Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala"

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Aika klo 18:00-19:28 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström Jari puheenjohtaja Kokkonen Maria Luoma-aho Maria saapui klo Ojala Veikko Sundberg Esa Ääri-Mikkola Anne-Helena Söderholm Merja Ulla Hurmalaisen varajäsen Aalto Janne Hurmalainen Ulla Mettälä Petri Muut Seppälä Merja kunnanhallituksen edustaja Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Karhu Marja pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Allekirjoitukset Lautakunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anne-Helena Ääri-Mikkolan ja Esa Sundbergin sekä päätti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Jari Holmström puheenjohtaja Marja Karhu pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kausalassa Anne-Helena Ääri-Mikkola Esa Sundberg Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä

2 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ klo Iitin vanha kunnantalo, tekninen toimisto, Rautatienkatu 22, Kausala Pöytäkirjanpitäjä Marja Karhu

3 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat sivu 33 Juoksijantien turvallisuuden parantaminen, Markku Haikon ja Sini 4 Ahokkaan toimenpide-ehdotus 34 Suurtehoruohonleikkurin hankinta 6 35 Yläkoulun henkilöhissi 8 36 Koulukadun katusuunnitelma välillä Viistokatu - Iitintie Puukauppa 2015, I leimikko Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos 13 Metsäranta-tilan 1:284 alueella, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos, teknisen lautakunnan lausunto 39 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan 14 Tokkola 4:94 alueella, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos, teknisen lautakunnan lausunto 40 Piilahden ranta-asemakaavan muutos, luonnos, teknisen 16 lautakunnan lausunto 41 Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, 18 tekninen lautakunta 43 Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon Teknisen lautakunnan muut asiat 21

4 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Juoksijantien turvallisuuden parantaminen, Markku Haikon ja Sini Ahokkaan toimenpide-ehdotus 536/ /2015 Tekninen lautakunta 33 Markku Haiko ja Sini Ahokas esittävät saapuneessa toimenpide-ehdotuksessaan, että Iitin kunnan tulee ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin varmistaen Juoksijantiellä liikkujien (etenkin lasten) turvallisuus jatkossa. He toteavat, että kunnan velvollisuus on osaltaan huolehtia tiellä tapahtuvan liikenteen turvallisuudesta ja esittävät seuraavanlaisia ratkaisuja/toimenpiteitä tien turvallisuuden parantamiseksi: "1. Ensisijainen ratkaisu: Tie muutetaan yhdensuuntaiseksi liikenteeksi moottoriajoneuvojen osalta, siten että kulkusuunta on koulun kohdalta alkaen länteen päin (abc:n suuntaan) koko tien matkalta tai vaihtoehtoisesti yksisuuntainen osuus olisi koulun kohdalta Rinnekujan th kohdalle. Tällöin mahdollistuu myös tieväylän jakaminen kevyenliikenteen käyttöön tarvittaessa tiemerkinnöin (varmasti taloudellisempi vaihtoehto kuin kokonaan uuden kevyenliikenteenväylän rakentaminen). Perustelut: Yhdensuuntaisella liikenteellä poistuu ajoneuvojen vastakkainen liikenne ja näin vaaratilanteet kapealla tiellä vähentyvät merkittävästi. Tiellä liikkuvien kevyenliikenteen kulkijoiden on helpompi huomioida moottoriajoneuvojen tiellä liikkuminen kun autoja ei tule kummastakin suunnasta samanaikaisesti. Yhdensuuntaisella liikenteellä vältetään vaaratilanteet, joissa moottoriajoneuvo joutuu mäkeen noustessaan kiihdyttämään vauhtiaanja oikaisee ajorataansa vastaan tulevan liikenteen puolelle/kaistalle tiellä olevien mutkien kohdalla. Juoksijantie/VT12 risteys. Yhdensuuntaisen liikenteen käyttöönotto vähentää osaltaan liikennöintiä Juoksijantien sekä VT 12 tien risteyksessä. Risteyksessä tulee noudattaa liikennemerkein määritettyä STOP toimintaa, mutta risteyksessä nähdään myös vaaratilanteita ajoittain suuren liikennemäärän takia sekä STOP-merkin noudattamattomuuden vuoksi. Kulkusuunnan määrittäminen yllämainitun mukaisesti muuttaisi moottoriajoneuvojen liikennöinnin tapahtuvaksi valtatielle, käyttäen turvallisempaa liikenneympyrääjoka sijaitsee Iitintien/VT12 risteävässä kohdassa. Tämä parantaisi siten liikenteen turvallisuutta laajemminkin (liikenteen vähentymisen takia juoksijantie/vt12 risteyksessä, kulkusuunnassajuoksijantie-> VT 12)) myös tältä osin. Juoksijantiellä on mäki joka on varsinkin talvella ajoittain liukas. Liikenteen muuttaminen yhdensuuntaiseksi helpottaa myös ajoneuvojen liikennöintiä liukkaalla ajokelilläjos liikenne kulkee alamäkeen päin. Tiellä tapahtuva liikenne on lisääntynyt ja siten vaaratilanteet ovat lisääntyneet. Liikenteen määrittäminen yhdensuuntaiseksi vähentää tiellä liikkujien määrää ja parantaa koululaisten turvallisuutta merkittävästi.

5 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tällöin tietä ei käytetä ns. läpiajotienä, kuten nykyisellään tapahtuu. Tien kunnossapidon osalta muutoksella ei aiheudu muutosta. 2. Toissijainen ratkaisu: Tielle asennetaan hidasteita, joilla saadaan ajoneuvojen ajonopeudet alennettua noudattamaan nopeusrajoitusta 30 km/h. Hidasteiden määrä tulee olla riittäväja oikeisiin kohtiin sijoitettu. Lähellä koulua hidasteiden määrä tulee olla suurempi. (Hidasteet voivat olla tiehen helposti kiinnitettäviä taloudellisempia metallihidasteita tai asfaltoituja töyssyjä) Perustelut: Hidasteiden lisääminen alentaa ajonopeuksia j a vähentää siten vaaratilanteita. Nämä tuovat turvallisuutta kevyen liikenteen kulkijoille tieosuudella" Haikon ja Ahokkaan toimenpide-ehdotus jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Todetaan, että Juoksijantien liikenneturvallisuutta on käsitelty teknisessä lautakunnassa 2004, 2006 ja Asiassa on kuultu sekä koulutuslautakuntaa että Juoksijantien varren asukkaita. Vaihtoehtoisina esityksinä on ollut kevyenliikenteen väylän rakentaminen, pysäkkijärjestelyt, oppilaiden jättö/noutoalueen rakentaminen, Juoksijantien yksisuuntaisuus, nopeuden rajoittaminen ja hidasteet. Kevyen liikenteen väylän rakentamisesta ja kadun yksisuuntaisuudesta on aikanaan luovuttu. Vaihtoehdoista on toteutettu oppilaiden pysäkkijärjestelyt, jättö/noutoalue Juoksijantien itäpäähän sekä 30 km tunnissa nopeusrajoitus. Toteuttamaton, aiemmin päätetty mahdollisten hidasteiden asentaminen Juoksijantielle on toteuttamatta. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää aloitteen johdosta asentaa hidasteita Juoksijantielle. Harkinta hidasteiden määrästä, laadusta ja sijainnista jätetään kunnan katujen hoidosta ja liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta vastaavan rakennusmestari Timo Vaarannon harkintaan. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Suurtehoruohonleikkurin hankinta 500/ /2015 Tekninen lautakunta 34 Kunnan talousarvion investointiohjelmassa on vuodelle 2015 varattu kahden traktorin, peräkärrin ja suurteholeikkurin hankintaan 160 t.n suuruinen määräraha (netto). Hankinta on mahdollista ilman kunnanjohtajan lupaa mikäli se ei ylitä kunnanhallituksen talousarvion toteutusohjeiden mukaista 30 t :n rajaa. Tarjouksia suurtehoruohonleikkurista on pyydetty ilmoituksella Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) klo mennessä. Lisäksi ilmoitus on lähetetty tiedoksi sähköpostitse seitsemälle alan yritykselle. Tekninen johtaja: Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus tehdään kokouksessa. Esittelijä totesi kokouksessa, että saadut tarjoukset olivat verottomin hinnoin seuraavat: Konekesko Oy: Kubota F3890, 26370,97 Oy Hako Ground&Garden AB: Toro 3280 D, Agrimarket Hankkija Oy: John Deere 1570, NH- Koneet Oy: Shibaura CM 314, Vihuri Oy Tekninen kauppa: Gianni Ferrari GT 280 DW, Lakeuden Kone ja Maataloustarvike Ky: Husqvarna P525 D, Puutarhuri Marja-Liisa Heikkisen suorittaman tarjousvertailun mukaan tarjottujen koneiden kokonaispisteet olivat seuraavat: Kubota F 3890 Shibaura CM 314 Toro 3280 D John Deere ,41 pistettä 94,43 pistettä 94,36 pistettä 93,34 pistettä Husqvarna P525 D ei täyttänyt kaikkia pyydettyjä ominaisuuksia. Tarjouksessa oli kombi leikkulaite sivulle purkavan sijaan eikä siihen sisältänyt lehtien keräyssäiliötä, vaan ainoastaan yksinkertainen perässä hinattava lehtien kokoaja, joten se on jätetty vertailun ulkopuolelle. Myöskään Gianni Ferrari GT 280 DW ei täyttänyt kaikkia pyydettyjä ominaisuuksia. Siinä oli kiinteä keräyssäiliö, joka toimii leikkupöytää vaihtamalla. Tarjotun sivulle heittävän leikkuulaitteen kanssa keräys ei onnistuisi, vaan pitäisi erikseen hankkia toinen leikkuuyksikkö keräystä varten, joten myös Gianni Ferrari GT 280 DW on jätetty vertailun ulkopuolelle.

7 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tarjousvertailu oheismateriaalina. Tekninen johtaja esitti kokouksessa, että lautakunta 1. hylkää Vihuri Oy Teknisen kaupan ja Lakeuden Kone ja Maataloustarvike Ky:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina 2. hyväksyy Konekesko Oy:n tarjouksen Kubota F3890- suurteholeikkurista hintaan 26370,97 + alv. 3. toteaa, että hankintasopimus syntyy hankintasopimuksen allekirjoittamisella. Perustelut: Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjous voidaan hylätä, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty. Konekesko Oy:n tarjous on tarjousvertailun mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin, mikä oli tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperusteeksi. Merkittiin, että Maria Luoma-aho saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta Yläkoulun henkilöhissi 503/ /2015 Koulutuslautakunta Iitin yläkoulun rehtori Ari Toropainen on tehnyt koulutuslautakunnalle esityksen henkilöhissin rakentamiseksi Iitin yläkoulun luokkasiipeen kesällä Esityksen perusteena on, että Iitin yläkouluun tulee lukuvuonna liikuntaesteinen oppilas, jonka liikkuminen ja opiskelu edellyttää henkilöhissin rakentamista yläkoulun luokkasiipeen. Asiasta on pidetty katselmus , jossa paikalla olivat kiinteistömestari, kiinteistönhoitaja, rehtori, terveydenhuollon edustaja, oppilas ja huoltajat. Esityksen liitteenä on Iitin yläkoulun rehtori Ari Toropaisen lausunto esteettömästä oppimisympäristöstä Iitin yläkoulussa ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kuntoutusohjaajan lausunto, suositus esteettömästä oppimisympäristöstä Iitin yläkoulussa. Kunnan kiinteistömestarin mukaan henkilöhissin kustannuksiksi on arvioitu Esitys henkilöhissin rakentamiseksi ja lausunto esteettömästä oppimisympäristöstä ovat esityslistan oheismateriaalina (4 ja 5). Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kuntoutusohjaajan lausunto, suositus esteettömästä oppimisympäristöstä Iitin yläkoulussa esitellään kokouksessa. vt. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää esittää Iitin kunnan tekniselle lautakunnalle, että Iitin yläkoulun luokkasiipeen rakennetaan henkilöhissi kesällä Näin varmistetaan Iitin yläkoulun esteettömyys oppimisympäristönä myös jatkossa. Koulutuslautakunta: Tekninen lautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarjouksia yläkoulun hissistä KVR-urakkana on pyydetty klo mennessä Hissipörssi Oy:ltä, Kone Hissit Oy:ltä, Suomen Hissiurakointi Oy:ltä ja Otis Oy:ltä.

9 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen johtaja: Tarjoukset esitellään ja päätösehdotus tehdään kokouksessa. Esittelijä totesi kokouksessa, että tarjouksen jätti Kone Hissit Oy, veroton kauppahinta euroa. Esittelijä esitti, että lautakunta hyväksyy Kone Hissit Oy:n tarjouksen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että määräraha hankkeeseen osoitetaan ensisijaisesti lukion keittiön saneerauksen säästyvistä määrärahoista ja toissijaisesti kiinteistönhoidon käyttötalouden määrärahoja supistamalla. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

10 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Koulukadun katusuunnitelma välillä Viistokatu - Iitintie 537/ /2015 Tekninen lautakunta 36 Kaakkois-Suomen Ely-keskus on laatinut päivätyn Koulukadun katusuunnitelma välille Viistokatu - Iitintie. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen ja kunnan kanssa. Kyseessä on ELY -keskuksen ylläpitämä 360 metrin pituinen väyläosuus joka on asemakaavassa merkitty kaduksi. Kadunpitopäätöstä kyseisestä väylän osasta ei ole tehty. Katusuunnitelman mukaan Koulukadun moottoriliikenteelle tarkoitettu osuus kavennetaan reunakivin 5,50 m:n levyiseksi. Pohjoisreunaan rakennetaan korotettu kevyen liikenteen väylä, leveydeltään 2,5 m. Viistokadun kohdalla oleva suojatie muutetaan tiehen nähden kohtisuoraan asentoon ja rakennetaan korotettuna. Tiukutien ja Heikintien itäpuolelle tehdään uusi korottamaton suojatie. Etäisyyttä Viistokadun suojatiehen on 190 m. Muita suojateitä rakennetaan Koulukadun pohjoispuolen katujen (Viistokatu, Tiukutie Ja Kulkusenkuja) liittymiin, kevyen liikenteen väylän jatkeelle. Koulukadun katuliittymät muutetaan liittyväksi kohtisuoraan Koulukatuun nähden. Liittymät muotoillaan reunakivin. Tonttiliittymä tontille 4:413 poistetaan Koulukadulta ja korvataan uudella liittymällä Kulkusenkujan puolelta. MRL:n 85 :n mukaan katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. MRA:n 41 :n mukaan katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamis- toimenpiteen vuoksi on tarpeen. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet. Katusuunnitelmaa laadittaessa ja valmisteltaessa on noudatettava samoja vuorovaikutusta (kuuleminen, mielipiteen esittäminen) koskevia säännöksiä (MRL 62 ja MRA 30 ) kuin kaavoja valmisteltaessa. Erillinen menettely ei ole kaikissa tapauksissa välttämätön, vaan asia voidaan hoitaa myös esimerkiksi asemakaavoituksen yhteydessä. Koulukadun katusuunnitelma-luonnoksia on esitelty yleisötilaisuudessa MRA:n 43 :n mukaan katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta

11 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Tekninen johtaja: Lautakunta päättää asettaa Koulukadun katusuunnitelman välillä Viistokatu - Iitintie MRA 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

12 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Puukauppa 2015, I leimikko 540/ /2015 Tekninen lautakunta 37 Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso on valmistellut v I leimikon puukaupan. Leimikko sijaitsee Säyhteellä Metsä-Kananojan ( ) tilalla. Leimikon (14 kuviota) tiedot: - ensiharvennus 0,9 ha, hakkuukertymä-arvio 40 m3 - harvennus 12,1 ha, hakkuukertymä-arvio 757 m3 - avohakkuu 13,1 ha, hakkuukertymä-arvio 2315 m3 - yhteensä 26,1 ha, 3112 m3. Tarjouksen jättivät Kausala Wood Ltd, Versowood Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Koskitukki Oy. Kuviotiedot leimikosta ja Mhy:n tekemä tarjousvertailu jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Hinnaltaan korkeimman tarjouksen jätti Kausala Wood Ltd, arvioitu kokonaishinta euroa (veroton). Tekninen johtaja: Lautakunta päättää valita korkeimman tarjouksen tehneen Kausala Wood Ltd:n myynnissä olleen leimikon ostajaksi arvioituun kokonaishintaan euroa (alv0%). Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

13 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos, teknisen lautakunnan lausunto 422/ /2014 Tekninen lautakunta 38 Säyhde Oy/Koivisto Ilkka ja Martinmaa Päivi ovat tehneet esityksen Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muuttamisesta tilalla Metsäranta ( ) siten, että uusi saunarakennus voitaisiin rakentaa nykyisen varastorakennuksen paikalle ja taustamaaston tontti siirrettäisiin muutetun omarantaisen lomarakennuspaikan taakse. on tehty maanomistajan, rantayleiskaavan laatijan ja kunnan kaavaviranomisten neuvottelujen perusteella. Tila sijaitsee Arrajärven itäpuoleisella rannalla Tiirinmaan alueella. Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen kyseiselle tilalle. Kaavoitustoimikunta pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa rantayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat oheismateriaalina. Tekninen johtaja: Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä kaavaluonnoksesta. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti sillä muutoksella, että alimman rakentamiskorkeuden määräykset tulee korjata uusien, v julkaistujen suositusten mukaiseksi.

14 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos, teknisen lautakunnan lausunto 454/ /2014 Tekninen lautakunta 39 Raili ja Vesa Mikkola ovat hakeneet kaavamuutosta Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavaan seuraavasti: "1. Voimassa olevassa yleiskaavassa on kahden rakennuspaikan ryhmä (2RA), joista toinen on rakennettu ja toinen rakentamaton. paikka on osoitettu hakemuksen liitekartalla. Rakennetulla rakennuspaikalla sijaitsee jo v:sta 1948 vakituisessa asuinkäytössä oleva rakennus. Siinä asuvat Vesa ja Taina Mikkola. Kyseinen tontti on nykyiseen rantayleiskaavaan merkitty loma-asunnoksi. Pyydämme, että kyseinen tontti muutettaisiin vakituiseen asumiseen tarkoitetuksi tontiksi (A). 2. Pyydämme, että kyseisen tontin itäpuolella oleva rakentamaton rakennuspaikka, joka on hyvin jyrkkien maasto-olosuhteiden takia erittäin vaikeasti rakennettavissa, siirrettäisiin länsipuolelle, joka on helpommin rakennettavissa. Näin saataisiin kaksi vakituisessa asumiskäytössä olevaa rakennuspaikkaa rinnakkain. Maaseudulla ollaan ennenkin pärjätty ilman "kunnallistekniikkaa". Sähkö ja lähdevesi on lähistöllä. Jätevedet hoidetaan määräysten mukaisesti umpisäiliöön. 3. Koskien tonttia 4:39 pyydämme, että se muutettaisiin vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetuksi asuinpaikaksi. Tie on valmis tontin rajalle. Sähkö, vesi ja jätevesi kuten kohdan 2 tontissa." Kaavan laatija Karttaako Oy / Pertti Hartikainen on antanut hakemuksen pohjalta päivätyn lausuntonsa, joka on seuraava: "Vastine 1. Voimassa olevassa yleiskaavassa on sovellettu sitä periaatetta, että rakennuspaikan käyttötarkoitus osoitetaan olemassa olevan lupatilanteen mukaisesti. Olemassa olevan rakennuspaikan käyttötarkoitusta koskeva virhe on siten perusteltua korjata. 2. Esitettyyn rakennuspaikan siirtoon jo rakennetun rakennuspaikan toiselle puolelle ei ole estettä, sillä ratkaisu ei kavenna vapaata yhtenäistä rantaviivaa. Loma-asunnon rakennuspaikan (RA) käyttötarkoituksen muutosmuutos vakituiseen asumiseen (A) on perusteltavissa sillä, että se sijoittuu hakijan vakituisessa asumiskäytössä olevan rakennuspaikan viereen. 3. Tilan Lehto (4:39) ja osin tilan Tokkola alueella sijaitsevan loma-asunnon rakennuspaikan (RA) käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiskäyttöön (A) muodostaa yhdessä kohdan 2 käyttötarkoituksen muutoksen kanssa merkittävän linjaratkaisun, sillä alue

15 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ sijaitsee syrjässä koulusta ja muista palveluista ja aiheuttaa siten kunnalle merkittäviä palveluiden järjestämiseen liittyviä velvoitteita. Viime vuosien oikeuskäytäntö osoittaa, että maaseudun rakennuspaikkojen käyttötarkoitusta koskevat muutokset vakituiseen asumiseen pitäisi ratkaista kokonaisuuksia eikä suinkaan yksittäisinä tapauksina. Oikeuden päätöksistä ilmenee, että kysymys on maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta. Yhtä tilaa koskevia ratkaisuja täytyy tasapuolisuuden perusteella voida soveltaa kaikkiin vastaaviin tiloihin ja kaavan täytyisi senkin jälkeen täyttää ne sisältövaatimukset, joita laki asettaa mm. palveluiden saatavuudelle. Näillä perusteilla arvioin, että tilaa Lehto koskevaa käyttötarkoituksen muutosta ei pitäisi tehdä." Kunnanhallitus on tehnyt seuraavan kaavoituspäätöksen: "Kunnanhallitus tekee kaavoituspäätöksen yleiskaavan muuttamiseksi siten, että voimassa olevan yleiskaavan mukaisen ryhmän 2RA rakentamaton rakennuspaikka siirretään rakennetun rakennuspaikan länsipuolelle ja molempien rakennuspaikkojen käyttötarkoitukseksi osoitetaan vakituinen asuminen." Kyseinen muutosalue sijaitsee Märkjärven pohjoispuoleisella rannalla Tokkolan tilakeskuksen kohdalla. Kaavoitustoimikunta pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta teknisen lautakunnan lausuntoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat oheismateriaalina Tekninen johtaja: Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä kaavaluonnoksesta. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti sillä muutoksella, että alimman rakentamiskorkeuden määräykset tulee korjata uusien, v julkaistujen suositusten mukaiseksi.

16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Piilahden ranta-asemakaavan muutos, luonnos, teknisen lautakunnan lausunto 471/ /2014 Tekninen lautakunta 40 Antti Perttu on toimittanut kuntaan omistamaansa tilaa Piilahti 1:110 (kt ) koskevan Piilahden ranta-asemakaavan muutosta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). OAS on päivätty ja sen on laatinut Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä. Kunta, maanomistaja ja kaavan laatija ovat neuvotelleet ko. rantaasemakaavan muuttamisesta lokakuussa Maanomistaja on myös neuvotellut asiasta ennakkoon ELY-keskuksen edustajien kanssa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on vanhan vuonna 1980 hyväksytyn rantakaavan AT- merkinnällä olevan maatilan talouskeskuksen muuttaminen loma- ja matkailualueeksi. Kaavoitustoimikunta on kokouksessaan päättänyt Piilahden ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja todennut, että Pertti Hartikainen Karttaako Oy:stä on MRA 3 :n mukaisesti kaavan laatijana pätevä. Kaavoitustoimikunta on kokouksessaan hyväksynyt päivätyn, nähtävillä olleen osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi. Piilahden ranta-asemakaavan muutoksen laatija Karttaako Oy/Pertti Hartikainen on laatinut päivätyn kaavaluonnoksen. Kaavoitustoimikunta pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa ranta-asemakaavan luonnoksesta. Kaavaluonnos jaetaan esityslistan oheismateriaalina. Tekninen johtaja: Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa ranta-asemakaavaluonnoksesta. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Vireillä olevia asioita, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 41 Luettelo vireillä olevista asioista on esityslistan oheismateriaalina. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vireillä olevat asiat. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

18 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätösten ja yksityistiejaoston päätösten ilmoittaminen, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 42 Kuntalain 51 :n 2 momentin mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan päätettäväksi, jollei kunnanhallitus, kunnan- hallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnan hallintosäännön mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. asian ottamisesta on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, että kaikki viranhaltijapäätökset, lukuunottamatta vuosilomia ja lyhyitä virkavapauksia/työlomia (sairauden- tai muun syyn vuoksi myönnetyt lomat) sekä alle kuukauden mittaisia sijaisten palkkaamiseksi tehtyjä työsopimuksia koskevia päätöksiä ja koulutusmatkamääräyksiä, annetaan tiedoksi lautakunnalle siten, että jäljennös päätöksestä toimitetaan lautakunnan puheenjohtajalle kirjeitse tai sähköpostitse neljän päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Puheenjohtajalle on ilmoitettu seuraavat päätökset: Paikkatietoinsinööri Katu- ja sijoituslupa, TeliaSonera Oyj, Pajutie 5 Tekninen johtaja Korvausvaatimus, vastuuvahinko nro D Kirkonkylän Kylätalon toimitilojen vuokraus, Iitin Käsityöläiset ry Radansuun ulkoilualueen leikkialueen leikkivälineiden hankinta Kalsiumkloridin hankinta v Huom. puuttuvat pykälänumerot ovat päätöksiä, joita ei tarvitse lautakunnalle ilmoittaa.

19 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee edellä luetellut viranhaltijapäätökset tiedoksi sekä päättää niiden päätösten osalta, joissa lautakunnalla on otto-oikeus, ettei lautakunta ota niitä käsiteltäväkseen. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

20 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Asiakirjoja teknisen lautakunnan tietoon Tekninen lautakunta 43 Tekniselle lautakunnalle saapuneet tiedoksi merkittävät asiakirjat: 1. Öljysäiliöiden poisto/maaperän kunnostus, Kauppakatu 24, Kausala - toimenpideraportti , FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (jaettu sähköpostitse ) 2. Muistio Urajärven hoito- ja kunnostushanketta suunnittelevasta kokouksesta Inspecta Tarkastus Oy:n pöytäkirjat Kunnantalon, vanhan kunnantalon ja Ravilinnan hissien määräaikaistarkastuksista Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiakirjat. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

21 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan muut asiat Tekninen lautakunta 44 Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat. Muissa asioissa todettiin, että seuraava kokous on

22 Iitin kunta Pöytäkirja 4/ MUUTOKSENHAKU; TELA MUUTOKSENHAKUKIELTO OIKAISUVAATIMUSOHJE Seuraavista päätöksistä ei saa hallintolainkäytön 5 :n 1 momentin mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: :t 36, Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla Pykälät: :t -. Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla): Pykälät: :t 33-35, 37. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: :t 33-35, 37. Oikaisuvaatimus tehdään Iitin tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 32, Kausala, käyntiosoite: vanha kunnantalo, Rautatienkatu 22, Kausala. Sähköpostiosoite Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANINTA-ASIOISSA Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) :n mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle (yhteystiedot ylempänä kohdassa "oikaisuvaatimusohjeet"). Markkinaoikeudelle voi tehdä valituksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee. Valitus on tehtävä pääsääntöisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle, yhteystiedot: Markkinaoikeus PL 118, Helsinki. Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, sähköposti: Pykälät: 34, 35. YKSITYISKOHTAISET MUUTOKSENHAKUOHJEET Yksityiskohtaiset muutoksenhakuohjeet oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisuvaatimuksen ja valituksen tekemisestä sisältövaatimuksineen ym. tietoineen toimitetaan asianosaisille pöytäkirjanotteen mukana ja ne saa pyydettäessä päätöksentekijältä (yhteystiedot ylempänä kohdassa "oikaisuvaatimusohjeet")

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa

Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa Iitin kunta Pöytäkirja 5/2013 91 Tekninen lautakunta 11.06.2013 Aika 11.06.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausa la Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 2/2013 35 Tekninen lautakunta 12.03.2013 Aika 12.03.2013 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Holmström Jari

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 5.9.2013 18:30 Kokousaika %%%003 kello %%%010 - Kokouspaikka %%%006 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 10/2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 100 Ypäjän liikuntahalliasia 105 30 Sopimus henkilökuljetusten

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 17:00-18:02 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 87 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 klo 17:00-18:50 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Nokelainen Erja Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 37 Rakennuslautakunta 04.03.2015 Aika 04.03.2015 klo 18:00-18:38 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Koivunen Pasi

Lisätiedot