Sielu. Ihmisen kuolematon tosiolemus. Pentti Tuominen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sielu. Ihmisen kuolematon tosiolemus. Pentti Tuominen"

Transkriptio

1 Sielu Ihmisen kuolematon tosiolemus Pentti Tuominen

2 Luennon agenda Mikä on sielu? Antiikin filosofien sielukäsityksiä Eri uskontojen sielukäsityksiä Gnostilainen sielukäsitys Sielun tie o Syntymä o Kehittyminen o Siirtyminen o Jälleensyntyminen Erinäisiä kommentteja

3 Mikä on sielu?

4 Mikä on sielu? Maailman sielu on jumalallisen mielen universaali ilmentymä. Yksilöllinen sielu on jumalallisen mielen ilmentymä ihmisessä.

5 Mistä sielu on tehty? Sielun arvellaan olevan säteilevän henkienergian korkeataajuista värähtelyä. Sielua ei voi havaita ihmisaisteilla. Se on trassendenttinen.

6 Mikä on sielun tehtävä? Sielun tehtävälle on monta luonnehdintaa: Ihmisen kuolematon tosiolemus. Henkisten toimintojen ylläpitäjä. Ihmisen henkinen minä. Omantunnon ääni. Persoonallinen henkiolento, joka elää aineellisessa ihmisruumiissa antaen sille tietoisuuden.

7 Antiikin filosofien sielukäsityksiä

8 Pythagoras ekr.

9 Pythagoraan sielukäsitys Pythagoras opetti jälleensyntymisoppia, jonka mukaan sielut vaeltavat välttämättömässä kierrossa elävästä olennosta toiseen ihmisiin, eläimiin ja kasveihin. Hän uskoi itse olleensa ennen useissa ruumiissa ja sanoi muistavansa ne kaikki. Käsitys sielunvaelluksesta pohjautui vanhoihin kreikkalaisiin uskomuksiin.

10 Sokrates 470/ ekr.

11 Sokrateen sielukäsitys Sokrateen mielestä ihmisen viisaus on peräisin ikuisesta universaalista viisaudesta ajalta, jolloin ihminen ei vielä ollut syntynyt. Hän uskoi, että ennen ihmisen syntymää hänen sielunsa on ollut jumalien maailmassa, jossa kaikkinainen viisaus ja tieto lepäävät. Kun sielu syntyy ihmiskehoon, se unohtaa aikaisemmat tietonsa ja jumalallisen alkuperänsä. Näin ihmisen muisti on aluksi kuin tyhjä taulu, johon vasta elämän aikana piirtyy uutta tietoa.

12 Platon ekr

13 Platonin dualistinen ihmiskäsitys Platon uskoi, että ihminen koostuu ruumiista ja sielusta; näistä sielu on korkeampiarvoisempi. Sielu on ollut olemassa taivaassa jo ennen yhdistymistään aineelliseen ruumiiseen. Sielu oli taivaassa nähnyt kaikki asiat ja totuudet ( ideat ) sellaisina kuin Jumala oli ne suunnitellut, mutta unohti kaiken tullessaan ruumiiseen.

14 Platonin sielukäsitys Platon sanoi, että ihminen voi sopivissa olosuhteissa esimerkiksi puhdistamalla mielensä henkisillä harjoituksilla ja mietiskelemällä asioita päästä selville jumalten maailman universaaleista viisauksista. Hän kutsui tällaista universaalin tiedon esiin kutsumista sanalla anamnesis (kr. muisto, muistelu, mieleen palauttaminen).

15 Platonin sielukäsitys Sielu on maanpakolainen, joka on vankina aineellisessa maailmassa. Sielun (järkisielun) on noustava Jumalan luokse, todelliseen kotiinsa, ja jätettävä taakseen inhimilliset aistit, intohimot ja kieli, koska ne sitovat sielua epätäydelliseen maailmaan. Sielu saavuttaa lopulta huipennuksen, joka kohottaa sen ahtaasta ruumiin vankilastaan täydelliseen todellisuuteen.

16 Platonin sielukäsitys Platon jakoi Valtio-teoksessaan sielun kolmeen osaan, jotka kamppailevat keskenään: Järkisielu (logistikon) Intosielu (thymoeidēs) Tahtosielu tai Himosielu (epithymētikon)

17 Platonin sielukäsitys Järkisielu (logistikon) o sijaitsee päässä o harrastaa filosofiaa o yrittää hallita sielun alempia osia o on kuolematon

18 Platonin sielukäsitys Intosielu (thymoeidēs) o sijaitsee sydämessä o on omin päin toimiessaan hävittävä ja paha o kuunnellessaan järkisielun ääntä, intosielu voi tulla sille hyväksi ja kuuliaiseksi palvelijaksi o kuolee ruumiin mukana

19 Platonin sielukäsitys Tahtosielu tai Himosielu (epithymētikon) o sijaitsee vatsassa o on tyhmä ja yksinkertainen o haluaa aina samoja yksinkertaisia nautintoja o on tarkoitettu lähinnä kuritettavaksi o kuolee ruumiin mukana

20 Orfilainen sielukäsitys Orfilaisuutta on sanottu muinaisen Kreikan merkittävimmäksi pelastususkonnoksi. Se on saanut nimensä Orfeuksen mukaan ja pohjautuu tarustoon Dionysoksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta yhdistettynä käsityksiin kuolemanjälkeisestä elämästä. Pythagoraan, Sokrateen ja Platonin mystiset käsitykset sielusta ja sen suhteesta aineelliseen maailmaan pohjautuvat ilmeisesti orfilaisuuteen.

21 Orfilainen sielukäsitys Tarun mukaan titaanit, jotka olivat ihmisen esiisiä, surmasivat Dionysoksen. Tästä syystä koko ihmissuku tuli perisynnin tahraamaksi. Rangaistukseksi siitä sielu oli suljettu ihmisruumiiseen kuten vankilaan tai hautaan. Sielu joutui kuoleman jälkeen manalan jumalien tuomioistuimen eteen. Syyllisiä rangaistiin.

22 Orfilainen sielukäsitys Orfilaisuudessa oli kolme eri suuntausta, jotka poikkesivat sielun rangaistuksen osalta: 1) Jälleensyntymisoppi: sielu joutui syntymään uudelleen parempaan tai huonompaan elämään edellisen elämän mukaan (karma). 2) Ikuinen rangaistus; helvettiuskon esikuva. 3) Katumusharjoitukset: rangaistukselta saattoi välttyä tai se lieveni, jos ihminen eläessään oli osoittanut katumusta ja harjoittanut askeesia. Näistä (1) oli laajimmalle levinnyt.

23 Eräiden uskontojen sielukäsityksiä

24 Juutalaisuus Toora Vanha testamentti Kabbala

25 Raamatun sielukäsitys (VT) Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. (1 Moos.2:7) Tomu + elämän henki elävä sielu Tämä käsitys poikkeaa täysin antiikin filosofien käsityksistä.

26 Raamatun sielukäsitys (VT) Ihminen on rakennettu maan tomusta eli mineraaleista, jotka eivät itsessään sisältäneet minkäänlaista elämää. Jumalan täytyi antaa muovaamalleen elottomalle möhkäleelle elämä puhaltamalla elämän henki ihmisen sieraimista sisään. Kun elämän henki ja ruumis joutuivat kosketuksiin keskenään, syntyi elävä sielu. Tomu + elämän henki elävä sielu

27 Raamatun sielukäsitys (VT) Vanhassa testamentissa kuvataan monissa yhteyksissä kaksijakoinen ihminen, jonka muodostavat ruumis ja sielu, esimerkiksi: "Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy..." (Ps. 73:26). Tämä kaksijakoisuus näkyy Vanhassa testamentissa myös siinä, että useassa raamatunkohdassa ruumiin kuvataan joutuvan hautaan ja sielun tuonelaan.

28 Raamatun sielukäsitys (VT) Hänen poikansa ja tyttärensä koettivat lohduttaa häntä, mutta hän ei huolinut lohdutuksesta, vaan sanoi: Ei, minä suren, kunnes menen tuonelaan poikani luo." 1. Moos. 37:35 Sielu on ihmisen kuolematon osa, joka kuoleman jälkeen siirtyy tuonelaan ja jatkaa siellä elämäänsä.

29 Raamatun sielukäsitys (VT) Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. " 1. Sam. 2:6 Sielu nostetaan aikanaan tuonelasta jonnekin on epäselvää, tarkoittako tämä nousua taivaaseen vai uuteen elämään ihmisenä.

30 Kabbalan sielukäsitys Ihmisen sielu koostuu kolmesta osasta: 1. Neshamah (ylin osa) 2. Ru'ach 3. Nefesh (alin osa) Sielun alin osa (3) tulee kaikille syntymässä. Kaksi ylempää sielun osaa voivat kehittyä ajan myötä riippuen ihmisen henkisyydestä.

31 Kabbalan sielukäsitys Nefesh Sielun alin, eläimellinen osa. Liittyy vaistoihin ja ruumiillisiin haluihin. Tulee syntymässä kaikille ihmisille ja myös eläimille. Ruach Sielun keskimmäinen osa kehittyy elämän aikana. Sisältää moraaliset hyveet sekä kyvyn erotella hyvä ja paha. Neshamah Sielun korkein osa kehittyy viimeiseksi. Tuottaa ihmiselle tietoisuuden Jumalasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä. Vastaa gnosista.

32 Jälleensyntymä kabbalassa Kabbalassa jälleensyntymää kutsutaan nimellä "gilgul haneshamot". Sillä tarkoitetaan ihmissielun kehitysketjua kohti täydellistä ihmistä (adam kadmon), jolloin ihmisestä on tullut Jumalan kuva. Kabbalistien mukaan ihmisen tulee jälleensyntyä maailmaan niin monta kertaa, että hän on oppinut riittävästi. Eri käsitysten mukaan tähän kehitykseen vaadittavien jälleensyntymien määrä vaihtelee kolmesta muutamaan kymmeneen.

33 Kristinusko Uusi testamentti Kirkkoisät

34 Kristillinen sielukäsitys Alkukristillisinä vuosisatoina opetettiin, että ihminen koostuu ruumiista, sielusta ja hengestä. Konstantinopolin kirkolliskokous julisti uskon yksilöllisen sielun olemassaoloon harhaoppisuudeksi. Kristinopin mukaan erillistä sielua ei ole.

35 Uuden testamentin sielukäsitys Ihmisen kolmijako esitetään Uudessa testamentissa vain kerran Paavalin sanoin: Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. (1 Tess. 5:23) Muualla UT:ssa sielu selitetään samoin kuin VT:ssa: Ruumis + Henki Elävä sielu

36 Uuden testamentin tuonela Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Luuk. 16:23 Kun ihminen kuolee niin elämän henki poistuu ihmisestä, eikä ruumis enää ole elävä sielu. Ihminen menee tuonelaan odottamaan viimeistä tuomiota.

37 Arkkienkeli Mikael punnitsee sielua, Palazzo Carrara, Padova, 1350

38 Kirkkoisä Augustinus ( ) Ihminen on kahden ainesosan täydellinen liitto: sielun ja ruumiin. Sielu on tarkoitettu ruumiin hallintaan. Kääntymällä ulkoisesta maailmasta askeettisen elämän kautta sielun sisälle ihminen löytää itsestään sisäisen opettajan, joka on Kristus-Logos, yksi Kolmiyhteisen Jumalan persoonista, joka jatkuvasti pitää maailman olemassa.

39 Kirkkoisä Augustinus Sielun kohtalo määrätään kuoleman jälkeen. Kiirastuli puhdistaa vain ne, jotka kuollessaan olivat uskonyhteydessä kirkon kanssa. Kannatti perisynti-oppia: Aadam oli syntiin langetessaan kadottanut vapaan tahtonsa ja joutunut synnin valtaan. Tämän perisynnin seurauksena ihmiseltä puuttuu syntymästään saakka sekä tahto että kyky hyvään.

40 Kartesiolainen dualismi René Descartes ( ) oletti, että sielu ja ruumis ovat erillisiä mutta keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Hän yritti todistaa sielun eli itsenäisen, ajattelevan mielen olemassaolon lauseellaan Ajattelen, siis olen olemassa (Cogito ergo sum).

41 Hindulaisuuden sielukäsitys Hindulaisuus on yksi maailman vanhimmista uskonnoista se on syntynyt noin 2000 ekr

42 Hindulaisuuden sielukäsitys Sielu (atman) on lähtöisin maailmansielusta (brahman). Elämä on kiertokulkua, jossa sielu jättää ruumiin ja syntyy lukemattomia kertoja uudelleen ihmisenä tai eläimenä. Jälleensyntymien ketjua (sielunvaellusta) säätelee karman laki: elämässä tehdyt teot määräävät missä muodossa yksilö aineellistuu seuraavassa elämässä.

43 Hindulaisuuden sielukäsitys Sielu ymmärretään yksilöksi, jonka identiteetti säilyy syntymästä toiseen, ruumiin ollessa vain sielun kulkuväline ja väliaikainen asunto. Sielu syntyy maan päälle yhä uudestaan, kunnes oivaltaa yksilöllisen sielun ja maailmansielun (brahmanin) olevan yhtä. Kun sielu aikanaan vapautuu jälleensyntymisen pakosta, se yhtyy maailmansieluun, josta sielu on lähtöisin.

44 Hindulaisuuden sielukäsitys Jokaisella ihmissielulla on henkimaailmassa opastaja, joka toimii sielun ohjaajana kaikissa hänen inkarnaatioissaan. Opas eli Kaikkeuden henki ilmenee opastettavalle hänen kulloisenkin uskonnollisen vakaumuksensa mukaisessa hahmossa. Sama Kaikkeuden henki voi toimia opastajana usealle sielulle samaan aikaan.

45 Buddhalainen sielukäsitys Buddhalaisuus n. 500-luvulla ekr syntynyt filosofia tai uskonto. Sen perustajana pidetään prinssi Siddhartha Gautamaa, joka luopui rikkauksistaan ja tuli myöhemmin valaistuneeksi (Buddha = "herännyt").

46 Buddhalainen sielukäsitys Ihmisellä ei ole yksilöllistä sielua tai pysyvää minuutta. Ihminen muuttuu koko elämänsä ajan niin fyysisesti kuin henkisesti ja oikeastaan syntyy uudelleen joka hetki. Ikuista yksilöllistä sielua ei ole olemassa, vaan jokaisessa jälleensyntymisessä yksilö muodostuu sielun kuolemattomasta osasta uudelleen ainutkertaisena ja voi syntyä joko ihmiseksi, eläimeksi tai kasviksi.

47 Teosofinen sielukäsitys

48 Teosofinen sielukäsitys Ihmisessä voidaan erottaa seitsemän prinsiippiä: 1. fyysinen keho (sthūla sharīra) 2. vitaalikeho eli elämänhenki (prāna) 3. astraalikeho (linga sharīra) 4. himo- eli tunnekeho (kāma rūpa) 5. inhimillinen sielu eli järki (manas) 6. jumalallinen sielu (buddhi) 7. kaikkiallinen henki (ātma) (atma-buddhi-manas = kolmiyhteinen sielu )

49 Teosofinen sielukäsitys Ihmisen kuollessa fyysinen keho, vitaalikeho (elämän henki) ja astraalikeho kuolevat ja tuhoutuvat muut osat siirtyvät kiirastulen kaltaiseen tilaan, jossa himo- eli tunnekeho tuhoutuu tämän jälkeen kolmiyhteinen sielu (atmabuddhi-manas) siirtyy taivaaseen siellä sielu pysyy vuotta, minkä jälkeen se inkarnoituu uudelleen maailmaan

50 Ruusuristiläinen sielukäsitys

51 Ruusuristiläinen sielukäsitys Ihminen koostuu kahdesta tasosta: Aineellinen olemus Henkinen olemus Henkinen olemus kuvataan kolminaisuutena: Henki = vitaali elämänvoima Sielu Tietoisuus ja käsityskyky

52 Ruusuristiläinen sielukäsitys Kun ihminen syntyy, henki ja sielu siirtyvät häneen ensimmäisen hengenvedon myötä = itsenäinen elämä alkaa Sikiöllä ei ole vielä sielua Kun ihminen kuolee, henki ja sielu erkanevat hänestä viimeisen uloshengityksen myötä. Fyysinen olemus palaa maan tomuksi Henkinen olemus siirtyy kosmiselle tasolle

53 Gnostilainen sielukäsitys

54 Gnostilainen sielukäsitys Gnostilaisuudessa on käsitys ihmisen kolmijaosta ruumis, henki ja sielu ollut alusta alkaen keskeisenä osana ja yksilöllinen sielu on käsitetty ihmisen todelliseksi olemukseksi. Gnostilaiset pitävät Valon maailmaa sielun kotina, jonne sielu palaa takaisin ihmisen kuoltua. Gnostilaiset uskovat vahvasti sielun kuolemattomuuteen ja jälleensyntymiseen.

55 Erilaisia gnostilaisia sielukäsityksiä Gnostilaisten evankeliumien Simon Maguksen Mandealaisten Setiläisten Manikealaisten Kataarien Uus-gnostilaisten

56 Gnostilainen luomiskertomus Gnostilaisten evankeliumien luomisteologia poikkeaa Raamatun luomiskertomuksesta Kun Luojajumala (Jaldabaoth) Luojajumala (Jaldabaoth) oli Valon maailmassa nähnyt Alkuperäisen Ihmisen (Adamas), hän muovasi sitä jäljitellen apureineen ihmisen ruumiin ja sielun Viisaus (Sofia) osallistui lopuksi luomistyöhön puhaltamalla hengen liikkumattomaan ruumiiseen ja antamalla tälle jumalallisen kipinän

57 Ruumis sielu henki Kolmijakoisuus Johanneksen salaisen kirjan mukaan: sielullinen Aadam maallinen Aadam jumalallinen Henki Valentinolainen ihmisen kolmijako: hengellinen elementti sielullinen elementti materiaalinen elementti

58 Simon Magus (n. 2 ekr 63 jkr)

59 Simon Magus syntyi ajanlaskumme alun aikoihin samarialaisessa Gittan kaupungissa ensimmäisen vuosisadan oppinut, joka vaikutti merkittävästi gnostilaisuuden kehittymiseen oli Jeesuksen työtoveri, ajautuivat sittemmin opillisiin erimielisyyksiin ja Simon aloitti oman gnostilaisen lähetystyönsä surmattiin v. 63 Roomassa kristittyjen toimesta

60 Simon Magus esitti gnostilaisia käsityksiä, kuten Valon maailman olentojen emanoituminen ylimmästä Ykseydestä esitti opin henkisestä Aadamista: Eedenissä Eeva ei vietellyt Aadamia pahaan vaan opasti häntä viisauteen, joka nosti Aadamin tämän aineellisesta tilasta henkiseen; näin Aadam tuli tietoiseksi jumalallisesta alkuperästään julisti oppia sielun jälleensyntymisestä

61 Mandealainen sielukäsitys Demiurgi loi aineelliseen maailmaan ihmisen, mutta ei pystynyt saamaan ensimmäistä ihmistä (Aadamia) jalkeille ennen kuin Todellinen Jumala oli antanut Aadamille sielun Valon maailmasta. Sielu palaa Valon maailmaan kuoleman jälkeen, jos ihminen oli saavuttanut tietoisuuden (nasirutha) jumalallisesta alkuperästään. Sielu joutuu syntymään yhä uudelleen aineen maailmaan, kunnes on saavuttanut tämän jumalallisen tietoisuuden.

62 Mandealainen sielukäsitys sielujen koti ja alkuperä on Valon maailmassa, josta sielut ovat joutuneet maanpakoon ja aineellisen ruumiin vangeiksi kun nainen on viidennellä kuulla raskaana, sikiöön virtaa taivaasta sielu sielun kaksonen jää taivaaseen pelastajahengeksi pelastajahenget avustavat sieluja ihmiselämän aikana

63 Mandealainen sielukäsitys sielun ylempi, jumalallinen taso ylläpitää puhtautta ja hyveitä sielun alempi, inhimillinen taso liittyy mielihaluihin ja pahuuteen nämä kaksi tasoa kamppailevat ihmisessä ihminen voi vahvistaa ylempää tasoa oikealla tiedolla, noudattamalla fyysistä ja henkistä puhtautta, rukouksilla ja hengellisillä harjoituksilla sekä välttämällä paheita ja tekemällä hyviä tekoja

64 Mandealainen sielukäsitys Mandealaiset käyttävät esoteerisia mysteerejä ja pyhiä sakramentteja puhdistamaan sielua ja edistämään sen kohoamista aineen maailmasta ja uudelleen syntymistä henkiseen ruumiiseen. Pelastajahenget avustavat sieluja ihmiselämän aikana ja ohjaavat sen jälkeen Valon maailmoihin.

65 Mandealainen sielukäsitys Mandealaiset uskovat sielun jättävän ruumiin, kun kolme päivää on kulunut kuolemasta. Tuon kolmen päivän aikana sielusta muodostuu "valoruumis", joka nousee Valon maailmaan. Ruumiin luut ovat hajottuaan uuden ruumiin siemeniä sielun seuraavassa elämässä.

66 Mandealainen pelastuskäsitys Sielu on kuolematon ja se on läheisessä yhteydessä esivanhempiensa sieluihin. Kuoleman jälkeen sielu palaa Valon maailman ja saa palkinnon tai rangaistuksen tekojen mukaan. Syntistä rangaistaan ennen kuin sielu pääsee paratiisiin. Ikuista rangaistusta ei ole, koska Jumala on armollinen. Sielu voi syntyä uudelleen toiseen kehoon.

67 Setiläinen sielukäsitys Luomistyössä ihmisruumiista tuli pyyteitten hallitsema ja pahuuden alku, sielun aineellinen vankila, josta sielu voi tietoisuuden heräämisen ja lunastuksen kautta vapautua ja palata jumalalliseen maailmaan. Ihmisruumis on aineellinen, mutta sen sisällä on sielu, Valon maailmasta peräisin oleva jumalallisen hengen kipinä elementti, joka yhdistää ihmisen Todelliseen Jumalaan. Lunastuksen keskeisenä edellytyksenä on tietoisuus (gnosis) Todellisesta Jumalasta sielun isänä.

68 Manikealainen sielukäsitys Sielu kuului hyvyyden maailmaan, mutta joutui aineellisen ruumiin ja pahuuden vangiksi. Ihminen on hyvän ja pahan taistelukenttä, jossa ihmisyyden määrittelevä, alun perin puhdas sielu on joutunut ihmisruumiissa pahuuden voimien hallitsemaksi. Ihminen voi välttyä pahan vaikutuksilta vain, jos hän tulee tietoiseksi sielunsa taivaallisesta alkuperästä ja tiedostaa todellisen olemuksensa olevan sielussa.

69 Manikealainen sielukäsitys Ihmiselle tuovat pelastuksen eettisesti oikea elämä sekä oman sielun tiedostaminen valosta lähtöisin olevaksi. Kuoleman jälkeen vanhurskaan ihmisen sielu palaa paratiisiin, mutta jos ihminen eläessään on pitäytynyt lihan himoihin, hänen sielunsa tuomitaan syntymään uudelleen toisen ruumiiseen riittävän monta kertaa.

70 Kataarien sielukäsitys Ihminen koostuu ruumiista, sielusta ja hengestä. Jokaisen ihmisen sielussa taistelevat keskenään Hyvä ja Paha. Jumalan pohjattoman rakkauden vuoksi kaikki sielut lopulta täydellistyvät ja pelastuvat.

71 TAUKO

72 Gnostilainen dualismi 1. Valon maailma eli Täyteys (kr. Pleroma), ikuinen, kuolematon, henkinen ja täydellinen valo-olentojen ja sielujen koti 2. Aineen maailma (kr. Hysterema), ajallinen, kuolevainen, aineellinen ja epätäydellinen sielujen koulutuspaikka

73 Sielun tie Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen

74 Gnostilaiset uskovat, että ihmisen sielu on osa jumalallista henkeä, joka ihmisen kuoltua palaa takaisin Jumalan yhteyteen

75 Ihminen Ruumis Henki Ruumis on ihmisten ja kaikkien elollisten kulkuväline. Henki on ruumista elävöittävää energiaa ja kulkuvälineen polttoainetta.

76 Ihminen Sielu on tietoinen persoonallisuus, joka muodostaa ihmisen tosiolemuksen. Sielu Ruumis Henki Ruumis ja henki ovat astia tai kulkuväline, johon sielu on asettunut.

77 Valon maailma Aioni Ruumis Henki Sielu on lähtöisin aionista, Valon maailmassa elävästä kuolemattomasta valo-olennosta Siksi myös sielu on kuolematon.

78 Valon maailma Syzygos Sielu Ruumis Henki Syntyvään ihmislapseen virtaa Valon maailmasta sielu. Sielun toinen puoli ( taivaallinen kaksonen eli Syzygos) jää Valon maailmaan sielun oppaaksi.

79 Valon maailma Syzygos Sielun on taivaallisen kaksospuolikkaansa ohjauksessa ja toimii ihmisen omantunnon äänenä. Sielu Ruumis Henki

80 Kuolemassa aineellinen ruumis hajoaa ja palaa aineen (mineraalien) kiertokulkuun. Ruumis Sielu Henki

81 Sielu Henki Kuoleman jälkeen henki palaa takaisin hengen (energian) kiertokulkuun.

82 Kuolemassa sielu vapautuu aineellisen ruumiin vankeudesta. Valon maailma Syzygos Sielu

83 Valon maailma Syzygos Sielu. ja palaa takaisin Valon maailmaan, todelliseen kotiinsa.

84 Valon maailma Aioni Sielu sulautuu kaksospariinsa ja eheytyy aionissa. Se on nyt yhtä elämänkierrosta kehittyneempi valoolento. Kuolema ei ole loppu, vaan uuden elämän portti. Aioni voi syntyä uudelleen sieluksi johonkin toiseen ihmishahmoon. Kun aioni on kylliksi kehittynyt sen ei tarvitse enää jälleensyntyä aineen maailmaan. Se jatkaa kehittymistään Valon maailmassa.

85 Taivaallinen kaksonen opastaja (Kr. Syzygos = kumppani)

86 Taivaallinen kaksonen opastaja (Kr. Syzygos = kumppani) Gnostilaisuudessa uskotaan, että syntymässä ihmislapsi saa sielun valon maailmasta. Sielun toisen puoli jää valon maailmaan tehtävänään pitää huolta maan päälle syntyneestä kaksospuolikkaastaan. Näin sielulla säilyy yhteys valon maailmaan, vaikka se ihmiselämän aikana onkin ruumiin vankina.

87 Taivaallinen kaksonen opastaja (Kr. Syzygos = kumppani) Sielun ajatellaan koostuvan kahdesta puolikkaasta, jotka muodostavat kaksosparin ("syzygos ja sielu), ja voivat olla jatkuvassa yhteydessä keskenään. Henkinen eli "taivaallinen" puolikas toimii ihmisen omana tuntona. Ihmismielen suuntautuneisuudesta riippuu, kuinka hyvin kaksosparin yhteydenpito toimii.

88 Taivaallinen kaksonen opastaja (Kr. Syzygos = kumppani) Valentinos uskoi, että jokaisella ihmisellä on oma taivaallinen parinsa, joka täydentää sielun kokonaiseksi. Valentinolaisuuden morsiushuoneen sakramentti liittyi ajatukseen ihmisen sielun ja sen enkeliparin taivaallisesta yhdistymisestä.

89 Taivaallinen kaksospari

90 Miksi sielu kuolematon jumalallinen olento sijaitsee tilapäisesti ihmiskehossa? Biologiselta kannalta tarkasteltuna sielulla ei ole mitään sellaista tehtävää, jota ihmisen fyysiset toiminnot edellyttäisivät. Teologinen selitys sielulle on toimia Jumalan kuvana ihmisessä ja yrittää ylläpitää hänen moraaliaan.

91 Miksi sielu kuolematon jumalallinen olento sijaitsee tilapäisesti ihmiskehossa? Gnostilainen selitys sielun maalliselle olemassaololle ihmiskehossa liittyy sielupersoonallisuuden kehittymiseen, jotta se paremmin palvelisi Jumalan tarkoitusperiä. Ihmiselämä on sielun koulu

92 Sielun mysteeri Yksilöllisellä sielulla on tietoisuus, joka säilyy samana inkarnaatiosta toiseen, ja ilmentää hänen persoonallisuuttaan. Sielupersoonallisuus kehittyy jokaisen elämän kierron aikana. Ihmisen keho aloittaa kehittymisen nollasta jokaisen elämän alussa, kun sen sijaan sielu jatkaa seuraavassa elämässään siitä, mihin edellisessä elämässään päätyi.

93 Sielun mysteeri Sielu kuljettaa mukanaan edellisten elämiensä aikana saavuttamiaan kokemuksia. Sielu ei kykene ilmaisemaan kokemuksiaan ihmiskehoille, koska sielu syntymässä unohtaa ne. Edellisten elämien kokemusten muistiin palauttaminen on kuitenkin mahdollista tietyin edellytyksin.

94 Sielun mysteeri Miksi sielun pitää kehittyä asteittain jos se on osa Jumalaa, joka on täydellinen? Miksi ihmisellä ei voi olla täydellistä tietämystä Jumalasta heti, kun meistä on tullut tiedostavia ja ajattelevia olentoja? Voidaksemme vastata näihin kysymyksiin, meidän pitää ymmärtää enemmän Jumalan olemuksen luonteesta.

95 Sielun mysteeri Maailman alusta alkaen kaikki elämä on kehittynyt kaksinaisen evoluution kautta: biologisen ja henkisen. Elollisten olentojen fyysinen ruumis on kehittynyt mutkikkaammaksi sen seurauksena, että sen henkiset toiminnot ovat kehittyneet. Henki on vaikuttanut aineeseen.

96 Sielun mysteeri Kun Jumala loi elollisen olennon, sen jokaisessa solussa alkoi värähdellä Jumalan tietoisuus. Tässä vaiheessa elollinen olento ei vielä tiedostanut itseään eikä Jumalaa. Kun elollinen olento kehittyi, se tuli vähitellen tietoiseksi itsestään ja kehityksen jatkuessa tietoiseksi myös Jumalasta. Tämä oli ratkaiseva vaihe ihmisyyden kehittymisessä. Tämä kehitys jatkuu edelleen.

97 Sielun mysteeri Vuosisatojen aikana ihminen kuunteli Jumalan ääntä sisimmässään ja jokainen kokemus lisäsi hänen ymmärrystään Jumalasta samalla kun hänen sielupersoonallisuutensa kehittyi. Jotkut ihmiset olivat herkempiä kuuntelemaan sisäistä ääntään ja käyttivät enemmän aikaa Jumalan mietiskelyyn; he löysivät valon ja levittivät sitä myös muille. Näin ihminen tuli tietämään, että hänen sisimmässään oli jumalalinen henki, joka ilmeni rakkautena.

98 Sielun mysteeri Tämä prosessi jatkuu, kunnes ihminen tulee täysin tietoiseksi Jumalasta. Silloin hänen tietoisuutensa yhtyy Jumalan tietoisuuteen ja hän valaistuu saavuttaa gnosiksen ja tulee Jumalan kuvaksi. Se on henkisen evoluution huippu. Prosessin on oltava hidas, jotta ihminen ei sokaistuisi äkillisesti näkemästään valosta. Kaiken tämän kehityksen saa aikaan kosminen laki, jonka mukaan kaikki on alkanut Jumalasta ja kaiken tulee vähitellen taas palata takaisin Jumalan yhteyteen täydellistyneenä.

99 Sielun ennalta oleminen vai ei? Kaksi vastakkaista käsitystä: 1) Sielut ovat yksilöjä ja ne ovat olleet olemassa jo ennen ihmisen hedelmöitystä Platon opetti yksilösielujen pre-eksistessiä se omaksuttiin myös hellenistisessä juutalaisuudessa ja gnostilaisuudessa kristillisistä liikkeistä vain vanhoillis-lestadiolaiset kannattavat tätä oppia 2) Jumala luo sielut vasta hedelmöityksen hetkellä Useimmat kristilliset suuntaukset kannattavat tätä oppia

100 Milloin sielu tulee ihmiseen? Kolme yleistä vastausta: 1) Hedelmöityksen hetkellä Useimmat kristilliset suuntaukset ajattelevat näin 2) Kun sikiön sydän alkaa lyödä, tämä tapahtuu viidennellä raskauskuulla Useat gnostilaiset ja myös muutamat kristilliset suuntaukset kannattavat tätä ajatusta 3) Kun syntynyt lapsi vetää ensimmäistä kertaa ilma keuhkoihinsa Ruusuristiläiset ajattelevat näin

101 Milloin sielu menee taivaaseen? Neljä erilaista vastausta: 1) Välittömästi kuoleman jälkeen Juutalaisuudessa ajatellaan näin 2) Muutaman päivän kuluttua kuolemasta Useat gnostilaiset suuntaukset ajattelevat näin 3) Kun sielu on ensi puhdistunut kiirastulessa tai vastaavassa välitilassa Hindulaiset ja katolilaiset ajattelevat näin 4) Viimeisen tuomion jälkeen, kun kuolleet nousevat haudoistaan Useimmat kristilliset suuntaukset ovat tätä mieltä

102 Ketkä pääsevät taivaaseen? Kolme erilaista vastausta: 1) Kaikki heti väliaikaisesti, kunnes taas inkarnoituvat (täydellistyneet saavat jäädä sinne lopullisesti) Gnostilaiset kannattavat tätä ajatusta 2) Puhdistuneet (kärsittyään ensin välitilassa) Kiirastulen kannattajat ajattelevat näin 3) Vain Jeesukseen uskoneet (viimeisen tuomion jälkeen) Kristilliset suuntaukset kannattavat tätä oppia

103 Kiirastuli

104 Jälleensyntyminen Usein luullaan, että sielun jälleensyntymisusko olisi peräisin Intian muinaisista uskonnoista, mutta vanhimmissa Veda-kirjoissa jälleensyntymisuskoa ei vielä esiinny. Jälleensyntymisoppi näyttää tulleen intialaiseen uskontofilosofiaan vasta 600-luvulla ekr. Samoihin aikoihin jälleensyntymisusko alkoi esiintyä kreikkalaisten filosofien ajattelussa. Ei ole varmaa tietoa, kummassa se esiintyi ensimmäisenä.

105 Jälleensyntyminen Pythagoras ( ekr) ja Platon ( ekr) opettivat sielun jälleensyntymistä. Heidän mukaansa sielu oli ennen ajan alkamista ilman ruumista ja sukupuolisuutta sekä puhdas ja vapaa kaikesta materiasta. Tultuaan sidotuksi ruumiiseen sielu menetti puhtautensa joutuessaan aistillisuuden, himojen ja halujen kahleisiin. Sielun oli kyettävä hylkäämään aistillisuus vapautuakseen ruumiista. Ihmissielun piti inkarnoitua yhä uusiin ruumiisiin, kunnes se kykeni oikean ajattelun ja hyveiden avulla jättämään fyysisen aistimaailman lopullisesti taakseen.

106 Jälleensyntyminen Pythagoras ja Platon uskoivat, että ihmisen sielu on kuolematon ja syntyy toistuvasti uusiin ihmiskehoihin. He uskoivat, että ihmisen keho piti kuolematonta sielua vankeudessa, josta sielu pääsi vapaaksi kuolemassa, mutta joutui pian taas vangiksi uuteen ihmiskehoon. He käyttivät sielun jälleensyntymisestä sanaa "meta empsykhos", joka suomeksi merkitsee "jälkeen elävää". Platon uskoi, että sielu pääsi vapaaksi jälleensyntymisen pakosta vasta, kun se usean elämän aikana oli jalostunut henkisen puhdistumisen ja itsekurin avulla niin, että tuli osalliseksi henkisestä hyvästä. Näin sielu sai lopulta jumalien armosta jäädä ikuisesti elämään jumalien luona.

107 Jälleensyntyminen gnostilaisuudessa

108 Jälleensyntyminen Jälleensyntymisusko on alusta saakka kuulunut gnostilaisuuteen. Sielu uskotaan syntyvän uuteen ihmiskehoon niin monta kertaa, että se lopulta saavuttaa täydellisyyden ja saa ikuisesti jäädä Valon maailmaan.

109 Karman laki Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

110 Karman laki Karman laki (sanskr. karman = teko, toiminta) eli syyn ja seurauksen laki liittyy eräissä uskonnoissa ja filosofioissa esiintyviin oppeihin siitä, että ihmisen teot vaikuttavat siihen, mitä hänelle tai hänen sielulleen tapahtuu tässä tai seuraavassa elämässä. Jokainen joutuu lopulta kohtaamaan tekojensa seuraukset hyvät ja huonot.

111 Karman laki Jokaisen ihmisen nykyinen olotila on seurausta tässä tai edellisissä elämissä tehdyistä teoista. Karma on näiden tekojen alati muuttuva summa. Teoiksi katsotaan myös ajatukset ja sanat sekä asenne tai mielentila, jonka vallitessa teot tehdään.

112 Yhteenveto: Sielu on ihmisen kuolematon tosiolemus, joka kehittyy usean elämän aikana ja kantaa mukanaan elämänkokemuksiaan sekä karmaansa. Lähtökohtaisesti sielu on valo-olento, joka kehittyäkseen tarvitsee kokemuksia myös aineellisesta maailmasta.

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen

Sielun tie. Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Sielun tie Syntymä Kehittyminen Siirtyminen Jälleensyntyminen Gnostilaiset uskovat, että ihmisen sielu on osa jumalallista henkeä, joka ihmisen kuoltua palaa takaisin Jumalan yhteyteen Ihminen Ruumis Henki

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Sisällinen ihminen. Efesolaiskirjeen selitys 10 Ef. 3:14 21

Sisällinen ihminen. Efesolaiskirjeen selitys 10 Ef. 3:14 21 1 Efesolaiskirjeen selitys 10 Ef. 3:14 21 Sisällinen ihminen Viime kerralla käsittelimme tässä Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka Paavali käsitti tehtävänsä Kristuksen apostolina eli lähettiläänä.

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Ihmisen yhteys Jumalaan Avoin koulu Valoa etsiville

Ihmisen yhteys Jumalaan Avoin koulu Valoa etsiville Ihmisen yhteys Jumalaan Avoin koulu Valoa etsiville Pentti Tuominen 25.10.2015 Luennon agenda: Jumala elää ihmisessä sieluna Opastajat Kaitselmus ja Johdatus Rukous Kristinusko Juutalaisuus Islam Buddhalaisuus

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 1/

Pekka Ervastin esitelmä 1/ Mitä on usko? Pekka Ervastin esitelmä 1/10 1916 Te muistatte ja tiedätte kaikki, kuinka tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella

Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys. Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella Jälleensyntyminen, karma ja täydellisyys Pekka Ervastin looshipuhe Tampereella 28. 3. 1910 Ihmisen päämäärä on tulla täydelliseksi. Meillä jokaisella on jonkinlainen käsitys täydellisestä ihmisestä, ihmisestä,

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit.

Jehovan todistajien. Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG. Kerubit. Kerubi. Jehova Jumala. Kerubit. Serafit. Sana, Logos, Mikael. Demonit. Sana, Logos, 2 1 2 Kerubi 8 9 22.01.2016 / JP Tämän kaavion kuvat: Pixabay ja JW.ORG 3 4 5 6 7 sivu 1 Aadam Eeva 10 11 12 Eeva Aadam Kain Aabel Seet Maailmankaikkeus Paratiisi 1. loi pyhän hengen avulla

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot)

Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) Mysteriot Pekka Ervastin esitelmä 5.12.1915 Helsingissä (Artikkeliksi järjestetyt muistiinpanot) MYSTERIOT. I. Teosofisessa kirjallisuudessa puhutaan usein mysterioista ja mainitaan että niitä on sekä

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308)

4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 4. Johannes Duns Scotus (k. 1308) 57 Elämä Skotlannista fransiskaani, opiskeli Oxfordissa ja Pariisissa opetti pari vuotta Pariisissa ja vähän aikaa Kölnissä doctor subtilis (terävä/hienosyinen opettaja)

Lisätiedot

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä.

Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Valkoisen Veljeskunnan toimesta tapahtunut ja yhä tapahtuva ihmiskunnan kasvatustyö on uskontojen avulla suoritettavaa valistustyötä. Veljeskunta lähettää keskuudestaan viisaan ihmisen, joka julistuksellaan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014

Tule sellaisena kuin olet. 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 Tule sellaisena kuin olet 5. Toivoa epätoivoon 26.10.2014 2 Toivon kultuurin luominen Useimmat ihmiset elävät hiljaisen epätoivon vallassa. - Henry Thoreau 3 Toivo (sivistyssanakirja) harras odotus, että

Lisätiedot

Kolossalaiskirje 1:1 2:5

Kolossalaiskirje 1:1 2:5 Hannu Väliaho 20.5.2013 Kolossalaiskirje 1:1 2:5 Lyhennyksiä: VT Vanha testamentti UT Uusi testamentti KR38 Kirkkoraamattu vuosilta 1933/38 (vanha raamatunkäännös) KR92 Kirkkoraamattu vuodelta 1992 (uusi

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Juuri edellä Paavali on käsitellyt sitä, miksi Jumala sitten antoi lakinsa, jos sitä ei kerran tarvita pelastukseen.

Juuri edellä Paavali on käsitellyt sitä, miksi Jumala sitten antoi lakinsa, jos sitä ei kerran tarvita pelastukseen. 1 Roomalaiskirjeen selitys 13 Room. 6:1 6 Savonlinnan Tuomiokirkko, 30.1.2013 Kaste ja uusi elämä Olemme käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjettä ja päässeet luvun 5 loppuun. Luvuissa 1 5 Paavali on esittänyt

Lisätiedot

Rikas mies, köyhä mies

Rikas mies, köyhä mies Nettiraamattu lapsille Rikas mies, köyhä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 Kuunneltavissa osoitteessa:

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa

Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen. Pekka Ervastin esitelmä 25/ Teosofisen Seuran vuosijuhlassa Teosofinen itsekasvatus veljeyteen ja vapauteen Pekka Ervastin esitelmä 25/6 1916 Teosofisen Seuran vuosijuhlassa En aio ilman muuta antaa käytännöllisiä neuvoja tähän itsekasvatukseen, sillä jos meillä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

KUOLEMA. RR tammikuu 1969 nro 1

KUOLEMA. RR tammikuu 1969 nro 1 KUOLEMA RR tammikuu 1969 nro 1 Kuolema on kaikista varmin tapaus ihmiselämässä. Jokainen ihminen tietää kerran kuolevansa. Ja kuitenkin kuolema samalla on kaikista salaperäisin tapahtuma. Paitsi sitä,

Lisätiedot

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen.

Joh.20: Tämän jälkeen Paavali kertoo miten varma tuo ylösnousemus on, miten monet kohtasivat ylösnousseen Jeesuksen. Joh.20:19-31 Joh.20:19-31: Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Harhaoppisia vai totuuden perillisiä? Kristillisen ja gnostilaisen identiteetin muotoutuminen keskinäisen polemiikin myötä

Harhaoppisia vai totuuden perillisiä? Kristillisen ja gnostilaisen identiteetin muotoutuminen keskinäisen polemiikin myötä Harhaoppisia vai totuuden perillisiä? Kristillisen ja gnostilaisen identiteetin muotoutuminen keskinäisen polemiikin myötä Päivi Vähäkangas Studia Gnostica 19.1.2010 Miksi Irenaeus vastusti gnostilaisia?

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

Sisällysluettelo ENSIMMÄINEN OSA. Alkusyyt. Luku I Jumala... 85. Luku II Maailmankaikkeuden yleiset alkutekijät... 93. Luku III Luominen...

Sisällysluettelo ENSIMMÄINEN OSA. Alkusyyt. Luku I Jumala... 85. Luku II Maailmankaikkeuden yleiset alkutekijät... 93. Luku III Luominen... Sisällysluettelo Termistö ja viitteet...13 Biografia - Allan Kardec...21 Johdanto spiritistisen opin opiskeluun...31 Esipuhe...79 ENSIMMÄINEN OSA Alkusyyt Luku I Jumala... 85 Jumala ja äärettömyys...85

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Valo ja gnosis alkukirkosta nykyaikaan. Pentti Tuominen

Valo ja gnosis alkukirkosta nykyaikaan. Pentti Tuominen Valo ja gnosis alkukirkosta nykyaikaan Pentti Tuominen 1. osa Alkukristillisyys Mistä se juontaa juurensa? Mitä se oli? Miten sille kävi? Alkukristillisyys Kristinuskon alkumuotona oli juutalaisuuden lahko,

Lisätiedot

Ihmiskäsityksen perusta Uudessa testamentissa

Ihmiskäsityksen perusta Uudessa testamentissa Ihmiskäsityksen perusta Uudessa testamentissa Ville Auvinen, TT STI 27.2.2013 1. Luotu ihminen Uuden testamentin ihmiskuvan perustana on luonnollisesti luomisteologia. Luomisen perusteella ihminen on arvokas

Lisätiedot

Pekka Ervastin esitelmä 3/

Pekka Ervastin esitelmä 3/ Totuus vaiko rakkaus? Pekka Ervastin esitelmä 3/10 1915 Kristinuskossa puhutaan rakkaudesta Jumalaan, ja Jumalan rakkaudesta maailmaa ja meitä ihmisiä kohtaan. Vaikka muissakin uskonnoissa puhutaan Jumalan

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

MITÄ ON USKO? RR lokakuu 1970 nro 8

MITÄ ON USKO? RR lokakuu 1970 nro 8 MITÄ ON USKO? RR lokakuu 1970 nro 8 Tässä protestanttisessa kirkossa pidetään uskoa ja elämää uskossa ainoana oikeana kristillisyytenä, ja kulmakivenä pidetään sitä Lutherin opetusta, että usko yksin tekee

Lisätiedot

Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa?

Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa? 114 Iustitia 15 (2002) 114 119 Miten puhua Jumalasta muslimien kanssa? Miten Jumalasta on ylipäätänsä puhuttava? Minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edestä

Lisätiedot

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi

Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi RAKKAUS Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.mu ukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.2 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.3 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s )

MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s ) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Hullua rakkautta: Asian ydin (s. 168-179) MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI? Annie Dillard: Tapa, jolla vietämme päivämme, on tapa jolla vietämme elämämme. MIHIN KÄYTÄT ELÄMÄSI?

Lisätiedot

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys

Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirjeen 1. luvun selitys Kolossalaiskirje: 1:1 Paavali, Jumalan tahdosta kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus 1:2 Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille kristuksessa. Armo

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

Sielunvihollinen ei siedä Raamatun Sanaa, varsinkaan kun mennään siihen ytimeen, jossa Jeesus on verellään ostanut meidät omikseen.

Sielunvihollinen ei siedä Raamatun Sanaa, varsinkaan kun mennään siihen ytimeen, jossa Jeesus on verellään ostanut meidät omikseen. Omat kokemukset Olen syntynyt tähän kristillisyyteen, olen siitä onnellinen. 15-vuotiaana jätin kristillisyyden, koska koin sen liian lakihenkisenä. Ajauduin maailmaan. Elin syntielämää, myös päihteiden

Lisätiedot

Kristillisyys vangin ja vapautujan tukena. Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Pekka Lund Sininauhaliitto

Kristillisyys vangin ja vapautujan tukena. Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Pekka Lund Sininauhaliitto Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Pekka Lund Sininauhaliitto Seminaarin tavoitteita: - Näkökulmia siihen, miten kristillisyys voi tukea vankia ja vapautujaa - Mahdollisuus keskustella ja vaihtaa ajatuksia

Lisätiedot

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si Kiinan tärkeimmät uskonnot: niiden historia, nykytila ja uskontojen välinen dialogi Paulos Huang 13.9.2011klo 10-12, 12, Helsinki pauloshuang@yahoo.com Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA

SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) SYNTINEN NAINEN FARISEUKSEN TALOSSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Ruut: Rakkauskertomus

Ruut: Rakkauskertomus Nettiraamattu lapsille Ruut: Rakkauskertomus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ

EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ 30.1.2007 EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA- JA ARKIPÄIVINÄ LIITTEET RUKOUKSIA ERI TILAISUUKSISSA Sairaan puolesta Tämä ohje löytyy myös netistä osoitteesta: www.ortodoksi.net EHTOO- JA AAMUPALVELUS JUHLA-

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi

Nettiraamattu lapsille. Prinssistä paimeneksi Nettiraamattu lapsille Prinssistä paimeneksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot