Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2012 Sivu 3. 1 / 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2012 Sivu 3. 1 / 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1

2

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2012 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 26 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 27 Liite 1 Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet / 28 Seudullisten palvelutyöryhmien toiminta vuonna / 29 Sosiaali- ja potilasasiamiehen yksityisille palveluntuottajille myytävien palveluiden taksa 6 / 30 Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta vuonna / 31 Ensineuvon toiminnan käynnistyminen 8 / 32 Ilmoitusasiat

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Valitaan pöytäkirjatarkastajiksi Seppo Hujanen ja Ari Hämäläinen. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 412 / 2012 Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 2012 Valmistelija: psykososiaalisten palveluiden johtaja Niina Helminen, puh: , Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa 1982/710 ja sosiaalihuoltoasetuksessa 1983/607. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. Asiakaskunta muodostuu pääsääntöisesti vähävaraisista ikäihmisistä ja kehitysvammaisista henkilöistä. Psykososiaalisten palveluiden seudullinen valmistelutyöryhmä on tehnyt ehdotuksen sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten myöntämisperusteiksi vuodelle Ehdotus on käsitelty myös seudullisen sosiaali- ja terveystoimen työvaliokunnassa Ehdotus sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten myöntämisperusteiksi on liitteenä. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään ensisijaisesti kotona asumista tukemaan enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuinkunnan alueella kotoa asiointikohteeseen ja asiointikohteesta kotiin. Perusteina ovat asumisen sijainti, asiakkaan toimintakyky ja asiakkaan bruttotulot sekä varallisuus. Kuljetustukea myönnettäessä tuen tarvetta arvioidaan lääkärinlausunnon perusteella. Yksinäisen henkilön bruttotulojen ylittäessä 980 /kk ja talletusten 3000 sekä avo- tai aviopuolisoiden bruttotulojen ylittäessä 1540 /kk ja talletusten 6000, ei kuljetuspalvelua myönnetä. Kuljetuspalvelussa peritään yhdensuuntaiselta matkalta vastaavan linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus. Kuljetustuki ei koske tehostetussa palveluasumisessa asuvia. Kuljetuspalvelupäätökset ovat määräaikaisia ja ne ovat voimassa enintään kalenterivuoden loppuun. Esitetyt tulo- ja varallisuusrajat ovat tällä hetkellä käytössä Hirvensalmen kunnassa. Muiden kuntien kohdalla sosiaalihuoltolain

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 mukaisten kuljetusten saamisen ehdot tiukentuvat nykyisestä. Näin pyritään turvaamaan se, että tuki ohjautuu kaikkein vähävaraisimmille. Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet 2012 Liite 2 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Palautetaan asia uudelleen käsittelyyn. Selvitetään miten palvelua nykyisin toteutetaan eri kunnissa. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija: psykososiaalisten palveluiden johtaja Niina Helminen, puh , Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on määrärahasidonnainen palvelu. Jos varattu määräraha osoittautuu riittämättömäksi, ei palvelua voida myöntää uusille asiakkaille, vaikka palveluiden myöntämisen perusteet täyttyisivät. Samoin jo myönnetty kuljetusetuus voidaan joutua katkaisemaan loppuvuoden osalta määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Kriteereiden tiukentamisella pyritään siihen, että uusia asiakkaita mahtuisi vuodelle 2012 varattujen määrärahojen puitteissa palvelun piiriin ja että kuljetuspalvelua voisi käyttää ympärivuoden. Hirvensalmella on tällä hetkellä käytettävissä ehdotetut myöntämisen kriteerit. Mikkelissä, Ristiinassa ja Pertunmaalla tulo- ja talletusrajat ovat tällä hetkellä yksinasuvalla vähintään 1100 kuukaudessa ja talletukset enintään 5000 ja puolisoiden 2200 ja talletukset Kangasniemellä sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua on myönnetty taloudellisin perustein yli 65-vuotiaille haja-asutusalueella asuville. Palvelua ei ole myönnetty, jos perheellä on ollut käytettävissä auto. Myöntämisessä on käytetty harkintaa mm. iän suhteen. Ehdottomia tulorajoja ei ole ollut käytössä, eläketuloissa yksinasuvalle 1100 kuukaudessa, talletusten osalta on käytetty harkintaa. Kun talletukset ovat ylittäneet noin 5000, on arvioitu asiakkaankokonaistilannetta ja palvelun vaikuttavuutta itsenäisen asumisen turvaamiseksi. Suomenniemellä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset otetaan käyttöön 2012 eikä aikaisempia myöntämisen kriteereitä ole olemassa. Asiakkaille on jonkin verran myönnetty vaikeavammaisten

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 8 kuljetuspalveluita, vaikka palvelussa on kyse sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelusta. Mäntyharjulla on samantyyppinen tilanne. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita ei ole myönnetty eikä palvelulle ole erillistä määrärahaa. Kuljetustarpeen piirissä olevat asiakkaat on hoidettu vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden tai asiointikyytien avulla. Alla olevassa taulukossa on esitetty sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden tilinpäätöksessä 2011 toteutuneet eurot, talousarvioon 2012 varatut eurot, kuljetuspalveluita saaneiden määrä 2011 ja arvio palveluiden piiristä putoavien määrästä, mikäli ehdotetut myöntämisperusteet hyväksytään. Asiakasmäärä arvio TP 2011 TA putoavista Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi ei saatavissa Kangasniemi ei saatavissa ,00 Mäntyharju Pertunmaa Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnilla tulee olla yhtenevät sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet. Palvelun saaminen ei voi olla kuntakohtaisesti erilaista. Jos myöntämisperusteisiin sisällytetään asiakaskohtaista harkintaa, tulee kuljetuspalveluiden myöntämisen linja vaihtelemaan. Kuljetuspalvelua myönnetään palvelutaloissa asuville, kun palvelun myöntämisen perusteet täyttyvät. Omaishoitajina toimivia tuetaan vanhuspalveluiden muiden tukitoimen avulla. Myös omaishoitaja voi saada sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua, kun myöntämisen perusteet täyttyvät. Liite 1 Ehdotus Sosiaali- ja terveystoimen johtaja: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen lautakunta hyväksyy liitteenä olevat sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet vuodelle Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä. Liitteen 1, kohta 2 tulorajat muutetaan seuraavasti: bruttotulot enintään 1100 /kk tai talletukset

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 9 enintään 5000 (puolisoilla 2200 /kk ja ). Lautakunta tekee esityksen seutuvaliokunnalle selvittää asiointipalveluiden seudullisen tilanteen ja yhdenmukaisen toteutumisen. Esitystekstistä poiketen todettiin, että palvelu on ollut käytössä myös Mäntyharjun kunnassa vuonna 2011 (TP ). Asiaa esittelivät lautakunnalle Niina Helminen ja Anne Hyytiä-Hassinen. Tiedoksi Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun ja Pertunmaan palvelutuotantoyksiköiden tuotantolautakunnat, seutuvaliokunta

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 10 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 013 / 2012 Seudullisten palvelutyöryhmien toiminta vuonna 2012 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Maria Närhinen, puh , Seudullista sosiaali- ja terveystoimea valmisteltiin vuonna 2011 seitsemässä työryhmässä, joista kuusi on jatkanut toimintaansa vuonna Järjestäjähallinnon työryhmä on korvautunut Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmällä. Jatkavat työryhmät ja niiden vetäjät ovat: Perhepalveluiden työryhmä, Johanna Will-Orava Vanhusten palveluiden työryhmä, Niina Kaukonen Psykososiaalisten palveluiden työryhmä, Niina Helminen Terveyspalveluiden työryhmä, Hans Gärdström Henkilöstötyöryhmä, Katriina Halmeaho Hallinto- ja talousryhmä, Timo Talo Seudullisissa työryhmissä valmistellaan uusia toimintatapoja palvelutuotantoon. Kyseessä on kehittämistapa jossa aloite kehittämiseen voi tulla molemmista suunnista. Toisaalta seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta tai seudullinen johtoryhmä voi antaa valmistelutehtävän palvelutyöryhmälle mutta toisaalta myös palvelutyöryhmään tulee aloitteita työntekijöiltä ja heidän lähiesimiehiltä kehittää seudullisia toimintatapoja. Näin seudullisia hyviä toimintatapoja kehitetään sekä ylhäältä alaspäin että alhaalta ylöspäin. Seudulliset palvelutyöryhmät raportoivat säännöllisesti seudulliselle johtoryhmälle, joka ohjaa työryhmien kehittämistyötä. Vuonna 2012 on vireillä mm. seuraavia kehittämisasioita: määritellään jatkossa seudullisesti tuotettavia palveluita, selvityksen alla on mm. vammaispalvelut ja sijaishuolto seudullinen vanhuspalveluiden strategia laatutyön ja omavalvonnan kehittäminen yhteistyössä Aluehallintoviraston ja Valviran kanssa. kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sähköisen SAS (selvitä-arvioi-sijoita) työpöydän käyttöönotto palveluohjauksen kehittämiseen tärkeiden hoitoprosessien kuvaaminen ja yhtenäistäminen toimintakäsikirjat perhepalveluille, psykososiaalisille palveluille ja terveyspalveluille (vanhusten palveluiden toimintakäsikirja on jo hyväksytty ) henkilöstön osaamisen kehittäminen, osaamisen johtamisen kehittäminen, koulutussuunnitelma henkilöstölle

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 11 osaamiskartoituksen pohjalta henkilöstöjuhla koko Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle Kuntamaisema-työkalun käyttöönotto ja hyödyntäminen kaikissa kunnissa Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Merkitty tiedoksi.

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 12 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 430 / 2012 Sosiaali- ja potilasasiamiehen yksityisille palveluntuottajille myytävien palveluiden taksa Valmistelijat: sosiaali- ja potilasasiamies Kari Wainio, puh , ja hallintopäällikkö Paavo Pitkänen, puh , Mikkelin kaupungin sosiaali- ja potilasasiamies on tuottanut sosiaaliasiamies- ja potilasasiamiespalveluja kaupungin lisäksi Hirvensalmelle, Puumalalle, Ristiinalle ja Suomenniemelle. Asiamiespalveluiden asukaspohja on ollut n Sosiaali- ja potilasasiamies on toiminut Vaalijalan kuntayhtymän sosiaaliasiamiehen vuosilomansijaisena. Vastavuoroisesti Vaalijalan sosiaaliasiamies on lomittanut Mikkelin asiamiestä vuosilomien aikana. Vuoden 2012 alusta sosiaali- ja potilasasiamiehen toiminta-alue on koko Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Kun yksityinen palvelutoiminta laajenee koko ajan, on tullut tarpeelliseksi määritellä yhteinen taso yksityisille myytävälle palvelulle. Mikkelin kaupungilla on jo sopimukset muutaman pienen yksityisen palveluntuottajan kanssa palvelujen myynnistä. Näitä sopimuksia uusitaan sitä mukaa, kun niiden nykyinen voimassaolo päättyy. Esitämme, että maksu porrastetaan kolmeen luokkaan palvelun ostajan henkilökuntamäärän mukaan 1. Henkilökuntamäärä 1-10 vuosimaksu 50 euroa 2. Henkilökuntamäärä vuosimaksu 100 euroa 3. Henkilökuntamäärä 51 - vuosimaksu 150 euroa Tämän lisäksi laskutetaan asiamiehen työstä tuntiveloitus, joka on hänen todellinen tuntihintansa (sisältäen sivukulut) kerrottuna luvulla 1,5. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: : Vahvistetaan yksityisille palveluntuottajille myytävien sosiaali- ja potilasasiamiespalvelujen taksa esityksen mukaisesti.

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 13 Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi vs. hallintopäällikkö Paavo Pitkänen sosiaali- ja potilasasiamies Kari Wainio taloussuunnittelija Pirkko Kivinen

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 14 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 430 / 2012 Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta vuonna 2012 Valmistelija: sosiaali- ja potilasasiamies Kari Wainio, puh , Toiminta-alue Sosiaali- ja potilasasiamies antaa asiamiespalveluja vuoden 2012 alusta kaikille Mikkelin seudun sosiaali- ja terveysalueen kunnille (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Ristiina ja Suomenniemi). Lisäksi potilasasiamies antaa palveluja ostopalveluna Puumalan kunnalle ja yksityisille palveluyrittäjille. Työmuodot Sosiaali- ja potilasasiamiehen työmuotoina ovat neuvonta ja ohjaus, viranomaisyhteistyö, tiedottaminen, palautteen antaminen ja toiminnastaan raportointi. Neuvontaan ja ohjaukseen sisältyy puhelinpäivystys, asiakasvastaanotto ja tarvittaessa kotikäynnit. Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo ja ohjaa asiakasta asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa sekä avustaa tarvittaessa muistutuksen, oikaisuvaatimuksen tai kantelun tekemisessä sekä tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Kuntakäynnit Sosiaali- ja potilasasiamies vierailee kevään ja kesän kuluessa uusissa sopimuskunnissa tutustumalla kuntien organisaatioon ja toimintaan sekä antaa informaatiota asiamiehen toiminnasta. Yhteistyö Sosiaali- ja potilasasiamies tekee yhteistyötä kuntien, eri organisaatioiden ja toimintayksiköiden viranhaltijoiden sekä työntekijöiden kanssa asiakkaiden asioiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Asiamies osallistuu Mikkelin alueen terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden ja potilasasiamiesten säännöllisiin yhteistapaamisiin sekä Itä-Suomen sosiaaliasiamiesten palavereihin ja aluehallintoviraston järjestämiin työkokouksiin. Vaikuttaminen Sosiaaliasiamies osallistuu Sosiaaliasiamiehet ry:n hallituksen kokouksiin. Hallitus antaa mm. lausuntoja ja kannanottoja vireillä oleviin sosiaalihuollon lakiesityksiin ja tekee vuosittain vierailuja eri

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 15 virastoihin, esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriöön. Potilasasiamies kuuluu ns. köyhyystyöryhmään, joka seuraa potilaiden ja asiakkaiden aseman kehitystä ja mahdollisia palvelujärjestelmän puutteita sekä tekee tarvittaessa tiedotteita ja julkilausumia havainnoimistaan epäkohdista. Sosiaali- ja potilasasiamies vierailee eri järjestöjen ja palveluntuottajien tilaisuuksissa kertomassa asiamiehen työstä, asiakas- ja potilaslaista sekä asiakkaan ja potilaan asemasta ja oikeuksista. Koulutus Sosiaali- ja potilasasiamies osallistuu valtakunnallisille sosiaaliasiamiespäiville Helsingissä sekä valtakunnallisille potilasasiamiespäiville syksyllä Lisäksi asiamies osallistuu tarvittaessa muuhunkin, esim. uutta lainsäädäntöä käsittelevään koulutukseen. Seuranta Sosiaali- ja potilasasiamies seuraa asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä toimialueellaan. Tässä ominaisuudessa hän tutustuu sosiaalija terveyslainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin. Hän seuraa lainsäädännön toteutumista sekä tarjottavien palveluiden saatavuutta ja riittävyyttä asiakkaan näkökulmasta. Muodostuneen näkemyksen perusteella sosiaali- ja potilasasiamies antaa vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle. Sijaisuus Sosiaali- ja potilasasiamiehen lomasijaisena v.2012 toimii Vaalijalan kuntayhtymän sosiaaliasiamies. Vastaavasti sosiaali- ja potilasasiamies hoitaa Vaalijalan sosiaaliasiamiehen lomasijaisuuden. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Merkittiin tiedoksi.

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 16 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 449 / 2012 Ensineuvon toiminnan käynnistyminen Valmistelija: hyvinvointikoordinaattori Pirjo Syväoja, puh , Etelä-Savon Ensineuvo aloitti Mikkelin kaupungin toimintana Ensineuvo hoitaa alkaen Mikkelin palvelutuotantoyksikön terveysasemien (7 terveysasemaa) ns. aikuisvastaanoton lääkäri- ja hoitaja-ajanvarauksen sekä virka-ajan ulkopuolella kaikkien sairaanhoitopiirin kuntien päivystykseen ohjauksen. Näiden päätuotteiden lisäksi Ensineuvosta saa palveluneuvontaa, terveysneuvontaa ja keskusteluapua. Ensineuvo hoitaa myös sivuston sähköistä asiointia, keskussairaalan äitiyspoliklinikan ajanvarausta, vastaa Mikkelin kaupungin kotihoidon puheluihin ja tukee kotihoidon vaativia asiakkaita ns. voinnin seuranta -puheluin. Aikaisemmin Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on hallinnoinut palvelua ja palvelu on ollut kilpailutuksen kautta ulkoistettua toimintaa. Viimeisin palveluntuottaja oli Mawell Care Oy. Palveluvalikoima on vaihdellut erityisesti Mikkelin kaupungin osalta eri sopimuskausilla. Ulkoistettu palvelu käsitti laajimmillaan vuosina myös Mikkelin terveyskeskuksen päiväaikaisen puhelinliikenteen hoitamisen. Sairaanhoitopiiri on halunnut irtautua Ensineuvo -palvelun järjestämisestä, sillä palvelulla on vain vähän yhtymäkohtia erikoissairaanhoitoon. Sairaanhoitopiiri edellyttää kuitenkin, että Ensineuvo palvelee jatkossakin kaikkia sairaanhoitopiirin kuntia ja että puhelinpalvelua tarjotaan 24/7 yhteispäivystyksen toiminnan tukena. Ensineuvossa työskentelee tällä hetkellä kolmivuorotyössä yhdeksän vakituista sairaanhoitajaa/terveydenhoitajaa, yksi täysiaikainen sijainen (toukokuun loppuun) ja yksi osa-aikainen työntekijä. Palvelun resursointi on perustunut vuoden 2011 puhelinliikenteen volyymitietoihin, n puhelua/vuodessa. Palvelun alkuvaiheessa kysyntä on ylittänyt tarjonnan ja päivittäiset puhelinvolyymit ovat olleet moninkertaiset verrattuna aikaisempaan kysyntään. Tilanteeseen on pyritty vastaamaan rekrytoimalla lisää henkilökuntaa ja järjestämällä tilapäistä työvoimaa sisäisin järjestelyin. Palvelun volyymit ovat kolmen viikon jälkeen tasoittumassa ja näyttää siltä, että 12 hoitajan resursointi voisi olla riittävä palvelun hoitamiseksi kohtuullisessa odotusajassa. Ensineuvon tiimivastaavana toimii projektipäällikkö Pirjo Hilama ja lähiesimiehenä

17 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 17 hallintopäällikkö Paavo Pitkänen. Hoitajat saivat ennen palvelun aloittamista kahden viikon koulutusjakson, jossa heitä perehdytettiin hoidon tarpeen arviointiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Hoitajat käyttävät työsään mm. lääkäri- ja hoitaja-ajanvarauksen käsikirjaa, sairaanhoitopiirin laatimaa TRIAGE- eli ensiarvioinnin ohjeistusta ja eri toimijoiden laatimia ohjeistuksia ja toiminnan kuvauksia. Työ on haasteellista vaatien mm. hyviä vuorovaikutustaitoja, lääketieteellistä osaamista, päätöksenteko-osaamista, terveyden edistämisen osaamista, eettistä osaamista ja palveluverkon tuntemusta. Ensineuvon tekninen ympäristö koostuu Soneran VCC puhelinkeskusjärjestelmästä, Effica - potilastietojärjestelmästä sekä CRM asiakkuudenhallintajärjestelmästä. Kaikkia näitä järjestelmiä kehitetään, jotta puheluiden käsittely olisi joustavampaa ja nopeampaa. Ensineuvopalvelun kustannukset ovat vaihdelleet palvelun laajuudesta ja puheluiden määrästä riippuen n. 0,3 milj. - 0,8 milj. euroa. Mikkelin osuus palveluiden käytöstä ja kustannuksista on ollut 85 % luokkaa. Vuoden 2012 Ensineuvon kustannusarvio on n euroa (ei sisällä hankkeen kustannuksia). Ensineuvopalvelusta aiheutuneet kustannukset on aikaisemmin jaettu aiheuttamisperiaatteella kuntien kesken ja näin toimitaan myös nykytilanteessa. Ensineuvon eri palveluilla on tuotekohtaiset hinnat ja kerran kuukaudessa Mikkelin kaupunki laskuttaa kuntia palveluiden tuottamisesta. Vastaavasti kuntien erikoissairaanhoidon laskutus alenee Ensineuvopalvelun kustannusten verran. Mikkelin kaupunki sai euroa Valtiovarainministeriöltä harkinnanvaraista yhteistoiminta-avustusta Ensineuvo -palvelun käynnistämiseksi ja kehittämiseksi vuoden 2012 aikana. Avustuksella on palkattu projektipäällikkö vuoden 2012 loppuun sakka, hankittu Ensineuvon tekninen järjestelmä ja tiedotettu Mikkelin palvelutuotantoyksikön kuntia voimaan tulleista päiväaikaisen ajanvarauksen muutoksista. Ensineuvoa on kehitetty osana kaupungin asiakaspalvelukeskushanketta (ASPA), jonka yhtenä osa-alueena on Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä asiakaspalvelu puhelimessa ja verkossa. Ensineuvo tekee tiivistä yhteistyötä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa sähköisen asioinnin kehittämisessä (www.hyvis.fi portaali). Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tiedoksi.

18 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 18 Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Merkittiin tiedoksi. Anne Puntanen ja Matti Muukkoen poistuivat asian käsittelyn aikana.

19 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 19 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat Mikkelins seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: Mikkelin kaupunginvaltuuston päätös : Hallintosäännön muuttaminen Päätös: Hallintosäännön muutokset hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen päätös : Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Päätös: Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisen tekemiin päätöksiin (sosiaali- ja terveyslautakunta ) : Johtavan ylilääkärin valinta Päätös: Kaupunginhallitus valitsi johtavan ylilääkärin virkaan Hans Gärdströmin alkaen tai sopimuksen mukaan. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan päätös : Tehostetun palveluasumisen linjaukset Päätös: Tuotantolautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen ja kustannusten vertailun ja päätti esittää kaupunginhallitukselle, että suunnittelutyö uuden palvelutalon rakentamiseksi aloitetaan : Selitys toimeentulotuen käsittelyaikoihin Päätös: Tuotantolautakunta hyväksyi selityksen lähetettäväksi Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijöiden ja potilasasiamiehen ja Mikkelin kaupungin sosiaali- ja potilasasiasmiehen tiedote Välitystiliä aikuissosiaalityön työmuotona tarvitaan vähävaraisten tueksi Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Merkittiin tiedoksi.

20 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 20 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 25, 26, 28, 30, 31, 32 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 27 ja 29 -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.). HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojenperusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Maaherrankatu 9-11 (PL 33) MIKKELI Pykälät 27 ja 29 Oikaisuvaatimuk - sen sisältö -Sikäli kuin päätöksessä on kysymys KVTES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. -Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/95) eikä hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9a 3 mom.). Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

21 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 21 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kuopion hallinto-oikeus PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2. krs.) KUOPIO sähköposti: kuopio.hao(at)oikeus.fi. Kunnallisvalitus, pykälät Valitus-aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitus-aika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimittava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

22 Mikkelin kaupunki Muutoksenhaku Sivu 22 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka.

20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka. Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Kokoustiedot Piiytiikirja 20.03.2014 Nro 2 12014 Sivu I Aika 20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka. Saapuvilla olleet jiisenet Mikkelin

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Vesiliikelaitoksen johtokunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 klo 16.30-18.17 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs.) Saapuvilla olleet

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 10/2011 1(22) Kokousaika. 22.11.2011 klo 14.00 17.15

Yhtymähallitus 10/2011 1(22) Kokousaika. 22.11.2011 klo 14.00 17.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 10/2011 1(22) Kokousaika Kokouspaikka 22.11.2011 klo 14.00 17.15 Gellman G rakennus, Rantakatu 4, Raaahe Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet: Läsnä:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN

Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN TOIMINNASTA JA 69 PALVELUISTA 35 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 67 Perusturvalautakunta 24.04.2013 AIKA 24.04.2013 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 ESITTELY SOSIAALITOIMEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 KOKOUSTIEDOT Aika 17.9.2014 klo 17.00 18.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 92 Perusturvalautakunta 29.05.2013 AIKA 29.05.2013 klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2014 119 Kuntayhtymähallitus 22.05.2014 AIKA 22.05.2014 klo 09:00-11:30 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 16.30-19.55 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 16.04.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 16.04.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot