Toimitusjohtaja Jarmo Kalliola kertoo Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n asioista klo alkaen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtaja Jarmo Kalliola kertoo Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n asioista klo 16.00 alkaen."

Transkriptio

1 HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2014 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t Toimitusjohtaja Jarmo Kalliola kertoo Hämeenkyrön Jäähalli Oy:n asioista klo alkaen. Asialista H 39 Lausuntopyyntö Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta H 40 Lausuntopyyntö sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta H 41 Oiva Mäenpään oikaisuvaatimus kunnanhallituksen otto-oikeudesta H 42 Lomarahan maksamisajankohta H 43 Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus, Potilantiili Tmi Veikko Isoviita H 44 Täyttölupa luokanopettajan virkaan Ilmoitukset...135

2 HÄMEENKYRÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 113 Hallitus 5/2014 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska vj Pasi Eloranta I vpj Päivi Leskinen vj Harri Isomuotia II vpj Rauno Mäki vj Erkki Rikala j Päivi Hiltunen vj Raija Mäensivu j Maria Härkki-Santala vj Susanna Palomäki j Heimo Nordfors vj Anna-Kaisa Immonen j Maarit Lepistö vj Jukka Juvonen j Esa Järvenpää vj Jarmo Järvinen j Vilho Ponkiniemi vj Raija Westergård MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kirsi Parhankangas Kauno Perkiömäki Mauri Lepola VIRANHALTIJAT Antero Alenius Tiina Paloranta valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapj valtuuston II varapj. kunnanjohtaja, esittelijä talousjohtaja, ptk-pitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Hiltusen ja Maria Härkki-Santalan. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Ovaska Pöytäkirjanpitäjä Tiina Paloranta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Päivi Hiltunen Maria Härkki-Santala PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa. Hallintopalvelusihteeri Erja-Riitta Myllymäki

3 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 114 Hallitus H 39 LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA Hallitus , 39 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa (169/2007, Paras-puitelaki) on säädetty perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä kuntien yhteistoiminta-alueilla. Lain mukainen yhteistoimintavelvoite on voimassa vuoden 2014 loppuun. Jotta olemassa olevaa kuntien yhteistoimintaa ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisten sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden toiminnan käynnistymistä, sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiehdotus Paras-puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden jatkamiseksi vuoden 2016 loppuun. Lakiehdotus on tarkoitus liittää eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavaksi laiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi. Webropol-vastaus oheismateriaalina. Esitys: HALLITUS antaa asiasta seuraavan lausunnon: Sosiaali- ja terveysministeriön laatima lakiehdotus Paras-lain velvoitteiden jatkamiseksi on Hämeenkyrön kannalta täysin tarpeeton ja kaksi vuotta liian myöhään laadittu. Se on täysin ristiriitainen toimenpide valtiovarainministeriön johtaman kuntauudistuksen kanssa. Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki ovat 2011 päättäneet yhteistoiminta-alueen perustamisesta vuoden 2013 alusta alkaen. Syksyllä 2011 kuntien henkilöstöt aloittivat yhteistoiminta-alueen valmistelun. Heti vuoden 2012 alussa valtion rakennetyöryhmä julkaisi ehdotuksensa uudeksi kuntarakenteeksi. Tässä ehdotuksessa Hämeenkyrön edellytettiin valitsevan hakeutuuko se Tampereen kaupunkiseudun selvitysalueeseen vai Parkanon, Kihniön, Ikaalisten ja Hämeenkyrön muodostamaan alueeseen. Hämeenkyrön kunnanvaltuusto valitsi keväällä Tampereen työssäkäyntisuunnan toiminnallisesti selvästi perustellumpana vaihtoehtona. Tilanne osoitti sen, että uusi kuntauudistus edellyttää Paras-puitelakia selvästi suurempia yhteistoiminta-alueita ja kuntien yhteistä näkemystä ei meidän tilanteessamme arvostettu. Hämeenkyrö ja Ikaalinen totesivat, että yhteistoiminta-alueen täytäntöönpanoa ei ole tässä tilanteessa perusteltua toteuttaa vuoden 2013 alusta alkaen. Yhteistoiminta-alueen toteuttaminen on paljon työpanosta vaativa ja merkittäviä kustannuksia aiheuttava muutos, jota ei kannata toteuttaa epävarmoin perustein. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

4 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 115 Hallitus Vuoden 2012 alussa käynnistynyt nykyisen hallituksen kuntauudistus aiheutti jo Paras-lain mukaisen yhteistyön valmistelun keskeytymisen. Nyt valmisteltu jatkoaika ei tilannetta enää korjaa. Aloitettu yhteistyön valmistelu on jo keskeytynyt ja uudistuksessa on ajauduttu niin sekavaan tilanteeseen, että kuntien on mahdoton suunnitella kestävällä tavalla yhteistyön rakentamista. Joka tapauksessa päättyvän lainsäädännön "venyttäminen" on täysin tarpeetonta tilanteessa, jossa sen korvaava uusi lainsäädäntö on ajautumassa seuraavan hallituksen toteutettavaksi. Paras-lain jatkoaikalakiin käytetty työ lausuntomenettelyineen olisi pitänyt käyttää nykyisen uudistuksen suunnitteluun. STM ja VM askaroivat nyt aivan eri asioiden parissa. On murheellista, että sekaannus vain lisääntyy, koska lausunnolla kunnissa on samaan aikaan sekä sote-järjestämislaki että Paras-puitelain jatkoaikalaki. Kumpikaan niistä ei tule johtamaan varsinaiseen lopputulokseen. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. vastaus on lähetetty webropol-kyselyllä Tiedoksi s-postilla:. Ikaalisten kaupunki Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

5 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 116 Hallitus H 40 LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMIS- LAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Hallitus , 40 Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman sosiaali- ja terveyden Liite huollon järjestämislain valmisteluryhmä on tehnyt loppuraportin, jossa on mainittu uudistuksen pääperiaatteet. Periaatteet perustuvat hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin tarkentaviin linjauksiin. Lausunto on annettava mennessä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä. Lomakkeessa on tilaa myös vapaamuotoisille kommenteille. Liite: Kyselylomake vastauksineen. Esitys: Päätös: HALLITUS hyväksyy liitteenä olevan vastauksen kyselyyn kunnan lausunnoksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnokseen. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. vastaus on lähetetty webropol-vastauksena Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

6 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 117 Hallitus H 41 OIVA MÄENPÄÄN OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN OTTO- OIKEUDESTA H 26 OPETUKSEN LAKKAUTTAMINEN LAVAJÄRVEN KOULUSSA LUKIEN Sivistyslautakunta , 6 Sivistysjohtaja Kati Halonen ( ) Liite 1. Talousarvio 2014 Valtuusto on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Vuoden 2014 hyväksyttyyn talousarvioon sisältyy tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa edellyttämä talouden tasapainotusohjelma (=selviytymisohjelma). Tässä ohjelmassa todetaan kohdassa 3.2. Rakenteiden purkaminen seuraavaa: kahden valtuuston hyväksymä suppea palveluverkko toteutetaan lopettamalla opetus syksyllä 2014 Jumesniemen ja Lavajärven kouluissa. Lavajärven koulun ylläpitämiseen valtuusto päätti varata määrärahaa asti. Valtuuston päätös on saanut lainvoiman Talousarvion 2014 täytäntöönpano Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut palvelualueiden johtajille ja lautakunnille selviytymisohjelman täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeissa todetaan, että ohjelman toteuttaminen ja sen seuranta tulee käynnistää välittömästi palvelualueiden lautakuntien tulee valvoa ja edistää ohjelman toteutumista omalla palvelualueellaan Esityslistan liitteenä on hallituksen täytäntöönpanopäätös. 3. Kunnallinen päätöksentekojärjestys 1. Kuntalaki: Kuntalain 13 mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Saman lain 14 mukaan valtuusto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

7 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 118 Hallitus voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 2. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan sivistyspalveluiden johtosäännön voimaan tulleen sivistyspalvelujen johtosäännön 5 :n 3. kohdan perusteella sivistyslautakunta päättää palveluyksiköistä ja niiden johtamisesta. 4. Valtuusto on hyväksynyt valtuustoryhmien yhteisenä peruslinjauksena koulun lakkauttamisen pääperiaatteet. Valtuuston tekemä peruslinjaus on juridisesti toissijainen sivistyspalveluiden johtosääntöön nähden. Näin ollen sivistyslautakunta voi harkintansa mukaan päättää palveluyksiköistään ilman erillisiä rajoituksia. 4. Vanhempainilta Lavajärven koululla järjestettiin koulun sisäilmaa ja tulevaa talousarvioita sekä opetuksen lakkauttamista käsitellyt keskustelutilaisuus oppilaiden huoltajille Esityslistan oheismateriaalina on tilaisuudesta laadittu muistio. Keväällä erikseen sovittavaan ajankohtaan tullaan vielä järjestämään lukuvuotta koskeva huoltajailta Lavajärven koululla. 5. Rehtoreiden suunnittelupalaveri Lavajärven ja Kirkonkylän sekä Jumesniemen koulujen rehtorit ovat pitäneet sivistysjohtajan ja hallintopäällikön kanssa suunnittelupalaverin, jossa on sovittu mm. Kevätlukukaudella 2014 järjestettävistä tutustumistilaisuuksia Lukuvuoden toiminnan suunnitteluun vaikuttavista asioista Erityisestä ja yleisestä tiedottamisesta Esityslistan oheismateriaalina on muistio palaverista. 6. Kuntalaisaloite Kunnanhallituksen puheenjohtajalle luovutettiin kuntalaisaloite, joka oli kunnanhallituksen käsittelyssä Kunnanhallitus päätti asiasta seuraavasti: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

8 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 119 Hallitus koska kuntalaisaloite ei ole muutoksenhakukeino, hallituksella ei ole juridisia edellytyksiä esittää, että valtuuston lainvoimainen päätös otettaisiin uudelleen käsiteltäväksi. kunnanhallitus päättää, että aloitteen muu käsittely ei ole mahdollista ja asia siten raukeaa. hallitus saattaa asian valtuuston tietoon Esityslistan oheismateriaalina on kunnanhallituksen esityslistan 9. Liite: 2. Selviytymisohjelman täytäntöönpanopäätös Oheismateriaali: 6. Muistio vanhempainillasta Muistio suunnittelupalaverista Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 9 Esitys, sivistysjohtaja Kati Halonen Sivistyslautakunta päättää hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaisesti, että 1. opetuksen järjestäminen päättyy Lavajärven koulussa lukien 2. oppilaiden lähikoulu on lähtökohtaisesti Kirkonkylän koulu. 3. oppilaiden koulukuljetus järjestetään kunnanvaltuuston ja sivistyslautakunnan hyväksymien kuljetusperiaatteiden mukaisesti 4. oppilaille järjestetään huhti-toukokuussa tutustumispäivä tulevassa koulussa 5. koulukuljetuksista ja muista käytännön järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin tarkennetusti rehtorin toimesta lisäksi lautakunta päättää 6. ilmoittaa teknisten palvelujen tilakeskukselle luopuvansa Lavajärven koulukiinteistön vuokrauksesta lukien. Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Lampinen esitti, että Lavajärven koulua ei lakkauteta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

9 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 120 Hallitus Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle tarvittavan määrärahan osoittamista muutostalousarviossa vuoden 2014 loppuun. Ensisijaisena rahoituslähteenä koulun oppilaiden opetukseen ja kuljetukseen Kirkonkylän koululle talousarviossa 2014 osoitetut määrärahat, ja lisärahoitustarpeen osalta kunnan omaisuuden myyntitulot. Tätä Lampisen esitystä kannattivat jäsenet Seppä ja Mäkelä. Puheenjohtaja totesi, koska on tehty sivistysjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen ja tavan yksimielisesti (sivistysjohtaja Halosen pohjaesitys - kyllä ja jäsen Lampisen esitys - ei). Lautakunta antoi nimenhuutoäänestyksessä neljä (4) kyllä-ääntä sivistysjohtajan esityksen puolesta (Autio, Eloranta, Laaksonen ja Nordfors) sekä viisi ei-ääntä (5) ääntä Lampisen esityksen puolesta (Lampinen, Mäkelä, Seppä, Viitaniemi ja Westergård), joten puheenjohtaja totesi Lampisen esityksen tulleen lautakunnan päätökseksi. Sivistysjohtaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen (Liite 3). Lisäksi päätökseen jättivät eriävän mielipiteen puheenjohtaja Autio sekä jäsenet Eloranta ja Laaksonen. Ote:. Lavajärven koulu. Kirkonkylän koulu. kunnanhallitus- ja valtuusto Hallitus , 26 Kuntalain 65 asettaa kunnan talouden tasapainovaatimuksen. Kolmannen momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää (alijäämän kattamisvelvollisuus). Hämeenkyrön kunnan talous on selvästi alijäämäinen. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä jopa vuosikate on negatiivinen eli tulot eivät riittäneet edes käyttömenojen kattamiseen. Toimintaa oli rahoitettava lainoituksella. Edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää jäi 2012 jäljelle enää 2,7 milj. euroa. Vuosi 2013 on myös alijäämäinen. Vuoden 2014 talousarviossa on vuosikate saatu positiiviseksi, mutta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

10 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 121 Hallitus tilikauden tulos on silti 1,6 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseksi laaditun selviytymisohjelman tavoitteena on saada talous ylijäämäiseksi vuosina Tämä vaatii käyttömenojen vähentämistä kaikilla palvelualueilla. Vuoden 2014 tuloslaskelmaan on tehty talousarviossa euron suuruinen henkilöstömenosupistus, joka kohdennetaan helmikuussa valtuuston erillisellä päätöksellä palvelualueiden määrärahoihin. Kouluverkon karsinta on osa tätä talouden tasapainottamista ja siksi valtuusto ei ole vuoden 2014 talousarviossa varannut enää määrärahaa opetuksen järjestämiseen Jumesniemen ja Lavajärven kouluilla alkaen. Esitys: HALLITUS päättää - käyttää Kuntalain 51 :n mukaista oikeutta ja ottaa käsiteltäväkseen sivistyslautakunnan päätöksen opetuksen lakkauttamisesta Lavajärven koulussa lukien - todeta, että hallitus ei voi esittää talousarviomäärärahojen lisäämistä sellaiseen tarkoitukseen, josta valtuusto on talousarviossa määrärahan poistanut - hyväksyä sivistysjohtajan päätösehdotuksen. Päätös: HALLITUS päätti käsitellä asian ja käytti otto-oikeutta. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. sivistyslautakunta OIVA MÄENPÄÄN OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN OTTO-OIKEUDESTA Hallitus , 41 Liitteenä oleva Oiva Mäenpään allekirjoittama oikaisuvaatimus Liite koskee kunnanhallituksen päätöstä , jossa hallitus käytti otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen ja hyväksyi sivistysjohtajan lautakunnan kokouksessa esittämän päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan: Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

11 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 122 Hallitus Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä - Kunnanhallituksen päätöksen kumoamista, sisällöksi palautetaan sivistyslautakunnan esitys ja tehdään muutostalousarvio kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Väitetyt perusteet: A B Päätös on laillisesti virheellinen ja on syntynyt virheellisessä järjestyksessä On epätarkoituksenmukainen A-kohtaa perustellaan oikaisuvaatimuksessa seuraavasti: Sivistyspalveluiden johtosääntöä olisi tulkittu väärin siten, että se delegoisi päätöksentekovallan koulun lakkauttamisessa sivistyslautakunnalle. Kunnanvaltuuston päätöstä ei esittelyn mukaan tarvitsisi noudattaa ja että se olisi toissijainen johtosääntöön verrattuna. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että sekä johtosääntöä että valtuuston päätöstä on molempia noudatettava. Oikaisuvaatimuksessa johtosäännön 5 3. kohta katsotaan niin tulkinnanvaraiseksi, että lautakunnalla ei olisi ollut oikeutta lakkauttaa Lavajärven koulua, koska päätöksen ei katsota olevan valtuuston 2005 päätöksen mukainen. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että hyväksyttäessä sivistyspalveluiden johtosääntöä ei ole kumottu valtuuston päätöstä , joten tästä seuraa, että sivistyslautakunnalla ei voi olla valtuuston 2005 määrittelemää laajempaa tai jopa rajoittamatonta päätösvaltaa lakkauttaa kouluja. B. Epätarkoituksenmukaisuus Kohdissa 6-10 esitetyillä perusteilla päätös katsotaan epätarkoituksenmukaiseksi. Kannanotto oikaisuvaatimukseen Oikaisuvaatimuksessa keskitytään valtuuston tekemän delegointipäätöksen ja valtuuston hyväksymän sivistyspalveluiden johtosäännön keskinäiseen soveltamiseen ja lautakunnan toimivaltaan koulun lakkauttamisessa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

12 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 123 Hallitus Oikaisuvaatimuksessa ei kiinnitetä lainkaan huomiota kunnan toimielinten hierarkiaan ja valtuuston asemaan kunnan ylimmän budjettivallan käyttäjänä. Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuusto käyttää kiistatta kunnan ylintä valtaa kunnan toiminnassa ja taloudessa (KuntaL 65 ). Valtuuston vahva asema näkyy nimenomaan kokonaisvastuuna kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalaki perustuu valtuuston päätösvallan yleisyyteen eli päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei valtuusto ole itse siirtänyt päätösvaltaansa toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille tai erityislaissa toisin säädetä. Valtuusto voi Kuntalain 14 perusteella siirtää johtosäännöllä toimivaltaansa kunnan muille toimielimille ja viranhaltijoille. Valtuuston toimivallan siirtäminen on sääntösidonnaista, joten se ei voi tapahtua yksittäisillä päätöksillä. Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 17 ssä, jonka mukaan valtuuston lisäksi muita toimielimiä ovat kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot ja toimikunnat. Valtuusto voi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia tarpeen mukaan, ainoastaan tarkastuslautakunta ja vaalilain edellyttämät lautakunnat ovat lakisääteisiä lautakuntia. Kuntalain 23 säädetään kunnanhallituksen asemasta, jonka mukaan se vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanoista ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus vastaa kuntalain 56 :n mukaan valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja niiden lainmukaisuuden valvonnasta. Kunnan koko valmisteleva ja täytäntöönpaneva organisaatio on kunnanhallituksen alaista. Asiaan liittyvä päätöksenteko Oikaisuvaatimuksen tarkoittamassa asiassa valtuusto on talousarviopäätöksessään hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, jossa ei ole enää määrärahaa opetuksen järjestämiseen Lavajärven ja Jumesniemen kouluilla alkaen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi Hallitus on hyväksynyt talousarvioon sisältyvän selviytymisohjelman täytäntöönpanon Koulujen lopettamista vastustavan jätetyn kuntalaisadressin käsittely raukesi kunnanhallituksen päätöksellä ja päätös saatettiin kunnanvaltuustolle tiedoksi Sivistysjohtajan päätösesitys sivistyslautakunnan kokouksessa Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

13 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 124 Hallitus tarkoitti valtuuston hyväksymän talousarvion ja kunnanhallituksen täytäntöönpanoon perustuvaa täytäntöönpanoa eli Lavajärven ja Jumesniemen koulujen lopettamista. Päätösesityksen perusteena oli valtuuston talousarviopäätös, jolla määrärahaa ei koulujen toimintaan enää varattu. Sivistyslautakunta päätti esittelystä poiketen äänestyksen jälkeen esittää Lavajärven koulun osalta muutostalousarvion tekemistä valtuustolle. Jumesniemen koulun lopettamisen lautakunta kuitenkin äänestyksen jälkeen hyväksyi. Kunnanhallitus käytti kuntalain 51 mukaista ottooikeutta ja hyväksyi sivistysjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti Lavajärven koulun lopettamisen siten kuin valtuusto oli edellyttänyt. Toimivallasta Perusopetuksen alakoulu on sivistyslautakunnan organisaatiossa palveluyksikkö. Sivistyspalveluiden johtosäännön perusteella lautakunta päättää palveluyksiköistä ja niiden johtamisesta. Säännöksellä tarkoitetaan myös palveluyksiköiden lukumäärää. Jos valtuusto poistaa tiettyjen palveluyksiköiden toiminnan vaatimat määrärahat, lautakunnan on toteutettava kyseisten palveluyksiköiden lakkauttaminen. Valtuusto ei voi tätä itse tehdä, koska se on johtosäännöllä delegoinut päätösvallan lautakunnalle. Valtuuston päätöksellä on määritelty ne kriteerit, joiden perusteella lautakunta voi oma-aloitteisesti käynnistää koulun lopettamisen vaatimat toimenpiteet. Tuolla päätöksellä valtuusto ei ole rajoittanut omaa toimivaltaansa, vaan on antanut sivistyslautakunnalle oikeuden käynnistää toimenpiteet oppilasmäärän pienenemisen vuoksi. Tätä säännöstä ei ole sovellettu sen säätämisen jälkeen, vaan kaikki koulujen lopettamista koskevat päätökset (Kostula, Lavajärvi ja Jumesniemi) ovat tehty valtuuston omaan päätökseen perustuen. Valtuuston erillispäätös 2005 on valtuustoryhmien poliittinen peruslinjaus koulujen lopettamiseksi oppilasmäärän laskiessa määritellyn rajan alle. Juridisesti tarkasteltuna päätös on nulliteetti, eli mitätön, koska valtuuston päätösvaltaa ei voi siirtää yksittäisellä päätöksellä, vaan ainoastaan johtosäännöllä. Sivistyspalveluiden johtosäännön ja valtuuston erillispäätöksen keskinäisen suhteen (normikollision) pohtiminen on siten tarpeetonta. Koulujen lopettamispäätökset Jumesniemi (sivistyslautakunta ) ja Lavajärvi (kunnanhallitus ) perustuvat siten val- Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

14 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 125 Hallitus tuuston lainvoimaiseen talousarvioon, kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeistukseen. Päätökset eivät ylitä ko. toimielinten toimivaltaa eivätkä ole virheellisessä järjestyksessä syntyneitä eivätkä myöskään muutoin lainvastaisia. Epätarkoituksenmukaisuus Kuntalain 56 :n perusteella kunnanhallitus suorittaa valtuuston päätösten laillisuuden valvontaa. Se kohdistuu menettelyvirheisiin, toimivallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Kunnanhallitus ei voi kieltäytyä täytäntöön panemasta valtuuston päätöstä sillä perusteella, että se olisi epätarkoituksenmukainen. Valtuuston käsittelyn jälkeen kunnan toimielinten tehtävänä ei ole arvioida valtuuston päätösten tarkoituksenmukaisuutta. Esitys: Päätös: HALLITUS hylkää Oiva Mäenpään allekirjoittaman oikaisuvaatimuksen. HALLITUS hyväksyi esityksen äänestyksen jälkeen Keskustelun kuluessa Rauno Mäki esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Maarit Lepistö kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu, esittelijän esityksestä poikkeava esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestyksen suorittamista kädennostoäänestyksenä. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esityksen puolesta annettiin 7 ääntä (VP, EJ, MH-S, PH, PL, HN, JO) ja Mäen esityksen puolesta 2 ääntä (RM, ML). Ote:. Oiva Mäenpää. sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

15 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 126 Hallitus H 42 LOMARAHAN MAKSAMISAJANKOHTA 2014 Hallitus , 42 Henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka, puh : Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä, ellei paikallisesti toisin sovita. Kunnan pääluottamusmiehet ovat esittäneet päivätyllä kirjeellä, että vuonna 2014 lomaraha maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Esitys: Päätös: HALLITUS päättää, että vuoden 2014 lomaraha maksetaan vakinaiselle henkilökunnalle heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti Hallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo Ote:. henkilöstöpäällikkö Jortikka (toimeenpanovastuu) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

16 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 127 Hallitus H 43 MAA-AINESTEN OTTAMISTA KOSKEVA LUPAHAKEMUS, POTILANTIILI TMI VEIKKO ISOVIITA Hallitus , 43 Maankäyttöinsinööri Pasi Kamppari: Potilantiili Tmi Veikko Isoviita on saapuneella hakemuksella anonut maa-aineslain 4 mukaisesti maa-ainesten ottolupaa Savenottoalue-nimiselle tilalle (kiinteistötunnus ) Hämeenkyrön kunnassa. Kiinteistö on Veikko Isoviidan omistuksessa. Hakija Potilantiili Tmi Veikko Isoviita, Y-tunnus , Turkimustie 16, KYRÖSKOSKI Hakemusalueen sijainti Hakemusalue sijaitsee n. 600 metriä tiilitehtaasta lounaaseen osoitteessa Nikkari-Tuomisentie Hakemusalueen likimääräiset KKJ2 koordinaatit ovat x: ja y: sekä ETRS-GK23 koordinaatit ovat x: ja y: Toiminta Hakijan tarkoituksena on ottaa alueelta savea seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 8000 m 3. Ottaminen on tarkoitus toteuttaa kahdesta erillisestä kohdasta tehdyn savenottosuunnitelman mukaisesti. Ottamisalueiden pinta-ala on yhteensä n m 2. Savea käytetään tiilitehtaan tarpeisiin ja sitä otetaan n. 1-3 metrin syvyydeltä nykyisestä maanpinnasta. Käyttökelpoisen saven kerrosvahvuus vaihtelee ja ottamissyvyyttä säädellään aineksen laadun mukaan. Kyseisellä ottoalueella on viimeisimpänä kunnanhallituksen , 155 myöntämä 10 vuoden ottolupa. Luvan kokonaisottomäärä oli m 3 ja lupa päättyi Edellisen luvan mukaisia jälkihoitotoimenpiteitä ei ole tehty. Ottoalue on metsän keskellä eikä näy teille. Maanpinnan korkeus on alueella metrin välillä. Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta Maa-ainesten (Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan) ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan lupa lukuun ottamatta tavanomaista kotitarvekäyttöä (MAL 4 ). Luvan maa-ainesten ottoon myöntää kunnan määräämä viranomainen (MAL 7 ). Hämeenkyrön alueella maa-ainesluvat myöntää Hämeenkyrön kunnanhallitus. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

17 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 128 Hallitus Maksut Luvan käsittelystä peritään maksu. Maksuperusteena kunnanhallituksen päätös , 137 (Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut). Hakija on maksanut luvan käsittelymaksun Ottamistoiminnan vuotuinen valvontamaksu peritään vuosittain. Hakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla välisen ajan. Rajanaapureille on ilmoitettu hakemuksen vireilläolosta lähetetyillä kirjeillä ja heille on varattu tilaisuus tulla kuulluksi. Määräaikaan mennessä hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Naapurien kuuluminen Seuraavilla naapuritilojen omistajilla, joille hanke on annettu kirjallisesti tiedoksi, ei ole ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta: Viranomaislausunnot Ahro Marko ja Hanna Juuse Kyröspohjantie 266 as 1, Hämeenkyrö Potila Matti Savenottoalue Nikkari-Tuomisentie 75, Hämeenkyrö Hakala Kalle Kuokkamaa Pakkulantie 20, Hämeenkyrö Raipala-Cormier Virpi-Marjaana Haimala Kyröspohjantie 319, Hämeenkyrö Laaksonen, Arttur Johannes oikeudenomistajat Kenttäniitty Virpi Uusinukari Nukarintie 176, Kaipio Sulonen Aki Ihantola Nikkari-Tuomisentie as. 1, Hämeenkyrö Potila Ari ja Marjo Kipari Potilantie 31 as 2, Hämeenkyrö Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

18 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 129 Hallitus Viranomaislausuntoja ei katsottu tarpeelliseksi, koska haettu otto on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan niin vähäinen sekä kohdistuu alueelle, jossa on ollut saven ottamistoimintaa lähes kolmekymmentä vuotta. Kaavoitus Pirkanmaan I maakuntakaavassa (vahvistettu ) alueelle on merkitty seuraavat merkinnät MAv: Arvokas maisema-alue Suunnittelusuositus: Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja maisemanähtävyyksiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa on pyydettävä lausunto museoviranomaisilta ja alueelliselta ympäristökeskukselta. Ottamisalueen vanha käyttö sekä haettu ottamismäärä huomioiden hanketta ei voida pitää merkittävänä. Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa Perustelut Maa-aineslain 3 mukaan aineksia ei saa ottaa siten, että siitä aiheutuu: 1. Kauniin maisemakuvan turmeltumista Ottoalue on metsän keskellä eikä näy teille. 2. Luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisen luonnonesiintymän tuhoutumista Ottoalue on ollut vähäisen savenoton piirissä lähes kolmekymmentä vuotta eikä ole tiedossa, että alueeseen kohdistuisi sellaisia arvoja, jotka estäisivät toiminnan jatkumisen. 3. Huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa 4. Tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Ottamisalueen itäpuolella on talousvesikaivo, jota käyttävät tiiliteh- Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

19 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 130 Hallitus Lupa voidaan myöntää seuraavilla ehdoilla: das ja tila Ihantola ( ). Savea on aikaisemmin otettu lähempää kaivoa, kuin mihin nyt haettu otto kohdistuu. Vuonna 2003 otettujen näytteiden perusteella vesi ei täytä kaikilta osin hyvän talousveden laatuvaatimuksia. Kaivon vedenlaatua on tarkkailtava lupaehtojen mukaisesti. 1. Lupa myönnetään 10 vuodeksi. Lupa on voimassa luvan lainvoimaiseksi tulon jälkeen (MAL 10 ). 2. Kokonaisottomäärä on enintään m³. Vuotuinen ottomäärä on noin 800 m Savenoton alimmaksi kaivutasoksi hyväksytään enintään kolme 3 metriä luonnollisen maanpinnan alapuolelle. 4. Hakijan on annettava kunnalle euron suuruinen kunnan hyväksymä pankin antama omavelkainen pankkitakaus tai muu hyväksyttävä vakuus lupamääräysten ja maisemointivelvoitteiden noudattamiseksi, sekä valvonta-, tarkastus-, ja yms. maksujen suorittamiseksi. Vakuuden tulee kattaa myös nyt auki olevien kuoppien maisemointi ja ajotien varressa olevien alueiden viimeistelytyöt. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään yhden vuoden pidempään kuin luvan voimassaoloaika. Vakuus voidaan palauttaa aiemminkin luvan mukaisten jälkitöiden tultua tehdyksi ja hyväksytyksi lopputarkastuksessa. Vakuus on toimitettava ympäristölautakunnalle ennen luvanmukaisten kaivutöiden jatkamista ja viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun luvan myöntämistä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Vanha vakuus palautetaan hakijalle, kun uusi vakuus on toimitettu. Lupaviranomainen voi myös määrätä lisävakuuden asettamisesta, mikäli vakuuden ei voida katsoa olevan riittävä jälkihoitotoimenpiteiden suorittamiseksi (MaL 12 ). 5. Luvan saajan on hyväksytettävä ympäristölautakunnalla työmaalle vastaava yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on valvoa, että lupa-, maisemointi-, työturvallisuus- ja muita määräyksiä alueella noudatetaan. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

20 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 131 Hallitus Alueella on pidettävä aloituskatselmus, jossa on oltava läsnä luvansaajan edustaja, vastaava yhteyshenkilö ja valvontaviranomaisen (Hämeenkyrön ympäristölautakunta) edustaja. Aloituskatselmuksessa todetaan, että lupaehtojen ja määräysten mukaiset toimet ovat asianmukaisesti järjestetty ja ottamistoimintaa voidaan jatkaa. Luvansaajan on pyydettävä aloituskatselmus pidettäväksi ennen kuin ottotoimintaa jatketaan. 7. Maa-ainesten ottamisen tulee tapahtua niin, että noudatetaan ottamissuunnitelmaa sekä tämän lupapäätöksen mukaisia ehtoja. Mikäli ottamissuunnitelman ja tämän lupapäätöksen ehdot ovat ristiriidassa keskenään, tulee noudattaa tämän lupapäätöksen mukaisia ehtoja. (MAL 11 ). 8. Savenottoalueelta on poistettava pintamaa (oksat, kannot) ja varastoitava alueen reunoille, tai sen välittömään läheisyyteen. Pintamaakerros on levitettävä alueelle ottamisen jälkeisen uuden, biologisesti aktiivisen ja pohjavettä suojaavan aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustan luomiseen. Maisemointi on tehtävä siten, että pintaan muodostuu metsänkasvulle sovelias humuspitoinen maa-aines. Kaikki alueelta tuleva humuspitoinen maa-aines tulee käyttää alueen maisemointiin. Jos pintaverhoilun tekemiseen tarvitaan ottoalueen ulkopuolisia massoja, tulee siitä sopia ennakkoon ympäristöviranomaisten kanssa 9. Kulku savenottoalueelta tiilitehtaalle tapahtuu tilan Ihantola ( ) kautta. Saven ajosta on hyvissä ajoin ennakkoon ilmoitettava tilan omistajalle. Ajot on pyrittävä järjestämään sellaiseen aikaan, jolloin pöly- ja muut haitat ovat mahdollisimman vähäiset. 10. Aloituskatselmukseen mennessä luvan saajan on teetettävä tilalla olevasta kaivosta talousveden käyttökelpoisuustutkimus. Oton edistyessä veden laatua on tarkkailtava vuosittain. Tutkimustulokset on toimitettava ympäristölautakunnalle. 11. Kaivualueella ei saa tankata, huoltaa tai säilyttää kuormauskalustoa ja kuljetusajoneuvoja. Eikä myöskään varastoida polttoaineita, öljyjä tai muita pohjavesien ja muun ympäristön kannalta haitallisia aineita. Työkoneiden tulee olla hyväkuntoisia ja hydrauliikkaöljyinä tulisi ensisijaisesti käyttää kasviöljypohjaista öljyä. Alueella pitää olla vähin- Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

21 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 132 Hallitus tään 200 litran suuruinen öljyntorjunta turvepakkaus jokaista työkonetta kohden. Pakkaus tulee säilyttää sateella suojatussa tilassa, jotta turvetta voidaan käyttää mahdollisen öljyvahingon sattuessa. Mikäli öljyä pääsee maahan, on öljyinen maa poistettava välittömästi ja sen kanssa meneteltävä pelastusviranomaisen lähemmin määräämällä tavalla. Vahingon aiheuttaja on vastuussa mahdollisista vesiin kohdistuvista haitoista ja on velvollinen tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin (Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta ). 12. Alueen aitaamiseen, luiskien kaltevuuteen ja töiden muuhun turvallisuuteen nähden noudatetaan kulloinkin voimassa olevia työsuojelumääräyksiä.. Maastossa liikkujien turvallisuudeksi savikuoppien reunamat on loivennettava ja kuopat on aidattava. 13. Luvan mukainen ottamisalue on merkittävä selkeästi näkyviin maastoon. 14. Hakijan tulee ilmoittaa vuosittain otettujen ainesten määrä ja laatu valvovalle viranomaiselle Hämeenkyrön ympäristölautakunnalle ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöhallinnon tietohallintopalveluyksikköön viimeistään tammikuun 31. päivään mennessä (MAL 23b, MAA 9 ). Ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti ympäristöhallinnon tietojärjestelmään ilmoituslomakkeella (YM012), joka on löydettävissä internetosoitteesta ja kirjaamalla hakukenttään YM Koko savenottoalue on maisemoitava luvan voimassaoloaikana. Kaivualueen muotoilua ja maisemointia tulee toteuttaa kaivun edistymisen mukaan. Ottamistoiminnan päätyttyä alue tulee välittömästi tasata kohdan 8. mukaisilla pintamailla metsän kasvulle sopivaksi. Luiskat on loivennettava kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi sillä tavalla ja sellaisia maalajeja käyttäen, että se on metsän kasvulle sovelias. Mikäli alueelle ei muodostu puustoa luontaisesti on alue istutettava. Taimitiheys tulee olla n kpl/ha. Istutusten mahdollinen paikkaus on tehtävä kahden vuoden kuluessa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

22 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 133 Hallitus Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätettä. Romutavara ja jätteet tulee kuljettaa jätelain mukaisesti käsiteltäviksi. 16. Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen, on luvan haltijan viipymättä pyydettävä valvontaviranomaisen (Hämeenkyrön ympäristölautakunta) edustajaa pitämään alueella loppukatselmus. Esitys: HALLITUS myöntää luvan maankäyttöinsinöörin lausunnon, ottosuunnitelman ja edellä olevien lupamääräysten mukaisesti. HALLITUS antaa päätöksensä julkipanon jälkeen Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote + asiakirjat:. hakija. ympäristölautakunta (valvonta). ELY-Pirkanmaa, ympäristö ja luonnonvarat. hallitus, arkisto Ote:. pyytäneet. arkistosihteeri (lainvoimaisuustodistus ja siitä tiedottaminen) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

23 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 134 Hallitus H 44 TÄYTTÖLUPA LUOKANOPETTAJAN VIRKAAN Hallitus , 44 Henkilöstöpäällikkö Erkki Jortikka, puh : Hallitus hyväksyi periaatteet henkilökunnan määrän ohjaukselle. Päätöksen mukaisesti hallitus antaa täyttöluvan vakinaisen henkilökunnan palvelussuhteisiin. Täyttölupaesitys koskee Mahnalan Ympäristökoululle sijoitettua luokanopettajan virkaa nro Annukka Alppi on hoitanut virkaa vakinaisesti saakka, jonka jälkeen hänet siirrettiin toiseen virkaan. Johanna Wallenius on määrätty määräaikaisesti virkaan ajalle Peruste määräaikaiselle palvelussuhteelle päättyy. Perusopetusryhmien määrä Mahnalan koulussa pysyy ennallaan. Perustetta viran määräaikaiselle täyttämiselle lukien ei ole. Henkilöstömitoitus ei ole muuttunut, joten peruste viran vakinaiselle täyttämiselle on olemassa. Mikäli virkaa ei täytetä, koulussa ei voida antaa opetusta perusopetuslain mukaisesti. Esitys: HALLITUS myöntää täyttöluvan luokanopettajan viran ( nro 0037) vakinaiselle täyttämiselle lukien. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti. Ote:. henkilöstöpäällikkö. sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

24 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä 135 Hallitus ILMOITUKSET 1. Talousarvion toteutuma tammikuu ja henkilöstöraportti helmikuu Valmistelussa olevia asioita; lausunto valtionosuusuudistuksesta ja maakuntastrategiasta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistan. Hämeenkyrössä / 20 Pöytäkirjanvarmentaja Arkistosihteeri Hallintopalvelusihteeri

25 Hämeenkyrön kunta Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELTO Kokouspäivä Pykälät 39 ja 40 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu-vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 39 ja 40 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Valituskieltojen perusteet Muu peruste, mikä

26 Hämeenkyrön kunta Hallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kunnallisasiat Kokouspäivämäärä Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävillä Pykälät 42 ja 44 Oikaisuvaatimus. oikeus. viranomainen. aika Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hämeenkyrön kunnanhallitus Härkikuja HÄMEENKYRÖ puh. (03) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen tiedoksianto Päätös luovutettu asianosaiselle / 20 asianosaisen/vastaanottajan allekirjoitus Päätös on lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ). Annettu postin kuljetettavaksi / 20 tiedoksiantaja Päätös toimitettu muulla tavoin miten: Oikaisuvaatimuksen. sisältö. liitteet Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi. päätös, johon haetaan muutosta. vaatimus perusteineen. oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimusasiakirja on hakijan tai muun laatijan allekirjoitettava. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan sekä ne asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 :n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

27 Hämeenkyrön kunta Hallitus VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Kokouspäivä Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävillä Pykälät 43 Valitusoikeusviranomainen sekä valitusajan laskeminen Näihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Telekopio: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen antopäivästä. Antopäivä on Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valituskirja ja sen liitteet Valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen, sekä - valittajan nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 :n mukaisesti. Valituskirjan toimittaminen Päätöksen tiedoksianto Lähetetty postitse Luovutettu asianosaiselle; (nimi) Muulla tavalla; Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

28 Hämeenkyrön kunta Hallitus VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Kokouspäivä Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävillä Pykälät 41 Valitusoikeus ja - viranomainen sekä valitusajan laskeminen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Telekopio: Muu valitusviranomainen; Valitusaika on 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Määräaika (30 pv) lasketaan siten, ettei siihen lueta nähtäväksiasettamispäivää. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätöksestä valitetaan ja muutosvaatimus perusteineen sekä - valittajan nimi ja kotikunta, sekä osoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valituskirjan laatijana on joku muu henkilö, on valituskirjassa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitusasiakirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on esitettävä valtakirjansa tai osoitettava oikeutensa edustukseen hallintolain 12 :n mukaisesti. Valitusasiakirjojen toimittaminen Päätöksen tiedoksianto Lähetetty postitse (pvm/lähettäjä) Luovutettu asianosaiselle; (nimi) pvm Allekirjoitus Muulla tavalla; Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä.

Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja Kati Halonen ja tekninen johtaja Satu Hyötylä. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 13/2014 Kokousaika 8.9.2014, klo 17.25 19.37 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 96-99 Ennen kokousta juhlistamme Monitoimikeskuksen hankkeen alkamista. Paikalla ovat sivistysjohtaja

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014. Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 123-125. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 17/2014 Kokousaika 10.11.2014, klo 16.30 18.00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 123-125 Asialista H 123 Kunnan pankkitilien käyttöoikeus...335 H 124 Hyvinvointikertomus;

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015. Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 11-19. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Kokousaika 26.1.2015, klo 16.30 18.30 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 11-19 Asialista H 11 Maanhankinta; Perämoisio-niminen tila Hämeenkyrön

Lisätiedot

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa.

VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 1/2014 Kokousaika 17.2.2014, klo 18.00 - Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 1-5 VALTUUSTON KYSELYTUNTI klo 17.30 valtuustosalissa. Kyselytunnilla jatketaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015. Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 20-22. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015. Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 20-22. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2015 Kokousaika 9.2.2015, klo 16.30 17.40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 20-22 Asialista H 20 Hämeenkyrön liittyminen kehyskuntien tietotekniikan kehittämisen yhteistyösopimukseen...

Lisätiedot

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola.

Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Kantonen ja palvelupäällikkö Mari Kola. ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 8/2013 Kokousaika 17.10.2013, klo 17.00 (kahvit klo 16.30) Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 75-79 Asiantuntijoiksi ennen kokousta on kutsuttu varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta.

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014 Kokousaika 20.10.2014, klo 17.00 18.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 110-122 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat

Lisätiedot

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua.

Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Kokousaika 25.5.2015, klo 18.15 21.56 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 54-62 Pekka Ruuska ja Osmo Rauhala ovat hallituksen vieraina ennen kokouksen alkua. Sosiaalijohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta)

Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta) ASIALISTA Sivistyslautakunnan kokous 5/2014 Kokousaika 17.6.2014, klo 18.00-21.12 Paikka Koskilinnan nuorisotilat (Käynti Korkomäentien kautta) Asiat 57-65 Liikunta- ja nuorisopalveluiden uudet työntekijät

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015 Asialista 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 98. Talouden väliraportti...163 99. Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa...164

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4

ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3. 3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Rakennuslautakunta 20.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 15.00 15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot