Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2012 13.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 6/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 66 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL 67 Rakennuslupahakemus, Janhonen Mikko YMPJARAKL 68 Rakennuslupahakemus, Janhonen Mikko YMPJARAKL 69 Rakennuslupahakemus, Riesen Kati ja Zahner Petra YMPJARAKL 70 Rakennuslupahakemus, Salonoja Pekka ja Valtari Eija YMPJARAKL 71 Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Automaalaamo Timo Ketonen Oy, s6/2012 YMPJARAKL 72 Rakennuslupahakemus, Automaalaamo/autopeltikorjaamo Timo Ketonen Oy YMPJARAKL 73 Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Jevgeni Zenjov, s5/2012 YMPJARAKL 74 Hakemus poikkeamisesta, Hienonen Jukka YMPJARAKL 75 Lausunto valitusasiassa, Västerbyn kylässä, tila Gärdet RN:o 1:30 YMPJARAKL 76 Järvikunnostusohjelma YMPJARAKL 77 Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja YMPJARAKL 78 Gasum Oy:n LNG-terminaalin rakentaminen - YVA YMPJARAKL 79 Vesi- ja viemärijohdon rakennustyöt - lupa-ajan pidennyshakemus YMPJARAKL 80 Muut asiat YMPJARAKL 81 Rakennuslupahakemus, As. Oy Skinnarbackantie 2

2 Sivu 2 Nro 6/2012 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Tekninen toimisto Tuominen Jaakko, puheenjohtaja Kokkonen Yrjö, varapuheenjohtaja Grönberg Johanna, jäsen Holm Karl, jäsen Holmström Raimo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen, poissa Niskanen Lasse, varajäsen Lehtonen Ken, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS YMPJARAKL 64 Kaisla Heikki, kunnnanhallituksen edustaja Ahlroth Åke, rakennustarkastaja Flythström Kenneth, apul. rak. tark. Skult Patrik, ympäristöpäällikkö Huilla Tuomas, hallinnon suunnittelija Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) YMPJARAKL 65 PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin varapuheenjohtaja Yrjö Kokkonen ja jäsen Raimo Holmström Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jaakko Tuominen Pöytäkirjanpitäjä Tuomas Huilla PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta Tarkastusaika Allekirjoitukset JULKIPANOTODISTUS (MRL 198 ) Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla Virka-asema Toimistosihteeri Allekirjoitus Virve Kääntee

3 Sivu 3 YMPJARAKL 66 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN JA JAOSTON LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösluettelot edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten viranhaltijoiden asioita: - Rakennustarkastajat ovat myöntäneet seuraavat hakemukset, : Isaksson Niclas Pikkala Svinö, Sauna ja Talousrakennus (Uudisrakennus); Koponen Tuula Kopula Kahvimaantie 200, Talousrakennus (Uudisrakennus); Asikainen Marko ja Mari Bläsaby Nygårdintie, Varasto (Ilmoitus); Backlund Rolf ja Marja kp Gåsarv Kalansintie 76, Jätevesijärjestelmän uusiminen (Toimenpidelupa); Henttu Olli Sjundby gård Palonummenpolku 6, Omakotitalo (Uudisrakennus) : Smeds Christer Munks Ådalintie 56, Jätevesijärjestelmän uusiminen (Toimenpidelupa); Berglund Tony Grennäs Grennäsintie 305, Viljasiilo (Uudisrakennus) Strandberg Kenneth Böle Grönalundintie 111, Talousrakennus (Uudisrakennus) : Fröberg Hans ja Dahlgren Maj-Len Aiskog Lappersintie 954, Omakotitalo (Laajennus); Kiviahde Juhani Bollstad Palonummentie 8, Omakotitalo (2 as.) (Uudisrakennus); Salonoja Pekka ja Valtari Eija Niemenkylä Niemenkyläntie 720, Autotalli (Uudisrakennus); Männis Helena Kanala Kattilamäentie 220, Omakotitalo ja Autotalli (Uudisrakennus); Rautakorpi Helena Nordanvik Nordanvik 50, Omakotitalo (Uudisrakennus); Sarlin Tommi Sjundby gård Peltokaari 9, Julkisivumuutos (Toimenpidelupa). - Rakennustarkastajat ovat hyväksyneet seuraavat työnjohtajat: Timo Oksa lupa , Teemu Joensuu lupa R, Peter Ekström luvat R, R, R ja R, Stefan Wasström lupa R, Magnus Malmberg lupa R, Juha von Plato lupa 12-5-R, Pekka Korhonen lupa R, Petri Grönlund lupa 09-61, Jorma Haataja lupa R, Taneli Kiljunen lupa R, Markku Taipale lupa 09-61, Staffan Pettersson lupa R, Anders Öhman lupa R, Veli- Pekka Myllynen lupa R, Stefan Wasström lupa T, Christer Joensuu lupa R, Mikael Walve lupa T, Matti Salo lupa R, Sakari Heikkinen lupa 07-60, Luostarinen Juha lupa R, Veli-Matti Kuronen lupa 12-2-R, Tom Westerlund lupa R, Peter Westerlund lupa R.

4 Sivu 4 päätös: Ehdotuksen mukaan.

5 Sivu 5 YMPJARAKL 67 RAKENNUSLUPAHAKEMUS, JANHONEN MIKKO Liite 1 LUPANUMERO R HAKIJA JANHONEN MIKKO Osoite BEMBÖLENTIE KAUNIAINEN RAKENNUSPAIKKA Osoite STORNÄSBYNTIE SIUNTIO KK RN:o Kylä Tilan nimi NIEMENKYLÄ STORGÅRD Koordinaatit Kaava Rak.paikan pinta-ala OSAYLEISKAAVA 66,175 ha ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus KONEHALLI 2 Kok.ala 245 Kok.ala laajennus Tilavuus 932 Tilavuus laajennus Kerrosala 245 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 Rajanaapureita on kuultu ja yksi naapuri on jättänyt huomautuksen, joka on liitteenä. Hakija on vastineena ilmoittanut että hallien pääasiallinen käyttötarkoitus on maa- ja metsätalouskoneiden säilytystila. EHDOTUS Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. Rakentaminen suunnitellulla tavalla ei aiheuta huomattavaa haittaa naapureille. Hakijan tulee huolehtia siitä että konehallissa säilytettävistä koneista, laitteista tai muista tavaroista ei pääse valumaan ympäristölle vaarallisia aineita maastoon.

6 Sivu 6 EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta KATSELMUKSET PÄÄTÖS: Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus Ehdotuksen mukaan. ==== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksenantopvm Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

7 Sivu 7 YMPJARAKL 68 RAKENNUSLUPAHAKEMUS, JANHONEN MIKKO Liite 1 LUPANUMERO R HAKIJA JANHONEN MIKKO Osoite BEMBÖLENTIE KAUNIAINEN RAKENNUSPAIKKA Osoite STORNÄSBYNTIE SIUNTIO KK RN:o Kylä Tilan nimi NIEMENKYLÄ STORGÅRD Koordinaatit Kaava Rak.paikan pinta-ala OSAYLEISKAAVA 66,175 ha ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus KONEHALLI 1 Kok.ala 245 Kok.ala laajennus Tilavuus 932 Tilavuus laajennus Kerrosala 245 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 Rajanaapureita on kuultu ja yksi naapuri on jättänyt huomautuksen, joka on liitteenä. Hakija on vastineena ilmoittanut että hallien pääasiallinen käyttötarkoitus on maa- ja metsätalouskoneiden säilytystila. EHDOTUS EHDOT Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. Rakentaminen suunnitellulla tavalla ei aiheuta huomattavaa haittaa naapureille. Hakijan tulee huolehtia siitä että konehallissa säilytettävistä koneista, laitteista tai muista tavaroista ei pääse valumaan ympäristölle vaarallisia aineita maastoon. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty

8 Sivu 8 vastaava työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta KATSELMUKSET PÄÄTÖS: Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus Ehdotuksen mukaan. ==== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksen antopvm Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

9 Sivu 9 YMPJARAKL 69 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, RIESEN KATI JA ZAHNER PETRA R HAKIJA RIESEN KATI JA ZAHNER PETRA Osoite MANGSINTIE SIUNTIO RAKENNUSPAIKKA Osoite NIITTYKYLÄNTIE SIUNTIO RN:o Kylä Tilan nimi KÄLA KEHLA LADUGÅRDEN Koordinaatit Kaava OSAYLEISKAAVA Rak.paikan pinta-ala 6039 m² ASIA Rak.toimenpide KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS Käyttötarkoitus WC JA KOKOUSTILA Kok.ala 59 Kok.ala laajennus Tilavuus 180 Tilavuus laajennus Kerrosala 59 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 EHDOTUS Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja kvv-vastaava iv-vastaava Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset

10 Sivu 10 piirustukset ja selvitykset salaojituksesta vesi- ja viemärilaitteista ilmanvaihtolaitteista KATSELMUKSET PÄÄTÖS: Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus Ympäristölautakunta päätti myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. Luvan hakijan on toimitettava selvitys harmaan veden käsittelystä ja sen riittävyydestä muuttuville asiakasmäärille. EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja kvv-vastaava iv-vastaava Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta vesi- ja viemärilaitteista ilmanvaihtolaitteista KATSELMUKSET Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus

11 Sivu 11 YMPJARAKL 70 LUPANUMERO RAKENNUSLUPAHAKEMUS, SALONOJA PEKKA JA VALTARI EIJA R HAKIJA SALONOJA PEKKA JA VALTARI EIJA Osoite URHEILUKATU 24 A HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Osoite NIEMENKYLÄNTIE SIUNTIO KK RN:o Kylä Tilan nimi NIEMENKYLÄ LILLGÅRD Koordinaatit Kaava Rak.paikan pinta-ala OSAYLEISKAAVA 23,02 ha ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus LAMPOLA Kok.ala 511 Kok.ala laajennus Tilavuus 2397 Tilavuus laajennus Kerrosala 511 Kerrosala laajennus Kerrosluku 1 EHDOTUS Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta

12 Sivu 12 KATSELMUKSET Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus PÄÄTÖS: Ympäristölautakunta päätti myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. Luvan hakijan tulee toimittaa selvitys syntyvän lannan käsittelystä tilassa sekä rakennepiirustusten ohessa selvitys lattian materiaalista ja tiiviydestä. EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta KATSELMUKSET Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus rakennekatselmus loppukatselmus ==== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää

13 Sivu 13 Päätöksen antopvm Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

14 Sivu 14 YMPJARAKL 71 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS, AUTOMAALAAMO TIMO KETONEN OY, S6/2012 Esittelijä (ÅA) veti asian pois listalta.

15 Sivu 15 YMPJARAKL 72 RAKENNUSLUPAHAKEMUS, AUTOMAALAAMO/AUTOPELTIKORJAAMO TIMO KETONEN OY Esittelijä (ÅA) veti asian pois listalta.

16 Sivu 16 YMPJARAKL 73 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS, JEVGENI ZENJOV, S5/2012 Rakennustarkastajan(ÅA) ehdotus: Jevgeni Zenjov hakee lupaa saada rakentaa 134 m²:n kokoisen omakotitalon ja 118 m²:n kokoisen sivuasunnon tiloille Tulilahti RN:o 1:36 ja Tulipuro RN:o 3:15 n kunnan Bölen kylässä. Tilojen koot ovat 5965 m² ja 4225 m². Rakennuspaikalla olemassa oleva vanha loma-asunto muutetaan talousrakennukseksi (varasto). Rakennuspaikan osoite on Grönalundintie 191 A, Kirkkonummi. Vahvistetussa osayleiskaavassa rakennuspaikka on merkitty A-alueeksi, johon saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden enintään yksiasuntoisen ja korkeintaan kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Sen lisäksi voi rakennuspaikalle rakentaa erityisestä syystä myös sivu-asunnon. Perusteluina sivu-asunnolle hakija esittää seuraavaa: Sivuasunto tulee hakijan eläkkeellä olevien vanhempien käyttöön, jotka ikääntymisen takia tarvitsevat apua ja huolenpitoa. Rakennukset liitetään yhteiseen vesi- ja viemärijärjestelmään. Tieyhteys pihalle on yhtenäinen, pihalla menevät omat pihatiet taloille, jotta saadaan säilytettyä mahdollisimman iso yhtenäinen piha. Rajanaapureita on kuultu, 1 huomautus on esitetty. Huomautuksessa todetaan seuraavaa: Alue alkaa olla liian tiheään rakennettu, koska monet rakentavat sivuasuntoja ilman todellista erityistä syytä. Pientaloista toinen on myynnissä. Sivuasunto vaikuttaa liian suurelta sivuasunnoksi. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ratkaisu ja perustelut Harkitaan oikeaksi maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiin ja määräyksiin vedoten myöntää haettu lupa. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä, eikä virkistystarpeiden turvaamista. Suunniteltu sivuasunto täyttää n kunnan rakennusjärjestyksessä asetetut vaatimukset. Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä, jonka kuluessa on haettava rakennuslupa. Sovelletut oikeusohjeet: MRLL 16 1 mom., ja mom. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

17 Sivu 17 YMPJARAKL 74 HAKEMUS POIKKEAMISESTA, HIENONEN JUKKA Jukka Hienonen hakee poikkeamista kaavasta saada rakentaa 28 m²:n kokoisen saunarakennuksen tilalle K5T7 RN:o 4:35 n kunnan Störsvikin kylässä. Tilan koko on 1498 m² ja sen osoite on Saunaniemenkuja 8, Alueella on hyväksytty asemakaava. Kyseisessä asemakaavassa tila on merkitty RM-1 alueeksi ja osa tontista on merkkitty s1 merkinnällä. Suunniteltu uusi saunarakennus tulisi kokonaisuudessan sijaitsemaan s1 alueelle, joka määräysten mukaan tulisi pääasiassa säilyttää luonnontilassa ja hoitaa niin ettei maiseman luonne oleellisesti muutu. Aluetta ei saa aidata. Tontille on jo aikaisemmin rakennustarkastaja myöntänyt rakennusluvan, lupanumero R, saunalle s1 alueen ulkopuolelle. Kun olivat aikeissa aloittaa rakennustyöt paikan päällä totesivat että suunniteltu paikka jää keskelle kivillä päällystettyä luiskaa, ja halusivat siirtää rakennuspaikka rannalle päin. Koska näin ollen rakennuspaikka sijoittuisi s1 alueelle sille tulee hakea poikkeamista kaavasta. Perusteluina hakemukselle esitetään että tontti on niin jyrkkä, korkeuseron ollessa 12 metriä. Rinne on huolellisesti rakennettu terassoituen alas kohti rantaa. Ainoa sopiva rakennuspaikka tontilla ylittää kuitenkin rakennusalueen rajan 6 metriä ollen kuitenkin 4 metriä rajasta ja n. 28 metriä kaislikkoisesta rantaviivasta. Rakentaminen alkuperäiselle paikalle ei olisi luontevaa paikka sijoittaa rakennusta. Se edellyttäisi raskasta maanrakennusta tontilla ja vaatisi maanpaineseinän rakentamista. Saunarakennuksen siirtäminen alemmaksi paremmin rantakasvillisuuden suojaan tulisi lisäksi parantamaan tontin ympäristöarvoja. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ratkaisu ja perustelut Rakennustarkastajan (ÅA) ehdotus: hylkää hakemuksen. Hakija ei ole esittänyt riittäviä perusteluita sille että saunarakennukselle tulisi myöntää lupa sijoittua s1-alueelle. Perusteluiksi ei riitä että tonttia on muokattu siihen muotoon että saunarkennus ei saada tasalle alueelle suoraan tehtyä. Maastoa on mahdollista muokata, niin että saunarakennus saadaan sijoitettua alkuperäiselle paikalle. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

18 Sivu 18 YMPJARAKL 75 Liite 2 LAUSUNTO VALITUSASIASSA, VÄSTERBYN KYLÄSSÄ, TILA GÄRDET RN:O 1:30 käsitteli Asennusliike Asvi Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemuksen. Asennusliike Asvi Oy haki lupaa saada rakentaa 114 m²:n kokoisen omakotitalon 1430 m²:n kokoiselle tilalle Gärdet RN:o 1:30 n kunnan Västerbyn kylässä osoitteessa Lappersintie 15, kk. myönsi haetun luvan. Uudenmaan ELY-keskus valitti lautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös kumottiin. Asennusliike Asvi Oy on valittanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimalle hallinto-oikeudelle. Valituksen johdosta pyydetään lautakunnan lausuntoa. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä on valituskirjelmä Rakennustarkastajan(ÅA) ehdotus: ilmoittaa lausuntonaan että: 1. Hanke on yleiskaavan mukainen - Rakennuspaikka on merkitty A-alueeksi vahvistetussa osayleiskaavassa. - Hanke ei vaikeuta tulevaa kaavoitusta tai alueen käytön muuta järjestelyä. - Hanke ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopiva maisemalliselta kannalta. - Hanke ei vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. 2. Hanke on rakennusjärjestyksen mukainen - Lautakunta voi erityisissä tapauksissa hyväksyä pienemmän rakennuspaikkakoon, mikäli rakennus liitetään kunnallistekniikkaan. - Rakennusoikeus ei ylity. 3. Vesi- ja viemäri - Rakennus liitetään kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. 4. Tie ja voimalinja - Rakennuspaikalla on valmis tieliittymä yleiselle tielle jossa on 60 km/h nopeusrajoitus. Suunnitellun rakennuksen etäisyys tien keskiviivasta on lain vaatima 20 m. - Rakennuspaikan takana oleva voimalinja on noin 40 m:n etäisyydellä. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

19 Sivu 19 YMPJARAKL 76 JÄRVIKUNNOSTUSOHJELMA Ympltk Ymp.ltk Liite 5 Uudenmaan ympäristökeskus on lähestynyt kuntia ehdotuksella, että laaditaan kuntakohtaiset järvikunnostussuunnitelmat. Ympäristökeskus palkkaisi henkilön tekemään työtä ja kunnat maksaisivat. Alustavasta kiinnostuksesta asiaan on ilmoitettu, ja kolme järveä nimetty: Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk. Kaikista näistä on olemassa runsaasti taustatietoja, mutta ne ovat myös kaikkein vaikeimmat tapaukset kunnostaa. Ajatuksena olisi perustiedon kerääminen, mahdollisien lisäselvitysten tekeminen, ongelmien tunnistaminen ja kunnostussuunnitelman laatiminen. Tällaisen suunnittelun kautta n joen vesistön tila ja ongelmat tulevat käsittelyyn ja mahdollisia parantamistoimenpiteitä voidaan taas kerran käsitellä käytännön tasolla. Ehdotus (PS): Päätös: Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. ==== Ymp.ltk Liite 7 Ympäristökeskus on laatinut käytyjen keskustelujen pohjalta ehdotuksen siitä, miten kunnan järvien kunnostussuunnittelu voitaisiin käytännössä aloittaa Karhujärvestä. Perustilan selvittäminen, kuormitusselvitykset ja kunnostussuunnitelman tekeminen sisältyisi tehtävään. Karhujärvi valittiin, koska se on ssa vesistön ylimpänä, josta vedet virtaavat muihin reittijärviin, joten tilan selvittäminen alavirtaan edeten on peruteltua. Tietoja ja aikaisempia selvityksiä löytyy ja toimenpiteitä kuten ruoppausta ja tehokalastusta on suoritettu. Järven ympärillä asuvilla on aktiivista mielenkiintoa järven kunnostamista kohtaan. Tällä hankkeella päivitetään tietoja, arvioidaan aikaisempien toimenpiteiden vaikutuksia ja pyritään suuntaamaan toimenpiteitä mahdollisimman tehokkaasti. Ohjelmaehdotus liitteenä. Kysymyksessä on suunnittelutyö, jonka suorittaa Uudenmaan ympäristökeskuksen palkkaama suunnittelija 2 kk:n työpanoksella, kustannukset enintään 8000 euroa, josta maksaisi 65 % ja Uudenmaan ympäristökeskus 35 %.

20 Sivu 20 Ohjelma sisältää myös kunnan vastuulle tulevaa tietojen keräämistä ja toimittamista. Lautakunnan talousarvion kannalta menoerä on ylimääräinen, mutta näillä näkymin rahat riittävät. Tarvittaessa asiaan palataan myöhemmin. Ehdotus (PS): Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen käynnistää yhdessä Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa kunnan järvikunnostusohjelman laatimisen alkaen Karhujärvestä ohjelmaehdotuksen mukaisesti. Lautakunta toivoo ehdotusta myös tulevien vuosien ohjelmaksi, jotta se voidaan ottaa huomioon talousarviota laadittaessa. Ehdotus hyväksyttiin. ==== Ymp.ltk Järvikunnostusohjelman jatkosta on Uudenmaan ympäristökeskus laatinut liitteenä olevan ehdotuksen tulevan talousarviokäsittelyn helpottamiseksi. Ohjelman jatkamista pidetään erittäin tärkeänä. Kunnan kannalta kysymyksessä on edullinen mahdollisuus saada korkealaatuista selvitystä keskeisten vesistöjen kunnosta ja tulevaisuudesta. Ehdotus (PS): Päätös: osallistuu jatkossakin järvikunnostusohjelman laadintaan, vuonna 2008 keskittyen Tjusträskin perustilan selvitykseen ja kunnostussuunnitelman laatimiseen. Vuoden 2008 talousarvioon varataan tarkoitukseen riittävä summa. Ehdotus hyväksyttiin. ==== Ymp.ltk Yhteistyö on jatkunut siten, että Tjusträskin raportti on loppusilausta vaille valmis. Karhujärven raporttia käsiteltiin lautakunnassa raportti on julkaistu netisssä UUSra 9/2008. Alajuoksuun mentäessä seuraava järvi on Vikträsk. Uudenmaan ympäristökeskus on ilmoittanut kustannusarvioksi 9000 euroa, josta kunta maksaa 65 % eli 5850 euroa ja ympäristökeskus loput 35 %. Työn tekijänä on edelleen Anne-Marie Hagman, ja työhön sisältyy perustilan selvitys, kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma.

21 Sivu 21 Ehdotus (PS): Lautakunta päättää jatkaa yhteistyötä ja varata tarkoitukseen määrärahat 2010 talousarvioon. Perustelu: Kysymyksessä on n keskeinen järvi, joka kuuluu Natura ohjelmaan ja jonka tilan seurantaan ja parantamiseen kunnalla on erityinen intressi ja velvollisuus. Yhteistyössä tehdyt selvitykset ovat kunnalle erittäin edulliset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin, lisäyksellä että samalla pyydetään selvittämään miten Pickalan joen padon poisto voisi vaikuttaa Vikträskiin. = = = Ymp.ltk Tjusträsk- raportin laatija Anne-Marie Hagman esittelee raporttia lautakunnan kokouksessa. Ehdotus (PS): Päätös: Ymp.ltk Liite 8 Ympäristöpäällikkö (PS) Ehdotus: Lautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee raportin tässä vaiheessa tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. ==== Yhteistyö on jatkunut, ja Vikträsk-selvitykset ovat loppusuoralla. Siten njoen pääuoman järvet ovat kaikki saaneet perustilan selvitykset ja kunnostussuositukset. Hankkeen jatkamisesta muihin järviin on keskusteltu, ja Syvälampi todettiin olevan tarkemman selvittelyn tarpeessa. ELY-keskus on kirjallisesti esittänyt työn kustannuksiksi 9250 euroa, josta kunta maksaa 65 % eli 6012 euroa ja ympäristökeskus loput 35 %. Työn tekijänä on edelleen Anne-Marie Hagman, ja työhön sisältyy perustilan selvitys, kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Lautakunta päättää jatkaa yhteistyötä ja varata tarkoitukseen määrärahat 2011 talousarvioon. Perustelu: Kysymyksessä on järvi, johon ympäristölautakunnan luvalla lasketaan jätevesiä, ja jonka tilan seurantaan ja parantamiseen kunnalla on myös siksi erityinen intressi ja velvollisuus. Yhteistyössä tehdyt selvitykset ovat kunnalle erittäin edulliset.

22 Sivu 22 Päätös: Ehdotuksen mukaan. ==== YMPJARAKL 76 Oheismateriaali n Syvälammen kunnostussuunnitelma on kevään aikana valmistunut, Uudenmaan ELY-keskuksen raporttina 28/2012 ja se löytyy ympäristöhallinnon tallentamana osoitteesta Tuloksista yhteenvedossa: Vuonna 2011 Syvälammelle tehtiin kuormitusselvitys ja siihen ja perustilan selvitykseen pohjautuva kunnostussuunnitelma. Syvälampeen tuleva ulkoinen kuormitus on laskennallisesti arvioituna vähäistä eikä siihen kohdistu vähentämistarvetta. Erittäin tärkeää on seurata valuma-alueella tapahtuvia muutoksia ja tarvittaessa reagoida ajoissa niihin. Kalasto on rakenteeltaan ahvenvaltainen ja siinä on tarpeeksi petokaloja. Kalaston rakenteen säilyttäminen on tällä hetkellä hyvä tavoite. Kasvillisuutta ei ole tarpeen poistaa. Vesikasvillisuutta on hyvin vähän ja sen merkitys järven tilalle on luultavasti leväkukintojen esiintymistä vähentävä. Syvälammessa esiintyy säännöllisesti happikatoja. Samoin pohjan läheisen veden kokonaisfosforipitoisuus on moninkertainen pinnan läheisen veden pitoisuuteen verrattaessa, mikä kertoo sisäisestä kuormituksesta. Hapettamalla voidaan vähentää sisäistä kuormitusta. Ennen kuin hapettamista lähdetään suosittelemaan järven kunnostusmenetelmäksi, ehdotetaan otettavan ainakin yksi ylimääräinen vesinäyte marraskuussa. Jos Syvälammen tila alkaa heiketä, esimerkiksi leväkukintojen tai kalakuolemien esiintymisen muodossa; kannattaa miettiä hapetussuunnitelman tekemistä. Kyseisessä suunnitelmassa tulee ottaa huomioon hapetuksen vaikutus järven meromiktiseen luonteeseen. Tällä hetkellä hapetusta ei kuitenkaan nähdä vielä tarpeellisena, vaan resurssit kannattaa kohdistaa tilan seurantaan. Veden laadun seuranta on erittäin tärkeää, jotta muutokset järven tilassa nähdään ajoissa. Happipitoisuuden seurantaa varten suositellaan ostettavan happimittari, jonka käytön ja huoltamisen joku paikallisista opettelee huolellisesti. n kuntakohtaisen järvikunnostusohjelman muut selvitykset, eli Karhujärvi 9/2008, Tjusträsk 19/2009 ja Vikträsk 23/2010 löytyvät ehkä parhaiten Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ylläpitämien nettisivujen kautta

23 Sivu 23 Selvitysten laatija Anne-Marie Hagman on siirtynyt konsulttitoimiston palvelukseen, joten kuntakohtaiseen järvikunnostusohjelmaan ei näillä näkymin tule lisäkohteita. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina Syvälammen kunnostussuunnitelma Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Päätös: merkitsee Syvälammen raportin tiedoksi ja toteaa, että Korpirauhan leirikeskuksen ympäristöluvan uusimisen yhteydessä voidaan tarkkailuohjelmaa tarvittaessa tarkistaa raportin ehdottamalla tavalla. Raportti lähetetään leirikeskukselle tiedoksi. Ehdotuksen mukaan.

24 Sivu 24 YMPJARAKL:213 /2012 YMPJARAKL 77 MERENHOITOSUUNNITELMAN KUULEMISASIAKIRJA Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Kansalaisilta ja yhteisöiltä pyydetään mielipiteitä luonnoksesta Suomen ensimmäiseksi merenhoidon suunnitelmaksi. Suunnitelmassa arvioidaan meren nykytila ja esitetään arvio Itämeren hyvän tilan tavoitteesta vuonna Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset ovat oman toimensa ohessa laatineet asiakirjan. Kuulemisasiakirja löytyy ympäristöhallinnon nettisivuilta: Merenhoidon suunnittelun tavoitteena on asettaa tavoitteet ja esittää toimet, joilla Itämeren hyvä tila saavutetaan vuoteen 2020 mennessä. Suomi laatii kansallisen merenhoitosuunnitelman, joka ulottuu rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Merenhoitosuunnitelmassa arvioidaan meren nykytilaa, asetetaan tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi sekä asetetaan mittarit tilan seuraamiseksi. Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen tästä merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta kesällä Merenhoitosuunnitelmaan kuuluu myös seurantaohjelma, joka laaditaan vuonna Lisäksi laaditaan toimenpideohjelma, jossa esitetään meren hyvän tilan saavuttamiseksi tehtäviä toimia eri aloille. Toimenpideohjelma valmistuu vuonna Vuonna 2018 arvioidaan, miten merenhoitoa on toteutettu ja aloitetaan merenhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tarkistaminen. n ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, että merenhoidon suunnittelu on tärkeä uusi aluevaltaus, jolla pyritään integroituun rannikon suunnitteluun. Jotta Itämeren hyvä tila saavutettaisiin vuoteen 2020 mennessä, pitää valtion kuitenkin osoittaa työn toteuttamiseen enemmän resursseja. Nykyinen järjestely osoittaa, että Itämeren tilan parantaminen ei ole priorisoitu tehtävä. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

25 Sivu 25 YMPJARAKL:208 /2012 YMPJARAKL 78 GASUM OY:N LNG-TERMINAALIN RAKENTAMINEN - YVA Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Uudenmaan ELY-keskus pyytää n kunnan lausuntoa Gasum Oy:n LNG-terminaalin rakentamishankkeen YVA-ohjelmasta viimeistään Arviointiohjelma on aikana yleisön nähtävänä mm. n kunnankirjastossa ja netissä Gasum Oy:n kotisivuilla: Päävaihtoehtoina on täysimittaisen LNG-terminaalin rakentaminen Inkoon Joddböleen tai Porvoon Tolkkisiin. Inkoon vaihtoehtoon sisältyy yhdysputki LNG-terminaalista n Pölansiin, jota kautta voidaan syöttää maakaasua valtakunnalliseen maakaasuverkkoon. Alavaihtoehtoina on pienen tai keskikokoisen LNG-terminaalin rakentaminen, jolloin pienimpään vaihtoehtoon ei sisälly yhdysputkea on. Yhdysputken johtokäytävän luontotyypit, kasvit ja eläimistö inventoidaan vuoden 2012 aikana. n osalta on kysymys n. kilometrin matkasta. Ohjelmaan voi esittää täydennyksiä. n kunnalla ei ole YVA-ohjelmasta huomauttamista. n kannalta LNG-terminaalin ja yhdysputken rakentaminen Inkooseen lisäisi huoltovarmuutta kuntakeskuksessa käytettävän maakaasun saatavuuden osalta. Päätös: Ehdotuksen mukaan.

26 Sivu 26 YMPJARAKL:279 /2012 YMPJARAKL 79 Oheismateriaali VESI- JA VIEMÄRIJOHDON RAKENNUSTYÖT - LUPA-AJAN PIDENNYSHAKEMUS Vesi- ja viemäriputken asentamiselle merialueelle välille Störsvik - Marsudden Strömsby on myönnetty Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupa 39/2008/1. n kunta hakee lupa-ajan pidentämistä asti. Aluehallintovirasto pyytää n kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa mennessä. Asian dnro ESAVI/73/04.09/2012. Ympäristöpäällikön (PS) ehdotus: Valtion avustus hankkeelle on myönnetty vasta 2012, ja rakentaminen päästään aloittamaan syys-lokakuussa Vuonna 2008 myönnetty lupa raukeaa lupapäätöksen mukaan , joten lisäaikaa tarvitaan. Oheismateriaali ja liitteet: - oheismateriaalina hakemus ympäristöluvan määräajan pidentämiseksi sekä aluehallintoviraston lausuntopyyntö n ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomauttamista n kunnan hakemuksesta, joka koskee lupamääräyksessä nro 9 annetun määräajan pidentämistä. Perustelu: Ympäristölautakunta päätti , ettei valita lupapäätöksestä, eikä asia ole siitä muuttunut. Perustelu kuului: Viemärin rakentaminen olisi syytä saada liikkeelle, eikä sitä pidä viivyttää. Lautakunnan näkemys Klovvikenin suojelusta suhteessa kaavoitukseen on toivottavasti välittynyt kunnan päättäjille. Päätös: n ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomauttamista n kunnan hakemuksesta, joka koskee lupamääräyksessä nro 9 annetun määräajan pidentämistä. n ympäristö- ja rakennuslautakunta ei myöskään näe ongelmallisena sitä, että n kunta on hakenut tietojen mukaan lupaa asti. Perustelu: Ympäristölautakunta päätti , ettei valita lupapäätöksestä, eikä asia ole siitä muuttunut. Perustelu kuului: Viemärin rakentaminen olisi syytä saada liikkeelle, eikä sitä pidä viivyttää. Lautakunnan näkemys Klovvikenin suojelusta suhteessa kaavoitukseen on toivottavasti välittynyt kunnan päättäjille.

27 Sivu 27 YMPJARAKL 80 Oheismateriaali MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. 1. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksiä - oheismateriaalina rakennuslupaa koskeva valitus, Helene Koskinen - oheismateriaalina rakennuslupaa koskeva valitus, Janne ja Ria-Kristiina Tulivuori 2. Oheismateriaalina ELY-keskuksen päätös Klaus Berglund Rakennustarkastajan(ÅA) ehdotus: Käsittely: Päätös: Lautakunta merkitsee oheiset asiat tiedoksi. Lautakunta keskusteli ympäristöpäällikön toimen jatkamisesta vuodesta 2013 eteenpäin sekä maaseututoimen maaseutusihteeri Karri Varpion Inkooseen siirtymisen vaikutuksesta tiejaoston toimintaan. Lautakunta merkitsi oheiset asiat tiedoksi.

28 Sivu 28 YMPJARAKL 81 RAKENNUSLUPAHAKEMUS, AS. OY SKINNARBACKANTIE 2 LUPANUMERO R HAKIJA AS. OY SKINNARBACKANTIE 2 Osoite KYLÄNPORTTI 12 F ESPOO RAKENNUSPAIKKA Osoite BILLSKOGINTIE SIUNTIO RN:o Kylä Tilan nimi SJUNDBYGÅRD SOLHEM Koordinaatit Kaava ASEMAKAAVA Rak.paikan pinta-ala 4690 m² ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus ASUINRAKENNUS, RIVITALO, 8 AS. Kok.ala 1165 Kok.ala laajennus Tilavuus 3750 Tilavuus laajennus Kerrosala 1165 Kerrosala laajennus Kerrosluku 2 EHDOTUS EHDOT Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin. Hakijan tulee huolehtia siitä että tieliittymä Billskogintielle rakennetaan niin että on esteetön näkyvyys molempiin suuntiin Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty vastaava työnjohtaja kvv-työnjohtaja iv-työnjohtaja Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava

29 Sivu 29 rakennepiirustukset piirustukset ja selvitykset salaojituksesta vesi- ja viemärilaitteista ilmanvaihtolaitteista KATSELMUKSET PÄÄTÖS: Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: paikanmerkitseminen pohjakatselmus hormikatselmus rakennekatselmus loppukatselmus Ehdotuksen mukaan. ==== TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie HELSINKI 30 päivää Päätöksenantopvm Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

30 Sivu 30 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 64 66, 71 72, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

31 Sivu 31 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 67-70, 73,74,81 Valitusaika päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 1/2011 12.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 3 Rakennuslupahakemus, Nurmitek Oy / Ari Nurmi YMPJARAKL 4 Hakemus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 85 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 86 Valtuustoaloite koskien Pikkalanlahden kalatilannetta YMPJARAKL 87 Osallistuminen saukkokartoitukseen YMPJARAKL 88 Lausunto

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2012 12.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 8/2012 12.9.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 94 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 95 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 11/2011 14.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 151 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 152 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 153 Vaasan

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Kaavoituskatsaus vuodelle 2010 TEKNLTK 3 Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitus TEKNLTK 4 Hakemus Pohjois-n osayleiskaavan

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Jukka Pitkäranta varajäsen

Jukka Pitkäranta varajäsen TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2005 KOKOUSAIKA: Maanantaina 23.05.2005 klo 10.30-12.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot