Täydentävät ehdot - muutokset vuonna Sonja Pyykkönen Uudenmaan ELY-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydentävät ehdot - muutokset vuonna 2015. Sonja Pyykkönen Uudenmaan ELY-keskus"

Transkriptio

1 Täydentävät ehdot - muutokset vuonna 2015 Sonja Pyykkönen Uudenmaan ELY-keskus

2 Täydentävien ehtojen opas Opas sisältää sekä Maaseutuviraston että Eviran osuudet täydentävistä ehdoista Muutokset päivitetään oppaaseen vuosittain Oppaat verkossa maaliskuussa (mavi.fi sekä evira.fi) Tiloille lähetetty muistilistat ehdoista 2

3 Täydentäviä ehtoja on noudatettava Maatalousmaalla Maatalouden harjoittamisessa Koko kalenterivuoden ajan 3

4 Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Pientareet ja suojakaistat Hukkakauran ja jättiputkien torjunta Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaan Kesantojen hoito (= hoidettu viljelemätön pelto) > viherryttämistuessa lisäehtoja Maisemapiirteiden säilyttäminen Kasteluveden otto Pysyvien laitumien säilyttäminen ja hoito Pohjaveden suojelu Lakisääteiset hoitovaatimukset Ympäristö Lannan ja lannoitteiden käyttö ja varastointi Luonnon suojeleminen maatalousmaalla Kansanterveys sekä eläinten ja kasvien terveys Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti Kasvinsuojeluaineiden käyttö Elintarvikkeiden turvallisuus Rehut Eläintaudit Eläinten hyvinvointi 4

5 Pientareet ja suojakaistat Valtaojien ja vesistöjen varsilla tulee olla 1m piennar (aiemmin 60cm) Vesistöjen varsilla on noudatettava nitraattiasetuksen mukaisia lannoitus- ja lannanlevityskieltorajoja (5 m) 5

6 Hukkakauran ja jättiputkien torjunta Uusi vaatimus: kaukasian-, persian- ja armenianjättiputken leviäminen on estettävä - Torjunta maatalousmaalla - Torjunta kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tms. 6

7 Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaan Muokkaa, lannoita ja kylvä/istuta niin, että on mahdollista saada aikaan tasainen itäminen ja kasvusto Pyrittävä korjuu ja markkinakelpoisen sadon tuottamiseen Jos et korjaa satoa, huolehdi että maan kasvukunto säilyy sadontuottokykyisenä Huolehdi kasvinsuojelusta mekaanisesti, biologisesti, kemiallisesti tai kasvinvuorotuksen avulla. Kylvö viimeistään 30.6 Uutta: Mansikat, mesimarjat ja jalomaaraimet vähintään kasvia/ha (rönsyistä lisäämisellä vähintään kasvia/ha Herukat ja karviaiset kasvia/ha Vadelmat kasvia/ha Marjatuomipihlaja ja tyrni 800 kasvia/ha Pensasmustikat kasvia/ha Hedelmäpuut 400 kasvia/ha 7

8 Vna 1250/2014 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen - rajoittamisesta Täydentäviä ehtoja koskevia muutoksia: Lannan varastoinnissa Rakenteellisissa vaatimuksissa Kuivalannan varastoinnissa Lannoitteiden käytössä Typpilannoitemäärissä Lannan ravinnepitoisuuden määrityksessä Toiminnanharjoittajan kirjanpitovelvollisuudessa 8

9 YM asetti nitraattiasetuksen laajan uudistamistyöryhmän Työssä tuli ottaa huomioon EU:n komissiolta saatu palaute Asetusluonnos oli lausunnolla jo 2013, toinen lausuntokierros päättyi Valmistelu jatkui YM:ssä koko syksyn 2014 Valtioneuvosto hyväksyi uuden asetuksen Asetus astuu voimaan pääosin

10 Lannan varastointi lantalassa Lanta varastoidaan vesitiiviissä lantalassa (kuten aiemminkin) Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet (koskee uusia rakennettavia lantaloita ja laajennuksia) Lantalan vähimmäistilavuuden laskemisessa voidaan edelleen huomioida viljelijöiden yhteiset lantalat ja pihattojen kuivikepohjat ja laitumelle jäävä lanta Lantalan vähimmäistilavuuden laskemisessa voidaan huomioida samana laidunkautena laitumelle jäävä lanta, naudoilla enintään neljän kuukauden lanta Ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla nautalajeilla voidaan huomioida koko ulkona vietetty kausi lantalatilavuusvaatimusta laskettaessa Jos tilalla kertyy varastoitavaa kuivalantaa tai jos tilalla varastoidaan kerrallaan enintään 25 m3 kuivalantaa vuodessa, voidaan lanta varastoida esim. tiiviillä siirtolavalla joka on katoksessa tai katetaan peitteellä (aikaisemmin 20 m3) Myös jos ottaa vastaan orgaanista lannoitevalmistetta, tulee vastaanottajalla olla vesitiivis varastointitila Uusia lantalan vaatimuksia sovelletaan uusiin rakennettaviin lantaloihin ja lantaloiden laajennuksiin. Olemassa oleviin lantaloihin ja sellaisiin rakennettaviin lantaloihin, joiden rakennus-/ympäristölupahakemus on vireillä ennen , sovelletaan vanhaa nitraattiasetusta 10

11 Varastointia koskevat vaatimukset, uutta Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden kuormaaminen tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla (tulee voimaan ) Lantavarastojen kattaminen (koskee uusia lantaloita/laajennuksia) Uudet lietelantalat ja nestemäisten orgaanisteiden lannoitevalmisteiden varastointitilat tulee kattaa kiinteällä tai kelluvalla katteella Kuivalannan ja kuiva-ainepitoisuudelta sitä vastaavan orgaanisen sivujakeen ja orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila tulee kattaa tai varastoitava aine peittää siten, että sadevesien pääsy varastointitilaan estetään Pysyvien ruokinta- ja juottopaikkojen tulee olla katetut ja tiivispohjaiset ja niille kertyvä lanta on poistettava riittävän usein (tulee voimaan ) Kattamisvaatimus ei koske eläinsuojan yhteydessä sijaitsevien ulkotarhojen ja jaloittelualueiden pysyviä ruokinta- ja juottopaikkoja 11

12 Kuivalannan ja kuivan org. lannoitevalmisteen patterointi on mahdollista perustellusta syystä Patterointi on kielletty Työtekninen tai hygieninen syy kuiva-ainepitoisuuden on oltava vähintään 30 % Ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle Patteroinnin muutokset: Alustan muotoilu Pohjalle vähintään 20 cm:n nestettä sitova kerros Yhteen patteriin sijoitettava määrä enintään koko lohkolle levitettävä määrä kuivalantaa Patteriin varastoitu kuivalanta on levitettävä patterin perustamisvuonna, talven yli säilyttäminen kielletty Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Peitettävä tiiviillä peitteellä Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen. 12

13 Lannoitteiden käyttö Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden ka-pitoisuus on väh. 30 %, voidaan levitysaikana välivarastoida pellolla neljä viikkoa levitystä odottamassa Lanta mullattava vuorokauden kuluessa (HUOM myös keväällä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon, aikaisemmin koskenut vain syksyllä levitettyä) Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville lohkoille levitys vain sijoittamalla 15.9 jälkeen, ellei syyskylvöä edeltävä levitys. Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä. Talousvesikaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä m levyinen vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla tai orgaanisilla lannoitevalmisteilla Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 %, lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys on aina kielletty. 13

14 Typpilannoitemäärät Lannassa ja orgaanisessa lannoitevalmisteessa kokonaistyppimäärää 170 kg/ha/vuosi ei saa ylittää (sama kuin ennen) Syyskuun alusta alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35kg/ha Liukoisen typen vuotuiset enimmäiskäyttömäärät (kg/ha) ovat muuttuneet Jos liukoisen typen lannoitusmäärä ylittää 150kg/ha vuodessa, määrä on jaettava vähintään kahteen erään, joiden levittämisen välisen ajan on oltava vähintään kaksi viikkoa. Syksyllä levitetyn liukoisen typen määrä huomioidaan kokonaisuudessaan osana seuraavan viljelykasvin lannoitusta. 14

15 Liukoisen typen vuotuiset enimmäismäärät kg/ha eri kasveille 15

16 Lanta-analyysi 5 vuoden välein lanta-analyysi Liukoinen typpi Kokonaistyppi Kokonaisfosfori Lannoitus suunnitellaan joko lanta-analyysin tai taulukkoarvojen perusteella. Kokonaistypen taulukkoarvot uutena mukaan 16

17 Kirjanpitovelvollisuus Kirjanpitovelvollisuutta täsmennetty: Käytettyjen lannoitteiden, lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden Määrä liukoinen typpi Kokonaistyppi Satotasot Ajankohta, jolloin lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita on levitetty pellolle 17

18 Ympäristöministeriön tulkinnat YM:n tulkintoja tulossa viikolla 14 Selvennyksiä mm. kaltevuus vaatimukseen, kompostointiin, kuormaus alustoihin ym. Rakentamishankkeisiin ei kannata ryhtyä ennen kuin vaatimukset ovat selvillä 18

UUSI NITRAATTIASETUS. Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12.

UUSI NITRAATTIASETUS. Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12. UUSI NITRAATTIASETUS Valtioneuvoston asetus eräiden maaja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. 1250 / 2015 ( 18.12.2014 ) YTA / MARKKU LAITINEN 1 Asetuksen sisältö Pykäliä 16

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 Kotieläintukikoulutukset 29.1.2015, 6.2.2015 ja 10.2.2015 Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Luomutilojen tuki-ilta 12.3.2015

Luomutilojen tuki-ilta 12.3.2015 Luomutilojen tuki-ilta 12.3.2015 Tuki-, luomusitoumus- ja tuotantoehdot - ajankohtaista Poimintoja nitraattidirektiivistä Sari Hiltunen, ProAgria Etelä-Suomi Luomutilan valintoja 12.3.2015 Hakulomakkeella

Lisätiedot

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR)

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR) TÄYDENTÄVÄT EHDOT Täydentävät ehdot Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia (GAEC) sekä Lakisääteisiä hoitovaatimuksia (SMR) Lakisääteiset hoitovaatimukset ovat direktiivejä ja asetuksia, jotka liittyvät

Lisätiedot

Täydentävät ehdot, muistilista

Täydentävät ehdot, muistilista Täydentävät ehdot, muistilista Muistilistaan koottu täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä ympäristöön, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut kirjallisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJE HEVOSTALLEILLE

YMPÄRISTÖOHJE HEVOSTALLEILLE YMPÄRISTÖOHJE HEVOSTALLEILLE Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Tuusula Keski-Uudenmaan ympäristökeskus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 LAINSÄÄDÄNNÖLLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 LUPA- JA ILMOITUSVELVOLLISUUDET... 4

Lisätiedot

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen YMPÄRISTÖKORVAUS: Ympäristösitoumus Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumuksista suurin osa päättyy normaalisti

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 11/12/1 Dnro PSAVI/47/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Siikajoki Jaakkolan maatalousyhtymä Tuomiojantie 281

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta ja lihanautojen kasvatustoiminta,

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta ja lihanautojen kasvatustoiminta, YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 44/2013/1 Dnro LSSAVI/85/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2013 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotantotoiminta ja lihanautojen kasvatustoiminta,

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas

YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas Lietelannan sijoittaminen peltoon Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Maatalouden ympäristötuki perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston asetukseen

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2012/1 Dnro LSSAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Pihtipudas Turpeinen Tiina ja Jukka Lehontie

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola

Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 100/2012/1 Dnro LSSAVI/190/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Kokkola Isoaho Arja ja Leino Isoahontie

Lisätiedot

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 77/2011/1 Dnro LSSAVI/436/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2011 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, maidontuotanto, Ilmajoki. Antti ja Niina Yli-Ojanperä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille

Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille Maatalouden vesiensuojelu tietopaketti viljelijöille Tässä oppaassa kerrotaan vesiensuojeluun liittyvistä C-tukialueen maatalouden ympäristötuista, jotka ovat mukana Euroopan Unionin ympäristötuessa ohjelmakaudella

Lisätiedot

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 3.11.2014 RHE-13/2014 ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi KERTOELMAOSA: LUVAN HAKIJA: Tommi Vilminko Vilmingontie 555 86460 Alpua puh: 040 7156 967 e-mail: tommi.vilminko@netti.fi

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala.

Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan tarkistamista, Janakkala. Etelä-Suomi Päätös Nro 190/2012/1 Dnro ESAVI/211/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojan laajentamista ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013

Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Opas ympäristötuen ehtojen mukaiseen lannoitukseen 2007 2013 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Lukijalle...4 5.2 Typpilannoituksen tarkentaminen Johdannoksi... peltokasveilla...19

Lisätiedot

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x 1 luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus,

Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 45/2010/3 Dnro ESAVI/511/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2010 ASIA HAKIJA HAKEMUS Mika Junnilan maidontuotantotilan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Hämeenlinna

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella 2014 2020

Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella 2014 2020 Ympäristö-ilmastokorvaukset ja luonnonmukainen tuotanto Maaseudun kehittämisohjelmassa ohjelmakaudella 2014 2020 Ympäristökorvauksen valmisteluryhmän alustava ehdotus toimenpiteiksi 12.2.2013, koosteluonnos

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot