Kunnanhallitus 5/ (-170) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 5/2014 146 (-170) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 5/ (-170) Aika Maanantaina 31. maaliskuuta 2014 klo Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko Haaranen Veli Kaituri Harri Kuronen Riitta Lavikainen Seppo Mustonen Tiina Routa-Mutanen Heli Suvanto Raija Tanskanen Raili MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapj. Valtuuston 2. varapj. Kunnanjohtaja/esittelijä Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Huttunen Jorma Hyvärinen Anja Isoniemi Veikko Vaittinen Pauli Kaasinen Helena Asiat :t Allekirjoitukset Asko Mustonen puheenjohtaja Helena Kaasinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Raija Suvanto Pöytäkirjantarkastaja Raili Tanskanen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Tiistaina klo kunnanvirastolla Helena Kaasinen Hallintojohtaja

2 Kunnanhallitus / Kokousaika Maanantaina 31. maaliskuuta 2014 klo Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite 95 liite 96 liite 97 liite 98 liite 99 liite liite 104 liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Raportti sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta 2013 Talousarvion toteutuminen ja verotilitykset ELY-keskuksen ja kunnan välinen henkilökuljetuksia koskeva yhteistyösopimus Lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisluonnoksesta Tilapäislainan antaminen Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrataloille Polvijärven kunnan kannanotto poliisin palvelujen saatavuuteen Polvijärvellä Vuoden 2014 EU-vaalien vaaliviranomaiset Lausuntopyyntö Polvijärven yrityspalvelu Oy:n malminetsintälupahakemuksen jatkoajasta Lausuntopyyntö Kylylahti Copper Oy:lle kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä Puheenjohtaja Asko Mustonen

3 Kunnanhallitus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall. 92 Ehdotus Päätös Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall. 93 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Raija Suvannon ja Raili Tanskasen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Khall. 94 Liitteenä on tilinpäätös ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Tasekirja on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman tilinpäätösmallin mukaan. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernituloslaskelma, konsernitase ja konsernin rahoituslaskelma sekä liitetiedot. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Jos joku kunnanhallituksen jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen. Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen asiakirjoineen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. Liitteenä on erillisenä asiakirjana Polvijärven kunnan henkilöstötilinpäätös vuodelta 2013.

5 Kunnanhallitus / Vuoden 2013 tilikauden tulos osoittaa ,33 euron ylijäämäistä tulosta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. Esittää seuraavanlaista tilikauden tuloksen käsittelyä: 1.1. Taseessa olevaa kertynyttä poistoeroa tuloutetaan tuloslaskelmaan kattamaan valmistuneiden kohteiden vuosipoistoja: Koulukeskuksen peruskorjaus ,50 Kallioniementien peruskorjaus ,48 Sotkuman koulu ja päiväkoti ,06 Siirtoviemäri ,24 Jätevesipuhdistamon muuttaminen tasausaltaaksi ,29 Kaukolämpölaitoksen varalämpölaitos 312,90 Kirkonkylän vesi- ja viemärilaitoksen laajennus 37,43 Poistoeron tuloutus yhteensä ,90 euroa 1.2. Vuonna 2013 valmistuneen Jyrintien alueen vesihuollon osalta tuloutetaan vesi- ja jätevesihuollon investointivarausta tuloslaskelmaan (tuloslaskelman tulo) ,00 Vastaavasti kohteesta tehdään poistoeron lisäyskirjaus taseeseen (tuloslaskelman meno) ,00 Vaikutus tilikauden yli-/alijäämään 0 euroa Vuonna 2013 valmistuneen kaukolämpölaitoksen varalämpölaitoksen osalta tuloutetaan investointivarausta tuloslaskelmaan (tuloslaskelman tulo) ,21 Vastaavasti kohteesta tehdään poistoeron lisäyskirjaus taseeseen (tuloslaskelman meno) ,21 Vaikutus tilikauden yli-/alijäämään 0 euroa Varausten vähennys yhteensä Poistoeron lisäys yhteensä ,21 euroa ,21 euroa 1.3. Tilinpäätökseen tehdään uusi investointivaraus: Toimintakeskus Turvalan muutos- ja perusparannustyöt ,00 euroa

6 Kunnanhallitus / Valmistuneen kaukolämpölaitoksen varalämpölaitoksen rakentamiskustannusten ylittävä investoinitivaraus ,79 euroa yhdistetään Toimintakeskus Turvalan investointivaraukseen Loppuosa tilikauden tuloksesta ,23 euroa kirjataan tilikauden ylijäämäksi. 2. Allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. 3. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomuksen (tasekirja) alkuperäinen kappale, joka sisältää allekirjoitukset on sidottu ja arkistoitu kunnan arkistoon. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus / Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle Khall. 95 Kansainvälinen tilintarkastusstandardi vaatii erillisen vahvistuskirjeen sen lisäksi, että tilinpäätös allekirjoitetaan. Vahvistuskirje annetaan tilintarkastajalle. Tilintarkastajalle annettava vahvistusilmoituskirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. Vahvistuskirje on liitteenä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kirjeen allekirjoitettavaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

8 Kunnanhallitus / Raportti sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta 2013 Khall. 96 Kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan kunnanjohtajan tulee antaa kunnanhallitukselle vuosiraportti sisäisen valvonnan järjestämisestä edelliseltä vuodelta. Tilintarkastajan tehtävänä on hallintoa ja taloutta tarkastaessaan arvioida ja raportoida, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti ja toimiiko se. Liitteenä on kunnanjohtajan raportti sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi raportin sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

9 Kunnanhallitus / Talousarvion toteutuminen ja verotilitykset Khall. 97 Liitteenä on yhdistelmä talousarvion toteutumisesta ajalta ja yhdistelmä verotilityksistä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä selvitykset tietoonsa saatetuiksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

10 Kunnanhallitus / ELY-keskuksen ja kunnan välinen henkilökuljetuksia koskeva yhteistyösopimus Khall. 98 Pohjois-Savon ELY-keskus on lähettänyt kunnille allekirjoitettavaksi liitteenä olevan yhteistyösopimuksen henkilökuljetusten järjestämisen yhteistyöstä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus pohjautuu valtakunnalliseen sopimusluonnokseen ja se korvaa aiemman sopimuksen. Sopimus on voimaan tulevan palvelusopimusasetuksen mukainen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä sopimuksen allekirjoitettavaksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

11 Kunnanhallitus / Lausunto valtionosuusjärjestelmän uudistamisluonnoksesta Khall 99 Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa selvitysmies Arno Miettisen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin asiakokonaisuuksiin. ehdotettaviin kriteereihin ikäryhmien ja sairastavuuden painoihin muiden kriteerien painoihin määräytymisperusteiden laskentaperiaatteisiin verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen siirtymätasauksen kestoon ja porrastukseen Esityslistan liitteenä on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntakehityspäällikön laatima selonteko valtionosuusjärjestelmän uudistuksen pääperiaatteista ja laskentakriteereistä, maakunnallisen kuntataloustyöryhmän kannanotto ja laskelma valtionosuusuudistuksen kuntakohtaisista vaikutuksista Pohjois-Karjalan kunnille vuoden 2014 tasossa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa valtionosuusjärjestelmän uudistamisluonnoksesta seuraavan lausunnon: 1. Ikärakenne Valtionosuusjärjestelmän uudistusesityksessä on huoltosuhteen ja vanhustenhuollon merkitystä aiemmasta valtiovallan linjauksesta poiketen suunnattu liian voimakkaasti iäkkäiden ikäryhmistä nuorempiin ikäryhmiin. Esitetystä mallista poiketen laskennallisia kustannuksia tulisi nostaa ikäryhmissä yli 65-vuotiaat ja vastaavasti laskea ns. aktiiviväestön osalta, eli ikäryhmässä vuotiaat. Noin 5000 asukkaan maaseutukuntana Polvijärvi on jo kokenut vanhustenhuollon haasteet. Vanhustenhuolto on aiheuttanut ja tulee edelleen aiheuttamaan merkittäviä kustannuksia palvelujen järjestämisessä. Eliniän noustessa ja vanhusten määrän lisääntyessä vanhustenhuolto uusine velvoitteineen aiheuttaa kunnalle entistä enemmän lisäkustannuksia. Suunniteltu valtionosuuskriteeristö on ikärakenteen osalta siksi Polvijärven näkökulmasta väärin suunnattu.

12 Kunnanhallitus / Verotuloihin perustuva tasaus Valtionosuuksien laskentatekijänä olevan verotuloihin perustuvan tasauksen tasauslisäprosentti on nostettava 90 %:iin. Esitetty järjestelmä, jossa tasauslisäprosentti on 80 rankaisisi kohtuuttomasti todella alhaisen verotulon kuntia. Tasausta savien kuntien esitetty omavastuuosuus on ehdottomasti liian korkea. Esitys muuttaisi nykyistä järjestelmää vähemmän tasaavaan suuntaan, lisäisi kuntien välistä eriarvoisuutta ja vaarantaisi valtiovallan kunnille antamien tehtävien rahoittamista. 3. Perustamishankkeiden valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa on säilytettävä erillinen perustamishankkeiden valtionosuusjärjestelmä ja sitä on edelleen kehitettävä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen perustamishankkeiden valtionosuusjärjestelmän avulla on tähän asti huolehdittu kuntien järjestämien peruspalveluiden paikallisista toimintaedellytyksistä. Valtion talousarviossa on osoitettava riittävät määrärahat perustamishankkeiden rahoittamiseen. Perustamishankkeiden valtionosuuksia on kohdistettava erityisesti korkean työttömyyden kuntiin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

13 Kunnanhallitus / Tilapäislainan antaminen Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrataloille Khall. 100 Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrataloilla on maksussa valtiokonttorin myöntämiä aravalainoja maalis- huhtikuun vaihteessa. Kunnanhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti viranhaltijoilla on mahdollisuus myöntää kunnan tytäryhtiöille tilapäislainaa enintään euroa, mistä on tällä hetkellä yhtiölle myönnetty euroa. Yhtiö on esittänyt, että yhtiölle myönnetään korotonta tilapäislainaa euroa saakka. Yhtiölle on myönnetty tilapäislainaa tällöin yhteensä euroa. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokrataloille korotonta tilapäislainaa euroa saakka. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus / Polvijärven kunnan kannanotto poliisin palvelujen saatavuuteen Polvijärvellä Khall 101 Poliisin palveluja varten Polvijärvellä poliisi on tavattavissa Polvijärven kunnanvirastolla keskiviikkoisin klo Polvijärven kunnalta vuokratuissa toimitiloissa. Poliisin edustajat ovat ilmoittaneet, että poliisilaitos on luopumassa näistä toimitiloista viimeistään mennessä. Poliisilaitoksen toimipaikkaverkoston muutokset mennessä. Valtioneuvoston antaman kehyspäätöksen ja Sisäministeriön asettaman poliisin hallintorakenneuudistuksen (Pora III) mukaisesti poliisihallinnossa on toteutettu hallintorakenneuudistus. Paikallispoliisin uusi organisaatiomalli tuli voimaan Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon poliisilaitoksista muodostettiin näiden maakuntien alueelle Itä-Suomen poliisilaitos. Uudistuksen tavoitteena on poliisin toiminnan tehokkuuden lisääminen ja organisaation keventäminen. Uudistuksella tavoitellaan vähenevistä henkilömääristä huolimatta poliisin toiminnan tehokkuuden lisäämistä siten, että poliisi kykenee turvaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sisäisen turvallisuuden säilymisen hyvällä tasolla koko toiminta-alueellaan. Uudistukseen sisältyy velvoite tarkastella toimipaikkaverkostoa. Sisäministeriö on tehnyt päätöksen poliisin toimipisteiden sijaintipaikoista (SM ). Päätöksen mukaisesti Itä-Suomen poliisilaitoksen pääpoliisiasema on Kuopiossa ja poliisilaitoksella on poliisiasemat Iisalmen, Joensuun, Juankosken, Kiteen, Lieksan, Mikkelin, Nurmeksen, Outokummun, Pieksämäen, Savonlinnan, Suonenjoen ja Varkauden kaupungeissa sekä Ilomantsin, Juvan, Mäntyharjun ja Siilinjärven kunnissa. Poliisilaitoksella on edellä mainittujen poliisiasemien lisäksi poliisin omalla henkilökunnalla tuotettuja eriasteisia poliisipalveluja seuraavilla paikkakunnilla: Joensuun kaupunki/eno, Heinäveden kunta, Juuan kunta ja Liperin kunta. Poliisilaitos luopuu näiden toimipaikkojen poliisin palvelupisteiden toimitiloista viimeistään mennessä. Niissä nyt työskentelevien henkilöiden virkapaikat siirtyvät olemassa oleville poliisiasemille. Korvaavana palveluna poliisilaitos selvittää yhdessä kaupungin/kunnan kanssa mahdollisuutta yhteispalvelupisteen perustamiseen alkaen niillä paikkakunnilla, joista poliisin oma palvelu poistuu.

15 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus toteaa kannanottonaan asiassa seuraavaa: Polvijärven kunnanhallitus torjuu jyrkästi poliisin palvelujen esitetyn pois viemisen Polvijärveltä. Perustelut: - Polvijärvellä nykyisin keskiviikkoisin kiinteässä toimipisteessä saatavissa oleviin poliisin palveluihin on tarvetta, kävijöitä on ollut yllättävänkin paljon, välillä jopa ruuhkaksi asti - ko. palveluita käyttänevät eniten henkilöt, jotka eivät käytä nettiyhteyksiä, ei ole omaa kulkuneuvoa ja julkiset kulkuyhteydet ovat huonot osalle kuntalaisia - poliisin tutkintapalveluissa Polvijärvellä kävijöissä merkittävä osa on muita kuin kuulustelukäyntejä, poliisille on asiaa paikallisilla asukkailla ja tähän tarkoitukseen tarvitaan edelleen jatkossa kiinteä toimipiste, sähköiset palvelut ovat edellä olevan mukaisesti Polvijärvellä vielä merkittävän väestönosan ulottumattomissa - poliisin henkilökohtaisen asiakaspalvelun lopettaminen paikkakunnan asukkailta -mitä esitys käytännössä tarkoittaisi - on vastoin kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatetta ottaen huomioon etäisyydet ja poliisin paikallistuntemuksen häviäminen - poliisin näkyminen kylällä tuo turvallisuuden tunnetta - rikosilmoituksen tekeminen pienemmissä rikoksissa jää helposti tekemättä, jos poliisi ei ole tavoitettavissa omalla paikkakunnalla, isompiakin rikoksia jää selvittämättä kun paikallistuntemus häviää ja vinkit jäävät saamatta - kielteinen asenne viranomaisia kohtaan saattaa lisääntyä, kun tulee tunne, että meistä ei välitetä - Polvijärven kunta ilmoittaa olevansa valmis antamaan poliisin käyttöön tilat veloituksetta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Vuoden 2014 EU-vaalien vaaliviranomaiset Khall 58 EU-vaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Kunnan keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi asetettu kunnan keskusvaalilautakunta. Polvijärven valtuuston päätöksellä Polvijärven kunta on jaettu viiteen äänestysalueeseen. Vaalilain 15 :n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotiäänestyksistä huolehtivat vaalitoimikunnat. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta on päätösvaltaisia kolmejäsenisinä. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 ). Europarlamenttivaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Luettelo kunnan vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleja varten on esityslistan liitteenä.

17 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Ehdotus Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan vuoden 2014 EU-vaalien toimittamista varten. Kuhunkin vaalilautakuntaa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä. Vaalitoimikuntia valitaan yksi, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi jäsen ja kolme varajäsentä. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti valita vuoden 2014 EU-vaaleja varten vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seuraavasti: 1. Ruvaslahden vaalilautakunta: Jäsenet: Puheenjohtaja Arto Sutinen Varapuheenjohtaja Jorma Hiltunen Sinikka Eronen Kalevi Juntunen Hanna Vannas Varajäsenet: 1. Rauha Tanskanen 2. Veijo Inkinen 3. Reijo Mutanen 4. Eila Inkinen 5. Viljo Mertanen 2. Kinahmon vaalilautakunta: Jäsenet: Puheenjohtaja Jorma Huttunen Varapuheenjohtaja Erkki Valling Hilkka Huttunen Pirkko Puhakka Kuisma Mäenharju

18 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Varajäsenet: 1. Seija Karttunen 2. Tuija Nevalainen 3. Aili Kettunen 4. Väinö Hyttinen 5. Arvi Walling 3. Kirkonkylän vaalilautakunta: Jäsenet: Puheenjohtaja Raili Tanskanen Varapuheenjohtaja Hannu Mustonen Jouko Iivanainen Risto Nöjd Pirkko Kuosmanen Varajäsenet: 1. Leena Kettunen, Toivalantie Anneli Jumppanen 3. Veijo Hirvonen 4. Jouko Vattulainen 5. Raija Suvanto 4. Kuorevaaran vaalilautakunta: Jäsenet: Puheenjohtaja Ari Martikainen Varapuheenjohtaja Aarne Kuikka Aila Suomela Sari Ikonen-Illikainen Kirsti Stolt-Pappinen

19 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus Varajäsenet: 1. Veikko Tanskanen 2. Minna Varis 3. Asko Mustonen 4. Urpo Leminen 5. Elvi Haaranen 5. Sotkuman vaalilautakunta: Jäsenet: Puheenjohtaja Soini Härkönen Varapuheenjohtaja Margaretha Kähäri Christiana Harle Tuomo Sormunen Pertti Varis Varajäsenet: 1. Nina Lahtonen 2. Osmo Simpura 3. Hellevi Saastamoinen 4. Jouko Kettunen 5. Martti Koistinen Vaalitoimikunta Jäsenet: Puheenjohtaja Toivo Pehkonen Varapuheenjohtaja Onni Tukiainen Marja Kettunen Varajäsenet: 1. Esa Kuosmanen 2. Maija Varis 3. Airi Pietarinen

20 Kunnanhallitus / Khall. 102 Arto Sutinen on pyytänyt eroa Ruvaslahden vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä. Christiana Harle on pyytänyt eroa Sotkuman vaalilautakunnan jäsenyydestä. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää hyväksyä ko. eroanomukset ja kunnanhallitus valitsee tilalle uudet henkilöt. Kunnanhallitus päätti hyväksyä ko. eroanomukset ja kunnanhallitus valitsi tilalle uudet henkilöt seuraavasti: Ruvaslahden vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Hanna Vannas, vaalilautakunnan jäseneksi Veijo Inkinen ja 5. varajäseneksi Arto Sutinen. Tämän jälkeen Ruvaslahden vaalilautakunnan kokoonpano on seuraavanlainen: 1. Ruvaslahden vaalilautakunta: Jäsenet: Puheenjohtaja Hanna Vannas Varapuheenjohtaja Jorma Hiltunen Sinikka Eronen Kalevi Juntunen Veijo Inkinen Varajäsenet: 1. Rauha Tanskanen 2. Reijo Mutanen 3. Eila Inkinen 4. Viljo Mertanen 5. Arto Sutinen

21 Kunnanhallitus / Sotkuman vaalilautakunnan jäseneksi valittiin Nina Lahtonen ja 5. varajäseneksi Päivi Voutilainen. Tämän jälkeen Sotkuman vaalilautakunnan kokoonpano on seuraavanlainen: 5. Sotkuman vaalilautakunta: Jäsenet: Puheenjohtaja Soini Härkönen Varapuheenjohtaja Margaretha Kähäri Nina Lahtonen Tuomo Sormunen Pertti Varis Varajäsenet: 1. Osmo Simpura 2. Hellevi Saastamoinen 3. Jouko Kettunen 4. Martti Koistinen 5. Päivi Voutilainen

22 Kunnanhallitus / Lausuntopyyntö Polvijärven yrityspalvelu Oy:n malminetsintälupahakemuksen jatkoajasta Khall 103 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Polvijärven kunnalta lausuntoa Polvijärven kunnan alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta (jatkoaikahakemuksesta). Hakijana: Polvijärven yrityspalvelu Oy, lupa-alueen nimi Sara 1. Lupatunnus: ML2012:0118. Esityslistan liitteenä on kopio ko. jatkoaikahakemuksesta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Polvijärven kunnalla ei ole huomauttamista ko. jatkoaikahakemukseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7.

23 Kunnanhallitus / Lausuntopyyntö Kylylahti Copper Oy:lle kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä Khall 104 Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) on varannut asianosaisille tilaisuuden tehdä muistutuksia Kylylahti Copper Oy:n lupa-asian johdosta ja muille kuin asianosaisille Tukes on varannut tilaisuuden ilmaista mielipiteensä asiasta ja Polvijärven kunnalta on pyydetty lausunto lupa-asian johdosta. Esityslistan liitteenä on kopio Tukesin lähettämästä kuulemisasiakirjasta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Polvijärven kunnalla ei ole huomauttamista hakemukseen, mutta Polvijärven kunta esittää, että Tukes päätöksessään ja Kylylahti Copper Oy toiminnassaan huomioi, ettei alueen asukkaille ja maanomistajille aiheudu elinkeinon harjoittamista ja asumista aiheuttavia haittoja. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 8.

24 Kunta/kuntayhtymä POLVIJÄRVI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 169 Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät Kunnanhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 94 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 92-93, HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät 92-93, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

25 POLVIJÄRVI Kokouspäivämäärä Pykälät Kunnanhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 Valitusaika päivää päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite; sähköposti: Pykälät Valitusaika Vallitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

26 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 92 Ei toimenpiteitä 93 Ei toimenpiteitä 94 Asia tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle 95 Ote kirjanpito, ote tilintarkastaja 96 Ote kirjanpito, ote tilintarkastaja 97 Ei toimenpiteitä 98 Sopimus allekirjoitetaan 99 Lausunto valtioneuvostolle, tiedoksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Pasi Lamminluoto 100 Ote kunnanjohtaja Pauli Vaittinen 101 Otteet poliisihallinnon henkilöille 102 Ote Kauko Kuusela, ote Ruvaslahden vaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille ja Sotkuman vaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille 103 Lausunto Tukesille 104 Lausunto Tukesille

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot