TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y."

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977

2 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN

3 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus Hallintoelimet Piirijärjestöt Keskustoimisto TUL:n ansiomerkit Taloudellinen toiminta Järjestötoiminta Tiedotustoiminta Koulutusvaliokunta Liikuntapoliittinen valiokunta Naistoimikunta Nuorisovaliokunta Tiedotusvaliokunta Valistusjaosto Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokunnan leirijaosto Hiihtojaosto Jalkapallojaosto Jääkiekkojaosto Koripallojaosto Kuntoliikuntajaosto Lentopallojaosto Luistelujaosto Melontajaosto Moottorijaosto Mäkijaosto Nyrkkeily jaosto Painojaosto Painonnostojaosto Pesäpallojaosto Purjehdusjaosto Pyöräily jaosto Pöytätennisjaosto Shakkijaosto Suunnistusjaosto Uintijaosto Voimistelujaosto Yleisurheilujaosto Ruotsinkielinen jaosto Kisakeskus Peera Tilastot Tase Tilintarkastuskertomus sivu o. Kaipaisen tervehdys Vuosi 1977 oli Työväen Urheiluliitolle hyvin merkityksellinen ja menestyksellinen. Suuria yhteisiä joukkojuhlia emme järjestäneet, mutta siitä huolimatta vuosi oli työntäyteinen. Vaikka vaikea taloudellinen tilanne haittasikin koko työväenliikkeen toimintaa, eivät vaikeudet kyenneet estämään TUL:n kehittymistä ja voimistumista. TUL:n jäsenistön uupumaton työ itsenäisen työläisurheilun hyväksi alkoi ilahduttavasti vaikuttaa myös poliittisella tasolla niin, että vuoden 1977 aikana päästiin aloittamaan työväenpuolueiden väliset viralliset neuvottelut työläisurheilun eheyttämisestä. Kun eheytysneuvottelujen lähtökohdaksi on otettu itsenäisen työläisurheilun vahvistaminen ja voimien kokoaminen Työväen Urheiluliittoon, voidaan TUL:ssa olla tyytyväisiä eheytyksen periaatteisiin. Työväen Urheiluliiton yhteisenä kokonaisuutena edustama perinteinen työläisurheilunäkemys on näin tullut vallitsevaksi koko työväenliikkeen piirissä. Tässä mielessä TUL:n koko jäsenistön tekemä työ ja vankka periaatteellinen usko omaan järjestöönsä Työväen Urhei- 2 3

4 II luliittoon on kantanut eheytyshedelmän. Eheytysasiassa tapahtuneen meriittävän liikuntapoliittisen edistysaskeleen lisäksi TUL:n työ vuonna 1977 oli tasaisen varmasti edennyttä työväenliikkeen liikuntatoimintaa, jossa kilpa- ja huippu-urheilulliseen menestykseen yhdistyi työväenliikkeen nuorison aatteellinen kasvatustyö. Aatteellisen kasvatustyön elpyminen ja sen jatkuva kehittäminen onkin tullut porvarillistu- vassa, kaupallistuvassa urheiluelämässämme yhä tärkeämmäksi, jotta TUL voisi säilyttää asemansa Suomen suurimpana työläisnuorisojärjestönä. TUL-Iäisen aatteellisen kasvatustyön jatkuva kel}.ittäminen on myös varmin tapa turvata liiton itsenäisyyden säilyttäminen siirryttäessä 1980-luvun liikuntapolitiikkaan. TUL on järjestö, jolla on tulinen sydän ja teräksinen tahto! Kiitoksia yhteistyöstä, toverit. Liikuntapoliittinen katsaus Vuosi 1977 painottui liikuntapolitiikassa selvästi kansalisen liikuntapolitiikan suuntaan. TUL:n osalta merkittävimmät liikuntapoliittiset tapahtumat olivat liikuntalakikomitean mietinnön valmistuminen, virallisten työläisurheilun eheytysneuvottelujen aloittaminen sekä liiton puheenjohtajavaihdos. Vuosi 1977 oli kokonaisuudessaan kansallisessa liikuntapolitiikassa erittäin vilkas ja TUL:n kannalta varsin merkittävä ja positiivinen. Vuonna 1974 asetettu liikuntalakikomitea sai valmiiksi työnsä, yli 400 sivua käsittävän mietintönsä vuoden 1977 alussa. TUL jätti mietintöön lausuntonsa vuoden 1977 syyskyyssa. TUL esitti lausunnossaan eräitä tarkennuksia ja täydennyksiä, joiden lisäämisen jälkeen komiteamietintöön liittyvä Iiikuntalakiesitys olisi TUL:n mielestä valmis annettavaksi eduskunnalle. Vaikka liikuntalakiesityksessä ei kaikkia työväenliikkeen ja työläisurheilun kannalta tärkeitä asioita olekaan komitean porvarienemmistön johdosta saatu huomioitua, TUL kiirehti silti lakiesityksen antamista, jotta urheiluelämä saisi pikaisesti tarvitsemansa lainturvan. Lopullisen lakiesityksen aikaansaaminen siirtyi vuoden 1978 puolelle. Työläisurheilun eheytyskeskustelua käytiin koko vuoden ajan. EdeIlytykset eheytykselle paranivat huomattavasti Suomen Sosialidemokraattisen Puol ueen hyväksyttyä kevääilä 1977 puolueneuvostossaan uuden liikuntapoliittisen ohjelman, joka on liikuntapoliittisesti huomattavasti lähempänä TUL:n liikuntapoliittisia näkemyksiä kuin puolueen aiempi ohjelma. Epävirallisia, tunnusteluluonteisia keskusteluja työläisurheilun eheytymisestä käytiin työväenpuolueiden tasoila koko alkuvuoden ajan. Vuoden lopuila päästiin jo viralliselle tasolle, kun Suomen Sosialidemokraattinen Puolue teki Suomen KommunistiseIle Puolueelle ehdotuksen virallisten neuvottelujen aloittamiseksi työläisurheilun eheyttämiseksi. SDP valitsi samalla viisihenkisen puolueen korkeinta johtoa edustavan neuvottelukunnan. SKP vastasi neuvottelutarjoukseen myöntävästi valiten samoin puolueen korkeinta johtoa edustavan kuusihenkisen neuvotteluryhmän. Varsinaiset eheytysongelmien ratkaisut siirtyivät vuoden 1978 puolelle. Eheytysneuvot- telujen tavoitteena on työläisurheiluvoimien eheyttäminen vuoden 1978 aikana, niin että TUL:n vm Liittojuhlaa kesällä 1979 voidaan viettää eheytyneen työläisurheilun suurjuhlana. Työväen Urheiluliiton liitto neuvos- 4 5

5 to määritteli sekä kevät- että syyskokouksessaan eheytyksen lähtökohdaksi itsenäisen Työväen Urheiluliiton vahvistamisen antaen tukensa työväenpuolueiden neuvotteluryhmien työlle. Työväen Urheiluliitto koki 1977 puheenjohtajavaihdoksen. TUL:oa vuoden 1971 liittokokouksesta lähtien johtanut puheenjohtaja Osmo Kaipainen siirtyi kesällä töihin Pohjoismaiden Neuvoston sihteeristöön Osloon. Puheenjohtaja Kaipainen ilmoitti jättävänsä TUL:n puheenjohtajatehtävät työpaikkavaihdoksen seurauksena. Puheenjohtajana Kaipainen toimi kuitenkin vuoden 1978 tammikuun 26. päivään saakka, jolloin hän luovutti puheenjohtajan tehtävät kansanedustaja Matti Ahteelle, jonka TUL:n liittoneuvosto oli marraskuun lopun sääntömääräisessä kokouksessaan yksimielisesti valinnut TUL:n uudeksi puheenjohtajaksi. Porvarillinen lehdistö yritti tapansa mukaan sotkea erilaisilla henkilökaavailuilla puheenjohtajavaihdoskysymystä, mutta epäonnistui pyrkimyksissään puheenjohtajavaihdoksen toteutuessa TUL:ssa sopuisan rauhailisesti. Koko vuotta 1977 leimasi Suomessa kuten monissa muissakin kapitalistisissa maissa taloudellinen lama, joka aiheutti ennätysmäisen työttömyyden maassamme vaikeuttaen koko työväenliikkeen, myös Työväen Urheil uliiton, toimintaedellytyksiä. Liittoneuvosto kiinnittikin vakavaa huomiota maamme taloudelliseen tilanteeseen antaen tukensa työväenpuolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen kamppailulie maamme työtätekevän väestön hyväksi. Myös urheilujärjestöjen taloudellinen tilanne oli vuoden aikana kireä. TUL:kin noudatti valtiovarainministeriön määräämää säästöbudjettia, mikä merkitsi 10 prosentin määrärahasupistusta kesken vuoden liiton talousarvioon. Tämän lisäksi valtion maksatusten erilaiset jäädytystoimet lisäsivät liiton taloudellisen tilanteen vaikeutta. Liittoneuvosto kiinnittikin huomiota urheilujärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseen. TUL:n ja SVUL:n väliset yhteistoimintasopimusten parantamisneuvottelut saatiin vuoden 1977 lopulla päätökseen. Vuoden 1966 yleis sopimuksiin saatiin liitettyä lisäpöytäkirja, jossa tarkennetaan ja täsmennetään eräitä TUL:n kannalta tärkeitä, mm. kustannusvelvoitteita koskevia kohtia. Kokonaisuudessaan uuden TUL:n ja SVUL:n välisen sopimuksen lisäpöytäkirjoineen voidaan TUL:n kannalta katsoa olevan vähäinen parannus keskusliittojen väliseen yhteistoimintaan. Eräitä tärkeitä, kiperiä kiistakysymyksiä ei nytkään yhteistoimintasopimuksiin saatu, mm. ongelmallinen lisenssikysymys jäi edelleen varsin avoimeksi. TUL:n ja SVUL:n välillä keskusliittotasolla tapahtuneesta yhteistoimintatilanteen parantumisesta huolimatta SVUL:n eräät erikoisliitot pyrkivät edelleen kiertämään yhteistoimintasopimusten velvoitteita tai muuten vaikeuttamaan yhteistoimintaa. TUL tuomitsi myös Luisteluliiton ja Taitoluisteluliiton harjoittaman ureilullisen yhteistyön rotusortoa harjoittavan Etelä-Afrikan kanssa. TUL solmi myös yhden uuden yhteistoimintasopimuksen Suomen Voimanostoliiton kanssa. Voimanostoliitto ei ole SVUL:n jäsenliitto. Yhteistoimintasopimus on pääpiirteiitään TUL:n ja SVUL:n yhteistoimintasopimuksen suuntainen, mutta TUL:n kannalta edullisempi kuin TUL:n ja SVUL:n väliset sopimukset. Vuosi oli tasavallan presidentin valitsijamiesvaalien vuosi. Urheilun keskusjärjestöt antoivat yhteisen urheiluväen vetoomuksen tohtori Urho Kekkosen valitsemiseksi tasavallan presidentiksi, mikä tapahtui vuoden 1978 helmikuussa. Liittoneuvosto antoi myös TUL:n oman tohtori Urho Kekkosta tukevan kannanoton presidentin vaaleihin. Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen huomioi Työväen Urheiluliittoa kesällä 1977 antamalla TUL:lle ensimmäisenä urheilun keskusjärjestönä Presidentin tunnustuspalkinnon "Kultaisen Kiekon". TUL:n yhteistyö työväenliikkeen muihin järjestöihin jatkui entiseen tapaan. TKL järjesti yhteistyössä SAK:n ja TUL:n kanssa perinteisen ay-ientopallosarjan, minkä lisäksi ammattiyhdistysväki TKL:n kautta ja TUL:n avustuksella harrasti liikuntatoimintaa myös pilkkimisen ja keilailun muodossa. TUL tehosti yhteistoimintaa työväenliikkeen sivistysjärjestöjen TSL:n ja KSL:n kanssa, niin että koulutusyhteistyössä päästiin jo konkreettisiin yhteisiin tuloksiin. Perinteinen yhteistoiminta vasemmiston poliittisiin nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöihin jatkui edelleen, viime vuonna kulttuuripitoisena, olihan vuosi TUL:n nuorisotoiminnassa erityinen kulttuurivuosi. TUL:n vuoden 1976 liittoneuvostossa hyväksytty päihdepoliittinen ohjelma osoittautui konkreettisestikin tarpeelliseksi vuoden 1977 aikana usean eri maita edustavan kansainvälistä tasoa olevan yleis urheilijan jäätyä kiinni doping-aineiden käytöstä kesän arvokilpailuissa. Kiinnijääneiden joukossa oli myös yksi TUL:n urheilija, mikä aiheutti vilkasta keskustelua doping-aineista myös TUL:n sisällä. TUL:n yleisurheilujaosto ja liittotoimikunta tuomitsivat jyrkästi doping-aineiden käytön kaikessa Iiikuntatoiminnassa. TUL yhtyi ko. urheilijoiden lajin kansainväliseltä liitolta saamaan kilpailukieltoon. Vuonna 1977 tuli kuluneeksi 60 vuotta ensimmäisen työläisurheilulehden, Työväen Urheilulehden, ilmestymisen alkamisesta. TUL-Iehti julkaisi juhlavuoden merkeissä juhlanumeron sekä järjesti vastaanoton. Kansainvälisessä liikuntapolitiikassa oli painopiste TUL:n omassa kansainvälisessä toiminassa, sillä olympiavuoden jälkeen oli kansainvälisessä urheiluelämässä ja -politiikassa varsin hiljainen vuosi. TUL:n oman kansainvälisen toimin-. nan merkkitapahtuma oli TUL:n Helsingissä järjestämä Lokakuun vallankumouksen ja Suomen itsenäisyyden 60-vuotisjuhla ja seminaari. Juhlatilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan Tasavallan Presidentti Urho Kekko- II 6 7

6 nen. Juhlapuhujana oli liiton puheenjohtaja Osmo Kaipaisen ohella VZSPS:n urheilukomitean puheenjohtaja Nikolai Rjashentsev. Kansainvälisessä seminaarissa edusti Neuvostoliittoa esitelmöitsijänä dosentti Vitali Stolbov. Toisen pääalustuksen piti TUL:n I varapuheenjohtaja Lennart Kivi tuli kuluneeksi 55 vuotta TUL:n ja Neuvostoliiton välisten urheilusuhteiden alkamisesta, mikä lisäsi omalta osaltaan juhlan ja seminaarin merkitystä. TUL:n nuoriso oli mukana omalla panoksellaan Suomen ja Neuvostoliiton nuorison ystävyys-festivaaleilla, joita pidettiin kesällä eri puolilla Suomea. TUL jatkoi vuoden 1977 aikana omien kansainvälisten suhteittensa kehittämistä. TUL:n vieraana kävi edellä mainitun neuvostoliittolaisvaltuuskunnan lisäksi virallinen valtuuskunta Bulgariasta. Kuubalaiset maail- man huippuyleisurheilijat vierailivat kilpailumatkailaan Suomessa myös TUL:ssä. TUL:n edustajat vierailivat 1977 puolestaan UISP:n kongressissa Italiassa. ASKÖ:n 85-vuotisjuhlilla Itävallassa, RSKL:n 20-vuotisjuhlilla Ruotsissa, neuvottelumatkalla Tshekkoslovakiassa, DDR:ssä ja Neuvostoliitossa. Tämän lisäksi TUL:n edustajiila oli tilaisuus seurata Universiadeja Bulgariassa ja DDR:n urheilujuhlia ja spartakiadeja Leipzigissa. TUL huomioi myös 20-vuotisen yhteistyön Eestin Kalevin kanssa. Vuoden 1979 päätapahtuman, Liittojuhlan valmistelut alkoivat vuonna 1977 ja liittoneuvosto kehotti koko liiton jäsenistöä ja ystäviä työskentelemään tavoitteena TUL:n historian suurin liittojuhla tunnuksella "Korkealle Kansan Kunto". LDTTQTOIMIKUNTA Liittoneuvosto Hallintoelimet Liittoneuvostoon ovat pidetyn TUL:n XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana Pentti Heinonen, varapuheenjohtajina Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen, jäseninä Taisto Alen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Kalevi Haapala, Jorma Jokinen, Aarre Kaipiainen, Akseli Kardell, Ilmari Kortelainen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Sulo Manninen, Liisa Marjala, Vilho Nummila, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Erkki Piililä, Timo Rantala, Antti Rantanen, Aarno Suomi, Heikki Taipale, Armas Torpström, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen, Leo Vivolin ja Jaakko Ylitalo. Liittoneuvosto kokoontui sääntöjen edellyttämällä tavalla kahteen varsinaiseen kokoukseen. Kevätkokous pidettiin toukokuun 21. päivänä 1977 ja syyskokous marraskuun 26. päivänä Molemmat pidettiin OTK:n juhlasalissa Helsingissä. Liittotoimikunta Huhtikuun päivinä 1975 kokoontuneen TUL:n varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat liittotoimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana Osmo Kaipainen (11), varapuheenjohtajina Lennart Kivi (9) ja Väinö Pässilä (9) sekä liittotoimikunnan jäseninä Paavo Aitio (4), Lasse Eskonen (9), Toimi Haaparanta (10), Pentti Honkasalo (11), Elli Kahila (10), Viljo Kuivala (9), Ensio Laine (9), Kalevi Paunonen (10), Martti Peura (2), Sakari Selin (8), Erkki Tuomioja (9) ja Olavi Vesterinen (10). Liittotoimikunta on pitänyt 11 kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 209 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Raimo Railo ja Matti Suhonen. 8 9 I

7 Liittotoimikunnan apuelimet Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet: 1. Työvaliokunta Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Osmo Kaipainen (13) sekä jäseninä Lennart Kivi (12), Väinö Pässilä (8), Sakari Selin (9) ja Olavi Vesterinen (13). Työvaliokunta on pitänyt kolmetoista (13) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty satayhdeksänkymmentäkolme (193) asiaa. Sihteerinä on toiminut Raimo Railo. 2. Järjestövaliokunta Järjestövaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (7), varapuheenjohtajana Ensio Laine (4) ja jäseninä Viljo Kuivala (S), Pentti Honkasalo (S) ja Kalevi Paunonen (6). Kokouksia on pidetty 7, joista pöytäkirjoihin on merkitty 88 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Raimo Railo ja Matti Suhonen. Järjestövaliokunnan ansiomerkkijaosto, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (1), jäseninä Valentin Kervinen (1), Viljo Kuivala (1) ja Arvo Roiha (1), on kokoontunut yhden (1) kerran. Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio. 3. Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (7), varapuheenjohtajana Karl Koivunen (S) sekä jäseninä Lasse Eskonen (4), Pentti Honkasalo (6), Juhani Järvinen (4), Elli Kahila (8) ja Aarre Kaipiainen (6)., Urheiluvaliokunta on kokoontunut kahdeksan (8) kertaa ja käsitellyt kokouksissaan yhteensä 91 asiaa. Urheiluvaliokunnan sihteerinä ovat toimineet asti Raimo Railo (2) ja 1. S. lähtien Markku Salonen (6). Lisäksi Martti Kempas on osallistunut urheiluvaliokunnan kokouksiin. 4. Kansainvälinen valiokunta Kansainväliseen valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (9), ja jäseninä Osmo Kaipainen (S), Raija Mattila (8), Erkki Tuomioja (3) ja Sakari Selin (7). Kokouksia on pidetty 9 ja niissä on käsitelty 114 asiaa. Kokouksiin on osallistunut edellä mainittujen lisäksi Ossi Sjöman. Sihteerinä on toiminut kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki. Ulkomaiset edustukset Varapuheenjohtaja Lennart Kivi ja liittotoimikunnan jäsen Lasse Eskonen Valtion Urheiluneuvoston valtuuskunnan mukana Neuvostoliitossa Varapuheenjohtaja Väinö Pässilä, osastopäällikkö Raimo Railo ja kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki CRZZ:n vieraana Puolassa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen Maailman rauhanvoimien kokouksessa Puolassa 4. S.-13. S. 77. Pääsihteeri Ossi Sjöman Euroopan valtioiden 3. urheilukonferenssissa Kööpenhaminassa 11. S.-IS. S. 77. Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja pääsihteeri Ossi Sjöman Neuvosto-Eestin Kalevin vieraana Tallinnassa 27. S.-28. S. 77. Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki UISP:n kongressissa Italiassa Liittotoimikunnan jäsen Erkki Tuomioja CSIT:n sihteeristön kokouksessa ja ASKÖ:n 8S-vuotisjuhlassa Itävallassa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja pääsihteeri Ossi Sjöman DTSB:n 20-vuotisjuhlassa ja DDR:n Spartakiaadeissa Leipzigissa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja osastopäällikkö Markku Salonen maailman ylioppilaiden Universiaadeissa Sofiassa Varapuheenjohtaja Väinö Pässilä Ruotsin Suomalaisten Keskusliiton 20-vuotisjuhlassa Tumbassa Ruotsissa Varapuheenjohtaja Lennart Kivi, liittotoimikunnan jäsen Kalevi Paunonen, pääsihteeri Ossi Sjöman ja päätoimittaja Pekka Hurme CSTV:n vieraina Tshekkoslovakiassa Ossi Sjöman poistui päivää aikaisemmin ja kävi DTSB:n vieraana Itä-Berliinissä Kansainvälisen valiokunnan jäsen Raija Mattila pol;ljoismaiden urheilujärjestöjen Felles-komitean kokol;lksessa Kööpenhaminassa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen, varapuheenjohtaja Lennart Kivi ja liittotoimikunnan jäsen Lasse Eskonen Profsportin vieraina Neuvostoliitossa Liittotoimikunnan jäsen Erkki Tuomioja CSIT:n sihteeristön erikoiskonferenssissa Ziirichissä

8 5. Talousvaliokunta Talousvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Paavo Aitio (7), ja jäseninä Osmo Kaipainen (4) (3. 9. saakka), Erkki Tuomioja (4), Rauno Kousa (4), Matti Pirnes (7) sekä Leo Huttunen ( alk.). Kokouksia talousvaliokunta on pitänyt vuoden aikana 9. joista pöytäkirjoihin on merkitty 101 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Raimo Hakola. Lisäksi valiokunnan työskentelyyn on osallistunut pääsihteeri Ossi Sjöman. 6. Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunnan 7. toimintavuoden aikana ovat siihen kuuluneet puheenjohtajana Risto Lindgren (7) sekä jäseninä Toimi Haaparanta (6), Anja Järvinen (6), Ismo Kuivala (5), Antero Lassila (4), Jouko Välske (2) ja saakka Markku Salonen (3), hänen seuraajansa alkaen Timo Byman (2). Valiokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän (7) kertaa ja käsitteli kokouksissaan 78 asiaa. Työvaliokunta, johon kuuluivat puheenjohtaja Risto Lingren, varapuheenjohtaja Anja Järvinen, Timo Byman ja Reijo Lehkonen, kokoontui kolme (3) kertaa käsitellen 26 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut koulutuspäällikkö Reijo Lehkonen. 7. Liikuntapoliittinen valiokunta Liikuntapoliittiseen valiokuntaan ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen (3) sekä jäseninä Sakari Selin (2), Arto Nyström (3), Kalevi Olin (2), Jorma Hentilä (2), Martti Silvennoinen (4), Pekka Vehviläinen (5), Antero Lassila (4), Erkki Tuomioja (2) sekä Heikki Helminen (1). Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet Pekka Hurme asti ja Heikki Piskonen lähtien. Valiokunta on kokoontunut viisi (5) kertaa ja käsitellyt 48 asiaa. 8. Tiedotusvaliokunta Tiedotusvaliokuntaan ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtajana Seppo Tikka (3) sekä jäseninä Voitto Raatikainen (5), Göran Åberg (4), Veli Pelkonen (4) sekä Tapio Varis (1). Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet Pekka Hurme asti ja Heikki Piskonen lähtien. Valiokunta on kokoontunut viisi (5) kertaa ja käsitellyt 59 asiaa. 9. TUL-lehden toimitusneuvosto Toimitusneuvostoon ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtajana Martti Peura (3) sekä jäseninä Rauno Pajunen (3), Antti Vahteristo (5), Reijo Lintunen (3) ja Eero Salonen (3). Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen. Lisäksi on toimitusneuvoston kokouksissa ollut läsnä päätoimittaja Pekka Hurme. Toimitusneuvosto on kokoontunut viisi (5) kertaa ja käsitellyt 47 asiaa. 10. Toimistovaliokunta Toimistovaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Ossi Sjöman (26) ja jäseninä Raimo Hakola (24), Pekka Hurme (19), Reijo Lehkonen (17), Raimo Railo (21) ja lisäksi alkaen Martti Kempas (5) ja Markku Salonen (12). Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio (26). Toimistovaliokunta on kokoontunut kaksikymmentäkuusi (26) kertaa ja käsitellyt 217 asiaa I

9 Piirijärjestöt TUL:n Hämeen piiri Jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Pentti Nurmi Varapuheenjohtaja: Mikko Laine Toiminnanjohtaja: Ossi Roininen Toimistoapulainen: Eila Kankare Piiritoimikunnan jäseninä: Väinö Ahlqvist, Kalervo Karppinen, Sirkka Kostiainen, Vilho Laaksonen, Riitta Nokkala, Matti Oksanen, Lennart Pohjonen, Tauno Turunen. TUL:n Kainuun piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja: Dm ari Kortelainen Toiminnanjohtaja: Eino Kilpeläinen Toimistoapulainen: Anja Heikkinen Piiritoimikunnan jäseninä: Reijo Jokinen, Johannes Karppinen, Eino Lerssi, Erkki Karppinen, Leo Välskä, Antero Hujanen, Betty Juntunen, Kaarlo Karjalainen. Piirien rajat 1 Lappi 2 Oulu 3 Kainuu 4 Pohjanmaa 5 Karjala 6 Savo 7 Keski Suomi 8 Tampere 9 Länsi-Suomi 10 Häme 11 Varsinais-Suomi 12 Saimaa 13 Kymenlaakso 14 Uusimaa 15 Suur-Helsinki P Peera R Kangaslammi K Kisakeskus / TUL:n Karjalan piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Varapuheenjohtaja: Arttu Kauppinen Toiminnanjohtaja: Jouko Karttunen Toimistoapulainen: Maarit Saarelainen Piiritoimikunnan jäseninä: Maila Kuivalainen, Holger Laasonen, Unto O. Timonen, Eino IIvonen, Einari Tolonen, Olli Saikkonen, Mauri Pietilä, Unto Tahvanainen. L..!:l I 1 noo

10 TUL:n Keski-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Pertti Hagman Toiminnanjohtaja: Leo Chrons ToimistoapuJainen: Hilkka Kaipainen Piiritoimikunnan Jäseninä: Pentti Kokko, Raisa Paananen, Kauko Pihlajamaa, Jorma O. Honkonen, Pertti Puttonen, Pekka Sihvonen, Martti Peura, Kalevi Olin. TUL:n Kymenlaakson piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Lasse Honkanen Varapuheenjohtaja: Antti Rantanen Toiminnanjohtaja: Paavo Mäkelä Toimistoapulainen: Inkeri Pousi Piiritoimikunnan jäseninä: Timo Sunila, Aarre Kaipiainen, Terho Muuriainen, Raimo Räästi, Mauri Hokkanen, Jaakko Heikkilä, Ossi Vanhala, Veli Nykänen. TUL:n Lapin piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Paavo Ikäläinen Toiminnanjohtaja: Kauko Ojala Toimistoapulainen: Eija Jatkola Piiritoimikunnan jäseninä: Kerttu Kumpumäki, Mirjam Viitanen, Kalevi Kiuttu, Erkki Kärki, Esko Halme, Ahti Heiska, Pekka Björkman, Hannu Laitinen. TUL:n Länsi-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Mikko Elo Varapuheenjohtaja: Erkki Ranne Toiminnanjohtaja: Aatos Oikkonen Toimistoapulainen: Ulla Nordman Piiritoimikunnan jäseninä: Sirkka-Liisa Salo, Eero Viljanen, Tauno Lehtonen, Simo Nyroos, Reino Aro-Heinilä, Eino Juhola, Martti Vähä-Kulmala, Ossi Salo. TUL:n Oulun piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Viljo Kuivala Varapuheenjohtaja: Liisa Marjala Toiminnanjohtaja: Osmo Hekkala saakka ja Paavo Hiltunen alkaen. Toimistoapulainen: Lea Raappana Piiritoimikunnan jäseninä: Eero Reijonen, Ahti Sala, Pertti Huovinen, Pekka Karvinen, Pentti Pussinen, Arvi Pietilä, Olavi Joki, Erkki Väisänen. TUL:n Pohjanmaan piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Kaimo Liljestrand Varapuheenjohtaja: Aila Haapala Toiminnanjohtaja: Tapio Häkkinen Toimistoapulainen: Pirjo Raito Piiritoimikunnan jäseninä: Veikko Kulmala, Aarre Bäckman, Aarre Hiltunen, Anna Jylhä, R. Antero Peltola, Vesa Raito, Juhani Mäenpää, Mikko Mannila. TUL:n Saimaan piiri Jäsenmäärä: Puheenjohtaja: Antti Vaittinen Varapuheenjohtaja: Seppo Väisänen Toiminnanjohtaja: Reino Vuorikoski Toimistoapulainen: Ritva Strandman Piiritoimikunnan jäseninä: Sakari Koikkalainen, Jaakko Hakala, Seppo Henttonen, Kauko Karttunen, Reino Pakarinen, Mauno Forsman, Raimo Laakko, Pauli Jukkara. TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Einar Friman Varapuheenjohtaja: Ossi Mikkonen Toiminnanjohtaja: Kauko Koivula Toimistoapulainen: Sirpa Pakarinen Piiritoimikunnan jäseninä: Pentti Ripatti, Anneli Tahvanainen, Voitto Vihavainen, Eino Törrönen, Esko Paukkonen, Taisto Alen, Pentti Kontinen, Aili Väyrynen

11 TUL:n Suur-Helsingin piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Juhani Järvinen Varapuheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminnanjohtaja: Väinö Pilvi Toimistoapulainen: Ritva Eskolin Piiritoimikunnan jäseninä: Aarno Suomi, Aatto Tiusanen, Unto Pekurinen, Laila Parkkinen, Seppo Palvanen, Birgit Kervinen, Seppo Rosenqvist, Karl Koivunen. TUL:n Tampereen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Erkki Piililä Varapuheenjohtaja: Tapani Jokihaara Toiminnanjohtaja: Jorma Valkamo Toimistoapulainen: Eila Heikkilä Piiritoimikunnan jäseninä: Seppo Lehtonen, Eila Saloranta, Pertti Virta, Antero Lassila, Pertti Koivu, Otto Parviainen, Auvo Koskinen, Erkki Maijala. TUL:n Uudenmaan piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Martti Valajärvi Varapuheenjohtaja: Leo Vivolin Toiminnanjohtaja: Gunnar Laakso Toimistoapulainen: Raija Anttonen Piiritoimikunnan jäseninä: Veikko Lehtonen, Väinö Saarinen, Erik Matsson, Niilo Kanervo, Hannu Salo, Ari Micelsson, Seppo Saarenpää, Oiva Koskinen. TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Pauli Forss Varapuheenjohtaja: Viljo Nummila Toiminnanjohtaja: Atte Eskola Toimistoapulainen: Ritva Blomroos ja Hanna Lehtonen Piiritoimikunnan jäseninä: Terho Mäihämäki, Keijo Wårvik, Unto Tuominen, Lasse Gustafsson, Heimo Välimäki, Eino Korpinen, Turkka Palin, Risto Kataja. Keskustoimisto Liiton keskustoimistossa ovat kertomusvuonna työskennelleet seuraavat henkilöt: Pääsihteeri Ossi Sjöman Urheilu - ja järjestöosasto Liittotoimikunta jakoi urheilu- ja järjestöosaston kahdeksi erilliseksi osastoksi Urheiluosastoon tulivat urheilujaostot sekä kansainvälinen toiminta. Järjestöosastoon tulivat järjestötoiminta, naistoiminta sekä nuorisotoiminta. Järjestöosasto Osastopäällikkö Raimo Railo, järjestösihteeri Matti Suhonen, nuorisosihteeri Irja Laiho, naissihteeri Irma Kosonen (1. 4. alkaen). Urheiluosasto Osastopäällikkö Markku Salonen ( jaostopäällikkö), valmennuspäällikkö Martti Kempas (3. 9. saakka koulutussihteeri), kv-sihteeri Pentti Kujamäki, jaostosihteeri Raine Kokko (paini, painonnosto, voimanosto), jaostosihteeri Taisto Pääkkö (nyrkkeily, pöytätennis, moottori), jaostosihteeri Pekka Ollikainen (suunnistus, jalkapallo, kuntoliikunta), jaostosihteeri Aarno Pihl (koripallo, pyöräily, purjehdus), jaostosihteeri Antero Tapola (lentopallo, melonta, judo), jaostosihteeri Teuvo Vatanen (hiihto, mäenlasku, pesäpallo), jaostosihteeri Markku Viinanen (yleisurheilu, jääkiekko), jaostosihteeri Veli-Tapio Kangasluoma (luistelu, uinti, shakki) ( alkaen), päävalmentaja Matti Hietanen (nyrkkeily), päävalmentaja Markku Leppänen (yleisurheilu), päävalmentaja Arvo Papunen (yleisurheilu). Koulutu s osa s to Osastopäällikkö Reijo Lehkonen, koulutussihteeri Eila Uitto, koulutussihteeri Jouko Kalenius (Martti Kempaksen sijaisena saakka, josta alkaen vakinaisena). Tiedotusosasto Osastopäällikkö Pekka Hurme, toimitussihteeri Matti Lahtinen, tiedotussihteeri Heikki Piskonen ( alkaen)

12 Talousosasto Osastopäällikkö Raimo Hakola, taloussihteeri Pentti Savolainen, toimistosihteeri Riitta Lainio, konekirjoittaja Rakel Andersson, konekirjoittaja Maj-Lis Forsblom, lähetti Onni Gylden, kirjanpitäjä Auli Hartikainen, toimistonhoitaja Arja Keinänen, osoitteistonhoitaja Anneli Kelovesi, kassanhoitaja Helvi Lindström ( saakka), kassanhoitaja Tuula Paasi kallio ( alkaen), monistaja Eini Kemppainen, konekirjoittaja Liisa Simonen, puhelinvaihteenhoitaja Saara Vesterberg, toimistoapulainen Ulla Vesterberg (S alkaen), toimistoapulainen Ritva Virtanen, postitusapulainen Arja Vitikkala, siivooja Meri Virtasalmi.,.. TUL:n ansiomerkit TUL:n ansiomerkkejä on liittotoimikunta myöntänyt järjestövaliokunnan ansiomerkkijaoston, piiritoimikuntien ja seurojen esityksestä seuraavasti: Ahto, Ahti Johannes Luvian Kisa-Toverit Haaparanta, Toimi Marjatta Rauman Työväen Urheilijat Heikkinen, Väinö Armas Oulun Lohet Itkonen, Ilmari Pontuksen Veikot Järvinen, Kalle 1. Visuveden Visu Kaipainen, Osmo Leppävaaran Sisu Karjalainen, Antero Riihimäen Työv. Urheilijat Kirveennummi, Keijo Kalervo Mynämäen Toverit Kossila, Onni Forssan Alku Kumpumäki, Kerttu Kyllikki Kemin Into Lerssi, Eino Heinisuon Nousu Manninen, Erik Kuntouimarit Manninen, Sulo Armas Porvoon Weikot Moilanen, Jooseppi Jormuan Tarmo Naaralainen, Kosti Johannes Koskensaaren Pojat Ojanen, Ensio Karjaan Ura Paunonen, Kaarlo Keijo Kalevi Pylkkönen, Tapio Taavetti Routaniemi, Kauko Sainio, Eino Jaakko Salonen, Yrjö Hermanni Timonen, Unto Olavi Wacklin, Toivo Ivilr Vainikainen, Kaad o Olavi Vesterinen, Yrjö Olavi Ylärakkola, Arvo Aksel Östman, Eero Emil Karhulan Veikot Helsingin Ponnistus Saloisten Salama Vaasan Toverit Muuramen Yritys Outokummun Vesa Suolahden Urho Pyörä -68 Turku Pihlajamäen Isku RSKL:n Tukholman piiri Tampereen Kisatoverit KULTAINEN SEURATYÖ- merkit jakaantuivat piireittäin seuraavasti: Häme 3, Kainuu 2, Karjala 2, Keski-Suomi 4, Kymenlaakso 2, Lappi 2, Länsi-Suomi 2, Oulu 3, Pohjanmaa 2, Saimaa 2, Savo 2, Suur-Helsinki 4, Tampere 4, Uusimaa 2 ja Varsinais-Suomi 4. Yhteensä 40 kpl

13 Taloudellinen toiminta saavuttaa sille asetetut tuottotavoitteet. Vuoden 1978 alussa käynnistyneen Jokeri-pelin toivotaan tuovan helpotusta veikkaustuoton tavoitteisiin pääsemiseksi. Vuoden alussa liikuntalakikomitea jätti mietintönsä Opetusministeriölle. Liitto on jättänyt komitean mietinnöstä lausunnon Opetusministeriölle esittäen mm. lakiesitykseen sisältyvän omarahoitusosuuden muutosta. Toivomme tulevan liikuntalain takaavan urheilulle ja liikunnalle riittävän osuuden yhteiskunnan jakamista varoista. Huolimatta kireästä taloudellisesta tilanteesta on liiton omistamia liikuntapaikkoja Kisakeskuksen urheiluopistoa, Peeran retkeilymajaa sekä Kangaslammin nuorisoleirikeskusta pyritty kehittämään ajan vaatimusten mukaisesti. Niinpä jokaisessa kohteessa on vuoden aikana tehty erinäisiä rakennus- ja saneeraustöitä, joihin on saatu Opetusministeriöltä avustusta ja halpakorkoista lainaa. Kisakeskuksessa on laajennettu toimistotiloja, rakennettu henkilökunnalle' kaksi kaksiota sekä aivan vuoden lopulla käynnistettiin kahden oppilasasuntolan saneeraustyöt. Peeran retkeilykeskuksessa on rakennettu uusi majoitusrakennus sekä jatkettu päärakennuksen saneerausta. Peeran majoituskapasiteettia on tarkoitus lisätä erillisin majoitusrakennuksin 40 vuodepaikkaan. Kangaslammin nuorisoleirikeskukseen rakennettiin uimatoimintaa varten maauimala. Vuoden aikana toteutettiin myös TUL-Iehden tukikampanja myymällä 5 markan hintaista rintamerkkiä. Kampanjaa jatketaan vuoden 1978 puolella. Vuoden lopulla käynnistyivät myös TUL:n VIII liittojuhlan valmistelut. Liittojuhla pidetään vuonna 1979 ja juhlan rahoitustoiminnan järjestely tulee olemaan vuosina liitolle suuri voimanponnistelu. Keväällä 1978 järjestetään yhdessä SAK:n kanssa kolmannet Kisa- ja Työarpajaiset, joiden valmistelu aloitettiin vuoden 1977 aikana ja jotka käynnistävät liittojuhlan rahoitustoiminnan. Maassa vallinnut tiu'kka taloudellinen tilanne heijastui myös liittomme taloudelliseen toimintaan. Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 1977 oli järjestöjen määrärahan nousuksi merkitty 7,3 0/0, mutta valtioneuvoston tekemällä päätöksellä eräiden menojen säästötoimenpiteistä jätettiin mm. veikkausvoittovaroja irroittamatta vähintään 10 %. Tästä johtuen Opetusministeriön TUL:lIe myöntämä toiminta-avustus nousi vuodesta 1976 ainoastaan 6,5 % ja oli markkaa. Tämän lisäksi liitto sai valmentajamäärärahaa markkaa. Kun samaan aikaan kustannusten nousu maassamme oli 11,9 %, ei toimintaa voitu riittävässä maann laajentaa, vaikka tarvetta ja painetta siihen oli olemassa. Huolimatta omatoimisen rahoitustoiminnan tehostamisesta oli liiton kassatilanne koko vuoden hyvin kireä. Rahatilanteen kireyteen vaikuttivat mm. aloitetut ja vuoden aikana käynnistetyt rakennustyöt sekä ennenkaikkea syksyllä myöhästyneet toimintamäärärahojen maksatukset. Vaikean rahoitustilanteen johdosta liitto joutui lisäämään lainanottoaan huomattavasti. Valtion tulo- ja meno arvio vuodelle 1978 merkitsee 10 % nousua edellisen vuoden määrärahoihin, mutta toteutuminen edellyttää, että Veikkaus Oy 22 23

14 Yleistä Järjestötoiminta Liiton järjestötoimintaa vir!ttivät vuoden aikana monet poliittiset ja toiminnalliset tapahtumat. Työväen urheiluliikkeen eheytyskeskustelu, TUL:n ja SVUL:n yhteistoimintasopimuksen tarkistus, urheilu- ja järjestöosastojen muodostaminen, TUL:n puheenjohtajan vaihtumiseen liittyvä päätös sekä erityisesti järjestötoimintaan vaikuttava heikosti toimivien seurojen elvytystyö, piirien KT-suunnitteluun liittyvä toiminnallisen tilan kartoitus ja laaja m ja n tason koulutustoiminta loivat puitteet vuoden järjestötoiminnalle. Edellä mainitun lisäksi järjestötoimintaan sisältyi valmistautuminen 1978 pidettävään valtakunnalliseen jäsenhankintakampanjaan. Järjestövaliokunta asetti tavoitteeksi uuden jäsenen saamisen TUL:n toiminnan piiriin. Jäsenmäärässä tapahtui hienoista lisäystä. Samoin kasvoi jäsenseurojen m~ärä. Toimintavuoden aikana liittoon hyväksyttiin kuusitoista (16) uutta seuraa. Kun toisaalta neljä (4) seuraa purkautui, oli vuoden 1977 päättyessä liitossa jäsenseuraa. Kurssitoiminta Seuratoimitsijatehtäviin perehdyttävää koulutusta toteutettiin liittomme kaikissa koulutusportaissa - seuroissa, piireissä ja liittotason koulutusta Kisa- keskuksessa. Piiri- ja seuratason kurssit järjestettiin liiton järjestö- ja koulutusvaliokuntien ja piirien vastaavien elinten yhteistyönä laaditun koulutuk sen KT suunnitelman mukaisesti. Koulutustilaisuuksien yhteinen osanottajamäärä ylitti puolitoista tuhatta kurssilaista. Kisakeskuksessa järjestettiin yksi johtotason seuratoimitsijakurssi kahdellekymmenelle osanottajalie. Muu kokous- ja neuvontatyö Toimintavuoden aikana piirien toiminnanjohtajat tehtäviensä mukaisesti ovat suorittaneet laajaa tiedotus-, koulutus- ja neuvontatyötä piireissään. Kulloinkin ajankohtaisten piirin ja liiton toiminta-asioiden selvittelyjen lisäksi toiminnanjohtajat ovat perehdyttäneet seurojen toimihenkilöitä erilaisiin järjestötehtäviin. Tilaisuuksien määrä kohoaa satoihin ja kuulijoiden määrä tuhansiin. Organisaatiomuutokset Liittotoimikunnan päätöksellä muutettiin toimintaorganisaation osastojakoa niin, että urheilu- ja järjestöosastosta muodostettiin kaksi erillistä osastoa: urheiluosasto ja järjestöosasto. Urheiluosaston toimialueeseen kuuluvat urheilujaostojen lisäksi kansainvälisen valiokunnan ja kuntoliikuntajaoston toimialat. Järjestöosasto kattaa järjestövaliokunnan, naistoimikunnan, nuo risojaoston sekä ruotsinkielisen jaoston toimialat. Muilta osin toimintaorganisaatio säilyi ennallaan. Valmennustoiminnassa suurin muutos tapahtui henkilöpalkkauksissa, sillä vuodesta 1974 toimintansa aloittaneet osapäivätoimiset valmentajat saivat määräaikaisen toimikautensa päätöksen olympiaadin päätyttyä. Opetusministeriön päätettyä jatkaa erillismäärärahan myöntämistä keskusjärjestöille, päätti ltittotoimikunta palkata valmentajia alkanutta olympiaadia varten. Aiemmasta poiketen täytettiin kokopäivätoimiset valmentajavakanssit, joita on yleisurheilussa kaksi ja nyrkkeilyssä yksi. Sen lisäksi täytettiin osapäivätoimisia valmentajavakansseja yhteensä 8. VIII Liittojuhlan valmistelu Liiton VIII Liittojuhlan valmistelutyö aloitettiin keväällä. Liittotoimikunta päätti liittojuhlaorganisaatiosta ja nimesi siihen alustavat toimikunnat. LlITIOJUHLAORGANISAA TIO Alustavat toimikunnat, eli " starttityöryhmät" kartoittivat aiempien suurtapahtumien järjestelyihin liittyviä ongelmia ja ratkaisumalleja. Näiden pohjalta laadittiin vuoden loppuun mennessä alustavat liittojuhlaohjelmat ja talousarvio. "Korkealle Kansan Kunto" Jo keväällä julisti liittotoimikunta tunnuskilpailun, jonka tavoitteena oli löytää liittojuhlaan soveltuvia tunnuksia. Tunnuksia tuli 110, joiden joukosta ei kuitenkaan löytynyt perinteisen " Korkealle Kansan Kunto" -tunnuksen voittajaa. Näin jo vuoden 1946 kisoissa käytetty tunnus osoitti ylivoimaisuutensa. Päätunnuksen lisäksi liittotoimikunta nimesi seuraavat kymmenen Iisätunnusta käytettäväksi liittojuhlan eri tapahtumissa: Itsenäinen TUL - Työläisurheilun vahva voima TUL:ssa on voiton tahti Kaikilla kentillä - Kaikin voimin Yhteisyoimin - joukkovoimin Työväen kunto kunniaan J A o S T o T ALATOIMIKUNNAT 24 25

15 Käsikkäin, riveittäin riemulla eteenpäin Yhteistyö yli rajojen TUL itsenäisenä eteenpäin TUL perhe -liiku ja luo Työväen mahti - joukon tahti (Työväen tahti - joukon mahti, Työväen kunto - kansan mahti) Liittojuhlan yleistavoitteeksi asetettiin "koko työväenliikkeen yhteinen liikuntapoliittinen joukkotapahtuma', jossa olisivat mukana TUL:n aktiiviväen ohella myös ammattiyhdistysväki sekä muiden työväenliikkeen toimintasektoreiden toverit mahdollisimman runsaslukuisesti. Samoin suunnittelussa on lähdetty siitä, että VllI Liittojuhlasta muodostuu TUL:n historian suurin joukkojuhla, joka edellyttää n osanottajaa. Tiedotustoiminta Työväen Urheiluliiton saama julkisuus 1977 painottui selvästi TUL:n urheilumenestyksen myötä saatuun julkisuuteen. Liitolla ei ollut vuoden aikana valtakunnallisia suurtapahtumia, joten tiedotustoiminnan pääpainoalueena oli säännöllinen, jokaviikkoinen tiedotuspalvelu. Alkuvuodesta käytiin keskustelua tiedotussihteerin paikan täyttämisestä, mutta lisääntyvä tiedotuspaine erityisesti ammattiyhdistysliikkeen suuntaan sekä liittojuhlavalmistelut perusteina liittotoimikunta päätti pysyttää tiedotusorganisaation edellisen vuoden vahvuisena. Urheilutiedottamisessa TUL:n urheilijoiden oman roolin korostuminen oli vuoden aikana ilonaiheena. Loppuvuodesta TUL sai jo totuttuun tapaan kyseenalaista julkisuutta porvarillisissa lehdissä, jotka yrittivät, tosin heikolla menestyksellä, sotkeutua TUL:n sisäisiin asioihin liiton puheenjohtajavaihdoksen myötä. Tiedotustoiminnan paaosan ovat muodostaneet viikottaiset lehdistöj akelut. Tulospalvelu on toiminut entiseen tapaan sunnuntaisin välittäen viikonvaihteen tulossatoa kaikille tiedotusvälineille. Urheiluradiossa on tarpeen vaatiessa ollut TUL-katsaus. Tulospalvei un hoidosta ja radiokatsauksesta ovat vastanneet Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Tiedotustilaisuuksia on vuoden aikana pidetty kahdeksan, kaikki liiton keskustoimistossa. Tiedotustilaisuuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota TUL:n valmennus- ja koulutustoiminnan esittelyyn urheilusaavutusten taustana. TUL:n tiedotusosasto aloitti TUL:n VIII liittojuhlan tiedotustoiminnan valmistelutyön. Tiedotusosasto antoi tukeaan Filmit yö Oy:n suunnitelmalle työläisurheilua esittelevän kokoillan näytelmäelokuvan valmistelutyölie. Työväen Urheiluliiton paa-aanenkannattaja TUL-Iehti ilmestyi vuoden aikana 50 numeroa. Taloudellisista syistä jouduttiin keskimäärin kerran kuussa lehti tekemään 4-sivuisena normaalin 8-sivuisen asemesta. Lehti jaettiin jäsenetuna kaikille jäsenperheille seurojen toimittamien jäsenluetteloiden mukaisesti. Lehden osoitteistossa suoritettiin vuoden aikana osoiteuudistus, jolloin n tilausta poistettiin ja n uutta tilausta lisättiin. Lehden painosmäärä oli vuoden 1977 lopussa Lehden päätoimittajana toimi Pekka Hurme ja toimitussihteerinä Matti Lahtinen. Lehti painettiin kustannusosakeyhtiö Kvartto Ab:n kirjapainossa Helsingissä. Levikiltään TUL-Iehti on Suomen suurin urheilulehti. Vuonna 1977 tuli kuluneeksi 60 vuotta Suomen ensimmäisen työläisurheilulehden, Työväen Urheilulehden, perustamisesta. TUL-Iehti järjesti tapauksen johdosta vastaanoton liiton keskustoimistossa. Jouluksi ilmestyi myyntiin perinteinen TUL:n Joulu-77, jonka painos oli Lehti painettiin Paasipaino Oy:ssä Helsingissä. Lehden myyntityö sujui erittäin hyvin, niin että lehti tuotti voittoa n markkaa. Lehden toimittivat Pekka Hurme, Matti Lahtinen ja Heikki Piskonen. 60 vuotta ttiytttineen Työvtien Urheilulehden perinteiden jatkaja TUL-Iehti teetti oman rintamerkin tukikampanjaansa varten

16 Koulutusvaliokunta kapaliossa, pyöräilyssä ja pöytätenniksessä. Koulutusta toteutettiin koulutusjärjestelmän (liite) mukaisesti niin liittokuin piiritasoisenakin. Järjestelmän sisältöjä tarkennettiin käytännössä saatujen kokemusten pohjalta. Urheiluvalmentajakursseja pidettiin 10 piirissä (Häme, Kainuu, Kymenlaakso, Lappi, Länsi-Suomi, Oulu, Suur-Helsinki, Tampere, Uusimaa ja Varsinais-Suomi), osanottajia yhteensä 338. II1-tason koulutus toteutettiin piirikohtaisena. Koulutusvaliokunnan 7. tolmintavuo den aikana ovat suhen kuuluneet puheenjohtajana Risto Lindgren (7) sekä Jäseninä Toimi Haaparanta (6), Anja Järvinen (6), Ismo Kulvala (5), Antero LassUa (4), Jouko Välske (2) ja saakka Markku Salonen (3), hänen seuraajansa alkaen Timo Byman (2). Valiokunta ko koontul vuoden aikana seitsemän (7) kertaa Ja käsltteu kokouksissaan 78 asiaa. Työvaliokunta, johon kuululvat puheenjoh~a Risto Lindgren, varapu Vuotta 1977 voidaan koulutuksen kannalta kuvata koulutusaineistojen valmistumisen vuotena. Koulutusjärjestelmän päätapahtumiin valmistui: seuraohjaajan peruskurssin kansiot, tekijöinä Reijo Katajamäki, Kimmo Raatikainen, Markku leppänen, Oili Hanninen, Aki Loikkanen, Lars Savonen, Hannu Tähtivuori, Lauri Laakso, Pirkko Rissanen ja Jorma Tiainen, Urheil uvalmentajakurssin/ voimisteluohjaajakurssin perusosaa varten kirjat Jali Westergård: Valmennusoppi, Oili Hanninen-Aki Loikkanen: Solun anatomia, solun fysiologia, verenkierron anatomia ja fysiologia, ravinto-oppi, urheiluvamheenjoh~a Anja Järvinen, Timo Bymao ja Reijo Lehkonen, kokoontui kolme (3) kertaa käsitellen 26 asiaa_ Valiokunnan sihteerinä on toiminut koulutuspää1llkkö Reijo Lehkonen. Koulutusosastolla ovat Ususl työskennelleet koulu1ussihteerlt Ella Uitto ja Jouko KalenIus, joka toimi Saksan Demokraattisessa Tasavallassa opintovapaalla olleen Martti Kempaksen sijaisena saakka, jolloin hänet nimitettiin toimeen vakinaisesti. mat, lihasoppi ja doping sekä monisteena: kasvatusoppi ja psykologia, tekijät Hannu Tähtivuori, Lauri Laakso, Pirkko Rissanen ja Jorma Tiainen, valmentajakoulua ja eri urheilulajien erikoisjaksoja varten kirjat Mauri Repo: Valmennuksen psykologia 1, Eero Hakanen: Suunnistusvalmennuksen perusteet, Klaus Peurla: Kestävyysjuoksun valmennuksesta 1: Kestävyysjuoksuvalmennuksen opas, Aki loikkanen: Kestävyysjuoksun valmennuksesta II: Kestävyysjuoksuun liittyvistä urheilulääketieteellisistä ongelmista sekä Matti Hernetkoski: Nyrkkeilyn valmennus. Monisteita lajikoulutukseen tuotettiin erityisesti lentopal1ossa, jal- 1. V a1men~akoulutus TUL:n Kisakeskuksessa toteutettiin: Urheiluvalmentajien jatkokurssi lajeina voimistelu, pyöräily ja luistelu, osanottajia 15 Urheiluvalmentajien jatkokurssi lajina yleisurheilu, osanottajia 15 ja ulkomaisena luennoitsijana Gerd Schröter DDR:stä IX Valmentajakoulu lajeina paini, painonnosto ja yleisurheilu, osanottajia 18, ulkomaisina luennoitsijoina Jan Vrabel ja Jiri Shoptenko Tshekkoslovakiasta Urheiluvalmentajien jatkokurssi lajeina jalkapallo ja koripallo, osanottajia 20, ulkomaisina luennoitsijoina Irog Avvakumov ja Heino Lill Neuvostoliitosta Valmentajien jatkoseminaari liiton olympialajien valmentajille sekä liiton palkkaamille valmentajille, osanottajia 27, ulkomaisina luennoitsijoina Siegfried Lorenz ja Gerd Schröter DDR:stä Valmentajien jatkoseminaari , osanottajia 40, ulkomaisina luennoitsijoina Siegfried Lorenz ja Gerd Schröter DDR:stä Erillisseminaarit pidettiin viikonlopputilaisuuksina 12 lajissa (yleisurheilu, hiihto, lentopallo, jalkapal1o, koripallo, nyrkkeily, uinti, pyöräily, paini, suunnistus, luistelu ja jääkiekko), osanottajia yhteensä ToimitsIJakoulutus TUL:n Kisakeskuksessa järjestettiin seuratoimitsijakurssi, jossa oli 19 osanottajaa. Piireissä järjestettiin vastaava kurssi Hämeessä, Pohjanmaal1a, Keski-Suomessa, Länsi Suomessa sekä Tampereella, osanottajia yhteensä 115. III-tason koulutus toteutettiin kaikissa piireissä piirikohtaisena. 3. Naisvoimistelukoulutus TUL:n Kisakeskuksessa toteutettiin: Voimisteluohjaajakurssin lajiosa , osanottajia 17 Voimisteluohjaajakurssin perus- ja lajiosa , osanottajia 11 Voimisteluohjaajan jatkokurssi, kunto-ohjaajalinja, , osanottajia 12 Voimisteluohjaajan jatkokurssi, valmentajalinja, osanottajia 17, ulkomaisena luennoitsijana Wanda Skrydlewska Puolasta Voimisteluohjaajan jatkokurssi, tyttöohjaajalinja, , osanottajia 18. Voimisteluohjaajakurssin lajiosia pidettiin Karjalan, Pohjanmaan ja Saimaan piireissä, osanottajia yhteensä 57. III-tason kurssit järjestettiin piirikohtaisina

17 -. ' 4. Nuorisokoulutus TUL:n Kisakeskuksessa toteutettiin n uoriso-ohjaajakurssin perus- ja lajiosa , osanottajia 16. Nuoriso-ohjaajakurssin perusosat pidettiin Karjalan, Saimaan ja Savon piireissä, osanottajia yhteensä 50. lii-tason koulutus järjestettiin piirikohtaisena. 5. Seuraof\iaajakoulutus Seuraohjaajan peruskurssit pidettiin uuden koulutusaineiston pohjalta kaikissa TUL:n piireissä. Osanottajia kursseilla oli yhteensä Henkilökunnan koulutus Piirien toiminnanjohtajille ja toimistonhoitajille järjestettiin koulutuspäivä Helsingin Työväenyhdistyksen talossa. Aiheena oli järjestömuotoinen kansansivistystyö. Osanottajia oli yhteensä 29. Keskustoimiston henkilökunnalle järjestettiin kolme koulutusaamupäivää, aiheina piirtoheittimen käyttö, TUL:n hajaantumisen aika ja TUL:n kansainvälisten suhteitten kehittyminen. Osanottajia oli yhteensä 75. Säännöllinen kielenopetus lopetettiin, koska todettiin toimitsijoiden työajan olevan soveltumattoman määräajoin tapahtuvaan osallistumiseen. Valmennuspäällikkö Martti Kempas opiskeli Saksan Demokraattisessa Tasavallassa Saksan Liikuntakasvatuskorkeakoulussa (DHfK) saakka tehden urheiluun liittyvää tohtorinväitöskirjaa. Heinäku un alusta lähtien hän viimeisteli tutkimustaan työn ohella. 7. Kouluttajien koulutus TUL:n Kisakeskuksessa järjestettiin: Kouluttajaseminaari aiheena TUL:n koulutusjärjestelmän kurssien sisällöt ja koulutusmateriaali, osanottajia 26 kouluttajakurssi aiheena perusliikuntamuotojen tekniikka, osanottajia Erityiskoulutus Lääkintävoimistelijoille j ärj estettiin keskustoimistossa jatkoseminaari aiheena urheiluvammat ja akupunktio, osanottajia oli 20. Toinen jatkoseminaari pidettiin keskustoirnistolla aiheena koulutusmateriaali lääketiede osasta. Osanottajia oli 10. Jyväskylän Yliopiston TUL -ryhmälle sekä TUL:n Keski-Suomen piirin johdolle ja koulutusvaliokunnan jäsenille järjestettiin koulutustilaisuus aiheena piirikohtaisen koulutuksen tehostaminen. Osanottajia oli o :J :; o -" E 'ö " :J ei) "

18 Lökuntapolöttinen valiokunta Lilkuntapolllttiseen valiokuntaan ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjoh ~ana Lasse Eskonen (3) sekäjäseninä Sakari Sello (2), Arto Nyström (3), Kalevi ollo (2), Jorma HentUä (2), Martti SUvennoinen (4), Pekka Vehviläinen (5), Antero LassOa (4), Erkki Tuomioja (2) sekä Heildd Helminen (1)_ Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet Pekka Hunne 15_ 03_ asti ja Heildd Piskonen 15_ 03_ Iähtien_ Valiokunta on kokoontunut vusi (5) kertaaja käsiteuyt 48 asiaa_ Valiokunnan työn painopiste oli liiton lausunnon valmisteleminen keväällä valmistuneesta ns. Liikuntalakikomitean mietinnöstä. Lausuntoa varten valiokunta pyysi asiasta lausunnot piirei,1tä sekä komitean työskentelyyn osaliistuneilta TUL:n edustajilta. Kirjalliset lausunnot saatiin yhdeksältä (9) piiriltä. Liittotoimikunta hyväksyi valiokunnan esityksen lausunnoksi. Valiokunta osallistui alkuvuodesta Jyväskylässä järjestettyyn Liikuntatieteen päivään. TUL:n osalta valiokunta totesi päivän onnistuneen hyvin. Valiokunta ryhtyi kartoittamaan liiton kannalta keskeisiä liikuntapoliittisia tutkimuskohteita sekä uudistamaan "1970-luvun liikuntapolitiikka" -asiakirjaa. Valkeakosken Leila Jääskeläinen saavutti Suomen mestaruuden rytmisen kilpavoimistelun SM-kisoissa. Nalstoimikuntaan on kertomusvuoden aikana kuuluneet puheenjohtlljana Terttu Honkasalo (7), var&puheenjoh ~ana Kerttu Kanerva (6), EOa Hautanen (6), HUkka Hyvärinen (6), Lea Johansson (5), Maija Järvinen (6), LOsa Marjala (7), RaIsa Paananen (7), Anja Savolainen (7). LOttotoimikunnan edus~lna nalstoimikunnassa ovat olleet Toimi Haaparanta ja EUi KahUa. Kokouksllo on osauistunut myös kupallutoimikunnan puheenjoh~a Terttu Nenonen. Naistoimikunta on kokoontunut 7 kertaa ja käsiteuyt kokouksissaan 78 asiaa. Naistoimikunnan työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjoh~ana Terttu 32 N aistoimikunta Honkasalo (6), ja jäseninä Kerttu Kanerva (6), Maija Järvinen (6). Työvaliokunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 46 asiaa. KUpallutoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjoh~ana Terttu Nenonen (4) Ja Jäseninä Eevi Kaasinen (3), Kerttu Rllkonen (3), Leena Starck (4) Ja Tuula Segercrantz (3). KUpaUutoimikunta on kokoontunut 4 kertaa ja kåsiteuyt 24 asiaa. Nalstoimikunnan Ja sen työvaliokunnan sihteerinä on toiminut saakka Riitta Lainio, Ella Uitto Ja _ alkaen Inna Kosonen. KUpallutoimlkunnan sihteerinä on toiminut EOa Uitto. Kouluttajat Naistoimikunnan järjestämillä kursseilla ja leireillä ovat ohjaajina ja luennoitsijoina toimineet: Kerttu Riikonen, Eevi Kaasinen, Leena Starck, Tuula Segercrantz, Terttu Nenonen, Anja Savolainen, Maija-Liisa Pitkä, Eila Uitto, Anja Auvinen, Maarit Ylönen, Rauni Koskinen, Anita Aalto, Marita Suojanen, Salli Lehtonen, Marja Lagerstedt, Mirja Nurmi, Maija Järvinen, Piri Salo, Birgitta Kervinen, Terttu Honkasalo, Kerttu Kanerva, Lea Johansson, Risto Ylönen, Jorma Kukkonen, Jarmo Liukkonen, Rauno Pietiläinen, Wanda Skrzydlewska Puolasta, Kari Heinonen ja Lasse Savonen. Kurssitoiminta Rytmisen kilpavoimistelun A- ja B-renkaan valmennus leiri pidettiin Kisakeskuksessa. Osanottajia oli Ikinuorten liikuntakurssi oli Kisakeskuksessa Osanottajia oli 18. Rytmisen kilpavoimistelun leiri pidettiin Kisakeskuksessa Osanottajia oli 20. Tyttövoimistelijoiden leiri pidettiin Kisakeskuksessa Osanottajia oli 86. Liikuntakurssi 1 pidettiin Kisakeskuksessa Kurssi oli suunnattu erityisesti kilpailujoukkueisiin sekä rytmisen voimisteluun valmentautuville voimistelijoille. Osanottajia oli 18. Liikuntakurssi II pidettiin Kisakeskuksessa Kurssi oli su unnattu erityisesti vuotiaille kilpailujoukkueisiin valmentautuville tytöille. Osanottajia oli 12. Ohjelmakurssi järjestettiin Helsingissä. Kurssilla opetettiin piiriohjaajille liiton uudet ohjel- 33

19 mato Osanottajia oli 27, joista 13 piiriohjaajaa ja 14 seuraohjaajaa. Kurssilla opetettiin Anja Savolaisen naruohjelma pikkutytöille, Salli Lehtosen voimisteluohjelma teineille, Arja Ylösen voimisteluohjelma isoille tytöille, Anneli Kiiskisen voimisteluohjelma naisille ja teineille. Tansseina opetettiin Terttu Alhosen "Pikku posteljoonit", Salli Lehtosen tanssi isoille tytöille ja Kerttu Riikosen tanssi naisille. Rytmisen kilpavoimistelun A- ja B renkaan valmennusleiri Kisakeskuksessa Osanottajia oli 19. Rytmisen voimistelun valmentajakurssi uusille valmentajille pidettiin Kisakeskuksessa Osanottajia oli 11. Suunnittelupäivät piirien naisjaostojen edustajille pidettiin Tampereella. Paikalla oli 35 osanottajaa edustaen 13 piiriä. Aiheina oli piirien naistoimikuntien tehtäväalue, naistoimikunnan toimintatavoitteet ja jäsenhankintavuosi 1978 sekä liittojuhliin valmistautuminen. Neuvottelutilaisuudet Yhteiskuntapoliittinen kongressi pidettiin Kotkassa Osanottajia oli 250 edustaen 43 seuraa. Aiheina ja alustajina olivat: Työväen kirjallisuus, Eila Pennanen; Sarjakuvat kasvattajana, Marjatta Starck; Työväenlehtien kulttuurisivut, Hilkka Vuori ja TV:n ja radion ohjelmapolitiikka, Keijo Savolainen. - TulIittarien Virikepäivät pidettiin Pieksämäellä , Tampereella ja Pohtimolammella Osanottajia oli yhteensä 420. Aiheina olivat: Opintokerho- toiminta, Seuraavan toimintakauden suunnitelmat, Ay-Iiikkeen ja TUL:n naisten yhteistyö ja Työväen urheiluliikkeen eheyttäminen. Pohtimolammella oli lisäksi aiheena Perhe ja murrosikäisten vaikeudet. Alustajina toimivat Vuokko Laaksonen, Martti Vaattovaara, Terttu Honkasalo, Vieno Hämäläinen, Tuulikki Kannisto, Maija-Liisa Halonen, Ritva Solowski, Pekka Hurme, Ossi Sjöman, Raimo Railo, Markku Salonen ja Irma Kosonen. Kilpailutoiminta TUL:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut järjesti Helsingin Jyry Kilpailuissa oli 68 joukkuetta 21 :stä seurasta. Tulokset: Naisten sarja: 1) Helsingin Kotkat 9.40, 2) Turun Pyrkivä 9.35, 3) Helsingin Jyry vuotiaat: 1) Helsingin Jyry 9.35, 2) Turun fyry 9.0, 3) Turun Kisa-Toverit ja Helsingin Kotkat vuotiaat: 1) Turun Kisa Toverit 8.90, 2) Helsingin Jyry II 8.70, 3) Turun Kisa-Toverit ja Turun Jyry 8.50 Alle 12 vuotiaat: 1) Turun Pyrkivä 8.95, 2) Puotinkyläm Valtti 8.70, 3) Kotkan Kiri ja Turun Kisa Toverit I 8.50 Yli 35 vuotiaat: 1) Helsingin Jyry 8.90,2) Kotkan Kiri 8.15, 3) Turun Jyry 8.10 Rytmisen kilpavoimistelun mestaruuskilpailut pidettiin Oulussa Oulun Tarmon järjestäminä Kilpailuihin osallistui henkilökohtaiseen 4-otteluun 8, ja välinesarjaan 9 osanottajaa ja 1 joukkue. Kilpailijoita oli 6:sta seurasta. Tulokset: 4-ottelu: 1) Leila Jääskeläinen VaKP (pallo 9.30, naru 9.35, vanne 9.45 ja nauha 9.45), 2) Riitta Immonen HeKo (pallo 9.38, naru 9.20, vanne 8.90 ja nauha 9.50), 3) Irmeli Tikka HeKo (pallo 9.05, naru 8.75, vanne 8.55 ja nauha 9.15). Välinesarja: Pallo: 1) Taru Niemi SäyRi 8.20 Hypinnaru: 1) Tarja Koivumäki HeKo 7.87 Vanne: 1) Taru Niemi SäyRi 7.90 Nauha: 1) Taru Niemi SäyRi 7.90 Rytmisen voimistelun SM-kilpailut järjesti Valkeakosken Koskenpojat. TUL: sta osanottajia oli 9 ja yksi joukkue. Henkilökohtaisen 4-ottelun mestaruuden voitti Leila Jääskeläinen yhteispisteillä 37,05 pist. ja 2. sijan Riitta Immonen 35,80 pist. Helsingin Kotkien keilajoukkue tuli 2. sijalle pisteillä 16,20. Kansainvälinen toiminta Puolassa pidettyihin kansainvälisiin rytmisen voimistelun kilpailuihin osallistuivat voimistelijoina Irmeli Tikka ja Riitta Immonen, valmentajina Marita Kallioniemi ja Anja Savolainen sekä tuomarina Maija-Liisa Pitkä. Rytmisen voimistelun PM-kilpailuihin Kööpenhaminassa osallistuivat Valkeakosken Koskenpoikien Leila Jääskeläinen, joka voitti yhteispisteissä pronssia, ja Helsingin Kotkien Riitta Immonen. Valmentajana oli mukana Kerttu Riikonen V akp. TUL:n joukkuevoimistelumestaruuskilpailujen v. sarjan voitti Turun Kisa- Toverit pallo-ohjelmallaan. 34

20 - Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton 20-vuotistilaisuuteen osallistui Keski-Suomen piirin joukkue. - Rytmisen voimistelun MM-kilpailuihin Baselissa, Sveitsissä, osallistui Leila Jääskeläinen ja valmentajana Kerttu Riikonen Valkeakosken Koskenpojista. Rytmisen voimistelun leirille Puolassa osallistuivat Helsingin Kotkista Riitta Immonen, Tuija Savolainen, Tarja Koivumäki, Anne Westman ja valmentajana Eevi Kaasinen. Valmentajakurssilla Kisakeskuksessa vieraili ohjaajana puolalainen rytmisen voimistelun valmentaja Wanda Skrzydlewska, joka oli Oulun Tarmon vieraana ja Helsingin Kotkien vieraana NL:n rytmi sen kilpavoimistelun joukkue vieraili Helsingissä ja Valkeakoskella esiintyen mm. Suomen itsenäisyyden ja Lokakuun vallankumouksen 60-vuotisjuhlassa Tarton yliopiston naisvoimistelujoukkue vieraili Helsingissä Helsingin Kotkien vieraana Nuorisovaliokunta KORKEALLE KANSAN KUN10 Vuosi 1977 oli TUL:n kulttuurivuosi. Vuoden plitjtapahtumina jtjrjestettiin ne/jtj alueellista kulttuuritapahtumaa. Porissa kisailivat LtJnsi-Suomen, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen nuoret kulttuuriharrastajat. Vauhdissa Turun RienttJvtJn 12- vuotiaat tanhuajat. Vuosi 1977 ou TUL:n Nuorisovaliokunnan 57. toimintavuosi, sillä vuonna 1920 perustettiin IDttoon erityinen nuorisojaosto. Jaoston nimi muutettiin vuonna 1947 Nuorisovaliokunnaksi. Kertomusvuoden aikana ovat Nuorisovaliokuntaan kuuluneet puheeiqoh ~ana Jouko Sillanpää (09), varapuheeiqohtll,jana Upo Eerola (07) sekä jäseninä Kimmo Aaltonen (07), Atte Antikainen (08), Mb:Ia Holmberg (05), Jussi Kasanen (09), Esko Paukkonen (03),Esko Sarkonen (04) ja Risto Virtanen (04). Valiokunta on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa ja on käsitellyt kokouksissaan 151 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjoh~ana Jouko Sillanpää (04) ja jäseninä Upo Eerola (03) ja Risto Virtanen (04). Työvaliokunta on kokoontunut 4 kertaa ja käsitellyt yhteensä30 asiaa. Nuorisovaliokunnan ja sen työvaliokunnan sihteerinä on toiminut nuorisosihteeri Irja Laiho. Edustukset N uorisourheil un Yhteistoimintavaliokuntaan ovat kuuluneet Atte Antikainen ja Raimo Railo. Suomi-Neuvostoliitto-seuran nuorisovaliokuntaan ovat kuuluneet Matti Lahtinen ja Irja Laiho ja seuran varhaisnuorisojaostoon Esko Sarkanen. Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri- ja Raittiustoiminnan Keskusliiton hallitukseen sekä radiotoimikuntaan on kuulunut Raimo Railo. Festivaaliyhdistyksen hallitukseen sekä työvaliokuntaan on kuulunut Matti Lahtinen ja varhaisnuorisojaostoon Irja Laiho. Kansainvälisessä nuorisokokouksessa " Kansanvälisen nuorison solidaari: suuskokous rotusortoa vastaan eteläisessä Afrikassa" TUL:n edustajana Atte Antikainen. Spartakiadeilla TUL:n edustajana Kimmo Aaltonen. Taksvärkki-78 toimikunnassa TUL:n 36 37

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO Suur-Savo URrl'=:ILUK1RJASTO Nai -- Piiri on perustettu 1909 Mikkelin piirinäja 1911 Savonlinnan piirinä. Nämä yhtyivät 1933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä se rekisteröitiin 1950. Tänä vuonna piirissä

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58

x. SVUL:n tilinpäätös... \... 58 70 x. SVUL:n tilinpäätös............ \............. 58 XI. XII. XIII. Talousasiat Vuonna 1956 myönnetyt SVUL:n ansiomerkit, plaketit ja standaarit Loppusanat SVUL:n Tuen toiminta v. 1956...............

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y.

R LJ. (.0 Ii CJ) \.0 TOIMINTAVUODELTA 1964 KERTOMUS KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1964 ~ Z \.0 Z CJ) (.0 Ii R LJ C ~... KOLME KULTAA NELJÄ HOPEAA KOLME PRONSSIA KOLME KULTAA KAKSI PRONSSIA Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö. Yhdistyksen jäsenmäärä

Lisätiedot

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966,

H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, SUOMEN OLYMPIAYHIDISTYS ry. Hels' i H llituksen toimitltakertomus vuodelta 1966, YhdistYKsen "vai tuuskunnan vuosikokouksen 10.5. 1966 -hyväksy. män hallituksen esityksen mukaisesti on valmennustoimintaa

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965

Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966. ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 1965 Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1966 ja SVUL:n VUOSIKERTOMUS 3 Eteenpäin ylöspäin Urheilun aate on Suomen kansan keskuudessa voittanut erittäin laajat kannattajajoukot. Parhaana osoituksena

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13

Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13 JÄSENLEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 4 13 Kevätkokous ja Mestari-ilta 8. huhtikuuta Tervetuloa! Sisältää yhdistyksen TOIMINTAKERTOMUKSEN 2012 SISÄLTÖ 4 13 Kutsu Kevätkokoukseen ja Huhtikuun

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot