O H J E I T A Y L I O P P I L A S K I R J O I T U K S I S T A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O H J E I T A Y L I O P P I L A S K I R J O I T U K S I S T A"

Transkriptio

1 SVa/ O H J E I T A Y L I O P P I L A S K I R J O I T U K S I S T A 1) ENNEN KOETILAISUUTTA KOKOONTUMINEN KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEISIIN toisen kerroksen aulassa viimeistään15 minuuttia aikataulussa ilmoitettua aikaa aikaisemmin. SAAPUMINEN KOULUUN KIRJOITUSPÄIVÄNÄ siten, että jokainen on juhla-aulassa viimeistään klo 8.30, jolloin kirjoitussalin istumajärjestys määrätään. KOETILAISUUTEEN on kunkin tuotava lyijykynä, kovuus HB tai 2, kumi, kynänteroitin, viivoitin sekä puhtaaksikirjoitusta varten joko kuulakärki- tai mustekynä kuullunymmärtämiskokeissa tarvitaan vain lyijykynä (kovuus HB tai 2) ja kumi saa tuoda eväitä (läpinäkyvä tekstitön pakkaus), juotavaa (läpinäkyvä pullo) ja aivan välttämättömät lääkkeensä (joiden nauttimisesta ilmoitettava ja tapahtuma merkittävä pöytäkirjaan) EI SAA TUODA mukana: pähkinät, kalat mitään papereita, nenäliinoja, eväskääreitä, kännyköitä, ei myöskään minkäänlaisia laukkuja. Laukut ja kännykät (suljettuina) jätetään kokeen ajaksi lokeroon riittävästi vaatetta pitkää istumista varten ELEKTRONISET LASKIMET JA TAULUKOT ovat luvallisia matematiikan sekä fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa. Näissä kokeissa sallitaan seuraavien taulukkokirjojen käyttö: - MAOL: Maol-taulukot, Otava (ilmestytyt 1999 tai myöhemmin) - Ranta - Tiilikainen: Lukion taulukot, WSOY (ilmestynyt 1993 tai myöhemmin) Kokelaalla saa olla samanaikaisesti kummatkin taulukot. Taulukoissa saa olla ainoastaan omistajan nimi. Todetut painovirheet saa korjata, mutta taulukoihin ei saa lisätä mitään kirjoitettuja tai monistettuja tietoja eikä alleviivauksia. Tämä koskee myös sellaisia tietoja, jotka sisältyvät toisiin sallittuihin taulukoihin. Kokeissa käytettäviksi tarkoitetut taulukot ja laskimet on jätettävä viimeistään klo 12 asianomaista koetta edeltävänä päivänä kansliaan tarkastettaviksi. Taulukoihin ja laskimiin on kiinnitettävä selvästi ja helposti löytyvä nimi, joka helpottaa välineiden jakamista koetilaisuuden alkupuolella. Matematiikan kokeessa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta. Kaikki funktio-, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. HUOM! Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta, ja tarvittaessa hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä opettajalle. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä. Kokeessa ei saa olla mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja välineitä. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta. Koulu voi kuitenkin lainata laskimen, jos kokelaan laskin menee epäkuntoon. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei saa hyväksyä käytettäväksi kokeessa.

2 2) KOETILAISUUS 2 KIRJOITUSPAIKKA on luokkatila 3T/W tai 4A. Istumapaikat määrätään arpomalla. Paikkojen numerot ilmoitetaan aulassa ennen kirjoitussaliin menoa. Jokaiselle paikalle on sijoitettu valmiiksi tietty määrä kirjoituspaperia. Arkkien määrä ilmoitetaan kussakin koetilaisuudessa erikseen. Kokelaan tulee tarkistaa, että hänen saamansa paperimäärä on oikea ja että jokaisessa arkissa on koulun nimi. NIMIKIRJOITUKSEN tulee olla ehdottomasti jokaisessa käyttöön otetussa paperissa, myös pelkkiä jäsentelyjä sisältävissä konsepteissa. Papereihin on kirjoitettava kokelaan numero sekä nimikirjoitus ja tekstattuna täydellinen nimi. KIRJALLINEN KOETILAISUUS alkaa virallisesti klo 9.00, johon mennessä kaikki valmistelut ovat päättyneet ja jolloin tehtäväkuori avataan. Kuullunymmärtämiskokeiden alkamisajankohta on ilmoitettu erikseen. KESKUSTELU koetilaisuudessa on ehdottomasti kielletty. Jos kokelaalla on kysyttävää tilaisuuden aikana tai jos hän tarvitsee lisää paperia, hänen on noustava seisomaan ja odotettava, kunnes lähin valvoja tulee hänen luokseen. KOKEESEEN VARATTU AIKA on 6 tuntia ja se lasketaan siitä hetkestä, jolloin viimeinenkin kokelas on saanut tehtäväpaperin. PAPEREITA ei saa repiä eikä taittaa. Erikoisen huolellisesti on käsiteltävä kielten ymmärtämiskokeiden optisia lomakkeita, joihin ei saa tehdä ylimääräisiä merkintöjä ja joihin kirjoitetaan pelkästään lyijykynällä (kovuus HB tai 2). Kaikissa kokeissa on noudatettava tehtäväpapereissa annettuja ohjeita, sillä väärän vastaustavan tai -paperin käyttäminen voi johtaa pistemäärän alenemiseen. VÄRIKYNIÄ ei saa käyttää (reaalikokeen kuvissa saa, ellei aiheuta sekaannusta, siis ei punakyniä). RIVINVÄLI Äidinkielen kokeen teksti joka riville, vieraissa kielissä aine joka riville ja rakenteet joka toiselle. Äidinkielen ja vieraiden kielten kirjoitelmat ja sanalliset rakennekokeet voi kirjoittaa puhtaaksi lyijykynällä. Muista vieraissa kielissä sanamäärät! Jos suoritus on niin epäselvä, ettei siitä ilmene, mitä kokelas on tarkoittanut, tulkitaan se huonomman vaihtoehdon mukaan. Korjaus on suoritettava siten, ettei synny epäselvyyksiä siitä, mikä on lopulliseksi tarkoitettu muoto, eikä myöskään siitä, kuka on korjauksen tehnyt. Kielissä päälleviivataan koko sana ja kirjoitetaan se uudestaan rivien väliin yläpuolelle. Näin on meneteltävä, jos yksikin kirjain sanassa halutaan muuttaa. Jos sanajärjestystä halutaan muuttaa, on koko lause kirjoitettava uudelleen. Muutokset on tehtävä samalla kynällä kuin alkuperäinen teksti. Kielikokeissa on ehdottomasti vastattava ohjeiden mukaiselle vastauspaperille, sillä väärän vastauspaperin käyttäminen voi johtaa pistemäärän alenemiseen. KONSEPTEIKSI tarkoitetut paperit täytyy yliviivata. ÄIDINKIELEN KOKEESSA tekstitaidon kokeen kunkin vastauksen sopiva pituus on 1 2 konseptisivua. Vastaukset voidaan kirjoittaa samalle konseptiarkille. Uusi vastaus on aloitettava aina uudelta sivulta. Vastaukset jätetään arvosteltaviksi selvästi ja siististi kirjoitettuina. REAALIKOKEESSA Kokelaalle jaetaan sen reaaliaineen kokeen tehtävät, joihin hän on etukäteen ilmoittautunut. Tehtävien lukumäärä vaihtelee aineittain. Uskonnossa, elämänkatsomustiedossa, psykologiassa, filosofiassa, historiassa, yhteiskuntaopissa, maantiedossa sekä terveystiedossa vastataan enintään kuuteen tehtävään. Fysiikassa, kemiassa ja biologiassa vastataan enintään kahdeksaan tehtävään.

3 3 Kokelas merkitsee vastauksen otsikoksi kyseessä olevan reaaliaineen nimen tai kirjainlyhenteen ja tehtävän numeron, esim. MAANTIEDE 3 tai GE 3, mutta ei itse tehtäväantoa tai kysymystä. Kullekin arkille saa kirjoittaa vain yhden tehtävän suorituksen. Tarvittaessa saman tehtävän käsittelyä saa jatkaa toisella tyhjällä paperilla. Kokoarkin sisään liitetään muut suoritukset numerojärjestyksessä. Kokelaan on selvästi yliviivattava koetilanteessa ne suoritukset, joita hän ei halua arvosteltaviksi. Myös suoritusten luonnosteluun käytetyt paperit on yliviivattava. Näitä papereita ei lähetetä lautakuntaan, mutta mahdollisten kyselyjen varalta ne tulee säilyttää lukiossa yhden vuoden ajan. Jos kokelas jättää arvosteltavaksi ainekohtaisen enimmäismäärän ylittävän määrän vastauksia, katsotaan kokeen muodostuvan niistä 6/8 vastauksesta, joiden pistesumma on pienin. Opettaja arvostelee alustavasti kaikki vastaukset ja merkitsee niiden pistemäärät arvostelulomakkeeseen. Kokeen muodostavat tehtävät valitsee lautakunta. Jos kokelas jättää samaan tehtävään useamman kuin yhden vastauksen, tehtävä arvostellaan pienimmän pistemäärän antavan vastauksen mukaan. MATEMATIIKAN KOKEESSA käytetään puoliarkkeja. Kokeessa saa kullekin puoliarkille kirjoittaa vain yhden tehtävän suorituksen. Tarvittaessa saa saman tehtävän käsittelyä jatkaa toisella tyhjällä paperilla esim. siten, että kuvio on eri paperilla. Tehtävä n:o 1 lasketaan kuitenkin kokoarkille ja tämän kokoarkin sisään sijoitetaan muut suoritukset numerojärjestyksessä irtolehtinä. Kirjoitusvälineenä saa käyttää lyijykynää, jonka kovuuden pitää olla HB tai 2. Harppia voidaan tarvita. WC Kokelaan on noustava seisomaan, jolloin valvoja saapuu paikalle. Jos WC:ssä on jo toinen kokelas, on odotettava, kunnes hän on palannut paikalleen. POISTUMINEN KOETILAISUUDESTA ei ole luvallista ennen klo 12:ta. Opiskelijan on ehdottomasti jätettävä kaikki saamansa paperit pöytäkirjanpitäjälle. KOETILAISUUDEN PÄÄTTYESSÄ on jokaisen lopetettava kirjoittaminen ja noustava seisomaan. Paperit jätetään riveittäin, omaa vuoroa odottaen ja ehdotonta hiljaisuutta noudattaen. VILPPIPYKÄLÄ (Kännykkä!) Kirjallisiin kokeisiin osallistuva opiskelija, joka syyllistyy vilpilliseen menettelyyn, vilpin yritykseen tai avustamiseen vilpin teossa tai muuten rikkoo tutkintojärjestystä, menettää oikeutensa jatkaa tutkinnon suorittamista kyseisenä tutkintokertana. Kokeet, joihin kokelas on kyseisenä tutkintokertana ilmoittautunut, katsotaan hylätyiksi. Jos em. tekoa voidaan pitää suunniteltuna tai muulla tavalla raskauttavana, rehtori voi määrätä, että kokelas menettää osallistumisoikeuden kokeisiin kyseistä tutkintokertaa lähinnä seuraavana tutkintokertana. SAIRAUS Sellaisessa sairaustapauksessa, joka on tilapäisesti (juuri kokeen aikana) olennaisesti heikentänyt normaalia suorituskykyä, tulee välittömästi hankkia lääkärintodistus ja toimittaa se koululle. Mikäli sairaus estää opiskelijaa suorittamasta koetta koulussa, siitä on ilmoitettava koululle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa valvonnan järjestämiseksi. Sairastumisesta täytyy ilmoittaa heti koululle (Marja Jegorenkov p tai Jukka Tanska p ).

4 3) ARVOSANAT JA TODISTUKSET 4 VIRALLISEN JÄLJENNÖKSEN ylioppilastodistuksesta voi antaa vain julkinen notaari tai YTL, jonka henkilökunta ei kykene toimittamaan sitä riittävän lyhyessä ajassa. Mikäli virallista jäljennöstä ei tarvita, kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös riittää. Koulu antaa maksulliset viralliset todistuskopiot (2 x 2 kpl) lakkiaisissa SUULLISET VALMENTAUTUMISTILAISUUDET JA ARVOSANAT Abiturientit, jotka ovat saaneet lukion suoritettua, saavat päättötodistusta vastaavan todistuksen koulunkäynnin päättyessä penkkaripäivänä Tämän todistuksen arvosanat jäävät lopullisiksi päättötodistusarvosanoiksi, jos niihin ei valmentautumistilaisuuksien perusteella tule korotuksia. Valmentautumistilaisuuksien ilmoittautuminen on ennen koeviikkoa ja aikataulu tulee kanslian lasi-ikkunoihin ennen penkkaripäivää. NIMI- JA ARVOSANATIETOJEN LUOVUTTAMINEN Sekä YTL:llä että koululla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi sen jälkeen, kun lautakunta on lähettänyt koululle tutkinnon tulostiedot ja tietojen oikeellisuus on varmistettu. Jos kokelas ei halua nimeään julkaistavan, hänen tulee pyytää kirjallisesti sekä koulua että lautakuntaa poistamaan nimensä julkaistavaksi tarkoitetusta nimilistasta. Pyyntö on esitettävä hyvissä ajoin ennen tulosten valmistumista. MUISTA! LOKERON (ja soitinvarastojen) AVAIN on palautettava vahtimestarille viimeistään TODISTUSJÄLJENNÖKSET Koulu antaa maksulliset viralliset todistuskopiot (2 x 2 kpl) lakkiaisissa.. Niitä ei tarvitse erikseen maksaa, vaan lukion ensimmäisellä maksettu avaimen pantti kattaa todistusjäljennösten maksun. 4) LAKKIAISET Jokaisen opiskelijan on saatava lukion oppimäärä hyväksytysti suoritetuksi tiistai mennessä ( Wapuksi valmista ), mikäli ylioppilastutkintotodistus ja lukion päättötodistus aiotaan saada lakkiaisjuhlassa Lakkiaisjuhla alkaa klo juhlasalissa. Koululle on saavuttava kuitenkin jo klo mennessä luokkaan 3T. Jokaiselle ylioppilaaksi pääsevälle annetaan omaisia varten 2 paikkalippua juhlasaliin lakkiaisjuhlaan, jos on palauttanut lokeron avaimen. Liput noudetaan kansliasta lakkiaisharjoitusten yhteydessä. LAKKIAISHARJOITUKSET pidetään torstaina klo 17 juhlasalissa. Lakkiaisiin ei voi osallistua, ellei ole mukana harjoituksissa.

5 5 YO-kokeiden aikataulu Kevään 2011 koepäivät Kirjallinen koe pe 8.2. äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe Kuullunymmärtämiskokeet ma Toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä ti A-kieli 8.30 englanti 11 saksa 13 venäjä 15 ranska/ espanja ke vieras kieli, lyhyt oppimäärä 8.30 saksa 11 venäjä 13 englanti 14 ranska 15 espanja/italia Kirjalliset kokeet ma äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe ke psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia pe vieras kieli, pitkä oppimäärä ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä

SYKSYN 2013 KOEPÄIVÄT

SYKSYN 2013 KOEPÄIVÄT Tästä kirjeestä löydät ohjeita ylioppilaskirjoitusten käytännön järjestelyihin liittyvistä asioista. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään Sotungin lukiossa, Sotungintie 19, 01200 Vantaa. Kirjoitusaineissa

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN

OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN EURAJOEN LUKIO SYKSY 2014 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Syksyn 2014 koepäivät KAIKKIIN KOKEISIIN SAAVUTTAVA 30 MINUUTTIA ENNEN KOKEEN ALKUA! Aikataulut löytyvät myös lukion Peda.netin

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015

Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 27.8.2014 Erkko-lukion ylioppilastutkinto-ohjeet 2014 2015 Ylioppilastutkinto Yleistä Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta huolehtii ylioppilastutkintolautakunta (YTL).

Lisätiedot

TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA

TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA Puolalanmäen lukio Lokakuu 2011 TIETOA YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA Säilytä tämä seuraaviin ohjeisiin (huhtikuu 2012) asti! Nämä ohjeet perustuvat ylioppilastutkintolautakunnan viimeisimpiin tiedossa oleviin

Lisätiedot

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7

Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3. Tärkeä tietää 5. YO-tutkinnon rakenne 5. YO-tutkinnon suorittaminen 5. YO-kirjoitusten aloittaminen 7 1 ABIOPPAAN SISÄLLYS Aikataulu ylioppilaskirjoituksille 3 Tärkeä tietää 5 YO-tutkinnon rakenne 5 YO-tutkinnon suorittaminen 5 YO-kirjoitusten aloittaminen 7 Arvostelu ja tulokset 9 Kokeen uusiminen ja

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET

MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET Määräys Päivämäärä 13.12.2013 MATEMATIIKAN KOKEEN MÄÄRÄYKSET Matematiikan kokeen määräykset sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin ja ylioppilastutkinnosta annettuun

Lisätiedot

KEVÄT 2015. Jarkko Koponen/ VYK 31.8.2015 1

KEVÄT 2015. Jarkko Koponen/ VYK 31.8.2015 1 KEVÄT 2015 31.8.2015 1 Lukion opiskelija kokeen pakolliset kurssit opiskeltu jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia kursseja, riittää 3 kurssia Tehtävät perustuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin

Lisätiedot

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE

OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE OHJEITA TSYKIN LUKION ABEILLE Ylioppilastutkinto Yleiset määräykset ja ohjeet Yo-kokeet järjestetään samaan aikaan koko maassa, syksyllä ja keväällä Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 LUKION OSOITE JA PUHELINNUMEROT... 3 KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTELY... 4 OPPIAINEET JA TUNTIJAKO... 5 Kurssitarjotin... 5 Wilma (https://wilma.pudasjarvi.fi)... 6

Lisätiedot

HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA

HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA Käsissäsi on uusi painos Lapinlahden Lukion ja Kuvataidelukion opinto-oppaasta. Se on varma merkki siitä, että loma on jäänyt taakse ja on aika aloittaa

Lisätiedot

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 1, 00200 Helsinki Puhelin (0) 64 70 Fax. (0) 641 2727 E-mail: lyk.hki@edu.hel.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä ma-to klo -.30 ja pe -.00.

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

Sisällys KUVATAIDELUKIO... 32 OPPIKIRJAT... 34 POISSAOLOSELVITYKSET... 41 KURSSITARJOTIN... 42

Sisällys KUVATAIDELUKIO... 32 OPPIKIRJAT... 34 POISSAOLOSELVITYKSET... 41 KURSSITARJOTIN... 42 Sisällys HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA... 2 LUOKKATILAT... 3 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT... 4 JAKSOT... 4 RYHMÄT JA KOTILUOKAT... 4 HENKILÖSTÖ... 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 5 OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat...

Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 1 Sisällysluettelo sivu Yhteystiedot... 03 Työajat ja jaksot... 04 Rehtorin tervehdys... 05 Tuntikaavio... 06 Koulun henkilökunta... 07 Opetustilat... 10 Ryhmänohjaajat... 12 Koeviikot ja kuulustelut...

Lisätiedot

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015

YO-tutkinto. YO-info 5.5.2015 YO-tutkinto YO-info 5.5.2015 1 YLEISESTI O Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) O Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto O Ylioppilastutkintotodistukseen

Lisätiedot

KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997

KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013. Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 Aikuisten lukio-opetusta vuodesta 1997 KAARINAN AIKUISLUKIO OPASTE 2012-2013 KAARINAN AIKUISLUKIO, VOIVALANTIE 7 9, 20780 KAARINA PUHELIN kanslia: (02) 588 4341, rehtori: 588 4340, opinto-ohjaaja: 588

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2015 2016... 3 1.1 Jaksotus ja loma-ajat... 3 1.2 Juhlat ja tapahtumat... 3 2. OPETTAJAT... 5 2.1 Ryhmänohjaajat... 5 2.2 Opettajien yhteystiedot...

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

Rehtori Reijo Järvinen 050-3207789 reijo.jarvinen@kktavastia.fi. Vararehtori Tiina Peltola p. 050-598 8693. tiina.peltola@kktavastia.

Rehtori Reijo Järvinen 050-3207789 reijo.jarvinen@kktavastia.fi. Vararehtori Tiina Peltola p. 050-598 8693. tiina.peltola@kktavastia. 1. YHTEYSTIEDOT Parolan lukio e-mail: Os. Myllytie 33 13720 Parola lukio@hattula.fi 2. HENKILÖKUNTA Rehtori Reijo Järvinen 050-3207789 e-mail: reijo.jarvinen@kktavastia.fi Vararehtori Tiina Peltola p.

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

Helsingin luonnontiedelukion

Helsingin luonnontiedelukion Helsingin luonnontiedelukion OPINTO-OPAS JA KALENTERI Nimi Puhelinnumero Ryhmä Ryhmänohjaajani Opinto-ohjaajani HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO Mäkelänkatu 84, 00610 Helsinki PL 3803, 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA

NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA Opintosuunnitelma Hahmottele suunnitelmasi koko lukioajalle. Voit muuttaa sitä opintojen edetessä. Seuraa opintojesi edistymistä ja muuta suunnitelmaasi tarvittaessa. Neuvottele

Lisätiedot

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014

Kuopion steinerkoulu Virkkula. Lukio-opas 2013 2014 Kuopion steinerkoulu Virkkula Lukio-opas 2013 2014 KUOPION STEINERKOULU VIRKKULA Kuopion steinerkoulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, toisin sanoen opetus on suunniteltu etenemään ikäkausiopetuksena ensimmäisestä

Lisätiedot

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA rehtori Satu Nokelainen (09) 4258 3055 / 044 042 1753 apulaisrehtori Tuula Jantunen (09) 4258 3421 / 044 042 1389 opinto-ohjaajat Anna Kopra (09) 4258 3056

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016 STUDY GUIDE. Kulosaaren yhteiskoulun lukio Kulosaari Upper Secondary School

OPINTO-OPAS 2015-2016 STUDY GUIDE. Kulosaaren yhteiskoulun lukio Kulosaari Upper Secondary School OPINTO-OPAS 2015-2016 STUDY GUIDE Kulosaaren yhteiskoulun lukio Kulosaari Upper Secondary School Ståhlberginkuja 1, 00570 Helsinki Puh. /Tel. +358 9 2289180 Fax.+358 9 22891810 www.ksyk.fi Nimi ja ryhmä/

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Opinto-opas 2014 2015 Sisällys Yhteystietoja... 2 Kansliassa asiointi... 3 Opiskelijatodistukset ja -kortit... 4 Tiedottaminen... 6 Yhteystietojen päivittäminen...

Lisätiedot