IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference"

Transkriptio

1 GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione HU PL CZ SK SL Jótállást vállalni csak rendeltetésszerűen használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. Gwarancja traci ważność w przypadku używania urządzenia do celów innych niż wymienione w instrukcji obsługi. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie się do zaleceń i wskazówek w niej zawartych Záruka se nebude vztahovat na závady způsobené nesprávným používáním, nebo jestliže bude výrobek použit pro jiné účely než pro jaké byl vyroben, nebo také jinak než je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si přečtěte, prosím, velmi pozorně a uchovejte jej pro možné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo používaním výrobku na iný účel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred začatím práce si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejšo rabo.

2 A B C D CH E F G H J

3 K L M N P

4 GB - CONTENTS 1. Switch levers 2. Instruction Manual 3. Handguard 4. Blade cover/storage Holder 5. Warning Label 6. Product Rating Label DE - INHALT 1. Ein/Aus-Schalter 2. Bedienungsanweisung 3. Schnittschutz 4. Klingenschut 5. Warnetikett 6. Produkttypenschild FR - TABLE DES MATIÈRES 1. Poignée à double commande 2. Manuel d instructions 3. Ecran protecteur 4. Fourreau protège-lames 5. Etiquette d avertissement 6. Plaquette des Caractéristiques du Produit NL - INHOUD 1. Schakelhendels 2. Handleiding 3. Handbescherming 4. Messchede/opberghoes 5. Waarschuwingsetiket 6. Product-informatielabel NO - INNHOLD 1. Bryterhåndtak 2. Bruksanvisning 3. Beskyttelscsskjerm/hand-beskytter 4. Bladbeskytter 5. Advarselsetikett 6. Produktmerking FI - SISÄLTÖ 1. Käynnistysvivut 2. Käyttöopas 3. Kädensuoja 4. Teränsuoja 5. Varoitusnimike 6. Ruohonleikkurin arvokilpi SE - INNEHÅLL 1. Strömbrytare 2. Bruksanvisning 3. Handskydd 4. Bladskydd/förvaring-sfodral 5. Varningsetikett 6. Produktmärkning DK - INDHOLD 1. Håndgreb 2. Brugsvejledning 3. Håndbeskyttelse 4. Klingeskede/-holder 5. Advarselsmœrkat 6. Produktets mærkeskilt ES - CONTENIDO 1. Interruptores 2. Manual de Instrucciones 3. Defensa 4. Cubierta de la Cuchilla/portacuchillas 5. Etiqueta de Advertencia 6. Placa de Características del Producto PT - LEGENDA 1. Interruptores de alavanca 2. Manual de Instruções 3. Resguardo para a mão 4. Cobertura/capa de armazenamento das lâminas 5. Etiqueta de Aviso 6. Rótulo de Avaliação do Produto IT - NOMENCLATURA 1. Leve di avviamento 2. Manuale di istruzioni 3. Schermo di protezione delle mani 4. Coprilama/portacesoie 5. Etichetta di pericolo 6. Etichetta dati del prodotto HU - TARTALOMJEGYZÉK 1. Kapcsolókarok 2. Kezelési útmutató 3. Kézvédő 4. Késtok/tárolótok 5. Figgelmeztető címke 6. Termékminősítő címke PL - ZAWARTOSC KARTONU 1. Dźwigienki włączające 2 Instrukcja Obsługi 3. Osłona dłoni 4. Osłona ostrzy / uchwyt do przechowywania 5. Znaki bezpieczeństwa 6. Tabliczka znamionowa CZ - OBSAH KARTONU 1. Páky spínače 2. Návod k obsluze 3. Ochrana rukou 4. Kryt nože/držák ke skladování 5. Výstražný štĺtek 6. Typový štĺtek výrobku SK - OBSAH 1. Zapínacie páky 2. Príručka 3. Chránič ruky 4. Kryt čepele/uskladňovací držiak 5. Varovný štítok 6. Prístrojový štítok SI - VSEBINA 1. Stikalne ročke 2. Priročnik 3. Ščitnik za roke 4. Pokrival rezila/shranjevalnik 5. Opozorilna Oznaka 6 Napisna Tablica

5 (GB) (DE) (FR) (NL) (NO) (FI) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD KARTONGEN INNEHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ (SE) (DK) (ES) (PT) (IT) FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO (HU) (PL) (CZ) (SK) (SI) A DOBOZ TARTALMA ZAWARTOŚĆ KARTONU OBSAH KRABICE OBSAH BALENIA VSEBINA ŠKATLE

6 Varotoimenpiteet Tämän pensasleikkurin väärinkäyttö saattaa aiheuttaa vakavia vammoja sen käyttäjälle ja muille läsnäoleville! Varoituksia ja turvaohjeita täytyy noudattaa turvallisuussyistä ja leikkurin tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Pensasleikkurin käyttäjä on vastuussa tässä oppaassa sekä itse pensasleikkurissa esiintyvien varoitus- ja turvaohjeiden noudattamisesta. HT42, HT420, HT450 ja HT600 - pensasleikkureissa esiintyvien merkkien selitykset. Varoitus. Lue käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt mitä kaikki säädinvivut tekevät. Katkaise virta! Irrota pistoke virtalähteestä ennen kuin ryhdyt mihinkään säätö- tai puhdistustoimenpiteisiin tai jos johto on sekaisin tai vahingoittunut. Pidä johto poissa terän läheisyydestä. Älä käytä pensasleikkuria sateessa äläkä jätä sitä sateeseen. Suojalasien käyttö on suositeltavaa. Yleistä 1. Älä koskaan anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet näihin käyttöohjeisiin käyttää pensasleikkuria. Paikalliset määräykset saattavat rajoittaa käyttäjän ikää. 2. Käytä pensasleikkuria ainoastaan näiden käyttöohjeiden mukaisesti ja niissä esitettyihin käyttötarkoituksiin. 3. Älä koskaan käytä leikkuria väsyneenä, sairaana tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 4. Pensasleikkurin käyttäjä on vastuussa muihin ihmisiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista tai vaaroista. Sähköosat 1. Jäännösvirtalaitteen käyttö korkeintaan 30mA jännitepurkauksen yhteydessä on suositeltavaa. Jäännösvirtalaite ei takaa 100 % suojausta, joten turvallisia työskentelytapoja täytyy noudattaa aina. Tarkista jäännösvirtalaite jokaisen käyttökerran yhteydessä. SUOMALAINEN Ennen kuin käytät ruohonleikkuria tarkista, ettei johto ole vahingoittunut tai kulunut, ja jos näin on, vaihda se uuteen. Käytä aina maadoitettua pistorasiaa. 3. Älä käytä pensasleikkuria, jos johdot ovat vahingoittuneet tai kuluneet. 4. Irrota ruohonleikkuri välittömästi virtalähteestä, jos johtoon tulee viilto, tai jos eristys särkyy. Älä koske johtoon, ennen kuin se on irrotettu virtalähteestä. Älä korjaa tai leikkaa vahingoittunutta johtoa, vaan vaihda se uuteen. 5. Jatkojohto ei saa olla kelattu vyyhdille, sillä se saattaa kuumeta liikaa ja heikentää pensasleikkurin tehoa. 6. Pidä johto poissa leikkausalueelta. 7. Älä vedä johtoa terävien esineiden ympäri. 8. Kytke virta pois päältä aina ennen kuin irrotat pistokkeita, liittimiä tai jatkojohtoja. 9. Kytke virta pois päältä, irrota pistoke virtalähteestä ja tarkista, ettei johto ole vahingoittunut tai kulunut ennen kuin laitat sen pois. Älä korjaa vahingoittunutta johtoa, vaan vaihda se uuteen. 10. Kierrä johto vyyhdiksi varoen taittamasta sitä. 11. Älä koskaan kanna laitetta johdosta. 12. Älä koskaan irrota tulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä. 13. Kytke laite vain tuotekilven ilmoittaman jännitteen mukaiseen verkkoon. 14. Electrolux-tuotteissa on EN60335-määräysten mukainen kaksoiseristys. Mitään laitteen osia ei saa missään tapauksessa liittää maattoliittimeen.

7 Valmistelut 1. Käytä aina asianmukaista vaatetusta, hansikkaita ja tukevia kenkiä. Suojalasien käyttö on suositeltavaa. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua liikkuviin osiin. 2. Tarkasta leikkausalue huolella ja poista johdot ja muut esineet. 3. Tarkista kone kulumiselta ja vahingoilta ja korjaa tarpeen mukaan, ennen kuin ryhdyt käyttämään sitä ja jos siihen on kohdistunut iskuja. 4. Varmista aina ennen pensasleikkurin käyttöä, että kädensuoja (kuuluu toimitukseen) on paikallaan. Älä koskaan käytä pensasleikkuria, jos siitä puuttuu osia tai jos joku muu kuin valtuutettu huoltohenkilö on tehnyt siihen muutoksia. Esivalmistelut 1. Käytä pensasleikkuria ainoastaan päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa. 2. Vältä leikkaamasta pensasleikkurilla märkiä pensaita. 3. Varmista, että tiedät kuinka pensasleikkuri pysäytetään nopeasti hätätilanteessa. 4. Älä koskaan pitele pensasleikkuria sen suojasta. 5. Älä koskaan käytä pensasleikkuria, jos suojat ovat vahingoittuneet tai jos ne puuttuvat. 6. Irrota pistoke virtalähteestä ennen kuin ojennat pensasleikkurin toiselle henkilölle. 7. Vältä käyttämästä pensasleikkuria muiden, etenkin lasten, läheisyydessä. Käsisuojan kokoaminen Varotoimenpiteet Kokoamisohjeet 8. Varmista aina, että olet turvallisessa asennossa pensasleikkuria käyttäessäsi. 9. Pidä kädet ja jalat aina pois leikkureiden lähettyviltä ja etenkin moottoria käynnistettäessä. 10. Älä käytä tikkaita pensasleikkuria käyttäessäsi. 11. Irrota pistoke virtalähteestä: - jos jätät pensasleikkurin vartioimatta; - ennen kuin ryhdyt puhdistamaan tukosta; - ennen kuin tarkistat tai puhdistat leikkuria tai työskentelet sen parissa; - jos osut johonkin esineeseen leikatessasi. Älä käytä pensasleikkuria ennen kuin olet varmistanut, että se on turvallinen käyttää; - jos pensasleikkuri alkaa täristä ja tarkista se välittömästi. Kova tärinä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.; - ennen kuin ojennat sen toiselle henkilölle. Kunnossapito ja säilytys 1. Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä, jotta pensasleikkuri on turvallinen käyttää. 2. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuussyistä. 3. Säätöjä suorittaessasi varo etteivät sormesi joudu leikkurin liikkuvien terien ja kiinteiden osien väliin. 4. Teränsuoja tulisi laittaa paikalleen käytön jälkeen. 1. Laita käsisuoja loveen kuten kuvassa A on esitetty ja varmista, että se on kunnolla kiinni. ÄLÄ KÄYTÄ RUOHONLEIKKURIA ILMAN KÄSISUOJAA. Käynnistys ja sammutus Ennen kuin käynnistät pensasleikkurin. 1. Tee johtoon lenkki ja työnnä se johdonpitimessä olevan aukon lävitse kuvassa A esitetyllä tavalla. 2. Kiinnitä lenkki koukun ympärille kuvassa B esitetyllä tavalla. 3. Kiinnitä jatkojohdon naarasliitin leikkurissa olevaan vastakkeeseen. (Kuva C). 4. Kiinnitä johto virtalähteeseen. 5. Poista teränsuoja kuvassa D esitetyllä tavalla. Pensasleikkurin käynnistys 1. Pensasleikkurissa on kaksi käynnistysvipua. 2. Kummankin käynnistysvivun täytyy olla käyttöasennossa (katso kuva E), jotta leikkuri käynnistyy. Pensasleikkurin pysäytys Siirrä pensasleikkuri pois leikkausalueelta ennen kuin sammutat sen. 1. Pysäytä leikkuri vapauttamalla jompikumpi käynnistysvivuista. (Kuva F) SUOMALAINEN - 2

8 Käyttö Pensasleikkurin käyttö 1. Tarkista leikattava alue aina ennen leikkaamista. Poista sellaiset esineet, jotka saattavat singota ilmaan tai juuttua kiinni terään. 2. Pidä pensasleikkuria aina edessäsi. Pitele kunnolla kiinni kahvasta ja seiso tukevassa asennossa. 3. Anna leikkausterien saavuttaa täysi nopeus, ennen kuin ne koskettavat leikkauskohdan. 4. Työskentele aina poispäin ihmisistä, seinistä, isoista kivistä, puista, ajoneuvoista ja muista kiinteistä esineistä. 5. Jos terä pysähtyy, sammuta leikkuri välittömästi. Irrota pistoke virtalähteestä ja puhdista teriin juuttuneet roskat. Tarkasta terät ja korjaa tai vaihda uusiin tarpeen vaatiessa. Pensaan yläpinnan leikkaaminen Leikkaa suurilla pyyhkäisyliikkeillä. (Katso kuva G). Parhaan leikkaustuloksen saat, kun kallistat terää hieman leikkaussuuntaan. Pensaan sivupinnan leikkaaminen Leikkaa pensaan reunat alhaalta ylöspäin (katso kuva H) kaventaen pensaan reunaa sisäänpäin sen yläpäässä. Näin pensas kasvaa tasaisemmin. Pensasleikkurin kunnossapito Puhdistus (J) KÄYTÄ HANSIKKAITA 1. Poista roskat kaikista ilmanottoaukoista ja teristä pehmeällä harjalla. 2. Pyyhi leikkurin ulkopinta kuivalla rätillä. TÄRKEÄÄ Älä käytä vettä pensasleikkuria puhdistaessasi. Älä myöskään käytä kemikaaleja, bensiiniä tai liuottimia, sillä ne saattavat vahingoittaa leikkurin muovisia osia. Leikkausterän voitelu Voitele leikkausterät ennen käyttöä ja käytön jälkeen käytön helpottamiseksi ja leikkurin käyttöiän pidentämiseksi. Sivele öljyä niin, että se valuu terien väliin. (Katso kuva K). Käyttökauden loputtua. 1. Puhdista pensasleikkuri huolella. 2. Tarkista, että kaikki mutterit ja pultit ovat kunnolla kiinni. 3. Tarkista silmämääräisesti, etteivät leikkurin osat ole kuluneet tai vahingoittuneet. Ota yhtyes paikalliseen huoltopisteeseen, mikäli osia täytyy vaihtaa. Pensasleikkurin varastointi Varmista, että teränsuoja on kiinnitetty paikalleen ennen varastointia.(katso kuva L) Säilytä pensasleikkuria kuivassa paikassa, missä se ei pääse vahingoittumaan. Vianetsintäohjeita Ruohonleikkuri ei toimi 1. Onko virta kytketty päälle? 2. Tarkista onko sulake palanut ja vaihda tarvittaessa. 3. Jos sulake palaa jatkuvasti,kytke ruohonleikkuri välittömästi pois virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuutettamaan huoltopisteeseen. Leikkausterä pysähtyy leikattaessa 1. Leikkaa hitaammin. 2. Jos terä pysähtyy hitaasta vauhdista huolimatta. Kytke ruohonleikkuri pois virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen. Leikkuri ei sammu, kun toinen käynnistysvipu vapautetaan Kytke ruohonleikkuri pois välittömästi virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen. SUOMALAINEN - 3 Huono leikkausjälki 1. Tarkista, että käytät leikkuria oikein (katso kohtaa Käyttö). 2. Tarkista, ettei terissä ole roskia. 3. Ovatko terät vahingoittuneet? Kytke ruohonleikkuri pois välittömästi virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen. Ruohonleikkuri tärisee kovasti Kytke ruohonleikkuri pois välittömästi virtalähteestä ja ota yhteys paikalliseen Electrolux Outdoor Products valtuuttamaan huoltopisteeseen.

9 Suositeltavat huoltotoimenpiteet Koneessa on hopean värinen ja musta arvokilpi. On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään kerran vuodessa, ja useammin jos ammattikäytössä. Takuu & takuutodistus Jos jokin osa osoittautuu vialliseksi valmistusvirheen takia takuuajan sisällä, Electrolux Outdoor Products korjaa vian tai vaihtaa uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä maksutta asiakkaalle edellyttäen, että: (a) viasta ilmoitetaan suoraan valtuutetulle korjaamolle; (b) ostotodistus esitetään; (c) vika ei johdu väärinkäytöstä, laiminlyömisestä tai käyttäjän suorittamista vääristä säädöistä; (d) vika ei johdu normaalista kulumisesta; (e) ruohonleikkuria ei ole huoltanut tai korjannut, purkanut tai muuten käsitellyt kukaan muu kuin Electrolux Outdoor Products valttuuttama henkilö; (f) ruohonleikkuria ei ole vuokrattu; (g) ruohonleikkurin omistaa sen alkuperäinen ostaja; (h) ruohonleikkuria ei ole käytetty muussa maassa, kuin siinä, missä se on tarkoitettu käytettäväksi; (i) ruohonleikkuria ei ole käytetty kaupallisiin tarkoituksiin. Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain säännöksiä. Takuu ei kata seuraavista johtuvia vikoja. Siksi on tärkeää, että luet tässä käyttöoppaassa esiintyvät ohjeet huolella, ja ymmärrät, kuinka ruohonleikkuria käytetään. Takuu ei kata seuraavia: Vahingoittuneiden tai kuluneiden terien vaihto. Ilmoittamatta jätetystä häiriöstä aiheutuneet viat. Yhtäkkisestä iskusta aiheutuneet viat. Ruohonleikkurin tässä käyttöoppaassa esitettyjen ohjeiden ja suositusten vastaisesta käytöstä aiheutuvat viat. Vuokrakäytössä olevia ruohonleikkureita. Seuraavat osat kuluvat normaalikäytössä ja niiden käyttöikä riippuu siitä, kuinka niitä huolletaan ja näin ollen ne eivät normaalisti ole takuun kattamia: terät ja verkkojohto. HUOM! Electrolux Outdoor Products takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan sellaisten varaosien tai lisäosien käytöstä, jotka eivät ole Electrolux Outdoor Products valmistamia tai sen hyväksymiä tai vikoja, jotka johtuvat ruohonleikkuriin tehdyistä muutoksista. Ympäristöietoa Electrolux Outdoor Products n toutteet on valmistettu ISO ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Tuotteet on valmistettu mahdollisimman ympäristöystävällisistä osista Electrolux OY:n toimintaohjeiden mukaisesti. Tuotteet voidaan hävittää kierrättämällä. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Muovioisissa kierrätysmerkinnät lajittelua varten. Ota ympäristöasiat huomioon hävittäessäsi tuotetta. Mikäli tarpeen, paikalliset viranomaiset antavat hävittämistä koskevia neuvoja. SUOMALAINEN - 4

10 Undertegnede, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Attesterer at produktet:- Kategori... Hekksaks Merke... Electrolux Outdoor Products Svarer til spesifikasjonene i Direktiv 2000/14/EEC Serieidentifikasjon...Se Produktets Klassifiseringsetikett Prosedyre for konformitetsvurdering...annex VI Etat det er meldt fra til...i.t.s., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andre direktiver...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarder...en :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 EC KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC som rettledning. Maksimum A-belastede lydtrykksnivå, registrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt kammerforhold, var :- Minä allekirjoittanut M. Bowden of Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen laite:- näytekappale on tarkastettu käyttäen EUdirektiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A- Luokitus... Pensasleikkur Merkki... Electrolux Outdoor Products painotettu käyttäjän kohdalla mitattu Vastaa direktiivin 3000/14/ETY vaatimuksia. äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:- Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var:- Type... A Watts... B Garantert lydkraftnivå... C Målt lydkraftnivå... D Nivå... E Verdi... F Vekt... G EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava:- Sarjan Tunnus...Katso Tuotteen Arvokilpeä Yhdenmukaisuusarviointi... ANNEX VI Tiedotusosapuoli...I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Muut direktiivit...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC sekä standardeja... EN :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Tyyppi... A Watts... B Taattu luotettava tehontaso... C Mitattu luotettava tehontaso... D Taso... E Arvo... F Paino... G Jag, undertecknad M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att produkten:- Kategori... Häckklippare Tillverkare.. Electrolux Outdoor Products överensstämmer med specifikationerna i direktiv 2000/14/EEC EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse 81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vägda ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhållanden i en frifälts halvt ekofri kammare var:- Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som uppmätts vid förarens handläge var::- Identifiering av serie... Se Produktidentifieringsetikett Metod för bedömning av överensstämmelse...annex VI Notifierat organ... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andra direktiv... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC samt följande standarder..en :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Typ... A Watts... B Garanterad ljudnivå på motor... C Uppmätt ljudnivå på motor... D Nivå... E Vårde... F Vikt... G Undertegnede, M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at produktet:- Kategori... Hæktrimmer Fabrikat... Electrolux Outdoor Products over holder specifikationerne i direktivet 2000/14/EØF EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryksniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et frifeltshalvlyddødt rum var:- Undertegnede, M. Bowden, Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den maksimale vægtede effektivværdi for vibration som er blevet registreret ved brugerens håndposition var:- Identifikation af serie... Se Produktmærkat Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse...annex VI Underrettet organ... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. England. Andre direktiver...98/37/eec, 89/336/EEC, 73/23/EEC og standarderne... EN :1987, EN :1987, EN55014:1993, EN55014:1995, EN774:1996, EN :1995, EN :1997 Type... A Watts... B Garanteret lydeffektniveau... C Målt lydeffektniveau... D Niveau... E Værdi... F Vægt... G

11 A HT42 A HT420 B 380 W B 400 W C 101 db (A) C 101 db (A) D 98 db (A) F 98 db (A) E 90 db(a) E 90 db(a) F 4.04 m/s 2 F 4.04 m/s 2 G 3.2 kg G 3.2 kg A HT450 A HT600 B 450 W B 500 W C 105 db (A) C 101 db (A) D 97 db (A) D 98 db (A) E 91 db(a) E 95 db(a) F 4.6 m/s 2 F 7.5 m/s 2 G 3.2 kg G 3.5 kg Newton Aycliffe, 07/08/2003 M. Bowden, Research & Development Director

12 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Na Křečku 365, Praha 10 - Horní Měcholupy. Tel: 02/ , Info-linka: 0800/ Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby Tel: , Fax: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) Flymo France SNC Tel , Fax Electrolux Outdoor Products Finland Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Warszawa Myslowicka 10/2 Tel:- (22) Husqvarna-Ges.m.b.H. Nfg. KG, Industriezeile 36, 4010 LINZ, Tel: , Fax: , Internet: Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax:

13 Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England The Electrolux Group. The world s No.1 choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MCCULLOCH HT60 http://fi.yourpdfguides.com/dref/934368

Käyttöoppaasi. MCCULLOCH HT60 http://fi.yourpdfguides.com/dref/934368 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MCCULLOCH HT60. Löydät kysymyksiisi vastaukset MCCULLOCH HT60 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Lisätiedot

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Lisätiedot

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Lisätiedot

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600

HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600 HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600 GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT HU IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen

Lisätiedot

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones para el uso Instruções de utilização Instruziono per

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KC 1693 http://fi.yourpdfguides.com/dref/832227

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KC 1693 http://fi.yourpdfguides.com/dref/832227 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ELEKTRO HELIOS KC 1693. Löydät kysymyksiisi vastaukset ELEKTRO HELIOS KC 1693 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KC1963 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830654

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS KC1963 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle ELEKTRO HELIOS KC1963. Löydät kysymyksiisi vastaukset ELEKTRO HELIOS KC1963 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PARTNER 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/938581

Käyttöoppaasi. PARTNER 46 http://fi.yourpdfguides.com/dref/938581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones DS-W 10.5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PARTNER ET700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/938440

Käyttöoppaasi. PARTNER ET700 http://fi.yourpdfguides.com/dref/938440 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PARTNER ET700. Löydät kysymyksiisi vastaukset PARTNER ET700 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

4546P BIO. Bruksanvisning

4546P BIO. Bruksanvisning 4546P BIO GB Operator s Manual Read the operator s manual carefully and make sure that you understand the contents before using the lawnmower. SE Bruksanvisning Läs bruksanvisning noggrannt och se till

Lisätiedot

ET500/ET700. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

ET500/ET700. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference ET500/ET700 GB DE FR NL NO FI SE DK IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8296/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8296/00 FI Käyttöopas c d b e g a f Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFC6400X http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895184

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX EFC6400X http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895184 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX EFC6400X. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX EFC6400X käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at Käyttöopas

Hairdryer HP4997/00. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/00 FI Käyttöopas h i a b g c f d e Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RE320/RE32 GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 FI Käyttöopas a h g b c f e d Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at Käyttöopas

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at  Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Hallitunkki 3 ton ST-B3028

Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Adapter PDF :33 Uhr Seite 1. big foot Adapter. big foot. c d e

Adapter PDF :33 Uhr Seite 1. big foot Adapter. big foot. c d e Adapter PDF 07.01.2004 15:33 Uhr Seite 1 690 492 big foot Adapter c d e Adapter PDF 07.01.2004 15:33 Uhr Seite 2 Bilder big foot 1 2 3 4 5 6 B ild 1 B ild 2 B ild 3 B ild 4 2 1 B ild 6 B ild 5 B ild 7

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MCCULLOCH M1033E http://fi.yourpdfguides.com/dref/933145

Käyttöoppaasi. MCCULLOCH M1033E http://fi.yourpdfguides.com/dref/933145 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MCCULLOCH M1033E. Löydät kysymyksiisi vastaukset MCCULLOCH M1033E käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

FIN EST SLO RUS INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG PROFI AK 301 / AK 351. Betriebsanleitung. 1361617_e I 08/2012

FIN EST SLO RUS INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG PROFI AK 301 / AK 351. Betriebsanleitung. 1361617_e I 08/2012 GB NL F E P I SLO PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS GR INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG PROFI AK 0 / AK 5 Betriebsanleitung D 667_e I 08/0 AL-KO Kugelkupplung D: Betriebsanleitung...4

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MCCULLOCH GLADIATOR 550

Käyttöoppaasi. MCCULLOCH GLADIATOR 550 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MCCULLOCH GLADIATOR 550. Löydät kysymyksiisi vastaukset MCCULLOCH GLADIATOR 550 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WA-1 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WA-1 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WA-1 VOHVELIRAUTA FIN TÄRKEITÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Sähkölaitteita

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 FI Käyttöopas e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen!

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PARTNER P4546PBIO

Käyttöoppaasi. PARTNER P4546PBIO Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RJVL 2130 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078627

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RJVL 2130 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078627 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ultra 350 Blower Puhallin/imuri

Ultra 350 Blower Puhallin/imuri Form No. Ultra 350 Blower Puhallin/imuri Mallinrosta 51569 220000001 alkaen Käyttöopas Suomeksi (SF) 2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitetta käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia

Lisätiedot

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri KÄYTTÖOHJE TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri UAA65 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5405 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400 Wireless TV link EN EN NL NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5405 SLV5400/00 Pakkauksen sisältö A.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot