Suhdannebarometri. Elokuu 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhdannebarometri. Elokuu 2009"

Transkriptio

1 Suhdannebarometri Elokuu 29

2 Tuotanto- ja myyntiodotus Teollisuus Rakentaminen Palvelut Teollisuus Rakentaminen Palvelut elokuussa 29 Suhdannekuva jatkunut erittäin heikkona kevään ja kesän ajan Näkymät lähikuukausille jossain määrin parantuneet, mutta suhdannekuoppaa ei vielä sivuutettu Tuotannon ja myynnin lasku loivenee loppuvuonna, mutta henkilöstö vähenee merkittävästi kaikilla päätoimialoilla Kansainvälisen talouden suhdanneindikaattorit jatkaneet nousua, optimistinen vire vahvistunut keväästä Kuluvasta vuodesta muodostuu silti ennätyksellisen synkkä, kun koko maailmantalous supistuu ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva on jatkunut erittäin heikkona myös loppukevään ja alkukesän aikana. Tuotanto ja henkilöstö ovat vähentyneet voimakkaasti, eikä uusien tilausten määrä ole kääntynyt kasvuun. Myönteistä on teollisuuden varastojen aleneminen. Samoin myymättömien asuntojen määrä on laskenut selvästi. Näkymät loppuvuodelle ovat jonkin verran kirkastuneet, mutta suhdannekuoppaa ei ole vielä sivuutettu. Tuotannon ja myynnin ennustetaan jatkavan laskua useimmilla toimialoilla vaikka vähennys jäisikin jonkin verran pienemmäksi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Osalla aloista kohenevaa suhdannekuoppa ei silti vielä ohi Teollisuus odottaa loppuvuoden olevan yhä synkkä. Lähinnä metsäteollisuudessa erittäin heikon markkinatilanteen arvioidaan kirkastuvan jossain määrin. Tuotannon ja työllisyyden laskun ennustetaan useimmilla aloilla vain jonkin verran loivenevan. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli heinäkuussa -8 (huhtikuussa -26). Rakentamisessa suhdannekuopan arvioidaan yleisesti vielä syvenevän. Hajonta alan sisällä on kuitenkin kasvanut, ja osa yrityksistä kokee jopa työvoimapulaa. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -35 (huhtikuussa -31). Palveluyritykset ennustavat suhdannelaskun tasaantuvan vain vähän. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuun tiedustelussa -23 (huhtikuussa -33). Henkilöstö vähenee voimakkaasti loppuvuonna Työvoiman määrän ennustetaan vähenevän tuntuvasti lähikuukausina. Teollisuudessa ja rakentamisessa vähennysten odotetaan olevan selvästi palvelualoja suurempia. Ammattityövoimapulaa ei esiinny rakentamista ja joitain palvelualoja lukuun ottamatta. Riittämätön kysyntä on merkittävin toiminnan este. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli yhä heikko. Heinäkuussa vain 24Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

3 Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat yhä heikot, vaikka joillakin toimialoilla odotukset ovatkin hieman kirkastuneet. Käännettä nousuun ei ennusteta kuluvan vuoden puolella, mutta laskun nähdään jossain määrin tasaantuvan. Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat Ostopäälliköiden indeksi, USA Euron dollarikurssi Teollisuus Palvelut Lähde: EU:n komissio Lähde: ISM Lähde: Suomen Pankki 38 % yrityksistä toimi täydellä kapasiteetilla (huhtikuussa 37 %). Kansainvälisen talouden optimismi viriämässä Kansainvälistä talouskehitystä ennakoivat indikaattorit ovat selvästi parantuneet viime kuukausina, vaikka taso onkin vielä matala. Yritysten ja kuluttajien luottamus on yleisesti kohentunut alkuvuoden aallonpohjasta niin USA:ssa kuin Euroopassa. Kiinan talouskasvun arvioidaan kiihtyneen alkukesällä. Samoin osakekurssit ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet kesän aikana. Kuluvasta vuodesta on kuitenkin muodostumassa heikoin vuosikymmeniin, sillä uusimpien ennusteiden mukaan maailmantalous supistuu selvästi. Optimismin viriäminen ei ole vielä näkynyt tuotannon käänteenä parempaan, vaikka alkuvuoden voimakas lasku onkin päättynyt. Ennakoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 2943

4 Teollisuus Tämänhetkinen tilanne erittäin heikko: tuotanto laskee yhä Tuotanto ja tuotanto-odotus Uudet tilaukset eivät ole virinneet, vaikka varastot laskivatkin normaalitasolle Suhdanneodotukset kirkastuneet jonkin verran osalla toimialoista kokonaisuutena loppuvuodesta tulossa synkkä Henkilöstön voimakas väheneminen lähes kaikilla toimialoilla jatkuu Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Teollisuuden suhdannenäkymät Teollisuusyritysten suhdanteet ovat tällä hetkellä erittäin heikolla tasolla. Tuotanto ja henkilöstö ovat alentuneet merkittävästi, ja kapasiteettia on paljon vapaana. Uudet tilaukset eivät ole vielä virinneet, mutta varastojen taso on laskenut. Odotukset kirkastuneet osalla toimialoista kokonaisuutena loppuvuosi vielä synkkä Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat jossain määrin kohentuneet, mutta kokonaisuutena suhdanteiden ennustetaan heikkenevän vielä. Metsäteollisuus odottaa äärimmäisen synkkien markkinoiden kirkastuvan hieman. Sen sijaan esimerkiksi teknologiateollisuudessa heikennys jatkuisi loppuvuonnakin. Henkilöstön väheneminen jatkuu voimakkaana lähes kaikilla aloilla. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa -8 (huhtikuussa -26). Suhdannelaskun ennustetaan siis tasaantuvan loppuvuonna ja vuodenvaihteessa. Heinäkuun tiedustelussa 12 % yrityksistä odotti suhdannekäännettä parempaan (huhtikuussa 3 %). Laskun jatkumista odotti heinäkuussa 2 % (huhtikuussa 29 %) vastaajista. Tuotannon lasku hidastuu, kapasiteettia yhä vapaana Teollisuuden tuotanto laski vielä toisellakin vuosineljänneksellä. Lähikuukausien aikana tuotantomäärien arvioidaan yhä hieman alenevan. Useimmilla toimialoilla tuotannon laskun ennustetaan hidastuvan selvästi alkuvuoteen nähden, mutta vain harvat yritykset odottavat kasvukäännettä lähikuukausina. Kapasiteettia on vapaana alkuvuoden tavoin runsaasti. Nyt 62 prosentilla yrityksistä on käyttämätöntä kapasiteettia (huhtikuussa 63 %). Tilauskanta edelleen matalalla Teollisuusyritykset saivat alkukesällä erittäin niukasti uusia tilauksia. Lasku jäi kuitenkin hieman lievemmäksi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Tilauskanta pysyi lähes ennallaan, ja sen taso oli huomattavan matala. Valulevan 44Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

5 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen mistuotevarastot sen sijaan kääntyivät laskuun, ja niiden tasoa kuvataan jo tavanomaiseksi. Selvästi merkittä Uusien tilausten määrän odotetaan alenevan yhä hieman lähikuukausien aikana Tilauskanta Henkilöstö vähenee yhä merkittävästi Teollisuuden henkilöstö väheni toisella neljänneksellä voimakkaasti lähes kaikilla toimialoilla. Henkilöstön ennustetaan vähenevän lähes yhtä paljon seuraavalla kolmen kuukauden jaksollakin Myyntihintojen arvioidaan alenevan voimakkaasti lähikuukausinakin. Kustannusten hienoisen laskun ennustetaan jatkuvan. Kannattavuus heikentyisi selvästi. Riittämätön kysyntä on ongelmana yli puolella yrityksistä. Työvoimapulaa ei käytännössä esiintynyt, ja kapasiteettipulaa koki vain 2 % vastaajista. Rahoitusvaikeudet ovat aiempaa yleisempiä, mutta keskeiseksi toiminnan esteeksi ne arvioi vain 3 prosenttia vastaajista. Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia Sopivasti kapasiteettia 2 Liian vähän kapasiteettia % vastaajista Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 2945

6 Rakentaminen kokonaisuutena synkkä, vaikka vaihtelu alan sisällä suurta Tuotanto ja tuotanto-odotus Uusia tilauksia saatu vähän, ja tuotannon laskun ennustetaan jatkuvan Myymättömien asuntojen määrä kuitenkin laskenut ja kapasiteetin käyttöaste noussut samoin ammattityövoimapula yleistyi Yleiset suhdannenäkymät silti yhä miinuksella: merkittävää elpymistä ei odoteta vielä lähikuukausina Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Rakentamisen suhdannenäkymät EK:n heinäkuussa tekemän tiedustelun mukaan rakentamisen suhdannetilanne on kokonaisuutena synkkä. Uusia tilauksia on saatu niukasti, ja sekä tuotanto että henkilöstö ovat laskeneet selvästi. Yleiskuva synkkä silti hienoista viriämistä alkuvuoteen nähden Vähäistä paranemista on kuitenkin havaittavissa myymättömien asuntojen määrän vähenemisenä sekä kapasiteetin käyttöasteen nousuna. Myös ammattityövoimapula kääntyi kasvuun kesällä. Kehitys voi kuitenkin johtua osin kausiluonteisista tekijöistä. Odotukset lähikuukausille ovat edelleen vaisut. Kysynnän merkittävää elpymistä ei ennusteta. Tuotannon ja henkilöstön lasku loivenisi vain vähän. Suhdanteiden odotetaan yhä heikkenevän Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä luotaava saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa -35. Edellisellä kerralla huhtikuussa se oli -31. Käännettä parempaan odotti heinäkuussa 7 %, heikkenemistä puolestaan 42 % yrityksistä. Kyselyyn osallistuneiden rakennusyritysten uusien tilausten määrä laski toisellakin vuosineljänneksellä selvästi. Merkittävää käännettä parempaan ei odoteta ainakaan lähikuukausina. Uusien tilausten määrän ennustetaan laskevan edelleen, joskin hieman hitaammin kuin alkuvuonna. Tilauskanta on selvästi alle tavanomaisen, vaikka sen kuvattiinkin toipuneen aavistuksen alkuvuoden pohjakosketuksesta. Vaihtelu alan sisällä suurta Kapasiteetin käyttöaste koheni selvästi, osin kuitenkin vilkkaammasta kesäkaudesta johtuen. Paranemisesta huolimatta joka kolmannella yrityksellä oli vapaata kapasiteettia. Vaihtelu alan sisällä on huomattavaa, sillä noin viidesosalla vastaajista oli kapasiteettipulaa. Myymättömien asuinhuoneistojen määrä laski selvästi vuodenvaihtees- 64Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

7 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Myymättömien asuinhuoneistojen määrä normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen ta ja alkuvuodesta. Nyt sitä kuvataan likimain tavanomaiseksi. Tilauskanta Tiedustelun mukaan rakentamisen tuotanto jatkoi alkukesän aikana jyrkässä laskussa. Syksyllä tuotantomäärien pudotuksen ennustetaan jonkin verran loivenevan Rakennusyritysten henkilökunnan väheneminen oli alkukesälläkin nopeaa. Olennaista muutosta tilanteeseen ei ennusteta myös lähikuukausien aikana työvoiman odotetaan supistuvan Markkinatilanteen aavistuksenomainen paraneminen näkyy ammattityövoimapulan yleistymisenä jälleen. Nyt työvoimapulaa oli 14 prosentilla vastaajista (huhtikuussa 6 %). Samoin aiempaa harvempi yritys koki riittämättömän kysynnän rajoittavan toimintaa. Rakennusyritykset arvioivat myyntihintojen jatkavan huomattavaa laskua lähikuukausina. Kustannusten ennustetaan pysyvän nykytasolla. Kannattavuuden odotetaan heikkenevän merkittävästi. Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 Sopivasti kapasiteettia 4 2 Liian vähän kapasiteettia % vastaajista Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 2947

8 Palvelut heikentynyt merkittävästi kuluvan vuoden alkupuoliskolla Myynti ja myyntiodotus Laskusuhdanne jatkuu ja syvenee vielä loppuvuonna (saldoluku -23) Kannattavuus heikkenee, vaikka kustannusten nousu lähes pysähtyy Henkilöstö vähenee, mutta tilanne 2 vakaampi kuin teollisuudessa ja rakentamisessa Toteutunut myynti Myyntiodotus Palveluyritysten suhdannenäkymät Palveluyritysten suhdanteet ovat heikentyneet merkittävästi kuluvan vuoden alkupuoliskolla. EK:n heinäkuussa tekemässä tiedustelussa tämänhetkistä tilannetta kuvattiin merkittävästi tavanomaista heikommaksi. Laskusuhdanne jatkuu ja syvenee vielä loppuvuonnakin Näkymät lähikuukausille ovat kohentuneet vain aavistuksen. Yleisen suhdannekuvan ennustetaan yhä jatkavan heikentymistään loppuvuoden aikana. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -23. Edellisessä, huhtikuussa tehdyssä suhdannetiedustelussa vastaava lukema oli -33. Suhdanteiden kääntymistä kohti parempaa odotti heinäkuussa seitsemän prosenttia palvelualojen yrityksistä. Suhdannekuvan synkkenemiseen loppuvuonna uskoi 3 prosenttia. Vajaa kaksi kolmasosaa eli 63 % s vastaajista arvioi suhdanteidensa pysyvän nykyisellään lähikuukausien ajan. Myynnin ennustetaan yhä jonkin verran vähenevän Palveluyritysten myynti jatkoi vuodenvaihteessa alkanutta laskua myös alkukesän ajan. Laskuvauhti hidastui ensimmäisestä neljänneksestä vain aavistuksen. Syksyllä myynnin supistumisen ennustetaan jatkuvan vielä, tosin hieman loivempana kuin vuoden alkupuolella. kysyntä rajoittaa toimintaa yhä lähes joka toisessa yrityksessä. Työvoimapula oli ongelmana kuudella prosentilla. Kustannusten nousun arvioidaan päättyvän hintojen lasku heikentää kannattavuutta Kustannusten kohoaminen oli melko maltillista. Esimerkiksi tieto- ja viestintäpalveluissa sekä liikennealalla 5pysähtyi 84Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

9 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen kustannukset pysyivät paikoillaan tai jopa laskivat aavistuksen. Syksyllä kustannusten nousun ennustetaan lähes päättyvän. Palvelujen myyntihinnat kuitenkin jatkoivat laskua. Myös lähikuukausina myyntihintojen ennustetaan alenevan. Palveluyritysten kannattavuus heikkeni selvästi toisella vuosineljänneksellä. Myös jatkossa kannattavuuden odotetaan huononevan merkittävästi Hinnat ja kustannukset Myyntihinnat Tuotantokustannukset Henkilöstö vähenee loivemmin kuin teollisuudessa Palvelualojen henkilöstö väheni alkukesällä loivasti. Kehitys oli silti vähän parempaa kuin kolme kuukautta sitten arvioitiin. Lähikuukausina henkilöstövähennysten ennustetaan hieman kiihtyvän. Palvelualojen tilanne on kuitenkin vakaampi kuin teollisuudessa ja rakentamisessa Kannattavuus % vastaajista Myynnin kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Tila- ja laitepula Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 2949

10 Elintarviketeollisuus painunut alkukesällä jo varsin heikoksi tilauskanta suppea ja kapasiteettia paljon vapaana Tuotanto laski odotettua voimakkaammin; myös henkilöstö väheni edelleen hieman heikkenevät (saldoluku -1) Myyntihinnat laskivat, mutta kustannuksissa oli yhä nousupainetta Elintarviketeollisuuden suhdannetilanne on painunut jo varsin heikoksi. Tilanteen odotetaan yhä hieman synkentyvän, sillä tilauskanta on matalalla tasolla. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -1 (huhtikuussa -29). Heinäkuun tiedustelussa 1 % vastaajista arvioi suhdanteidensa heikkenevän yhä. Paranemista odottavia yrityksiä ei ollut. Myyntihinnat laskivat alkukesällä, mutta kustannuksissa oli yhä nousupainetta. Lähikuukausina sekä hintojen että kustannusten arvioidaan alenevan. Kapasiteettia paljon vapaana Vastaajayritysten tuotanto väheni huhti kesäkuussa. Alkusyksyllä sen odotetaan pysyvän nykytasollaan. Kapasiteettia on vapaana yli puolella alan yrityksistä, ja henkilöstön ennustetaan jonkin verran supistuvan. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este 2 1 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

11 Teva-teollisuus heikentyneet entisestään tämänhetkinen tilanne jo äärimmäisen heikko Tilauskanta niukka, tuotanto ja henkilöstö jatkoivat laskua synkkenisivät lähikuukausina vielä hieman (saldoluku -12) Tuotannon ja henkilöstön määrän arvioidaan vähenevän voimakkaasti Teva-teollisuuden tämänhetkinen suhdannetilanne on äärimmäisen heikko. Pikaista kohennusta ei odoteta tapahtuvan, sillä näkymät lähikuukausille ovat vielä lievästi miinuksella. Tilauskanta on painunut jo erittäin niukaksi. Tuotannon ja henkilöstön tuntuva lasku jatkui toisella vuosineljänneksellä. Tuotanto-odotukset heikot Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -12 (huhtikuussa -3). Suhdannekäännettä parempaan odotti heinäkuussa 11 % vastaajista. Heikkenemiseen uskoi 23 % yrityksistä. Henkilöstön ennustetaan vähenevän merkittävästi. Myös tuotanto-odotukset ovat heikot. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 7 puute kapasiteetista 2 4 riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29411

12 Puuteollisuus vielä huomattavan heikko, mutta lähiaikojen odotukset jo kirkkaammat Valmistuotevarastot kääntyneet selvään laskuun tilauskanta nousi aallonpohjasta Pitkään vajonneet myyntihinnat kääntyivät nousuun alkukesällä Yleisen suhdannetilanteen enteillään kohenevan alkuvuoden synkkyyteen nähden: näkymien saldoluku +35 (edellinen -15) Mekaanisen metsäteollisuuden tämänhetkinen suhdannetilanne on vielä huomattavan heikko, mutta odotukset lähikuukausille ovat selvästi kirkastuneet synkän alkuvuoden jälkeen. Varastot alentuneet ja hinnat kääntyneet parempaan Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +35 (edellinen -15). Paranevaa odotti nyt 46 % vastaajista, heikkenemistä puolestaan 11 %. Tilauskanta koheni, mutta oli vielä alle normaalin. Tuotannon raju lasku hidastui selvästi, ja kapasiteetin käyttöaste kohosi alkuvuoden pohjalukemista. Myös varastot supistuivat merkittävästi. Lähikuukausina tuotannon odotetaan pysyvän lähes ennallaan, eikä henkilöstössäkään tapahtuisi suuria muutoksia. Myyntihinnat kääntyivät nousuun alkukesällä. Vahvistuvan suunnan enteillään jatkuvan syksylläkin. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 2 2 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

13 Paperiteollisuus Paperiteollisuus on suhdanteiden aallonpohjassa: kapasiteettia on erittäin paljon vapaana, ja tuotanto laski alkukesällä matalalle Sekä hinnat että kustannukset alenivat selvästi alkukesällä Lähikuukausina markkinatilanteen enteillään hieman paranevan (suhdannenäkymien saldo +18) Työvoiman määrän ja myyntihintojen laskusuunta kuitenkin jatkuu Paperiteollisuus on tällä hetkellä suhdanteiden aallonpohjassa. Tilauskanta on matalalla ja kapasiteettia paljon vapaana. Peräti 95 prosentilla yrityksistä on tällä hetkellä ylimääräistä kapasiteettia. Sekä hinnat että kustannukset olivat alkukesällä tuntuvassa laskussa, ja tuotanto supistui vielä alkuvuottakin matalammalle. Lähikuukausina markkinatilanteen nähdään kuitenkin aavistuksen paranevan. Varovaisia odotuksia markkinoiden elpymisestä Tuotannon odotetaan pysyvän likimain ennallaan alkusyksyllä. Henkilöstö supistuisi edelleen selvästi, ja myyntihintojen laskutrendi jatkuisi yhä. Markkinatilanteen nähdään hieman kohenevan lähikuukausina. Suhdannenäkymien saldoluku oli +18 (huhtikuussa +5). Vahvistuvaa kehitystä ennusti 23 % ja laskun jatkumista 5 prosenttia vastaajista. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 puute kapasiteetista 4 riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29413

14 Painaminen pysynyt hyvin heikkona alkukesän ajan Tuotannon lasku oli voimakasta toisella vuosineljänneksellä Myös odotukset loppuvuodelle ovat varsin synkät yleiset suhdannenäkymät ovat selvästi miinuksella Tuotannon ja henkilöstön vähenemisen arvioidaan jatkuvan Painoalan yritysten suhdannetilanne on pysytellyt hyvin heikkona alkukesän ajan. Uusia tilauksia on saatu niukasti ja tilauskanta on suppea. Tuotannon lasku oli toisellakin vuosineljänneksellä voimakasta, ja myyntihinnat kääntyivät laskuun. yhä selvästi miinuksella Suhdanteiden ennustetaan jatkavan synkkenemistään loppuvuonna. Vain harvat toimialan yritykset odottavat käännettä parempaan. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -37 (huhtikuussa -34). Vahvempia suhdanteita ennusti heinäkuussa 3 % vastaajista. Peräti 4 prosenttia arvioi tilanteen jatkavan heikentymistä. Vapaata kapasiteettia oli heinäkuussa lähes puolella toimialan yrityksistä. Tuotannon ja henkilöstön selvän vähentymisen arvioidaan jatkuvan. Hintojen odotetaan myös pysyvän laskusuunnassa. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

15 Kemianteollisuus Tämänhetkinen suhdannetilanne vielä erittäin heikko Tuotanto supistui yhä, tilauskanta parantui vain aavistuksen pohjalukemista Tuotanto kääntyisi kuitenkin loivaan kasvuun alkusyksyllä myös hintojen lasku oikenisi Yleiset suhdannenäkymät vielä vaisut (saldoluku -11): hajonta toimialan sisällä melko suurta Kemianteollisuuden yritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on yhä erittäin heikko. Tuotannon odotetaan kuitenkin kääntyvän loivaan kasvuun lähikuukausina. Tilauskanta pysyi matalalla Uusien tilausten raju pudotus laantui alkukesällä, mutta tilauskanta pysyi matalalla tasolla. Kapasiteettia oli vapaana 69 prosentilla yrityksistä. Tuotannon määrä laski vielä vähän, ja myös hintataso aleni. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -11 (huhtikuussa -3). Suhdannekäännettä parempaan odotti heinäkuun tiedustelussa 14 prosenttia vastaajista. 25 prosenttia arvioi tilanteen huononevan yhä. Tuotannon odotetaan kääntyvän loivaan kasvuun matalalta lähtötasoltaan. Henkilöstö supistuisi yhä. Sen sijaan myyntihintojen rajun laskun enteillään oikenevan. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista 3 9 riittämätön kysyntä muu este 1 2 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29415

16 Rakennustuoteteollisuus Suhdannekuoppa syvä lähes jokainen alan yritys kuvaa tilannettaan heikoksi Laskun ennustetaan kuitenkin päättyvän lähikuukausina Suhdannenäkymien saldoluku heinäkuussa -5 (huhtikuussa -4) Rakennustuoteteollisuus on tällä hetkellä syvässä suhdannekuopassa. Lähes kaikki alan yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan heikoksi. Sen sijaan odotukset lähikuukausille ovat aiempaa paremmat suhdanteiden heikkenemisen ennustetaan päättyvän. Laskun ennustetaan loivenevan Heikosta suhdannetilanteesta kertovat matala kapasiteetin käyttöaste ja niukka tilauskanta. Tuotanto ja henkilöstö vähentyivät voimakkaasti alkukesällä, mutta laskun ennustetaan loivenevan lähiaikoina. Myyntihinnat kääntyivät laskuun toisella neljänneksellä, mikä painoi kannattavuutta selvästi. Odotukset ovat kuitenkin hieman kirkastuneet. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -5 (huhtikuussa -4). Suhdanteiden paranemista odotti 13 prosenttia ja niiden heikkenemistä 18 prosenttia yrityksistä. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este 2 2 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

17 Teknologiateollisuus pysynyt alkuvuodesta lähtien heikkona Tilaukset vähenivät, ja niiden lasku jatkuisi myös loppukesällä Aiempaa useammat yritykset odottavat jo käännettä parempaan kokonaisuutena suhdanteet heikkenevät vielä hieman Tuotannon ja henkilöstön laskun ennustetaan jatkuvan vielä lähikuukausinakin Teknologiateollisuuden yritysten suhdannetilanne on merkittävän heikko. Hieman aiempaa useammat yritykset odottavat nyt käännettä parempaan, mutta kokonaisuutena suhdanteiden nähdään heikkenevän vielä vähän lisää loppuvuoden aikana. Loppuvuosi vielä hieman nykyistäkin heikompi Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -13 (huhtikuussa -28). Käännettä parempaan enteili 9 % yrityksistä, suhdanteiden heikkenemistä taas 22 % vastaajista. Uusien tilausten määrä laski yhä alkukesällä. Lähikuukausina laskun ennustetaan jonkin verran loivenevan. Vapaata kapasiteettia on yli puolella vastaajista, mutta valmistuotevarastot alenivat normaaleiksi. Tuotannon laskun arvioidaan vähän lievenevän lähikuukausina. Sen sijaan henkilöstö supistuisi vielä voimakkaasti. Sekä myyntihintojen että kustannusten arvioidaan jatkavan laskuaan. Tuotanto ja tuotanto-odotus Tilauskanta Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) Tilauskanta normaaliin verrattuna Vientitilauskanta normaaliin verrattuna Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29417

18 Kauppa painuneet yhä heikommiksi koko kuluvan vuoden ajan Myynti ja henkilöstö supistuneet selvästi, ja myös lähikuukausista ennustetaan heikkoja Kannattavuus huonontumassa selvästi Yleiset suhdannenäkymät selvästi miinuksella, saldoluku -26 Kaupan alan suhdannetilanne on painunut yhä synkemmäksi koko kuluvan vuoden ajan. Myynnin määrä ja henkilöstö ovat laskeneet, ja kannattavuus on selvästi vuodentakaista huonompi. Lähikuukausien odotukset ovat edelleen heikot suhdanteiden ennustetaan jatkavan alamäkeään loppuvuonna. Myynti ja kannattavuus laskussa Myynnin laskun ennustetaan jatkuvan lähikuukausina samaa tahtia kuin koko alkuvuoden. Myös henkilöstö supistuisi. Hintojen loivan laskun ennustetaan jatkuvan, ja kustannusten nousun arvioidaan pysähtyvän. Kannattavuus heikkenisi merkittävästi. Yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -26 (huhtikuussa -35). Tilanteen paranemista ennusti uusimmassa tiedustelussa 8 % ja suhdanteiden heikkenemistä 34 % yrityksistä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

19 Hotellit ja ravintolat jatkaneet synkkenemistä tämänhetkinen tilanne jo varsin heikko Myynti ja henkilöstö laskeneet selvästi Käännettä parempaan ei vielä odoteta: suhdannenäkymien saldoluku -3 Myynnin ja henkilöstön väheneminen jatkuu; myös kannattavuus painuu heikommaksi Hotelli- ja ravintola-alan yritysten suhdannetilanne jatkoi alkukesän aikana synkkenemistä. Tämänhetkisiä suhdanteita kuvataan jo huomattavasti normaalia heikommiksi. Sekä myynti että henkilöstö supistuivat. Lähikuukausina suhdannekuvan ennustetaan yhä heikkenevän. Suhdannekuvan heikkeneminen jatkuu Myynnin laskun odotetaan jatkuvan syksyllä. Samoin henkilöstö vähenisi entisestään. Vaikka myyntihintojen laskun ennustetaankin taittuvan, kohoavat kustannukset painavat kannattavuutta. Suhdannenäkymien saldoluku on heinäkuun tiedustelun mukaan -3 (huhtikuussa -43). Paranevia suhdanteita odotti 1 % ja synkkeneviä 31 % vastaajayrityksistä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este 1 tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29419

20 Liikenne pysynyt tavanomaista heikompana Myynnin ja henkilöstön määrän ennustetaan laskevan hieman vielä loppuvuonnakin Yleiset suhdannenäkymät tasolla -26 (huhtikuussa -16) Myyntihintojen lasku jatkuu, mikä heikentää kannattavuutta Liikennealan yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa pysyneen heikkona myös alkukesällä. Myynti supistui, ja henkilöstön väheneminen kiihtyi. heikkenemässä myös loppuvuonna Tulevien kuukausien aikana suhdannekuvan ennustetaan heikkenevän entisestään jonkin verran. Myynti vähenisi arvioiden mukaan hieman, ja myös henkilöstö supistuisi loivasti. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -26 (huhtikuussa -16). Suhdanteiden paranemista odotti heinäkuussa 6 %, heikkenemistä puolestaan 32 % toimialan vastaajista. Kustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina lähikuukausien ajan, mutta myyntihintojen odotetaan jatkavan laskua. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

21 Rahoitus ja vakuutus Suhdannekuva on alkuvuoden tavoin heikko Myynti sujui silti toisella neljänneksellä odotuksia paremmin, eikä henkilöstökään vähentynyt vielä Loppuvuodesta ennustetaan silti varsin synkkää (suhdannenäkymien saldoluku -46) Myynti kasvaisi vain hieman, ja henkilöstömäärä kääntyisi loivaan laskuun Rahoitus- ja vakuutusalan yritysten suhdannetilanne on alkuvuoden tapaan heikko. Toisen vuosineljänneksen aikana myynti sujui kuitenkin hieman aiempia odotuksia paremmin eikä henkilöstö kääntynyt vielä laskuun. Heikot suhdanteet jatkuvat loppuvuonna Odotuksia paremmasta alkukesästä huolimatta suhdannelaskun nähdään jatkuvan loppuvuoden ajan. Myynnin ennustetaan kasvavan vain aavistuksen, ja henkilöstömäärän odotetaan taittuvan loivaan laskuun. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -46 (huhtikuussa -55). Uusimmassa tiedustelussa vain 3 prosenttia vastaajista odotti suhdanteiden paranemista ja 49 % niiden heikkenemistä. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29421

22 Tieto- ja viestintäpalvelut hieman tavanomaista heikompi Lasku ollut silti koko taloutta loivempaa Pikaista paranemista suhdanteisiin ei odoteta (näkymien saldoluku -19) Myynnin ennustetaan laskevan aavistuksen, ja aleneva hintataso painaa kannattavuutta Tieto- ja viestintäpalveluyritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on hieman tavanomaista heikompi, vaikka moniin muihin aloihin nähden lasku on ollut loivempaa. Myynnin määrä pysyi alkukesällä ennallaan, ja henkilöstö väheni hieman. Loppuvuonna vielä loivaa laskua Pikaista paranemista suhdanteisiin ei odoteta, sillä näkymät lähikuukausille ovat melko heikot. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa -19 (huhtikuussa -44). Suhdanteiden kohenemista odotti heinäkuussa 4 prosenttia vastaajista, kun niiden heikkenemiseen uskoi 23 %. Myynnin ennustetaan laskevan aavistuksen lähikuukausien aikana. Myös henkilöstön loiva lasku jatkuu. Myyntihintojen ja kannattavuuden odotetaan alenevan vähän. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

23 Muut palvelut tällä hetkellä jo selvästi tavanomaista heikompi lähikuukausille melko varovaiset, loiva lasku jatkuu loppuvuonna (saldoluku -12) Myynnin ennustetaan supistuvan hieman syksyn aikana, mutta henkilöstöön ei ennusteta suurta vähennystä Muita palvelualoja edustavat yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan selvästi normaalia heikommaksi. Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa kiinteistö-, opetus-, sosiaali-terveyspalvelut. Myös näkymät lähitulevaisuuteen ovat yleisesti melko varovaiset. Suhdanteiden ennustetaan heikkenevän jonkin verran lisää loppuvuoden aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -12 (huhtikuussa -24). Suhdanteiden vahvistumista odotti heinäkuussa 1 % ja niiden heikkenemistä 22 % vastaajista. Henkilöstö pysyisi silti lähes ennallaan Myynnin ennustetaan laskevan lievästi syksyn aikana. Henkilöstöön ei odoteta merkittävää laskua. Myynti ja myyntiodotus Toteutunut myynti Myyntiodotus Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista riittämätön kysyntä muu este tällä hetkellä lähitulevaisuuteen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29423

24 Taustatietoa taloudesta Teollisuustuotannon kehitys Työttömyysaste, % Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain Vol.indeksi 1995=1, kausitas Suomi USA Euroalue 1 Japani Lähde: OECD Kausitasoitus Suomi EU 8 USA 6 4 Japani Lähde: OECD Vol.indeksi 1995=1, kausitas Teollisuus Palvelut 12 Rakentaminen Lähde: Tilastokeskus Teollisuustuotanto Inflaatio, % Kysynnän päätekijät Vol.indeksi 2=1, kausitas. Teknologiateollisuus Kemia Metsä EU 2 1 Suomi Vol.indeksi 1995=1, kausitas Vienti Investoinnit Kulutus Lähde: Tilastokeskus Lähde: OECD Lähde: Tilastokeskus 244Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

25 Valtionvelka Pörssikursseja 8 Mrd. euroa 14 Indeksi, 2= Kotimainen velka, 1/2 alkaen euromääräinen velka 1 Valuuttamääräinen velka Lähde: Valtiokonttori OMX Helsinki CAP OMX Helsinki Lähde: OMX Helsinki Työvoiman kysyntä ja tarjonta Korkoja, % 28 Trendi Työvoima v. obligaatiokorko Työlliset Lähde: Tilastokeskus 2 Helibor/Euribor 3 kk Lähde: Suomen Pankki Ulkomaankaupan taseet Valtion tulovero, ALV ja muut verot Valtiontalouden tulot ja menot 2 16 Liukuva vuosisumma, mrd. euroa Kauppatase, fob Liukuva vuosisumma, mrd. euroa 16 Tulovero Liukuva vuosisumma, mrd. euroa Tulot Vaihtotase Palvelutase Arvonlisävero Muut verot Menot Lähde: Suomen Pankki Lähde: Valtiokonttori Lähde: Valtiokonttori Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29425

26 Pitkiä aikasarjoja Teollisuuden suhdannenäkymät ja tilauskanta Tilauskanta Rakentamisen suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta Palvelujen suhdannenäkymät Suhdannebarometri Elokuu 29 Elinkeinoelämän keskusliitto EK

27 Suhdannetiedustelumenetelmä EK:n Suhdannebarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja koko suomalaiselle elinkeinoelämälle. Neljä kertaa vuodessa tehdään laajempi tiedustelu, jonka tuloksista julkistetaan Suhdannebarometrijulkaisu. Lisäksi kuukausittain julkaistaan suppeampi luottamusindikaattoritiedote. Teollisuuden suhdannetiedusteluja on tehty Suomessa vuodesta 1966 alkaen. Palvelualoilla ensimmäiset tiedustelut on aloitettu 198-luvun lopulla, mutta merkittävämpi laajennus tapahtui vasta 2-luvun puolivälissä. Tässä julkaisussa on esitetty EK:n uusimman suhdannetiedustelun tulokset koko yksityiseltä sektorilta. Tiedustelu on tehty heinäkuussa 29. Siihen on vastannut 968 yritystä, jotka työllistävät Suomessa lähes 28 henkilöä. Teollisuuden, rakentamisen sekä joidenkin palvelualojen historiatiedot on kerätty TT:n aiemmassa Suhdannebarometrissa. Valtaosa palvelualojen aikasarjatiedostoista on PT:n suhdannetiedustelusta. Tiedustelumenetelmän muutoksen vuoksi palvelualojen aiemmat tiedot eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia uusimpien havaintojen kanssa. EK:n Suhdannebarometri on osa EU:n komission suhdannekyselyjärjestelmää. Järjestelmään osallistuvat organisaatiot tekevät yhdenmukaisia tiedusteluja kaikissa EU-maissa. Kaikkiaan vastaavanlaisia tiedus teluja tehdään nykyisin yli 5 maassa. Yleistä suhdannetiedusteluista Suhdannetiedusteluilla selvitetään yritysjohdon näkemyksiä ta loudellisesta tilanteesta sekä lähitulevaisuutta koskevia odotuksia. Tiedusteluilla etsitään ennen muuta suhdanteiden käännepisteitä. Tyypillisesti suhdannetiedustelujen kysymyksillä voidaan kartoittaa talouskehitystä noin puoli vuotta eteenpäin. Tiedustelujen kysymykset ovat valtaosin laadul lisia, ja niissä on tyypillisesti kolme vastausvaihtoehtoa. Kyselyllä kartoitetaan esimerkiksi sitä, onko vastaajayrityksen tuotanto tai työvoima kasvanut (+), pysynyt ennallaan (=) vai vähentynyt (-). Joitakin muuttujia, kuten tilauskan taa ja varastoja, pyydetään vertaamaan myös normaaliin. Tulokset painotetaan yrityskoolla Teollisuudessa yrityskohtaiset vastaukset on painotettu vastaajayrityksen liikevaihdolla ja palveluissa henkilökunnan määrällä. Toimialojen keskinäisessä vertailussa painoina on käytetty jalostusarvopainoja. Pienten yritysten aliedustus otoksessa on korjattu niin, että niiden osuus vastaa todellista osuutta kullakin toimialalla. Useimmat suuret yrityk set vastaavat tiedusteluun toimipai koittain tai tuotan nonaloittain, ei konsernitasolla. Toimialoittaiset vastaukset esitetään julkaisussa useimmiten ns. saldolukuina. luku on positiivista kehitystä kuvanneiden osuus vähennettynä negatiivista kehitystä kuvanneiden osuudella. Jos esimerkiksi 3 % vastaajista (painotettuna) on vastannut tuotantonsa kasvaneen, 5 % pysyneen ennallaan ja 2 % vähen tyneen, saldoluku on 3-2 eli +1. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 29427

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

25 kesäkuu 2015. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784

25 kesäkuu 2015. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 25 kesäkuu 2015 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 SUHDANNEKUVA Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talous näytti käänteen merkkejä vuoden 2014 heinä joulukuussa, sillä teknologiateollisuuden

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

H E L S I N G I N S E U D U N S U U N N A T

H E L S I N G I N S E U D U N S U U N N A T H E L S I N G I N S E U D U N S U U N N A T 4/8 Aj a n ko h tai s kat s a u s s e u d u n ke h it yk s e e n 4.1. 8 Alle -vuotias väestö pohjoismaisissa seutukunnissa VÄESTÖ Väestönkasvu vauhdikasta ALUETALOUS

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät 2012

Pk-yritysbarometri kevät 2012 Pk-yritysbarometri kevät 2012 Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2012 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät

Lisätiedot

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät

SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät SATAKUNNAN TALOUS Nykytila ja lähiajan näkymät 27.5.2015 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö saku.vahasantanen@utu.fi 050 520 0780 LIIKEVAIHTO Satakunnan

Lisätiedot

Keflavík. Helsinki-Vantaan lentomatkustajat Euroopan kaupunkeihin. Dublin. Geneve. Nizza. Madrid. Barcelona. Lissabon. Malaga.

Keflavík. Helsinki-Vantaan lentomatkustajat Euroopan kaupunkeihin. Dublin. Geneve. Nizza. Madrid. Barcelona. Lissabon. Malaga. 2/213 Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 5.6.213 Keflavík ALUETALOUS Taantuma jatkuu ASUNTO- JA TOIMITILAMARKKINAT Asunnonostoaikomuksia aiempaa vähemmän Toimistotiloista kymmenesosa tyhjillään HYVINVOINTI

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

9 kesäkuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 9 kesäkuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Talouskehitys jatkui vahvana myös loppuvuonna 2006. Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

10 marraskuu 2007. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 10 marraskuu 2007 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talouden huippuvire jatkui myös vuoden 2007 tammi kesäkuussa. Kaikkien päätoimialojen liikevaihdon

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 5 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpito...11

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 5. 2007 18.5.2007 1. Vuosikokouskuulumisia 2. Lainsäädäntö 3. Uutisia

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Investointitiedustelu Kesäkuu 2014 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 13.2.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214 Asuntoaloitusten pohja saavutetaan Asuntojen korjaaminen kasvaa jo selvästi uudisrakentamista suuremmaksi Toimitilarakentaminen kääntyy kasvuun Infran

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN. Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 7.6.2007. Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevät lentomatkustajat kohteittain v.

HELSINGIN SEUDUN. Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 7.6.2007. Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevät lentomatkustajat kohteittain v. HELSINGIN SEUDUN SUUNNAT 2/27 VÄESTÖ Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto lisäsivät väestöä yhtä paljon ALUETALOUS Tuotanto kasvanut selvästi koko maata nopeammin HYVINVOINTI Omaisuusrikoksissa huomattavaa

Lisätiedot

PTT-katsaus SUHDANNEKUVA. Kansantalous ja aluetalous

PTT-katsaus SUHDANNEKUVA. Kansantalous ja aluetalous 3 29 28 PTT-katsaus SUHDANNEKUVA Kansantalous ja aluetalous Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT Pellervo Ekonomiska Forskningsinstitut Pellervo Economic Research Institute PTT-katsaus 3/29 Suhdannekuva

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Rakentaminen mataa pohjalukemissa

Rakentaminen mataa pohjalukemissa lokakuu 2014 Rakentaminen mataa pohjalukemissa Kuva: RT/Tommi Ahlberg Rakentaminen supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia ja supistunee myös ensi vuonna 0 1 prosenttia. Talonrakennustöitä ennakoidaan aloitettavan

Lisätiedot

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 Suomi ja Ruotsi Pk-yrityksen liikevaihdon kasvu, % 12 1 8 6 4 2-2 -4 93 Ruotsi 94 Suomi 9 96 97 98 99 Ruotsi Suomi Sisällys Esipuhe 3 Korkeasuhdanne jatkuu pohjoisissa naapurimaissa

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2007 2008

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2007 2008 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 27 28 MARRASKUU 27 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 27 28 Tekijä Tilaukset VTT liiketoimintatieto PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2-722 1111, telefax: 2-722 3497 ISBN 978-951-38-6359-3

Lisätiedot