Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1."

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Aika Maanantai klo 17:30-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja Tiira Satu puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Toivanen Pentti kunnanjohtaja, esittelijä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, poissa 213 Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntijana Hiltunen Päivi perusturvajohtaja, asiantuntijana 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Allekirjoitukset Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Seppälä ja Satu Tiira. Jarkko Salonen Heikki Kantola Pentti Toivanen 213 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

2 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Pöytäkirjan tarkastus Kausala Merja Seppälä Satu Tiira Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kausala Kunnantalo klo Pöytäkirjanpitäjä Heikki Kantola

3 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Käsitellyt asiat 197 Tila Kolmeoravaa, , Koskenniska, Kymijoen Konniveden rantayleiskaava 2007, korjauspyyntö kunnanhallitukselle, oikaisuvaatimus 198 Vuolenkosken Koskenrannan alueen (Omakylä Vuolenkoski) 428 asemakaavan muutos 199 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kuluvan vuoden talousarvioon varattujen myyntituottojen 433 kasvattaminen 201 Talousarviolainojen ottamisen periaatteet Puolivuosiraportti Lausunto Laajakaista kaikille hankkeen toisen väliarvioinnin 439 keskustelumuistiosta 204 Avustuksen maksatus laajakaistan osahankkeessa Sitikkala Säyhtee - Lyöttilä 205 Esitykset Kymenlaakson maakuntaohjelman 442 toimeenpanosuunnitelmaan Määräalan kauppa, Iitin kunta - Marjatta Haapaniemi Kunnanjohtajan avaintulokset vuodeksi 2013, seuranta elokuu Vireillä olevia asioita Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallituksen muut asiat Kirjallinen reklamaatio, Hannu Suhonen Vuoden 2013 talousarvio, investointimenojen tarkistaminen, koulutuslautakunta 455

4 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tila Kolmeoravaa, , Koskenniska, Kymijoen - Konniveden rantayleiskaava 2007, korjauspyyntö kunnanhallitukselle, oikaisuvaatimus 193/ /2013 Kunnanhallitus Sinikka Wyatt pyytää, että kunta korjaisi Kymijoen Konniveden rantaosayleiskaavan tilan nro 2:19 Kolmeoravaa osalta. Tila Kolmeoravaa kuuluu Iitin kunnanvaltuuston vuonna 2004 hyväksymän Kymijoen - Konniveden vesistöalueen rantayleiskaavan alueeseen. Iitin rakennuslautakunta on vuonna 1980 myöntänyt tilalle kahdelle lomarakennukselle rakennusluvat yhdelle rakennuspaikalle. Kaavassa on tilan alueelle osoitettu yksi omarantainen rakennuspaikka. Kunta on kaavaprosessissa kuullut Kolmeoravaa -tilan omistajia yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti siten, että yhtä osaomistajaa on kuultu kirjallisesti ja hänet on velvoitettu tiedottamaan asiasta muille osaomistajille. Kuullun osaomistajan postiosoite on ollut sama kuin verotusyhtymän postiosoite. Tässä mielessä kaavaprosessia rasittaa kuulemisvirhe, sillä kaikkia tilan osaomistajia olisi pitänyt kuulla suoraan riippumatta siitä mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määrätään tai mikä on ollut maan yleinen tapa. Kuulemisvirheestä huolimatta kaava on lainvoimainen. Kaavaratkaisu tilan Kolmeoravaa osalta ei kunnan näkemyksen mukaan kuulemisvirheestä huolimatta olisi ollut toinen kuin mitä lainvoimainen kaava nyt osoittaa. Tilan rantaviivan pituus on 100 m ja laskennallinen rakennusoikeus on 0,55 rakennuspaikkaa. Millään mitoitusperusteilla ei tilalle saisi kahta rakennuspaikkaa. Kaksi rakennuspaikkaa merkitsisi mitoitusta 20 rakennuspaikkaa / muunnettu rantakilometri. Itseoikaisuna valtuuston päätöstä ei voida muuttaa. Asianomainen voi halutessaan laittaa kaavamuutoksen vireille mutta sekään tuskin johtaisi mihinkään muutokseen, joka poikkeaisi olennaisesti kaavoituksen mitoitusperusteista yhden tilan osalta. Lohkomistoimituksessa kunnalla ei ole puhevaltaa ja lohkomistoimituksessa muodostetaan kiinteistöt ja kaavassa osoitetaan rakennusoikeudet. (asian on valmistellut hallinto- ja talousjohtaja) Lisätietoja: tekninen johtaja Veikko Haimila, puh Kunnanjohtaja:

5 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus toteaa, ettei lainvoimaista rantaosayleiskaavaa voida itseoikaisuna korjata ja että kunnalla ei ole puhevaltaa lohkomistoimituksessa. : Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle Hjarlmar Kahanpään ehdotuksesta, jota Seppo Lehtinen kannatti. Kunnanhallitus : Ote yleiskaavasta on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa, ettei lainvoimaista rantaosayleiskaavaa voida itseoikaisuna korjata ja että kunnalla ei ole puhevaltaa lohkomistoimituksessa. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina tekninen johtaja Veikko Haimila ja rakennustarkastaja Seppo Pätynen. Keskustelun kuluessa Hjalmar Kahanpää esitti Seppo Lehtisen kannattamana, että kaavaa laadittaessa tapahtuneen kuulemisvirheen johdosta kunta ryhtyy toimenpiteisiin kaavan muuttamiseksi. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Kahanpää ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä (Alestalo, Drockila, Lonka, Koivunen, Seppälä, Tiira ja Pitkänen) ja 2 EI -ääntä (Kahanpää ja Lehtinen Seppo) joten puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen hallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen äänin 7-2 päättäneen todeta, ettei lainvoimaista rantaosayleiskaavaa voida itseoikaisuna korjata ja että kunnalla ei ole puhevaltaa lohkomistoimituksessa. Kunnanhallitus 197 Sinikka Wyatt on lähettänyt kunnanhallitukselle saapuneen oikaisuvaatimuksen: "Vaadin täten, että Kunnanhallitus tutkii uudestaan em. Päätöksensä ja

6 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ oikaisee sen, koska on mielestäni osittain väärä seuraavista syistä: 1) on mielestäni monitulkintainen, koska sen tietomäärän sisäistäminen, jota korjauspyyntöni liitteineen, 27/05/2013 lähtien, (kts oheinen liite, jonka liitteet ovat kunnan arkistosta saatua tietoa) edellytti kunkin kokouksen päättäjän joutuneen omaksumaan voidakseen äänestää mielekkäästi vaihtoehdon EI puolesta, vaati enemmän aikaa kuin mitä kokouksessa käytyyn keskusteluun oli mahdollista käyttää. 2) Tietokoneesta lukemani pöytäkirjaotteen mukaan (koska en ole vielä saanut postitse minulle luvattua versiota), kunnanjohtajan ehdotus kokouksessa on yhteneväinen kunnanjohtajan ehdotuksen kanssa kokouksessa Kuitenkin, Kolmeoravan suunnalla on Päätöksestä syntynyt toisistaan eroavia tulkintoja. Samoin on käynyt kunnan suunnasta toistaiseksi saamieni tulkintojen suhteen siitä, mitä kokouksessa loppujen lopuksi päätettiin. Hämmennyksen on aiheuttanut keskustelun jälkeinen äänestys ja sen kysymyksen asettelu. Saamani tulkinnat ovat; i) oli ainoastaan em. kunnanjohtajan ehdotus eli äänestyksen vaihtoehto JAA ii) oli, että samalla äänestyksellä päätettiin toinenkin asia: kieltäytyä ryhtymästä yleiskaavan muuttamiseen. 3) on mielestäni monitulkintaisena käsittelyn loppupäätökseksi väärä ja vaadin Kunnanhallitusta tutkimaan Päätöksen myös tältä osin uudestaan ja oikaisemaan sen yksiselitteiseksi. Joka tapauksessa kiitän Kunnanhallitusta siitä, että onnistuitte saamaan tietooni suullisesti kantanne lohkomistoimituksesta muutamaa minuuttia ennen lohkomistoimitusta klo 9. Ilmoitan, että hakematta kutsuttu lohkominen tehtiin sinä päivänä toimitusinsinöörin antamien rajoitettujen mahdollisuuksien puitteissa. Hän teki toimituksen mm. rakennuslupien 144/80 ja 145/80 asemapiirrokset perustanaan (ks liite). Heinolassa Kunnioittaen Sinikka Wyatt Liite: korjauspyyntöni Sen liitteet ovat kaikki kunnan arkistossa olevaa/ollutta tietoa." Tekninen johtaja Veikko Haimila ja Kymijoen - Konniveden rantayleiskaavan laatija dipl.ins. Pertti Hartikainen osallistuvat asian esittelyyn kokouksessa. Sinikka Wyattiin esittämä korjauspyyntö liitteineen on esityslistan oheismateriaalina. Muut asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh

7 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa oikaisuvaatimuksen johdosta, että lainvoimaista rantaosayleiskaavaa ei voida itseoikaisuna korjata, ja tarkistaa päätöstään niin että kunnalla ei ole perusteita käynnistää rantaosayleiskaavan korjausta hakijan omistaman tilan osalta. Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijoina läsnä tekninen johtaja Veikko Haimila ja kaavan laatija Pertti Hartikainen. Keskustelun kuluessa Hjalmar Kahanpää esitti, että kaavaa laadittaessa tapahtuneen kuulemisvirheen johdosta kunta ryhtyy toimenpiteisiin kaavan tarkistamiseksi Tilan Kolmeoravaa osalta. Seppo Lehtinen kannatti Kahanpään ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että kunnanjohtajan ehdotus on JAA ja Kahanpään ehdotus on EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA -ääntä (Drockila, Lonka, Seppälä, Tiira ja Salonen) ja 4 EI -ääntä (Alestalo, Kahanpää, Lehtinen Seppo ja Pitkänen) joten puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan ehdotuksen tulleen hallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päättäneen äänin 5-4 todeta oikaisuvaatimuksen johdosta, että lainvoimaista rantaosayleiskaavaa ei voida itseoikaisuna korjata, ja tarkistaa päätöstään niin että kunnalla ei ole perusteita käynnistää rantaosayleiskaavan korjausta hakijan omistaman tilan osalta.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Vuolenkosken Koskenrannan alueen (Omakylä Vuolenkoski) asemakaavan muutos 187/ /2013 Kunnanhallitus 198 Kaavoitustoimikunta / 48 Vuolenkosken Koskenrannan alueella (OmaKylä Vuolenkoski) on voimassa hyväksytty asemakaava. Kaavan hyväksymisen jälkeen on ilmennyt tarvetta tarkentaa kaavaa satama-alueen osalta. Kaavan muutoksen tavoitteena on, että kaavan venesatamavarausta (LV) korjataan siten, että satama-alueella sallitaan voimassa olevan kaavan osoittaman käyttötarkoituksen lisäksi myös polttoaineen jakelu. Kaavamääräyksillä turvataan pohjaveden puhtaana säilyminen. Muutos on luonteeltaan tekninen korjaus, eikä tarvitse uutta kaavoituspäätöstä; kunnanhallitus päätti Koskenrannan alueen asemakaavan laatimisesta. Kaavan laatija Karttaako Oy on laatinut päivätyn kaavanmuutosehdotuksen, joka jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan MRA:n 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen on jo suoritettu eikä kaavaa laiteta luonnoksena nähtäville, vaan kaava menee suoraan kunnanhallituksen käsittelyyn ehdotuksena. Asemakaavan muutosehdotus on esityslistan lisämateriaalina ja se esitellään kokouksessa. Tekninen johtaja: Kaavoitustoimikunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se 1.asettaa päivätyn Vuolenkosken Koskenrannan (OmaKylä Vuolenkoski) asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti 14 päivän ajaksi Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan kotisivuille 2. tiedottaa nähtävilläpidosta kunnan ilmoitustaululla, Iitinseudussa ja internetissä kunnan kotisivuilla 3. pyytää lausunnot viranomaisilta MRA 28 :n mukaisesti Kaavoitustoimikunta: Kaavoitustoimikunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus

9 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Asemakaavan muutosehdotus pvm on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitustoimikunnan ehdotuksen ja päättää 1. asettaa päivätyn Vuolenkosken Koskenrannan (OmaKylä Vuolenkoski) asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti 14 päivän ajaksi Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen ja kunnan kotisivuille 2. tiedottaa nähtävilläpidosta kunnan ilmoitustaululla, Iitinseudussa ja internetissä kunnan kotisivuilla 3. pyytää lausunnot viranomaisilta MRA 28 :n mukaisesti Merkittiin, että tekninen johtaja Veikko Haimila oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanhallitus : Asemakaavan muutosehdotus pvm pidettiin julkisesti nähtävänä 14 päivän ajan (MRA 27 ) Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorissa osoitteessa Rautatienkatu 20, Kausala ja kunnan verkkosivuilla os. Muistutuksia ei jätetty. Rakennuslautakunnalla ja teknisellä lautakunnalla ei ollut huomautettavaa asemakaavan luonnosvaiheen muutosehdotuksesta. Lausunnon asemakaavaehdotuksesta ovat antaneet Kaakkois-Suomen ELY -keskus ja Kymenlaakson Liitto. Kymenlaakson Liitolla ei ole huomautettavaa lausunnolla olleesta asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on todennut, että alue ei sovellu polttoaineen jakelupisteen sijoittamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 52 :n mukaan asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätösvaltaa voidaan muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien kaavojen osalta johtosäännössä siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Hallintosäännön 7 :n 5 mom. kohdan 5g mukaan kunnanhallitus päättää vaikutuksiltaan vähäisen asemakaavan hyväksymisestä. Kaavan laatijan dipl.ins. Pertti Hartikaisen vastine muutosehdotuksesta annettuun Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen

10 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ lausuntoon ja asemakaavan muutosehdotusta koskevat kaavakartta määräyksineen ja kaavaselostus pvm ovat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen johtaja Veikko Haimila ja kaavan laatija Pertti Hartikainen osallistuvat asian esittelyyn kokouksessa. Lisätietoja: tekninen johtaja Veikko Haimila, puh : Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus yhtyy kaavan laatijan vastineeseen asemakaavan muutosehdotuksesta annetusta lausunnosta ja hyväksyy päivätyn Vuolenkosken Koskenrannan (venesataman) asemakaavan muutosehdotuksen. Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijoina läsnä tekninen johtaja Veikko Haimila ja kaavan laatija Pertti Hartikainen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

11 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma / /2013 Kunnanhallitus 199 Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston tulee vuoden loppuun mennessä käsitellä seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä tulee myös hyväksyä kolme tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarviota v ja taloussuunnitelmaa v on valmisteltu valtuustoseminaariessa. Jatkovalmistelussa on otettu huomioon seminaarien evästykset. Vuoden 2014 talousarviokehyksen laadinnan lähtökohtana on ollut seuraavaa: - menojen ja tulojen muutos 2 % - verot ennallaan ja verojen kasvu peruspalvelubudjentin mukainen - 1,2 % yksiköä - sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu kesäkuun palvelusopimusneuvottelujen mukaiset, Aava 1,7 % ja erikoissairaanhoito 1,5 % - lisäksi on kohdennettu omaan toimintaa vuodelle 2014 rakenteellisiin muutoksiin supistusta euroa ja Aavalle supistusta euroa. Käyttötalouden kehys päävastuualueittain on seuraava: TPe2013 Tae2014 Tasu 2015 Tasu 2016 Tasu2017 Halllintopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate tkatemuutos, % -4,0 % 3,9 % 2,0 % 29,0 % 2,0 % Perusturvapalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate tkatemuutos, % 6,3 % 0,5 % 0,7 % 0,8 % 2,0 % Sivistyspalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate tkatemuutos, % -1,6 % -1,3 % -2,5 % 2,0 % 2,0 % Tekniset palvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate tkatemuutos, % -25,2 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Kaikki Yhteensä Toimintatulot Toimintamenot

12 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Toimintakate tkatemuutos, % 3,2 % 0,1 % -0,1 % 2,4 % 2,0 % Käyttötalouden kehys on käsitelty johtoryhmässä Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ovat tämän esityslistan oheismateliaanina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan käyttötalouden kehyksen hallintokunnille vuoden 2014 talousarvion laadinnan ohjeeksi. Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijoina läsnä tekninen johtaja Veikko Haimila ja perusturvajohtaja Päivi Hiltunen. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

13 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kuluvan vuoden talousarvioon varattujen myyntituottojen kasvattaminen 228/ /2013 Kunnanhallitus 200 Maaliskuussa pidetyssä valtuustoseminaarissa on linjattu talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joista yhtenä toimenpiteenä on talousarvioon varattujen myyntituottojen kasvattaminen tonttien, kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden sekä metsä- ja peltoalueiden hajapalstojen myynnillä. Tekniset palvelut on valmistellut valtuustolle tehtävää esitystä pelto- ja metsäalueiden myymisestä. Valmistelun periaatteena on luopua erillisistä, pienehköistä metsäalueista ja kunnan toiminnan kannalta eivälttämättömistä peltoalueista. Kunnan omistamat, pääosin asemakaavojen ulkopuolella sijaitsevat metsätilat ja kunnalta vuokratut peltoalueet on tarkasteltu kiinteistöittäin ja viljelylohkoittain. Metsätiloja on tarkasteltu 75. Tarkastelussa olevien metsätilojen yhteispinta-ala on 1976 hehtaaria. Metsätiloista osa sijaitsee osittain asemakaava-alueella. Peltolohkoja on tarkastelussa 12 ja niiden yhteispinta-ala on 74 hehtaaria. Edellämainittu pinta-ala sisältyy metsätilojen pinta-alaan. Peltolohkoista osa on asemakaava -alueella. Metsätilojen osalta tarkastelussa on huomioitu alueen kaavatilanne, käyttötarkoitus, mahdolliset myynnin rajoitteet sekä myyntiedellytykset. Joistakin myytäviksi harkituista kohteista on esitetty tilakohtainen arvio myyntihinnasta, toisista karkeampi arvio joka tarkennetaan tilakohtaiseksi arvioksi mikäli kunnanhallitus päätyy myymään kohteen. Tarkastelussa esitetyt peltolohkot ovat kaikki vuokralla. Peltolohkot liittyvät pääsääntöisesti kunnan muuhun omistukseen. Myyntikohteiksi esitetään seuraavia kohteita: 5, 8 ja 9 5 Pohjoisranta, 8 Pohjoisranta II, 9 Metsäkoulu Kauramaan kylässä sekä niihin sisältyvä peltokohde 1 (Metsäkoulu, molemmat peltolohkot) 13 Reitalansuo 14 Sammalsuo 15 Vatajansuo 16 Veittola 19 Metsä-Anttila 19a Isotalo, suopalsta 20a Reitala, suopalsta 26 Mullikkamäki, suopalsta 27 Ahtiala, suopalsta 30 Karrala, pohjoislohko n. 30 ha

14 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kotila, kalamajan tontti 60, 62, 63 ja 64/3 60 Tuomisto, 62 Itä-Hämeen Metsätalo, 63 Selkola ja 64/3 Löllänvuori 65 ja 66 Sääskjärven kansakoulu ja Koulutontti (edellä mainituista erotetaan asuintontti) 68 Tuulispää, sis. peltokohteen 3 70 Takala (lomarakennuspaikka) Edellä lueteltujen kohteiden alustava tavoitehinta yhteensä Kohteissa on huomioitava peltojen osalta voimassa olevat vuokrasopimukset ja metsien osalta vuoden 2013 hakkuut. Edellä esitettyjen myyntikohteiden lisäksi myyntiin tarjotaan kunnan perinnöksi saama tila Perheniemessä, johon kuuluvat vanha omakotitalo tontteineen Metsäläntien varressa ja kiinteistöön kuuluva peltolohko joka ei ole EU -tukien piirissä. Kohde voidaan ottaa myyntiin siinä vaiheessa kun kunta saa kiinteistöön lainhuudon. Esityslistan oheismateriaalina on luettelo kunnan asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevista metsätiloista ja vuokratuista peltolohkoista sekä karttaotteet myytäviksi esitetyistä kohteista. Tekninen johtaja Veikko Haimila osallistuu asian esittelyyn kokouksessa. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että edellä luetellut kohteet laitetaan myyntiin kiinteistönvälittäjien välityksellä ja että kunnanhallituksella on oikeus hyväksyä tarjoukset. Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana läsnä tekninen johtaja Veikko Haimila. Keskustelun kuluessa Leif Drockila esitti Merja Seppälän kannattamana, että kohde 50 Kotila jätetään tässä vaiheessa pois, Merja Lonka esitti Satu Tiiran kannattamana, että kohde 68 Tuulispää jätetään tässä vaiheessa pois ja Hjalmar Kahanpää esitti, että kohde 9 Metsäkoulu jätetään pois. Lisäksi Hjalmar Kahanpää esitti koko asian jättämistä pöydälle. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi pöydällepanoehdotuksen kannattamana raukeavan ja Kahanpään ehdotuksen kohteen 9 osalta raukeavan kannattamattomana. Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli voiko kunnanhallitus hyväksyä yksimielisesti Drockilan ja Lonkan ehdotukset. Kunnanhallitus hyväksyi.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti päättäneen ehdottaa kunnanvaltuustolle, että edellä luetellut kohteet lukuun ottamatta kohteita 50 Kotila ja 68 Tuulispää laitetaan myyntiin kiinteistönvälittäjien välityksellä ja että kunnanhallituksella on oikeus hyväksyä tarjoukset.

16 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Talousarviolainojen ottamisen periaatteet 229/ /2013 Kunnanhallitus 201 Hallintosäännön 24 :n mukaan valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista ja edelleen talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää talousarviovuotta koskevien antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Lainan ottamisen yleiset periaatteet: Valtuusto päättää talousarvion rahoitusosan käsittelyn yhteydessä sitovina tuloerinä ja määrärahoina pitkäaikaisten lainojen lisäyksistä (lainan ottaminen) ja vähennyksistä (lainojen lyhentäminen). Pitkäaikaisten lainojen laina-aika lukuun ottamatta asumistarkoituksiiin liittyviä lainoja tai korkotukilainoja on pääsääntöisesti 8 10 vuotta. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva. Kiinteä korko on pääsääntöisesti kiinteä koko laina-ajan tai suurimman osan laina-aikaa. Vaihtuva korkoinen laina voidaan sitoa euribor-korkoihin, luottolaitoksen omiin esim. prime-korkoihin tai 3 tai 5 vuoden korkoihin. Hallintosäännön 29 :n mukaan kunnanjohtaja päättää hallinto- ja talousjohtajan esittelystä uuden lainan ottamisesta siten, että kunnan lainamäärä muuttuu enintään kunnanvaltuuston talousarvioon merkityn lainanoton verran. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallintosäännön 24 :n mukaisiksi lainan ottamisen yelisiksi periatteiksi hyväksytään seuraavaa: Lainan ottamisen yleiset periaatteet: Valtuusto päättää talousarvion rahoitusosan käsittelyn yhteydessä sitovina tuloerinä ja määrärahoina pitkäaikaisten lainojen lisäyksistä (lainan ottaminen) ja vähennyksistä (lainojen lyhentäminen). Pitkäaikaisten lainojen laina-aika lukuun ottamatta asumistarkoituksiiin liittyviä lainoja tai korkotukilainoja on pääsääntöisesti 8 10 vuotta. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva. Kiinteä korko on pääsääntöisesti kiinteä koko laina-ajan tai suurimman osan laina-aikaa. Vaihtuva korkoinen laina voidaan sitoa euribor-korkoihin, luottolaitoksen omiin esim.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ prime-korkoihin tai 3 tai 5 vuoden korkoihin. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

18 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Puolivuosiraportti / /2013 Kunnanhallitus 202 Puolivuosiraporttiin on koottu kuukausiraporttien tietojen lisäksi tulosaluekohtaiset toteutumat sekä toiminnallisten tavoitteiden että talousarvion osalta. Raportti on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee puolivuosiraportin tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

19 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Lausunto Laajakaista kaikille hankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta 223/ /2013 Kunnanhallitus 203 Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta. Keskustelumuistio löytyy liikenne- ja viestintäministeriön kotisivuilta Laajakaista kaikille hankkeen ensimmäinen väliarviointi valmistui alkuvuodesta Sen perusteella valtioneuvosto teki periaatepäätöksen laajakaistayhteyksien kehittämisestä. Periaatepäätöksen linjausten mukaisesti lakia laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009) muutettiin (594/2012). Lakimuutoksen myötä pienten teleyritysten kuten osuuskuntien investointirahoitusta helpotettiin sillä, että puolet hyväksytystä tuesta maksetaan heti tukipäätöksen jälkeen. Uusien toimijoiden tarvitsemaa pääomarahoitusta helpotettiin myös lieventämällä rahoitusjärjestelyjen/ kuten takausten ehtoja. Lisäksi valtioneuvosto päätti lakimuutoksen mahdollistamasta tukimäärärahan maakuntakiintiöistä luopumisesta. Nyt varoja voidaan kohdentaa todellisen tarpeen mukaan. Keskustelumuistiossa käydään läpi laajakaistahankkeesta tähän mennessä saatuja kokemuksia sekä esitetään ratkaisuvaihtoehtoja havaittuihin ongelmiin. Lopullinen toinen väliarviointi laaditaan lausuntokierroksen jälkeen syksyllä Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon viimeistään Laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistio ja lausuntoluonnos ovat esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa LVM:lle oheismateriaalin mukaisen lausunnon. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

20 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Avustuksen maksatus laajakaistan osahankkeessa Sitikkala - Säyhtee - Lyöttilä 223/ /2013 Kunnanhallitus 204 Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun kirje : "Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu (Y-tunnus: ) toimii toteuttavana verkko-operaattorina Kansallinen laajakaista 2015 hankkeen Iitin osahankkeessa. Iitin kunnan kokonaisosuus Sitikkala-Säyhtee-Lyöttilä hankealueen rahoituksesta on yhteensä Kymijoen Kyläkuitu esittää, että sille maksettaisiin ennakkosuorituksena 50% päätetyn avustuksen määrästä eli yhteensä euroa. Tuesta on päättänyt Iitin kunnanhallitus ja valtuusto Tuen suuruuden on määritellyt Viestintävirasto päätöksessään Viestintävirasto suorittaa oman osuutensa rahoituksesta kokonaisuudessaan vasta hankkeen valmistuttua vuoden 2015 alussa. Kymijoen Kyläkuitu osuuskunnan talouden kannalta ennakkomaksu olisi tarpeen. Sillä voidaan pienentää korkeita rahoituskuluja (korot ja takausprovisiot). Uusi laajakaistarakentamisen laki tukee myös tätä mallia, sallien tuen 50% ennakkomaksun. Kymijoen Kyläkuitu aloitti Sitikkala-Säyhtee-Lyöttilä hankealueen rakentamisen ja tänä vuonna rakentaminen kattaa noin 110 km valokuituverkkoa saavuttaen yli 200 tilaajaa. Vuoden 2013 rakennuskauden jälkeen Sitikkala-Säyhtee-Lyöttilä hankealueen valmiusaste on yli 50%. Kokonaisuudessaan liittymiä on edellä mainituilla hankealueella myyty 300 talouteen ja myynti jatkuu edelleen. Kaiken kaikkiaan Kymijoen Kyläkuidun liittymän tilanneita on jo yli 1200 taloutta." Kunnanvaltuusto päätti , että Iitin kunta avustaa Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun toteuttaman laajakaistahankkeen ensimmäistä vaihetta enintään 33 %:lla hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään eurolla. Viestintäviraston kanta ennakkomaksumenettelyyn kunnan avustuksen osalta on että siihen ei ole lainsäädännön osalta estettä. Kunnan kannalta maksatuksen ehtona tulee olla vastaava prosentuaalinen toteutusosuus hankkeen alueelle suunnitellusta valokuituverkosta ennen maksatuksen toteutusta. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää edellä mainituin perustein, että Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidulle maksetaan ennakkosuorituksena 50% päätetyn

21 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ avustuksen määrästä eli yhteensä euroa, edellyttäen että osuuskunta on toteuttanut 50 %:n osuuden hankealueen suunnitellusta valokuituverkosta ennen maksatuksen toteutusta. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

22 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Esitykset Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan / /2013 Kunnanhallitus 205 Kymenlaakson Liitto pyytää Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutuja toimittamaan esityksensä Kymenlaakson maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan (uuden alueiden kehittämislain mukaan Toimeenpanosuunnitelma) Maakuntaohjelman alustavat toimintalinjat ja painopistealueet Kymenlaakson uudessa maakuntaohjelmassa on alustavasti neljä toimintalinjaa: 1. Yritystoiminnan toimintaedellytysten parantaminen ja elinkeinojen kehittäminen, 2. Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi, 3. Alueidenkäyttö, infrastruktuuri ja ympäristö sekä 4. Vetovoimainen Kymenlaakso. Alustavat painopistealueet puolestaan ovat: 1. Kasvua Tukholma-Pietari kehityskäytävältä - invest in toiminta - tuotteistetut palvelukokonaisuudet, esim. Rubicon käyttöliittymä - logistiikka - matkailu - kaupalliset palvelut 2. Metsäteollisuuden uudistaminen - pakkausala, esim. Palveleva pakkaus suunnitelma - biojalostamot ym. - metsäosaamisen hyödyntäminen ja konvergointi esim. vihreään talouteen 3. Puhdas energia ja ekologinen rakentaminen - tuuli- ja aurinkovoima - muut uusiutuvat energiamuodot - puurakentaminen 4. Peliala - viihdepelit (mobiili, konsolit, mikro) - hyötypelit esim. sote-alalle - pelillistäminen. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan yhteistyön syventäminen Kymenlaakso muodostaa Etelä-Karjalan kanssa voimaan tulleen aluelainsäädännön mukaisen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat linjanneet maakuntaohjelmiinsa yhteiset kehittämisen teemat: 1. metsäklusterin uudistaminen, 2. puhtaan energia ja ympäristöteknologian kehittäminen, 3. Venäjä-yhteistyön vahvistaminen, 4. logistiikan ja infrastruktuurin vahvistaminen, 5. osaamis- ja koulutusrakenteiden

23 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ uudistaminen sekä 6. ICT-liiketoiminnan ja sisältötuotannon kehittäminen. Näihin teemoihin on saatu aikaan toistakymmentä kahden tai useamman maakunnan yhteisiä, entistä vaikuttavampia hankekokonaisuuksia, joissa etenkin seudulliset kehittämisyhtiöt, ammattikorkeakoulut, LUT ja muut yliopistot ovat merkittävässä roolissa. Nämä teemat tarkistetaan uuden maakuntaohjelman valmistelun yhteydessä tavoitteena kehittää yhteistoimintaa edelleen. Kouvolan seudun esitys toteuttamissuunnitelmaan on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

24 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Määräalan kauppa, Iitin kunta - Marjatta Haapaniemi 225/ /2013 Kunnanhallitus 206 Kiinteistö Heikkilä RN:o 3:103 ( ) on tullut Iitin kunnan omistukseen kauppakirjalla Hannu Salmisen kuolinpesältä. Kiinteistön pinta-ala on 673 m2. Kiinteistöltä on kaupan jälkeen purettu huonokuntoiset rakennukset. Marjatta Haapaniemi on kiinnostunut ostamaan Iitin kunnalta määräalan kiinteistöstä, liitettäväksi omistamaansa kiinteistöön Vieristö RN:o 3:87( ). Kiinteistö ja määräala muodostavat yhdessä korttelin 123 tontin nro 3. Kysymyksessä on voimassa olevan asemakaavan toteuttaminen. Kausalan Keskusta-alueen ja Ravilinnan asemakaavan muutoksessa ( Lv ) kiinteistö on osaksi korttelin 123 tonttia 3 ja osaksi Ravitienimistä katualuetta. Tontin 123/3 osan/määräalan, pinta-ala on noin 450 m2. Asemakaavan mukainen kerrosluku on I u ¾, tehokkusluku e=0,2. Tontin osa/ määräala rajoittuu liikennealueisiin; VT 12:sta ja Ravitienimiseen katualueeseen sekä kevytliikenneväylään. Määräala myydään siinä kunnossa, kuin se on tällä hetkellä. Ostaja maksaa määräalan erottamisesta ja kiinteistöönsä liittämisestä syntyvät kustannukset. Määräalan kauppahinta 5,00 e/m2, noin 450 m2 hinta = 2250,00 euroa. Oheismateriaalina kartta voimassa olevasta asemakaavasta ja kaavoituksen pohjakartasta. Asian on valmistellut maanmittausteknikko. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy tilasta Heikkilä erotettavan n. 450 m2:n suuruisen määräalan myynnin Marjatta Haapaniemelle :n kauppahinnalla. Määräala myydään siinä kunnossa, kuin se on tällä hetkellä. Ostaja maksaa määräalan erottamisesta ja kiinteistöönsä liittämisestä syntyvät kustannukset. Kunnanhallitus oikeuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

25 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

26 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan avaintulokset vuodeksi 2013, seuranta elokuu 68/ /2013 Kunnanhallitus Valtuusto hyväksyy strategian vuosittain tarkistettuna valtuustoseminaarityöskentelyn pohjalta. Kunnan päästrategia ohjaa taloussuunnitelman ja kunnan toiminnan valmistelua. Kunnanjohtaja on laatinut ehdotuksen avaintuloksiksi vuodeksi 2013 kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan. Avaintulosten seuranta-arviointi kunnanhallitukselle elokuussa ja raportointi toteutumisesta tammikuussa Oheismateriaalina avaintulokset v ja arviointi v Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Puheenjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan avaintulokset vuodeksi 2013 ja merkitsee tiedoksi arvioinnin vuodelta Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Kunnanhallitus 207 Avaintulosten seurantaraportti elokuu 2013 on esityslistan oheismateriaalina. Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Puheenjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

27 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Vireillä olevia asioita Kunnanhallitus 208 Kuntaorganisaation sisäiset asiat Tietoturvasuunnitelman tarkastaminen / hallinto- ja talousjohtaja Kulttuurin kehittämissuunnitelman toimenpideohjelma/ koulutoimen johtaja ja kirjasto- kulttuuritoimenjohtaja Luottamushenkilöorganisaation tarkistusvalmistelu kunnallisvaalien jälkeen voimaantulevaksi Kunta-/seutuyhteistyöasiat Sosiaali- ja terveyspalvelutilaajakeskuksen valmistelu/perusturvajohtaja Tähtitaajamahankkeen jatkon suunnittelu / kunnanjohtaja ja tekninen johtaja OmaKylähankkeen jatkon suunnittelu / kunnanjohtaja Heinola - Kouvola -vesiväylän toteutusmallin valmistelu/kunnanjohtaja Kuntauudistusraportin pohjalta tehtävät valmistelut/kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja Kouvola - Iitti -matkailun Master Plan-valmistelu/kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee vireillä olevien asioiden luettelon tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

28 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Tilaisuudet, neuvottelut ja koulutus Kunnanhallitus Suomen Kuntaliiton seminaari Kuntalaki uudistuu: Miten poliittista johtamista vahvistetaan? Kuntatalon luentosalissa klo Seminaariin ovat tervetulleita valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä kunnanjohtajat. Seminaari on maksuton. 2. Kunnan ja teollisuusyritysten tapaaminen Kartanohotelli Radansuussa klo Kuntaliitto ja Kymenlaakson Liitto järjestävät Kymenlaakson maakuntatilaisuuden Kotkan kaupungintalon valtuustosalissa klo Ohjelmat 1 ja 3 ovat oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tilaisuudet tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti ja nimesi seuraavasti: kohta 1: Esa Lehtinen, Seppo Lehtinen ja Pentti Toivanen kohta 2: Esa Lehtinen, Olli Pasila, Jarkko Salonen ja Pentti Toivanen kohta 3: Esa Lehtinen, Olli Pasila, Jarkko Salonen, Hjalmar Kahanpää ja Pentti Toivanen. Lisäksi merkittiin tiedoksi Iitin ortodoksiapiirin kutsu : Esa Lehtinen

29 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallitus 210 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä eli 14 päivän kuluessa siitä kun pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa, ilmoitus, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitukselle on jätetty seuraavat pöytäkirjat: Tekninen lautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Kunnanhallituksen puheenjohtaja - Kunnanjohtaja Hallinto- ja talousjohtaja Ruokapalveluemäntä - Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa eikä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen. Puheenjohtaja: Kunnanhallitus päättää, ettei se ota kunnanjohtajan päätöspöytäkirjoissa olevia asioita käsiteltäväkseen.

30 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

31 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi Kunnanhallitus 211 Kirjelmiä ja asiakirjoja kunnanhallituksen tiedoksi 1. Työllisyyskatsaus kesäkuulta 2013, työttömien osuus työvoimasta %: Iitti 11,0, Kouvolan seutukunta 12,8, Kymenlaakso 13,8, Päijät-Häme 13,7 ja koko maa 11,6 2. Perusturvalautakunnan esityslista Kuolinpesän lopputilitys Iitin kunnalle, Lehtinen Erkki 4. Kiinteistönluovutusilmoitukset Yhdistelmä kiinteistönluovutusilmoituksista on esityslistan oheismateriaalina. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi edellä mainitut kirjelmät ja asiakirjat. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

32 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen muut asiat Kunnanhallitus 212 Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat. Merkittiin, ettei muita asioita ollut.

33 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Kunnanhallitus Kirjallinen reklamaatio, Hannu Suhonen 23/ /2013 Kunnanhallitus 213 Hannu Suhonen on tehnyt päivätyn, kunnalle toimittamansa reklamaation, jossa hän vaatii kirjallista vastausta reklamaatiossaan esittämistään asioista,erityisesti valtuuksista ja oikeuksista. Reklamaatiokirje on esityslistan oheismateriaalina. Hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantolan vastine : "Minulle ilmoitettiin, että Hannu Suhonen on perustanut toimistonsa teknisen toimiston odotustilaan. Menin paikalle ja koska kello oli muutamaa minuuttia vaille kolme, pyysin Hannu Suhosta keräämään levittämänsä tavarat ja poistumaan, koska oli sulkemisaika. Kesti reilut kymmen minuuttia ennen kuin Hannu Suhonen poistui vanhan kunnantalon pääovesta. Hänen pyyntöönsä saada poistamisesta kirjallinen päätös, ilmoitin, että tästä tosiasiallisesta toiminnasta en tee mitään päätöstä. Suhonen tiedusteli kenelle tai mille taholle hän voi kannella kunnansihteerin toiminnasta poistaa valtuutettu ilmoitin esimieheni ja kunnanhallituksen. Hannu Suhonen oli samanlaisessa asemassa kuin kuka tahansa kansalainen. Jos toimisto menee kiinni ja kansalainen ei ole asioimassa toimistossa kenenkään kanssa niin silloin häntä kehotetaan poistumaan. Heikki Kantola, hallinto- ja talousjohtaja" Lisätietoja: kunnanjohtaja Pentti Toivanen, puh Kunnanjohtaja: Vastauksena valtuutettu Suhosen reklamaatioon kunnanhallitus toteaa, että hallinto-ja talousjohtaja on toiminut kyseisessä tilanteessa oikein valvoessaan ja noudattaessaan kunnanhallituksen hyväksymiä viraston aukioloaikoja. Kunnanhallitus Merkitiin, että hallinto- ja talousjohtaja Heikki Kantola esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja että pöytäkirjanpitää piti kunnanjohtaja Pentti Toivanen. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi Hjalmar Kahanpään ehdotuksen "Varsinkin valtuustoryhmien ryhmähuonetiloja koskeneen "puoliväkivaltaisen" kunnanhallituksen päätöksen jälkeen hallintojohtaja Heikki Kantolan oli tarpeetonta provosoitua valtuutettu

34 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Suhosta koskeneesta "toimistoilmoituksesta" ja puolestaan provosoida Suhosta esittelytekstissä kerrotulla tavalla" rauenneen kannattamattomana, joten kunnanjohtajan ehdotus on tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen todenneen, että hallinto-ja talousjohtaja on toiminut kyseisessä tilanteessa oikein valvoessaan ja noudattaessaan kunnanhallituksen hyväksymiä viraston aukioloaikoja. Eriävä mielipide Hjalmar Kahanpää jätti päätökseen eriävän mielipiteen, liite.

35 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Vuoden 2013 talousarvio, investointimenojen tarkistaminen, koulutuslautakunta 70/ /2013 Koulutuslautakunta Iitin kunnan vuoden 2013 talousarvioon on varattu euron määräraha koulutuslautakunnalle ylä- ja alakoulun pihojen lähiliikuntapaikkahankkeita varten (laskentatunniste ). Uudenmaan ELY-keskus on päätöksellään Iitin kunnan hakemuksesta myöntänyt hankkeelle kokonaissummaltaan euron erityisavustuksen. Hakemuksessa hankkeen menoiksi on arvioitu euroa euron avustus maksetaan kunnan tilille seuraavasti: 40 % eli euroa, kun työt on aloitettu ( mennessä) 50 % eli euroa, kun töistä on valmiina 50 % 10 % eli euroa, kun hanke on valmis ja hankeselvitys hyväksytty. Hankeselvitys on tehtävä mennessä. Lisätietoja: va. sivistystoimenjohtaja, p Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle muutosta vuoden 2013 talousarvion investointeihin lisäämällä laskentatunnisteen tuloihin euroa ja menoihin saman summan eli euroa. (yht euroa). Koulutuslautakunta: Koulutuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle muutosta vuoden 2013 talousarvion investointeihin lisäämällä laskentatunnisteen tuloihin euroa ja menoihin saman summan eli euroa. (yht euroa). Loppuosa, euroa, merkitään vuoden 2014 tuloksi. Avustuksen loppuosa maksetaan, kun hanke on loppuun suoritettu ja hankeselvitys hyväksytty. Kunnanhallitus 214 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle muutosta vuoden 2013 talousarvion investointeihin lisäämällä laskentatunnisteen tuloihin euroa ja

36 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ menoihin saman summan eli euroa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

37 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ Muutoksenhakuohje, kh Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: , 205, , ja 214 Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohje mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohje Kunnanhallituksen päätöksiin, pykälät: 204, 206, 209 ja 213 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan Iitin kunnanhallitukselta Iitin kunta Käyntiosoite: Rautatienkatu 20, Kausala Postiosoite: PL 32, Kausala Sähköpostiosoite: Puhelinvaihde: Telekopio: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on ollut nähtävillä: Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusosoitus Kunnanhallituksen päätöksiin, pykälät: saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, kun se ei ole muuttunut

38 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ kunnanhallituksessa, saa muutosta kuitenkin hakea vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen (kunnallisvalitus). Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen Muutosta haetaan Kouvola hallinto-oikeudelta Kouvolan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Kauppalankatu 43 C, Kouvola Postiosoite: PL 401, Kouvola Sähköpostiosoite: Puhelinvaihde: Telekopio: Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on ollut nähtävillä: Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirja Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävästä

39 Iitin kunta Pöytäkirja 17/ maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko Iitin kunta Pöytäkirja 3/2014 74 Kunnanvaltuusto 10.04.2014 Aika Torstai 10.04.2014 klo 17:00-17:55 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2014 197 Kunnanvaltuusto 11.11.2014 Aika Tiistai 11.11.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2.

Muut saapuvilla olleet Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Alestalo Riitta kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 6/2015 197 Kunnanhallitus 13.04.2015 Aika Maanantai 13.04.2015 klo 17:30-19:15 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Salonen Jarkko Kare

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 129 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 16.3.2015, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 131 72 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 klo 17:00-18:50 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot