LIITE 1. Esiselvityksessä käytetyt yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tilastoaineistot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1. Esiselvityksessä käytetyt yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tilastoaineistot"

Transkriptio

1 LIITTEET LIITE 1. Esiselvityksessä käytetyt yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tilastoaineistot Stakesin tilastot yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista Yksityiset sosiaalipalvelut. Suomen virallinen tilasto (SVT). Stakes Stakes kerää vuosittain lääninhallitusten lupa- ja ilmoitusrekistereissä olleilta toimipaikoilta tiedot henkilöstön määrästä ja tuotetuista palveluista. Rekistereissä ja tilastossa ovat mukana ne sosiaalipalvelun tuottajat, joiden on haettava lupa lääninhallitukselta tai joiden on tehtävä ilmoitus toiminnastaan (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996). Lupa- ja ilmoitusvelvollisuus koskee järjestöjä, yrityksiä jne., jotka tuottavat sosiaalipalveluja liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Toimeksiantosopimukseen perustuva perhehoito, omaishoito ja vapaaehtoistyö eivät kuulu lain piiriin. Yksityinen perhepäivähoito puuttuu rekisteristä ja tilastosta käytännön syistä. Yksityiset terveyspalvelut. Suomen virallinen tilasto (SVT). Stakes Stakes kokoaa tilaston yksityisistä terveyspalvelutuottajista tekemällä yhteenvedon palvelutuottajien lääninhallituksille toimittamista toimintakertomuksista. Tilaston perusosan muodostavat ne palveluntuottajat, joiden on haettava lupa lääninhallitukselta (Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990). Tilastoinnin kattavuuden laajentamiseksi on vuodesta 1996 alkaen em. toimintakertomuksissa kysytty palveluntuottajan oman henkilökunnan ja heidän tuottamiensa palvelujen lisäksi myös samoissa tiloissa toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat ja heidän palvelutoimintansa. Aineistossa eivät ole mukana omissa tiloissa toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat. Tilastointikäytäntöjen eroavaisuuksia: Stakesin tilastot yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja Tilastokeskuksen yritysrekisteri Yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluyrityksistä ja niiden ylläpitämistä toimipaikoista on tietoa myös Tilastokeskuksen yritysrekisterissä. Tähän rekisteriin kootaan pääosin hallinnollisista lähteistä tietoja yrityksistä ja muista yhteisöistä, jotka ovat ALV-velvollisia, säännöllisiä työnantajia tai ovat ennakkoperintärekisterissä. Toimipaikoista kerätään tietoa yrityksille lähetettävillä tiedusteluilla. 61

2 LIITE 2. Tilastotietoja maakunnasta (Lähde: Stakesin indikaattoripankki SOTKAnet, ) Väestö- ja aluerakenne Väestömäärä Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka- Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais- Suomi Koko maa vuotiaiden osuus väestöstä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 8,3 7,9 7,8 7,8 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 Salon seutukunta 8,1 8 8,1 8 7,8 7,6 7,7 7,6 7,6 Turun seutukunta 8,5 8,1 8 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,2 Vakka-Suomen seutukunta 8,2 7,4 7,3 7,2 6,9 6,8 6,8 6,7 6,6 Turunmaan seutukunta 7,9 7,8 7,7 7,5 7,1 7,1 7 6,9 6,8 Varsinais-Suomi 8,4 8 7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,2 Koko maa 8,9 8,3 8,1 7,9 7,8 7,7 7,6 7,6 7, vuotiaiden osuus väestöstä (%)Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 11,6 11,6 11,6 11,5 11,6 11,5 11,2 11,2 11,1 Salon seutukunta 10,6 10,4 10,3 10,4 10,6 10,6 10,6 10,5 10,5 Turun seutukunta 10,3 10,2 10,2 10,3 10,3 10,4 10,3 10,2 10,1 Vakka-Suomen seutukunta 11,8 11,4 11,3 11,1 11, ,9 10,7 10,5 Turunmaan seutukunta 11,4 10,9 10, ,2 11, Varsinais-Suomi 10,6 10,5 10,4 10,5 10,5 10,6 10,5 10,4 10,3 Koko maa 11,4 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 10,9 10,7 62

3 85 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutu 2,2 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 Salon seutu 2 2,2 2,2 2 1,9 2 1,9 2,1 Turun seutu 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 Vakka-Suomen seutu 1,6 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 Turunmaan seutukunta 2,2 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7 Varsinais-Suomi 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,9 Koko maa 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 Huoltosuhde (0 14-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden osuus sataa vuotiasta kohti) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 62, ,8 61,8 61,5 61,3 61, ,6 Salon seutukunta 55 54,3 54,2 54, ,3 55,9 56,2 56,7 Turun seutukunta 47,7 47,2 47,2 47,1 47,2 47,2 47,3 47,1 47,6 Vakka-Suomen seutukunta 51,8 50, ,4 51,8 52,5 53,5 53,3 54,1 Turunmaan seutukunta 61,1 60, ,3 60,5 60, ,7 60,7 Varsinais-Suomi 50,9 50,2 50,2 50,2 50,3 50,4 50,6 50,4 50,9 Koko maa 49,9 49,4 49,4 49,5 49,6 49, ,8 50,5 Kokonaisnettomuuttoliike (lkm/1000 asukasta) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais- Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta -4,3 0,2 0,5-0,6 0,3 3,1 3 3,9 1,8 Salon seutukunta 7,5 6,5 6,4 3,2 0,8 3,6 2,7 5,6 5,2 Turun seutukunta 7,2 6,7 4 7,2 6 4,1 2,2 3,7 5 Vakka-Suomen seutukunta -10, , ,9-11,4-6 -2,5-4,4 Turunmaan seutukunta -3,6-0,6-1,8 1,6 1,1 3,6 3,4 3,4 4,9 Varsinais-Suomi 4,2 4,4 3 4,4 3,7 2,8 1,8 3,5 4,1 Koko maa 0,6 0,6 0,5 1,1 1 1,1 1,3 1,7 2 Lapsiperheiden osuus asuntokunnista (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 43,7 42,3 41,8 41,1 40,6 40,2 39,9 39,6 Salon seutukunta 42,9 41,7 41, , ,9 39,8 Turun seutukunta 45 43,4 42,8 42,1 41,5 41, ,8 Vakka-Suomen seutukunta 46,5 42,9 41,9 41, ,4 39,2 39 Turunmaan seutukunta 42,9 41,7 40,9 40,3 39,5 39,2 38,5 38,3 Varsinais-Suomi 44, ,3 41,7 41,1 40,7 40,5 40,3 Koko maa 46,2 44,3 43, , ,7 41,5 63

4 Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais- Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 13,7 16,4 16,9 16,8 16,9 17,8 17,6 17,7 Salon seutukunta 15,4 17,4 17,5 17,8 18,1 18,7 18,3 18,4 Turun seutukunta 19,5 21,5 21,5 21,4 21,5 21,7 21,8 21,9 Vakka-Suomen seutukunta 15,7 16,3 16,1 17, ,5 17,5 18,2 Turunmaan seutukunta 14,6 16,7 16,9 16, ,9 17,4 16,6 Varsinais-Suomi 17,9 19,9 19, ,1 20,4 20,4 20,6 Koko maa 17,5 19,1 19,4 19,6 19,7 19,9 19,9 20 Yhden hengen asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 33,5 35,8 35,9 36,6 36,9 37,2 37,4 37,9 Salon seutukunta 35,5 37,4 37, ,5 38, ,4 Turun seutukunta 39 40,7 41,2 41, ,3 42,6 43,1 Vakka-Suomen seutukunta 32,9 35,1 35,5 36,2 36,7 37,4 37,6 38,1 Turunmaan seutukunta 35,7 36,8 36,8 37, Varsinais-Suomi 37,4 39,3 39,7 40,2 40,5 40,8 41,1 41,5 Koko maa 35,2 36,9 37,3 37,9 38,4 38,8 39,2 39,7 Muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä/1000 asukasta Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 4,7 4,8 4,8 5,4 5,9 6,4 6,9 8,2 Salon seutukunta 9,9 16,2 18,4 21, ,7 27,3 29,6 Turun seutukunta 16,3 27,1 28, , ,5 39,2 Vakka-Suomen seutukunta 2,7 3,8 3,8 4,3 5 5,3 6,2 6,7 Turunmaan seutukunta 7,1 7,1 7 8,2 8,5 8,3 8,5 9,2 Varsinais-Suomi 12,8 20,9 22,4 25, ,5 29,9 31,6 Koko maa 13,2 18,5 19,5 21,4 22,8 24,2 25,8 27,8 Työttömyys ja toimeentulo Työttömyysaste (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 15,7 10,5 9,7 9,1 9 8,6 8,7 7,6 Salon seutukunta 13,1 9,3 8,4 8,3 8,8 8,7 8,5 7,6 Turun seutukunta 18,1 13,3 12,2 10,9 10,9 10,6 10,5 9,6 Vakka-Suomen seutukunta 19,2 12,9 12,4 11,3 11,1 13,3 13,2 11,1 Turunmaan seutukunta 13,3 8,6 7,6 7,2 7,3 7,1 7,4 6,9 Varsinais-Suomi 17,1 12,3 11,2 10,3 10,3 10,2 10,1 9,1 Koko maa 19,4 13,8 12,6 11,8 11,5 11,3 11,2 10,7 64

5 Nuorisotyöttömyysaste (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 27,2 13,3 11,2 10,2 11,8 11,5 11 8,3 Salon seutukunta 17,5 8,1 6,5 7 9,2 9,2 8,7 6,5 Turun seutukunta 33,3 17,2 14,9 13,4 13,8 13,2 12,7 10 Vakka-Suomen seutukunta 33 16, ,3 14,9 17,6 16,2 12 Turunmaan seutukunta 31,7 10,4 8,1 8,8 9,2 10,2 9,7 9,1 Varsinais-Suomi 30,3 15,3 13,1 12, ,7 12,1 9,5 Koko maa 36,4 16,7 14,5 13,7 13,8 13,8 13,3 11,6 Pitkäaikaistyöttömyysaste (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 29,1 26,2 27,8 26,3 22, ,4 25,8 Salon seutukunta 24,8 24,3 25,9 23,1 21,8 23,5 26,3 26,8 Turun seutukunta 32,3 30,9 31,7 26,6 26, ,6 26,3 Vakka-Suomen seutukunta 22,7 24,4 24,6 24, ,2 19,7 26,2 Turunmaan seutukunta 26,4 29,4 29,7 24,6 21,9 21,5 22,7 24,6 Varsinais-Suomi 30,2 29,3 30, ,1 23,7 23,4 26,2 Koko maa 30,4 28,2 27,7 27,4 26,4 25,1 25,3 26,3 Toimeentulotukiasiakkaiden osuus väestöstä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais- Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 6,1 6,1 5,7 5,8 5,5 5,7 5,7 5 Salon seutukunta 7,6 6,6 6,1 6 6,2 5,8 5,4 5 Turun seutukunta 10,6 9,8 9,1 8,7 8,7 8,9 7,9 7,3 Vakka-Suomen seutukunta 7,5 6,6 6,2 6,3 6 5,9 5,7 5,1 Turunmaan seutukunta 6,4 5,2 4,7 4,8 4,3 4,2 3,6 3,5 Varsinais-Suomi 9,3 8,6 8 7,7 7,6 7,8 7 6,5 Koko maa 11,4 9,5 8,8 8,5 8,2 8,1 7,7 7,2 Toimeentulotukimenot ( /asukas) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais-Suomi Koko maa

6 Lasten ja nuorten hyvinvointiriskeihin liittyviä mittareita Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat nuoret/1000 vastaavanikäistä Varsinais- Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 117,3 117, ,8 125,1 134,4 136,3 Salon seutukunta 144,7 130,4 136,6 138,9 137,9 136,5 128,9 Turun seutukunta 140,3 120,2 121,4 120,3 119,3 116,8 113,5 Vakka-Suomen seutukunta 134,3 109,6 107,1 111,5 107,3 100,1 98,7 Turunmaan seutukunta 145,6 123,9 120,8 109,5 123,8 113,9 113 Varsinais-Suomi 138,9 120,7 122,2 121,9 121,4 119,2 116 Koko maa 142,3 117,7 117,8 119,5 119, ,6 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret (% 0 17-vuotiaista) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 Salon seutukunta 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 Turun seutukunta 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Vakka-Suomen seutukunta 0,9 1,1 1 1,3 1,4 0,7 0,9 1,1 Turunmaan seutukunta 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 Varsinais-Suomi 0,9 0,9 0, ,1 Koko maa 0,8 0,9 0, ,1 1,1 Ikääntyneiden hyvinvointiin liittyviä mittareita Kotona asuvien osuus 85 vuotta täyttäneistä Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 81 79,3 77, , Salon seutukunta 75,2 73,7 73,3 73,7 74,6 74,6 75,5 Turun seutukunta 78,8 76,2 75,9 74,6 74,9 72,8 73,9 Vakka-Suomen seutukunta 78,6 80,6 77,6 74, ,6 76,7 Turunmaan seutukunta 75, ,5 74, ,7 79,7 Varsinais-Suomi 78,2 76,2 75, ,4 74,3 75,2 Koko maa 76,4 76,6 75,9 75,7 76,2 75,9 76,1 66

7 Kodinhoitoapua saaneet 75 vuotta täyttäneet kotitaloudet, % vastaavanikäisistä kotitalouksista Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 19,3 19,2 18,8 19,9 21,2 20,7 21,5 22,3 Salon seutukunta 20,2 20,6 20,9 21,8 21,7 20,6 18,9 18,5 Turun seutukunta 21,1 20, ,7 18,3 17,1 16,6 17 Vakka-Suomen seutukunta 20 21,9 18,6 17,9 18,9 19,1 19,1 18,3 Turunmaan seutukunta 21, ,8 17,6 17,8 17,7 16,8 16,4 Varsinais-Suomi 20,7 20,6 19,2 19,2 19,2 18,2 17,7 17,8 Koko maa 22,1 20,3 19,7 19,6 19,3 18,7 17,7 18,3 Kuntatalouden mittareita Kunnan sosiaalitoimen nettokustannukset ( /asukas) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais-Suomi Koko maa Kunnan terveystoimen nettokustannukset ( /asukas) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais-Suomi Koko maa Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet (% väestöstä) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 21,7 22, ,7 24,4 25,1 24,8 25,1 Salon seutukunta 27 26, ,1 29,4 30,2 29,8 29,6 Turun seutukunta 34 34,7 36,4 37,9 37,6 37,8 36,6 36,4 Vakka-Suomen seutukunta 26,3 27,5 28, ,7 29, ,8 Turunmaan seutukunta 22,9 24, ,9 27,2 27,6 27,6 29 Varsinais-Suomi 30,8 31, ,1 34,2 34,6 33,7 33,6 Koko maa 25,5 26,3 26,9 28,4 28,5 28,8 28,6 28,4 67

8 LIITE 3. Yksityiset sosiaalipalvelut koko maassa ja Varsinais-Suomessa Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt (majoituksen sisältämät sosiaalipalvelut) päätoimialan mukaan (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut-tilastot) toimintayksiköt (avo + laitos) lasten ja nuorten laitokset vanhusten laitokset kehitysvammalaitokset päihdehuoltolaitokset palvelutalot ja ryhmäkodit ensi- ja turvakodit muut 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

9 Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt (avopalvelut) päätoimialan mukaan (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut-tilasto) toimintayksiköt (avo + laitos) lasten päivähoito siitä päiväkodit päivätoiminta kotipalvelut työtoiminta ja kuntoutus päihdekuntoutus (avopalvelu) muu 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

10 Ostopalvelujen osuus yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden toiminnoista (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) toimintayksiköitä yhteensä (avo + laitos) ei yhtään alle puolet vähintään puolet kaikki ei ole tietoa 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

11 Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien henkilöstömäärä (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) henkilöstö yhteensä henkilöstöstä kokoaikaisia henkilöstöstä osa-aikaisia asiakastyötä tekevät hallintohenkilöstö muu henkilöstö 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

12 Yksityiset sosiaalipalvelut: lasten päivähoitoon liittyviä tietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) lapsia kokopäivähoidossa lapsia osapäivähoidossa hoitopäiviä yhteensä vuodessa lapsia leikkitoiminnan piirissä (keskimäärin/päivä) 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

13 Yksityiset sosiaalipalvelut: lastensuojeluun liittyviä asiakasmäärätietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) perhekodit lastensuojelulaitokset muut vastaavat laitokset ensikodit turvakodit 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

14 Yksityiset sosiaalipalvelut: vanhainkotien ja erilaisten vammaisten laitospalvelujen asiakasmäärätietoja ja vanhainkotien hoitopäivätietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) asiakkaita vanhainkodeissa hoitopäiviä vuodessa vanhainkodeissa asiakkaita kehitysvammaisten laitospalveluissa 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi asiakkaita muiden vammaisten laitospalveluissa 74

15 Yksityiset sosiaalipalvelut: erilaisten asumispalvelutoimipaikkojen asiakasmäärätietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) yksiköt, joissa on ympärivuorokautinen hoito yksiköt, joissa ei ole ympärivuorokautista hoitoa tukiasuminen 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

16 Yksityiset sosiaalipalvelut: kotipalvelun ja tukipalvelujen asiakasmääriä yhteensä vuodessa ja erilaisten päivätoimintojen asiakasmääriä (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) kodinhoitoapu yht./ vuosi kodinhoitoapu lapsiperheille yht./vuosi kodinhoitoapu ikääntyneille yht./vuosi tukipalvelut yht./vuosi aikuisten päivähoidon asiakkaita kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskuksen asiakkaita vajaakuntoisten työkeskusten asiakkaita päiväkeskuksen tai palvelukeskuksen asiakkaita koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi

17 koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi

18 Yksityiset sosiaalipalvelut: päihdehuollon asiakasmääriä yhteensä vuodessa (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) A-klinikat nuorisoasemat asumispalveluyksiköt ensisuojat ja selviämisasemat katkaisuhoitoasemat kuntoutuslaitokset 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

19 LIITE 4. Yksityiset terveyspalvelut koko maassa ja Varsinais-Suomessa Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien määrä keskeisillä toimialoilla (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) palvelutuottajien määrä yhteensä laboratoriotoiminta lääkärin vastaanotto röntgentoiminta lääkinnällinen kuntoutus työterveyshuolto hammashuolto 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

20 Yksityisen terveydenhuollon avohoitokäynnit yhteensä vuoden aikana (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) lääkäri erikoislääkäri muu henkilö edellisistä luvuista työterveydenhuollon lääkärikäynnit edellisistä luvuista työterveydenhuollon erikoislääkärikäynnit edellisistä luvuista työterveydenhuollon muun henkilöstön käynnit 2005 koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi

21 Yksityisen hammashuollon ja fysioterapian käynnit ja potilaat vuoden aikana, apuvälinepalvelujen käyttö sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset vuoden aikana (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) hammashuollon käynnit yhteensä hammashuollon potilaat yhteensä laboratoriotutkimukset yhteensä röntgentutkimukset yhteensä fysioterapian potilaat yhteensä fysioterapian käyntien määrä yhteensä 2005 koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi apuvälinepalvelut 81

22 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: lääkärien ja erikoislääkärien henkilöstömäärä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) erikoislääkärit yhteensä edellisestä kokopäiväiset erikoislääkärit edellisestä osa-aikaiset erikoislääkärit lääkärit ilman erikoisalaa yhteensä edellisestä kokopäiväiset lääkärit ilman erikoisalaa edellisestä osa-aikaiset lääkärit ilman erikoisalaa 2005 koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi lääkärit yhteensä 82

23 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: hammaslääkärien, terveydenhoitajien, työterveyshoitajien, sairaanhoitajien, röntgen- ja laboratoriohoitajien henkilöstömääriä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) hammaslääkärit yhteensä terveydenhoitajat yhteensä työterveyshoitajat yhteensä sairaanhoitajat yhteensä röntgenhoitajat yhteensä laboratoriohoitajat yhteensä 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

24 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: fysioterapeuttien, muiden terapeuttien, kuntohoitajien, hierojien, hammashoitajien ja perushoitajien henkilöstömääriä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) fysioterapeutit yhteensä muut terapeutit yhteensä kuntohoitajat yhteensä hierojat yhteensä hammashoitajat ja -huoltajat yhteensä perushoitajat yms. yhteensä 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

25 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: muiden terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneiden henkilöiden, psykologien, kemistien ja muiden henkilökuntaryhmien henkilöstömääriä sekä yksityisten terveydenhuoltopalvelujen koko henkilöstömäärä yhteensä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) muut terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet työntekijät yhteensä psykologit yhteensä kemistit yhteensä muu henkilökunta yhteensä koko henkilökunta yhteensä 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

26 LIITE 5 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut Varsinais-Suomen seutukunnissa Yksityisten sosiaalipalvelujen toimipaikkakehitys Varsinais-Suomen seutukunnissa (toimipaikat lukumäärinä) (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut-tilasto) 86

27 87

28 Yksityisten terveyspalvelujen toimipaikkakehitys Varsinais-Suomen seutukunnissa (toimipaikat lukumäärinä) (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) 88

29 89

30 90

31 LIITE 6 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö-, tuotanto- ja yritysrakenne Varsinais-Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ * (Lähde: Tilastokeskuksen työssäkäynti-tilasto.) * Lisätietoa: Luvuissa yksi henkilö on vain kerran päätoimen mukaan. Tilastotiedoissa ovat mukana myös itsenäiset ammatinharjoittajat. Taulukoissa esitetyt alueelliset tiedot perustuvat työpaikan sijaintikuntaan. Sosiaalipalvelujen henkilöstö Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Sosiaalipalvelujen henkilöstö koko maassa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Sosiaalipalvelujen henkilöstö /1000 asukasta Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat 22,7 21,4 24,2 23,8 24,9 järjestöt 2,4 2,7 4,2 4,8 4,8 yritykset 0,4 0,6 1,4 2,1 2,7 yksityinen sektori yhteensä 2,9 3,3 5,7 6,9 7,5 Sosiaalipalvelujen henkilöstö /1000 asukasta koko maassa julkiset palvelujen tuottajat 20,5 19,9 23, ,8 järjestöt 2,7 2,7 4,7 5,5 5,9 yritykset 0,1 0,4 1,3 1,8 2,4 yksityinen sektori yhteensä 2,8 3,1 6 7,2 8,3 91

32 Terveyspalvelujen henkilöstö Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Terveyspalvelujen henkilöstö koko maassa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Terveyspalvelujen henkilöstö /1000 asukasta Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat 24,5 23,2 25,6 25,8 26,8 järjestöt 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 yritykset 3,3 3,4 4,4 4,6 4,9 yksityinen sektori yhteensä 3, ,2 5,8 Terveyspalvelujen henkilöstö /1000 asukasta koko maassa julkiset palvelujen tuottajat 24,8 22,7 24,7 25,7 26 järjestöt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 yritykset 2,7 2,5 3,4 3,7 3,9 yksityinen sektori yhteensä 4,1 3,9 4,9 5,2 5,4 92

33 LIITE 6 (jatkuu) Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö-, tuotanto- ja yritysrakenne Varsinais-Suomessa Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotanto (miljoona ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) yksityiset yhteisöt ja kotitaloudet julkisyhteisöt Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon vuosimuutos keskimäärin (%) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) yksityiset yhteisöt ja kotitaloudet ,2 11,2 5,3 5,4 7 8,4 3,3 8,4 6,7 10 julkisyhteisöt -1 2,9 0,6 0,1 2,1 3,6 4 1, Sosiaali- ja terveyspalvelujen liikevaihto (miljoonaa ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 91 86,2 100,8 109,2 117, ,6 144, sosiaalipalvelut 6,2 6,2 8, ,7 18,3 20,6 29, ,

34 Sosiaali- ja terveyspalvelujen liikevaihdon vuosimuutos (%) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 9,8-5,3 17 8, ,7 3,3 1,7 6,9 3 sosiaalipalvelut 15,7 0,7 31,5 34,8 24,8 33,6 12,4 41, Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuskehitys (1000 ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 59,2 53,4 61,6 60, ,8 72, sosiaalipalvelut 42,7 35,8 40,8 31,8 37,4 37,1 37,3 41, ,1 43 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon keskittymisaste (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 sosiaalipalvelut 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 94

35 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yritysrakennetietoja Varsinais-Suomesta Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen toimipaikkakehitys (lukumäärä) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut: aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnassa (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) aloittaneet yritykset lopettaneet yritykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen yrityskokoprofiili maakunnassa (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu)? terveydenhoitopalvelut sosiaalipalvelut

36 Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointikehitys maakunnassa (miljoonaa ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointiaste (%) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) sosiaali- ja terveyspalvelut ,8 8,1 10,1 6,9 5,7 7,2 8,8 10,3 11,6 12,8 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen työmarkkinatietoja Varsinais-Suomesta Sosiaali- ja terveyspalvelujen työllisten määrä maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) yksityiset yhteisöt ja kotitaloudet julkisyhteisöt

37 Sosiaali- ja terveyspalvelut: työttömien määrä maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut: henkilöstömäärä maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut: henkilöstömäärän keskimääräinen vuosimuutos (%) maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 2,5 5,1 1,3 9,8 0,9 4,7 0,8 7,5 5 6,9 3 sosiaalipalvelut 23,1 20,1 15,6 73 6,1 34,6 11,9 28, Sosiaali- ja terveyspalvelut: henkilöstön keskittymisaste maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 sosiaalipalvelut 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 97

38 LIITE 7 Kunta-alan eläkepoistuma Varsinais-Suomen seutukunnissa (Lähde: Kuntien eläkevakuutus 2007) 98

39 99

40 100

41 101

42 102

43 LIITE 8 A. Varsinais-Suomen hyvinvointipalvelurakenteen ja -liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita: käynnissä olevat hankkeet Hankkeen nimi Hakija/toteuttaja Hankekuvaus Aikataulu/ rahoituspäätös myönnetty Yritysten toimintaympäristön kehittämiseen liittyviä hankkeita Alue Hankkeen ohjelma, ulkoinen rahoitus ja viranomainen HOT Hoitoalan (hyvinvointialan) avustavat työtehtävät työpaikoiksi Turun kaupunki, Sosiaalikeskus, työllistymispalvelut Hankkeessa pyritään kehittämään ikäihmisten palveluja ja luomaan uusia työpaikkoja hyvinvointialan avustaviin tehtäviin. Hanke edistää sosiaalista yritystoimintaa ja tukee siten heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja vaikeasti työllistettävien osallistumista työelämään. Hankkeessa selvitetään myös lain (1351/2003) mukaisten sosiaalisten yritysten toiminnan solmukohtia ja tehdään kehittämisehdotuksia sosiaalisten yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Lisätietoja: (toteutusaika) Turku Hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä hankkeita, joissa mukana hyvinvointipalvelurakenteen kehittämistä (verkostoituminen, public-private-partnership, sähköinen asiointi ym.) Hankkeen nimi Hakija/toteuttaja Hankekuvaus Aikataulu / rahoituspäätös myönnetty WELLCOM - sähköisen asioinnin strategian ja toimintamallin kehittäminen KasiMajakasta palvelukeskukseksii -hanke Turun kaupunki, terveystoimi Hanke on Turun kaupungin terveystoimen pilottihanke sähköisen asioinnin strategian ja toimintamallin kehittämiseksi (rahoituspäätös) KasiMajakka-hankkeen jatkohanke (rahoituspäätös) Alue Hankkeen ohjelma, ulkoinen rahoitus ja viranomainen Itä-Turku Tavoite 2 -ohjelmarahoitus (2-alue), STM Uudenkaupungin kaupunki Vakka-Suomen seutukunta Tavoite 2 -ohjelmarahoitus (2-alue) 103

44 Kunta- ja palvelurakenteen perusselvitykset -hanke PARANNA. Sosiaali- ja terveysalan rekrytointipalvelut -hanke Lastensuojelun sijaishuollon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Ketjureaktio terveysliikunta Turun terveystoimen asiakkaiden palveluketjussa Lasten, nuorten ja perheiden talo -hanke (suunnitteluhanke) Varsinais-Suomen liitto Hankkeen tarkoituksena on kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvien maakunnallisten selvitysten tekeminen ja raportointi, palkataan projektipäällikkö selvitystyön koordinointia varten. Turun työvoimatoimisto, työnantajapalvelut Raisio (koordinoija), Alastaro, Halikko, Loimaa, Mellilä, Naantali, Paimio, Perniö, Salo, Uusikaupunki ja Turku Hankkeen tavoitteena on saada aikaan verkosto oppilaitosten ja yritysten kesken sekä räätälöidä yrityksille yksilöllisiä palveluja. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki sosiaali- ja terveysalan eri toimijat mukaan lukien alan työntekijät ja työnantajat. Hankkeen tavoitteena on perhehoidon kehittäminen yhdessä Perhehoitoliiton kanssa ja sijoitusten hallinnan ja sijaishuollon kehittäminen myös muiden sijoitusvaihtoehtojen osalta. Hankkeessa luodaan lastensuojelun sijaishuollon keskitetty maakunnallinen koordinointijärjestelmä. Turun kaupunki, terveystoimi, perusterveydenhuolto Hankkeen tavoitteena on tiivistää terveysliikunnan yhteistyömallien laatua ja sisältöä kaupungin terveys- ja liikuntatoimen sekä alueen kansanterveysjärjestöjen sekä urheiluseurojen kanssa ja kehittää uusia ryhmätoiminnan muotoja. Turun kaupunki, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. ja MLL:n Varsinais-Suomen Piiri ry. Hankkeessa pyritään lisäämään ja laadullistamaan koulutuksen avulla eritoten terveystoimessa tapahtuvaa liikuntaneuvontaa ja kohdentamaan sitä korkeassa sairastumisriskissä oleville henkilöille. Kurjenlinnan kiinteistöön perustetaan lasten, nuorten ja perheiden talo. Peruskorjauksen jälkeen taloon sijoittuu alan työntekijöitä eri sektoreilta. Hankkeen tavoitteena on sijoittaa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut ns. saman katon alle (Kurjenlinnaan) ja siten parantaa palvelujen laatua, saatavuutta ja kustannustehokkuutta (rahoituspäätös) (rahoituspäätös) (toteutusaika) (toteutusaika) Varsinais- Suomi Kansallinen ohjelma, VSL Varsinais- Suomi Tavoite 3 -ohjelma Varsinais- Suomi Länsi-Suomen lääninhallitus (sosiaalialan kehittämisohjelma) Turku Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustusta ja toiminnan kehittämisen avustusta (v ) 104

45 MONIKAS-hanke Turun kaupunki, terveystoimi, perusterveydenhuolto Salon seudun perhekeskustyö -hanke Salo (koordinaattorina), Kisko, Muurla, Perniö, Somero ja Suomusjärvi Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen toimijat, joiden tavoite on eri kulttuurien edustajien terveyden edistäminen. Tavoitteena on julkisen terveys-, sosiaali-, liikunta- ja koulu- sekä kulttuuripalvelujärjestelmän toimijat tuntevat eri väestöryhmien tarpeet ja saatavilla olevat palvelut. Lisäksi tavoitteena on, että eri monikulttuuriset yhdistykset saavat viranomaisilta apua ja tietoa omien kohderyhmien kanssa toimiessaan eritoten nuorten alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön ehkäisemiseksi. Hanke toteutetaan 3-vuotisena yhteistyöryhmänä: luo yhteiset toimintaperiaatteet ja laatii suositukset eri hallintokunnille ja yhdistyksille yhteistyön muodoista ja kohteista. Hankkeen tavoitteena on rakentaa seutukuntaan perhekeskustyön toimintamalli. Tavoitteena on saada kuntien eri toimijoiden, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyöllä aikaan entistä parempia lapsiperheiden palveluja. Hankkeessa myös luodaan kumppanuusmalli ja tehostetaan moniammatillista yhteistyötä sekä kehitetään palveluohjausta. Hanke on osa valtakunnallista PERHEhanketta. Hankkeessa on edellä mainittujen toimijoiden lisäksi mukana Salon seudun kttky, Vasso ja oppilaitoksia. v on saatu hankkeelle rahoitus (toteutusaika) Turku STM Kisko, Muurla, Perniö, Salo, Somero ja Suomusjärvi STM (sosiaalialan kehittämishanke) 105

46 Salon seudun vanhustenhuollon strategia- ja palvelurakenteiden kehittämisohjelma Salon kaupunki (koordinoija), Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Pertteli, Somero ja Särkisalo. Hankkeen tavoitteena on seudullisen yhteistyön lisääminen ja monipuolistaminen vanhusten huollossa, jotta voidaan jatkossa turvata palvelujen laatu, saatavuus ja kustannustehokkuus. Hankkeen aikana on tavoitteena laatia seudulle vanhustyön strategia, siihen liittyvä palvelurakenteen ja -tuotannon kehittämisohjelma ja yhteinen hoidon tarpeen arviointimalli, kotikuntoutusmallin kehittäminen ja yleisesti yhteistyön tiivistäminen seudulla. TEJO-hanke Turun AMK Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvoinnin johtamisen edistämistä seutukunnassa. Hanke on osa valtakunnallista Stakesin koordinoimaa TEJO-hanketta. Vakka-Suomen sosiaalitoimen seutukehitys (VASOKE) -hanke Laitla (koordinoija), Uusikaupunki, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa Hankkeen tavoitteena on tiivistää seudun sosiaalitoimen yhteistyötä ja luoda pysyviä rakenteita esim. erityispalvelujen tuottamisessa ja kehittämisyksiköiden perustamisessa. Tavoitteena on käynnistää yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa palvelujen tuottamisessa. YTYÄ-hanke Uusikaupunki (kooridnoijana), Laitila, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa Hankkeen tavoitteena on kehittää seutukunnan alueelle toimivat välityömarkkinat luomalla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille kattava toimijaverkosto ja pysyvä toimintamalli. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat, osatyökykyiset ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat alueen kuntien lisäksi Uudenkaupungin ja Laitilan työvoimatoimistot (toteutusaika) (toteutusaika) (toteutusaika) (tavoiteaika hankkeen toteutukselle) Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Pertteli, Somero ja Särkisalo. Salon seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta STM (sosiaalialan kehittämishanke) Useita eri rahoituslähteitä STM 106

47 Innovatiivinen epalvelu sosiaali- ja terveydenhuollossa Turunmaan saaristossa -hanke Turunmaan Seutu ry. Hankkeen tavoitteena on tukea uusien ITratkaisujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa Turunmaan alueella. Hanke on osa Turunmaan Seutu ry:n eoffice-kokonaisuutta. Yhtenä hankkeen tavoitteena ja toimenpiteenä on palvelurakenteen uudistaminen eri verkostoyksiköihin, esim. ostopalvelusopimusten kautta, videoneuvotteluohjelmien käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen eri toimijoiden välisessä yhteydenpidossa. Saaristo ELLI -hanke Turunmaan Seutu ry. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä ja kehittää palvelumuotoja Turunmaan saaristossa asuville ikääntyville ihmisille, jotta asuminen omassa kodissa olisi mahdollista myös jatkossa. Hankkeessa tuetaan ja kehitetään uusia menetelmiä vanhustyön edistämiseksi. Keskeistä on eri sektorien välinen yhteistyö ja mm. teknologian hyödyntäminen hoivapalveluissa sekä seniorihotellin palvelukonseptin tuotteistaminen. KOTIIN/Digame -hanke Turun AMK Digame (digitaaliset palvelut kotona asumisen tukena) on osa InnoELLISenior hankekokonaisuutta ja kuuluu KOTIIN-hankkeeseen. Sen tavoitteena on tuottaa, testata ja kehittää interaktiivisen HyvinvointiTV:n välityksellä ohjelmaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen kotoselviytymisen tueksi. Digame-osahankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan lisäksi vuorovaikutusyhteyttä ikääntyneen ja läheisen välille vuorovaikutteisen digiboksisovelluksen avulla.? Turunmaan seutukunta (toteutusaika) Turunmaan seutukunta (toteutusaika) Espoo, Vantaa, Lappeenranta, Laitila ja Turku Varsinais-Suomen liitto? EAKR, Varsinais-Suomen liitto, InnoEL- LI Senior -ohjelma EAKR, Varsinais-Suomen liitto, InnoELLI Senior ohjelma 107

48 Salon seudun muistineuvola -hanke Palveluohjaus yhdessä arkeen -hanke Alueellinen nuorten tukihenkilötoiminta hanke Salon Alzheimer-yhdistys ry. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Hankkeen tavoitteena on rakentaa seutukuntaan mallia, joka edistää dementian ennalta ehkäisyä, jouduttaa hoidon aikaistamista sekä tukee sairastuneita ja heidän omaisiaan selviytymään sairaudesta. Hanke toimii myös alueellisena tiedottajana ja kouluttajana. Yhteistyötä tehdään kuntien sosiaali- ja terveystoimien, seurakuntien, järjestöjen ja alan oppilaitosten kanssa. Palveluohjaushanke toimii maakunnallisen Perhetalo-hankkeen sisällöllisenä kehittäjänä ja toteuttaja yhteen sovittamalla kuntien ja järjestöjen tuottamia palveluja sekä lisäämällä verkostotyöskentelyn osaamista ammattilaisten ja vapaaehtoisten kentässä. Tavoitteena on 1.) parantaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia hyödyntää olemassa olevaa voimavaraverkkoa ja luoda ammatillisesti toimiva palveluohjausjärjestelmä, 2.) parantaa vapaaehtoistyöntekijöiden tietämystä olemassa olevista palveluista, ja luoda heistä koostuva palveluneuvojaverkosto, 3.) kehittää palvelujen laatua tuotteistamisen avulla, 4.) parantaa palvelujen saatavuutta ja 5.) parantaa kustannustehokkuutta. Yhteistyötä tehdään Turun kaupungin, Vasson, Varsinais-Suomen Harava-hankkeen, Lastensuojeluverkko-hankkeen ja Turun AMK:n kanssa. Hankkeessa tutkitaan, millaisella rakenteella, millaisin sopimuksin sekä yhteistyöllä voidaan tuottaa palvelua suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja taloudellisesti. Tavoitteena on 1.) luoda pysyvä tukihenkilöprosessimalli, 2.) tarjota vuotiaille tukea ja ohjausta elämässä, 3.) rekrytoida ja kouluttaa tukihenkilöitä, 4.) tukea ja ylläpitää tukihenkilövälitystoimintaa ja 5.) tietopankki tukihenkilötoiminnasta ja 6.) kehittää ja ottaa käyttöön kumppanuuteen perustuvia sopimuksia (toteutusaika) (toteutusaika) (toteutusaika) Salon seutukunta Varsinais- Suomi Varsinais- Suomi RAY RAY RAY 108

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen

Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Ennakointi apuna hyvinvointiyrityksen toiminnassa 21.11.2013 Hanna Erkko & Anne Tiihonen Tavoitteet ja sisältö Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen ennakoinnin työkaluun (tulevaisuuskartta) ja työstävät

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut

Lisätiedot

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009

Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 31.12.2009 Työelämän kehittämisohjelma Tykes projektikoordinaattori Irmeli Leino, Turun amk osastonhoitaja/suunnittelija Pekka Makkonen, VSSHP, psykiatrian tulosalue

Lisätiedot

SOTE-alan toimintaympäristö, yritysten tilanne ja tulevaisuuden haasteet

SOTE-alan toimintaympäristö, yritysten tilanne ja tulevaisuuden haasteet SOTE-alan toimintaympäristö, yritysten tilanne ja tulevaisuuden haasteet Salmia, Jyväskylä 1.10.2012 Sanna Hartman Toimialapäällikkö, terveys- ja sosiaalipalvelut, TEM HYVÄ Toimintaympäristö - Entistä

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN ALUEEN KUNNAT

VAKKA-SUOMEN ALUEEN KUNNAT VAKKA-SUOMEN ALUEEN KUNNAT Väestön ikärakenne ja sairastavuustiedot KOKO SUOMI väestön ikärakenne, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 8,1 8,2 8,3 63,1 63,1 63 14 59 20 10 0 28,8 28,7 28,7 27 2010 2011

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, 20.5.2016 LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA Alueuudistuksen yleiskuva Lähde: Alueuudistus.fi-verkkosivut 1 Uudistuksessa on monenlaisia tietotarpeita

Lisätiedot

HYVIS Pirkanmaa 09/2010 06/2013

HYVIS Pirkanmaa 09/2010 06/2013 HYVIS Pirkanmaa 09/2010 06/2013 Kilpailukykyä ja uusia palveluja hyvinvointialan yritysten osaamista vahvistamalla Toimijoiden esittely 2 Tuija Rantala, LPKKY Hallintotieteiden maisteri Projektitehtävissä

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Slow-go ja Helsingin kotihoito

Slow-go ja Helsingin kotihoito Slow-go ja Helsingin kotihoito Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, Lupaava-hanke Helsingin terveyskeskus Strategiayksikkö Esityksen rakenne Helsingin kotihoidon esittely Lupaava-hanke kotihoidossa Kotona

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTI TILASTOISSA Alueellinen hyvinvointitieto Varsinais-Suomen kuntien hyödyksi TIETOHYÖTY 2009 2010

VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTI TILASTOISSA Alueellinen hyvinvointitieto Varsinais-Suomen kuntien hyödyksi TIETOHYÖTY 2009 2010 Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 1/2011 VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTI TILASTOISSA Alueellinen hyvinvointitieto Varsinais-Suomen kuntien hyödyksi TIETOHYÖTY 2009 2010 Hanna

Lisätiedot

HAASTEENA HOIVAYRITTÄJYYS Porin yliopistokeskus 3.10.2006

HAASTEENA HOIVAYRITTÄJYYS Porin yliopistokeskus 3.10.2006 HAASTEENA HOIVAYRITTÄJYYS Porin yliopistokeskus 3.0.006 Minna Kaarakainen Tutkija Terveyshallinnon ja talouden laitos minna.kaarakainen@uku.fi Esityksen sisältö Hoivayrittäjyys - mitä se on? Miten tähän

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi

THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi THL:n avainindikaattorit Hyvinvointikompassi Suuret kaupungit 2011-2013/2014 Perusterveydenhuolto Somaattinen erikoissairaanhoito Palveluiden kustannukset Lähde: www.sotkanet.fi Koonnut hanketyöntekijä

Lisätiedot

Hyvinvointia e-palvelujen avulla

Hyvinvointia e-palvelujen avulla Hyvinvointia e-palvelujen avulla Näkökulmia tutkimiseen ja kehittämiseen Taloudellisuus ja uudistuminen toimintaprosessit kustannustehokkuus Teknologia HyvinvointiTV turvapiiri etämittarit 24h e-palvelu

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Yritykset

Toimintaympäristö: Yritykset Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 5.2.29 Janne Vainikainen Toimipaikat 12 1 8 6 4 2 lkm 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, 8 812 8 67 8 743 126 134 145 9 32 144 164 151 liikevaihto/hlö,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

14.4. 2015 Mai-Brit Salo

14.4. 2015 Mai-Brit Salo 14.4. 2015 Mai-Brit Salo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 18 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä Autamme urheiluseuroja

Lisätiedot

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä)

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä) Maakunnan tila 1 Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 27 213 (heinä) 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, Luku alueen

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2007 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Palveluja pyörillä - Mallu-auto

Palveluja pyörillä - Mallu-auto Palveluja pyörillä - Mallu-auto 22.5.2014 Marika Wikström-Koikkalainen, koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Me olemme Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Fiksu Kalasatama-seminaari 11.12.2014 Kalasataman terveys ja hyvinvointikeskus-projekti Lars Rosengren /Projektipäällikkö (lars.rosengren@hel.fi) Hilkka Kulmala

Lisätiedot

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen

SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa. Merja Tepponen SOTE-piirin tietojohtamisen indikaattorit hyödynnetään soveltuvin osin kuntakokeilu hankkeessa Merja Tepponen Matriisi: on ryhmitelty palvelu- ja ikäryhmiin Alleviivatut tekstit ovat linkkejä indikaattoreiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015

Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015 Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin? Johtava asiantuntija Tuomo Melin 3.6.2015 Avainalueen tavoitteet Strategiset tavoitteet Aktiivinen ja hyvinvoiva kansalainen - kansalaiset osallistuvat yhteisen

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Tuomo Varis Sirpa Virtanen 22.12.2014 1 Alkoholin kokonaiskulutus 100 %:n alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1965 2013, litraa Litraa 14 12 10 Anniskelukulutus

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 MISSÄ SOTE ALALLA MENNÄÄN? Ulla Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 Esityksen sisältö Toimintaympäristö SOTE alan yritystoiminnan kehitys (Lith 2015) Työvoimakysymys

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Työttömien määrä yhä kasvussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa. Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö

Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa. Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö Kotipalvelun ja tukipalvelun tilanne Suomessa Aila Puustinen-Korhonen Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveysyksikkö Tarkasteltavat asiat Tässä selvityksessä tarkastellaan kotipalvelun nykytilaa:» palvelun

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012

HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 HYVÄÄ YRITTÄJYYDESTÄ Hyvinvointialan kehittäminen Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM Lohja 18.10.2012 Hoito- ja hoiva-alan yrittäjät luovat hyvinvointia Sosiaali- ja terveyspalvelujen arvo kansantaloudessa

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

Hilmo-tietoa tiedontuottajille

Hilmo-tietoa tiedontuottajille Hilmo-tietoa tiedontuottajille Riikka Väyrynen 25.11.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 25.11.2014 2 1 TIETO-osasto Vastaa Lakisääteisestä

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

SOIHTU UUDENKAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN STRATEGIA 2012-2016

SOIHTU UUDENKAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN STRATEGIA 2012-2016 SOIHTU UUDENKAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN STRATEGIA 2012-2016 JOHDANTO Sosiaali ja terveyskeskuksen strategia vuosille 2012 2016 perustuu kaupungin Uusikaupunki uutta energiaa strategiaan. Palvelukeskuksen

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot