Käyttöoppaasi. HP PHOTOSMART PRO B8850

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. HP PHOTOSMART PRO B8850 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4170012"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä ei vastaa tekstin teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth-tavaramerkit ovat omistajansa omaisuutta, ja Hewlett-Packard Company käyttää niitä lisenssillä. Uuden tulostimen mukana toimitetaan seuraavat oppaat: Tämän oppaan nimi voi olla Pikaopas tai Asennusopas. käyttöopas: Tämä kirja on Käyttöopas. olet asentanut HP Photosmart -tulostinohjelmiston tietokoneeseen, avaa käytönaikainen ohje ja tutustu siihen. Voit avata ohjeen seuraavasti: Windows: valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat, valitse HP, HP Photosmart Pro B8800 series ja valitse HP Photosmart -tulostimen ohje. HP:n ratkaisukeskus -ohjelmassa: Saat tietoja tulostimesta ja ohjelmistosta ja voit katsoa vianmääritysratkaisuja, kuten havainnollisia Toimintaohje-animaatioita. Kun olet asentanut HP Photosmart -ohjelmiston tietokoneeseen, avaa HP:n ratkaisukeskus ja tutustu siihen. Huomautus Tässä Käyttöoppaassa tulostinohjelmistolla tarkoitetaan HP Photosmart -ohjelmistoa, joka on tulostimen mukana toimitettavalla CD-levyllä. Tulostinohjain on se tulostinohjelmiston osa, joka ohjaa tulostinta. 1 Ohjauspaneeli ja merkkivalot: Ohjauspaneelin painikkeilla voit avata työkalut tietokoneeseen, palauttaa ja peruuttaa tulostustöitä sekä reagoida tietokoneen näyttöön tulleisiin kehotteisiin. Yläluukku: Avaamalla tämän luukun pääset käsiksi tulostuspäihin ja voit selvittää paperitukokset. Erikoismateriaalilokero (suljettu): Laske tämä lokero alas, kun haluat asettaa tulostimeen yhden arkin paksua materiaalia, kuten korttipaperia tai Canvas-paperia. Käytä tätä lokeroa, kun haluat, että tulostusmateriaali syötetään suoraan tulostimen läpi niin, ettei materiaali taivu. aseta lokeroon enintään 0,7 millimetrin paksuista materiaalia ja enintään yksi arkki kerrallaan. Päälokero: Aseta tähän lokeroon pino tavallista paperia tai valokuvapaperia tulostusta varten. tulostelokero: Valmiit tulosteet tulevat tähän. Pääset helpommin käsiksi päälokeroon, jos irrotat tulostelokeron vetämällä sitä itseäsi kohti. Näin voit asettaa mustekasetit paikoilleen tai irrottaa ne. Takaluukku: Voit selvittää paperitukoksia irrottamalla tämän luukun. Takaosan paperiluukku: Erikoismateriaalilokeron tulostustyöt kulkevat tämän luukun kautta, ennen kuin ne tulevat tulostelokeroon tulostimen etuosaan. Varmista, että tulostimen takana on tarpeeksi tilaa niin, että paperi pääsee liikkumaan esteettä edestakaisin luukun läpi. Kun tulostat erikoismateriaalilokerosta, tulostimen takana olevan vapaan tilan tulee vastata tulostuksessa käytettävän materiaalin pituutta. Virtajohdon liitäntä: Liitä tulostimen mukana toimitettu virtajohto tähän porttiin. Päälokero: Aseta tähän lokeroon tulostusta varten pino valokuvapaperia, tavallista paperia tai muuta paperia, joka ei ole jäykkää. aseta materiaali pystysuuntaisesti ja tulostuspuoli alaspäin. Purista päälokeron vapautuspainiketta ja pidennä tai lyhennä päälokeroa siihen asetettavan paperin koon mukaan. tulostelokero: Tulostustyöt tulevat tähän. Pääset helpommin käsiksi päälokeroon irrottamalla tämän lokeron vetämällä sitä itseäsi kohti. Erikoismateriaalilokero (avattu): Aseta tähän lokeroon yksi arkki paksua materiaalia, kuten korttipaperia. Tästä lokerosta tulostusmateriaali syötetään suoraan tulostimen läpi taivuttamatta materiaalia. Paperin leveysohjain: Siirrä tämä ohjain lähelle lokerossa olevan paperin vasenta reunaa painamalla ohjaimen etuosassa olevaa painiketta ja siirtämällä ohjainta. Kun jatke on kokonaan ulkona, paperilokeroon mahtuu paperi, jonka koko on enintään 33 x 48,3 cm (13 x 19 tuumaa). Päälokeron vapautuspainike: Purista vapautuspainiketta ja vedä sitä itseäsi kohti, jos haluat vetää päälokeron jatkeen ulos tai työntää sen sisään tai poistaa lokeron tulostimesta. Luku Paperirajoittimet: Tasaa paperi näitä rajoittimia vasten niin, että paperi syötetään tulostimeen oikein. Paperin pituusohjain: Siirrä ohjain lähelle lokerossa olevan paperin päätä. 1 2 Peruuta: Tällä painikkeella voit keskeyttää käynnissä olevan tulostustyön, tulostuspään kohdistuksen tai värien kalibroinnin. Jatka: Resume (Jatka)-valo vilkkuu, jos tulostimen paperi on lopussa tai tulostimessa on paperitukos. Kun olet lisännyt paperia tai poistanut paperitukoksen, jatka tulostusta painamalla Resume (Jatka)-painiketta. Kun erikoismateriaalilokero on alhaalla, Resume (Jatka)-valo palaa keltaisena. kun olet asettanut tulostusmateriaalia erikoismateriaalilokeroon, käynnistä tulostus painamalla Resume (Jatka)-painiketta. Työkalut: Paina tätä painiketta kerran, kun haluat avata tulostimen Työkalut (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelman (Mac) tietokoneen näyttöön. Keltainen Toolbox (Työkalut)-valo vilkkuu hitaasti, jos tulostin on avaamassa Työkalutsovellusta tai HP Printer -apuohjelma -ohjelmaa. käytössä: On (Käytössä)-valo palaa sinisenä, kun tulostin on käynnissä. On (Käytössä)-valo vilkkuu hitaasti, kun tulostin on varattu, ja nopeasti, kun vähintään yksi tulostimen luukku on auki. mustekasettipesän merkkivalot: Nämä kahdeksan merkkivaloa ilmaisevat kunkin mustekasetin tilan. Jos merkkivalo palaa, sitä vastaavan kasetin muste on vähissä. Jos merkkivalo vilkkuu, sitä vastaava kasetti puuttuu, on viallinen tai yhteensopimaton tai sen muste on lopussa. Tulostuspään merkkivalo: Tulostuspään merkkivalo palaa keltaisena, kun tulostin suorittaa automaattisia ylläpitotoimia, tulostuspäiden kohdistusta tai värien kalibrointia. Tulostuspään merkkivalo vilkkuu, kun tulostuspää puuttuu tai on viallinen tai yhteensopimaton. Myös niiden kahden tulostuskasetin merkkivalot vilkkuvat, jotka liittyvät ongelman aiheuttavaan tulostuspäähän. Näin voidaan määrittää, mikä neljästä tulostuspäästä aiheuttaa ongelman.

3 Tässä osassa on ohjeita materiaalin lataamisesta paperilokeroihin, tulostimen asetusten muuttamisesta sekä tietokoneesta tulostamisesta. Tulostimessa on kaksi lokeroa paperia ja muuta tulostusmateriaalia varten: Tähän lokeroon voi lisätä vain ohutta, taipuisaa materiaalia, koska materiaali taipuu kulkiessaan tulostimen läpi. erikoismateriaalilokero: Erikoismateriaalilokero on tarkoitettu pääasiassa paksulle, jäykälle materiaalille. Tästä lokerosta paperi syötetään suoraan tulostimen läpi paperia taivuttamatta. Varmista tätä lokeroa käyttäessäsi, että sen takana oleva tila vastaa vähintään tulostuksessa käytettävän materiaalin pituutta. Lataa materiaalia tähän lokeroon yksi arkki kerrallaan ja varmista, että materiaali on enintään 0,7 millimetriä paksua. Mitä tahansa päälokeroon ladattavaa materiaalia voi asettaa myös erikoismateriaalilokeroon. joitakin erikoismateriaalilokeroon sopivia materiaalityyppejä ei voi kuitenkaan asettaa päälokeroon. Vihje Voit käyttää erikoispaperilokeroa pienten tulostustöiden tulostamiseen kevyelle, taipuisalle paperille silloin, kun et halua ottaa paperipinoa pois päälokerosta. seuraavassa taulukossa on yhteenveto materiaalilokeroiden eroista. Taulukon perusteella voit päättää, mitä lokeroa tulostustyöhön kannattaa käyttää. Seuraavassa on perusohjeet siitä, mihin lokeroon tietyn tyyppinen materiaali tulisi lisätä. Materiaali Valokuva- ja mustesuihkupaperit sekä tavalliset paperit Esimerkkejä: HP:n erikoisvalokuvapaperi, HP Professional Satin -valokuvapaperi, esite-, valokuva- ja inkjet-paperit sekä tavalliset tulostuspaperit Digital Fine Art -paperit < 220 g/m² Esimerkkejä: Photo Rag -paperi Digital Fine Art -paperit > 220 g/m² Esimerkkejä: Canvas-paperi, Photo Rag -paperi, Watercolor-paperi Kaikki 0,7 millimetriä paksummat materiaalit Ei tuettu Ei tuettu Ei tuettu Suositeltava Tuettu Suositeltava Päälokero Suositeltava Erikoismateriaalilokero Tuettu Kohdassa Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen on lisätietoja tässä tulostimessa käytettävistä paperityypeistä. Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen Jos haluat tietoja HP:n mustesuihkupapereista tai haluat ostaa tarvikkeita, käy osoitteessa Saat tulostimesta parhaat ja kestävimmät tulokset käyttämällä näitä laadukkaita papereita. Tulostustyö Laadukkaat, kestävät tulosteet ja suurennokset Käytä tätä paperia tai materiaalia HP Professional Satin -valokuvapaperi HP:n erikoisvalokuvapaperi (saatavana eri vaihtoehtoina, kuten kiiltävänä ja satiinimattapintaisena. Kaikkia pinnoitevaihtoehtoja ei välttämättä ole saatavana kaikkiin paperikokoihin joka maassa/alueella. Tärkeää: Säilytä paperit alkuperäisessä pakkauksessa tai suljettavassa muovipussissa, jotta ne eivät käpristy liikaa ja aiheuta syöttöongelmia. Älä jätä papereita päälokeroon, kun et tulosta, koska materiaali voi käpristyä huoneilmalle alttiina ollessaan. Tällä tulostimella voi tulostaa monille HP:n ja muiden valmistajien erikoispapereille. Kaikkia näitä materiaaleja ei ole myytävänä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. HP Photosmart -tulostimessa voi käyttää useita eri paperikokoja, mukaan lukien seuraavat: Kohdassa Paperilokerot on tietoja siitä, millaista tulostusmateriaalia päälokeroon voi ladata. Varoitus Älä lataa päälokeroon Canvas-paperia tai muuta Digital Fine Art -paperia, joka on painavampaa kuin 220 g/m², sillä tulostin tai tulostusmateriaali voi vahingoittua. Käytä päälokeron sijaan erikoismateriaalilokeroa. Huomautus Erikoismateriaalilokeron on oltava suljettuna, jotta päälokeroa voi käyttää tulostukseen. tulostaminen päälokerosta 1. Tartu tulostelokeron sivuille kummallakin kädellä ja irrota lokero kokonaan vetämällä sitä itseäsi kohti. Suurikokoisten materiaalien lataaminen on helpompaa, jos siirrät päälokeroa ulospäin puristamalla päälokeron vapautuspainiketta ja vetämällä lokeroa itseäsi kohti. Varmista, ettei paperipino ole paperin leveysohjaimen yläreunaa korkeammalla. JTulostusasetusten muuttaminen. Jos haluat käyttää täsmällisempiä värienhallinta-asetuksia, katso kohta Värienhallinta. Jos HP Photosmart Pro B8800 series on jo määritetty oletustulostimeksi, tämän vaiheen voi ohittaa. Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan. Eri sovellusohjelmissa painikkeen nimi voi olla esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset tai Tulostin. Voit tarvittaessa muuttaa asetuksml;ritilaa2, kun taas painotalot käyttävät CMYK-väritilaa3. Näiden kahden väritilan erot voivat aiheuttaa sen, että tulostetut valokuvat näyttävät selvästi erilaisilta kuin näytössä. Värienhallinta on monimutkainen aihepiiri, jota ei voi käsitellä yksityiskohtaisesti tässä käyttöoppaassa, joten opas sisältää vain joitakin tyypillisiä esimerkkejä. Yksi valintaikkuna, jossa ovat useimmin tarvittavat värienhallintaasetukset. Vihje 1 Värienhallinta-asetukset saattavat olla samanaikaisesti käytössä sekä tulostinohjaimessa että kuvankäsittelyohjelmassa, kuten Adobe Photoshop -ohjelmassa. tämä kaksinkertainen korjaus tuottaa epätyydyttävät tulokset. Käytä joko tulostimen värienhallintaa tai sovelluksen värienhallintaa, mutta älä kumpaakin yhtä aikaa. Vihje 2 Kalibroi tulostin säännöllisesti, jotta värit toistuvat tulosteissa aina samoin. Se yhdistää tulostinajurin ja Adobe Photoshopin Tulosta ja esikatsele -valintaikkunan asetukset, joten tulostuksessa tarvittavat asetukset ovat kätevästi saatavilla yhdessä ikkunassa. HP ja Adobe ovat kehittäneet yhdessä Photoshop CS3 -ohjelman tulostuksen käsittelyä. Huomautus Adobe Photoshop on toisen valmistajan erillinen ohjelmistotuote, jota ei toimiteta tulostimen mukana. HP Photosmart Pro -tulostus-plug-in Adobe Photoshopia varten asennetaan automaattisesti HP Photosmart -tulostinohjelmiston kanssa, jos Adobe Photoshop on asennettu tietokoneeseen. Jos asennat Adobe Photoshopin tulostinohjelmiston asentamisen jälkeen, voit asentaa HP Photosmart Pro -tulostus-plug-inin erikseen.

4 Paperin reunat näkyvät sellaisina, kuin ne tulevat näkymään valmiissa tulosteessa. muuta kuvan kokoa vetämällä sen reunoja hiirellä. Siirrä kuvaa sivulla napsauttamalla kuvaa ja vetämällä se uuteen paikkaan. Jos haluat tulostaa vain osan kuvasta, vedä kuva osittain sivun reunan yli. Sovelluspohjainen värienhallinta sisältää tarkempia säätömahdollisuuksia kuin tulostinpohjainen menetelmä, mutta se on myös monimutkaisempi ja vaatii enemmän toimintavaiheita. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Tulosta (CS3) tai Tulosta ja esikatsele (CS2). Valitse Sivun asetukset, määritä asetukset kuvaa varten ja valitse sitten OK. HP Photosmart Pro B8800 series -tulostimessa on oma automaattinen värienhallinta, jonka asetukset on helppo määrittää. Tulostinpohjainen värienhallinta tuottaa hyvän tuloksen ja riittää useimmille käyttäjille. Tässä osassa annetaan ohjeita siihen, kuinka tulostimen ja tarvikkeiden käyttöikää voidaan pidentää ja kuinka tulosteista saadaan mahdollisimman laadukkaita. HP suosittelee, että tulostimen annetaan olla kytkettynä pistorasiaan, jotta tulostin voi tehdä automaattiset huoltotoimensa säännöllisesti. Jos tulostimen virta on pitkään katkaistuna, tulostuslaatu heikkenee, automaattiset huoltotoimet on tehtävä manuaalisesti ja vähintään yhden tulostuspään vaihtaminen voi olla tarpeen. Huomautus Voit säästää sähköä katkaisemalla tulostimen virran; tulostin kytkee virran automaattisesti automaattisten huoltotoimien suorittamista varten, jos virtajohto vain on kytkettynä. Jos tulostin on kytketty jatkojohtoon, jossa on virtakatkaisin, varmista, että jatkojohdon virta on kytkettynä, jotta tulostin voi suorittaa automaattiset huoltotoimet säännöllisesti. Tulostin suorittaa automaattiset huoltotoimet, jos sen annetaan olla käyttämättömänä vähintään 24 tunnin ajan. Huoltotoimiin kuluva aika määräytyy sen mukaan, miten pitkään tulostin on ollut käyttämättömänä. saat ilmoituksen alhaisesta musteen tasosta, on hyvä hankkia uusi kasetti hyvissä ajoin, jotta tulostukseen ei tule viiveitä. Vaihda mustekasetti vasta, kun tulostin kehottaa sinua tekemään niin. kasettiin ja vedä se ulos paikaltaan. 3. Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Lisää päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Avaa HP Printer -apuohjelma -ohjelma tietokoneen näyttöön painamalla päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Avaa työkalut tietokoneen näyttöön painamalla päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Avaa HP Printer -apuohjelma -ohjelma tietokoneen näyttöön painamalla on myös hyödyllisiä tietoja tulostimesta, kuten tulostimen sarjanumero ja laiteohjelmistoversio. mallisivun voit varmistaa, että tulostin pystyy tulostamaan valokuvan onnistuneesti. Jos valokuvan tulostuksessa sovellusohjelmistosta on ongelmia, käytä tätä toimintoa vianmäärityksen osana, niin voit selvittää, onko ongelma tulostimessa vai sovellusohjelmistossa. varmistat, että käytössäsi ovat uusimmat toiminnot ja ominaisuudet. Tulostinohjelmiston päivittäminen (Windows) Huomautus Varmista, että Internet-yhteys on käytössä, ennen kuin käytät HP-päivityssovellusta. 1. Avaa päivityssovellus Windowsin Käynnistä-valikosta tai HP:n ratkaisukeskus -ohjelmasta. Valitse hiiren kakkospainikkeella HP:n digikuvantamisen valvonta -kuvaketta Windowsin tehtäväpalkin oikealla puolella ja avaa HP:n ratkaisukeskus -ohjelman etusivu valitsemalla Käynnistä/Näytä HP:n ratkaisukeskus. Jos tietokoneessa oleva tulostinohjelmistoversio ei ole uusin, ohjelmistopäivitys tulee näkyviin HP:n päivitystoiminnon ikkunaan. Huomautus Jos tietokoneessa on viimeisin tulostinohjelmistoversio, saat ilmoituksen No updates are available for your system at this time (Järjestelmää varten ei ole saatavana päivityksiä tällä hetkellä). Voit myös valita Etsi päivityksiä ja määrittää ohjelmiston etsimään päivityksiä automaattisesti tietyin väliajoin. Jos tulostinohjelmiston asennus on poistettava, toimi seuraavasti. Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat, valitse HP ja valitse sitten HP Photosmart Pro B8800 series. Avaa CD-levy työpöydältä ja kaksoisosoita sitten HP-asennusohjelmaa. Tämä tulostin on luotettava ja helppokäyttöinen, mutta jos ongelmia siitä huolimatta ilmenee, lue mahdolliset ratkaisut tästä osasta. Varmista, ettei CDlevy ole likainen tai naarmuinen. voit pyytää uuden CD-levyn HP:n asiakastuesta. Jos muutkaan CD-levyt eivät toimi, CD-asema täytyy huoltaa. Ohjattu uuden laitteen asennus ei löydä ohjaimia CD-levyltä (vain Windows) Tietokone ei vastaa ohjelman asennuksen aikana Syy: Taustalla on käynnissä virustorjuntaohjelma tai jokin muu sovellus, joka hidastaa asennusta. Tämä voi kestää useita minuutteja. Jos tietokone ei useiden minuuttienkaan jälkeen vastaa, käynnistä tietokone uudelleen, pysäytä tai poista käytöstä virustorjuntaohjelma, sulje myös kaikki muut sovellukset ja asenna tulostinohjelmisto uudelleen. Jos ongelma liittyy ohjelmiston asentamiseen, katso kohtaa Tulostinohjelmiston asennusongelmat. noin 30 sekuntia ja kytke virtajohto takaisin. Tulostin voi olla liitetty jatkojohtoon, johon ei tule virtaa. Kytke virta ensin jatkojohtoon ja sitten tulostimeen. Ratkaisu: Varmista, että sininen tulostuspäiden lokeron kansi on kokonaan auki. Vapauta sininen kahva vetämällä sitä eteenpäin ja nosta kansi sitten kokonaan ylös. En saa tulostuslokeroa irti ratkaisu Vedä tulostelokeroa suoraan itseäsi kohti. Varmista, että et vedä päälokeroa (tulostelokeron alla) samalla, kun vedät tulostelokeroa ulos.

5 Ratkaisu: Varmista, että kaikki neljä tulostuspäätä ja kahdeksan mustekasettia on asennettu oikein. Tarkista, että molemmat luukut ja erikoismateriaalilokero ovat suljettuina. Odota, että Jatka-valo alkaa vilkkua nopeasti, ja paina sitten Resume (Jatka)-painiketta uudelleen. Jos tulostin ei käynnistä kalibrointia, siinä saattaa olla paperitukos. Ratkaisu: Tulostuspäät tai kasetit puuttuvat, tai niitä ei ole asennettu oikein. Varmista, että kaikki neljä tulostuspäätä ja kahdeksan mustekasettia on asennettu oikein. Katso Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus), niin saat ohjeita paperin lisäämisestä päälokeroon, paperitukosten selvittämisestä sekä mustekasettien ja tulostuspäiden asentamisesta ja vaihtamisesta. Tulostimesta kuuluu ääniä, kun virta kytketään, tai ääniä alkaa kuulua, kun tulostinta ei ole käytetty vähään aikaan Ratkaisu: Tulostimesta voi kuulua epätavallista ääntä, jos se on ollut pitkään käyttämättömänä tai jos virransyöttö on katkaistu ja kytketty sitten uudestaan. tämä on normaalia. Tulostin käynnistää automaattisia ylläpitotoimintoja sen varmistamiseksi, että kaikki toimii moitteettomasti. Syy: Tulostettavana voi olla resoluutioltaan suuri grafiikkakuva, valokuva tai PDF-tiedosto. suuret grafiikkaa tai valokuvia sisältävät asiakirjat tulostuvat tekstisivuja hitaammin. Ratkaisu: Harkitse kuvien tulostusresoluution vähentämistä tai varaa tulostamiseen enemmän aikaa. Jos päälokerossa on muun valmistajan kuin HP:n kiiltävää materiaalia tai paksua materiaalia eikä tulostin syötä paperia tai syöttää useita arkkeja kerrallaan, vähennä päälokeron arkkien määrä 20:een tai tulosta yksi arkki kerrallaan käyttämällä erikoismateriaalilokeroa. Poista päälokero tulostimesta ja varmista, että paperipino on tasaisena lokerossa eikä ole noussut paperirajoittimien päälle. Kun asetat lokeron takaisin paikalleen, työnnä lokeroa tulostimeen, kunnes lokero on oikein paikallaan. Varmista, ettei paperipino ole paperin pituusohjainta korkeampi. Jos on, vähennä paperia ja yritä tulostaa uudelleen. Varmista, että paperin leveys- ja pituusohjaimet ovat paperin reunaa vasten. Kaksi tai useampia arkkeja voi olla tarttunut kiinni toisiinsa. poista paperi päälokerosta ja irrota arkit toisistaan selaamalla paperipinon reunoja. Lataa paperi takaisin lokeroon ja kokeile tulostamista uudelleen. Jos paperi on rypistynyt tai taittunut, kokeile toista paperia. Paperi voi olla liian ohutta tai liian paksua. Vihje Lisätietoja paperin lataamisesta saat kohdasta Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen tai katsomalla Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus). Ratkaisu: Kun tulostat, vedä tulostelokeron jatke ulos ja käännä paperipidäke ylös. Varmista, että tulostinohjelmiston materiaalityypin asetus vastaa lokeroon ladattua paperia. Kokeile toista tulostuslaatuasetusta, kuten Normaali tai Paras. Asiakirja tulostuu vinosti, tai asiakirja tulostuu toiseen reunaan ratkaisu: Paperi on ehkä ladattu väärin. Lataa paperi uudelleen ja varmista, että se tulee oikein päin. työnnä paperin leveys- ja pituusohjain kiinni paperin reunaan. Lisätietoja paperin lataamisesta saat kohdasta Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen tai katsomalla Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus). Värit eivät tulostu hyvin ratkaisu Tulostimen värienhallinta-asetukset eivät ehkä ole kunnossa. Varmista, että tulostinohjelmiston materiaalityypin asetus vastaa lokeroon ladattua paperia. Ratkaisu Huomautus Varmista, että tulostettavassa asiakirjassa ei ole tyhjiä sivuja. Olet ehkä käynnistänyt tulostuksen ja sitten peruuttanut sen. Jos tulostus on peruutettu ennen sen käynnistymistä, tulostin on voinut jo vetää paperin valmiiksi sisäänsä. Kun tulostus käynnistetään seuraavan kerran, tulostin työntää tyhjän arkin ulos ennen uuden tulostuksen aloittamista. Tulostin otti vähintään kaksi arkkia kerralla. Leyhytä paperipinoa ennen kuin lataat sen tulostimeen, jotta arkit eivät takerru yhteen. Voit myös ladata kerralla pienemmän pinon paperia. Varmista, että paperi on asetettu päälokeroon tulostuspuoli alaspäin tai erikoismateriaalilokeroon tulostuspuoli ylöspäin. Digitaalikamerassa on ehkä valittu käyttöön pieni resoluutioasetus. Pienennä kuvan tulostuskokoa ja kokeile tulostusta uudelleen. Jos testisivusta ilmenee, että tulostuspäät on kohdistettava, suorita kohdistus. katso Tulostimen kohdistaminen ja kalibroiminen. Jos testisivusta ilmenee, että tulostuspäät on puhdistettava, käynnistä automaattinen puhdistus tulostimen ohjauspaneelista. Jos tulostat suurta tiedostoa (esimerkiksi jos tulostat suuriresoluutioista suurta kuvaa) eikä järjestelmässä ole riittävästi RAM-muistia tai prosessorin nopeus ei ole riittävä, tulostuslaatu saattaa olla heikko. Voit kokeilla seuraavia tilapäiskorjauksia tai nopeuttaa prosessorin toimintaa ja lisätä RAM-muistin määrää. Varmista, ettei tietokoneessa ole taustalla käynnissä olevia sovelluksia. Jos tulostat vaakasuuntaista kuvaa, kierrä se pystyasentoon ja valitse ohjaimessa pystysuuntainen tulostus ennen kuvan tulostamista. Voit suoristaa arkkia ennen tulostusta panemalla sen muovipussiin ja taivuttamalla sitä varovasti vastakkaiseen suuntaan. Jos ongelma toistuu, kokeile toista arkkia. Jos käytät kiiltävää HP:n erikoisvalokuvapaperia tai HP Professional Satin -valokuvapaperia, kokeile tulostinohjaimesta valittavaa Paksu valokuva -paperityyppiasetusta. Tulostimen näyttöön tulevat virheilmoitukset voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: Ennen kuin otat yhteyttä HP:n tukeen, tutustu tämän jakson vianmääritysvihjeisiin tai käy online-tukipalvelussa osoitteessa www. Vihje Katso Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus), niin saat ohjeita paperin lisäämisestä päälokeroon, paperitukosten selvittämisestä sekä mustekasettien ja tulostuspäiden asentamisesta ja vaihtamisesta. Jos tietokone kehottaa sinua poistamaan materiaalin tulostimesta, tartu materiaaliin molemmin käsin ja vedä se varovasti ulos tulostimen etupuolelta. Avaa yläluukku ja poista tulostimesta paperit, jotka tukkivat paperiradan.

6 Siirrä tarvittaessa tulostuspääyksikkö varovasti toiselle puolelle, jotta voit poistaa paperin. Aseta sitten takaluukku takaisin paikalleen. 3. Vedä päälokero ulos ja työnnä se takaisin tulostimeen niin pitkälle kuin se menee, kunnes lokero on oikein paikallaan. Huomautus 1 Jos tulostat tarroja, tarkista, ettei tarraarkista ole irronnut yhtään tarraa sen kulkiessa tulostimen läpi. Huomautus 2 Kuiva huoneilma voi käyristää paperia, mikä voi aiheuttaa paperitukoksia. Ratkaisu: Lataa paperia siihen lokeroon, josta tulostustyö alkoi, ja jatka sitten tulostusta painamalla -painiketta. Syy: Tulostimen lokerossa olevan paperin koko poikkeaa tulostinohjaimessa valitusta valokuvan koosta. ratkaisu: Valitse tulostimen ohjauspaneelista Cancel (Peruuta) ja käynnistä sitten tulostustyö uudelleen. Varmista, että valitset ohjaimesta oikean paperikoon ja lataat tulostimeen paperia, joka vastaa ohjaimesta valittua kokoasetusta. Ennen kuin otat yhteyttä HP:n tukeen, tutustu tämän jakson vianmääritysvihjeisiin tai käy online-tukipalvelussa osoitteessa www. Vihje Katso Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus), niin saat ohjeita paperin lisäämisestä päälokeroon, paperitukosten selvittämisestä sekä mustekasettien ja tulostuspäiden asentamisesta ja vaihtamisesta. Syy: Ilmoitetut mustekasetit puuttuvat, tai ne ovat vahingoittuneet. Ratkaisu: Tarkista, että kaikki kahdeksan mustekasettia on asennettu laitteeseen. jos kaikki mustekasetit on asennettu, poista virheen aiheuttaneet kasetit ja asenna ne uudelleen. Jos ongelma ei poistu, jokin kasetti saattaa olla vahingoittunut. Tarkista, onko mustekasetin takuu vielä voimassa. Jos takuukausi on päättynyt, hanki uusi mustekasetti. Jos takuu on vielä voimassa, ota yhteys HP:n asiakastukeen. Syy: Mustekasetin tai -kasettien muste on vanhenemassa tai jo vanhentunutta. Kun näyttöön tulee mustekasetin vanhentumisesta kertova ilmoitus, vaihda vanhentunut mustekasetti ja sulje viesti. Voit myös jatkaa tulostusta vaihtamatta mustekasettia noudattamalla laitteen näyttöön tulevia ohjeita tai tietokoneen näytön mustekasetin vanhenemisilmoituksen ohjeita. Huomautus Mustetasoa koskevat varoitukset ja mustemäärän ilmaisintoiminnot antavat vain likimääräistä tietoa musteen todellisesta määrästä. Kun saat ilmoituksen alhaisesta musteen tasosta, on hyvä hankkia uusi kasetti hyvissä ajoin, jotta tulostukseen ei tule viiveitä. Vaihda mustekasetti vasta, kun tulostin kehottaa sinua tekemään niin. Syy: Ilmoitetut tulostuskasetit puuttuvat, laite ei tunnista niitä, ne on asennettu väärin tai ne ovat vahingoittuneet. Varmista, että lokeron kansi on hyvin kiinni ja tulostimen yläluukku on suljettu. Jos virheilmoitus toistuu, pyydä HP:n asiakastuesta lisäohjeita tulostuspäiden ongelmien vianmääritykseen. Tämän oppaan lopussa on lueteltu kaikkien laitteeseen sopivien tulostuspäiden tilausnumerot. Jos laitteessa on yhä ongelmia, toimi seuraavasti: 1. Sen kautta saat nopeimmin ajantasaisia tietoja laitteista sekä asiantuntijoiden apua. Arvokkaita HP Photosmart -laitetta ja vianmääritystä koskevia tietoja yleisten ongelmien ratkaisemista varten Vain Euroopassa: Ota yhteyttä paikalliseen myyntipisteeseen. tunnistenumeroa ei tule sekoittaa tuotteen markkinointinimeen (HP Photosmart Pro B8800 series) tai tuotenumeroon (Q7161A, Q ). Seuraavassa taulukossa on tietoja vilkkuvien valojen merkityksestä sekä apua virhetilanteiden ratkaisemiseen. Merkkivalo On (Käytössä)-valo Tila Palaa Vilkkuu nopeasti Merkitys Virta on kytketty tulostimeen, ja laite on valmis tulostamaan. Erikoismateriaalilokero tai vähintään yksi tulostimen luukku on auki. ratkaisu: Sulje lokero ja tulostimen luukut ennen tulostamista. tai erikoismateriaalilokerossa ei ole paperia. Varmista, että ohjaimen paperikoon asetus vastaa lokeroon ladatun tulostusmateriaalin kokoa. Merkkivalojen osoittamat mustekasetit ovat ehkä tyhjentyneet tai vahingoittuneet tai ne puuttuvat tai ovat yhteensopimattomia tulostimen kanssa. Ratkaisu: Varmista, että kaikki kahdeksan mustekasettia sopivat käytettäväksi tulostimessa ja että kasetit on asennettu oikein. (jatkoa) tietokoneen näytössä on viesti, joka ilmoittaa, ettei tulostin pysty jatkamaan tulostamista, vaihda merkkivalojen osoittamat mustekasetit. lisätietoja on kohdassa Virheilmoitus: Tulostaminen ei onnistu. Jos tietokoneen näyttöön ei tule viestiä, joka ilmoittaa, ettei tulostin pysty jatkamaan tulostamista, ja mustekasetit on asennettu oikein, merkkivalojen osoittamat mustekasetit ovat ehkä vahingoittuneet. Tarkista, onko mustekasetin takuu vielä voimassa. Jos takuukausi on päättynyt, hanki uusi mustekasetti. Jos takuu on vielä voimassa, ota yhteys HP:n asiakastukeen. Vähintään yksi tulostuspää puuttuu tai on vahingoittunut tai yhteensopimaton, tai tulostin ei tunnista sitä. Ratkaisu: Varmista, että merkkivalojen osoittama tulostuspää on asennettu oikein ja että tulostuspään lokeron kansi on lukittunut kiinni. Jos tulostuspää on asennettu oikein, mutta valot vilkkuvat edelleen, tulostuspää on ehkä vahingoittunut. Ota yhteys HP:n asiakastukeen ja kysy ohjeita tulostuspääongelmien vianmääritykseen. Ink cartridge (Mustekasettipesän) merkkivalot: Vilkkuvat (niiden kahden mustekasetin merkkivalot, jotka toimivat sen tulostuspään kanssa, jossa on ongelma) Printhead (Tulostuspään) merkkivalo: Vilkkuu Tulostin ei voinut avata työkaluja (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelmaa (Mac) tietokoneen näyttöön. Jos Työkalut (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelma (Mac) ei käynnisty, käynnistä tietokone uudelleen ja paina sitten Toolbox (Työkalut)-painiketta vielä kerran. Jos Työkalut (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelma (Mac) ei vieläkään käynnisty, asenna tulostinohjelmisto uudelleen. Vilkkuu hitaasti Kaikki valot Vilkkuvat nopeasti Odota 30 sekuntia, kytke sitten virtajohto takaisin ja kytke tulostimeen virta. Jos kaikki tulostimen merkkivalot vilkkuvat edelleen, siirry osoitteeseen www. hp. Com/support tai ota yhteys HP-tukeen. Tässä osassa esitellään HP Photosmart -tulostinohjelmiston järjestelmävaatimukset ja joitakin teknisiä tietoja tulostimesta. Osa Käyttöjärjestelmä Prosessori Windows Microsoft Windows XP, Windows Vista Vähimmäisvaatimus: Vähintään moderni 1 GHz:n 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) prosessori Suositeltava: vähintään 2 GHz RAM Windows XP ja Vista Home: 512 Mt (vähimmäisvaatimus); 1 Gt (suositus) Kaikki muut Windows Vista -versiot: 1 Gt (vähimmäisvaatimus); 2 Gt (suositus) Vapaa levytila CD-asema Selain USB Vähimmäisvaatimus: 400 Mt (Windows XP) ; 800 Mt (Windows Vista) Pakollinen Microsoft Internet Explorer 5.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 01 ja SP2 tai uudempi USB-portti (kaapeli ei sisälly toimitukseen) Vähimmäisvaatimus: 150 Mt Pakollinen Mikä tahansa selain USB-portti (kaapeli ei sisälly toimitukseen) Mac Mac OS X -versio Vähimmäisvaatimus: PowerPC, jossa G4-, G5- tai Intel Core -prosessori Suositeltava: 2 GHz:n PowerPC, jossa G5- tai Intel Core Duo -prosessori Vähimmäisvaatimus: 512 Mt Suositeltava: 1 Gt 0 High speed Suositeltavat arvot käytön aikana: 1535 C, suhteellinen kosteus 2080 % Enimmäisarvot käytön aikana: 540 C, suhteellinen kosteus 595 % Säilytyslämpötila-alue: C Virrankulutus Tulostaminen: keskimäärin 30 W Lepotila: Alle 6 W Virta katkaistuna: Keskimäärin alle 1 W Virtajohdon mallinumero Eurooppa: (Sveitsi), (Iso- Britannia, Irlanti), (Tanska), (kaikki muut Euroopan maat, mukaan lukien Venäjä ja Turkki) Pohjois-Amerikka: (Yhdysvallat, Kanada) Aasia: (Japani), (Kiina), (Taiwan), (Hongkong, Singapore), (Korea), (Intia), (Thaimaa), (Venäjä, Turkki) Afrikka: Lähi-itä: (Israel), (kaikki muut maat) Oseania: (Australia, Uusi-Seelanti) USB-tuki Microsoft Windows XP Home, XP Professional ja Vista Mac OS X -versio 10. Luokka Tulostusmateriaalien tiedot Tekniset tiedot Enimmäispituus (päälokero): 483 mm Enimmäispituus (erikoismateriaalilokero): mm Enimmäisleveys: 330 mm Päälokeron materiaalin enimmäispaino: 220 g/m², taipuisaa materiaalia Erikoismateriaalilokeron materiaalin enimmäispaksuus: 0,7 mm, yksi arkki kerrallaan Tulostusmateriaalien koot Tuetut koot 7,6 x 12,7 cm - 33 x 111,8 cm, mukaan lukien: Metrijärjestelmä: 10 x 15 cm (myös repäisynauhallinen), panoraama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, A3, A4, A5, A6, B4, B5, E Tuumajärjestelmä: Arkistokortti 3 x 5 tuumaa, arkistokortti 4 x 6 tuumaa, arkistokortti 5 x 8 tuumaa, 3,5 x 5 tuumaa, 4 x 6 tuumaa (myös repäisynauhallinen), panoraama 4 x 10 tuumaa, panoraama 4 x 11 tuumaa, panoraama 4 x 12 tuumaa, 5 x 7 tuumaa, 8 x 10 tuumaa, 11 x 14 tuumaa, 11 x 17 tuumaa, 12 x 12 tuumaa, 13 x 19 tuumaa Yhdysvallat: Letter, Legal, Executive, Tabloid Japani: L, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki Kirjekuoret: Kirjekuori nro 10, kirjekuori A2, kirjekuori C6, kirjekuori DL Jatkolomakepaperi: Jopa 33 x 111,8 cm Huomautus Jatkolomakkeiden tulostamisesta on ohjeita HP Professional Photography -sivuston Resource Center -osassa. Katso Tuetut koot lähde, valitseminen 58 paperiluukut. USB, tekniset tiedot 82 USB-portti 47 usein esitettyjä kysymyksiä 72 Katso Pikaopas kalibroiminen 68 kunnossapito 64 käyttöopas 45 merkkivalot 68 osat 46 puhdistaminen 67 tekniset tiedot 82 virheilmoitukset 76 tulostinohjain, asetusten muuttaminen 57 tulostinohjelmisto, päivittäminen 70 tulostuskasetit..

Käyttöoppaasi. HP DESKJET F375 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4164836

Käyttöoppaasi. HP DESKJET F375 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4164836 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP DESKJET F375. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP DESKJET F375 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680

Käyttöoppaasi. HP COLOR INKJET CP1700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894680 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP Deskjet F300 All-in-One series. Käyttöopas

HP Deskjet F300 All-in-One series. Käyttöopas HP Deskjet F300 All-in-One series Käyttöopas HP Deskjet F300 All-in-One series Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986

Käyttöoppaasi. HP OFFICEJET PRO K850DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/4168986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP OFFICEJET PRO K850DN. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP OFFICEJET PRO K850DN käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

1 HP Deskjet 3740 series -tulostin

1 HP Deskjet 3740 series -tulostin 1 HP Deskjet 3740 series -tulostin Hae vastaus kysymykseen valitsemalla jokin seuraavista ohjeen aiheista: Ilmoituksia Erikoisominaisuudet Aloitusopas Tulostimen liittäminen Valokuvien tulostaminen Muiden

Lisätiedot

HP Photosmart 8200 series -pikaopas. Suomi

HP Photosmart 8200 series -pikaopas. Suomi HP Photosmart 8200 series -pikaopas Suomi www.hp.com/support Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark,

Lisätiedot

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Sisällysluettelo 1 HP Deskjet 1510 series -ohje... 1 2 HP Deskjet 1510 series -ohjelmistoon tutustuminen... 3 Tulostimen osat... 4 Ohjauspaneelin toiminnot... 5 Tilavalo... 6 Automaattinen

Lisätiedot

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje

HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje HP LaserJet P1000- ja P1500-sarjat Käyttöohje Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin

Lisätiedot

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 330 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje

HP Deskjet F735 All-in-One. Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Windowsin ohje HP Deskjet F735 All-in-One Sisältö 1 HP Deskjet F735 All-in-One -laitteen ohje...7 2 HP All-in-One - yleistä HP All-in-One -laitteen yleiskatsaus...9 Ohjauspaneelin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP BUSINESS INKJET 2230/2280 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894422

Käyttöoppaasi. HP BUSINESS INKJET 2230/2280 http://fi.yourpdfguides.com/dref/894422 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Sisältö 1 Miten?...3 2 HP All-in-One -ohjelmistoon tutustuminen Tulostimen osat...5 Ohjauspaneelin ominaisuudet...6 Tilaa osoittavat valot...6 3 Tulostus Asiakirjojen

Lisätiedot

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Sisällysluettelo 1 HP Deskjet 2540 series -laitteen ohje... 1 2 HP Deskjet 2540 series -ohjelmistoon tutustuminen... 3 Tulostimen osat... 4 Ohjauspaneelin toiminnot...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET D4100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/900293

Käyttöoppaasi. HP DESKJET D4100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/900293 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP DESKJET D4100. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP DESKJET D4100 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöopas. HP Officejet Pro 8100

Käyttöopas. HP Officejet Pro 8100 Käyttöopas HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Käyttöopas Tekijänoikeustiedot 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Julkaisu 2, 1/2014 Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset

Lisätiedot

HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas. Suomi

HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas. Suomi HP Photosmart 8400 series -tulostimen pikaopas Suomi Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 5442 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4167870

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 5442 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4167870 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP DESKJET 5442. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP DESKJET 5442 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series. Käyttöopas

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series. Käyttöopas LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Käyttöopas HP LaserJet Professional P1100 -sarjan tulostin Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Lisätiedot

HP LaserJet 1020 Käyttöohje

HP LaserJet 1020 Käyttöohje HP LaserJet 1020 Käyttöohje HP LaserJet 1020 -tulostin Käyttöohje Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen

Lisätiedot

HP LaserJet 1100 Käyttöopas

HP LaserJet 1100 Käyttöopas HP LaserJet 1100 Käyttöopas HP LaserJet 1100 -kirjoitin Käyttöopas Copyright Hewlett- Packard Company 1998 Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen ilman aiempaa kirjallista

Lisätiedot

Käyttöopas DCP-J140W. Versio 0 FIN

Käyttöopas DCP-J140W. Versio 0 FIN Käyttöopas DCP-J140W Versio 0 FIN Jos tarvitaan asiakaspalvelua Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-J140W Sarjanumero: 1 Ostopäivä: Ostopaikka: 1 Sarjanumero on laitteen takana.

Lisätiedot

HP Deskjet D2300 series. HP Photosmart -ohjelmiston ohje

HP Deskjet D2300 series. HP Photosmart -ohjelmiston ohje HP Deskjet D2300 series HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän julkaisun sisältöä

Lisätiedot

hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin

hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin hp deskjet 450 -kannettava kirjoitin käyttöopas Tekijänoikeustiedot 2002 Hewlett-Packard Company Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi, sovitus tai kääntäminen ilman etukäteen hankittua kirjallista sitoumusta

Lisätiedot

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje

HP Deskjet D730 Printer. Windowsin ohje HP Deskjet D730 Printer Windowsin ohje HP Deskjet D730 -tulostin HP Photosmart -ohjelmiston ohje 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Hewlett-Packard Companyn ilmoitukset HP pidättää itsellään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 842C http://fi.yourpdfguides.com/dref/1314605

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 842C http://fi.yourpdfguides.com/dref/1314605 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 843C http://fi.yourpdfguides.com/dref/1314606

Käyttöoppaasi. HP DESKJET 843C http://fi.yourpdfguides.com/dref/1314606 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Tavaramerkit. Huomautus

Tavaramerkit. Huomautus Tavaramerkit HP ColorSmart II, PhotoREt III ja HP ZoomSmart Scaling Technology ovat Hewlett-Packard Companyn tavaramerkkejä. Microsoft, MS Windows, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4134-01 FI

Käyttöopas NPD4134-01 FI NPD4134-01 FI Sisältö Tekijänoikeus ja tavaramerkit Käyttöjärjestelmäversiot Turvallisuusohjeita Tärkeitä turvallisuusohjeita... 11 Tulostimen asentaminen... 11 Tulostimen paikan valitseminen... 12 Tulostimen

Lisätiedot