Käyttöoppaasi. HP PHOTOSMART PRO B8850

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. HP PHOTOSMART PRO B8850 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4170012"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä ei vastaa tekstin teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth-tavaramerkit ovat omistajansa omaisuutta, ja Hewlett-Packard Company käyttää niitä lisenssillä. Uuden tulostimen mukana toimitetaan seuraavat oppaat: Tämän oppaan nimi voi olla Pikaopas tai Asennusopas. käyttöopas: Tämä kirja on Käyttöopas. olet asentanut HP Photosmart -tulostinohjelmiston tietokoneeseen, avaa käytönaikainen ohje ja tutustu siihen. Voit avata ohjeen seuraavasti: Windows: valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat, valitse HP, HP Photosmart Pro B8800 series ja valitse HP Photosmart -tulostimen ohje. HP:n ratkaisukeskus -ohjelmassa: Saat tietoja tulostimesta ja ohjelmistosta ja voit katsoa vianmääritysratkaisuja, kuten havainnollisia Toimintaohje-animaatioita. Kun olet asentanut HP Photosmart -ohjelmiston tietokoneeseen, avaa HP:n ratkaisukeskus ja tutustu siihen. Huomautus Tässä Käyttöoppaassa tulostinohjelmistolla tarkoitetaan HP Photosmart -ohjelmistoa, joka on tulostimen mukana toimitettavalla CD-levyllä. Tulostinohjain on se tulostinohjelmiston osa, joka ohjaa tulostinta. 1 Ohjauspaneeli ja merkkivalot: Ohjauspaneelin painikkeilla voit avata työkalut tietokoneeseen, palauttaa ja peruuttaa tulostustöitä sekä reagoida tietokoneen näyttöön tulleisiin kehotteisiin. Yläluukku: Avaamalla tämän luukun pääset käsiksi tulostuspäihin ja voit selvittää paperitukokset. Erikoismateriaalilokero (suljettu): Laske tämä lokero alas, kun haluat asettaa tulostimeen yhden arkin paksua materiaalia, kuten korttipaperia tai Canvas-paperia. Käytä tätä lokeroa, kun haluat, että tulostusmateriaali syötetään suoraan tulostimen läpi niin, ettei materiaali taivu. aseta lokeroon enintään 0,7 millimetrin paksuista materiaalia ja enintään yksi arkki kerrallaan. Päälokero: Aseta tähän lokeroon pino tavallista paperia tai valokuvapaperia tulostusta varten. tulostelokero: Valmiit tulosteet tulevat tähän. Pääset helpommin käsiksi päälokeroon, jos irrotat tulostelokeron vetämällä sitä itseäsi kohti. Näin voit asettaa mustekasetit paikoilleen tai irrottaa ne. Takaluukku: Voit selvittää paperitukoksia irrottamalla tämän luukun. Takaosan paperiluukku: Erikoismateriaalilokeron tulostustyöt kulkevat tämän luukun kautta, ennen kuin ne tulevat tulostelokeroon tulostimen etuosaan. Varmista, että tulostimen takana on tarpeeksi tilaa niin, että paperi pääsee liikkumaan esteettä edestakaisin luukun läpi. Kun tulostat erikoismateriaalilokerosta, tulostimen takana olevan vapaan tilan tulee vastata tulostuksessa käytettävän materiaalin pituutta. Virtajohdon liitäntä: Liitä tulostimen mukana toimitettu virtajohto tähän porttiin. Päälokero: Aseta tähän lokeroon tulostusta varten pino valokuvapaperia, tavallista paperia tai muuta paperia, joka ei ole jäykkää. aseta materiaali pystysuuntaisesti ja tulostuspuoli alaspäin. Purista päälokeron vapautuspainiketta ja pidennä tai lyhennä päälokeroa siihen asetettavan paperin koon mukaan. tulostelokero: Tulostustyöt tulevat tähän. Pääset helpommin käsiksi päälokeroon irrottamalla tämän lokeron vetämällä sitä itseäsi kohti. Erikoismateriaalilokero (avattu): Aseta tähän lokeroon yksi arkki paksua materiaalia, kuten korttipaperia. Tästä lokerosta tulostusmateriaali syötetään suoraan tulostimen läpi taivuttamatta materiaalia. Paperin leveysohjain: Siirrä tämä ohjain lähelle lokerossa olevan paperin vasenta reunaa painamalla ohjaimen etuosassa olevaa painiketta ja siirtämällä ohjainta. Kun jatke on kokonaan ulkona, paperilokeroon mahtuu paperi, jonka koko on enintään 33 x 48,3 cm (13 x 19 tuumaa). Päälokeron vapautuspainike: Purista vapautuspainiketta ja vedä sitä itseäsi kohti, jos haluat vetää päälokeron jatkeen ulos tai työntää sen sisään tai poistaa lokeron tulostimesta. Luku Paperirajoittimet: Tasaa paperi näitä rajoittimia vasten niin, että paperi syötetään tulostimeen oikein. Paperin pituusohjain: Siirrä ohjain lähelle lokerossa olevan paperin päätä. 1 2 Peruuta: Tällä painikkeella voit keskeyttää käynnissä olevan tulostustyön, tulostuspään kohdistuksen tai värien kalibroinnin. Jatka: Resume (Jatka)-valo vilkkuu, jos tulostimen paperi on lopussa tai tulostimessa on paperitukos. Kun olet lisännyt paperia tai poistanut paperitukoksen, jatka tulostusta painamalla Resume (Jatka)-painiketta. Kun erikoismateriaalilokero on alhaalla, Resume (Jatka)-valo palaa keltaisena. kun olet asettanut tulostusmateriaalia erikoismateriaalilokeroon, käynnistä tulostus painamalla Resume (Jatka)-painiketta. Työkalut: Paina tätä painiketta kerran, kun haluat avata tulostimen Työkalut (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelman (Mac) tietokoneen näyttöön. Keltainen Toolbox (Työkalut)-valo vilkkuu hitaasti, jos tulostin on avaamassa Työkalutsovellusta tai HP Printer -apuohjelma -ohjelmaa. käytössä: On (Käytössä)-valo palaa sinisenä, kun tulostin on käynnissä. On (Käytössä)-valo vilkkuu hitaasti, kun tulostin on varattu, ja nopeasti, kun vähintään yksi tulostimen luukku on auki. mustekasettipesän merkkivalot: Nämä kahdeksan merkkivaloa ilmaisevat kunkin mustekasetin tilan. Jos merkkivalo palaa, sitä vastaavan kasetin muste on vähissä. Jos merkkivalo vilkkuu, sitä vastaava kasetti puuttuu, on viallinen tai yhteensopimaton tai sen muste on lopussa. Tulostuspään merkkivalo: Tulostuspään merkkivalo palaa keltaisena, kun tulostin suorittaa automaattisia ylläpitotoimia, tulostuspäiden kohdistusta tai värien kalibrointia. Tulostuspään merkkivalo vilkkuu, kun tulostuspää puuttuu tai on viallinen tai yhteensopimaton. Myös niiden kahden tulostuskasetin merkkivalot vilkkuvat, jotka liittyvät ongelman aiheuttavaan tulostuspäähän. Näin voidaan määrittää, mikä neljästä tulostuspäästä aiheuttaa ongelman.

3 Tässä osassa on ohjeita materiaalin lataamisesta paperilokeroihin, tulostimen asetusten muuttamisesta sekä tietokoneesta tulostamisesta. Tulostimessa on kaksi lokeroa paperia ja muuta tulostusmateriaalia varten: Tähän lokeroon voi lisätä vain ohutta, taipuisaa materiaalia, koska materiaali taipuu kulkiessaan tulostimen läpi. erikoismateriaalilokero: Erikoismateriaalilokero on tarkoitettu pääasiassa paksulle, jäykälle materiaalille. Tästä lokerosta paperi syötetään suoraan tulostimen läpi paperia taivuttamatta. Varmista tätä lokeroa käyttäessäsi, että sen takana oleva tila vastaa vähintään tulostuksessa käytettävän materiaalin pituutta. Lataa materiaalia tähän lokeroon yksi arkki kerrallaan ja varmista, että materiaali on enintään 0,7 millimetriä paksua. Mitä tahansa päälokeroon ladattavaa materiaalia voi asettaa myös erikoismateriaalilokeroon. joitakin erikoismateriaalilokeroon sopivia materiaalityyppejä ei voi kuitenkaan asettaa päälokeroon. Vihje Voit käyttää erikoispaperilokeroa pienten tulostustöiden tulostamiseen kevyelle, taipuisalle paperille silloin, kun et halua ottaa paperipinoa pois päälokerosta. seuraavassa taulukossa on yhteenveto materiaalilokeroiden eroista. Taulukon perusteella voit päättää, mitä lokeroa tulostustyöhön kannattaa käyttää. Seuraavassa on perusohjeet siitä, mihin lokeroon tietyn tyyppinen materiaali tulisi lisätä. Materiaali Valokuva- ja mustesuihkupaperit sekä tavalliset paperit Esimerkkejä: HP:n erikoisvalokuvapaperi, HP Professional Satin -valokuvapaperi, esite-, valokuva- ja inkjet-paperit sekä tavalliset tulostuspaperit Digital Fine Art -paperit < 220 g/m² Esimerkkejä: Photo Rag -paperi Digital Fine Art -paperit > 220 g/m² Esimerkkejä: Canvas-paperi, Photo Rag -paperi, Watercolor-paperi Kaikki 0,7 millimetriä paksummat materiaalit Ei tuettu Ei tuettu Ei tuettu Suositeltava Tuettu Suositeltava Päälokero Suositeltava Erikoismateriaalilokero Tuettu Kohdassa Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen on lisätietoja tässä tulostimessa käytettävistä paperityypeistä. Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen Jos haluat tietoja HP:n mustesuihkupapereista tai haluat ostaa tarvikkeita, käy osoitteessa Saat tulostimesta parhaat ja kestävimmät tulokset käyttämällä näitä laadukkaita papereita. Tulostustyö Laadukkaat, kestävät tulosteet ja suurennokset Käytä tätä paperia tai materiaalia HP Professional Satin -valokuvapaperi HP:n erikoisvalokuvapaperi (saatavana eri vaihtoehtoina, kuten kiiltävänä ja satiinimattapintaisena. Kaikkia pinnoitevaihtoehtoja ei välttämättä ole saatavana kaikkiin paperikokoihin joka maassa/alueella. Tärkeää: Säilytä paperit alkuperäisessä pakkauksessa tai suljettavassa muovipussissa, jotta ne eivät käpristy liikaa ja aiheuta syöttöongelmia. Älä jätä papereita päälokeroon, kun et tulosta, koska materiaali voi käpristyä huoneilmalle alttiina ollessaan. Tällä tulostimella voi tulostaa monille HP:n ja muiden valmistajien erikoispapereille. Kaikkia näitä materiaaleja ei ole myytävänä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. HP Photosmart -tulostimessa voi käyttää useita eri paperikokoja, mukaan lukien seuraavat: Kohdassa Paperilokerot on tietoja siitä, millaista tulostusmateriaalia päälokeroon voi ladata. Varoitus Älä lataa päälokeroon Canvas-paperia tai muuta Digital Fine Art -paperia, joka on painavampaa kuin 220 g/m², sillä tulostin tai tulostusmateriaali voi vahingoittua. Käytä päälokeron sijaan erikoismateriaalilokeroa. Huomautus Erikoismateriaalilokeron on oltava suljettuna, jotta päälokeroa voi käyttää tulostukseen. tulostaminen päälokerosta 1. Tartu tulostelokeron sivuille kummallakin kädellä ja irrota lokero kokonaan vetämällä sitä itseäsi kohti. Suurikokoisten materiaalien lataaminen on helpompaa, jos siirrät päälokeroa ulospäin puristamalla päälokeron vapautuspainiketta ja vetämällä lokeroa itseäsi kohti. Varmista, ettei paperipino ole paperin leveysohjaimen yläreunaa korkeammalla. JTulostusasetusten muuttaminen. Jos haluat käyttää täsmällisempiä värienhallinta-asetuksia, katso kohta Värienhallinta. Jos HP Photosmart Pro B8800 series on jo määritetty oletustulostimeksi, tämän vaiheen voi ohittaa. Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan. Eri sovellusohjelmissa painikkeen nimi voi olla esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset tai Tulostin. Voit tarvittaessa muuttaa asetuksml;ritilaa2, kun taas painotalot käyttävät CMYK-väritilaa3. Näiden kahden väritilan erot voivat aiheuttaa sen, että tulostetut valokuvat näyttävät selvästi erilaisilta kuin näytössä. Värienhallinta on monimutkainen aihepiiri, jota ei voi käsitellä yksityiskohtaisesti tässä käyttöoppaassa, joten opas sisältää vain joitakin tyypillisiä esimerkkejä. Yksi valintaikkuna, jossa ovat useimmin tarvittavat värienhallintaasetukset. Vihje 1 Värienhallinta-asetukset saattavat olla samanaikaisesti käytössä sekä tulostinohjaimessa että kuvankäsittelyohjelmassa, kuten Adobe Photoshop -ohjelmassa. tämä kaksinkertainen korjaus tuottaa epätyydyttävät tulokset. Käytä joko tulostimen värienhallintaa tai sovelluksen värienhallintaa, mutta älä kumpaakin yhtä aikaa. Vihje 2 Kalibroi tulostin säännöllisesti, jotta värit toistuvat tulosteissa aina samoin. Se yhdistää tulostinajurin ja Adobe Photoshopin Tulosta ja esikatsele -valintaikkunan asetukset, joten tulostuksessa tarvittavat asetukset ovat kätevästi saatavilla yhdessä ikkunassa. HP ja Adobe ovat kehittäneet yhdessä Photoshop CS3 -ohjelman tulostuksen käsittelyä. Huomautus Adobe Photoshop on toisen valmistajan erillinen ohjelmistotuote, jota ei toimiteta tulostimen mukana. HP Photosmart Pro -tulostus-plug-in Adobe Photoshopia varten asennetaan automaattisesti HP Photosmart -tulostinohjelmiston kanssa, jos Adobe Photoshop on asennettu tietokoneeseen. Jos asennat Adobe Photoshopin tulostinohjelmiston asentamisen jälkeen, voit asentaa HP Photosmart Pro -tulostus-plug-inin erikseen.

4 Paperin reunat näkyvät sellaisina, kuin ne tulevat näkymään valmiissa tulosteessa. muuta kuvan kokoa vetämällä sen reunoja hiirellä. Siirrä kuvaa sivulla napsauttamalla kuvaa ja vetämällä se uuteen paikkaan. Jos haluat tulostaa vain osan kuvasta, vedä kuva osittain sivun reunan yli. Sovelluspohjainen värienhallinta sisältää tarkempia säätömahdollisuuksia kuin tulostinpohjainen menetelmä, mutta se on myös monimutkaisempi ja vaatii enemmän toimintavaiheita. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Tulosta (CS3) tai Tulosta ja esikatsele (CS2). Valitse Sivun asetukset, määritä asetukset kuvaa varten ja valitse sitten OK. HP Photosmart Pro B8800 series -tulostimessa on oma automaattinen värienhallinta, jonka asetukset on helppo määrittää. Tulostinpohjainen värienhallinta tuottaa hyvän tuloksen ja riittää useimmille käyttäjille. Tässä osassa annetaan ohjeita siihen, kuinka tulostimen ja tarvikkeiden käyttöikää voidaan pidentää ja kuinka tulosteista saadaan mahdollisimman laadukkaita. HP suosittelee, että tulostimen annetaan olla kytkettynä pistorasiaan, jotta tulostin voi tehdä automaattiset huoltotoimensa säännöllisesti. Jos tulostimen virta on pitkään katkaistuna, tulostuslaatu heikkenee, automaattiset huoltotoimet on tehtävä manuaalisesti ja vähintään yhden tulostuspään vaihtaminen voi olla tarpeen. Huomautus Voit säästää sähköä katkaisemalla tulostimen virran; tulostin kytkee virran automaattisesti automaattisten huoltotoimien suorittamista varten, jos virtajohto vain on kytkettynä. Jos tulostin on kytketty jatkojohtoon, jossa on virtakatkaisin, varmista, että jatkojohdon virta on kytkettynä, jotta tulostin voi suorittaa automaattiset huoltotoimet säännöllisesti. Tulostin suorittaa automaattiset huoltotoimet, jos sen annetaan olla käyttämättömänä vähintään 24 tunnin ajan. Huoltotoimiin kuluva aika määräytyy sen mukaan, miten pitkään tulostin on ollut käyttämättömänä. saat ilmoituksen alhaisesta musteen tasosta, on hyvä hankkia uusi kasetti hyvissä ajoin, jotta tulostukseen ei tule viiveitä. Vaihda mustekasetti vasta, kun tulostin kehottaa sinua tekemään niin. kasettiin ja vedä se ulos paikaltaan. 3. Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Lisää päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Avaa HP Printer -apuohjelma -ohjelma tietokoneen näyttöön painamalla päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Avaa työkalut tietokoneen näyttöön painamalla päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Avaa HP Printer -apuohjelma -ohjelma tietokoneen näyttöön painamalla on myös hyödyllisiä tietoja tulostimesta, kuten tulostimen sarjanumero ja laiteohjelmistoversio. mallisivun voit varmistaa, että tulostin pystyy tulostamaan valokuvan onnistuneesti. Jos valokuvan tulostuksessa sovellusohjelmistosta on ongelmia, käytä tätä toimintoa vianmäärityksen osana, niin voit selvittää, onko ongelma tulostimessa vai sovellusohjelmistossa. varmistat, että käytössäsi ovat uusimmat toiminnot ja ominaisuudet. Tulostinohjelmiston päivittäminen (Windows) Huomautus Varmista, että Internet-yhteys on käytössä, ennen kuin käytät HP-päivityssovellusta. 1. Avaa päivityssovellus Windowsin Käynnistä-valikosta tai HP:n ratkaisukeskus -ohjelmasta. Valitse hiiren kakkospainikkeella HP:n digikuvantamisen valvonta -kuvaketta Windowsin tehtäväpalkin oikealla puolella ja avaa HP:n ratkaisukeskus -ohjelman etusivu valitsemalla Käynnistä/Näytä HP:n ratkaisukeskus. Jos tietokoneessa oleva tulostinohjelmistoversio ei ole uusin, ohjelmistopäivitys tulee näkyviin HP:n päivitystoiminnon ikkunaan. Huomautus Jos tietokoneessa on viimeisin tulostinohjelmistoversio, saat ilmoituksen No updates are available for your system at this time (Järjestelmää varten ei ole saatavana päivityksiä tällä hetkellä). Voit myös valita Etsi päivityksiä ja määrittää ohjelmiston etsimään päivityksiä automaattisesti tietyin väliajoin. Jos tulostinohjelmiston asennus on poistettava, toimi seuraavasti. Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat, valitse HP ja valitse sitten HP Photosmart Pro B8800 series. Avaa CD-levy työpöydältä ja kaksoisosoita sitten HP-asennusohjelmaa. Tämä tulostin on luotettava ja helppokäyttöinen, mutta jos ongelmia siitä huolimatta ilmenee, lue mahdolliset ratkaisut tästä osasta. Varmista, ettei CDlevy ole likainen tai naarmuinen. voit pyytää uuden CD-levyn HP:n asiakastuesta. Jos muutkaan CD-levyt eivät toimi, CD-asema täytyy huoltaa. Ohjattu uuden laitteen asennus ei löydä ohjaimia CD-levyltä (vain Windows) Tietokone ei vastaa ohjelman asennuksen aikana Syy: Taustalla on käynnissä virustorjuntaohjelma tai jokin muu sovellus, joka hidastaa asennusta. Tämä voi kestää useita minuutteja. Jos tietokone ei useiden minuuttienkaan jälkeen vastaa, käynnistä tietokone uudelleen, pysäytä tai poista käytöstä virustorjuntaohjelma, sulje myös kaikki muut sovellukset ja asenna tulostinohjelmisto uudelleen. Jos ongelma liittyy ohjelmiston asentamiseen, katso kohtaa Tulostinohjelmiston asennusongelmat. noin 30 sekuntia ja kytke virtajohto takaisin. Tulostin voi olla liitetty jatkojohtoon, johon ei tule virtaa. Kytke virta ensin jatkojohtoon ja sitten tulostimeen. Ratkaisu: Varmista, että sininen tulostuspäiden lokeron kansi on kokonaan auki. Vapauta sininen kahva vetämällä sitä eteenpäin ja nosta kansi sitten kokonaan ylös. En saa tulostuslokeroa irti ratkaisu Vedä tulostelokeroa suoraan itseäsi kohti. Varmista, että et vedä päälokeroa (tulostelokeron alla) samalla, kun vedät tulostelokeroa ulos.

5 Ratkaisu: Varmista, että kaikki neljä tulostuspäätä ja kahdeksan mustekasettia on asennettu oikein. Tarkista, että molemmat luukut ja erikoismateriaalilokero ovat suljettuina. Odota, että Jatka-valo alkaa vilkkua nopeasti, ja paina sitten Resume (Jatka)-painiketta uudelleen. Jos tulostin ei käynnistä kalibrointia, siinä saattaa olla paperitukos. Ratkaisu: Tulostuspäät tai kasetit puuttuvat, tai niitä ei ole asennettu oikein. Varmista, että kaikki neljä tulostuspäätä ja kahdeksan mustekasettia on asennettu oikein. Katso Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus), niin saat ohjeita paperin lisäämisestä päälokeroon, paperitukosten selvittämisestä sekä mustekasettien ja tulostuspäiden asentamisesta ja vaihtamisesta. Tulostimesta kuuluu ääniä, kun virta kytketään, tai ääniä alkaa kuulua, kun tulostinta ei ole käytetty vähään aikaan Ratkaisu: Tulostimesta voi kuulua epätavallista ääntä, jos se on ollut pitkään käyttämättömänä tai jos virransyöttö on katkaistu ja kytketty sitten uudestaan. tämä on normaalia. Tulostin käynnistää automaattisia ylläpitotoimintoja sen varmistamiseksi, että kaikki toimii moitteettomasti. Syy: Tulostettavana voi olla resoluutioltaan suuri grafiikkakuva, valokuva tai PDF-tiedosto. suuret grafiikkaa tai valokuvia sisältävät asiakirjat tulostuvat tekstisivuja hitaammin. Ratkaisu: Harkitse kuvien tulostusresoluution vähentämistä tai varaa tulostamiseen enemmän aikaa. Jos päälokerossa on muun valmistajan kuin HP:n kiiltävää materiaalia tai paksua materiaalia eikä tulostin syötä paperia tai syöttää useita arkkeja kerrallaan, vähennä päälokeron arkkien määrä 20:een tai tulosta yksi arkki kerrallaan käyttämällä erikoismateriaalilokeroa. Poista päälokero tulostimesta ja varmista, että paperipino on tasaisena lokerossa eikä ole noussut paperirajoittimien päälle. Kun asetat lokeron takaisin paikalleen, työnnä lokeroa tulostimeen, kunnes lokero on oikein paikallaan. Varmista, ettei paperipino ole paperin pituusohjainta korkeampi. Jos on, vähennä paperia ja yritä tulostaa uudelleen. Varmista, että paperin leveys- ja pituusohjaimet ovat paperin reunaa vasten. Kaksi tai useampia arkkeja voi olla tarttunut kiinni toisiinsa. poista paperi päälokerosta ja irrota arkit toisistaan selaamalla paperipinon reunoja. Lataa paperi takaisin lokeroon ja kokeile tulostamista uudelleen. Jos paperi on rypistynyt tai taittunut, kokeile toista paperia. Paperi voi olla liian ohutta tai liian paksua. Vihje Lisätietoja paperin lataamisesta saat kohdasta Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen tai katsomalla Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus). Ratkaisu: Kun tulostat, vedä tulostelokeron jatke ulos ja käännä paperipidäke ylös. Varmista, että tulostinohjelmiston materiaalityypin asetus vastaa lokeroon ladattua paperia. Kokeile toista tulostuslaatuasetusta, kuten Normaali tai Paras. Asiakirja tulostuu vinosti, tai asiakirja tulostuu toiseen reunaan ratkaisu: Paperi on ehkä ladattu väärin. Lataa paperi uudelleen ja varmista, että se tulee oikein päin. työnnä paperin leveys- ja pituusohjain kiinni paperin reunaan. Lisätietoja paperin lataamisesta saat kohdasta Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen tai katsomalla Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus). Värit eivät tulostu hyvin ratkaisu Tulostimen värienhallinta-asetukset eivät ehkä ole kunnossa. Varmista, että tulostinohjelmiston materiaalityypin asetus vastaa lokeroon ladattua paperia. Ratkaisu Huomautus Varmista, että tulostettavassa asiakirjassa ei ole tyhjiä sivuja. Olet ehkä käynnistänyt tulostuksen ja sitten peruuttanut sen. Jos tulostus on peruutettu ennen sen käynnistymistä, tulostin on voinut jo vetää paperin valmiiksi sisäänsä. Kun tulostus käynnistetään seuraavan kerran, tulostin työntää tyhjän arkin ulos ennen uuden tulostuksen aloittamista. Tulostin otti vähintään kaksi arkkia kerralla. Leyhytä paperipinoa ennen kuin lataat sen tulostimeen, jotta arkit eivät takerru yhteen. Voit myös ladata kerralla pienemmän pinon paperia. Varmista, että paperi on asetettu päälokeroon tulostuspuoli alaspäin tai erikoismateriaalilokeroon tulostuspuoli ylöspäin. Digitaalikamerassa on ehkä valittu käyttöön pieni resoluutioasetus. Pienennä kuvan tulostuskokoa ja kokeile tulostusta uudelleen. Jos testisivusta ilmenee, että tulostuspäät on kohdistettava, suorita kohdistus. katso Tulostimen kohdistaminen ja kalibroiminen. Jos testisivusta ilmenee, että tulostuspäät on puhdistettava, käynnistä automaattinen puhdistus tulostimen ohjauspaneelista. Jos tulostat suurta tiedostoa (esimerkiksi jos tulostat suuriresoluutioista suurta kuvaa) eikä järjestelmässä ole riittävästi RAM-muistia tai prosessorin nopeus ei ole riittävä, tulostuslaatu saattaa olla heikko. Voit kokeilla seuraavia tilapäiskorjauksia tai nopeuttaa prosessorin toimintaa ja lisätä RAM-muistin määrää. Varmista, ettei tietokoneessa ole taustalla käynnissä olevia sovelluksia. Jos tulostat vaakasuuntaista kuvaa, kierrä se pystyasentoon ja valitse ohjaimessa pystysuuntainen tulostus ennen kuvan tulostamista. Voit suoristaa arkkia ennen tulostusta panemalla sen muovipussiin ja taivuttamalla sitä varovasti vastakkaiseen suuntaan. Jos ongelma toistuu, kokeile toista arkkia. Jos käytät kiiltävää HP:n erikoisvalokuvapaperia tai HP Professional Satin -valokuvapaperia, kokeile tulostinohjaimesta valittavaa Paksu valokuva -paperityyppiasetusta. Tulostimen näyttöön tulevat virheilmoitukset voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: Ennen kuin otat yhteyttä HP:n tukeen, tutustu tämän jakson vianmääritysvihjeisiin tai käy online-tukipalvelussa osoitteessa www. Vihje Katso Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus), niin saat ohjeita paperin lisäämisestä päälokeroon, paperitukosten selvittämisestä sekä mustekasettien ja tulostuspäiden asentamisesta ja vaihtamisesta. Jos tietokone kehottaa sinua poistamaan materiaalin tulostimesta, tartu materiaaliin molemmin käsin ja vedä se varovasti ulos tulostimen etupuolelta. Avaa yläluukku ja poista tulostimesta paperit, jotka tukkivat paperiradan.

6 Siirrä tarvittaessa tulostuspääyksikkö varovasti toiselle puolelle, jotta voit poistaa paperin. Aseta sitten takaluukku takaisin paikalleen. 3. Vedä päälokero ulos ja työnnä se takaisin tulostimeen niin pitkälle kuin se menee, kunnes lokero on oikein paikallaan. Huomautus 1 Jos tulostat tarroja, tarkista, ettei tarraarkista ole irronnut yhtään tarraa sen kulkiessa tulostimen läpi. Huomautus 2 Kuiva huoneilma voi käyristää paperia, mikä voi aiheuttaa paperitukoksia. Ratkaisu: Lataa paperia siihen lokeroon, josta tulostustyö alkoi, ja jatka sitten tulostusta painamalla -painiketta. Syy: Tulostimen lokerossa olevan paperin koko poikkeaa tulostinohjaimessa valitusta valokuvan koosta. ratkaisu: Valitse tulostimen ohjauspaneelista Cancel (Peruuta) ja käynnistä sitten tulostustyö uudelleen. Varmista, että valitset ohjaimesta oikean paperikoon ja lataat tulostimeen paperia, joka vastaa ohjaimesta valittua kokoasetusta. Ennen kuin otat yhteyttä HP:n tukeen, tutustu tämän jakson vianmääritysvihjeisiin tai käy online-tukipalvelussa osoitteessa www. Vihje Katso Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus), niin saat ohjeita paperin lisäämisestä päälokeroon, paperitukosten selvittämisestä sekä mustekasettien ja tulostuspäiden asentamisesta ja vaihtamisesta. Syy: Ilmoitetut mustekasetit puuttuvat, tai ne ovat vahingoittuneet. Ratkaisu: Tarkista, että kaikki kahdeksan mustekasettia on asennettu laitteeseen. jos kaikki mustekasetit on asennettu, poista virheen aiheuttaneet kasetit ja asenna ne uudelleen. Jos ongelma ei poistu, jokin kasetti saattaa olla vahingoittunut. Tarkista, onko mustekasetin takuu vielä voimassa. Jos takuukausi on päättynyt, hanki uusi mustekasetti. Jos takuu on vielä voimassa, ota yhteys HP:n asiakastukeen. Syy: Mustekasetin tai -kasettien muste on vanhenemassa tai jo vanhentunutta. Kun näyttöön tulee mustekasetin vanhentumisesta kertova ilmoitus, vaihda vanhentunut mustekasetti ja sulje viesti. Voit myös jatkaa tulostusta vaihtamatta mustekasettia noudattamalla laitteen näyttöön tulevia ohjeita tai tietokoneen näytön mustekasetin vanhenemisilmoituksen ohjeita. Huomautus Mustetasoa koskevat varoitukset ja mustemäärän ilmaisintoiminnot antavat vain likimääräistä tietoa musteen todellisesta määrästä. Kun saat ilmoituksen alhaisesta musteen tasosta, on hyvä hankkia uusi kasetti hyvissä ajoin, jotta tulostukseen ei tule viiveitä. Vaihda mustekasetti vasta, kun tulostin kehottaa sinua tekemään niin. Syy: Ilmoitetut tulostuskasetit puuttuvat, laite ei tunnista niitä, ne on asennettu väärin tai ne ovat vahingoittuneet. Varmista, että lokeron kansi on hyvin kiinni ja tulostimen yläluukku on suljettu. Jos virheilmoitus toistuu, pyydä HP:n asiakastuesta lisäohjeita tulostuspäiden ongelmien vianmääritykseen. Tämän oppaan lopussa on lueteltu kaikkien laitteeseen sopivien tulostuspäiden tilausnumerot. Jos laitteessa on yhä ongelmia, toimi seuraavasti: 1. Sen kautta saat nopeimmin ajantasaisia tietoja laitteista sekä asiantuntijoiden apua. Arvokkaita HP Photosmart -laitetta ja vianmääritystä koskevia tietoja yleisten ongelmien ratkaisemista varten Vain Euroopassa: Ota yhteyttä paikalliseen myyntipisteeseen. tunnistenumeroa ei tule sekoittaa tuotteen markkinointinimeen (HP Photosmart Pro B8800 series) tai tuotenumeroon (Q7161A, Q ). Seuraavassa taulukossa on tietoja vilkkuvien valojen merkityksestä sekä apua virhetilanteiden ratkaisemiseen. Merkkivalo On (Käytössä)-valo Tila Palaa Vilkkuu nopeasti Merkitys Virta on kytketty tulostimeen, ja laite on valmis tulostamaan. Erikoismateriaalilokero tai vähintään yksi tulostimen luukku on auki. ratkaisu: Sulje lokero ja tulostimen luukut ennen tulostamista. tai erikoismateriaalilokerossa ei ole paperia. Varmista, että ohjaimen paperikoon asetus vastaa lokeroon ladatun tulostusmateriaalin kokoa. Merkkivalojen osoittamat mustekasetit ovat ehkä tyhjentyneet tai vahingoittuneet tai ne puuttuvat tai ovat yhteensopimattomia tulostimen kanssa. Ratkaisu: Varmista, että kaikki kahdeksan mustekasettia sopivat käytettäväksi tulostimessa ja että kasetit on asennettu oikein. (jatkoa) tietokoneen näytössä on viesti, joka ilmoittaa, ettei tulostin pysty jatkamaan tulostamista, vaihda merkkivalojen osoittamat mustekasetit. lisätietoja on kohdassa Virheilmoitus: Tulostaminen ei onnistu. Jos tietokoneen näyttöön ei tule viestiä, joka ilmoittaa, ettei tulostin pysty jatkamaan tulostamista, ja mustekasetit on asennettu oikein, merkkivalojen osoittamat mustekasetit ovat ehkä vahingoittuneet. Tarkista, onko mustekasetin takuu vielä voimassa. Jos takuukausi on päättynyt, hanki uusi mustekasetti. Jos takuu on vielä voimassa, ota yhteys HP:n asiakastukeen. Vähintään yksi tulostuspää puuttuu tai on vahingoittunut tai yhteensopimaton, tai tulostin ei tunnista sitä. Ratkaisu: Varmista, että merkkivalojen osoittama tulostuspää on asennettu oikein ja että tulostuspään lokeron kansi on lukittunut kiinni. Jos tulostuspää on asennettu oikein, mutta valot vilkkuvat edelleen, tulostuspää on ehkä vahingoittunut. Ota yhteys HP:n asiakastukeen ja kysy ohjeita tulostuspääongelmien vianmääritykseen. Ink cartridge (Mustekasettipesän) merkkivalot: Vilkkuvat (niiden kahden mustekasetin merkkivalot, jotka toimivat sen tulostuspään kanssa, jossa on ongelma) Printhead (Tulostuspään) merkkivalo: Vilkkuu Tulostin ei voinut avata työkaluja (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelmaa (Mac) tietokoneen näyttöön. Jos Työkalut (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelma (Mac) ei käynnisty, käynnistä tietokone uudelleen ja paina sitten Toolbox (Työkalut)-painiketta vielä kerran. Jos Työkalut (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelma (Mac) ei vieläkään käynnisty, asenna tulostinohjelmisto uudelleen. Vilkkuu hitaasti Kaikki valot Vilkkuvat nopeasti Odota 30 sekuntia, kytke sitten virtajohto takaisin ja kytke tulostimeen virta. Jos kaikki tulostimen merkkivalot vilkkuvat edelleen, siirry osoitteeseen www. hp. Com/support tai ota yhteys HP-tukeen. Tässä osassa esitellään HP Photosmart -tulostinohjelmiston järjestelmävaatimukset ja joitakin teknisiä tietoja tulostimesta. Osa Käyttöjärjestelmä Prosessori Windows Microsoft Windows XP, Windows Vista Vähimmäisvaatimus: Vähintään moderni 1 GHz:n 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) prosessori Suositeltava: vähintään 2 GHz RAM Windows XP ja Vista Home: 512 Mt (vähimmäisvaatimus); 1 Gt (suositus) Kaikki muut Windows Vista -versiot: 1 Gt (vähimmäisvaatimus); 2 Gt (suositus) Vapaa levytila CD-asema Selain USB Vähimmäisvaatimus: 400 Mt (Windows XP) ; 800 Mt (Windows Vista) Pakollinen Microsoft Internet Explorer 5.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 01 ja SP2 tai uudempi USB-portti (kaapeli ei sisälly toimitukseen) Vähimmäisvaatimus: 150 Mt Pakollinen Mikä tahansa selain USB-portti (kaapeli ei sisälly toimitukseen) Mac Mac OS X -versio Vähimmäisvaatimus: PowerPC, jossa G4-, G5- tai Intel Core -prosessori Suositeltava: 2 GHz:n PowerPC, jossa G5- tai Intel Core Duo -prosessori Vähimmäisvaatimus: 512 Mt Suositeltava: 1 Gt 0 High speed Suositeltavat arvot käytön aikana: 1535 C, suhteellinen kosteus 2080 % Enimmäisarvot käytön aikana: 540 C, suhteellinen kosteus 595 % Säilytyslämpötila-alue: C Virrankulutus Tulostaminen: keskimäärin 30 W Lepotila: Alle 6 W Virta katkaistuna: Keskimäärin alle 1 W Virtajohdon mallinumero Eurooppa: (Sveitsi), (Iso- Britannia, Irlanti), (Tanska), (kaikki muut Euroopan maat, mukaan lukien Venäjä ja Turkki) Pohjois-Amerikka: (Yhdysvallat, Kanada) Aasia: (Japani), (Kiina), (Taiwan), (Hongkong, Singapore), (Korea), (Intia), (Thaimaa), (Venäjä, Turkki) Afrikka: Lähi-itä: (Israel), (kaikki muut maat) Oseania: (Australia, Uusi-Seelanti) USB-tuki Microsoft Windows XP Home, XP Professional ja Vista Mac OS X -versio 10. Luokka Tulostusmateriaalien tiedot Tekniset tiedot Enimmäispituus (päälokero): 483 mm Enimmäispituus (erikoismateriaalilokero): mm Enimmäisleveys: 330 mm Päälokeron materiaalin enimmäispaino: 220 g/m², taipuisaa materiaalia Erikoismateriaalilokeron materiaalin enimmäispaksuus: 0,7 mm, yksi arkki kerrallaan Tulostusmateriaalien koot Tuetut koot 7,6 x 12,7 cm - 33 x 111,8 cm, mukaan lukien: Metrijärjestelmä: 10 x 15 cm (myös repäisynauhallinen), panoraama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, A3, A4, A5, A6, B4, B5, E Tuumajärjestelmä: Arkistokortti 3 x 5 tuumaa, arkistokortti 4 x 6 tuumaa, arkistokortti 5 x 8 tuumaa, 3,5 x 5 tuumaa, 4 x 6 tuumaa (myös repäisynauhallinen), panoraama 4 x 10 tuumaa, panoraama 4 x 11 tuumaa, panoraama 4 x 12 tuumaa, 5 x 7 tuumaa, 8 x 10 tuumaa, 11 x 14 tuumaa, 11 x 17 tuumaa, 12 x 12 tuumaa, 13 x 19 tuumaa Yhdysvallat: Letter, Legal, Executive, Tabloid Japani: L, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki Kirjekuoret: Kirjekuori nro 10, kirjekuori A2, kirjekuori C6, kirjekuori DL Jatkolomakepaperi: Jopa 33 x 111,8 cm Huomautus Jatkolomakkeiden tulostamisesta on ohjeita HP Professional Photography -sivuston Resource Center -osassa. Katso Tuetut koot lähde, valitseminen 58 paperiluukut. USB, tekniset tiedot 82 USB-portti 47 usein esitettyjä kysymyksiä 72 Katso Pikaopas kalibroiminen 68 kunnossapito 64 käyttöopas 45 merkkivalot 68 osat 46 puhdistaminen 67 tekniset tiedot 82 virheilmoitukset 76 tulostinohjain, asetusten muuttaminen 57 tulostinohjelmisto, päivittäminen 70 tulostuskasetit..

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin

HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin HP Color LaserJet CP1210 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP Color LaserJet CP1510 Series -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen,

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

HP Photosmart Pro B9100 series. Käyttöopas

HP Photosmart Pro B9100 series. Käyttöopas HP Photosmart Pro B9100 series Käyttöopas HP Photosmart Pro B9100 series -tulostin HP Photosmart Pro B9100 series -käyttöopas Tekijänoikeudet ja tavaramerkit 2006 Hewlett-Packard Development Company,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Helppo seitsemänvaiheinen

Helppo seitsemänvaiheinen HP DeskJet 720C Series -kirjoitin Helppo seitsemänvaiheinen asennus Onnittelumme uuden HP DeskJet 720C Series -kirjoittimen omistajalle! Tässä näkyy laatikon sisältö. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä HP-jälleenmyyjääsi

Lisätiedot

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA:

VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Sivu 1/19 Tulostusopas Tulostusmateriaalin lisääminen 250 tai 550 arkin lokeroon VAARA LOUKKAANTUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen. Pidä kaikki muut

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Pikaopas. Käyttöpaneelin toiminta. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas

Pikaopas. Käyttöpaneelin toiminta. Käyttöpaneelin merkkivalot. Pikaopas Pikaopas Käyttöpaneelin toiminta Tulostimen käyttöpaneelissa on kaksi painiketta ja kaksi merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat tulostimen tilan. Painikkeilla voidaan jatkaa nykyistä tulostustyötä tai peruuttaa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen Jos ehdotettu korjaustoimi ei korjaa ongelmaa, ota yhteys huoltoedustajaan. 1 Työ ei tulostunut oikein tai sivulla on vääriä merkkejä. Varmista, että Valmis-ilmoitus näkyy käyttöpaneelissa, ennen kuin

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas

Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Tyhjiä sivuja. Tulostuslaatuopas Sivu 1/7 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. MFP-sarja. Pikaopas LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-sarja Pikaopas Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa 1. Valitse ohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta. 2. Valitse laite ja paina Ominaisuudet-

Lisätiedot

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Ohjelmiston asennusopas Suomi LB9154001 Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (vain Windows ) Tämän avulla on helppo luoda useita

Lisätiedot

USB-kaapelin käyttäjät: asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa A2. 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperi

USB-kaapelin käyttäjät: asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa A2. 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperi Aloita tästä 1 Tärkeitä asennustietoja Kiinteän tai langattoman verkon käyttäjät: noudata tämän asennusoppaan ohjeita, jotta voit lisätä HP All-in-One -laitteen verkkoosi. USB-kaapelin käyttäjät: asenna

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Paperi- ja tulostusmateriaaliopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko.

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko. Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji ja oletuksena oleva paperilähde. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/859094

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/859094 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan

Ohjeet tulostusmateriaalin valintaan Vältä tulostusongelmat käyttämällä vain suositeltuja tulostusmateriaaleja (paperia, kalvoja, kirjekuoria, kartonkia ja tarroja). Yksityiskohtaiset tiedot eri tulostusmateriaaleista ovat kartonki- ja tarratulostusohjeessa

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta. Insert % Shift Pika-aloitus Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.) Takuukortti Pika-aloitusopas D1-tarrakasetti

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

Lexmark C750. Oppaiden päivitys. Elokuu 2001. www.lexmark.fi

Lexmark C750. Oppaiden päivitys. Elokuu 2001. www.lexmark.fi Lexmark C750 Oppaiden päivitys Elokuu 2001 www.lexmark.fi 1 Kuvansiirtoyksikön kohdistaminen Kohdista kuvansiirtoyksikkö sen vaihtamisen jälkeen tai silloin, kun värit tulostuvat liian vaaleina, jotta

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-10-14 2 Sisältö 1 Unifaun OnlinePrinter tulostusasetukset... 3 2 Automaattinen asennus - Unifaun Online Printer... 4 3 Javan asentaminen... 6 4 Vianmääritys Internet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

PIKAOHJE DATAMAX EX2

PIKAOHJE DATAMAX EX2 PIKAOHJE DATAMAX EX2 Tulostusmateriaalin asettaminen Uuden rullan asettaminen paikoilleen 1. Vedä vihreät rullapidikkeet sivuille kunnes ne lukittuvat paikoilleen. 2. Aseta rulla paikoilleen. Tarvittaessa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

pikaohjeen sisällysluettelo

pikaohjeen sisällysluettelo pikaohjeen sisällysluettelo opi tulostamaan tulostaminen paperille ja muille tulostusmateriaaleille erikoisominaisuudet huolto ongelman ratkaiseminen tekniset tiedot pikaohje hp deskjet 995c series sisällysluettelo

Lisätiedot

Z Series /RZ -tulostimet pikaopas

Z Series /RZ -tulostimet pikaopas Z Series /RZ -tulostimet pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Sisällys Ulkonäkymä............................................................ Tulostimen etikettinauhalokero.............................................

Lisätiedot

Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 FreeAgent-ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9

Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 FreeAgent-ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9 Käyttöopas Mac Sisällys Aloittaminen... 1 Mac-uudelleenalustusapuohjelman käyttäminen... 1 FreeAgent-ohjelmiston asentaminen... 4 Levyasemien turvallinen poistaminen... 9 Levyasemien hallinta... 10 Ohjelmiston

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO V6065EA käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. XEROX COLORQUBE 9300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4276581

Käyttöoppaasi. XEROX COLORQUBE 9300 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4276581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle XEROX COLORQUBE 9300. Löydät kysymyksiisi vastaukset XEROX COLORQUBE 9300 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Pikaopas. Yleistietoja tulostimesta. Pikaopas

Pikaopas. Yleistietoja tulostimesta. Pikaopas Pikaopas Yleistietoja tulostimesta 7 6 5 4 1 1 150 arkin vastaanottoalusta 2 250 arkin lokero 3 250 tai 550 arkin syöttölaite (lisävaruste) 4 Käsinsyöttölokero 5 Etuluukku 6 Ohjauspaneeli 7 Paperituki

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje

Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje Liitäntäkaapelin CA-42 pika-asennusohje 9234594 2. painos Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Lasertulostinsarja Windows Vista / 7 - asennusopas Tulostin on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen tulostimen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Tulostinohjelmiston käyttöopas

Tulostinohjelmiston käyttöopas Tulostinohjelmiston käyttöopas (Canon Compact Photo Printer Solution Disk -CD-levyn versiota 6 varten) Windows 1 Sisällys Turvaohjeita...3 Lue tämä ensin...4 Tietoja oppaista...4 Tulostuksen vuokaavio...5

Lisätiedot

Käyttöopas QL-700. Tarratulostin

Käyttöopas QL-700. Tarratulostin Käyttöopas Tarratulostin QL-700 Lue tämä opas niin, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin käytät laitetta. Pidä tätä opasta lähellä laitetta, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. www.brother.com FIN

Lisätiedot

Tulostimen muisti. Muistinhallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Tulostimen muisti. Muistinhallinta. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Tulostimen muisti Tulostimessa on toimitettaessa vähintään 64 Mt muistia. Tarkista tulostimeen asennetun muistin määrä seuraavasti: valitse tulostimen Apuohjelmat-valikosta Tulosta valikot. Tulosteessa

Lisätiedot

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Lokerossa 1 1 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. 2 Taivuttele arkkeja, jotta ne irtoavat toisistaan, ja tuuleta sitten nippu. 3 Jos lisäät kirjepaperia, aseta se niin, että

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot