MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Lausunto Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 4 Pikkupellontien katusuunnitelman hyväksyminen ja asettaminen yleisesti nähtäville 5 Kaunismäki-Männikkö kevyen liikenteen väylän katusuunnitelman hyväksyminen ja asettaminen yleisesti nähtäville 6 Teknisen toimialan vuoden 2014 talousarvion määrärahan käyttösuunnitelma 7 Kaunismäen päiväkodin laajennus ja hyvinvointineuvolan rakentaminen / määrärahan muutos 8 Hyökännummen koulun lisäluokat / määrärahan muutokset v talousarvioon ja v taloussuunnitelmaan Hyökännummen koulun tilapäiset lisäluokat / vuokratarjoukset Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan hankesuunnitelma Viranhaltijapäätösten otto-oikeudesta päättäminen Ilmoitusasiat Keskusteluasiat Teknisen lautakunnan kokousajat Seuraava kokous 25

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Eerola Asko puheenjohtaja Virtanen Hilkka varapuheenjohtaja Eloranta Jari jäsen Heikkilä Jussi jäsen Kalenius Christina jäsen Laine Leena jäsen Lindqvist Rami jäsen Sundberg Anneli jäsen Tattari Esko jäsen Havula Tapio khall:n edustaja Seppälä Hannu esittelijä Pasanen Irja sihteeri Muut Karhinen Soile tilapäällikkö Määttänen Asko katupäällikkö Nivala Maija ma. hallintosihteeri Sulonen Matti suunnitteluinsinööri poistui klo 18:05 :n 6 käsittelyn jälkeen Allekirjoitukset Asko Eerola puheenjohtaja Irja Pasanen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-15 Pöytäkirjan tarkastus Jussi Heikkilä Christina Kalenius Pöytäkirja yleisesti nähtävillä klo kunnantalo

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 1 Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta 2 Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Heikkilä ja Christina Kalenius. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Lausunto Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 62/ /2014 Tekninen lautakunta 3 "Vesihuoltolain ( /119) 5 :n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Järvenpään kaupungin voimassa oleva vesihuollon kehittämissuunnitelma on vuodelta Vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty vuoden 2013 aika. Päivityksessä kehittämissuunnitelmassa on käyty läpi Järvenpään alueen vesihuollon nykytila ja kehitysennusteet sekä tulevien vuosien vesihuollon kehittämistarpeet talousvesihuollon, jätevesihuollon sekä hulevesihuollon osalta. Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen painopisteinä ovat olleet Järvenpään Veden toiminta-alueen laajentaminen, tulevien vuosien vesihuollon tarvealueiden määrittäminen sekä hulevesien hallinnan kehittäminen taajama-alueilla. Vesihuollon uudet kehittämisalueet tulevat noudattelemaan maankäytönsuunnittelun painopistealueita. Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotus 2013 on vesihuoltolain mukaisesti yleisesti nähtävänä välisenä aikana Järvenpään kaupungin teknisessä palvelupisteessä osoitteessa Seutulantie 12, Järvenpää sekä internetissä Järvenpään kaupungin nettivisuilla Järvenpään kaupunki pyytää lausuntoanne Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotuksesta Kaarina Laine, suunnittelupäällikkö, Kaupunkikehitys" Mäntsälän kunnan tekniset palvelut on käynyt läpi Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotuksen. Kappaleessa 3.12 on lueteltu puutteellisesti Mäntsälän kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Mäntsälän kunnan alueella toimii jo mainittujen Vesiosuuskunta Mustijoen, Vesiosuuskunta Suonen, Levannon Vesiosuuskunnan ja Sälinkään vesiosuuskunnan lisäksi myös Vesiosuuskunta KorKu, Sääksjärven Vesiosuuskunta ja Hirvihaaran Vesiosuuskunta. Lisäksi vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotuksessa olisi hyvä mainita Vesiosuuskunta Suonen mahdollinen laajeneminen Järvenpään kaupungin puolella sijaitsevalle Kulmapolun alueelle, mikä on jo huomioitu Järvenpään Veden toiminta-alueen päivityksessä. (Valmistelija / lisätietoja: suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh ) Mäntsälän kunnan tekninen lautakunta huomauttaa lausunnossaan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotuksesta, että kappaleessa 3.12 on lueteltu puutteellisesti Mäntsälän kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Lisäksi suunnitelmassa olisi hyvä mainita Vesiosuuskunta Suonen mahdollinen laajeneminen Järvenpään kaupungin puolella sijaitsevalle Kulmapolun alueelle. Muilta osin vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ei ole huomauttamista. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pikkupellontien katusuunnitelman hyväksyminen ja asettaminen yleisesti nähtäville 30/10.03/2014 Tekninen lautakunta 4 Mäntsälän kunnan teknisissä palveluissa on valmistunut päivätty Pikkupellontien katusuunnitelma, joka käsittää tonttikadun rakentamisen tekniset asiakirjat suunnitelmapiirustuksineen. Pikkupellontie sijaitsee Mäntsälän kunnan kirkonkylällä Pitkäaron asuinalueella. Suunniteltu tie on noin 160 metriä pitkä ja ajorata 6 metriä leveä. Kaavan mukainen katualueen leveys on 12 metriä. Katusuunnitelma sisältää myös vesihuollon ja kuivatuksen rakentamisen. (Valmistelija / lisätietoja: suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy Pikkupellontien katusuunnitelman ja kustannusarvion sekä päättää asettaa suunnitelman yleisesti nähtäville. Investointisuunnitelmassa hankkeelle on varattu ja hankkeen toteuttaminen on Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaunismäki-Männikkö kevyen liikenteen väylän katusuunnitelman hyväksyminen ja asettaminen yleisesti nähtäville 75/08.00/2014 Tekninen lautakunta 5 Mäntsälän kunnan teknisissä palveluissa on valmistunut päivätty Kaunismäki-Männikkö kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma, joka on laadittu kuntalaisaloitteen ja kuntalaisten yhteydenottojen perusteella. Suunnitelma käsittää asemakaavan mukaisen, noin 300 metriä pitkän ja 3,0 metriä leveän, kevyen liikenteen väylän rakentamisen Kaunismäen ja Männikön välisille asuinalueille. (Valmistelija / lisätietoja: suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy Kaunismäki-Männikkö kevyen liikenteen väylän katusuunnitelman ja sen kustannusarvion euroa sekä päättää asettaa suunnitelman yleisesti nähtäville. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuoden 2014 talousarvion määrärahan käyttösuunnitelma 15/02/2014 Tekninen lautakunta 6 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty siitä että talouden liikkumavara supistuu edelleen. Talouden kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat ja valtionosuuksia leikataan suunnitelmakaudella merkittävästi. Suunnitelmavuosien pohjana käytetään talousarviovuotta 2014, johon tehdään ja perustellaan realistiset muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2014 rahanarvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset talousarviovuoden kanssa. Merkittävät toiminnalliset muutokset budjetoidaan.käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet.tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelun lähtökohtana käytetään kunnanvaltuuston hyväksymää strategiaa. Strategia sisältää vision vuoteen 2020 ja siitä johdetut strategiset päämäärät ja tavoitteet palveluille, elinkeinolle, yhdyskuntarakenteelle, seutuyhteistyölle ja taloudelle. Teknisen toimialan tavoitteiden asettamisessa on lähdetty siitä, että ne tukevat keskeisesti kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.tavoitteilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja vaikuttavuutta, kehittämään toimintaa sekä kiinnittämään huomiota entistä enemmän toiminnan taloudellisuudelle. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumasta. Kunnanhallitukselle toteutumasta raportoidaan normaalien huhtikuun ja elokuun osavuosikatsausten lisäksi kuukausittain. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet,irtain omaisuus, vesihuollon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntallistekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvaukset on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta tuotot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talousarvioajoista. Henkilöstösuunnitelmaan on kohdennettu vuoden 2014 palkkamenot. Henkilöstösuunnitelmassa (liite 10) huomattiin virhe valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen. Valtuuston hyväksytystä suunnitelmasta on virheellisesti poistettu toimistosihteeri, erikoisammattimies sekä siivoustyönjohtaja 0,5 ja 0,5 toimistosihteeri. Lisäksi henkilöstösuunnitelmasta on poistettu avoimena virkana ollut talouspäällikkö. Nämä on hyväksytty aikaisemmissa päätöksissä ja teknisen lautakunnan esityksessä ne ovat olleet mukana. Henkilöstösuunnitelmassa on myös aikaisemmin ollut osa-aikaiset kokoaikaisia ja ne on korjattu. Teknisten palvelujen henkilöstön lukumäärä on 136 henkilöä, joka koostuu vakinaisista, osa-aikaisista ja määräaikaisista virka- ja työsuhteista, työllistämistuella työllistetyistä sekä harjoittelijoista. Todellinen resurssointi on 100,6 henkilötyövuotta. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toimintoketjuja tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tulosyksiköiden esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden määrärahoista ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tulosalueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Investointiosa Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuosihankintoja. Investointien muutokset: - Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointisuunnitelman mukaisesti investointina, vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat käyttötaloudesta. Vuonna 2014 vuokrakustannukset ovat ,

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta vuonna ja vuonna Ylläpitomenot on varattu vuoden 2014 talousarvioon. - Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan investointisummasta vähennetään , koska toteuma on edellisenä vuonna ollut odotettua suurempi ja näin kustannukset vähennetään vuoden 2014 investoinneista Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Esityslistan liitteet: 1. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2014 ja taloussuunnitelma Hankkeiden yleisaikataulu Toimitilojen investointien hankekortit Toimitilojen käyttötalouden hankekortit Kuntatekniikan investointien hankekortit Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtainen käyttötalous 2014 (ulkoinen, sisäinen ja kaikki) 8. Investoinnit Henkilöstösuunnitelma Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tilivelvolliset ja tulosalueiden / tulosyksiköiden vastuuhenkilöt (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh: , Irja Pasanen, puh: , Maija Nivala, puh: , Soile Karhinen , Asko Määttänen, puh: ) Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä teknisen toimialan vuoden 2014 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi 2) esittää, että Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointina vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat käyttötaloudesta 3) esittää, että Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan kustannukset ovat toteutuneet suurempana 2013 joten vuoden 2014 investointisumma on suunniteltua pienempi Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaunismäen päiväkodin laajennus ja hyvinvointineuvolan rakentaminen / määrärahan muutos 28/ /2014 Tekninen lautakunta Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan hankesuunnitelma on valmistunut Toiminnot on sijoitettu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kaunismäen kortteliin 1200, kahteen eri rakennukseen. Päiväkodin laajennus on yhdistetty käytävän avulla olevaan päiväkotirakennukseen. Päiväkodin laajennuksen laajuus on 952 m2 (1106 brm2) ja kustannusarvio Vastaavat luvut hyvinvointineuvolan osalta ovat 733 m2 (860 brm2) ja kustannusarvio Talousarvioon on varattu , joka näiden kustannusarvioiden mukaan riittää rakennusten toteuttamiseen. Hankesuunnitelman on valmistellut työryhmä: Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Jukka Nissinen, Tapio Sillfors, Jussi Räty, Erja Sihlman, Anita Sorsa ja Arja Tolttila. (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ja rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ) Liite 1. Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan hankesuunnitelma liitteineen. Käsittely: Tekninen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun kuluessa tekninen johtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Tekninen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeen jatkosuunnittelussa varmistetaan riittävät tilatarpeet tulevaisuutta silmällä pitäen. Lisäksi tekninen lautakunta edellyttää, että talvikunnossapitoa varten varataan riittävät huoltoreitit ja lumitilat ja että saattoliikenne järjestetään asianmukaisesti. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä muutetun esityksen. Perusturvalautakunta Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan hankesuunnitelma on valmistunut Hankesuunnitelman on valmistellut työryhmä: Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Jukka Nissinen, Tapio Sillfors, Jussi Räty, Erja Sihlman, Anita Sorsa ja Arja Tolttila.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Päätösesitys / perusturvajohtaja: Toiminnot on sijoitettu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kaunismäen kortteliin 1200, kahteen eri rakennukseen. Päiväkodin laajennus on yhdistetty käytävän avulla olevaan päiväkotirakennukseen. Päiväkodin laajennuksen laajuus on 952 m2 (1106 brm2) ja kustannusarvio Vastaavat luvut hyvinvointineuvolan osalta ovat 733 m2 (860 brm2) ja kustannusarvio Tekninen lautakunta käsittelee Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan hankesuunnitelman kokouksessaan Hankesuunnitelma on liitteenä 1. (Valmistelijat/lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, puh ja terveysneuvonnan osastonhoitaja Anita Sorsa, puh ) Perusturvalautakunta hyväksyy Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan hankesuunnitelman osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus Liite 1. Hankesuunnitelma Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn hankesuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi huomioiden myös teknisen lautakunnan lisälausunnon asiassa. Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto Liite 1. Hankesuunnitelma Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tekninen lautakunta Liite 1. Hankesuunnitelma Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan rakentamisesta. Hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä ilmoituskanavassa, Hilmassa, numerolla Hankintamenettelyksi ilmoitettiin avoin menettely.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tarjoukset tuli toimittaa klo mennessä, johon mennessä saatiin 11 urakkatarjousta. (Valmistelija / lisätietoja: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ). Liite 1. Tarjousten avauspöytäkirja klo Liite 2. Urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan rakentajaksi valitaan Skanska Talonrakennus Oy (Lahti) hintaan , alv 0. Työn urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio on 4,1 M. Kustannusarvion ylitys huomioidaan v talousarviota valmisteltaessa. Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan työmaakokousedustajan. Asian käsittely: Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että koska työmaakokousedustajaksi esitettiin kahta henkilöä, on suoritettava äänestys. Henkilöt, joita esitettiin ja kannatettiin olivat Esko Tattari ja Anneli Sundberg. Esko Tattaria esitti Rami Lindqvist ja Anneli Sundbergia esitti Hilkka Virtanen. Puheenjohtaja esitti asia ratkaistavaksi kädennostoäänestyksellä. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Tattaria kannatti 5 jäsentä ja Sundbergia 4 jäsentä. Esko Tattari valittiin äänestyksessä äänin 5-4. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä päätösesityksen ja työmaakokousedustajaksi valittiin Esko Tattari. Kunnanhallitus 209 Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen Skanska Talonrakennus Oy:n valitsemiseksi rakentajaksi, hintaan , alv 0. Työn urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio on 4,1 M. Kustannusarvion ylitys huomioidaan v talousarvion valmistelussa. Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Jarna Elomaa ilmoitti esteellisyytensä (ns. intressijäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokouksesta. Liite 1. Tarjousten avauspöytäkirja Liite 2. Urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio Tekninen lautakunta 7 Kaunismäen päiväkodin kustannusarviota korotettiin arvioitua kalliimpien pohjatöiden takia v talousarviota laadittaessa , joten kokonaiskustannusarvio on

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Työn edistyminen oli kuitenkin arvioitua ripeämpää, minkä johdosta vuodelle 2013 varattu määräraha ylittyi ,41. (Valmistelija / lisätietoja: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ) Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kaunismäen päiväkodin laajennukseen ja hyvinvointineuvolan rakentamiseen myönnetään v talousarvioon ,41 ylitysoikeus. Vastaavasti kuluvan vuoden talousarviosta vähennetään Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Hyökännummen koulun lisäluokat / määrärahan muutokset v talousarvioon ja v taloussuunnitelmaan 17/ /2014 Tekninen lautakunta 8 Vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on varattu määräraha Hyökännummen koulun lisäluokkien (5) hankintaan. Hyökännummen koulun ja päiväkodin laajentaminen on ajankohtaista Koska koulun laajuus ja lisärakentaminen toteutetaan tuolloin lopulliseen muotoonsa, tarvitaan lisäluokkia väliaikaisesti vain siihen saakka, kunnes uudisrakennus on valmis. Tämän vuoksi tilat esitetään oston sijasta vuokrattavaksi ja vastaavasti investointimäärärahan muuttamista käyttötalousmäärärahaksi. Vuoden 2014 talousarvion investointiosasta poistetaan euron määräraha. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan tulosalueelle toimitilapalvelut lisätään toimitiloihin euron määräraha. Vuokrat Kuljetus ja pystytys Perustaminen Yhteensä Lisäksi todetaan, että tulevalle taloussuunnitelmakaudelle tullaan budjetoimaan euron määräraha vuokrakuluihin vuosille 2015 ja (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ) Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Hyökännummen koulun lisäluokat hankitaan vuokraamalla 46 kk:n sopimusajaksi ja että talousarvioon ja taloussuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Hyökännummen koulun tilapäiset lisäluokat / vuokratarjoukset 17/ /2014 Tekninen lautakunta 9 Tekniset palvelut on pyytänyt tarjoukset Hyökännummen tilapäisten lisäluokkien vuokraamisesta avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa numerolla Määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjousta, joiden hintavertailu ja kokonaisedullisuuden pisteytys on esitetty liitteellä. (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ja rakennustyön valvoja Jaakko Airio, puh ). Tekninen lautakunta valitsee Hyökännummen koulun toimittajaksi Temporent Oy:n heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 12,00 /k-m2/kk. Muut ehdot tarjouksen mukaisesti. Hankinta toteutetaan edellyttäen, että kunnanvaltuusto hyväksyy asiassa sille tehdyt talousarvion muutosesitykset. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan hankesuunnitelma 67/ /2014 Tekninen lautakunta 80 Mäntsälän kunnanvaltuuston (kv ) hyväksymässä talousarviossa on vuodelle 2013 varattu Riihenmäen yhtenäiskoulun suunnitteluun määräraha. Koulun rakentamiseen on varauduttu vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelmassa. Vuoden 2014 budjettissa on huomioitu myös suunnittelukustannukset. Rakennuslupa- ja urakka-asiakirjat sekä alustavat erikoissuunnitelmat tulee olla täysin valmiit maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan suunnittelutyöstä julkaistiin tarjouspyyntö sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa numerolla Hankintamenettelyksi ilmoitettiin avoin menettely. Tarjouspyynnöt pyydettiin toimittamaan viimeistään klo 12.00, johon mennessä saatiin 11 tarjousta. Tarjoukset avattiin klo pidetyssä tarjousten avaustilaisuudessa suoritettiin tarjousten laatuarviointi teknisen johtajan ja rakennuttamispäällikön toimesta klo avattiin hintakuoret. (Valmistelija / lisätietoja: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ) Liite 1. Tarjousten avauspöytäkirja Liite 2. Yhteenveto tarjousten hinta- ja laatupisteistä Tekninen lautakunta valitsee Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan suunnittelijaksi kokonaisedullisimman tarjouksen tehneen Arsatek Oy:n johtaman suunnitteluryhmän hintaan , alv 0. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Tekninen lautakunta 10 Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy kumppaneineen on saanut valmiiksi Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan hankesuunnitelman. Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan pääosin kaksikerroksinen laajennusosa, joka sisältää opetus- ja ruokailutilat 1-6 luokille sekä liikuntahallin. Rakennukseen sijoitetaan myös yläkoulun tarvitsema fysiikan ja kemian luokka varastotiloineen. Nykyisestä yläkoulusta siirretään opettajien ja oppilashuollon tilat uuteen rakennukseen. Vapautuneet tilat kunnostetaan opetustiloiksi. Vanha koulu ja laajennusosa liitetään toiminnoiltaan kiinteästi yhteen. Laajennusosa rakennetaan vastaamaan nykyvaatimuksia niin pintarakenteiltaan, varustukseltaan, tekniikaltaan kuin viihtyvyydeltään esteettömyys huomioiden. Laajennuksen vaatimien pihatilojen vuoksi viereiseltä alueelta puretaan

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Etevan rakennukset pois. Alueella säilytetään vanha urheilukenttä. Koulun käyttöön rakennetaan toinen pienempi kenttä sekä lisää autopaikkoja yhtenäiskoulun henkilökunnalle sekä iltakäyttäjille. Alakouluosa on laajuudeltaan m2 ja tilavuudeltaan m3. Rakennuksen luonnospiirustusten perusteella laadittu tavoitehinta-arvio on insinööritoimisto Laran laskelmien mukaan Kustannusarvio sisältää vanhan osan muutostyöt ja Etevan rakennusten purkukustannukset. (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ja rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ) Liitteet: 1. Riihenmäen yhtenäiskoulun hankesuunnitelma liitteineen 2. LVIA- rakennustapaselostus 3. S- rakennustapaselostus 4. Yhteenveto perustamiskustannusarviosta Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun hankesuunnitelman osaltaan ja esittää sen edelleen sivistyslautakunnan, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten otto-oikeudesta päättäminen Tekninen lautakunta 11 Tekniselle lautakunnalle on lähetetty seuraavat viranhaltijapäätökset. Teknisen johtajan päätökset Hankintapäätös Elinkaarihankkeiden palveluntuottajien markkinakartoitus tilaan elinkaarihankkeiden palvelutuottajien markkinakartoituksen Inspira Oy:ltä arvioituun kokonaishintaan (alv. 0 %) Kattohinta on Yleinen päätös Vahingonkorvauksen maksaminen päätän, että Pohjola Vakuutus Oy:lle korvataan jälkivaatimuksena liukastumisesta aiheutuneet kulut 555,21. Katupäällikön päätökset Yleinen päätös Anomus kevyen liikenteen väylien sulkemisesta koiranäyttelyn ajaksi päätän hyväksyä näyttelytoimikunnan tekemän anomuksen kevyen liikenteen väylien sulkemisesta koiranäyttelyn ajaksi anomuksen mukaisesti. Yleinen päätös Tilapäinen liikenteenohjauslupahakemus päätän myöntää tilapäisen liikenteenohjausluvan Mäntsälän Urheilijat ry:n suunnistusjaostolle järjestettävien suunnistuskilpailujen ajaksi. Liikenteenohjauksessa on noudatettava Liikenneviraston "Liikenteenohjaajan koulutusaineiston" - julkaisun ohjeita ja määräyksiä. Hankintapäätös: Mäntsälän katuomaisuuden kuntotutkimus ja korjausvelan laskenta / tarjous Päätän tilata Mäntsälän katujen kuntotutkimuksen ja korjausvelan laskennan Carement Oy:ltä heidän tekemänsä tarjouksen mukaisesti Ryhmäkasvit 2014 Päätän tilata kevään 2014 ryhmäkasvit Reetantarha Oy:ltä heidän tekemänsä tarjouksen mukaisesti hintaan 4.429,00, alv. 0 % Metsäperävaunun hankinta Päätän tilata pisteytyksen perusteella metsäperäkärryn Seppo Kuisma Oy:ltä heidän tekemänsä tarjouksen mukaisesti hintaan ,00, alv. 0 %. Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan esitettyihin viranhaltijapäätöksiin.

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 12 Sivistyslautakunnan lausunto / Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma Perusturvalautakunnan lausunto / Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma Mäntsälän Veden johtokunnan pöytäkirjanote koskien omakotitalon tontin kuivatusta Tuusulan kunnanhallituksen päätös 514/ / Tuusulan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivittäminen 2013 Oitintien (mt 1471) Yrjölänmäen kohdalla "Nopeusrajoituksen muutos 60 km/h ->50 km/h. Taajamamerkin siirto mäen pohjoispuolelle (1471/3/1100)" Keski-Uudenmaan Talonrakennus Oy:n kirje Päivänotkonpolun kunnallistekniikan rakentamisesta Merkittiin tiedoksi.

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Keskusteluasiat Tekninen lautakunta 13 Hyökännummen koulun kentän jäädytys Ehnroosin parakkiopetus ja vesijohtojen jäätyminen Vanhan Porvoontien vanhustentalon pihan hiekoitus

24 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kokousajat /00.01/2014 Tekninen lautakunta 14 Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt vuoden 2014 neljä ensimmäistä kokousaikaa. Loput vuoden 2014 kokouksista sovittiin päätettäväksi myöhemmin. Uuden kokousaikataulun mukaan teknisen lautakunnan kokousaikataulun suunnittelussa on varauduttu seitsemään kokoukseen kevätlukukaudella ja kuuteen kokoukseen syyslukukaudella. Lisäksi syyslukukaudella on varauduttu pitämään kehittämisseminaari sekä mahdollinen lisäkokous. Teknisen lautakunnan kokouksen pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 17:00 kunnantalon 2. kerroksen neuvotteluhuoneessa 1-2. Liite 1. Teknisen lautakunnan kokousajat vuodelle 2014 (Lisätietoja: Maija Nivala, puh: ) Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen kokousaikataulun vuodeksi Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

25 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Seuraava kokous Tekninen lautakunta 15 Seuraava kokous on klo 17:00 alkaen.

26 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 1,2,3,6,7,8,10,11,12,13,14,15 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 9 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja tekijän on allekirjoitettava se. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: 9 Valitusosoitus Mäntsälän tekninen lautakunta, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: 9 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puhelin: , faksi: Valitusaika on hallinto-oikeuteen 30 päivää ja markkinaoikeuteen 14 päivää, ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä klo kunnantalolla

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman. Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Teknisen toimialan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 9 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ PÖYTÄKIRJA 11/2015 309 Tekninen lautakunta 01.12.2015 Aika 01.12.2015 klo 17:06-19:51 Paikka Kunnantalo, neuvotteluhuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 157 Sivistyslautakunta 30.09.2015 Aika 30.09.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Sivistyslautakunta 24.11.2015 Aika 24.11.2015 klo 17:30-19:25 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 TEKLA / Toimitusjaosto 01.06.2016 Aika 01.06.2016 klo 17:30-20:10 Paikka Kokoushuone 4. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2017 Tekninen lautakunta. 42 Pappilanmäen koulun tiivistyskorjausten suunnittelu... 76

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 7/2017 Tekninen lautakunta. 42 Pappilanmäen koulun tiivistyskorjausten suunnittelu... 76 SISÄLLYSLUETTELO 7/2017 Tekninen lautakunta Kokousaika Tiistaina 16.5.2017 klo 17.00 17.42 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosalin kahvio Asiat sivu nro 42 Pappilanmäen koulun tiivistyskorjausten suunnittelu...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (13 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (13 ) Vapaan sivistystyön jaosto 13.09.2016 AIKA 13.09.2016 klo 18:00-19:14 PAIKKA Simon kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2017 1 / 9 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-11:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot