LIITE 1. Esiselvityksessä käytetyt yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tilastoaineistot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1. Esiselvityksessä käytetyt yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tilastoaineistot"

Transkriptio

1 LIITTEET LIITE 1. Esiselvityksessä käytetyt yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tilastoaineistot Stakesin tilastot yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista Yksityiset sosiaalipalvelut. Suomen virallinen tilasto (SVT). Stakes Stakes kerää vuosittain lääninhallitusten lupa- ja ilmoitusrekistereissä olleilta toimipaikoilta tiedot henkilöstön määrästä ja tuotetuista palveluista. Rekistereissä ja tilastossa ovat mukana ne sosiaalipalvelun tuottajat, joiden on haettava lupa lääninhallitukselta tai joiden on tehtävä ilmoitus toiminnastaan (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996). Lupa- ja ilmoitusvelvollisuus koskee järjestöjä, yrityksiä jne., jotka tuottavat sosiaalipalveluja liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Toimeksiantosopimukseen perustuva perhehoito, omaishoito ja vapaaehtoistyö eivät kuulu lain piiriin. Yksityinen perhepäivähoito puuttuu rekisteristä ja tilastosta käytännön syistä. Yksityiset terveyspalvelut. Suomen virallinen tilasto (SVT). Stakes Stakes kokoaa tilaston yksityisistä terveyspalvelutuottajista tekemällä yhteenvedon palvelutuottajien lääninhallituksille toimittamista toimintakertomuksista. Tilaston perusosan muodostavat ne palveluntuottajat, joiden on haettava lupa lääninhallitukselta (Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990). Tilastoinnin kattavuuden laajentamiseksi on vuodesta 1996 alkaen em. toimintakertomuksissa kysytty palveluntuottajan oman henkilökunnan ja heidän tuottamiensa palvelujen lisäksi myös samoissa tiloissa toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat ja heidän palvelutoimintansa. Aineistossa eivät ole mukana omissa tiloissa toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat. Tilastointikäytäntöjen eroavaisuuksia: Stakesin tilastot yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja Tilastokeskuksen yritysrekisteri Yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluyrityksistä ja niiden ylläpitämistä toimipaikoista on tietoa myös Tilastokeskuksen yritysrekisterissä. Tähän rekisteriin kootaan pääosin hallinnollisista lähteistä tietoja yrityksistä ja muista yhteisöistä, jotka ovat ALV-velvollisia, säännöllisiä työnantajia tai ovat ennakkoperintärekisterissä. Toimipaikoista kerätään tietoa yrityksille lähetettävillä tiedusteluilla. 61

2 LIITE 2. Tilastotietoja maakunnasta (Lähde: Stakesin indikaattoripankki SOTKAnet, ) Väestö- ja aluerakenne Väestömäärä Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka- Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais- Suomi Koko maa vuotiaiden osuus väestöstä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 8,3 7,9 7,8 7,8 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 Salon seutukunta 8,1 8 8,1 8 7,8 7,6 7,7 7,6 7,6 Turun seutukunta 8,5 8,1 8 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,2 Vakka-Suomen seutukunta 8,2 7,4 7,3 7,2 6,9 6,8 6,8 6,7 6,6 Turunmaan seutukunta 7,9 7,8 7,7 7,5 7,1 7,1 7 6,9 6,8 Varsinais-Suomi 8,4 8 7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,2 Koko maa 8,9 8,3 8,1 7,9 7,8 7,7 7,6 7,6 7, vuotiaiden osuus väestöstä (%)Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 11,6 11,6 11,6 11,5 11,6 11,5 11,2 11,2 11,1 Salon seutukunta 10,6 10,4 10,3 10,4 10,6 10,6 10,6 10,5 10,5 Turun seutukunta 10,3 10,2 10,2 10,3 10,3 10,4 10,3 10,2 10,1 Vakka-Suomen seutukunta 11,8 11,4 11,3 11,1 11, ,9 10,7 10,5 Turunmaan seutukunta 11,4 10,9 10, ,2 11, Varsinais-Suomi 10,6 10,5 10,4 10,5 10,5 10,6 10,5 10,4 10,3 Koko maa 11,4 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 10,9 10,7 62

3 85 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutu 2,2 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 Salon seutu 2 2,2 2,2 2 1,9 2 1,9 2,1 Turun seutu 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 Vakka-Suomen seutu 1,6 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 Turunmaan seutukunta 2,2 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7 Varsinais-Suomi 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,9 Koko maa 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 Huoltosuhde (0 14-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden osuus sataa vuotiasta kohti) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 62, ,8 61,8 61,5 61,3 61, ,6 Salon seutukunta 55 54,3 54,2 54, ,3 55,9 56,2 56,7 Turun seutukunta 47,7 47,2 47,2 47,1 47,2 47,2 47,3 47,1 47,6 Vakka-Suomen seutukunta 51,8 50, ,4 51,8 52,5 53,5 53,3 54,1 Turunmaan seutukunta 61,1 60, ,3 60,5 60, ,7 60,7 Varsinais-Suomi 50,9 50,2 50,2 50,2 50,3 50,4 50,6 50,4 50,9 Koko maa 49,9 49,4 49,4 49,5 49,6 49, ,8 50,5 Kokonaisnettomuuttoliike (lkm/1000 asukasta) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais- Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta -4,3 0,2 0,5-0,6 0,3 3,1 3 3,9 1,8 Salon seutukunta 7,5 6,5 6,4 3,2 0,8 3,6 2,7 5,6 5,2 Turun seutukunta 7,2 6,7 4 7,2 6 4,1 2,2 3,7 5 Vakka-Suomen seutukunta -10, , ,9-11,4-6 -2,5-4,4 Turunmaan seutukunta -3,6-0,6-1,8 1,6 1,1 3,6 3,4 3,4 4,9 Varsinais-Suomi 4,2 4,4 3 4,4 3,7 2,8 1,8 3,5 4,1 Koko maa 0,6 0,6 0,5 1,1 1 1,1 1,3 1,7 2 Lapsiperheiden osuus asuntokunnista (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 43,7 42,3 41,8 41,1 40,6 40,2 39,9 39,6 Salon seutukunta 42,9 41,7 41, , ,9 39,8 Turun seutukunta 45 43,4 42,8 42,1 41,5 41, ,8 Vakka-Suomen seutukunta 46,5 42,9 41,9 41, ,4 39,2 39 Turunmaan seutukunta 42,9 41,7 40,9 40,3 39,5 39,2 38,5 38,3 Varsinais-Suomi 44, ,3 41,7 41,1 40,7 40,5 40,3 Koko maa 46,2 44,3 43, , ,7 41,5 63

4 Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais- Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 13,7 16,4 16,9 16,8 16,9 17,8 17,6 17,7 Salon seutukunta 15,4 17,4 17,5 17,8 18,1 18,7 18,3 18,4 Turun seutukunta 19,5 21,5 21,5 21,4 21,5 21,7 21,8 21,9 Vakka-Suomen seutukunta 15,7 16,3 16,1 17, ,5 17,5 18,2 Turunmaan seutukunta 14,6 16,7 16,9 16, ,9 17,4 16,6 Varsinais-Suomi 17,9 19,9 19, ,1 20,4 20,4 20,6 Koko maa 17,5 19,1 19,4 19,6 19,7 19,9 19,9 20 Yhden hengen asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 33,5 35,8 35,9 36,6 36,9 37,2 37,4 37,9 Salon seutukunta 35,5 37,4 37, ,5 38, ,4 Turun seutukunta 39 40,7 41,2 41, ,3 42,6 43,1 Vakka-Suomen seutukunta 32,9 35,1 35,5 36,2 36,7 37,4 37,6 38,1 Turunmaan seutukunta 35,7 36,8 36,8 37, Varsinais-Suomi 37,4 39,3 39,7 40,2 40,5 40,8 41,1 41,5 Koko maa 35,2 36,9 37,3 37,9 38,4 38,8 39,2 39,7 Muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä/1000 asukasta Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 4,7 4,8 4,8 5,4 5,9 6,4 6,9 8,2 Salon seutukunta 9,9 16,2 18,4 21, ,7 27,3 29,6 Turun seutukunta 16,3 27,1 28, , ,5 39,2 Vakka-Suomen seutukunta 2,7 3,8 3,8 4,3 5 5,3 6,2 6,7 Turunmaan seutukunta 7,1 7,1 7 8,2 8,5 8,3 8,5 9,2 Varsinais-Suomi 12,8 20,9 22,4 25, ,5 29,9 31,6 Koko maa 13,2 18,5 19,5 21,4 22,8 24,2 25,8 27,8 Työttömyys ja toimeentulo Työttömyysaste (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 15,7 10,5 9,7 9,1 9 8,6 8,7 7,6 Salon seutukunta 13,1 9,3 8,4 8,3 8,8 8,7 8,5 7,6 Turun seutukunta 18,1 13,3 12,2 10,9 10,9 10,6 10,5 9,6 Vakka-Suomen seutukunta 19,2 12,9 12,4 11,3 11,1 13,3 13,2 11,1 Turunmaan seutukunta 13,3 8,6 7,6 7,2 7,3 7,1 7,4 6,9 Varsinais-Suomi 17,1 12,3 11,2 10,3 10,3 10,2 10,1 9,1 Koko maa 19,4 13,8 12,6 11,8 11,5 11,3 11,2 10,7 64

5 Nuorisotyöttömyysaste (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 27,2 13,3 11,2 10,2 11,8 11,5 11 8,3 Salon seutukunta 17,5 8,1 6,5 7 9,2 9,2 8,7 6,5 Turun seutukunta 33,3 17,2 14,9 13,4 13,8 13,2 12,7 10 Vakka-Suomen seutukunta 33 16, ,3 14,9 17,6 16,2 12 Turunmaan seutukunta 31,7 10,4 8,1 8,8 9,2 10,2 9,7 9,1 Varsinais-Suomi 30,3 15,3 13,1 12, ,7 12,1 9,5 Koko maa 36,4 16,7 14,5 13,7 13,8 13,8 13,3 11,6 Pitkäaikaistyöttömyysaste (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 29,1 26,2 27,8 26,3 22, ,4 25,8 Salon seutukunta 24,8 24,3 25,9 23,1 21,8 23,5 26,3 26,8 Turun seutukunta 32,3 30,9 31,7 26,6 26, ,6 26,3 Vakka-Suomen seutukunta 22,7 24,4 24,6 24, ,2 19,7 26,2 Turunmaan seutukunta 26,4 29,4 29,7 24,6 21,9 21,5 22,7 24,6 Varsinais-Suomi 30,2 29,3 30, ,1 23,7 23,4 26,2 Koko maa 30,4 28,2 27,7 27,4 26,4 25,1 25,3 26,3 Toimeentulotukiasiakkaiden osuus väestöstä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais- Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 6,1 6,1 5,7 5,8 5,5 5,7 5,7 5 Salon seutukunta 7,6 6,6 6,1 6 6,2 5,8 5,4 5 Turun seutukunta 10,6 9,8 9,1 8,7 8,7 8,9 7,9 7,3 Vakka-Suomen seutukunta 7,5 6,6 6,2 6,3 6 5,9 5,7 5,1 Turunmaan seutukunta 6,4 5,2 4,7 4,8 4,3 4,2 3,6 3,5 Varsinais-Suomi 9,3 8,6 8 7,7 7,6 7,8 7 6,5 Koko maa 11,4 9,5 8,8 8,5 8,2 8,1 7,7 7,2 Toimeentulotukimenot ( /asukas) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais-Suomi Koko maa

6 Lasten ja nuorten hyvinvointiriskeihin liittyviä mittareita Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat nuoret/1000 vastaavanikäistä Varsinais- Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 117,3 117, ,8 125,1 134,4 136,3 Salon seutukunta 144,7 130,4 136,6 138,9 137,9 136,5 128,9 Turun seutukunta 140,3 120,2 121,4 120,3 119,3 116,8 113,5 Vakka-Suomen seutukunta 134,3 109,6 107,1 111,5 107,3 100,1 98,7 Turunmaan seutukunta 145,6 123,9 120,8 109,5 123,8 113,9 113 Varsinais-Suomi 138,9 120,7 122,2 121,9 121,4 119,2 116 Koko maa 142,3 117,7 117,8 119,5 119, ,6 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret (% 0 17-vuotiaista) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 Salon seutukunta 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 Turun seutukunta 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Vakka-Suomen seutukunta 0,9 1,1 1 1,3 1,4 0,7 0,9 1,1 Turunmaan seutukunta 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 Varsinais-Suomi 0,9 0,9 0, ,1 Koko maa 0,8 0,9 0, ,1 1,1 Ikääntyneiden hyvinvointiin liittyviä mittareita Kotona asuvien osuus 85 vuotta täyttäneistä Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 81 79,3 77, , Salon seutukunta 75,2 73,7 73,3 73,7 74,6 74,6 75,5 Turun seutukunta 78,8 76,2 75,9 74,6 74,9 72,8 73,9 Vakka-Suomen seutukunta 78,6 80,6 77,6 74, ,6 76,7 Turunmaan seutukunta 75, ,5 74, ,7 79,7 Varsinais-Suomi 78,2 76,2 75, ,4 74,3 75,2 Koko maa 76,4 76,6 75,9 75,7 76,2 75,9 76,1 66

7 Kodinhoitoapua saaneet 75 vuotta täyttäneet kotitaloudet, % vastaavanikäisistä kotitalouksista Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 19,3 19,2 18,8 19,9 21,2 20,7 21,5 22,3 Salon seutukunta 20,2 20,6 20,9 21,8 21,7 20,6 18,9 18,5 Turun seutukunta 21,1 20, ,7 18,3 17,1 16,6 17 Vakka-Suomen seutukunta 20 21,9 18,6 17,9 18,9 19,1 19,1 18,3 Turunmaan seutukunta 21, ,8 17,6 17,8 17,7 16,8 16,4 Varsinais-Suomi 20,7 20,6 19,2 19,2 19,2 18,2 17,7 17,8 Koko maa 22,1 20,3 19,7 19,6 19,3 18,7 17,7 18,3 Kuntatalouden mittareita Kunnan sosiaalitoimen nettokustannukset ( /asukas) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais-Suomi Koko maa Kunnan terveystoimen nettokustannukset ( /asukas) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais-Suomi Koko maa Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet (% väestöstä) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 21,7 22, ,7 24,4 25,1 24,8 25,1 Salon seutukunta 27 26, ,1 29,4 30,2 29,8 29,6 Turun seutukunta 34 34,7 36,4 37,9 37,6 37,8 36,6 36,4 Vakka-Suomen seutukunta 26,3 27,5 28, ,7 29, ,8 Turunmaan seutukunta 22,9 24, ,9 27,2 27,6 27,6 29 Varsinais-Suomi 30,8 31, ,1 34,2 34,6 33,7 33,6 Koko maa 25,5 26,3 26,9 28,4 28,5 28,8 28,6 28,4 67

8 LIITE 3. Yksityiset sosiaalipalvelut koko maassa ja Varsinais-Suomessa Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt (majoituksen sisältämät sosiaalipalvelut) päätoimialan mukaan (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut-tilastot) toimintayksiköt (avo + laitos) lasten ja nuorten laitokset vanhusten laitokset kehitysvammalaitokset päihdehuoltolaitokset palvelutalot ja ryhmäkodit ensi- ja turvakodit muut 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

9 Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt (avopalvelut) päätoimialan mukaan (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut-tilasto) toimintayksiköt (avo + laitos) lasten päivähoito siitä päiväkodit päivätoiminta kotipalvelut työtoiminta ja kuntoutus päihdekuntoutus (avopalvelu) muu 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

10 Ostopalvelujen osuus yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden toiminnoista (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) toimintayksiköitä yhteensä (avo + laitos) ei yhtään alle puolet vähintään puolet kaikki ei ole tietoa 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

11 Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien henkilöstömäärä (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) henkilöstö yhteensä henkilöstöstä kokoaikaisia henkilöstöstä osa-aikaisia asiakastyötä tekevät hallintohenkilöstö muu henkilöstö 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

12 Yksityiset sosiaalipalvelut: lasten päivähoitoon liittyviä tietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) lapsia kokopäivähoidossa lapsia osapäivähoidossa hoitopäiviä yhteensä vuodessa lapsia leikkitoiminnan piirissä (keskimäärin/päivä) 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

13 Yksityiset sosiaalipalvelut: lastensuojeluun liittyviä asiakasmäärätietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) perhekodit lastensuojelulaitokset muut vastaavat laitokset ensikodit turvakodit 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

14 Yksityiset sosiaalipalvelut: vanhainkotien ja erilaisten vammaisten laitospalvelujen asiakasmäärätietoja ja vanhainkotien hoitopäivätietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) asiakkaita vanhainkodeissa hoitopäiviä vuodessa vanhainkodeissa asiakkaita kehitysvammaisten laitospalveluissa 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi asiakkaita muiden vammaisten laitospalveluissa 74

15 Yksityiset sosiaalipalvelut: erilaisten asumispalvelutoimipaikkojen asiakasmäärätietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) yksiköt, joissa on ympärivuorokautinen hoito yksiköt, joissa ei ole ympärivuorokautista hoitoa tukiasuminen 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

16 Yksityiset sosiaalipalvelut: kotipalvelun ja tukipalvelujen asiakasmääriä yhteensä vuodessa ja erilaisten päivätoimintojen asiakasmääriä (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) kodinhoitoapu yht./ vuosi kodinhoitoapu lapsiperheille yht./vuosi kodinhoitoapu ikääntyneille yht./vuosi tukipalvelut yht./vuosi aikuisten päivähoidon asiakkaita kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskuksen asiakkaita vajaakuntoisten työkeskusten asiakkaita päiväkeskuksen tai palvelukeskuksen asiakkaita koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi

17 koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi

18 Yksityiset sosiaalipalvelut: päihdehuollon asiakasmääriä yhteensä vuodessa (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) A-klinikat nuorisoasemat asumispalveluyksiköt ensisuojat ja selviämisasemat katkaisuhoitoasemat kuntoutuslaitokset 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

19 LIITE 4. Yksityiset terveyspalvelut koko maassa ja Varsinais-Suomessa Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien määrä keskeisillä toimialoilla (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) palvelutuottajien määrä yhteensä laboratoriotoiminta lääkärin vastaanotto röntgentoiminta lääkinnällinen kuntoutus työterveyshuolto hammashuolto 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

20 Yksityisen terveydenhuollon avohoitokäynnit yhteensä vuoden aikana (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) lääkäri erikoislääkäri muu henkilö edellisistä luvuista työterveydenhuollon lääkärikäynnit edellisistä luvuista työterveydenhuollon erikoislääkärikäynnit edellisistä luvuista työterveydenhuollon muun henkilöstön käynnit 2005 koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi

21 Yksityisen hammashuollon ja fysioterapian käynnit ja potilaat vuoden aikana, apuvälinepalvelujen käyttö sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset vuoden aikana (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) hammashuollon käynnit yhteensä hammashuollon potilaat yhteensä laboratoriotutkimukset yhteensä röntgentutkimukset yhteensä fysioterapian potilaat yhteensä fysioterapian käyntien määrä yhteensä 2005 koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi apuvälinepalvelut 81

22 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: lääkärien ja erikoislääkärien henkilöstömäärä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) erikoislääkärit yhteensä edellisestä kokopäiväiset erikoislääkärit edellisestä osa-aikaiset erikoislääkärit lääkärit ilman erikoisalaa yhteensä edellisestä kokopäiväiset lääkärit ilman erikoisalaa edellisestä osa-aikaiset lääkärit ilman erikoisalaa 2005 koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi lääkärit yhteensä 82

23 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: hammaslääkärien, terveydenhoitajien, työterveyshoitajien, sairaanhoitajien, röntgen- ja laboratoriohoitajien henkilöstömääriä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) hammaslääkärit yhteensä terveydenhoitajat yhteensä työterveyshoitajat yhteensä sairaanhoitajat yhteensä röntgenhoitajat yhteensä laboratoriohoitajat yhteensä 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

24 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: fysioterapeuttien, muiden terapeuttien, kuntohoitajien, hierojien, hammashoitajien ja perushoitajien henkilöstömääriä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) fysioterapeutit yhteensä muut terapeutit yhteensä kuntohoitajat yhteensä hierojat yhteensä hammashoitajat ja -huoltajat yhteensä perushoitajat yms. yhteensä 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

25 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: muiden terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneiden henkilöiden, psykologien, kemistien ja muiden henkilökuntaryhmien henkilöstömääriä sekä yksityisten terveydenhuoltopalvelujen koko henkilöstömäärä yhteensä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) muut terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet työntekijät yhteensä psykologit yhteensä kemistit yhteensä muu henkilökunta yhteensä koko henkilökunta yhteensä 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

26 LIITE 5 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut Varsinais-Suomen seutukunnissa Yksityisten sosiaalipalvelujen toimipaikkakehitys Varsinais-Suomen seutukunnissa (toimipaikat lukumäärinä) (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut-tilasto) 86

27 87

28 Yksityisten terveyspalvelujen toimipaikkakehitys Varsinais-Suomen seutukunnissa (toimipaikat lukumäärinä) (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) 88

29 89

30 90

31 LIITE 6 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö-, tuotanto- ja yritysrakenne Varsinais-Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ * (Lähde: Tilastokeskuksen työssäkäynti-tilasto.) * Lisätietoa: Luvuissa yksi henkilö on vain kerran päätoimen mukaan. Tilastotiedoissa ovat mukana myös itsenäiset ammatinharjoittajat. Taulukoissa esitetyt alueelliset tiedot perustuvat työpaikan sijaintikuntaan. Sosiaalipalvelujen henkilöstö Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Sosiaalipalvelujen henkilöstö koko maassa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Sosiaalipalvelujen henkilöstö /1000 asukasta Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat 22,7 21,4 24,2 23,8 24,9 järjestöt 2,4 2,7 4,2 4,8 4,8 yritykset 0,4 0,6 1,4 2,1 2,7 yksityinen sektori yhteensä 2,9 3,3 5,7 6,9 7,5 Sosiaalipalvelujen henkilöstö /1000 asukasta koko maassa julkiset palvelujen tuottajat 20,5 19,9 23, ,8 järjestöt 2,7 2,7 4,7 5,5 5,9 yritykset 0,1 0,4 1,3 1,8 2,4 yksityinen sektori yhteensä 2,8 3,1 6 7,2 8,3 91

32 Terveyspalvelujen henkilöstö Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Terveyspalvelujen henkilöstö koko maassa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Terveyspalvelujen henkilöstö /1000 asukasta Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat 24,5 23,2 25,6 25,8 26,8 järjestöt 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 yritykset 3,3 3,4 4,4 4,6 4,9 yksityinen sektori yhteensä 3, ,2 5,8 Terveyspalvelujen henkilöstö /1000 asukasta koko maassa julkiset palvelujen tuottajat 24,8 22,7 24,7 25,7 26 järjestöt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 yritykset 2,7 2,5 3,4 3,7 3,9 yksityinen sektori yhteensä 4,1 3,9 4,9 5,2 5,4 92

33 LIITE 6 (jatkuu) Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö-, tuotanto- ja yritysrakenne Varsinais-Suomessa Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotanto (miljoona ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) yksityiset yhteisöt ja kotitaloudet julkisyhteisöt Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon vuosimuutos keskimäärin (%) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) yksityiset yhteisöt ja kotitaloudet ,2 11,2 5,3 5,4 7 8,4 3,3 8,4 6,7 10 julkisyhteisöt -1 2,9 0,6 0,1 2,1 3,6 4 1, Sosiaali- ja terveyspalvelujen liikevaihto (miljoonaa ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 91 86,2 100,8 109,2 117, ,6 144, sosiaalipalvelut 6,2 6,2 8, ,7 18,3 20,6 29, ,

34 Sosiaali- ja terveyspalvelujen liikevaihdon vuosimuutos (%) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 9,8-5,3 17 8, ,7 3,3 1,7 6,9 3 sosiaalipalvelut 15,7 0,7 31,5 34,8 24,8 33,6 12,4 41, Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuskehitys (1000 ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 59,2 53,4 61,6 60, ,8 72, sosiaalipalvelut 42,7 35,8 40,8 31,8 37,4 37,1 37,3 41, ,1 43 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon keskittymisaste (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 sosiaalipalvelut 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 94

35 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yritysrakennetietoja Varsinais-Suomesta Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen toimipaikkakehitys (lukumäärä) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut: aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnassa (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) aloittaneet yritykset lopettaneet yritykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen yrityskokoprofiili maakunnassa (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu)? terveydenhoitopalvelut sosiaalipalvelut

36 Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointikehitys maakunnassa (miljoonaa ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointiaste (%) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) sosiaali- ja terveyspalvelut ,8 8,1 10,1 6,9 5,7 7,2 8,8 10,3 11,6 12,8 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen työmarkkinatietoja Varsinais-Suomesta Sosiaali- ja terveyspalvelujen työllisten määrä maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) yksityiset yhteisöt ja kotitaloudet julkisyhteisöt

37 Sosiaali- ja terveyspalvelut: työttömien määrä maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut: henkilöstömäärä maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut: henkilöstömäärän keskimääräinen vuosimuutos (%) maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 2,5 5,1 1,3 9,8 0,9 4,7 0,8 7,5 5 6,9 3 sosiaalipalvelut 23,1 20,1 15,6 73 6,1 34,6 11,9 28, Sosiaali- ja terveyspalvelut: henkilöstön keskittymisaste maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 sosiaalipalvelut 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 97

38 LIITE 7 Kunta-alan eläkepoistuma Varsinais-Suomen seutukunnissa (Lähde: Kuntien eläkevakuutus 2007) 98

39 99

40 100

41 101

42 102

43 LIITE 8 A. Varsinais-Suomen hyvinvointipalvelurakenteen ja -liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita: käynnissä olevat hankkeet Hankkeen nimi Hakija/toteuttaja Hankekuvaus Aikataulu/ rahoituspäätös myönnetty Yritysten toimintaympäristön kehittämiseen liittyviä hankkeita Alue Hankkeen ohjelma, ulkoinen rahoitus ja viranomainen HOT Hoitoalan (hyvinvointialan) avustavat työtehtävät työpaikoiksi Turun kaupunki, Sosiaalikeskus, työllistymispalvelut Hankkeessa pyritään kehittämään ikäihmisten palveluja ja luomaan uusia työpaikkoja hyvinvointialan avustaviin tehtäviin. Hanke edistää sosiaalista yritystoimintaa ja tukee siten heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja vaikeasti työllistettävien osallistumista työelämään. Hankkeessa selvitetään myös lain (1351/2003) mukaisten sosiaalisten yritysten toiminnan solmukohtia ja tehdään kehittämisehdotuksia sosiaalisten yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Lisätietoja: (toteutusaika) Turku Hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä hankkeita, joissa mukana hyvinvointipalvelurakenteen kehittämistä (verkostoituminen, public-private-partnership, sähköinen asiointi ym.) Hankkeen nimi Hakija/toteuttaja Hankekuvaus Aikataulu / rahoituspäätös myönnetty WELLCOM - sähköisen asioinnin strategian ja toimintamallin kehittäminen KasiMajakasta palvelukeskukseksii -hanke Turun kaupunki, terveystoimi Hanke on Turun kaupungin terveystoimen pilottihanke sähköisen asioinnin strategian ja toimintamallin kehittämiseksi (rahoituspäätös) KasiMajakka-hankkeen jatkohanke (rahoituspäätös) Alue Hankkeen ohjelma, ulkoinen rahoitus ja viranomainen Itä-Turku Tavoite 2 -ohjelmarahoitus (2-alue), STM Uudenkaupungin kaupunki Vakka-Suomen seutukunta Tavoite 2 -ohjelmarahoitus (2-alue) 103

44 Kunta- ja palvelurakenteen perusselvitykset -hanke PARANNA. Sosiaali- ja terveysalan rekrytointipalvelut -hanke Lastensuojelun sijaishuollon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Ketjureaktio terveysliikunta Turun terveystoimen asiakkaiden palveluketjussa Lasten, nuorten ja perheiden talo -hanke (suunnitteluhanke) Varsinais-Suomen liitto Hankkeen tarkoituksena on kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvien maakunnallisten selvitysten tekeminen ja raportointi, palkataan projektipäällikkö selvitystyön koordinointia varten. Turun työvoimatoimisto, työnantajapalvelut Raisio (koordinoija), Alastaro, Halikko, Loimaa, Mellilä, Naantali, Paimio, Perniö, Salo, Uusikaupunki ja Turku Hankkeen tavoitteena on saada aikaan verkosto oppilaitosten ja yritysten kesken sekä räätälöidä yrityksille yksilöllisiä palveluja. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki sosiaali- ja terveysalan eri toimijat mukaan lukien alan työntekijät ja työnantajat. Hankkeen tavoitteena on perhehoidon kehittäminen yhdessä Perhehoitoliiton kanssa ja sijoitusten hallinnan ja sijaishuollon kehittäminen myös muiden sijoitusvaihtoehtojen osalta. Hankkeessa luodaan lastensuojelun sijaishuollon keskitetty maakunnallinen koordinointijärjestelmä. Turun kaupunki, terveystoimi, perusterveydenhuolto Hankkeen tavoitteena on tiivistää terveysliikunnan yhteistyömallien laatua ja sisältöä kaupungin terveys- ja liikuntatoimen sekä alueen kansanterveysjärjestöjen sekä urheiluseurojen kanssa ja kehittää uusia ryhmätoiminnan muotoja. Turun kaupunki, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. ja MLL:n Varsinais-Suomen Piiri ry. Hankkeessa pyritään lisäämään ja laadullistamaan koulutuksen avulla eritoten terveystoimessa tapahtuvaa liikuntaneuvontaa ja kohdentamaan sitä korkeassa sairastumisriskissä oleville henkilöille. Kurjenlinnan kiinteistöön perustetaan lasten, nuorten ja perheiden talo. Peruskorjauksen jälkeen taloon sijoittuu alan työntekijöitä eri sektoreilta. Hankkeen tavoitteena on sijoittaa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut ns. saman katon alle (Kurjenlinnaan) ja siten parantaa palvelujen laatua, saatavuutta ja kustannustehokkuutta (rahoituspäätös) (rahoituspäätös) (toteutusaika) (toteutusaika) Varsinais- Suomi Kansallinen ohjelma, VSL Varsinais- Suomi Tavoite 3 -ohjelma Varsinais- Suomi Länsi-Suomen lääninhallitus (sosiaalialan kehittämisohjelma) Turku Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustusta ja toiminnan kehittämisen avustusta (v ) 104

45 MONIKAS-hanke Turun kaupunki, terveystoimi, perusterveydenhuolto Salon seudun perhekeskustyö -hanke Salo (koordinaattorina), Kisko, Muurla, Perniö, Somero ja Suomusjärvi Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen toimijat, joiden tavoite on eri kulttuurien edustajien terveyden edistäminen. Tavoitteena on julkisen terveys-, sosiaali-, liikunta- ja koulu- sekä kulttuuripalvelujärjestelmän toimijat tuntevat eri väestöryhmien tarpeet ja saatavilla olevat palvelut. Lisäksi tavoitteena on, että eri monikulttuuriset yhdistykset saavat viranomaisilta apua ja tietoa omien kohderyhmien kanssa toimiessaan eritoten nuorten alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön ehkäisemiseksi. Hanke toteutetaan 3-vuotisena yhteistyöryhmänä: luo yhteiset toimintaperiaatteet ja laatii suositukset eri hallintokunnille ja yhdistyksille yhteistyön muodoista ja kohteista. Hankkeen tavoitteena on rakentaa seutukuntaan perhekeskustyön toimintamalli. Tavoitteena on saada kuntien eri toimijoiden, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyöllä aikaan entistä parempia lapsiperheiden palveluja. Hankkeessa myös luodaan kumppanuusmalli ja tehostetaan moniammatillista yhteistyötä sekä kehitetään palveluohjausta. Hanke on osa valtakunnallista PERHEhanketta. Hankkeessa on edellä mainittujen toimijoiden lisäksi mukana Salon seudun kttky, Vasso ja oppilaitoksia. v on saatu hankkeelle rahoitus (toteutusaika) Turku STM Kisko, Muurla, Perniö, Salo, Somero ja Suomusjärvi STM (sosiaalialan kehittämishanke) 105

46 Salon seudun vanhustenhuollon strategia- ja palvelurakenteiden kehittämisohjelma Salon kaupunki (koordinoija), Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Pertteli, Somero ja Särkisalo. Hankkeen tavoitteena on seudullisen yhteistyön lisääminen ja monipuolistaminen vanhusten huollossa, jotta voidaan jatkossa turvata palvelujen laatu, saatavuus ja kustannustehokkuus. Hankkeen aikana on tavoitteena laatia seudulle vanhustyön strategia, siihen liittyvä palvelurakenteen ja -tuotannon kehittämisohjelma ja yhteinen hoidon tarpeen arviointimalli, kotikuntoutusmallin kehittäminen ja yleisesti yhteistyön tiivistäminen seudulla. TEJO-hanke Turun AMK Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvoinnin johtamisen edistämistä seutukunnassa. Hanke on osa valtakunnallista Stakesin koordinoimaa TEJO-hanketta. Vakka-Suomen sosiaalitoimen seutukehitys (VASOKE) -hanke Laitla (koordinoija), Uusikaupunki, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa Hankkeen tavoitteena on tiivistää seudun sosiaalitoimen yhteistyötä ja luoda pysyviä rakenteita esim. erityispalvelujen tuottamisessa ja kehittämisyksiköiden perustamisessa. Tavoitteena on käynnistää yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa palvelujen tuottamisessa. YTYÄ-hanke Uusikaupunki (kooridnoijana), Laitila, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa Hankkeen tavoitteena on kehittää seutukunnan alueelle toimivat välityömarkkinat luomalla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille kattava toimijaverkosto ja pysyvä toimintamalli. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat, osatyökykyiset ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat alueen kuntien lisäksi Uudenkaupungin ja Laitilan työvoimatoimistot (toteutusaika) (toteutusaika) (toteutusaika) (tavoiteaika hankkeen toteutukselle) Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Pertteli, Somero ja Särkisalo. Salon seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta STM (sosiaalialan kehittämishanke) Useita eri rahoituslähteitä STM 106

47 Innovatiivinen epalvelu sosiaali- ja terveydenhuollossa Turunmaan saaristossa -hanke Turunmaan Seutu ry. Hankkeen tavoitteena on tukea uusien ITratkaisujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa Turunmaan alueella. Hanke on osa Turunmaan Seutu ry:n eoffice-kokonaisuutta. Yhtenä hankkeen tavoitteena ja toimenpiteenä on palvelurakenteen uudistaminen eri verkostoyksiköihin, esim. ostopalvelusopimusten kautta, videoneuvotteluohjelmien käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen eri toimijoiden välisessä yhteydenpidossa. Saaristo ELLI -hanke Turunmaan Seutu ry. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä ja kehittää palvelumuotoja Turunmaan saaristossa asuville ikääntyville ihmisille, jotta asuminen omassa kodissa olisi mahdollista myös jatkossa. Hankkeessa tuetaan ja kehitetään uusia menetelmiä vanhustyön edistämiseksi. Keskeistä on eri sektorien välinen yhteistyö ja mm. teknologian hyödyntäminen hoivapalveluissa sekä seniorihotellin palvelukonseptin tuotteistaminen. KOTIIN/Digame -hanke Turun AMK Digame (digitaaliset palvelut kotona asumisen tukena) on osa InnoELLISenior hankekokonaisuutta ja kuuluu KOTIIN-hankkeeseen. Sen tavoitteena on tuottaa, testata ja kehittää interaktiivisen HyvinvointiTV:n välityksellä ohjelmaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen kotoselviytymisen tueksi. Digame-osahankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan lisäksi vuorovaikutusyhteyttä ikääntyneen ja läheisen välille vuorovaikutteisen digiboksisovelluksen avulla.? Turunmaan seutukunta (toteutusaika) Turunmaan seutukunta (toteutusaika) Espoo, Vantaa, Lappeenranta, Laitila ja Turku Varsinais-Suomen liitto? EAKR, Varsinais-Suomen liitto, InnoEL- LI Senior -ohjelma EAKR, Varsinais-Suomen liitto, InnoELLI Senior ohjelma 107

48 Salon seudun muistineuvola -hanke Palveluohjaus yhdessä arkeen -hanke Alueellinen nuorten tukihenkilötoiminta hanke Salon Alzheimer-yhdistys ry. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Hankkeen tavoitteena on rakentaa seutukuntaan mallia, joka edistää dementian ennalta ehkäisyä, jouduttaa hoidon aikaistamista sekä tukee sairastuneita ja heidän omaisiaan selviytymään sairaudesta. Hanke toimii myös alueellisena tiedottajana ja kouluttajana. Yhteistyötä tehdään kuntien sosiaali- ja terveystoimien, seurakuntien, järjestöjen ja alan oppilaitosten kanssa. Palveluohjaushanke toimii maakunnallisen Perhetalo-hankkeen sisällöllisenä kehittäjänä ja toteuttaja yhteen sovittamalla kuntien ja järjestöjen tuottamia palveluja sekä lisäämällä verkostotyöskentelyn osaamista ammattilaisten ja vapaaehtoisten kentässä. Tavoitteena on 1.) parantaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia hyödyntää olemassa olevaa voimavaraverkkoa ja luoda ammatillisesti toimiva palveluohjausjärjestelmä, 2.) parantaa vapaaehtoistyöntekijöiden tietämystä olemassa olevista palveluista, ja luoda heistä koostuva palveluneuvojaverkosto, 3.) kehittää palvelujen laatua tuotteistamisen avulla, 4.) parantaa palvelujen saatavuutta ja 5.) parantaa kustannustehokkuutta. Yhteistyötä tehdään Turun kaupungin, Vasson, Varsinais-Suomen Harava-hankkeen, Lastensuojeluverkko-hankkeen ja Turun AMK:n kanssa. Hankkeessa tutkitaan, millaisella rakenteella, millaisin sopimuksin sekä yhteistyöllä voidaan tuottaa palvelua suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja taloudellisesti. Tavoitteena on 1.) luoda pysyvä tukihenkilöprosessimalli, 2.) tarjota vuotiaille tukea ja ohjausta elämässä, 3.) rekrytoida ja kouluttaa tukihenkilöitä, 4.) tukea ja ylläpitää tukihenkilövälitystoimintaa ja 5.) tietopankki tukihenkilötoiminnasta ja 6.) kehittää ja ottaa käyttöön kumppanuuteen perustuvia sopimuksia (toteutusaika) (toteutusaika) (toteutusaika) Salon seutukunta Varsinais- Suomi Varsinais- Suomi RAY RAY RAY 108

tuottajat VarsinaisSuomessa

tuottajat VarsinaisSuomessa Turun ammattikorkeakoulun Raportteja Hyvinvointiala on nostettu yhdeksi kehittämisen painopisteeksi 2000-luvulla, mikä näkyy muun muassa Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa. Toimialan kehittymismahdollisuudet

Lisätiedot

Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen

Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen Kanta-Hämeen hoivayrittäjyyden tulevaisuus ja kehittäminen Hämeen liiton julkaisu 2008 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaali- ja terveysjaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Vuoden 2007 Hyvinvointitilinpäätöksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi

KASTE-OHJELMA. Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 2008 2011 Etelä-Suomi KASTE-OHJELMA Alueellisen kehittämistoiminnan suunnitelma 8 11 Etelä-Suomi 1 Sisällys JOHDANTO... 1. KUVAUS ETELÄ-SUOMESTA SEUDUITTAIN... 1.1 KAAKKOIS-SUOMI... 1. KUVAUS ITÄ-UUDESTAMAASTA... 6 1.3 KUVAUS

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOS

VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOS VAKKA-SUOMEN HYVINVOINTIPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2015 VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNTA, KUNTAYHTYMÄ, SOSIAALIJAOS Sisältö 1. JOHDANTO 2 2. HYVINVOINNIN OSATEKIJÄT 3 2.1. Hyvinvointi koostuu monesta osatekijästä

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020

SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2020 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTAA VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISOHJELMALLE... 4 2.1 LAATUSUOSITUKSET JA OHJEISTUKSET... 4 2.2 VANHUSPALVELUITA

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2008 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijaosto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VUODEN 2008 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT 5 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijaosto

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011. Vakka-Suomen seutukunta. Vakka-Suomen sosiaalijaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2011 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaalijaosto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VUODEN 2011 HYVINVOINTITILINPÄÄTÖKSEN INDIKAATTORIT... 4 3. INDIKAATTORITAULUKOT VUOSILTA

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009 2012 Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hanke Kesäkuu 2008 Toim. Haapakorva-Kallio Merja Hautala Eija Rantapelkonen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2005 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 1.12.2004 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä... 3 2. Vasson perustehtävä ja painopistealueet...

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2 (PDF) Taitto:

Lisätiedot