Ruskeasuolla. tapahtuu. 57. vsk. Joulu 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruskeasuolla. tapahtuu. 57. vsk. Joulu 2010"

Transkriptio

1 Ruskeasuolla tapahtuu 57. vsk. Joulu 2010 m Tuetun asumisen asuntolahanke m Unelma asukasfoorumi m Kaupunkiviljely Ruskeasuolla m Pikkupuiston lelulaatikkorinki m Partiotoimintaa Ruskeasuolla

2 Kodikasta Joulua ja Onnea Vuodelle 2011! Kiinteistömaailma Manskun Kodit Oy LKV Mannerheimintie 104 Puh , Välityspalkkioesim ,5 %, asiakirjakulut 190 (hinnat sis. ALV). Sampo Pankki Helsinki-Töölön konttori Mannerheimintie 58 Rahoituspäällikkö Piia Hippeläinen Puh ,

3 Ruskeasuolla tapahtuu-lehti Lehti on riippumaton kaupunginosajulkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. 57. vsk. Levikki Lehden julkaisu ja kustannus: Ruskeasuo-Seura ry Lehden toimitus ja taitto: Jyrki Erra Ilmoitushinnat: MV-ilmoitus Väri-ilmoitus Kansilehti 1/1 sivu 160 eur 190 eur Sisäsivut 1/1 sivu 130 eur 160 eur Sisäsivut 1/2 sivu 80 eur 105 eur Sisäsivut 1/4 sivu 55 eur 75 eur rivi-ilmoitus 20 eur 28 eur 4 Toimitukselta, Jyrki Erra 8 Varapalsta, Jyrki Erra 10 Mielipide: Hevoshakaa kunnostetaan?, Raimo Leppänen 12 Kirjasto on mielen apteekki, Riittasisko Räike 14 Erilaista partiotoimintaa Ruskeasuolla, Jani Peltola 16 Miesten maanantaiseura, Paavo Ripatti 17 Viron Lahemaa kutsuu helatorstaina 2.6., Inga Packalen 18 Eino Forsman, Invalidisäätiön ja Raajarikkoisten koulun arkkitehti, Jyrki Erra 21 Terveisiä Keravalta, Tuula Vanonen 21 Ruskeasuon koulu 120 vuotta 24 Stadin mestat, Jyrki Erra 25 Pimeys muuttuu valoksi Helsingin juhlakaudessa, tiedote 28 Jos teil vaam passaa, mää kerron teil Turu reisust, Inga Packalen 32 Pikkupuistossa toimii lelulaatikkorinki, Merja Laavola 33 Pelottaako liukastuminen, tiedote, Jaakko Kivimäki 34 Unelma 2013 asukasfoorumi, Mielikuvamatka tulevaisuuteen, Teija Saarinen 37 Ruskeasuon asemakaavan muutosehdotuksesta tehdyt muistutukset ym. 40 Kaupunkiviljelyä Ruskeasuolla, Hille Häkkinen 43 Eira Perheentupa, meitä ruskeasuolaisia, Maj-Lis Maltela 46 Meitä ruskeasuolaisia, Heikki Manninen, Maj-Lis Maltela 49 Kaupunginosan nimet, puuttuva paikannimi, tiedote, Hanna Ikonen Kansi: Punamäki 16, toinen vanhan Ruskeasuon jäljellä olevista puutaloista, rakennettu n. v. 1920, sinnittelee asemakaavan suojelumääräyksen turvin valtavien naapureidensa välissä. Invalidiliitto omistaa nykyisin rakennuksen. Kuva: Jyrki Erra Ruskeasuon joulu

4 Toimitukselta Kaavaluonnoksen lausuntovaiheessa keväällä 2009 Ruskeasuo-seura esitti mielipiteenään, että tontille suunniteltu Kiskontien puoleinen uudisrakennus oli liian korkea ja että piha-alue rakennettavine kansitasoineen oli kaupunginosan rakentamistavalle vieras ja tyyliltään kaupunkimaisen ahdas. Yksittäisten asukkaiden Kaupunkisuunnitteluvirastoon lähettämät lausunnot tukivat tätä näkemystä. Lausunnossaan myös Helsingin kaupunginmuseo asettui tukemaan seuran ja asukkaiden näkemystä. Kaavaluonnokseen kirjattua rakentamiskorkeutta madallettiin näiden lausuntojen seurauksena kerroksella, kun luonnos eteni ehdotusvaiheeseen. Piha-alueen esitettyyn rakentamistapaan ei sen sijaan puututtu. Kaavaehdotuksen lausuntovaiheessa syyskuussa 2009 Ruskeasuo-seura esitti edelleen em. seikkojen tarkistusta mm. saamansa runsaan asukaspalautteen perusteella. Myös joukko kaupunginosan asukkaita lähetti huomautuksen kaavaehdotuksesta. Näiden huomautusten sisältö oli sama kuin Ruskeasuo-seuran laatimassa muistutuksessa. Hyvät ruskeasuolaiset, Seurakuntayhtymän hakema asemakaavan muutos tontilleen Paraistentien-Tenholantien-Kiskontien kulmassa etenee. Se on tulossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn ensi vuoden alussa. Olen lukenut kaikki asukkaiden laatimat huomautukset Ruskeasuo-seuran laatiman muistutuksen lisäksi. Kaikkia lausuntoja yhdistää huoli asuinympäristömme laadun ja Ruskeasuon kaupunkikuvallisesti tunnustettujen arvojen ja ominaispiirteiden säilymisestä. Nämä arvot on kirjattu kaupunkisuunnitteluviraston julkaisemaan kirjaseen Ruskeasuo- Rakennetun ympäristön arvot ja ominaispiirteet, korjausrakentamisohjeet, (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2004:6). Keskeisellä Ruskeasuolla sijaitseva, asemakaavamuutoksen kohteena oleva tontti rakennuksineen on käsitelty julkaisun sivuilla 50 ja 72. Julkaisun sivulla 9 on lisäksi kartta niistä rakennuksista, joita kirjanen koskee. Kaupunkisuunnitteluvirasto laati vastineen jätettyjen muistutusten johdosta ennen ehdotuksen viemistä eteenpäin. On ristiriitaista lukea vastineen laatijan perusteet seuran ja asukkaiden lähettämien muistutusten hylkäämiselle: -Muistutuksissa mainitut Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisun Rakennetun ympäristön arvot ja ominaispiirteet ohjeet koskevat Helsingin yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti rakennustaiteellisesti tai maisemakulttuurin 4 Ruskeasuon joulu 2010

5 kannalta merkittävää aluetta, johon asemakaavan muutosalue ei kuulu. (Huom. kursivointi toimituksen.) Mitään mainitun kaltaista rajausta ei yllämainitusta Ruskeasuo-oppaasta tarkallakaan lukemisella löydy, ainoastaan maininta (s. 119), että kaupunginosan arvot tulisi kyetä säilyttämään ilman asemakaavan muutoksia ja asemakaavan suojelumerkintöjä. Kaupunki siis toimii laadituttamaansa julkaisua omavaltaisesti tulkiten ja vetoaa laatimaansa Yleiskaava 2002:een ja siinä esitettyyn rajaukseen, josta kyseinen alue on poistettu. Alunperin koko Ruskeasuon kerrostaloalue sisällytettiin kaupunkisuunnitteluviraston tavoitteelliseen ja ohjeistavaan julkaisuun! Piha-alueen väljyydestä ja vihreydestä, josta seura yhdessä asukkaiden kanssa kantoi huolta, kaupunkisuunnitteluvirasto vastineessaan toteaa mm.: Kantakaupungin alueella uudisrakentamiskohteissa edellytetään autopaikkojen ja jätetilojen sijoittamista maan alle tai rakennuksiin, jotta piha-alueille voidaan sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät suojaisat leikki- ja oleskelualueet. Tarkkasilmäinen lukija on tosin tähän mennessä tajunnut, ettei leikki- ja oleskelualueita suinkaan ole aikomus kohteessa sijoittaa pihalle. Tontin mittavasta rakennusvolyymistä aiheutuvan tilanpuutteenn vuoksi ne rakennetaan parkkitalon katolle. Maan hallitus on asettanut tavoitteen puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus v loppuun mennessä. Tähän hallituksen asettamaan tavoitteeseen kaupunki on sitoutunut, ja kuten valituksista huolimatta muualla kaupungissa läpi viedyt hankkeet osoittavat, se on myös päättänyt pysyä tavoitteissaan. Noin puolet Suomen asunnottomista elää pääkaupunkiseudulla. Asunnottomien kokonaismäärä on tällä hetkellä n yhden hengen ruokakuntaa ja 350 perhettä. Kasvava ongelma on nuorten ajautuminen tilapäiseen asunnottomuuteen. Tehtävä on laaja. Yllämainittujen lukujen mitassa seurakuntayhtymän hanke Ruskeasuolle on pieni, silti sen sisältö on herättänyt paljon huolta. Vaikka olisi hyvää tahtoakin, kovin onnistuneena ei voi pitää konseptia, jossa asunnottomien asuntola rakentuu samaan riviin koulun ja rakennettavan uuden päiväkodin naapuriksi. Se on vastoin kaupungin sosiaalitoimen omia ohjeistuksia eikä asiaa voi väheksyä eikä painaa taustalle, kun puhutaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta koulua ja päiväkotia kohtaan. Ruskeasuolaisten mieli ei rauhoitu lainkaan HS:n uutisoinnista koskien Töölön Hietaniemenkadun asuntolaa sekä artikkelia seuranneesta Ruskeasuon joulu

6 mielipidekirjoituksesta saman lehden yleisönosastossa. Näitä lukiessa on muistettava seurakuntayhtymän edustajien vuosi sitten asukastapahtumassa ruskeasuolaisille antamat lupaukset asuntolassa toteutuvasta tietystä toimintamallista ja konseptista, joka poikkeaa lehtikirjoituksissa mainituista tapauksista. Sen mukaan asukaskoostumus rakentuu siten, että rakennuskompleksin toinen osa on varattu seurakuntayhtymän työntekijöille ja toinen osa seurakuntayhtymän valitsemille asuntolan asukkaille. Elintarvikeliike jatkaa toimintaansa. Toimintansa aloittaa uusi seurakuntakoti, joka tarjoaa kaupunginosan asukkaille palveluita ja kokoontumistiloja. Seurakuntayhtymän hakeman asemakaavamuutoksen kanssa samaan aikaan oli kaupunkisuunnitteluvirastossa vireillä HOASin hakema asemakaavan muutos tontilleen Paraistentie Tästä muutoshankkeesta Ruskeasuo-seura kertoi v kevätlehden Varapalsta-osassa. Muutos mahdollistaa toteutuessaan kahden kaksikerroksisen pienkerrostalon rakentamisen tontin piha-alueelle. Niiden rakentaminen tiivistää korttelirakennetta ja vaikuttaa naapuritaloista avautuviin ikkunanäkymiin. Tähän seikkaan vedoten naapuritonttien asukkaat vastustivat asemakaavan muutosta. Myös moitittiin huonoa tiedotusta kaavamuutoksesta asukkaille. Myös oli vireillä kävelytiesuunnitelma siirtolapuutarhan eteläreunaa pitkin Sauvontieltä Kiskontielle. Tämä asia jäänee edelleen avoimeksi, sillä tilavaraus vaikuttaisi siirtolapuutarhan tontteihin. Rakennetun ympäristön luonne, määrä ja sisältö tulevat siis näillä näkymin muuttumaan kaupunginosassamme. Niin on tapahtunut kuitenkin Ruskeasuon historiassa vuosikymmenien kuluessa monesti. Tämän lehden s. 37 on julkaistu kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta poimitut kummankin kaavamuutoksen pöytäkirjaotteet. Jos haluat perehtyä asiaan enemmän, löydät liiteasiakirjat laittamalla internethakuun: kaupunkisuunnitteluvirasto. Kaupunkisuunnitteluviraston kotisivujen oikeaan laitaan hakusarakkeeseen syötä sitten hankkeen numero Sivuilta löydät myös Ruskeasuo-seuran ja asukkaiden laatimat muistutukset ja vastineet. Hyvät Ruskeasuon asukkaat, kiitän teitä kaikkia, jotka olette ottaneet kantaa asemakaavan muutoksiin ja kantaneet vastuuta kaupunginosamme arvojen ja ominaisuuksien säilymisestä. Olemme asukkaina näihin arvoihin sitoutuneet, enemmän kuin kaupunki, joka ne on ylös kirjauttanut. q Puolestani toivotan kaikille rauhaisaa joulunaikaa ja onnellista vuodenvaihdetta! Jyrki Erra 6 Ruskeasuon joulu 2010

7 Hoidamme kaikki lakiasianne Luottamuksellisesti parhaalla ammattitaidolla Testamentit, perunkirjoitukset Asuntokauppa-asiat, työsuhdeasiat Avioerot, avioehdot Oikeudenkäynnit Ilmainen alkuneuvottelu Kiskontie 5, Helsinki puh , Oy Raisiontien Lämpö Ab Kiinteistönhuoltoa kiinteistönne parhaaksi vuodesta 1950 Pyydä tarjous Raisiontie 2 A 1, Helsinki Puh , Pikku-Huopalahden hammaslääkäriasema - sijaitsee helppojen liikenneyhteyksien päässä, raitiovaunu nro 10 pysähtyy talon päädyssä. Korppaanmäentie 17 BL 2, Helsinki Ajanvaraus / yhteydenotot numerosta (09) Käytössämme on myös Kelan suorakorvaus, joten maksat vain omavastuuosuuden hoidostasi. Hammaslääkärit Irma ja Timo Torniainen Tervetuloa! Ruskeasuon joulu

8 Varapalsta Ruskeasuon päiväkotihanke etenee. Kaupunki rakennuttaa Paraistentielle 2-kerroksisen uudisrakennuksen piha-alueineen päiväkotitoimintaa varten v Päiväkoti rakennetaan tontille numero 9 ja etelään suuntautuva pihaalue tontille numero 7. Rakennuksen koko on 1300m2 ja siihen mahtuu yli 90 lasta. Uuden rakennuksen tieltä puretaan tonteilla sijaitsevat rakennukset. Tontin 7 rakennus on väliaikaisluonteinen opetustilakäytössä ollut puutalo, tontin 9 rakennus on entinen ravintolaväen vanhainkoti, jossa viime aikoina toimi läntinen sosiaalitoimisto. Päiväkotilapset muuttavat uusiin tiloihin perinteikkäästä Raisiontien päiväkodista, jossa ehti aloittaa kasvunsa useampi ruskeasuolaissukupolvi. Kaupunki arvioi vanhan päiväkotirakennuksen korjauskustannukset liian suuriksi suhteessa uudisrakentamiseen. Vanhan päiväkotirakennuksen omistaa viereinen Raisiontien asunto-osakeyhtiö eli kaupunki oli tiloissa vuokralainen. Poikkeuslupa tonteille hyväksyttiin ja kaupunginvaltuusto teki rakentamispäätöksen marraskuun puolivälissä. Uudisrakennuksen suunnittelusta vastaa arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli oy. v Tuskin olivat tietyöt Hakamäentien risteyksessä hiljenneet kun entisen ns. Ruhan l. liikennelaitoksen tontin nurkalla alkoivat rakennustyöt. Tontin omistaa nykyisin Skanska ja sille rakennetaan Manskun rasti-niminen toimistotalo. Se on osa rakennusrivistöä, johon kuuluvat aiemmin valmistuneet NCC-toimitalo ja Invalidiliiton rakennus. Manskun Rasti on toimistotalo. Kuutiomainen kompleksi koostuu neljästä toimistotalosta. Vuonna 2012 valmistuvaan ensimmäiseen rakennukseen muuttaa Skanskan Suomen pääkonttori. Näin täydentyy pala palalta kaupungin sisääntulonäkymä. v Saman talorivin todellinen nappulaliigalainen, Koroistentien toisella puolella sijaitseva ns. lankarullakioski peruskorjattiin kevätkesällä uusimalla julkisivurappaus ja kattorakennetta. Vesikatolle ilmestyi tuuletusputki, joka varmaan on tarpeellinen, sillä kioski viettää ties kuinka monetta vuotta hiljaiseloa luukut suljettuina. Kioski on suojeltu asemakaavalla. v 8 Ruskeasuon joulu 2010

9 Kirjan henkilökohtaiset tarinat ja anekdootit välittävät elävästi ajan hengen ja sodan karun todellisuuden. Kun sotatoimet 1941 käynnistyivät, ilmoitti Marski haluavansa Fromin takaisin palvelukseensa. Missä on From? marsalkka tiedusteli kenraaleiltaan. Hänet on heti toimitettava tänne! Päämajassa vitsailtiin, ettei sodasta tule mitään, ellei From löydy. From toki löytyi, ja Marski saattoi murahtaa, että nyt on ainakin yksi perusasia järjestyksessä. Fromin kohtalona oli kaatua 25-vuotiaana Maaselällä Tämä kirja on kunnianosoitus tyttäreltä, joka ei koskaan ehtinyt tutustua isäänsä Kustannusyhtiö Minerva julkaisi 200-sivuisen kirjan viime syyskuussa. Onnittelut tekijälle! Synnöve From kirjoitti Ruskeasuo v Ajurikylästä kaupunginosaksi kirjan 5. Tunnelitöiden pitkä urakka alkaa olla painokseen tarinan sukunsa vaiheista Tilkan alikulun kohdalla ohi. Työmaana puutalojen Ruskeasuolla. Sama kertomus julkaistiin myös tämän lehden tunnelin sisäänkäynti on siistitty. Pyydet- ollun Folkhälsanin tontin eteläreuna ja sivuilla. Hyvin erikoiseksi tarinan tekee tyjä portaita emme saaneet kulkuamme hänen isänsä osuus siinä. Paul Einar alas Mannerheimintieltä helpottamaan, Rafael From nimitettiin syyskuussa 1939 vaan entisenkaltainen talvella liukuradaksi muuttuva luiska rakennettiin ruu- marsalkka Mannerheimin henkilökohtaiseksi sotilaspalvelijaksi. Sellainen supensaiden vierelle. Onneksi luiskaa peijakkaan jämpti päällikkö tuntui olevan. reunustaa kaide. Siihen voi tarrata kun Taitaapa olla kovat hommat edessä!, kirjoitti 21-vuotias From kihlatulleen Sirkalle v liukastuminen uhkaa. ensivaikutelmistaan. Krööntaalin talon vilahtaminen Esko Synnöve From on nyt koonnut vanhempiensa sodanaikaisesta kirjeenvaihdosta den Ruskeasuon levähdyspaikkana jää Havumäen Lopen historiikissa kauppiai- koskettavan kirjan Missä on From?, arvoitukseksi. Viimeisenä oljenkortena Kenttäpostia Marskin sotilaspalvelijalta toimitus otti yhteyttä Aarno Rajamäkeen, Ruskeasuon joulu

10 joka lapsuudessaan 30-luvulla asui näköetäisyydellä oletetusta Krööntaalin sijaintipaikasta. Rajamäki arveli tarkkaa muistikuvaa tavoittamatta, että kuvan talo on voinut olla mahdollisesti joskus Krööntaaliniminenkin, mutta kieltäytyi ehdottomasti panemasta päätään asiasta pantiksi -sitä kun hän vielä arveli hyvinkin tarvitsevansa. Toimitus kiittää ja lähettää terveiset Aarno Rajamäelle! Hyvä toimitus, Vuosi sitten arvio hevoshaan ulkonäöstä oli, että hevoshaan alueen ulkonäkö paranee, kunhan hevoset pääsevät taas omaa maisemaansa muokkaamaan ja kasvit kasvamaan. Hevoset ovat nyt totta vieköön muokaneet maisemaansa. Ne ovat kalunneet aidatussa hevoshaassa kaikki isojen kasvavien puiden rungot alaosiltaan monen metrin korkeudelta paljaaksi. Edes havupuut eivät ole välttyneet järsimiseltä. Ilmeisesti hevoset ovat ennen järsineet ympäristöystävällisesti omaa pyöreistä luonnonpuista tehtyä aitaansa, mutta nyt Rakennusviraston järeistä kyllästetyistä tukeista rakennettu sähköaita ei niille enää maistu. Jälki hevoshaassa on karmean näköistä. Se ainakin osoittaa, että Keskuspuistoa ei pitäisi enää kuormittaa yhtään lisää hevosten määrää tai aitauksia lisäämällä. Laaksosta Ruskeasuolle ulottuva vyöhyke on jo nyt kovalla kulutuksella muutenkin. Onhan se hullua, että ensin rakennusvirasto kaataa ison määrän kasvavaa puustoa hevosaitausta laajentaessaan, ja sitten hevoset syövät loput. Koivu näyttää olevan ainoa mikä ei niille kelpaa. Mielipide Jyrki Erra Ikävä tulee vanhaa vehreää ja maisemaan sopeutuvaa aitausta ja pyöreistä luonnonpuista tehtyä aitaa. Kaupungin suunnittelijat onnistuvat näköjään pilaamaan kaiken mihin tarttuvat. Hevoshakaa kunnostetaan? 10 Ruskeasuon joulu 2010 Luontoterveisin Raimo Leppänen

11 TB-RUSKEASUO 24 h Koroistentie 10, Helsinki puh AUTOASI-korjaamo huoltaa kaikki autot. TEBOIL Kyllä käy Kaikenkokoisia autoja vuokrattavissa Otamme vastaan veikkaus- ja lottokuponkeja KAIKKI KAMPAAMOTYÖT LAADUKKAILLA TUOTTEILLA HIUSTERAPEUTTI MAILA RANTA RAISIONTIE 11, HELSINKI puh: ark 9-17, la sop. muk. Huippuluokan huoltopalvelu Televisiot digiboksit audiolaitteet kannettavat PC:t Televideo-Finland Oy Koroistentie 3, puh , (Ruskeasuo, Tilkkaa vastapäätä) Huolla nyt televisio ja video paloturvalliseksi. Television puhdistus 35 eur, sis. alv 23%. Videon puhdistus 15 eur, sis. alv 23%. Avoinna: ark , la Ruskeasuon joulu

12 KIRJASTOAUTO ON MIELEN APTEEKKI Kirjastoauto pysähtyy Ruskeasuolla kaksi kertaa viikossa. Ja se tiedetään! Joskus odottelemme pysäkillä jo hyvissä ajoin sen tuloa. Me, monenlaiset lukutoukat: vaunuissa työnnettävät taaperot, nuoret äidit ja isät, opiskelijat, ikäihmiset. Ja tungos auton sisällä on mahtava. Pienessä tilassa selataan lehtiä, etsitään musiikkia ja tietenkin kirjoja, palautustiskille jonotetaan ja lainaustiskille samoin. On tönimistä, ahtautta, meteliäkin. Mutta itselleni kirjastoauto on ainoa paikka missä ruuhka ja ruljanssi ei häiritse. Onhan se mielen apteekki kuten Suomen kirjastoseura tästä Suomen käytetyimmästä kulttuuripalvelusta kunnissa, siis kirjastoista, ilmaisi. Mtä tästä apteekista saa? Nojatuolimatkoja maailmalle, ihan kaikkiin kolkkiin. Aivovoimistelua, tunne-elämyksiä, Voimme kutsua seuraamme kenties kauan sitten kuolleen henkilön, jonka muistiin kirjattu elämä voi antaa rohkaisua ja avata uusia ikkunoita omalla elämänmatkallamme. Aikalaiskirjoittajien kanssa voimme käydä kotisohvalla railakasta vuoropuhelua, väittää vastaan tai todeta että juuri noin, juuri noin asia on. Nuoret kirjailijat voivat avata äidinkielen nykysanastoa ja ilmauksia ihmeteltäväksemme. Klassikkokirjailijoiden kielenkäyttö nostaa 12 Ruskeasuon joulu 2010 mielentilaa arjen yläpuolelle. Runoilija saattaa tarjoilla päivän hätkähdyksen kiteyttämällä muutamiin sanoihin kokonaisia jättitarinoita. Lukuhetki on kuin lentävä matto joka kuljettaa uusiin tuntemattomiin maisemiin tai uudelleen ja uudelleen sille kirjoituksen keitaalle, josta tietää ammentavansa uutta mehua arjen vitamiiniksi. Kirjastoja käytetään Suomessa enemmän kuin muissa maissa, lainaustilastoissa olemme maailman kärjessä. Ruskeasuolla on helppo saada lempilukemista kotiin. Kirjatilauksen voi jättää vaikka lainaamiaan teoksia palauttaessa. Sähköpostiin tulee tieto, milloin kirjat ovat noudettavissa. Kirjojen suurkuluttajana toivon, että tuttu kirjastoauto ei olisi koskaan Helsingin kaupungin karsittavien palvelujen listalla. Kirjastoissa käy 80% suomalaisista vähintään kerran vuodessa, yli puolet säännöllisesti. Onkohan Ruskeasuolla käyntiprosentti vieläkin korkeampi? q Kirjastoauto pysähtyy Ruskeasuolla (Kiskontie/Raisiontie) maanantaisin klo ja perjantaisin Tavataan siellä! Riittasisko Räike

13 Ympäristösijoituksia luonnollisesti! Ålandsbankenin Luontotili on tukenut luontoa ja antanut sinulle korkoa jo vuodesta 1997 lähtien. Nyt voit valita vihreän säästötavan myös rahasto muodossa sijoittamalla uuteen Eco Perormance -ympäristörahastoon. Joka vuosi kolmasosa rahaston hallinnointipalkkiosta lahjoitetaan Itämeren suojeluun. Tee sekä itsellesi että uhanalaiselle Itämerelle hyvä palvelus valitse Ålandsbanken Eco Performance. HELSINKI - Munkkiniemen puistotie 13 - puh Ruskeasuon joulu

14 Erilaista partiotoimintaa Ruskeasuolla Kerran partiolainen, aina partiolainen on sanonta, joka ainakin minun kohdallani pitää paikkansa. Monen vuoden tauon jälkeen uuden alun luominen partiopolulla oli kuitenkin pitkä ja mutkikas prosessi. Olen asunut kohta kymmenen vuotta Ruskeasuolla ja kuluneeseen kesään asti kuulunut jäsenenä kotiseudullani toimivaan Meri-Porin Partioon. Viimeiset vuodet partio on jäänyt harrastuksena vähälle mutta kesän suurleiri Kilke sai partiokipinän jälleen syttymään. Kilkkeelle menin meriporilaisena tekemään radion lounasohjelman tuottajapestiä. Ilmoittautumisen ja muiden käytännön asioiden hoitaminen Porin kautta tuntui hankalalta ja suurleiriin valmistautumisen ohella kahlasin ahkerasti helsinkiläisten partiolippukuntien nettisivuja itselleni sopivan uuden lippukunnan löytymisen toivossa. Tässä yhteydessä minulle selvisi, että Ruskeasuon Kontiot on toiminut alueella, mutta lippukunta on jo hiipunut Siniritarien Antti ja Kalle suorittivat Kilkkeellä palvelutehtävänsä alaleirin toimistossa. pois. Lippukunnan vanhempainyhdistys kuitenkin toimii edelleen, ja tapasinkin keväällä näitä aktiivisia partiotoiminnan kannattajia. Toiminnan käynnistäminen Ruskeasuolla oli yhteinen toiveemme, mutta vielä asia ei ole edennyt. Kilke-leirillä uusien ja vanhojen tuttujen kanssa pohdimme minun uuden lippukuntani kohtaloa, ja muutama varteenotettava tarjous aikuisia johtajia tarvitsevista lippukunnista tulikin lähiseudulta. Aikuisena muualta tulevalle lippukunnan löytäminen ei Helsingissä ole välttämättä helppoa, koska monet 14 Ruskeasuon joulu 2010

15 partiolippukunnat ovat pitkät perinteet omaavia ja Helsingille on maakuntiin verrattuna tyypillistä se, että lippukuntien johtaminen on nuorten vastuulla. Osassa lippukuntia vaikuttaa olevan jopa tapana väistyä toiminnasta opiskelujen valmistuttua. Ulkopuolelta perinteiden keskelle meneminen tuntui minusta jopa vähän pelottavalta ajatukselta. Sattumalta törmäsin leirillä siviilistä tuttuun partiolaiseen, joka ratkaisi minun tuskaisen lippukuntaprojektini näppärästi. Pari puhelua ja muutama minuutti, niin minut oli jo viety Siniritarien leiriin näytille. Siniritarit on Ruskeasuon koululla kokoontuva sisupartiolippukunta, ainoa toimiva laatuaan Suomessa. Sisupartiolaiset tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Siniritareissa olevilla sisuilla on erilaisia liikunta- ja kehitysvammoja. Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa partioryhmissä ja ryhmässä tarvitaan aikuisen tukea. Annoinkin yhteystietoni lippukunnanjohtajalle syksyn toimintakauden alkua silmälläpitäen. En ollut lippukuntaa etsiessäni ajatellut sisupartiotoimintaa, mutta leirillä ja sen jälkeen asiaa mietiskellessä ajattelin, että tämä voisi olla minulle oikea tapa toimia. Meri-Porissa meillä oli toiminnassa mukana autistinen poika, eli sisupartio oli minulle jo hiukan tuttua toisessa muodossaan. Myös toinen ympyrä sulkeutui, sillä asun edesmenneen isotätini asunnossa, ja Taimi teki työuransa käsityönopettajana Raajarikkoisten koululla eli juurikin samassa paikassa, joka nyt tunnetaan Ruskeasuon kouluna. Siniritarien edeltäjiä lippukuntina ovat poikalippukunta Siniritarit (perustettu 1954) ja tyttölippukunta Kalliosiskot (perustettu 1947). Nämä ovat yhdistyneet 1976 Ruskispartioksi ja 1979 nimeksi on muutettu jälleen Siniritarit. Nykymuotoista toiminta on ollut 12 vuoden ajan. Koulujen alettua oli ensimmäisen vartioillan aika. Sisutoiminnassa partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan. Heti ensimmäisestä hetkestä asti huomasin, että panokseni on tärkeä, ja vaikka partiossa yleensäkin koetaan onnistumisia, on toiminta Siniritareissa ollut minulle henkisesti vielä perinteistä partiotoimintaa antoisampaa. Partiotoiminnan soveltaminen tarkoittaa meillä sitä, että asiat tehdään niin, että kaikki voivat osallistua tekemiseen. Kokoontumispaikkamme on koululla, koska suurin osa vartiolaisista asuu viikot koulun yhteydessä asuntolassa. Ulkona toimiminen on välillä haasteellista, mutta olemme liikkuneet koulun pihapiirissä Tenholantiellä. Syksyn aikana olemme suorittaneet kaupunkiympäristö-merkkiä, ja siihen liittyen kävimme tutustumassa suojeltuun Tilkan sotilassairaalaan. Samalla reissulla tarkkailimme luontoa, ja huomasimme, että tavallisten kuusten ja mäntyjen löytäminen on Ruskeasuolla haasteellista. Erilaisia pihtoja vastaan tuli Ruskeasuon joulu

16 enemmänkin. Kasvien tunnistamisessa meillä oli apuna myös Ruskeasuon kaupunginosapolku vihkonen, ja sen avulla perehdyimme myös vanhempien ja uudempien talojen historiaan. Partiolaisia on maailmassa 38 miljoonaa, lähes kaikissa maailman maissa. Suomessa partiolaisia on Partio on poliittisesti sitoutumatonta ja kaikille avointa toimintaa. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry on suomalaisen partion keskusjärjestö ja osa kansainvälistä partioliikettä, Partiotyttöjen Maailmanliiton (WAGGGS) ja Partioliikkeen Maailmanjärjestön (WOSM) jäsen. Tässä lehdessä on säännöllisesti kyselty kiinnostusta Ruskeasuon partiotoiminnan uudelleenkäynnistämiseen. Jos teillä on aiheeseen mielenkiintoa, ottakaa ihmeessä yhteyttä allekirjoittaneeseen puhelimitse tai sähköpostilla Siniritarien omat kotisivut avataan joulukuun aikana osoitteessa fi/papa/siri/. q Teksti Jani Peltola Kuva Irene Leino Ruskeasuo-Seura kiittää yrityksiä kannatusilmoituksista! Asukkaat, suosikaa mainostajiemme palveluita. 16 Ruskeasuon joulu 2010 MIESTEN MAANANTAISEURA Kuten jo otsikosta voi päätellä, sen alta paljastuu jonkinlainen miesten piiri. Mutta ei aivan perinteinen, toimintaakin suunnittelee kuusimiehinen työvaliokunta, joka usein on jo tavanomaisen miesten piirin kokoinen. Aktiivijäseniä on nelisenkymmentä, joista tilaisuuksissa käy keskimäärin n henkeä. Tilaisuudet pidetään noin kerran kuukaudessa Meilahden kirkon seurakuntasalissa. Aluksi juodaan kunnon pullakahvit ja seurustellaan. Sen jälkeen on esitys jostain ajankohtaisesta aiheesta. Tämän pohjalta keskustellaan, kysellään ja kommentoidaan. Luennoitsijoiksi on pyydetty alojen asiantuntijoita. On hyödynnetty seurakunnan työntekijöiden asiantuntemusta. Oman porukan tieto ja viisaus on myös jaettu. Edelleen oman joukon lääkärit ovat luennoineet esim. kuinka me seniorit selviämme iän tuomien kremppojen kanssa. Tilaisuuksin on vapaa pääsy. Vaikka seuramme on miesten oma hiekkalaatikko, kutsutaan Arvoisat Rouvatkin mukaan kun arvellaan jonkin aiheen kiinnostavan heitäkin. Kerran pari vuodessa tehdään retki johonkin lähiseudun kulttuurikohteeseen tai laitokseen. Silloin luonnollisesti voi olla paikalla avec. Tämän syksyn tilaisuuksissa päätoimitta-

17 ja Seppo Simola oli altavastaajana aiheesta Kirkko ja Kaupunki kiitetty ja kiistelty. Toisessa tapahtumassa Sirkku Kuusamäki kertoi aiheesta Vapaaehtoistyö Meilahden seurakunnassa Ohjelmassa oli myös musiikkia ja vuoden ensimmäinen joulupuuro! Kirkkoherra Ronimus tervehti adventtisanalla. Seuraavaksi ajamme Lahemaalle, tutustumme Sagadin kartanoon ja nautimme lounaan Altjan kalastajakylän kievarissa. Mikäli aikaa jää, käymme kurkistelemassa erästä puutarhaa matkan varrella. Ajettavaa kertyy noin 180 km. Laivamatkan jälkeen nousemme taas bussiin, joka tuo meidät illalla takaisin Ruskeasuolle. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta kun rovasti Eino Pinomaa perusti Miesten maanantaiseuran. Silloin juhlitaan asiaa näkyvästi, mm. tammikuussa pidetään juhlamessu Meilahden kirkossa. Kerromme tarkemmin Meilahden ilmoituksissa kun asia on ajankohtainen. Tervetuloa rohkeasti mukaan! q Paavo Ripatti VIRON LAHEMAA KUTSUU HELATORSTAINA ! Tule mukaan Ruskeasuoseuran kesäiselle päivämatkalle Viroon Opas Anne Kurepalu on jo varattu käyttöömme koko päiväksi,samoin bussi,joka odottaa Tallinnan satamassa. Ohjelma: Bussi kuljettaa meidät Siwan edestä satamaan aamulla (Laiva ja lähtöaika myöhemmin). Laivamatkalla ohjelma on vapaa.tallinnassa oppaamme ottaakin sitten ohjakset käsiinsä ja vie meidät ensin Kiiun torniin, jossa nautimme kahvit munaliköörin kera. Mitä maksaa: Bussiin mahtuu 50 henkilöä, ja koko hinta ohjelmineen on noin 70 euroa osallistujamäärästä riippuen. Ilmoittautuminen on sitova vasta, kun olet maksanut ennakkomaksun 25 eur Ruskeasuoseuran tilille Ennakkomaksua ei palauteta, mikäli matkasi peruuntuu eikä uutta tulijaa saada tilallesi. Loppumaksu on suoritettava viimeistään Mitä tarvitset: Ilmoittautumisessa tarvitsemme syntymäaikasi. Matkalle tarvitset voimassaolevan passin tai uudenmallisen henkilöllisyystodistuksen ja tietysti reipasta retkimieltä. Uskomme, että huonompijalkaisetkin pärjäävät hyvin! q Ilmoittautumiset Tuula Vanoselle gsm tai Kehitä Ruskeasuota, liity jäseneksi Ruskeasuo-seuraan! Osallistu tapahtumiin! Ruskeasuon joulu

18 Eino Forsman Invalidisäätiön ja Raajarikkoisten koulun arkkitehti Ruskeasuon arkkitehdit, osa 10 Jyrki Erra Eino Forsman kirjoitti ylioppilaaksi 1897 ja aloitti humanististen tieteiden opinnot. Hän valmistui filosofian kandidaatiksi 1902 ja maisteriksi Näiden opintojen rinnalla hän opiskeli samaan aikaan myös polyteknisessä opistossa. Päätettyään opintonsa Suomessa Forsman jatkoi Saksassa Münchenin teknillisessä korkeakoulussa, josta valmistui Ensimmäinen merkittävä työpaikka 18 Ruskeasuon joulu 2010 ( ) oli Valter Jungin ja Emil Fabritiuksen arkkitehtitoimistossa. Ennen oman praktiikan perustamista (1924) oli vielä mahdollisuus hankkia kokemusta professori Lars Sonckin maineikkaassa toimistossa ( ). Forsmanin arkkitehdintyö painottuu terveydenhoidon rakennuksiin. Vetäytyessään toimistonpidosta v hän oli suunnitellut mm. Helsingin (Laakson) tuberkuloosisairaalan 1929, Kontioniemen keuhkotautiparantolan 1930, Keski- Hämeen parantolan Kangasallaan 1931, Tarinaharjun parantolan Siilinjärvelle 1931, Kuusankosken keuhkotautiparantolan 1933 sekä Invalidisäätiön huoltolaitoksen 1943.

19 Forsman, Johan Eino Ilmari, arkkitehti. * Turku. III VIII. 58; vanhemmat hovioikeuden presidentti Ernesti Emil Forsman ja Hanna Karolina Nybergh. Puolisot: 1) Esther Elisabet Niska 1907 er ) Aina Geia Maria Geitel 1915, Viereinen sivu: Invalidisäätiö ja Raajarikkoisten koulu koillisesta nähtynä n Kuvassa vasemmalla oleva sairaala valmistui v. 1943, oikealla raajarikkoisten koulu, valmistumisvuosi Sairaalan edessä näkyy henkilökunnan asuntolarakennus. Invalidisäätiön kuva, Ruskeasuo-seura ry, Eino Forsmanin kuva, Suomen rakennustaiteen museo. Näiden ohella hänen toimistossaan suunniteltiin Tampereen osakepankin toimis- oli nimittäin naimisissa Sibeliuksen tyttä- sisaren poika arkkitehti Aulis Blomstedt torakennus 1927, Pohjanmaan museo ren Heidin kanssa ja Einon ensimmäinen Vaasaan 1930, Helsingin konservatorio vaimo taas oli Algoth Niskan sisar, oopperalaulajatar Esther Niska. (Sibelius-akatemia) 1931, sekä Raajarikkojen koulusäätiön koulurakennus Ruskeasuolle Mutta tämän hiukan etäisen musiikillisen sukulaissuhteen lisäksi Eino Forsman On kuvaavaa, että erittäin vaativien oli itse myös suuri musiikin ystävä. Kollegat tunsivat hänen taitonsa ja niinpä kohteiden suunnittelijaa kysyttiin myös luottamustoimiin. Forsman toimi Valtion Forsman usein viihdytti heitä pianonsoitollaan illanistujaisissa hotelli Kämpissä. rakennustaidelautakunnan sihteerinä sekä Helsingin maistraatin kunnallisneuvosmiehenä aikansa sointitutkimuksen tuloksiin suun- Ammatissaan hän perehtyi syvällisesti nitellessaan v Helsinkiin konservatoriota (vsta 1939 Sibelius-akatemia). Forsman oli lähes sukua säveltäjämestari Jean Sibeliukselle että herrasmiessalakuljettaja Algoth Niskalle. Einon onkin erinomainen. Alun perin konser- Rakennuksen musiikkisalien akustiikka Ruskeasuon joulu

20 vatorio oli määrä rakentaa Yrjönkatu Mutta pyhimysten sijaan esiin marssivat 2:een, mutta suunnitelmat muuttuivat ja syksyllä 1939 aivan toiset joukot. rakennus nousi Pohjoisen Rautatiekadun Kepeä leikkimieli unohtui, kun Neuvostoliiton ilmavoimien kolme pommikonetta varteen. Tarkoitus oli rakentaa alueelle todellinen kulttuurikeskittymä, sillä viereinen tontti oli varattu oopperatalolle ja yli kohti Helsingin keskustaa. Niiden kaarsi vastavalmistuneen asuintalon sen siipirakennuksina haluttiin rakentaa pudottamat pommit osuivat Teknilliseen taidenäyttelytilat sekä konsertti- ja opetustilat. Mutta suunnitelmat muuttuivat Talvisota ja sitä seurannut jatkosota joh- korkeakouluun. toistamiseen, oopperan tilalle nousi tivat Suomen arkkitehtikunnan vakavien eduskuntatalo. tehtävien äärelle. Yksi karuimmista oli Forsmanin osaksi langennut tehtävä Konservatorion kanssa samoihin aikoihin suunnitella sairaala sotainvalidien kuntouttamista varten Helsingin Ruskea- valmistui Forsmanin toinenkin suunnitelma. Pohjanmaan museo Vaasassa suolle. oli kokoelmineen ollut toiminnassa eri tiloissa jo 35 vuotta. Forsmanin meren Sotainvalidien kuntoutus perustui Valtioneuvoston asettaman komitean toi- rannalle Marianpuistoon suunnittelema komea tornirakennus saatiin toteutettua mintaan. Se ehdotti v Invalidisäätiön perustamista ja kuntoutuslaitoksen vaasalaislääkäri Karl Hedmanin ponnistuksin. Museon intendenttinä hän keräsi rakentamista huolehtimaan maamme esineitä sekä itselleen että museolle. invalideista, ensisijaisesti sotainvalideista Niinpä Forsmanin suunnittelemasta sekä näiden ja kaatuneiden omaisista. rakennuksesta tuli koti molemmille museolle ja Hedmanin perheelle. nopeasti, vain muutamassa kuukaudes- Forsmanin toimisto laati piirustukset Kokoelmat olivat alakerroksissa, Hedman asui perheineen yläkertaa. valtiovallan avulla rakennustyöt saatiin sa ja vaikka rakennusaineista oli pula, käyntiin ennätysvauhtia. Tyyliltään klassishenkistä funktionalismia edustavan ra- Vuonna 1939 valmistui Helsinkiin Lauttasaareen Forsmanin suunnittelema kennuksen vihkiäiset olivat toukokuussa asuintalo. Juhlayleisö sai kuulla näytteen v Avajaisia kunnioitti läsnäolollaan arkkitehdin pianistintaidoista tämän mm. tasavallan presidentti Risto Ryti esittäessä leikkimielisen musiikkivisailun Gerda-puolisonsa kanssa. American TOP 10. Yleisö tunnisti helposti mm. melodiat Over the rainbow, Invalidisäätiön ja raajarikkoisten koulun Moonlight serenade sekä When the eli nykyisen Ruskeasuon koulun lisäksi saints go marching in. Forsman on suunnitellut Ruskeasuon läheisyyteen v valmistuneen 20 Ruskeasuon joulu 2010

21 Laakson sairaalakompleksin. Tämä klassismin leimaama symmetrinen, alun perin tuberkuloosisairaalaksi valmistunut rakennussommitelma on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas suojelukohde. q Lähteet: Gustav Djupsjöbacka, Sibelius-Akatemian avajaispuhe 2010, Ilpo Aarniala, Pohjoiskaari 6 70 vuotta, kirjoitus Lauttasaari-lehdessä, Kuka kukin oli -Wikiaineisto (Internet) Terveisiä Keravalta Seuramme järjesti lauantaina konserttiretken Keravan Oopperayhdistyksen järjestämään vanhoista elokuvasävelmistä koostuvaan konserttiin. Mukana Toreniuksen bussissa oli 30 henkilöä ja kaksi tuli paikan päälle omalla autollaan. Konsertin juonsi tutulla asiantuntevuudellaan meidän Seppo Hovi. Musiikkia löytyi kaikkien makuun: Elokuvista Casablanca, La Strada, Päivien kimallus, West Side Story, Marilynin tytöt tykkää timanteista. Suomalaisista mainittakoon mm. Kulkurin valssi, Katariina ja Munkkiniemen kreivi, Tukkijoella. Näin naisen silmin upeat puvut yhdessä korkeatasoisen musiikin kanssa oli nautittava kokonaisuus. q Mukana ollut Tuula Ruskeasuon koulu juhli Ruskiksen tarina alkoi yksityisestä hyväntekeväisyydestä. Raajarikkoisten Auttamisyhdistys perusti Raajarikkoisten työkoulun Helsingin Vironkadulle vuonna Nykyisin Ruskeasuon koulu on valtion yleissivistävä erityisoppilaitos, jossa opiskelee 87 liikunta- ja monivammaista sekä pitkäaikaissairasta lasta ja nuorta. Ruskis järjestää koulunkäynnin tukijaksoja muissa kouluissa opiskeleville liikuntavammaisille oppilaille. Osaamisja kehittämiskeskus Ruskis tarjoaa myös konsultaatiota ja koulutusta kuntien opetus- ja kuntoutushenkilöstölle. Ruskis juhli 120-vuotista taivaltaan Koulun johtokunnan puheenjohtaja Heikki Teittisen avaamaan tilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen toi opetusministeri Henna Virkkunen. Emeritusprofessori Kari Uusikylä esitelmöi aiheenaan Jokainen oppilas on erityinen ja rehtori Leena Airaksinen aiheesta Ruskiksen lapset tarina erilaisesta oppimisesta. Tilaisuuden avajaismusiikki oli Ruskiksen koulun orkesterin soittama Jean Sibeliuksen Karelia sarjan Ballade ja orkesteri myös huolehti tilaisuuden musiikista puheenvuorojen jälkeen. q Ruskeasuo-seura ry onnittelee juhlivaa Ruskiksen koulua! Ruskeasuon joulu

22 Tavallista parempi ruokakauppa Avoinna arkisin 7-21, lauantaisin 8-18 ja kaikki sallitut sunnuntait. Ilmainen parkki talon alakerrassa, sisäänajo Tilkankadulta. 22 Ruskeasuon joulu 2010

23 KÄTEVIÄ APUVÄLINEITÄ ELÄMÄÄN Tervetuloa tutustumaan monipuoliseen valikoimaamme! Saat meiltä apuvälineitä kodinhoitoon, pukeutumiseen, hygieniaan ja liikkumiseen. Tee elämäsi helpommaksi. Selkä-, polvi- ja rannetuet Tuki- ja hoitosukat Jalkineet ja tukipohjalliset Purkinavaajat, ruokailuvälineet Kylpyhuonetarvikkeet Apuvälineiden vuokraus Tenholantie 12, Helsinki Puh Auki arkisin klo 8 16 Tiedustelut: ruskiss90x115mm.indd Ruskeasuon joulu

24 Stadin mestat Nyt on kaikilla Ruskeasuo-harrastajilla mahdollisuus kartuttaa kaupunginosa-aiheista kirjastoaan. Varapalstalla esitellyn Synnöve Fromin isästään kirjoittaman kirjan Missä on From? lisäksi on kirjakauppoihin ilmestynyt Heikki Paunosen järkälemäinen kaksiosainen Stadin mestat. Stadin mestat on tarkoitettu Helsingin historiasta ja nykyisyydestä kiinnostuneille. Teos on Helsingin paikallishistorian ja nimistön pikku jättiläinen, josta löytyvät perustiedot stadilaisen elämää kehystävistä paikoista. Teoksessa on esitelty kaikki sellaiset paikat, joista helsinkiläisten keskuudessa on tai on ollut käytössä epävirallisia (slangi-) nimiä. Kaikkiaan teoksessa on eri paikkaa ja epävirallista nimeä. Paikat on esitelty tietosanakirjamaisissa artikkeleissa joissa on valaistu paikkojen historiaa ja niiden merkitystä entisille ja nykyisille kaupunkilaisille. Joistakin keskeisistä paikoista on pitkiä artikkeleita, koska ne ovat olleet vuosikymmenien ajan helsinkiläisille tärkeitä. 24 Ruskeasuon joulu 2010 Eipä stadin giban ja giltsin sydän enempää voisi ilosta pompahtaa kuin kirjaa selatessa. Paunonen on nimittäin laajasti referoinut myös Ruskeasuo ajurikylästä kaupunginosaksi kirjan 3. painosta ja Ruskeasuo levittäytyy lukijan silmien eteen usealla sivulla runsaana ja tuttuna. Esiin astuu puutalojen Ruskeasuon sukupolvi, osa nimeltä mainittuja, esim. Helmi Palotie, osa tekstin kautta hahmottuvia kuten eteläistä Ruskeasuota kirjoituksessaan kartoittanut Aarno Rajamäki. Allekirjoittanut kirjoittajakollegansa Pertti Pekkisen kanssa löytää myös omat rivinsä Stadin mestat -teoksesta. Parasta on tietenkin yhä syvenevä tietous Stadin menneisyydestä ja stadin omasta nimistöstä; kirjaan sisältyy laaja katsaus Helsingin virallisen ja epävirallisen nimistön historiaan. Ruskeasuo paikannimenä on varioitu slangiksi likimain kaikissa mahdollisissa muodoissaan. q Ps. Monelleko on nimi Brunkka tuttu? Jyrki Erra

25 Pimeys muuttuu valoksi Helsingin juhlakaudessa Vuodenvaihteen kaupunkitapahtumat Helsingissä tuovat valoa pimeyteen ja piristystä pitkään talveen! Seurasaaren Joulupolku tuo joulumielen niin pienille kuin isoillekin, Senaatintorin uusivuosi tarjoilee ohjelmaa koko perheelle, ja Valon vuodenaika -tapahtuma hehkuu entistä laajemmin kaupungin ydinkeskustassa. Seurasaaren joulupolku sunnuntaina klo Seurasaaren Joulupolku on Helsingin seudun lapsille ja lapsiperheille tarkoitettu ilmainen joulutapahtuma, joka tarjoaa kävijöilleen kurkistuksia satuun ja vanhanajan jouluun. Tähtiloistoa ja juhlaa Senaatintorilla Senaatintorin uudenvuoden vastaanotto tuo Senaatintorille valovoimaisia esiintyjiä ja iloista tunnelmaa. Juhla käynnistyy klo Lumoudu valomatkalla Helsinki kutsuu kaikki kaupunkilaiset nauttimaan arkkitehtuurista valomatkalla läpi Helsingin reitillä Senaatintori-Unioninkatu-Kaisaniemen puisto-sanomatalo-eduskuntatalo klo MAH Isännöinti Oy Isännöinti Kirjanpito Taloushallinto Kiskontie Helsinki puh fax Putkityöt ammattitaidolla E T E L Ä - V A N T A A N P U T K I O Y Kiskontie 20, Helsinki puh , Faksi Ruskeasuon joulu

26 Etsitkö itsellesi tai läheisellesi turvallista kotia ja hoivaa? Wilhelmiinassa Helsingin Pikku Huopalahdessa tarjoamme ikäihmisille yksilöllistä huolenpitoa ja monipuolisia hoitoja. Osaava henkilökuntamme on tukena ympäri vuorokauden. Kysy vapaita pitkäaikaisen tai lyhytaikaisen asumisen paikkoja. Soita ja sovi tapaamisesta. Tervetuloa tutustumaan Wilhelmiinaan! Taavetti Laitisen katu 4, Helsinki puh. (09) www. wilhelmiina.fi Wilhelmiina lämmintä huolenpitoa Tervetuloa asioimaan Pikku Huopalahden Apteekkiin Korppaanmäentie 4, puh Avoinna ma-pe Jouluaattona suljettu Käy noutamassa uusin asiakaslehtemme ja tutustu tuotteisiimme! 26 Ruskeasuon joulu 2010

27 Erikoislääkärin vastaanotot nopeasti apua ortonista Vastaanotolle myös yksityisesti, ilman lähetettä Ortopediset tutkimukset ja hoidot: selkä-, käsi- ja tekonivelpoliklinikka urheiluvammojen hoito ja kuntoutus Ajanvaraus puh. (09) ma-to 8-16, pe 9-15 Kipuklinikka: neurologin, fysiatrin, geriatrin, anestesiologin ja psykiatrin vastaanotot vanhusten muisti- ja tasapainopoliklinikka Ajanvaraus ma-ke 9-15, to-pe puh. (09) Lääkäriasema ORTON Tenholantie Helsinki Ruskeasuon joulu

28 Jos teil vaam passaa, mää kerron teil Turu reisust... (suom: luvallanne, jos sallitte, kerron teille Turun retkestä) Kolmekymmentäkuusi reipasta Ruskeasuo-Seuran jäsentä ja ystävää lähti Siwan edestä lauantaiaamuna (samanaikainen Helsinki-Päivä oli verottanut osallistujajoukkoamme). Edessä oli runsas kahden tunnin ajomatka Turkuun, menomatka moottoritietä E18 pitkin, paluumatkasta osa vanhaa 1-tietä pitkin. Säätiedote oli luvannut koleaa säätä ja runsasta vesisadetta, mutta sekinhän on, kuten tiedämme, pukeutumiskysymys. 28 Ruskeasuon joulu 2010 Matkalla tarkistettiin, että Rudolfina-laiva lähtee mahdollisesta sateesta ja tuulesta huolimatta. Turussa riittäisi nähtävää useammaksi päiväksi, mutta lyhyen opastuksen jälkeen Turun linnan pihalla kiiruhdimme risteilylaivaamme Rudolfinaan ja seilasimme puolitoista tuntia merellä lounasta syöden. Vähän oli sateista eivätkä maisemat oikein olleet parhaimmillaan. Nousimme laivasta bussiin, ohi ajaessamme totesimme, että Myllysillan rippeet olivat vielä purkamatta ja sitten huristelimmekin jo kohti Paimiota. Kangaskauppa Virpa-

29 Mukavat, joustavat ja luotettavat TILAUSAJOT Lähde matkalle Toreniuksen hengen luksusbusseilla! TORENIUKSEN LIIKENNE OY Nousiaistentie 4A6, H:KI puh. (09) fax. (09) kan omistaja oli kattanut meille mehua ja kahvia sekä ihania pipareita. Kyllä olivat ruskeasuolaiset nopeita ostajia, kankaita pantiin pakettiin pikavauhtia ja sitten taas jatkettiin matkaa. Olin valinnut paluumatkalla yllätyskohteeksi pikavierailun Kovelan kartanomuseoon. Meillä oli omat kakut mukana, kartanon emäntä Tuulikki Eloranta oli keittänyt kahvit ja siinä sitten Marjan kanssa laitoimme tarjoomuksia esille sillä aikaa kun puolet ryhmästä kävi katsomassa Tuulikin opastuksella kartanon upeita vanhoja tekstiilejä. Minun mielestäni erityisen hellyttäviä olivat pienten poikien pyhäpuvut 1940 luvulta. En tiedä, kävikö kukaan traktorimuseossa, mutta ehkä toiste voi Kovelaan poiketa vaikkapa silloin, kun siellä syksyisin pidetään perinnepäiviä. Matkan järjestäminen ruskeasuolaisille on aina yhtä hauskaa, ja kun kysyin, mennäänkö ensi vuonna tutustumaan Tallinnaan, joka on Turun lisäksi toinen vuoden 2011 kulttuuripääkaupunki, niin vastaus oli: KYLLÄ. q Inga Packalen otsikon turunnos : Ilmo Kajala Tuula Vanonen jatkaa retkimuistoista ja tulevaisuuden suunnitelmista: - Kiitos Ingalle mielenkiintoisista matkajutusteluista. Hän oli nähnyt suuren työn retkijärjestelyissä ja vielä toisen mokoman kun selvisi, että varaustiedot ja laskutustiedot eivät täsmänneet, mutta loppu hyvin ja kaikki hyvin. Sunnuntaina 8.8.teimme jo perinteiseksi muodostuneen reissun Tuusulaan Krapin kesäteatteriin katsomaan Päivänsäde, minä ja menninkäinen. Saimme kuulla meille vanhemmalle väelle tuttuja Reino Helismaan, Tapio Rautavaaran ja Esa Pakarisen musiikkia sekä seurata heidän yhteiseloaan uran kulta-aikana. Mukaan lähti vain yhdeksän henkilöä, joten muutimme bussin tilataksiksi, mutta kaikesta huolimatta meillä kaikilla oli niin mukavaa. Ja tulevaisuudesta... Helatorstaina Inga Packalen vie meidät yleisön pyynnöstä Tallinnaan. Lisää tästä toisaalla lehdessämme. q Tuula Vanonen Ruskeasuon joulu

30 Täyden palvelun kukkakauppa. Kukkasidonnat. Kuljetukset koko pääkaupunkiseudulle. Kukkavälitys kaikkialle Suomeen ja ulkomaille yli 140 maahan. Palvelemme uudistetussa myymälässä ark , la , su suljettu. Koroistentie 4 C-talo. Tervetuloa tutustumaan. puh , 30 Ruskeasuon joulu 2010

31 MUNKKINIEMEN APTEEKKI Professorinaukio 2 p Palvelemme ma-pe la Tervetuloa kanta-asiakkaaksemme. 4 Toimimme Munkkiniemen terveysaseman naapurissa. 4 Meillä on hyvät parkkipaikat. MUNKSNÄS APOTEK Professorspl. 2 tel Vi betjänar må-fr lö Välkommen som stamkund. 4 Apoteket finns bredvid Munksnäs hälsocentral. 4 Vi har goda parkeringsmöjligheter. AVAIMET, LUKOT, VARMUUSLUKOT... A R K I S T A T A I D E T T A T R I O - O F F S E T OY TRIO-OFFSET AB ATOMITIE 5 F, HELSINKI PUHELIN (09) FAKSI (09) Ruskeasuon joulu

32 Pikkupuistossa toimii lelulaatikkorinki Pikkupuiston lelulaatikolla käy vilske erityisesti lauantai-aamuisin. Ruskeasuon Ratsaspuistossa on kaksi leikkipuistoa, pienemmille tarkoitettu pikkupuisto ja isommille esteetön puisto Ruskeasuon päiväkodin vieressä. Pienellä puistolla on monta nimeä, kuten rakkaalla puistolla voi olla: Pikkupuisto, Kurkipuisto, Heppapuisto. Puisto on pienuudestaan huolimatta tärkeä kohtauspaikka pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Lauantaiaamuisin puistossa on jopa ruuhkaa. Arkisinkin tullaan usein piipahtamaan puistoon matkalla päiväkodista kotiin. - Aurinkoisena päivänä puistossa voi olla jopa parikymmentä lasta vanhempineen, puistoaktiivi Maria Luosto kertoo. Marian isommat lapset Verna, 4 ja Tuure, 6 pyöräilevät puiston ympärillä sillä välin kun Otso, 1 leikkii pikkupuistossa turvallisten aitojen sisäpuolella. Puiston rajat on käyty isompien kanssa läpi, eivätkä lapset saa mennä asfaltille pyöräilemään. - Jos ympärillä pyöräileville sattuu jotain, niin haaverin havaitsee nopeasti ja pikkupuistosta pääsee nopeasti apuun. 32 Ruskeasuon joulu 2010

33 Luosto hoitaa puiston lelulaatikkoa vapaaehtoisena. Lelulaatikkorinkiin pääsee maksamalla viisi euroa per perhe. Maksu maksetaan vain kerran. Rahoilla ostetaan leluja muutaman kerran vuodessa rikkoutuneiden tilalle. Myös käyttäjien toiveet huomioidaan. Kun lapset leikkivät yhteisillä leluilla, ei tule kiistaa, että joku ottaisi toisen oman lelun. - Kädestä ei tietenkään saa ottaa, se on aina voimassa oleva sääntö. jon, voisi jättää lapset puistoon pariksi tunniksi ja lähteä itse hoitamaan asioita, Luosto sanoo. Pienessä puistossa on solmittu monet ystävyyssuhteet sekä lasten että aikuisten kesken. Erityisesti puistossa vietetään aikaa esikoisen kanssa ja tutustutaan muihin vanhempiin ehkä ensimmäistä kertaa. q Teksti ja kuva: Merja Laavola Iso ruskea lelulaatikko on tehty kaupungin pajalla. Isosta laatikosta saa etulaudan käännettyä alas ja pienikin lapsi pääsee itse leluapajille. Ensin puisto-osasto toimitti 2 pientä lelulaatikkoa puistoon, mutta ne ovat liian pieniä, eivätkä lapset saa itse otettua niistä leluja. - Yleensäkin kaupunki suhtautuu pyyntöihin todella positiivisesti. Muutaman kerran pitää toki soitella ennen kuin alkaa tapahtua, kaupungille soitellut Veera Gindonis sanoo. Gindonis on puistossa lastensa Osmon, 5 ja Timon, 2 kanssa. Alunperin puistossa oli polkukaruselli, joka ei sopinut pienille lapsille. Gindonis soitteli taas kaupungille ja lopulta tilalle vaihdettiin turvallisempi liukumäki. Lelulaatikossa on numerolukko ilkivallan estämiseksi. Ennen kuin laatikko oli lukossa, saattoivat lelut lähteä joskus omille teilleen tai ne oli heitelty pitkin lähitienoota. Puiston lelulaatikko on peruja ajoilta, jolloin puistossa oli vielä puistotäti. - Puistotäti helpottaisi arkea todella pal- Ruskeasuon joulu 2010 Pelottaako liukastuminen? Olemme järjestäneet Helsingin katujen talvihoidosta vastaavien kanssa ilmaisen palvelun, jossa kaupunkilaiset voivat ottaa vastaan jalankulkuväylien vaarallisesta liukkaudesta varoittavan tekstiviestin. Palvelu on tällä hetkellä saatavissa Helsingin lisäksi Lahdessa, Jyväskylässä, Oulussa, Kuopiossa, Salossa, Porvoossa ja Sipoossa. Varoitettavat ovat olleet lähes poikkeuksetta erittäin tyytyväisiä palveluun. Ohessa palvelun nettiososoite. Palvelun verkkosivuilla on yksityiskohtaista tietoa palvelusta ja siitä saaduista kokemuksista: Ystävällisin terveisin, Jaakko Kivimäki Varoituspalvelun koordinaattori 33

34 Teksti ja kuvat: Teija Saarinen UNELMA 2013 asukasfoorumi Mielikuvamatka tulevaisuuteen On marraskuun toinen päivä vuonna Kohtaamisia kotikulmilla -hanke on päättynyt onnistuneesti. Ensimmäisen kerran tapasimme kolme vuotta sitten, vuonna 2010 järjestetyssä asukasfoorumissa. Mikä sinua erityisesti ilahduttaa? Näin tutkija, psykologi Robert Arnkil johdattaa haastateltavansa mielikuvamatkalle keskustelemaan oman asuinalueen hyvästä tulevaisuudesta. 34 Ruskeasuon joulu 2010 Yllä vas.: Asukkaat esittivät näkemyksiään yhteisöllisistä toimintamalleista. Kohtaamisia kotikulmilla -hankkeen ensimmäiseen asukasfoorumiin Asumispalvelukeskus Wilhelmiinaan kokoontui tiistaina viitisenkymmentä henkeä. Arnkilin tulevaisuuden muistelu -menetelmällä ideoitiin, mitä ilahduttavaa vuosina on tapahtunut. -Tapanilan asemasta on tullut Pikku Huopalahden virkistyskeskus. Kohtaamisia kotikulmilla -hanke oli siemen, josta kasvoi paljon kasveja eli erilaisia toimintoja kuten joogaa ja kirjallisuuskerho. Tämän kaiken saamisessa oli mukana asukasyhdistykset, seurakunta ja Miina Sillanpään Säätiö, iloitsee Pekka Pikku Huopalahdesta. Tapanilan asemalla on säännöllisesti tanssia, jopa Tanssii tähtien kanssa -vieraita. Olen nuori eläkeläinen, enkä ole aikaisemmin ollut aktiivinen, mutta

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE

LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE LOKAKUUN 2016 KUUKAUSITIEDOTE Valmennuksen terveiset Ensimmäiset kilpailut on kilpailtu ja kausi on siis virallisesti avattu. Vielä muistutus,että kaikki harjoitukset tärkeitä, myös oheiset. Nettisivuilta

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

KLUBIN AUKIOLOAJOISTA tänään, perjantaina 29.4. suljetaan klo 15.00 torstaina 5.5. suljettu perjantaina 6.5. suljettu

KLUBIN AUKIOLOAJOISTA tänään, perjantaina 29.4. suljetaan klo 15.00 torstaina 5.5. suljettu perjantaina 6.5. suljettu 1 Hyvä Klubin jäsen, Klubin viikkokirje 29.4.2016 kahdelle viikolle on ilmestynyt http://www.klubi.biz/viikkokirje.html. KLUBIN AUKIOLOAJOISTA tänään, perjantaina 29.4. suljetaan klo 15.00 torstaina 5.5.

Lisätiedot

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016

Visbyn risteily Silja Europalla. Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visbyn risteily Silja Europalla Lähdöt 17.-19.7 ja 24.-26.7.2016 Visby on kaupunki ja maineensa veroinen. Täällä kävijän hurmaavat sen matalat, ruusuihin peittyvät talot, sen korkeat tornit, varjoisat

Lisätiedot

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri

Simo Sivusaari. Nuori puutarhuri Simo Sivusaari Simo Yrjö Sivusaari syntyi 26.10.1927 Vaasassa. Hän kävi kolmivuotisen puutarhaopiston ja on elättänyt perheensä pienellä taimi- ja kukkatarhalla. Myynti tapahtui Vaasan torilla ja hautausmaan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4.

t i e d o t t a a! MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 KIRJASTO TIEDOTTAA KUNNANVIRASTO SULJETTUNA LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Porissa 20.4. MÖKKIP MÖKKIPOSTI Toukokuu 2016 t i e d o t t a a! Palstamillimetrin hinta 1.1.2013 alkaen 0,99 (sis.alv 24%) LAITAKARIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Laitakarin alue tullaan kaavoittamaan. Tämä tarkoittaa sitä

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS!

Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat KATSO YLLÄTYSTULOS! TOIMITTAJAT PISTIVÄT KESÄN JÄÄTELÖT JÄRJESTYKSEEN SIVU 3 KATSO YLLÄTYSTULOS! Kaaduin takahuoneessa ja kaikki muut työntekijät nauroivat -Rasmus SIVU 2 Taloyhtiön asukkaiden kuulumisia. SIVU 6 KUINKA KAUPPA

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA

Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA Fabianinkatu 9, Helsinki TÄÄLLÄ LIIKETOIMINTASI KUKOISTAA 2 FABIANINKATU 9, HELSINKI TOIMISTOTILAT KAARTINKAUPUNGISSA Mikä on sinulle ensisijaisen tärkeää, kun etsit yrityksellesi toimistotiloja? Haaveiletko

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012

Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Jyväskylä Valon kaupunki 22.9.2012 Alvar Aallon jalanjäljillä Lähdimme Kirstin kanssa kahden tutustumaan junakyydillä Jyväskylän elämään, maisemiin ja ihmisiin. Jyväskylä on minulle nuoruudestani tuttu

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET

SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET SISÄLLYSLUETTELO SERVEREIDEN ESITTÄYTYMISET... 1 YHTEINEN TERVEHDYS... 2 OMAT TERVEHDYKSET... 3 Eronen Ville... 3 Husso Oki... 4 Karjalainen Maiju... 5 Malkavaara Heikki... 6

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta:

Vastaanottajaa kehotetaan oheisen valituksen johdosta: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744,70101 KUOPIO Puhelin 029 5642500 Faksi 029 5642501 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Joensuun rakennus- ja ympäristö lautakunta Muuntamontie

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Visbyn risteily Helsingistä

Visbyn risteily Helsingistä Visbyn risteily Helsingistä Reitti: Karstula-Äänekoski-Jyväskylä-Jämsä (menoon mahdollista saada liityntäkuljetukset myös Keuruulta ja Petäjävedeltä -> kysy lisää toimistoistamme!) Lähdöt: 3.7 ja 24.7

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Suinulan Sanomat. Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa

Suinulan Sanomat. Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa Suinulan Sanomat Suinulan kyläyhdistys ry:n tiedotuslehti N:o 2/2015 Kalastusasiaa Aiemmin esillä ollut Kuorevesi-järven kalastusyhtymä on saanut lisää mukaantulijoita. Nyt ovat mukana Suinula, Kavala,

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Teemaillat / Jäsenillat

Teemaillat / Jäsenillat JÄSENKIRJE 2/2016 JÄSENTIEDOTE 2/ 25.4.2016 Keväinen tervehdys! Yhteiset hetket luovat muistoja, jotka säilyvät mielessä kauan. Teemaillat / Jäsenillat Yhteinen Aivosuunnistus Unelmien liikuntapäivänä

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12408 Hankenro 1541_8 HEL 2015-010121 27.9.2016 1 (4) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Tähtitorninkatu 16 18, asemakaavan muutos (nro 12408) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS. Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05.

TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS. Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05. 1 TEIVAAN HOTTELLIN ASEMAKAAVAN MUUTOSTA KOSKEVA YLEISÖTILAISUUS Wellamo-opiston (Aikuiskoulutuskeskuksen) auditorio maanantaina 16.05.2011 klo 18:00 Läsnä: Markus Lehmuskoski, Lahden kaupunki, maankäyttö

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016

5. Toimittajan Fanny Segerfelt vierailu/haastattelut. 8. Street-tanssi alkaa koulun salissa 18.1.2016 TOIMINTAKAUSI 2016-2017 Leikkipuisto Kesanto Koululaisten talokokous Talokokous 12.1.2016 /1 Asialista: 1. Osallistujalista 2. Edellisen kokouksen muistion kertaus 3. Apuohjaajien ja pihapoliisien tehtävät

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) VARTIOHARJUN HOIVAKOTI, ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NRO 12139 Hankenro 0749_14 HEL 2011-007117 SISÄLLYS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä

Lisätiedot

Pauli Holmlund. Pauli, Varma ja Else Holmlund n. 1926.

Pauli Holmlund. Pauli, Varma ja Else Holmlund n. 1926. Pauli Holmlund Pauli Johansson Holmlund syntyy 17.10.1904 Porissa ja käy siellä koulunsa. 16- vuotiaana hän lähtee vapaaehtoisena vapauttamaan Karjalaa. Sisaret naureskelevat, kun Pauli luulee ottavansa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Simo Hillo

Simo Hillo Simo Hillo 0400 594 385 simo.hillo@pedart.fi www.pedart.fi Pedart Oy tarjoaa opetuksen tukea erityistä tukea tarvitseville oppilaille Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Opetus tapahtuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

REIPPAAN TYTöN URAPOLKU. Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio

REIPPAAN TYTöN URAPOLKU. Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio REIPPAAN TYTöN URAPOLKU Evaitaä uraohjaukseen 9.10 Emilia Mahlio Olipa kerran reipas tyttö, joka oli niin reipas ettei hänestä tarvinnut huolta kantaa. Hän piti puolensa, ilmaisi asiansa, lunasti lupauksensa

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI!

O p i n T u u l e t. Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! Vanhempainyhdistyksen joulutervehdys HEI! VANHEMPAINYHDISTYS KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI KOULUN HENKILÖKUNTAA, OPPILAITA JA VANHEMPIA SYKSYN AIKANA TEHDYSTÄ YHTEISTYÖSTÄ. KAKKUTUKUN TUOTTEIDEN MYYNNILLÄ SAIMME

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot