tapahtumiin liikuntatoimenjohtajan harkinnan mukaan. Irtaimisto varataan liikuntatoimistosta tai ko. liikuntapaikan vastaavalta työnjohtajalta Irtaimiston vuokrat kertataksa + lisävrk - Maalikamera 100, ,00/vrk + 24 % alv. - Megafoni 10,00 + 2,00/vrk + 24 % alv. - Liikuntahallin pöytä 3,00 + 0,60/vrk + 24 % alv. - Liikuntahallin tuoli 0,50 + 0,10/vrk + 24 % alv. - Liikuntahallin suojamatto 10,00 + 2,00/vrk + 24 % alv. - Rytmisen voimistelun matot 60, ,00/vrk + 24 % alv. - Salibandykaukalo 60, ,00/vrk + 24 % alv. - Esiintymislava 75, ,00/vrk + 24 % alv.

15 - Siirrettävä katsomo 50, ,00/vrk + 24 % alv. - Suoja-aidat lukumäärästä riippumatta 50, ,00/vrk + 24 % alv. - Iso työmaavaunu (Sassi) 50, ,00/vrk + 24 % alv. - Pieni työmaavaunu (Puto) 25,00 + 5,00/vrk + 24 % alv. - Työmaakoppi (4 isoa + 1 pieni) 25,00 + 5,00/vrk + 24 % alv. Esiintymislavan vuokra peritään tilaisuudesta ja paikasta riippumatta. Muutoin em. vuokrat koskevat pääsääntöisesti irtaimiston käyttöä sen normaalin sijoituspaikan ulkopuolella. Muun irtaimiston vuokrat sekä maksut irtaimiston kuljetus-, huolto-, siivous- ym. palveluista päätetään tapauskohtaisesti erikseen. 5. MAINOSPAIKAT JA TILAPÄISET MYYNTIPAIKAT 5.1. Yleistä Mainonta ja myyntitoiminta kaupungin liikuntapaikoilla sallitaan paikallisille liikuntayhdistyksille tietyin rajoituksin. Edullinen mainonta- ja myyntioikeus liikuntapaikoilla on tärkeä paikallisen seuratoiminnan tukimuoto. Mainosten ja myyntipaikkojen sijoittamisesta liikuntapaikoille päättää liikuntatoimenjohtaja Kiinteät mainokset Kiinteät mainospaikat vuokrataan ko. liikuntapaikkaa ensisijaisena toimintapaikkanaan käyttäville niille paikallisille liikuntayhdistyksille, jotka ilmoittavat halukkuutensa mainosten hankintaan ja joilla on merkittävää junioritoimintaa. Kiinteitä mainospaikkoja ei myönnetä Urheilutalolle eikä Saharaan. Liikuntapaikkojen kiinteistä mainospaikoista tehdään kirjallinen sopimus, joiden sisältämät vuosimaksut perustuvat seuraavaan hinnoitteluun: - Jäähalli Wareena 20,00/m tai m² + 24 % alv. - Muut liikuntapaikat 12,00/m tai m² + 24 % alv Tilapäiset mainokset Paikallisilla liikuntayhdistyksillä on mahdollisuus asettaa mainoksia ao. liikuntapaikalle tapahtumansa ajaksi. Mainokset on poistettava välittömästi tapahtuman jälkeen eivätkä ne saa tapahtuman aikana peittää kiinteitä mainoksia ellei toisin päätetä. Tilapäisistä mainospaikoista päättää liikuntatoimenjohtaja Tilapäiset myyntipaikat Paikallisilla liikuntayhdistyksillä on mahdollisuus asettaa tilapäisiä myyntipakkoja ao. liikuntapaikalle tapahtumansa ajaksi, ellei sitä ole sopimuksin tai muutoin rajoitettu. Myyntitoiminnan vaatimat luvat yhdistys hoitaa ao. viranomaisten kanssa. Myyntipaikka on purettava välittömästi tapahtuman jälkeen. Luvan tilapäiselle myyntipaikalle antaa liikuntatoimenjohtaja. 6. LIIKUNNANOHJAUS 6.1. Yleistä Liikuntatoimi järjestää resurssiensa mukaan toimintaa niille ryhmille, joita muut toimijat eivät tavoita. Muilla toimijoilla tarkoitetaan mm. paikallisia liikuntayhdistyksiä, kaupungin muita hallintokuntia jne.

16 Yksityiskohtaiset tiedot ohjatusta liikuntatoiminnasta löytyy osoitteessa / liikunta. Tässä kohdassa määritellään ohjatun toiminnan ilmoittautumiskäytäntö, hakuajat sekä maksut Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen ja määräajat Kaikkiin liikuntatoimen ohjaamiin liikuntaryhmiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti HelleWi-järjestelmän avulla osoitteessa / liikunta / liikunnanohjaus. Liikuntaryhmiin ilmoittautumisen määräajat: Uimahallin uimakoulut viikot haku klo 15:00 mennessä Ohjatut ryhmät, syyskausi viikot haku klo 15:00 mennessä Ohjatut ryhmät, kevätkausi viikot haku klo 15:00 mennessä 6.3. Ohjaustoiminnan maksut - Liikunnanohjaus ja uimaopetus 30,00/h/ohjaaja % alv. - Vesivoimistelu sis. uintimaksu 100,00/kausi sis. 10 % alv. - Eläkeläisten vesivoimistelu sis. uintimaksu 65,00/kausi sis. 10 % alv. - Vauvauinti sis. uintimaksut 110,00/kausi sis. 10 % alv. - Lasten uimakoulut sis. uintimaksu 45,00/10 h kurssi sis. 10 % alv. - Aikuisten uimakoulu sis. uintimaksu 65,00/10 h kurssi sis. 10 % alv. - Liikuntaryhmien kausimaksu 25,00/kausi/ryhmä sis. 10 % alv. - Kuntosaliryhmät em. lisäksi kertamaksu/hlö kts Kausimaksut peritään jokaisesta ryhmästä sekä syys- että kevätkaudella erikseen. Vauvauintimaksu sisältää vanhempien maksut (max. 2 aikuista / lapsi). Ohjaustunti = oppitunti (45-60 min). 7. MUUT MAKSUT 7.1. Liikuntatoimiston kokoustilat - Paikalliset liikuntayhdistykset ja erityisryhmät 6,00/h + 24 % alv. - Kaupunki 8,00/h alv. 0 % - Muut ryhmät 10,00/h + 24 % alv. - Molemmat kokoushuoneet 1,5 x edell Muut maksut - Työkorvaus (esim. tilaisuudet juhlapyhinä) 30,00/h/hlö + 24 % alv. - Kopiomaksu, harmaasävy 0,20/kpl sis. 24 % alv. - Kopiomaksu, värillinen 0,50/kpl sis. 24 % alv. - Kopiomaksu, paikalliset liikuntayhdistykset 50 % edell. sis. 24 % alv. - Panttimaksu, avainten luovutus 20,00/avain alv. 0 % - Autopaikat sisältäen sähkön KiiKe taksa x 5 kk* * KiiKe taksa alkaen ja edelleen ( ) 8,10 /kk (alv. 0 %) marraskuu-maaliskuu. Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet vuodelle 2015 on vahvistettu liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksessa Tämä taksaohjelma löytyy myös osoitteesta / liikunta.

17 Liikuntatoimen yhteystiedot: Liikuntatoimisto Liikuntapaikkamestari Liikunnanohjaaja Uimahalli ja liikuntahalli - lippukassa laitosmies / henkilökunta uima-allas / valvonta Liikuntatoimenjohtaja Jäähalli Wareena Urheilukentät Apian uimala (kesäkausi) Korkeakangas ja ladut Katuosoite: Postiosoite: Laskutusosoite: Kotisivut: Urheilutalo = Uimahalli, liikuntahalli ja liikuntatoimisto Apiankatu 7 Valkeakosken kaupunki Liikuntatoimisto PL Valkeakoski Valkeakosken kaupunki Talous- ja konserniohjaus PL Valkeakoski / Liikunta

PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2013

PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2013 TAKSAOHJELMA 2013 Valkeakosken Urheilutalossa oleva Uimahalli peruskorjattiin vuosina 2003-2004. Samassa rakennuksessa sijaitsevan Liikuntahallin elokuussa 2012 aloitetun peruskorjauksen on tarkoitus valmistua

Lisätiedot

PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2016

PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Apiankatu 7, 37600 Valkeakoski 040 335 6801 liikunta@valkeakoski.fi PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET 2016 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 2 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 6 3.1 Monitoimihalli... 6 3.2. Koulujen liikuntatilojen, Rasin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 9 Sauvosaaren urheilupuisto 10 Tervahalli 11 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 12 Kuntotestit

Lisätiedot

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO 1.1.2016 KARKKILAN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA HINTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN Karkkilalaiset liikunta- ja nuorisoyhdistykset - hinnat koskevat rekisteröityneitä Karkkilalaisia

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT alkaen 1.2.2016 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto Sisällysluettelo Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat Liikuntasihteeri Ilkka Kotala 050 427 6460 ilkka.kotala@kemi.fi Toimistosihteeri Eija Juntunen 040 728 6507 eija.juntunen@kemi.fi Yhteystiedot

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 2 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 6 3.1 Monitoimihalli... 6 3.2. Koulujen liikuntatilojen, Rasin

Lisätiedot

Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 %

Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Liikuntapalvelut Kentät Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Aikuiset 17,00 27,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat 35,00 35,00

Lisätiedot

25,60 27,90 28,50 Päiväkäyttö ns. vapaat vuorot (ma-pe ) 25,60 27,90 28,50

25,60 27,90 28,50 Päiväkäyttö ns. vapaat vuorot (ma-pe ) 25,60 27,90 28,50 VAPAA-AIKATOIMEN VUOKRAT JA MAKSUT 2013, esitys Jäähalli Kaupungin koulut ja päiväkodit koulut 2012 2013 23,60 25,70 26,50 53,40 58,20 60,00 Jääurheilua harrastavat seurat (1.9. - 31.3.) 39,50 43,10 44,50

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2016 Voimassa 29.8.2016 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.5.2016 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja -alueet Liikuntatilojen

Lisätiedot

1.1. Valkeakosken kaupungin taksojen ja maksujen yleiset periaatteet Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen

1.1. Valkeakosken kaupungin taksojen ja maksujen yleiset periaatteet Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Nuorisotoimi Apiankatu 41 37600 Valkeakoski p. 040 335 6821 NUORISOTOIMEN PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET 2008 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin taksojen ja maksujen yleiset

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden hinnasto alkaen (hinnat sis. arvonlisäveron)

Liikuntapalveluiden hinnasto alkaen (hinnat sis. arvonlisäveron) Sivistyslautakunta 97 22.06.2016 Liikuntapalveluiden maksut 1.8.2016 alkaen SIVLTK 97 Kunnan hallintosääntö 47: Lautakunta päättää toimialansa irtaimen omaisuuden vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. 1. KENTÄT 1.1. Vihdin ja Nummelan Urheilukentät Jalkapallonurmi vakioharjoitusvuoro/tunti

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen. sis. alv. Jäähalli. Kaupungin koulut ja päiväkodit. 26,50 /h. Muut koulut.

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen. sis. alv. Jäähalli. Kaupungin koulut ja päiväkodit. 26,50 /h. Muut koulut. VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2. alkaen Jäähalli Kaupungin koulut ja päiväkodit Muut koulut sis. alv 26,50 /h 60,00 /h Jääurheilua harrastavat seurat (1.9. - 31.3.) 45,50 /h Juniorit (alle

Lisätiedot

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv.

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv. UIMAHALLIT Kotkan uimala Katariina, Puistotie 9-11, 48100 KOTKA, puh. 234 4590 Karhulan uimahalli, Karhulantie 46, 48600 KOTKA, puh. 234 5415 Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin

Lisätiedot

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut LIIKUNTATILOJEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Liikuntatilojen hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3

Lisätiedot

Liikuntatilojen ja -toiminnan hinnasto

Liikuntatilojen ja -toiminnan hinnasto Liikuntatilojen ja -toiminnan hinnasto Orimattilan kaupunki Liikuntapalvelut Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 14.10.2015 134 Päivitetty Sivistys- ja vapaa-aikalutakunta 7.6.2016 62 LIIKUNTATILOJEN JA

Lisätiedot

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut UIMAHALLIEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Uimahallien hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3 Tilojen

Lisätiedot

Tämä hinnasto astuu voimaan uimahallipalveluiden ja Karhulan Keskuskentän kuntosalin osalta 1.3.2015 ja muilta osin 1.6.2015 alkaen.

Tämä hinnasto astuu voimaan uimahallipalveluiden ja Karhulan Keskuskentän kuntosalin osalta 1.3.2015 ja muilta osin 1.6.2015 alkaen. KOTKAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT HARJOITUSVUOROMAKSUT, TILAVUOKRAT JA PALVELUMAKSUT Tämä hinnasto astuu voimaan uimahallipalveluiden ja Karhulan Keskuskentän kuntosalin osalta 1.3.2015 ja muilta osin 1.6.2015

Lisätiedot

HENKILÖKUNNAN YLITYÖKORVAUKSET

HENKILÖKUNNAN YLITYÖKORVAUKSET MAKSULUOKAT (ei uimahalli, kuntosali, kopiot) Maksuluokka 0 Maksuluokka 1 Maksuluokka 2 Maksuluokka 3 Outokumpulaisten seurojen yms.outokumpulaisten seurojen Ulkopaikkakuntal. seurojen Ulkopaikkakuntalaiset

Lisätiedot

Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3.2016 voimaan tulevat taksat.

Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3.2016 voimaan tulevat taksat. KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 1/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 Kotka puh. 040 831 0389, fax 234 5424 26.1.2016 Urheiluseurat TAKSALUETTELO Ohessa liikuntatilojen ja -alueiden 1.3.2016 voimaan

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT MAKSUT 2017

LIIKUNTAPALVELUT MAKSUT 2017 LIIKUNTAPALVELUT MAKSUT 2017 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 3 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 5 3.1 Monitoimihalli... 5 3.2.

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT MAKSUT 2016

LIIKUNTAPALVELUT MAKSUT 2016 LIIKUNTAPALVELUT MAKSUT 2016 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 3 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 5 3.1 Monitoimihalli... 5 3.2.

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN KÄYTTÖMAKSUT

LIIKUNTAPALVELUJEN KÄYTTÖMAKSUT LIIKUNTAPELUJEN KÄYTTÖMAKSUT Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 18.11.2015 Voimaantulopäivä KÄYTTÖMAKSUJEN PÄÄPERIAATTEET Liikuntapalveluiden peruskäyttömaksut koskevat raumalaisia rekisteröityjä

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKAT UIMAHALLIT IMPIVAARAN UIMAHALLI. UINTIMAKSUT, alv. 8 % KUNTOSALIMAKSUT/alakerran sali, alv. 8% OHJATTU TOIMINTA, alv.

LIIKUNTAPAIKAT UIMAHALLIT IMPIVAARAN UIMAHALLI. UINTIMAKSUT, alv. 8 % KUNTOSALIMAKSUT/alakerran sali, alv. 8% OHJATTU TOIMINTA, alv. UIMAHALLIT IMPIVAARAN UIMAHALLI LIIKUNTAPAIKAT UINTIMAKSUT, alv. Alennusryhmään kuuluvat: Aikuinen 4 Opiskelija, kortilla Lapsi 7-16 v. 2 Eläkeläinen (ei osa-aika), kortilla Alle 7v. vanhempien mukana

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELU- JA KÄYTTÖKORVAUSMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN TILAT

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELU- JA KÄYTTÖKORVAUSMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN TILAT SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELU- JA KÄYTTÖKORVAUSMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN TILAT KOULUT yksikkö alv 24 % Yhteensä Juhlasali Pogostan alakoulu h 7,42 1,78 9,20 Juhlasali Pogostan alakoulu vrk 45,73 10,97 56,70

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLEISTÄ Ylöjärven liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat koulujen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 10 Sauvosaaren urheilupuisto 11 Tervahalli 12 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 13 Kuntotestit

Lisätiedot

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tilavaraukset Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tiloja, alueita ja paikkoja vapaa-ajan käyttöön Vapaasti käytettäviä tiloja - Maksutta esim. lähiliikuntapaikat ja monitoimikentät (jalkapallo,

Lisätiedot

Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut

Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut 15.12.2011 (päivitetty versio) YLEISOHJEET KOULUJEN LIIKUNTASALIEN KÄYTÖLLE Yleiset ohjeet Hakeminen Koulutilojen ulkopuolisella käytöllä tarkoitetaan yleensä arki-iltana

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2014

LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO 2014 LIIKUNTAPAIKKA- HINNASTO Nuoriso- ja liikuntalautakunta 3.12. 2 SISÄLLYSLUETTELO Vuokrauksen yleiset perusteet... 3 Kisapuiston urheilukeskus... 5 Vanha kenttä ja Kisapuiston hiekkatekonurmi... 6 Kimpisen,

Lisätiedot

*Em. poiketen maksullisia ovat Uimahalli, Urheilukeskus ja Öjbergetin hissiliput

*Em. poiketen maksullisia ovat Uimahalli, Urheilukeskus ja Öjbergetin hissiliput LIIKUNTAPALVELUT TAKSAT JA MAKSUT 1.1.2016 LUKIEN Liikuntavuorojen maksuperusteet: Harjoitusvuorot: - vakiovuorot, yhdistysten (ry.) alle 18 v:n ryhmät - muut alle 18 v harjoitusvuorot, leirit, kurssit

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO alkaen (lautakuntaversio)

LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO alkaen (lautakuntaversio) YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO 1.1.2016 alkaen (lautakuntaversio) SISÄLTÖ: YLÖJÄRVEN SISÄLIIKUNTAPAIKKOEN VUOKRAUS LIIKUNTATILOJEN VUOKRAT Uimahalli Urheilutalon palloiluhalli Urheilutalon

Lisätiedot

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Salivuoroihin oikeutetut

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Salivuoroihin oikeutetut hyväksytty ella 23.2.2016 12 JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET Salivuoroihin oikeutetut Janakkalan sisäliikuntatilojen vuoroihin oikeutettuja ovat rekisteröidyt urheiluseurat / liikuntajärjestöt,

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUJEN MAKSUT alkaen hinnat, euroa, sisältävät voimassaolevan ALV:n suluissa oleva hinta ilman alv:tä

VAPAA-AIKAPALVELUJEN MAKSUT alkaen hinnat, euroa, sisältävät voimassaolevan ALV:n suluissa oleva hinta ilman alv:tä 1 VAPAA-AIKAPALVELUJEN MAKSUT 1.7.2010 alkaen hinnat, euroa, sisältävät voimassaolevan ALV:n suluissa oleva hinta ilman alv:tä 1. UIMAHALLI UINTIMAKSUT, kertamaksut ilman alv:tä Aikuinen 4.00 (3.67) Eläkeläinen

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

Tilojen ym. käyttömaksut

Tilojen ym. käyttömaksut Tilojen ym. käyttömaksut Yhteenveto hinnastoista Nilsiä-neuvottelukunnalle, huomioitu vain liikuntapaikat ja tilat, jotka vaikuttavat Nilsiään. Peruskoulujen ja lukioiden tilojen käyttömaksut 1.1.2015

Lisätiedot

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT

KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2015 alkaen Hyvinvoinnin edistämisen johtajan päätös 15.12.2014 Maksut 4 LIIKUNTAPAIKKAPALVELUT Käyttömaksut kattavat ko. liikuntapaikalla jo olevan varustuksen. Ylimääräisten siirtojen,

Lisätiedot

Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.7.2011 lähtien

Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.7.2011 lähtien Salon liikuntapalvelujen hinnasto 1.7.2011 lähtien Liikunta- ja nuorisolautakunta 18.5.2011 49 2(19) SISÄLLYSLUETTELO HINTOJEN JAOTTELU 3 JÄÄHALLI 8 LIIKUNTAHALLIT 9 KUNTOSALIT 12 UIMARANNAT 14 ULKOKENTÄT

Lisätiedot

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 1 SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 14.3.2016 Outokummun kaupungin alueen liikuntapalvelut yli 60-vuotiaille Kevät 2016 2 MAANANTAI - Klo 10.00, ohjaaja Kati Pykäläinen,044 7559573 - Klo 11.00, ohjaaja Heini

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytön hinnasto alkaen, LUMOn alkaen

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytön hinnasto alkaen, LUMOn alkaen Vantaan kaupunki Sivistystoimi Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytön hinnasto 1.9.2013 alkaen, LUMOn 12.8.2013 alkaen Perusmaksu ja huojennettu maksuluokka 1.6.2014 alkaen Sivistystoimen

Lisätiedot

Liikuntapalvelut. Hinnasto alkaen

Liikuntapalvelut. Hinnasto alkaen Liikuntapalvelut Hinnasto 1.8.2016 alkaen SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi, Y-tunnus

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut Liikuntalautakunnan/Vapaa-aikalautakunnan päätös 21.11.2012/24.4.2013 Liikuntatoimi HINNASTO 2/19 1. VUOKRAUKSEN YLEISET PERUSTEET...

Lisätiedot

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 1 SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 20.2.2014 Outokummun kaupungin alueen liikuntapalvelut yli 60-vuotiaille Kevät 2014 2 MAANANTAI SENIORISALIRYHMÄT, käyntimaksu 3.50 - Klo 10.00, ohjaaja Kati Pykäläinen,044

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuuripalvelut liikuntapalvelut HINNASTO

Sivistys- ja kulttuuripalvelut liikuntapalvelut HINNASTO 0 Sivistys- ja kulttuuripalvelut liikuntapalvelut HINNASTO 2016 1 SISÄLTÖ: Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut YLEISET EHDOT... 2 HEINÄPÄÄN JALKAPALLOHALLI... 5 JATULIN LIIKUNTAKESKUS... 6 KASTELLIN

Lisätiedot

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla Senioriliikunta Oulussa kesällä 2012 Ohjattuihin liikuntaryhmiin tulee ilmoittautua, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen sauvakävelyryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätiedot

S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE LUKIEN Sivistyslautakunta

S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE LUKIEN Sivistyslautakunta 1 S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2011 LUKIEN Sivistyslautakunta 16.06.2011 36 Maksut löytyvät alkaen sivulta Koulut ja kansalaisopisto 2 Lukion aineopiskelijan kurssimaksu 3

Lisätiedot

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden vuoronjakoperiaatteet ja ka ytto ehdot

Oulun kaupungin liikuntapalveluiden vuoronjakoperiaatteet ja ka ytto ehdot Oulun kaupungin liikuntapalveluiden vuoronjakoperiaatteet ja ka ytto ehdot 1 SISÄLTÖ Vuoronjakoperiaatteet... 2 Yleisperiaatteet ja hierarkia kausivuoroja jaettaessa... 2 Jakoon ja hierarkiaan vaikuttavat...

Lisätiedot

. Porin kaupungin vapaa-aikaviraston MAKSUT ja VUOKRAT 1.1.2016 alkaen

. Porin kaupungin vapaa-aikaviraston MAKSUT ja VUOKRAT 1.1.2016 alkaen . Porin kaupungin vapaa-aikaviraston MAKSUT ja VUOKRAT 1.1.2016 alkaen Liikuntapaikat Nuorisotilat Leirikeskukset Tilaussaunat Kokoustilat Asunto- ja venepaikat Välinevuokraus Ohjaustoiminta Porin kaupungin

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT. Liikunta- ja harrastuspaikat

LIIKUNTAPALVELUT. Liikunta- ja harrastuspaikat VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT MAKSUT 2016 Maksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Tilavaraukset tulee peruuttaa vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Peruuttamattomasta vuorosta

Lisätiedot

JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO VUONNA 2016. Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015

JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO VUONNA 2016. Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 JOENSUUN TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT JA VUOKRAHINNASTO VUONNA 2016 Vapaa-aikalautakunta 15.12.2015 TAPAHTUMAPALVELUIDEN TAKSAT 1.1.2016 alkaen YLEISET LUVAT JA TAKSAT 2015 2016 alv. 0 2016 sis. Alv 24%

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT H I N N A S T O

LIIKUNTAPALVELUT H I N N A S T O LIIKUNTAPALVELUT H I N N A S T O 2016 SISÄLTÖ: ERITYISRYHMÄT ja TERVEYSLIIKUNTA.... 1 HIEKKAKENTÄT (ei Kisapuisto) 2 JÄÄKIEKKOKAUKALOT/JÄÄKENTÄT..2 KISAPUISTO 3-4 MUKKULAN JA KISAPUISTON KEINONURMI.5 MUKKULAN

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 1 SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 18.1.2013 Outokummun kaupungin alueen liikuntapalvelut yli 60-vuotiaille Kevät 2013 2 MAANANTAI SENIORISALIRYHMÄT, käyntimaksu 2 - Klo 10.00, ohjaaja Kati Pykäläinen,044 7559573

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT/JÄÄHALLI

LIIKUNTAPALVELUT/JÄÄHALLI LIIKUNTAPALVELUT/JÄÄHALLI Liikunta- ja kulttuurilautakunta Koululaisryhmän harjoitusvuoro Heinolalaisten laitosten/yhteisöjen harjoitusvuoro Heinolalaiset urheiluseurat/alle 18-v. harjoitusvuoro Heinolal.

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut

LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut LIIKUNTAPALVELUT Harjoitusvuoromaksut, tilavuokrat ja palvelumaksut Liikuntalautakunnan/Vapaa-aikalautakunnan päätökset 21.11.2012/24.4.2013/28.8.2013/20.11.2013 Liikuntapalvelut HINNASTO 2/20 1. VUOKRAUKSEN

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET 1.9.2012 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus 4. Kohdeavustukset a) kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI (kuusitie 4 Tammela) Tarkoitettu yli 60 vuotiaille henkilöille. Yleisillä vuoroilla kaikki yli 18v. naiset saavat käyttää salia. Avataan maanantaina 12.9.2016

Lisätiedot

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TILOJEN PALVELU- JA HINNOITTELUPERIAATTEET

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TILOJEN PALVELU- JA HINNOITTELUPERIAATTEET Kaupunginhallitus 14.1.2013 liite nro 8 (1/7) Kaupunginvaltuusto 21.1.2013 liite nro 4 (1/7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TILOJEN PALVELU- JA HINNOITTELUPERIAATTEET Painotalo Säännöllinen viikkovuoro (0-3h) á

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT. Tilavuokrat ja palvelumaksut 2015

LIIKUNTAPALVELUT. Tilavuokrat ja palvelumaksut 2015 LIIKUNTAPALVELUT Tilavuokrat ja palvelumaksut 2015 SISÄLLYS 1 YLEISET PERUSTEET 4 1.1 Liikuntatilojen hintaluokitus 4 1.2 Junioreiden harjoitusvuoromaksut 4 1.3 Erillistapahtumat 4 1.4 Harjoitusvuorojen

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

B) Hiekkakentät: kk hiekkakenttä, Väinämöisentien hiekkakenttä, Lankilan hiekkakenttä, Hiidenrannan hiekkakenttä

B) Hiekkakentät: kk hiekkakenttä, Väinämöisentien hiekkakenttä, Lankilan hiekkakenttä, Hiidenrannan hiekkakenttä urheilualueiden (kenttien) vuokraamisen prosessin kuvaus (versio 12.01.2016 Marjo Ojajärvi, Kirsti Kalliokoski, Antti Luukkanen, Jarkko Riipinen, Tero Nevala, Raija Ranta-Porkka, Taru A Tausta Haku Valmistelu

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI . / . /

KEMIN KAUPUNKI . / . / KEMIN KUPUNKI L.. / N /.. / S KEMIN NUORISOTILOJEN VUOKRT 10% K. N H T S Koko la Y Y L 3 4 5 U U S 6 10 11 T S K N H H N T maksuton T Sali H maksuton.4 2 maksuton maksuton 2 6,50 23,00 6,50 46,00 Maksullinen

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO. Voimassa 1.9.2012 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO. Voimassa 1.9.2012 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaaaikapalvelut HINNASTO Voimassa 1.9.2012 alkaen tai erikseen ilmoitettuna aikana VAPAAAIKALAUTAKUNTA 8.3.2012 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja alueet Liikuntatilojen ja alueiden maksuja

Lisätiedot

S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk

S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 1 S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2013 lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 19.06.2013 58 Maksut löytyvät alkaen sivulta Koulut ja kansalaisopisto 2 Lukion aineopiskelijan kurssimaksu

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille Kaupunginhallitus 31 23.01.2017 Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille 1103/00.04.02.06/2016 KH 31 Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Monden nuoriso ja järjestötalo

Monden nuoriso ja järjestötalo Monden nuoriso ja järjestötalo Sali + kahvio (koko alakerta) Monden salin ja kahvion vuokraaja voi käyttää varaamansa ajan salia, kahviotilaa ja WC tiloja. Monden muiden tilojen, kuten yläkerran käyttö

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot

PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN

PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, ellei toisin mainita. Tiedustele

Lisätiedot

9 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

9 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Aika 15.11.2016, klo 16:10-17:05 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus 9 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

HINNASTO 2016. Hinnasto 2016 on 1.1.2016 alkaen voimassa toistaiseksi. 1. Pääsyliput. Pääsylippuhintoihin korotus kesäkaudeksi 1.6.-30.8.2016.

HINNASTO 2016. Hinnasto 2016 on 1.1.2016 alkaen voimassa toistaiseksi. 1. Pääsyliput. Pääsylippuhintoihin korotus kesäkaudeksi 1.6.-30.8.2016. HINNASTO 2016 Hinnasto 2016 on 1.1.2016 alkaen voimassa toistaiseksi. 1. Pääsyliput Pääsylippuhintoihin korotus kesäkaudeksi 1.6.-30.8.2016. Lipputyyppi (sis. alv 10%) 1.1.-31.5. & 1.9.-31.12. 1.6.-30.8.

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen palvelumaksut, tilavuokrat sekä vuorojakoperusteet 2016

Liikuntapalvelujen palvelumaksut, tilavuokrat sekä vuorojakoperusteet 2016 Liikuntapalvelujen palvelumaksut, tilavuokrat sekä vuorojakoperusteet 2016 Vapaa-aikalautakunta 17.11.2015 103 Sisällys Yleistä... 3 1 Vuorojakoperusteet... 4 2 Kerta- ja sarjaliput, kausikortit ja ohjattu

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

KESKITETYT PALVELUT Lautakunta Hallinto ja muut yhteiset 3140 LUPAPÄÄTÖKSET / Muut myyntitulot -lupa ilmapallojen myyntiin yms.

KESKITETYT PALVELUT Lautakunta Hallinto ja muut yhteiset 3140 LUPAPÄÄTÖKSET / Muut myyntitulot -lupa ilmapallojen myyntiin yms. KESKITETYT PALVELUT Lautakunta Hallinto ja muut yhteiset 3140 LUPAPÄÄTÖKSET / Muut myyntitulot -lupa ilmapallojen myyntiin yms. / kpl 25,00 30,00 Toimitilapalvelut Hallinto- ja suunnittelu Toimitilat Maksuluokat:

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin on ilmoittautuminen, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen>65

Lisätiedot

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2011-2012

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2011-2012 VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 2011-2012 MAA- NANTAI - Sulkapallo JHL Sulkapallo JHL - JHL JHL JHL - - - 21.30 21.30-22.00 KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus KLC/edustus

Lisätiedot

Ilta-Sanomat. Yhteystiedot. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat Ilta-Sanomat s.4 TV-lehti s. 6 Urheilusanomat s. 7 Ilmoitusliitteet s.

Ilta-Sanomat. Yhteystiedot. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat Ilta-Sanomat s.4 TV-lehti s. 6 Urheilusanomat s. 7 Ilmoitusliitteet s. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat s.4 TV-lehti s. 6 Urheilusanomat s. 7 Ilmoitusliitteet s. 9 Yhteystiedot Asiakaspalvelu Mainos- ja mediatoimistot puh. 010 808095 Yritysasiakkaat: puh. 010

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Tarjouksessa, joka toimitetaan suljetussa kirjekuoressa tulee olla seuraavat asiakirjat:

Tarjouksessa, joka toimitetaan suljetussa kirjekuoressa tulee olla seuraavat asiakirjat: Kiuruveden kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Liikuntapalvelut Harjukatu 2 3.10.2014 74700 KIURUVESI KIURUVEDEN UIMAHALLIN LIPUNMYYNTI JA KAHVION HOITO Kiuruveden kaupungin liikuntapalvelut pyytää tarjouksia Kiuruveden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 5/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 5/2013 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikuntajohtaja Dnro 0/0 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS 5/2013 Liikuntajohtaja 11.6.2013 Dnro 0/0 ASIA Kilpajäähallin liikuntasalin harjoitusvuorot kaudelle 2013-2014 Asian valmistelija Varausyksikkö, p. 266 4255 Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

Ilta-Sanomat. Yhteystiedot. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat Ilta-Sanomat s.4. TV-lehti s. 6. Teemalehdet s. 7. Urheilusanomat s.

Ilta-Sanomat. Yhteystiedot. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat Ilta-Sanomat s.4. TV-lehti s. 6. Teemalehdet s. 7. Urheilusanomat s. Aikataulut s.2 Ilmoituskokomallit s. 3 Hinnat s.4 TV-lehti s. 6 Teemalehdet s. 7 Urheilusanomat s. 8 Urheilusanomien kausioppaat s. 9 Ilmoitusliitteet s. 10 Yhteystiedot Asiakaspalvelu Mainos- ja mediatoimistot

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Uimahyppykerhot Tikkurila ja Myyrmäki toimintakaudella

Uimahyppykerhot Tikkurila ja Myyrmäki toimintakaudella Uimahyppykerhot Tikkurila ja Myyrmäki toimintakaudella 2016 2017 Uimahyppykerhot ovat tiistaisin ja torstaisin Tikkurilan uimahallilla sekä keskiviikkoisin ja perjantaisin Myyrmäen uimahallilla. Kerho

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Vapaa-ajan palvelualue HINNASTO 2016 1 Sisältö LIIKUNTAPALVELUT... 3 Hinnoittelun perusteet... 3 Sisäliikuntatilat... 5 Ounashalli... 5 Keltakankaan liikuntahalli...

Lisätiedot

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 1 MAANANTAI 4 TIISTAI 5 KESKIVIIKKO 6 Loppiainen TORSTAI 7 PERJANTAI 8 LAUANTAI 9 SUNNUNTAI 10 Jussi Kiiskilä Valteri-koulu, Onerva 1 TAMMIKUU 2016 VIIKKO 2 MAANANTAI 11 TIISTAI 12

Lisätiedot

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 04.09.2006 03.06.2007

VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 04.09.2006 03.06.2007 VAPAA-AIKATALON SALIVUOROT 04.09.2006 03.06.2007 MAA- NANTAI 14.00-15.00 - - - - - 21.30 21.30-22.00 Erityisliikunta/ Seutuopisto 14.00-14.45 Lukion liikunta Lukion liikunta Lukion liikunta Lukion liikunta

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot