Pöytäkirja Johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Johtokunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 2 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika klo ( 14.25) Saapuvilla olleet et Lasse Hautala Esko Lehtimäki Antti Seppälä Antti Ala-Kokko Tiina Hakala Kaija Hapuanoja Pirjo-Liisa Ketola Timo Koivula Viljo Kurvinen Lauha Lylyoja Veli Nummela Marketta Nummijärvi Teijo Toivonen Matti Mäntysaari Markku Vanhanen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja vara (T. Hakala) vara (K. Kuja-Lipasti) Poissaolleet Tiina Hakala Keijo Kuja-Lipasti Muut saapuvilla olleet Kari Nuuttila esittelijä, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Anne Alavillamo pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Asiat :t 13-20, sivut Pöytäkirjan tarkastajat Timo Koivula ja Viljo Kurvinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Lasse Hautala Anne Alavillamo Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Timo Koivula Viljo Kurvinen Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Anne Alavillamo

2 33 13 Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan ilmoitus / Luotsimaja Oy Valmistelija/lisätiedot: johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, puh , Johtokunta alkaen tuli voimaan laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta. Sellaisen yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista ja lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Kunnan on puolestaan ilmoitettava tätä toimintaa koskevat tiedot aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten. Luotsimaja Oy:ltä on saapunut yksityisen sosiaalipalvelutuottajan ilmoitus koskien uuden palvelumuodon, perhetukipalvelu Kompassin, aloittamisesta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän alueella. Luotsimaja Oy:n perhetukipalvelu Kompassi tarjoaa kunnille perhekuntoutuspalvelua, ammatillisia tukihenkilöitä, huolto- ja/tai tapaamisasioiden selvittelyä ja koulutus- ja konsultointipalveluja. Luotsimaja Oy:n tarjoama perhetukipalvelu käsittää perhetuki- ja jälkihuoltopalvelut. Palvelut ovat asiakkaan kotiin annettavaa tukea, jonka sisältö rakentuu aina yksilökohtaisten tarpeiden mukaan. Palveluiden piirissä ovat myös yksityiset perheet, jotka voivat ostaa perhetukipalvelua itse. Luotsimaja Oy:n toimipaikka on Porissa ja liiketoiminnasta vastaavana henkilönä toimii Kalle Riitahaara ja palvelujen vastuuhenkilönä Heli Rautava. Perhetukipalvelu Kompassin toiminta on ollut tarkoitus aloittaa Luotsimaja Oy:n ilmoitus on nähtävillä kokouksessa. Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee Luotsimaja Oy:n perhetukipalvelu Kompassin ilmoituksen tiedoksi. Toimintaa koskevat tiedot ilmoitetaan aluehallintovirastolle rekisterin pitoa varten. Lausuntonaan aluehallintovirastolle johtokunta toteaa, että ilmoituksen perusteella Luotsimaja Oy:n perhetukipalvelu Kompassin palvelutoiminta täyttää yksityisen sosiaalipalvelun valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

3 34 14 Kuntoutuksen asiakastyöryhmä / en nimeäminen Kuntoutuksen asiakastyöryhmä Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta / 172 Johtokunta / 158 Valmistelija/lisätiedot: Pekka Rahkonen, puh Johtokunta 172 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain ( /497) tarkoituksena on auttaa kuntoutujaa saamaan hänen tarvitsemansa kuntoutuspalvelut ja tässä tarkoituksessa edistää viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä tilanteessa, joka edellyttää usean kuntoutusta järjestävän yhteisön toimenpiteitä. Lain tarkoituksena on myös edistää kuntoutujan asemaa ja osallistumista hänen kuntoutustaan koskevan asian käsittelyssä. Asiakasyhteistyö toteutetaan ensisijaisesti osana asianomaisen viranomaisen tavanomaista toimintaa. Lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunta asettaa yhteistyöryhmän neljäksi vuodeksi kerrallaan ja tiedottaa kunnan asukkaille ja muille viranomaisille sekä kuntoutusta järjestäville yhteisöille ryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta. Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä. Kuntoutuksen yhteistyöryhmässä on oltava vähintään yksi sosiaalihuolto-, terveydenhuolto-, opetus- ja työvoimaviranomainen, Kansaneläkelaitoksen ja muiden tarpeellisten yhteisöjen nimeämä edustaja. Asioiden käsittelyä varten yhteistoimintaryhmä voi jakaantua jaostoihin. Yhteistyöryhmän on tarvittaessa kutsuttava kokouksiinsa myös muiden viranomaisten, tapaturma-, liikenne- ja työeläkevakuutusjärjestelmien-, työnantajien ja työntekijöiden sekä muiden yhteisöjen ja laitosten edustajia, minkä lisäksi se voi kuulla myös muita asiantuntijoita. Yhteistyöryhmän tehtävänä on kehittää ko. laissa tarkoitettujen viranomaisten, muiden yhteisöjen ja laitosten yhteistyömuotoja, sopia viranomaisten ja palvelujen järjestäjien keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista, huolehtia yhteistyön toteuttamiseksi tarpeellisesta tietojen vaihtamisesta sekä käsitellä muita kuntoutuksen järjestämistä koskevia yhteisiä asioita. Yhteistyöryhmä suunnittelee, edistää ja seuraa asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista.

4 35 Johtokunta 172 (jatkoa 2) Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä käsittelee myös yksittäisen kuntoutujan asiakasyhteistyötä koskevia asioita. Ryhmän tehtävänä on kuntoutustarpeita vastaavien ratkaisujen etsimiseksi kuntoutujan palveluvaihtoehtojen arviointi, palvelujen suunnittelu sekä tähän liittyvien tietojen vaihtaminen. Asiakas antaa kirjallisen suostumuksen asiansa käsittelemiseksi ja on tarvittaessa läsnä oman asiansa käsittelyn ajan. 5 :n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii asianmukaisesti kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunnat voivat myös sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä. Tällä hetkellä Kauhajoella ja Isojoella toimii yhteinen ryhmä, Teuvalla oma ja Karijoella on yhteinen ryhmä Kristiinankaupungin kanssa. Asiakkaan näkökulmasta toimivin ratkaisu on perustaa liikelaitoskuntayhtymään kaksi asiakasyhteistyöryhmää. Siten, että Kauhajoen ja Isojoen edustajat muodostavat yhteisen jaoston ja Teuva ja Karijoki puolestaan yhteisen jaoston. Yhteistyötahot ovat tehneet ehdotuksensa kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään nimettävistä henkilöistä. Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät vuosille seuraavasti: Kauhajoen ja Isojoen jaosto varsinainen henkilökohtainen vara terveydenhuolto apulaisylilääkäri Juha Leppälä terveyskeskuspsykologi Marita Mäki-Rahkola sosiaalihuolto johtava sosiaalityöntekijä sosiaalityöntekijä Leena Huhta- Seija Pietari mäki sosiaalityöntekijä Raija Halonen sosiaalityöntekijä Maija Hauta- Heikkilä opetustoimi opinto-ohjaaja Arto Ainikkamäki ei varatä mielenterveyshuolto osastonhoitaja Marita Lindström ei varatä työvoimahallinto työvoimaohjaaja Pirjo Moisio ei varatä Kansaneläkelaitos vakuutussihteeri Katja Kantojärvi asiakassihteeri Riitta-Liisa Suikki

5 36 Johtokunta 172 (jatkoa 3) Teuvan ja Karijoen jaosto terveydenhuolto terveyskeskuslääkäri Heikki Korpi työterveyshoitaja Sari Antinluoma-Rintakomsi sosiaalihuolto sosiaalityöntekijä Katariina Haaran- etuuskäsittelijä Arja Lauske oja sosiaalihuolto sosiaalityöntekijä Merja Mäki- ei varatä Marttunen opetustoimi lehtori, työsuojeluvaltuutettu ei varatä Maija-Liisa Saksa mielenterveyshuolto sosiaalityöntekijä Liisa Kuuttinen ei varatä työvoimahallinto työvoimaohjaaja Raija Wideroos ei varatä Kansaneläkelaitos toimistonjohtaja Hilkka Harjula asiakassihteeri Kirsi Lehto Tarvittaessa työvoimahallinnosta ammatinvalintapsykologi Jaana Mäkiranta kutsuttavissa molempien jaostojen kokouksiin asiantuntijaksi silloin, kun yksittäiset asiatapaukset sitä vaativat. Käsittely: Raija Wideroos poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh Johtokunta 158 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä tapahtuneiden ja lähitulevaisuudessa tapahtuvien henkilömuutosten vuoksi Kuntoutuksen asiakastyöryhmän liikelaitoskuntayhtymän edustajia tulee tarkistaa seuraavasti: Kauhajoen ja Isojoen jaosto terveydenhuolto/henkilökohtainen vara terveyskeskuspsykologi Marita Mäki-Rahkolan tilalle käytäntö, että varaen nimeää terveyspalvelujohtaja tarvittaessa

6 37 Johtokunta 158 (jatkoa 4) Sosiaalihuolto/varsinainen : johtava sosiaalityöntekijä Seija Pietarin tilalle sosiaalityöntekijä Esko Kiviniitty Sosiaalihuolto/henkilökohtainen vara: sosiaalityöntekijä Leena Huhtamäen tilalle sosiaaliohjaaja Terhi Karikoski Teuvan ja Karijoen jaosto sosiaalihuolto/varsinainen : sosiaalityöntekijä Katariina Haaranojan tilalle sosiaalityöntekijä Mirjami Ketola Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää Kuntoutuksen asiakastyöryhmän uudet edustajat esittelyn mukaisesti alkaen. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Valmistelija/lisätiedot: Anne Alavillamo, puh Johtokunta 14 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä ja yhteistyötahoissa tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi kuntoutuksen asiakastyöryhmän edustajia tulee tarkistaa seuraavasti: Kauhajoen ja Isojoen jaosto Terveydenhuolto/varsinainen : apulaisylilääkäri Juha Leppälän tilalle terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä tai hänen nimeämä edustaja Sosiaalihuolto/varsinainen : sosiaalityöntekijä Raija Halosen tilalle sosiaalityöntekijä Pirjo Sartola Teuvan ja Karijoen jaosto Sosiaalihuolto/henkilökohtainen vara: etuuskäsittelijä Arja Lauskeen tilalle ei varatä Kansaneläkelaitos/varsinainen : toimistonjohtaja Hilkka Harjulan tilalle vakuutussihteeri Katja Kantojärvi Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää kuntoutuksen asiakastyöryhmän uudet edustajat esittelyn mukaisesti alkaen. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

7 38 15 Liikelaitoskuntayhtymän laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta / 34 Johtokunta / 74 Johtokunta / 104 Valmistelija/lisätiedot: Katri Heikkilä, puh Johtokunta 34 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa on maininta (11 ), että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päättää nimenkirjoitusoikeuksista. Laskujen hyväksynnässä käytetään liikelaitoskuntayhtymän nimenkirjoitusoikeutta, jolloin johtokunnan tulee valita laskujen sisältämien suoritusten hyväksyjät. Laskujen hyväksyjät voidaan valita joko johtokunnan toimikaudeksi tai vuosittain. Johtokunta on kokouksessaan , liite 4 hyväksynyt laskujen hyväksyjät johtokunnan toimikaudeksi Liikelaitoskuntayhtymän henkilöstössä ja toimintaprosesseissa on tapahtunut vuoden 2009 aikana muutoksia, jotka aiheuttavat muutoksia myös laskujen hyväksyjäluetteloon. Laskun vastaanottajana ja asiatarkastajana voi olla liikelaitoskuntayhtymän vakinaisessa palvelussuhteessa oleva henkilö ja joissakin tapauksissa myös luottamushenkilö. Käytännössä laskujen vastaanottajina ja asiatarkastajina toimivat ao. palvelualueen toimisto- ja osastosihteerit tai ko. palvelun/hyödykkeen tilaaja, joka voi todeta, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu on vastaanotettu. Hyväksyjän tulee varmistaa asiatarkastuksen (myös tiliöinti) asianmukainen suorittaminen ennen laskun tai muun tositteen hyväksymistä. Asiatarkastajan ja hyväksyjän tulee olla eri henkilöitä. Tilivelvollisina laskujen hyväksyjien on huolehdittava siitä, ettei käytettävissä olevaa vastuu-/tehtäväalueen kokonaismäärärahaa ylitetä. Tämän vuoksi hyväksyjien tulee olla selvillä käytössään olevien määrärahojen käyttötilanteesta. Mikäli osoittautuu, että määrärahat eivät riitä, tulee laskujen hyväksyjien, ydin- ja osaprosessien esimiesten riittävän hyvissä ajoin raportoida asiasta palvelualajohtajalle. Esimerkiksi määräaikaisissa kehittämishankkeissa myös työntekijät voivat olla määräaikaisia ja heidän oikeuksistaan toimia laskujen asiatarkastajina päättää palvelujohtaja. Liitteenä 1/johtokunta on laskujen hyväksyjäluettelo.

8 39 Johtokunta 34 (jatkoa 2) Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaan laskujen hyväksyjät vuodeksi 2010 sekä esittelytekstin periaatteet laskujen vastaanottajista ja asiatarkastajista. Lisäksi johtokunta päättää, että palvelujohtajat oman palvelualueensa osalta voivat toimia laskujen hyväksyjänä. Liikelaitoskuntayhtymän johtaja, sisäisen tukipalvelun johtaja ja henkilöstöpäällikkö voivat toimia tarvittaessa koko liikelaitoskuntayhtymän laskujen hyväksyjänä. Investointeja koskevat laskut hyväksyy sisäisen tukipalvelun johtaja tai liikelaitoskuntayhtymän johtaja. Tällä päätöksellä kumotaan aikaisempi päätös 16/johtokunta Käsittely: Esityslistan lähettämisen jälkeen on laskujen hyväksyjäluetteloon tullut muutos. Johtokunnalle jaettiin kokouksessa korjattu laskujen hyväksyjäluettelo, korjattu liite 1/johtokunta Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh Johtokunta 74 Lääkekeskuksen laskujen hyväksyjänä on ollut hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki, paitsi lääkkeet on hyväksynyt osastotoiminnan ylilääkäri Markku Salomäki. Lääkäritilanteesta ja osa-aikatyöstä johtuen Markku Salomäki ja Kirsti Kähärä ovat esittäneet, että laskut hyväksyy myös lääkkeiden osalta Mervi Latomäki. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää, että lääkekeskuksen laskut myös lääkkeiden osalta hyväksyy Mervi Latomäki, sijaisena Eila Runsala tai Tarja Toivonen. Johtokunnan päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti asian ottaminen käsittelyyn lisäesityslistalta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Valmistelija/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh Johtokunta 104 Lisätietona johtokunnan hyväksymä laskujen hyväksyjäluettelo.

9 40 Johtokunta 104 (jatkoa 3) Kauhajoen Panu-tuotannon laskujen hyväksyjänä on ollut Raija Kerman. Palvelukeskuksen johtajan virkaa hoitaa alkaen viransijaisena ja alkaen vakinaisena Pirkko-Liisa Utter, joka toimii jatkossa laskujen hyväksyjänä. Lapsiperheiden sosiaalityön hyväksyjänä Teuvan, Isojoen ja Karijoen osalta toimii myös Paula Uusi-Hakala. Vammaispalvelujen sosiaaliohjaajan virkaan on valittu Maria Laine, joka toimii vammaispalveluissa Kauhajoella Erja Kippolan varahyväksyjänä. Karijoen kotihoidon laskujen hyväksyjänä on ollut Merja Mäki- Marttunen. Palveluohjaaja-sairaanhoitajan virkaan on valittu Maarit Tammisto, joka toimii jatkossa laskujen hyväksyjänä. Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan kotihoidon osalta hyväksyjäoikeus sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja tukipalvelujen lisäksi omaishoidon tuen ja päivätoiminnan. Hyväksyjäluetteloon tulee lisätä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja ostot muilta hoitolaitoksilta, jonka osalta laskut hyväksyy Kirsti Kähärä sijaisena ao. sijainen tai muu hoidon ja hoivan johtotiimin. Hyväksyjäluetteloon tulee lisätä Erittelemätön kansanterveystyö, jonka osalta kuljetuspalvelujen laskut hyväksyy sisäisen tukipalvelun johtaja, sijaisena Merja Kuusinen tai Soile Santala ja muiden kuin kuljetuspalvelujen (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat) laskut hyväksyy Tarja Toivonen sijaisena Mervi Latomäki tai Eila Runsala. Esityslistan liitteenä 1/johtokunta on korjattu laskujen hyväksyjäluettelo. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä muutokset laskujen hyväksyjiin liitteen 1/johtokunta mukaan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh Johtokunta 15 Lisätietona johtokunnan hyväksymä laskujen hyväksyjäluettelo.

10 41 Johtokunta 15 (jatkoa 4) Liikelaitoskuntayhtymässä tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi laskujen hyväksyjät tulee tarkistaa seuraavasti: Lapsiperheiden sosiaalityön laskujen varahyväksyjänä Kauhajoen osalta toimii sosiaalityöntekijäksi valittu Anneli Ollikainen. Lapsiperheiden sosiaalityön ja aikuissosiaalityön laskujen hyväksyjänä Isojoen osalta toimii sosiaalityöntekijäksi valittu Pirjo Sartola. Palvelukeskus Sillan laskujen varahyväksyjänä toimii myös Terhi Karikosken viransijainen Minna Perälä. Hoidon ja hoivan lähiesimiesten itseään koskevien laskujen osalta tehostetun palveluasumiseen kuuluu Kultatähkä ja hyväksyjänä toimii Mervi Latomäki, sijaisenaan Eila Runsala tai Tarja Toivonen. Kuntouttavan osastotoiminnan laskujen hyväksyjänä toimii vs. osastonhoitaja Sirkka Metsäranta. Henriikkakodin laskujen hyväksyjänä toimii vs. osastonhoitaja Irma Harjula. Erittelemätön kansanterveystyön osalta poistetaan kohta muut (palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat). Hyväksyjäluetteloon tulee lisätä Eristysyksikkö, jonka osalta laskut hyväksyy Mervi Latomäki sijaisena Eila Runsala tai Tarja Toivonen. Hyväksyjäluetteloon tulee lisätä Ulkopuolinen osastotoiminta, jonka osalta laskut hyväksyy Mervi Latomäki sijaisena Eila Runsala tai Tarja Toivonen. Esityslistan liitteenä 1/johtokunta on korjattu laskujen hyväksyjäluettelo. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä muutokset laskujen hyväksyjiin liitteen 1/johtokunta mukaan. Lisäksi johtokunta päättää, että hankkeiden osalta laskut hyväksyy ko. ydin- ja osaprosessin esimies. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

11 42 16 Sosiaalipalvelujohtajan valinta Sosiaalipalvelujohtajan viran kelpoisuusehdot ja viran auki julistaminen Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta / 6 Valmistelija/lisätiedot: liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh Johtokunta 6 Sosiaalipalvelujohtajan virka tulee avoimeksi Hallintosäännön 23 mukaan johtokunta valitsee liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja palvelujohtajat. Hallintosäännön 21 mukaan viran/toimen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija/työntekijä avoinna olevaan virkaan/toimeen. Hallintosäännön 22 mukaan liikelaitoskuntayhtymän henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista päättää viran/toimen auki julistava viranomainen. Päätös on tehtävä ennen viran auki julistamista. Sosiaalipalvelualue tulee jatkossakin olemaan liikelaitoskuntayhtymän palvelualue ja sillä tulee olemaan palvelujohtaja. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää sosiaalipalvelujohtajan kelpoisuusehdot: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/05) 10 :n 1 mom. mukainen pätevyys. Lisäksi sosiaalipalvelujohtajalta edellytetään kokemusta muutosjohtamisesta, yhteistyökykyä ja kehittämismyönteisyyttä. Hakijalle luetaan eduksi laaja-alainen kokemus sosiaalityöstä. Edelleen johtokunta päättää, että sosiaalipalvelujohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun. Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Johtokunta päättää sosiaalipalvelujohtajan kelpoisuusehdot: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/05) 10 :n 1 mom. mukainen pätevyys. Lisäksi sosiaalipalvelujohtajalle luetaan eduksi kokemus muutosjohtamisesta, yhteistyökyky ja kehittämismyönteisyys sekä laaja kokemus sosiaalityöstä. Edelleen johtokunta päättää, että sosiaalipalvelujohtajan virka laitetaan julkiseen hakuun. Johtokunnan päätös: Uusi ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

12 Valmistelija/lisätiedot: liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh Johtokunta 16 Sosiaalipalvelujohtajan virka on haettavana klo mennessä. Ilmoitus on julkaistu kuntien ilmoitustauluilla, Helsingin Sanomissa, Ilkassa, Pohjalaisessa, LLKY:n internetsivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston mol-sivuilla sekä sisäisesti LLKY:n henkilöstölle. Sosiaalipalvelujohtajan virkaa hakeneet on tarkoitus haastatella klo Johtajan ehdotus: Johtokunta nimeää haastattelijat. Virkavaali suoritetaan pidettävässä kokouksessa. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Johtokunta nimesi haastattelijoiksi 6 henkilöä: Lasse Hautala, johtokunnan puheenjohtaja Pirjo-Liisa Ketola, johtokunnan Viljo Kurvinen, johtokunnan Veli Nummela, johtokunnan Kari Nuuttila, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Pekka Rahkonen, sosiaalipalvelujohtaja

13 44 17 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Valmistelija/lisätiedot: vt. apulaiskamreeri Niku Latva-Pukkila, puh Johtokunta 17 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt liikelaitoskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille sekä tarkentanut näitä päätöksessään Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio muodostuu yleisen hallinnon lisäksi kolmesta palvelukokonaisuudesta ja sisäisten tukipalvelujen alueesta, joiden talousarviovuoden keskeiset toiminnalliset tavoitteet on määritelty varsinaisessa vuoden 2011 talousarviossa. Toiminnalliset taloudelliset luvut sekä painopistealueet ovat todettuina palvelualueittain ja ydinprosesseittain esityslistan lisätietona olevassa käyttösuunnitelma 2011 kirjassa. Liikelaitoskuntayhtymän talousarviossa palvelualueiden toimintaa mitataan BSC-korttien välityksellä. Vuoden 2011 käyttösuunnitelmassa on voimassa palvelualueiden talousarvion 2011 tuloskortit. Ainoastaan tarkentuneet ja muuttuneet tuloskortit ovat esitetty käyttösuunnitelma kirjassa. Käyttösuunnitelman tarkoitus on tarkentaa ja täydentää talousarviota. Talousarvioon nähden käyttösuunnitelmaan tuli vähän muutoksia. Ainoa määräraha siirto oli ( ) vanhusten tukipalveluiden kustannuspaikalta kotisairaanhoidon kustannuspaikalle. Määrärahasiirto tapahtuu saman palvelualueen sisällä, joten sillä ei ollut vaikutusta vuoden 2011 talousarviossa johtokunnan sitovana päättämiin lukuihin. Hallintosäännön 6 :n mukaan johtokunta hyväksyy talousarvion ja talousarvioon perustuvat ydinprosessikohtaiset käyttösuunnitelmat. Erikseen tulisi määritellä, kuka päättää ydinprosessien sisällä mahdollisesti tarvittavista ja tehtävistä määrärahasiirroista. Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2011 sekä tekee sitä vastaavat muutokset vuoden 2011 talousarvioon. Samalla johtokunta päättää, että käyttösuunnitelmaan tarvittavat muutokset ja määrärahojen siirrot palvelualueiden välillä vuoden aikana päättää liikelaitoskuntayhtymän johtaja, mikäli kysymys ei ole palvelurakenteen merkittävistä tai pitkäaikaisista muutoksista. Edelleen johtokunta päättää, että palvelualueiden sisällä ydinprosessien välillä määrärahojen siirroista päättää ao. palvelualueen johtaja.

14 45 Johtokunta 17 (jatkoa 2) Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2011 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1/johtokunta

15 46 18 Tiedotusasiat Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh , Johtokunta 18 Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa: Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös LSAVI/72/ / 2011, , Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta maksettavan korvauksen lisäys Lounais-Suomen aluehallintoviraston sopimuskunnille vuonna Länsi- ja Sisä-Suomen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualueen päätös LSSAVI /So-11, , Valvonta-asia: Nuorille annettava hoito ja käytössä olevat rajoittamistoimenpiteet, Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy, Merikaarto. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön tarkastaminen / yksityinen lastensuojelulaitos / lupatarkastus. Palvelun tuottajana Nuorisokoti Valokki Oy, Jalasjärvi. Tarkastus on suoritettu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön tarkastaminen / yksityinen lastensuojelulaitos / muu tarkastus. Palvelun tuottajana Nuorisopsykiatrinen Asumiskoti Puro Oy, Vähäkyrö. Tarkastus on suoritettu Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2010, , Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri saattaa tiedoksi kuntayhtymän hallituksen antaman lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle koskien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän väliraporttia. Lausunto lisätietona. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaan saapuneet hankintapäätökset: - Helena Junna vhp nro 187 ja vhp nro 231: ekg-elektrodit ja tarvikkeet hankintakaudella optio 2 vuotta - Helena Junna vhp nro 225: anestesia- ja tehohoidon tarvikkeet hankintakaudella optiot 1 vuosi + 1 vuosi.

16 47 Johtokunta 18 (jatkoa 2) - Helena Junna vhp nro 229: dialyysi- ja urologiset tarvikkeet hankintakaudella optio 2 vuotta Seinäjoen kaupunki saattaa tiedoksi kirjeellä Lounais- Suomen aluehallintoviraston kirjeen koskien talous- ja velkaneuvontapalvelujen kehittämistä. Aluehallintovirasto esittää, että Seinäjoen kaupunki ottaa vastatakseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisen Etelä-Pohjanmaalla. Kirjeet lisätietona. Ote Kauhajoen kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Vanhusneuvoston toimintaohjeen päivittäminen sekä vanhusneuvoston ten nimeäminen. Kauhajoen kaupungin yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja sekä seuraavat otteet 2 Edustajien nimeäminen liikelaitoskuntayhtymän palvelujen kehittämistyöryhmään 5 Palvelusopimuksen valmistelu. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

17 48 19 Päätökset ja pöytäkirjojen tiedoksisaattaminen Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh , Johtokunta 19 Johtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedokseen seuraavaa Pöytäkirjoja; - Johtokunnan henkilöstöjaosto Liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan päätökset; 1 Terveydenhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa neuvolatoimintoihin. 2 Perhehoidon ohjaajan määräaikaisen toimen täyttölupa ikäihmisten perhehoitoon ajalle Laitoshuoltajan määräaikaisen toimen (85 % työajalla) täyttölupa Isojoen Kultatähkään ajalle Päivätoiminnan ohjaajan vakinaisen toimen täyttölupa Kauhajoen päivätoimintaan alkaen. 5 Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen Kultatähkään alkaen. 6 Ympäristöpalvelujohtajan sijaisen nimeäminen. Ympäristöpalvelujohtajan sijaiseksi nimetään alkaen ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi. 7 Täyttölupa kuntohoitajan 50 % toimen muuttamiseksi kokoaikaiseksi ja toimen muuttaminen fysioterapeutin toimeksi alkusijoituspaikkana fysioterapianteuvan ja Karijoen toimipiste. 8 Varastonhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa alkaen keskusvarastolle. Toimi täytetään vakinaistamalla määräaikainen työntekijä. 9 Varastonhoitajan/välinehuoltajan toimen sijaisuuden täyttölupa keskusvarastolle/välinehuollolle ajalle Sosiaalityöntekijän vakinaisen viran täyttölupa lapsiperheiden sosiaalityön lastensuojeluun. 11 Hygieniahoitajan määräaikaisen toimen täyttölupa ajalle Määräaikaisuuden perusteena määräaikainen tehtävä ESBL:stä johtuen. 12 Sairaanhoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kotihoitoon ajalle Lähihoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kuntouttavalle osastolle ajalle Perushoitajan toimen sijaisuuden täyttölupa Kauhajoen kotisairaanhoitoon ajalle Sairaanhoitajan kahden määräaikaisen toimen täyttölupa vastaanottoon/yhteispäivystykseen ajalle Määräaikaisuuden perusteena päivystävä sairaanhoitaja toiminnan kokeiluluonteisuus.

18 49 Johtokunta 19 (jatkoa 2) 16 Täyttölupa vakinaisena varahenkilönä toimivan osastosihteerin toimen vakinaistamiselle vastaanottoon/yhteispäivystykseen. 17 Lähihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen kotihoitoon alkaen. 18 Muistihoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Isojoen, Karijoen ja Teuvan kotihoitoon alkaen. 19 Sue Riston siirto hoidon ja hoivan palvelualueelta sisäisen tukipalvelun alueelle. 20 Maria Juhalan siirto hoidon ja hoivan palvelualueelta sisäisen tukipalvelun alueelle. 21 Jaana Kallioniemen siirto hoidon ja hoivan palvelualueelta sisäisen tukipalvelun alueelle. 22 Seija Kuusiston siirto hoidon ja hoivan palvelualueelta sisäisen tukipalvelun alueelle. 23 1) Sopimusten allekirjoittajat koskien oppilaitosten kanssa tehtäviä puitesopimuksia työharjoittelijoista/työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta ja ammattiosaamisen näytöistä. 2) Työharjoittelu-, työelämävalmennus- ja työkokeilusopimusten nimenkirjoitusoikeus. 3) Palkkatukihakemukset ja palkkatukitilitykset. 24 Sairaanhoitajan vakinaisen toimen täyttölupa Sanssin palvelukotiin alkaen. 25 Palvelukeskus Panu-Tuotannon pesula-työpajan työtoiminnan koordinaattorin vakinaisen toimen täyttölupa alkaen. Vs. henkilöstöpäällikkö Anna Eleniuksen päätökset; 1 Henkilöstöltä perittävät maksut liikelaitoskuntayhtymän osoitteesta Puistotie 32 as 7 vuokraamassa asunnossa yöpymisestä. Sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkosen päätökset; 1 Jäsenen nimeäminen ohjausryhmään; romanilasten perusopetuksen tukeminen. Nimetään edustajaksi sosiaalityöntekijä Anneli Ollikainen. 2 Pesula-pajan kuljetusten hankintapäätös ajalle Pesulapajan pyykkien kuljetus ostetaan Erkki Koivisto Ky:ltä ajalla Lastenvalvojan tehtävien hoitaminen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) Lastenvalvojan tehtävät hoitaa alkaen Kauhajoen lastenvalvoja. Terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärän päätökset; 458 Määräaikainen virka tai toimi. Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan Riitta Kreko ajalle

19 50 Johtokunta 19 (jatkoa 3) 460 Määräaikainen virka tai toimi. Terveyskeskuslääkärin virkaan valitaan Katja Varala ajalle Gastroenterologisten palveluiden hinnan tarkistus. Hyväksytään Endomix Oy:n uudet tuotehinnat alkaen. 2 Sanssin palvelukodin kodinhoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi alkaen. Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi- Hakalan päätökset; 7 Palvelussuhteen päättyminen, sosiaalityöntekijä Pirjo Sartola. Myönnetään ero lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijän virasta, viran päättymispäivä Palvelukeskuksen johtaja Pirkko-Liisa Utterin päätökset; 12a Palvelukeskus Panu-Tuotannon työnjohtajan toimen täyttäminen (pesulatyöpaja) Työnjohtajan toimeen valitaan Päivi Korpela alkaen. Hakijoita oli 19. Hoito- ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäen päätökset; 1 Viranhoitomääräys sairaanhoitaja Tiina Talvitielle akuuttiosaston osastonhoitajan viransijaisuuteen ajalle Hoitajien vastaanottotoiminnan osastonhoitaja Tuula Keski-Pukkilan päätökset; 43 Määräaikainen virka tai toimi. Sairaanhoitajan toimeen valitaan Jaana Niemenmaa ajalle Sairaanhoitajan toimen täyttäminen. Isojoen toimipisteen vastaanoton sairaanhoitajan toimeen valitaan sairaanhoitaja Marjo Mukkala. Hakijoita oli 4. Kauhajoen akuuttiosaston vs. osastonhoitaja Tiina Talvitien päätökset; 1 Työsopimuksen purkaminen koeajalla. 10 Määräaikainen virka tai toimi. Sairaanhoitajan toimeen valitaan Satu Seppänen ajalle Kauhajoen kuntouttavan osaston vs. osastonhoitaja Sirkka Metsärannan päätökset; 49 Määräaikainen virka tai toimi. Lähihoitajan toimeen valitaan Seija Tyynelä ajalle Määräaikainen virka tai toimi. Lähihoitajan toimeen valitaan Arja Marttunen ajalle

20 51 Johtokunta 19 (jatkoa 4) Teuvan vuodeosaston 1 osastonhoitaja Anne Lehtisen päätökset; 1 Vaalin vahvistaminen, sairaanhoitajan toimi, Teuvan osasto Määräaikainen virka tai toimi. Sairaanhoitajan toimeen valitaan Marja-Leena Mäki-Kanto ajalle Määräaikainen virka tai toimi. Sairaanhoitajan toimeen valitaan Sarianne Taipalus ajalle Sanssin palvelukodin palveluvastaava Susanna Teerimäen päätökset; 67 Määräaikainen virka tai toimi. Hoitoapulaisen toimeen valitaan Le Thi Cham ajalle Materiaalitoimenhoitaja Merja Kuusisen päätökset; 4 Määräaikainen virka tai toimi. Varastonhoitajan-välinehuoltajan toimeen valitaan Tanja Kaurila ajalle Toistaiseksi voimassa oleva virka tai toimi. Varastonhoitajan toimeen valitaan Hannele Levä alkaen. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

21 52 20 Muut asiat Johtokunta 20 Kuntaliiton järjestämä yhteistoiminta-alueverkoston XIV tapaaminen on Kuntatalolla. Johtokunnan päätös: Merkittiin tiedoksi. Hyväksyttiin liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttilan osallistuminen.

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 14 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.10.2011 klo 12.00 13.47 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 30.12.2008 klo 13.00 14.25 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 13 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2009 klo 14.00 15.30 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 11.4.2011 klo 14.00 15.00 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 6 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 12.5.2009 klo 14.00 15.17 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2009 Paikka Teuvan Orrela, kokoushuone Simo Aika 9.6.2009 klo 14.00 15.47 Saapuvilla olleet jäsenet Esko Lehtimäki Antti Seppälä

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 16.55 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 15 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.10.2010 klo 14.00 14.20 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 15 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.10.2010 klo 14.00 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 15 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 18.12.2008 klo 12.00 12.40 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 13.00 13.23 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.9.2008 klo 15.00 15.23 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 2 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 10.6.2009 klo 10.00 10.40 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.02.2009 klo 12.30 13.05 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.02.2011 Aika Tiistai 15.02.2011 klo 16.15 17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 11/2012 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2012 KOKOUSAIKA 09.07.2012 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 129 130 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 16.30-19.55 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO 16.00

JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO 16.00 PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 9/2014 Kokousaika 10.12.2014, klo 17.00 18.40 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59 69 JOULULAUTANEN TERVEYSKESKUKSEN RUOKASALISSA KLO 16.00 59 ILMOITUS YKSITYISESTÄ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 40 Hammashoitolan rakentaminen, lisämääräraha... 2 41 Tontin vuokraaminen Artun Hoiva-asunnot Oy:lle... 3 42 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle

Lisätiedot