Pöytäkirja Johtokunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Johtokunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 2 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika klo ( 14.25) Saapuvilla olleet et Lasse Hautala Esko Lehtimäki Antti Seppälä Antti Ala-Kokko Tiina Hakala Kaija Hapuanoja Pirjo-Liisa Ketola Timo Koivula Viljo Kurvinen Lauha Lylyoja Veli Nummela Marketta Nummijärvi Teijo Toivonen Matti Mäntysaari Markku Vanhanen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja vara (T. Hakala) vara (K. Kuja-Lipasti) Poissaolleet Tiina Hakala Keijo Kuja-Lipasti Muut saapuvilla olleet Kari Nuuttila esittelijä, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Anne Alavillamo pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Asiat :t 13-20, sivut Pöytäkirjan tarkastajat Timo Koivula ja Viljo Kurvinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Lasse Hautala Anne Alavillamo Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Timo Koivula Viljo Kurvinen Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Anne Alavillamo

2 33 13 Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan ilmoitus / Luotsimaja Oy Valmistelija/lisätiedot: johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh , Johtokunta alkaen tuli voimaan laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Sellaisen yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista ja lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan on puolestaan ilmoitettava tätä toimintaa koskevat tiedot aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten. Luotsimaja Oy:ltä on saapunut yksityisen sosiaalipalvelutuottajan ilmoitus koskien uuden palvelumuodon, perhetukipalvelu Kompassin, aloittamisesta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella. Luotsimaja Oy:n perhetukipalvelu Kompassi tarjoaa kunnille perhekuntoutuspalvelua, ammatillisia tukihenkilöitä, huolto- ja/tai tapaamisasioiden selvittelyä ja koulutus- ja konsultointipalveluja. Luotsimaja Oy:n tarjoama perhetukipalvelu käsittää perhetuki- ja jälkihuoltopalvelut. Palvelut ovat asiakkaan kotiin annettavaa tukea, jonka sisältö rakentuu aina yksilökohtaisten tarpeiden mukaan. Palveluiden piirissä ovat myös yksityiset perheet, jotka voivat ostaa perhetukipalvelua itse. Luotsimaja Oy:n toimipaikka on Porissa ja liiketoiminnasta vastaavana henkilönä toimii Kalle Riitahaara ja palvelujen vastuuhenkilönä Heli Rautava. Perhetukipalvelu Kompassin toiminta on ollut tarkoitus aloittaa Luotsimaja Oy:n ilmoitus on nähtävillä kokouksessa. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee Luotsimaja Oy:n perhetukipalvelu Kompassin ilmoituksen tiedoksi. Toimintaa koskevat tiedot ilmoitetaan aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten. Lausuntonaan aluehallintovirastolle johtokunta toteaa, että ilmoituksen perusteella Luotsimaja Oy:n perhetukipalvelu Kompassin palvelutoiminta täyttää yksityisen sosiaalipalvelun valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

3 34 14 Kuntoutuksen asiakastyöryhmä / en nimeäminen Kuntoutuksen asiakastyöryhmä Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta / 172 Johtokunta / 158 Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh Johtokunta 172 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain ( /497) tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut ja tässä tarkoituksessa edistää viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä tilanteessa, joka edellyttää usean kuntoutusta järjestävän yhteisön toimenpiteitä. Lain tarkoituksena on myös edistää kuntoutujan asemaa ja osallistumista hänen kuntoutustaan koskevan asian käsittelyssä. Asiakasyhteistyö toteutetaan ensisijaisesti osana asianomaisen viranomaisen tavanomaista toimintaa. Lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunta asettaa yhteistyöryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan ja tiedottaa kunnan asukkaille ja muille viranomaisille sekä kuntoutusta järjestäville yhteisöille ryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta. Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä. Kuntoutuksen yhteistyöryhmässä on oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus- ja työvoimaviranomainen, Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen nimeämä edustaja. Asioiden käsittelyä varten yhteistoimintaryhmä voi jakaantua jaostoihin. Yhteistyöryhmän on tarvittaessa kutsuttava kokouksiinsa myös muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien-, työnantajien ja työntekijöiden sekä muiden yhteisöjen ja laitosten edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla myös muita asiantuntijoita. Yhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää ko. laissa tarkoitettujen viranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyömuotoja, sopia viranomaisten ja palvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista, huolehtia yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisesta tietojen vaihtamisesta sekä käsitellä muita kuntoutuksen järjestämistä koskevia yhteisiä asioita. Yhteistyöryhmä suunnittelee, edistää ja seuraa asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista.

4 35 Johtokunta 172 (jatkoa 2) Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä käsittelee myös yksittäisen kuntoutujan asiakasyhteistyötä koskevia asioita. Ryhmän tehtävänä on kuntoutustarpeita vastaavien ratkaisujen etsimiseksi kuntoutujan palveluvaihtoehtojen arviointi, palvelujen suunnittelu sekä tähän liittyvien tietojen vaihtaminen. Asiakas antaa kirjallisen suostumuksen asiansa käsittelemiseksi ja on tarvittaessa läsnä oman asiansa käsittelyn ajan. 5 :n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunnat voivat myös sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä. Tällä hetkellä Kauhajoella ja Isojoella toimii yhteinen ryhmä, Teuvalla oma ja Karijoella on yhteinen ryhmä Kristiinankaupungin kanssa. Asiakkaan näkökulmasta toimivin ratkaisu on perustaa liikelaitoskuntayhtymään kaksi asiakasyhteistyöryhmää. Siten, että Kauhajoen ja Isojoen edustajat muodostavat yhteisen jaoston ja Teuva ja Karijoki puolestaan yhteisen jaoston. Yhteistyötahot ovat tehneet ehdotuksensa kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään nimettävistä henkilöistä. Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät vuosille seuraavasti: Kauhajoen ja Isojoen jaosto varsinainen henkilökohtainen vara terveydenhuolto apulaisylilääkäri Juha Leppälä terveyskeskuspsykologi Marita Mäki-Rahkola sosiaalihuolto johtava sosiaalityöntekijä sosiaalityöntekijä Leena Huhta- Seija Pietari mäki sosiaalityöntekijä Raija Halonen sosiaalityöntekijä Maija Hauta- Heikkilä opetustoimi opinto-ohjaaja Arto Ainikkamäki ei varatä mielenterveyshuolto osastonhoitaja Marita Lindström ei varatä työvoimahallinto työvoimaohjaaja Pirjo Moisio ei varatä Kansaneläkelaitos vakuutussihteeri Katja Kantojärvi asiakassihteeri Riitta-Liisa Suikki

5 36 Johtokunta 172 (jatkoa 3) Teuvan ja Karijoen jaosto terveydenhuolto terveyskeskuslääkäri Heikki Korpi työterveyshoitaja Sari Antinluoma-Rintakomsi sosiaalihuolto sosiaalityöntekijä Katariina Haaran- etuuskäsittelijä Arja Lauske oja sosiaalihuolto sosiaalityöntekijä Merja Mäki- ei varatä Marttunen opetustoimi lehtori, työsuojeluvaltuutettu ei varatä Maija-Liisa Saksa mielenterveyshuolto sosiaalityöntekijä Liisa Kuuttinen ei varatä työvoimahallinto työvoimaohjaaja Raija Wideroos ei varatä Kansaneläkelaitos toimistonjohtaja Hilkka Harjula asiakassihteeri Kirsi Lehto Tarvittaessa työvoimahallinnosta ammatinvalintapsykologi Jaana Mäkiranta kutsuttavissa molempien jaostojen kokouksiin asiantuntijaksi silloin, kun yksittäiset asiatapaukset sitä vaativat. Käsittely: Raija Wideroos poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh Johtokunta 158 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä tapahtuneiden ja lähitulevaisuudessa tapahtuvien henkilömuutosten vuoksi Kuntoutuksen asiakastyöryhmän liikelaitoskuntayhtymän edustajia tulee tarkistaa seuraavasti: Kauhajoen ja Isojoen jaosto terveydenhuolto/henkilökohtainen vara terveyskeskuspsykologi Marita Mäki-Rahkolan tilalle käytäntö, että varaen nimeää terveyspalvelujohtaja tarvittaessa

6 37 Johtokunta 158 (jatkoa 4) Sosiaalihuolto/varsinainen : johtava sosiaalityöntekijä Seija Pietarin tilalle sosiaalityöntekijä Esko Kiviniitty Sosiaalihuolto/henkilökohtainen vara: sosiaalityöntekijä Leena Huhtamäen tilalle sosiaaliohjaaja Terhi Karikoski Teuvan ja Karijoen jaosto sosiaalihuolto/varsinainen : sosiaalityöntekijä Katariina Haaranojan tilalle sosiaalityöntekijä Mirjami Ketola Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää Kuntoutuksen asiakastyöryhmän uudet edustajat esittelyn mukaisesti alkaen. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh Johtokunta 14 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä ja yhteistyötahoissa tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi kuntoutuksen asiakastyöryhmän edustajia tulee tarkistaa seuraavasti: Kauhajoen ja Isojoen jaosto Terveydenhuolto/varsinainen : apulaisylilääkäri Juha Leppälän tilalle terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä tai hänen nimeämä edustaja Sosiaalihuolto/varsinainen : sosiaalityöntekijä Raija Halosen tilalle sosiaalityöntekijä Pirjo Sartola Teuvan ja Karijoen jaosto Sosiaalihuolto/henkilökohtainen vara: etuuskäsittelijä Arja Lauskeen tilalle ei varatä Kansaneläkelaitos/varsinainen : toimistonjohtaja Hilkka Harjulan tilalle vakuutussihteeri Katja Kantojärvi Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää kuntoutuksen asiakastyöryhmän uudet edustajat esittelyn mukaisesti alkaen. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

7 38 15 Liikelaitoskuntayhtymän laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta / 34 Johtokunta / 74 Johtokunta / 104 Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh Johtokunta 34 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa on maininta (11 ), että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päättää nimenkirjoitusoikeuksista. Laskujen hyväksynnässä käytetään liikelaitoskuntayhtymän nimenkirjoitusoikeutta, jolloin johtokunnan tulee valita laskujen sisältämien suoritusten hyväksyjät. Laskujen hyväksyjät voidaan valita joko johtokunnan toimikaudeksi tai vuosittain. Johtokunta on kokouksessaan , liite 4 hyväksynyt laskujen hyväksyjät johtokunnan toimikaudeksi Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstössä ja toimintaprosesseissa on tapahtunut vuoden 2009 aikana muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia myös laskujen hyväksyjäluetteloon. Laskun vastaanottajana ja asiatarkastajana voi olla liikelaitoskuntayhtymän vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö ja joissakin tapauksissa myös luottamushenkilö. Käytännössä laskujen vastaanottajina ja asiatarkastajina toimivat ao. palvelualueen toimisto- ja osastosihteerit tai ko. palvelun/hyödykkeen tilaaja, joka voi todeta, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu on vastaanotettu. Hyväksyjän tulee varmistaa asiatarkastuksen (myös tiliöinti) asianmukainen suorittaminen ennen laskun tai muun tositteen hyväksymistä. Asiatarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilöitä. Tilivelvollisina laskujen hyväksyjien on huolehdittava siitä, ettei käytettävissä olevaa vastuu-/tehtäväalueen kokonaismäärärahaa ylitetä. Tämän vuoksi hyväksyjien tulee olla selvillä käytössään olevien määrärahojen käyttötilanteesta. Mikäli osoittautuu, että määrärahat eivät riitä, tulee laskujen hyväksyjien, ydin- ja osaprosessien esimiesten riittävän hyvissä ajoin raportoida asiasta palvelualajohtajalle. Esimerkiksi määräaikaisissa kehittämishankkeissa myös työntekijät voivat olla määräaikaisia ja heidän oikeuksistaan toimia laskujen asiatarkastajina päättää palvelujohtaja. Liitteenä 1/johtokunta on laskujen hyväksyjäluettelo.

8 39 Johtokunta 34 (jatkoa 2) Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaan laskujen hyväksyjät vuodeksi 2010 sekä esittelytekstin periaatteet laskujen vastaanottajista ja asiatarkastajista. Lisäksi johtokunta päättää, että palvelujohtajat oman palvelualueensa osalta voivat toimia laskujen hyväksyjänä. Liikelaitoskuntayhtymän johtaja, sisäisen tukipalvelun johtaja ja henkilöstöpäällikkö voivat toimia tarvittaessa koko liikelaitoskuntayhtymän laskujen hyväksyjänä. Investointeja koskevat laskut hyväksyy sisäisen tukipalvelun johtaja tai liikelaitoskuntayhtymän johtaja. Tällä päätöksellä kumotaan aikaisempi päätös 16/johtokunta Käsittely: Esityslistan lähettämisen jälkeen on laskujen hyväksyjäluetteloon tullut muutos. Johtokunnalle jaettiin kokouksessa korjattu laskujen hyväksyjäluettelo, korjattu liite 1/johtokunta Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh Johtokunta 74 Lääkekeskuksen laskujen hyväksyjänä on ollut hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki, paitsi lääkkeet on hyväksynyt osastotoiminnan ylilääkäri Markku Salomäki. Lääkäritilanteesta ja osa-aikatyöstä johtuen Markku Salomäki ja Kirsti Kähärä ovat esittäneet, että laskut hyväksyy myös lääkkeiden osalta Mervi Latomäki. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että lääkekeskuksen laskut myös lääkkeiden osalta hyväksyy Mervi Latomäki, sijaisena Eila Runsala tai Tarja Toivonen. Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti asian ottaminen käsittelyyn lisäesityslistalta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh Johtokunta 104 Lisätietona johtokunnan hyväksymä laskujen hyväksyjäluettelo.

9 40 Johtokunta 104 (jatkoa 3) Kauhajoen Panu-tuotannon laskujen hyväksyjänä on ollut Raija Kerman. Palvelukeskuksen johtajan virkaa hoitaa alkaen viransijaisena ja alkaen vakinaisena Pirkko-Liisa Utter, joka toimii jatkossa laskujen hyväksyjänä. Lapsiperheiden sosiaalityön hyväksyjänä Teuvan, Isojoen ja Karijoen osalta toimii myös Paula Uusi-Hakala. Vammaispalvelujen sosiaaliohjaajan virkaan on valittu Maria Laine, joka toimii vammaispalveluissa Kauhajoella Erja Kippolan varahyväksyjänä. Karijoen kotihoidon laskujen hyväksyjänä on ollut Merja Mäki- Marttunen. Palveluohjaaja-sairaanhoitajan virkaan on valittu Maarit Tammisto, joka toimii jatkossa laskujen hyväksyjänä. Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kotihoidon osalta hyväksyjäoikeus sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja tukipalvelujen lisäksi omaishoidon tuen ja päivätoiminnan. Hyväksyjäluetteloon tulee lisätä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja ostot muilta hoitolaitoksilta, jonka osalta laskut hyväksyy Kirsti Kähärä sijaisena ao. sijainen tai muu hoidon ja hoivan johtotiimin. Hyväksyjäluetteloon tulee lisätä Erittelemätön kansanterveystyö, jonka osalta kuljetuspalvelujen laskut hyväksyy sisäisen tukipalvelun johtaja, sijaisena Merja Kuusinen tai Soile Santala ja muiden kuin kuljetuspalvelujen (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat) laskut hyväksyy Tarja Toivonen sijaisena Mervi Latomäki tai Eila Runsala. Esityslistan liitteenä 1/johtokunta on korjattu laskujen hyväksyjäluettelo. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä muutokset laskujen hyväksyjiin liitteen 1/johtokunta mukaan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh Johtokunta 15 Lisätietona johtokunnan hyväksymä laskujen hyväksyjäluettelo.

10 41 Johtokunta 15 (jatkoa 4) Liikelaitoskuntayhtymässä tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi laskujen hyväksyjät tulee tarkistaa seuraavasti: Lapsiperheiden sosiaalityön laskujen varahyväksyjänä Kauhajoen osalta toimii sosiaalityöntekijäksi valittu Anneli Ollikainen. Lapsiperheiden sosiaalityön ja aikuissosiaalityön laskujen hyväksyjänä Isojoen osalta toimii sosiaalityöntekijäksi valittu Pirjo Sartola. Palvelukeskus Sillan laskujen varahyväksyjänä toimii myös Terhi Karikosken viransijainen Minna Perälä. Hoidon ja hoivan lähiesimiesten itseään koskevien laskujen osalta tehostetun palveluasumiseen kuuluu Kultatähkä ja hyväksyjänä toimii Mervi Latomäki, sijaisenaan Eila Runsala tai Tarja Toivonen. Kuntouttavan osastotoiminnan laskujen hyväksyjänä toimii vs. osastonhoitaja Sirkka Metsäranta. Henriikkakodin laskujen hyväksyjänä toimii vs. osastonhoitaja Irma Harjula. Erittelemätön kansanterveystyön osalta poistetaan kohta muut (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat). Hyväksyjäluetteloon tulee lisätä Eristysyksikkö, jonka osalta laskut hyväksyy Mervi Latomäki sijaisena Eila Runsala tai Tarja Toivonen. Hyväksyjäluetteloon tulee lisätä Ulkopuolinen osastotoiminta, jonka osalta laskut hyväksyy Mervi Latomäki sijaisena Eila Runsala tai Tarja Toivonen. Esityslistan liitteenä 1/johtokunta on korjattu laskujen hyväksyjäluettelo. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä muutokset laskujen hyväksyjiin liitteen 1/johtokunta mukaan. Lisäksi johtokunta päättää, että hankkeiden osalta laskut hyväksyy ko. ydin- ja osaprosessin esimies. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

11 42 16 Sosiaalipalvelujohtajan valinta Sosiaalipalvelujohtajan viran kelpoisuusehdot ja viran auki julistaminen Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta / 6 Valmistelija/lisätiedot: liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh Johtokunta 6 Sosiaalipalvelujohtajan virka tulee avoimeksi Hallintosäännön 23 mukaan johtokunta valitsee liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja palvelujohtajat. Hallintosäännön 21 mukaan viran/toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija/työntekijä avoinna olevaan virkaan/toimeen. Hallintosäännön 22 mukaan liikelaitoskuntayhtymän henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista päättää viran/toimen auki julistava viranomainen. Päätös on tehtävä ennen viran auki julistamista. Sosiaalipalvelualue tulee jatkossakin olemaan liikelaitoskuntayhtymän palvelualue ja sillä tulee olemaan palvelujohtaja. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää sosiaalipalvelujohtajan kelpoisuusehdot: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/05) 10 :n 1 mom. mukainen pätevyys. Lisäksi sosiaalipalvelujohtajalta edellytetään kokemusta muutosjohtamisesta, yhteistyökykyä ja kehittämismyönteisyyttä. Hakijalle luetaan eduksi laaja-alainen kokemus sosiaalityöstä. Edelleen johtokunta päättää, että sosiaalipalvelujohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun. Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Johtokunta päättää sosiaalipalvelujohtajan kelpoisuusehdot: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/05) 10 :n 1 mom. mukainen pätevyys. Lisäksi sosiaalipalvelujohtajalle luetaan eduksi kokemus muutosjohtamisesta, yhteistyökyky ja kehittämismyönteisyys sekä laaja kokemus sosiaalityöstä. Edelleen johtokunta päättää, että sosiaalipalvelujohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun. Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

12 Valmistelija/lisätiedot: liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh Johtokunta 16 Sosiaalipalvelujohtajan virka on haettavana klo mennessä. Ilmoitus on julkaistu kuntien ilmoitustauluilla, Helsingin Sanomissa, Ilkassa, Pohjalaisessa, LLKY:n internetsivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston mol-sivuilla sekä sisäisesti LLKY:n henkilöstölle. Sosiaalipalvelujohtajan virkaa hakeneet on tarkoitus haastatella klo Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää haastattelijat. Virkavaali suoritetaan pidettävässä kokouksessa. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Johtokunta nimesi haastattelijoiksi 6 henkilöä: Lasse Hautala, johtokunnan puheenjohtaja Pirjo-Liisa Ketola, johtokunnan Viljo Kurvinen, johtokunnan Veli Nummela, johtokunnan Kari Nuuttila, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Pekka Rahkonen, sosiaalipalvelujohtaja

13 44 17 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Valmistelija/lisätiedot: vt. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh Johtokunta 17 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille sekä tarkentanut näitä päätöksessään Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio muodostuu yleisen hallinnon lisäksi kolmesta palvelukokonaisuudesta ja sisäisten tukipalvelujen alueesta, joiden talousarviovuoden keskeiset toiminnalliset tavoitteet on määritelty varsinaisessa vuoden 2011 talousarviossa. Toiminnalliset taloudelliset luvut sekä painopistealueet ovat todettuina palvelualueittain ja ydinprosesseittain esityslistan lisätietona olevassa käyttösuunnitelma 2011 kirjassa. Liikelaitoskuntayhtymän talousarviossa palvelualueiden toimintaa mitataan BSC-korttien välityksellä. Vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa on voimassa palvelualueiden talousarvion 2011 tuloskortit. Ainoastaan tarkentuneet ja muuttuneet tuloskortit ovat esitetty käyttösuunnitelma kirjassa. Käyttösuunnitelman tarkoitus on tarkentaa ja täydentää talousarviota. Talousarvioon nähden käyttösuunnitelmaan tuli vähän muutoksia. Ainoa määräraha siirto oli ( ) vanhusten tukipalveluiden kustannuspaikalta kotisairaanhoidon kustannuspaikalle. Määrärahasiirto tapahtuu saman palvelualueen sisällä, joten sillä ei ollut vaikutusta vuoden 2011 talousarviossa johtokunnan sitovana päättämiin lukuihin. Hallintosäännön 6 :n mukaan johtokunta hyväksyy talousarvion ja talousarvioon perustuvat ydinprosessikohtaiset käyttösuunnitelmat. Erikseen tulisi määritellä, kuka päättää ydinprosessien sisällä mahdollisesti tarvittavista ja tehtävistä määrärahasiirroista. Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2011 sekä tekee sitä vastaavat muutokset vuoden 2011 talousarvioon. Samalla johtokunta päättää, että käyttösuunnitelmaan tarvittavat muutokset ja määrärahojen siirrot palvelualueiden välillä vuoden aikana päättää liikelaitoskuntayhtymän johtaja, mikäli kysymys ei ole palvelurakenteen merkittävistä tai pitkäaikaisista muutoksista. Edelleen johtokunta päättää, että palvelualueiden sisällä ydinprosessien välillä määrärahojen siirroista päättää ao. palvelualueen johtaja.

14 45 Johtokunta 17 (jatkoa 2) Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2011 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1/johtokunta

15 46 18 Tiedotusasiat Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh , Johtokunta 18 Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa: Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös LSAVI/72/ / 2011, , Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettavan korvauksen lisäys Lounais-Suomen aluehallintoviraston sopimuskunnille vuonna Länsi- ja Sisä-Suomen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualueen päätös LSSAVI /So-11, , Valvonta-asia: Nuorille annettava hoito ja käytössä olevat rajoittamistoimenpiteet, Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy, Merikaarto. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön tarkastaminen / yksityinen lastensuojelulaitos / lupatarkastus. Palvelun tuottajana Nuorisokoti Valokki Oy, Jalasjärvi. Tarkastus on suoritettu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön tarkastaminen / yksityinen lastensuojelulaitos / muu tarkastus. Palvelun tuottajana Nuorisopsykiatrinen Asumiskoti Puro Oy, Vähäkyrö. Tarkastus on suoritettu Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2010, , Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri saattaa tiedoksi kuntayhtymän hallituksen antaman lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle koskien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän väliraporttia. Lausunto lisätietona. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaan saapuneet hankintapäätökset: - Helena Junna vhp nro 187 ja vhp nro 231: ekg-elektrodit ja tarvikkeet hankintakaudella optio 2 vuotta - Helena Junna vhp nro 225: anestesia- ja tehohoidon tarvikkeet hankintakaudella optiot 1 vuosi + 1 vuosi.

16 47 Johtokunta 18 (jatkoa 2) - Helena Junna vhp nro 229: dialyysi- ja urologiset tarvikkeet hankintakaudella optio 2 vuotta Seinäjoen kaupunki saattaa tiedoksi kirjeellä Lounais- Suomen aluehallintoviraston kirjeen koskien talous- ja velkaneuvontapalvelujen kehittämistä. Aluehallintovirasto esittää, että Seinäjoen kaupunki ottaa vastatakseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisen Etelä-Pohjanmaalla. Kirjeet lisätietona. Ote Kauhajoen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Vanhusneuvoston toimintaohjeen päivittäminen sekä vanhusneuvoston ten nimeäminen. Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja sekä seuraavat otteet 2 Edustajien nimeäminen liikelaitoskuntayhtymän palvelujen kehittämistyöryhmään 5 Palvelusopimuksen valmistelu. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

17 48 19 Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh , Johtokunta 19 Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa Pöytäkirjoja; - Johtokunnan henkilöstöjaosto Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset; 1 Terveydenhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa neuvolatoimintoihin. 2 Perhehoidon ohjaajan määräaikaisen toimen täyttölupa ikäihmisten perhehoitoon ajalle Laitoshuoltajan määräaikaisen toimen (85 % työajalla) täyttölupa Isojoen Kultatähkään ajalle Päivätoiminnan ohjaajan vakinaisen toimen täyttölupa Kauhajoen päivätoimintaan alkaen. 5 Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen Kultatähkään alkaen. 6 Ympäristöpalvelujohtajan sijaisen nimeäminen. Ympäristöpalvelujohtajan sijaiseksi nimetään alkaen ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi. 7 Täyttölupa kuntohoitajan 50 % toimen muuttamiseksi kokoaikaiseksi ja toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi alkusijoituspaikkana fysioterapianteuvan ja Karijoen toimipiste. 8 Varastonhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa alkaen keskusvarastolle. Toimi täytetään vakinaistamalla määräaikainen työntekijä. 9 Varastonhoitajan/välinehuoltajan toimen sijaisuuden täyttölupa keskusvarastolle/välinehuollolle ajalle Sosiaalityöntekijän vakinaisen viran täyttölupa lapsiperheiden sosiaalityön lastensuojeluun. 11 Hygieniahoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa ajalle Määräaikaisuuden perusteena määräaikainen tehtävä ESBL:stä johtuen. 12 Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kotihoitoon ajalle Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle Perushoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kotisairaanhoitoon ajalle Sairaanhoitajan kahden määräaikaisen toimen täyttölupa vastaanottoon/yhteispäivystykseen ajalle Määräaikaisuuden perusteena päivystävä sairaanhoitaja toiminnan kokeiluluonteisuus.

18 49 Johtokunta 19 (jatkoa 2) 16 Täyttölupa vakinaisena varahenkilönä toimivan osastosihteerin toimen vakinaistamiselle vastaanottoon/yhteispäivystykseen. 17 Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen kotihoitoon alkaen. 18 Muistihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen, Karijoen ja Teuvan kotihoitoon alkaen. 19 Sue Riston siirto hoidon ja hoivan palvelualueelta sisäisen tukipalvelun alueelle. 20 Maria Juhalan siirto hoidon ja hoivan palvelualueelta sisäisen tukipalvelun alueelle. 21 Jaana Kallioniemen siirto hoidon ja hoivan palvelualueelta sisäisen tukipalvelun alueelle. 22 Seija Kuusiston siirto hoidon ja hoivan palvelualueelta sisäisen tukipalvelun alueelle. 23 1) Sopimusten allekirjoittajat koskien oppilaitosten kanssa tehtäviä puitesopimuksia työharjoittelijoista/työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä. 2) Työharjoittelu-, työelämävalmennus- ja työkokeilusopimusten nimenkirjoitusoikeus. 3) Palkkatukihakemukset ja palkkatukitilitykset. 24 Sairaanhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Sanssin palvelukotiin alkaen. 25 Palvelukeskus Panu-Tuotannon pesula-työpajan työtoiminnan koordinaattorin vakinaisen toimen täyttölupa alkaen. Vs. henkilöstöpäällikkö Anna Eleniuksen päätökset; 1 Henkilöstöltä perittävät maksut liikelaitoskuntayhtymän osoitteesta Puistotie 32 as 7 vuokraamassa asunnossa yöpymisestä. Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset; 1 Jäsenen nimeäminen ohjausryhmään; romanilasten perusopetuksen tukeminen. Nimetään edustajaksi sosiaalityöntekijä Anneli Ollikainen. 2 Pesula-pajan kuljetusten hankintapäätös ajalle Pesulapajan pyykkien kuljetus ostetaan Erkki Koivisto Ky:ltä ajalla Lastenvalvojan tehtävien hoitaminen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) Lastenvalvojan tehtävät hoitaa alkaen Kauhajoen lastenvalvoja. Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset; 458 Määräaikainen virka tai toimi. Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan Riitta Kreko ajalle

19 50 Johtokunta 19 (jatkoa 3) 460 Määräaikainen virka tai toimi. Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan Katja Varala ajalle Gastroenterologisten palveluiden hinnan tarkistus. Hyväksytään Endomix Oy:n uudet tuotehinnat alkaen. 2 Sanssin palvelukodin kodinhoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi alkaen. Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi- Hakalan päätökset; 7 Palvelussuhteen päättyminen, sosiaalityöntekijä Pirjo Sartola. Myönnetään ero lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijän virasta, viran päättymispäivä Palvelukeskuksen johtaja Pirkko-Liisa Utterin päätökset; 12a Palvelukeskus Panu-Tuotannon työnjohtajan toimen täyttäminen (pesulatyöpaja) Työnjohtajan toimeen valitaan Päivi Korpela alkaen. Hakijoita oli 19. Hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäen päätökset; 1 Viranhoitomääräys sairaanhoitaja Tiina Talvitielle akuuttiosaston osastonhoitajan viransijaisuuteen ajalle Hoitajien vastaanottotoiminnan osastonhoitaja Tuula Keski-Pukkilan päätökset; 43 Määräaikainen virka tai toimi. Sairaanhoitajan toimeen valitaan Jaana Niemenmaa ajalle Sairaanhoitajan toimen täyttäminen. Isojoen toimipisteen vastaanoton sairaanhoitajan toimeen valitaan sairaanhoitaja Marjo Mukkala. Hakijoita oli 4. Kauhajoen akuuttiosaston vs. osastonhoitaja Tiina Talvitien päätökset; 1 Työsopimuksen purkaminen koeajalla. 10 Määräaikainen virka tai toimi. Sairaanhoitajan toimeen valitaan Satu Seppänen ajalle Kauhajoen kuntouttavan osaston vs. osastonhoitaja Sirkka Metsärannan päätökset; 49 Määräaikainen virka tai toimi. Lähihoitajan toimeen valitaan Seija Tyynelä ajalle Määräaikainen virka tai toimi. Lähihoitajan toimeen valitaan Arja Marttunen ajalle

20 51 Johtokunta 19 (jatkoa 4) Teuvan vuodeosaston 1 osastonhoitaja Anne Lehtisen päätökset; 1 Vaalin vahvistaminen, sairaanhoitajan toimi, Teuvan osasto Määräaikainen virka tai toimi. Sairaanhoitajan toimeen valitaan Marja-Leena Mäki-Kanto ajalle Määräaikainen virka tai toimi. Sairaanhoitajan toimeen valitaan Sarianne Taipalus ajalle Sanssin palvelukodin palveluvastaava Susanna Teerimäen päätökset; 67 Määräaikainen virka tai toimi. Hoitoapulaisen toimeen valitaan Le Thi Cham ajalle Materiaalitoimenhoitaja Merja Kuusisen päätökset; 4 Määräaikainen virka tai toimi. Varastonhoitajan-välinehuoltajan toimeen valitaan Tanja Kaurila ajalle Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi. Varastonhoitajan toimeen valitaan Hannele Levä alkaen. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

21 52 20 Muut asiat Johtokunta 20 Kuntaliiton järjestämä yhteistoiminta-alueverkoston XIV tapaaminen on Kuntatalolla. Johtokunnan päätös: Merkittiin tiedoksi. Hyväksyttiin liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan osallistuminen.

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 3 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.2.2010 klo 14.00 14.25 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 27.8.2008 klo 9.00 11.45 ja 12.30 14.15 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.2.2011 klo 20.00 20.45 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 6 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 28.8.2008 klo 10.00 10.47 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.9.2008 klo 15.00 15.23 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 11 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.11.2008 klo 15.00 15.42 (- 16.34) Saapuvilla olleet et

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 2 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 1.7.2008 klo 8.30 14.46 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 11.4.2011 klo 14.00 15.00 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 7 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 11.4.2011 klo 14.00 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala Esko

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 15.3.2010 klo 14.00 15.10 (15.55) Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 11.10.2010 klo 14.00 15.05 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

A. VAKINAISET TOIMET:

A. VAKINAISET TOIMET: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 18.3.2013 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset ja määräaikaiset toimet:

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 6 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 30.3.2011 klo 13.30 14.00 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 29.2.2012 klo 15.00 mennessä seuraavat toimet: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidon ja hoivan palvelualue tuottaa, kehittää ja turvaa oikea aikaiset ja vaikuttavat terveys ja avopalvelut yhteistoiminta alueensa eli Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 10.5.2010 klo 14.00 15.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 12.8.2008 klo 15.00 15.27 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 11 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 23.8.2011 klo 12.00 13.05 (14.40) Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.3.2011 klo 13.30 14.10 Saapuvilla olleet jäsenet Esko

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 11 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 28.9.2009 klo 13.00 15.15 (- 15.33) Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/2015 49 Kokousaika 7.10.2015 kello 18.00-19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 3 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 11.3.2009 klo 15.00 16.20 (17.00) Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 1 / 2011 Paikka Kauhajoen Panu-Tuotannon kokoustila, Mikontie 9 Aika 17.1.2011 klo 14.00-14.54 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 9 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.10.2008 klo 15.00 15.46 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan tehtävät. Marjatta Kihniä Aluehallintoylilääkäri

Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan tehtävät. Marjatta Kihniä Aluehallintoylilääkäri Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnan tehtävät Marjatta Kihniä Aluehallintoylilääkäri 1.10.2012 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497/2003) 1. Kuntien kuntoutuksen t k asiakasyhteistyöryhmät ik

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 2 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 26.04.2009 klo 12.30 13.25 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 9 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 21.6.2010 klo 14.00 14.25 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 12 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 20.9.2010 klo 15.00 16.15 (- 16.35) Saapuvilla olleet et

Lisätiedot

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä

Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015. Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 3 27.01.2015 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 532/05.15/2014, 559/05.05.04/2014, 357/06.00.02/2012, 493/05.20/2012, 6/05.03.03/2015, 485/05.20.03/2012,

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE

PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Tulosalueet Sosiaalipalveluiden Terveyspalveluiden Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Hallintopalveluiden

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 6 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 12.5.2009 klo 14.00 15.17 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 Perusturvalautakunta 25.03.2015 AIKA 16:00 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen 9/2017 134 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.11.2017 klo 15:00-15:26 Kokouspaikka Virtaniemi, Nellim Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Akujärvi Kari varajäsen Hirvelä Ritva

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 11 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 1.9.2010 klo 13.00 13.55 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 15 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.10.2010 klo 14.00 14.20 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 14 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 11.10.2010 klo 14.00 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/2017 20 Kokousaika 18.5.2017 kello 18.00 18.30 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, saapui

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 19.05.2009 klo 17.30 20.45

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 19.05.2009 klo 17.30 20.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 19.05.2009 klo 17.30 20.45 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 02.06.2014 klo 17.00 17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 21.2.2011 klo 13.30 15.05 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)

Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.3.2010 klo 13.00 14.00 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

/ /2015, 485/ /2012, 224/05.00/2013, 588/ /2013, 139/ /2016, 489/06.00/2014

/ /2015, 485/ /2012, 224/05.00/2013, 588/ /2013, 139/ /2016, 489/06.00/2014 Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 62 29.11.2016 Pöytäkirjoja ja yksihenkilöisten viranomaisten päätöksiä 471/02.05.01/2015, 485/05.20.03/2012, 224/05.00/2013, 588/05.03.03/2013, 139/05.05.02/2016,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017 1 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 10.10.2017 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat Yhtymähallitus 23.05.2012 41 Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, ruokasali Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Pöytäkirja Yhtymäkokous

Pöytäkirja Yhtymäkokous Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntyhtymä Pöytäkirja Yhtymäkokous N:o 2 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Aika 18.12.2008 klo 13.00 14.52 Saapuvilla olleet yhtymäkokousedustajat

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 6 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 30.3.2011 klo 13.30 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala Esko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05. Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015 Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.2015 46 Kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymä Ikäystävällinen Uusikaupunki

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 3 / 2011 Paikka Aika Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 21.2.2011 klo 13.30 (Huom. klon aika!) Saapuvilla olleet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri PERUSTURVAPALVELUT Faksi 06-2525 1211 Hallinto Nurmi Maria-Liisa perusturvajohtaja 040 554 9528 Ajanvaraus ja neuvonta 06 2525 1201 Humalamäki Päivi toimistosihteeri ajanvaraus, ohjaus, neuvonta, välitystilit

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 3 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 9.7.2008 klo 15.00 17.48 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Pöytäkirja Yhtymäkokous

Pöytäkirja Yhtymäkokous Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntyhtymä Pöytäkirja Yhtymäkokous N:o 1 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Aika 13.6.2011 klo 13.00 14.36 Saapuvilla olleet yhtymäkokousedustajat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 10 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 19.8.2010 klo 15.00 15.40 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 5 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.3.2011 klo 13.30 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 64 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN PALVELUALUEET, PALVELUYKSIKÖT JA TOIMINTAYKSIKÖT SEKÄ ESIMIEHET JA HEIDÄN SIJAISENSA, hallintosihteeri Päivi Seppi 3.10.2017 Kunnan

Lisätiedot