Käyttöoppaasi. HP PHOTOSMART PRO B8850

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöoppaasi. HP PHOTOSMART PRO B8850 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4170012"

Transkriptio

1 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet jne.). Yksityiskohtaiset käyttöohjeet ovat käyttäjänoppaassa Käyttöohje Käyttöohjeet Käyttäjän opas Omistajan käsikirja Käyttöopas

2 Käsikirjan tiivistelmä ei vastaa tekstin teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth-tavaramerkit ovat omistajansa omaisuutta, ja Hewlett-Packard Company käyttää niitä lisenssillä. Uuden tulostimen mukana toimitetaan seuraavat oppaat: Tämän oppaan nimi voi olla Pikaopas tai Asennusopas. käyttöopas: Tämä kirja on Käyttöopas. olet asentanut HP Photosmart -tulostinohjelmiston tietokoneeseen, avaa käytönaikainen ohje ja tutustu siihen. Voit avata ohjeen seuraavasti: Windows: valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat, valitse HP, HP Photosmart Pro B8800 series ja valitse HP Photosmart -tulostimen ohje. HP:n ratkaisukeskus -ohjelmassa: Saat tietoja tulostimesta ja ohjelmistosta ja voit katsoa vianmääritysratkaisuja, kuten havainnollisia Toimintaohje-animaatioita. Kun olet asentanut HP Photosmart -ohjelmiston tietokoneeseen, avaa HP:n ratkaisukeskus ja tutustu siihen. Huomautus Tässä Käyttöoppaassa tulostinohjelmistolla tarkoitetaan HP Photosmart -ohjelmistoa, joka on tulostimen mukana toimitettavalla CD-levyllä. Tulostinohjain on se tulostinohjelmiston osa, joka ohjaa tulostinta. 1 Ohjauspaneeli ja merkkivalot: Ohjauspaneelin painikkeilla voit avata työkalut tietokoneeseen, palauttaa ja peruuttaa tulostustöitä sekä reagoida tietokoneen näyttöön tulleisiin kehotteisiin. Yläluukku: Avaamalla tämän luukun pääset käsiksi tulostuspäihin ja voit selvittää paperitukokset. Erikoismateriaalilokero (suljettu): Laske tämä lokero alas, kun haluat asettaa tulostimeen yhden arkin paksua materiaalia, kuten korttipaperia tai Canvas-paperia. Käytä tätä lokeroa, kun haluat, että tulostusmateriaali syötetään suoraan tulostimen läpi niin, ettei materiaali taivu. aseta lokeroon enintään 0,7 millimetrin paksuista materiaalia ja enintään yksi arkki kerrallaan. Päälokero: Aseta tähän lokeroon pino tavallista paperia tai valokuvapaperia tulostusta varten. tulostelokero: Valmiit tulosteet tulevat tähän. Pääset helpommin käsiksi päälokeroon, jos irrotat tulostelokeron vetämällä sitä itseäsi kohti. Näin voit asettaa mustekasetit paikoilleen tai irrottaa ne. Takaluukku: Voit selvittää paperitukoksia irrottamalla tämän luukun. Takaosan paperiluukku: Erikoismateriaalilokeron tulostustyöt kulkevat tämän luukun kautta, ennen kuin ne tulevat tulostelokeroon tulostimen etuosaan. Varmista, että tulostimen takana on tarpeeksi tilaa niin, että paperi pääsee liikkumaan esteettä edestakaisin luukun läpi. Kun tulostat erikoismateriaalilokerosta, tulostimen takana olevan vapaan tilan tulee vastata tulostuksessa käytettävän materiaalin pituutta. Virtajohdon liitäntä: Liitä tulostimen mukana toimitettu virtajohto tähän porttiin. Päälokero: Aseta tähän lokeroon tulostusta varten pino valokuvapaperia, tavallista paperia tai muuta paperia, joka ei ole jäykkää. aseta materiaali pystysuuntaisesti ja tulostuspuoli alaspäin. Purista päälokeron vapautuspainiketta ja pidennä tai lyhennä päälokeroa siihen asetettavan paperin koon mukaan. tulostelokero: Tulostustyöt tulevat tähän. Pääset helpommin käsiksi päälokeroon irrottamalla tämän lokeron vetämällä sitä itseäsi kohti. Erikoismateriaalilokero (avattu): Aseta tähän lokeroon yksi arkki paksua materiaalia, kuten korttipaperia. Tästä lokerosta tulostusmateriaali syötetään suoraan tulostimen läpi taivuttamatta materiaalia. Paperin leveysohjain: Siirrä tämä ohjain lähelle lokerossa olevan paperin vasenta reunaa painamalla ohjaimen etuosassa olevaa painiketta ja siirtämällä ohjainta. Kun jatke on kokonaan ulkona, paperilokeroon mahtuu paperi, jonka koko on enintään 33 x 48,3 cm (13 x 19 tuumaa). Päälokeron vapautuspainike: Purista vapautuspainiketta ja vedä sitä itseäsi kohti, jos haluat vetää päälokeron jatkeen ulos tai työntää sen sisään tai poistaa lokeron tulostimesta. Luku Paperirajoittimet: Tasaa paperi näitä rajoittimia vasten niin, että paperi syötetään tulostimeen oikein. Paperin pituusohjain: Siirrä ohjain lähelle lokerossa olevan paperin päätä. 1 2 Peruuta: Tällä painikkeella voit keskeyttää käynnissä olevan tulostustyön, tulostuspään kohdistuksen tai värien kalibroinnin. Jatka: Resume (Jatka)-valo vilkkuu, jos tulostimen paperi on lopussa tai tulostimessa on paperitukos. Kun olet lisännyt paperia tai poistanut paperitukoksen, jatka tulostusta painamalla Resume (Jatka)-painiketta. Kun erikoismateriaalilokero on alhaalla, Resume (Jatka)-valo palaa keltaisena. kun olet asettanut tulostusmateriaalia erikoismateriaalilokeroon, käynnistä tulostus painamalla Resume (Jatka)-painiketta. Työkalut: Paina tätä painiketta kerran, kun haluat avata tulostimen Työkalut (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelman (Mac) tietokoneen näyttöön. Keltainen Toolbox (Työkalut)-valo vilkkuu hitaasti, jos tulostin on avaamassa Työkalutsovellusta tai HP Printer -apuohjelma -ohjelmaa. käytössä: On (Käytössä)-valo palaa sinisenä, kun tulostin on käynnissä. On (Käytössä)-valo vilkkuu hitaasti, kun tulostin on varattu, ja nopeasti, kun vähintään yksi tulostimen luukku on auki. mustekasettipesän merkkivalot: Nämä kahdeksan merkkivaloa ilmaisevat kunkin mustekasetin tilan. Jos merkkivalo palaa, sitä vastaavan kasetin muste on vähissä. Jos merkkivalo vilkkuu, sitä vastaava kasetti puuttuu, on viallinen tai yhteensopimaton tai sen muste on lopussa. Tulostuspään merkkivalo: Tulostuspään merkkivalo palaa keltaisena, kun tulostin suorittaa automaattisia ylläpitotoimia, tulostuspäiden kohdistusta tai värien kalibrointia. Tulostuspään merkkivalo vilkkuu, kun tulostuspää puuttuu tai on viallinen tai yhteensopimaton. Myös niiden kahden tulostuskasetin merkkivalot vilkkuvat, jotka liittyvät ongelman aiheuttavaan tulostuspäähän. Näin voidaan määrittää, mikä neljästä tulostuspäästä aiheuttaa ongelman.

3 Tässä osassa on ohjeita materiaalin lataamisesta paperilokeroihin, tulostimen asetusten muuttamisesta sekä tietokoneesta tulostamisesta. Tulostimessa on kaksi lokeroa paperia ja muuta tulostusmateriaalia varten: Tähän lokeroon voi lisätä vain ohutta, taipuisaa materiaalia, koska materiaali taipuu kulkiessaan tulostimen läpi. erikoismateriaalilokero: Erikoismateriaalilokero on tarkoitettu pääasiassa paksulle, jäykälle materiaalille. Tästä lokerosta paperi syötetään suoraan tulostimen läpi paperia taivuttamatta. Varmista tätä lokeroa käyttäessäsi, että sen takana oleva tila vastaa vähintään tulostuksessa käytettävän materiaalin pituutta. Lataa materiaalia tähän lokeroon yksi arkki kerrallaan ja varmista, että materiaali on enintään 0,7 millimetriä paksua. Mitä tahansa päälokeroon ladattavaa materiaalia voi asettaa myös erikoismateriaalilokeroon. joitakin erikoismateriaalilokeroon sopivia materiaalityyppejä ei voi kuitenkaan asettaa päälokeroon. Vihje Voit käyttää erikoispaperilokeroa pienten tulostustöiden tulostamiseen kevyelle, taipuisalle paperille silloin, kun et halua ottaa paperipinoa pois päälokerosta. seuraavassa taulukossa on yhteenveto materiaalilokeroiden eroista. Taulukon perusteella voit päättää, mitä lokeroa tulostustyöhön kannattaa käyttää. Seuraavassa on perusohjeet siitä, mihin lokeroon tietyn tyyppinen materiaali tulisi lisätä. Materiaali Valokuva- ja mustesuihkupaperit sekä tavalliset paperit Esimerkkejä: HP:n erikoisvalokuvapaperi, HP Professional Satin -valokuvapaperi, esite-, valokuva- ja inkjet-paperit sekä tavalliset tulostuspaperit Digital Fine Art -paperit < 220 g/m² Esimerkkejä: Photo Rag -paperi Digital Fine Art -paperit > 220 g/m² Esimerkkejä: Canvas-paperi, Photo Rag -paperi, Watercolor-paperi Kaikki 0,7 millimetriä paksummat materiaalit Ei tuettu Ei tuettu Ei tuettu Suositeltava Tuettu Suositeltava Päälokero Suositeltava Erikoismateriaalilokero Tuettu Kohdassa Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen on lisätietoja tässä tulostimessa käytettävistä paperityypeistä. Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen Jos haluat tietoja HP:n mustesuihkupapereista tai haluat ostaa tarvikkeita, käy osoitteessa Saat tulostimesta parhaat ja kestävimmät tulokset käyttämällä näitä laadukkaita papereita. Tulostustyö Laadukkaat, kestävät tulosteet ja suurennokset Käytä tätä paperia tai materiaalia HP Professional Satin -valokuvapaperi HP:n erikoisvalokuvapaperi (saatavana eri vaihtoehtoina, kuten kiiltävänä ja satiinimattapintaisena. Kaikkia pinnoitevaihtoehtoja ei välttämättä ole saatavana kaikkiin paperikokoihin joka maassa/alueella. Tärkeää: Säilytä paperit alkuperäisessä pakkauksessa tai suljettavassa muovipussissa, jotta ne eivät käpristy liikaa ja aiheuta syöttöongelmia. Älä jätä papereita päälokeroon, kun et tulosta, koska materiaali voi käpristyä huoneilmalle alttiina ollessaan. Tällä tulostimella voi tulostaa monille HP:n ja muiden valmistajien erikoispapereille. Kaikkia näitä materiaaleja ei ole myytävänä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. HP Photosmart -tulostimessa voi käyttää useita eri paperikokoja, mukaan lukien seuraavat: Kohdassa Paperilokerot on tietoja siitä, millaista tulostusmateriaalia päälokeroon voi ladata. Varoitus Älä lataa päälokeroon Canvas-paperia tai muuta Digital Fine Art -paperia, joka on painavampaa kuin 220 g/m², sillä tulostin tai tulostusmateriaali voi vahingoittua. Käytä päälokeron sijaan erikoismateriaalilokeroa. Huomautus Erikoismateriaalilokeron on oltava suljettuna, jotta päälokeroa voi käyttää tulostukseen. tulostaminen päälokerosta 1. Tartu tulostelokeron sivuille kummallakin kädellä ja irrota lokero kokonaan vetämällä sitä itseäsi kohti. Suurikokoisten materiaalien lataaminen on helpompaa, jos siirrät päälokeroa ulospäin puristamalla päälokeron vapautuspainiketta ja vetämällä lokeroa itseäsi kohti. Varmista, ettei paperipino ole paperin leveysohjaimen yläreunaa korkeammalla. JTulostusasetusten muuttaminen. Jos haluat käyttää täsmällisempiä värienhallinta-asetuksia, katso kohta Värienhallinta. Jos HP Photosmart Pro B8800 series on jo määritetty oletustulostimeksi, tämän vaiheen voi ohittaa. Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan. Eri sovellusohjelmissa painikkeen nimi voi olla esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset, Tulostinasetukset tai Tulostin. Voit tarvittaessa muuttaa asetuksml;ritilaa2, kun taas painotalot käyttävät CMYK-väritilaa3. Näiden kahden väritilan erot voivat aiheuttaa sen, että tulostetut valokuvat näyttävät selvästi erilaisilta kuin näytössä. Värienhallinta on monimutkainen aihepiiri, jota ei voi käsitellä yksityiskohtaisesti tässä käyttöoppaassa, joten opas sisältää vain joitakin tyypillisiä esimerkkejä. Yksi valintaikkuna, jossa ovat useimmin tarvittavat värienhallintaasetukset. Vihje 1 Värienhallinta-asetukset saattavat olla samanaikaisesti käytössä sekä tulostinohjaimessa että kuvankäsittelyohjelmassa, kuten Adobe Photoshop -ohjelmassa. tämä kaksinkertainen korjaus tuottaa epätyydyttävät tulokset. Käytä joko tulostimen värienhallintaa tai sovelluksen värienhallintaa, mutta älä kumpaakin yhtä aikaa. Vihje 2 Kalibroi tulostin säännöllisesti, jotta värit toistuvat tulosteissa aina samoin. Se yhdistää tulostinajurin ja Adobe Photoshopin Tulosta ja esikatsele -valintaikkunan asetukset, joten tulostuksessa tarvittavat asetukset ovat kätevästi saatavilla yhdessä ikkunassa. HP ja Adobe ovat kehittäneet yhdessä Photoshop CS3 -ohjelman tulostuksen käsittelyä. Huomautus Adobe Photoshop on toisen valmistajan erillinen ohjelmistotuote, jota ei toimiteta tulostimen mukana. HP Photosmart Pro -tulostus-plug-in Adobe Photoshopia varten asennetaan automaattisesti HP Photosmart -tulostinohjelmiston kanssa, jos Adobe Photoshop on asennettu tietokoneeseen. Jos asennat Adobe Photoshopin tulostinohjelmiston asentamisen jälkeen, voit asentaa HP Photosmart Pro -tulostus-plug-inin erikseen.

4 Paperin reunat näkyvät sellaisina, kuin ne tulevat näkymään valmiissa tulosteessa. muuta kuvan kokoa vetämällä sen reunoja hiirellä. Siirrä kuvaa sivulla napsauttamalla kuvaa ja vetämällä se uuteen paikkaan. Jos haluat tulostaa vain osan kuvasta, vedä kuva osittain sivun reunan yli. Sovelluspohjainen värienhallinta sisältää tarkempia säätömahdollisuuksia kuin tulostinpohjainen menetelmä, mutta se on myös monimutkaisempi ja vaatii enemmän toimintavaiheita. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Tulosta (CS3) tai Tulosta ja esikatsele (CS2). Valitse Sivun asetukset, määritä asetukset kuvaa varten ja valitse sitten OK. HP Photosmart Pro B8800 series -tulostimessa on oma automaattinen värienhallinta, jonka asetukset on helppo määrittää. Tulostinpohjainen värienhallinta tuottaa hyvän tuloksen ja riittää useimmille käyttäjille. Tässä osassa annetaan ohjeita siihen, kuinka tulostimen ja tarvikkeiden käyttöikää voidaan pidentää ja kuinka tulosteista saadaan mahdollisimman laadukkaita. HP suosittelee, että tulostimen annetaan olla kytkettynä pistorasiaan, jotta tulostin voi tehdä automaattiset huoltotoimensa säännöllisesti. Jos tulostimen virta on pitkään katkaistuna, tulostuslaatu heikkenee, automaattiset huoltotoimet on tehtävä manuaalisesti ja vähintään yhden tulostuspään vaihtaminen voi olla tarpeen. Huomautus Voit säästää sähköä katkaisemalla tulostimen virran; tulostin kytkee virran automaattisesti automaattisten huoltotoimien suorittamista varten, jos virtajohto vain on kytkettynä. Jos tulostin on kytketty jatkojohtoon, jossa on virtakatkaisin, varmista, että jatkojohdon virta on kytkettynä, jotta tulostin voi suorittaa automaattiset huoltotoimet säännöllisesti. Tulostin suorittaa automaattiset huoltotoimet, jos sen annetaan olla käyttämättömänä vähintään 24 tunnin ajan. Huoltotoimiin kuluva aika määräytyy sen mukaan, miten pitkään tulostin on ollut käyttämättömänä. saat ilmoituksen alhaisesta musteen tasosta, on hyvä hankkia uusi kasetti hyvissä ajoin, jotta tulostukseen ei tule viiveitä. Vaihda mustekasetti vasta, kun tulostin kehottaa sinua tekemään niin. kasettiin ja vedä se ulos paikaltaan. 3. Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Lisää päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Avaa HP Printer -apuohjelma -ohjelma tietokoneen näyttöön painamalla päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Avaa työkalut tietokoneen näyttöön painamalla päälokeroon Letter- tai A4-kokoista HP:n kiiltävää erikoisvalokuvapaperia. Avaa HP Printer -apuohjelma -ohjelma tietokoneen näyttöön painamalla on myös hyödyllisiä tietoja tulostimesta, kuten tulostimen sarjanumero ja laiteohjelmistoversio. mallisivun voit varmistaa, että tulostin pystyy tulostamaan valokuvan onnistuneesti. Jos valokuvan tulostuksessa sovellusohjelmistosta on ongelmia, käytä tätä toimintoa vianmäärityksen osana, niin voit selvittää, onko ongelma tulostimessa vai sovellusohjelmistossa. varmistat, että käytössäsi ovat uusimmat toiminnot ja ominaisuudet. Tulostinohjelmiston päivittäminen (Windows) Huomautus Varmista, että Internet-yhteys on käytössä, ennen kuin käytät HP-päivityssovellusta. 1. Avaa päivityssovellus Windowsin Käynnistä-valikosta tai HP:n ratkaisukeskus -ohjelmasta. Valitse hiiren kakkospainikkeella HP:n digikuvantamisen valvonta -kuvaketta Windowsin tehtäväpalkin oikealla puolella ja avaa HP:n ratkaisukeskus -ohjelman etusivu valitsemalla Käynnistä/Näytä HP:n ratkaisukeskus. Jos tietokoneessa oleva tulostinohjelmistoversio ei ole uusin, ohjelmistopäivitys tulee näkyviin HP:n päivitystoiminnon ikkunaan. Huomautus Jos tietokoneessa on viimeisin tulostinohjelmistoversio, saat ilmoituksen No updates are available for your system at this time (Järjestelmää varten ei ole saatavana päivityksiä tällä hetkellä). Voit myös valita Etsi päivityksiä ja määrittää ohjelmiston etsimään päivityksiä automaattisesti tietyin väliajoin. Jos tulostinohjelmiston asennus on poistettava, toimi seuraavasti. Valitse Windowsin Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat, valitse HP ja valitse sitten HP Photosmart Pro B8800 series. Avaa CD-levy työpöydältä ja kaksoisosoita sitten HP-asennusohjelmaa. Tämä tulostin on luotettava ja helppokäyttöinen, mutta jos ongelmia siitä huolimatta ilmenee, lue mahdolliset ratkaisut tästä osasta. Varmista, ettei CDlevy ole likainen tai naarmuinen. voit pyytää uuden CD-levyn HP:n asiakastuesta. Jos muutkaan CD-levyt eivät toimi, CD-asema täytyy huoltaa. Ohjattu uuden laitteen asennus ei löydä ohjaimia CD-levyltä (vain Windows) Tietokone ei vastaa ohjelman asennuksen aikana Syy: Taustalla on käynnissä virustorjuntaohjelma tai jokin muu sovellus, joka hidastaa asennusta. Tämä voi kestää useita minuutteja. Jos tietokone ei useiden minuuttienkaan jälkeen vastaa, käynnistä tietokone uudelleen, pysäytä tai poista käytöstä virustorjuntaohjelma, sulje myös kaikki muut sovellukset ja asenna tulostinohjelmisto uudelleen. Jos ongelma liittyy ohjelmiston asentamiseen, katso kohtaa Tulostinohjelmiston asennusongelmat. noin 30 sekuntia ja kytke virtajohto takaisin. Tulostin voi olla liitetty jatkojohtoon, johon ei tule virtaa. Kytke virta ensin jatkojohtoon ja sitten tulostimeen. Ratkaisu: Varmista, että sininen tulostuspäiden lokeron kansi on kokonaan auki. Vapauta sininen kahva vetämällä sitä eteenpäin ja nosta kansi sitten kokonaan ylös. En saa tulostuslokeroa irti ratkaisu Vedä tulostelokeroa suoraan itseäsi kohti. Varmista, että et vedä päälokeroa (tulostelokeron alla) samalla, kun vedät tulostelokeroa ulos.

5 Ratkaisu: Varmista, että kaikki neljä tulostuspäätä ja kahdeksan mustekasettia on asennettu oikein. Tarkista, että molemmat luukut ja erikoismateriaalilokero ovat suljettuina. Odota, että Jatka-valo alkaa vilkkua nopeasti, ja paina sitten Resume (Jatka)-painiketta uudelleen. Jos tulostin ei käynnistä kalibrointia, siinä saattaa olla paperitukos. Ratkaisu: Tulostuspäät tai kasetit puuttuvat, tai niitä ei ole asennettu oikein. Varmista, että kaikki neljä tulostuspäätä ja kahdeksan mustekasettia on asennettu oikein. Katso Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus), niin saat ohjeita paperin lisäämisestä päälokeroon, paperitukosten selvittämisestä sekä mustekasettien ja tulostuspäiden asentamisesta ja vaihtamisesta. Tulostimesta kuuluu ääniä, kun virta kytketään, tai ääniä alkaa kuulua, kun tulostinta ei ole käytetty vähään aikaan Ratkaisu: Tulostimesta voi kuulua epätavallista ääntä, jos se on ollut pitkään käyttämättömänä tai jos virransyöttö on katkaistu ja kytketty sitten uudestaan. tämä on normaalia. Tulostin käynnistää automaattisia ylläpitotoimintoja sen varmistamiseksi, että kaikki toimii moitteettomasti. Syy: Tulostettavana voi olla resoluutioltaan suuri grafiikkakuva, valokuva tai PDF-tiedosto. suuret grafiikkaa tai valokuvia sisältävät asiakirjat tulostuvat tekstisivuja hitaammin. Ratkaisu: Harkitse kuvien tulostusresoluution vähentämistä tai varaa tulostamiseen enemmän aikaa. Jos päälokerossa on muun valmistajan kuin HP:n kiiltävää materiaalia tai paksua materiaalia eikä tulostin syötä paperia tai syöttää useita arkkeja kerrallaan, vähennä päälokeron arkkien määrä 20:een tai tulosta yksi arkki kerrallaan käyttämällä erikoismateriaalilokeroa. Poista päälokero tulostimesta ja varmista, että paperipino on tasaisena lokerossa eikä ole noussut paperirajoittimien päälle. Kun asetat lokeron takaisin paikalleen, työnnä lokeroa tulostimeen, kunnes lokero on oikein paikallaan. Varmista, ettei paperipino ole paperin pituusohjainta korkeampi. Jos on, vähennä paperia ja yritä tulostaa uudelleen. Varmista, että paperin leveys- ja pituusohjaimet ovat paperin reunaa vasten. Kaksi tai useampia arkkeja voi olla tarttunut kiinni toisiinsa. poista paperi päälokerosta ja irrota arkit toisistaan selaamalla paperipinon reunoja. Lataa paperi takaisin lokeroon ja kokeile tulostamista uudelleen. Jos paperi on rypistynyt tai taittunut, kokeile toista paperia. Paperi voi olla liian ohutta tai liian paksua. Vihje Lisätietoja paperin lataamisesta saat kohdasta Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen tai katsomalla Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus). Ratkaisu: Kun tulostat, vedä tulostelokeron jatke ulos ja käännä paperipidäke ylös. Varmista, että tulostinohjelmiston materiaalityypin asetus vastaa lokeroon ladattua paperia. Kokeile toista tulostuslaatuasetusta, kuten Normaali tai Paras. Asiakirja tulostuu vinosti, tai asiakirja tulostuu toiseen reunaan ratkaisu: Paperi on ehkä ladattu väärin. Lataa paperi uudelleen ja varmista, että se tulee oikein päin. työnnä paperin leveys- ja pituusohjain kiinni paperin reunaan. Lisätietoja paperin lataamisesta saat kohdasta Oikean paperin tai muun materiaalin valitseminen tai katsomalla Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus). Värit eivät tulostu hyvin ratkaisu Tulostimen värienhallinta-asetukset eivät ehkä ole kunnossa. Varmista, että tulostinohjelmiston materiaalityypin asetus vastaa lokeroon ladattua paperia. Ratkaisu Huomautus Varmista, että tulostettavassa asiakirjassa ei ole tyhjiä sivuja. Olet ehkä käynnistänyt tulostuksen ja sitten peruuttanut sen. Jos tulostus on peruutettu ennen sen käynnistymistä, tulostin on voinut jo vetää paperin valmiiksi sisäänsä. Kun tulostus käynnistetään seuraavan kerran, tulostin työntää tyhjän arkin ulos ennen uuden tulostuksen aloittamista. Tulostin otti vähintään kaksi arkkia kerralla. Leyhytä paperipinoa ennen kuin lataat sen tulostimeen, jotta arkit eivät takerru yhteen. Voit myös ladata kerralla pienemmän pinon paperia. Varmista, että paperi on asetettu päälokeroon tulostuspuoli alaspäin tai erikoismateriaalilokeroon tulostuspuoli ylöspäin. Digitaalikamerassa on ehkä valittu käyttöön pieni resoluutioasetus. Pienennä kuvan tulostuskokoa ja kokeile tulostusta uudelleen. Jos testisivusta ilmenee, että tulostuspäät on kohdistettava, suorita kohdistus. katso Tulostimen kohdistaminen ja kalibroiminen. Jos testisivusta ilmenee, että tulostuspäät on puhdistettava, käynnistä automaattinen puhdistus tulostimen ohjauspaneelista. Jos tulostat suurta tiedostoa (esimerkiksi jos tulostat suuriresoluutioista suurta kuvaa) eikä järjestelmässä ole riittävästi RAM-muistia tai prosessorin nopeus ei ole riittävä, tulostuslaatu saattaa olla heikko. Voit kokeilla seuraavia tilapäiskorjauksia tai nopeuttaa prosessorin toimintaa ja lisätä RAM-muistin määrää. Varmista, ettei tietokoneessa ole taustalla käynnissä olevia sovelluksia. Jos tulostat vaakasuuntaista kuvaa, kierrä se pystyasentoon ja valitse ohjaimessa pystysuuntainen tulostus ennen kuvan tulostamista. Voit suoristaa arkkia ennen tulostusta panemalla sen muovipussiin ja taivuttamalla sitä varovasti vastakkaiseen suuntaan. Jos ongelma toistuu, kokeile toista arkkia. Jos käytät kiiltävää HP:n erikoisvalokuvapaperia tai HP Professional Satin -valokuvapaperia, kokeile tulostinohjaimesta valittavaa Paksu valokuva -paperityyppiasetusta. Tulostimen näyttöön tulevat virheilmoitukset voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: Ennen kuin otat yhteyttä HP:n tukeen, tutustu tämän jakson vianmääritysvihjeisiin tai käy online-tukipalvelussa osoitteessa www. Vihje Katso Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus), niin saat ohjeita paperin lisäämisestä päälokeroon, paperitukosten selvittämisestä sekä mustekasettien ja tulostuspäiden asentamisesta ja vaihtamisesta. Jos tietokone kehottaa sinua poistamaan materiaalin tulostimesta, tartu materiaaliin molemmin käsin ja vedä se varovasti ulos tulostimen etupuolelta. Avaa yläluukku ja poista tulostimesta paperit, jotka tukkivat paperiradan.

6 Siirrä tarvittaessa tulostuspääyksikkö varovasti toiselle puolelle, jotta voit poistaa paperin. Aseta sitten takaluukku takaisin paikalleen. 3. Vedä päälokero ulos ja työnnä se takaisin tulostimeen niin pitkälle kuin se menee, kunnes lokero on oikein paikallaan. Huomautus 1 Jos tulostat tarroja, tarkista, ettei tarraarkista ole irronnut yhtään tarraa sen kulkiessa tulostimen läpi. Huomautus 2 Kuiva huoneilma voi käyristää paperia, mikä voi aiheuttaa paperitukoksia. Ratkaisu: Lataa paperia siihen lokeroon, josta tulostustyö alkoi, ja jatka sitten tulostusta painamalla -painiketta. Syy: Tulostimen lokerossa olevan paperin koko poikkeaa tulostinohjaimessa valitusta valokuvan koosta. ratkaisu: Valitse tulostimen ohjauspaneelista Cancel (Peruuta) ja käynnistä sitten tulostustyö uudelleen. Varmista, että valitset ohjaimesta oikean paperikoon ja lataat tulostimeen paperia, joka vastaa ohjaimesta valittua kokoasetusta. Ennen kuin otat yhteyttä HP:n tukeen, tutustu tämän jakson vianmääritysvihjeisiin tai käy online-tukipalvelussa osoitteessa www. Vihje Katso Toimintaohje-animaatiot (HP:n ratkaisukeskus), niin saat ohjeita paperin lisäämisestä päälokeroon, paperitukosten selvittämisestä sekä mustekasettien ja tulostuspäiden asentamisesta ja vaihtamisesta. Syy: Ilmoitetut mustekasetit puuttuvat, tai ne ovat vahingoittuneet. Ratkaisu: Tarkista, että kaikki kahdeksan mustekasettia on asennettu laitteeseen. jos kaikki mustekasetit on asennettu, poista virheen aiheuttaneet kasetit ja asenna ne uudelleen. Jos ongelma ei poistu, jokin kasetti saattaa olla vahingoittunut. Tarkista, onko mustekasetin takuu vielä voimassa. Jos takuukausi on päättynyt, hanki uusi mustekasetti. Jos takuu on vielä voimassa, ota yhteys HP:n asiakastukeen. Syy: Mustekasetin tai -kasettien muste on vanhenemassa tai jo vanhentunutta. Kun näyttöön tulee mustekasetin vanhentumisesta kertova ilmoitus, vaihda vanhentunut mustekasetti ja sulje viesti. Voit myös jatkaa tulostusta vaihtamatta mustekasettia noudattamalla laitteen näyttöön tulevia ohjeita tai tietokoneen näytön mustekasetin vanhenemisilmoituksen ohjeita. Huomautus Mustetasoa koskevat varoitukset ja mustemäärän ilmaisintoiminnot antavat vain likimääräistä tietoa musteen todellisesta määrästä. Kun saat ilmoituksen alhaisesta musteen tasosta, on hyvä hankkia uusi kasetti hyvissä ajoin, jotta tulostukseen ei tule viiveitä. Vaihda mustekasetti vasta, kun tulostin kehottaa sinua tekemään niin. Syy: Ilmoitetut tulostuskasetit puuttuvat, laite ei tunnista niitä, ne on asennettu väärin tai ne ovat vahingoittuneet. Varmista, että lokeron kansi on hyvin kiinni ja tulostimen yläluukku on suljettu. Jos virheilmoitus toistuu, pyydä HP:n asiakastuesta lisäohjeita tulostuspäiden ongelmien vianmääritykseen. Tämän oppaan lopussa on lueteltu kaikkien laitteeseen sopivien tulostuspäiden tilausnumerot. Jos laitteessa on yhä ongelmia, toimi seuraavasti: 1. Sen kautta saat nopeimmin ajantasaisia tietoja laitteista sekä asiantuntijoiden apua. Arvokkaita HP Photosmart -laitetta ja vianmääritystä koskevia tietoja yleisten ongelmien ratkaisemista varten Vain Euroopassa: Ota yhteyttä paikalliseen myyntipisteeseen. tunnistenumeroa ei tule sekoittaa tuotteen markkinointinimeen (HP Photosmart Pro B8800 series) tai tuotenumeroon (Q7161A, Q ). Seuraavassa taulukossa on tietoja vilkkuvien valojen merkityksestä sekä apua virhetilanteiden ratkaisemiseen. Merkkivalo On (Käytössä)-valo Tila Palaa Vilkkuu nopeasti Merkitys Virta on kytketty tulostimeen, ja laite on valmis tulostamaan. Erikoismateriaalilokero tai vähintään yksi tulostimen luukku on auki. ratkaisu: Sulje lokero ja tulostimen luukut ennen tulostamista. tai erikoismateriaalilokerossa ei ole paperia. Varmista, että ohjaimen paperikoon asetus vastaa lokeroon ladatun tulostusmateriaalin kokoa. Merkkivalojen osoittamat mustekasetit ovat ehkä tyhjentyneet tai vahingoittuneet tai ne puuttuvat tai ovat yhteensopimattomia tulostimen kanssa. Ratkaisu: Varmista, että kaikki kahdeksan mustekasettia sopivat käytettäväksi tulostimessa ja että kasetit on asennettu oikein. (jatkoa) tietokoneen näytössä on viesti, joka ilmoittaa, ettei tulostin pysty jatkamaan tulostamista, vaihda merkkivalojen osoittamat mustekasetit. lisätietoja on kohdassa Virheilmoitus: Tulostaminen ei onnistu. Jos tietokoneen näyttöön ei tule viestiä, joka ilmoittaa, ettei tulostin pysty jatkamaan tulostamista, ja mustekasetit on asennettu oikein, merkkivalojen osoittamat mustekasetit ovat ehkä vahingoittuneet. Tarkista, onko mustekasetin takuu vielä voimassa. Jos takuukausi on päättynyt, hanki uusi mustekasetti. Jos takuu on vielä voimassa, ota yhteys HP:n asiakastukeen. Vähintään yksi tulostuspää puuttuu tai on vahingoittunut tai yhteensopimaton, tai tulostin ei tunnista sitä. Ratkaisu: Varmista, että merkkivalojen osoittama tulostuspää on asennettu oikein ja että tulostuspään lokeron kansi on lukittunut kiinni. Jos tulostuspää on asennettu oikein, mutta valot vilkkuvat edelleen, tulostuspää on ehkä vahingoittunut. Ota yhteys HP:n asiakastukeen ja kysy ohjeita tulostuspääongelmien vianmääritykseen. Ink cartridge (Mustekasettipesän) merkkivalot: Vilkkuvat (niiden kahden mustekasetin merkkivalot, jotka toimivat sen tulostuspään kanssa, jossa on ongelma) Printhead (Tulostuspään) merkkivalo: Vilkkuu Tulostin ei voinut avata työkaluja (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelmaa (Mac) tietokoneen näyttöön. Jos Työkalut (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelma (Mac) ei käynnisty, käynnistä tietokone uudelleen ja paina sitten Toolbox (Työkalut)-painiketta vielä kerran. Jos Työkalut (Windows) tai HP Printer -apuohjelma -ohjelma (Mac) ei vieläkään käynnisty, asenna tulostinohjelmisto uudelleen. Vilkkuu hitaasti Kaikki valot Vilkkuvat nopeasti Odota 30 sekuntia, kytke sitten virtajohto takaisin ja kytke tulostimeen virta. Jos kaikki tulostimen merkkivalot vilkkuvat edelleen, siirry osoitteeseen www. hp. Com/support tai ota yhteys HP-tukeen. Tässä osassa esitellään HP Photosmart -tulostinohjelmiston järjestelmävaatimukset ja joitakin teknisiä tietoja tulostimesta. Osa Käyttöjärjestelmä Prosessori Windows Microsoft Windows XP, Windows Vista Vähimmäisvaatimus: Vähintään moderni 1 GHz:n 32-bittinen (x86) tai 64-bittinen (x64) prosessori Suositeltava: vähintään 2 GHz RAM Windows XP ja Vista Home: 512 Mt (vähimmäisvaatimus); 1 Gt (suositus) Kaikki muut Windows Vista -versiot: 1 Gt (vähimmäisvaatimus); 2 Gt (suositus) Vapaa levytila CD-asema Selain USB Vähimmäisvaatimus: 400 Mt (Windows XP) ; 800 Mt (Windows Vista) Pakollinen Microsoft Internet Explorer 5.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 01 ja SP2 tai uudempi USB-portti (kaapeli ei sisälly toimitukseen) Vähimmäisvaatimus: 150 Mt Pakollinen Mikä tahansa selain USB-portti (kaapeli ei sisälly toimitukseen) Mac Mac OS X -versio Vähimmäisvaatimus: PowerPC, jossa G4-, G5- tai Intel Core -prosessori Suositeltava: 2 GHz:n PowerPC, jossa G5- tai Intel Core Duo -prosessori Vähimmäisvaatimus: 512 Mt Suositeltava: 1 Gt 0 High speed Suositeltavat arvot käytön aikana: 1535 C, suhteellinen kosteus 2080 % Enimmäisarvot käytön aikana: 540 C, suhteellinen kosteus 595 % Säilytyslämpötila-alue: C Virrankulutus Tulostaminen: keskimäärin 30 W Lepotila: Alle 6 W Virta katkaistuna: Keskimäärin alle 1 W Virtajohdon mallinumero Eurooppa: (Sveitsi), (Iso- Britannia, Irlanti), (Tanska), (kaikki muut Euroopan maat, mukaan lukien Venäjä ja Turkki) Pohjois-Amerikka: (Yhdysvallat, Kanada) Aasia: (Japani), (Kiina), (Taiwan), (Hongkong, Singapore), (Korea), (Intia), (Thaimaa), (Venäjä, Turkki) Afrikka: Lähi-itä: (Israel), (kaikki muut maat) Oseania: (Australia, Uusi-Seelanti) USB-tuki Microsoft Windows XP Home, XP Professional ja Vista Mac OS X -versio 10. Luokka Tulostusmateriaalien tiedot Tekniset tiedot Enimmäispituus (päälokero): 483 mm Enimmäispituus (erikoismateriaalilokero): mm Enimmäisleveys: 330 mm Päälokeron materiaalin enimmäispaino: 220 g/m², taipuisaa materiaalia Erikoismateriaalilokeron materiaalin enimmäispaksuus: 0,7 mm, yksi arkki kerrallaan Tulostusmateriaalien koot Tuetut koot 7,6 x 12,7 cm - 33 x 111,8 cm, mukaan lukien: Metrijärjestelmä: 10 x 15 cm (myös repäisynauhallinen), panoraama 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, A3, A4, A5, A6, B4, B5, E Tuumajärjestelmä: Arkistokortti 3 x 5 tuumaa, arkistokortti 4 x 6 tuumaa, arkistokortti 5 x 8 tuumaa, 3,5 x 5 tuumaa, 4 x 6 tuumaa (myös repäisynauhallinen), panoraama 4 x 10 tuumaa, panoraama 4 x 11 tuumaa, panoraama 4 x 12 tuumaa, 5 x 7 tuumaa, 8 x 10 tuumaa, 11 x 14 tuumaa, 11 x 17 tuumaa, 12 x 12 tuumaa, 13 x 19 tuumaa Yhdysvallat: Letter, Legal, Executive, Tabloid Japani: L, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki Kirjekuoret: Kirjekuori nro 10, kirjekuori A2, kirjekuori C6, kirjekuori DL Jatkolomakepaperi: Jopa 33 x 111,8 cm Huomautus Jatkolomakkeiden tulostamisesta on ohjeita HP Professional Photography -sivuston Resource Center -osassa. Katso Tuetut koot lähde, valitseminen 58 paperiluukut. USB, tekniset tiedot 82 USB-portti 47 usein esitettyjä kysymyksiä 72 Katso Pikaopas kalibroiminen 68 kunnossapito 64 käyttöopas 45 merkkivalot 68 osat 46 puhdistaminen 67 tekniset tiedot 82 virheilmoitukset 76 tulostinohjain, asetusten muuttaminen 57 tulostinohjelmisto, päivittäminen 70 tulostuskasetit..

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Paperin koon määrittäminen

Paperin koon määrittäminen Lisävarusteena saatava painavan tulostusmateriaalin lokero korvaa lokeron 1. Ohjeet lokeron 1 irrottamisesta ja asentamisesta ovat kohdassa Lokeron 1 vaihtaminen. Raskaan tulostusmateriaalin lokero on

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA CF9001 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle KONICA MINOLTA CF9001. Löydät kysymyksiisi vastaukset KONICA MINOLTA CF9001 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.

3 Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen. 2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan. Pikaopas Monisyöttölaitteen täyttö 1 Avaa monisyöttölaite. Paperin lisääminen Lokeroiden täyttäminen VAARA KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen alustan erikseen.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16

Tulostuslaatuopas. Tyhjät tai valkoiset sivut. Tumma tuloste. Tulostuslaatuopas. Sivu 1/16 Sivu 1/16 Tulostuslaatuopas Tyhjät tai valkoiset sivut a Poista kuvayksikkö tai kuvansiirtopaketti ja asenna se uudelleen. Varoitus Vaurioitumisen mahdollisuus: Älä altista kuvayksikköä tai kuvansiirtopakettia

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PHOTOSMART B8550

Käyttöoppaasi. HP PHOTOSMART B8550 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen

Pikaopas. Sähköposti. Faksaaminen. Kopioiminen. Tulostaminen. Sähköpostin lähettäminen. Faksin lähettäminen. Kopioiminen Pikaopas Kopioiminen Kopioiminen Huomautuksia: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja tuloste ovat samankokoisia. Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin - painiketta.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Käyttöopas QL-700. Tarratulostin

Käyttöopas QL-700. Tarratulostin Käyttöopas Tarratulostin QL-700 Lue tämä opas niin, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin käytät laitetta. Pidä tätä opasta lähellä laitetta, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa. www.brother.com FIN

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

pikaohjeen sisällysluettelo

pikaohjeen sisällysluettelo pikaohjeen sisällysluettelo opi tulostamaan tulostaminen paperille ja muille tulostusmateriaaleille erikoisominaisuudet huolto ongelman ratkaiseminen tekniset tiedot pikaohje hp deskjet 995c series sisällysluettelo

Lisätiedot

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Lokerossa 1. Paperin lisääminen. 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Lokerossa 1 1 1 Vedä takaosan paperitukea ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. 2 Taivuttele arkkeja, jotta ne irtoavat toisistaan, ja tuuleta sitten nippu. 3 Jos lisäät kirjepaperia, aseta se niin, että

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versio B FIN 1 Yleistä 1 Brother Universal

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER

Käyttöoppaasi. HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP SCANJET 3800 PHOTO SCANNER käyttöoppaasta

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

HP Workspace. Käyttöopas

HP Workspace. Käyttöopas HP Workspace Käyttöopas Copyright 2016 HP Development Company, L.P. @ 2016 Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google Drive on Google Inc:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity

Lisätiedot

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat.

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Osanumero: 92P1926 Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 393499-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP DESKJET F4200 ALL-IN-ONE http://fi.yourpdfguides.com/dref/908324

Käyttöoppaasi. HP DESKJET F4200 ALL-IN-ONE http://fi.yourpdfguides.com/dref/908324 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP DESKJET F4200 ALL-IN-ONE. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP DESKJET F4200 ALL-IN-ONE käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Tarratulostin QL-800. Pika-asennusopas (suomi) Pika-asennusopas Tarratulostin QL-800

Tarratulostin QL-800. Pika-asennusopas (suomi) Pika-asennusopas Tarratulostin QL-800 Tarratulostin Pika-asennusopas Tarratulostin QL-800 QL-800 Pika-asennusopas (suomi) Tarratulostin QL-800 Painettu Kiinassa D00L82001 Pika-asennusopas (suomi) Kiitos QL-800-tarratulostimen ostamisesta!

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot