Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone."

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 17 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 18 Tiedoksi saatettavat asiat 6 19 Muistutus jätehuoltolaskusta 7 20 Toimintakertomus vuodelta Rakennuslupahakemus/ Guttorm Esa 9 22 Rakennuslupahakemus/ Isola Vesa Rakennuslupahakemus/ Paltto Eino Rakennuslupahakemus/ Herranen Marja Rakennuslupahakemus/ Nieminen Teemu ja Niittyvuopio- 13 Nieminen Suvi 26 Poikkeamislupahakemus/ Holopainen Anssi ja Aarno Poikkeamislupahakemus/ Salar Capital Oy Rakennuslupahakemus/ Majamaa, Niemelä ja Sario Rakennuslupahakemus/ Rajamäki Seppo ja Anja Karigasniemen liikuntahallin rakennesuunnittelijan valinta Karigasniemen liikuntahallin lvi-suunnittelijan valinta Karigasniemen liikuntahallin sähkösuunnittelijan valinta Utsjoen pohjoisen Ailigastalon sähköurakoitsijan valinta Utsjoen pohjoisen Ailigastalon LVI-urakoitsijan valinta Inga Guttormin kirje kunnanhallitukselle Karigasniemen pohjakartan laatimisen aluerajaus Tonttien ja maa-alueiden varaus rakentajille 25

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Pohjanrinne Arto 10:30-14:38 Puheenjohtaja Tapiola Uula 11:05-14:38 Varapuheenjohtaja Guttorm Riikka 10:30-14:38 Jäsen Orti Irene 10:30-14:38 Jäsen Kosunen Markku 10:30-14:38 Varajäsen Poissa Aikio Riitta Jäsen Korpi Timo Jäsen Tapiola Nilla Jäsen Reunanen Laura Varajäsen Guttorm Kari Varajäsen Johansen Tauno Varajäsen Guttorm Rauna Varajäsen Nuorgam Eeva Varajäsen Aikio Esko A. Varajäsen Porsanger Markku Esittelijä Muu Takkinen Taito 10:30-14:38 Esittelijä Keskitalo Heidi 10:30-14:38 Pöytäkirjanpitäjä Aikio Leena 10:30-11:47 Tulkki Aikio Mika 10:30-14:38 Kh:n edustaja Allekirjoitukset Arto Pohjanrinne puheenjohtaja Heidi Keskitalo pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Irene Orti Riikka Guttorm Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Utsjoki Ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk 15 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Teknltk 16 Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irene Orti ja Riikka Guttorm.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Teknltk 17 Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Teknltk 18 Ely-keskuksen rakentamista koskeva poikkeamispäätös/ Mannermaa Kirsti Valtuusto 9, teknisen lautakunnan uuden varajäsenen vaali Kh 37, Kunnanhallituksen edustaja tekniseen lautakuntaan Kh 40, Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätös/ Rakennusinsinöörin palkkaus ajalle Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätös/ Ailikastalon LVI-suunnittelijan valinta Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätös/ Ailikastalon sähkösuunnittelijan valinta Ehdotus: Merkitään tiedoksi saaduiksi. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Muistutus jätehuoltolaskusta 32/09.02/2015 Teknltk 19 Lassila-Guttorm Marja-Terttu on tehnyt tekniselle lautakunnalle oikaisupyynnön kahdesta viimeisimmästä jätehuoltolaskusta koskien aikaa Asiakas vetoaa oikaisupyynnössään yllättävään jätehuoltomaksun korotukseen, joka on ollut hänen kohdallaan lähes kolminkertainen. Asiakas ei ole ollut tietoinen jäteastioiden tyhjennyskertojen ja astiakoon vaikutuksista jätehuoltomaksuihin. Ehdotus: Epätietoisuuden ja huonon informaation vuoksi tekninen lautakunta päättää puolittaa (2vko -> 4vko) asiakkaan tyhjennyskertojen lukumäärän loppuvuoden 2014 osalta, koska asiakas on ilmoittanut 4vkon tyhjennysvälin hänelle olevan riittävän. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Toimintakertomus vuodelta 2014 Teknltk 20 Teknisen tulos oli euroa tappiollinen. Ylitys johtuu pääasiassa jätehuollon menojen ylittymisestä ja tulojen alittumisesta. Toimintakertomus liitteenä. Ehdotus: Tekninen lautakunta tekee valtuustolle euron lisämääräraha-anomuksen euroa kohdistetaan jätehuollolle 3800 jossa tulot ovat olleet euroa budjetoitua pienemmät ja menot euroa suuremmat. Kaavoitukseen kustannuspaikalle 3215 on tullut ylimääräisiä menoja euroa, jotka ovat lähinnä palkkakustannuksia. Kustannuspaikalla 3300 kiinteistöjen tulot ovat olleet budjetoitua pienemmän eli tämän takia netto-tulos on jäänyt euroa miinukselle. Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Uula Tapiola saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11:05. Liitteet Liite 1 Toimintakertomus vuodelta 2014

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Guttorm Esa Teknltk 21 Esa Guttorm hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Varastorakennus, kerrosala 23 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Badjegieddi - nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Isola Vesa Teknltk 22 Vesa Isola hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Saunarakennus, kerrosala 10,8m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Kossula -nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Paltto Eino Teknltk 23 Eino Paltto hakee rakennuslupaa laajentamiseen seuraavasti: Loma-asuinrakennuksen laajennus, 30m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Saujapäkti - nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Herranen Marja Teknltk 24 Marja Herranen ym. hakevat rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: "kalamaja", kerrosala 39m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla Korredatnimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Hakijat ovat aiemmin hakeneet poikkeamislupaa kaavasta poikkeamiseksi. Ely-keskuksen kanta on ollut kielteinen. Hakijat ovat esittäneet, että hakemus koskee MU-1 kaavamerkinnän mukaista kalastusta palvelevaa rakentamista. Hakijat eivät ole esittäneen mitään mikä riittävästi vahvistaa tilan käyttäneen kantatilan kalastusnautintoja jatkuvasti, erityisperusteisten kalastusnautintojen osalta. Tekninen lautakunta ei hyväksy hakemusta. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: MU-1 alue on tarkoitettu luontais-, maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Hakijat eivät ole esittäneen mitään selvityksiä mikä vahvistaisi tilaa käytettävän edellä mainitussa tarkoituksessa. Tila ei ole ns. luontaiselinkeinotila. Rakennuslupaa ei myönnetä. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin. Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11:47-12:30.

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Nieminen Teemu ja Niittyvuopio-Nieminen Suvi Teknltk 25 Teemu Nieminen ja Suvi Niittyvuopio-Nieminen hakevat rakennuslupaa seuraavasti: Asuinrakennuksen laajennus, 52.8 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla Siljala -nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Poikkeamislupahakemus/ Holopainen Anssi ja Aarno Teknltk 26 Anssi ja Aarno Holopainen hakevat poikkeamislupaa loma-asuinrakennuksen ja saunamökin rakentamiseen. Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla määräalalla M603. Rakennuspaikka sijaitsee osayleiskaavaluonnoksen Utsjoen osion alueella ja tila sijaitsee rantavyöhykkeen (sinisen viivan) sisällä. Kaavaluonnoksessa tilalle on merkitty rakennusoikeus kaavamerkinnällä RA. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tilan osalta, kanatatilamitoituksessa saatu rakennusoikeus on merkittynä kaavaluonnokseen. Kaavoitusprosessissa on käsitelty ympäristöön vaikuttavat tekijät. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle myönteisen lausunnon antamista hankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: Tilan osalta, kanatatilamitoituksessa saatu rakennusoikeus on merkittynä kaavaluonnokseen. Kaavoitusprosessissa on käsitelty ympäristöön vaikuttavat tekijät. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle myönteisen lausunnon antamista hankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Poikkeamislupahakemus/ Salar Capital Oy Teknltk 27 Salar Capital Oy hakee poikkeamislupaa loma-asuinrakennuksen ja saunan rakentamiseen. Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Aittiranta -nimisellä tilalla Rakennuspaikka sijaitsee osayleiskaavaluonnoksen Utsjoen osion alueella ja tila sijaitsee rantavyöhykkeen (sinisen viivan) sisällä. Kaavaluonnoksessa tilalle on merkitty rakennusoikeus kaavamerkinnällä RA. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tilan osalta, kantatilamitoituksessa saatu rakennusoikeus on merkittynä kaavaluonnokseen. Kaavoitusprosessissa on käsitelty ympäristöön vaikuttavat tekijät. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle myönteisen lausunnon antamista hankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: Tilan osalta, kantatilamitoituksessa saatu rakennusoikeus on merkittynä kaavaluonnokseen. Kaavoitusprosessissa on käsitelty ympäristöön vaikuttavat tekijät. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle myönteisen lausunnon antamista hankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Majamaa, Niemelä ja Sario Teknltk 28 Vesa Majamaa, Sakari Niemelä ja Juha Sario hakevat rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Saunarakennus, kerrosala 4,4m2 Aitta, kerrosala 9,9 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla määräalalla Rohtu -nimisestä tilasta Rakennustarkastajan päätösehdotus: Rakentaminen hankkeen osalta tulee sijoittua kokonaisuudessaan rantavyöhykkeen ulkopuolelle. Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: Rakentaminen hankkeen osalta tulee sijoittua kokonaisuudessaan rantavyöhykkeen ulkopuolelle. Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Rajamäki Seppo ja Anja Teknltk 29 Seppo ja Anja Rajamäki hakevat rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Autokatos, jonka yhteyteen rakennetaan wc- ja varastotilat, uusi kerrosala 15,4m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla Niittyranta -nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Kiinteistöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Karigasniemen liikuntahallin rakennesuunnittelijan valinta 33/ /2015 Teknltk 30 Karigasniemen liikuntahallin rakennesuunnittelun kilpailutus on käynnissä. Tarjousten jättöaika päättyy klo 15:00. Ehdotus: Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta. Tekninen lautakunta valitseen edullisimman tarjouksen tehneen Insinööritoimisto Oikaraisen, jonka kokonaishinta oli Ehdotus hyväksyttiin.

19 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Karigasniemen liikuntahallin lvi-suunnittelijan valinta 33/ /2015 Teknltk 31 Karigasniemen liikuntahallin lvi-suunnittelun kilpailutus on käynnissä. Tarjousten jättöaika päättyy klo 15:00. Ehdotus: Määräaikaan mennessä saapui 5 tarjousta. Tekninen lautakunta valitseen edullisimman tarjouksen tehneen LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy:n, jonka kokonaishinta oli Ehdotus hyväksyttiin.

20 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Karigasniemen liikuntahallin sähkösuunnittelijan valinta 33/ /2015 Teknltk 32 Karigasniemen liikuntahallin sähkösuunnittelun kilpailutus on käynnissä. Tarjousten jättöaika päättyy klo 15:00. Ehdotus: Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta. Tekninen lautakunta valitseen edullisimman tarjouksen tehneen Ellappi Oy:n, jonka kokonaishinta oli Ehdotus hyväksyttiin.

21 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Utsjoen pohjoisen Ailigastalon sähköurakoitsijan valinta 9/ /2015 Teknltk 33 Utsjoen vanhan pohjoisen koulurakennuksen ns. pohjoisen Ailigastalon sähkösuunnitelmat ovat valmistuneet ja sähkötyöurakka on julkaistu Hilmassa. Tarjousten jättöaika päättyy klo 15:00. Ehdotus: Tarjousten jättöaikaa on jatkettu klo 15:00 asti. Kiinteistöpäällikkö valtuutetaan tekemään sopimus edullisimman tarjouksen tehneen kanssa. Ehdotus hyväksyttiin.

22 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Utsjoen pohjoisen Ailigastalon LVI-urakoitsijan valinta 9/ /2015 Teknltk 34 Utsjoen vanhan pohjoisen koulurakennuksen ns. pohjoisen Ailigastalon lvi-suunnitelmat ovat valmistuneet ja lvi-työurakka on julkaistu Hilmassa. Tarjousten jättöaika päättyy klo 15:00. Ehdotus: Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous. Tekninen lautakunta valitseen Utsjoen LVI Palvelun, jonka kokonaishinta Ehdotus hyväksyttiin.

23 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Inga Guttormin kirje kunnanhallitukselle 16/ /2015 Kh 23 Inga Guttorm on osoittanut kunnanhallitukselle kirjeen koskien koulujen ja kouluympäristön turvallisuutta. Kirje on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian toimeksi sivistyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle. Mika Aikio esitti, että asia annetaan tiedoksi myös liikenneturvallisuustyöryhmälle ja kaavoitustyöryhmälle. Marjatta Kordelin kannatti Mika Aikion esitystä. Ehdotus hyväksyttiin Mika Aikion esityksellä täydennettynä. Teknltk 35 Inga Guttorm on kirjeessään esittänyt työryhmän perustamista, joka arvioisi kouluympäristöjen turvallisuutta ja sen parantamista. Ehdotus: Koulut ovat pääosin sivityslautakunnan käytössä ja niissä harjoitettvan toiminnan säännöistä ja ohjeistuksesta päättää toimija. Rakennusten turvallisuudesta vastaa tekninen toimi. Rakennusten ja pihaalueiden turvallisuuden parantamistyö on käynnissä. Lautakunta päättää esittää sivistyslautakunnalle, että se perustaa edellä mainitun työryhmän. Lautakunta nimeää perustettavaan työryhmään edustajaksi liikenneturvallisuustyöryhmässä edustajana olevan rakennustarkastaja Markku Porsangerin. Lautakunta esittää, että edellä mainitut asiat hoidetaan liikenneturvallisuustyöryhmässä.

24 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Karigasniemen pohjakartan laatimisen aluerajaus 34/ /2015 Teknltk 36 Utsjoen kunnan vuoden 2015 investoinneissa on mm. Karigasniemen asemakaavakartan pohjakartan tekeminen. Ennen tätä pohjakartan laatimisen kilpailutusta on oltava selvillä kartoitettava alue. Ehdotus: Karigasniemen pohjakartan alue ulotetaan Utsjoen suunnassa koulukeskuksen pohjoispuolelle, itäpuolella kunnan omistaman maa-alueen rajalle ja etelässä Basijoelle. Karigasniemen pohjakartan alue rajataan pohjoisessa Kaivojoelle, itäpuolella vedenottamon linjalle ja etelässä ampumaradalle.

25 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tonttien ja maa-alueiden varaus rakentajille 35/10.00/2015 Teknltk 37 Utsjoelle keskustan alueella sekä Karigasniemen kylän alueella on puute asunnoista. Kunnan tarkoituksena on saada molemmille alueille asuntorakentamista. Asuntojen myynnin sekä rakentamisen suorittaa rakennusurakoitsija. Viimeisten kuukausien aikana on käyty keskusteluja eri rakennusalan toimijoiden kanssa mahdollisesta rivitalojen rakentamisesta. Utsjoen keskustassa rivitaloja tultaisiin tekemään kunnan omistamalle maa-alueelle Utsjoen rantaan. Karigasniemellä kylätalon eteläpuoliselle alueelle. Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle maa-alueiden varaamista rivitalojen rakentamista varten niin, että kiinteistöpäällikkö valtuutetaan tekemään ja allekirjoittamaan maa-alueista mahdolliset varaussopimukset ja rakentamispäätöksen tultua vuokrasopimukset. Varaussopimusten maksimiaika on 6 kk. Tältä ajalta ei makseta vuokraa. Maa-alueiden vuokra määräytyy vuokratuoton perusteella siten, että alueiden rakennusoikeuden arvo on 100 / k-m2 ja vuokratuotto 5 % / vuosi. Uula Tapiola esitti, että tontteja ei tulla varaamaan rakentamiselle ennen kaavoituksen valmistumista. Olemassa olevia tontteja markkinoidaan rakentamiseen. Arto Pohjanrinne kannatti Uula tapiolan esitystä. Tekninen lautakunta oli yksimielisesti Uula Tapiolan esityksen puolella.

26 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 35, 37 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 30, 31, 32, 33, 34, 36 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät 30, 31, 32, 33, 34, 36 Utsjoen tekninen lautakunta PL UTSJOKI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Käyntiosoite: Postiosoite: PL OULU Kunnallisvalitus, pykälät Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4, Oulu Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

27 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ja. Viranomainen Esityslista No 2/2015 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 25.2.2015 Kokousaika Perjantaina 6.3.2015 klo 10.00- Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, hallintolan Motti, Myllärintie

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.04.2015 AKA 18:00-18:21 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-18:21 Jäsen Arffman Paavo 18:00-18:21

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot