Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat"

Transkriptio

1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Aika klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 67 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 68 Tiedoksi saatettavat asiat 6 69 Muistutus Jätehuoltolaskusta/ Jari Pusaa 7 70 Seitakartanon sprinklerijärjestelmä 8 71 Maalämmön suunnittelu 9 72 Ailigastalohanke (pohjoinen vanha koulurakennus) Vuoden 2015 investointien suunnittelu Rakennuslupahakemus/ Kalastajan Majatalo Oy Rakennuslupahakemus/ Koramo Jouni ja Antti Rakennuslupahakemus/ Aikio Janne ja Hanna Rakennuslupahakemus/ Kiinteistö Oy Ahopelto Rakennuslupahakemus/ Sujala Aarne 16

2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Pohjanrinne Arto 10:30-13:12 Puheenjohtaja Tapiola Uula 10:30-13:12 Varapuheenjohtaja Aikio Riitta 10:30-13:12 Jäsen Orti Irene 10:30-13:12 Jäsen Aikio Esko A. 10:30-13:12 Varajäsen Poissa Guttorm Riikka Jäsen Korpi Timo Jäsen Tapiola Nilla Jäsen Särkelä Marja-Leena Varajäsen Guttorm Kari Varajäsen Kosunen Markku Varajäsen Johansen Tauno Varajäsen Salonen Marita Varajäsen Nuorgam Eeva Varajäsen Muu Takkinen Taito 10:30-13:12 Esittelijä Porsanger Markku 10:30-13:12 Esittelijä Porsanger Veikko 10:30-11:54 Kh:n puheenjohtaja Keskitalo Heidi 10:30-13:12 Pöytäkirjanpitäjä Vuolab Kerttu 10:30-13:12 Tulkki Allekirjoitukset Arto Pohjanrinne puheenjohtaja Heidi Keskitalo pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Riitta Aikio Esko Aikio Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Utsjoki Ilmoitustaulun hoitaja

3 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk 65 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Teknltk 66 Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Aikio ja Esko Aikio.

5 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Teknltk 67 Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi käsitellään lisälistan rakennuslupahakemusasia.

6 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Teknltk 68 Ei tiedoksi saatettavia asioita. Ehdotus: Merkitään tiedoksi saaduiksi. Ehdotus hyväksyttiin.

7 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Muistutus Jätehuoltolaskusta/ Jari Pusaa 160/09.02/2014 Teknltk 69 Jari Pusaa on tehnyt kirjatun muistutuksen jätehuoltomaksusta vaatien sen poistamista. Perusteluina jätteiden hankala sijoittaminen. Muistutus on kokonaisuudessaan nähtävissä kokouksessa. Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että maksu on määrätty voimassaolevan taksan mukaan. Valittaja ei ole esittänyt sellaisia perusteluita, että maksun määrääminen taksasta poiketen olisi aiheellista. Tämä ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu huomioiden valitus on kaikilta osiltaan perusteettomana hylättävä. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Seitakartanon sprinklerijärjestelmä 161/10.03/2014 Teknltk 70 Utsjoen Vanhustentaloyhdistys on kokouksessaan esittänyt Utsjoen kunnalle, että kunta ei laskuttaisi Utsjoen Vanhustentaloyhdistystä Seitakartanon puolelle asennetusta sprinklerijärjestelmästä. Perusteluina he ovat esittäneet Seitakartanon siirtymisen Utsjoen kunnan hallintaan, kun se on taloudellisesti mahdollista. Ehdotus: Seitakartanon sprinklerijärjestelmän kustannukset ovat olleet vuodelta ,04 euroa ja vuodelta ,54 euroa. Kustannukset yhteensä ,58 euroa on kirjattu käyttötalouspuolelle. Tekninen lautakunta ei laskuta Seitakartanon sprinklauksesta koituneita kustannuksia. Tekninen lautakunta katsoo yhdistyksen päätöstä sitoumuksena ja velvoittaa vanhustentaloyhdistystä ryhtymään luovutusta valmisteleviin toimenpiteisiin. Ehdotus hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: Mikäli Seitakartano luovuttaa talon jollekin muulle kuin Utsjoen kunnalle, kunta perii sprinklerijärjestelmästä aiheutuneet kulut Utsjoen Vanhustentaloyhdistykseltä.

9 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Maalämmön suunnittelu 162/09.00/2014 Teknltk 71 Utsjoen kunnan omistamissa rakennuksissa on lähes kaikissa öljylämmitys. Vuotuinen öljynkulutus on yli litraa. Lämmitysjärjestelmistä osa on elinkaarensa loppupuolella ja ne tarvitsevat lähivuosina korjaamista tai lämmitysjärjestelmän kokonaan uusimista. Lämmitysvaihtoehtoina tulevaisuudessa on lähinnä maalämpö, sähkö sekä mahdollisesti öljylämmityskattiloiden uusinta hyötysuhteeltaan paremmiksi. Karigasniemen koulun lämmitysjärjestelmän öljylämmityskattila on vuotanut ja tarvitsee päätöksen korjauksesta tai koko järjestelmän uusimisesta pikaisesti. Alkuvaiheessa tarkoitus on suunnitella kunnan Karigasniemellä sijaitsevien rakennusten lämmitysjärjestelmien uusiminen.jatkossa kun järjestelmistä on saatu kokemusta päätetään muiden kunnan omistuksessa olevien rakennusten lämmitysjärjestelmien muutoksista. Ehdotus: Päätetään aloittaa kunnan Karigasniemellä sijaitsevien rakennusten ( koulukiinteistö, päiväkotirakennus sekä terveystalo) lämmitysjärjestelmien suunnittelu tämän syksyn aikana. Suunnittelijan kilpailutus käynnistetään tämän syksyn aikana. Tekninen toimi järjestää kilpailutuksen. Ehdotus hyväksyttiin. Tämän pykälän käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 11:35-11:43.

10 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Ailigastalohanke (pohjoinen vanha koulurakennus) 163/ /2014 Teknltk 72 Valttusto on myöntänyt Ailigas-hankkeen suunnitteluun euron määrärahan. Sunnittelun kilpailutus on käynnissä. Ehdotus: Lautakunta antaa kiinteistöpäällikölle valtuudet hyväksyä ja allekirjoittaa suunnittelusopimuksen kilpailutuksen voittaneen suunnittelijan kanssa. Esko Aikio esitti perustettavaksi työryhmän joka käsittelee ja hyväksyy saapuneet tarjoukset. Työryhmään nimettiin kiinteistöpäällikkö Taito Takkinen, rakennustarkastaja Markku Porsanger, teknisen lautakunnan jäsen Uula Tapiola sekä teknisen toimen sihteeri Heidi Keskitalo. Arto Pohjanrinne kannatti Esko Aikion esittämää ehdotusta. Koska kokouksessa oli annettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys. Asiasta äänestettiin. Kaikkii kannattivat Esko Aikion tekemää ehdotusta. Veikko Porsanger poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 11:54.

11 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Vuoden 2015 investointien suunnittelu 164/02.02/2014 Teknltk 73 Tekninen toimi on tehnyt alustavan investointisuunnitelman vuodelle Aikaisemmin päätettyjen invastointien lisäksi pääpaino ensivuoden investoinneissa on lämmitysjärjestelmien uusiminen kunnan omistamiin rakennuksiin. Vuoden 2015 suunnitellut investoinnit: - Karigasniemen toimintakeskus ( vuodelle ja vuodelle ) - Ailigastalon remontointi ( päätös tehty ) - Paloaseman katon korjaus Terveyskeskuksen katon korjaus Lämmitysjärjestelmän uusinta Karigasniemen koulukeskus, terveystalo ja päiväkoti Vuokratalon remontoinnin suunnittelu Koulukeskuksen- ja terveyskeskuksen lämmityskeskuksen suunnittelu Öljylämmityskattiloiden uusinta Karigasniemen asemakaavakartan pohjakartan tekeminen Ehdotus: Lautakunta kirjaa saaneensa tiedoksi alustavan investointisuunnitelman vuodelle Ehdotus hyväksyttiin.

12 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Kalastajan Majatalo Oy Teknltk 74 Kalastajan Majatalo Oy hakee rakennuslupaa laajentamiseen seuraavasti: Ravintola- ja majoitusrakennuksen laajennus, 444 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamilla Outa -nimisellä tilalla sekä Kalamaja-nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Koramo Jouni ja Antti Teknltk 75 Jouni ja Antti Koramo hakevat rakennuslupia uudisrakentamiseen - seuraavasti: Loma-asuinrakennus, 73 m2 Saunarakennus, 13 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla Tasanne II -nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennusluvat ko. rakennushankkeille. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Aikio Janne ja Hanna Teknltk 76 Janne ja Hanna Aikio hakevat rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Vierasmaja, 42 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla Kesäranta -nimisellä tilalla Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Kiinteistö Oy Ahopelto Teknltk Kiinteistö Oy Ahopelto hakee rakennuslupia uudisrakentamiseen seuraavasti: Loma-asuinrakennus1, 60 m2 Loma-asuinrakennus2, 60 m2 Varastorakennus1, 10,5 m 2 Varastorakennus2, 10,5 m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla Suppiladdu - nimisellä tilalla /1. Loma-asunto sijaitseen nk. rantavyöhykkeen ulkopuolella ja Lapin ely-keskus on palauttanut vastaavanlaisen tapauksen, ( , ) kunnan toimivaltaan kuuluvana. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennusluvat ko. rakentamiselle. Ehdotus hyväksyttiin. Teknltk 77 Kiinteistö Oy Ahopelto hakee muutosta myönnetyn lomaasuinrakennus1 rakennussuunnitelmiin. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Hyväksytään uudet korvaavat piirustukset. Loma-asuinrakennus1 uusi kokonaisala 122,0 m 2. Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Rakennuslupahakemus/ Sujala Aarne Teknltk 78 Aarne Sujala hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Erämaja, 9 m2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee Vetsijärven eteläpuolella hakijan vuokraamalla määräalalla Valtion metsämaat Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakennushankkeelle. Uula Tapiola ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Rakennuksen omistajuussuhteet täytyy selvittää. Pyydetään lausuntoa Volmari Högman perikunnalta (Harri ja Jouni Högman) sekä Aarne Sujalalta. Arto Phjanrinne, Esko Aikio ja Irene Orti kannattivat Uula Tapiolan esitystä. Uula Tapiolan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 78 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 70 HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimuksen sisältö valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät 70 Utsjoen tekninen lautakunta PL UTSJOKI Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Käyntiosoite: Postiosoite: PL OULU Kunnallisvalitus, pykälät Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4, Oulu Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 69, 74, 75, 76, päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälä Valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Liitetään pöytäkirjaan

18 Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviraomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot