MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:"

Transkriptio

1 MÄÄRÄYS Pvm Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013) 14 3 mom. ja 16 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1310/2013 eräistä maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1305/2013 muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetusten (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta (neuvoston tilatukiasetus) Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus)

2 2 (16) Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta (komission asetus I) Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen Komission asetus (EU) N:o 65/2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta (valvonta-asetus) Komission asetus (EY) N:o 1121/2009 neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sen IV ja V osastossa säädettyjen viljelijätukien osalta Komission asetus (EY) N:o 1974/2006 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Voimassaoloaika: toistaiseksi MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS TILATUEN, LUONNONHAITTAKORVAUKSEN, MAATA- LOUDEN YMPÄRISTÖTUEN, MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUS- TEN, ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN, TÄRKKELYSPERUNAPALKKION, VALKUAIS- JA ÖLJYKASVIPALKKION, EUROOPAN UNIONIN NAUTAELÄINPALKKION HAKEMISESTA SEKÄ TUEN TAI KORVAUSTEN PERUSTEENA OLEVIEN PINTA- JA SOPIMUSALOJEN SEKÄ MÄÄRIEN ILMOITTAMISESTA VUONNA 2014 Maaseutuvirasto on päättänyt maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 13 :n 3 momentin, 15 :n 2 momentin ja 18 :n 2 momentin sekä Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 14 :n 3 momentin ja 16 :n 2 momentin nojalla:

3 3 (16) 1 luku Yleistä 1 Tukihakemus Tukihakemus on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014 toimivaltaiselle viranomaiselle. Tukihakemus on tehtävä Maaseutuviraston vuodelle 2014 vahvistamilla lomakkeilla 101A, 101B, 102A, 102B sekä tarvittaessa Maaseutuviraston vahvistamilla lomakkeilla 101D ja 102C. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä lomaketta 101A ja lomaketta 102A. Eräät Ahvenanmaalla käytettävät lomakkeet poikkeavat numeroinniltaan Manner-Suomen lomakkeista. Ahvenanmaalla lomaketta 102B vastaa lomake Å1b ja lomaketta 117 vastaa lomake Å30. Ahvenanmaalla ovat käytössä myös lomakkeet Å1a, Å2a. 2 Maaseutuviraston vuodelle 2014 vahvistaman kaavan mukaiset tulosteet Maaseutuviraston vahvistamien lomakkeiden sijaan viljelijällä on mahdollisuus palauttaa lomaketiedot myös Maaseutuviraston vuodelle 2014 vahvistaman kaavan mukaisilla tulosteilla. 3 Viljelijätukien sähköinen hakeminen Viljelijätukien sähköisellä hakemisella tarkoitetaan tukihakemusten jättämistä Vipu-palvelun kautta. Vipupalvelulla tarkoitetaan Maaseutuviraston viljelijöille tarjoamaa verkkopalvelua, jonka kautta käyttäjät pystyvät selaamaan maatilan ilmoittamia tukihakemustietoja sekä täyttämään ja lähettämään tukihakemukset sähköisesti. Vipu-palvelun käyttöoikeuksia voidaan muuttaa toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 457 toimivaltaiselle viranomaiselle. Tuen hakemisen perusteena olevia liitteitä ei voi palauttaa sähköisesti, vaan ne tulee palauttaa paperisena. Karttatietoja voi kuitenkin palauttaa sähköisesti, kasvulohkokarttoja lukuun ottamatta. 4 Sähköisesti palautettavat lomaketiedot Manner-Suomessa Lomakkeiden 101A, 101B, 101C, 101D, 102A, 102B ja 117 tiedot on mahdollista toimittaa sähköisesti. Lomakkeen 102C tiedot on mahdollista toimittaa osittain sähköisesti. Sähköisesti ei ole mahdollista muuttaa seuraavia lomaketietojen kohtia: a) Maatilalomake 101A - tilatunnus, maatilan sijaintikunta, kuntanumero ja kuntaosa, tieto siitä onko tila hukkakaurarekisterissä - ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen ja eläinten hyvinvoinnin tuen tietoja - kansallisten nautatukien ja EU:n nautaeläinpalkkioiden tietoja - sika- ja siipikarjatalouden tuen sekä kotieläintilan hehtaarituen tietoja

4 4 (16) b) Tukihakemus 101B - LFA, LFA:n kansallinen lisäosa, ympäristötuki ja eläinten hyvinvoinnin tuki eivät ole haettavissa, jos tilalla ei ole voimassa olevaa sitoumusta - tukihakemuksen liitteitä ei voi toimittaa sähköisesti c) Maatilan osalliset 101D - osallisen roolitiedot - henkilön nimi - henkilötunnus - Y-tunnus - juridinen muoto - tilalle ei ole mahdollista luoda uusia osallisia Vipu-palvelun kautta, vaan se on tehtävä kirjallisesti 101D lomakkeella d) Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A - peruslohkon tunnus - tuenhakijan edellisenä vuonna ilmoittama pinta-ala - digitoitu pinta-ala - peruslohkon tukikelpoisuustietoja ei voi muuttaa, peruslohkon tukikelpoisuus on kuitenkin muutettavissa sellaisten uusien lohkojen osalta, jotka tulevat uutena tilan hallintaan - peruslohkon tilatukiominaisuus edellisenä vuonna - lohkon sijainti pohjavesialueella ja/tai Natura-alueella - erityistukisopimuksia ei voi lisätä - hukkakaurarekisterin tilannetieto e) Tukihakemuksen kasvulohkolomake 102B - peruslohkon tunnus f) Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta peruslohkon tunnus Peruslohkojen jakaminen, yhdistäminen ja uusien peruslohkojen perustaminen on mahdollista toimittamalla sähköisesti lomakkeen 102 C asiaa koskevat tiedot viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014 klo Lohkojen passivointia ei voi tehdä sähköisesti, vaan on toimitettava lomake 102C paperisena toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Sähköisesti palautettavat lomaketiedot Ahvenanmaalla Lomakkeiden 101A, 101B, 101C, 101D, 102A, Å30/117, Å1b/102B tiedot on mahdollista toimittaa sähköisesti. Lomakkeen 102C tiedot on mahdollista toimittaa osittain sähköisesti. Ahvenanmaan Å1a ja Å2a lomakkeiden tietoja ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti. Sähköisesti ei ole mahdollista muuttaa seuraavia lomaketietojen kohtia: a) Maatilalomake 101A - tilatunnus, maatilan sijainkunta, kuntanumero ja kuntaosa, tieto siitä onko tila hukkakaurarekisterissä - kansallisten nautatukien ja EU:n nautaeläinpalkkioiden tietoja - sika- ja siipikarjatalouden tuen sekä kotieläintilan hehtaarituen tietoja

5 5 (16) b) Tukihakemus 101B - tukihakemuksen liitteitä ei voi toimittaa sähköisesti c) Maatilan osalliset 101D - osallisen roolitiedot - henkilön nimi - henkilötunnus - Y-tunnus - juridinen muoto - tilalle ei ole mahdollista luoda uusia osallisia Vipu-palvelun kautta, vaan se on tehtävä kirjallisesti 101D lomakkeella d) Tukihakemuksen peruslohkolomake 102A - peruslohkon tunnus - tuenhakijan edellisenä vuonna ilmoittama pinta-ala - digitoitu pinta-ala - peruslohkon tukikelpoisuustietoja ei voi muuttaa, peruslohkon tukikelpoisuus on kuitenkin muutettavissa sellaisten uusien lohkojen osalta, jotka tulevat uutena tilan hallintaan - peruslohkon tilatukiominaisuus edellisenä vuonna - lohkon sijainti pohjavesialueella ja/tai Natura-alueella - erityistukisopimuksia ei voi lisätä - hukkakaurarekisterin tilannetieto e) Tukihakemuksen kasvulohkolomake Å1b/102B - peruslohkon tunnus f) Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta Å30/117 - peruslohkon tunnus Peruslohkojen jakaminen, yhdistäminen ja uusien peruslohkojen perustaminen on mahdollista toimittamalla sähköisesti lomakkeen 102 C asiaa koskevat tiedot viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014 klo Lohkojen passivointia ei voi tehdä sähköisesti, vaan on toimitettava lomake 102C paperisena toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Päätukihaun sähköinen hakuaika Vuoden 2014 viljelijätukien sähköinen hakuaika alkaa 9 päivänä huhtikuuta 2014 klo 8.00 ja päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2014 klo Lomakkeen 117 tietojen palauttaminen sähköisesti Maaseutuviraston vahvistaman lomakkeen 117 tietojen palauttaminen sähköisesti alkaa viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2014 ja päättyy 16 päivänä kesäkuuta 2014 klo

6 6 (16) 8 Sähköisen hakemuksen myöhästyminen Hakemusta ei voi palauttaa sähköisesti myöhästyneenä. Päätukihaun sähköisen hakuajan päätyttyä tukihakemus on palautettava paperisena toimivaltaiselle viranomaiselle. 9 Lohkojen merkitseminen Viljelijän on merkittävä lomakkeeseen 102A ja lomakkeeseen 102B numeroin ja kirjaintunnistein kaikki perus- ja kasvulohkot. Lomakkeella 102A on ilmoitettava kaikki viljelijän hallinnassa oleva maatalousmaa siten kuin siitä säädetään (komission asetuksen I) 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa, vaikka alalta ei haeta tukea eikä sitä käytetä tuotantotarkoitukseen. Peruslohkot on merkittävä lomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina. Kunkin peruslohkon kasvulohkot on merkittävä aakkosin A:sta alkaen. Mikäli viljelijällä on hallinnassaan alle 0,05 hehtaarin kokoisia rekisteröimättömiä lohkoja, jotka ovat maatalouskäytössä, viljelijän on ilmoitettava lohkojen olemassaolosta rastilla lomakkeella 102A kohdassa 2. Rastittamalla viljelijä sitoutuu ilmoittamaan tarvittaessa kyseisten lohkojen sijainnin. Viljelijän ei tarvitse ilmoittaa em. lohkoja lomakkeella 102A kohdassa 1 ja lomakkeella 102C U-lohkona ellei viljelijä halua, että lohkot digitoidaan. 10 Peruslohkoihin liittyvien muutosten ilmoittaminen Tukihakemuksen lisäksi on toimitettava lomake 102C vuodelle 2014, jos vuoden 2013 tukihaun jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty, poistunut kokonaan maatalouskäytöstä, poistettu luonnontilaan tai on perustettu uusia peruslohkoja. Jos vuoden 2013 tukihaun jälkeen on tapahtunut muutoksia peruslohkojen hallinnassa, niistä ilmoitetaan lomakkeella 102A vuodelle Vuonna 2013 lomakkeella 102C kokonaan maatalouskäytöstä poistettu ala tai luonnontilaan poistettu ala voidaan poikkeustilanteissa ottaa uudelleen maatalouskäyttöön ilmoittamalla ala toimivaltaiselle viranomaiselle lomakkeella 102A ja kirjoittamalla lomakkeen lisätietoja-kohtaan perusteet, joiden nojalla kyseinen ala ehdotetaan otettavaksi uudestaan maatalouskäyttöön. Tuenhakijan on tarvittaessa toimitettava muut asiaa koskevat lomakkeet toimivaltaiselle viranomaiselle 15 :ssä kerrotun mukaisesti. 11 Liitekartta Sähköisessä tukihaussa on mahdollista tehdä sähköisiä korjauspyyntöjä peruslohkon rajaviivoihin. Tehdyt korjaukset palautetaan päätukihaun yhteydessä. Mikäli viljelijä ilmoittaa tukihakemuksessa digitoitua pinta-alaa suuremman pinta-alan, täytyy aina toimittaa liitekartta tai tehdä sähköinen korjaus.

7 7 (16) Tukihakemukseen on liitettävä kartta, jos: 1) viljelijän hallinnassa on peruslohkoja, joiden digitointia viljelijä haluaa muuttaa peruslohkojaon tai yhdistämisen, uuden tien, uuden ilmakuvan, aikaisemman digitointivirheen, pienten viljelemättömien alueiden poistamisen tai muun pinta-alaan vaikuttavan syyn takia; 2) viljelijä haluaa muutosta sellaisen peruslohkon digitointiin, joka on tullut viljelijän omistukseen tai hallintaan edellisen tukihakuvuoden jälkeen; 3) peruslohkon rajoissa on tapahtunut muutos verrattuna edelliseen viljelijälle toimitettuun digitoituun peruslohkokarttaan; 4) tukea haetaan uudelle tai sellaiselle viljellylle peruslohkolle, jota ei ole aikaisemmin digitoitu; 5) talouskeskuksen sijainti on muuttunut tai sitä ei ole aiemmin ilmoitettu; 6) viljelijä ilmoittaa digitoitua pinta-alaa suuremman pinta-alan peruslohkolle; 7) viljelijä haluaa poistaa peruslohkolta viljelemättömiä alueita tai 8) peruslohkon rajaviivan tyyppi (reunaviiva/valtaoja/vesistö) on virheellinen. Edellä 3 momentissa tarkoitetussa kartassa on oltava nähtävissä kysymyksessä oleva peruslohko ja kaikki sen rajat. Tukihakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään jäljennökset viimeisimmistä viljelijälle toimitetuista digitoiduista peruslohkokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5000 tai Mavin Kartturi-sovelluksen tai Vipu-palvelun karttatuloste. Jos edellä mainittuja ei ole saatavissa, voidaan karttaliitteeksi hyväksyä jäljennös kunnasta saatavista ortokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1: Kasvulohkon merkitseminen liitekartalle Kasvulohkojen merkitseminen liitekartalle koskee vuonna 2014 ainoastaan yhteiskäytössä olevia peruslohkoja. Viljelijän tulee merkitä yhteiskäyttölohkoilla ilmoittamansa omat kasvulohkot liitekartalle. Liitekartta on toimitettava tukihakemuksen liitteenä. Kaikkien yhteiskäytössä olevien peruslohkojen kasvulohkot on merkittävä paperikartalle. Myös sähköisesti tukea hakevien viljelijöiden on toimitettava yhteiskäyttölohkojen kasvulohkoliitekartta paperisena. Liitekartta on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 16 päivänä kesäkuuta Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta vuodelle 2014 on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 16 päivänä kesäkuuta Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta on tehtävä lomakkeella 117. Lomakkeen 117 tietojen sähköinen palauttaminen tapahtuu 7 :ssä kerrotun mukaisesti. 14 Koko tukihakemuksen tai lohkon peruuttaminen tukihakemuksesta Tukihakemuksen, lohkon tai lohkon osan peruutuksesta on ilmoitettava paperilla vapaamuotoisella ilmoituksella tai Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 145 toimivaltaiselle viranomaiselle ennen (komission asetuksen I) 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja valvontayhteydenottoja.

8 8 (16) 15 Perus- ja kasvulohkojen muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen Tukihakemukseen voidaan lisätä yksittäisiä perus- ja kasvulohkoja, joita ei ole vielä ilmoitettu tukihakemuksessa, ja tehdä tiettyjä käyttöä tai tukijärjestelmää koskevia muutoksia, siten, kuin siitä säädetään (komission asetuksen I) 14 artiklassa. Tukien maksaminen 1 momentissa tarkoitetulta yksittäiseltä lohkolta edellyttää, että viljelijä toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle riittävän selvityksen lomakkeella 102A lohkon hallinnasta sekä tarvittaessa 13 :ssä tarkoitetun ilmoituksen kylvöalojen muutoksesta ja tarvittaessa 10 :ssä tarkoitetun peruslohkojen muutoslomakkeen viimeistään 16 päivänä kesäkuuta Koko tilan hallinnansiirron lomake Koko tilan hallinnansiirtoa koskevat selvitykset ja Maaseutuviraston vuodelle 2014 vahvistama asianmukaisesti täytetty lomake 156 on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä syyskuuta Satovahingosta ilmoittaminen Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisesta satovahingosta tai vastaavasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 118. Talvehtimistuhosta on tehtävä vastaava kirjallinen ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle välittömästi vahingon tapahduttua lomakkeella Maisemapiirteiden rekisteröinti-ilmoitus Viljelijän on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki kalenterivuoden aikana hallinnassaan olevat uudet täydentäviin ehtoihin liittyvän hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maaja metsätalousministeriön asetuksen (226/2013) 12 :n mukaiset maisemapiirteet viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2014 Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 442. Ilmoitus tehdään vain kerran kunkin tarvittavan maisemapiirteen osalta. 2 luku Hamppu 19 Tukikelpoisen hamppualan ilmoittaminen ja hampun vakuustodistus Tukea hampulle haetaan soveltuvin osin lomakkeella 101B rastittamalla ne tukityypit, joista haetaan tukea. Hampun kylvöön käytetyn kylvösiemenen määrä ilmoitetaan kiloina hehtaarille lomakkeella 102B tai 30 päivä huhtikuuta 2014 jälkeen tapahtuneiden muutosten osalta lomakkeella 117. Lisäksi hamppuviljelmiltä korjattavan raaka-aineen käyttötarkoitus, kylvöpäivä ja kylvömäärä kiloina hehtaarille rivinumeroittain on ilmoitettava lomakkeen 102B lisätietoja-kohdassa.

9 9 (16) Hampun kylvöön käytetyn siemenen lajikkeen osoittavat asiakirjat on toimitettava tukihakemuksen liitteenä tai viimeistään (komission asetuksen I) 13 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos hampun vakuustodistus kohdentuu usealle hakijalle eli saman siemensäkin siemeniä on käytetty usean tukea hakevan viljelijän kylvöissä, yhden viljelijän on toimitettava alkuperäinen vakuustodistus toimivaltaiselle viranomaiselle. Liitteenä on oltava selvitys, josta ilmenee muiden hampulle tukea hakeneiden viljelijöiden nimet ja tilatunnukset. Näiden viljelijöiden on toimitettava allekirjoitettu valokopio alkuperäisestä vakuustodistuksesta toimivaltaiselle viranomaiselle. 3 luku Valkuais- ja öljykasvipalkkio 20 Hakeminen Valkuais- ja öljykasvipalkkiota haetaan lomakkeella 101B. Vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (69/2014) 13 :ssä tarkoitetut palkkioon oikeuttavat kasvit on ilmoitettava lomakkeella 102B. Makean lupiinin osalta on ilmoitettava myös lajike. 4 luku Tärkkelysperunapalkkio 21 Hakeminen Tärkkelysperunapalkkiota haetaan lomakkeella 101B. Viljelijän on merkittävä lomakkeelle 102B tärkkelysperunalohkon osalta viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna. Lomakkeelle 102B on merkittävä erikseen tärkkelysperunan oma siemenlisäys. Viljelijän on tehtävä viljelysopimus perunatärkkelystehtaan kanssa Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 273 tai muulla vastaavat tiedot sisältävällä asiakirjalla. 5 luku Tilatuki 22 Tukioikeuksien ilmoittaminen Tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (242/2013) 7 :ssä säädetystä erityistukioikeuksien käytöstä ilmoitetaan lomakkeella 101B lisätietoja-kohdassa. Jos viljelijä ei hae tilatukea kaikista hallinnassaan olevista tilatukioikeuksista, tulee hänen ilmoittaa ne tilatukioikeudet, joista tukea ei haeta tukihakemuksen liitteenä toimitettavalla Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 103C viimeistään 16 päivänä kesäkuuta 2014 toimivaltaiselle viranomaiselle.

10 10 (16) 23 Tilatuen hakeminen Tilatukea haetaan toimittamalla lomake 101B toimivaltaiselle viranomaiselle. 6 luku Eläinten hyvinvoinnin tuki kaudella Eläinten hyvinvoinnin tuen hakeminen ja lomakkeet Eläinten hyvinvoinnin tuen vuoden jatkositoumusta ja maksamista haetaan lomakkeella 101B. Eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumuksen siirtoa, sitoumuksesta luopumista, lisäehdosta luopumista ja lisäehdon vaihtamista haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella Terveydenhuoltosopimus ja terveydenhuoltokäyntien asiakirjat Terveydenhuoltosopimus tehdään Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 189 tai eläinten terveydenhuolto (ETU) sopimuslomakkeella. Eläinten hyvinvoinnin tuen jatkositoumuksen terveydenhuoltosopimuksen tulee olla voimassa. Terveydenhuoltosopimusta ei tarvitse toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle uudestaan, jos viljelijä on aiemmin toimittanut voimassaolevan terveydenhuoltosopimuksen. Jos aiemmin toimitettuun terveydenhuoltosopimukseen tulee muutos, viljelijän on toimitettava uusi terveydenhuoltosopimuksen jäljennös toimivaltaiselle viranomaiselle 10 työpäivän kuluessa. 1 päivä toukokuuta 2014 jälkeen tehtyjen terveydenhuoltokäyntien ja -suunnitelmien jäljennökset on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 14 päivänä toukokuuta Hakuaika Eläinten hyvinvoinnin tukea koskeva hakemus on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta luku Luonnonhaittakorvaus ja maatalouden ympäristötuki 27 Vuonna 2014 annettava ohjelmakauden mukainen luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskeva jatkositoumus, lisätoimenpiteen muutokset ja maksamisen hakeminen Luonnonhaittakorvausta koskeva yksivuotinen jatkositoumus annetaan täyttämällä vuotta 2014 koskevan lomakkeen 101B asianomainen kohta. Ympäristötukea koskeva yksivuotinen jatkositoumus annetaan täyttämällä vuotta 2014 koskevan lomakkeen 101B asianomainen kohta. Luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 37 a :n mukaisesta lisätoimenpiteen muuttamisesta tai siitä luopumisesta sitoumusta jat-

11 11 (16) kettaessa tulee ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014 Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 438 täyttämällä asianomainen kohta. Luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen maksamista haetaan lomakkeella 101B täyttämällä asianomainen kohta ja toimittamalla lomake toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskevaan voimassa olevaan sitoumukseen tai jatkettavaan luonnonhaittakorvaussitoumukseen ja ympäristötukisitoumukseen tukikelpoisiksi haettavat alueet Viljelijän on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2014 haettavat peruslohkot lomakkeella 102A 30 päivänä huhtikuuta 2014 edellyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 4 :ssä tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias taikka jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan tilusten järjestelyjen kautta. Poikkeuksen tähän muodostavat lohkot, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan 30 päivä huhtikuuta 2014 jälkeen. Tässä tapauksessa lohkot on ilmoitettava lomakkeella 102A toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 16 päivänä kesäkuuta Sitoumuksesta ja sopimuksesta luopuminen Sitoumuksen tai sopimuksen tekijän luopuessa sitoumuksesta tai sopimuksesta, on luovutuksensaajan luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 43 :n mukaisesti tai luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 72 :n mukaisesti: 1) jätettävä luovutettavista alueista tukihakemus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014 ja 2) liitettävä hakemukseen vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös. 8 luku Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset 30 Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakeminen Vuonna 2014 ovat haettavana seuraavat erityistukisopimukset Maaseutuviraston lomakkeilla: 1) Monivaikutteisen kosteikon hoito; viljelijä Maaseutuviraston vahvistama lomake 262 ja rekisteröity yhdistys Maaseutuviraston vahvistama lomake 262B 2) Luonnonmukainen tuotanto; Maaseutuviraston vahvistama lomake 215K 3) Luonnonmukainen kotieläintuotanto; Maaseutuviraston vahvistama lomake 215E 4) Perinnebiotooppien hoito; viljelijä Maaseutuviraston vahvistama lomake 253 ja rekisteröity yhdistys Maaseutuviraston vahvistama lomake 253B Erityistukisopimuksia, jotka on mainittu 30 :n 1 momentin 1-4 kohdissa, koskeva hakemus liitteineen on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014 toimivaltaiselle viranomaiselle. Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusta, jäljempänä erityistukisopimusta, koskeva hakemus on tehtävä Maaseutuviraston vahvistamalla kutakin erityistukisopimusta koskevalla hakulomakkeella. Luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun asetuksen (366/2007) 15 :ssä tarkoitettujen suunnitelmaan perustuvien erityistukisopimusten hakemukseen on liitettävä suunnitelma, joka täyt-

12 12 (16) tää mainitun asetuksen 16 :ssä asetetut edellytykset. Hakemuksessa on ilmoitettava myös tarvittavat muun lainsäädännön edellyttämät luvat. Jos erityistukisopimus koskee vuokrattua aluetta, hakemukseen on liitettävä aluetta koskeva vuokrasopimus. Toimintalinja 2 lain (1440/2006) 4 :n 2 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen on liitettävä hakemukseen mukaan sen kokouksen pöytäkirja, jossa on päätetty tuen hakemisesta. Hakemus ja sen liitteet on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014 toimivaltaiselle viranomaiselle. Luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sopimushakemuksen liitteenä viljelijän on toimitettava 11 :n 5 momentin mukainen kartta, johon on merkitty kyseiset kasvulohkoittain siirrettävät alat ja ilmoitettava niiden pinta-alat, jos siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon tapahtuu kasvulohkoittain. Lisäksi viljelijän on toimitettava liitteenä hakemus liittymisestä luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (846/2008) tarkoitettuun valvontajärjestelmään viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Hakemus tehdään luonnonmukaisen tuotannon osalta Elintarviketurvallisuusviraston luomuvalvontalomakkeella 1 ja täydennyslomakkeella 1a. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon osalta hakemus tehdään Elintarviketurvallisuusviraston luomuvalvontalomakkeella 1 ja täydennyslomakkeilla 1a ja 1d. Sopimushakemuksen liitteenä on toimitettava myös luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 44 :n 2 momentissa tarkoitettu todistus koulutusvaatimuksen täyttämisestä. Edellä mainitut liitteet on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Jos luonnonmukaista tuotantoa tai luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen haetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 22 :n 2 momentissa tarkoitettua uutta sopimusta, viljelijän on toimitettava lomake 215K ja lomake 215E toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Vuonna 2014 päättyvien maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten jatkaminen ja eläinten lisääminen jatkettavaan sopimukseen Vuonna 2014 keväällä päättyvien ympäristötuen erityistukisopimusten jatkamista yhdellä vuodella 30 päivään huhtikuuta 2015 saakka voidaan hakea toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 217 toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan jatkosopimukseen on mahdollista hakea eläinmäärän lisäämistä toimittamalla Maaseutuviraston vahvistama lomake 218E toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. Viljelijä voi hakea jatkettavan luonnonmukaisen tuotannon sopimuksen muuttamista luonnonmukaisen kotieläintuotannon sopimukseksi toimittamalla lomake 215K toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Viljelijä voi hakea jatkettavan luonnonmukaisen kotieläintuotannon sopimuksen muuttamista luonnonmukaisen tuotannon sopimukseksi toimittamalla lomake 215K toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Luonnonmukainen tuotantotapa ja rehuntuotantoa koskeva yhteistyösopimus Luonnonmukaisen tuotannon sopimushakemukseen on liitettävä tarvittaessa valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 44 :n 4 momentissa tarkoitettua säännöllistä rehuntuotantoa koskevan yhteistyösopimuksen jäljennös, joka on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos edellä mainittu yhteistyösopimus solmitaan

13 13 (16) kesken luonnonmukaisen tuotannon sopimuskauden, jäljennös rehuntuotantoa koskevasta yhteistyösopimuksesta on toimitettava erikseen toimivaltaiselle viranomaiselle. 33 Erityistukisopimushakemukseen liitettävän suunnitelman merkitseminen Erityistukisopimushakemukseen liitettävään suunnitelmaan sisällytettävät luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 16 :ssä tarkoitetut asiakirjat on hakemukseen liitettäessä merkittävä hakijan tilaa koskevalla tunnuksella. Asiakirjat voidaan liittää hakemukseen ilman tilatunnusmerkintää, jos toimintalinja 2 lain (1440/2006) 4 :n 2 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhdistyksellä ei hakuhetkellä ole tilatunnusta. 34 Lietelannan sijoittamista peltoon koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus Lietelannan sijoittamista peltoon koskevan erityistuen tuensaannin edellytykset täyttävistä sopimuslohkoista on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 258M viimeistään 31 päivänä lokakuuta Edellä mainitulla lomakkeella on ilmoitettava sopimuslohkoittain, kuinka paljon ja minkä tyyppistä lantaa millekin kasvulohkolle on sijoitettu sekä selvitys käytetystä levityskalustosta. Tarvittaessa ilmoitukseen on liitettävä lietelannan/virtsan luovuttajan allekirjoittama todistus lomakkeella 258 L tai vapaamuotoisella ilmoituksella luovutetun lietelannan/virtsan lajista, määristä ja luovutuksen ajankohdista. 35 Erityistukisopimusta koskeva päätös ELY-keskuksen on tehtävä erityistukisopimusta koskevan päätöksen asiakirjoihin liitettäväksi yksilöity laskelma, josta käy selville luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 15 :ssä tarkoitetun suunnitelmaan edellyttävän sopimuksen hyväksytyt kustannukset, tulonmenetykset, saadut hyödyt, transaktiokustannus ja tuen määrä. Transaktiokustannusten määrä on korkeintaan 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tuen määrä, johon transaktiokustannus on lisätty, on pyöristettävä alaspäin. Laskelma on laadittava Maaseutuviraston vahvistamalle lomakkeelle 276 tai vastaavalle asiakirjalle. 36 Erityistuen maksamisen hakeminen Viljelijän on haettava erityistuen maksamista täyttämällä vuotta 2014 koskevan lomakkeen 101B asianomainen kohta. Kyseinen lomake on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014 toimivaltaiselle viranomaiselle. Rekisteröityjen yhdistysten on haettava maksua vapaamuotoisella hakemuksella perinnebiotoopin hoitoon ja monivaikutteisen kosteikon hoitoon liittyvään sopimukseen. Vapaamuotoinen hakemus on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Erityistuen maksamiseen liittyvien ilmoitusten toimittaminen Viljelijän on toimitettava erityistuen maksuun liittyvät 34, 38 ja 39 :ssä mainitut ilmoitukset toimivaltaiselle viranomaiselle, kun on kyseessä sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta tai sopimus lietelannan sijoittamisesta peltoon.

14 14 (16) 38 Luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus Jos viljelijä on tehnyt vuonna 2014 sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, hänen on toimitettava sopimuksen hakuvuonna viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2014 toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 215U ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta sekä mahdolliset tuotantotauot kaikkien luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinlajien osalta. Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 46 :ssä tarkoitettu vuonna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 tai 2013 tehty sopimus, hänen on toimitettava viimeistään edellä mainittuna päivänä toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 215M ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta sekä mahdolliset tuotantotauot kaikkien luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinlajien osalta. Viljelijä voi ilmoittaa tuotannossa mahdollisesti olleista tauoista samalla lomakkeella toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä syyskuuta Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus Jos viljelijällä on sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta, hänen on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2014 toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella 218M ilmoitus, jolla haetaan alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan tuen maksamista vuonna Tuen maksua on haettava myös lomakkeella 101B. Jos sopimuksen eläinmäärää lisätään, tulee lisäystä hakea erikseen edellä mainittuun päivämäärään mennessä toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavalla lomakkeella 218E. Eläinmäärän lisäystä koskevaan hakemukseen on liitettävä mukaan maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (503/2007) liitteessä 2 tarkoitetun rekisterin ylläpitäjän antama rotupuhtauden osoittava todistus eläimen polveutumisesta. Naudoista on esitettävä ajan tasalla oleva Nautaeläinluetteloasiakirja. Lampaista ja vuohista on esitettävä tarvittaessa pitopaikkakohtainen eläinluettelo ja lammas- ja vuohirekisterin rekisteritiedot. Ilmoitus alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimuseläimen käyttämisestä rodun lisäämiseen, Maaseutuviraston vahvistama lomake 254, on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ennen sopimuskauden päättymistä. Ilmoitus toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle joko viisivuotisen sopimuskauden loppuun mennessä tai viimeistään vuodella jatkettava sopimuskauden loppuun mennessä. Ilmoitus voidaan tehdä myös toimittamalla sopimusehtojen mukainen rekisterinpitäjän selvitys eläimen käytöstä rodun lisäämiseen. 9 luku Euroopan unionin nautaeläinpalkkio 40 Hakuaika ja lomakkeet EU:n nautaeläinpalkkioita eli EU:n lypsylehmä- ja nautapalkkiota haetaan Maaseutuviraston vahvistamalla osallistumisilmoituksella eli lomakkeella 144. Saadakseen vuodelta 2014 EU:n nautaeläinpalkkiot, viljelijän on toimitettava osallistumisilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Jos viljelijä on jättänyt osallistumisilmoituksen vuodelle 2010, 2011, 2012 tai 2013, sitä ei tarvitse toimittaa uudelleen vuodelle 2014.

15 15 (16) Maatilaa jaettaessa tai yhdistettäessä osallistumisilmoitus on toimitettava uudestaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos koko tilan hallinta on muuttunut ennen 30 päivä huhtikuuta 2014, viljelijän on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle osallistumisilmoitus. 30 päivä huhtikuuta 2014 jälkeen tapahtuneesta hallinnansiirrosta on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus lomakkeella 156. Viimeistään 31 päivä elokuuta 2014 tehtyjen hallinnan siirtojen osalta, lomake 156 liitteineen on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 15 päivänä syyskuuta Osallistumisilmoituksen peruminen Osallistumisilmoitus EU:n nautaeläinpalkkiojärjestelmiin voidaan peruuttaa toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle Maaseutuviraston vahvistama lomake 124. Palkkioiden peruutus kohdistuu jättöpäivämäärän kalenterivuotta seuraavaan tukivuoteen. Palkkiota ei makseta yhdestäkään eläimestä. Jos viljelijä haluaa myöhemmin ilmoittautua uudelleen palkkiojärjestelmään, hänen on jätettävä uusi osallistumisilmoitus. 42 Maatilan perustietojen toimittaminen EU:n nautaeläinpalkkioiden myöntämisen edellytyksenä tukivuoden 2014 osalta on, että viljelijä palauttaa päätukihaun yhteydessä maatilan perustietoja koskevat lomakkeet (101A, tarvittaessa 101D) sekä hallinnassaan olevan maatalousmaan ilmoittamiseen liittyvän lomakkeen (102A) liitteineen. Jos tilalla ei ole hallinnassa maatalousmaata, viljelijän tulee palauttaa maatilan perustietoja koskevat lomakkeet (101A, tarvittaessa 101D). Nämä lomakkeet voi palauttaa sähköisesti viljelijäselailupalvelun (http://vipu.mavi.fi) kautta. 10 luku Voimaantulo 43 Voimaantulo Tämä määräys tulee voimaan 25 päivänä huhtikuuta Ennen määräyksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Seinäjoella 25 päivänä huhtikuuta 2014 Ylijohtaja Leena Tenhola Ylitarkastaja Susanna Ylikantola Tämä määräys on saatavissa Maaseutuviraston kirjaamosta (PL 405, SEINÄJOKI, puh , sähköposti: ja internet-osoitteesta

16 16 (16) LISÄTIETOJA Lisätietoja antavat Maaseutuvirastossa: Maatalousylitarkastaja Antti Hietala, Luonnonmukainen tuotanto, Luonnonhaittakorvaus, Alkuperäiskasvien viljely puh Ylitarkastaja Susanna Jansson, Satovahingot puh Ylitarkastaja Jussi Joutsiniemi, Tilatuki, Valkuais- ja öljykasvipalkkio puh Ylitarkastaja Ulla Sihto, Täydentävät ehdot, Ympäristötuen erityistuet puh Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho, Ympäristötuki, Ympäristötuen erityistuet puh Ylitarkastaja Katja Anttila, Tärkkelysperunapalkkio puh Ylitarkastaja Essi Wallenius, Eläinten hyvinvoinnin tuki, Alkuperäisrodut puh Erikoissuunnittelija Raija Kangassalo, Tilatuki, Hamppu puh Ylitarkastaja Hanna Ketomäki, Ympäristötuen perustoimenpiteet, Ympäristötuen erityistuet puh Ylitarkastaja Marika Lehtinen, Euroopan unionin nautaeläinpalkkio puh Johtava tietojärjestelmäasiantuntija Ilkka Kommeri, Sähköinen asiointi puh Lakimies Susanna Ylikantola, Säädösasiat puh Lakimies Eeva Kukkola, Säädösasiat puh TIEDOKSI Yhteistoiminta-alueet Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset investoinnit ja luomu 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Erityistukisopimusten muutokset 2015 Vuonna 2011 tai myöhemmin tehdyt ympäristötuen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kasvattaminen 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi HAKUOPAS Voin yksityinen varastointi 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tuen edellytykset... 4 2.1 Voin laatuvaatimukset... 4 2.2 Sopimusvarastoinnin kesto ja maksettavan tuen määrä... 4 2.3 Varastointi ja

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1. Sitoutuminen Viljelijä Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (jäljempänä LFA-lisäosa) voidaan maksaa LFA-lisäosan

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 1 Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 14. Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset

Yleinen rekisteröintivelvollisuus ja tietovaatimukset 2006R1907 FI 01.01.2015 020.001 37 41. lejeeringillä makroskooppisesti homogeenistä metallimateriaalia, joka koostuu kahdesta tai useammasta aineosasta, jotka on yhdis tetty niin, ettei niitä voida helposti

Lisätiedot

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET

Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET Säätösalaojituksen, säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen hoitotoimenpiteet MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET 2009 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 10.10.2013 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 10.10.2013 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 10.10.2013 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI INTERVENTIOVARASTOINNISTA JA VARASTOITAVIEN TUOTTEIDEN VALMISTAJAN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9

Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18216/2 Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet 9 Lisäysaineiston pakkaustoiminta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista 1 luonnos 17.12.2014 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot