LIITE 1. Esiselvityksessä käytetyt yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tilastoaineistot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1. Esiselvityksessä käytetyt yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tilastoaineistot"

Transkriptio

1 LIITTEET LIITE 1. Esiselvityksessä käytetyt yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tilastoaineistot Stakesin tilastot yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista Yksityiset sosiaalipalvelut. Suomen virallinen tilasto (SVT). Stakes Stakes kerää vuosittain lääninhallitusten lupa- ja ilmoitusrekistereissä olleilta toimipaikoilta tiedot henkilöstön määrästä ja tuotetuista palveluista. Rekistereissä ja tilastossa ovat mukana ne sosiaalipalvelun tuottajat, joiden on haettava lupa lääninhallitukselta tai joiden on tehtävä ilmoitus toiminnastaan (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996). Lupa- ja ilmoitusvelvollisuus koskee järjestöjä, yrityksiä jne., jotka tuottavat sosiaalipalveluja liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Toimeksiantosopimukseen perustuva perhehoito, omaishoito ja vapaaehtoistyö eivät kuulu lain piiriin. Yksityinen perhepäivähoito puuttuu rekisteristä ja tilastosta käytännön syistä. Yksityiset terveyspalvelut. Suomen virallinen tilasto (SVT). Stakes Stakes kokoaa tilaston yksityisistä terveyspalvelutuottajista tekemällä yhteenvedon palvelutuottajien lääninhallituksille toimittamista toimintakertomuksista. Tilaston perusosan muodostavat ne palveluntuottajat, joiden on haettava lupa lääninhallitukselta (Laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990). Tilastoinnin kattavuuden laajentamiseksi on vuodesta 1996 alkaen em. toimintakertomuksissa kysytty palveluntuottajan oman henkilökunnan ja heidän tuottamiensa palvelujen lisäksi myös samoissa tiloissa toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat ja heidän palvelutoimintansa. Aineistossa eivät ole mukana omissa tiloissa toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat. Tilastointikäytäntöjen eroavaisuuksia: Stakesin tilastot yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja Tilastokeskuksen yritysrekisteri Yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluyrityksistä ja niiden ylläpitämistä toimipaikoista on tietoa myös Tilastokeskuksen yritysrekisterissä. Tähän rekisteriin kootaan pääosin hallinnollisista lähteistä tietoja yrityksistä ja muista yhteisöistä, jotka ovat ALV-velvollisia, säännöllisiä työnantajia tai ovat ennakkoperintärekisterissä. Toimipaikoista kerätään tietoa yrityksille lähetettävillä tiedusteluilla. 61

2 LIITE 2. Tilastotietoja maakunnasta (Lähde: Stakesin indikaattoripankki SOTKAnet, ) Väestö- ja aluerakenne Väestömäärä Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka- Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais- Suomi Koko maa vuotiaiden osuus väestöstä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 8,3 7,9 7,8 7,8 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 Salon seutukunta 8,1 8 8,1 8 7,8 7,6 7,7 7,6 7,6 Turun seutukunta 8,5 8,1 8 7,8 7,6 7,5 7,3 7,2 7,2 Vakka-Suomen seutukunta 8,2 7,4 7,3 7,2 6,9 6,8 6,8 6,7 6,6 Turunmaan seutukunta 7,9 7,8 7,7 7,5 7,1 7,1 7 6,9 6,8 Varsinais-Suomi 8,4 8 7,9 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,2 Koko maa 8,9 8,3 8,1 7,9 7,8 7,7 7,6 7,6 7, vuotiaiden osuus väestöstä (%)Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 11,6 11,6 11,6 11,5 11,6 11,5 11,2 11,2 11,1 Salon seutukunta 10,6 10,4 10,3 10,4 10,6 10,6 10,6 10,5 10,5 Turun seutukunta 10,3 10,2 10,2 10,3 10,3 10,4 10,3 10,2 10,1 Vakka-Suomen seutukunta 11,8 11,4 11,3 11,1 11, ,9 10,7 10,5 Turunmaan seutukunta 11,4 10,9 10, ,2 11, Varsinais-Suomi 10,6 10,5 10,4 10,5 10,5 10,6 10,5 10,4 10,3 Koko maa 11,4 11,3 11,2 11,2 11,2 11,2 11,1 10,9 10,7 62

3 85 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutu 2,2 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 Salon seutu 2 2,2 2,2 2 1,9 2 1,9 2,1 Turun seutu 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 Vakka-Suomen seutu 1,6 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 Turunmaan seutukunta 2,2 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,5 2,7 Varsinais-Suomi 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 1,9 Koko maa 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 Huoltosuhde (0 14-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden osuus sataa vuotiasta kohti) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 62, ,8 61,8 61,5 61,3 61, ,6 Salon seutukunta 55 54,3 54,2 54, ,3 55,9 56,2 56,7 Turun seutukunta 47,7 47,2 47,2 47,1 47,2 47,2 47,3 47,1 47,6 Vakka-Suomen seutukunta 51,8 50, ,4 51,8 52,5 53,5 53,3 54,1 Turunmaan seutukunta 61,1 60, ,3 60,5 60, ,7 60,7 Varsinais-Suomi 50,9 50,2 50,2 50,2 50,3 50,4 50,6 50,4 50,9 Koko maa 49,9 49,4 49,4 49,5 49,6 49, ,8 50,5 Kokonaisnettomuuttoliike (lkm/1000 asukasta) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais- Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta -4,3 0,2 0,5-0,6 0,3 3,1 3 3,9 1,8 Salon seutukunta 7,5 6,5 6,4 3,2 0,8 3,6 2,7 5,6 5,2 Turun seutukunta 7,2 6,7 4 7,2 6 4,1 2,2 3,7 5 Vakka-Suomen seutukunta -10, , ,9-11,4-6 -2,5-4,4 Turunmaan seutukunta -3,6-0,6-1,8 1,6 1,1 3,6 3,4 3,4 4,9 Varsinais-Suomi 4,2 4,4 3 4,4 3,7 2,8 1,8 3,5 4,1 Koko maa 0,6 0,6 0,5 1,1 1 1,1 1,3 1,7 2 Lapsiperheiden osuus asuntokunnista (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 43,7 42,3 41,8 41,1 40,6 40,2 39,9 39,6 Salon seutukunta 42,9 41,7 41, , ,9 39,8 Turun seutukunta 45 43,4 42,8 42,1 41,5 41, ,8 Vakka-Suomen seutukunta 46,5 42,9 41,9 41, ,4 39,2 39 Turunmaan seutukunta 42,9 41,7 40,9 40,3 39,5 39,2 38,5 38,3 Varsinais-Suomi 44, ,3 41,7 41,1 40,7 40,5 40,3 Koko maa 46,2 44,3 43, , ,7 41,5 63

4 Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais- Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 13,7 16,4 16,9 16,8 16,9 17,8 17,6 17,7 Salon seutukunta 15,4 17,4 17,5 17,8 18,1 18,7 18,3 18,4 Turun seutukunta 19,5 21,5 21,5 21,4 21,5 21,7 21,8 21,9 Vakka-Suomen seutukunta 15,7 16,3 16,1 17, ,5 17,5 18,2 Turunmaan seutukunta 14,6 16,7 16,9 16, ,9 17,4 16,6 Varsinais-Suomi 17,9 19,9 19, ,1 20,4 20,4 20,6 Koko maa 17,5 19,1 19,4 19,6 19,7 19,9 19,9 20 Yhden hengen asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 33,5 35,8 35,9 36,6 36,9 37,2 37,4 37,9 Salon seutukunta 35,5 37,4 37, ,5 38, ,4 Turun seutukunta 39 40,7 41,2 41, ,3 42,6 43,1 Vakka-Suomen seutukunta 32,9 35,1 35,5 36,2 36,7 37,4 37,6 38,1 Turunmaan seutukunta 35,7 36,8 36,8 37, Varsinais-Suomi 37,4 39,3 39,7 40,2 40,5 40,8 41,1 41,5 Koko maa 35,2 36,9 37,3 37,9 38,4 38,8 39,2 39,7 Muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä/1000 asukasta Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 4,7 4,8 4,8 5,4 5,9 6,4 6,9 8,2 Salon seutukunta 9,9 16,2 18,4 21, ,7 27,3 29,6 Turun seutukunta 16,3 27,1 28, , ,5 39,2 Vakka-Suomen seutukunta 2,7 3,8 3,8 4,3 5 5,3 6,2 6,7 Turunmaan seutukunta 7,1 7,1 7 8,2 8,5 8,3 8,5 9,2 Varsinais-Suomi 12,8 20,9 22,4 25, ,5 29,9 31,6 Koko maa 13,2 18,5 19,5 21,4 22,8 24,2 25,8 27,8 Työttömyys ja toimeentulo Työttömyysaste (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 15,7 10,5 9,7 9,1 9 8,6 8,7 7,6 Salon seutukunta 13,1 9,3 8,4 8,3 8,8 8,7 8,5 7,6 Turun seutukunta 18,1 13,3 12,2 10,9 10,9 10,6 10,5 9,6 Vakka-Suomen seutukunta 19,2 12,9 12,4 11,3 11,1 13,3 13,2 11,1 Turunmaan seutukunta 13,3 8,6 7,6 7,2 7,3 7,1 7,4 6,9 Varsinais-Suomi 17,1 12,3 11,2 10,3 10,3 10,2 10,1 9,1 Koko maa 19,4 13,8 12,6 11,8 11,5 11,3 11,2 10,7 64

5 Nuorisotyöttömyysaste (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 27,2 13,3 11,2 10,2 11,8 11,5 11 8,3 Salon seutukunta 17,5 8,1 6,5 7 9,2 9,2 8,7 6,5 Turun seutukunta 33,3 17,2 14,9 13,4 13,8 13,2 12,7 10 Vakka-Suomen seutukunta 33 16, ,3 14,9 17,6 16,2 12 Turunmaan seutukunta 31,7 10,4 8,1 8,8 9,2 10,2 9,7 9,1 Varsinais-Suomi 30,3 15,3 13,1 12, ,7 12,1 9,5 Koko maa 36,4 16,7 14,5 13,7 13,8 13,8 13,3 11,6 Pitkäaikaistyöttömyysaste (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 29,1 26,2 27,8 26,3 22, ,4 25,8 Salon seutukunta 24,8 24,3 25,9 23,1 21,8 23,5 26,3 26,8 Turun seutukunta 32,3 30,9 31,7 26,6 26, ,6 26,3 Vakka-Suomen seutukunta 22,7 24,4 24,6 24, ,2 19,7 26,2 Turunmaan seutukunta 26,4 29,4 29,7 24,6 21,9 21,5 22,7 24,6 Varsinais-Suomi 30,2 29,3 30, ,1 23,7 23,4 26,2 Koko maa 30,4 28,2 27,7 27,4 26,4 25,1 25,3 26,3 Toimeentulotukiasiakkaiden osuus väestöstä (%) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais- Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 6,1 6,1 5,7 5,8 5,5 5,7 5,7 5 Salon seutukunta 7,6 6,6 6,1 6 6,2 5,8 5,4 5 Turun seutukunta 10,6 9,8 9,1 8,7 8,7 8,9 7,9 7,3 Vakka-Suomen seutukunta 7,5 6,6 6,2 6,3 6 5,9 5,7 5,1 Turunmaan seutukunta 6,4 5,2 4,7 4,8 4,3 4,2 3,6 3,5 Varsinais-Suomi 9,3 8,6 8 7,7 7,6 7,8 7 6,5 Koko maa 11,4 9,5 8,8 8,5 8,2 8,1 7,7 7,2 Toimeentulotukimenot ( /asukas) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais-Suomi Koko maa

6 Lasten ja nuorten hyvinvointiriskeihin liittyviä mittareita Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat nuoret/1000 vastaavanikäistä Varsinais- Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 117,3 117, ,8 125,1 134,4 136,3 Salon seutukunta 144,7 130,4 136,6 138,9 137,9 136,5 128,9 Turun seutukunta 140,3 120,2 121,4 120,3 119,3 116,8 113,5 Vakka-Suomen seutukunta 134,3 109,6 107,1 111,5 107,3 100,1 98,7 Turunmaan seutukunta 145,6 123,9 120,8 109,5 123,8 113,9 113 Varsinais-Suomi 138,9 120,7 122,2 121,9 121,4 119,2 116 Koko maa 142,3 117,7 117,8 119,5 119, ,6 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret (% 0 17-vuotiaista) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 Salon seutukunta 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 Turun seutukunta 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Vakka-Suomen seutukunta 0,9 1,1 1 1,3 1,4 0,7 0,9 1,1 Turunmaan seutukunta 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 Varsinais-Suomi 0,9 0,9 0, ,1 Koko maa 0,8 0,9 0, ,1 1,1 Ikääntyneiden hyvinvointiin liittyviä mittareita Kotona asuvien osuus 85 vuotta täyttäneistä Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 81 79,3 77, , Salon seutukunta 75,2 73,7 73,3 73,7 74,6 74,6 75,5 Turun seutukunta 78,8 76,2 75,9 74,6 74,9 72,8 73,9 Vakka-Suomen seutukunta 78,6 80,6 77,6 74, ,6 76,7 Turunmaan seutukunta 75, ,5 74, ,7 79,7 Varsinais-Suomi 78,2 76,2 75, ,4 74,3 75,2 Koko maa 76,4 76,6 75,9 75,7 76,2 75,9 76,1 66

7 Kodinhoitoapua saaneet 75 vuotta täyttäneet kotitaloudet, % vastaavanikäisistä kotitalouksista Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 19,3 19,2 18,8 19,9 21,2 20,7 21,5 22,3 Salon seutukunta 20,2 20,6 20,9 21,8 21,7 20,6 18,9 18,5 Turun seutukunta 21,1 20, ,7 18,3 17,1 16,6 17 Vakka-Suomen seutukunta 20 21,9 18,6 17,9 18,9 19,1 19,1 18,3 Turunmaan seutukunta 21, ,8 17,6 17,8 17,7 16,8 16,4 Varsinais-Suomi 20,7 20,6 19,2 19,2 19,2 18,2 17,7 17,8 Koko maa 22,1 20,3 19,7 19,6 19,3 18,7 17,7 18,3 Kuntatalouden mittareita Kunnan sosiaalitoimen nettokustannukset ( /asukas) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais-Suomi Koko maa Kunnan terveystoimen nettokustannukset ( /asukas) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta Salon seutukunta Turun seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Turunmaan seutukunta Varsinais-Suomi Koko maa Yksityislääkärikäynneistä korvausta saaneet (% väestöstä) Varsinais-Suomen seutukunnissa, Varsinais-Suomessa ja koko maassa Loimaan seutukunta 21,7 22, ,7 24,4 25,1 24,8 25,1 Salon seutukunta 27 26, ,1 29,4 30,2 29,8 29,6 Turun seutukunta 34 34,7 36,4 37,9 37,6 37,8 36,6 36,4 Vakka-Suomen seutukunta 26,3 27,5 28, ,7 29, ,8 Turunmaan seutukunta 22,9 24, ,9 27,2 27,6 27,6 29 Varsinais-Suomi 30,8 31, ,1 34,2 34,6 33,7 33,6 Koko maa 25,5 26,3 26,9 28,4 28,5 28,8 28,6 28,4 67

8 LIITE 3. Yksityiset sosiaalipalvelut koko maassa ja Varsinais-Suomessa Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt (majoituksen sisältämät sosiaalipalvelut) päätoimialan mukaan (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut-tilastot) toimintayksiköt (avo + laitos) lasten ja nuorten laitokset vanhusten laitokset kehitysvammalaitokset päihdehuoltolaitokset palvelutalot ja ryhmäkodit ensi- ja turvakodit muut 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

9 Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt (avopalvelut) päätoimialan mukaan (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut-tilasto) toimintayksiköt (avo + laitos) lasten päivähoito siitä päiväkodit päivätoiminta kotipalvelut työtoiminta ja kuntoutus päihdekuntoutus (avopalvelu) muu 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

10 Ostopalvelujen osuus yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksiköiden toiminnoista (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) toimintayksiköitä yhteensä (avo + laitos) ei yhtään alle puolet vähintään puolet kaikki ei ole tietoa 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

11 Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien henkilöstömäärä (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) henkilöstö yhteensä henkilöstöstä kokoaikaisia henkilöstöstä osa-aikaisia asiakastyötä tekevät hallintohenkilöstö muu henkilöstö 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

12 Yksityiset sosiaalipalvelut: lasten päivähoitoon liittyviä tietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) lapsia kokopäivähoidossa lapsia osapäivähoidossa hoitopäiviä yhteensä vuodessa lapsia leikkitoiminnan piirissä (keskimäärin/päivä) 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

13 Yksityiset sosiaalipalvelut: lastensuojeluun liittyviä asiakasmäärätietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) perhekodit lastensuojelulaitokset muut vastaavat laitokset ensikodit turvakodit 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

14 Yksityiset sosiaalipalvelut: vanhainkotien ja erilaisten vammaisten laitospalvelujen asiakasmäärätietoja ja vanhainkotien hoitopäivätietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) asiakkaita vanhainkodeissa hoitopäiviä vuodessa vanhainkodeissa asiakkaita kehitysvammaisten laitospalveluissa 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi asiakkaita muiden vammaisten laitospalveluissa 74

15 Yksityiset sosiaalipalvelut: erilaisten asumispalvelutoimipaikkojen asiakasmäärätietoja (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) yksiköt, joissa on ympärivuorokautinen hoito yksiköt, joissa ei ole ympärivuorokautista hoitoa tukiasuminen 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

16 Yksityiset sosiaalipalvelut: kotipalvelun ja tukipalvelujen asiakasmääriä yhteensä vuodessa ja erilaisten päivätoimintojen asiakasmääriä (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) kodinhoitoapu yht./ vuosi kodinhoitoapu lapsiperheille yht./vuosi kodinhoitoapu ikääntyneille yht./vuosi tukipalvelut yht./vuosi aikuisten päivähoidon asiakkaita kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskuksen asiakkaita vajaakuntoisten työkeskusten asiakkaita päiväkeskuksen tai palvelukeskuksen asiakkaita koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi

17 koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi koko maa Varsi- nais- Suomi

18 Yksityiset sosiaalipalvelut: päihdehuollon asiakasmääriä yhteensä vuodessa (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut -tilasto) A-klinikat nuorisoasemat asumispalveluyksiköt ensisuojat ja selviämisasemat katkaisuhoitoasemat kuntoutuslaitokset 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

19 LIITE 4. Yksityiset terveyspalvelut koko maassa ja Varsinais-Suomessa Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien määrä keskeisillä toimialoilla (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) palvelutuottajien määrä yhteensä laboratoriotoiminta lääkärin vastaanotto röntgentoiminta lääkinnällinen kuntoutus työterveyshuolto hammashuolto 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

20 Yksityisen terveydenhuollon avohoitokäynnit yhteensä vuoden aikana (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) lääkäri erikoislääkäri muu henkilö edellisistä luvuista työterveydenhuollon lääkärikäynnit edellisistä luvuista työterveydenhuollon erikoislääkärikäynnit edellisistä luvuista työterveydenhuollon muun henkilöstön käynnit 2005 koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi

21 Yksityisen hammashuollon ja fysioterapian käynnit ja potilaat vuoden aikana, apuvälinepalvelujen käyttö sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset vuoden aikana (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) hammashuollon käynnit yhteensä hammashuollon potilaat yhteensä laboratoriotutkimukset yhteensä röntgentutkimukset yhteensä fysioterapian potilaat yhteensä fysioterapian käyntien määrä yhteensä 2005 koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi apuvälinepalvelut 81

22 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: lääkärien ja erikoislääkärien henkilöstömäärä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) erikoislääkärit yhteensä edellisestä kokopäiväiset erikoislääkärit edellisestä osa-aikaiset erikoislääkärit lääkärit ilman erikoisalaa yhteensä edellisestä kokopäiväiset lääkärit ilman erikoisalaa edellisestä osa-aikaiset lääkärit ilman erikoisalaa 2005 koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi koko maa Varsinais- Suomi lääkärit yhteensä 82

23 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: hammaslääkärien, terveydenhoitajien, työterveyshoitajien, sairaanhoitajien, röntgen- ja laboratoriohoitajien henkilöstömääriä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) hammaslääkärit yhteensä terveydenhoitajat yhteensä työterveyshoitajat yhteensä sairaanhoitajat yhteensä röntgenhoitajat yhteensä laboratoriohoitajat yhteensä 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

24 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: fysioterapeuttien, muiden terapeuttien, kuntohoitajien, hierojien, hammashoitajien ja perushoitajien henkilöstömääriä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) fysioterapeutit yhteensä muut terapeutit yhteensä kuntohoitajat yhteensä hierojat yhteensä hammashoitajat ja -huoltajat yhteensä perushoitajat yms. yhteensä 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

25 Yksityisen terveydenhuollon henkilökunta: muiden terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneiden henkilöiden, psykologien, kemistien ja muiden henkilökuntaryhmien henkilöstömääriä sekä yksityisten terveydenhuoltopalvelujen koko henkilöstömäärä yhteensä (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) muut terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet työntekijät yhteensä psykologit yhteensä kemistit yhteensä muu henkilökunta yhteensä koko henkilökunta yhteensä 2005 koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi koko maa Varsinais-Suomi

26 LIITE 5 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut Varsinais-Suomen seutukunnissa Yksityisten sosiaalipalvelujen toimipaikkakehitys Varsinais-Suomen seutukunnissa (toimipaikat lukumäärinä) (Lähde: Stakes, yksityiset sosiaalipalvelut-tilasto) 86

27 87

28 Yksityisten terveyspalvelujen toimipaikkakehitys Varsinais-Suomen seutukunnissa (toimipaikat lukumäärinä) (Lähde: Stakes, yksityiset terveyspalvelut-tilasto) 88

29 89

30 90

31 LIITE 6 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö-, tuotanto- ja yritysrakenne Varsinais-Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYKSESTÄ * (Lähde: Tilastokeskuksen työssäkäynti-tilasto.) * Lisätietoa: Luvuissa yksi henkilö on vain kerran päätoimen mukaan. Tilastotiedoissa ovat mukana myös itsenäiset ammatinharjoittajat. Taulukoissa esitetyt alueelliset tiedot perustuvat työpaikan sijaintikuntaan. Sosiaalipalvelujen henkilöstö Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Sosiaalipalvelujen henkilöstö koko maassa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Sosiaalipalvelujen henkilöstö /1000 asukasta Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat 22,7 21,4 24,2 23,8 24,9 järjestöt 2,4 2,7 4,2 4,8 4,8 yritykset 0,4 0,6 1,4 2,1 2,7 yksityinen sektori yhteensä 2,9 3,3 5,7 6,9 7,5 Sosiaalipalvelujen henkilöstö /1000 asukasta koko maassa julkiset palvelujen tuottajat 20,5 19,9 23, ,8 järjestöt 2,7 2,7 4,7 5,5 5,9 yritykset 0,1 0,4 1,3 1,8 2,4 yksityinen sektori yhteensä 2,8 3,1 6 7,2 8,3 91

32 Terveyspalvelujen henkilöstö Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Terveyspalvelujen henkilöstö koko maassa julkiset palvelujen tuottajat järjestöt yritykset yksityinen sektori yhteensä Terveyspalvelujen henkilöstö /1000 asukasta Varsinais-Suomessa julkiset palvelujen tuottajat 24,5 23,2 25,6 25,8 26,8 järjestöt 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 yritykset 3,3 3,4 4,4 4,6 4,9 yksityinen sektori yhteensä 3, ,2 5,8 Terveyspalvelujen henkilöstö /1000 asukasta koko maassa julkiset palvelujen tuottajat 24,8 22,7 24,7 25,7 26 järjestöt 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 yritykset 2,7 2,5 3,4 3,7 3,9 yksityinen sektori yhteensä 4,1 3,9 4,9 5,2 5,4 92

33 LIITE 6 (jatkuu) Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö-, tuotanto- ja yritysrakenne Varsinais-Suomessa Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotanto (miljoona ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) yksityiset yhteisöt ja kotitaloudet julkisyhteisöt Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon vuosimuutos keskimäärin (%) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) yksityiset yhteisöt ja kotitaloudet ,2 11,2 5,3 5,4 7 8,4 3,3 8,4 6,7 10 julkisyhteisöt -1 2,9 0,6 0,1 2,1 3,6 4 1, Sosiaali- ja terveyspalvelujen liikevaihto (miljoonaa ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 91 86,2 100,8 109,2 117, ,6 144, sosiaalipalvelut 6,2 6,2 8, ,7 18,3 20,6 29, ,

34 Sosiaali- ja terveyspalvelujen liikevaihdon vuosimuutos (%) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 9,8-5,3 17 8, ,7 3,3 1,7 6,9 3 sosiaalipalvelut 15,7 0,7 31,5 34,8 24,8 33,6 12,4 41, Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuuskehitys (1000 ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 59,2 53,4 61,6 60, ,8 72, sosiaalipalvelut 42,7 35,8 40,8 31,8 37,4 37,1 37,3 41, ,1 43 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon keskittymisaste (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 sosiaalipalvelut 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 94

35 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yritysrakennetietoja Varsinais-Suomesta Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen toimipaikkakehitys (lukumäärä) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut: aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnassa (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) aloittaneet yritykset lopettaneet yritykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen yrityskokoprofiili maakunnassa (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu)? terveydenhoitopalvelut sosiaalipalvelut

36 Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointikehitys maakunnassa (miljoonaa ) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelujen investointiaste (%) (Lähde: Tilastokeskus, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) sosiaali- ja terveyspalvelut ,8 8,1 10,1 6,9 5,7 7,2 8,8 10,3 11,6 12,8 Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen työmarkkinatietoja Varsinais-Suomesta Sosiaali- ja terveyspalvelujen työllisten määrä maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) yksityiset yhteisöt ja kotitaloudet julkisyhteisöt

37 Sosiaali- ja terveyspalvelut: työttömien määrä maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut: henkilöstömäärä maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut sosiaalipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut: henkilöstömäärän keskimääräinen vuosimuutos (%) maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 2,5 5,1 1,3 9,8 0,9 4,7 0,8 7,5 5 6,9 3 sosiaalipalvelut 23,1 20,1 15,6 73 6,1 34,6 11,9 28, Sosiaali- ja terveyspalvelut: henkilöstön keskittymisaste maakunnassa (Lähde: Työhallinto, Varsinais-Suomen TE-keskus, tutkimus- ja ennakointipalvelu) terveydenhoitopalvelut 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 sosiaalipalvelut 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 97

38 LIITE 7 Kunta-alan eläkepoistuma Varsinais-Suomen seutukunnissa (Lähde: Kuntien eläkevakuutus 2007) 98

39 99

40 100

41 101

42 102

43 LIITE 8 A. Varsinais-Suomen hyvinvointipalvelurakenteen ja -liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita: käynnissä olevat hankkeet Hankkeen nimi Hakija/toteuttaja Hankekuvaus Aikataulu/ rahoituspäätös myönnetty Yritysten toimintaympäristön kehittämiseen liittyviä hankkeita Alue Hankkeen ohjelma, ulkoinen rahoitus ja viranomainen HOT Hoitoalan (hyvinvointialan) avustavat työtehtävät työpaikoiksi Turun kaupunki, Sosiaalikeskus, työllistymispalvelut Hankkeessa pyritään kehittämään ikäihmisten palveluja ja luomaan uusia työpaikkoja hyvinvointialan avustaviin tehtäviin. Hanke edistää sosiaalista yritystoimintaa ja tukee siten heikossa työmarkkina-asemassa olevien ja vaikeasti työllistettävien osallistumista työelämään. Hankkeessa selvitetään myös lain (1351/2003) mukaisten sosiaalisten yritysten toiminnan solmukohtia ja tehdään kehittämisehdotuksia sosiaalisten yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Lisätietoja: (toteutusaika) Turku Hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä hankkeita, joissa mukana hyvinvointipalvelurakenteen kehittämistä (verkostoituminen, public-private-partnership, sähköinen asiointi ym.) Hankkeen nimi Hakija/toteuttaja Hankekuvaus Aikataulu / rahoituspäätös myönnetty WELLCOM - sähköisen asioinnin strategian ja toimintamallin kehittäminen KasiMajakasta palvelukeskukseksii -hanke Turun kaupunki, terveystoimi Hanke on Turun kaupungin terveystoimen pilottihanke sähköisen asioinnin strategian ja toimintamallin kehittämiseksi (rahoituspäätös) KasiMajakka-hankkeen jatkohanke (rahoituspäätös) Alue Hankkeen ohjelma, ulkoinen rahoitus ja viranomainen Itä-Turku Tavoite 2 -ohjelmarahoitus (2-alue), STM Uudenkaupungin kaupunki Vakka-Suomen seutukunta Tavoite 2 -ohjelmarahoitus (2-alue) 103

44 Kunta- ja palvelurakenteen perusselvitykset -hanke PARANNA. Sosiaali- ja terveysalan rekrytointipalvelut -hanke Lastensuojelun sijaishuollon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Ketjureaktio terveysliikunta Turun terveystoimen asiakkaiden palveluketjussa Lasten, nuorten ja perheiden talo -hanke (suunnitteluhanke) Varsinais-Suomen liitto Hankkeen tarkoituksena on kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvien maakunnallisten selvitysten tekeminen ja raportointi, palkataan projektipäällikkö selvitystyön koordinointia varten. Turun työvoimatoimisto, työnantajapalvelut Raisio (koordinoija), Alastaro, Halikko, Loimaa, Mellilä, Naantali, Paimio, Perniö, Salo, Uusikaupunki ja Turku Hankkeen tavoitteena on saada aikaan verkosto oppilaitosten ja yritysten kesken sekä räätälöidä yrityksille yksilöllisiä palveluja. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki sosiaali- ja terveysalan eri toimijat mukaan lukien alan työntekijät ja työnantajat. Hankkeen tavoitteena on perhehoidon kehittäminen yhdessä Perhehoitoliiton kanssa ja sijoitusten hallinnan ja sijaishuollon kehittäminen myös muiden sijoitusvaihtoehtojen osalta. Hankkeessa luodaan lastensuojelun sijaishuollon keskitetty maakunnallinen koordinointijärjestelmä. Turun kaupunki, terveystoimi, perusterveydenhuolto Hankkeen tavoitteena on tiivistää terveysliikunnan yhteistyömallien laatua ja sisältöä kaupungin terveys- ja liikuntatoimen sekä alueen kansanterveysjärjestöjen sekä urheiluseurojen kanssa ja kehittää uusia ryhmätoiminnan muotoja. Turun kaupunki, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. ja MLL:n Varsinais-Suomen Piiri ry. Hankkeessa pyritään lisäämään ja laadullistamaan koulutuksen avulla eritoten terveystoimessa tapahtuvaa liikuntaneuvontaa ja kohdentamaan sitä korkeassa sairastumisriskissä oleville henkilöille. Kurjenlinnan kiinteistöön perustetaan lasten, nuorten ja perheiden talo. Peruskorjauksen jälkeen taloon sijoittuu alan työntekijöitä eri sektoreilta. Hankkeen tavoitteena on sijoittaa kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut ns. saman katon alle (Kurjenlinnaan) ja siten parantaa palvelujen laatua, saatavuutta ja kustannustehokkuutta (rahoituspäätös) (rahoituspäätös) (toteutusaika) (toteutusaika) Varsinais- Suomi Kansallinen ohjelma, VSL Varsinais- Suomi Tavoite 3 -ohjelma Varsinais- Suomi Länsi-Suomen lääninhallitus (sosiaalialan kehittämisohjelma) Turku Raha-automaattiyhdistyksen investointiavustusta ja toiminnan kehittämisen avustusta (v ) 104

45 MONIKAS-hanke Turun kaupunki, terveystoimi, perusterveydenhuolto Salon seudun perhekeskustyö -hanke Salo (koordinaattorina), Kisko, Muurla, Perniö, Somero ja Suomusjärvi Hankkeen tavoitteena on tuoda yhteen toimijat, joiden tavoite on eri kulttuurien edustajien terveyden edistäminen. Tavoitteena on julkisen terveys-, sosiaali-, liikunta- ja koulu- sekä kulttuuripalvelujärjestelmän toimijat tuntevat eri väestöryhmien tarpeet ja saatavilla olevat palvelut. Lisäksi tavoitteena on, että eri monikulttuuriset yhdistykset saavat viranomaisilta apua ja tietoa omien kohderyhmien kanssa toimiessaan eritoten nuorten alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön ehkäisemiseksi. Hanke toteutetaan 3-vuotisena yhteistyöryhmänä: luo yhteiset toimintaperiaatteet ja laatii suositukset eri hallintokunnille ja yhdistyksille yhteistyön muodoista ja kohteista. Hankkeen tavoitteena on rakentaa seutukuntaan perhekeskustyön toimintamalli. Tavoitteena on saada kuntien eri toimijoiden, seurakuntien ja järjestöjen yhteistyöllä aikaan entistä parempia lapsiperheiden palveluja. Hankkeessa myös luodaan kumppanuusmalli ja tehostetaan moniammatillista yhteistyötä sekä kehitetään palveluohjausta. Hanke on osa valtakunnallista PERHEhanketta. Hankkeessa on edellä mainittujen toimijoiden lisäksi mukana Salon seudun kttky, Vasso ja oppilaitoksia. v on saatu hankkeelle rahoitus (toteutusaika) Turku STM Kisko, Muurla, Perniö, Salo, Somero ja Suomusjärvi STM (sosiaalialan kehittämishanke) 105

46 Salon seudun vanhustenhuollon strategia- ja palvelurakenteiden kehittämisohjelma Salon kaupunki (koordinoija), Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Pertteli, Somero ja Särkisalo. Hankkeen tavoitteena on seudullisen yhteistyön lisääminen ja monipuolistaminen vanhusten huollossa, jotta voidaan jatkossa turvata palvelujen laatu, saatavuus ja kustannustehokkuus. Hankkeen aikana on tavoitteena laatia seudulle vanhustyön strategia, siihen liittyvä palvelurakenteen ja -tuotannon kehittämisohjelma ja yhteinen hoidon tarpeen arviointimalli, kotikuntoutusmallin kehittäminen ja yleisesti yhteistyön tiivistäminen seudulla. TEJO-hanke Turun AMK Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvoinnin johtamisen edistämistä seutukunnassa. Hanke on osa valtakunnallista Stakesin koordinoimaa TEJO-hanketta. Vakka-Suomen sosiaalitoimen seutukehitys (VASOKE) -hanke Laitla (koordinoija), Uusikaupunki, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa Hankkeen tavoitteena on tiivistää seudun sosiaalitoimen yhteistyötä ja luoda pysyviä rakenteita esim. erityispalvelujen tuottamisessa ja kehittämisyksiköiden perustamisessa. Tavoitteena on käynnistää yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa palvelujen tuottamisessa. YTYÄ-hanke Uusikaupunki (kooridnoijana), Laitila, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa Hankkeen tavoitteena on kehittää seutukunnan alueelle toimivat välityömarkkinat luomalla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille kattava toimijaverkosto ja pysyvä toimintamalli. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat, osatyökykyiset ja syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat alueen kuntien lisäksi Uudenkaupungin ja Laitilan työvoimatoimistot (toteutusaika) (toteutusaika) (toteutusaika) (tavoiteaika hankkeen toteutukselle) Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Pertteli, Somero ja Särkisalo. Salon seutukunta Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta STM (sosiaalialan kehittämishanke) Useita eri rahoituslähteitä STM 106

47 Innovatiivinen epalvelu sosiaali- ja terveydenhuollossa Turunmaan saaristossa -hanke Turunmaan Seutu ry. Hankkeen tavoitteena on tukea uusien ITratkaisujen kehittämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa Turunmaan alueella. Hanke on osa Turunmaan Seutu ry:n eoffice-kokonaisuutta. Yhtenä hankkeen tavoitteena ja toimenpiteenä on palvelurakenteen uudistaminen eri verkostoyksiköihin, esim. ostopalvelusopimusten kautta, videoneuvotteluohjelmien käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen eri toimijoiden välisessä yhteydenpidossa. Saaristo ELLI -hanke Turunmaan Seutu ry. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä ja kehittää palvelumuotoja Turunmaan saaristossa asuville ikääntyville ihmisille, jotta asuminen omassa kodissa olisi mahdollista myös jatkossa. Hankkeessa tuetaan ja kehitetään uusia menetelmiä vanhustyön edistämiseksi. Keskeistä on eri sektorien välinen yhteistyö ja mm. teknologian hyödyntäminen hoivapalveluissa sekä seniorihotellin palvelukonseptin tuotteistaminen. KOTIIN/Digame -hanke Turun AMK Digame (digitaaliset palvelut kotona asumisen tukena) on osa InnoELLISenior hankekokonaisuutta ja kuuluu KOTIIN-hankkeeseen. Sen tavoitteena on tuottaa, testata ja kehittää interaktiivisen HyvinvointiTV:n välityksellä ohjelmaa ikääntyneille ja heidän läheisilleen kotoselviytymisen tueksi. Digame-osahankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan lisäksi vuorovaikutusyhteyttä ikääntyneen ja läheisen välille vuorovaikutteisen digiboksisovelluksen avulla.? Turunmaan seutukunta (toteutusaika) Turunmaan seutukunta (toteutusaika) Espoo, Vantaa, Lappeenranta, Laitila ja Turku Varsinais-Suomen liitto? EAKR, Varsinais-Suomen liitto, InnoEL- LI Senior -ohjelma EAKR, Varsinais-Suomen liitto, InnoELLI Senior ohjelma 107

48 Salon seudun muistineuvola -hanke Palveluohjaus yhdessä arkeen -hanke Alueellinen nuorten tukihenkilötoiminta hanke Salon Alzheimer-yhdistys ry. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry. Hankkeen tavoitteena on rakentaa seutukuntaan mallia, joka edistää dementian ennalta ehkäisyä, jouduttaa hoidon aikaistamista sekä tukee sairastuneita ja heidän omaisiaan selviytymään sairaudesta. Hanke toimii myös alueellisena tiedottajana ja kouluttajana. Yhteistyötä tehdään kuntien sosiaali- ja terveystoimien, seurakuntien, järjestöjen ja alan oppilaitosten kanssa. Palveluohjaushanke toimii maakunnallisen Perhetalo-hankkeen sisällöllisenä kehittäjänä ja toteuttaja yhteen sovittamalla kuntien ja järjestöjen tuottamia palveluja sekä lisäämällä verkostotyöskentelyn osaamista ammattilaisten ja vapaaehtoisten kentässä. Tavoitteena on 1.) parantaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien ammattilaisten valmiuksia hyödyntää olemassa olevaa voimavaraverkkoa ja luoda ammatillisesti toimiva palveluohjausjärjestelmä, 2.) parantaa vapaaehtoistyöntekijöiden tietämystä olemassa olevista palveluista, ja luoda heistä koostuva palveluneuvojaverkosto, 3.) kehittää palvelujen laatua tuotteistamisen avulla, 4.) parantaa palvelujen saatavuutta ja 5.) parantaa kustannustehokkuutta. Yhteistyötä tehdään Turun kaupungin, Vasson, Varsinais-Suomen Harava-hankkeen, Lastensuojeluverkko-hankkeen ja Turun AMK:n kanssa. Hankkeessa tutkitaan, millaisella rakenteella, millaisin sopimuksin sekä yhteistyöllä voidaan tuottaa palvelua suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja taloudellisesti. Tavoitteena on 1.) luoda pysyvä tukihenkilöprosessimalli, 2.) tarjota vuotiaille tukea ja ohjausta elämässä, 3.) rekrytoida ja kouluttaa tukihenkilöitä, 4.) tukea ja ylläpitää tukihenkilövälitystoimintaa ja 5.) tietopankki tukihenkilötoiminnasta ja 6.) kehittää ja ottaa käyttöön kumppanuuteen perustuvia sopimuksia (toteutusaika) (toteutusaika) (toteutusaika) Salon seutukunta Varsinais- Suomi Varsinais- Suomi RAY RAY RAY 108

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN ALUEEN KUNNAT

VAKKA-SUOMEN ALUEEN KUNNAT VAKKA-SUOMEN ALUEEN KUNNAT Väestön ikärakenne ja sairastavuustiedot KOKO SUOMI väestön ikärakenne, % väestöstä 100 90 80 70 60 50 40 30 8,1 8,2 8,3 63,1 63,1 63 14 59 20 10 0 28,8 28,7 28,7 27 2010 2011

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus

Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus www.vslapset.fi Lastensuojelujärjestöjen palvelutuotanto ja palveluohjaus Eija Heimo, kehittämispäällikkö Palveluohjaus hanke 2004-2008 Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry Lastensuojelun ajankohtaispäivä

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva

Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA. Alueuudistuksen yleiskuva Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto, 20.5.2016 LUONNOS EP-SOTE TOIMINTAYMPÄRISTÖINDIKAATTORIPAKETISTA Alueuudistuksen yleiskuva Lähde: Alueuudistus.fi-verkkosivut 1 Uudistuksessa on monenlaisia tietotarpeita

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007

Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Yksityisten terveydenhuollon palvelujen toimipaikkojen määrä ja keskeiset toimialat maakunnittain 2007 Liitetaulukko 2. Avohoitokäynnit maakunnittain vuonna 2007, (ilman

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

SOHVI-hanke

SOHVI-hanke SOHVI-hanke 1.3.2012 28.2.2014 SOHVI-hankkeen toteuttajat ja hankekumppanit SOHVI-hanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu (hankekumppanina Vakka-Suomen seutukunnan kunnat: Uusikaupunki, Laitila, Vehmaa,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa?

Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Kehittämistoiminnan rakenteet muutoksessa? Varhiksen alueellinen kehittäjäverkosto Poske 22.4.2008 Arja Honkakoski Esityksen sisältö 1 Miten kehittämistoiminnan rakenteet ja sisältö ovat muotoutuneet 2000

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

PoSoTellen kohti tulevaisuutta

PoSoTellen kohti tulevaisuutta PoSoTellen kohti tulevaisuutta Sote-uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus Leila Pekkanen PoSoTe hanke Toimitusjohtaja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Mitä näkyy peruutuspeilissä? PoSoTe syksy

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Päätös 1 (5)

Päätös 1 (5) Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (5) 9.1.2017 Jaakonkatu 3 B / 3. kerros 00100 Helsinki ASIA Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen HAKIJA/PALVELUJEN

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo

8.1 Lapset ja lapsiperheet Lapsiperheiden toimeentulo Johdanto Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä Keski-Uusimaa Karviainen Kirkkonummi 7 LOST ja Luvussa tarkastellaan lähemmin Hangon ja n kuntia tilastojen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen

Työterveyslaitos Kirsi Lappalainen Hyvinvointia työstä Miten minä työntekijänä voisin vaikuttaa omassa työssäni siihen, että olemassa olevia työttömille suunnattuja eri palveluja ja niiden nykyisiä vahvuuksia hyödynnetään jatkossa mahdollisimman

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti. Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti

4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti. Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti SOSIAALIALAN KEHITTÄMISHANKE 4.2.2 Palvelujen tuottaminen ja kehittäminen seudullisesti Sosiaalihuollon palvelujen ja kehittämistyön kokoaminen seudullisesti Tavoitteena on hallituskauden aikana luoda

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hallituksen kärkihanke: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Hanne Kalmari 5.4.2016 Hallitusohjelma: Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset

Päätoimiala - Huvudnäringsgren (TOL-2002) Palvelutalot ja ryhmäkodit Servicehus och grupphem Vanhusten laitokset Liitetaulukko 1. Yksityiset sosiaalipalvelutoimintayksiköt 2008 päätoimialoittain ja maakunnittain Tabellbilaga 1. Privata verksamhetsenheter inom den sociala servicen 2008 efter huvudnäringsgren och landskap

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro?

Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro? Lasten suojelu - mitä tilastot kertovat ja mitä ne eivät kerro? Tutkimusprofessori Mika Gissler 18.8.2016 1 THL on sosiaali- ja terveysalan tilastoviranomainen Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma HYVINVOINTI JA TERVEYS ON YHTEINEN TAVOITE Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008-2011 Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään KASTE-ohjelma on sosiaali- ja

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys 1.1. TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos (%) ed. vuodesta Helsingissä, Helsingin seudulla

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot