TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y."

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977

2 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN

3 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus Hallintoelimet Piirijärjestöt Keskustoimisto TUL:n ansiomerkit Taloudellinen toiminta Järjestötoiminta Tiedotustoiminta Koulutusvaliokunta Liikuntapoliittinen valiokunta Naistoimikunta Nuorisovaliokunta Tiedotusvaliokunta Valistusjaosto Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokunnan leirijaosto Hiihtojaosto Jalkapallojaosto Jääkiekkojaosto Koripallojaosto Kuntoliikuntajaosto Lentopallojaosto Luistelujaosto Melontajaosto Moottorijaosto Mäkijaosto Nyrkkeily jaosto Painojaosto Painonnostojaosto Pesäpallojaosto Purjehdusjaosto Pyöräily jaosto Pöytätennisjaosto Shakkijaosto Suunnistusjaosto Uintijaosto Voimistelujaosto Yleisurheilujaosto Ruotsinkielinen jaosto Kisakeskus Peera Tilastot Tase Tilintarkastuskertomus sivu o. Kaipaisen tervehdys Vuosi 1977 oli Työväen Urheiluliitolle hyvin merkityksellinen ja menestyksellinen. Suuria yhteisiä joukkojuhlia emme järjestäneet, mutta siitä huolimatta vuosi oli työntäyteinen. Vaikka vaikea taloudellinen tilanne haittasikin koko työväenliikkeen toimintaa, eivät vaikeudet kyenneet estämään TUL:n kehittymistä ja voimistumista. TUL:n jäsenistön uupumaton työ itsenäisen työläisurheilun hyväksi alkoi ilahduttavasti vaikuttaa myös poliittisella tasolla niin, että vuoden 1977 aikana päästiin aloittamaan työväenpuolueiden väliset viralliset neuvottelut työläisurheilun eheyttämisestä. Kun eheytysneuvottelujen lähtökohdaksi on otettu itsenäisen työläisurheilun vahvistaminen ja voimien kokoaminen Työväen Urheiluliittoon, voidaan TUL:ssa olla tyytyväisiä eheytyksen periaatteisiin. Työväen Urheiluliiton yhteisenä kokonaisuutena edustama perinteinen työläisurheilunäkemys on näin tullut vallitsevaksi koko työväenliikkeen piirissä. Tässä mielessä TUL:n koko jäsenistön tekemä työ ja vankka periaatteellinen usko omaan järjestöönsä Työväen Urhei- 2 3

4 II luliittoon on kantanut eheytyshedelmän. Eheytysasiassa tapahtuneen meriittävän liikuntapoliittisen edistysaskeleen lisäksi TUL:n työ vuonna 1977 oli tasaisen varmasti edennyttä työväenliikkeen liikuntatoimintaa, jossa kilpa- ja huippu-urheilulliseen menestykseen yhdistyi työväenliikkeen nuorison aatteellinen kasvatustyö. Aatteellisen kasvatustyön elpyminen ja sen jatkuva kehittäminen onkin tullut porvarillistu- vassa, kaupallistuvassa urheiluelämässämme yhä tärkeämmäksi, jotta TUL voisi säilyttää asemansa Suomen suurimpana työläisnuorisojärjestönä. TUL-Iäisen aatteellisen kasvatustyön jatkuva kel}.ittäminen on myös varmin tapa turvata liiton itsenäisyyden säilyttäminen siirryttäessä 1980-luvun liikuntapolitiikkaan. TUL on järjestö, jolla on tulinen sydän ja teräksinen tahto! Kiitoksia yhteistyöstä, toverit. Liikuntapoliittinen katsaus Vuosi 1977 painottui liikuntapolitiikassa selvästi kansalisen liikuntapolitiikan suuntaan. TUL:n osalta merkittävimmät liikuntapoliittiset tapahtumat olivat liikuntalakikomitean mietinnön valmistuminen, virallisten työläisurheilun eheytysneuvottelujen aloittaminen sekä liiton puheenjohtajavaihdos. Vuosi 1977 oli kokonaisuudessaan kansallisessa liikuntapolitiikassa erittäin vilkas ja TUL:n kannalta varsin merkittävä ja positiivinen. Vuonna 1974 asetettu liikuntalakikomitea sai valmiiksi työnsä, yli 400 sivua käsittävän mietintönsä vuoden 1977 alussa. TUL jätti mietintöön lausuntonsa vuoden 1977 syyskyyssa. TUL esitti lausunnossaan eräitä tarkennuksia ja täydennyksiä, joiden lisäämisen jälkeen komiteamietintöön liittyvä Iiikuntalakiesitys olisi TUL:n mielestä valmis annettavaksi eduskunnalle. Vaikka liikuntalakiesityksessä ei kaikkia työväenliikkeen ja työläisurheilun kannalta tärkeitä asioita olekaan komitean porvarienemmistön johdosta saatu huomioitua, TUL kiirehti silti lakiesityksen antamista, jotta urheiluelämä saisi pikaisesti tarvitsemansa lainturvan. Lopullisen lakiesityksen aikaansaaminen siirtyi vuoden 1978 puolelle. Työläisurheilun eheytyskeskustelua käytiin koko vuoden ajan. EdeIlytykset eheytykselle paranivat huomattavasti Suomen Sosialidemokraattisen Puol ueen hyväksyttyä kevääilä 1977 puolueneuvostossaan uuden liikuntapoliittisen ohjelman, joka on liikuntapoliittisesti huomattavasti lähempänä TUL:n liikuntapoliittisia näkemyksiä kuin puolueen aiempi ohjelma. Epävirallisia, tunnusteluluonteisia keskusteluja työläisurheilun eheytymisestä käytiin työväenpuolueiden tasoila koko alkuvuoden ajan. Vuoden lopuila päästiin jo viralliselle tasolle, kun Suomen Sosialidemokraattinen Puolue teki Suomen KommunistiseIle Puolueelle ehdotuksen virallisten neuvottelujen aloittamiseksi työläisurheilun eheyttämiseksi. SDP valitsi samalla viisihenkisen puolueen korkeinta johtoa edustavan neuvottelukunnan. SKP vastasi neuvottelutarjoukseen myöntävästi valiten samoin puolueen korkeinta johtoa edustavan kuusihenkisen neuvotteluryhmän. Varsinaiset eheytysongelmien ratkaisut siirtyivät vuoden 1978 puolelle. Eheytysneuvot- telujen tavoitteena on työläisurheiluvoimien eheyttäminen vuoden 1978 aikana, niin että TUL:n vm Liittojuhlaa kesällä 1979 voidaan viettää eheytyneen työläisurheilun suurjuhlana. Työväen Urheiluliiton liitto neuvos- 4 5

5 to määritteli sekä kevät- että syyskokouksessaan eheytyksen lähtökohdaksi itsenäisen Työväen Urheiluliiton vahvistamisen antaen tukensa työväenpuolueiden neuvotteluryhmien työlle. Työväen Urheiluliitto koki 1977 puheenjohtajavaihdoksen. TUL:oa vuoden 1971 liittokokouksesta lähtien johtanut puheenjohtaja Osmo Kaipainen siirtyi kesällä töihin Pohjoismaiden Neuvoston sihteeristöön Osloon. Puheenjohtaja Kaipainen ilmoitti jättävänsä TUL:n puheenjohtajatehtävät työpaikkavaihdoksen seurauksena. Puheenjohtajana Kaipainen toimi kuitenkin vuoden 1978 tammikuun 26. päivään saakka, jolloin hän luovutti puheenjohtajan tehtävät kansanedustaja Matti Ahteelle, jonka TUL:n liittoneuvosto oli marraskuun lopun sääntömääräisessä kokouksessaan yksimielisesti valinnut TUL:n uudeksi puheenjohtajaksi. Porvarillinen lehdistö yritti tapansa mukaan sotkea erilaisilla henkilökaavailuilla puheenjohtajavaihdoskysymystä, mutta epäonnistui pyrkimyksissään puheenjohtajavaihdoksen toteutuessa TUL:ssa sopuisan rauhailisesti. Koko vuotta 1977 leimasi Suomessa kuten monissa muissakin kapitalistisissa maissa taloudellinen lama, joka aiheutti ennätysmäisen työttömyyden maassamme vaikeuttaen koko työväenliikkeen, myös Työväen Urheil uliiton, toimintaedellytyksiä. Liittoneuvosto kiinnittikin vakavaa huomiota maamme taloudelliseen tilanteeseen antaen tukensa työväenpuolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen kamppailulie maamme työtätekevän väestön hyväksi. Myös urheilujärjestöjen taloudellinen tilanne oli vuoden aikana kireä. TUL:kin noudatti valtiovarainministeriön määräämää säästöbudjettia, mikä merkitsi 10 prosentin määrärahasupistusta kesken vuoden liiton talousarvioon. Tämän lisäksi valtion maksatusten erilaiset jäädytystoimet lisäsivät liiton taloudellisen tilanteen vaikeutta. Liittoneuvosto kiinnittikin huomiota urheilujärjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseen. TUL:n ja SVUL:n väliset yhteistoimintasopimusten parantamisneuvottelut saatiin vuoden 1977 lopulla päätökseen. Vuoden 1966 yleis sopimuksiin saatiin liitettyä lisäpöytäkirja, jossa tarkennetaan ja täsmennetään eräitä TUL:n kannalta tärkeitä, mm. kustannusvelvoitteita koskevia kohtia. Kokonaisuudessaan uuden TUL:n ja SVUL:n välisen sopimuksen lisäpöytäkirjoineen voidaan TUL:n kannalta katsoa olevan vähäinen parannus keskusliittojen väliseen yhteistoimintaan. Eräitä tärkeitä, kiperiä kiistakysymyksiä ei nytkään yhteistoimintasopimuksiin saatu, mm. ongelmallinen lisenssikysymys jäi edelleen varsin avoimeksi. TUL:n ja SVUL:n välillä keskusliittotasolla tapahtuneesta yhteistoimintatilanteen parantumisesta huolimatta SVUL:n eräät erikoisliitot pyrkivät edelleen kiertämään yhteistoimintasopimusten velvoitteita tai muuten vaikeuttamaan yhteistoimintaa. TUL tuomitsi myös Luisteluliiton ja Taitoluisteluliiton harjoittaman ureilullisen yhteistyön rotusortoa harjoittavan Etelä-Afrikan kanssa. TUL solmi myös yhden uuden yhteistoimintasopimuksen Suomen Voimanostoliiton kanssa. Voimanostoliitto ei ole SVUL:n jäsenliitto. Yhteistoimintasopimus on pääpiirteiitään TUL:n ja SVUL:n yhteistoimintasopimuksen suuntainen, mutta TUL:n kannalta edullisempi kuin TUL:n ja SVUL:n väliset sopimukset. Vuosi oli tasavallan presidentin valitsijamiesvaalien vuosi. Urheilun keskusjärjestöt antoivat yhteisen urheiluväen vetoomuksen tohtori Urho Kekkosen valitsemiseksi tasavallan presidentiksi, mikä tapahtui vuoden 1978 helmikuussa. Liittoneuvosto antoi myös TUL:n oman tohtori Urho Kekkosta tukevan kannanoton presidentin vaaleihin. Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen huomioi Työväen Urheiluliittoa kesällä 1977 antamalla TUL:lle ensimmäisenä urheilun keskusjärjestönä Presidentin tunnustuspalkinnon "Kultaisen Kiekon". TUL:n yhteistyö työväenliikkeen muihin järjestöihin jatkui entiseen tapaan. TKL järjesti yhteistyössä SAK:n ja TUL:n kanssa perinteisen ay-ientopallosarjan, minkä lisäksi ammattiyhdistysväki TKL:n kautta ja TUL:n avustuksella harrasti liikuntatoimintaa myös pilkkimisen ja keilailun muodossa. TUL tehosti yhteistoimintaa työväenliikkeen sivistysjärjestöjen TSL:n ja KSL:n kanssa, niin että koulutusyhteistyössä päästiin jo konkreettisiin yhteisiin tuloksiin. Perinteinen yhteistoiminta vasemmiston poliittisiin nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöihin jatkui edelleen, viime vuonna kulttuuripitoisena, olihan vuosi TUL:n nuorisotoiminnassa erityinen kulttuurivuosi. TUL:n vuoden 1976 liittoneuvostossa hyväksytty päihdepoliittinen ohjelma osoittautui konkreettisestikin tarpeelliseksi vuoden 1977 aikana usean eri maita edustavan kansainvälistä tasoa olevan yleis urheilijan jäätyä kiinni doping-aineiden käytöstä kesän arvokilpailuissa. Kiinnijääneiden joukossa oli myös yksi TUL:n urheilija, mikä aiheutti vilkasta keskustelua doping-aineista myös TUL:n sisällä. TUL:n yleisurheilujaosto ja liittotoimikunta tuomitsivat jyrkästi doping-aineiden käytön kaikessa Iiikuntatoiminnassa. TUL yhtyi ko. urheilijoiden lajin kansainväliseltä liitolta saamaan kilpailukieltoon. Vuonna 1977 tuli kuluneeksi 60 vuotta ensimmäisen työläisurheilulehden, Työväen Urheilulehden, ilmestymisen alkamisesta. TUL-Iehti julkaisi juhlavuoden merkeissä juhlanumeron sekä järjesti vastaanoton. Kansainvälisessä liikuntapolitiikassa oli painopiste TUL:n omassa kansainvälisessä toiminassa, sillä olympiavuoden jälkeen oli kansainvälisessä urheiluelämässä ja -politiikassa varsin hiljainen vuosi. TUL:n oman kansainvälisen toimin-. nan merkkitapahtuma oli TUL:n Helsingissä järjestämä Lokakuun vallankumouksen ja Suomen itsenäisyyden 60-vuotisjuhla ja seminaari. Juhlatilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan Tasavallan Presidentti Urho Kekko- II 6 7

6 nen. Juhlapuhujana oli liiton puheenjohtaja Osmo Kaipaisen ohella VZSPS:n urheilukomitean puheenjohtaja Nikolai Rjashentsev. Kansainvälisessä seminaarissa edusti Neuvostoliittoa esitelmöitsijänä dosentti Vitali Stolbov. Toisen pääalustuksen piti TUL:n I varapuheenjohtaja Lennart Kivi tuli kuluneeksi 55 vuotta TUL:n ja Neuvostoliiton välisten urheilusuhteiden alkamisesta, mikä lisäsi omalta osaltaan juhlan ja seminaarin merkitystä. TUL:n nuoriso oli mukana omalla panoksellaan Suomen ja Neuvostoliiton nuorison ystävyys-festivaaleilla, joita pidettiin kesällä eri puolilla Suomea. TUL jatkoi vuoden 1977 aikana omien kansainvälisten suhteittensa kehittämistä. TUL:n vieraana kävi edellä mainitun neuvostoliittolaisvaltuuskunnan lisäksi virallinen valtuuskunta Bulgariasta. Kuubalaiset maail- man huippuyleisurheilijat vierailivat kilpailumatkailaan Suomessa myös TUL:ssä. TUL:n edustajat vierailivat 1977 puolestaan UISP:n kongressissa Italiassa. ASKÖ:n 85-vuotisjuhlilla Itävallassa, RSKL:n 20-vuotisjuhlilla Ruotsissa, neuvottelumatkalla Tshekkoslovakiassa, DDR:ssä ja Neuvostoliitossa. Tämän lisäksi TUL:n edustajiila oli tilaisuus seurata Universiadeja Bulgariassa ja DDR:n urheilujuhlia ja spartakiadeja Leipzigissa. TUL huomioi myös 20-vuotisen yhteistyön Eestin Kalevin kanssa. Vuoden 1979 päätapahtuman, Liittojuhlan valmistelut alkoivat vuonna 1977 ja liittoneuvosto kehotti koko liiton jäsenistöä ja ystäviä työskentelemään tavoitteena TUL:n historian suurin liittojuhla tunnuksella "Korkealle Kansan Kunto". LDTTQTOIMIKUNTA Liittoneuvosto Hallintoelimet Liittoneuvostoon ovat pidetyn TUL:n XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana Pentti Heinonen, varapuheenjohtajina Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen, jäseninä Taisto Alen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Kalevi Haapala, Jorma Jokinen, Aarre Kaipiainen, Akseli Kardell, Ilmari Kortelainen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Sulo Manninen, Liisa Marjala, Vilho Nummila, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Erkki Piililä, Timo Rantala, Antti Rantanen, Aarno Suomi, Heikki Taipale, Armas Torpström, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen, Leo Vivolin ja Jaakko Ylitalo. Liittoneuvosto kokoontui sääntöjen edellyttämällä tavalla kahteen varsinaiseen kokoukseen. Kevätkokous pidettiin toukokuun 21. päivänä 1977 ja syyskokous marraskuun 26. päivänä Molemmat pidettiin OTK:n juhlasalissa Helsingissä. Liittotoimikunta Huhtikuun päivinä 1975 kokoontuneen TUL:n varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat liittotoimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana Osmo Kaipainen (11), varapuheenjohtajina Lennart Kivi (9) ja Väinö Pässilä (9) sekä liittotoimikunnan jäseninä Paavo Aitio (4), Lasse Eskonen (9), Toimi Haaparanta (10), Pentti Honkasalo (11), Elli Kahila (10), Viljo Kuivala (9), Ensio Laine (9), Kalevi Paunonen (10), Martti Peura (2), Sakari Selin (8), Erkki Tuomioja (9) ja Olavi Vesterinen (10). Liittotoimikunta on pitänyt 11 kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 209 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Raimo Railo ja Matti Suhonen. 8 9 I

7 Liittotoimikunnan apuelimet Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet: 1. Työvaliokunta Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Osmo Kaipainen (13) sekä jäseninä Lennart Kivi (12), Väinö Pässilä (8), Sakari Selin (9) ja Olavi Vesterinen (13). Työvaliokunta on pitänyt kolmetoista (13) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty satayhdeksänkymmentäkolme (193) asiaa. Sihteerinä on toiminut Raimo Railo. 2. Järjestövaliokunta Järjestövaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (7), varapuheenjohtajana Ensio Laine (4) ja jäseninä Viljo Kuivala (S), Pentti Honkasalo (S) ja Kalevi Paunonen (6). Kokouksia on pidetty 7, joista pöytäkirjoihin on merkitty 88 asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Raimo Railo ja Matti Suhonen. Järjestövaliokunnan ansiomerkkijaosto, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (1), jäseninä Valentin Kervinen (1), Viljo Kuivala (1) ja Arvo Roiha (1), on kokoontunut yhden (1) kerran. Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio. 3. Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (7), varapuheenjohtajana Karl Koivunen (S) sekä jäseninä Lasse Eskonen (4), Pentti Honkasalo (6), Juhani Järvinen (4), Elli Kahila (8) ja Aarre Kaipiainen (6)., Urheiluvaliokunta on kokoontunut kahdeksan (8) kertaa ja käsitellyt kokouksissaan yhteensä 91 asiaa. Urheiluvaliokunnan sihteerinä ovat toimineet asti Raimo Railo (2) ja 1. S. lähtien Markku Salonen (6). Lisäksi Martti Kempas on osallistunut urheiluvaliokunnan kokouksiin. 4. Kansainvälinen valiokunta Kansainväliseen valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lennart Kivi (9), ja jäseninä Osmo Kaipainen (S), Raija Mattila (8), Erkki Tuomioja (3) ja Sakari Selin (7). Kokouksia on pidetty 9 ja niissä on käsitelty 114 asiaa. Kokouksiin on osallistunut edellä mainittujen lisäksi Ossi Sjöman. Sihteerinä on toiminut kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki. Ulkomaiset edustukset Varapuheenjohtaja Lennart Kivi ja liittotoimikunnan jäsen Lasse Eskonen Valtion Urheiluneuvoston valtuuskunnan mukana Neuvostoliitossa Varapuheenjohtaja Väinö Pässilä, osastopäällikkö Raimo Railo ja kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki CRZZ:n vieraana Puolassa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen Maailman rauhanvoimien kokouksessa Puolassa 4. S.-13. S. 77. Pääsihteeri Ossi Sjöman Euroopan valtioiden 3. urheilukonferenssissa Kööpenhaminassa 11. S.-IS. S. 77. Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja pääsihteeri Ossi Sjöman Neuvosto-Eestin Kalevin vieraana Tallinnassa 27. S.-28. S. 77. Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki UISP:n kongressissa Italiassa Liittotoimikunnan jäsen Erkki Tuomioja CSIT:n sihteeristön kokouksessa ja ASKÖ:n 8S-vuotisjuhlassa Itävallassa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja pääsihteeri Ossi Sjöman DTSB:n 20-vuotisjuhlassa ja DDR:n Spartakiaadeissa Leipzigissa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen ja osastopäällikkö Markku Salonen maailman ylioppilaiden Universiaadeissa Sofiassa Varapuheenjohtaja Väinö Pässilä Ruotsin Suomalaisten Keskusliiton 20-vuotisjuhlassa Tumbassa Ruotsissa Varapuheenjohtaja Lennart Kivi, liittotoimikunnan jäsen Kalevi Paunonen, pääsihteeri Ossi Sjöman ja päätoimittaja Pekka Hurme CSTV:n vieraina Tshekkoslovakiassa Ossi Sjöman poistui päivää aikaisemmin ja kävi DTSB:n vieraana Itä-Berliinissä Kansainvälisen valiokunnan jäsen Raija Mattila pol;ljoismaiden urheilujärjestöjen Felles-komitean kokol;lksessa Kööpenhaminassa Puheenjohtaja Osmo Kaipainen, varapuheenjohtaja Lennart Kivi ja liittotoimikunnan jäsen Lasse Eskonen Profsportin vieraina Neuvostoliitossa Liittotoimikunnan jäsen Erkki Tuomioja CSIT:n sihteeristön erikoiskonferenssissa Ziirichissä

8 5. Talousvaliokunta Talousvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Paavo Aitio (7), ja jäseninä Osmo Kaipainen (4) (3. 9. saakka), Erkki Tuomioja (4), Rauno Kousa (4), Matti Pirnes (7) sekä Leo Huttunen ( alk.). Kokouksia talousvaliokunta on pitänyt vuoden aikana 9. joista pöytäkirjoihin on merkitty 101 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Raimo Hakola. Lisäksi valiokunnan työskentelyyn on osallistunut pääsihteeri Ossi Sjöman. 6. Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokunnan 7. toimintavuoden aikana ovat siihen kuuluneet puheenjohtajana Risto Lindgren (7) sekä jäseninä Toimi Haaparanta (6), Anja Järvinen (6), Ismo Kuivala (5), Antero Lassila (4), Jouko Välske (2) ja saakka Markku Salonen (3), hänen seuraajansa alkaen Timo Byman (2). Valiokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän (7) kertaa ja käsitteli kokouksissaan 78 asiaa. Työvaliokunta, johon kuuluivat puheenjohtaja Risto Lingren, varapuheenjohtaja Anja Järvinen, Timo Byman ja Reijo Lehkonen, kokoontui kolme (3) kertaa käsitellen 26 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut koulutuspäällikkö Reijo Lehkonen. 7. Liikuntapoliittinen valiokunta Liikuntapoliittiseen valiokuntaan ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen (3) sekä jäseninä Sakari Selin (2), Arto Nyström (3), Kalevi Olin (2), Jorma Hentilä (2), Martti Silvennoinen (4), Pekka Vehviläinen (5), Antero Lassila (4), Erkki Tuomioja (2) sekä Heikki Helminen (1). Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet Pekka Hurme asti ja Heikki Piskonen lähtien. Valiokunta on kokoontunut viisi (5) kertaa ja käsitellyt 48 asiaa. 8. Tiedotusvaliokunta Tiedotusvaliokuntaan ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtajana Seppo Tikka (3) sekä jäseninä Voitto Raatikainen (5), Göran Åberg (4), Veli Pelkonen (4) sekä Tapio Varis (1). Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet Pekka Hurme asti ja Heikki Piskonen lähtien. Valiokunta on kokoontunut viisi (5) kertaa ja käsitellyt 59 asiaa. 9. TUL-lehden toimitusneuvosto Toimitusneuvostoon ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtajana Martti Peura (3) sekä jäseninä Rauno Pajunen (3), Antti Vahteristo (5), Reijo Lintunen (3) ja Eero Salonen (3). Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen. Lisäksi on toimitusneuvoston kokouksissa ollut läsnä päätoimittaja Pekka Hurme. Toimitusneuvosto on kokoontunut viisi (5) kertaa ja käsitellyt 47 asiaa. 10. Toimistovaliokunta Toimistovaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Ossi Sjöman (26) ja jäseninä Raimo Hakola (24), Pekka Hurme (19), Reijo Lehkonen (17), Raimo Railo (21) ja lisäksi alkaen Martti Kempas (5) ja Markku Salonen (12). Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio (26). Toimistovaliokunta on kokoontunut kaksikymmentäkuusi (26) kertaa ja käsitellyt 217 asiaa I

9 Piirijärjestöt TUL:n Hämeen piiri Jäsenmäärä Piirin puheenjohtaja: Pentti Nurmi Varapuheenjohtaja: Mikko Laine Toiminnanjohtaja: Ossi Roininen Toimistoapulainen: Eila Kankare Piiritoimikunnan jäseninä: Väinö Ahlqvist, Kalervo Karppinen, Sirkka Kostiainen, Vilho Laaksonen, Riitta Nokkala, Matti Oksanen, Lennart Pohjonen, Tauno Turunen. TUL:n Kainuun piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja: Dm ari Kortelainen Toiminnanjohtaja: Eino Kilpeläinen Toimistoapulainen: Anja Heikkinen Piiritoimikunnan jäseninä: Reijo Jokinen, Johannes Karppinen, Eino Lerssi, Erkki Karppinen, Leo Välskä, Antero Hujanen, Betty Juntunen, Kaarlo Karjalainen. Piirien rajat 1 Lappi 2 Oulu 3 Kainuu 4 Pohjanmaa 5 Karjala 6 Savo 7 Keski Suomi 8 Tampere 9 Länsi-Suomi 10 Häme 11 Varsinais-Suomi 12 Saimaa 13 Kymenlaakso 14 Uusimaa 15 Suur-Helsinki P Peera R Kangaslammi K Kisakeskus / TUL:n Karjalan piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Varapuheenjohtaja: Arttu Kauppinen Toiminnanjohtaja: Jouko Karttunen Toimistoapulainen: Maarit Saarelainen Piiritoimikunnan jäseninä: Maila Kuivalainen, Holger Laasonen, Unto O. Timonen, Eino IIvonen, Einari Tolonen, Olli Saikkonen, Mauri Pietilä, Unto Tahvanainen. L..!:l I 1 noo

10 TUL:n Keski-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Pertti Hagman Toiminnanjohtaja: Leo Chrons ToimistoapuJainen: Hilkka Kaipainen Piiritoimikunnan Jäseninä: Pentti Kokko, Raisa Paananen, Kauko Pihlajamaa, Jorma O. Honkonen, Pertti Puttonen, Pekka Sihvonen, Martti Peura, Kalevi Olin. TUL:n Kymenlaakson piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Lasse Honkanen Varapuheenjohtaja: Antti Rantanen Toiminnanjohtaja: Paavo Mäkelä Toimistoapulainen: Inkeri Pousi Piiritoimikunnan jäseninä: Timo Sunila, Aarre Kaipiainen, Terho Muuriainen, Raimo Räästi, Mauri Hokkanen, Jaakko Heikkilä, Ossi Vanhala, Veli Nykänen. TUL:n Lapin piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Paavo Ikäläinen Toiminnanjohtaja: Kauko Ojala Toimistoapulainen: Eija Jatkola Piiritoimikunnan jäseninä: Kerttu Kumpumäki, Mirjam Viitanen, Kalevi Kiuttu, Erkki Kärki, Esko Halme, Ahti Heiska, Pekka Björkman, Hannu Laitinen. TUL:n Länsi-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Mikko Elo Varapuheenjohtaja: Erkki Ranne Toiminnanjohtaja: Aatos Oikkonen Toimistoapulainen: Ulla Nordman Piiritoimikunnan jäseninä: Sirkka-Liisa Salo, Eero Viljanen, Tauno Lehtonen, Simo Nyroos, Reino Aro-Heinilä, Eino Juhola, Martti Vähä-Kulmala, Ossi Salo. TUL:n Oulun piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Viljo Kuivala Varapuheenjohtaja: Liisa Marjala Toiminnanjohtaja: Osmo Hekkala saakka ja Paavo Hiltunen alkaen. Toimistoapulainen: Lea Raappana Piiritoimikunnan jäseninä: Eero Reijonen, Ahti Sala, Pertti Huovinen, Pekka Karvinen, Pentti Pussinen, Arvi Pietilä, Olavi Joki, Erkki Väisänen. TUL:n Pohjanmaan piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Kaimo Liljestrand Varapuheenjohtaja: Aila Haapala Toiminnanjohtaja: Tapio Häkkinen Toimistoapulainen: Pirjo Raito Piiritoimikunnan jäseninä: Veikko Kulmala, Aarre Bäckman, Aarre Hiltunen, Anna Jylhä, R. Antero Peltola, Vesa Raito, Juhani Mäenpää, Mikko Mannila. TUL:n Saimaan piiri Jäsenmäärä: Puheenjohtaja: Antti Vaittinen Varapuheenjohtaja: Seppo Väisänen Toiminnanjohtaja: Reino Vuorikoski Toimistoapulainen: Ritva Strandman Piiritoimikunnan jäseninä: Sakari Koikkalainen, Jaakko Hakala, Seppo Henttonen, Kauko Karttunen, Reino Pakarinen, Mauno Forsman, Raimo Laakko, Pauli Jukkara. TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Einar Friman Varapuheenjohtaja: Ossi Mikkonen Toiminnanjohtaja: Kauko Koivula Toimistoapulainen: Sirpa Pakarinen Piiritoimikunnan jäseninä: Pentti Ripatti, Anneli Tahvanainen, Voitto Vihavainen, Eino Törrönen, Esko Paukkonen, Taisto Alen, Pentti Kontinen, Aili Väyrynen

11 TUL:n Suur-Helsingin piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Juhani Järvinen Varapuheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminnanjohtaja: Väinö Pilvi Toimistoapulainen: Ritva Eskolin Piiritoimikunnan jäseninä: Aarno Suomi, Aatto Tiusanen, Unto Pekurinen, Laila Parkkinen, Seppo Palvanen, Birgit Kervinen, Seppo Rosenqvist, Karl Koivunen. TUL:n Tampereen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Erkki Piililä Varapuheenjohtaja: Tapani Jokihaara Toiminnanjohtaja: Jorma Valkamo Toimistoapulainen: Eila Heikkilä Piiritoimikunnan jäseninä: Seppo Lehtonen, Eila Saloranta, Pertti Virta, Antero Lassila, Pertti Koivu, Otto Parviainen, Auvo Koskinen, Erkki Maijala. TUL:n Uudenmaan piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Martti Valajärvi Varapuheenjohtaja: Leo Vivolin Toiminnanjohtaja: Gunnar Laakso Toimistoapulainen: Raija Anttonen Piiritoimikunnan jäseninä: Veikko Lehtonen, Väinö Saarinen, Erik Matsson, Niilo Kanervo, Hannu Salo, Ari Micelsson, Seppo Saarenpää, Oiva Koskinen. TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Pauli Forss Varapuheenjohtaja: Viljo Nummila Toiminnanjohtaja: Atte Eskola Toimistoapulainen: Ritva Blomroos ja Hanna Lehtonen Piiritoimikunnan jäseninä: Terho Mäihämäki, Keijo Wårvik, Unto Tuominen, Lasse Gustafsson, Heimo Välimäki, Eino Korpinen, Turkka Palin, Risto Kataja. Keskustoimisto Liiton keskustoimistossa ovat kertomusvuonna työskennelleet seuraavat henkilöt: Pääsihteeri Ossi Sjöman Urheilu - ja järjestöosasto Liittotoimikunta jakoi urheilu- ja järjestöosaston kahdeksi erilliseksi osastoksi Urheiluosastoon tulivat urheilujaostot sekä kansainvälinen toiminta. Järjestöosastoon tulivat järjestötoiminta, naistoiminta sekä nuorisotoiminta. Järjestöosasto Osastopäällikkö Raimo Railo, järjestösihteeri Matti Suhonen, nuorisosihteeri Irja Laiho, naissihteeri Irma Kosonen (1. 4. alkaen). Urheiluosasto Osastopäällikkö Markku Salonen ( jaostopäällikkö), valmennuspäällikkö Martti Kempas (3. 9. saakka koulutussihteeri), kv-sihteeri Pentti Kujamäki, jaostosihteeri Raine Kokko (paini, painonnosto, voimanosto), jaostosihteeri Taisto Pääkkö (nyrkkeily, pöytätennis, moottori), jaostosihteeri Pekka Ollikainen (suunnistus, jalkapallo, kuntoliikunta), jaostosihteeri Aarno Pihl (koripallo, pyöräily, purjehdus), jaostosihteeri Antero Tapola (lentopallo, melonta, judo), jaostosihteeri Teuvo Vatanen (hiihto, mäenlasku, pesäpallo), jaostosihteeri Markku Viinanen (yleisurheilu, jääkiekko), jaostosihteeri Veli-Tapio Kangasluoma (luistelu, uinti, shakki) ( alkaen), päävalmentaja Matti Hietanen (nyrkkeily), päävalmentaja Markku Leppänen (yleisurheilu), päävalmentaja Arvo Papunen (yleisurheilu). Koulutu s osa s to Osastopäällikkö Reijo Lehkonen, koulutussihteeri Eila Uitto, koulutussihteeri Jouko Kalenius (Martti Kempaksen sijaisena saakka, josta alkaen vakinaisena). Tiedotusosasto Osastopäällikkö Pekka Hurme, toimitussihteeri Matti Lahtinen, tiedotussihteeri Heikki Piskonen ( alkaen)

12 Talousosasto Osastopäällikkö Raimo Hakola, taloussihteeri Pentti Savolainen, toimistosihteeri Riitta Lainio, konekirjoittaja Rakel Andersson, konekirjoittaja Maj-Lis Forsblom, lähetti Onni Gylden, kirjanpitäjä Auli Hartikainen, toimistonhoitaja Arja Keinänen, osoitteistonhoitaja Anneli Kelovesi, kassanhoitaja Helvi Lindström ( saakka), kassanhoitaja Tuula Paasi kallio ( alkaen), monistaja Eini Kemppainen, konekirjoittaja Liisa Simonen, puhelinvaihteenhoitaja Saara Vesterberg, toimistoapulainen Ulla Vesterberg (S alkaen), toimistoapulainen Ritva Virtanen, postitusapulainen Arja Vitikkala, siivooja Meri Virtasalmi.,.. TUL:n ansiomerkit TUL:n ansiomerkkejä on liittotoimikunta myöntänyt järjestövaliokunnan ansiomerkkijaoston, piiritoimikuntien ja seurojen esityksestä seuraavasti: Ahto, Ahti Johannes Luvian Kisa-Toverit Haaparanta, Toimi Marjatta Rauman Työväen Urheilijat Heikkinen, Väinö Armas Oulun Lohet Itkonen, Ilmari Pontuksen Veikot Järvinen, Kalle 1. Visuveden Visu Kaipainen, Osmo Leppävaaran Sisu Karjalainen, Antero Riihimäen Työv. Urheilijat Kirveennummi, Keijo Kalervo Mynämäen Toverit Kossila, Onni Forssan Alku Kumpumäki, Kerttu Kyllikki Kemin Into Lerssi, Eino Heinisuon Nousu Manninen, Erik Kuntouimarit Manninen, Sulo Armas Porvoon Weikot Moilanen, Jooseppi Jormuan Tarmo Naaralainen, Kosti Johannes Koskensaaren Pojat Ojanen, Ensio Karjaan Ura Paunonen, Kaarlo Keijo Kalevi Pylkkönen, Tapio Taavetti Routaniemi, Kauko Sainio, Eino Jaakko Salonen, Yrjö Hermanni Timonen, Unto Olavi Wacklin, Toivo Ivilr Vainikainen, Kaad o Olavi Vesterinen, Yrjö Olavi Ylärakkola, Arvo Aksel Östman, Eero Emil Karhulan Veikot Helsingin Ponnistus Saloisten Salama Vaasan Toverit Muuramen Yritys Outokummun Vesa Suolahden Urho Pyörä -68 Turku Pihlajamäen Isku RSKL:n Tukholman piiri Tampereen Kisatoverit KULTAINEN SEURATYÖ- merkit jakaantuivat piireittäin seuraavasti: Häme 3, Kainuu 2, Karjala 2, Keski-Suomi 4, Kymenlaakso 2, Lappi 2, Länsi-Suomi 2, Oulu 3, Pohjanmaa 2, Saimaa 2, Savo 2, Suur-Helsinki 4, Tampere 4, Uusimaa 2 ja Varsinais-Suomi 4. Yhteensä 40 kpl

13 Taloudellinen toiminta saavuttaa sille asetetut tuottotavoitteet. Vuoden 1978 alussa käynnistyneen Jokeri-pelin toivotaan tuovan helpotusta veikkaustuoton tavoitteisiin pääsemiseksi. Vuoden alussa liikuntalakikomitea jätti mietintönsä Opetusministeriölle. Liitto on jättänyt komitean mietinnöstä lausunnon Opetusministeriölle esittäen mm. lakiesitykseen sisältyvän omarahoitusosuuden muutosta. Toivomme tulevan liikuntalain takaavan urheilulle ja liikunnalle riittävän osuuden yhteiskunnan jakamista varoista. Huolimatta kireästä taloudellisesta tilanteesta on liiton omistamia liikuntapaikkoja Kisakeskuksen urheiluopistoa, Peeran retkeilymajaa sekä Kangaslammin nuorisoleirikeskusta pyritty kehittämään ajan vaatimusten mukaisesti. Niinpä jokaisessa kohteessa on vuoden aikana tehty erinäisiä rakennus- ja saneeraustöitä, joihin on saatu Opetusministeriöltä avustusta ja halpakorkoista lainaa. Kisakeskuksessa on laajennettu toimistotiloja, rakennettu henkilökunnalle' kaksi kaksiota sekä aivan vuoden lopulla käynnistettiin kahden oppilasasuntolan saneeraustyöt. Peeran retkeilykeskuksessa on rakennettu uusi majoitusrakennus sekä jatkettu päärakennuksen saneerausta. Peeran majoituskapasiteettia on tarkoitus lisätä erillisin majoitusrakennuksin 40 vuodepaikkaan. Kangaslammin nuorisoleirikeskukseen rakennettiin uimatoimintaa varten maauimala. Vuoden aikana toteutettiin myös TUL-Iehden tukikampanja myymällä 5 markan hintaista rintamerkkiä. Kampanjaa jatketaan vuoden 1978 puolella. Vuoden lopulla käynnistyivät myös TUL:n VIII liittojuhlan valmistelut. Liittojuhla pidetään vuonna 1979 ja juhlan rahoitustoiminnan järjestely tulee olemaan vuosina liitolle suuri voimanponnistelu. Keväällä 1978 järjestetään yhdessä SAK:n kanssa kolmannet Kisa- ja Työarpajaiset, joiden valmistelu aloitettiin vuoden 1977 aikana ja jotka käynnistävät liittojuhlan rahoitustoiminnan. Maassa vallinnut tiu'kka taloudellinen tilanne heijastui myös liittomme taloudelliseen toimintaan. Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 1977 oli järjestöjen määrärahan nousuksi merkitty 7,3 0/0, mutta valtioneuvoston tekemällä päätöksellä eräiden menojen säästötoimenpiteistä jätettiin mm. veikkausvoittovaroja irroittamatta vähintään 10 %. Tästä johtuen Opetusministeriön TUL:lIe myöntämä toiminta-avustus nousi vuodesta 1976 ainoastaan 6,5 % ja oli markkaa. Tämän lisäksi liitto sai valmentajamäärärahaa markkaa. Kun samaan aikaan kustannusten nousu maassamme oli 11,9 %, ei toimintaa voitu riittävässä maann laajentaa, vaikka tarvetta ja painetta siihen oli olemassa. Huolimatta omatoimisen rahoitustoiminnan tehostamisesta oli liiton kassatilanne koko vuoden hyvin kireä. Rahatilanteen kireyteen vaikuttivat mm. aloitetut ja vuoden aikana käynnistetyt rakennustyöt sekä ennenkaikkea syksyllä myöhästyneet toimintamäärärahojen maksatukset. Vaikean rahoitustilanteen johdosta liitto joutui lisäämään lainanottoaan huomattavasti. Valtion tulo- ja meno arvio vuodelle 1978 merkitsee 10 % nousua edellisen vuoden määrärahoihin, mutta toteutuminen edellyttää, että Veikkaus Oy 22 23

14 Yleistä Järjestötoiminta Liiton järjestötoimintaa vir!ttivät vuoden aikana monet poliittiset ja toiminnalliset tapahtumat. Työväen urheiluliikkeen eheytyskeskustelu, TUL:n ja SVUL:n yhteistoimintasopimuksen tarkistus, urheilu- ja järjestöosastojen muodostaminen, TUL:n puheenjohtajan vaihtumiseen liittyvä päätös sekä erityisesti järjestötoimintaan vaikuttava heikosti toimivien seurojen elvytystyö, piirien KT-suunnitteluun liittyvä toiminnallisen tilan kartoitus ja laaja m ja n tason koulutustoiminta loivat puitteet vuoden järjestötoiminnalle. Edellä mainitun lisäksi järjestötoimintaan sisältyi valmistautuminen 1978 pidettävään valtakunnalliseen jäsenhankintakampanjaan. Järjestövaliokunta asetti tavoitteeksi uuden jäsenen saamisen TUL:n toiminnan piiriin. Jäsenmäärässä tapahtui hienoista lisäystä. Samoin kasvoi jäsenseurojen m~ärä. Toimintavuoden aikana liittoon hyväksyttiin kuusitoista (16) uutta seuraa. Kun toisaalta neljä (4) seuraa purkautui, oli vuoden 1977 päättyessä liitossa jäsenseuraa. Kurssitoiminta Seuratoimitsijatehtäviin perehdyttävää koulutusta toteutettiin liittomme kaikissa koulutusportaissa - seuroissa, piireissä ja liittotason koulutusta Kisa- keskuksessa. Piiri- ja seuratason kurssit järjestettiin liiton järjestö- ja koulutusvaliokuntien ja piirien vastaavien elinten yhteistyönä laaditun koulutuk sen KT suunnitelman mukaisesti. Koulutustilaisuuksien yhteinen osanottajamäärä ylitti puolitoista tuhatta kurssilaista. Kisakeskuksessa järjestettiin yksi johtotason seuratoimitsijakurssi kahdellekymmenelle osanottajalie. Muu kokous- ja neuvontatyö Toimintavuoden aikana piirien toiminnanjohtajat tehtäviensä mukaisesti ovat suorittaneet laajaa tiedotus-, koulutus- ja neuvontatyötä piireissään. Kulloinkin ajankohtaisten piirin ja liiton toiminta-asioiden selvittelyjen lisäksi toiminnanjohtajat ovat perehdyttäneet seurojen toimihenkilöitä erilaisiin järjestötehtäviin. Tilaisuuksien määrä kohoaa satoihin ja kuulijoiden määrä tuhansiin. Organisaatiomuutokset Liittotoimikunnan päätöksellä muutettiin toimintaorganisaation osastojakoa niin, että urheilu- ja järjestöosastosta muodostettiin kaksi erillistä osastoa: urheiluosasto ja järjestöosasto. Urheiluosaston toimialueeseen kuuluvat urheilujaostojen lisäksi kansainvälisen valiokunnan ja kuntoliikuntajaoston toimialat. Järjestöosasto kattaa järjestövaliokunnan, naistoimikunnan, nuo risojaoston sekä ruotsinkielisen jaoston toimialat. Muilta osin toimintaorganisaatio säilyi ennallaan. Valmennustoiminnassa suurin muutos tapahtui henkilöpalkkauksissa, sillä vuodesta 1974 toimintansa aloittaneet osapäivätoimiset valmentajat saivat määräaikaisen toimikautensa päätöksen olympiaadin päätyttyä. Opetusministeriön päätettyä jatkaa erillismäärärahan myöntämistä keskusjärjestöille, päätti ltittotoimikunta palkata valmentajia alkanutta olympiaadia varten. Aiemmasta poiketen täytettiin kokopäivätoimiset valmentajavakanssit, joita on yleisurheilussa kaksi ja nyrkkeilyssä yksi. Sen lisäksi täytettiin osapäivätoimisia valmentajavakansseja yhteensä 8. VIII Liittojuhlan valmistelu Liiton VIII Liittojuhlan valmistelutyö aloitettiin keväällä. Liittotoimikunta päätti liittojuhlaorganisaatiosta ja nimesi siihen alustavat toimikunnat. LlITIOJUHLAORGANISAA TIO Alustavat toimikunnat, eli " starttityöryhmät" kartoittivat aiempien suurtapahtumien järjestelyihin liittyviä ongelmia ja ratkaisumalleja. Näiden pohjalta laadittiin vuoden loppuun mennessä alustavat liittojuhlaohjelmat ja talousarvio. "Korkealle Kansan Kunto" Jo keväällä julisti liittotoimikunta tunnuskilpailun, jonka tavoitteena oli löytää liittojuhlaan soveltuvia tunnuksia. Tunnuksia tuli 110, joiden joukosta ei kuitenkaan löytynyt perinteisen " Korkealle Kansan Kunto" -tunnuksen voittajaa. Näin jo vuoden 1946 kisoissa käytetty tunnus osoitti ylivoimaisuutensa. Päätunnuksen lisäksi liittotoimikunta nimesi seuraavat kymmenen Iisätunnusta käytettäväksi liittojuhlan eri tapahtumissa: Itsenäinen TUL - Työläisurheilun vahva voima TUL:ssa on voiton tahti Kaikilla kentillä - Kaikin voimin Yhteisyoimin - joukkovoimin Työväen kunto kunniaan J A o S T o T ALATOIMIKUNNAT 24 25

15 Käsikkäin, riveittäin riemulla eteenpäin Yhteistyö yli rajojen TUL itsenäisenä eteenpäin TUL perhe -liiku ja luo Työväen mahti - joukon tahti (Työväen tahti - joukon mahti, Työväen kunto - kansan mahti) Liittojuhlan yleistavoitteeksi asetettiin "koko työväenliikkeen yhteinen liikuntapoliittinen joukkotapahtuma', jossa olisivat mukana TUL:n aktiiviväen ohella myös ammattiyhdistysväki sekä muiden työväenliikkeen toimintasektoreiden toverit mahdollisimman runsaslukuisesti. Samoin suunnittelussa on lähdetty siitä, että VllI Liittojuhlasta muodostuu TUL:n historian suurin joukkojuhla, joka edellyttää n osanottajaa. Tiedotustoiminta Työväen Urheiluliiton saama julkisuus 1977 painottui selvästi TUL:n urheilumenestyksen myötä saatuun julkisuuteen. Liitolla ei ollut vuoden aikana valtakunnallisia suurtapahtumia, joten tiedotustoiminnan pääpainoalueena oli säännöllinen, jokaviikkoinen tiedotuspalvelu. Alkuvuodesta käytiin keskustelua tiedotussihteerin paikan täyttämisestä, mutta lisääntyvä tiedotuspaine erityisesti ammattiyhdistysliikkeen suuntaan sekä liittojuhlavalmistelut perusteina liittotoimikunta päätti pysyttää tiedotusorganisaation edellisen vuoden vahvuisena. Urheilutiedottamisessa TUL:n urheilijoiden oman roolin korostuminen oli vuoden aikana ilonaiheena. Loppuvuodesta TUL sai jo totuttuun tapaan kyseenalaista julkisuutta porvarillisissa lehdissä, jotka yrittivät, tosin heikolla menestyksellä, sotkeutua TUL:n sisäisiin asioihin liiton puheenjohtajavaihdoksen myötä. Tiedotustoiminnan paaosan ovat muodostaneet viikottaiset lehdistöj akelut. Tulospalvelu on toiminut entiseen tapaan sunnuntaisin välittäen viikonvaihteen tulossatoa kaikille tiedotusvälineille. Urheiluradiossa on tarpeen vaatiessa ollut TUL-katsaus. Tulospalvei un hoidosta ja radiokatsauksesta ovat vastanneet Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Tiedotustilaisuuksia on vuoden aikana pidetty kahdeksan, kaikki liiton keskustoimistossa. Tiedotustilaisuuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota TUL:n valmennus- ja koulutustoiminnan esittelyyn urheilusaavutusten taustana. TUL:n tiedotusosasto aloitti TUL:n VIII liittojuhlan tiedotustoiminnan valmistelutyön. Tiedotusosasto antoi tukeaan Filmit yö Oy:n suunnitelmalle työläisurheilua esittelevän kokoillan näytelmäelokuvan valmistelutyölie. Työväen Urheiluliiton paa-aanenkannattaja TUL-Iehti ilmestyi vuoden aikana 50 numeroa. Taloudellisista syistä jouduttiin keskimäärin kerran kuussa lehti tekemään 4-sivuisena normaalin 8-sivuisen asemesta. Lehti jaettiin jäsenetuna kaikille jäsenperheille seurojen toimittamien jäsenluetteloiden mukaisesti. Lehden osoitteistossa suoritettiin vuoden aikana osoiteuudistus, jolloin n tilausta poistettiin ja n uutta tilausta lisättiin. Lehden painosmäärä oli vuoden 1977 lopussa Lehden päätoimittajana toimi Pekka Hurme ja toimitussihteerinä Matti Lahtinen. Lehti painettiin kustannusosakeyhtiö Kvartto Ab:n kirjapainossa Helsingissä. Levikiltään TUL-Iehti on Suomen suurin urheilulehti. Vuonna 1977 tuli kuluneeksi 60 vuotta Suomen ensimmäisen työläisurheilulehden, Työväen Urheilulehden, perustamisesta. TUL-Iehti järjesti tapauksen johdosta vastaanoton liiton keskustoimistossa. Jouluksi ilmestyi myyntiin perinteinen TUL:n Joulu-77, jonka painos oli Lehti painettiin Paasipaino Oy:ssä Helsingissä. Lehden myyntityö sujui erittäin hyvin, niin että lehti tuotti voittoa n markkaa. Lehden toimittivat Pekka Hurme, Matti Lahtinen ja Heikki Piskonen. 60 vuotta ttiytttineen Työvtien Urheilulehden perinteiden jatkaja TUL-Iehti teetti oman rintamerkin tukikampanjaansa varten

16 Koulutusvaliokunta kapaliossa, pyöräilyssä ja pöytätenniksessä. Koulutusta toteutettiin koulutusjärjestelmän (liite) mukaisesti niin liittokuin piiritasoisenakin. Järjestelmän sisältöjä tarkennettiin käytännössä saatujen kokemusten pohjalta. Urheiluvalmentajakursseja pidettiin 10 piirissä (Häme, Kainuu, Kymenlaakso, Lappi, Länsi-Suomi, Oulu, Suur-Helsinki, Tampere, Uusimaa ja Varsinais-Suomi), osanottajia yhteensä 338. II1-tason koulutus toteutettiin piirikohtaisena. Koulutusvaliokunnan 7. tolmintavuo den aikana ovat suhen kuuluneet puheenjohtajana Risto Lindgren (7) sekä Jäseninä Toimi Haaparanta (6), Anja Järvinen (6), Ismo Kulvala (5), Antero LassUa (4), Jouko Välske (2) ja saakka Markku Salonen (3), hänen seuraajansa alkaen Timo Byman (2). Valiokunta ko koontul vuoden aikana seitsemän (7) kertaa Ja käsltteu kokouksissaan 78 asiaa. Työvaliokunta, johon kuululvat puheenjoh~a Risto Lindgren, varapu Vuotta 1977 voidaan koulutuksen kannalta kuvata koulutusaineistojen valmistumisen vuotena. Koulutusjärjestelmän päätapahtumiin valmistui: seuraohjaajan peruskurssin kansiot, tekijöinä Reijo Katajamäki, Kimmo Raatikainen, Markku leppänen, Oili Hanninen, Aki Loikkanen, Lars Savonen, Hannu Tähtivuori, Lauri Laakso, Pirkko Rissanen ja Jorma Tiainen, Urheil uvalmentajakurssin/ voimisteluohjaajakurssin perusosaa varten kirjat Jali Westergård: Valmennusoppi, Oili Hanninen-Aki Loikkanen: Solun anatomia, solun fysiologia, verenkierron anatomia ja fysiologia, ravinto-oppi, urheiluvamheenjoh~a Anja Järvinen, Timo Bymao ja Reijo Lehkonen, kokoontui kolme (3) kertaa käsitellen 26 asiaa_ Valiokunnan sihteerinä on toiminut koulutuspää1llkkö Reijo Lehkonen. Koulutusosastolla ovat Ususl työskennelleet koulu1ussihteerlt Ella Uitto ja Jouko KalenIus, joka toimi Saksan Demokraattisessa Tasavallassa opintovapaalla olleen Martti Kempaksen sijaisena saakka, jolloin hänet nimitettiin toimeen vakinaisesti. mat, lihasoppi ja doping sekä monisteena: kasvatusoppi ja psykologia, tekijät Hannu Tähtivuori, Lauri Laakso, Pirkko Rissanen ja Jorma Tiainen, valmentajakoulua ja eri urheilulajien erikoisjaksoja varten kirjat Mauri Repo: Valmennuksen psykologia 1, Eero Hakanen: Suunnistusvalmennuksen perusteet, Klaus Peurla: Kestävyysjuoksun valmennuksesta 1: Kestävyysjuoksuvalmennuksen opas, Aki loikkanen: Kestävyysjuoksun valmennuksesta II: Kestävyysjuoksuun liittyvistä urheilulääketieteellisistä ongelmista sekä Matti Hernetkoski: Nyrkkeilyn valmennus. Monisteita lajikoulutukseen tuotettiin erityisesti lentopal1ossa, jal- 1. V a1men~akoulutus TUL:n Kisakeskuksessa toteutettiin: Urheiluvalmentajien jatkokurssi lajeina voimistelu, pyöräily ja luistelu, osanottajia 15 Urheiluvalmentajien jatkokurssi lajina yleisurheilu, osanottajia 15 ja ulkomaisena luennoitsijana Gerd Schröter DDR:stä IX Valmentajakoulu lajeina paini, painonnosto ja yleisurheilu, osanottajia 18, ulkomaisina luennoitsijoina Jan Vrabel ja Jiri Shoptenko Tshekkoslovakiasta Urheiluvalmentajien jatkokurssi lajeina jalkapallo ja koripallo, osanottajia 20, ulkomaisina luennoitsijoina Irog Avvakumov ja Heino Lill Neuvostoliitosta Valmentajien jatkoseminaari liiton olympialajien valmentajille sekä liiton palkkaamille valmentajille, osanottajia 27, ulkomaisina luennoitsijoina Siegfried Lorenz ja Gerd Schröter DDR:stä Valmentajien jatkoseminaari , osanottajia 40, ulkomaisina luennoitsijoina Siegfried Lorenz ja Gerd Schröter DDR:stä Erillisseminaarit pidettiin viikonlopputilaisuuksina 12 lajissa (yleisurheilu, hiihto, lentopallo, jalkapal1o, koripallo, nyrkkeily, uinti, pyöräily, paini, suunnistus, luistelu ja jääkiekko), osanottajia yhteensä ToimitsIJakoulutus TUL:n Kisakeskuksessa järjestettiin seuratoimitsijakurssi, jossa oli 19 osanottajaa. Piireissä järjestettiin vastaava kurssi Hämeessä, Pohjanmaal1a, Keski-Suomessa, Länsi Suomessa sekä Tampereella, osanottajia yhteensä 115. III-tason koulutus toteutettiin kaikissa piireissä piirikohtaisena. 3. Naisvoimistelukoulutus TUL:n Kisakeskuksessa toteutettiin: Voimisteluohjaajakurssin lajiosa , osanottajia 17 Voimisteluohjaajakurssin perus- ja lajiosa , osanottajia 11 Voimisteluohjaajan jatkokurssi, kunto-ohjaajalinja, , osanottajia 12 Voimisteluohjaajan jatkokurssi, valmentajalinja, osanottajia 17, ulkomaisena luennoitsijana Wanda Skrydlewska Puolasta Voimisteluohjaajan jatkokurssi, tyttöohjaajalinja, , osanottajia 18. Voimisteluohjaajakurssin lajiosia pidettiin Karjalan, Pohjanmaan ja Saimaan piireissä, osanottajia yhteensä 57. III-tason kurssit järjestettiin piirikohtaisina

17 -. ' 4. Nuorisokoulutus TUL:n Kisakeskuksessa toteutettiin n uoriso-ohjaajakurssin perus- ja lajiosa , osanottajia 16. Nuoriso-ohjaajakurssin perusosat pidettiin Karjalan, Saimaan ja Savon piireissä, osanottajia yhteensä 50. lii-tason koulutus järjestettiin piirikohtaisena. 5. Seuraof\iaajakoulutus Seuraohjaajan peruskurssit pidettiin uuden koulutusaineiston pohjalta kaikissa TUL:n piireissä. Osanottajia kursseilla oli yhteensä Henkilökunnan koulutus Piirien toiminnanjohtajille ja toimistonhoitajille järjestettiin koulutuspäivä Helsingin Työväenyhdistyksen talossa. Aiheena oli järjestömuotoinen kansansivistystyö. Osanottajia oli yhteensä 29. Keskustoimiston henkilökunnalle järjestettiin kolme koulutusaamupäivää, aiheina piirtoheittimen käyttö, TUL:n hajaantumisen aika ja TUL:n kansainvälisten suhteitten kehittyminen. Osanottajia oli yhteensä 75. Säännöllinen kielenopetus lopetettiin, koska todettiin toimitsijoiden työajan olevan soveltumattoman määräajoin tapahtuvaan osallistumiseen. Valmennuspäällikkö Martti Kempas opiskeli Saksan Demokraattisessa Tasavallassa Saksan Liikuntakasvatuskorkeakoulussa (DHfK) saakka tehden urheiluun liittyvää tohtorinväitöskirjaa. Heinäku un alusta lähtien hän viimeisteli tutkimustaan työn ohella. 7. Kouluttajien koulutus TUL:n Kisakeskuksessa järjestettiin: Kouluttajaseminaari aiheena TUL:n koulutusjärjestelmän kurssien sisällöt ja koulutusmateriaali, osanottajia 26 kouluttajakurssi aiheena perusliikuntamuotojen tekniikka, osanottajia Erityiskoulutus Lääkintävoimistelijoille j ärj estettiin keskustoimistossa jatkoseminaari aiheena urheiluvammat ja akupunktio, osanottajia oli 20. Toinen jatkoseminaari pidettiin keskustoirnistolla aiheena koulutusmateriaali lääketiede osasta. Osanottajia oli 10. Jyväskylän Yliopiston TUL -ryhmälle sekä TUL:n Keski-Suomen piirin johdolle ja koulutusvaliokunnan jäsenille järjestettiin koulutustilaisuus aiheena piirikohtaisen koulutuksen tehostaminen. Osanottajia oli o :J :; o -" E 'ö " :J ei) "

18 Lökuntapolöttinen valiokunta Lilkuntapolllttiseen valiokuntaan ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjoh ~ana Lasse Eskonen (3) sekäjäseninä Sakari Sello (2), Arto Nyström (3), Kalevi ollo (2), Jorma HentUä (2), Martti SUvennoinen (4), Pekka Vehviläinen (5), Antero LassOa (4), Erkki Tuomioja (2) sekä Heildd Helminen (1)_ Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet Pekka Hunne 15_ 03_ asti ja Heildd Piskonen 15_ 03_ Iähtien_ Valiokunta on kokoontunut vusi (5) kertaaja käsiteuyt 48 asiaa_ Valiokunnan työn painopiste oli liiton lausunnon valmisteleminen keväällä valmistuneesta ns. Liikuntalakikomitean mietinnöstä. Lausuntoa varten valiokunta pyysi asiasta lausunnot piirei,1tä sekä komitean työskentelyyn osaliistuneilta TUL:n edustajilta. Kirjalliset lausunnot saatiin yhdeksältä (9) piiriltä. Liittotoimikunta hyväksyi valiokunnan esityksen lausunnoksi. Valiokunta osallistui alkuvuodesta Jyväskylässä järjestettyyn Liikuntatieteen päivään. TUL:n osalta valiokunta totesi päivän onnistuneen hyvin. Valiokunta ryhtyi kartoittamaan liiton kannalta keskeisiä liikuntapoliittisia tutkimuskohteita sekä uudistamaan "1970-luvun liikuntapolitiikka" -asiakirjaa. Valkeakosken Leila Jääskeläinen saavutti Suomen mestaruuden rytmisen kilpavoimistelun SM-kisoissa. Nalstoimikuntaan on kertomusvuoden aikana kuuluneet puheenjohtlljana Terttu Honkasalo (7), var&puheenjoh ~ana Kerttu Kanerva (6), EOa Hautanen (6), HUkka Hyvärinen (6), Lea Johansson (5), Maija Järvinen (6), LOsa Marjala (7), RaIsa Paananen (7), Anja Savolainen (7). LOttotoimikunnan edus~lna nalstoimikunnassa ovat olleet Toimi Haaparanta ja EUi KahUa. Kokouksllo on osauistunut myös kupallutoimikunnan puheenjoh~a Terttu Nenonen. Naistoimikunta on kokoontunut 7 kertaa ja käsiteuyt kokouksissaan 78 asiaa. Naistoimikunnan työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjoh~ana Terttu 32 N aistoimikunta Honkasalo (6), ja jäseninä Kerttu Kanerva (6), Maija Järvinen (6). Työvaliokunta on kokoontunut 6 kertaa ja käsitellyt 46 asiaa. KUpallutoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjoh~ana Terttu Nenonen (4) Ja Jäseninä Eevi Kaasinen (3), Kerttu Rllkonen (3), Leena Starck (4) Ja Tuula Segercrantz (3). KUpaUutoimikunta on kokoontunut 4 kertaa ja kåsiteuyt 24 asiaa. Nalstoimikunnan Ja sen työvaliokunnan sihteerinä on toiminut saakka Riitta Lainio, Ella Uitto Ja _ alkaen Inna Kosonen. KUpallutoimlkunnan sihteerinä on toiminut EOa Uitto. Kouluttajat Naistoimikunnan järjestämillä kursseilla ja leireillä ovat ohjaajina ja luennoitsijoina toimineet: Kerttu Riikonen, Eevi Kaasinen, Leena Starck, Tuula Segercrantz, Terttu Nenonen, Anja Savolainen, Maija-Liisa Pitkä, Eila Uitto, Anja Auvinen, Maarit Ylönen, Rauni Koskinen, Anita Aalto, Marita Suojanen, Salli Lehtonen, Marja Lagerstedt, Mirja Nurmi, Maija Järvinen, Piri Salo, Birgitta Kervinen, Terttu Honkasalo, Kerttu Kanerva, Lea Johansson, Risto Ylönen, Jorma Kukkonen, Jarmo Liukkonen, Rauno Pietiläinen, Wanda Skrzydlewska Puolasta, Kari Heinonen ja Lasse Savonen. Kurssitoiminta Rytmisen kilpavoimistelun A- ja B-renkaan valmennus leiri pidettiin Kisakeskuksessa. Osanottajia oli Ikinuorten liikuntakurssi oli Kisakeskuksessa Osanottajia oli 18. Rytmisen kilpavoimistelun leiri pidettiin Kisakeskuksessa Osanottajia oli 20. Tyttövoimistelijoiden leiri pidettiin Kisakeskuksessa Osanottajia oli 86. Liikuntakurssi 1 pidettiin Kisakeskuksessa Kurssi oli suunnattu erityisesti kilpailujoukkueisiin sekä rytmisen voimisteluun valmentautuville voimistelijoille. Osanottajia oli 18. Liikuntakurssi II pidettiin Kisakeskuksessa Kurssi oli su unnattu erityisesti vuotiaille kilpailujoukkueisiin valmentautuville tytöille. Osanottajia oli 12. Ohjelmakurssi järjestettiin Helsingissä. Kurssilla opetettiin piiriohjaajille liiton uudet ohjel- 33

19 mato Osanottajia oli 27, joista 13 piiriohjaajaa ja 14 seuraohjaajaa. Kurssilla opetettiin Anja Savolaisen naruohjelma pikkutytöille, Salli Lehtosen voimisteluohjelma teineille, Arja Ylösen voimisteluohjelma isoille tytöille, Anneli Kiiskisen voimisteluohjelma naisille ja teineille. Tansseina opetettiin Terttu Alhosen "Pikku posteljoonit", Salli Lehtosen tanssi isoille tytöille ja Kerttu Riikosen tanssi naisille. Rytmisen kilpavoimistelun A- ja B renkaan valmennusleiri Kisakeskuksessa Osanottajia oli 19. Rytmisen voimistelun valmentajakurssi uusille valmentajille pidettiin Kisakeskuksessa Osanottajia oli 11. Suunnittelupäivät piirien naisjaostojen edustajille pidettiin Tampereella. Paikalla oli 35 osanottajaa edustaen 13 piiriä. Aiheina oli piirien naistoimikuntien tehtäväalue, naistoimikunnan toimintatavoitteet ja jäsenhankintavuosi 1978 sekä liittojuhliin valmistautuminen. Neuvottelutilaisuudet Yhteiskuntapoliittinen kongressi pidettiin Kotkassa Osanottajia oli 250 edustaen 43 seuraa. Aiheina ja alustajina olivat: Työväen kirjallisuus, Eila Pennanen; Sarjakuvat kasvattajana, Marjatta Starck; Työväenlehtien kulttuurisivut, Hilkka Vuori ja TV:n ja radion ohjelmapolitiikka, Keijo Savolainen. - TulIittarien Virikepäivät pidettiin Pieksämäellä , Tampereella ja Pohtimolammella Osanottajia oli yhteensä 420. Aiheina olivat: Opintokerho- toiminta, Seuraavan toimintakauden suunnitelmat, Ay-Iiikkeen ja TUL:n naisten yhteistyö ja Työväen urheiluliikkeen eheyttäminen. Pohtimolammella oli lisäksi aiheena Perhe ja murrosikäisten vaikeudet. Alustajina toimivat Vuokko Laaksonen, Martti Vaattovaara, Terttu Honkasalo, Vieno Hämäläinen, Tuulikki Kannisto, Maija-Liisa Halonen, Ritva Solowski, Pekka Hurme, Ossi Sjöman, Raimo Railo, Markku Salonen ja Irma Kosonen. Kilpailutoiminta TUL:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailut järjesti Helsingin Jyry Kilpailuissa oli 68 joukkuetta 21 :stä seurasta. Tulokset: Naisten sarja: 1) Helsingin Kotkat 9.40, 2) Turun Pyrkivä 9.35, 3) Helsingin Jyry vuotiaat: 1) Helsingin Jyry 9.35, 2) Turun fyry 9.0, 3) Turun Kisa-Toverit ja Helsingin Kotkat vuotiaat: 1) Turun Kisa Toverit 8.90, 2) Helsingin Jyry II 8.70, 3) Turun Kisa-Toverit ja Turun Jyry 8.50 Alle 12 vuotiaat: 1) Turun Pyrkivä 8.95, 2) Puotinkyläm Valtti 8.70, 3) Kotkan Kiri ja Turun Kisa Toverit I 8.50 Yli 35 vuotiaat: 1) Helsingin Jyry 8.90,2) Kotkan Kiri 8.15, 3) Turun Jyry 8.10 Rytmisen kilpavoimistelun mestaruuskilpailut pidettiin Oulussa Oulun Tarmon järjestäminä Kilpailuihin osallistui henkilökohtaiseen 4-otteluun 8, ja välinesarjaan 9 osanottajaa ja 1 joukkue. Kilpailijoita oli 6:sta seurasta. Tulokset: 4-ottelu: 1) Leila Jääskeläinen VaKP (pallo 9.30, naru 9.35, vanne 9.45 ja nauha 9.45), 2) Riitta Immonen HeKo (pallo 9.38, naru 9.20, vanne 8.90 ja nauha 9.50), 3) Irmeli Tikka HeKo (pallo 9.05, naru 8.75, vanne 8.55 ja nauha 9.15). Välinesarja: Pallo: 1) Taru Niemi SäyRi 8.20 Hypinnaru: 1) Tarja Koivumäki HeKo 7.87 Vanne: 1) Taru Niemi SäyRi 7.90 Nauha: 1) Taru Niemi SäyRi 7.90 Rytmisen voimistelun SM-kilpailut järjesti Valkeakosken Koskenpojat. TUL: sta osanottajia oli 9 ja yksi joukkue. Henkilökohtaisen 4-ottelun mestaruuden voitti Leila Jääskeläinen yhteispisteillä 37,05 pist. ja 2. sijan Riitta Immonen 35,80 pist. Helsingin Kotkien keilajoukkue tuli 2. sijalle pisteillä 16,20. Kansainvälinen toiminta Puolassa pidettyihin kansainvälisiin rytmisen voimistelun kilpailuihin osallistuivat voimistelijoina Irmeli Tikka ja Riitta Immonen, valmentajina Marita Kallioniemi ja Anja Savolainen sekä tuomarina Maija-Liisa Pitkä. Rytmisen voimistelun PM-kilpailuihin Kööpenhaminassa osallistuivat Valkeakosken Koskenpoikien Leila Jääskeläinen, joka voitti yhteispisteissä pronssia, ja Helsingin Kotkien Riitta Immonen. Valmentajana oli mukana Kerttu Riikonen V akp. TUL:n joukkuevoimistelumestaruuskilpailujen v. sarjan voitti Turun Kisa- Toverit pallo-ohjelmallaan. 34

20 - Ruotsin Suomalaisseurojen Keskusliiton 20-vuotistilaisuuteen osallistui Keski-Suomen piirin joukkue. - Rytmisen voimistelun MM-kilpailuihin Baselissa, Sveitsissä, osallistui Leila Jääskeläinen ja valmentajana Kerttu Riikonen Valkeakosken Koskenpojista. Rytmisen voimistelun leirille Puolassa osallistuivat Helsingin Kotkista Riitta Immonen, Tuija Savolainen, Tarja Koivumäki, Anne Westman ja valmentajana Eevi Kaasinen. Valmentajakurssilla Kisakeskuksessa vieraili ohjaajana puolalainen rytmisen voimistelun valmentaja Wanda Skrzydlewska, joka oli Oulun Tarmon vieraana ja Helsingin Kotkien vieraana NL:n rytmi sen kilpavoimistelun joukkue vieraili Helsingissä ja Valkeakoskella esiintyen mm. Suomen itsenäisyyden ja Lokakuun vallankumouksen 60-vuotisjuhlassa Tarton yliopiston naisvoimistelujoukkue vieraili Helsingissä Helsingin Kotkien vieraana Nuorisovaliokunta KORKEALLE KANSAN KUN10 Vuosi 1977 oli TUL:n kulttuurivuosi. Vuoden plitjtapahtumina jtjrjestettiin ne/jtj alueellista kulttuuritapahtumaa. Porissa kisailivat LtJnsi-Suomen, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen nuoret kulttuuriharrastajat. Vauhdissa Turun RienttJvtJn 12- vuotiaat tanhuajat. Vuosi 1977 ou TUL:n Nuorisovaliokunnan 57. toimintavuosi, sillä vuonna 1920 perustettiin IDttoon erityinen nuorisojaosto. Jaoston nimi muutettiin vuonna 1947 Nuorisovaliokunnaksi. Kertomusvuoden aikana ovat Nuorisovaliokuntaan kuuluneet puheeiqoh ~ana Jouko Sillanpää (09), varapuheeiqohtll,jana Upo Eerola (07) sekä jäseninä Kimmo Aaltonen (07), Atte Antikainen (08), Mb:Ia Holmberg (05), Jussi Kasanen (09), Esko Paukkonen (03),Esko Sarkonen (04) ja Risto Virtanen (04). Valiokunta on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa ja on käsitellyt kokouksissaan 151 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjoh~ana Jouko Sillanpää (04) ja jäseninä Upo Eerola (03) ja Risto Virtanen (04). Työvaliokunta on kokoontunut 4 kertaa ja käsitellyt yhteensä30 asiaa. Nuorisovaliokunnan ja sen työvaliokunnan sihteerinä on toiminut nuorisosihteeri Irja Laiho. Edustukset N uorisourheil un Yhteistoimintavaliokuntaan ovat kuuluneet Atte Antikainen ja Raimo Railo. Suomi-Neuvostoliitto-seuran nuorisovaliokuntaan ovat kuuluneet Matti Lahtinen ja Irja Laiho ja seuran varhaisnuorisojaostoon Esko Sarkanen. Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri- ja Raittiustoiminnan Keskusliiton hallitukseen sekä radiotoimikuntaan on kuulunut Raimo Railo. Festivaaliyhdistyksen hallitukseen sekä työvaliokuntaan on kuulunut Matti Lahtinen ja varhaisnuorisojaostoon Irja Laiho. Kansainvälisessä nuorisokokouksessa " Kansanvälisen nuorison solidaari: suuskokous rotusortoa vastaan eteläisessä Afrikassa" TUL:n edustajana Atte Antikainen. Spartakiadeilla TUL:n edustajana Kimmo Aaltonen. Taksvärkki-78 toimikunnassa TUL:n 36 37

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

Tulokset Pien Lamposaari

Tulokset Pien Lamposaari Tulokset 9.5.2012 Pien Lamposaari 1 Pirjo Huopainen 8205 2 Seija Mäkirinta 7446 3 Terttu Huhtiniemi 6753 4 Arja Villanen 6211 5 Mirja Huotilainen 5096 6 Varpu Korhonen 5087 7 Maritta Pulli 4894 8 Laila

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus SVA mestaruuskilpailut 28.-29.6.2008 Hirvi kertalaukaus Class Y45 Kertalaukaus 1 3 Matti Suoranta K-64 194 2 8 Jarmo Pyyhtiä K-64 181 3 4 Hannu Niemelä K-64 177 4 2 Kauno Mäkinen SäSA 154 5 5 Jyrki Pajari

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari

Tulokset Yleinen Pien-Lamposaari Tulokset 11.5.2011 Yleinen Pien-Lamposaari 1 Ritva Turkki 8505 2 Pirjo Huopainen 5965 3 Seija Mäkirinta 5545 4 Arja Villanen 4931 5 Terttu Huhtiniemi 4319 6 Maritta Pulli 3920 7 Martta Huuskonen 3687 8

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 KKL s A Mestaruuskisa, 6 sarjaa eu ( )

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 KKL s A Mestaruuskisa, 6 sarjaa eu ( ) Kotkan Keilahalli Sivu 1 KKL 2012 6s A Mestaruuskisa, 6 sarjaa eu (23.04.2012-06.05.2012) Joukkuekilpailu 4 x 6 sarjaa Tulos KA 1 ET 2 5023 209.29 Jyri Hämäläinen 1258 Esa Bjong 1246 Ontrei Löövi 1160

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot