Ruskeasuolla. tapahtuu. 57. vsk. Joulu 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruskeasuolla. tapahtuu. 57. vsk. Joulu 2010"

Transkriptio

1 Ruskeasuolla tapahtuu 57. vsk. Joulu 2010 m Tuetun asumisen asuntolahanke m Unelma asukasfoorumi m Kaupunkiviljely Ruskeasuolla m Pikkupuiston lelulaatikkorinki m Partiotoimintaa Ruskeasuolla

2 Kodikasta Joulua ja Onnea Vuodelle 2011! Kiinteistömaailma Manskun Kodit Oy LKV Mannerheimintie 104 Puh , Välityspalkkioesim ,5 %, asiakirjakulut 190 (hinnat sis. ALV). Sampo Pankki Helsinki-Töölön konttori Mannerheimintie 58 Rahoituspäällikkö Piia Hippeläinen Puh ,

3 Ruskeasuolla tapahtuu-lehti Lehti on riippumaton kaupunginosajulkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. 57. vsk. Levikki Lehden julkaisu ja kustannus: Ruskeasuo-Seura ry Lehden toimitus ja taitto: Jyrki Erra Ilmoitushinnat: MV-ilmoitus Väri-ilmoitus Kansilehti 1/1 sivu 160 eur 190 eur Sisäsivut 1/1 sivu 130 eur 160 eur Sisäsivut 1/2 sivu 80 eur 105 eur Sisäsivut 1/4 sivu 55 eur 75 eur rivi-ilmoitus 20 eur 28 eur 4 Toimitukselta, Jyrki Erra 8 Varapalsta, Jyrki Erra 10 Mielipide: Hevoshakaa kunnostetaan?, Raimo Leppänen 12 Kirjasto on mielen apteekki, Riittasisko Räike 14 Erilaista partiotoimintaa Ruskeasuolla, Jani Peltola 16 Miesten maanantaiseura, Paavo Ripatti 17 Viron Lahemaa kutsuu helatorstaina 2.6., Inga Packalen 18 Eino Forsman, Invalidisäätiön ja Raajarikkoisten koulun arkkitehti, Jyrki Erra 21 Terveisiä Keravalta, Tuula Vanonen 21 Ruskeasuon koulu 120 vuotta 24 Stadin mestat, Jyrki Erra 25 Pimeys muuttuu valoksi Helsingin juhlakaudessa, tiedote 28 Jos teil vaam passaa, mää kerron teil Turu reisust, Inga Packalen 32 Pikkupuistossa toimii lelulaatikkorinki, Merja Laavola 33 Pelottaako liukastuminen, tiedote, Jaakko Kivimäki 34 Unelma 2013 asukasfoorumi, Mielikuvamatka tulevaisuuteen, Teija Saarinen 37 Ruskeasuon asemakaavan muutosehdotuksesta tehdyt muistutukset ym. 40 Kaupunkiviljelyä Ruskeasuolla, Hille Häkkinen 43 Eira Perheentupa, meitä ruskeasuolaisia, Maj-Lis Maltela 46 Meitä ruskeasuolaisia, Heikki Manninen, Maj-Lis Maltela 49 Kaupunginosan nimet, puuttuva paikannimi, tiedote, Hanna Ikonen Kansi: Punamäki 16, toinen vanhan Ruskeasuon jäljellä olevista puutaloista, rakennettu n. v. 1920, sinnittelee asemakaavan suojelumääräyksen turvin valtavien naapureidensa välissä. Invalidiliitto omistaa nykyisin rakennuksen. Kuva: Jyrki Erra Ruskeasuon joulu

4 Toimitukselta Kaavaluonnoksen lausuntovaiheessa keväällä 2009 Ruskeasuo-seura esitti mielipiteenään, että tontille suunniteltu Kiskontien puoleinen uudisrakennus oli liian korkea ja että piha-alue rakennettavine kansitasoineen oli kaupunginosan rakentamistavalle vieras ja tyyliltään kaupunkimaisen ahdas. Yksittäisten asukkaiden Kaupunkisuunnitteluvirastoon lähettämät lausunnot tukivat tätä näkemystä. Lausunnossaan myös Helsingin kaupunginmuseo asettui tukemaan seuran ja asukkaiden näkemystä. Kaavaluonnokseen kirjattua rakentamiskorkeutta madallettiin näiden lausuntojen seurauksena kerroksella, kun luonnos eteni ehdotusvaiheeseen. Piha-alueen esitettyyn rakentamistapaan ei sen sijaan puututtu. Kaavaehdotuksen lausuntovaiheessa syyskuussa 2009 Ruskeasuo-seura esitti edelleen em. seikkojen tarkistusta mm. saamansa runsaan asukaspalautteen perusteella. Myös joukko kaupunginosan asukkaita lähetti huomautuksen kaavaehdotuksesta. Näiden huomautusten sisältö oli sama kuin Ruskeasuo-seuran laatimassa muistutuksessa. Hyvät ruskeasuolaiset, Seurakuntayhtymän hakema asemakaavan muutos tontilleen Paraistentien-Tenholantien-Kiskontien kulmassa etenee. Se on tulossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn ensi vuoden alussa. Olen lukenut kaikki asukkaiden laatimat huomautukset Ruskeasuo-seuran laatiman muistutuksen lisäksi. Kaikkia lausuntoja yhdistää huoli asuinympäristömme laadun ja Ruskeasuon kaupunkikuvallisesti tunnustettujen arvojen ja ominaispiirteiden säilymisestä. Nämä arvot on kirjattu kaupunkisuunnitteluviraston julkaisemaan kirjaseen Ruskeasuo- Rakennetun ympäristön arvot ja ominaispiirteet, korjausrakentamisohjeet, (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2004:6). Keskeisellä Ruskeasuolla sijaitseva, asemakaavamuutoksen kohteena oleva tontti rakennuksineen on käsitelty julkaisun sivuilla 50 ja 72. Julkaisun sivulla 9 on lisäksi kartta niistä rakennuksista, joita kirjanen koskee. Kaupunkisuunnitteluvirasto laati vastineen jätettyjen muistutusten johdosta ennen ehdotuksen viemistä eteenpäin. On ristiriitaista lukea vastineen laatijan perusteet seuran ja asukkaiden lähettämien muistutusten hylkäämiselle: -Muistutuksissa mainitut Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisun Rakennetun ympäristön arvot ja ominaispiirteet ohjeet koskevat Helsingin yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti rakennustaiteellisesti tai maisemakulttuurin 4 Ruskeasuon joulu 2010

5 kannalta merkittävää aluetta, johon asemakaavan muutosalue ei kuulu. (Huom. kursivointi toimituksen.) Mitään mainitun kaltaista rajausta ei yllämainitusta Ruskeasuo-oppaasta tarkallakaan lukemisella löydy, ainoastaan maininta (s. 119), että kaupunginosan arvot tulisi kyetä säilyttämään ilman asemakaavan muutoksia ja asemakaavan suojelumerkintöjä. Kaupunki siis toimii laadituttamaansa julkaisua omavaltaisesti tulkiten ja vetoaa laatimaansa Yleiskaava 2002:een ja siinä esitettyyn rajaukseen, josta kyseinen alue on poistettu. Alunperin koko Ruskeasuon kerrostaloalue sisällytettiin kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteelliseen ja ohjeistavaan julkaisuun! Piha-alueen väljyydestä ja vihreydestä, josta seura yhdessä asukkaiden kanssa kantoi huolta, kaupunkisuunnitteluvirasto vastineessaan toteaa mm.: Kantakaupungin alueella uudisrakentamiskohteissa edellytetään autopaikkojen ja jätetilojen sijoittamista maan alle tai rakennuksiin, jotta piha-alueille voidaan sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät suojaisat leikki- ja oleskelualueet. Tarkkasilmäinen lukija on tosin tähän mennessä tajunnut, ettei leikki- ja oleskelualueita suinkaan ole aikomus kohteessa sijoittaa pihalle. Tontin mittavasta rakennusvolyymistä aiheutuvan tilanpuutteenn vuoksi ne rakennetaan parkkitalon katolle. Maan hallitus on asettanut tavoitteen puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus v loppuun mennessä. Tähän hallituksen asettamaan tavoitteeseen kaupunki on sitoutunut, ja kuten valituksista huolimatta muualla kaupungissa läpi viedyt hankkeet osoittavat, se on myös päättänyt pysyä tavoitteissaan. Noin puolet Suomen asunnottomista elää pääkaupunkiseudulla. Asunnottomien kokonaismäärä on tällä hetkellä n yhden hengen ruokakuntaa ja 350 perhettä. Kasvava ongelma on nuorten ajautuminen tilapäiseen asunnottomuuteen. Tehtävä on laaja. Yllämainittujen lukujen mitassa seurakuntayhtymän hanke Ruskeasuolle on pieni, silti sen sisältö on herättänyt paljon huolta. Vaikka olisi hyvää tahtoakin, kovin onnistuneena ei voi pitää konseptia, jossa asunnottomien asuntola rakentuu samaan riviin koulun ja rakennettavan uuden päiväkodin naapuriksi. Se on vastoin kaupungin sosiaalitoimen omia ohjeistuksia eikä asiaa voi väheksyä eikä painaa taustalle, kun puhutaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta koulua ja päiväkotia kohtaan. Ruskeasuolaisten mieli ei rauhoitu lainkaan HS:n uutisoinnista koskien Töölön Hietaniemenkadun asuntolaa sekä artikkelia seuranneesta Ruskeasuon joulu

6 mielipidekirjoituksesta saman lehden yleisönosastossa. Näitä lukiessa on muistettava seurakuntayhtymän edustajien vuosi sitten asukastapahtumassa ruskeasuolaisille antamat lupaukset asuntolassa toteutuvasta tietystä toimintamallista ja konseptista, joka poikkeaa lehtikirjoituksissa mainituista tapauksista. Sen mukaan asukaskoostumus rakentuu siten, että rakennuskompleksin toinen osa on varattu seurakuntayhtymän työntekijöille ja toinen osa seurakuntayhtymän valitsemille asuntolan asukkaille. Elintarvikeliike jatkaa toimintaansa. Toimintansa aloittaa uusi seurakuntakoti, joka tarjoaa kaupunginosan asukkaille palveluita ja kokoontumistiloja. Seurakuntayhtymän hakeman asemakaavamuutoksen kanssa samaan aikaan oli kaupunkisuunnitteluvirastossa vireillä HOASin hakema asemakaavan muutos tontilleen Paraistentie Tästä muutoshankkeesta Ruskeasuo-seura kertoi v kevätlehden Varapalsta-osassa. Muutos mahdollistaa toteutuessaan kahden kaksikerroksisen pienkerrostalon rakentamisen tontin piha-alueelle. Niiden rakentaminen tiivistää korttelirakennetta ja vaikuttaa naapuritaloista avautuviin ikkunanäkymiin. Tähän seikkaan vedoten naapuritonttien asukkaat vastustivat asemakaavan muutosta. Myös moitittiin huonoa tiedotusta kaavamuutoksesta asukkaille. Myös oli vireillä kävelytiesuunnitelma siirtolapuutarhan eteläreunaa pitkin Sauvontieltä Kiskontielle. Tämä asia jäänee edelleen avoimeksi, sillä tilavaraus vaikuttaisi siirtolapuutarhan tontteihin. Rakennetun ympäristön luonne, määrä ja sisältö tulevat siis näillä näkymin muuttumaan kaupunginosassamme. Niin on tapahtunut kuitenkin Ruskeasuon historiassa vuosikymmenien kuluessa monesti. Tämän lehden s. 37 on julkaistu kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta poimitut kummankin kaavamuutoksen pöytäkirjaotteet. Jos haluat perehtyä asiaan enemmän, löydät liiteasiakirjat laittamalla internethakuun: kaupunkisuunnitteluvirasto. Kaupunkisuunnitteluviraston kotisivujen oikeaan laitaan hakusarakkeeseen syötä sitten hankkeen numero Sivuilta löydät myös Ruskeasuo-seuran ja asukkaiden laatimat muistutukset ja vastineet. Hyvät Ruskeasuon asukkaat, kiitän teitä kaikkia, jotka olette ottaneet kantaa asemakaavan muutoksiin ja kantaneet vastuuta kaupunginosamme arvojen ja ominaisuuksien säilymisestä. Olemme asukkaina näihin arvoihin sitoutuneet, enemmän kuin kaupunki, joka ne on ylös kirjauttanut. q Puolestani toivotan kaikille rauhaisaa joulunaikaa ja onnellista vuodenvaihdetta! Jyrki Erra 6 Ruskeasuon joulu 2010

7 Hoidamme kaikki lakiasianne Luottamuksellisesti parhaalla ammattitaidolla Testamentit, perunkirjoitukset Asuntokauppa-asiat, työsuhdeasiat Avioerot, avioehdot Oikeudenkäynnit Ilmainen alkuneuvottelu Kiskontie 5, Helsinki puh , Oy Raisiontien Lämpö Ab Kiinteistönhuoltoa kiinteistönne parhaaksi vuodesta 1950 Pyydä tarjous Raisiontie 2 A 1, Helsinki Puh , Pikku-Huopalahden hammaslääkäriasema - sijaitsee helppojen liikenneyhteyksien päässä, raitiovaunu nro 10 pysähtyy talon päädyssä. Korppaanmäentie 17 BL 2, Helsinki Ajanvaraus / yhteydenotot numerosta (09) Käytössämme on myös Kelan suorakorvaus, joten maksat vain omavastuuosuuden hoidostasi. Hammaslääkärit Irma ja Timo Torniainen Tervetuloa! Ruskeasuon joulu

8 Varapalsta Ruskeasuon päiväkotihanke etenee. Kaupunki rakennuttaa Paraistentielle 2-kerroksisen uudisrakennuksen piha-alueineen päiväkotitoimintaa varten v Päiväkoti rakennetaan tontille numero 9 ja etelään suuntautuva pihaalue tontille numero 7. Rakennuksen koko on 1300m2 ja siihen mahtuu yli 90 lasta. Uuden rakennuksen tieltä puretaan tonteilla sijaitsevat rakennukset. Tontin 7 rakennus on väliaikaisluonteinen opetustilakäytössä ollut puutalo, tontin 9 rakennus on entinen ravintolaväen vanhainkoti, jossa viime aikoina toimi läntinen sosiaalitoimisto. Päiväkotilapset muuttavat uusiin tiloihin perinteikkäästä Raisiontien päiväkodista, jossa ehti aloittaa kasvunsa useampi ruskeasuolaissukupolvi. Kaupunki arvioi vanhan päiväkotirakennuksen korjauskustannukset liian suuriksi suhteessa uudisrakentamiseen. Vanhan päiväkotirakennuksen omistaa viereinen Raisiontien asunto-osakeyhtiö eli kaupunki oli tiloissa vuokralainen. Poikkeuslupa tonteille hyväksyttiin ja kaupunginvaltuusto teki rakentamispäätöksen marraskuun puolivälissä. Uudisrakennuksen suunnittelusta vastaa arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli oy. v Tuskin olivat tietyöt Hakamäentien risteyksessä hiljenneet kun entisen ns. Ruhan l. liikennelaitoksen tontin nurkalla alkoivat rakennustyöt. Tontin omistaa nykyisin Skanska ja sille rakennetaan Manskun rasti-niminen toimistotalo. Se on osa rakennusrivistöä, johon kuuluvat aiemmin valmistuneet NCC-toimitalo ja Invalidiliiton rakennus. Manskun Rasti on toimistotalo. Kuutiomainen kompleksi koostuu neljästä toimistotalosta. Vuonna 2012 valmistuvaan ensimmäiseen rakennukseen muuttaa Skanskan Suomen pääkonttori. Näin täydentyy pala palalta kaupungin sisääntulonäkymä. v Saman talorivin todellinen nappulaliigalainen, Koroistentien toisella puolella sijaitseva ns. lankarullakioski peruskorjattiin kevätkesällä uusimalla julkisivurappaus ja kattorakennetta. Vesikatolle ilmestyi tuuletusputki, joka varmaan on tarpeellinen, sillä kioski viettää ties kuinka monetta vuotta hiljaiseloa luukut suljettuina. Kioski on suojeltu asemakaavalla. v 8 Ruskeasuon joulu 2010

9 Kirjan henkilökohtaiset tarinat ja anekdootit välittävät elävästi ajan hengen ja sodan karun todellisuuden. Kun sotatoimet 1941 käynnistyivät, ilmoitti Marski haluavansa Fromin takaisin palvelukseensa. Missä on From? marsalkka tiedusteli kenraaleiltaan. Hänet on heti toimitettava tänne! Päämajassa vitsailtiin, ettei sodasta tule mitään, ellei From löydy. From toki löytyi, ja Marski saattoi murahtaa, että nyt on ainakin yksi perusasia järjestyksessä. Fromin kohtalona oli kaatua 25-vuotiaana Maaselällä Tämä kirja on kunnianosoitus tyttäreltä, joka ei koskaan ehtinyt tutustua isäänsä Kustannusyhtiö Minerva julkaisi 200-sivuisen kirjan viime syyskuussa. Onnittelut tekijälle! Synnöve From kirjoitti Ruskeasuo v Ajurikylästä kaupunginosaksi kirjan 5. Tunnelitöiden pitkä urakka alkaa olla painokseen tarinan sukunsa vaiheista Tilkan alikulun kohdalla ohi. Työmaana puutalojen Ruskeasuolla. Sama kertomus julkaistiin myös tämän lehden tunnelin sisäänkäynti on siistitty. Pyydet- ollun Folkhälsanin tontin eteläreuna ja sivuilla. Hyvin erikoiseksi tarinan tekee tyjä portaita emme saaneet kulkuamme hänen isänsä osuus siinä. Paul Einar alas Mannerheimintieltä helpottamaan, Rafael From nimitettiin syyskuussa 1939 vaan entisenkaltainen talvella liukuradaksi muuttuva luiska rakennettiin ruu- marsalkka Mannerheimin henkilökohtaiseksi sotilaspalvelijaksi. Sellainen supensaiden vierelle. Onneksi luiskaa peijakkaan jämpti päällikkö tuntui olevan. reunustaa kaide. Siihen voi tarrata kun Taitaapa olla kovat hommat edessä!, kirjoitti 21-vuotias From kihlatulleen Sirkalle v liukastuminen uhkaa. ensivaikutelmistaan. Krööntaalin talon vilahtaminen Esko Synnöve From on nyt koonnut vanhempiensa sodanaikaisesta kirjeenvaihdosta den Ruskeasuon levähdyspaikkana jää Havumäen Lopen historiikissa kauppiai- koskettavan kirjan Missä on From?, arvoitukseksi. Viimeisenä oljenkortena Kenttäpostia Marskin sotilaspalvelijalta toimitus otti yhteyttä Aarno Rajamäkeen, Ruskeasuon joulu

10 joka lapsuudessaan 30-luvulla asui näköetäisyydellä oletetusta Krööntaalin sijaintipaikasta. Rajamäki arveli tarkkaa muistikuvaa tavoittamatta, että kuvan talo on voinut olla mahdollisesti joskus Krööntaaliniminenkin, mutta kieltäytyi ehdottomasti panemasta päätään asiasta pantiksi -sitä kun hän vielä arveli hyvinkin tarvitsevansa. Toimitus kiittää ja lähettää terveiset Aarno Rajamäelle! Hyvä toimitus, Vuosi sitten arvio hevoshaan ulkonäöstä oli, että hevoshaan alueen ulkonäkö paranee, kunhan hevoset pääsevät taas omaa maisemaansa muokkaamaan ja kasvit kasvamaan. Hevoset ovat nyt totta vieköön muokaneet maisemaansa. Ne ovat kalunneet aidatussa hevoshaassa kaikki isojen kasvavien puiden rungot alaosiltaan monen metrin korkeudelta paljaaksi. Edes havupuut eivät ole välttyneet järsimiseltä. Ilmeisesti hevoset ovat ennen järsineet ympäristöystävällisesti omaa pyöreistä luonnonpuista tehtyä aitaansa, mutta nyt Rakennusviraston järeistä kyllästetyistä tukeista rakennettu sähköaita ei niille enää maistu. Jälki hevoshaassa on karmean näköistä. Se ainakin osoittaa, että Keskuspuistoa ei pitäisi enää kuormittaa yhtään lisää hevosten määrää tai aitauksia lisäämällä. Laaksosta Ruskeasuolle ulottuva vyöhyke on jo nyt kovalla kulutuksella muutenkin. Onhan se hullua, että ensin rakennusvirasto kaataa ison määrän kasvavaa puustoa hevosaitausta laajentaessaan, ja sitten hevoset syövät loput. Koivu näyttää olevan ainoa mikä ei niille kelpaa. Mielipide Jyrki Erra Ikävä tulee vanhaa vehreää ja maisemaan sopeutuvaa aitausta ja pyöreistä luonnonpuista tehtyä aitaa. Kaupungin suunnittelijat onnistuvat näköjään pilaamaan kaiken mihin tarttuvat. Hevoshakaa kunnostetaan? 10 Ruskeasuon joulu 2010 Luontoterveisin Raimo Leppänen

11 TB-RUSKEASUO 24 h Koroistentie 10, Helsinki puh AUTOASI-korjaamo huoltaa kaikki autot. TEBOIL Kyllä käy Kaikenkokoisia autoja vuokrattavissa Otamme vastaan veikkaus- ja lottokuponkeja KAIKKI KAMPAAMOTYÖT LAADUKKAILLA TUOTTEILLA HIUSTERAPEUTTI MAILA RANTA RAISIONTIE 11, HELSINKI puh: ark 9-17, la sop. muk. Huippuluokan huoltopalvelu Televisiot digiboksit audiolaitteet kannettavat PC:t Televideo-Finland Oy Koroistentie 3, puh , (Ruskeasuo, Tilkkaa vastapäätä) Huolla nyt televisio ja video paloturvalliseksi. Television puhdistus 35 eur, sis. alv 23%. Videon puhdistus 15 eur, sis. alv 23%. Avoinna: ark , la Ruskeasuon joulu

12 KIRJASTOAUTO ON MIELEN APTEEKKI Kirjastoauto pysähtyy Ruskeasuolla kaksi kertaa viikossa. Ja se tiedetään! Joskus odottelemme pysäkillä jo hyvissä ajoin sen tuloa. Me, monenlaiset lukutoukat: vaunuissa työnnettävät taaperot, nuoret äidit ja isät, opiskelijat, ikäihmiset. Ja tungos auton sisällä on mahtava. Pienessä tilassa selataan lehtiä, etsitään musiikkia ja tietenkin kirjoja, palautustiskille jonotetaan ja lainaustiskille samoin. On tönimistä, ahtautta, meteliäkin. Mutta itselleni kirjastoauto on ainoa paikka missä ruuhka ja ruljanssi ei häiritse. Onhan se mielen apteekki kuten Suomen kirjastoseura tästä Suomen käytetyimmästä kulttuuripalvelusta kunnissa, siis kirjastoista, ilmaisi. Mtä tästä apteekista saa? Nojatuolimatkoja maailmalle, ihan kaikkiin kolkkiin. Aivovoimistelua, tunne-elämyksiä, Voimme kutsua seuraamme kenties kauan sitten kuolleen henkilön, jonka muistiin kirjattu elämä voi antaa rohkaisua ja avata uusia ikkunoita omalla elämänmatkallamme. Aikalaiskirjoittajien kanssa voimme käydä kotisohvalla railakasta vuoropuhelua, väittää vastaan tai todeta että juuri noin, juuri noin asia on. Nuoret kirjailijat voivat avata äidinkielen nykysanastoa ja ilmauksia ihmeteltäväksemme. Klassikkokirjailijoiden kielenkäyttö nostaa 12 Ruskeasuon joulu 2010 mielentilaa arjen yläpuolelle. Runoilija saattaa tarjoilla päivän hätkähdyksen kiteyttämällä muutamiin sanoihin kokonaisia jättitarinoita. Lukuhetki on kuin lentävä matto joka kuljettaa uusiin tuntemattomiin maisemiin tai uudelleen ja uudelleen sille kirjoituksen keitaalle, josta tietää ammentavansa uutta mehua arjen vitamiiniksi. Kirjastoja käytetään Suomessa enemmän kuin muissa maissa, lainaustilastoissa olemme maailman kärjessä. Ruskeasuolla on helppo saada lempilukemista kotiin. Kirjatilauksen voi jättää vaikka lainaamiaan teoksia palauttaessa. Sähköpostiin tulee tieto, milloin kirjat ovat noudettavissa. Kirjojen suurkuluttajana toivon, että tuttu kirjastoauto ei olisi koskaan Helsingin kaupungin karsittavien palvelujen listalla. Kirjastoissa käy 80% suomalaisista vähintään kerran vuodessa, yli puolet säännöllisesti. Onkohan Ruskeasuolla käyntiprosentti vieläkin korkeampi? q Kirjastoauto pysähtyy Ruskeasuolla (Kiskontie/Raisiontie) maanantaisin klo ja perjantaisin Tavataan siellä! Riittasisko Räike

13 Ympäristösijoituksia luonnollisesti! Ålandsbankenin Luontotili on tukenut luontoa ja antanut sinulle korkoa jo vuodesta 1997 lähtien. Nyt voit valita vihreän säästötavan myös rahasto muodossa sijoittamalla uuteen Eco Perormance -ympäristörahastoon. Joka vuosi kolmasosa rahaston hallinnointipalkkiosta lahjoitetaan Itämeren suojeluun. Tee sekä itsellesi että uhanalaiselle Itämerelle hyvä palvelus valitse Ålandsbanken Eco Performance. HELSINKI - Munkkiniemen puistotie 13 - puh Ruskeasuon joulu

14 Erilaista partiotoimintaa Ruskeasuolla Kerran partiolainen, aina partiolainen on sanonta, joka ainakin minun kohdallani pitää paikkansa. Monen vuoden tauon jälkeen uuden alun luominen partiopolulla oli kuitenkin pitkä ja mutkikas prosessi. Olen asunut kohta kymmenen vuotta Ruskeasuolla ja kuluneeseen kesään asti kuulunut jäsenenä kotiseudullani toimivaan Meri-Porin Partioon. Viimeiset vuodet partio on jäänyt harrastuksena vähälle mutta kesän suurleiri Kilke sai partiokipinän jälleen syttymään. Kilkkeelle menin meriporilaisena tekemään radion lounasohjelman tuottajapestiä. Ilmoittautumisen ja muiden käytännön asioiden hoitaminen Porin kautta tuntui hankalalta ja suurleiriin valmistautumisen ohella kahlasin ahkerasti helsinkiläisten partiolippukuntien nettisivuja itselleni sopivan uuden lippukunnan löytymisen toivossa. Tässä yhteydessä minulle selvisi, että Ruskeasuon Kontiot on toiminut alueella, mutta lippukunta on jo hiipunut Siniritarien Antti ja Kalle suorittivat Kilkkeellä palvelutehtävänsä alaleirin toimistossa. pois. Lippukunnan vanhempainyhdistys kuitenkin toimii edelleen, ja tapasinkin keväällä näitä aktiivisia partiotoiminnan kannattajia. Toiminnan käynnistäminen Ruskeasuolla oli yhteinen toiveemme, mutta vielä asia ei ole edennyt. Kilke-leirillä uusien ja vanhojen tuttujen kanssa pohdimme minun uuden lippukuntani kohtaloa, ja muutama varteenotettava tarjous aikuisia johtajia tarvitsevista lippukunnista tulikin lähiseudulta. Aikuisena muualta tulevalle lippukunnan löytäminen ei Helsingissä ole välttämättä helppoa, koska monet 14 Ruskeasuon joulu 2010

15 partiolippukunnat ovat pitkät perinteet omaavia ja Helsingille on maakuntiin verrattuna tyypillistä se, että lippukuntien johtaminen on nuorten vastuulla. Osassa lippukuntia vaikuttaa olevan jopa tapana väistyä toiminnasta opiskelujen valmistuttua. Ulkopuolelta perinteiden keskelle meneminen tuntui minusta jopa vähän pelottavalta ajatukselta. Sattumalta törmäsin leirillä siviilistä tuttuun partiolaiseen, joka ratkaisi minun tuskaisen lippukuntaprojektini näppärästi. Pari puhelua ja muutama minuutti, niin minut oli jo viety Siniritarien leiriin näytille. Siniritarit on Ruskeasuon koululla kokoontuva sisupartiolippukunta, ainoa toimiva laatuaan Suomessa. Sisupartiolaiset tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Siniritareissa olevilla sisuilla on erilaisia liikunta- ja kehitysvammoja. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa partioryhmissä ja ryhmässä tarvitaan aikuisen tukea. Annoinkin yhteystietoni lippukunnanjohtajalle syksyn toimintakauden alkua silmälläpitäen. En ollut lippukuntaa etsiessäni ajatellut sisupartiotoimintaa, mutta leirillä ja sen jälkeen asiaa mietiskellessä ajattelin, että tämä voisi olla minulle oikea tapa toimia. Meri-Porissa meillä oli toiminnassa mukana autistinen poika, eli sisupartio oli minulle jo hiukan tuttua toisessa muodossaan. Myös toinen ympyrä sulkeutui, sillä asun edesmenneen isotätini asunnossa, ja Taimi teki työuransa käsityönopettajana Raajarikkoisten koululla eli juurikin samassa paikassa, joka nyt tunnetaan Ruskeasuon kouluna. Siniritarien edeltäjiä lippukuntina ovat poikalippukunta Siniritarit (perustettu 1954) ja tyttölippukunta Kalliosiskot (perustettu 1947). Nämä ovat yhdistyneet 1976 Ruskispartioksi ja 1979 nimeksi on muutettu jälleen Siniritarit. Nykymuotoista toiminta on ollut 12 vuoden ajan. Koulujen alettua oli ensimmäisen vartioillan aika. Sisutoiminnassa partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan. Heti ensimmäisestä hetkestä asti huomasin, että panokseni on tärkeä, ja vaikka partiossa yleensäkin koetaan onnistumisia, on toiminta Siniritareissa ollut minulle henkisesti vielä perinteistä partiotoimintaa antoisampaa. Partiotoiminnan soveltaminen tarkoittaa meillä sitä, että asiat tehdään niin, että kaikki voivat osallistua tekemiseen. Kokoontumispaikkamme on koululla, koska suurin osa vartiolaisista asuu viikot koulun yhteydessä asuntolassa. Ulkona toimiminen on välillä haasteellista, mutta olemme liikkuneet koulun pihapiirissä Tenholantiellä. Syksyn aikana olemme suorittaneet kaupunkiympäristö-merkkiä, ja siihen liittyen kävimme tutustumassa suojeltuun Tilkan sotilassairaalaan. Samalla reissulla tarkkailimme luontoa, ja huomasimme, että tavallisten kuusten ja mäntyjen löytäminen on Ruskeasuolla haasteellista. Erilaisia pihtoja vastaan tuli Ruskeasuon joulu

16 enemmänkin. Kasvien tunnistamisessa meillä oli apuna myös Ruskeasuon kaupunginosapolku vihkonen, ja sen avulla perehdyimme myös vanhempien ja uudempien talojen historiaan. Partiolaisia on maailmassa 38 miljoonaa, lähes kaikissa maailman maissa. Suomessa partiolaisia on Partio on poliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa toimintaa. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry on suomalaisen partion keskusjärjestö ja osa kansainvälistä partioliikettä, Partiotyttöjen Maailmanliiton (WAGGGS) ja Partioliikkeen Maailmanjärjestön (WOSM) jäsen. Tässä lehdessä on säännöllisesti kyselty kiinnostusta Ruskeasuon partiotoiminnan uudelleenkäynnistämiseen. Jos teillä on aiheeseen mielenkiintoa, ottakaa ihmeessä yhteyttä allekirjoittaneeseen puhelimitse tai sähköpostilla Siniritarien omat kotisivut avataan joulukuun aikana osoitteessa fi/papa/siri/. q Teksti Jani Peltola Kuva Irene Leino Ruskeasuo-Seura kiittää yrityksiä kannatusilmoituksista! Asukkaat, suosikaa mainostajiemme palveluita. 16 Ruskeasuon joulu 2010 MIESTEN MAANANTAISEURA Kuten jo otsikosta voi päätellä, sen alta paljastuu jonkinlainen miesten piiri. Mutta ei aivan perinteinen, toimintaakin suunnittelee kuusimiehinen työvaliokunta, joka usein on jo tavanomaisen miesten piirin kokoinen. Aktiivijäseniä on nelisenkymmentä, joista tilaisuuksissa käy keskimäärin n henkeä. Tilaisuudet pidetään noin kerran kuukaudessa Meilahden kirkon seurakuntasalissa. Aluksi juodaan kunnon pullakahvit ja seurustellaan. Sen jälkeen on esitys jostain ajankohtaisesta aiheesta. Tämän pohjalta keskustellaan, kysellään ja kommentoidaan. Luennoitsijoiksi on pyydetty alojen asiantuntijoita. On hyödynnetty seurakunnan työntekijöiden asiantuntemusta. Oman porukan tieto ja viisaus on myös jaettu. Edelleen oman joukon lääkärit ovat luennoineet esim. kuinka me seniorit selviämme iän tuomien kremppojen kanssa. Tilaisuuksin on vapaa pääsy. Vaikka seuramme on miesten oma hiekkalaatikko, kutsutaan Arvoisat Rouvatkin mukaan kun arvellaan jonkin aiheen kiinnostavan heitäkin. Kerran pari vuodessa tehdään retki johonkin lähiseudun kulttuurikohteeseen tai laitokseen. Silloin luonnollisesti voi olla paikalla avec. Tämän syksyn tilaisuuksissa päätoimitta-

17 ja Seppo Simola oli altavastaajana aiheesta Kirkko ja Kaupunki kiitetty ja kiistelty. Toisessa tapahtumassa Sirkku Kuusamäki kertoi aiheesta Vapaaehtoistyö Meilahden seurakunnassa Ohjelmassa oli myös musiikkia ja vuoden ensimmäinen joulupuuro! Kirkkoherra Ronimus tervehti adventtisanalla. Seuraavaksi ajamme Lahemaalle, tutustumme Sagadin kartanoon ja nautimme lounaan Altjan kalastajakylän kievarissa. Mikäli aikaa jää, käymme kurkistelemassa erästä puutarhaa matkan varrella. Ajettavaa kertyy noin 180 km. Laivamatkan jälkeen nousemme taas bussiin, joka tuo meidät illalla takaisin Ruskeasuolle. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta kun rovasti Eino Pinomaa perusti Miesten maanantaiseuran. Silloin juhlitaan asiaa näkyvästi, mm. tammikuussa pidetään juhlamessu Meilahden kirkossa. Kerromme tarkemmin Meilahden ilmoituksissa kun asia on ajankohtainen. Tervetuloa rohkeasti mukaan! q Paavo Ripatti VIRON LAHEMAA KUTSUU HELATORSTAINA ! Tule mukaan Ruskeasuoseuran kesäiselle päivämatkalle Viroon Opas Anne Kurepalu on jo varattu käyttöömme koko päiväksi,samoin bussi,joka odottaa Tallinnan satamassa. Ohjelma: Bussi kuljettaa meidät Siwan edestä satamaan aamulla (Laiva ja lähtöaika myöhemmin). Laivamatkalla ohjelma on vapaa.tallinnassa oppaamme ottaakin sitten ohjakset käsiinsä ja vie meidät ensin Kiiun torniin, jossa nautimme kahvit munaliköörin kera. Mitä maksaa: Bussiin mahtuu 50 henkilöä, ja koko hinta ohjelmineen on noin 70 euroa osallistujamäärästä riippuen. Ilmoittautuminen on sitova vasta, kun olet maksanut ennakkomaksun 25 eur Ruskeasuoseuran tilille Ennakkomaksua ei palauteta, mikäli matkasi peruuntuu eikä uutta tulijaa saada tilallesi. Loppumaksu on suoritettava viimeistään Mitä tarvitset: Ilmoittautumisessa tarvitsemme syntymäaikasi. Matkalle tarvitset voimassaolevan passin tai uudenmallisen henkilöllisyystodistuksen ja tietysti reipasta retkimieltä. Uskomme, että huonompijalkaisetkin pärjäävät hyvin! q Ilmoittautumiset Tuula Vanoselle gsm tai Kehitä Ruskeasuota, liity jäseneksi Ruskeasuo-seuraan! Osallistu tapahtumiin! Ruskeasuon joulu

18 Eino Forsman Invalidisäätiön ja Raajarikkoisten koulun arkkitehti Ruskeasuon arkkitehdit, osa 10 Jyrki Erra Eino Forsman kirjoitti ylioppilaaksi 1897 ja aloitti humanististen tieteiden opinnot. Hän valmistui filosofian kandidaatiksi 1902 ja maisteriksi Näiden opintojen rinnalla hän opiskeli samaan aikaan myös polyteknisessä opistossa. Päätettyään opintonsa Suomessa Forsman jatkoi Saksassa Münchenin teknillisessä korkeakoulussa, josta valmistui Ensimmäinen merkittävä työpaikka 18 Ruskeasuon joulu 2010 ( ) oli Valter Jungin ja Emil Fabritiuksen arkkitehtitoimistossa. Ennen oman praktiikan perustamista (1924) oli vielä mahdollisuus hankkia kokemusta professori Lars Sonckin maineikkaassa toimistossa ( ). Forsmanin arkkitehdintyö painottuu terveydenhoidon rakennuksiin. Vetäytyessään toimistonpidosta v hän oli suunnitellut mm. Helsingin (Laakson) tuberkuloosisairaalan 1929, Kontioniemen keuhkotautiparantolan 1930, Keski- Hämeen parantolan Kangasallaan 1931, Tarinaharjun parantolan Siilinjärvelle 1931, Kuusankosken keuhkotautiparantolan 1933 sekä Invalidisäätiön huoltolaitoksen 1943.

19 Forsman, Johan Eino Ilmari, arkkitehti. * Turku. III VIII. 58; vanhemmat hovioikeuden presidentti Ernesti Emil Forsman ja Hanna Karolina Nybergh. Puolisot: 1) Esther Elisabet Niska 1907 er ) Aina Geia Maria Geitel 1915, Viereinen sivu: Invalidisäätiö ja Raajarikkoisten koulu koillisesta nähtynä n Kuvassa vasemmalla oleva sairaala valmistui v. 1943, oikealla raajarikkoisten koulu, valmistumisvuosi Sairaalan edessä näkyy henkilökunnan asuntolarakennus. Invalidisäätiön kuva, Ruskeasuo-seura ry, Eino Forsmanin kuva, Suomen rakennustaiteen museo. Näiden ohella hänen toimistossaan suunniteltiin Tampereen osakepankin toimis- oli nimittäin naimisissa Sibeliuksen tyttä- sisaren poika arkkitehti Aulis Blomstedt torakennus 1927, Pohjanmaan museo ren Heidin kanssa ja Einon ensimmäinen Vaasaan 1930, Helsingin konservatorio vaimo taas oli Algoth Niskan sisar, oopperalaulajatar Esther Niska. (Sibelius-akatemia) 1931, sekä Raajarikkojen koulusäätiön koulurakennus Ruskeasuolle Mutta tämän hiukan etäisen musiikillisen sukulaissuhteen lisäksi Eino Forsman On kuvaavaa, että erittäin vaativien oli itse myös suuri musiikin ystävä. Kollegat tunsivat hänen taitonsa ja niinpä kohteiden suunnittelijaa kysyttiin myös luottamustoimiin. Forsman toimi Valtion Forsman usein viihdytti heitä pianonsoitollaan illanistujaisissa hotelli Kämpissä. rakennustaidelautakunnan sihteerinä sekä Helsingin maistraatin kunnallisneuvosmiehenä aikansa sointitutkimuksen tuloksiin suun- Ammatissaan hän perehtyi syvällisesti nitellessaan v Helsinkiin konservatoriota (vsta 1939 Sibelius-akatemia). Forsman oli lähes sukua säveltäjämestari Jean Sibeliukselle että herrasmiessalakuljettaja Algoth Niskalle. Einon onkin erinomainen. Alun perin konser- Rakennuksen musiikkisalien akustiikka Ruskeasuon joulu

20 vatorio oli määrä rakentaa Yrjönkatu Mutta pyhimysten sijaan esiin marssivat 2:een, mutta suunnitelmat muuttuivat ja syksyllä 1939 aivan toiset joukot. rakennus nousi Pohjoisen Rautatiekadun Kepeä leikkimieli unohtui, kun Neuvostoliiton ilmavoimien kolme pommikonetta varteen. Tarkoitus oli rakentaa alueelle todellinen kulttuurikeskittymä, sillä viereinen tontti oli varattu oopperatalolle ja yli kohti Helsingin keskustaa. Niiden kaarsi vastavalmistuneen asuintalon sen siipirakennuksina haluttiin rakentaa pudottamat pommit osuivat Teknilliseen taidenäyttelytilat sekä konsertti- ja opetustilat. Mutta suunnitelmat muuttuivat Talvisota ja sitä seurannut jatkosota joh- korkeakouluun. toistamiseen, oopperan tilalle nousi tivat Suomen arkkitehtikunnan vakavien eduskuntatalo. tehtävien äärelle. Yksi karuimmista oli Forsmanin osaksi langennut tehtävä Konservatorion kanssa samoihin aikoihin suunnitella sairaala sotainvalidien kuntouttamista varten Helsingin Ruskea- valmistui Forsmanin toinenkin suunnitelma. Pohjanmaan museo Vaasassa suolle. oli kokoelmineen ollut toiminnassa eri tiloissa jo 35 vuotta. Forsmanin meren Sotainvalidien kuntoutus perustui Valtioneuvoston asettaman komitean toi- rannalle Marianpuistoon suunnittelema komea tornirakennus saatiin toteutettua mintaan. Se ehdotti v Invalidisäätiön perustamista ja kuntoutuslaitoksen vaasalaislääkäri Karl Hedmanin ponnistuksin. Museon intendenttinä hän keräsi rakentamista huolehtimaan maamme esineitä sekä itselleen että museolle. invalideista, ensisijaisesti sotainvalideista Niinpä Forsmanin suunnittelemasta sekä näiden ja kaatuneiden omaisista. rakennuksesta tuli koti molemmille museolle ja Hedmanin perheelle. nopeasti, vain muutamassa kuukaudes- Forsmanin toimisto laati piirustukset Kokoelmat olivat alakerroksissa, Hedman asui perheineen yläkertaa. valtiovallan avulla rakennustyöt saatiin sa ja vaikka rakennusaineista oli pula, käyntiin ennätysvauhtia. Tyyliltään klassishenkistä funktionalismia edustavan ra- Vuonna 1939 valmistui Helsinkiin Lauttasaareen Forsmanin suunnittelema kennuksen vihkiäiset olivat toukokuussa asuintalo. Juhlayleisö sai kuulla näytteen v Avajaisia kunnioitti läsnäolollaan arkkitehdin pianistintaidoista tämän mm. tasavallan presidentti Risto Ryti esittäessä leikkimielisen musiikkivisailun Gerda-puolisonsa kanssa. American TOP 10. Yleisö tunnisti helposti mm. melodiat Over the rainbow, Invalidisäätiön ja raajarikkoisten koulun Moonlight serenade sekä When the eli nykyisen Ruskeasuon koulun lisäksi saints go marching in. Forsman on suunnitellut Ruskeasuon läheisyyteen v valmistuneen 20 Ruskeasuon joulu 2010

21 Laakson sairaalakompleksin. Tämä klassismin leimaama symmetrinen, alun perin tuberkuloosisairaalaksi valmistunut rakennussommitelma on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas suojelukohde. q Lähteet: Gustav Djupsjöbacka, Sibelius-Akatemian avajaispuhe 2010, Ilpo Aarniala, Pohjoiskaari 6 70 vuotta, kirjoitus Lauttasaari-lehdessä, Kuka kukin oli -Wikiaineisto (Internet) Terveisiä Keravalta Seuramme järjesti lauantaina konserttiretken Keravan Oopperayhdistyksen järjestämään vanhoista elokuvasävelmistä koostuvaan konserttiin. Mukana Toreniuksen bussissa oli 30 henkilöä ja kaksi tuli paikan päälle omalla autollaan. Konsertin juonsi tutulla asiantuntevuudellaan meidän Seppo Hovi. Musiikkia löytyi kaikkien makuun: Elokuvista Casablanca, La Strada, Päivien kimallus, West Side Story, Marilynin tytöt tykkää timanteista. Suomalaisista mainittakoon mm. Kulkurin valssi, Katariina ja Munkkiniemen kreivi, Tukkijoella. Näin naisen silmin upeat puvut yhdessä korkeatasoisen musiikin kanssa oli nautittava kokonaisuus. q Mukana ollut Tuula Ruskeasuon koulu juhli Ruskiksen tarina alkoi yksityisestä hyväntekeväisyydestä. Raajarikkoisten Auttamisyhdistys perusti Raajarikkoisten työkoulun Helsingin Vironkadulle vuonna Nykyisin Ruskeasuon koulu on valtion yleissivistävä erityisoppilaitos, jossa opiskelee 87 liikunta- ja monivammaista sekä pitkäaikaissairasta lasta ja nuorta. Ruskis järjestää koulunkäynnin tukijaksoja muissa kouluissa opiskeleville liikuntavammaisille oppilaille. Osaamisja kehittämiskeskus Ruskis tarjoaa myös konsultaatiota ja koulutusta kuntien opetus- ja kuntoutushenkilöstölle. Ruskis juhli 120-vuotista taivaltaan Koulun johtokunnan puheenjohtaja Heikki Teittisen avaamaan tilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen toi opetusministeri Henna Virkkunen. Emeritusprofessori Kari Uusikylä esitelmöi aiheenaan Jokainen oppilas on erityinen ja rehtori Leena Airaksinen aiheesta Ruskiksen lapset tarina erilaisesta oppimisesta. Tilaisuuden avajaismusiikki oli Ruskiksen koulun orkesterin soittama Jean Sibeliuksen Karelia sarjan Ballade ja orkesteri myös huolehti tilaisuuden musiikista puheenvuorojen jälkeen. q Ruskeasuo-seura ry onnittelee juhlivaa Ruskiksen koulua! Ruskeasuon joulu

22 Tavallista parempi ruokakauppa Avoinna arkisin 7-21, lauantaisin 8-18 ja kaikki sallitut sunnuntait. Ilmainen parkki talon alakerrassa, sisäänajo Tilkankadulta. 22 Ruskeasuon joulu 2010

23 KÄTEVIÄ APUVÄLINEITÄ ELÄMÄÄN Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen valikoimaamme! Saat meiltä apuvälineitä kodinhoitoon, pukeutumiseen, hygieniaan ja liikkumiseen. Tee elämäsi helpommaksi. Selkä-, polvi- ja rannetuet Tuki- ja hoitosukat Jalkineet ja tukipohjalliset Purkinavaajat, ruokailuvälineet Kylpyhuonetarvikkeet Apuvälineiden vuokraus Tenholantie 12, Helsinki Puh Auki arkisin klo 8 16 Tiedustelut: ruskiss90x115mm.indd Ruskeasuon joulu

24 Stadin mestat Nyt on kaikilla Ruskeasuo-harrastajilla mahdollisuus kartuttaa kaupunginosa-aiheista kirjastoaan. Varapalstalla esitellyn Synnöve Fromin isästään kirjoittaman kirjan Missä on From? lisäksi on kirjakauppoihin ilmestynyt Heikki Paunosen järkälemäinen kaksiosainen Stadin mestat. Stadin mestat on tarkoitettu Helsingin historiasta ja nykyisyydestä kiinnostuneille. Teos on Helsingin paikallishistorian ja nimistön pikku jättiläinen, josta löytyvät perustiedot stadilaisen elämää kehystävistä paikoista. Teoksessa on esitelty kaikki sellaiset paikat, joista helsinkiläisten keskuudessa on tai on ollut käytössä epävirallisia (slangi-) nimiä. Kaikkiaan teoksessa on eri paikkaa ja epävirallista nimeä. Paikat on esitelty tietosanakirjamaisissa artikkeleissa joissa on valaistu paikkojen historiaa ja niiden merkitystä entisille ja nykyisille kaupunkilaisille. Joistakin keskeisistä paikoista on pitkiä artikkeleita, koska ne ovat olleet vuosikymmenien ajan helsinkiläisille tärkeitä. 24 Ruskeasuon joulu 2010 Eipä stadin giban ja giltsin sydän enempää voisi ilosta pompahtaa kuin kirjaa selatessa. Paunonen on nimittäin laajasti referoinut myös Ruskeasuo ajurikylästä kaupunginosaksi kirjan 3. painosta ja Ruskeasuo levittäytyy lukijan silmien eteen usealla sivulla runsaana ja tuttuna. Esiin astuu puutalojen Ruskeasuon sukupolvi, osa nimeltä mainittuja, esim. Helmi Palotie, osa tekstin kautta hahmottuvia kuten eteläistä Ruskeasuota kirjoituksessaan kartoittanut Aarno Rajamäki. Allekirjoittanut kirjoittajakollegansa Pertti Pekkisen kanssa löytää myös omat rivinsä Stadin mestat -teoksesta. Parasta on tietenkin yhä syvenevä tietous Stadin menneisyydestä ja stadin omasta nimistöstä; kirjaan sisältyy laaja katsaus Helsingin virallisen ja epävirallisen nimistön historiaan. Ruskeasuo paikannimenä on varioitu slangiksi likimain kaikissa mahdollisissa muodoissaan. q Ps. Monelleko on nimi Brunkka tuttu? Jyrki Erra

25 Pimeys muuttuu valoksi Helsingin juhlakaudessa Vuodenvaihteen kaupunkitapahtumat Helsingissä tuovat valoa pimeyteen ja piristystä pitkään talveen! Seurasaaren Joulupolku tuo joulumielen niin pienille kuin isoillekin, Senaatintorin uusivuosi tarjoilee ohjelmaa koko perheelle, ja Valon vuodenaika -tapahtuma hehkuu entistä laajemmin kaupungin ydinkeskustassa. Seurasaaren joulupolku sunnuntaina klo Seurasaaren Joulupolku on Helsingin seudun lapsille ja lapsiperheille tarkoitettu ilmainen joulutapahtuma, joka tarjoaa kävijöilleen kurkistuksia satuun ja vanhanajan jouluun. Tähtiloistoa ja juhlaa Senaatintorilla Senaatintorin uudenvuoden vastaanotto tuo Senaatintorille valovoimaisia esiintyjiä ja iloista tunnelmaa. Juhla käynnistyy klo Lumoudu valomatkalla Helsinki kutsuu kaikki kaupunkilaiset nauttimaan arkkitehtuurista valomatkalla läpi Helsingin reitillä Senaatintori-Unioninkatu-Kaisaniemen puisto-sanomatalo-eduskuntatalo klo MAH Isännöinti Oy Isännöinti Kirjanpito Taloushallinto Kiskontie Helsinki puh fax Putkityöt ammattitaidolla E T E L Ä - V A N T A A N P U T K I O Y Kiskontie 20, Helsinki puh , Faksi Ruskeasuon joulu

26 Etsitkö itsellesi tai läheisellesi turvallista kotia ja hoivaa? Wilhelmiinassa Helsingin Pikku Huopalahdessa tarjoamme ikäihmisille yksilöllistä huolenpitoa ja monipuolisia hoitoja. Osaava henkilökuntamme on tukena ympäri vuorokauden. Kysy vapaita pitkäaikaisen tai lyhytaikaisen asumisen paikkoja. Soita ja sovi tapaamisesta. Tervetuloa tutustumaan Wilhelmiinaan! Taavetti Laitisen katu 4, Helsinki puh. (09) www. wilhelmiina.fi Wilhelmiina lämmintä huolenpitoa Tervetuloa asioimaan Pikku Huopalahden Apteekkiin Korppaanmäentie 4, puh Avoinna ma-pe Jouluaattona suljettu Käy noutamassa uusin asiakaslehtemme ja tutustu tuotteisiimme! 26 Ruskeasuon joulu 2010

27 Erikoislääkärin vastaanotot nopeasti apua ortonista Vastaanotolle myös yksityisesti, ilman lähetettä Ortopediset tutkimukset ja hoidot: selkä-, käsi- ja tekonivelpoliklinikka urheiluvammojen hoito ja kuntoutus Ajanvaraus puh. (09) ma-to 8-16, pe 9-15 Kipuklinikka: neurologin, fysiatrin, geriatrin, anestesiologin ja psykiatrin vastaanotot vanhusten muisti- ja tasapainopoliklinikka Ajanvaraus ma-ke 9-15, to-pe puh. (09) Lääkäriasema ORTON Tenholantie Helsinki Ruskeasuon joulu

28 Jos teil vaam passaa, mää kerron teil Turu reisust... (suom: luvallanne, jos sallitte, kerron teille Turun retkestä) Kolmekymmentäkuusi reipasta Ruskeasuo-Seuran jäsentä ja ystävää lähti Siwan edestä lauantaiaamuna (samanaikainen Helsinki-Päivä oli verottanut osallistujajoukkoamme). Edessä oli runsas kahden tunnin ajomatka Turkuun, menomatka moottoritietä E18 pitkin, paluumatkasta osa vanhaa 1-tietä pitkin. Säätiedote oli luvannut koleaa säätä ja runsasta vesisadetta, mutta sekinhän on, kuten tiedämme, pukeutumiskysymys. 28 Ruskeasuon joulu 2010 Matkalla tarkistettiin, että Rudolfina-laiva lähtee mahdollisesta sateesta ja tuulesta huolimatta. Turussa riittäisi nähtävää useammaksi päiväksi, mutta lyhyen opastuksen jälkeen Turun linnan pihalla kiiruhdimme risteilylaivaamme Rudolfinaan ja seilasimme puolitoista tuntia merellä lounasta syöden. Vähän oli sateista eivätkä maisemat oikein olleet parhaimmillaan. Nousimme laivasta bussiin, ohi ajaessamme totesimme, että Myllysillan rippeet olivat vielä purkamatta ja sitten huristelimmekin jo kohti Paimiota. Kangaskauppa Virpa-

29 Mukavat, joustavat ja luotettavat TILAUSAJOT Lähde matkalle Toreniuksen hengen luksusbusseilla! TORENIUKSEN LIIKENNE OY Nousiaistentie 4A6, H:KI puh. (09) fax. (09) kan omistaja oli kattanut meille mehua ja kahvia sekä ihania pipareita. Kyllä olivat ruskeasuolaiset nopeita ostajia, kankaita pantiin pakettiin pikavauhtia ja sitten taas jatkettiin matkaa. Olin valinnut paluumatkalla yllätyskohteeksi pikavierailun Kovelan kartanomuseoon. Meillä oli omat kakut mukana, kartanon emäntä Tuulikki Eloranta oli keittänyt kahvit ja siinä sitten Marjan kanssa laitoimme tarjoomuksia esille sillä aikaa kun puolet ryhmästä kävi katsomassa Tuulikin opastuksella kartanon upeita vanhoja tekstiilejä. Minun mielestäni erityisen hellyttäviä olivat pienten poikien pyhäpuvut 1940 luvulta. En tiedä, kävikö kukaan traktorimuseossa, mutta ehkä toiste voi Kovelaan poiketa vaikkapa silloin, kun siellä syksyisin pidetään perinnepäiviä. Matkan järjestäminen ruskeasuolaisille on aina yhtä hauskaa, ja kun kysyin, mennäänkö ensi vuonna tutustumaan Tallinnaan, joka on Turun lisäksi toinen vuoden 2011 kulttuuripääkaupunki, niin vastaus oli: KYLLÄ. q Inga Packalen otsikon turunnos : Ilmo Kajala Tuula Vanonen jatkaa retkimuistoista ja tulevaisuuden suunnitelmista: - Kiitos Ingalle mielenkiintoisista matkajutusteluista. Hän oli nähnyt suuren työn retkijärjestelyissä ja vielä toisen mokoman kun selvisi, että varaustiedot ja laskutustiedot eivät täsmänneet, mutta loppu hyvin ja kaikki hyvin. Sunnuntaina 8.8.teimme jo perinteiseksi muodostuneen reissun Tuusulaan Krapin kesäteatteriin katsomaan Päivänsäde, minä ja menninkäinen. Saimme kuulla meille vanhemmalle väelle tuttuja Reino Helismaan, Tapio Rautavaaran ja Esa Pakarisen musiikkia sekä seurata heidän yhteiseloaan uran kulta-aikana. Mukaan lähti vain yhdeksän henkilöä, joten muutimme bussin tilataksiksi, mutta kaikesta huolimatta meillä kaikilla oli niin mukavaa. Ja tulevaisuudesta... Helatorstaina Inga Packalen vie meidät yleisön pyynnöstä Tallinnaan. Lisää tästä toisaalla lehdessämme. q Tuula Vanonen Ruskeasuon joulu

30 Täyden palvelun kukkakauppa. Kukkasidonnat. Kuljetukset koko pääkaupunkiseudulle. Kukkavälitys kaikkialle Suomeen ja ulkomaille yli 140 maahan. Palvelemme uudistetussa myymälässä ark , la , su suljettu. Koroistentie 4 C-talo. Tervetuloa tutustumaan. puh , 30 Ruskeasuon joulu 2010

31 MUNKKINIEMEN APTEEKKI Professorinaukio 2 p Palvelemme ma-pe la Tervetuloa kanta-asiakkaaksemme. 4 Toimimme Munkkiniemen terveysaseman naapurissa. 4 Meillä on hyvät parkkipaikat. MUNKSNÄS APOTEK Professorspl. 2 tel Vi betjänar må-fr lö Välkommen som stamkund. 4 Apoteket finns bredvid Munksnäs hälsocentral. 4 Vi har goda parkeringsmöjligheter. AVAIMET, LUKOT, VARMUUSLUKOT... A R K I S T A T A I D E T T A T R I O - O F F S E T OY TRIO-OFFSET AB ATOMITIE 5 F, HELSINKI PUHELIN (09) FAKSI (09) Ruskeasuon joulu

32 Pikkupuistossa toimii lelulaatikkorinki Pikkupuiston lelulaatikolla käy vilske erityisesti lauantai-aamuisin. Ruskeasuon Ratsaspuistossa on kaksi leikkipuistoa, pienemmille tarkoitettu pikkupuisto ja isommille esteetön puisto Ruskeasuon päiväkodin vieressä. Pienellä puistolla on monta nimeä, kuten rakkaalla puistolla voi olla: Pikkupuisto, Kurkipuisto, Heppapuisto. Puisto on pienuudestaan huolimatta tärkeä kohtauspaikka pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Lauantaiaamuisin puistossa on jopa ruuhkaa. Arkisinkin tullaan usein piipahtamaan puistoon matkalla päiväkodista kotiin. - Aurinkoisena päivänä puistossa voi olla jopa parikymmentä lasta vanhempineen, puistoaktiivi Maria Luosto kertoo. Marian isommat lapset Verna, 4 ja Tuure, 6 pyöräilevät puiston ympärillä sillä välin kun Otso, 1 leikkii pikkupuistossa turvallisten aitojen sisäpuolella. Puiston rajat on käyty isompien kanssa läpi, eivätkä lapset saa mennä asfaltille pyöräilemään. - Jos ympärillä pyöräileville sattuu jotain, niin haaverin havaitsee nopeasti ja pikkupuistosta pääsee nopeasti apuun. 32 Ruskeasuon joulu 2010

33 Luosto hoitaa puiston lelulaatikkoa vapaaehtoisena. Lelulaatikkorinkiin pääsee maksamalla viisi euroa per perhe. Maksu maksetaan vain kerran. Rahoilla ostetaan leluja muutaman kerran vuodessa rikkoutuneiden tilalle. Myös käyttäjien toiveet huomioidaan. Kun lapset leikkivät yhteisillä leluilla, ei tule kiistaa, että joku ottaisi toisen oman lelun. - Kädestä ei tietenkään saa ottaa, se on aina voimassa oleva sääntö. jon, voisi jättää lapset puistoon pariksi tunniksi ja lähteä itse hoitamaan asioita, Luosto sanoo. Pienessä puistossa on solmittu monet ystävyyssuhteet sekä lasten että aikuisten kesken. Erityisesti puistossa vietetään aikaa esikoisen kanssa ja tutustutaan muihin vanhempiin ehkä ensimmäistä kertaa. q Teksti ja kuva: Merja Laavola Iso ruskea lelulaatikko on tehty kaupungin pajalla. Isosta laatikosta saa etulaudan käännettyä alas ja pienikin lapsi pääsee itse leluapajille. Ensin puisto-osasto toimitti 2 pientä lelulaatikkoa puistoon, mutta ne ovat liian pieniä, eivätkä lapset saa itse otettua niistä leluja. - Yleensäkin kaupunki suhtautuu pyyntöihin todella positiivisesti. Muutaman kerran pitää toki soitella ennen kuin alkaa tapahtua, kaupungille soitellut Veera Gindonis sanoo. Gindonis on puistossa lastensa Osmon, 5 ja Timon, 2 kanssa. Alunperin puistossa oli polkukaruselli, joka ei sopinut pienille lapsille. Gindonis soitteli taas kaupungille ja lopulta tilalle vaihdettiin turvallisempi liukumäki. Lelulaatikossa on numerolukko ilkivallan estämiseksi. Ennen kuin laatikko oli lukossa, saattoivat lelut lähteä joskus omille teilleen tai ne oli heitelty pitkin lähitienoota. Puiston lelulaatikko on peruja ajoilta, jolloin puistossa oli vielä puistotäti. - Puistotäti helpottaisi arkea todella pal- Ruskeasuon joulu 2010 Pelottaako liukastuminen? Olemme järjestäneet Helsingin katujen talvihoidosta vastaavien kanssa ilmaisen palvelun, jossa kaupunkilaiset voivat ottaa vastaan jalankulkuväylien vaarallisesta liukkaudesta varoittavan tekstiviestin. Palvelu on tällä hetkellä saatavissa Helsingin lisäksi Lahdessa, Jyväskylässä, Oulussa, Kuopiossa, Salossa, Porvoossa ja Sipoossa. Varoitettavat ovat olleet lähes poikkeuksetta erittäin tyytyväisiä palveluun. Ohessa palvelun nettiososoite. Palvelun verkkosivuilla on yksityiskohtaista tietoa palvelusta ja siitä saaduista kokemuksista: Ystävällisin terveisin, Jaakko Kivimäki Varoituspalvelun koordinaattori 33

34 Teksti ja kuvat: Teija Saarinen UNELMA 2013 asukasfoorumi Mielikuvamatka tulevaisuuteen On marraskuun toinen päivä vuonna Kohtaamisia kotikulmilla -hanke on päättynyt onnistuneesti. Ensimmäisen kerran tapasimme kolme vuotta sitten, vuonna 2010 järjestetyssä asukasfoorumissa. Mikä sinua erityisesti ilahduttaa? Näin tutkija, psykologi Robert Arnkil johdattaa haastateltavansa mielikuvamatkalle keskustelemaan oman asuinalueen hyvästä tulevaisuudesta. 34 Ruskeasuon joulu 2010 Yllä vas.: Asukkaat esittivät näkemyksiään yhteisöllisistä toimintamalleista. Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeen ensimmäiseen asukasfoorumiin Asumispalvelukeskus Wilhelmiinaan kokoontui tiistaina viitisenkymmentä henkeä. Arnkilin tulevaisuuden muistelu -menetelmällä ideoitiin, mitä ilahduttavaa vuosina on tapahtunut. -Tapanilan asemasta on tullut Pikku Huopalahden virkistyskeskus. Kohtaamisia kotikulmilla -hanke oli siemen, josta kasvoi paljon kasveja eli erilaisia toimintoja kuten joogaa ja kirjallisuuskerho. Tämän kaiken saamisessa oli mukana asukasyhdistykset, seurakunta ja Miina Sillanpään Säätiö, iloitsee Pekka Pikku Huopalahdesta. Tapanilan asemalla on säännöllisesti tanssia, jopa Tanssii tähtien kanssa -vieraita. Olen nuori eläkeläinen, enkä ole aikaisemmin ollut aktiivinen, mutta

Ruskeasuolla. tapahtuu

Ruskeasuolla. tapahtuu Ruskeasuolla tapahtuu 56. vsk. Joulu 2009 Tuetun asumisen asuntola Tenholantielle Ratsastushallin ympäristön suunnitelmat Yhteiskäyttötunnelin tervajaiset Päiväkoti Ruskeasuon tilanne Mehiläiset kotieläiminä

Lisätiedot

Nukketeatteri 27.11. Steiner-koululla! Ks. s. 10

Nukketeatteri 27.11. Steiner-koululla! Ks. s. 10 Ruskeasuolla tapahtuu 58. vsk. Joulu 2011 Nukketeatteri 27.11. Steiner-koululla! Ks. s. 10 m Ruskeasuon talvilinnut m Tuhat vuotta VPK:ta! m Päiväkoti Ruskeasuo 60 vuotta m Silta-klubi kertoo toiminnastaan

Lisätiedot

Ruskeasuolla. tapahtuu 58. vsk. Kevät 2011. Ruskeasuo-päivä 17.4. katso ohjelma s. 12-13

Ruskeasuolla. tapahtuu 58. vsk. Kevät 2011. Ruskeasuo-päivä 17.4. katso ohjelma s. 12-13 Ruskeasuolla tapahtuu 58. vsk. Kevät 2011 Esittelyssä Ruskeasuon tuleva päiväkoti Vapaaehtoistoiminta on Meilahden seurakunnan ydintoimintaa Galleria Orton 10 vuotta Koroistentie 15:n pihasuunnitelma Ruskeasuo-päivä

Lisätiedot

Ruskeasuolla. tapahtuu. Tuula Vanonen, rouva Ruskeasuo s. 12. 60. vsk. Kevät 2013

Ruskeasuolla. tapahtuu. Tuula Vanonen, rouva Ruskeasuo s. 12. 60. vsk. Kevät 2013 Ruskeasuolla tapahtuu 60. vsk. Kevät 2013 m Ruskeasuo-Seura 60 vuotta! m Nouskari kutonen muistoissani m Partiolaiselämää m CoolKrona - uusi maamerkki m Puiden suurkaupungin puut Tuula Vanonen, rouva Ruskeasuo

Lisätiedot

Ruskeasuolla. tapahtuu. 56. vsk. Kevät 2009

Ruskeasuolla. tapahtuu. 56. vsk. Kevät 2009 Ruskeasuolla tapahtuu 56. vsk. Kevät 2009 Rapistuvat rappaukset, juttua julkisivuista Tilkan verran tarinoita Kaupunkikinkerit Ruskeasuolla Ratsastushalli karjasuojana Yhteiskäyttötunnelin työmaa Ruskeasuon

Lisätiedot

Ruskeasuolla. tapahtuu. Helsinki täyttää 200 vuotta 2012! 59 vsk. Kevät 2012

Ruskeasuolla. tapahtuu. Helsinki täyttää 200 vuotta 2012! 59 vsk. Kevät 2012 Ruskeasuolla tapahtuu 59 vsk. Kevät 2012 m Postiadressin luovutus 22.11.2011. m Lankarullakioskin henkiinherätys m Naapuripalvelu nostaa päätään m Pienoismallien maailmassa m Kielikylpyryhmä Svalorna Helsinki

Lisätiedot

Ruskeasuolla. tapahtuu. 60. vsk. Joulu 2013

Ruskeasuolla. tapahtuu. 60. vsk. Joulu 2013 Ruskeasuolla tapahtuu 60. vsk. Joulu 2013 m Ruskeasuo-Seura 60 vuotta! m Kioski heräsi Ruususen unesta m Ratsastushallin ympäristöä kehitetään m Marttailu on muotia Ruskeasuolla tapahtuu-lehti Lehti on

Lisätiedot

Ruskeasuolla. tapahtuu. 61. vsk. Kevät 2014

Ruskeasuolla. tapahtuu. 61. vsk. Kevät 2014 Ruskeasuolla tapahtuu 61. vsk. Kevät 2014 m Kilparatojen kuninkaat Ruskeasuolla m Paraistentien palvelukeskus harjassa m R.U.S. perustettiin 1957 m Juuret ja siivet Kiinteistönhoitoa vuodesta 1950 Ruskeasuon

Lisätiedot

Ruskeasuolla. tapahtuu. Ikonimaalari Monica Orden SIWAn tulevaisuus Hissi tuli taloon -lopultakin Ratsaspuisto valmistui Lasten rakennuskoulu

Ruskeasuolla. tapahtuu. Ikonimaalari Monica Orden SIWAn tulevaisuus Hissi tuli taloon -lopultakin Ratsaspuisto valmistui Lasten rakennuskoulu Ruskeasuolla tapahtuu 54. vsk. Joulu 2007 Ikonimaalari Monica Orden SIWAn tulevaisuus Hissi tuli taloon -lopultakin Ratsaspuisto valmistui Lasten rakennuskoulu Puh. 477 8080 2 Ruskeasuon joulu 2007 Ruskeasuolla

Lisätiedot

Ruskeasuolla. tapahtuu. Ruskeasuo-seura 55 vuotta!

Ruskeasuolla. tapahtuu. Ruskeasuo-seura 55 vuotta! Ruskeasuolla tapahtuu 55. vsk. Joulu 2008 Tilkka tarjoaa hoivapalveluja Korjausrakentaminen Invalidiliitto Ruskeasuolla Siirtolapuutarha täytti 90 vuotta Partiomaja Matinmäki odottaa käyttäjiä Ruskeasuo-seura

Lisätiedot

Ruskeasuolla. tapahtuu. l Kurjesta, oikeasta ja Pirkko Nukarin kurkipatsaasta

Ruskeasuolla. tapahtuu. l Kurjesta, oikeasta ja Pirkko Nukarin kurkipatsaasta Ruskeasuolla tapahtuu 54. vsk. Kevät 2007 l Kurjesta, oikeasta ja Pirkko Nukarin kurkipatsaasta l Kolme polvea Ruskeasuolla l Ratsastava poliisi 125 v. l Partiolaiset haastattelussa l Ruskeasuo-kirjan

Lisätiedot

RUSKEASUOLLA TAPAHTUU. Ruskeasuon Joulu 2002

RUSKEASUOLLA TAPAHTUU. Ruskeasuon Joulu 2002 RUSKEASUOLLA TAPAHTUU Ruskeasuon Joulu 2002 ME RUSKEASUOLAISET VEDÄMME YHTÄ KÖYTTÄ! Haluamme tarjota sinulle vain parasta. Muistathan me tunnemme RUSKEASUON parhaiten ja osaamme myös antaa sille sen oikean

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot

Pikku Huopalahden 1/2003

Pikku Huopalahden 1/2003 1/2003 MH Yhtä ä somaa seurak akunt untaa s. 4 Moskovassa lainassa... s. 6 Mallikylä lä tem empaisi... s. 8 Pikku u Huopalahdessa s. 16 6-18 Uroslei osleijona majoittui.. s. 20 J Eelis Juntunen Mirja Hannula

Lisätiedot

NIKINMÄKELÄINEN NIKINMÄKELÄINEN 2012. Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n asukaslehti Juhlajulkaisu 2012 NIKO ry 35 vuotta.

NIKINMÄKELÄINEN NIKINMÄKELÄINEN 2012. Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n asukaslehti Juhlajulkaisu 2012 NIKO ry 35 vuotta. 2012 NIKINMÄKELÄINEN 2012 1 Nikinmäen Omakotiyhdistys NIKO ry:n asukaslehti Juhlajulkaisu 2012 NIKO ry 35 vuotta NIKINMÄKELÄINEN Rudolf Koivu Lehtemme aiheita: NIKO ry juhlii 35 vuotista taivaltaan Seurakuntakoti

Lisätiedot

Kesä talven keskellä: Ensi kesän leirit! Ihan erilainen paikka Aikaa Anastasialle. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista

Kesä talven keskellä: Ensi kesän leirit! Ihan erilainen paikka Aikaa Anastasialle. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 4 2009 Kesä talven keskellä: Ensi kesän leirit! Ihan erilainen paikka Aikaa Anastasialle Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 20 30 3 4 7 8 14 17 19 20 22 24 25 29 30 31 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Perkamentti 1/2011. 1-2011 Toukokuu PERKAMENTTI. PERKKAA-VERMO -alueen asukaslehti

Perkamentti 1/2011. 1-2011 Toukokuu PERKAMENTTI. PERKKAA-VERMO -alueen asukaslehti 1-2011 Toukokuu PERKAMENTTI PERKKAA-VERMO -alueen asukaslehti 1 Täällä ollaan. Kun lapsi sairastaa, Mehiläinen on lähellä. Tutustu palveluihimme tarkemmin: www.mehilainen.fi mehiläinen leppävaara, hevosenkenkä

Lisätiedot

La 29.11. klo 10.00 13.00 Myyjäiset Maunulan kirkolla, Metsäpurontie 15. Käsitöitä, arpajaisia, kotileivonnaisia,

La 29.11. klo 10.00 13.00 Myyjäiset Maunulan kirkolla, Metsäpurontie 15. Käsitöitä, arpajaisia, kotileivonnaisia, Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 29.11.2008 Kunnallisvaaleissa Helsinki sai uuden valtuuston, jonka työkausi käynnistyy vuodenvaihteessa. Se, mihin toivoisin valtuuston paneutuvan, on oikean ja aidon

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa 2 2009 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa Mirella päivähoidossa tässä numerossa Pääkirjoitus 3 4 6 Mirellan avustajana päiväkodissa 8 Yhdistys 11 12 14 18 17

Lisätiedot

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007

Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 Joukkokirje RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 9. vuosikerta N:o 4/2006 Hyvää Joulua ja siunausta vuodelle 2007 RADIO DEI

Lisätiedot

Ota hyödyt irti jäsenyydestäsi rekisteröitymällä: www.kalajarvi.org

Ota hyödyt irti jäsenyydestäsi rekisteröitymällä: www.kalajarvi.org Kalajärvi-Seura 16.12.2012 tiedottaa 2/12 Elina ja Matti - TV:stä tutut illallisten arvostelijat - sivu 16 Tässä lehdessä: Hiirisuon asukaspuisto alulle - sivu 3 Kaavoitustilanteesta - sivuilla 3 ja 5

Lisätiedot

ISBN 978-952-5991-73-4

ISBN 978-952-5991-73-4 ISBN 978-952-5991-73-4 Julkaisija ja kustantaja: Kuvat: Turun kaupunki/sivistystoimiala Käsityöläiskatu 10 20100 Turku Turun Lyseon lukion valokuvakurssi Taitto ja paino: Turun ammatti-instituutti, painoviestintä,

Lisätiedot

3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti. Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin!

3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti. Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin! 3 / 2005 pohjoiskirkkonummelaisten oma kylälehti Hyvää joulua! Sisältää Veikkolan joulukalenterin! 2 PÄÄKIRJOITUS Kylänraitti 3/2005 Pieni voittamaton kylä Suomessa on jo lähes neljä tuhatta kyläyhdistystä,

Lisätiedot

Pihlajisto - Viikinmäki Asukaslehti kevät 2010

Pihlajisto - Viikinmäki Asukaslehti kevät 2010 Pihlajisto - Viikinmäki Asukaslehti kevät 2010 Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen tavoitteena on asukkaiden asuinympäristön,

Lisätiedot

* Laskiaisriemua yhdessä

* Laskiaisriemua yhdessä Tässä lehdessä mm. * Lääkäri viihtyy Suomen Napolissa * Ulkoilma-ihminen Matti Mielonen * Laskiaisriemua yhdessä * Tapahtumia Pikku Huopalahdessa 2 Pikku Huopalahden Päätoimittaja Eelis Juntunen 040-751

Lisätiedot

Pihlajisto - Viikinmäki

Pihlajisto - Viikinmäki Pihlajisto - Viikinmäki Asukaslehti kevät 2013 s.8 Tarja Tenkula vuosikokouksen vieraana s.12 Viikinmäen Opaskoira tärkeä ammattilainen s.9 rakentaminen Kesäinen tervehdys koteihin... www.hekaoy. /pihlajisto

Lisätiedot

TAPOLA. Talvi 04/05. Tapolan 30-vuotisjulkaisu

TAPOLA. Talvi 04/05. Tapolan 30-vuotisjulkaisu TAPOLA Talvi 04/05 L E H T I Tapolan 30-vuotisjulkaisu Hyvät Tapolan ystävät! Ihmisen saavuttaessa kolmenkymmenen vuoden iän, näemme me, että se tuo mukanaan elämäntapojen lujittumista, sellaista lujittumista,

Lisätiedot

TIEDOSSA BILETYSTÄ! Hyvää joulua & onnellista uutta vuotta 2006. Nuorisosäätiön asukaslehti 1/2005 2/2005 2/2004 nro 22 23 21

TIEDOSSA BILETYSTÄ! Hyvää joulua & onnellista uutta vuotta 2006. Nuorisosäätiön asukaslehti 1/2005 2/2005 2/2004 nro 22 23 21 Nuorisosäätiön asukaslehti 1/2005 2/2005 2/2004 nro 22 23 21 Asukkaan ABC Kuinka menetellä? Hyvää joulua & onnellista uutta vuotta 2006 Tähtää maratonille! Rapeli-yhteisöstä APUA peliriippuvaisuuteen TIEDOSSA

Lisätiedot

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Ma 25.2. klo 18.30 Oulunkylä-foorumi Seurahuoneella. Aiheena

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Ma 25.2. klo 18.30 Oulunkylä-foorumi Seurahuoneella. Aiheena 2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit 16.2.2013 Päätoimittajalta Tapahtuu Kulmilla Ei anneta kaupungin sanella Aikanaan, kun täältä Pohjois-Helsingistäkin käsin yritettiin yhdessä saada Vantaanjokilaaksosta

Lisätiedot

Kiikari. Häivähdys pyhää. 2010 S y k s y. Lehti alueen ihmisistä ja uskon salaisuudesta. R o i h u v u o r e n s e u r a k u n n a n l e h t i

Kiikari. Häivähdys pyhää. 2010 S y k s y. Lehti alueen ihmisistä ja uskon salaisuudesta. R o i h u v u o r e n s e u r a k u n n a n l e h t i R o i h u v u o r e n s e u r a k u n n a n l e h t i Kiikari 2010 S y k s y Häivähdys pyhää Lehti alueen ihmisistä ja uskon salaisuudesta Kiikari Kiikarissa Elämä on paikallista Olen saanut viime aikoina

Lisätiedot