Ajankohtaiskatsaus Norjan energia- ja cleantech-sektorille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaiskatsaus Norjan energia- ja cleantech-sektorille"

Transkriptio

1 Ajankohtaiskatsaus Norjan energia- ja cleantech-sektorille Biodieselin verotus nousee Norjassa samaan suuruusluokkaan tavallisen dieselin kanssa. Mongstadin kaasuvoimalan yhteyteen rakennettavan CCS-testilaitoksen rakennustyöt on saatu alkuun, ja sen on määrä valmistua vuoden vaihteessa Hankkeelle toivotaan lisää yhteistyökumppaneita. Hiilidioksidin varastoinnista povataan Norjalle merkittävää liiketoimintamahdollisuutta; SINTEF:in tutkija arvioi Pohjanmeren varastointipotentiaalin voivan olla jopa 500 mrd tonnia. Norjassa investoidaan tulevina vuosina merkittävästi sähköverkkojen uudistusja parannustöihin. Parannusta vaaditaan sekä Norjan sisäiseen että Norjan ja Euroopan väliseen kaapelikapasiteettiin. Norjassa on tänä vuonna aloittanut toimintansa kahdeksan ympäristöystävällisen energian tutkimuskeskusta, jotka keskittyvät mm. offshore-tuulienergiaan, aurinkoenergiaan, energiatehokkaaseen rakentamiseen ja CCS-teknologiaan. Statkraft avasi Norjaan maailman ensimmäisen osmoosia hyödyntävän suolavesivoimalan. Voimala on testikäytössä, ja teknologian kaupallistamisen arvioidaan voivan olla mahdollista joidenkin vuosien päästä. Hammerfest Strøm on kehittänyt vuorovesivoimateknologiaa, ja on avaamassa ensimmäistä täysikokoista voimalaa Skotlantiin vuonna Biodieselin verotus nousee Norjassa Norjan punavihreän hallituksen toinen kausi käynnistyi kiistalla biodieselille asetettavasta verosta, josta se on aiemmin tavalliseen dieseliin verrattuna ollut vapautettu. Biodieselille määrättävä vero kirjattiin lokakuussa julkaistuun budjettiesitykseen. Veroa vastustivat kaikki oppositiopuolueet, jotka katsoivat sen lisäävän epävarmuutta edellytyksistä kehittää ympäristöteknologiaa ja uusiutuvaa energiaa Norjassa. Ympäristöjärjestöt suhtautuivat veroon hyvin kriittisesti. Hallituspuolueista SV ja Sp heräsivät vastustamaan veroa budjetin esittelyn jälkeen, mutta joutuivat lopulta taipumaan kiistassa työväenpuolueen tahtoon. Biodieselvero hyväksyttiin suurkäräjillä kaikkien hallituspuolueiden edustajien äänestettyä sen puolesta. Veroratkaisu syntyi pääministeri Jens Stoltenbergin henkilökohtaisen voimakkaan väliintulon turvin. Stoltenberg kertoi näkemyksestään EU-suurlähettiläille heti suurkäräjien äänestyksen jälkeen. Ensisijainen argumentti veronkorotuksen puolesta vaikutti olevan huoli veropohjan kaventumisesta biodieselin markkinaosuuksien kasvun myötä. Pääministeri viittasi siihen, että biodieseliä muut verotuksellisin keinoin tukevat maat, kuten Saksa ja Ruotsi, ovat päättäneet asettaa veroa biodieselille. Stoltenberg ei ole vakuuttunut nykyteknologialla tuotetun biodieselin paremmuudesta ympäristön ja ilmaston näkökulmasta. Norjan tulisi pikemminkin panostaa raideliikenteen kehittämiseen kuin tukea tieliikennettä verotuksellisin keinoin.

2 2 Biodieselille asetettava vero otetaan käyttöön asteittain; vuonna 2010 biodiesel on vapautettu verosta puolittain, ja vuonna 2011 vero otetaan kokonaisuudessaan käyttöön. Huhtikuun alussa voimaan tulleen säädöksen mukaan 2,5 prosenttia Norjassa myytävästä polttoaineesta tulee olla biopolttoainetta. Säädöksen vuoksi tavalliseen dieseliin sekoitetaan viisi prosenttia biodieseliä. Hallitus harkitsee nyt biopolttoaineen osuuden nostamista 2,5 prosentista. Biodieselveropäätöksen yhteydessä hallitus lupasi ympäristöteknologian kehittämiseen 40 miljoonaa kruunua lisävaroja. Teollisuus on protestoinut veroa vastaan voimakkaasti. Viime kesänä biodieseltehtaan avannut Uniol on uhannut lomauttavansa koko henkilökuntansa veron seurauksena. Biodieselsatsausta Norjaan jo jonkin aikaa suunnitellut Norske Skog pohtii nyt satsauksen mielekkyyttä. CCS-testilaitoksen rakennustyöt saatu alkuun, hankkeelle toivotaan lisää yhteistyökumppaneita Norjan hallitus satsaa voimakkaasti hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian kehitykseen. Ensi vuonna CCS-teknologian kehitykseen myönnetään hallituksen budjetissa 3,5 miljardia kruunua. Suurkäräjät hyväksyi kesällä Mongstadin kaasuvoimalan yhteyteen rakennettavan CCS-testilaitoksen rakentamisen. European CO2 Technology Center Mongstadin (TCM) rakentamistyöt aloitettiin viime kesänä, ja sen on määrä olla valmiina vuodenvaihteessa Hankkeessa ovat mukana Norjan valtio omistamansa Gassnova-yhtiön kautta, Statoil ja Shell. Testilaitoksen kustannusten arvioidaan nousevan 5,5 miljardiin kruunuun. Tarkoituksena on testata kahta erilaista hiilidioksidin talteenottoon tarkoitettua teknologiaa (amine technology, chilled ammonia technology) sekä kaasujalostamon että kaasuvoimalan päästöjen yhteydessä. Talteenotettua hiilidioksidia ei vielä testivaiheessa varastoida. Gassnova suunnittelee koeporauksen tekemistä kartoittaakseen merenpohjasta sopivia varastointipaikkoja hiilidioksidille. Täysikokoisen talteenotto- ja varastointilaitoksen on arvioitu valmistuvan vuonna Näin aikainen valmistumisajankohta kuitenkin edellyttää investointipäätöksen tekemistä vuonna 2012, jolloin testilaitoksen on määrä valmistua. Öljy- ja energiaministeri Terje Riis-Johansenin mukaan päätöksenteossa on tuolloin huomioitava yhtäältä tarve tutkia teknologiavaihtoehtoja riittävän kattavasti ja toisaalta tarve saada päästöjen puhdistus alkuun mahdollisimman nopeasti. Hankkeelle toivotaan lisää yhteistyökumppaneita. Etelä-afrikkalainen Sasol, jonka omistuksessa on joitakin suurimmista yksittäisistä päästöhotspoteista maailmassa, solmi marraskuussa öljy- ja energiaministeriön kanssa aiesopimuksen yhteistyöstä TCM:n yhteydessä. Hiilidioksidin varastointi nähdään Norjassa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuutena. Kansainvälisiä säännöksiä (London-protokoll) ollaan muuttamassa Norjalle edulliseen suuntaan niin, että muista maista talteenotettuja hiilidioksidipäästöjä on jatkossa mahdollista viedä maasta toiseen varastoitavaksi. Tutkimuslaitos SINTEF:in öljy- ja kaasuosaston päätutkija Erik Lindeberg on tutkinut hiilidioksidin varastointia Utsira-kentälle. Utsira-kenttää on hyödynnetty varastona Sleipner-kaasukentältä talteenotetulle hiilidioksidille vuodesta 1996 lähtien. Lindeberg arvioi Pohjanmeren varastointipotentiaalin olevan valtava, ja uskoo, että Pohjanmeren alueelle olisi periaatteessa mahdollista varastoida 500 miljardia tonnia hiilidioksidia. Varastointia varten tarvittava infrastruktuuri ei Lindebergin mukaan merkittävästi poikkeaisi öljyntuotannossa ja kuljetuksessa käytetystä infrastruktuurista. Järjestelmän selkärangaksi riittäisi viisi suurta Keski-Euroopan ja Norjan välillä kulkevaa putkea. Lisätietoja:

3 Yhdysvaltojen energiaministeri Steven Chu vieraili Norjassa 3 Yhdysvaltojen presidentti Barack Obaman Norjan vierailun yhteydessä Norjassa vieraili myös Yhdysvaltojen energiaministeri, fysiikan nobelisti Steven Chu. Chu tapasi vierailunsa aikana norjalaisia ministereitä, osallistui energia- ja ilmastoalan seminaariin ja tutustui muun muassa Mongstadin testilaitokseen sekä Norjan suurimpiin vesivoimaloihin. Chu itse oli erityisen kiinnostunut juuri vesivoimaloista sekä niiden potentiaalista tasapainottaa muuta energiantuotantoa. Mongstadin vierailun yhteydessä Chu totesi, että CCS-teknologia vaikuttaa tällä hetkellä niin kehittyneeltä, että kehitysprosessi varmasti valmistuu 8-10 vuoden kuluessa. Aikataulu on kuitenkin hyvin kunnianhimoinen. Chun mukaan tärkeintä on saada teknologian kustannukset laskuun. Lisäksi tulisi testata erilaisia varastointivaihtoehtoja sekä merenpohjassa että maalla. Chu uskoo, että teknologian kaupallistaminen on 50 prosentin todennäköisyydellä mahdollista kymmenen vuoden päästä. Norjan sähköverkkoihin odotettavissa lähitulevaisuudessa merkittäviä investointeja Norjan valtiollisen sähköverkkoyhtiön Statnettin toimitusjohtaja Auke Lont esitteli syksyllä Norjan sähköverkkoon tulevaisuudessa kohdistuvia investointipaineita. Norjassa joudutaan lähivuosina investoimaan merkittävästi sähköverkkojen uudistus- ja rakennustöihin. Lont näkee tärkeimpinä investointitarpeeseen vaikuttavina tekijöinä öljy- ja kaasu- sekä prosessiteollisuuden kasvavan sähkön tarpeen, toimitusvarmuuden parantamisvaatimukset, globaalisti nousevat energiahinnat sekä ilmastopolitiikan seurauksena uusiutuvan energian tulevaisuudessa kasvavan tuotannon. Investointitarvetta kasvattaa entisestään se, että verkkoihin ei ole Norjassa juurikaan investoitu viimeisen vuoden aikana. Lyhyellä tähtäimellä Norjan sähköjärjestelmän tilanne on hyvä. Haavoittuvin tilanne on Keski-Norjassa sekä Hordalandin läänissä, ja sähkölinjojen rakentaminen tilanteiden helpottamiseksi tulisi saada mahdollisimman nopeasti käyntiin. Öljy- ja kaasuteollisuuden energiatarve katetaan tulevaisuudessa yhä enemmän sähkön avulla. Tällä on merkitystä erityisesti Pohjois-Norjassa, jossa Statnett on jo hakenut lupaa uuden verkon (420 kv) rakentamiselle Balsfjordista Hammerfestiin, jotta esim. Goliatja Snøhvit-kenttien tarpeet voidaan paremmin täyttää. Jos kysyntä Finnmarkissa kasvaa voimakkaasti, verkkoa tulisi Finnmarkissa vahvistaa sekä itä-länsisuunnassa että Suomen suuntaan. EU:n energiapolitiikka ja ennen kaikkea 2020-tavoite vaikuttavat tulevaisuudessa merkittävästi myös Norjan energiantuotantoon. Uusiutuviin energiamuotoihin, ennen kaikkea tuulienergiaan panostaminen Euroopassa parantaa vesivoimaa tuottavan Norjan asemaa tasapainottavan energian viejänä. Norjan ja Pohjoismaiden energiaylijäämä kasvaa tulevaisuudessa Suomen uuden tai uusien ydinvoimaloiden rakentamisen, Ruotsin ydinvoimaloiden toimiaikojen pidentämisen, energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvaan energiaan panostamisen seurauksena. Norja implementoi EU:n RES-direktiivin, mutta siihen liittyvä tarkka tavoite on vielä sopimatta. Auke Lontin mukaan verkkokapasiteetin rakentaminen pitää Statnettin joka tapauksessa lähivuosina kiireisenä, mutta rakentamisen kanssa tulee todella kiire, mikäli Norjalle asetetaan direktiivin osalta kunnianhimoinen tavoite. Norja on huomattavien energiaresurssiensa vuoksi myös houkutteleva kohde muiden maiden rahoittamille energiahankkeille, jotka direktiivi mahdollistaa. Verkkokapasiteetin lisärakentamiseen kehottaa myös Enovan toimitusjohtaja Nils Christian Nakstad, jonka mukaan sähköylijäämään on todella syytä varautua Norjan ja Euroopan välistä sähköverkkoa parantamalla. Enova on valtion omistama yritys, jonka tehtävänä on edistää energiantuotannon ja käytön kehittymistä ympäristöystävälliseen suuntaan. Uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa syntyvä sähköylijäämä johtaa Norjassa hintojen merkittävään laskuun, jonka myötä energiantuotanto muuttuu kannattamattomaksi, jollei kaapelikapasiteetti Eurooppaan ole riittävä. Liian alhaiset energiahinnat eivät myöskään kannusta energiatehokkuuden parantamiseen, joka on yksi Enovan tärkeimmistä tavoitteista. Nakstad katsoo norjalaisen uusiutuvan energian voivan olla tärkeä tekijä ilmasto-ongelman ratkaisussa Euroopassa.

4 Kahdeksan ympäristöystävällisen energian tutkimuskeskusta aloitti toimintansa 4 Norjaan perustettiin viime keväänä kahdeksan ympäristöystävälliseen energiaan ja energiateknologiaan keskittyvää tutkimuskeskusta (Forskningssentre for miljøvennlig energi, FME). Tutkimusaktiviteetin vahvistaminen energia-alalla pohjautuu vuonna 2008 hallitus- ja oppositiopuolueiden (lukuunottamatta FrP) välillä solmittuun ilmastosopimukseen. Keskuksien tutkimusalat kattavat muun muassa offshore-tuulienergian, aurinkoenergian, bioenergian kehittämisen, hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sekä energiatehokkaan rakentamisen. Tutkimuslaitoksien perustamisella on pyritty luomaan hyvät puitteet norjalaisten toimijoiden yhteistyölle näillä tutkimusaloilla. Keskuksilla on yhteistyökumppaneina yrityksiä sekä ulkomaalaisia tutkimuslaitoksia (suomalaisista toimijoista mukana ainakin Åbo Akademi, YIT Building Systems, Metsäntutkimuslaitos). Jokainen keskus saa valtiolta vuosittain miljoonaa kruunua määrärahoja. Keskusten on määrä toimia viisi vuotta, joiden jälkeen niiden saavutuksia arvioidaan. Toimintakautta on mahdollista pidentää arviointiin perustuen. Lisätietoja keskuksista: gename=energisenter%2fhovedsidemal Energiatekniikan instituutin (Institutt for Energiteknikk), Oslon yliopiston, SINTEFin ja NTNU:n yhdessä perustamassa Aurinkokennoteknologian tutkimuskeskuksessa (Norwegian Research Center for Solar Cell Technology), joka on yksi kahdeksasta FME:stä, kehitetään parhaillaan nykyistä huomattavasti tehokkaampaa teknologiaa aurinkoenergian tuottamiseen. Mukana satsauksessa ovat muun muassa myös alan yritykset Hydro, Elkem Solar, REC ja Norsun. Uuden teknologian kehittämisessä hyödynnetään nanoteknologiaa. Nykyiset silikaatista valmistetut aurinkopaneelit voivat hyödyntää prosenttia auringonvalosta. Uuden teknologian avulla valmistetut paneelit pystyvät teoriassa hyödyntämään energiasta 80 prosenttia, ja massatuotannossa valmistettunakin prosenttia. Norjaan avattiin maailman ensimmäinen osmoosia hyödyntävä suolavesivoimala Statkraft avasi marraskuussa Norjaan maailman ensimmäisen suolavesivoimalan. Voimala tuottaa tällä hetkellä sähköä vain hyvin vähän, ja sen pääasiallisena tarkoituksena on testata ja kehittää teknologiaa niin, että ensimmäinen kaupalliseen tarkoitukseen tarkoitettu voimala voidaan rakentaa joidenkin vuosien päästä. Voimalan teknologia perustuu osmoosiin. Voimalassa makea vesi ja merivesi ajetaan omiin kammioihinsa, joiden välissä on osittain veden läpäistävä kalvo. Meriveden suolamolekyylit vetävät makeaa vettä puoleensa läpi kalvon, jolloin paine suolavesikammiossa kasvaa. Painetta voidaan hyödyntää sähköä tuottavassa turbiinissa. Hammerfest Strøm avaa vuorovesivoimalan Skotlantiin Norjalainen Hammerfest Strøm on erikoistunut vuorovesiteknologiaan. Yrityksen kehittämän teknologian voidaan hieman yksinkertaistetusti sanoa perustuvan olemassa olevaan vesivoima- ja offshore-teknologiaan. Yritys on testannut teknologiaansa Kvalsundin rannikolla Finnmarkissa prototyypin avulla neljän vuoden ajan. Tänä aikana voimala on tuottanut sähkö yhteensä kotitalouden tarpeisiin. Testikausi on ollut onnistunut, ja ensi vuonna on tarkoitus rakentaa ensimmäinen täysikokoinen vuorovesivoimalaitos (teholtaan 1 MW) Skotlantiin. Teknologiaa on testattu 50 metrin syvyydessä merenpohjassa. Näin siitä ei aiheudu haittaa meriliikenteelle, eikä se myöskään ole haitaksi maisemalle. Teknologian vahvuuksiksi voidaan myös laskea se, että vuorovedet ja niin myös sähkön tuotanto ovat hyvin ennakoitavissa, ja että teknologiaa on mahdollista käyttää suurimmassa osassa maailmaa.

5 5 Hammerfest Strømin omistajiin lukeutuvat muun muassa Statoil New Energy, Hammerfest Energi sekä Scottish Power Renewables. Suomalainen Preseco Oy keskeisesti mukana Trondheimin alueen biokaasuhankkeessa Malvik Biogas As on kehittänyt Trondheimille ja sen naapurikunnille kokonaisvaltaisen biokaasuhankkeen, jonka turvin kaupunkialueen kaikki bussit siirtyvät käyttämään nestemäistä biokaasua (metaania) 2012 mennessä. Esityksen mukaan keskeisimmän teknologian hanketta varten toimittaisi suomalainen, Espoossa ja Vaasassa toimiva Preseco Oy, joka on Malvik Biogas As:n vähemmistöosakas (20%). Trondheimin alueen bussivarikon viereen aiotaan rakentaa nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos. Raaka-aineena on tarkoitus käyttää teurastus- ja muita biojätteitä. Tuotettavan kaasun lasketaan riittävän vähintään 150 bussille, myöhemmässä vaiheessa 250:lle. Hanke on ympäristö- ja ilmastopoliittisesti erittäin attraktiivinen. Johtuen sijainnistaan vuonon pohjukassa Trondheim kärsii pahoista ilmanlaatuongelmista dieselillä kulkevien ajoneuvojen pienhiukkaspäästöjen muodossa. Siirtyminen biokaasun käyttöön parantaisi ilmanlaatua oleellisesti. Samalla vähennetään alueen hiilidioksidipäästöjä ja kevennetään jätehuoltotaakkaa. Malvikin (ja Presecon) edustajan Christoffer Worsöen mukaan hanke on liiketaloudellisesti varsin kannattava. Finnveran myöntämät luottotakuut lisäävät hankkeen houkuttelevuutta poliittisten päättäjien näkökulmasta. Investoinnin kustannukset nousevat lähes 300 miljoonaan kruunuun. Hankkeen tuotto olisi 8-15 prosentin tasolla riippuen reunaehdoista. Hanke esitellään Sör-Tröndelagin maakunnan,trondheimin kaupungin ja sen naapurikuntien poliittisille päättäjille Malvik/Preseco toivoo, että investointipäätös syntyy vielä tammikuun aikana. Jos investointipäätös tehdään, hankkeesta on tulossa merkittävä cleantech-referenssi Suomellekin. Presecon ohella hankkeeseen osallistuu toinen suomalainen yritys, BMH Service Uudestakaupungista. Suurlähettiläs on Presecon norjalaisedustajan toivomuksesta käynyt keskusteluja hankkeesta sekä Sör-Tröndelagin maakunnan että Trondheimin kaupungin johdon edustajien kanssa. Asenteet hanketta kohtaan ovat varsin myötämielisiä. Mikäli hanke etenee toivotulla tavalla, se esitellään jo huhtikuussa järjestettävillä norjalaisilla jätehuoltomessuilla.

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti

Gasetti. monipuoliseen energiapalettiin. Esa Härmälä luottaa. Maakaasuauto kerää jätteet. Lisää pohdintaa LNG:stä. Gasum-konsernin sidosryhmälehti Gasetti 2 2011 Gasum-konsernin sidosryhmälehti Maakaasuauto kerää jätteet Lisää pohdintaa LNG:stä Esa Härmälä luottaa monipuoliseen energiapalettiin PÄÄKIRJOITUS Luokaamme uusi maailma! Tampereen museokeskus

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta

KAUPUNGEISSA ON PIAN SÄHKÖAUTOJEN AIKA. Helsingin Energian Jussi Palola katsoo tulevaisuuteen. 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta ALANSA YKKÖNEN 8/2012 Jukka Korkalaisen johtama osuuskunta lämmittää Rautavaaran kuntakeskusta. sivu sivulla 36 20 Ranskan metropolit uudistuvat sivu 12 Pellettien pölypoltto tuli Suomeen sivu 22 Led alkaa

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus-

Maakunnan energiahuolto. Kotikenttä ja Referenssit ja. ensimmäiset kokemus- Huomio! Suunnitelma on lausunnolla valmisteluun osallistuneissa yrityksissä 21.6. saakka Bioenergiasta voimavara klusteriohjelma 2007-2015 Maakunnan energiahuolto Uutta tietoa ja osaamista sekä tukipalveluita

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ

Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ Vuosikertomus 2009 SISÄLTÖ SISÄLTÖ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.3.2010 klo 14.30 Helsingin Messukeskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Lisätiedot

Pohjoismainen malli uuteen aikaan

Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin puheenjohtajakauden ohjelma 2013 2 pohjoismainen malli uuteen aikaan 2013 Pohjoismainen malli uuteen aikaan Pohjoismaiden ministerineuvoston

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ Vuosikertomus 2009 Kehittyvä kaivos Sisällysluettelo Visio ja strategia...4 Talvivaara lyhyesti...6 Vuosi 2009 lyhyesti...8 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...10 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN

Kalle Patomeri luotsaa uusinta. Vesistölämpö 1/2009. Marjatta Hara- hyvä. Kangasalle. sivu 40 ALANSA YKKÖNEN ALANSA YKKÖNEN 1/2009 Vesistölämpö on Arkkitehti urheiluopistolle Marjatta Hara- hyvä ratkaisu, Pietilän uusin Marko Ruti uimahalli sanoo. nousee Kangasalle. sivu 40 sivulla 36 Marthashof on kaupunkikylä

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot