MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Lausunto Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 4 Pikkupellontien katusuunnitelman hyväksyminen ja asettaminen yleisesti nähtäville 5 Kaunismäki-Männikkö kevyen liikenteen väylän katusuunnitelman hyväksyminen ja asettaminen yleisesti nähtäville 6 Teknisen toimialan vuoden 2014 talousarvion määrärahan käyttösuunnitelma 7 Kaunismäen päiväkodin laajennus ja hyvinvointineuvolan rakentaminen / määrärahan muutos 8 Hyökännummen koulun lisäluokat / määrärahan muutokset v talousarvioon ja v taloussuunnitelmaan Hyökännummen koulun tilapäiset lisäluokat / vuokratarjoukset Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan hankesuunnitelma Viranhaltijapäätösten otto-oikeudesta päättäminen Ilmoitusasiat Keskusteluasiat Teknisen lautakunnan kokousajat Seuraava kokous 25

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Eerola Asko puheenjohtaja Virtanen Hilkka varapuheenjohtaja Eloranta Jari jäsen Heikkilä Jussi jäsen Kalenius Christina jäsen Laine Leena jäsen Lindqvist Rami jäsen Sundberg Anneli jäsen Tattari Esko jäsen Havula Tapio khall:n edustaja Seppälä Hannu esittelijä Pasanen Irja sihteeri Muut Karhinen Soile tilapäällikkö Määttänen Asko katupäällikkö Nivala Maija ma. hallintosihteeri Sulonen Matti suunnitteluinsinööri poistui klo 18:05 :n 6 käsittelyn jälkeen Allekirjoitukset Asko Eerola puheenjohtaja Irja Pasanen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-15 Pöytäkirjan tarkastus Jussi Heikkilä Christina Kalenius Pöytäkirja yleisesti nähtävillä klo kunnantalo

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 1 Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta 2 Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Heikkilä ja Christina Kalenius. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Lausunto Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmasta 62/ /2014 Tekninen lautakunta 3 "Vesihuoltolain ( /119) 5 :n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Järvenpään kaupungin voimassa oleva vesihuollon kehittämissuunnitelma on vuodelta Vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty vuoden 2013 aika. Päivityksessä kehittämissuunnitelmassa on käyty läpi Järvenpään alueen vesihuollon nykytila ja kehitysennusteet sekä tulevien vuosien vesihuollon kehittämistarpeet talousvesihuollon, jätevesihuollon sekä hulevesihuollon osalta. Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen painopisteinä ovat olleet Järvenpään Veden toiminta-alueen laajentaminen, tulevien vuosien vesihuollon tarvealueiden määrittäminen sekä hulevesien hallinnan kehittäminen taajama-alueilla. Vesihuollon uudet kehittämisalueet tulevat noudattelemaan maankäytönsuunnittelun painopistealueita. Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotus 2013 on vesihuoltolain mukaisesti yleisesti nähtävänä välisenä aikana Järvenpään kaupungin teknisessä palvelupisteessä osoitteessa Seutulantie 12, Järvenpää sekä internetissä Järvenpään kaupungin nettivisuilla Järvenpään kaupunki pyytää lausuntoanne Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotuksesta Kaarina Laine, suunnittelupäällikkö, Kaupunkikehitys" Mäntsälän kunnan tekniset palvelut on käynyt läpi Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotuksen. Kappaleessa 3.12 on lueteltu puutteellisesti Mäntsälän kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Mäntsälän kunnan alueella toimii jo mainittujen Vesiosuuskunta Mustijoen, Vesiosuuskunta Suonen, Levannon Vesiosuuskunnan ja Sälinkään vesiosuuskunnan lisäksi myös Vesiosuuskunta KorKu, Sääksjärven Vesiosuuskunta ja Hirvihaaran Vesiosuuskunta. Lisäksi vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotuksessa olisi hyvä mainita Vesiosuuskunta Suonen mahdollinen laajeneminen Järvenpään kaupungin puolella sijaitsevalle Kulmapolun alueelle, mikä on jo huomioitu Järvenpään Veden toiminta-alueen päivityksessä. (Valmistelija / lisätietoja: suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh ) Mäntsälän kunnan tekninen lautakunta huomauttaa lausunnossaan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Järvenpään kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaehdotuksesta, että kappaleessa 3.12 on lueteltu puutteellisesti Mäntsälän kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Lisäksi suunnitelmassa olisi hyvä mainita Vesiosuuskunta Suonen mahdollinen laajeneminen Järvenpään kaupungin puolella sijaitsevalle Kulmapolun alueelle. Muilta osin vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ei ole huomauttamista. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Pikkupellontien katusuunnitelman hyväksyminen ja asettaminen yleisesti nähtäville 30/10.03/2014 Tekninen lautakunta 4 Mäntsälän kunnan teknisissä palveluissa on valmistunut päivätty Pikkupellontien katusuunnitelma, joka käsittää tonttikadun rakentamisen tekniset asiakirjat suunnitelmapiirustuksineen. Pikkupellontie sijaitsee Mäntsälän kunnan kirkonkylällä Pitkäaron asuinalueella. Suunniteltu tie on noin 160 metriä pitkä ja ajorata 6 metriä leveä. Kaavan mukainen katualueen leveys on 12 metriä. Katusuunnitelma sisältää myös vesihuollon ja kuivatuksen rakentamisen. (Valmistelija / lisätietoja: suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy Pikkupellontien katusuunnitelman ja kustannusarvion sekä päättää asettaa suunnitelman yleisesti nähtäville. Investointisuunnitelmassa hankkeelle on varattu ja hankkeen toteuttaminen on Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaunismäki-Männikkö kevyen liikenteen väylän katusuunnitelman hyväksyminen ja asettaminen yleisesti nähtäville 75/08.00/2014 Tekninen lautakunta 5 Mäntsälän kunnan teknisissä palveluissa on valmistunut päivätty Kaunismäki-Männikkö kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma, joka on laadittu kuntalaisaloitteen ja kuntalaisten yhteydenottojen perusteella. Suunnitelma käsittää asemakaavan mukaisen, noin 300 metriä pitkän ja 3,0 metriä leveän, kevyen liikenteen väylän rakentamisen Kaunismäen ja Männikön välisille asuinalueille. (Valmistelija / lisätietoja: suunnitteluinsinööri Matti Sulonen, puh ) Tekninen lautakunta hyväksyy Kaunismäki-Männikkö kevyen liikenteen väylän katusuunnitelman ja sen kustannusarvion euroa sekä päättää asettaa suunnitelman yleisesti nähtäville. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuoden 2014 talousarvion määrärahan käyttösuunnitelma 15/02/2014 Tekninen lautakunta 6 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty siitä että talouden liikkumavara supistuu edelleen. Talouden kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat ja valtionosuuksia leikataan suunnitelmakaudella merkittävästi. Suunnitelmavuosien pohjana käytetään talousarviovuotta 2014, johon tehdään ja perustellaan realistiset muutoksen edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2014 rahanarvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset talousarviovuoden kanssa. Merkittävät toiminnalliset muutokset budjetoidaan.käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet.tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelun lähtökohtana käytetään kunnanvaltuuston hyväksymää strategiaa. Strategia sisältää vision vuoteen 2020 ja siitä johdetut strategiset päämäärät ja tavoitteet palveluille, elinkeinolle, yhdyskuntarakenteelle, seutuyhteistyölle ja taloudelle. Teknisen toimialan tavoitteiden asettamisessa on lähdetty siitä, että ne tukevat keskeisesti kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.tavoitteilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja vaikuttavuutta, kehittämään toimintaa sekä kiinnittämään huomiota entistä enemmän toiminnan taloudellisuudelle. Käyttösuunnitelmien tulee olla linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Siltä osin kuin määrärahoihin liittyviin toimintoihin on jo etukäteen tiedossa mahdollisia ylityspaineita, on määrärahojen käyttöön liittyvät kriteerit määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Mikäli käyttösuunnitelma on joiltakin osin ylittymässä, on samassa yhteydessä tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Toimialojen tulee kuukausittain raportoida lautakunnalle talousarvion toteutumasta. Kunnanhallitukselle toteutumasta raportoidaan normaalien huhtikuun ja elokuun osavuosikatsausten lisäksi kuukausittain. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet,irtain omaisuus, vesihuollon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntallistekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvaukset on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta tuotot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talousarvioajoista. Henkilöstösuunnitelmaan on kohdennettu vuoden 2014 palkkamenot. Henkilöstösuunnitelmassa (liite 10) huomattiin virhe valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen. Valtuuston hyväksytystä suunnitelmasta on virheellisesti poistettu toimistosihteeri, erikoisammattimies sekä siivoustyönjohtaja 0,5 ja 0,5 toimistosihteeri. Lisäksi henkilöstösuunnitelmasta on poistettu avoimena virkana ollut talouspäällikkö. Nämä on hyväksytty aikaisemmissa päätöksissä ja teknisen lautakunnan esityksessä ne ovat olleet mukana. Henkilöstösuunnitelmassa on myös aikaisemmin ollut osa-aikaiset kokoaikaisia ja ne on korjattu. Teknisten palvelujen henkilöstön lukumäärä on 136 henkilöä, joka koostuu vakinaisista, osa-aikaisista ja määräaikaisista virka- ja työsuhteista, työllistämistuella työllistetyistä sekä harjoittelijoista. Todellinen resurssointi on 100,6 henkilötyövuotta. Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toimintoketjuja tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tulosyksiköiden esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden määrärahoista ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tulosalueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Investointiosa Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuosihankintoja. Investointien muutokset: - Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointisuunnitelman mukaisesti investointina, vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat käyttötaloudesta. Vuonna 2014 vuokrakustannukset ovat ,

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta vuonna ja vuonna Ylläpitomenot on varattu vuoden 2014 talousarvioon. - Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan investointisummasta vähennetään , koska toteuma on edellisenä vuonna ollut odotettua suurempi ja näin kustannukset vähennetään vuoden 2014 investoinneista Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Esityslistan liitteet: 1. Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2014 ja taloussuunnitelma Hankkeiden yleisaikataulu Toimitilojen investointien hankekortit Toimitilojen käyttötalouden hankekortit Kuntatekniikan investointien hankekortit Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtainen käyttötalous 2014 (ulkoinen, sisäinen ja kaikki) 8. Investoinnit Henkilöstösuunnitelma Tulosalueiden ja tulosyksiköiden tilivelvolliset ja tulosalueiden / tulosyksiköiden vastuuhenkilöt (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh: , Irja Pasanen, puh: , Maija Nivala, puh: , Soile Karhinen , Asko Määttänen, puh: ) Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä teknisen toimialan vuoden 2014 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi 2) esittää, että Hyökännummen koulun lisätiloja ei toteuteta investointina vaan tilat vuokrataan ja kustannukset toteutuvat käyttötaloudesta 3) esittää, että Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan kustannukset ovat toteutuneet suurempana 2013 joten vuoden 2014 investointisumma on suunniteltua pienempi Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kaunismäen päiväkodin laajennus ja hyvinvointineuvolan rakentaminen / määrärahan muutos 28/ /2014 Tekninen lautakunta Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan hankesuunnitelma on valmistunut Toiminnot on sijoitettu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kaunismäen kortteliin 1200, kahteen eri rakennukseen. Päiväkodin laajennus on yhdistetty käytävän avulla olevaan päiväkotirakennukseen. Päiväkodin laajennuksen laajuus on 952 m2 (1106 brm2) ja kustannusarvio Vastaavat luvut hyvinvointineuvolan osalta ovat 733 m2 (860 brm2) ja kustannusarvio Talousarvioon on varattu , joka näiden kustannusarvioiden mukaan riittää rakennusten toteuttamiseen. Hankesuunnitelman on valmistellut työryhmä: Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Jukka Nissinen, Tapio Sillfors, Jussi Räty, Erja Sihlman, Anita Sorsa ja Arja Tolttila. (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ja rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ) Liite 1. Kaunismäen päiväkodin ja hyvinvointineuvolan hankesuunnitelma liitteineen. Käsittely: Tekninen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun kuluessa tekninen johtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Tekninen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että hankkeen jatkosuunnittelussa varmistetaan riittävät tilatarpeet tulevaisuutta silmällä pitäen. Lisäksi tekninen lautakunta edellyttää, että talvikunnossapitoa varten varataan riittävät huoltoreitit ja lumitilat ja että saattoliikenne järjestetään asianmukaisesti. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä muutetun esityksen. Perusturvalautakunta Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan hankesuunnitelma on valmistunut Hankesuunnitelman on valmistellut työryhmä: Hannu Seppälä, Pekka Savolainen, Jukka Nissinen, Tapio Sillfors, Jussi Räty, Erja Sihlman, Anita Sorsa ja Arja Tolttila.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Päätösesitys / perusturvajohtaja: Toiminnot on sijoitettu kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Kaunismäen kortteliin 1200, kahteen eri rakennukseen. Päiväkodin laajennus on yhdistetty käytävän avulla olevaan päiväkotirakennukseen. Päiväkodin laajennuksen laajuus on 952 m2 (1106 brm2) ja kustannusarvio Vastaavat luvut hyvinvointineuvolan osalta ovat 733 m2 (860 brm2) ja kustannusarvio Tekninen lautakunta käsittelee Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan hankesuunnitelman kokouksessaan Hankesuunnitelma on liitteenä 1. (Valmistelijat/lisätietoja: sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila, puh ja terveysneuvonnan osastonhoitaja Anita Sorsa, puh ) Perusturvalautakunta hyväksyy Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan hankesuunnitelman osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus Liite 1. Hankesuunnitelma Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus hyväksyy päivätyn hankesuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi huomioiden myös teknisen lautakunnan lisälausunnon asiassa. Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto Liite 1. Hankesuunnitelma Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tekninen lautakunta Liite 1. Hankesuunnitelma Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan rakentamisesta. Hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä ilmoituskanavassa, Hilmassa, numerolla Hankintamenettelyksi ilmoitettiin avoin menettely.

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tarjoukset tuli toimittaa klo mennessä, johon mennessä saatiin 11 urakkatarjousta. (Valmistelija / lisätietoja: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ). Liite 1. Tarjousten avauspöytäkirja klo Liite 2. Urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kaunismäen päiväkodin laajennuksen ja hyvinvointineuvolan rakentajaksi valitaan Skanska Talonrakennus Oy (Lahti) hintaan , alv 0. Työn urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio on 4,1 M. Kustannusarvion ylitys huomioidaan v talousarviota valmisteltaessa. Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan työmaakokousedustajan. Asian käsittely: Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että koska työmaakokousedustajaksi esitettiin kahta henkilöä, on suoritettava äänestys. Henkilöt, joita esitettiin ja kannatettiin olivat Esko Tattari ja Anneli Sundberg. Esko Tattaria esitti Rami Lindqvist ja Anneli Sundbergia esitti Hilkka Virtanen. Puheenjohtaja esitti asia ratkaistavaksi kädennostoäänestyksellä. Äänestystapa hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Tattaria kannatti 5 jäsentä ja Sundbergia 4 jäsentä. Esko Tattari valittiin äänestyksessä äänin 5-4. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä päätösesityksen ja työmaakokousedustajaksi valittiin Esko Tattari. Kunnanhallitus 209 Kj:n päätösesitys: Käsittely: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen Skanska Talonrakennus Oy:n valitsemiseksi rakentajaksi, hintaan , alv 0. Työn urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio on 4,1 M. Kustannusarvion ylitys huomioidaan v talousarvion valmistelussa. Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Jarna Elomaa ilmoitti esteellisyytensä (ns. intressijäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui kokouksesta. Liite 1. Tarjousten avauspöytäkirja Liite 2. Urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio Tekninen lautakunta 7 Kaunismäen päiväkodin kustannusarviota korotettiin arvioitua kalliimpien pohjatöiden takia v talousarviota laadittaessa , joten kokonaiskustannusarvio on

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Työn edistyminen oli kuitenkin arvioitua ripeämpää, minkä johdosta vuodelle 2013 varattu määräraha ylittyi ,41. (Valmistelija / lisätietoja: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ) Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kaunismäen päiväkodin laajennukseen ja hyvinvointineuvolan rakentamiseen myönnetään v talousarvioon ,41 ylitysoikeus. Vastaavasti kuluvan vuoden talousarviosta vähennetään Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Hyökännummen koulun lisäluokat / määrärahan muutokset v talousarvioon ja v taloussuunnitelmaan 17/ /2014 Tekninen lautakunta 8 Vuoden 2014 talousarvion investointiosaan on varattu määräraha Hyökännummen koulun lisäluokkien (5) hankintaan. Hyökännummen koulun ja päiväkodin laajentaminen on ajankohtaista Koska koulun laajuus ja lisärakentaminen toteutetaan tuolloin lopulliseen muotoonsa, tarvitaan lisäluokkia väliaikaisesti vain siihen saakka, kunnes uudisrakennus on valmis. Tämän vuoksi tilat esitetään oston sijasta vuokrattavaksi ja vastaavasti investointimäärärahan muuttamista käyttötalousmäärärahaksi. Vuoden 2014 talousarvion investointiosasta poistetaan euron määräraha. Vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan tulosalueelle toimitilapalvelut lisätään toimitiloihin euron määräraha. Vuokrat Kuljetus ja pystytys Perustaminen Yhteensä Lisäksi todetaan, että tulevalle taloussuunnitelmakaudelle tullaan budjetoimaan euron määräraha vuokrakuluihin vuosille 2015 ja (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ) Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Hyökännummen koulun lisäluokat hankitaan vuokraamalla 46 kk:n sopimusajaksi ja että talousarvioon ja taloussuunnitelmaan tehdään seuraavat muutokset: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Hyökännummen koulun tilapäiset lisäluokat / vuokratarjoukset 17/ /2014 Tekninen lautakunta 9 Tekniset palvelut on pyytänyt tarjoukset Hyökännummen tilapäisten lisäluokkien vuokraamisesta avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa numerolla Määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjousta, joiden hintavertailu ja kokonaisedullisuuden pisteytys on esitetty liitteellä. (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ja rakennustyön valvoja Jaakko Airio, puh ). Tekninen lautakunta valitsee Hyökännummen koulun toimittajaksi Temporent Oy:n heidän tarjouksensa mukaisesti hintaan 12,00 /k-m2/kk. Muut ehdot tarjouksen mukaisesti. Hankinta toteutetaan edellyttäen, että kunnanvaltuusto hyväksyy asiassa sille tehdyt talousarvion muutosesitykset. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan hankesuunnitelma 67/ /2014 Tekninen lautakunta 80 Mäntsälän kunnanvaltuuston (kv ) hyväksymässä talousarviossa on vuodelle 2013 varattu Riihenmäen yhtenäiskoulun suunnitteluun määräraha. Koulun rakentamiseen on varauduttu vuosien 2014 ja 2015 taloussuunnitelmassa. Vuoden 2014 budjettissa on huomioitu myös suunnittelukustannukset. Rakennuslupa- ja urakka-asiakirjat sekä alustavat erikoissuunnitelmat tulee olla täysin valmiit maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan suunnittelutyöstä julkaistiin tarjouspyyntö sähköisessä ilmoituskanavassa HILMA:ssa numerolla Hankintamenettelyksi ilmoitettiin avoin menettely. Tarjouspyynnöt pyydettiin toimittamaan viimeistään klo 12.00, johon mennessä saatiin 11 tarjousta. Tarjoukset avattiin klo pidetyssä tarjousten avaustilaisuudessa suoritettiin tarjousten laatuarviointi teknisen johtajan ja rakennuttamispäällikön toimesta klo avattiin hintakuoret. (Valmistelija / lisätietoja: rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ) Liite 1. Tarjousten avauspöytäkirja Liite 2. Yhteenveto tarjousten hinta- ja laatupisteistä Tekninen lautakunta valitsee Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan suunnittelijaksi kokonaisedullisimman tarjouksen tehneen Arsatek Oy:n johtaman suunnitteluryhmän hintaan , alv 0. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Tekninen lautakunta 10 Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy kumppaneineen on saanut valmiiksi Riihenmäen yhtenäiskoulun alakouluosan hankesuunnitelman. Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan pääosin kaksikerroksinen laajennusosa, joka sisältää opetus- ja ruokailutilat 1-6 luokille sekä liikuntahallin. Rakennukseen sijoitetaan myös yläkoulun tarvitsema fysiikan ja kemian luokka varastotiloineen. Nykyisestä yläkoulusta siirretään opettajien ja oppilashuollon tilat uuteen rakennukseen. Vapautuneet tilat kunnostetaan opetustiloiksi. Vanha koulu ja laajennusosa liitetään toiminnoiltaan kiinteästi yhteen. Laajennusosa rakennetaan vastaamaan nykyvaatimuksia niin pintarakenteiltaan, varustukseltaan, tekniikaltaan kuin viihtyvyydeltään esteettömyys huomioiden. Laajennuksen vaatimien pihatilojen vuoksi viereiseltä alueelta puretaan

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Etevan rakennukset pois. Alueella säilytetään vanha urheilukenttä. Koulun käyttöön rakennetaan toinen pienempi kenttä sekä lisää autopaikkoja yhtenäiskoulun henkilökunnalle sekä iltakäyttäjille. Alakouluosa on laajuudeltaan m2 ja tilavuudeltaan m3. Rakennuksen luonnospiirustusten perusteella laadittu tavoitehinta-arvio on insinööritoimisto Laran laskelmien mukaan Kustannusarvio sisältää vanhan osan muutostyöt ja Etevan rakennusten purkukustannukset. (Valmistelija / lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh ja rakennuttamispäällikkö Pekka Savolainen, puh ) Liitteet: 1. Riihenmäen yhtenäiskoulun hankesuunnitelma liitteineen 2. LVIA- rakennustapaselostus 3. S- rakennustapaselostus 4. Yhteenveto perustamiskustannusarviosta Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun hankesuunnitelman osaltaan ja esittää sen edelleen sivistyslautakunnan, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten otto-oikeudesta päättäminen Tekninen lautakunta 11 Tekniselle lautakunnalle on lähetetty seuraavat viranhaltijapäätökset. Teknisen johtajan päätökset Hankintapäätös Elinkaarihankkeiden palveluntuottajien markkinakartoitus tilaan elinkaarihankkeiden palvelutuottajien markkinakartoituksen Inspira Oy:ltä arvioituun kokonaishintaan (alv. 0 %) Kattohinta on Yleinen päätös Vahingonkorvauksen maksaminen päätän, että Pohjola Vakuutus Oy:lle korvataan jälkivaatimuksena liukastumisesta aiheutuneet kulut 555,21. Katupäällikön päätökset Yleinen päätös Anomus kevyen liikenteen väylien sulkemisesta koiranäyttelyn ajaksi päätän hyväksyä näyttelytoimikunnan tekemän anomuksen kevyen liikenteen väylien sulkemisesta koiranäyttelyn ajaksi anomuksen mukaisesti. Yleinen päätös Tilapäinen liikenteenohjauslupahakemus päätän myöntää tilapäisen liikenteenohjausluvan Mäntsälän Urheilijat ry:n suunnistusjaostolle järjestettävien suunnistuskilpailujen ajaksi. Liikenteenohjauksessa on noudatettava Liikenneviraston "Liikenteenohjaajan koulutusaineiston" - julkaisun ohjeita ja määräyksiä. Hankintapäätös: Mäntsälän katuomaisuuden kuntotutkimus ja korjausvelan laskenta / tarjous Päätän tilata Mäntsälän katujen kuntotutkimuksen ja korjausvelan laskennan Carement Oy:ltä heidän tekemänsä tarjouksen mukaisesti Ryhmäkasvit 2014 Päätän tilata kevään 2014 ryhmäkasvit Reetantarha Oy:ltä heidän tekemänsä tarjouksen mukaisesti hintaan 4.429,00, alv. 0 % Metsäperävaunun hankinta Päätän tilata pisteytyksen perusteella metsäperäkärryn Seppo Kuisma Oy:ltä heidän tekemänsä tarjouksen mukaisesti hintaan ,00, alv. 0 %. Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan esitettyihin viranhaltijapäätöksiin.

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 12 Sivistyslautakunnan lausunto / Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma Perusturvalautakunnan lausunto / Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelma Mäntsälän Veden johtokunnan pöytäkirjanote koskien omakotitalon tontin kuivatusta Tuusulan kunnanhallituksen päätös 514/ / Tuusulan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen päivittäminen 2013 Oitintien (mt 1471) Yrjölänmäen kohdalla "Nopeusrajoituksen muutos 60 km/h ->50 km/h. Taajamamerkin siirto mäen pohjoispuolelle (1471/3/1100)" Keski-Uudenmaan Talonrakennus Oy:n kirje Päivänotkonpolun kunnallistekniikan rakentamisesta Merkittiin tiedoksi.

23 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Keskusteluasiat Tekninen lautakunta 13 Hyökännummen koulun kentän jäädytys Ehnroosin parakkiopetus ja vesijohtojen jäätyminen Vanhan Porvoontien vanhustentalon pihan hiekoitus

24 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kokousajat /00.01/2014 Tekninen lautakunta 14 Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt vuoden 2014 neljä ensimmäistä kokousaikaa. Loput vuoden 2014 kokouksista sovittiin päätettäväksi myöhemmin. Uuden kokousaikataulun mukaan teknisen lautakunnan kokousaikataulun suunnittelussa on varauduttu seitsemään kokoukseen kevätlukukaudella ja kuuteen kokoukseen syyslukukaudella. Lisäksi syyslukukaudella on varauduttu pitämään kehittämisseminaari sekä mahdollinen lisäkokous. Teknisen lautakunnan kokouksen pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 17:00 kunnantalon 2. kerroksen neuvotteluhuoneessa 1-2. Liite 1. Teknisen lautakunnan kokousajat vuodelle 2014 (Lisätietoja: Maija Nivala, puh: ) Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen kokousaikataulun vuodeksi Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

25 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Seuraava kokous Tekninen lautakunta 15 Seuraava kokous on klo 17:00 alkaen.

26 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 1,2,3,6,7,8,10,11,12,13,14,15 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 9 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja tekijän on allekirjoitettava se. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: 9 Valitusosoitus Mäntsälän tekninen lautakunta, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: 9 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puhelin: , faksi: Valitusaika on hallinto-oikeuteen 30 päivää ja markkinaoikeuteen 14 päivää, ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä klo kunnantalolla

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman. Tekninen lautakunta 9 27.01.2015 Teknisen toimialan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 9 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2014 121 hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 30 Tekninen lautakunta 24.02.2015 Aika 24.02.2015 klo 17:08-20:19 Paikka Neuvotteluhuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 243

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 243 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 243 Tekninen lautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 klo 17:00-21:55 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 49 Tekninen lautakunta Aika 03.10.2014 klo 8:00-10:10 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 Perusturvalautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen

Kunnanhallitus. 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 39 62 Edustajan valitseminen Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 15.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

-2, KV 18.6.2014 18:30

-2, KV 18.6.2014 18:30 -2, KV 18.6.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 18.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 10.06.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kauppinen Teuvo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot