Työväen Urheiluliitto r.y TOIMINT AKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS"

Transkriptio

1 Työväen Urheiluliitto r.y TOMNT AKERTOMUS

2 TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen ohjelmistoon sisältyi mm. lasten liikuntaesityksiä.

3 SSÄLTö Liikuntapoliittinen katsaus.... Hallintoelimet.... Piirij ärj estöt Keskustoimisto TUL:n ansiomerkit Taloudellinen toiminta.. Järjestötoiminta Tiedotustoimin ta Koulutusvaliokunta Liikuntapoliittinen valiokunta Naistoimikunta Nuorisovaliokunta V alistusj aosto Kuntoliikuntaj aosto Urheiluvaliokunta Hiihtojaosto..... Jalkapallojaosto Jääkiekkoj aosto Koripalloj aosto Lentopallojaosto Luistelujaosto Melontajaosto..., Moottorijaosto Mäkijaosto Nyrkkeily jaosto Painijaosto.... Painonnostojaosto Pesäpalloj aosto Purjehdusjaosto P yöräily jaosto Pöytä tennisj aosto Shakkijaosto Suunnistusjaosto Uintijaosto Voimisteluj aosto Yleisur heil uj aosto Ruotsinkielinen jaosto Kisakeskus Peera Tilastot Tase Tilintarkastuskertomus sivu Liikl1Dtapoliittinen katsau s Liikuntapolitiikassa sävytti vuotta \19:76 voimakas kansainvälinen urheilutoiminta, olihan vuosi olympiakisavuosi. Olympiakisat synnyttivätkin useita kansainvälisen liikuntapolitiikan 'kannalta vaikeita ongelmia, joita vanhoillinen ja epädemokraattinen olympialiike ei pystynyt ratkaisemaan. Merkittävin kansainvälisen olympialiikkeen 'kriisi syntyi Montrealin olympiakisojen edellä ja aikana yli '20 Afrikan maan vetäytyessä pois 'koko 'kesäkisoista vastalauseena Uuden Seelannin osan()tolle olympiakisoihin. Uusi Seelanti on ollut ja oli olympiakisojen aikaankin urheilusuhteissa rotusortoa harjoittavan Etelä-Afrikan kanssa. lmennyt kriisi osoitti kansainvälisen olympialiikkeen ymmärtämättömyyttä 'kansainvälisen politiikan tosiasioita 'kohtaan ja synnytti laajaa keskustelua koko olympialiikkeen asemasta ja tulevaisuudesta. Montrealin aikaan ajoittuu myös Suomen Urhehluliiton Etelä Afrikalle antama tuki äänestettäessä kansainvälisessä yleisurheiluliitossa ' Etelä-Afrikan erottamisesta liiton jäsenyydestä. Suomen Urheiluliiton menettelyn TUL:n liittotoimikunta tuomitsi Suomen virallisen ulkopolitiikan ja Yhdistyneitten Kansakuntien päätösten vastaisena. Sekä talvi- että kesäkisojen olympiavalinnoissa TUL sai osakseen runsaasti huomiota. Talvioympiakisoissa nsbruckissa TUL:n hiihtäjä Eero Ruonala ei päässyt lainkaan hiihtämään, m~kä herätti kotimaassa voimakasta paheksuntaa ja keräsi laajaa sympatiaa TUL:n taakse. Montrealin olympiavalinnoissa syrjäytettiin joukkueesta TUL:n kävelijä Reima Salonen. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua lehdistön palstoilla, varsinkin kun Salonen osoitti koko kesän ajan erinomaista kuntoa ja olisi omannut me-. nestymismahdollisuuksia Montrealissa. Lii:kuntapoliittinen painopiste pysyi kansainvälisessä urheilupolitiikassa, koska Suomen urheiluelämässä ei liikuntapoliittisesti tapahtunut vuoden 1976 aikana kovinkaan merkittävää. Liikuntalakikomitea jatkoi työtään koko vuoden, mutta työn valmistuminen, komiteamietinnön jättäminen siirtyi vuoden 1971'7 alkupuolelle. Vasemmisto pystyi komitean työssä hyvään yhteis- 3

4 toimintaan koko vuoden ajan pyrkien saamaan työläisurheilujiikkeen näkemyksiä esille komiteat yössä komitean porvarillisesta enemmistöstä huolimatta. Työläisurheilun eheytyksestä keskusteltiin julkisuudessa vuoden aikana vain vähän eikä asiassa tapahtunut mitään konkreettista. Vuoden 197:6 aikana ei käyty virallisia neuvotteluja eheyty-ksestä. TUL:n ja SVUL :n ja sen erikoisliittojen yhteistyö sujui vuoden aikana entisten yhteistoimintasopimusten pohjalta. Yhteistoimintasopimusten parantamisesta käytiin neuvotteluja koko vuoden ajan, mutta mitään oleeuisia parannuksia ei sopimuksiin saatu aikaan. SVUL:n eräät erikoisliitot, erikoisesti nyrkkeilyliitto ja painiliitto pyrkivät kiertämään yhteistoimintasopimusten velvoituksia erityisesti taloudellisten kysymysten osalta. Keväällä painiliitto esti TUL:n painijoukkueen osallistumisen perinteisiin Werner Seelenbinder -muistopaineihin DDR:ssä vaarantaen näin Suomen ja DDR:n välisiä hyviä urheilusuhteita. TUL:n liittoneuvosto tuomitsi jyr kästi painiliiton törkeän menettelyn. TUL:n hyvä yhteistyö työväenliikkeen eri järjestöjen 'kanssa jatkui entisestään kehittyen. TUL:n, SAK:n ja TKL:n yhdessä järjestämä ay-liikkeen lentopallosarja onnistui 19(716 edelleen erinomaisesti. Syksyllä pyörähti käyntiin taas uusi sarja jatkuen seuraavan vuoden keväälle. TUK:'kin oli luopunut yrityksistä häiritä tätä sarjaa eikä enää yrittänyt järjestää omaa "ay-entopallosarjaa". Ammattiyhdistysliikkeen urheilutoiminta laajeni epävirallisessa muodossa myös pöytätennikseen. TUL:n ja SAK:n yhteistyömuotona oli jo perinteiset, yhteiset arpajaiset, jotka myynniltään onnistuivat erinomaisesti. TUL:n suhteet vasemmiston poliittisiin nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöihin kehittyivät myös entisestään. TUL oli mukana uutena j ärj estäj änä Työläisnuorisopäivillä, jotka syyskuussa pidettiin osanottajan voimin Tampereella. Erinomaisesti onnistuneiden Työläisnuorisopäivien järjestelypohjan muodostivat vasemmiston poliittiset nuorisojärjestöt, SAK:n nuorisovaliokunta ja TUL:n nuorisovaliokunta. Vaikka TUL:n näkyvyys ja oma rooli Työläisnuorisopäivillä ei täyttänyt kaikkia odotuksia, oli mukanaolomme tärkeä osoitus kiinteästä yhteistyöhalustamme koko vasemmiston sisällä. TN-päivien yhtenä seminaariaiheena oli itsenäinen työläisurheiluliike ja huomattavimman liikuntatapahtuman muodosti päivien aikana pelattu laaj a lentopalloturnaus. TUL jatkoi vuoden aikana omien kansainvälisten suhteittensa hoitamista ja edelleen kehittämistä. TUL:n vieraina kävivät U976 viralliset valtuuskunnat Unkarista, Neuvostoliitosta ja Tshekkoslovakiasta. TUL:n edustajat vierailivat puolestaari Saksan Demokraattisessa Tasavallassa sekä Ranskassa ja Hollannissa. Ranskassa TUL:n edustajat ksekustelivat useiden CST:n jäsenmaiden edustajien kanssa sekä solmivat kontakteja uusien työläisurheilulitkkeen piiriin tulleiden maiden, kuten Portugalin, Vietnamin, rlannin sekä eräiden Pohjois-Afrikan arabivaltioiden edustajien kanssa. TUL allekirjoitti kansainvälisen rauhan vetoomuksen. TUL jatkoi hyvää yhteistyötään Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton kanssa vuoden 1976 alussa solmitun yhteistyösopimuksen hengessä. Koko vuotta '1976 leimasi sekä Suomessa että muissa kapitalistisissa maissa talouselämän kriisi, taloudellinen lama, joka luonnollisesti vaikutti negatiivisesti ~oko työväenlii:kkeen toimintaan ja heij astui myös työväenlit~keen j ärj estötoimintaan. Urheiluj ärjestöjen taloudellisen aseman vakiinnuttamisesta ja pidemmän aikavälin taloudelliseen varmuuteen pääsemisestä käytiin vuoden aikana vilkastakin keskustelua ja mm. TUL:n liittoneuvosto kiinnitti asiaan julkilausumassaan huomiota. 4 5

5 Liittoneuvosto Liittotoimikunta 6 DallintoelilDet Liittoneuvostoon ovat pidetyn TUL:n XV varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana Pentti Heinonen, varapuheenjohtajina Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen, jäseninä Taisto Alen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Kalevi Haapala, Jorma Jokinen, Aarre Kaipiainen, Akseli Kardell, lmari Kortelainen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Sulo Manninen, Liisa Marjala, Vilho Nummila, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Erkki Piililä, Timo Rantala, Antti Rantanen, Aarno Suomi, Heikki Taipale, Armas Torpström, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen, Leo Vivolin ja Jaakko Ylitalo. Liittoneuvosto kokoontui sääntöjen edellyttämällä tavalla kahteen varsinaiseen kokoukseen. Kevätkokous pidettiin toukokuun 29. päivänä 1976 HTY:n A-salissa Helsingissä ja syyskokous 4. päivänä joulukuuta 1976 OTK:n juhlasalissa Helsingissä. Huhtikuun päivinä 1975 kokoontuneen TUL:n XV varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat liitto toimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana Osmo Kaipainen (14), varapuheenjohtajana Lennart Kivi (10), varapuheenjohtajana Väinö Pässilä (11) sekä liittotoimikunnan jäseninä Paavo Aitio (6), Lasse Eskonen (9), Toimi Haaparanta (11), Pentti Honkasao (13), Elli Kahila (12), Viljo Kuivala (13), Ensio Laine (10), Kalevi Paunonen (12), Martti Peura (11), Sakari Selin (12), Erkki Tuomioja (12) ja Olavi Vesterinen (14). Liittotoimikunta on pitänyt 14 kokousta, joista pöytäkirjaan on merkitty 258 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet osastopäällikkö Raimo Railo ja järjestösihteeri Matti Suhonen. Liittotoimikunnan apuelimet: Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet: 1. Työvaliokunta Työvaliokuntaan ovat k uuluneet puheenjohtajana Osmo Kaipainen (18) ja jäseninä Lennart Kivi (14), Väinö Pässilä (8), Sakari Selin (11) ja Olavi Vesterinen (18). Työvaliokunta on pitänyt 18 kokousta ja käsitellyt niissä 198 asiaa. Työvaliokunnan 'sihte~rinä on toiminut Raimo Railo. 2. J ärjestövaliokunta Järjestövaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (10), varapuheenjohtajana Ensio Laine (6), jäseninä Viljo Kuivala (9), Kalevi Paunonen (9) ja Martti Valajärvi (-). Kokouksia on pidetty 10, joista pöytäkirjoihin on merkitty 107 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Raimo Railo ja Matti Suhonen. Järjestövaliokunnan ansiom erkkijaosto, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (1), jäseninä Viljo Kuivala (1), Valentin Kervinen (1) ja Arvo Roiha (1), on kokoontunut yhden (1) kerran. Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio. 3. Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (9) ja jäseninä Lasse Eskonen (7), Pentti Honkasalo (9), Juhani Järvinen (8), Elli Kahila (8), Aarre Kaipiainen (7) ja Karl Koivunen (6). Urheiluvaliokunta on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa ja käsitellyt yhteensä 155 asiaa. Urheiluvaliokunnan sihteerinä ovat toimineet Teuvo Vatanen ja Raimo Railo. 4. Kansainvälinen valiokunta Kansainvälinen valiokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (8), jäseninä10smo Kaipiainen (7), Raija Mattila (7), Sakari Selin (4) ja Erkki Tuomioja (3). Kokouksia on pidetty 8 ja niissä 7

6 8 on käsitelty 99 asiaa. Kokouksiin on lisäksi osallistunut Ossi Sjöman. Sihteerinä on toiminut Pentti Kujamäki. Ulkomais:. t edustukset Pääsihteeri Ossi Sjöman Suomen Olympiayhdistyksen tarkk:1 ilijaryhmän edustajana nsbruckin talviolympialaisissa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki FSGT:n kongressissa Toulosissa Liittotoimikunnan jäsen Erkki Tuomioja CST:n sihteeristön kokouksessa Wienissä Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja Kisakeskuksen talouspäällikkö Timo Byman CSPE:n kongressissa ja Montrealin kesäolym Q.ueb.e~kissä plalalslssa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen oli Suomen Olympiayhdistyksen tarkkailiryhmän edustajana. Osastopäällikkö Pekka Hurme ja TUL:n Oulun piirin to~innanjohtaja Osmo Hekkala Suomen ja Neuvostolllton nuorison ystävyysleirillä Neuvistoliitossa Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Jouko Sillanpää Nuorten luonnonsuojeluystävien seminaarissa Strassbourgissa CST:n edustajana. Liittotoimikunnan jäsen Erkki Tuomioja CST:n sihteeristön ja johtoryhmän kokouksessa Papendalissa, Hollannissa. Kokousta edelsi neuvottelu FSGT:n ja USP:n edustajien kanssa Pariisissa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja pääsihteeri Ossi Sjöman DTSB:n vieraina DDR:ssä 1.UQ.--.,14.1Q. 76. TUL on antanut luennoitsija-apua Ruotsin Suomalaisten Keskusliiton järjestämiin tilaisuuksiin. 5. Talousvaliokunta Talousvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Paavo Aitio (8), ja jäseninä Osmo Kaipainen (12) Erkki Tuomioja (7), Rauno Kousa (3) ja Matti Pir~ nes (9). Kokouksia talousvaliokunta on pitänyt vuoden aikana kaksitoista (12), joista pöytäkirjoihin on merkitty 141 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Raimo Hakola. Lisäksi valiokunnan työskentelyyn on osallistunut pääsihteeri Ossi Sjöman. 6. Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Risto Lindgren (8) ja jäsenillä Toimi Haaparanta (7), Anja Järvinen (7), Antero Lassila (6), Markku Salonen (3), Jouko Välske (6) sekä alkaen smo Kuivala (2). Valiokunta on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa ja käsitellyt kokouksissaan yhteensä 78 asiaa. Sihteerinä on toiminut koulutuspäällikkö Reijo Lehkonen. 7. Liikuntapoliittinen valiokunta Liikuntapoliittiseen valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen, jäseninä Sakari Selin, Heikki Helminen, Jorma Hentilä, Arto Nyström, Kalevi Olin, Martti Silvennoinen, Erkki Tuomioja, Pekka Vehviläinen sekä sihteerinä Antero Lassila. Valiokunta on kokoontunut kolme (3) kertaa, joista yksi oli kaksipäiväinen työkokous. 8. Tiedotusvaliokunta Tiedotusvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Seppo Tikka (5), jäseninä Voitto Raatikainen (3), Veli Pelkonen (3), Göran Aberg (4) ja Tapio Varis (2). Kokouksia on pidetty viisi, joista pöytäkirjoihin on merkitty 37 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Kalevi Pakarinen ja Pekka Hurme. 9. TUL-lehden toimitusneuvosto TUL-lehden toimitus neuvostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Martti Peura (5), jäseninä Rauno Pajunen (5), Eero Salonen (5), Antti Vahteristo (5) ja Reijo Lintunen (5). Kokouksia on pidetty viisi, joista pöytäkirjoihin 9

7 TUL:n Hämeen piiri Jäsenmäärä: 3\2 359 TUL:n Kainuun piiri Jäsenmäärä: on merkitty 39 asiaa. Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen. 10. Toimistovaliokunta Toimistovaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Ossi Sjöman (22) ja jäseninä Raimo Hakola (19), Pekka Hul'llle (12), Reijo Leuhkonen (12) ja Raimo Railo ( 1"7). Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio (21). Toimistovaliokunta on kokoontunut kaksikymmentäkaksi (22) kertaa ja käsitellyt 188 asiaa. Piirijärjeslöl Piirin puheenjohtaja: Pentti Nurmi Varapuheenjohtaja: Mikko Laine Toiminnanjohtajana: rja Laiho saakka Toiminnanjohtaja: Ossi Roininen alkaen Toimistoapulainen: Eila Kankare Piiritoimikunnan jäseninä: Sirkka Kostiainen, Yrjö Lähde, Vilho Laaksonen, Matti Kuisma, Riitta Nokkala, Matti Oksanen, Kalevi Karppinen ja Pentti Autio. Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja: lmari Kortelainen Toiminnanjohtaja: Eino Kilpeläinen Toimistoapulainen: Anja Heikkinen TUL:n Karjalan piiri Jäsenmäärä: TUL:n Keski-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piiritoimikunnan jäseninä: Niilo Hujanen, Antero Hujanen, Juhani Oikarinen, Erkki Karppinen, Johannes Karppinen, Jorma Mustakangas, Eino Lerssi ja Raimo Tikkanen. Piirin puheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Varapuheenjohtaja: Unto Timonen Toiminnanjohtaja: Jouko Karttunen Toimistoapulainen: Maarit Saarelainen Piiritoimikunnan jäsenet: Holger Laaksonen, Maila Kuivalainen, Olli Saikkonen, Eero lvonen, Einar Talonen, Arttu Karppinen, Mauri Pietilä ja unto Tahvanainen. Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Pertti Hagman TOiminnanjohtaja: Leo Chrons Toimistoapulainen: Hilkka Kaipainen Piiritoimikunnan jäseninä: Raisa Paananen, Kalevi Olin, Martti Peura, Pertti Puttonen, Pentti Kokko, var Wacklin, Mauri Rajala ja Olavi Suhonen. TUL:n Kymenlaakson piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Lasse Honkanen Varapuheenjohtaja: Antti Rantanen Toiminnanjohtaja: Paavo Mäkelä Toimistoapulainen: nkeri Pousi Piiritoimikunnan jäseninä: Aarre Kaipiainen, Timo Sunila, Raimo Räästi, Veikko Ekman, Veli Nykänen, Mauri Hokkanen ja Jorma Tuittu. TUL:n Lapin piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Paavo käläinen Toiminnanjohtaja:.Kauko Ojala Toimistoapulainen: Eija Jatkola 11

8 6) TUL:n Länsi-Suomen piiri Jäsenmäärä: 1'9 628 TUL:n Oulun piiri Jäsenmäärä: Piiritoimikunnan jäseninä: Erkki Kärki, Kerttu Kumpumäki, Mida-Viitanen, Esko Halme, P aavo Rytkönen, Kalevi Kiuttu, Hannu Laitinen ja Pekka Björkman. Piirin puheenjohtaja: MikkO Elo Varapuheenjohtaja: Jali Westergård Toiminnanjohtaja: Aatos Okkonen Toimistoapulainen: Ulla Nordman Piiritoimikunnan jäseninä: Sirkka-Liisa Salo, Rainer Salmi, Erkki Ranne, Eino Juhola, Eero Viljanen, Esko Kaunisvirta, Tauno Lehtonen ja Reino Arohelilä. Piirin puheenjohtaja: Viljo Kuivala Varapuheenjohtaja: Liisa Marjala Toiminnanjohtaja: Osmo Hekkala Toimistoapulainen: Lea Raappana Piiritoimikunnan jäseninä: Leo Seppänen, Pentti Pussin en, Pertti Huovinen, Eero Reijonen, Pekka Karvinen, Ahti Sala, Arvi Pietilä ja Olavi Joki. TUL:n Pohjanmaan piiri Jäsenmäärä: m 7,36 Piirin puheenjohtaja: Tapio Häkkinen Varapuheenjohtaja: Kalevi Haapala Toiminnanjohtaja: Kari Koskinen saakka ja Tapio Häkkinen lähtien Tapio Häkkisen tultua valituksi toiminnanjohtajaksi on alkaen puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja Kalevi Haapala Toimistoapulainen: Pirjo Raito 12 Piiritoimikunnan jäseninä: Veikko Kulmala, Aarre Hiltunen, Aarre Bäckman, Anna Jylhä, Esa Raivio, Rainer Lappalainen, Sinikka Mannila ja Pentti Panttila. TUL:n Saimaan piiri Jäsenmäärä: TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: TUL:n Suur-Helsingin piiri Jäsenmäärä: TUL:n Tampereen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Antti Vaittinen Varapuheenjohtaja: Seppo Väisänen Toiminnanjohtaja: Reino Vuorikoski Toimistoapulainen: Ritva Strandman Piiritoimikunnan jäseninä: Pauli Jukkara, Mauno Forsman, Jaakko Hakala, Kauko Karttunen, Seppo Hentunen, Kalle Parkkinen, Reino Piistari ja Raimo Pakarinen. Piirin puheenjohtaja: Einar Friman Varapuheenjohtaja: Ossi Mikkonen Toiminnanjohtaja: Kauko Koivula TOimistoapulainen: Sirpa Pakarinen Piiritoimikunnan jäseninä: Eino Törrönen, Anneli Tahvanainen, Voitto Vihavainen, Pentti Ripatti, Esko Paukkonen, Pentti Konttinen, Aili Väyrynen ja Taisto Alen. Piirin puheenjohtaja: Aarno Suomi Varapuheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminnanjohtaja: Väinö Pilvi Toimistoapulainen: Ritva Eskolin Piiritoimikunnan jäseninä: Juhani Järvinen, Seppo Palvanen, Aatto Tiusanen, Laila Parkkinen, Birgit Kervinen, Unto Pekurinen, Risto Lindgren ja Seppo Rosenqvist. Piirin puheenjohtaja: Erkki Piililä Varapuheenjohtaja: Tapani JOkihaara Toiminnanjohtaja: Jorma Valkamo Toimistoapulainen : Eila Heikkilä 13

9 TUL:n Uudenmaan piiri Jäsenmäärä: TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piiritoimikunnan jäseninä: Oiva Hakolinna, Antero Lassila, Erkki Aalto, Pertti Virta, Eila Saloranta, Erkki Maijala, Otto Parviainen ja Pertti Koivu. Piirin puheenjohtaja: Martti Valajärvi Varapuheenjohtaja: Erik Matsson TOiminnanjohtaja: Gunnar Laakso Toimistoapulainen: Raija Anttonen Piiritoimikunnan jäseninä: Veikko Lehtonen, Niilo Kanervo, Väinö Saarinen, Hannu Salo, Seppo Aaltonen, Leo Vivolin, Crister Nordström ja Ari Michelsson. Piirin puheenjohtaja: Pauli Forss Varapuheenjohtaja: Vilho Nummila TOiminnanjohtaja: Atte Eskola Toimistoapulainen: Ritva Blomroos ja Hanna Lehtonen Piiritoimikunnan jäseninä: Lasse Gustafsson, Olavi Vainikainen, Unto Tuominen, Keijo Wårvik, Esko Ortekari, Terho Mäihämäki, Turkka Palin ja nto Heinonen. KesknstoilDisto Liiton keskustoimistossa ovat kertomusvuonna työskennelleet seuraavat henkilöt: Pääsihteeri Ossi Sjöman U r hei 1 u- j a j ä r j e s t ö 0 sas t 0 Osastopäällikkö Raimo Railo, järjestösihteeri Matti Suhonen, naissihteeri Anita Mauno, kv-sihteeri Pentti Kujamäki, jaostopäällikkö Tapio P öyhönen ( saakka), jaostosihteeri Paavo Hiltunen (luistelu, uinti, shakki), jaostosihteeri Urho Niemenkari (nyrkkeily) ( saakka), jaostosihteeri Raine Kokko (paini, painonnosto) (26.7. alkaen), jaostosihteeri Pekka Ollikainen (suunnistus, jalkapallo, kuntoliikunta), jaostosihteeri Aarno Pihl (koripallo, pyöräily, purjehdus), jaostosihteeri T:listo Pääkkö (nyrkkeily, pöytätennis, moottori), _ Jstosihteeri Antero Tapola (lentopallo, melonta, j Cldo), jaostosihteeri Teuvo Vatanen (hiihto, mäenlasku, pesäpallo), jaostosihteeri Markku Viinanen (yleisurheilu, jääkiekko), (1. 9. alkaen), nuoriso sihteeri Antti Auvinen ( saakka), nuorisosihteeri rja Laiho ( alkaen). Koulutusosasto Osastopäällikkö Reijo Lehkonen, koulutussihteeri Martti Kempas (virkavapaana koko vuoden 1976), vt. koulutussihteeri Arvo Papunen, koulutussihteeri Eila Uitto. Tiedotusosasto Osastopäällikkö Pekka Hurme, toimitussihteeri Matti Lahtinen, tiedotussihteeri Kalevi Pakarinen ( saakka). Talousosasto Osastopäällikkö Raimo Hakola, taloussihteeri Pentti Savolainen, toimistosihteeri Riitta Lainio, konekirjoittaja Rakel Andersson, kirjanpitäjä Marjatta Fagerlund (24.9. saakka), konekirjoittaja Maj-Lis Forsblom, lähetti Onni Gylden, kirjanpitäjä Auli Hartikainen ( alkaen), toimistonhoitaja Arja Keinänen, osoitteistonhoitaja Anneli Kelovesi, kassanhoitaja Helvi Lindström monistaja Eini Meri, konekirjoittaja Liisa Simonen, postitusapulainen Päivi Vatanen ( saakka), puhelinvaihteenhoitaja Saara Vesterberg, toimistoapulainen Ritva Virtanen, postitusapulainen Leena Virtanen ( saakka), postitusapulainen Arja Vitikkala ( alkaen), siivooja Meri Virtasalmi. 15

10 TJ..:n ansiolderkit Taloudellinen toildinta 16 TUL:n ansiomerkkejä on liittotoimikunta myöntänyt j ärj estövaliokunnan ansiomer kkij aoston, piiritoimikuntien ja seurojen esityksestä seuraavasti: Haapala, Kalevi Johannes Vaasan Toverit Hagelberg, Reino Valtter Someron Voima Halla, Yrjö Varkauden Tarmo Herva, Niilo Oskari Karihaaran Tenho (RSKL) Järvinen, Heikki Kangasalan Voitto Jiirgens, Maj-Lis Popinniemen sku Kanerva, Pekka Tampereen Sisu Kankkunen, Veikko Rekolan Raikas Kantoluoto, Karl A.fons Ykspihlaj. Riento (RSKL) Kants, Eero Pateniemen Vesa Kettunen, Eino Hukanhaudan Hukat Laakso, Aaro Oskari Turun Teräs Laine, Mauno Helsingin Jyry Lindbergh, Henry Helsingin Ponnistus Länsiharju, Veijo Antero Koiviston sku Mustonen, Unto Kalevi isalmen Tv. Urheilijat Nordlund, Arvo Uolevi Mäntyluodon Kiri Pöyhönen, Lauri Tapio Merihaan Veneseura Santala, Toivo Ahtärin Valpas Seppänen, Leo Matias Oulun Lohet Sipola, Wilhelm Kemin nto Siren, Sauli Olavi Nummen Yritys Suominen, Lauri Johannes Turun Kisa-Toverit Tervo, Otto Vilho Kotkan Kiri Vaittinen, Antti Allan Lamposaaren Taimi KULTASET SEURATYÖ -merkit jakaantuivat piireittäin seuraavasti: Häme 3, Kainuu 2, Karjala 2, Keski-Suomi 4, Kymenlaakso 2, Lappi 2, Länsi-Suomi 2, Oulu 3, Pohjanmaa 2, Saimaa 2, Savo 2, Suur-Helsinki 4, Tampere 4, Uusimaa 2 ja Varsinais-Suomi 4. Yhteensä 40 kpl. Opetusministeriön TUL:lle myöntämä toimintamääräraha nousi vuodesta % ollen määrältään markkaa. Tämän lisäksi liitto sai valmentajamäärärahaa markkaa, jonka osalta nousu edellisvuodesta oli 10 %. Nämä määrärahojen nousut juuri ja juuri riittivät kustannusten nousun aiheuttamien taloudellisten lisärasitteiden kattamiseen, mutta vaikeuksia on ollut selviytyä toiminnan laajentumisen aiheuttamista paineista. Vuoden lopulla annettu esitys valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1977 antanee vain 7,3 % :n nousun vuoden 1976 määrärahoihin, joten jatkossa toiminnan laajentaminen valtion määrärahoin tuskin tulee helpottumaan, vaan saatetaan olla toiminnan supistamisen edessä. Asian korjaamiseksi jätti liitto eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistysjaostolle kirjelmän esittäen siinä järjestöjen määrärahojen huomattavaa korottamista, tarvittaessa jopa talousarvion sisäisin siirroin muista urheilu- ja liikuntatoimintaan varatuista määrärahoista. Kuluneen vuoden suurtapahtumien, Nuorten Talvipäivät Jyväskylässä ja Naisten Liittopäivät Turussa, tueksi opetusministeriö myönsi näille juhlille yhteensä markan tappiontakuun, jolla summalla saatiin katetuksi noin kaksikolmasosaa juhlien aiheuttamasta alijäämästä. Keväällä TUL:n ja SAK:n yhteistyössä järjestämät toiset KSA ja TYö -arpajaiset onnistuivat odotusten mukaisesti erittäin hyvin. Kokonaismyyntimäärä nousi 91,37 prosenttiin ( ,47 % )" myynnissä olleista arvasta. TUL:n seurojen ja piirien osuus myydyistä arvoista oli yhteensä 47,3 %. TUL:n osuus arpajaisten kokonaistuotosta jaettiin seuroille ja piireille. Vuoden aikana valtion maksamilla Veikkauksen osakekaupan maksuerillä suoritettiin sitoumukset, joilla liitolle hankittiin Merihaan toimiston yhteydestä lisätilaa jo vuoden 1975 aikana. Vaikeuksia 17

11 paaoman tuoton pitämiseksi riittävän korkealla on aiheuttanut Tapiolan tilojen vuokralaisen konkurssi keskellä kesää, jonka seurauksena tuotot jäivät odotettua alhaisemmiksi. Huolimatta kireästä taloudellisesta tilanteesta, on liiton omistamia liikuntapaikkoja Kisakeskuksen urheiluopistoa ja Peeran retkeilymajaa pyritty kehittämään ajanvaatimusten mukaisesti ja niinpä kummassakin on vuoden aikana suoritettu. erinäisiä rakennus- ja saneeraustöitä, joihinka on saatu opetusministeriön taloudellista tukea avustusten ja halpakorkoisten lainojen muodossa. Kisakeskuksessa on kunnostettu entisestä henkilökunnan asuinrakennuksesta oppilasasuntola ja lisäksi on ns. Punainen talo kunnostettu sisältä täydellisesti. Näillä toimenpiteillä on opiston majoituskapasiteettia hieman nostettu. Peeran retkeilykeskuksessa jouduttiin työt jakamaan ainakin kahdelle vuodelle ja kuluvan vuoden aikana suoritettiin ainoastaan henkilökunnan asuinrakennuksen rakentaminen ja keittiötilojen saneeraus, joidenka lisäksi jatkossa on tarkoitus lisätä majan majoituskapasiteettia erillisin majoin nykyisestä 16 vuodepaikasta 40 vuodepaikkaan. Keväällä käynnistettiin liiton talouden ja toiminnan KT-suunnitelman tekeminen, jonka tuloksena joulukuussa kokoontuneelle liittoneuvostolle voitiinkin esittää liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Tällä toimenpiteellä on pyritty helpottamaan liiton eri toimintasektoreiden toiminnan suunnittelua näille vuosille, jotka kattavat niin TUL:n 60-vuotisjuhlavuoden liittojuhlineen kuin urheilijoiden valmistautumisen Moskovan ja Lake Placidin olympialaisiin. Yleistä Liiton järjestötyölle oli leimaaantavana piirteenä järjestölliset kohennustoimet, joita järjestökentän tilaa kartoittavien selvitysten perusteella suoritettiin piireissä. Tuloksien saavuttaminen tällä alueella ei ole mahdollista lyhyellä tähtäimellä. Se edellyttää pitkäjänteistä toimintaa, sillä muuttoliikkeen haitat maaseudulla ovat saattaneet monet seurat toiminnallisiin vaikeuksiin. Näin ollen kohennustoimia keskitetään alueisiin, JOSsa seurojen toiminnan vireyttäminen kohtuullisin tukitoimin käy mahdolliseksi. Jäsenmäärän kehitys on ollut suotuisaa. Liiton kokonaisjäsenmäärä kasvoi 4023 jäsenellä. Samoin lisäystä saatiin seurojen määrään, uusia jäsenseuroja hyväksyttiin toimintavuoden aikana 15. Yksi (1) purkautui, joten toimintavuoden päättyessä jäsenseurojen määrä oli JärjestötoiDlinta Koulutustoiminnan tehostamiseksi on jatkuvasti tuotettu uutta koulutusmateriaalia. Samaa tarkoitusta palvelee parhaillaan valmistelun alla oleva järjestötoiminnan käsikirja, nuoriso-ohjaajan käsikirja ja valistuspaketti. Kurssi ja neuvontatyö Seuratoimitsijakoulutusta on toteutettu piiriportaassa - ja -tason kurssien avulla. Se on tapahtunut sekä liiton että piirien koulutusvaliokuntien avulla ja ohjauksessa. Seuratoimitsijain neuvontatyötä on perinteelliseen tapaan järjestetty pllnen toiminnanjohtajien seurakäyntien yhteydessä. Tällöin on tehty selkoa myös ajankohtaisista piirien ja liiton toimintakysymyksistä. Järjestövaliokunta järjesti syystoimintakauden alussa seurasuunnitteluseminaarin yhteistyössä Lahden Kalevan kanssa. TiedotustoiDlinta Työväen Urheiluliiton tiedotustoiminnassa pääpainopisteet olivat TUL:n kahden suuren joukkotapahtuman, TUL:n nuorten Talvipäivien ja Naisten Liittopäivien julkistamisessa. Kummastakin juhlasta tuli 18 19

12 television ja radion välityksellä omat erikoislähetykset ja erityisesti Naisten Liittopäivien tiedottamisessa päästiin varsin näkyviin tuloksiin. Tiedotustoiminnan paaosan ovat muodostaneet viikottaiset lehdistöjakelut. Tulospalvelu on toiminut entiseen tapaan sunnuntaisin välittäen viikonvaihteen tulossatoa kaikille tiedotusvälineille. Urheiluradiossa on tarpeen vaatiessa ollut TUL-katsaus. Tulospalvelua ja radiokatsausta ovat toimittaneet Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Työväen Urheiluliiton pää-äänenkannattaja TUL-ehti ilmestyi vuoden aikana 50 numeroa painosmäärän ollessa keskimäärin Lehti jaettiin jäsenetuna kaikille jäsenperheille seurojen postittamien jäsenluetteloiden mukaisesti. Lehden päätoimittajana toimi P ekka Hurme ja toimitussihteerinä Matti Lahtinen. Lehti painettiin kustannusosakeyhtiö Kvartto Ab:n kirjapainossa. Levikiltään TUL-ehti on Suomen suurin urheilulehti. Jouluksi ilmestyi myyntiin perinteinen TUL:n Joulu-76, jonka painos oli Lehti painettiin näyttävään neliväriasuun Kirjapaino Yhteistyössä Helsingissä. Lehden myynti ei vastannut täysin odotuksia, joten edellisvuoden tapaan ei taloudellista voittoa saavutettu. Lehden toimittivat Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. säksi työskennelleet opintovapaalla Saksan Demokraattisessa Tasavallassa koko vuoden opiskelleen Martti Kempaksen sijalla urheilusektorin koulutussihteereinä Arvo Papunen ja Papusen toimiessa osastopäällikön sairasloman ajan sijaisena Jouko Kalenius sekä naisvoimistelusektorin koulutussihteerinä Eila Uitto. Vuotta 1976 on koulutuksen osalta luonnehdittava siirtymävuodeksi uuden koulutussuunnitelman toteuttamiseen. Erityisesti on työllistänyt uuden koulutusjärjestelmän mukaisen koulutusmateriaalin valmistaminen. Liiton talouden ja toiminnan KTS-projektin yhteydessä täsmennettiin myös koulutuksen KTS vuosiksi , mikä työ oli aloitettu koulutuksen osaprojektina jo syksyllä keskuksessa Lajiosan linjoina olivat luistelu, mäenlasku ja painonnosto, osanottajia yhteensä 14. Urheiluvalmentajakurssi 2 pidettiin Kisakeskuksessa Tämän lajiosan linjoina oli koripallo sekä ensimmäistä kertaa Suomessa shakki. Ulkomaisena luennoitsijana oli koripallossa Heino Lill Eestistä. Osanottajia oli 23. Urheiluvalmentajakurssin perusosia järjestettiin Pohjanmaan piirissä Vaasassa, osanottajia 20, sekä kokeiluna yhteiskurssi Karjalan (18), Keski-Suomen (22), Saimaan (19) ja Savon (25) piirien kurssi Pieksämäellä, osanottajia yhteensä 84. Kokemukset yhteiskurssista olivat positiiviset. -tason koulutus toteutettiin piirikohtaisena entisten vuosien tapaan. Koullltusvaliokunta Vuosi 1976 oli TUL:n Koulutusvaliokunnan 6. toimintavuosi, sillä valiokunta on perustettu Siihen saakka koulutuksesta vastasivat oman alansa osalta Urheiluja koulutusvaliokunta, Järjestövaliokunta, Naistoimikunta sekä Nuorisovaliokunta hyväksytyn keskitetyn koulutussuunnitelman mukaisesti on Koulutusvaliokunta vastannut koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksen valvonnasta kaikkien neljän sektorin (urheilu-, järjestö-, naisvoimistelunuoriso-), osalta. 20 Kertomusvuoden aikana ovat Koulutusvaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Risto Lindgren ( 8) sekä jäseninä Toimi Haaparanta (7), Anja Järvinen (7), Antero Lassila (6), Markku Salonen ( 3), Jouko Välske ( 6) sekä alkaen smo Kuivala (2). Valiokunta on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan ( 8) kertaa ja käsitellyt kokouksissaan yhteensä 78 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut koulutuspäällikkö Reijo Lehkonen. Koulutusosastolla ovat li- 1. Valmentajakoulutus -tason koulutuksessa toteutettiin 8. Valmentajakoulu Kisakeskuksessa Teemana oli kestävyys ja osanottajia oli hiihdosta (12), suunnistuksesta (7), uinnista (8) ja yleisurheilusta kestävyysjuoksut (15), yhteensä 42. Toisena tämän tason tapahtumana oli Valmentajien jatkoseminaari Kisakeskuksessa Teemana oli yleinen valmennusoppi, josta luennoi tohtori Werner Fritzsch Leipzigin liikuntakorkeakoulusta DDR:stä. Osanottajina oli TUL:n huippuvalmentajia kaikkiaan 50. -tason koulutusta annettiin Urheiluvalmentajakurssi l:llä Kisa- 2. Toimitsijakoulutus -tason kurssina järjestettiin Seura toimi tsij akoul u Kisakeskuksessa Teemana oli toiminnan suunnittelu, osanottajia 15. -tason kursseja pidettiin Kymenlaakson pllrlssa nkeroisissa, osanottaj ia 17 sekä Varsinais-Suomen piirissä Turussa, osanottajia 36. -tason kursseja järjestettiin kaikissa piireissä piirikohtaisina. 3. Naisvoimistelukoulutus l-tason koulutuksessa oli ohjelmassa Valmentajakoulu Kisakeskuksessa Opetusta annettiin valmentajalinjalla, osanottajia 12 sekä 21

13 tyttö- ja kunto-ohjaajalinjalla, osanottajia 10, yhteensä siis 22. Pääkouluttajana oli Milada Honzova Tshekkoslovakiasta. -tason kursseina pidettiin Kisakeskuksessa Voimisteluohjaajakurssin perusosa , osanottajia 15, VOimisteluohjaajakurssin yhdistetty perus- ja lajiosa 1l , osanottajia 12, voimisteluohjaajien jatkokursseja kolme (3) kappaletta: kunto-ohjaajalinja , osanottajia 17, valmentajalinja l , osanottajia 11 sekä tyttöohjaajalinja , osanottajia 17. l-tason kursseja järjestettiin piirikohtaisina kaikissa piireissä. 4. Nuorisokoulutus l-tason kursseja ei tänä vuonna järjestetty. -tasolla pidettiin Kisakeskuksessa Nuorisoohjaajakurssin lajiosa, osanottajia 15 sekä kolmessa (3) piirissä Nuoriso-ohjaajakurssin perusosa: Kainuun piirissä, osanottajia 14, Lapin piirissä, osanottajia 17 ja Oulun piirissä, osanottajia 16. l -tason koulutus järjestettiin piirikohtaisena. 5. Seuraohjaajakoulutus l-tason koulutusta annettiin ensimmäistä kertaa toteutetuilla seuraohjaajan peruskursseilla kaikissa piireissä. Osanottajia oli yhteensä H enkilökunnan koulutus Henkilökunnan koulutuksessa pi- 2Q dettiin Kisakeskuksessa projektityöskentelykurssi toimistovaliokunnan jäsenille. Kurssin opettaj ina toimivat koulutuspäällikkö Pekka Mäkelä Tietotehdas Oy:stä ja talouspäällikkö Timo Byman K i sakeskuksesta. Osanottajia oli yhteensä 7. Kielenopetusta kokeiltiin keskustoimiston henkilökunnalle huhtikesäkuussa ja syys- jouluk uussa. Englannin opiskeluun otti osaa kieliopisto Languistassa 17 henkilöä ja saksan kieleen DDR-Kulturzentrumin Deutschlektoratissa 5 sekä kesk ustoimiston alkeisryhmässä samoin 5 henkilöä. Kokeilun tulokset arvioidaan vuoden 1977 alussa. 7. Kouluttajien koulutus Piirien koulutusvaliokuntien puheenjohtajien ja liiton koulutusvaliokunnan ja koulutusosaston vuotuinen seminaari pidettiin Lappeenrannassa Pääteemana oli koulutuksen KTS vuosiksi Osanottajia oli Erityiskoulutus Liittotoimikunnan jäsenille JarJestettiin seminaari liiton keskus toimistossa Aiheena oli projektityöskentely, erityisesti valmisteilla ollut liiton KTS-projekti. Osanottajia oli 12. K uvanauhurin käyttök ursseja järjestettiin liiton keskustoimistossa, TUL:n Oulun ja Tampereen piirien toimistoissa annettavan kuvanauhurin käyttäjille. Osanottajia yhteensä 64. Liik ntapoliittinen valiokunta Liikuntapoliittisen valiokunnan tarkoituksena on liittotoimikunnan liikuntapoliittisena apuelimenä toimien tehdä aloitteita, valmistella ja antaa selvityksiä, lausuntoja, kannanottoja, julkilausumia ja ohjelmia sekä järjestää seminaareja ja täten edistää Työväen Urheiluliiton päämäärien toteutumista. Liikuntapoliittiseen valiokuntaan ovat kuuluneet Lasse Eskonen puheenjohtajana, Sakari Selin varapuheenjohtajana, Antero Lassila sihteerinä sekä jäseninä Heikki Helminen, Jorma Hentilä, Arto Nyström, Kalevi Olin, Martt i Silvennoin en, Erkki Tuomioja ja Pekka N aistoidik unta Vehviläinen. Valiokunta on pitän yt toimintavuonna kaikkiaan kolme kokousta, joista yksi oli kaksipäiväinen t yökokous. Toimintavuoden päätyö oli TUL:n tiedepoliittinen kannanotto, joka monien käsittelyvaiheiden jälkeen valm istui toukokuussa Ver raten laajasti m aamm e tiedepoliittisiin k ysym yksiin kantaaottava asiapaperi hyväksyttiin liittotoimikunnan kokouksessa Tämän lisäksi LPV on valmistellut m uutamia kannanottoja ja lausuntoja liittotoimikunnan toimeksiannosta. Naistoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Terttu Honkasalo (8), varapuheenjohtajana Kerttu Kanerva (9) ja jäseninä Hilkka Hyvärinen (8), Lea Johansson (7), Maija Järvinen (9), Liisa Marjala (6), Raisa Paananen (8), Anja Sa volainen (8). Liittotoimikunnan edustajina on ollut Toimi Haaparanta ja Elli Kahila, lisäksi naistoimikunnan kokouksiin on osallistunut kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Terttu Nenonen. Naistoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 9 kertaa ja käsitteli 96 asiaa. Työvaliokuntaan ovat" kuuluneet puheenjohtajana Terttu Ho~kasalo (7), jäseninä Maija J ätvmen (7) ja Kerttu Kanerva (6). Työvaliokunta on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 69 asiaa. Kilpailutoimikuntaan ovat kuululuneet puheenjohtajana Terttu Nenonen (8) ja jäseninä Eevi Kaasi- 23

14 nen (8), Kerttu Riikonen (6), Tuula Segercrantz (5) ja Leena Starck (8). Kilpailutoimikunta on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 47 asiaa. Naistoimikunnan ja sen työvaliokunnan sihteerinä on toiminut Anita Mauno ja kilpailutoimikunnan sihteerin.ä Eila Uitto. Kouluttajat Koulutusohjaajana on välisenä aikana toiminut Silja nto, joka keskittyi opettamaan liiton, piirien ja seurojen tilaisuuksissa liittopäivien yhteisvoimisteluohjelmia. Ohjaustilaisuuksia oli yhteensä 77, joissa osanottajia yhteensä Koulutussihteeri Eila Uitto on ohjannut liiton, piirien ja seurojen ohjaustilaisuuksia yhteensä 55, joissa oli osanottajia yhteensä Kurssitoiminta - Liittopäiväohjelmien opetustilaisuus piiriohjaajille Kisakeskuksessa. Osanottajia 15 piiristä yhteensä Modernin voimistelun A-renkaan valmennusleiri Kisakeskuksessa. Osanottajia Modernin voimistelun tuomarikurssi Helsingissä. Osanottajia Modernin voimistelun leiri nuo Tille Kisakeskuksessa. Osanottajia kinuorten liikuntakurssi Kisakeskuksessa. Osanottajia 23. Tyttövoimistelijoiden leiri Kisakeskuksessa. Osanottajia Liikuntakurssi Kisakeskuksessa. Osanottajia Liikuntakurssi Kisakeskuksessa. Osanottajia Ohjelmakurssi Helsingissä. Osanottajia Modernin voimistelun A- ja B renkaan valmennusleiri Kisakeskuksessa. Osanottajia 28. Vierailevana valmentajana Maria Novik Neuvottelutilaisuudet - Yhteiskuntapoliittinen kongressi Vaasassa Osanottajia oli 55 seurasta yhteensä 228. Alustajina esiintyivät lkka Taipale, Kerttu Vainio ja Eero Ollikainen. - Kisakeskus-päivät pidettiin Osanottajia oli 170 ja alustajina esiintyivät Pekka Gronow, Liisa Marjala ja Kaarina Suonio. Kilpailutoiminta Nuorten talvipäivien yhteydessä Jyväskylässä järjestettiin tyttöjen ja naisten ryhmätanssikilpailut, joihin osallistui 83 joukkuetta. Tulokset: yli 16 vuotiaiden sarja: 1) Helsingin Kotkat, 2) Turun Kisa-Toverit, 3) Popinniemen sku vuotiaat: 1) Helsingin Jyry, 2) Turun Kisa-Toverit, 3) Haukiputaan Heitto. Alle 12 vuotiaat: 1) Turun Pyrkivä, 2) Turun Kisa-Toverit, 3) Mutalan 'Riento. Kilpailutoimikunta järjesti modernin voimistelun kilpailut Kisakeskuksessa. Osanottajia henkilökohtaisessa kilpailussa 18 ja 2 joukkuetta. Tulokset: 3-ottelu: 1) Leila Jääskeläinen VaK.,F 27,55 (pallo 9,1, nauha 9,15, vanne 9,2), 2) Hilkka Riikonen VaK-P 27,30 (pallo 9,05, nauha 9,15, vanne 9,1), 3) rmeli Tikka HKo 26,15 (pallo 8,9, nauha 8,60, vanne 8,65). Välinesarja: 1) Tuija Savolainen HKo 8,0 (naru), 2) Tarja Viljanen VaK-P 7,25 (nauha), 3) Sinikka Soini VaK-P 7,1 0 (nauha). Joukkueet: 1) Helsingin Kotkat 1 7,8, 2) Helsingin Kotkat 7,4. Modernin voimistelun SM-kilpailuissa Leila Jääskeläinen voitti Suomen mestaruuden yhteispisteillä 27,60 ja jaetlule 2. sijalle tuli Hilkka Riikonen yhteispisteillä 27,25, molemmat Valkeakosken Koskenpoj ista. Tyttöjen joukkuekilpailussa 2. sijalle tuli Turun Kisa-Toverit pisteillä 8,05 ja naisten joukkuekilpailussa 2. sijalle Helsingin Kotkat 1 pisteillä 8,55. Kansainvälinen toiminta - Maija-Liisa Pitkä osallistui Tanskassa pidetylle modernin voimistelun kansainväliselle tuomarikurssille. _ Tshekkoslovakiassa pidettyihin modernin voimistelun kilpailuihin osallistuivat voimistelijoina Leila Jääskeläinen ja Hilkka Riikonen sekä valmentajana Kerttu Riikonen ja tuomarina Maija-Liisa Pitkä. - Puolassa pidettyihin modernin voimistelun kilpailuihin osallistuivat voimistelijoina Leila Jääskeläinen, rmeli Tikka ja Riitta mmonen, valmentajina Kerttu Riikonen ja Eevi Kaasinen sekä tuomarina Maija Liisa Pitkä. - Liittopäiville Turussa osallistui Tshekkoslovakiasta 10 hengen modernin voimistelun joukkue. - Modernin voimistelun joukkue vieraili Bulgariassa. Valmentajina ja matkan johtajina olivat Marita Suojanen ja Leena Starck ja voimistelijoina rmeli Tikka, Riitta mmonen, Marita Kallioniemi, Hilkka Riikonen, Leila Jääskeläinen ja Taina Grönroos. - Neuvostoliittolainen modernin voimistelun valmentaja Maria Novik oli liiton vieraana Vierailun aikana järjestettiin modernin voimistelun valmennustilaisuuksia Kisakeskuksessa, Helsingissä, Tampereella ja Helsingissä. - Hampurissa pidettyihin modernin voimistelun kilpailuihin osallistui Leila Jääskeläinen. Liittopäivät Naisten ja tyttöjen V Liit~opäivät pidettiin Turussa. Pääjuhlassa esitettiin kenttäohjelmina: Eevi Kaasisen laatima Aiti-apsiohjelma, johon osallistui 660 äitiä jalasta, Terttu Alhosen ja Leea Valtasen laatima tyttöjen ohjelma, jossa osanottajia oli 1700 ja nais- 25

15 ten kunto-ohjelma hernepussilla, jonka laati Kerttu Riikonen, siihen osallistui naista. Valiovoimistelij oiden ohj elma oli 5-osainen ja sen laativat Rauni K oskinen, Terttu Nenonen, P irjo Tuominen ja Maija-Liisa Pitkä. Osanottajia oli 150. Pääjuhlan lisäksi järjestettiin 2 liikuntanäytöstä, n uortenilta, TULiltamat, tervetuloa TUL-aamuun keskustelutilaisuus ja lukuisia torija puistoesiintymisiä. Kilpailut tytöille ja naisille järjestettiin yleisurheilussa, uinnissa, lento- ja koripallossa, pesäpallossa, s uunnistuksessa, telinevoimistelussa ja jalkapallossa. J uhlamarssiin osallistui yhteensä noin voimistelijaa ja urheilijaa. Kultaiset VJ merkit Kultaiset voimistelujohtajamerkit on myönnetty seuraaville: Häme: Marjatta Kuusinen, Kainuu: Lea Vänskä, Keski-Suomi: Saara Rautiainen, Kymenlaakso: Leila Kollanus, Länsi-Suomi: rma Mäenpää, Lappi: iris Salin, Oulu: Liisa Marjala, P ohjanmaa: Anja Auvinen, Savo: Saima J auhiainen, Suur-Helsinki: Sinikka Harjula-Tuominen, Tampere: Kerttu Viita, Uusimaa: P irkko Tuominen, Varsinais-Suomi: Ritva Vanne-Normasto, Saimaa: nkeri P iistari. Tiedotustoiminta Osviitta-lehti ilmestyi 5 kertaa. P ainosmäärä oli kappaletta. J a kelu tapahtui voimisteluohjaajille ja naisten toiminnan vastaaville ilmaisjakeluna. N norisovaliokuntt-. Vuosi 1976 oli TUL:n Nuorisovaliokunnan 56. toimintavuosi, sillä liittoon perustettiin erityinen nuorisoj aosto vuonna Jaoston nimi muutettiin Nuorisovaliokunnaksi vuonna Kertomusvuoden aikana ovat Nuorisovaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Jouko Sillanpää (11), v arapuheenjohtajana lpo Eerola 26 (6) sekä jäseninä Kimmo Aaltonen (10 ), Atte Antikainen (10), Mirja Holmberg (5), Jussi Kasanen (6), Esko Paukkonen (6), Esko Sarkan.en (6) ja Risto Virtanen (6). Valiokunta on kokoontunut v uoden aikana 13 kertaa ja on käsitellyt kokouksissaan 163 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Jouko Sillanpää ja Talvipäivien yksi näyttävimmistä kilpai lulajeista oli tyttöjen: ryhm.ätanssi. Vauh dissa ovat tällä kertaa Salon Vilppaan alle 12-vuottaat "Ptenet maalarit". jäseninä lpo Eerola ja Risto Virtanen. Nuorisovaliokunnan sihteerinä on toiminut Antti Auvinen saakka, vt. nuorisosihteerinä osastopäällikkö Raimo Railo välisen ajan ja siitä eteenpäin nuorisosihteerinä on toiminut rja Laiho. Nuorisourheilun yhteistoimintavaliokuntaan ovat kuuluneet Atte Antikainen ja Raimo Railo. Suomi-Neuvostoliitto -Seuran nuorisovaliokuntaan on kuulunut Antti Auvinen ja varhaisnuorisojaostoon Esko Sarkanen. Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri ja Raittiustoiminnan Keskusliiton hallitukseen sekä radiotoimikuntaan on kuulunut Raimo Railo. TUL:n nuorten talvipäivät TUL:n Nuorten Talvipäivät järjestettiin Jyväskylässä Järjestelyistä vastasivat Nuorisovaliokunta ja TUL:n Keski-Suomen pllrl J ärjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Heikki Taipale ja talvip äivätoimitsijana Jouko Chrons, joka oli palkattuna tehtävään välisen ajan. Osanottajat Talvipäivien runsas osanottajajoukko, yhteensä tullilaista, osoittj jälleen kerran TUL :n vireyden ja elinvoimaisuuden sekä todisti omalta osaltaan selvästi, että joukkojuhlat ovat yksi TUL:n merkittävimpiä toimintamuotoja. 27

16 T,ULn : n~.orten. Talvi~äivien ju!lla",!-:!-r~sin lähes osanottajaa marsslvatjyvas/c.ylo;n Har1un kentalle 1ar1estettyyn joukkojenjuhlaan jossa pantlln myos 1alalla koreasti. ' Kokonaisosanottajamäärä jakaantui seuraavasti: Hämeen pun Kainuun piiri Karjalan piiri Keski-Suomen pun Kymenlaakson piiri Lapin piiri Länsi-Suomen piiri Oulun piiri Pohjanmaan piiri Saimaan piiri Savon piiri Suur-Helsingin piiri Tampereen piiri Uudenmaan pun Varsinais-Suomen piiri Liiton johto ja kutsuvieraat 72 Kansainväliset vieraat 18 Esiintyjät 131 Talvipäiväseminaari 84 Tuomarit ja toimitsijat Huoltohenkilökunta Puolustuslaitos Kuntokisa Juhlat Yhteensä Talvipäivien avaus suoritettiin Kaupunginteatterissa, jossa avauspuheen piti järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Heikki Taipale. Yliopiston juhlasalissa vietettiin perjantai-iltana kulttuuri-iltamia, jonka korkeatasoisesta ohjelmasta vastasivat seurojen yksittäiset esiintyjät sekä eri ohjelmaryhmät ja tshekkiläinen laulu- ja tanssiryhmä. Erääksi talvipäivien huipentumaksi muodostui lauantainen juhlamarssi, jolloin lähes kolmetuhantinen nuorisojoukko lippuineen ja viireineen marssi halki J yväskylän Harjun kentälle järjestettyyn joukkoj en juhlaan. Päivien päätössanat lausui Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Jouko Sillanpää Yliopiston juhlasalissa järjestetyssä päättäjäisjuhlassa. Kilpailut Talvipäivien ohjelmassa olivat urheilu- ja liikunta erittäin korostetussa asemassa. Kilpailuja käytiin hiihdossa, mäenlaskussa, yhdistetyssä, pujottelussa, painissa, nyrkkeilyssä, painonnostossa, shakissa, ryhmä tansseissa, telinevoimistelussa, luistelussa, lentopallossa, jääkiekossa, pöytä tenniksessä, koripallossa, jääpallossa, uinnissa ja yleisurheilussa, eli kaikkiaan 18 eri urheilulajissa. Työväen kulttuuriseminaari Talvipäiväseminaarin aiheena oli työväenkulttuuri, jonka historiaa, nykytilaa sekä tulevaa kehitystä seminaarin 84 osanottajaa käsitteli yhteensä 8 alustuksen pohjalta. Seminaarin päätöslauselmassa todetaan mm., että työväen omaehtoisen kulttuurin kehittäminen vaatii kaikkien työväenliikkeen j ärj estöjen määrätietoista panosta. Työväenkulttuurille on saatava sille kuuluva osa ja tunnustus yhteiskunnan kulttuuripolitiikassa ja etenkin sen rahanjaossa. Muut tapahtumat Oman värinsä Talvipäiville antoi Helsingistä lähtenyt Talvipäiväjuna, jonka seitsemässä vaunussa matkusti yli 500 talvipäiväläistä. Talvipäivien Taidetapahtumaan lähetti piirustuksiaan ja maalauksiaan yli 700 nuorta. Näistä töistä edustavimmat koottiin Jyväskylän Taidemuseossa avoinna olleeseen näyttelyyn. Sunnuntaiaamuna järjestettyyn kuntokisaan, jonka reitit kiertelivät Jyväskylän keskustassa, osallistui lähes 450 kuntoilijaa. Kurssitoiminta Yhteistyössä Koulutusvaliokunnan kanssa on järjestetty Kisakeskuksessa TUL:n koulutus suunnitelman mukainen -tason nuoriso-ohjaajakurssin lajiosa Osanottaj ia kurssilla oli 15. Kurssin opettajina toimivat Åke Ahremaa, Antti Auvinen, Pekka Hurme, Markku J. Jääskeläinen, Reijo Lehkonen, Paavo Saarinen, Lars Savonen ja Päivi Vatanen. Piireissä j ärj estettiin -tason nuoriso-ohjaajakurssin perusosia seuraavasti: - Kainuun piirissä, osanottajia 14 - Lapin piirissä, osanottaj ia 17 - Oulun piirissä, osanottajia 16 29

17 Neuvottelutilaisuudet Nuortenohjaajien neuvottelupäivät järjestettiin Hämeenlinnassa Osanottajia oli yhteensä 119. Päivien aiheina olivat: TUL:n nuorisopuolen koulutustoiminta, Nuorisovaliokunnan toimintasuunnitelma vuodelle 1977, Liittojuhlien merkitys TUL:ssa sekä työläisnuorisoliikkeen yhteistyö. deapäivät järjestettiin Kisakeskuksessa. Osanottajia Talkootöiden lomassa tehtiin ryhmätöitä teemoina nuorisotoiminnan organisointi ja kulttuurivuoden 1977 ideointi. Piirien nuorisojaostojen puheenjohtajien neuvottelupäivät järjestettiin Jyväskylässä. Kansainvälinen toiminta Opetusministeriön, Valtion Nuorisoneuvoston sekä Suomi-Neuvostoliitto-Seuran yhteisesti järjestämään seminaariin "Suomen ja Neuvostoliiton virallinen yhteistyö 20 vuotta" osallistui Esko Paukkonen. Montrealin kesäolympialaisten yhteydessä järjestetylle nuorisourheilijaleirille osallistuivat TUL:n edustajina johtajana Anneli Kiiskinen sekä Tuuli Heinonen, Timo Nummila, Heikki Saarela, Timo Uusitalo ja Merja Vuorinen. Pohjoismaiselle nuorisoleirille Tanskassa osallistuivat matkanjohtajana Liisa Honka sekä Pirjo-Riitta Koski ja Harri Koski. Pohj oismaiselle nuorisojohtaja- 30 kurssille Visbyssä osallistuivat Kaija Tähtisalo ja Timo Tanninen. Euroopan Nuorison ja Opiskelijoiden kokouksessa Varsovassa olivat TUL:n edustajina Jouko Sillanpää ja lpo Eerola... Suomen ja Neuvostoliiton 8. ystavyysleiri pidettiin Neuvostoliitossa, TUL:n edustajina leirillä olivat Osmo Hekkala ja Pekka Hurme. Opetusministeriön koulutusosasto järjesti seminaarimatkan kolmannelle Suomen Nuorison viikolle DDR:ssä TUL:n edustajana oli Esko Paukkonen. Tshekkoslovakiasta oli TUL:n vieraana 10-hengen nuorisoryhmä. Ryhmä vieraili Helsingissä, Turussa, Kemissä ja Peeran tunturimajalla. Nuorisovaliokunnan puolesta isäntänä toimi Risto Virtanen. Kansainväliset luonnonystävät NFJ järjesti Strasburgissa nuorisojohtajien seminaarin, TUL:n edustajana Jouko Sillanpää. Suomi-Neuvostoliitto -Seuran nuorisoseminaarissa Kuhmoisissa oli Tapio Bergholm. Kangaslammen nuorisoleirikeskus Kangaslammen nuorisoleirikeskukseen oli kesäkauden ajaksi palkattu leiripäällikkö Matti Laiho, vapaaaikaohjaaja Veli-Tapio Kangasluoma, emäntä Anna-Maija Laiho sekä apuemännät Raija Haapasalo ja Merja Virtanen. Alueella järjestettiin leirejä seu- Työläisnuorisopäivät Tampereella raavasti: Päivien tarkoitus oli lujittaa työläisnuorisoliikkeen yhtenäisyyttä sekä juhlistaa maamme Cl$, Cl$ järjestäytyneen työläisnuorisoliikkeen 70-vuotista toimintaa. TUL:n edustajina järjestely toimikunnassa olivat lpo Eerola ja Antti Auvinen, kulttuuripoliittisessa jaostossa Antti Auvinen sekä lii Tuusulan Kennelkerho M i n i lentopalloleiri Yleisurheiluleiri pyöräi ly lei ri Pesäpallolei ri Hiihtoleiri Jääkiekkoleiri Jalkapalloleiri Nyrkkeilyleiri Mäenlaskuleiri Hämeen piirin suunnistajat Hämeen piirin hiihtäj ät Hämeenlinnan Kisa Yhteensä p.~ Cl$ Cl$ Oö "' ]2 1 :{ Leirivuorokausia kertyi yhteensä Piirien leiritoiminta Kaikki piirit järjestivät joko yksin tai yhdessä muiden piirien kanssa Riemuleirin, joihin osallistui yhteensä 1651 leiriläistä. Työläisnuorisopäivät SAK:n ja TUL:n Nuorisovaliokunnat, SDNL, SNK ja SSN järjestivät Valistusjaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Ensio Laine (4), varapuheenjohtajana Hannu Vesa Valistusjaosto kuntapoliittisessa jaostossa Taisto Pääkkö, Teuvo Vatanen, Matti Lahtinen ja rja Laiho. TUL:n osuus päivillä näkyi ennen kaikkea lentopallosarj an pyörittämisessä. Sarjaan ilmoittautui kaikkiaan 159 joukkuetta. Yksi päivien 11 seminaarista oli omistettu TUL: lle tunnuksella "itsenäinen TUL - työläisnuorison kasvatus- ja liikuntajärjestö". TUL:n nuorison tunnustuspalkinto Nuorisovaliokunta jakaa vuosittain TUL:n nuorison tunnustuspalkinnon tunn.ustukseksi työstä TUL:n nuorison hyväksi. Kertomusvuoden aikana palkinto oli jaossa toisen kerran ja se myönnettiin Suomen Ammattiliittoj en Keskusj ärj estölle SAK:lle. (3), Jarkko Mänttäri (3), Eino Uotila (3), Pekka Luuk (3), Heimo Leppikangas (3) ja Jouko Erkko- 31

18 la (3). Sihteereinä ovat toimineet Kalevi Pakarinen ja Pekka Hurme. Jaosto on vuoden aikana pitänyt 4 kokousta. TUL-päivän perinteinen valtakunnallinen pääjuhla pidettiin tammikuussa Jyväskylässä. TUL-päivän juhlia vietettiin eri puolilla maata seurojen ja piirien toimesta. Helsingissä pidettiin TUL-päivän vastaanotto arvovaltaiselle kutsu vierasj oukolle. Vuoden aikana valistusjaostolla oli kolme merkittävää työtä meneillään. TUL:n valistuspaketin valmistelutyö jatkui edelleen ja paketin lopullinen valmistuminen siirt yi vuoden 1977 puolelle. Jaosto laati itselleen vuoden aikana TUL:n muiden jaostojen tapaan oman keskipitkän tähtäimen toimintasuunnitelman vuosiksi , jossa määritellään jaoston toiminnan tulevaisuuden painopistealueet. Painopistealueista yhden, päihdepoliittisen valistustyön, osalta jaosto ja sen valitsema työryhmä Hannu Vesa, Jarmo Heinonen, Leo Kaspio valmisteli esityksen TUL:n päihdepoliittiseksi ohj elmaksi. Tämän merkittävän ohjelman TUL:n liittoneuvosto hyväksyi liiton viralliseksi päihdepoliittiseksi ohjelmaksi vuoden 1976 joulukuussa pitämässään kokouksessa. Liiton edellinen päihdepoliittinen ohjelma oli 1940-luvun lopulta. Pilkkionginta on saanut suuren suosion harrastustottumuksissa. Kuntoliikuntaj~,osto Jaosto on kertomusvuoden aikana keskittänyt toimintansa päähuomion kuntoliikunta toiminnan edistämiseksi piiri- ja seuratasolla. Ta~ voitte en saavuttamiseksi on järjestetty entistä enemmän koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä kiinnitetty erityistä huomiota TKL:n julkaisuja koulutustoiminnan hyödyntämise en TUL:n seurojen ja piirien toiminnassa. Tulevan toimintavuoden aikana joutuu jaosto kehittämään toimintaansa edelleen luomalla tiivistä yhteistoimintaa liiton eri urheilun aloja hoitavien jaostojen, nuorisovaliokunnan. ja naistoimikunnan sekä Työväen Kuntoliiton kanssa. Tavoitteena kehittää kuntoilun merkeissä tapahtuvaa koko jäsenistölle soveltuvaa liikuntatoimintaa. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Sakari Selin (8), jäseninä Rauno Pajunen (8), Mai-Liisa Pitkä (8), Aarne Sivonen (3), Arto Nyström (8), smo Pitkälä (3), Reino Zitting (7). Jaostosihteerinä on toiminut Arto Nyström oto:na asti, alkaen Pekka Ollikainen. Jaosto on kokoontunut kuluneen toimintavuoden aikana 8 l,ertaa ja käsitellyt 70 asiaa. Jaoston apuelimenä on toiminut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Sakari Selin, jäseninä Arto Nyström, Rauno Pajunen ja alkaen jaostosihteeri Pekka GUikainen. Työvaliokunta kokoontui toimintakauden aikana 7 kertaa. Julkaisutoiminta Kuluneena toimintakautena jaoston laatimana julkaistiin seurojen kuntoliikuntatoimintaa käsittelevä opaskirjanen Kuntoliikunta seuratoiminnassa. Koulutustoiminta Jaosto järjesti yhteistyössä TUL:n piirien ja TKL:n kanssa 9 kpl Kuntoliikunnan kehittämisseminaarej a, joihin osallistui m 7 kurssilaista. Lisäksi TUL:n jäsenistö on osallistunut aktiivisesti muuhun TKL:n järjestämään koulutustoimip.taan jois- 3a jaosto on osaltaan ollut järjestelyissä mukana

19 Liikunta- ja ulkoilukampanjat Kuntoliikuntajaosto on osaltaan edesauttanut tiedotustoiminnallaan TUL:n seuroja osallistumaan ja hyödyntämään TKL:n valtakunnallisia kampanjoita, joiden toteutuksessa on TUL:n jäsenistö ollut aktiivisesti mukana. Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokuntaau ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (9) ja jäseninä Lasse Eskonen (7), Karl Koivunen (6), Elli Kahila (8), Pentti Honkasalo (9), Aarre Kaipiainen (7) ja Juhani Järvinen (8). Urheiluvaliokunta on kokoontunut 10 kertaa ja pöytäkirjaan on merkitty 155 asiaa. Urheiluvaliokunnan sihteerinä on toiminut Raimo Railo. Kilpailutoiminta Vuoden aikana järjestettiin liiton mestaruuskilpailut liiton ohjelmaan merkityissä urheilulaj eissa. Avointa kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa toteutettiin vuoden 1966 solmittujen liittymissopimusten puitteissa. Toimintakertomuksen aikana' TUL:n ja SVUL:n edustajat neuvottelivat yhteistoimintasopimusten uudistamisesta. Yhteistoimintasopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja saataneen valmiiksi vuoden 1977 alussa. Urheilulajit Liittoneuvoston syyskokouksessa päätettiin ottaa liiton ohjelmaan keilailu, voimanosto ja tennis. Toimintakauden lopussa liiton ohjelmassa olivat seuraavat urheilulajit: hiihto, mäenlasku, jalkapallo, judo, jääkiekkoilu, jääpalloilu, keilailu, koripalloilu, lentopalloilu, luistelu, melonta, moottoriurheilu, nyrkkeily, paini, painonnosto, pesäpalloilu, purjehdus, pyöräily, pöytätennis, shakki, suunnistus, tennis, uinti ja uima hypyt, vesipalloilu, voimanosto, voimistelu, rytminen kilpavoimistelu, joukkuevoimistelu ja yleisurheilu. Liiton urheilijoiden saavuttamat SM-mitalisijat: ci. ~ ~cd :g3 U)~ cd <1) Po o..c: Ul Ul.: o H Po :cd Ul.: <1) <1) :E ;>, ~ ~3 <1).... +>6 H 0 ~.:u) Tilaston mukaan TUL on hyvin pysynyt mukana kansallisen tason 1 tuloskehityksessä. Saavutettujen SM-mitalien määrä nousi edellisvuodesta kuudella ja nuortenkin saavutuksissa päästiin lähes edellisvuoden tulokseen. Kokonaisuudessaan kulunut toimintakausi oli "mitalisateen" valossa 70-luvun paras. Valmennus- ja kurssitoiminta Opetusministeriön erillismäärärahan ja olympiakomitealta saadun avustuksen turvin on liitto pystynyt palkkaamaan yhteensä 16 osapäivätoimista valmentajaa, joiden työkausi päättyi kalenterivuoden lopussa. Vuoden aikana arvioitiin valmen taj aj ärj estelmän saa vu tukset sekä tehtiin suunnitelmat tulevan olympiadin valmentajatointen ja lajitoiminnan kehittämiseksi. Aiempaa tapaa noudattaen jakoi urheiluvaliokunta liiton lupaaville urheilijoille v.almennusmäärärahoja, joita saivat: Eero Ruonala, Seppo Kolehmainen, Erkki Ojala, Reino Tamper, Ari Väänänen, Jouko Santanen, Aarno Ristimäki, Jorma Taipale, Kari Puisto, Ulla Hölttä, Markku Virtanen, Jorma Juoperi, Einari Suutari, Taisto Kallijärvi, Pasi Vahtera, Marja Auroma, Tarmo Uusivirta, Markku Leppänen, Ari Takala, Pekka Pöllänen, Kari Kesän nuorisourheilijakurssit Kisakeskuksessa Nuorisourheilijakurssi Yleisurheilu Melonta N uorisourheilij akurssi Paini Painon nosto Korhonen, Reijo Sipilä, Veli Nissinen, Kaarlo Heikkinen, Maarit Vähäsaari ja Arto Kolehmainen. Yhteistyössä koulutusvaliokunnan kanssa toteutettiin valmentajakoulutusta liitto- ja piiritasolla. Lisäksi osallistuivat liiton nimetyt valmentavat Olympiakomitean valmentajakoulutukseen. Opetusministeriön urheilu välinemäärärahan turvin pystyttiin liitolle hankkimaan koulutus- ja valmennustoiminnassa tarvittavia urheilu- ja av-välineitä. Urheilu valiokunnan leirijaosto Leirijaosto toimii urheiluvaliokunnan alaisena ja siihen ovat kuuluneet puheenjohtajana Risto Virtanen sekä jäseninä Lars Savonen, Timo Byman ja Antti Auvinen, joka on toiminut jaoston sihteerinä. Leirijaosto on hoitanut yhteistyössä Kisakeskuksen ja nuorisovaliokunnan sekä urheilujaostojen kanssa nuorisourheilijakurssien toteuttamisen sekä Kisakeskuksen että Kangaslammin leirialueilla. Kisakeskuksessa toimivat leiripäällikköinä kunkin nuorisourheiliakurssin lajivastaavat ja Kangaslammilla Matti Laiho yhteensä 93 oppilasta 8 opettajaa

20 Nuorisourheilijakurssi Koripallo N uorisourheilij akurssi Pöytätennis Lentopallo N uorisourheilij akurssi Moderni voimistelu Telinevoimistelu Nyrkkeily N uorisourheilij akurssi Uinti Luistelu N uorisour heilij akurssi Tyttövoimistelu Nuorisourheilijakurssi Lentopallo Suunnistus Nuorisourheilijakurssi Koripallo N uorisour heilij akurssi Jalkapallo Kangaslammilla Nuorisourheilijakurssi Minilentopallo Nuorisourheilijakurssi Yleisur heil u Nuorisourheilijakurssi Pyöräily N uorisour heilij akurssi Pesäpallo N uorisour heilij akurssi Hiihto Jääkiekko N uorisourheilij akurssi Jalkapallo Nuorisourheiijakulrssi Nyrkkeily Mäenlasku V V V V V X X X 36+3 X X XV 20+1 XV XV 81+9 XV yhteensä Yhteensä yhteensä Yhteensä oppilasta 8 opettajaa oppilasta 69 opettajaa 36 oppilasta 3 opettajaa " oppilasj;a. 34 opettajaa oppilasta 103 opettajaa Jaosto on perustettu Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtaja Arvo Roiha (3), Leo Saario (2), Voitto Sarkki (2), Felix Matilainen (3), Paavo Kovalainen (3), Antti Vaittinen (3), Markku Rossi (3), Pekka Lahtinen (3), Teuvo Väyrynen (3) ja Eino Liimatainen (-). Jaosto on pitänyt kolme kokousta ja käsitellyt 50 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Arvo Roiha, Voitto Sarkld ja Jouko Välske. Ltk:n edustajina jaostossa ovat olleet Kalevi Paunonen ja Sakari Selin. Jaoston ja työvaliokunnan sihteerinä on toiminut Teuvo Vatanen. Koulutus ja valmennus H iiltojaosto Hiihdon oto-valmentajina ovat toimineet Mauri Repo ja Jouko Elijoki. Mauri Repo on vastannut yleisen sarjan valmennuksesta ja Jouko Elijoki nuorten valmennuksesta. Alue- ja piirivalmentajina ovat toimineet Leo Saario, Felix Matilainen, Jouko Välske, Erkki Lumijärvi, Pentti Tikkanen, Unto Tahvanainen, Teuvo Väyrynen, Hannu Mustonen, Eino Hänninen, Eino Pennanen, Reijo Jokinen, Pekka Tähtinen, Olavi Seppänen, Kari Kyrö, Filmer Latva, Matti Ylilehto, Timo Ahonen, Erkki Koskivirta, Kalevi Kiviniemi, Teuvo Hannula, Veikko ltanen, Jouko Laiho, Erkki P eltturi, Teuvo Korhonen, Sakari Koikkalainen, Pauli Mehtonen, Taito Koivunsalo, Aulis Lehto, Kauko P uukka, Jaakko Stenberg, Seppo Ki.1ponen, Veli Luomi, Jouko Ruokonen. Hiihdon rasvamestareina o.rat toimineet Toivo Mutta ja Ma, kku Rossi. Hiihdon valmennusvaliokuntaan ovat kuuluneet Jouko Välske, Mauri Repo, Jouko Elijoki, Rauno Sauro, Arvo Roiha ja Teuvo Vatanen. Jaosto järjesti alue- ja piirivalmentajien jatkokoulutustilaisuuden J yväskylässä ja piirival l1:.entajien koulutustilaisuuden Valkeakoskella Hiihdon MM-valmennettavien lurnileirit pidettiin Vuokatissa ja Olympiavalmennettavien lumileirit pidettiin P ellossa ja Vuokatissa MM-valmennettavista Erkki Ojala, Pasi Vahtera, Reino Tamper ja Seppo Kolehmainen olivat päävalmentaja Mauri Revon johdolla syyskuussa harjoittelumatkalla tävallassa. TUL:n mestarit Liiton hiihtomestaruuskilpailujen -osa järjestettiin Liedossa Mestarit: miesten 4 x 10 km Liedon Luja 2.18,02. Naiset 10 km Marja Auroma Nuoret v. 15 km Harri Kilpi km Reino Tamper 1.43,36. Hiihto- 37

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 13.6.2015 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 170 NUORET ALLE 15 V. 1. SIMO TORNACK KLAUKKALAN KALASTUSKERHO 750 NUORET ALLE 19 V.

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980 TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN 951-9375-17-1 PT-paino Oy - Oulu 1980 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys.........................................

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

co H elsingin Yhtenäiskoulu Talviurheilupäivät

co H elsingin Yhtenäiskoulu Talviurheilupäivät co b) ohjaaja- ja valmentajakurssit: Kurssi: Aika: Kurssinjohtaja : lvaisia ft1iehiä Yht. Kurssi Valm en taj ien jatkoseminaari 9. 1. - 15. 1.72 Lars Sa vonen 1 26 27 162 Nuorisovalmentajien peruskurssi

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS . ~ """'--.. 1 ~ -...L.o~_~

TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS . ~ '--.. 1 ~ -...L.o~_~ -...L.o~_~ """'--.. 1978 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1 ~ ~. ~ _ TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1978 ISBN 951-9375-11-2 SISÅLTÖ sivu Puheenjohtajan tervehdys...............................

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(17) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 5,3 1,14 522 522 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 2,65

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 1(20) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 86 86 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 54 54 TK3 Keskitalo

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

Tulokset morrikisa Ruokonen

Tulokset morrikisa Ruokonen Tulokset morrikisa Ruokonen 20.4.2009 1. Pekka Kesälä 795 2. Juha Mälkiäinen 525 3. Kimmo Hyvärinen 420 4. Varpu Korhonen 155 5. Pekka Turunen 105 6. Onni Mykkänen 100 7. Esko Japola 95 8. Raimo Hakonen

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015 Tyrri, Kouvola 14. - Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H 1. Räsänen, Marko KAI 97100 197 98 98 196 97 94 191 584 2. Lahti, Teemu K-S 99100 199 98 89 187 98 98 196 582 3. Talvitie, Marko E-P 94 97 191

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 23.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 2 Haapamäen hs 281 (18:07) 260 (-9m/-11m) 576 (96) 1117 2. Ruuskanen Ari 1 NUMA 273 (19:22) 276 (+5m/+7m) 564 (94) 1113

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot