Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi."

Transkriptio

1 TAKSAOHJELMA 2015 Korkeakankaan huippusuosittua tykkilatureittiä on kunnostettu ja reitti on nyt entistä parempi. PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET

2 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMI Apiankatu 7, Valkeakoski PALVELUMAKSUT JA PERIAATTEET YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma 1.2. Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet 1.3. Liikuntasetelit ja niiden sähköiset versiot 2. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET JA AUKIOLOAJAT 2.1. Yleistä 2.2. Vakiovuorot 2.3. Tilapäisvaraukset 2.4. Liikuntapaikkojen aukioloajat 3. LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖMAKSUT 3.1. Taksaohjelman lävistävät periaatteet 3.2. Uimahalli 3.3. Liikuntahalli 3.4. Koulujen liikuntasalit 3.5. Jäähalli Wareena 3.6. Keinonurmi Sahara 3.7. Apian urheilualue 3.8. Korkeakankaan hiihtokeskus 3.9. Muut liikuntapaikat 4. LIIKUNTATOIMEN IRTAIMISTO 4.1. Yleistä 4.2. Irtaimiston vuokrat 5. MAINOSPAIKAT JA TILAPÄISET MYYNTIPAIKAT 5.1. Yleistä 5.2. Kiinteät mainokset 5.3. Tilapäiset mainokset 5.4. Tilapäiset myyntipaikat 6. LIIKUNNANOHJAUS 6.1. Yleistä 6.2. Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen 6.3. Ohjaustoiminnan maksut 7. MUUT MAKSUT 7.1. Liikuntatoimiston kokoustilat 7.2. Muut maksut

3 PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma (KV ) Kuntalain 13.2 :n 4 kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Valtuusto päättää maksujen maksuluokasta, joka toimii ohjeena kaupunginhallitukselle ja toimialoille maksujen tasoa tarkistettaessa. Julkisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan kunnan kannettavaksi laissa säädettyä suoritusta, jonka perusteista tai määrästä voidaan määrätä valtuuston tai muun toimielimen taksassa. Yksityisoikeudellisella maksulla tarkoitetaan maksuja, joissa kunnalla kantajana on sama asema kuin vastaavan laitoksen omistavalla tai vastaavia palveluja tarjoavalla yhteisöllä. Maksujen perusteet Kunnallinen maksu määritellään tuloksi mitattavissa olevasta kunnallisesta suorituksesta ja palvelusta, jonka suuruus määrätään kunnallispoliittisten päätösten ja tavoitteiden mukaan. Maksujen määräytymisperusteille voidaan kuitenkin asettaa seuraavat yleiset vaatimukset: - maksu perustuu palveluista aiheutuville kustannuksille - maksuperusteet ovat oikeudenmukaiset ja tasapuoliset - maksun määräytymisperusteet ovat yksiselitteiset ja sisällöltään sellaiset, että maksun suuruus ei voimakkaasti vaihtele eri vuosina - maksu on vertailukelpoinen ja sen laskentaperusteina käytetään yleisesti hyväksyttyjä laskentasääntöjä. Palvelujen hinnoittelu edellyttää sekä tuotteistusta että kokonaiskustannusten selvittämistä. Palvelun kokonaiskustannukset syntyvät välittömistä ja välillisistä käyttökustannuksista ja pääomakustannuksista. Kunnallisesta demokratiasta aiheutuvia kustannuksia ei kuitenkaan tulisi kohdistaa suoritteiden hintaan. Otettaessa käyttöön uusia maksuja tai tarkistettaessa jo olemassa olevien maksujen suuruutta suhteessa vahvistettaviin maksuluokkiin, tulee palvelukeskusten laatia tuotettavien palveluiden osalta riittävästi eritellyt kokonaiskustannuslaskelmat. Laskelmien laatimista varten tulee kaupungin laskentakäytännöt yhtenäistää ja palvelut tuotteistaa. Maksujen luokittelu Kaupungin maksupolitiikan linjaamiseksi maksut on ryhmitelty seuraaviin ryhmiin: 1) Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, jonka tarkoituksena on kattaa kaikki palvelusta aiheutuneet kustannukset (voidaan sijoittaa myös kohtuullinen korko sijoitetulle pääomalle). Perinteisesti näitä palveluja ovat olleet mm. kaupungin liiketoiminta, jätehuolto, sisäiset palvelut, ympäristöluvat ja eräät vapaa-ajanpalvelut 2) Omakustannushintaa alempi mutta kuitenkin huomattava korvaus, jolla katetaan merkittävä osa palvelujen tuotantokustannuksista, kuitenkin vähintään puolet. Palvelujen käyttäjiä on usein vain rajoitettu määrä ja ne ovat luonteeltaan vapaaehtoisia julkisia palveluja 3) Tuotantokustannuksiin verraten vähäinen maksu, enintään puolet omakustannushinnasta. Maksujen eräänä tarkoituksena voi olla myös kysynnän ohjaus. 4) Maksu, joka määrätään markkinahintojen mukaan

4 5) Lakisääteiset maksut, joiden taso on määrätty laissa tai asetuksessa. 6) Sakkoperiaatteeseen perustuva maksu. Sakkohinnoittelun tarkoituksena on ohjata asiakkaita välttämään tiettyjä palveluita tai ehkäisemään määrätynlaista käyttäytymistä, jolla on epäedullinen vaikutus organisaation muuhun toimintaan tai yleisemmin kuntalaisten hyvinvointiin. Palvelumuoto veloitusperuste maksuluokka Liikuntapaikkojen käyttömaksut /krt, /palvelu 2-3 strateginen subventointi Liikuntapaikkojen vakiovuorot /h 2-3 strateginen subventointi Liikuntapaikkojen tilapäisvaraukset /h 2-3 strateginen subventointi Liikunnanohjaus ja opetus /h, /kurssi, /kausi 2-3 strateginen subventointi Välinevuokrat /krt 1 Säilytystilojen vuokrat /vrk, /vuosi 1 Arkistovuokra /vuosi 1 Kioskin tai kahvion vuokra /vuosi, % myynnistä 4 Kiinteät mainospaikat /m, m² 1 Tilapäiset mainospaikat maksuton - Kokoustilojen vuokrat /h 2 Kopiot yms. maksut /kpl 1 Muut myytävät tuotteet /kpl Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet Kaupunginhallitus on siirtänyt päätöksellään liikunta- ja nuorisolautakunnan taksoista päättämisen liikunta- ja nuorisolautakunnan tehtäväksi. Liikunta- ja nuorisolautakunta vahvistaa vuosittain liikuntatoimen palvelumaksut ja niitä koskevat periaatteet, joihin perustuvat päätökset tekee liikuntatoimenjohtaja. Liikuntatoimenjohtaja päättää liikuntapaikkojen aukioloajoista sekä antaa niiden käyttöä koskevat säännöt ja toimintaohjeet. Hän voi myös päättää tilapäisistä muutoksista tämän taksaohjelman maksuihin tai periaatteisiin, mikäli se on liiketaloudellisesti, liikuntapoliittisesti tai muutoin perusteltua Liikuntasetelit ja niiden sähköiset versiot Liikuntapaikoilla maksuvälineenä käyvät Sporttipassi (tekstiviesti), Wellness Wallet maksukortti, Ticket Mind&Body maksukortti, EazyBreak mobiiliseteli, Smartum liikuntaseteli (4 ) ja kulttuuriseteli (5 ), Tyky-kuntoseteli (2 ja 4 ), Payment Solution Finland kuntoliikunta- ja superseteli (5 ), luottokunnan Virikeseteli (5 ) ja näiden sähköiset versiot. Edellä mainituilla maksuvälineillä voi maksaa liikuntatoimen kohteissa kaikki henkilökohtaiset maksut mm. uimahallin, liikuntahallin, laskettelukeskuksen ja jäähallin henkilökohtaiset kertamaksut sekä laskettelurinteen, kuntosalin ja jumpparyhmien henkilökohtaisen kausimaksun tai -kortin. Liikuntaseteli eri muodoissaan on työnantajan työntekijälleen myöntämä henkilökohtainen ja verovapaa etuus, jonka käytön valvonta on palvelutuottajan (liikuntatoimi) vastuulla. Niiden käyttäjän on pyydettäessä kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä. Ohjeet ja määräykset niiden käytöstä löytyvät ko. toimijoiden ja verohallinnon www-sivuilta, joihin on linkkejä myös kaupungin www-sivuilta (uimahalli).

5 2. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET JA AUKIOLOAJAT 2.1. Yleistä Liikuntatoimen hallinnoimien liikuntapaikkojen varaukset ja tiedustelut tehdään pääsääntöisesti liikuntatoimistosta. Uimahallin, jäähallin ja kenttien tilapäisvarauksia voidaan tehdä myös suoraan ko. liikuntapaikalta (yhteystiedot tämän taksaohjelman lopussa). Kaikki varaukset pyritään sijoittamaan tarkoituksenmukaisiin ajankohtiin niin, että ne mahdollisimman vähän häiritsevät liikuntapaikkojen peruskäyttöä tai aiheuttaisivat lisäkuluja. Kalenterikilpailut, sarjaottelut, suuret juhlatilaisuudet ym. merkittävät tapahtumat menevät pääsääntöisesti muiden varausten edelle. Käyttämättömästä varauksesta veloitetaan normaali taksa tai vähintään 20 (esim. maksuttomat vuorot), ellei varausta peruta perustellusta syystä hyvissä ajoin tai tilalle saada toista käyttäjäryhmää. Hyväksyttävä aika Jäähallin ja lämmitettävän keinonurmen vuorojen ja kaikkien merkittävien tilapäisvarausten (suuret tapahtumat) peruutuksille on 14 vrk. Muissa tapauksissa hyväksyttävä peruutusaika on 3 vrk. Mikäli varaus jää käyttämättä käyttäjästä riippumattomasta syystä ja siitä ilmoitetaan liikuntatoimistoon, varausta ei laskuteta. Tällaisia syitä voivat olla esim. sään aiheuttamat ongelmat ulkoliikuntapaikoilla, koulun toiminta omassa liikuntasalissa, pitkät sähkökatkot tai muut merkittävät tekniset ongelmat jne. Varaaja ei saa luovuttaa varaustaan kolmannelle osapuolelle ilman liikuntatoimenjohtajan lupaa. Tietoisesti väärää tietoa antaneelta tai yleisiä ohjeita rikkoneelta voidaan veloittaa kolminkertainen maksu Vakiovuorot Liikuntapaikkojen vakiovuorot haetaan kirjallisena määräaikaan mennessä liikuntatoimistosta. Saapuneiden hakemusten perusteella liikuntatoimenjohtaja päättää vakiovuoroista. Tarvittaessa hakijat kutsutaan yhteiseen palaveriin ennen päätöksentekoa. Vakiovuoroja voidaan myöntää vapaille ajankohdille ja ajankohtia muuttaa hakuajan jälkeen. Määräajan jälkeen käsitellyistä hakemuksista ja muutoksista peritään 20 käsittelymaksu, ellei toisin päätetä. Muutaman kuukauden mittaiset ja sitä lyhyemmät jaksot käsitellään pääsääntöisesti tilapäisvarauksina (kts. 2.3.). Käyttämättä jäävistä vakiovuoroista tulee ilmoittaa liikuntatoimistoon etukäteen (kts. 2.1.). Mikäli ilmoitusta ei tehdä, vuoro on usein käyttämättä tai vajaassa käytössä, voidaan vuoro antaa toiselle ryhmälle tai peruuttaa kokonaan. Vakiovuorojen määräajat liikuntapaikoittain: Urheilu- ja pallokentät ajalle haku klo 15:00 mennessä Keinonurmi Sahara ajalle haku klo 15:00 mennessä Liikuntahalli ajalle haku klo 15:00 mennessä Uimahalli ajalle haku klo 15:00 mennessä Koulujen liikuntasalit ajalle haku klo 15:00 mennessä Apian saunarakennus ajalle haku klo 15:00 mennessä Jäähalli Wareena ajalle 15.8.?.4. haku klo 15:00 mennessä Keinonurmi Sahara ajalle haku klo 15:00 mennessä Muut vakiovuorot tarpeen mukaan haulla ei määräaikaa Mikäli em. määräpäivä ei ole arkipäivä, päättyy hakuaika sitä edeltävänä arkipäivänä klo 15:00. Kaikki

6 vakiovuorot näkyvät reaaliajassa osoitteessa / liikunta sekä ko. liikuntapaikoilla Tilapäisvaraukset Tilapäisvaraukset tehdään liikuntatoimistosta hyvissä ajoin. Tämä tarkoittaa suurten tapahtumien osalta varausta vähintään 14 vrk ja muutoin vähintään 3 vrk ennen tapahtumaa. Varausta tehtäessä tulee ilmoittaa riittävät yhteys- ja tapahtumatiedot. Liikuntatoimen yhteystiedot löytyvät tämän taksaohjelman lopusta. Täsmennyksiä ja poikkeuksia em. pääsääntöön: a) Koulujen liikuntasalit arkisin klo ja viikonloppuisin klo 8-20 välisille ajoille varataan liikuntatoimistosta. Muut koulutiloja koskevat varaukset sekä liikuntasalien joulu- ja kesäloma-ajan käytön päättää kunkin koulun rehtori. Poikkeuksena lukion liikuntasali, jonka käytöstä päättää liikuntatoimenjohtaja myös loma-aikoina. b) Uimahalli ja liikuntahalli: Koululaisten uintivuorot varataan ensisijaisesti altaan henkilökunnalta, muut koululaisvaraukset ja sulkapallo ym. yksittäiskäyttö myös Uimahallin lippukassalta. c) Jäähalli Wareena: Varaukset mahdollisia myös jäähalli Wareenasta. Kesäkautta koskevat jääaikatoivomukset (esim. Waltikka) tulee esittää liikuntatoimenjohtajalle mennessä. d) Urheilukentät: Varaukset mahdollisia myös urheilukentältä. Kaikki tilapäisvaraukset kirjataan reaaliajassa kaupungin Office 365 -kalentereihin. Käytössä on 9 Valkeakoski Liikunta -alkuista kalenteria: Apia, Kokoustilat, Korkeakangas, Koulujen salit, Liikuntahalli, Sahara, Uimahalli, Wareena ja Muut sekä Valkeakoski Lukion liikuntasali Liikuntapaikkojen aukioloajat Uimahalli Uimahalli on suljettu välisen ajan sekä uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, toisena pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Vappuaattona, jouluaatonaattona ja uudenvuoden aattona halli suljetaan klo 18:00. Muut pyhäpäivien aatot halli on avoinna normaalisti. Muutoin uimahalli on avoinna seuraavasti: - ma, ke, pe 08:00-20:30 yleisövuoro, lito vesijumpat ke aamupäivä 20:15-21:45 vakiovuorot - tiistai ja torstai 06:00-20:30 yleisövuoro 20:15-21:45 vakiovuorot - lauantai 08:00-12:00 lito vauvauinti ja vesijumppa 12:00-17:00 yleisövuoro 16:30-18:00 vakiovuorot - sunnuntai 09:00-17:00 yleisövuoro 16:30-18:00 vakiovuorot Kuntosali - ma, ke, pe 08:00-21:00 yleisövuoro - tiistai ja torstai 06:00-21:00 yleisövuoro, lito ryhmät ti ilta- ja to aamupäivä - lauantai ja sunnuntai 09:00-18:00 yleisövuoro Lippukassa suljetaan 1 h ennen uimahallin yleisövuoron päättymistä (arkisin klo 19:30 ja la-su klo 16:00). Altailta on poistuttava 15 min ennen yleisövuoron päättymistä. Vakiovuorot ovat kuitenkin allasaikaa.

7 Liikuntahalli Liikuntahalli on suljettu osittain välisen ajan sekä kokonaan uudenvuodenpäivän, loppiaisen, pitkäperjantain, pääsiäispäivän, toisen pääsiäispäivän, vapunpäivän, helatorstain, pyhäinpäivän, itsenäisyyspäivän, jouluaaton, joulupäivän ja tapaninpäivän. Vappuaattona, jouluaatonaattona ja uudenvuoden aattona halli suljetaan klo 18:00. Muut pyhäpäivien aatot halli on avoinna normaalisti. Muutoin liikuntahalli on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-21:30 vakiovuorot ja tilapäisvaraukset - lauantai ja sunnuntai 09:00-16:30 tilapäisvaraukset, voimailusalin yleisövuoro Lisäksi ma, ti, ke, to, pe 09:00-15:00 voimailusalin yleisövuoro - muut tilat ma-su tilapäisvaraukset mahdollisia Korkeakankaan laskettelurinne Laskettelurinne on suljettu jouluaattona, joulupäivänä ja aina maanantaisin koulujen lomaviikot pois lukien sekä niinä päivinä jolloin sää- tai rinneolosuhteet eivät ole kunnossa (pakkasraja -20 C). Rinne on avoinna normaalisti talvikaudella seuraavasti: - maanantai suljettu huoltopäivä - ti, ke, to, pe 14:00-20:00 arkipyhät klo lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 - pitkäperjantai 10:00-18:00 Paikallisten koulujen joulu- ja hiihtolomaviikoilla rinne on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 12:00-20:00 arkipyhät klo lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 - tapaninpäivä :00-18:00 - uudenvuodenaatto :00-18:00 - uudenvuodenpäivä :00-18:00 - loppiainen :00-18:00 Tilapäisvaraukset ovat mahdollisia yli 10 hengen ryhmille myös muina ajankohtina. Jäähalli Wareena Talvikaudella alkaen jäähalli on suljettu itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina ja 2. pääsiäispäivänä. Tapaninpäivänä ja uudenvuodenaattona vakiovuorot on peruttu ja halli avoinna tilapäisvarausten mukaisesti klo yleisöluisteluajat huomioiden (kts. alla). Muutoin Jäähalli Wareena on avoinna talvikaudella alkaen huhtikuun alkuun saakka seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 07:00-23:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti - lauantai 08:00-20:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti - sunnuntai 08:00-18:00 vakiovuorojen ja tilapäisvarausten mukaisesti ja :00-18:00 yleisöluistelu ja tilapäisvarauksia Yleisöluistelua järjestetään talvikaudella alkaen huhtikuun alkuun saakka seuraavasti:

8 - vakiovuorot lauantaina ja sunnuntaina ilman mailoja sekä mailat sallien - Valkeakosken koulujen syys-, joulu- ja hiihtolomien arkipäivät, tapaninpäivä ja uudenvuodenaatto klo 10:00-11:30 ilman mailoja ja klo 11:30-13:00 mailat sallittu. - peruuntuvat vakiovuorot tilapäisvarauksina: pääpaino yleisöluistelulla ilman mailoja Kesäkautta koskevat mahdolliset jääaikavaraukset ja toiveet tulee esittää mennessä liikuntatoimenjohtajalle, joka tekee jäähallin kesäkäytöstä päätöksen lautakunnan vahvistamiin taksoihin perustuen huhtikuun loppuun mennessä. Muutoin halli on kesäaikana käytettävissä tilapäisvarauksin mm. rullakiekkoa, näyttelyjä, konsertteja, juhlatilaisuuksia yms. varten. Keinonurmi Sahara Kenttä on suljettu niinä päivinä jolloin sää- tai kenttäolosuhteet eivät mahdollista kentän käyttöä. Lämmityskaudella ohjeellisena hyväksyttävä pakkasraja on -12 C. Muutoin Saharan keinonurmi on avoinna seuraavasti: Talvikausi Kesäkausi Välikausi vakiovuorot ja tilapäisvarauksia: lämmitys päällä vakiovuorot ja tilapäisvarauksia: ei lämmitystä tilapäisvarauksia olosuhteiden ehdoilla: ei lämmitystä Apian kenttä Kenttä on suljettu vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä ja juhannussunnuntaina sekä niinä päivinä jolloin kenttäolosuhteet eivät ole kunnossa. Muutoin Apian kenttä on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-21:00 - lauantai ja sunnuntai 10:00-18:00 Kentän yleisistä aukioloajoista riippumatta kentän kulkuportti, juoksurata ja ajankohtaan soveltuvat yleisurheilun suorituspaikat pidetään avoinna ja käyttökunnossa olosuhteiden salliessa myös muina aikoina. Apian saunarakennus Apian uimalan pukuhuone- ja saunarakennus on suljettu uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkäperjantaina, pääsiäispäivänä, 2. pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, juhannussunnuntaina, pyhäinpäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä, ellei erikseen toisin päätetä. Muutoin rakennus on avoinna seuraavasti: Kesäkausi ma, ti, ke, to, pe 08:00-20:00 - lauantai ja sunnuntai 10:00-17:00 - tiistai ja torstai maksullinen hikoilusauna 15:00-19:30 Talvikausi avantouinnin vakiovuorot, myös tilapäisvaraukset mahdollisia Välikaudet ja tilapäisvaraukset mahdollisia, muutoin suljettu Kirjaslammen uimala Kirjaslammen uimalan pukuhuonerakennus on suljettu juhannusaattona, -päivänä ja -sunnuntaina. Muutoin rakennus on avoinna seuraavasti: - ma, ti, ke, to, pe 08:00-20:00

9 - lauantai ja sunnuntai 10:00-17:00 Muut liikuntapaikat Muut kaupungin omistamat liikuntapaikat ovat pääsääntöisesti vapaasti yleisön käytettävissä myönnetyt käyttövuorot huomioiden. 3. LIIKUNTAPAIKKOJEN KÄYTTÖMAKSUT Liikuntapaikkojen käyttömaksuilla katetaan vain osa niiden ylläpitokuluista. Käyttäjiltä perittävistä maksuista huolimatta liikuntatoimi vastaa kaupungin liikuntapaikkojen kustannuksista % kohteesta riippuen ja merkittävä osa kaupungin perusliikuntapaikkojen käytöstä on edelleen täysin maksutonta. Maksullisia liikuntapaikkoja ovat uimahalli, jäähalli Wareena, Korkeakankaan laskettelurinne ja saunat. Osittain maksullisia ovat keinonurmi Sahara, liikuntahalli, koulujen salit ja nurmikentät. Pääsääntöisesti maksuttomia kohteita ovat uimarannat, hiihtoladut, kuntopolut, hiekkakentät jne Taksaohjelman lävistävät periaatteet Ulkopaikkakuntalaisten maksut, yksityistilaisuudet sekä tilaisuudet, joista peritään merkittäviä tuloja, ovat 50 % perusmaksua kalliimpia, ellei erikseen toisin ole mainittu. Mikäli em. perusteista toteutuu useampi kuin yksi, on maksu 100 % perusmaksua suurempi. Mikäli liikuntapaikoille tai niiden irtaimistolle aiheutuu vahinkoa tai niiden käytöstä aiheutuu ylimääräisiä henkilöstö- tms. kuluja (kts. 7.2.), on käyttäjä ne velvollinen täysimääräisesti korvaamaan. Maksut on ilmoitettu sekä verottomana (netto) että verollisena (brutto). Nettosumma on liikuntatoimen saama tulo. Bruttosumma sisältää tämän lisäksi asiakkaalta perittävän pääsääntöisen arvonlisäveron. Liikuntapalvelujen verokanta on alkaen 10 %, kaupungin sisäisten palvelujen 0 % ja muiden palvelujen 24 %. Kertaluontoinen tilan tai irtaimiston luovutus on veronalaista toimintaa, mutta pitkäaikainen ei. Yksittäinen harjoitusvuoro katsotaan kertaluontoiseksi luovutukseksi vaikka se toistuisi pitkäaikaisesti Uimahalli Uimahallimaksut oikeuttavat uimahallin, pukeutumistilojen ja kuntosalin käytön 1½ h ajaksi. Kuntosalimaksut oikeuttavat vain kuntosalin ja alakerran pukeutumistilojen käyttöön ilman aikarajaa Kertamaksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Aikuiset (16 v täyttäneet) 4,90 sis. 10 % alv. - Eläkeläiset (ko. kortti esitettävä) 3,50 sis. 10 % alv. - Lapset 5-15 v 2,50 sis. 10 % alv. - Pikkulapset 0-4 v aikuisen seurassa 0,00-80 v täyttäneet valkeakoskelaiset 0,00 - Avustaja vammaisen mukana (ko. kortti esitettävä) 0,00 - Kuntosali: aikuiset (16 v täyttäneet) 4,00 sis. 10 % alv. - Kuntosali: eläkeläiset ja lapset (alle 16 v) 2,70 sis. 10 % alv. - Ryhmät ja laskutusasiakkaat kertamaksu / hlö kts Ryhmien ohjaus ja uimaopetus h / ohjaaja kts Pidennetty uintimaksu (kokonaisaika 3 h) 2 x normaali maksu sis. 10 % alv Sarjakortit (myös ulkopaikkakuntalaiset)

10 - Aikuiset 10 krt / vuosi (16 v täyttäneet) 44,10 (9/10) sis. 10 % alv. - Eläkeläiset 10 krt / vuosi (kortti es.) 31,50 (9/10) sis. 10 % alv. - Lapset 5-15 v 10 krt / vuosi 22,50 (9/10) sis. 10 % alv. - Aikuiset 50 krt / vuosi (16 v täyttäneet) 205,80 (42/50) sis. 10 % alv. - Eläkeläiset 50 krt /vuosi (kortti es.) 147,00 (42/50) sis. 10 % alv. - Lapset 5-15 v 50 krt / vuosi 105,50 (42/50) sis. 10 % alv. - Kuntosalin henkilökohtainen kausikortti 280,00 (70/365) sis. 10 % alv. - Korttimaksu (myös kadonnut tai vioitettu kortti) 5,00 sis. 10 % alv. Sarjakortit ja kuntosalin henkilökohtainen kausikortti ovat voimassa 1 vuoden ostopäivästä lukien. Korttimaksulla lunastetaan kortti uusia latauksia varten (ei hyvitystä palautettaessa) Vakiovuorot - Koko allas: ValkUS, Urheilusukeltajat, MalMe 30,00/h + 1,00/hlö + 10 % alv. * - Koko allas: muut ryhmät 2 x edell % alv. - Ratavaraus yleisövuorolla: ValkUS 11,00/rata/h + kertam % alv. - Ratavaraus yleisövuorolla: muut ryhmät 2 x edell. + kertam % alv. - Kuntosali 50,00/h + 10 % alv. - Judosali ja soutuallastila 0,5 x 1/3 liikuntasali kts * minimivelotus 45 /h (alle 15 hlö) Tilapäisvaraukset harkinnan mukaan (LTJ päätös) - Uimahallin perustaksa 130,00/h + 10 % alv. - Ryhmäpukuhuoneen perustaksa 12,00/h + 10 % alv. - Paikalliset em. seurat 50 % edell % alv. - Muut tilapäisvaraukset vakiovuoromaksu kts Muut maksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Uima-asun, pyyhkeen, uimalakin- tai lasien vuokra 3,00 sis. 24 % alv. - Laudeliina 0,20 sis. 24 % alv. - Säilytystilojen, -häkkien yms. vuokra 70,00/kpl/vuosi alv. 0 % - Kanoottien säilytys 30,00/kanootti/kausi alv. 0 % - Säilytyskaapin vuokra 30,00/kpl/vuosi alv. 0 % - Kahvion sopimusvuokra (42,4 + 65,3 m²) 7 % bruttomyynistä + 24 % alv. - Hierontatilan vuokra (8,5 m²) 190,00/kk alv. 0 % - Arkistovuokra (157,6 m 2 + käyttömenot) 1 700,00/kk alv. 0 % 3.3. Liikuntahalli Liikuntatilojen vuorot - Paikallisen liikuntayhdistyksen toimintasuunnitelman mukainen lasten ja nuorten ohjattu liikunta ,00 - Paikallinen eläkeläis- ja erityisliikunta arkisin klo ,00 - Paikallinen liikuntayhdistys tai erityisryhmä 1/3 sali 8,00/h + 10 % alv. - Kaupungin oma koululais- tai päiväkotiryhmä 1/3 sali 8,00/h alv. 0 % - Muu kaupungin oma ryhmä 1/3 sali 12,00/h alv. 0 % - Muu paikallinen yleishyödyllinen yhteisö 1/3 sali 18,00/h + 10 % alv. - Muu ryhmä 1/3 sali 25,00/h + 10 % alv. - Sulkapallovuoro 1/3 sali vapaina aikoina 10,00/h/kenttä sis. 10 % alv. - Sähly, jumpat tms. 1/3 sali vapaina aikoina 8,00/h+1,00/hlö sis. 10 % alv.

11 - 2/3 sali 1,5 x 1/3 sali + 10 % alv. - 3/3 sali 2 x 1/3 sali + 10 % alv. - Voimailusali ja painisali 1/3 sali + 10 % alv. - Pöytätennis 2,00/hlö/krt sis. 10 % alv. Sulkapallo- ja sählyvuoron voi varata, kun edellinen vuoro on käytetty. Varauksen voi tehdä max. viikon päähän. Käyttäjät vastaavat itse verkkojen ym. asennuksesta ja palauttamisesta paikoilleen Suuret liikuntatapahtumat, leirit, juhlatilaisuudet, näyttelyt ym. harkinnan mukaan (LTJ päätös) - Koko talon perustaksa 300,00/vrk tai 50,00/h % alv. - Aulatilan perustaksa 150,00/vrk tai 25,00/h % alv. - Paikallinen koulu, päiväkoti tai liikuntayhdistys 50 % edell % alv Muut maksut (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Säilytystilojen, -häkkien yms. vuokra 70,00/kpl/vuosi alv. 0 % - Säilytyskaapin vuokra 30,00/vuosi alv. 0 % - Säilytyslokeron vuokra 20,00/vuosi tai 1,00/vrk alv. 0 % - Sulkapallomailan vuokra 3,00/kpl sis. 24 % alv. - Sulkapallon vuokra 2,00/kpl sis. 24 % alv. - Pöytätennismailan vuokra sis. pallo 3,00/kpl sis. 24 % alv Koulujen liikuntasalit - Paikallisen liikuntayhdistyksen toimintasuunnitelman mukainen ohjattu lasten liikuntaryhmä ,00/h - Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaryhmä 0,00/h - Kaupungin oma liikuntaryhmä 8,00/h alv. 0 % - Paikallisen liikuntayhdistyksen tai erityisryhmän liikunta 8,00/h + 10 % alv. - Muun paikallisen yleishyödyllisen yhteisön liikunta 12,00/h + 10 % alv. - Muut ryhmät ja tilaisuudet 18,00/h + 10 % alv. - Pieni alle 100 m² liikuntasali 0,75 x edell % alv. - Tietotie 2/3, Tyry 2/2 ja Naakka 2/2 sali 1,5 x edell % alv. - Tietotie 3/3 2 x edell % alv. Vakiovuorot ( ) laskutetaan joulu- ja toukokuun alussa. Syyskauden vuoromaksu on 15 ja kevätkauden maksu 18 kertaa ko. vuoron yksikköhinta. Käyttäjästä riippumattomat vakiovuorojen peruutukset hyvitetään yksikköhinnan mukaisesti jouluaikaa lukuun ottamatta, mikäli käyttäjä on toimittanut niistä luotettavan tiedon liikuntatoimistoon ennen laskutusta. Muut käyttämättömät vuorot sisältyvät kausimaksuun. Vuoroja myönnetään väliselle ajalle (Tietotie myös ) ma-pe klo ja la-su klo 8-20 seuraaviin liikuntasaleihin: Tietotien lukion sali (3 osaa 906 ²), Eerola (93m²), Eskola/Tietola (223m²), Kärjenniemi (242m²), Leppälä (65m²), Naakka (2 osaa 512m²), Rauhala (70m²), Sassi (88m²), Sorrila (203m²), Roukko (286m²), Tarttila (57m²) ja Tyry (400m²) Jäähalli Wareena Talvikausi (vakiovuorot alkaen) - Kaupungin omat koulut ja päiväkodit arkisin klo ,00/h alv. 0 % - Muut oppilaitokset arkisin klo ,00/h + 10 % alv. - Muut ryhmät ark. klo 7-15 (myös ulkopaikkakuntalaiset) 72,00/h + 10 % alv. - Paikallisen jääurheiluyhdistyksen juniorijoukkue 45,00/h + 10 % alv.

12 - Muut ryhmät 95,00/h + 10 % alv. - Yleisöluistelu, 7 v täyttäneet 3,00/henkilö sis. 10 % alv. - Yleisöluistelu, alle 7 v kypärä päässä aikuisen seurassa 0, Kesäkausi Paikallisen jääurheiluyhdistyksen juniorijoukkue 50,00/h + 10 % alv. - Muut ryhmät 110,00/h + 10 % alv. - Kesäkauden minimiveloitus (hotelli Waltikka) 600,00/vrk + 10 % alv. - Yleisöluistelu (omatoiminen harjoittelu) 3,00/henkilö sis. 10 % alv Muut maksut - Koko talon juhlatilaisuudet 360,00/vrk tai 60,00/h + 24 % alv. - Näyttelyt ym. ylätasanteella 100,00/vrk tai 20,00/h + 24 % alv. - Rullakiekko 30,00/h + 10 % alv. - Sauna, liikuntayhdistykset 10,00/h + 24 % alv. - Sauna, muut ryhmät 2 x edell % alv. - Ilma-ase- ja jousiammuntarata ,00/vuosi alv. 0 % - Kokoustilan sopimusvuokra: Kiekko-Ahma 120,00/kk alv. 0 % - Kahvion sopimusvuokra: Kiekko-Ahma 7 % bruttomyynnistä + 24 % alv. - Säilytystilat, varastokopit ja -häkit 70,00/kpl/kausi alv. 0 % 3.6. Keinonurmi Sahara Kesäkausi (vakiovuorot ) - Paikallinen juniorijoukkue ja koululaisryhmä 0,00 - Muut paikalliset ryhmät 20,00/h + 10 % alv. - Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot 50,00/h + 10 % alv. - Puoli kenttää, kun koko kenttä käytössä 75 % edell % alv Syyskausi (ei vakiovuoroja) - Paikallinen juniorijoukkue ja koululaisryhmä 15,00/h + 10 % alv. - Muut ryhmät 40,00/h + 10 % alv. - Puoli kenttää, kun koko kenttä käytössä 75 % edell % alv Talvikausi (vakiovuorot ) - Paikallinen juniorijoukkue ja koululaitos 25,00/h + 10 % alv. - Muut ryhmät 55,00/h + 10 % alv. - Puoli kenttää, kun koko kenttä käytössä 75 % edell % alv Muut maksut - Säilytystilat (kausi ) 70,00/vuosi alv. 0 % 3.7. Apian urheilualue Apian urheilukenttä - Aikuisten jalkapallo-ottelut 60,00/ottelu + 10 % alv. - Junioreiden jalkapallo-ottelut 30,00/ottelu + 10 % alv.

13 - Jalkapalloturnaukset 2 x edell % alv. - Nurmikentän harjoitusvuorot (palloilulajit) 15,00/h + 10 % alv. - Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot 50,00/h + 10 % alv. - Muut tapahtumat 60,00/vrk tai 12,00/h + 24 % alv. - Kahvion sopimusvuokra: Haka, VaKP, PS ,00/kausi + 24 % alv. Paikallisen urheiluseuran järjestämä pienimuotoinen urheilutoiminta mm. viikkokisat, urheilukoulut jne. on maksutonta. Paikallisten urheiluseurojen merkittävistä tuotoista ei peritä 50 % lisämaksua Apian uimalan sauna - Kaupungin henkilökunta, maksuton avantouintivuoro 25,00/h alv. 0 % - Apian avantouimarit, maksullinen avantouintivuoro 35,00/h + 10 % alv. - Hikoilusauna kertamaksu 2,00/henkilö sis. 10 % alv. - Hikoilusauna sarjakortti 11 krt/vuosi 20,00/sarjakortti sis. 10 % alv. - Kioskin sopimusvuokra % bruttomyynnistä + 24 % alv. Ennen ja jälkeen saunavarausta on käytettävissä ohjeellinen 15 min valmistelua, siivousta ym. varten. Saunan avain noudetaan ja palautetaan uimahallin lippukassalta tai erikseen sovittavalla tavalla Korkeakankaan hiihtokeskus Laskettelukeskus (myös ulkopaikkakuntalaiset) - Alle 7 v kypärä päässä aikuisen seurassa 0, v 2 h lippu 10,00 sis. 10 % alv v päivälippu 15,00 sis. 10 % alv v täyttäneet 2 h lippu 15,00 sis. 10 % alv v täyttäneet päivälippu 20,00 sis. 10 % alv v kausikortti 150,00 sis. 10 % alv v täyttäneet kausikortti 220,00 sis. 10 % alv. - Perhekausikortti 1 (kts. alla) 450,00 sis. 10 % alv. - Perhekausikortti 2 (kts. alla) 550,00 sis. 10 % alv. - Omat koululaisryhmät klo 8:00-16:00 (laskutus) 6,00/hlö/2h +2,00/h alv. 0 % - Muut ryhmät (laskutus mahdollinen) Kertamaksu/hlö sis. 10 % alv. - Korttimaksu (myös kadonnut tai vioitettu kausikortti) 5,00 sis. 10 % alv. - Jojo 2,00 sis. 24 % alv. Perhekausikorttiin on oikeutettu samassa taloudessa asuvan valkeakoskelaisen perheen jäsenet. Perhekausikortti 1 sisältää yhden vanhemman sekä perheen alle 18-v lasten kausikortit. Perhekausikortti 2 sisältää perheen molempien vanhempien ja heidän alle 18-v lasten kausikortit. Kaikki kausikortit ovat henkilökohtaisia. Väärinkäytöstapauksissa kortti/kortit mitätöidään ilman maksupalautusta. Nuorisotoimen klubikortilla saa kausikortista 20 % alennuksen. Seuran hiihdonopettajilta opetustilanteessa / toimitsijoilta kilpailutilanteessa ei peritä maksua. Ryhmävaraukset (vähintään 10 hlö) pyritään sijoittamaan välittömään aikaan ennen rinteen avaamista Muut maksut - Rinnekahvilan sopimusvuokra (min 1000 euroa/vuosi) 7% bruttomyynnistä + 24 % alv. - Rinnekahvilan kertavuokra (LTJ päätös) 100,00/vrk tai 20,00/h + 24 % alv. - Talvitapahtumien perustaksa (LTJ päätös) 100,00/vrk tai 20,00/h + 10 % alv. - Kesätapahtumien perustaksa (LTJ päätös) 60,00/vrk tai 12,00/h + 10 % alv. - Mettivuoren kertavuokra 30,00/vrk tai 10,00/h + 24 % alv.

14 - Sauna, liikuntayhdistykset 10,00/h + 24 % alv. - Sauna, muut ryhmät 20,00/h + 24 % alv. - Molemmat saunat 1,5 x edell % alv. - Asuntovaunupaikka (5 sähköpyttyä, ei lämmitystä) 20,00/vrk sis. 24 % alv. Paikallisen liikuntayhdistyksen järjestämä pienimuotoinen urheilutoiminta mm. viikkokisat, urheilukoulut jne. on maksutonta. Tapahtumien perustaksa ei sisällä saunan eikä rinnekahvilan käyttöä Muut liikuntapaikat Roukon, Lotilan, Rauhalan ja Tarttilan nurmikentät - Aikuisten jalkapallo-ottelut, myös maksulliset 30,00/ottelu + 10 % alv. - Aikuisten harjoitusvuorot (palloilulajit) 10,00/h + 10 % alv. - Muut tilaisuudet (ei liikuntatoimintaa) 50,00/vrk + 24 % alv. - Ulkopaikkakuntalaisten harjoitusvuorot 50,00/h + 10 % alv Muut kentät - Kerhomajan tenniskentän vakiovuoro ,00/h/kenttä + 10 % alv. - Kerhomajan tenniskentän tilapäisvaraukset 5,00/h/kenttä sis. 10 % alv. - Kerhomajan jääkiekkokentän varaukset 10,00/h + 10 % alv. - Kerhomajan luistelukentän varaukset 60,00/vrk tai 12,00/h + 10 % alv. - Sirkus, tivoli, muut suuret tapahtumat 60,00/vrk+30,00/vrk + 24 % alv. - Muut maksut liikuntatoimenjohtajan harkinnalla Kenttien vapaamuotoinen käyttö ilman varausta ja paikallisen liikuntayhdistyksen järjestämä pienimuotoinen urheilutoiminta mm. viikkokisat, urheilukoulut jne. on maksutonta Muut liikuntapaikat - Frisbeegolfradan ensisijainen käyttöoikeus 50,00/ryhmä + 10 % alv. - Kirjaslammen uimalan vuokra 30,00/tapahtuma + 24 % alv. - Muut maksut liikuntatoimenjohtajan harkinnalla 4. LIIKUNTATOIMEN IRTAIMISTO 4.1. Yleistä Liikuntatoimen irtaimistoa voidaan lainata tapahtumiin liikuntatoimenjohtajan harkinnan mukaan. Irtaimisto varataan liikuntatoimistosta tai ko. liikuntapaikan vastaavalta työnjohtajalta Irtaimiston vuokrat kertataksa + lisävrk - Maalikamera 100, ,00/vrk + 24 % alv. - Megafoni 10,00 + 2,00/vrk + 24 % alv. - Liikuntahallin pöytä 3,00 + 0,60/vrk + 24 % alv. - Liikuntahallin tuoli 0,50 + 0,10/vrk + 24 % alv. - Liikuntahallin suojamatto 10,00 + 2,00/vrk + 24 % alv. - Rytmisen voimistelun matot 60, ,00/vrk + 24 % alv. - Salibandykaukalo 60, ,00/vrk + 24 % alv. - Esiintymislava 75, ,00/vrk + 24 % alv.

15 - Siirrettävä katsomo 50, ,00/vrk + 24 % alv. - Suoja-aidat lukumäärästä riippumatta 50, ,00/vrk + 24 % alv. - Iso työmaavaunu (Sassi) 50, ,00/vrk + 24 % alv. - Pieni työmaavaunu (Puto) 25,00 + 5,00/vrk + 24 % alv. - Työmaakoppi (4 isoa + 1 pieni) 25,00 + 5,00/vrk + 24 % alv. Esiintymislavan vuokra peritään tilaisuudesta ja paikasta riippumatta. Muutoin em. vuokrat koskevat pääsääntöisesti irtaimiston käyttöä sen normaalin sijoituspaikan ulkopuolella. Muun irtaimiston vuokrat sekä maksut irtaimiston kuljetus-, huolto-, siivous- ym. palveluista päätetään tapauskohtaisesti erikseen. 5. MAINOSPAIKAT JA TILAPÄISET MYYNTIPAIKAT 5.1. Yleistä Mainonta ja myyntitoiminta kaupungin liikuntapaikoilla sallitaan paikallisille liikuntayhdistyksille tietyin rajoituksin. Edullinen mainonta- ja myyntioikeus liikuntapaikoilla on tärkeä paikallisen seuratoiminnan tukimuoto. Mainosten ja myyntipaikkojen sijoittamisesta liikuntapaikoille päättää liikuntatoimenjohtaja Kiinteät mainokset Kiinteät mainospaikat vuokrataan ko. liikuntapaikkaa ensisijaisena toimintapaikkanaan käyttäville niille paikallisille liikuntayhdistyksille, jotka ilmoittavat halukkuutensa mainosten hankintaan ja joilla on merkittävää junioritoimintaa. Kiinteitä mainospaikkoja ei myönnetä Urheilutalolle eikä Saharaan. Liikuntapaikkojen kiinteistä mainospaikoista tehdään kirjallinen sopimus, joiden sisältämät vuosimaksut perustuvat seuraavaan hinnoitteluun: - Jäähalli Wareena 20,00/m tai m² + 24 % alv. - Muut liikuntapaikat 12,00/m tai m² + 24 % alv Tilapäiset mainokset Paikallisilla liikuntayhdistyksillä on mahdollisuus asettaa mainoksia ao. liikuntapaikalle tapahtumansa ajaksi. Mainokset on poistettava välittömästi tapahtuman jälkeen eivätkä ne saa tapahtuman aikana peittää kiinteitä mainoksia ellei toisin päätetä. Tilapäisistä mainospaikoista päättää liikuntatoimenjohtaja Tilapäiset myyntipaikat Paikallisilla liikuntayhdistyksillä on mahdollisuus asettaa tilapäisiä myyntipakkoja ao. liikuntapaikalle tapahtumansa ajaksi, ellei sitä ole sopimuksin tai muutoin rajoitettu. Myyntitoiminnan vaatimat luvat yhdistys hoitaa ao. viranomaisten kanssa. Myyntipaikka on purettava välittömästi tapahtuman jälkeen. Luvan tilapäiselle myyntipaikalle antaa liikuntatoimenjohtaja. 6. LIIKUNNANOHJAUS 6.1. Yleistä Liikuntatoimi järjestää resurssiensa mukaan toimintaa niille ryhmille, joita muut toimijat eivät tavoita. Muilla toimijoilla tarkoitetaan mm. paikallisia liikuntayhdistyksiä, kaupungin muita hallintokuntia jne.

16 Yksityiskohtaiset tiedot ohjatusta liikuntatoiminnasta löytyy osoitteessa / liikunta. Tässä kohdassa määritellään ohjatun toiminnan ilmoittautumiskäytäntö, hakuajat sekä maksut Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen ja määräajat Kaikkiin liikuntatoimen ohjaamiin liikuntaryhmiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti HelleWi-järjestelmän avulla osoitteessa / liikunta / liikunnanohjaus. Liikuntaryhmiin ilmoittautumisen määräajat: Uimahallin uimakoulut viikot haku klo 15:00 mennessä Ohjatut ryhmät, syyskausi viikot haku klo 15:00 mennessä Ohjatut ryhmät, kevätkausi viikot haku klo 15:00 mennessä 6.3. Ohjaustoiminnan maksut - Liikunnanohjaus ja uimaopetus 30,00/h/ohjaaja % alv. - Vesivoimistelu sis. uintimaksu 100,00/kausi sis. 10 % alv. - Eläkeläisten vesivoimistelu sis. uintimaksu 65,00/kausi sis. 10 % alv. - Vauvauinti sis. uintimaksut 110,00/kausi sis. 10 % alv. - Lasten uimakoulut sis. uintimaksu 45,00/10 h kurssi sis. 10 % alv. - Aikuisten uimakoulu sis. uintimaksu 65,00/10 h kurssi sis. 10 % alv. - Liikuntaryhmien kausimaksu 25,00/kausi/ryhmä sis. 10 % alv. - Kuntosaliryhmät em. lisäksi kertamaksu/hlö kts Kausimaksut peritään jokaisesta ryhmästä sekä syys- että kevätkaudella erikseen. Vauvauintimaksu sisältää vanhempien maksut (max. 2 aikuista / lapsi). Ohjaustunti = oppitunti (45-60 min). 7. MUUT MAKSUT 7.1. Liikuntatoimiston kokoustilat - Paikalliset liikuntayhdistykset ja erityisryhmät 6,00/h + 24 % alv. - Kaupunki 8,00/h alv. 0 % - Muut ryhmät 10,00/h + 24 % alv. - Molemmat kokoushuoneet 1,5 x edell Muut maksut - Työkorvaus (esim. tilaisuudet juhlapyhinä) 30,00/h/hlö + 24 % alv. - Kopiomaksu, harmaasävy 0,20/kpl sis. 24 % alv. - Kopiomaksu, värillinen 0,50/kpl sis. 24 % alv. - Kopiomaksu, paikalliset liikuntayhdistykset 50 % edell. sis. 24 % alv. - Panttimaksu, avainten luovutus 20,00/avain alv. 0 % - Autopaikat sisältäen sähkön KiiKe taksa x 5 kk* * KiiKe taksa alkaen ja edelleen ( ) 8,10 /kk (alv. 0 %) marraskuu-maaliskuu. Liikuntatoimen palvelumaksut ja -periaatteet vuodelle 2015 on vahvistettu liikunta- ja nuorisolautakunnan kokouksessa Tämä taksaohjelma löytyy myös osoitteesta / liikunta.

17 Liikuntatoimen yhteystiedot: Liikuntatoimisto Liikuntapaikkamestari Liikunnanohjaaja Uimahalli ja liikuntahalli - lippukassa laitosmies / henkilökunta uima-allas / valvonta Liikuntatoimenjohtaja Jäähalli Wareena Urheilukentät Apian uimala (kesäkausi) Korkeakangas ja ladut Katuosoite: Postiosoite: Laskutusosoite: Kotisivut: Urheilutalo = Uimahalli, liikuntahalli ja liikuntatoimisto Apiankatu 7 Valkeakosken kaupunki Liikuntatoimisto PL Valkeakoski Valkeakosken kaupunki Talous- ja konserniohjaus PL Valkeakoski / Liikunta

- 1 - 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma. 1.3. Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen

- 1 - 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma. 1.3. Nuorisotoimen palvelumaksuista ja -periaatteista päättäminen VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Nuorisotoimi Apiankatu 41 37600 Valkeakoski p. 040 335 6821-1 - NUORISOTOIMEN PALVELUMAKSUT JA -PERIAATTEET 2015 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1.1. Valkeakosken kaupungin maksupoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen. vapaa-ajan käytön vakiovuorojen. toimintaohjeet. ja maksujen perusteet. 1.6.

Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen. vapaa-ajan käytön vakiovuorojen. toimintaohjeet. ja maksujen perusteet. 1.6. Vantaan kaupunki Sivistystoimi Sivistystoimen hallinnassa olevien tilojen vapaa-ajan käytön vakiovuorojen toimintaohjeet ja maksujen perusteet 1.6.2012 alkaen koskee päiväkoteja, kouluja, oppilaitoksia,

Lisätiedot

Liikuntapaikat Nuorisotilat Leirikeskukset Kokoustilat Tilaussaunat Ohjaustoiminta Välinevuokraus Asunto- ja venepaikat

Liikuntapaikat Nuorisotilat Leirikeskukset Kokoustilat Tilaussaunat Ohjaustoiminta Välinevuokraus Asunto- ja venepaikat Liikuntapaikat Nuorisotilat Leirikeskukset Kokoustilat Tilaussaunat Ohjaustoiminta Välinevuokraus Asunto- ja venepaikat Porin kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.4.2012 1 PORIN KAUPUNGIN VAPAA-AIKAVIRASTON

Lisätiedot

Liikuntapaikat Nuorisotilat Leirikeskukset Kokoustilat Tilaussaunat Ohjaustoiminta Välinevuokraus Asunto- ja venepaikat

Liikuntapaikat Nuorisotilat Leirikeskukset Kokoustilat Tilaussaunat Ohjaustoiminta Välinevuokraus Asunto- ja venepaikat Liikuntapaikat Nuorisotilat Leirikeskukset Kokoustilat Tilaussaunat Ohjaustoiminta Välinevuokraus Asunto- ja venepaikat Porin kaupungin vapaa-aikalautakunta 16.3.2011 - muutokset 11.4.2011 ja 24.8.2011

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 OTE Kokouspäivämäärä Sivu Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1 Dnro AKAA: 674/ 2014 56 Akaan liikuntapalveluiden maksut vuodelle 2015 VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 Oheiseen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN

SIVISTYSTOIMEN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN SIVISTYSTOIMEN HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Kuvala 11.12.2014 106 SISÄLLYSLUETTELO Liikuntapalvelut Sveitsin uimala Jääliikunta (jäähalli, harjoitushalli, kaukalot) Liikuntatoimen palvelut 1 2 3 4 Kentät 5

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA. YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille. Voimassa 1.9.2013 alkaen

KANGASALAN KUNTA. YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille. Voimassa 1.9.2013 alkaen KANGASALAN KUNTA YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille Voimassa 1.9.2013 alkaen YLEISOHJEET Sivu 2 / 6 YLEISTÄ Tilojen käyttö Tilojen käytöllä tarkoitetaan muuta kuin tilan pääkäyttäjän omaa toimintaa.

Lisätiedot

S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2015 lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 03 06 2015 43

S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2015 lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 03 06 2015 43 1 S I V I S T Y S K E S K U K S E N M A K S U T LIITE 01.08.2015 lukien Sivistys- ja vapaa-aikaltk 03 06 2015 43 Punaisella muutokset Maksut löytyvät alkaen sivulta Koulut ja kansalaisopisto 2 Lukion aineopiskelijan

Lisätiedot

2015 2016 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Verso Nuoristokeskus

2015 2016 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Verso Nuoristokeskus Opi, liiku, lue ja soita! Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Koulutus- ja ohjauspalvelut 2015 2016 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Verso Nuoristokeskus Vapaa-aika- ja

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015 70 Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus

Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus Y L E I S O H J E E T Tilavaraukset Järjestökeskus Onnensilta Sahanmäen palvelukeskus Järjestökeskus Onnensilta, Siltakatu 6 Hyvinkää SISÄLLYS sivu YLEISET OHJEET... 3 HAKEMINEN, VUOKRAAMINEN JA PERUUTTAMINEN...

Lisätiedot

Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa

Asiakasmaksut. Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Asiakasmaksut Tampereen kaupunkiseudun kunnissa Tampereen kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteinen arviointikohde vuonna 2013 1 Sisällys Johdanto... 2 Asiakasmaksuista päättävät tahot... 2 Maksut

Lisätiedot

ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET

ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET ORIMATTILAN LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERIAATTEET JA MENETTELYTAPAOHJEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 16.12.2014 157 Liikuntatilojen käyttövuorojen jakoperiaatteet ja toimintaohjeet Orimattilan

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNTAPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 LIIKUNNALLINEN KUNTA KEHITTYVÄ KUNTA! SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1 TILANNE TÄNÄÄN... 6 1.1 TÄMÄNHETKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 6 1.2 LIIKUNTAPAIKAT... 7 1.3 LIIKUNTATOIMINTA

Lisätiedot

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat

Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kuntatiedote 1 2015 11.2.2015 Kempeleen elinkeino- ja viestintäpalvelut uudistuivat Kempeleen kunnan yrittäjille tarjoamat palvelut kokivat vuoden vaihteessa merkittävän muutoksen, kun kunta luopui yrityspalveluidensa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KOULUJEN LIIKUNTASALIEN KÄYTTÖVUOKRAN LASKENTA JA LIIKUNTATILOJEN VUOKRAUSKÄYTÄNNÖT

NOKIAN KAUPUNGIN KOULUJEN LIIKUNTASALIEN KÄYTTÖVUOKRAN LASKENTA JA LIIKUNTATILOJEN VUOKRAUSKÄYTÄNNÖT NOKIAN KAUPUNGIN KOULUJEN LIIKUNTASALIEN KÄYTTÖVUOKRAN LASKENTA JA LIIKUNTATILOJEN VUOKRAUSKÄYTÄNNÖT Mikael Laikola Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka

Lisätiedot

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40

PuHu Juniorit ry PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA. Page. Laatija PuHu Juniorit Hallitus. 2.0 17.01.2015 1 of 40 PUHU JUNIORIT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA 2.0 17.01.2015 1 of 40 Sisällysluettelo 1 ESITTELY... 5 1.1 Revisiohistoria... 6 1.2 Liitteet... 6 2 TOIMINTA-AJATUS, AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

1. HUHKOLINNA LIIKUNTATOIMINTA Vakiovuorot - paikalliset urheiluseurat, nuorisoyhdistykset, erityisliikuntaryhmät,

1. HUHKOLINNA LIIKUNTATOIMINTA Vakiovuorot - paikalliset urheiluseurat, nuorisoyhdistykset, erityisliikuntaryhmät, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Nuoriso- ja liikuntalautakunta 15.5.2014 34 /Liite nro 8 1. HUHKOLINNA LIIKUNTATOIMINTA Veroton Alv Verollinen - mikäli toimintaan liittyy erityinen

Lisätiedot

Pohjantikan kierros, Liesjärven kansallispuisto

Pohjantikan kierros, Liesjärven kansallispuisto Pohjantikan kierros, Liesjärven kansallispuisto Liikuntapalveluiden sisällysluettelo Liikuntatoimenjohtajan tervehdys 4 Yhteystiedot 6 Infosivu 8 Vihdin uimahalli 9 Vesiliikunta 13 Ohjaustoiminta 23 +60v.

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen KOULUKULJETUSOPAS hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTÄ... 3 3 KULJETUKSEN HAKEMINEN... 4 3.1 Kuljetuspäätös... 4 3.2 Muutoksenhaku kuljetushakemusta

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

OHJATTUA LIIKUNTAA syksy 2015 kevät 2016 1

OHJATTUA LIIKUNTAA syksy 2015 kevät 2016 1 OHJATTUA LIIKUNTAA syksy 2015 kevät 2016 1 OHJATTUA LIIKUNTAA Yleistä ohjatuista liikuntakursseista... 3 Liikunnanohjaajien puhelinajat... 3 Ilmoittautuminen, syksy 2015... 4 Ohjeita sähköiseen ilmoittautumiseen...

Lisätiedot