TULEVAISUUSVALIOKUNNAN HANKKEET VTV Olli Hietanen Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUSVALIOKUNNAN HANKKEET 2011-2015. VTV 23.3.2012 Olli Hietanen Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus"

Transkriptio

1 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN HANKKEET VTV Olli Hietanen Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

2 TULEVAISUUSVALIOKUNNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA VUOSILLE Syksyllä 2011 kuultiin yhteensä 47 asiantuntijaa yhteiskunnan eri osa-alueilta Näiden kuulemisten perusteella tunnistettiin 5 tavoitetta Hyvin linjassa valtioneuvoston tulevaisuusselonteon teeman (kestävän kasvun ja hyvinvoinnin malli) kanssa d=cd &cmd=download

3 3. Globaalitalous 2. Kansallinen toimintaympäristö Toimintamallin muutos 1: kuudes aalto päättää halpojen raakaaineiden kauden: niukkuuden teknologiat, ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaiseminen 4. Mustat joutsenet Super bakteerit (musta surma 2.0) Ihmistä viisaammat robotit USA:n velkakupla Kiinan kiinteistökupla Euroopan elintaso laskee EU-hajoaa 3. maailmansota Suuryritykset nousevat valtaan (Hansaliitto 2.0) Täysin uutta teknologiaa sekä uusia tuotteita ja toimialoja (radikaalit innovaatiot) 1. Nykyinen teknologia Nykyisen teknologian Nykyisten yritysten arkiset ongelmat, kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdokset, verotus jne. kehittäminen ja soveltaminen uuteen Hyvinvointivaltion uudelleen määrittäminen Kestävä julkinen talous Kunta ja palvelurakenneuudistus Toimintamallien uudistaminen Eriarvoistumisen pysäyttäminen Osallisuus ja työllisyys (sosiaaliset innovaatiot) Ikääntyminen Toimintamallin muutos 2: hybriditalous (massa vehkeily), blogalisaatio (some muuttuu rakenteeksi), palvelumuotoilu sekä kansallisista klustereista kv. ekosysteemeihin. Hajautettu malli. Huippututkimuksen ja osaamisen keskittymä Yliopistojen houkuttelevuus Koulutuksen ekosysteemien kehittäminen (mm. peruskoulu, nivelvaiheet, opintopolut, yhteistyö, teknologian hyödyntäminen.) Varhaiskasvatuksen kehittäminen Opetusteknologia Palveluyliopisto Kilpailukykyiset yritysympäristöt Yrittäjyys ja kasvuyritysmyönteinen kulttuuri Poikksektoraalinen törmäyttäminen (epälineaarinen kehittäminen) Verotus yms. säädöspuitteet Riskirahoitus Kansainvälistyminen Moninapaistuminen, geopoliittiset blokit ja uudet kasvukeskukset EU, Venäjä, Saksa, Kiina, Afrikka, Etelä-Korea, Vietnam Napa-alueet, meret ja avaruus Ihmiskunnan sinnikkäimmät ongelmat Mega- ja gigatrendit

4 5. TULEVAISUUSVALIOKUNNAN OMAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN V. Kansainvälisyys IV. Uudet toimintamallit: sosiaalinen media ja osallistaminen III. Hankkeiden johtaminen ja tutumenetelmien hyödyntäminen II. Tulevaisuuskoulutus I. TuV:n roolin vahvistaminen Eduskunnassa

5 Tulevaisuusvaliokuntaa tunnetaan tulevaisuuden mahdollisuuksien, uhkien ja heikkojen signaalien kokoajana. Olemme tuottaneet konkreettisia avauksia seuraaviin hallitusohjelmiin. TULEVAISUUSVALIO- KUNNAN VISIO Toimimme koko eduskunnan toimintatapoja muuttaen avoimesti, kansalaisten osallistamisen, joukkoistamisen sekä uuden teknologian keinoin. Olemme valiokuntana enemmän esillä julkisuudessa ja toimimme arvostettuna linkkinä tutkimuksen sekä päätöksenteon välillä. Olemme tehneet rohkeita ja konkreettisia avauksia, jotka ovat herättäneet laajaa kansalaiskeskustelua ja kansanedustajien tulevaisuustietoisuus on parantunut. Meidät tunnetaan iloisesta tekemisen meiningistä, hyvistä ideoista ja syötöistä muihin valiokuntiin. Teemme merkittävää julkaisutoimintaa.

6 NELJÄ HANKETTA JA KOLME POIKKILEIKKAAVAA TEEMAA 1. Kestävä kasvu: Miten muutamme kestävän kehityksen haasteet työllistäväksi kasvuksi? 10 yritystä, jotka toteuttavat samaan aikaan kestävää kehitystä ja nopeaa kasvua. Niiden kokemusten ja tarpeiden perusteella politiikkasuosituksia. 2. Innostunut yhteiskunta: Miten muutamme kansakunnan henkistä ilmapiiriä rohkeammaksi, kokeilevammaksi, innostuneemmaksi ja yrittäjyysmyönteisemmäksi? Esimerkkejä analysoimalla selvitetään yrittäjyyttä ja kasvua tukevia sosiaalisia verkostoja ja yhteiskunnallisia prosesseja. Tavoitteena kehittää toimintaympäristöä. 3. Uusi oppiminen: Minkälaisia ovat koulutuksen, oppimisen ja osamaisen tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet? Ensimmäisenä teemana kestävä/avoin oppiminen: mitä tarkoittaa opetuksessa, koulujen johtamisessa, tiloissa jne. Tulokset esitellään vuoden 2012 Kasvatustieteen päivien esiseminaarissa. 4. Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta: Hyvinvointiyhteiskuntaa ei voi mitata vain sillä, miten nopeasti pääset psykiatrille ja saat lääkkeet. Ydinkysymys on se, miksi ihmiset ovat masentuneita ja sairaampia kuin ennen. Siksi meidän on määriteltävä uudestaan onnellisuus ja hyvinvointi modernissa maailmassa. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus olla hyödyksi. Yhteistyötä Kelan kanssa ja facebook-keskusteluja. Joukkoistaminen: Kansalaisten osallistaminen ja ylipäätään eduskunnan uudet toimintamallit (Facebook, Youtube, Second life, blogit, ) Mustat joutsenet: Avoin kirjoituskilpailu yllättävistä tulevaisuuksista. Radikaalit teknologiat: Onko näkyvissä suuria teknologisia murroksia?

7 OPPIMATERIAALIEN EVOLUUTIO Kirja Digitalisointi Portaalit Virtuaaliset oppimisympäristöt Älyliitutaulut (smart boards) yms. luovat ja interaktiiviset ympäristöt Sosiaalinen media Kirja 2.0 oppii samalla tavalla kuin oppilaskin Seuraava vaihe: kuvittele tämä teknologia kahvinkeittimeen, vaatteisiin, autoihin jne.

8 OPETUSTEKNOLOGIAN TULEVAISUUSKUVIA Pelien ja simulaatioiden merkitys sekä oppimateriaaleina että oppimisympäristöinä tulee kasvamaan: Angry Birds fysiikaan opetukseen. Sosiaalisen median opetuskäyttö on vielä alussa, sen käyttöön pitäisi ehtiä paneutua kunnolla ja kehittää malleja. Jo nyt hyödynnetään esim. Second Life-maailmaa (esim. Sotungin lukio: Matemaattisista ja kielellisistä peleistä voi olla hyötyä varsinkin esikasvatuksessa. Kouluissa on ATK-luokat, langaton laajakaista ja älyliitutauluja. Seuraava askel on lisätty todellisuus (Augmented reality): esim. Vireaali-hanke Myös formaali ja non/informaalin oppiminen lähentyvät toisiaan. Esimerkkinä ja Liikkeelle hanke: Erilaiset etäteknologiat ja online yhteydet yleistyvät ja samalla myös paikkatiedon merkitys kasvaa. Tämä tarkoittaa myös mobiiliteknologian kasvua. Kansainvälisestä yhteydenpidosta tulee arkipäivää (joissain kouluissa se on nytkin) esimerkkinä etwinning-hanke Erilaiset liikuntateknologiset sovellukset ovat myös nostamassa päätään opetuksessa; viihdepuolella ne ovat olleet jo jonkin aikaa (wii, Kinetc, jne). Tulossa ovat myös tallentavat kynät Liikkuvan kuvan käyttö lisääntyy (valmiit ja itse tuotetut videot) Jakamisen kulttuuri mahdollistuu ja lisääntyy. Samalla oppilaiden oman tuottamisen määrä lisääntyy esim. ja (Ensimmäisen luokan oppilaiden kuvaamat videot eri kirjaimilla alkavista asioista) Teknologian hyödyntäminen arvioinnissa (ml. yo-kirjoitukset) lisääntyy selvästi

9 TULEVAISUUDEN KOULU? What do you teach? We're always looking for great teachers. Share your specialist subject - start advertising with us for free and find new students. School of Everything is here so you can organise your education however you please. Locations: Learn anywhere. It doesn't matter where you are, you can find a teacher near you. See what you can learn on your doorstep. Here are our top cities. Lessons: There are loads of one-to-one lessons up for grabs and many first lessons have a sweet 50% off, just look out for the juicy green apple. Subjects: Learn everything. From Political Science to Paper Hat Making with more subjects added every day. What will you learn next?

10 TULEVAISUUDEN KOULU? Tulevaisuuden-tutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) Tutu 1 -kurssi Suomalaisia opettajia Abu Dhabissa. Kuva Elise Tarvainen, EduCluster Finland Oy

11 SYSTEEMINEN MUUTOS Perinteisesti ollut kaksi kilpailukyvyn tekijää: resurssien lisääminen ja tehokkuuden kasvattaminen. Suomen resurssit ovat pienet (emme voi kilpailla kriittisellä massalla) ja myös helpot keinot tehokkuuden kasvattamiseen on monilta osin käytetty. Tehokkuus (teknologinen kilpavarustelu) on koko ajan kalliimpaa (laskeva rajahyöty) eikä enää tuo samalla tavalla etua kuin ennen. Kun kehittäminen on perinteisesti tapahtunut pienin askelin nykyistä parantamalla (lineaarisesti) niin systeemisen muutoksen vuoksi muutos on nyt suurempaa ja nopeampaa (epälineaarista): radikaalit innovaatiot ja teknologiat. Lyhyellä aikajänteellä korostuu palvelu- ja luonnonvaratalous. Perinteinen teollisuus menettää kilpailukykyä ja markkinoita ja investoi globaalisti. Pidemmällä aikavälillä Suomeen kehittyy teollisuus 2.0 kun uusien globaalipalveluiden tueksi kehitetään teknologiaa

12 KUUDES AALTO Venäläisen taloustieteilijä Nikolai Kondratieffin mukaan teknologian ja talouden historiaa luonnehtivat pitkät aallot, joiden pituus on vuotta. Taloudellinen nousukausi alkaa uudesta teknologisesta innovaatiosta, jonka vaikutus aikanaan sammuu, jolloin talous suistuu lamaan, kunnes uusi innovaatio saa taas aikaan uuden taloudellisen kasvun. Merkittäviä murroskohtia ovat olleet mm. höyrykone (1780-luvulla), rautatiet (1840-luvulla), sähkö ja polttomoottori sekä kemianteollisuus (1890-luvulla), transistoriteknologia, viihde-elektroniikka, radio ja tv (1950-luvulla) sekä mikrotietokoneiden laajamittainen käyttö, tietoverkot, ohjelmat (1990-luvulla). Viime vuosina on puhuttu Kondratieffin kuudennesta aallosta ( ), jonka merkittävin ero viidenteen on se, että raaka-aineiden ja energian hinnat ovat nousussa, eikä nykyisellä teknologialla voida enää laskea niiden hintaa. Siksi kilpailukyvyn keskiöön ovat nousemassa niukkuuden teknologiat, joilla tuotetaan ratkaisuja ihmiskunnan suuriin ongelmiin ja hyvinvointiin. Kestävän työllistävän kasvun avaintrendejä ovat muun muassa ilmastonmuutos, väestönkasvu, biodiversiteetin köyhtyminen, ruoka, energia, terveys, koulutus, hyvä hallinto, uudet raaka-aineet jne.

13 USKALLUKSEN POLITIIKKA Kun suuret yritykset investoivat globaalisti, niin kestävä työllistävä kasvu Suomessa on pk- ja mikroyritysten varassa: 1. Meillä on jotakin pitkäaikaista osaamista, josta kannattaa pitää kiinni vaikka kilpailu kovenisikin. 2. Tarvitsemme myös jotakin uutta ja luovaa vanhan rinnalle ja sijaan. 3. Enemmän muuttuu se miten tehdään (kuin se mitä tehdään): kaikki tehdään tulevaisuudessa eri tavalla kuin ennen. Kestävän kehityksen haasteet on muutettava mahdollisuuksiksi. Se edellyttää edelläkävijyyttä. Suomesta biotalouden living lab samaan tapaan kuin Piilaakso on sitä tietoyhteiskunnassa.

VESI JA TULEVAISUUDEN TRENDIT

VESI JA TULEVAISUUDEN TRENDIT VESI JA TULEVAISUUDEN TRENDIT Metsäklusteri Oy:n teknologiatrendiseminaari Vesi 2020 Otaniemi Innopoli 2, Edison-sali. Olli Hietanen Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Metsäteollisuudesta biotalouteen

Lisätiedot

Tulevaisuutta ei voi tietää siksi se pitää tehdä. Olli Hietanen Kanta-Hämeen ennakointifoorumi Hämeen ammattikorkeakoulu 25.10.

Tulevaisuutta ei voi tietää siksi se pitää tehdä. Olli Hietanen Kanta-Hämeen ennakointifoorumi Hämeen ammattikorkeakoulu 25.10. Tulevaisuutta ei voi tietää siksi se pitää tehdä Olli Hietanen Kanta-Hämeen ennakointifoorumi Hämeen ammattikorkeakoulu 25.10.2010 Johdatus tulevaisuusajatteluun Todennäköinen tulevaisuus Kasvaa vähän

Lisätiedot

TKI aluekehittäminen - tulevaisuuden trendit

TKI aluekehittäminen - tulevaisuuden trendit TKI aluekehittäminen - tulevaisuuden trendit Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 2014 17.12.2014 Teknologiakeskus ooga es Pripoli

Lisätiedot

Yritys ja tulevaisuus - kuinka tulevaisuuteen nähdään?

Yritys ja tulevaisuus - kuinka tulevaisuuteen nähdään? Yritys ja tulevaisuus - kuinka tulevaisuuteen nähdään? Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakamari Messukeskus 7.5.2014 Tulevaisuus Seuraavat

Lisätiedot

Seuraavat 20 vuotta muuttavat maailmaa enemmän kuin edelliset 200

Seuraavat 20 vuotta muuttavat maailmaa enemmän kuin edelliset 200 Seuraavat 20 vuotta muuttavat maailmaa enemmän kuin edelliset 200 Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu Green ICT seminaari Porin yliopistokeskus 4.9.2014

Lisätiedot

Niukentuvia resursseja ja palveluja vai innovatiivisen palveluviennin veturi? Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuteen

Niukentuvia resursseja ja palveluja vai innovatiivisen palveluviennin veturi? Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuteen Niukentuvia resursseja ja palveluja vai innovatiivisen palveluviennin veturi? Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuteen Olli Hietanen Metropolia Meets Business Tulevaisuuden kohtaavat sosiaali-

Lisätiedot

Näkemyksiä tulevaisuuden muutoksista ja haasteista

Näkemyksiä tulevaisuuden muutoksista ja haasteista Näkemyksiä tulevaisuuden muutoksista ja haasteista Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu Forssan kaupungin, Humppilan kunnan, Jokioisten kunnan ja Tammelan

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta?

Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto/turun kauppakorkeakoulu KANSALAISYHTEISKUNNAN TILA JA TULEVAISUUS Heinolan Setlementtipäivät 24. 26.4.2014 Väestönkasvu

Lisätiedot

Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula?

Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula? TULEVAISUUDEN TYÖT Satakunnan liitolle Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Entäpä jos työ ei lopukaan? Entäpä jos haasteena onkin työvoimapula? Tämän yhteenvedon lähtökohtana oli

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Riikka Saarimaa ja Johanna Mantere KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Raportit ja selvitykset 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:2 ISBN 978-952-13-5401-4

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy

Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä. Foredata Oy Selvitys keskeisistä tulevaisuuden muutostekijöistä Foredata Oy Selvitys on tarkoitettu hyödynnettäväksi Opetushallituksen VOSE-projektissa toteutettavassa matkailu- ja ravitsemisalan ennakointityössä.

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön roadmap

Rakennetun ympäristön roadmap Tekesin loppuraportti 5/2011 Rakennetun ympäristön roadmap Loppuraportti Miimu Airaksinen, Olli Hietanen, Ari-Pekka Manninen, Kari Reijula ja Terttu Vainio Toimittanut Suvi Nenonen Tekes rahoitusta ja

Lisätiedot

YKSILÖ, IDENTITEETTI JA GLOBALISAATIO

YKSILÖ, IDENTITEETTI JA GLOBALISAATIO YKSILÖ, IDENTITEETTI JA GLOBALISAATIO MITEN ELÄMÄNTAPAMME MUUTTUVAT? Global and Local Life Styles Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti keskiviikkona 28.9.2005

Lisätiedot

KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS

KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS TUTUeJULKAISUJA 2/2011 Sirkka Heinonen & Juho Ruotsalainen KESTÄVÄ MONIPAIKKAISUUS Sitran Tulevaisuusklinikan 10.12.2010 tulokset TUTUeJULKAISUJA 2/2011 Sirkka Heinonen, professori Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit

Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Olli Hietanen 1 Wanhasta taloudesta uuteen ja uudesta digitaaliseen talouteen Suomalaisen tietoyhteiskunnan kestävän kilpailukyvyn potentiaalit Suomalaisen tietoyhteiskunnan ensimmäinen aalto on taittumassa.

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Tekesin aikakauslehti teknologia innovaatiot liiketoiminta 3 2009. Mediat muuttuvat muuttuuko viestintä?

Tekesin aikakauslehti teknologia innovaatiot liiketoiminta 3 2009. Mediat muuttuvat muuttuuko viestintä? Tekesin aikakauslehti teknologia innovaatiot liiketoiminta Mediat muuttuvat muuttuuko viestintä? sisällys pääkirjoitus tekes Numero 3/2009 Muuttuva viestintä 11.9.2009 Julkaisija Tekes teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Kansakunnan kilpailukyvystä

Kansakunnan kilpailukyvystä Kilpailukykyä ja kasvua investointeihin ja markkinointiin panostamalla Viimeaikainen keskustelu suomalaisten yritysten kilpailukyvystä on keskittynyt palkkatasoon. Tämän aiheen sivussa käydään myös aktiivista

Lisätiedot

Tulosraportti 20.12.2011 Eija Seppänen & Janne Jauhiainen

Tulosraportti 20.12.2011 Eija Seppänen & Janne Jauhiainen Tulosraportti 20.12.2011 Eija Seppänen & Janne Jauhiainen INVESTOINTEJA SUOMEEN -AIVORIIHI Tulosraportin sisältö Aivoriihen tunnusluvut 3 Yhteenveto tuloksista 7 Mitä löydettiin? TOP 10 teemat 12 Esteet

Lisätiedot

Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot

Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot Viljaklusterin tulevaisuuskuva ja alustavat osaamiskvalifikaatiot Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa projekti Taina Suontama Jari Hautamäki Samuli Leveälahti 1 YHTEENVETO Osaamistarpeiden

Lisätiedot

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tietoyhteiskunta: Social high tech Tässä artikkelissa tarkastellaan suomalaisen tietoyhteiskunnan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kriteereitä

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen

Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti 20. 1. 2012 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen 1 Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen raportti Teksti Ritva

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot