Työväen Urheiluliitto r.y TOIMINT AKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS"

Transkriptio

1 Työväen Urheiluliitto r.y TOMNT AKERTOMUS

2 TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen ohjelmistoon sisältyi mm. lasten liikuntaesityksiä.

3 SSÄLTö Liikuntapoliittinen katsaus.... Hallintoelimet.... Piirij ärj estöt Keskustoimisto TUL:n ansiomerkit Taloudellinen toiminta.. Järjestötoiminta Tiedotustoimin ta Koulutusvaliokunta Liikuntapoliittinen valiokunta Naistoimikunta Nuorisovaliokunta V alistusj aosto Kuntoliikuntaj aosto Urheiluvaliokunta Hiihtojaosto..... Jalkapallojaosto Jääkiekkoj aosto Koripalloj aosto Lentopallojaosto Luistelujaosto Melontajaosto..., Moottorijaosto Mäkijaosto Nyrkkeily jaosto Painijaosto.... Painonnostojaosto Pesäpalloj aosto Purjehdusjaosto P yöräily jaosto Pöytä tennisj aosto Shakkijaosto Suunnistusjaosto Uintijaosto Voimisteluj aosto Yleisur heil uj aosto Ruotsinkielinen jaosto Kisakeskus Peera Tilastot Tase Tilintarkastuskertomus sivu Liikl1Dtapoliittinen katsau s Liikuntapolitiikassa sävytti vuotta \19:76 voimakas kansainvälinen urheilutoiminta, olihan vuosi olympiakisavuosi. Olympiakisat synnyttivätkin useita kansainvälisen liikuntapolitiikan 'kannalta vaikeita ongelmia, joita vanhoillinen ja epädemokraattinen olympialiike ei pystynyt ratkaisemaan. Merkittävin kansainvälisen olympialiikkeen 'kriisi syntyi Montrealin olympiakisojen edellä ja aikana yli '20 Afrikan maan vetäytyessä pois 'koko 'kesäkisoista vastalauseena Uuden Seelannin osan()tolle olympiakisoihin. Uusi Seelanti on ollut ja oli olympiakisojen aikaankin urheilusuhteissa rotusortoa harjoittavan Etelä-Afrikan kanssa. lmennyt kriisi osoitti kansainvälisen olympialiikkeen ymmärtämättömyyttä 'kansainvälisen politiikan tosiasioita 'kohtaan ja synnytti laajaa keskustelua koko olympialiikkeen asemasta ja tulevaisuudesta. Montrealin aikaan ajoittuu myös Suomen Urhehluliiton Etelä Afrikalle antama tuki äänestettäessä kansainvälisessä yleisurheiluliitossa ' Etelä-Afrikan erottamisesta liiton jäsenyydestä. Suomen Urheiluliiton menettelyn TUL:n liittotoimikunta tuomitsi Suomen virallisen ulkopolitiikan ja Yhdistyneitten Kansakuntien päätösten vastaisena. Sekä talvi- että kesäkisojen olympiavalinnoissa TUL sai osakseen runsaasti huomiota. Talvioympiakisoissa nsbruckissa TUL:n hiihtäjä Eero Ruonala ei päässyt lainkaan hiihtämään, m~kä herätti kotimaassa voimakasta paheksuntaa ja keräsi laajaa sympatiaa TUL:n taakse. Montrealin olympiavalinnoissa syrjäytettiin joukkueesta TUL:n kävelijä Reima Salonen. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua lehdistön palstoilla, varsinkin kun Salonen osoitti koko kesän ajan erinomaista kuntoa ja olisi omannut me-. nestymismahdollisuuksia Montrealissa. Lii:kuntapoliittinen painopiste pysyi kansainvälisessä urheilupolitiikassa, koska Suomen urheiluelämässä ei liikuntapoliittisesti tapahtunut vuoden 1976 aikana kovinkaan merkittävää. Liikuntalakikomitea jatkoi työtään koko vuoden, mutta työn valmistuminen, komiteamietinnön jättäminen siirtyi vuoden 1971'7 alkupuolelle. Vasemmisto pystyi komitean työssä hyvään yhteis- 3

4 toimintaan koko vuoden ajan pyrkien saamaan työläisurheilujiikkeen näkemyksiä esille komiteat yössä komitean porvarillisesta enemmistöstä huolimatta. Työläisurheilun eheytyksestä keskusteltiin julkisuudessa vuoden aikana vain vähän eikä asiassa tapahtunut mitään konkreettista. Vuoden 197:6 aikana ei käyty virallisia neuvotteluja eheyty-ksestä. TUL:n ja SVUL :n ja sen erikoisliittojen yhteistyö sujui vuoden aikana entisten yhteistoimintasopimusten pohjalta. Yhteistoimintasopimusten parantamisesta käytiin neuvotteluja koko vuoden ajan, mutta mitään oleeuisia parannuksia ei sopimuksiin saatu aikaan. SVUL:n eräät erikoisliitot, erikoisesti nyrkkeilyliitto ja painiliitto pyrkivät kiertämään yhteistoimintasopimusten velvoituksia erityisesti taloudellisten kysymysten osalta. Keväällä painiliitto esti TUL:n painijoukkueen osallistumisen perinteisiin Werner Seelenbinder -muistopaineihin DDR:ssä vaarantaen näin Suomen ja DDR:n välisiä hyviä urheilusuhteita. TUL:n liittoneuvosto tuomitsi jyr kästi painiliiton törkeän menettelyn. TUL:n hyvä yhteistyö työväenliikkeen eri järjestöjen 'kanssa jatkui entisestään kehittyen. TUL:n, SAK:n ja TKL:n yhdessä järjestämä ay-liikkeen lentopallosarja onnistui 19(716 edelleen erinomaisesti. Syksyllä pyörähti käyntiin taas uusi sarja jatkuen seuraavan vuoden keväälle. TUK:'kin oli luopunut yrityksistä häiritä tätä sarjaa eikä enää yrittänyt järjestää omaa "ay-entopallosarjaa". Ammattiyhdistysliikkeen urheilutoiminta laajeni epävirallisessa muodossa myös pöytätennikseen. TUL:n ja SAK:n yhteistyömuotona oli jo perinteiset, yhteiset arpajaiset, jotka myynniltään onnistuivat erinomaisesti. TUL:n suhteet vasemmiston poliittisiin nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöihin kehittyivät myös entisestään. TUL oli mukana uutena j ärj estäj änä Työläisnuorisopäivillä, jotka syyskuussa pidettiin osanottajan voimin Tampereella. Erinomaisesti onnistuneiden Työläisnuorisopäivien järjestelypohjan muodostivat vasemmiston poliittiset nuorisojärjestöt, SAK:n nuorisovaliokunta ja TUL:n nuorisovaliokunta. Vaikka TUL:n näkyvyys ja oma rooli Työläisnuorisopäivillä ei täyttänyt kaikkia odotuksia, oli mukanaolomme tärkeä osoitus kiinteästä yhteistyöhalustamme koko vasemmiston sisällä. TN-päivien yhtenä seminaariaiheena oli itsenäinen työläisurheiluliike ja huomattavimman liikuntatapahtuman muodosti päivien aikana pelattu laaj a lentopalloturnaus. TUL jatkoi vuoden aikana omien kansainvälisten suhteittensa hoitamista ja edelleen kehittämistä. TUL:n vieraina kävivät U976 viralliset valtuuskunnat Unkarista, Neuvostoliitosta ja Tshekkoslovakiasta. TUL:n edustajat vierailivat puolestaari Saksan Demokraattisessa Tasavallassa sekä Ranskassa ja Hollannissa. Ranskassa TUL:n edustajat ksekustelivat useiden CST:n jäsenmaiden edustajien kanssa sekä solmivat kontakteja uusien työläisurheilulitkkeen piiriin tulleiden maiden, kuten Portugalin, Vietnamin, rlannin sekä eräiden Pohjois-Afrikan arabivaltioiden edustajien kanssa. TUL allekirjoitti kansainvälisen rauhan vetoomuksen. TUL jatkoi hyvää yhteistyötään Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton kanssa vuoden 1976 alussa solmitun yhteistyösopimuksen hengessä. Koko vuotta '1976 leimasi sekä Suomessa että muissa kapitalistisissa maissa talouselämän kriisi, taloudellinen lama, joka luonnollisesti vaikutti negatiivisesti ~oko työväenlii:kkeen toimintaan ja heij astui myös työväenlit~keen j ärj estötoimintaan. Urheiluj ärjestöjen taloudellisen aseman vakiinnuttamisesta ja pidemmän aikavälin taloudelliseen varmuuteen pääsemisestä käytiin vuoden aikana vilkastakin keskustelua ja mm. TUL:n liittoneuvosto kiinnitti asiaan julkilausumassaan huomiota. 4 5

5 Liittoneuvosto Liittotoimikunta 6 DallintoelilDet Liittoneuvostoon ovat pidetyn TUL:n XV varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana Pentti Heinonen, varapuheenjohtajina Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen, jäseninä Taisto Alen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Kalevi Haapala, Jorma Jokinen, Aarre Kaipiainen, Akseli Kardell, lmari Kortelainen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Sulo Manninen, Liisa Marjala, Vilho Nummila, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Erkki Piililä, Timo Rantala, Antti Rantanen, Aarno Suomi, Heikki Taipale, Armas Torpström, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen, Leo Vivolin ja Jaakko Ylitalo. Liittoneuvosto kokoontui sääntöjen edellyttämällä tavalla kahteen varsinaiseen kokoukseen. Kevätkokous pidettiin toukokuun 29. päivänä 1976 HTY:n A-salissa Helsingissä ja syyskokous 4. päivänä joulukuuta 1976 OTK:n juhlasalissa Helsingissä. Huhtikuun päivinä 1975 kokoontuneen TUL:n XV varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat liitto toimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana Osmo Kaipainen (14), varapuheenjohtajana Lennart Kivi (10), varapuheenjohtajana Väinö Pässilä (11) sekä liittotoimikunnan jäseninä Paavo Aitio (6), Lasse Eskonen (9), Toimi Haaparanta (11), Pentti Honkasao (13), Elli Kahila (12), Viljo Kuivala (13), Ensio Laine (10), Kalevi Paunonen (12), Martti Peura (11), Sakari Selin (12), Erkki Tuomioja (12) ja Olavi Vesterinen (14). Liittotoimikunta on pitänyt 14 kokousta, joista pöytäkirjaan on merkitty 258 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet osastopäällikkö Raimo Railo ja järjestösihteeri Matti Suhonen. Liittotoimikunnan apuelimet: Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet: 1. Työvaliokunta Työvaliokuntaan ovat k uuluneet puheenjohtajana Osmo Kaipainen (18) ja jäseninä Lennart Kivi (14), Väinö Pässilä (8), Sakari Selin (11) ja Olavi Vesterinen (18). Työvaliokunta on pitänyt 18 kokousta ja käsitellyt niissä 198 asiaa. Työvaliokunnan 'sihte~rinä on toiminut Raimo Railo. 2. J ärjestövaliokunta Järjestövaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (10), varapuheenjohtajana Ensio Laine (6), jäseninä Viljo Kuivala (9), Kalevi Paunonen (9) ja Martti Valajärvi (-). Kokouksia on pidetty 10, joista pöytäkirjoihin on merkitty 107 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Raimo Railo ja Matti Suhonen. Järjestövaliokunnan ansiom erkkijaosto, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (1), jäseninä Viljo Kuivala (1), Valentin Kervinen (1) ja Arvo Roiha (1), on kokoontunut yhden (1) kerran. Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio. 3. Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (9) ja jäseninä Lasse Eskonen (7), Pentti Honkasalo (9), Juhani Järvinen (8), Elli Kahila (8), Aarre Kaipiainen (7) ja Karl Koivunen (6). Urheiluvaliokunta on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa ja käsitellyt yhteensä 155 asiaa. Urheiluvaliokunnan sihteerinä ovat toimineet Teuvo Vatanen ja Raimo Railo. 4. Kansainvälinen valiokunta Kansainvälinen valiokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (8), jäseninä10smo Kaipiainen (7), Raija Mattila (7), Sakari Selin (4) ja Erkki Tuomioja (3). Kokouksia on pidetty 8 ja niissä 7

6 8 on käsitelty 99 asiaa. Kokouksiin on lisäksi osallistunut Ossi Sjöman. Sihteerinä on toiminut Pentti Kujamäki. Ulkomais:. t edustukset Pääsihteeri Ossi Sjöman Suomen Olympiayhdistyksen tarkk:1 ilijaryhmän edustajana nsbruckin talviolympialaisissa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki FSGT:n kongressissa Toulosissa Liittotoimikunnan jäsen Erkki Tuomioja CST:n sihteeristön kokouksessa Wienissä Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja Kisakeskuksen talouspäällikkö Timo Byman CSPE:n kongressissa ja Montrealin kesäolym Q.ueb.e~kissä plalalslssa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen oli Suomen Olympiayhdistyksen tarkkailiryhmän edustajana. Osastopäällikkö Pekka Hurme ja TUL:n Oulun piirin to~innanjohtaja Osmo Hekkala Suomen ja Neuvostolllton nuorison ystävyysleirillä Neuvistoliitossa Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Jouko Sillanpää Nuorten luonnonsuojeluystävien seminaarissa Strassbourgissa CST:n edustajana. Liittotoimikunnan jäsen Erkki Tuomioja CST:n sihteeristön ja johtoryhmän kokouksessa Papendalissa, Hollannissa. Kokousta edelsi neuvottelu FSGT:n ja USP:n edustajien kanssa Pariisissa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja pääsihteeri Ossi Sjöman DTSB:n vieraina DDR:ssä 1.UQ.--.,14.1Q. 76. TUL on antanut luennoitsija-apua Ruotsin Suomalaisten Keskusliiton järjestämiin tilaisuuksiin. 5. Talousvaliokunta Talousvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Paavo Aitio (8), ja jäseninä Osmo Kaipainen (12) Erkki Tuomioja (7), Rauno Kousa (3) ja Matti Pir~ nes (9). Kokouksia talousvaliokunta on pitänyt vuoden aikana kaksitoista (12), joista pöytäkirjoihin on merkitty 141 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Raimo Hakola. Lisäksi valiokunnan työskentelyyn on osallistunut pääsihteeri Ossi Sjöman. 6. Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Risto Lindgren (8) ja jäsenillä Toimi Haaparanta (7), Anja Järvinen (7), Antero Lassila (6), Markku Salonen (3), Jouko Välske (6) sekä alkaen smo Kuivala (2). Valiokunta on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan (8) kertaa ja käsitellyt kokouksissaan yhteensä 78 asiaa. Sihteerinä on toiminut koulutuspäällikkö Reijo Lehkonen. 7. Liikuntapoliittinen valiokunta Liikuntapoliittiseen valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen, jäseninä Sakari Selin, Heikki Helminen, Jorma Hentilä, Arto Nyström, Kalevi Olin, Martti Silvennoinen, Erkki Tuomioja, Pekka Vehviläinen sekä sihteerinä Antero Lassila. Valiokunta on kokoontunut kolme (3) kertaa, joista yksi oli kaksipäiväinen työkokous. 8. Tiedotusvaliokunta Tiedotusvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Seppo Tikka (5), jäseninä Voitto Raatikainen (3), Veli Pelkonen (3), Göran Aberg (4) ja Tapio Varis (2). Kokouksia on pidetty viisi, joista pöytäkirjoihin on merkitty 37 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Kalevi Pakarinen ja Pekka Hurme. 9. TUL-lehden toimitusneuvosto TUL-lehden toimitus neuvostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Martti Peura (5), jäseninä Rauno Pajunen (5), Eero Salonen (5), Antti Vahteristo (5) ja Reijo Lintunen (5). Kokouksia on pidetty viisi, joista pöytäkirjoihin 9

7 TUL:n Hämeen piiri Jäsenmäärä: 3\2 359 TUL:n Kainuun piiri Jäsenmäärä: on merkitty 39 asiaa. Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen. 10. Toimistovaliokunta Toimistovaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Ossi Sjöman (22) ja jäseninä Raimo Hakola (19), Pekka Hul'llle (12), Reijo Leuhkonen (12) ja Raimo Railo ( 1"7). Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio (21). Toimistovaliokunta on kokoontunut kaksikymmentäkaksi (22) kertaa ja käsitellyt 188 asiaa. Piirijärjeslöl Piirin puheenjohtaja: Pentti Nurmi Varapuheenjohtaja: Mikko Laine Toiminnanjohtajana: rja Laiho saakka Toiminnanjohtaja: Ossi Roininen alkaen Toimistoapulainen: Eila Kankare Piiritoimikunnan jäseninä: Sirkka Kostiainen, Yrjö Lähde, Vilho Laaksonen, Matti Kuisma, Riitta Nokkala, Matti Oksanen, Kalevi Karppinen ja Pentti Autio. Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja: lmari Kortelainen Toiminnanjohtaja: Eino Kilpeläinen Toimistoapulainen: Anja Heikkinen TUL:n Karjalan piiri Jäsenmäärä: TUL:n Keski-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piiritoimikunnan jäseninä: Niilo Hujanen, Antero Hujanen, Juhani Oikarinen, Erkki Karppinen, Johannes Karppinen, Jorma Mustakangas, Eino Lerssi ja Raimo Tikkanen. Piirin puheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Varapuheenjohtaja: Unto Timonen Toiminnanjohtaja: Jouko Karttunen Toimistoapulainen: Maarit Saarelainen Piiritoimikunnan jäsenet: Holger Laaksonen, Maila Kuivalainen, Olli Saikkonen, Eero lvonen, Einar Talonen, Arttu Karppinen, Mauri Pietilä ja unto Tahvanainen. Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Pertti Hagman TOiminnanjohtaja: Leo Chrons Toimistoapulainen: Hilkka Kaipainen Piiritoimikunnan jäseninä: Raisa Paananen, Kalevi Olin, Martti Peura, Pertti Puttonen, Pentti Kokko, var Wacklin, Mauri Rajala ja Olavi Suhonen. TUL:n Kymenlaakson piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Lasse Honkanen Varapuheenjohtaja: Antti Rantanen Toiminnanjohtaja: Paavo Mäkelä Toimistoapulainen: nkeri Pousi Piiritoimikunnan jäseninä: Aarre Kaipiainen, Timo Sunila, Raimo Räästi, Veikko Ekman, Veli Nykänen, Mauri Hokkanen ja Jorma Tuittu. TUL:n Lapin piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Paavo käläinen Toiminnanjohtaja:.Kauko Ojala Toimistoapulainen: Eija Jatkola 11

8 6) TUL:n Länsi-Suomen piiri Jäsenmäärä: 1'9 628 TUL:n Oulun piiri Jäsenmäärä: Piiritoimikunnan jäseninä: Erkki Kärki, Kerttu Kumpumäki, Mida-Viitanen, Esko Halme, P aavo Rytkönen, Kalevi Kiuttu, Hannu Laitinen ja Pekka Björkman. Piirin puheenjohtaja: MikkO Elo Varapuheenjohtaja: Jali Westergård Toiminnanjohtaja: Aatos Okkonen Toimistoapulainen: Ulla Nordman Piiritoimikunnan jäseninä: Sirkka-Liisa Salo, Rainer Salmi, Erkki Ranne, Eino Juhola, Eero Viljanen, Esko Kaunisvirta, Tauno Lehtonen ja Reino Arohelilä. Piirin puheenjohtaja: Viljo Kuivala Varapuheenjohtaja: Liisa Marjala Toiminnanjohtaja: Osmo Hekkala Toimistoapulainen: Lea Raappana Piiritoimikunnan jäseninä: Leo Seppänen, Pentti Pussin en, Pertti Huovinen, Eero Reijonen, Pekka Karvinen, Ahti Sala, Arvi Pietilä ja Olavi Joki. TUL:n Pohjanmaan piiri Jäsenmäärä: m 7,36 Piirin puheenjohtaja: Tapio Häkkinen Varapuheenjohtaja: Kalevi Haapala Toiminnanjohtaja: Kari Koskinen saakka ja Tapio Häkkinen lähtien Tapio Häkkisen tultua valituksi toiminnanjohtajaksi on alkaen puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja Kalevi Haapala Toimistoapulainen: Pirjo Raito 12 Piiritoimikunnan jäseninä: Veikko Kulmala, Aarre Hiltunen, Aarre Bäckman, Anna Jylhä, Esa Raivio, Rainer Lappalainen, Sinikka Mannila ja Pentti Panttila. TUL:n Saimaan piiri Jäsenmäärä: TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: TUL:n Suur-Helsingin piiri Jäsenmäärä: TUL:n Tampereen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Antti Vaittinen Varapuheenjohtaja: Seppo Väisänen Toiminnanjohtaja: Reino Vuorikoski Toimistoapulainen: Ritva Strandman Piiritoimikunnan jäseninä: Pauli Jukkara, Mauno Forsman, Jaakko Hakala, Kauko Karttunen, Seppo Hentunen, Kalle Parkkinen, Reino Piistari ja Raimo Pakarinen. Piirin puheenjohtaja: Einar Friman Varapuheenjohtaja: Ossi Mikkonen Toiminnanjohtaja: Kauko Koivula TOimistoapulainen: Sirpa Pakarinen Piiritoimikunnan jäseninä: Eino Törrönen, Anneli Tahvanainen, Voitto Vihavainen, Pentti Ripatti, Esko Paukkonen, Pentti Konttinen, Aili Väyrynen ja Taisto Alen. Piirin puheenjohtaja: Aarno Suomi Varapuheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminnanjohtaja: Väinö Pilvi Toimistoapulainen: Ritva Eskolin Piiritoimikunnan jäseninä: Juhani Järvinen, Seppo Palvanen, Aatto Tiusanen, Laila Parkkinen, Birgit Kervinen, Unto Pekurinen, Risto Lindgren ja Seppo Rosenqvist. Piirin puheenjohtaja: Erkki Piililä Varapuheenjohtaja: Tapani JOkihaara Toiminnanjohtaja: Jorma Valkamo Toimistoapulainen : Eila Heikkilä 13

9 TUL:n Uudenmaan piiri Jäsenmäärä: TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piiritoimikunnan jäseninä: Oiva Hakolinna, Antero Lassila, Erkki Aalto, Pertti Virta, Eila Saloranta, Erkki Maijala, Otto Parviainen ja Pertti Koivu. Piirin puheenjohtaja: Martti Valajärvi Varapuheenjohtaja: Erik Matsson TOiminnanjohtaja: Gunnar Laakso Toimistoapulainen: Raija Anttonen Piiritoimikunnan jäseninä: Veikko Lehtonen, Niilo Kanervo, Väinö Saarinen, Hannu Salo, Seppo Aaltonen, Leo Vivolin, Crister Nordström ja Ari Michelsson. Piirin puheenjohtaja: Pauli Forss Varapuheenjohtaja: Vilho Nummila TOiminnanjohtaja: Atte Eskola Toimistoapulainen: Ritva Blomroos ja Hanna Lehtonen Piiritoimikunnan jäseninä: Lasse Gustafsson, Olavi Vainikainen, Unto Tuominen, Keijo Wårvik, Esko Ortekari, Terho Mäihämäki, Turkka Palin ja nto Heinonen. KesknstoilDisto Liiton keskustoimistossa ovat kertomusvuonna työskennelleet seuraavat henkilöt: Pääsihteeri Ossi Sjöman U r hei 1 u- j a j ä r j e s t ö 0 sas t 0 Osastopäällikkö Raimo Railo, järjestösihteeri Matti Suhonen, naissihteeri Anita Mauno, kv-sihteeri Pentti Kujamäki, jaostopäällikkö Tapio P öyhönen ( saakka), jaostosihteeri Paavo Hiltunen (luistelu, uinti, shakki), jaostosihteeri Urho Niemenkari (nyrkkeily) ( saakka), jaostosihteeri Raine Kokko (paini, painonnosto) (26.7. alkaen), jaostosihteeri Pekka Ollikainen (suunnistus, jalkapallo, kuntoliikunta), jaostosihteeri Aarno Pihl (koripallo, pyöräily, purjehdus), jaostosihteeri T:listo Pääkkö (nyrkkeily, pöytätennis, moottori), _ Jstosihteeri Antero Tapola (lentopallo, melonta, j Cldo), jaostosihteeri Teuvo Vatanen (hiihto, mäenlasku, pesäpallo), jaostosihteeri Markku Viinanen (yleisurheilu, jääkiekko), (1. 9. alkaen), nuoriso sihteeri Antti Auvinen ( saakka), nuorisosihteeri rja Laiho ( alkaen). Koulutusosasto Osastopäällikkö Reijo Lehkonen, koulutussihteeri Martti Kempas (virkavapaana koko vuoden 1976), vt. koulutussihteeri Arvo Papunen, koulutussihteeri Eila Uitto. Tiedotusosasto Osastopäällikkö Pekka Hurme, toimitussihteeri Matti Lahtinen, tiedotussihteeri Kalevi Pakarinen ( saakka). Talousosasto Osastopäällikkö Raimo Hakola, taloussihteeri Pentti Savolainen, toimistosihteeri Riitta Lainio, konekirjoittaja Rakel Andersson, kirjanpitäjä Marjatta Fagerlund (24.9. saakka), konekirjoittaja Maj-Lis Forsblom, lähetti Onni Gylden, kirjanpitäjä Auli Hartikainen ( alkaen), toimistonhoitaja Arja Keinänen, osoitteistonhoitaja Anneli Kelovesi, kassanhoitaja Helvi Lindström monistaja Eini Meri, konekirjoittaja Liisa Simonen, postitusapulainen Päivi Vatanen ( saakka), puhelinvaihteenhoitaja Saara Vesterberg, toimistoapulainen Ritva Virtanen, postitusapulainen Leena Virtanen ( saakka), postitusapulainen Arja Vitikkala ( alkaen), siivooja Meri Virtasalmi. 15

10 TJ..:n ansiolderkit Taloudellinen toildinta 16 TUL:n ansiomerkkejä on liittotoimikunta myöntänyt j ärj estövaliokunnan ansiomer kkij aoston, piiritoimikuntien ja seurojen esityksestä seuraavasti: Haapala, Kalevi Johannes Vaasan Toverit Hagelberg, Reino Valtter Someron Voima Halla, Yrjö Varkauden Tarmo Herva, Niilo Oskari Karihaaran Tenho (RSKL) Järvinen, Heikki Kangasalan Voitto Jiirgens, Maj-Lis Popinniemen sku Kanerva, Pekka Tampereen Sisu Kankkunen, Veikko Rekolan Raikas Kantoluoto, Karl A.fons Ykspihlaj. Riento (RSKL) Kants, Eero Pateniemen Vesa Kettunen, Eino Hukanhaudan Hukat Laakso, Aaro Oskari Turun Teräs Laine, Mauno Helsingin Jyry Lindbergh, Henry Helsingin Ponnistus Länsiharju, Veijo Antero Koiviston sku Mustonen, Unto Kalevi isalmen Tv. Urheilijat Nordlund, Arvo Uolevi Mäntyluodon Kiri Pöyhönen, Lauri Tapio Merihaan Veneseura Santala, Toivo Ahtärin Valpas Seppänen, Leo Matias Oulun Lohet Sipola, Wilhelm Kemin nto Siren, Sauli Olavi Nummen Yritys Suominen, Lauri Johannes Turun Kisa-Toverit Tervo, Otto Vilho Kotkan Kiri Vaittinen, Antti Allan Lamposaaren Taimi KULTASET SEURATYÖ -merkit jakaantuivat piireittäin seuraavasti: Häme 3, Kainuu 2, Karjala 2, Keski-Suomi 4, Kymenlaakso 2, Lappi 2, Länsi-Suomi 2, Oulu 3, Pohjanmaa 2, Saimaa 2, Savo 2, Suur-Helsinki 4, Tampere 4, Uusimaa 2 ja Varsinais-Suomi 4. Yhteensä 40 kpl. Opetusministeriön TUL:lle myöntämä toimintamääräraha nousi vuodesta % ollen määrältään markkaa. Tämän lisäksi liitto sai valmentajamäärärahaa markkaa, jonka osalta nousu edellisvuodesta oli 10 %. Nämä määrärahojen nousut juuri ja juuri riittivät kustannusten nousun aiheuttamien taloudellisten lisärasitteiden kattamiseen, mutta vaikeuksia on ollut selviytyä toiminnan laajentumisen aiheuttamista paineista. Vuoden lopulla annettu esitys valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1977 antanee vain 7,3 % :n nousun vuoden 1976 määrärahoihin, joten jatkossa toiminnan laajentaminen valtion määrärahoin tuskin tulee helpottumaan, vaan saatetaan olla toiminnan supistamisen edessä. Asian korjaamiseksi jätti liitto eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistysjaostolle kirjelmän esittäen siinä järjestöjen määrärahojen huomattavaa korottamista, tarvittaessa jopa talousarvion sisäisin siirroin muista urheilu- ja liikuntatoimintaan varatuista määrärahoista. Kuluneen vuoden suurtapahtumien, Nuorten Talvipäivät Jyväskylässä ja Naisten Liittopäivät Turussa, tueksi opetusministeriö myönsi näille juhlille yhteensä markan tappiontakuun, jolla summalla saatiin katetuksi noin kaksikolmasosaa juhlien aiheuttamasta alijäämästä. Keväällä TUL:n ja SAK:n yhteistyössä järjestämät toiset KSA ja TYö -arpajaiset onnistuivat odotusten mukaisesti erittäin hyvin. Kokonaismyyntimäärä nousi 91,37 prosenttiin ( ,47 % )" myynnissä olleista arvasta. TUL:n seurojen ja piirien osuus myydyistä arvoista oli yhteensä 47,3 %. TUL:n osuus arpajaisten kokonaistuotosta jaettiin seuroille ja piireille. Vuoden aikana valtion maksamilla Veikkauksen osakekaupan maksuerillä suoritettiin sitoumukset, joilla liitolle hankittiin Merihaan toimiston yhteydestä lisätilaa jo vuoden 1975 aikana. Vaikeuksia 17

11 paaoman tuoton pitämiseksi riittävän korkealla on aiheuttanut Tapiolan tilojen vuokralaisen konkurssi keskellä kesää, jonka seurauksena tuotot jäivät odotettua alhaisemmiksi. Huolimatta kireästä taloudellisesta tilanteesta, on liiton omistamia liikuntapaikkoja Kisakeskuksen urheiluopistoa ja Peeran retkeilymajaa pyritty kehittämään ajanvaatimusten mukaisesti ja niinpä kummassakin on vuoden aikana suoritettu. erinäisiä rakennus- ja saneeraustöitä, joihinka on saatu opetusministeriön taloudellista tukea avustusten ja halpakorkoisten lainojen muodossa. Kisakeskuksessa on kunnostettu entisestä henkilökunnan asuinrakennuksesta oppilasasuntola ja lisäksi on ns. Punainen talo kunnostettu sisältä täydellisesti. Näillä toimenpiteillä on opiston majoituskapasiteettia hieman nostettu. Peeran retkeilykeskuksessa jouduttiin työt jakamaan ainakin kahdelle vuodelle ja kuluvan vuoden aikana suoritettiin ainoastaan henkilökunnan asuinrakennuksen rakentaminen ja keittiötilojen saneeraus, joidenka lisäksi jatkossa on tarkoitus lisätä majan majoituskapasiteettia erillisin majoin nykyisestä 16 vuodepaikasta 40 vuodepaikkaan. Keväällä käynnistettiin liiton talouden ja toiminnan KT-suunnitelman tekeminen, jonka tuloksena joulukuussa kokoontuneelle liittoneuvostolle voitiinkin esittää liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Tällä toimenpiteellä on pyritty helpottamaan liiton eri toimintasektoreiden toiminnan suunnittelua näille vuosille, jotka kattavat niin TUL:n 60-vuotisjuhlavuoden liittojuhlineen kuin urheilijoiden valmistautumisen Moskovan ja Lake Placidin olympialaisiin. Yleistä Liiton järjestötyölle oli leimaaantavana piirteenä järjestölliset kohennustoimet, joita järjestökentän tilaa kartoittavien selvitysten perusteella suoritettiin piireissä. Tuloksien saavuttaminen tällä alueella ei ole mahdollista lyhyellä tähtäimellä. Se edellyttää pitkäjänteistä toimintaa, sillä muuttoliikkeen haitat maaseudulla ovat saattaneet monet seurat toiminnallisiin vaikeuksiin. Näin ollen kohennustoimia keskitetään alueisiin, JOSsa seurojen toiminnan vireyttäminen kohtuullisin tukitoimin käy mahdolliseksi. Jäsenmäärän kehitys on ollut suotuisaa. Liiton kokonaisjäsenmäärä kasvoi 4023 jäsenellä. Samoin lisäystä saatiin seurojen määrään, uusia jäsenseuroja hyväksyttiin toimintavuoden aikana 15. Yksi (1) purkautui, joten toimintavuoden päättyessä jäsenseurojen määrä oli JärjestötoiDlinta Koulutustoiminnan tehostamiseksi on jatkuvasti tuotettu uutta koulutusmateriaalia. Samaa tarkoitusta palvelee parhaillaan valmistelun alla oleva järjestötoiminnan käsikirja, nuoriso-ohjaajan käsikirja ja valistuspaketti. Kurssi ja neuvontatyö Seuratoimitsijakoulutusta on toteutettu piiriportaassa - ja -tason kurssien avulla. Se on tapahtunut sekä liiton että piirien koulutusvaliokuntien avulla ja ohjauksessa. Seuratoimitsijain neuvontatyötä on perinteelliseen tapaan järjestetty pllnen toiminnanjohtajien seurakäyntien yhteydessä. Tällöin on tehty selkoa myös ajankohtaisista piirien ja liiton toimintakysymyksistä. Järjestövaliokunta järjesti syystoimintakauden alussa seurasuunnitteluseminaarin yhteistyössä Lahden Kalevan kanssa. TiedotustoiDlinta Työväen Urheiluliiton tiedotustoiminnassa pääpainopisteet olivat TUL:n kahden suuren joukkotapahtuman, TUL:n nuorten Talvipäivien ja Naisten Liittopäivien julkistamisessa. Kummastakin juhlasta tuli 18 19

12 television ja radion välityksellä omat erikoislähetykset ja erityisesti Naisten Liittopäivien tiedottamisessa päästiin varsin näkyviin tuloksiin. Tiedotustoiminnan paaosan ovat muodostaneet viikottaiset lehdistöjakelut. Tulospalvelu on toiminut entiseen tapaan sunnuntaisin välittäen viikonvaihteen tulossatoa kaikille tiedotusvälineille. Urheiluradiossa on tarpeen vaatiessa ollut TUL-katsaus. Tulospalvelua ja radiokatsausta ovat toimittaneet Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Työväen Urheiluliiton pää-äänenkannattaja TUL-ehti ilmestyi vuoden aikana 50 numeroa painosmäärän ollessa keskimäärin Lehti jaettiin jäsenetuna kaikille jäsenperheille seurojen postittamien jäsenluetteloiden mukaisesti. Lehden päätoimittajana toimi P ekka Hurme ja toimitussihteerinä Matti Lahtinen. Lehti painettiin kustannusosakeyhtiö Kvartto Ab:n kirjapainossa. Levikiltään TUL-ehti on Suomen suurin urheilulehti. Jouluksi ilmestyi myyntiin perinteinen TUL:n Joulu-76, jonka painos oli Lehti painettiin näyttävään neliväriasuun Kirjapaino Yhteistyössä Helsingissä. Lehden myynti ei vastannut täysin odotuksia, joten edellisvuoden tapaan ei taloudellista voittoa saavutettu. Lehden toimittivat Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. säksi työskennelleet opintovapaalla Saksan Demokraattisessa Tasavallassa koko vuoden opiskelleen Martti Kempaksen sijalla urheilusektorin koulutussihteereinä Arvo Papunen ja Papusen toimiessa osastopäällikön sairasloman ajan sijaisena Jouko Kalenius sekä naisvoimistelusektorin koulutussihteerinä Eila Uitto. Vuotta 1976 on koulutuksen osalta luonnehdittava siirtymävuodeksi uuden koulutussuunnitelman toteuttamiseen. Erityisesti on työllistänyt uuden koulutusjärjestelmän mukaisen koulutusmateriaalin valmistaminen. Liiton talouden ja toiminnan KTS-projektin yhteydessä täsmennettiin myös koulutuksen KTS vuosiksi , mikä työ oli aloitettu koulutuksen osaprojektina jo syksyllä keskuksessa Lajiosan linjoina olivat luistelu, mäenlasku ja painonnosto, osanottajia yhteensä 14. Urheiluvalmentajakurssi 2 pidettiin Kisakeskuksessa Tämän lajiosan linjoina oli koripallo sekä ensimmäistä kertaa Suomessa shakki. Ulkomaisena luennoitsijana oli koripallossa Heino Lill Eestistä. Osanottajia oli 23. Urheiluvalmentajakurssin perusosia järjestettiin Pohjanmaan piirissä Vaasassa, osanottajia 20, sekä kokeiluna yhteiskurssi Karjalan (18), Keski-Suomen (22), Saimaan (19) ja Savon (25) piirien kurssi Pieksämäellä, osanottajia yhteensä 84. Kokemukset yhteiskurssista olivat positiiviset. -tason koulutus toteutettiin piirikohtaisena entisten vuosien tapaan. Koullltusvaliokunta Vuosi 1976 oli TUL:n Koulutusvaliokunnan 6. toimintavuosi, sillä valiokunta on perustettu Siihen saakka koulutuksesta vastasivat oman alansa osalta Urheiluja koulutusvaliokunta, Järjestövaliokunta, Naistoimikunta sekä Nuorisovaliokunta hyväksytyn keskitetyn koulutussuunnitelman mukaisesti on Koulutusvaliokunta vastannut koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksen valvonnasta kaikkien neljän sektorin (urheilu-, järjestö-, naisvoimistelunuoriso-), osalta. 20 Kertomusvuoden aikana ovat Koulutusvaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Risto Lindgren ( 8) sekä jäseninä Toimi Haaparanta (7), Anja Järvinen (7), Antero Lassila (6), Markku Salonen ( 3), Jouko Välske ( 6) sekä alkaen smo Kuivala (2). Valiokunta on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan ( 8) kertaa ja käsitellyt kokouksissaan yhteensä 78 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut koulutuspäällikkö Reijo Lehkonen. Koulutusosastolla ovat li- 1. Valmentajakoulutus -tason koulutuksessa toteutettiin 8. Valmentajakoulu Kisakeskuksessa Teemana oli kestävyys ja osanottajia oli hiihdosta (12), suunnistuksesta (7), uinnista (8) ja yleisurheilusta kestävyysjuoksut (15), yhteensä 42. Toisena tämän tason tapahtumana oli Valmentajien jatkoseminaari Kisakeskuksessa Teemana oli yleinen valmennusoppi, josta luennoi tohtori Werner Fritzsch Leipzigin liikuntakorkeakoulusta DDR:stä. Osanottajina oli TUL:n huippuvalmentajia kaikkiaan 50. -tason koulutusta annettiin Urheiluvalmentajakurssi l:llä Kisa- 2. Toimitsijakoulutus -tason kurssina järjestettiin Seura toimi tsij akoul u Kisakeskuksessa Teemana oli toiminnan suunnittelu, osanottajia 15. -tason kursseja pidettiin Kymenlaakson pllrlssa nkeroisissa, osanottaj ia 17 sekä Varsinais-Suomen piirissä Turussa, osanottajia 36. -tason kursseja järjestettiin kaikissa piireissä piirikohtaisina. 3. Naisvoimistelukoulutus l-tason koulutuksessa oli ohjelmassa Valmentajakoulu Kisakeskuksessa Opetusta annettiin valmentajalinjalla, osanottajia 12 sekä 21

13 tyttö- ja kunto-ohjaajalinjalla, osanottajia 10, yhteensä siis 22. Pääkouluttajana oli Milada Honzova Tshekkoslovakiasta. -tason kursseina pidettiin Kisakeskuksessa Voimisteluohjaajakurssin perusosa , osanottajia 15, VOimisteluohjaajakurssin yhdistetty perus- ja lajiosa 1l , osanottajia 12, voimisteluohjaajien jatkokursseja kolme (3) kappaletta: kunto-ohjaajalinja , osanottajia 17, valmentajalinja l , osanottajia 11 sekä tyttöohjaajalinja , osanottajia 17. l-tason kursseja järjestettiin piirikohtaisina kaikissa piireissä. 4. Nuorisokoulutus l-tason kursseja ei tänä vuonna järjestetty. -tasolla pidettiin Kisakeskuksessa Nuorisoohjaajakurssin lajiosa, osanottajia 15 sekä kolmessa (3) piirissä Nuoriso-ohjaajakurssin perusosa: Kainuun piirissä, osanottajia 14, Lapin piirissä, osanottajia 17 ja Oulun piirissä, osanottajia 16. l -tason koulutus järjestettiin piirikohtaisena. 5. Seuraohjaajakoulutus l-tason koulutusta annettiin ensimmäistä kertaa toteutetuilla seuraohjaajan peruskursseilla kaikissa piireissä. Osanottajia oli yhteensä H enkilökunnan koulutus Henkilökunnan koulutuksessa pi- 2Q dettiin Kisakeskuksessa projektityöskentelykurssi toimistovaliokunnan jäsenille. Kurssin opettaj ina toimivat koulutuspäällikkö Pekka Mäkelä Tietotehdas Oy:stä ja talouspäällikkö Timo Byman K i sakeskuksesta. Osanottajia oli yhteensä 7. Kielenopetusta kokeiltiin keskustoimiston henkilökunnalle huhtikesäkuussa ja syys- jouluk uussa. Englannin opiskeluun otti osaa kieliopisto Languistassa 17 henkilöä ja saksan kieleen DDR-Kulturzentrumin Deutschlektoratissa 5 sekä kesk ustoimiston alkeisryhmässä samoin 5 henkilöä. Kokeilun tulokset arvioidaan vuoden 1977 alussa. 7. Kouluttajien koulutus Piirien koulutusvaliokuntien puheenjohtajien ja liiton koulutusvaliokunnan ja koulutusosaston vuotuinen seminaari pidettiin Lappeenrannassa Pääteemana oli koulutuksen KTS vuosiksi Osanottajia oli Erityiskoulutus Liittotoimikunnan jäsenille JarJestettiin seminaari liiton keskus toimistossa Aiheena oli projektityöskentely, erityisesti valmisteilla ollut liiton KTS-projekti. Osanottajia oli 12. K uvanauhurin käyttök ursseja järjestettiin liiton keskustoimistossa, TUL:n Oulun ja Tampereen piirien toimistoissa annettavan kuvanauhurin käyttäjille. Osanottajia yhteensä 64. Liik ntapoliittinen valiokunta Liikuntapoliittisen valiokunnan tarkoituksena on liittotoimikunnan liikuntapoliittisena apuelimenä toimien tehdä aloitteita, valmistella ja antaa selvityksiä, lausuntoja, kannanottoja, julkilausumia ja ohjelmia sekä järjestää seminaareja ja täten edistää Työväen Urheiluliiton päämäärien toteutumista. Liikuntapoliittiseen valiokuntaan ovat kuuluneet Lasse Eskonen puheenjohtajana, Sakari Selin varapuheenjohtajana, Antero Lassila sihteerinä sekä jäseninä Heikki Helminen, Jorma Hentilä, Arto Nyström, Kalevi Olin, Martt i Silvennoin en, Erkki Tuomioja ja Pekka N aistoidik unta Vehviläinen. Valiokunta on pitän yt toimintavuonna kaikkiaan kolme kokousta, joista yksi oli kaksipäiväinen t yökokous. Toimintavuoden päätyö oli TUL:n tiedepoliittinen kannanotto, joka monien käsittelyvaiheiden jälkeen valm istui toukokuussa Ver raten laajasti m aamm e tiedepoliittisiin k ysym yksiin kantaaottava asiapaperi hyväksyttiin liittotoimikunnan kokouksessa Tämän lisäksi LPV on valmistellut m uutamia kannanottoja ja lausuntoja liittotoimikunnan toimeksiannosta. Naistoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Terttu Honkasalo (8), varapuheenjohtajana Kerttu Kanerva (9) ja jäseninä Hilkka Hyvärinen (8), Lea Johansson (7), Maija Järvinen (9), Liisa Marjala (6), Raisa Paananen (8), Anja Sa volainen (8). Liittotoimikunnan edustajina on ollut Toimi Haaparanta ja Elli Kahila, lisäksi naistoimikunnan kokouksiin on osallistunut kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Terttu Nenonen. Naistoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 9 kertaa ja käsitteli 96 asiaa. Työvaliokuntaan ovat" kuuluneet puheenjohtajana Terttu Ho~kasalo (7), jäseninä Maija J ätvmen (7) ja Kerttu Kanerva (6). Työvaliokunta on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 69 asiaa. Kilpailutoimikuntaan ovat kuululuneet puheenjohtajana Terttu Nenonen (8) ja jäseninä Eevi Kaasi- 23

14 nen (8), Kerttu Riikonen (6), Tuula Segercrantz (5) ja Leena Starck (8). Kilpailutoimikunta on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 47 asiaa. Naistoimikunnan ja sen työvaliokunnan sihteerinä on toiminut Anita Mauno ja kilpailutoimikunnan sihteerin.ä Eila Uitto. Kouluttajat Koulutusohjaajana on välisenä aikana toiminut Silja nto, joka keskittyi opettamaan liiton, piirien ja seurojen tilaisuuksissa liittopäivien yhteisvoimisteluohjelmia. Ohjaustilaisuuksia oli yhteensä 77, joissa osanottajia yhteensä Koulutussihteeri Eila Uitto on ohjannut liiton, piirien ja seurojen ohjaustilaisuuksia yhteensä 55, joissa oli osanottajia yhteensä Kurssitoiminta - Liittopäiväohjelmien opetustilaisuus piiriohjaajille Kisakeskuksessa. Osanottajia 15 piiristä yhteensä Modernin voimistelun A-renkaan valmennusleiri Kisakeskuksessa. Osanottajia Modernin voimistelun tuomarikurssi Helsingissä. Osanottajia Modernin voimistelun leiri nuo Tille Kisakeskuksessa. Osanottajia kinuorten liikuntakurssi Kisakeskuksessa. Osanottajia 23. Tyttövoimistelijoiden leiri Kisakeskuksessa. Osanottajia Liikuntakurssi Kisakeskuksessa. Osanottajia Liikuntakurssi Kisakeskuksessa. Osanottajia Ohjelmakurssi Helsingissä. Osanottajia Modernin voimistelun A- ja B renkaan valmennusleiri Kisakeskuksessa. Osanottajia 28. Vierailevana valmentajana Maria Novik Neuvottelutilaisuudet - Yhteiskuntapoliittinen kongressi Vaasassa Osanottajia oli 55 seurasta yhteensä 228. Alustajina esiintyivät lkka Taipale, Kerttu Vainio ja Eero Ollikainen. - Kisakeskus-päivät pidettiin Osanottajia oli 170 ja alustajina esiintyivät Pekka Gronow, Liisa Marjala ja Kaarina Suonio. Kilpailutoiminta Nuorten talvipäivien yhteydessä Jyväskylässä järjestettiin tyttöjen ja naisten ryhmätanssikilpailut, joihin osallistui 83 joukkuetta. Tulokset: yli 16 vuotiaiden sarja: 1) Helsingin Kotkat, 2) Turun Kisa-Toverit, 3) Popinniemen sku vuotiaat: 1) Helsingin Jyry, 2) Turun Kisa-Toverit, 3) Haukiputaan Heitto. Alle 12 vuotiaat: 1) Turun Pyrkivä, 2) Turun Kisa-Toverit, 3) Mutalan 'Riento. Kilpailutoimikunta järjesti modernin voimistelun kilpailut Kisakeskuksessa. Osanottajia henkilökohtaisessa kilpailussa 18 ja 2 joukkuetta. Tulokset: 3-ottelu: 1) Leila Jääskeläinen VaK.,F 27,55 (pallo 9,1, nauha 9,15, vanne 9,2), 2) Hilkka Riikonen VaK-P 27,30 (pallo 9,05, nauha 9,15, vanne 9,1), 3) rmeli Tikka HKo 26,15 (pallo 8,9, nauha 8,60, vanne 8,65). Välinesarja: 1) Tuija Savolainen HKo 8,0 (naru), 2) Tarja Viljanen VaK-P 7,25 (nauha), 3) Sinikka Soini VaK-P 7,1 0 (nauha). Joukkueet: 1) Helsingin Kotkat 1 7,8, 2) Helsingin Kotkat 7,4. Modernin voimistelun SM-kilpailuissa Leila Jääskeläinen voitti Suomen mestaruuden yhteispisteillä 27,60 ja jaetlule 2. sijalle tuli Hilkka Riikonen yhteispisteillä 27,25, molemmat Valkeakosken Koskenpoj ista. Tyttöjen joukkuekilpailussa 2. sijalle tuli Turun Kisa-Toverit pisteillä 8,05 ja naisten joukkuekilpailussa 2. sijalle Helsingin Kotkat 1 pisteillä 8,55. Kansainvälinen toiminta - Maija-Liisa Pitkä osallistui Tanskassa pidetylle modernin voimistelun kansainväliselle tuomarikurssille. _ Tshekkoslovakiassa pidettyihin modernin voimistelun kilpailuihin osallistuivat voimistelijoina Leila Jääskeläinen ja Hilkka Riikonen sekä valmentajana Kerttu Riikonen ja tuomarina Maija-Liisa Pitkä. - Puolassa pidettyihin modernin voimistelun kilpailuihin osallistuivat voimistelijoina Leila Jääskeläinen, rmeli Tikka ja Riitta mmonen, valmentajina Kerttu Riikonen ja Eevi Kaasinen sekä tuomarina Maija Liisa Pitkä. - Liittopäiville Turussa osallistui Tshekkoslovakiasta 10 hengen modernin voimistelun joukkue. - Modernin voimistelun joukkue vieraili Bulgariassa. Valmentajina ja matkan johtajina olivat Marita Suojanen ja Leena Starck ja voimistelijoina rmeli Tikka, Riitta mmonen, Marita Kallioniemi, Hilkka Riikonen, Leila Jääskeläinen ja Taina Grönroos. - Neuvostoliittolainen modernin voimistelun valmentaja Maria Novik oli liiton vieraana Vierailun aikana järjestettiin modernin voimistelun valmennustilaisuuksia Kisakeskuksessa, Helsingissä, Tampereella ja Helsingissä. - Hampurissa pidettyihin modernin voimistelun kilpailuihin osallistui Leila Jääskeläinen. Liittopäivät Naisten ja tyttöjen V Liit~opäivät pidettiin Turussa. Pääjuhlassa esitettiin kenttäohjelmina: Eevi Kaasisen laatima Aiti-apsiohjelma, johon osallistui 660 äitiä jalasta, Terttu Alhosen ja Leea Valtasen laatima tyttöjen ohjelma, jossa osanottajia oli 1700 ja nais- 25

15 ten kunto-ohjelma hernepussilla, jonka laati Kerttu Riikonen, siihen osallistui naista. Valiovoimistelij oiden ohj elma oli 5-osainen ja sen laativat Rauni K oskinen, Terttu Nenonen, P irjo Tuominen ja Maija-Liisa Pitkä. Osanottajia oli 150. Pääjuhlan lisäksi järjestettiin 2 liikuntanäytöstä, n uortenilta, TULiltamat, tervetuloa TUL-aamuun keskustelutilaisuus ja lukuisia torija puistoesiintymisiä. Kilpailut tytöille ja naisille järjestettiin yleisurheilussa, uinnissa, lento- ja koripallossa, pesäpallossa, s uunnistuksessa, telinevoimistelussa ja jalkapallossa. J uhlamarssiin osallistui yhteensä noin voimistelijaa ja urheilijaa. Kultaiset VJ merkit Kultaiset voimistelujohtajamerkit on myönnetty seuraaville: Häme: Marjatta Kuusinen, Kainuu: Lea Vänskä, Keski-Suomi: Saara Rautiainen, Kymenlaakso: Leila Kollanus, Länsi-Suomi: rma Mäenpää, Lappi: iris Salin, Oulu: Liisa Marjala, P ohjanmaa: Anja Auvinen, Savo: Saima J auhiainen, Suur-Helsinki: Sinikka Harjula-Tuominen, Tampere: Kerttu Viita, Uusimaa: P irkko Tuominen, Varsinais-Suomi: Ritva Vanne-Normasto, Saimaa: nkeri P iistari. Tiedotustoiminta Osviitta-lehti ilmestyi 5 kertaa. P ainosmäärä oli kappaletta. J a kelu tapahtui voimisteluohjaajille ja naisten toiminnan vastaaville ilmaisjakeluna. N norisovaliokuntt-. Vuosi 1976 oli TUL:n Nuorisovaliokunnan 56. toimintavuosi, sillä liittoon perustettiin erityinen nuorisoj aosto vuonna Jaoston nimi muutettiin Nuorisovaliokunnaksi vuonna Kertomusvuoden aikana ovat Nuorisovaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Jouko Sillanpää (11), v arapuheenjohtajana lpo Eerola 26 (6) sekä jäseninä Kimmo Aaltonen (10 ), Atte Antikainen (10), Mirja Holmberg (5), Jussi Kasanen (6), Esko Paukkonen (6), Esko Sarkan.en (6) ja Risto Virtanen (6). Valiokunta on kokoontunut v uoden aikana 13 kertaa ja on käsitellyt kokouksissaan 163 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Jouko Sillanpää ja Talvipäivien yksi näyttävimmistä kilpai lulajeista oli tyttöjen: ryhm.ätanssi. Vauh dissa ovat tällä kertaa Salon Vilppaan alle 12-vuottaat "Ptenet maalarit". jäseninä lpo Eerola ja Risto Virtanen. Nuorisovaliokunnan sihteerinä on toiminut Antti Auvinen saakka, vt. nuorisosihteerinä osastopäällikkö Raimo Railo välisen ajan ja siitä eteenpäin nuorisosihteerinä on toiminut rja Laiho. Nuorisourheilun yhteistoimintavaliokuntaan ovat kuuluneet Atte Antikainen ja Raimo Railo. Suomi-Neuvostoliitto -Seuran nuorisovaliokuntaan on kuulunut Antti Auvinen ja varhaisnuorisojaostoon Esko Sarkanen. Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri ja Raittiustoiminnan Keskusliiton hallitukseen sekä radiotoimikuntaan on kuulunut Raimo Railo. TUL:n nuorten talvipäivät TUL:n Nuorten Talvipäivät järjestettiin Jyväskylässä Järjestelyistä vastasivat Nuorisovaliokunta ja TUL:n Keski-Suomen pllrl J ärjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Heikki Taipale ja talvip äivätoimitsijana Jouko Chrons, joka oli palkattuna tehtävään välisen ajan. Osanottajat Talvipäivien runsas osanottajajoukko, yhteensä tullilaista, osoittj jälleen kerran TUL :n vireyden ja elinvoimaisuuden sekä todisti omalta osaltaan selvästi, että joukkojuhlat ovat yksi TUL:n merkittävimpiä toimintamuotoja. 27

16 T,ULn : n~.orten. Talvi~äivien ju!lla",!-:!-r~sin lähes osanottajaa marsslvatjyvas/c.ylo;n Har1un kentalle 1ar1estettyyn joukkojenjuhlaan jossa pantlln myos 1alalla koreasti. ' Kokonaisosanottajamäärä jakaantui seuraavasti: Hämeen pun Kainuun piiri Karjalan piiri Keski-Suomen pun Kymenlaakson piiri Lapin piiri Länsi-Suomen piiri Oulun piiri Pohjanmaan piiri Saimaan piiri Savon piiri Suur-Helsingin piiri Tampereen piiri Uudenmaan pun Varsinais-Suomen piiri Liiton johto ja kutsuvieraat 72 Kansainväliset vieraat 18 Esiintyjät 131 Talvipäiväseminaari 84 Tuomarit ja toimitsijat Huoltohenkilökunta Puolustuslaitos Kuntokisa Juhlat Yhteensä Talvipäivien avaus suoritettiin Kaupunginteatterissa, jossa avauspuheen piti järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Heikki Taipale. Yliopiston juhlasalissa vietettiin perjantai-iltana kulttuuri-iltamia, jonka korkeatasoisesta ohjelmasta vastasivat seurojen yksittäiset esiintyjät sekä eri ohjelmaryhmät ja tshekkiläinen laulu- ja tanssiryhmä. Erääksi talvipäivien huipentumaksi muodostui lauantainen juhlamarssi, jolloin lähes kolmetuhantinen nuorisojoukko lippuineen ja viireineen marssi halki J yväskylän Harjun kentälle järjestettyyn joukkoj en juhlaan. Päivien päätössanat lausui Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Jouko Sillanpää Yliopiston juhlasalissa järjestetyssä päättäjäisjuhlassa. Kilpailut Talvipäivien ohjelmassa olivat urheilu- ja liikunta erittäin korostetussa asemassa. Kilpailuja käytiin hiihdossa, mäenlaskussa, yhdistetyssä, pujottelussa, painissa, nyrkkeilyssä, painonnostossa, shakissa, ryhmä tansseissa, telinevoimistelussa, luistelussa, lentopallossa, jääkiekossa, pöytä tenniksessä, koripallossa, jääpallossa, uinnissa ja yleisurheilussa, eli kaikkiaan 18 eri urheilulajissa. Työväen kulttuuriseminaari Talvipäiväseminaarin aiheena oli työväenkulttuuri, jonka historiaa, nykytilaa sekä tulevaa kehitystä seminaarin 84 osanottajaa käsitteli yhteensä 8 alustuksen pohjalta. Seminaarin päätöslauselmassa todetaan mm., että työväen omaehtoisen kulttuurin kehittäminen vaatii kaikkien työväenliikkeen j ärj estöjen määrätietoista panosta. Työväenkulttuurille on saatava sille kuuluva osa ja tunnustus yhteiskunnan kulttuuripolitiikassa ja etenkin sen rahanjaossa. Muut tapahtumat Oman värinsä Talvipäiville antoi Helsingistä lähtenyt Talvipäiväjuna, jonka seitsemässä vaunussa matkusti yli 500 talvipäiväläistä. Talvipäivien Taidetapahtumaan lähetti piirustuksiaan ja maalauksiaan yli 700 nuorta. Näistä töistä edustavimmat koottiin Jyväskylän Taidemuseossa avoinna olleeseen näyttelyyn. Sunnuntaiaamuna järjestettyyn kuntokisaan, jonka reitit kiertelivät Jyväskylän keskustassa, osallistui lähes 450 kuntoilijaa. Kurssitoiminta Yhteistyössä Koulutusvaliokunnan kanssa on järjestetty Kisakeskuksessa TUL:n koulutus suunnitelman mukainen -tason nuoriso-ohjaajakurssin lajiosa Osanottaj ia kurssilla oli 15. Kurssin opettajina toimivat Åke Ahremaa, Antti Auvinen, Pekka Hurme, Markku J. Jääskeläinen, Reijo Lehkonen, Paavo Saarinen, Lars Savonen ja Päivi Vatanen. Piireissä j ärj estettiin -tason nuoriso-ohjaajakurssin perusosia seuraavasti: - Kainuun piirissä, osanottajia 14 - Lapin piirissä, osanottaj ia 17 - Oulun piirissä, osanottajia 16 29

17 Neuvottelutilaisuudet Nuortenohjaajien neuvottelupäivät järjestettiin Hämeenlinnassa Osanottajia oli yhteensä 119. Päivien aiheina olivat: TUL:n nuorisopuolen koulutustoiminta, Nuorisovaliokunnan toimintasuunnitelma vuodelle 1977, Liittojuhlien merkitys TUL:ssa sekä työläisnuorisoliikkeen yhteistyö. deapäivät järjestettiin Kisakeskuksessa. Osanottajia Talkootöiden lomassa tehtiin ryhmätöitä teemoina nuorisotoiminnan organisointi ja kulttuurivuoden 1977 ideointi. Piirien nuorisojaostojen puheenjohtajien neuvottelupäivät järjestettiin Jyväskylässä. Kansainvälinen toiminta Opetusministeriön, Valtion Nuorisoneuvoston sekä Suomi-Neuvostoliitto-Seuran yhteisesti järjestämään seminaariin "Suomen ja Neuvostoliiton virallinen yhteistyö 20 vuotta" osallistui Esko Paukkonen. Montrealin kesäolympialaisten yhteydessä järjestetylle nuorisourheilijaleirille osallistuivat TUL:n edustajina johtajana Anneli Kiiskinen sekä Tuuli Heinonen, Timo Nummila, Heikki Saarela, Timo Uusitalo ja Merja Vuorinen. Pohjoismaiselle nuorisoleirille Tanskassa osallistuivat matkanjohtajana Liisa Honka sekä Pirjo-Riitta Koski ja Harri Koski. Pohj oismaiselle nuorisojohtaja- 30 kurssille Visbyssä osallistuivat Kaija Tähtisalo ja Timo Tanninen. Euroopan Nuorison ja Opiskelijoiden kokouksessa Varsovassa olivat TUL:n edustajina Jouko Sillanpää ja lpo Eerola... Suomen ja Neuvostoliiton 8. ystavyysleiri pidettiin Neuvostoliitossa, TUL:n edustajina leirillä olivat Osmo Hekkala ja Pekka Hurme. Opetusministeriön koulutusosasto järjesti seminaarimatkan kolmannelle Suomen Nuorison viikolle DDR:ssä TUL:n edustajana oli Esko Paukkonen. Tshekkoslovakiasta oli TUL:n vieraana 10-hengen nuorisoryhmä. Ryhmä vieraili Helsingissä, Turussa, Kemissä ja Peeran tunturimajalla. Nuorisovaliokunnan puolesta isäntänä toimi Risto Virtanen. Kansainväliset luonnonystävät NFJ järjesti Strasburgissa nuorisojohtajien seminaarin, TUL:n edustajana Jouko Sillanpää. Suomi-Neuvostoliitto -Seuran nuorisoseminaarissa Kuhmoisissa oli Tapio Bergholm. Kangaslammen nuorisoleirikeskus Kangaslammen nuorisoleirikeskukseen oli kesäkauden ajaksi palkattu leiripäällikkö Matti Laiho, vapaaaikaohjaaja Veli-Tapio Kangasluoma, emäntä Anna-Maija Laiho sekä apuemännät Raija Haapasalo ja Merja Virtanen. Alueella järjestettiin leirejä seu- Työläisnuorisopäivät Tampereella raavasti: Päivien tarkoitus oli lujittaa työläisnuorisoliikkeen yhtenäisyyttä sekä juhlistaa maamme Cl$, Cl$ järjestäytyneen työläisnuorisoliikkeen 70-vuotista toimintaa. TUL:n edustajina järjestely toimikunnassa olivat lpo Eerola ja Antti Auvinen, kulttuuripoliittisessa jaostossa Antti Auvinen sekä lii Tuusulan Kennelkerho M i n i lentopalloleiri Yleisurheiluleiri pyöräi ly lei ri Pesäpallolei ri Hiihtoleiri Jääkiekkoleiri Jalkapalloleiri Nyrkkeilyleiri Mäenlaskuleiri Hämeen piirin suunnistajat Hämeen piirin hiihtäj ät Hämeenlinnan Kisa Yhteensä p.~ Cl$ Cl$ Oö "' ]2 1 :{ Leirivuorokausia kertyi yhteensä Piirien leiritoiminta Kaikki piirit järjestivät joko yksin tai yhdessä muiden piirien kanssa Riemuleirin, joihin osallistui yhteensä 1651 leiriläistä. Työläisnuorisopäivät SAK:n ja TUL:n Nuorisovaliokunnat, SDNL, SNK ja SSN järjestivät Valistusjaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Ensio Laine (4), varapuheenjohtajana Hannu Vesa Valistusjaosto kuntapoliittisessa jaostossa Taisto Pääkkö, Teuvo Vatanen, Matti Lahtinen ja rja Laiho. TUL:n osuus päivillä näkyi ennen kaikkea lentopallosarj an pyörittämisessä. Sarjaan ilmoittautui kaikkiaan 159 joukkuetta. Yksi päivien 11 seminaarista oli omistettu TUL: lle tunnuksella "itsenäinen TUL - työläisnuorison kasvatus- ja liikuntajärjestö". TUL:n nuorison tunnustuspalkinto Nuorisovaliokunta jakaa vuosittain TUL:n nuorison tunnustuspalkinnon tunn.ustukseksi työstä TUL:n nuorison hyväksi. Kertomusvuoden aikana palkinto oli jaossa toisen kerran ja se myönnettiin Suomen Ammattiliittoj en Keskusj ärj estölle SAK:lle. (3), Jarkko Mänttäri (3), Eino Uotila (3), Pekka Luuk (3), Heimo Leppikangas (3) ja Jouko Erkko- 31

18 la (3). Sihteereinä ovat toimineet Kalevi Pakarinen ja Pekka Hurme. Jaosto on vuoden aikana pitänyt 4 kokousta. TUL-päivän perinteinen valtakunnallinen pääjuhla pidettiin tammikuussa Jyväskylässä. TUL-päivän juhlia vietettiin eri puolilla maata seurojen ja piirien toimesta. Helsingissä pidettiin TUL-päivän vastaanotto arvovaltaiselle kutsu vierasj oukolle. Vuoden aikana valistusjaostolla oli kolme merkittävää työtä meneillään. TUL:n valistuspaketin valmistelutyö jatkui edelleen ja paketin lopullinen valmistuminen siirt yi vuoden 1977 puolelle. Jaosto laati itselleen vuoden aikana TUL:n muiden jaostojen tapaan oman keskipitkän tähtäimen toimintasuunnitelman vuosiksi , jossa määritellään jaoston toiminnan tulevaisuuden painopistealueet. Painopistealueista yhden, päihdepoliittisen valistustyön, osalta jaosto ja sen valitsema työryhmä Hannu Vesa, Jarmo Heinonen, Leo Kaspio valmisteli esityksen TUL:n päihdepoliittiseksi ohj elmaksi. Tämän merkittävän ohjelman TUL:n liittoneuvosto hyväksyi liiton viralliseksi päihdepoliittiseksi ohjelmaksi vuoden 1976 joulukuussa pitämässään kokouksessa. Liiton edellinen päihdepoliittinen ohjelma oli 1940-luvun lopulta. Pilkkionginta on saanut suuren suosion harrastustottumuksissa. Kuntoliikuntaj~,osto Jaosto on kertomusvuoden aikana keskittänyt toimintansa päähuomion kuntoliikunta toiminnan edistämiseksi piiri- ja seuratasolla. Ta~ voitte en saavuttamiseksi on järjestetty entistä enemmän koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä kiinnitetty erityistä huomiota TKL:n julkaisuja koulutustoiminnan hyödyntämise en TUL:n seurojen ja piirien toiminnassa. Tulevan toimintavuoden aikana joutuu jaosto kehittämään toimintaansa edelleen luomalla tiivistä yhteistoimintaa liiton eri urheilun aloja hoitavien jaostojen, nuorisovaliokunnan. ja naistoimikunnan sekä Työväen Kuntoliiton kanssa. Tavoitteena kehittää kuntoilun merkeissä tapahtuvaa koko jäsenistölle soveltuvaa liikuntatoimintaa. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Sakari Selin (8), jäseninä Rauno Pajunen (8), Mai-Liisa Pitkä (8), Aarne Sivonen (3), Arto Nyström (8), smo Pitkälä (3), Reino Zitting (7). Jaostosihteerinä on toiminut Arto Nyström oto:na asti, alkaen Pekka Ollikainen. Jaosto on kokoontunut kuluneen toimintavuoden aikana 8 l,ertaa ja käsitellyt 70 asiaa. Jaoston apuelimenä on toiminut työvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Sakari Selin, jäseninä Arto Nyström, Rauno Pajunen ja alkaen jaostosihteeri Pekka GUikainen. Työvaliokunta kokoontui toimintakauden aikana 7 kertaa. Julkaisutoiminta Kuluneena toimintakautena jaoston laatimana julkaistiin seurojen kuntoliikuntatoimintaa käsittelevä opaskirjanen Kuntoliikunta seuratoiminnassa. Koulutustoiminta Jaosto järjesti yhteistyössä TUL:n piirien ja TKL:n kanssa 9 kpl Kuntoliikunnan kehittämisseminaarej a, joihin osallistui m 7 kurssilaista. Lisäksi TUL:n jäsenistö on osallistunut aktiivisesti muuhun TKL:n järjestämään koulutustoimip.taan jois- 3a jaosto on osaltaan ollut järjestelyissä mukana

19 Liikunta- ja ulkoilukampanjat Kuntoliikuntajaosto on osaltaan edesauttanut tiedotustoiminnallaan TUL:n seuroja osallistumaan ja hyödyntämään TKL:n valtakunnallisia kampanjoita, joiden toteutuksessa on TUL:n jäsenistö ollut aktiivisesti mukana. Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokuntaau ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (9) ja jäseninä Lasse Eskonen (7), Karl Koivunen (6), Elli Kahila (8), Pentti Honkasalo (9), Aarre Kaipiainen (7) ja Juhani Järvinen (8). Urheiluvaliokunta on kokoontunut 10 kertaa ja pöytäkirjaan on merkitty 155 asiaa. Urheiluvaliokunnan sihteerinä on toiminut Raimo Railo. Kilpailutoiminta Vuoden aikana järjestettiin liiton mestaruuskilpailut liiton ohjelmaan merkityissä urheilulaj eissa. Avointa kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa toteutettiin vuoden 1966 solmittujen liittymissopimusten puitteissa. Toimintakertomuksen aikana' TUL:n ja SVUL:n edustajat neuvottelivat yhteistoimintasopimusten uudistamisesta. Yhteistoimintasopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja saataneen valmiiksi vuoden 1977 alussa. Urheilulajit Liittoneuvoston syyskokouksessa päätettiin ottaa liiton ohjelmaan keilailu, voimanosto ja tennis. Toimintakauden lopussa liiton ohjelmassa olivat seuraavat urheilulajit: hiihto, mäenlasku, jalkapallo, judo, jääkiekkoilu, jääpalloilu, keilailu, koripalloilu, lentopalloilu, luistelu, melonta, moottoriurheilu, nyrkkeily, paini, painonnosto, pesäpalloilu, purjehdus, pyöräily, pöytätennis, shakki, suunnistus, tennis, uinti ja uima hypyt, vesipalloilu, voimanosto, voimistelu, rytminen kilpavoimistelu, joukkuevoimistelu ja yleisurheilu. Liiton urheilijoiden saavuttamat SM-mitalisijat: ci. ~ ~cd :g3 U)~ cd <1) Po o..c: Ul Ul.: o H Po :cd Ul.: <1) <1) :E ;>, ~ ~3 <1).... +>6 H 0 ~.:u) Tilaston mukaan TUL on hyvin pysynyt mukana kansallisen tason 1 tuloskehityksessä. Saavutettujen SM-mitalien määrä nousi edellisvuodesta kuudella ja nuortenkin saavutuksissa päästiin lähes edellisvuoden tulokseen. Kokonaisuudessaan kulunut toimintakausi oli "mitalisateen" valossa 70-luvun paras. Valmennus- ja kurssitoiminta Opetusministeriön erillismäärärahan ja olympiakomitealta saadun avustuksen turvin on liitto pystynyt palkkaamaan yhteensä 16 osapäivätoimista valmentajaa, joiden työkausi päättyi kalenterivuoden lopussa. Vuoden aikana arvioitiin valmen taj aj ärj estelmän saa vu tukset sekä tehtiin suunnitelmat tulevan olympiadin valmentajatointen ja lajitoiminnan kehittämiseksi. Aiempaa tapaa noudattaen jakoi urheiluvaliokunta liiton lupaaville urheilijoille v.almennusmäärärahoja, joita saivat: Eero Ruonala, Seppo Kolehmainen, Erkki Ojala, Reino Tamper, Ari Väänänen, Jouko Santanen, Aarno Ristimäki, Jorma Taipale, Kari Puisto, Ulla Hölttä, Markku Virtanen, Jorma Juoperi, Einari Suutari, Taisto Kallijärvi, Pasi Vahtera, Marja Auroma, Tarmo Uusivirta, Markku Leppänen, Ari Takala, Pekka Pöllänen, Kari Kesän nuorisourheilijakurssit Kisakeskuksessa Nuorisourheilijakurssi Yleisurheilu Melonta N uorisourheilij akurssi Paini Painon nosto Korhonen, Reijo Sipilä, Veli Nissinen, Kaarlo Heikkinen, Maarit Vähäsaari ja Arto Kolehmainen. Yhteistyössä koulutusvaliokunnan kanssa toteutettiin valmentajakoulutusta liitto- ja piiritasolla. Lisäksi osallistuivat liiton nimetyt valmentavat Olympiakomitean valmentajakoulutukseen. Opetusministeriön urheilu välinemäärärahan turvin pystyttiin liitolle hankkimaan koulutus- ja valmennustoiminnassa tarvittavia urheilu- ja av-välineitä. Urheilu valiokunnan leirijaosto Leirijaosto toimii urheiluvaliokunnan alaisena ja siihen ovat kuuluneet puheenjohtajana Risto Virtanen sekä jäseninä Lars Savonen, Timo Byman ja Antti Auvinen, joka on toiminut jaoston sihteerinä. Leirijaosto on hoitanut yhteistyössä Kisakeskuksen ja nuorisovaliokunnan sekä urheilujaostojen kanssa nuorisourheilijakurssien toteuttamisen sekä Kisakeskuksen että Kangaslammin leirialueilla. Kisakeskuksessa toimivat leiripäällikköinä kunkin nuorisourheiliakurssin lajivastaavat ja Kangaslammilla Matti Laiho yhteensä 93 oppilasta 8 opettajaa

20 Nuorisourheilijakurssi Koripallo N uorisourheilij akurssi Pöytätennis Lentopallo N uorisourheilij akurssi Moderni voimistelu Telinevoimistelu Nyrkkeily N uorisourheilij akurssi Uinti Luistelu N uorisour heilij akurssi Tyttövoimistelu Nuorisourheilijakurssi Lentopallo Suunnistus Nuorisourheilijakurssi Koripallo N uorisour heilij akurssi Jalkapallo Kangaslammilla Nuorisourheilijakurssi Minilentopallo Nuorisourheilijakurssi Yleisur heil u Nuorisourheilijakurssi Pyöräily N uorisour heilij akurssi Pesäpallo N uorisour heilij akurssi Hiihto Jääkiekko N uorisourheilij akurssi Jalkapallo Nuorisourheiijakulrssi Nyrkkeily Mäenlasku V V V V V X X X 36+3 X X XV 20+1 XV XV 81+9 XV yhteensä Yhteensä yhteensä Yhteensä oppilasta 8 opettajaa oppilasta 69 opettajaa 36 oppilasta 3 opettajaa " oppilasj;a. 34 opettajaa oppilasta 103 opettajaa Jaosto on perustettu Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtaja Arvo Roiha (3), Leo Saario (2), Voitto Sarkki (2), Felix Matilainen (3), Paavo Kovalainen (3), Antti Vaittinen (3), Markku Rossi (3), Pekka Lahtinen (3), Teuvo Väyrynen (3) ja Eino Liimatainen (-). Jaosto on pitänyt kolme kokousta ja käsitellyt 50 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Arvo Roiha, Voitto Sarkld ja Jouko Välske. Ltk:n edustajina jaostossa ovat olleet Kalevi Paunonen ja Sakari Selin. Jaoston ja työvaliokunnan sihteerinä on toiminut Teuvo Vatanen. Koulutus ja valmennus H iiltojaosto Hiihdon oto-valmentajina ovat toimineet Mauri Repo ja Jouko Elijoki. Mauri Repo on vastannut yleisen sarjan valmennuksesta ja Jouko Elijoki nuorten valmennuksesta. Alue- ja piirivalmentajina ovat toimineet Leo Saario, Felix Matilainen, Jouko Välske, Erkki Lumijärvi, Pentti Tikkanen, Unto Tahvanainen, Teuvo Väyrynen, Hannu Mustonen, Eino Hänninen, Eino Pennanen, Reijo Jokinen, Pekka Tähtinen, Olavi Seppänen, Kari Kyrö, Filmer Latva, Matti Ylilehto, Timo Ahonen, Erkki Koskivirta, Kalevi Kiviniemi, Teuvo Hannula, Veikko ltanen, Jouko Laiho, Erkki P eltturi, Teuvo Korhonen, Sakari Koikkalainen, Pauli Mehtonen, Taito Koivunsalo, Aulis Lehto, Kauko P uukka, Jaakko Stenberg, Seppo Ki.1ponen, Veli Luomi, Jouko Ruokonen. Hiihdon rasvamestareina o.rat toimineet Toivo Mutta ja Ma, kku Rossi. Hiihdon valmennusvaliokuntaan ovat kuuluneet Jouko Välske, Mauri Repo, Jouko Elijoki, Rauno Sauro, Arvo Roiha ja Teuvo Vatanen. Jaosto järjesti alue- ja piirivalmentajien jatkokoulutustilaisuuden J yväskylässä ja piirival l1:.entajien koulutustilaisuuden Valkeakoskella Hiihdon MM-valmennettavien lurnileirit pidettiin Vuokatissa ja Olympiavalmennettavien lumileirit pidettiin P ellossa ja Vuokatissa MM-valmennettavista Erkki Ojala, Pasi Vahtera, Reino Tamper ja Seppo Kolehmainen olivat päävalmentaja Mauri Revon johdolla syyskuussa harjoittelumatkalla tävallassa. TUL:n mestarit Liiton hiihtomestaruuskilpailujen -osa järjestettiin Liedossa Mestarit: miesten 4 x 10 km Liedon Luja 2.18,02. Naiset 10 km Marja Auroma Nuoret v. 15 km Harri Kilpi km Reino Tamper 1.43,36. Hiihto- 37

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y.

11 Nl L TAE R T M U. Suomen Olympiayhdistys r.y. -. 11 Nl L TAE R T M U 19 1 Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 1 Suomen Olympiayhdistys ray. .- S 1 S Ä L T b 1 YLEISKATSAUS II JAS:CNISTÖ, TOIMIELIMET ja HALLINTO Jäsenistö

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0

Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 1 9 5 0 Kauppaopetusta 50 vuotta Kouvolassa 2 0 0 0 KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO KOUVOLAN LIIKETALOUSINSTITUUTTI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN OSASTO, KOUVOLA 1 1 9 5 0 Kauppaopetusta

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

Paljon on vettä virrannut

Paljon on vettä virrannut Paljon on vettä virrannut 50 vuotta LC Keminmaa 2009 1 Lions Club Keminmaa Juhlapaikka Pohjanrannan tila on paitsi ravintola myös hotelli, tanssipaikka ja leirintäalue. Lisäksi tilan 15 000 marjapensasta

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013. Inbjudan till Finlands Lionsförbund rf:s 60:e årsmöte i Heinola 8-9.6.

Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013. Inbjudan till Finlands Lionsförbund rf:s 60:e årsmöte i Heinola 8-9.6. Kutsu Suomen Lions-liitto ry:n 60. vuosikokoukseen Heinolassa 8. 9.6.2013 Arvoisa vuosikokousosanottaja Heinolan vuosikokous Vierumäen luonnonläheisessä ja -kauniissa ympäristössä on viiden heinolalaisen

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

RBK 56. Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos)

RBK 56. Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos) RBK 56 Rovaniemen Bridgekerho r.y. 50 vuotta (Luonnos) 1956 2006 2 Sisältö sivu SAATTEEKSI... 3 1. ALKUTAIVAL 1956-58... 4 2. KUKOISTUKSEN AIKAA 1959-64... 8 3. VAKIINTUVAA TOIMINTAA 1965-69... 12 4. HARVOJEN

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot