TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN PT-paino Oy - Oulu 1980

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS

2 TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN PT-paino Oy - Oulu 1980

3 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys Liikuntapoliittinen katsaus Hallinto Hallintoelimet Piirijärjestöt Keskustoimisto TUL Taloudellinen toiminta Järjestötoiminta Järjestövaliokunta Naistoimikunta Nuorisovaliokunta : Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta Tiedotustoiminta Tiedotusvaliokunta TUL-lehden toimitus neuvosto ' : Liikuntapoliittinen valiokunta Valistusjaosto : Kansainvälinen toiminta Kansainvälinen valiokunta Urheilutoiminta Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokunnan leirijaosto Hiihtojaosto Jalkapallojaosto Judojaosto Jääkiekkojaosto Jääpallo Karatejaosto Keilailujaosto Koripallojaosto Kuntoliikuntajaosto Lentopallojaosto Luistelujaosto ~ Melontajaosto Moottorijaosto : Mäkijaosto Nyrkkeily jaosto Painijaosto Painonnostojaosto Pesäpallojaosto Purjehdusjaosto Pyöräily jaosto Pöytätennisjaosto Rytmisen kilpavoimistelun jaosto Shakkijaosto Sulkapallojaosto Suunnistusjaosto Tennisjaosto Uintijaosto Voimistelujaosto Yleisurheilujaosto Kisakeskus Ansiomerkit.... ' Tilastoja Tilikertomukset Tilintarkastuskertomus Toimintakertomuksen valokuvat: Lintunen TUL-lehden arkisto 2 3

4 Puheenjohtajan tervehdys KORKEALLE KANSAN KUNTO TUL60 Vuosi 1979 jää historian lehdille työläisurheiluväen merkkivuotena. 60- vuotisjuhlat, liittokokous ja eheytys antoivat leimansa vuodelle. TUL:n 60 vuotisjuhlavuosi lukuisine tapahtumineen osoitti työväen urheiluliikkeen monipuolisen voiman. Talvipäivät, nuorisokisat ja VIII liittojuhla keräsivät työläisurheiluväen urheilun ja muun kulttuurin pariin yhtenäisin rivein Korkealle Kansan Kunto tunnuksen alle. Liittojuhla työväenliikkeen yhteisenä kulttuuritapahtumana lisäsi luottamusta ja arvonantoa Työväen Urheiluliittoa kohtaan. TUL:n ja muiden työväenjärjestöjen yhteistoiminta voimistui ja saavutti uusia muotoja. Ehyt ja yksimielinen XIX liittokokous suuntasi merkittävällä tavalla toimintaamme 80-luvulle. Yksimielisesti hyväksymämme uudet säännät ja uusi 1980-luvun liikuntapoliittinen ohjelma antavat vahvan pohjan liittomme voimistamiselle. TUL:n jäsenistön valmistautuminen liittokokoukseen osoitti vakuuttavasti jäsenistön halua liiton toiminnan kehittämiseen ja eteenpäinsuuntaamiseen. Vuonna 1978 alkanut työväen urheilun eheytysprosessi saatiin päätökseen. Monet eheytykseen liittyneet käytännön tehtävät pystyttiin hoitamaan hyvässä hengessä ja yksimielisinä, mistä TUL:n jäsenistölle on lausuttava parhaat kiitokset. Ponnistelut 6O-vuotistapahtumien järjestämisessä asettivat liiton talouden tiukalle. Olemme joutuneet tekemään ratkaisuja, jotka eivät ole olleet toimintamme kannalta tyydyttäviä. Pakon sanelemina näihin on kuitenkin jouduttu, jotta liiton taloudelliset toimintaedellytykset säilyisivät vahvoina. Liiton jäsenistö ansaitsee kiitoksen siitä pitkämielisyydestä, jota näitä toimenpiteitä kohtaan on osoitettu. Uskon, että liiton taloudellinen perusta on saatettu kuntoon ja voimme jatkossa keskittyä toiminnan kehittämiseen entistä voimakkaammin. Juhlavuotemme vaati mittavia ponnistuksia kaikilta liittomme jäseniltä kaikilla liiton järjestötasoilla. Onnistumisemme vahvisti luottamustani TUL:n kykyyn selviytyä vaikeista tehtävistä. Suunnatkaamme tämä vuomamme rakentamaan 80-luvusta työläisurheilun ja TUL:n vuosikymmen. Matti Ahde VllIlllTfOJUH HELSINKI 5

5 Liikuntapoliittinen katsaus Kansainvälisessä politiikassa luku oli liennytyksen vuosikymmen. suurimpia saavutuksia oli Helsingissä järjestetty Euroopan turvallisuus ja yhteistyökokous, ETYK, jonka merkittävät päätösasiakirjat saivat yleisen hyväksymisen. Vuosikymmenen loppuvuosina kansainvälinen ilmapiiri kiristyi hidastaen liennytysprosessia. Urheilu joutui 70-luvulla aikaisempaa voimakkaammin kansainvälisen politiikan ympyröihin mukaan. Erityisesti nousi esille suhtautuminen rotusyrjintää harjoittaviin mahin. Tämä heijastui myös olympiakisoihin koko 70-luvun ajan. Kansainvälinen olympiakomitea ei 70-luvulla ole pystynyt vastaamaan ajan haasteisiin ja ratkaisemaan syntyneitä ongelmia. KOK:n roolista epädemokraattisena ja vanhoillisena elimenä käyty keskustelu ja vaatimukset KOK:n kehittämisestä jatkuvat vielä 80-luvulla. Vuosikymmenen lopulla urheilun käyttö kansainvälisessä politiikassa sai uusia piirteitä Yhdysvaltain presidentin Jimmy Carterin otettua Moskovan olympialaiset ja niiden boikotoinnin osaksi suurvaltojen välistä politiikkaa. Työväen Urheiluliitto on korostanut urheilun merkitystä kansainvälisessä yhteistyössä. Urheilua tulee käyttää kansojen välisen kanssakäymisen, rauhan ja ystävyyden asian edistämiseksi. TUL on esittänyt urheilun kansainvälisten toimintamallien ja organisaatioi- den demokratisointia ja urheiluun liittyvien tehtävien antamista YK:n alaiselle UNESCO:lle. TUL:n oma kansainvälinen toiminta etenkin sosialististen maiden kanssa vakiintui ja voimistui 70-luvulla. Tämä yhteistyö on antanut TUL:n urheilijoille ja valmentajille tilaisuuden päästä mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaiin SVUL:sta riippumatta. Yhteistyö sosialististen maiden kanssa edistää urheilun perimmäisiä päämääriä, rauhaa ja kansainvälistä ystävyyttä. Kansainvälisessä Työläisurheilukomiteassa CSIT:ssä toimiessaan TUL pyrki aktiivisesti kehittämään järjestön toimintapolitiikkaa enemmän TUL:n liikuntapoliittisia näkemyksiä vastaavaksi. 70-luku kebityksen vuosikymmen 1970-luku on työläisurheiluväen ja Työväen Urheiluliiton kannalta voimakkaan kehityksen vuosikymmen. Työväen Urheiluliitto eteni niin urheilu- kuin muillakin toiminta-alueilla voimakkaasti. Kansallisessa liikuntapolitiikassa soraäänet ajoittuivat 70-luvun alkuun. Tuolloin väritti organisaatiokeskustelu maamme urheiluelämää. Urheilun Neuvottelukunnassa kartoitettiin ne mahdollisuudet, joita urheiluorganisaation kehittämisessä, järjestöjen yhteistyössä ja valionhallinnon uudistamisessa ovat mahdollisia. Neuvottelukunnan työ raukesi epärealistiseen urheilun järjestöorganisaatioehdotukseen valtakunnallisen urheilun keskusjärjestön perustamisesta, jota Työväen Urheiluliitto ei voinut hyväksyä. TUL:n ja SVUL:n väliset neuvottelut liittojen välisen yhteistoiminnan parantamisesta ovat olennainen osa 70-luvun liikuntapoliittista kuvaa. Ensimmäinen neuvottelu käytiin 1977, jolloin allekirjoitettiin yhteistyösopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja. Siinä täsmennettiin eräitä yhteistoiminnan periaatteita. Toinen neuvottelukierros aloitettiin vuoden 1978 lopulla. Kierros saatiin päätökseen vuoden 1980 alussa, jolloin allekirjoitettiin uusi sopimus TUL:n ja SVUL:n kilpailuyhteistyöstä. Uusi sopimus korvaa vuodelta 1966 peräisin olevan sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan. Uuteen sopimukseen ei parannuksista huolimatta saatu kaikkia TUL:n esittämiä muutoksia. Valtiollisella tasolla merkittävin liikuntaelämään vaikuttava toimenpide 70-luvulla oli liikuntalain aikaansaaminen. Asiaa valmisteli parlamentaarinen liikuntalakikomitea, joka sai työnsä valmiiksi vuonna Valtioneuvosto jätti esityksensä liikuntalaiksi ed}lskunnalle vuoden 1979 lopulla ja laki astui voimaan 1980 alusta. Työläisurheiluliikkeen kannalta 70- luku oli merkittävä työväen urheilun eheytyksen valmistelun ja toteuttamisen vuosikymmen. Vuonna 1971 SDP:n ja SKP:n tekemä sopimus yhteistyön periaatteista ja voimasuhteista aloitti kehityksen, jonka päätepisteenä oli vuoden 1978 eheytyskokous, sekä TUK:n purkautuminen ja sen seurojen liittyminen Työväen l}rheiluliittoon. TUL:n sisäinen tilanne kehittyi koko 70-luvun myönteisesti. Yhteistyön tuloksena tehtiin vuosikymmenen aikana mm. kaksi liikuntapoliittista ohjelmaa luvun liikuntapoliittinen ohjelma hyväksyttiin vuoden 1971 liittokokouksessa ja 1980-luvun liikuntapoliittinen ohjelma vuoden 1979 liittokokouksessa. Vuosikymmenen kolme liittokokousta vahvistivat TUL:n kehitystä voimakkaaksi ja yhtenäiseksi työläisurheilujärjestöksi. Työväen urbeiluliikkeen ebeytys Työläisurheiluliikkeen kannalta vuoden 1979 tärkein tapahtuma oli koko vuosikymmenen vireillä ollut työväen urheilun eheytys. Lopullisen sysäyksen onnistuneelle eheytykselle antoi SDP:n ja SKP:n sopimus Tämän sopimuksen mukaisesti TUL ja TUK järjestivät saman vuoden elokuussa eheytyskokouksen, jonka päätöksillä aloitettiin käytännön toimet työläisurheilun eheyttämiseksi Työväen Urheiluliittoon. Nopean eheytysaikataulun mukaisesti TUK päätti purka\ltumisestaan toukokuussa 1979 pitämässään liittokokouksessa. Kesäkuussa pidetyssä TUL:n XIX liittokokouksessa valittiin eheytyneen Työväen Urheiluliiton uusi johto. Samalla hyväksyttiin yhteisesti valmisteltu TUL:n 1980-luvun liikun- 6 7

6 tapoliittinen ohjelma ja uudet säännöt. Eheytyksen seurauksena TUL:n suhteet muuhun työväenliikkeeseen kiinteytyivät, sillä yhteistoiminnan täysimittaisen toteutuksen viimeinen este oli poistunut. Varsin selvästi tämä näkyi TUL:n ja ammattiyhdistysliikkeen perinteisen yhteistyön nopeana voimistumisena. Yhteistyön kehittämiseksi solmittiin TUL:n 61.syntymäpäivänä uusi yhteistoimintasopimus TUL:n ja SAK:n välillä. Sopimus on luonteeltaan periaatteellinen yhteistoimintaan kehottava asiakirja, jonka pohjalta on helppo rakentaa käytännön yhteistyötä TUL:n ja ammattiyhdistysliikkeen välillä kaikilla tasoilla. Liikuntalaki Vuoden 1979 lopulla hyväksytty liikuntalaki antoi liikunnalle lainvoimaisuuden. Liikunta tunnustettiin tasavertaiseksi muun kulttuuritoiminnan kanssa. Liikuntalain tarkoituksena on antaa kaikille kansalaisille tasavertaiset lähtökohdat liikunnan harrastamiseen. Erityisen myönteistä on, että urheiluseurat tulevat valtionavustusjärjestelmän piiriin. Liikuntalakikäsittelyssä Eduskunnassa muodostui kiistakysymykseksi yhteiskunnallisen merkityksen huomioon ottaminen myönnettäessä valtion varoja niin keskusjärjestöille kuin urheiluseuroiliekin. Työväenpuolueiden ja työläisurheiluväen yhteistyöllä tämä työläisurheiluliikkeen kannalta tärkeä asia saatiin säilytettyä laissa. TUL 60 Työväen Urheiluliiton 60-vuotisjuhlavuosi onnistui kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Tapahtumat osoittivat työläisurheiluliikkeen voiman ja laajuuden. Juhlavuoden ensimmäinen suurtapahtuma oli TUL:n Talvipäivät Oulussa, jossa oli mukana noin liiton jäsentä ja ystävää erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. Talvipäivien yhteydessä järjestettiin Kansainvälisen Työläisurheilukomitean CSIT:n lentopallomestaruuskilpailut. Juhlavuoden päätapahtuma oli Helsingissä kesäkuussa järjestetyt TUL:n Nuorisokisat ja VIII Liittojuhla, joka kokosi ennätykselliset yli osanottajaa. Liittojuhlasta muodostui koko työväenliikkeen yhteinen suurtapahtuma, jonka aikana oli runsaasti erilaisia kilpailuja, joukkotapahtumia ja juhlia. Kilpailuihin osallistui merkittävä joukko urheilijoita sosialistisista maista ja kapitalististen maiden työläisurheilujärjestöistä. Liittojuhlan päätapahtuma Helsingin olympiastadionilla antoi näytteen eheytyneen työläisurheiluliikkeen voimasta ja yhtenäisyydestä. Juhlavuoden viimeinen suurtapahtuma oli Turussa järjestetty liikuntapoliittinen seminaari, johon osallistui 200 liiton päättäjää ja piirien edustajaa. Seminaari työsti runsaasti -materiaalia, joka auttaa TUL:oa suuntaamaan toimintaansa 80-luvulla uusien tehtävien ja haasteiden toteuttamiseen. TUL:n toiminnan kehitys TUL:n järjestöllinen voima vahvistui 70-luvulla merkittävästi. Täatä osoituksena on se, että vuonna 1970 liitolla oli seuraa ja jäsentä ja vuoden 1979 loppuun seusojen määrä oli kasvanut 1510 ja jäsenmäärä Vuosikymmenen aikana luotiin TUL:n koulutusjärjestelmä ja aloitettiin sen laajamittainen toteutus. Uuden koulutusjärjestelmän vaikutus näkyi myönteisenä jo vuosikymmenen lopulla liiton eri toiminta-alueilla. TUL:n urheilullinen taso ja laajuus kehittyi myönteisesti uuden koulutusjärjestelmän ja lisättyjen valmennusresurssien myötä. Määrätietoisen kehitystyön tuloksena liiton urheilijoiden menestys arvokilpailuissa parantui koko 70-luvun ajan. Erityisen voimakasta eteneminen on ollut nuorisourheilussa. TUL:n naisten ja nuorten toiminnalla on ollut koko liiton historian ajan näkyvä ja merkittävä osuus liitossa. Nämä toimintasektorit olivat näyttävästi esillä myös 70-luvulla ja erityisesti 6O-vuotisjuhlallisuuksien eri tapahtumissa. TUL:n tiedotustoiminta koki 70- luvun loppupuolella kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuvia vaikeuksia. TUL-Iehden ilmestymiskertoja jouduttiin supistamaan vuosikymmenen lopulla kahteen otteeseen. Lehden sivumäärää voitiin kuitenkin lisätä samanaikaisesti. Liiton talous on koko 70-luvun ollut varsin heikko. Mahdollisuuden taloudellisen tilanteen parantamiseen antoi kuitenkin Oy Veikkaus Ab:n osakkeiden myynti valtiolle ja TUK:n valtionavun saaminen TUL:n käyttöön luvulle 1970-luku oli työläisurheilun eheytyksen ja Työväen Urheiluliiton voimistumisen aikaa. Vuosikymmen loi edellytykset TUL:n toiminnan tulevalle kehittämiselle. Vuosi 1979 eheytys- ja liittojuhlavuotena jäi merkittäväksi paaluksi liiton historiaan luku asettaa TUL:n suurten haasteiden eteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhteiskuntarakenteen jatkuvan muutoksen ja lisääntyvän vapaa-ajan myötä TUL joutuu etsimään uusia muotoja työväenliikkeen etujen mukaisen, laaja-alaisen liikuntakulttuurin puolesta tehtävässä työssä sekä liikunta- ja muiden kulttuuripalvelujen tarjoamisessa työväestölle. Kansainvälisen liikuntapolitiikan kehityksessä tulee entistä tärkeämmäksi liikunnan tärkeimmän kansainvälisen tehtävän, rauhan ja kansojen välisen ystävyyden, puolesta tehtävä työ. Liittotoimikunta 8 9

7 Hallintoelimet XIX Liittokokous Työväen Urheiluliitto r.y:n XIX varsinainen liittokokous pidettiin Helsingissä HTY:n juhlasalissa Sääntömääräisten asioiden lisäksi olivat tärkeimpinä asioilla liiton sääntöjen uudistaminen sekä TUL:n 80-luvun liikuntapoliittisen ohjelman vahvistaminen. Piirien vuosikokousten valitsemina olivat kokouksessa saapuvilla seuraavat 132 edustajaa: Hämeen piiri: Salme Myyryläinen, Maija Järvinen, Pentti Nurmi, Mikko Laine, Aarne Lehtinen, Yrjö Lähde, Veikko Ripatti, Valtter A. Juvonen, Esko Helle, Kyösti Junkkari. Kainuun Piiri: Eino Grönberg, Ilmari Kortelainen, Tyyne Nikkinen, Olavi Massinen, Risto Hynynen. Karjalan piiri: Kullervo Mikkonen, Veikko Miettinen, Kauko Heikura, Eero IIvonen, Veli Karhu, Maila Kuivalainen, Kalevi Varis. Keski-Suomen piiri: Heikki Taipale, Kauko Lehtonen, Raisa Paananen, Matti Pihlaja, Alvar Virtanen, Kalevi Olin, Jalo Kumpulainen, Pertti Hagman, Maija Tuominen, Arvo Zitting.. Kymenlaakson piiri: Hilkka Hyvärinen, Aarne Kaipiainen, TimoSunila, Timo Toikka, Oiva Eloranta, Lasse Hankaa, Jorma Ahvenainen, Jorma Tuittu, Veli Nykänen. Lapin piiri: Erkki Helisten, Jorma Tervo, Tauno 11

8 LöUoneuvosto Juutinen, Kerttu Kumpumäki, Seppo Kola, Yrjö Orajärvi, Jaakko Ylitalo, Uuno Ylitalo. Länsi-Suomen piiri: Matti Kuusio, Sirkka-Liisa Salo Eero Viljanen, Simo Nyroos varaedustajana, Eino AaI: tonen, Veikko Rosenholma varaedustajana, Vilho Haapaniemi, Rainer Salmi, Martti Vähäkulma. Oulun piiri: Arvi Pietilä, Pasi Jokelainen, Osmo Hekkala, Reino Kiiskinen, Eero Reijonen, Aulis Ukkola, TU}lla Ojakangas, Kauko Liedes, Eero Kenakkala, Eeva Poukkula. Pohjanmaan piiri: Niilo Tuomivirta, Juhani Mäenpää, Holger Öhman, Simo Boren, Leo Saario, Irja Salminen, Antero Peltola. Saimaan piiri: Raija-Liisa Nuutinen, Markku Liimatta Antti Vaittinen, Kalle Parkkinen, Seppo Henttonen, Lauri Haimala, Veijo Piiparinen, Matti Kananen, Tenho Laari. Savon piiri: Einar Friman, Osmo Karhunen, Eino Törrönen, Juha Koivula, Anneli Tahvanainen varaedustajana, Ossi Mikkonen, Harri Appeiroth, Esko Paukkonen, Taisto Alen. Suur-Helsingin piiri: Karl Koivunen, Voitto Raatikainen, Risto Niinikoski, Juhani Järvinen, Veli Pelkonen Birgitta Kervinen, Lea Johansson, Seppo Palvanen, Mauri Reutsalo, Aarno Suomi. Tampereen piiri: Pertti Mattila, Erkki Piililä, Eila Saloranta, Pertti Koivu, Kaarlo Viitanen, Kaarlo Reiman, Kalervo Nieminen, Kerttu Kanerva, Sulo Mäkelä Lauri Savikko.. ' Uudenmaan piiri: Veikko Lehtonen, Toivo Laakso, Seppo Pöyhönen, Keijo Nurmi, Markku Pohjola, Eila Asikanius, Raili Vuori varaedustajana, Matti Suomi, Seppo Aaltonen. Varsinais-Suomi: Vilho Nummila, Jouko Tammero varaedustajana, Lasse Hallamurto, Heirno Hellsten, Terttu' Honkasalo, Pekka Suvitie, Pekka Lehtonen, Kosti Modolin, Marita Suojanen, Raimo Lindström varaedustajana. Liittoneuvostoon ovat pidetyn TUL:n XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana Pentti Heinonen, varapuheenjohtajat Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen, jäseninä Taisto Alen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Kalevi Haapala, Jorma Jokinen, Aarre Kaipiainen, Akseli Kardell, Ilmari Kortelainen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Sulo Manninen, Liisa Marjala, Vilho Nummila, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Erkki Piililä, Timo Rantala, Antti Rantanen, Aarno Suomi, Heikki Taipale, Armas Torpström, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen, Leo Vivolin ja Jaakko Ylitalo. Sanotun liittokokouskauden viimeinen liittoneuvoston kokous pidettiin toukokuun 5. päivänä 1979 OTK:n juhlasalissa, Helsingissä. TUL:n XIX varsinaisessa liittokokouksessa 29. päivänä kesäkuuta 1979 valittiin liittoneuvostoon kuuluvat puheenjohtaja Toni Bärlund, varapuheenjohtajat Tapani Jokihaara ja Olavi Vesterinen, jäsenet Eino Aaltonen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Lasse Hallamurto, Heimo Hellsten, Kyösti Junkkari, Aarre Kaipiainen, Osmo Karhunen, Juha Koivula, Ilmari Kortelainen, Auvo Koskinen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Lauri Manner, Liisa Marjala, Pertti TUL:n XVII/liittokokouksen valitsema liittoneuvosto kokoontui toimikautensa viimeiseen istuntoon kevtjtjlitj. X/X liittokokouksen hyvtjksymtj stjtjnujmuutos listjsi liittoneuvoston jtjsenten mtjtjrtjtj 40:een. 12

9 Liittotoimikunta 14 M~ttila, Onni Nokelainen, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Esko Paukkonen, Martti Peura, Arvi Pietilä, Erkki Piililä, Markku Pohjola, Timo Rantala, Antti Rantanen, Eila Saloranta, Aarno Suomi, Jorma Tervo, Timo Toikka, Kalevi Varis, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen, Leo Vivolin, Jaakko Ylitalo. Liittoneuvosto piti toimikautensa ensimmäisen kokouksen Turussa, Turun Työväenopistossa. Huhtikuun päivinä 1975 kokoontuneen TUL:n XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat liittotoimikuntaan puheenjohtaja Matti Ahdetta lukuunottamatta - hänet valittiin puheenjohtajaksi liittoneuvoston kokouksessa 26. päivänä marraskuuta kuuluneet Kesäkuun 29. päivänä 1979 pidettyyn TUL:n XIX varsinaiseen liittokokoukseen saakka liittotoimikuntaan puheenjohtaja Matti Ahde (06), varapuheenjohtaja Lennert Kivi (06), varapuheenjohtaja Väinö Pässilä (06), Paavo Aitio (03), Lasse Eskonen (06), Toimi Haaparanta (06), Pentti Honkasalo (06), Elli Kahila (05), Viljo Kuivala (06), Ensio Laine (05), Kalevi Paunonen (06), Martti Peura (04), Sakari Selin (05), Erkki Tuomioja (05), Olavi Vesterinen (05). Liittotoimikunta piti sanottuun ajankohtaan mennessä kuusi - (6} kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty satayksitoista (111) asiaa. Liittotoimikunnan sihteerinä on toiminut Matti Suhonen. TUL:n XIX varsinaisen liittokokouksen, valitsemina ovat liittotoimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana Matti Ahde (6/13), varapuheenjohtaja Lennart Kivi (6/13), varapuheenjohtaja Salme Myyryläinen (04), Martti Beloff (04), Mikko Elo (07), Lasse Eskonen (6/12), Per-Erik Förars (06), Juhani Järvinen (07), Elli Kahila (5/12), Viljo Kuivala (6/12), Ensio Laine (5/10), Kullervo Mikkonen (07), Raisa Paananen (07), Kalevi Paunonen (6/ 11). Paavo Aitio. Liittotoimikunta piti seitsemän (7) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 111/245 asiaa. Sihteerinä ovat toimineet Kaimo Koponen ja Matti Suhonen. Tilintarkastajat Liittotoimikunnan apuelimet Tilintarkastajina ovat toimineet Unto Siivonen, Veli Päivärinta ja Mikko Paiho (HTM). Valvontatarkastajina toimivat Veijo Himanen ja Matti Valli sekä syksystä alkaen tilitoimisto Oy Widenius, Söderholm et Semeri. Liittotoimikunnan apuelirninä ovat toimineet: 1. Työvaliokunta Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Matti Ahde, Lennart Kivi, Väinö Pässilä, Sakari Selin ja Olavi Vesterinen sekä liittokokouksen jälkeen Matti Ahde, Lennart Kivi, Salme Myyryläinen, Lasse Eskonen ja Juhani Järvinen. Työvaliokunta on kokoontunut kuusi (6) kertaa ja käsitellyt 63 asiaa. Sihteerinä on ollut Raimo Railo. 2. Järjestövaliokunta Järjestövaliokuntaan ovat vuoden 1975 liittokokouksesta vuoden 1979 liittokokoukseen saakka kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (3), varapuheenjohtajana Ensio Laine (4), valiokunnan jäseninä Pentti Honkasalo (3), Viljo Kuivala (3) ja Kalevi Paunonen (4). Järjestövaliokunta piti liittokokoukseen mennessä neljä (4) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty neljäkymmentäyksi (41) asiaa. Sihteerinä on toiminut Matti Suhonen. TUL:n XIX varsinaisen liittokokouksen, , jälkeen ovat järjestövaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Ilpo Eerola (2), varapuheenjohtaja Kullervo Mikkonen (2), valiokunnan jäseninä Pentti Honkasalo (2), Maija Järvinen (2), Viljo Kuivala (2), Kalevi Paunonen (1), Markku Pohjola (1), Unto Kanerva (1), Petri Salonen (2). Järjestövaliokunta piti. kaksi (Z) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty seitsemänkymmentäkolme (73) asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Kaimo Koponen Ja Matti Suhonen. Järjestövaliokunnan ansiomerkkitoimikunta, johon ovat kuuluneet Pentti \ Honkasalo puheenjohtajana ja '. 15

10 jäseninä Viljo Kuivala, Ensio Laine, Salme Myyryläinen ja Arvo Roiha, on kokoontunut yhden kerran. Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio. 3. Urheilulautakunta Urheiluvaliokuntaan ovat toimintavuoden aikana kuuluneet saakka puheenjohtajana Lennart Kivi (06), varapuheenjohtajana Karl Koivunen (04) sekä jäseninä Lasse Eskonen, Pentti Honkasalo (04), Juhani Järvinen, Elli Kahila ja Aarre Kaipainen lähtien urheiluvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen (07), varapuheenjohtajana Juhani Järvinen (08) sekä jäseninä Timo Haukilahti (03), Osmo Hekkala (01), Tapani Jokihaara (03), Elli Kahila (06), Aarre Kaipainen (06), Erkki Saario (02) ja Seppo Virtanen (00). Urheiluvaliokunta kokoontui yhdeksän (09) kertaa ( ) ja käsitteli yhteensä 121 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut Markku Salonen. Lisäksi valmennuspäällikkö Martti Kempas ja vt. jaostopäällikkö Risto Mikkonen ovat osallistuneet urheiluvaliokunnan kokouksiin. 4. Kansainvälinen valiokunta Kansainväliseen valiuokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Lennart Kivi (4), ja Jasemna matti Ahde (-), Raija Mattila (3), Sakari Selin (3) ja Erkki Tuomioja (2). TUL:n 19. liittokokouksen valitsema liittotoimikunta valitsi kansainväliseen valiokuntaan lähtien puheenjohtajana Lennart Kivi sekä jäseninä Mikko Elo (1), Eino Leino (1), Helge Nygren (1) ja Erkki Tuomioja. Kokouksia on kansainvälinen valiokunta pitänyt toimintavuoden aikana neljä (4) ja käsitellyt 47 asiaa. Kokouksiin on lisäksi osallistunut pääsihteeri Ossi Sjöman. Sihteerinä on toiminut eläkkeelle siirtymiseensä saakka kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki sekä emo päivämäärästä lukien Taisto Pääkkö. 5. Talousvaliokunta Talousvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Paavo Aitio (12) sekä jäseninä Erkki Tuomioja (6, asti), Matti Pirnes (11), Leo Huttunen (7, asti), Rauno Kousa (8), Seppo Lindblom (3, alkaen), Pentti Laaksonen (2, alkaen). Valiokunta kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 179 asiaa: Sihteerinä toimi Pentti Savolainen. Kokouksiin osallistuivat myös talouspäällikkö Timo Kaunismaa, pääsihteeri Ossi Sjöman ja puheenjohtaja Matti Ahde. 6. Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokuntaan ovat toimintakauden aikana kuuluneet Risto Lindgren (5) puheenjohtajana sekä jäseninä Timo Byman (2), Toimi haaparanta (3), Anja Järvinen (3), Ismo Kuivala (2), Antero Lassila (0) ja Jouko Välske (2). Kokouksessaanliittotoimikunta valitsi uuden koulutusvaliokunnan, johon valittiin puheenjohtajaksi Risto Lindgren ja muiksi jäseniksi Timo Byman, Lasse Hankaa (2), Anja Järvinen, Reijo Katajamäki (2), Anneli Kiiskinen (1) ja Aki Ojakangas (1). Koulutusvaliokunta on pitänyt viisi kokousta, joissa on käsitelty 58 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Risto Lindgren ja Anja Järvinen. Työvaliokunnan kokouksiin ovat osallistuneet myös osaston työntekijät. Työvaliokunta on pitänyt kaksi kokousta ja niissä on käsitelty 22 asiaa. Koulutusvaliokunnan sihteerinä on toiminut koulutusosaston osastopäällikkö Reijo Lehkonen saakka ja Veikko Väntänen Liikuntapoliittinen valiokunta Liikuntapoliittiseen valiokuntaan ovat saakka kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen (3) sekä jäseninä Sakari Selin (-), Pekka Vehviläinen (2), Arto Nyström (-), Erkki Tuomioja (1), Martti Silvennoinen (2), Kalevi Olin (-), Jorma Hentilä (-), Heikki Helminen (1) ja Antero Lassila (-). Valiokunnan sihteerinä toimi Heikki Piskonen. Valiokunta kokoontui kolme (3) kertaa ja käsitteli 32.asiaa. Liittotoimikunta yhdisti liikuntapoliittisen valiokunnan ja valistusjaoston Uuteen liikuntapoliittiseen jaostoon valittiin puheenjohtajaksi Pertti Paakkinen sekä jäseniksi Erkki Aho, Pertti Mattila, Veikko Virolainen, Heimo Leppikangas, Birgitta Kervinen ja Kimmo Aaltonen

11 Jaoston sihteeriksi valittiin Pekka Rossi. jaosto ei kokoontunut loppuvuoden aikana. 8. TiedotusvaUokunta Valiokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Seppo Tikka (3) sekä jäserunä Voitto Raatikainen (1), Veli Pelkonen (3), Göran Aberg (2), Tapio varis (3). Sihteerinä toimi Heikki Piskonen. Kokouksiin ovat osallistuneet myös Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Valiokunta kokoontui kolme (3) kertaa ja käsitteli 26 asiaa. Liittotoimikunta valitsi tiedotusvaliokuntaan puheenjohtajaksi Voitto Raatikainen (2) sekä jäseruksi Pekka Saarruo (2), Pentti Lahti-Nuuttila (2), Erkki Poutanen (2), Tapio Varis (1), Jouni Jokisalo (1) ja K.A. Leväaho (1). Valiokunta kokoontui tässä kokoonpanossa kaksi (2) kertaa ja käsitteli 21 asiaa. Sihteerinä toimi Heikki Piskonen. 9. TUL-lehden toimitus neuvosto Toimitusneuvostoon ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtajana Martti Peura (2) sekä jäseninä Reijo Lintunen (2), Rauno Pajunen (2) ja Eero Salonen (1). Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen. lisäksi on toimitusneuvoston kokouksissa ollut läsnä päätoimittaja Pekka Hurme. Toimitusneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana kaksi (2) kertaa ja käsitteli 19 asiaa. 10. Toimistovaliokunta Toimistovaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Ossi Sjöman (20) ja jäseninä Pekka Hurme (4), Timo Kaurusmaa (20), Martti Kempas (9), ( saakka), Kaimo Koponen (20) ( alkaen), Reijo Lehkonen (3) (virkavapaa alkaen), Raimo Railo (20), Markku Salonen (21) ja Veikko Väntänen (21) ( alkaen). Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lairuo (16). Toimistovaliokunta on kokoontunut 24 kertaa ja käsitellyt 247 asiaa. TUL:n Hämeen pöri TUL:n Kainuun pöri TUL:n Karjalan pöri Piirijärjestöt Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Pentti Nurmi Varapuheenjohtaja: Mikko Laine Toiminnanjohtaja: Ossi Roininen Toimistonhoitaja: Eila Kankare Piiritoimikunnan jäserunä: Riitta Nokkala, Matti Oksanen, Veikko Pasanen, Sirkka Kostiainen, Väinö Ahlqvist, Veikko Ripatti, Aarne Suominen, Timo Ranrtikko. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja: Ilmari Kortelainen Toiminnanjohtaja: Eino Kilpeläinen Toimistonhoitaja: Anja Heikkinen Piiritoimikunnan jäserunä: Erkki Karppinen, Johannes Karppinen, Sirkka-Liisa Juntunen, Lea Vänskä, Eino Lerssi, Kaarlo Karjalainen, Risto Hynynen, Kalle Väisänen. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Varapuheenjohtaja: Esko Mononen Toiminnanjohtaja: Jouko Karttunen Toimistonhoitaja: Helka Mustonen Piiritoimikunnan jäseninä: Holger Laasonen, Olli Saikkonen, Paavo Seppänen, Eino Krohns, Raimo Holopainen, Ahti Kinnunen, Eero Iivonen, Unto Tahvanainen

12 TUL:n Keski-Suomen piiri TUL:n Kymenlaakson piiri TUL:n Lapin piiri TUL:n Länsi-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Pertti Hagman Toiminnanjohtaja: Leo Chrons Toimistonhoitaja: Hilkka Kaipainen. Piiritoimikunnan jäseninä: Hannu Hokkanen, Matti Tarvainen, Raisa Paananen, Martti Peura, Pentti Puttonen, Kalevi Olin, : Kauko Pihlajamaa, Reijo Katajamäki. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Aarre Kaipiainen Varapuheenjohtaja: Lasse Hankaa Toiminnanjohtajat: Leo Jungel ja Paavo Mäkelä Toimistonhoitaja: Inkeri Pousi Piiritoimikunnan jäseninä: Antti Rantanen, Terho Muurinen, Jorma Valtonen, Timo Sunila, Ossi Söderström, Ossi vanhala, Veli Nykänen, Seppo Järvisalo. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Kalevi Kiuttu Toiminnanjohtaja: Kauko Ojala Toimistonhoitaja: Eila Jääskeläinen Piiritoimikunnan jäseninä: Matti Nousiainen, Esko Halme, Kerttu Kumpumäki, Mirjam Viitanen, Ahti Heiska, Jorma Tervo, Martti Pirkkiö. Täsenmäärä: :n puheenjohtaja: Mikko Elo ipuheenjohtaja: Vilho Haapaniemi ninnanjohtajat: Matti Takala ja Aatos Oikkonen nistonhoitaja: Ulla Nordman [toimikunnan jäseninä: Simo Nyroos, Eero Viljanen, 'kku Malmsten, Eino Aaltonen, Raimo Nuotiomaa, Tuhola, Martti Vähä-Kulma, Ossi Salo. TUL:n Oulun piiri TUL:n Pohjanmaan piiri TUL:n Saimaan piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Viljo Kuivala Varapuheenjohtaja: Liisa Marjala Toiminnanjohtaja: Paavo Hiltunen Toimistonhoitaja: Lea Raappana Piiritoimikunnan jäseninä: Pentti Pussinen, Pekka Karvinen, Tauno Rientamo, Aarne Kiiskilä, Eero Reijonen, Erkki Väisänen, Arvi Pietilä, Olavi Joki. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Juhani Mäenpää Varapuheenjohtaja: Kalevi Haapala Toiminnanjohtaja: Tapio Häkkinen Tomistonhoitaja: Pirjo Raito Piiri toimikunnan jäseninä: Jorma Toija, Vesa Backman, Vesa Rautio, kari Laitala, Annajylhä, Pentti Panttila, Antero Peltola, Timo Kemppi. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Antti Vaittinen Varapuheenjohtaja: Martti Kesto Toiminnanjohtaja: Reino Vuori koski Toimistonhoitaja: Ritva Strandman Piiritoimikunnan jäseninä: Reino Pakarinen, Sakari Koikkalainen, Seppo Henttonen, Kalle Parkkinen, Toimi Redsven, Jorma Auvinen, Veijo Piiparinen, Kaarlo Kohonen. TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Einar Friman Varapuheenjohtaja: Ossi Mikkonen Toiminnanjohtaja: Veikko Kärkkäinen Toimistonhoitaja: Sirpa Pakarinen Piiritoimikunnan jäseninä: Tauno Vepsäläinen, Seppo Pesonen, Eino Törrönen, Pentti Ripatti, Esko Paukkonen, Taisto Alen, Aili Väyrynen, Pentti Konttinen

13 TUL:n Suur-Helsingin piiri TUL:n Tampereen piiri TUL:n UudenJDaan piiri TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Jussi Järvinen Varapuheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminnanjohtaja: Väinö Pilvi Toimistonhoitaja: Terttu Nenonen Piiritoimikunnan jäseninä: Arno Suomi, Laila Parkkinen, Birgitta Kervinen, Terttu Gröndahl, Seppo Palvanen, Erpo Reijonen, Antti Leppävuori, Per-Erik Förars. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Erkki Piililä Varapuheenjohtaja: Tapani Jokihaara Toiminnanjohtaja: Jorma Valkamo Toimistonhoitaja: Eila Heikkilä Piiritoimikunnan jäseninä: Auvo Koskinen, Otto Parviainen, Petri Salonen, Erkki Aro, Pertti Koivu, Seppo Lehtinen, Pertti Virta, Eila Saloranta. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Jorma Mikkola Varapuheenjohtaja: Leo Vivolin Toiminnanjohtaja: Gunnar Laakso Toimistonhoitaja: Sirpa Salanto Piiritoimikunnan jäseninä: Valtter Ståhlberg, Markku Pohjola, Jouko Välske, Pertti Paakkinen, Eila Asikanius, Ari Michelson. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Pekka Suvitie varapuheenjohtaja: Vilho Nummila Toiminnanjohtaja: Atte Eskola Toimistonhoitajat: Ritva Blomroos, Hanna Lehtonen Piiritoimikul).nan jäseninä: Heimo Välimäki, Eero Aarnio, Kaino Konkola, Kosti Mondolin, Eino Korpinen, Bruno Blomqvist, Marita Suojanen, Heimo Välimäki. Järjestöosasto Koulutusosasto Talousosasto Keskustoimisto Liiton keskustoimistossa ovat kertomusvuonna työskennelleet seuraavat henkilöt: Pääsihteeri Ossi Sjöman Apulaispääsihteeri Raimo Railo Osastopäällikkö Kaimo Koponen ( alkaen), järjestösihteeri Matti Suhonen, järjestösihteeri Ilpo Eerola ( saakka), naissihteeri Irma Kosonen, nuorisosihteeri Irja Laiho. Osastopäällikkö Reijo Lehkonen ( saakka), osastopäällikkö Veikko Väntänen ( alkaen), koulutussihteeri Jouko Kalenius, koulutussihteeri Eila Uitto koulutussihteeri (nuorisokoulutus) Pekka Rossi ( alkaen). Osastopäällikkö Timo kaunismaa, suunnittelupäällikkö Timo Ojala ( alkaen), markkinointipäällikkö Leena Karhu ( ) (Liittojuhlan talouspäällikkönä saakka), talous sihteeri Pentti Savolainen, toimistosihteeri Riitta Lainio, kassanhoitaja Tuula Paasikallio, konekirjoittaja Rakel Andersson, konekirjoi~taja Maj Lis Forsblom, kirjanpitäjä Auli Hartikainen ( saakka), kirjanpitäjä Pirjo Mähönen ( alkaen), toimistonhoitaja Arja Keinänen, osoitteistonhoitaja Anneli Kelovesi, monistaja Eini Kemppainen, puhelinvaihteenhoitaja Pirjo Kortealho, kirjanpitäjä Elvi Lehtinen ( alkaen), toirnistoapulainen Hannele Nygård 22 23

14 Tiedotusosasto Urheiluosasto ( alkaen), toimistoapulainen Pia Pokkinen ( alkaen), lähetti Ritva Rikkonen, konekirjoittaja Liisa Simonen, toimistoapulainen Raisa Tamminen ( saakka), toimistoapulainen Pirjo Valasti, toirnistoapulainen Saara Vesterberg, toirnistoapulainen Ritva Virtanen, siivooja Meeri Virtasalmi. Osastopäällikkö Pekka Hurme, toimitussihteeri Matti Lahtinen, tiedotussihteeri Heikki Piskonen. Osastopäällikkö Markku Salonen, valmennuspäällikkö Martti Kempas, vt. jaostopäällikkö Risto Mikkonen ( alkaen) jaostosih teerit Rytmin~n kilpavoimistelu, voimistelu Judo, karate, maahockey Luistelu, pöytätennis, shakki Paini, painonnosto, voimanosto Nyrkkeily, uinti Käsipallo, sulkapallo, tennis Jääkiekko, keilailu, purjehdus Suunnistus, kuntoliikunta Koripallo, pyöräily jalkapallo, jääpallo, moottori Lentopallo, melonta Hiihto, mäenlasku, pesäpallo Yleisurheilu, kävely Liisa Atio ( alkaen) Mervi Heiskanen ( alkaen) Veli-Tapio Kangasluoma Raine Kokko Vesa Lepola Risto Lindahl ( alkaen) Virve Mikkola ( alkaen) Pekka Ollikainen Aarno Pihl Jarmo Reutsalo ( alkaen) Antero Tapola Teuvo Vatanen Markku Viinanen Yleisurheilu Yleisurheilu Paini Uinti Luistelu Kv-sihteeri Markku Leppänen Arvo Papunen ( saakka) Sauli Heinonen ( alkaen) Kari Ormo ( alkaen) Pentti Peltoperä ( alkaen) Pentti Kujamäki ( saakka) Taisto Pääkkö ( vt. alkaen vakit.) LUttoJuhlatolmisto Järjestelypäällikkö Taisto Pääkkö ( saakka), talouspäällikkö Leena Karhu ( saakka), naisten voimisteluohjaaja Silja Into ( saakka), naisten voimisteluohjaaja Terttu Nenonen ( ) saakka), miesten voirnisteluohjaaja Kalevi Ruusunen ( saakka), liittojuhlatoimiston pakkaaja Heidi Broms ( saakka). Päävalmentajat Nyrkkeily Yleisurheilu Matti Hietanen Kauko Karttunen ( alkaen) 24 25

15 Työväen Urheiluliiton 6O-vuotisjuhlavuosi oli eheytyneen, itsenäisen TUL:n toiminnan voimannäyte. Vuoden aikana järjestettiin runsaasti tapahtumia, joissa olivat mukana hyvässä yhteistyössä työväenliikkeen eri osa-alueet. Näin juhlavuosi antoi myönteisen kuvan TUL:n monipuolisesta ja rikkaasta toiminnasta. Juhlavuoden suuret päätapahtumat 6O-vuotispäivän juhlat Helsingissä ja Tampereella, TUL:n Talvipäivät Oulussa, Nuorisokisat ja VIIILiittojuhla Helsingissä sekä "Työväenliikkeen liikuntapolitiikka 80-luvulla" seminaari Turussa onnistuivat järjestelyiltään ja ylitettiin tavoitteiltaan supistamatta liiton vilkasta ja laajaa urheilu-, koulutus-, nais-, nuoriso- ja järjestötoimintaa. 60-vuotispäivän juhlat Liiton 6O-vuotisjuhlapäivän tapahtumat aloitti kunniakänti liiton entisten puheenjohtajien ja Viktor Damrnin haudoilla. TUL:n perustamispaikan Raittiusyhdistys Koiton talon seinässä oleva muistolaatta kukitettiin. Onnittelujen vastaanotto järjestettiin TUL:n keskustoimistossa. Liittoa kävi onnittelemassa 138 eri yhteistöä ja laitosta, lisäksi esittivät onnittelunsa sähkeitse Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen sekä lukuisat yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Liiton 60-vuotispäivän juhlavastaanotto järjestettiin ravintola Fenniassa SOO:lle kutsuvieraalle. TUL:n 6O-vuotispäivän pääjuhla pidettiin Tampereella Tampereen Työväen Teatterissa. Valtiovallan tervehdyksen esitti juhlassa opetusministeri Kalevi Kivistö. Ohjelmakavalkaadin ohjasi Mikko Majanlahti ja järjestämisestä vastasi TUL:n Tampereen piiri. TUL:n Talvipäivät -79 TUL:n Talvipäivät -79 järjestettiin Oulussa Talvipäivien järjestelytoimikunta vastasi tapahtuman valvonnasta ja johtamisesta. Järjestelytoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Viljo Kuivala sekä jäseninä Paavo Sorvisto, Eero Mustonen, Osmo Hekkala, Pauli Halonen, Aulis Ukkola, Erkki Väisänen, Paavo Hiltunen, Taisto Pääkkö, Markku Salonen ja Timo Kaunismaa. Yksityiskohtaisista järjestelyistä vastasivat: taloustoimikunta, puheenjohtajana Paavo Sorvisto, huoltotoi- 27

16

17 mikunta, puheenjohtajana Aulis Ukkola, juhlatoimikunta, puheenjohtajana Osmo Hekkala, kilpailu toimikunta, puheenjohtajana Pauli Halonen, tiedotustoimikunta, puheenjohtajana Aulis Ukkola, kansainvälinen toimikunta, puheenjohtajana Erkki Väisänen. Talvipäivien toimisto toimi TUL:n Oulun piirin toimistotiloissa. Juhlapäivien aikana kisatoimisto sijaitsi Pohjankartanossa. Talvipäivien järjestelysihteeriksi oli palkattuna Tauno Rientamo ajalla Osanottajat Majoitettavia kouluilla oli runsaat henkeä, minkä lisäksi useita satoja oli majoittuneena hotelleihin ja matkustajakoteihin. Juhlamarssissa oli marssijoita ja talvipäivien kokonaisosanottajamäärä nousi henkilöön. Ohjelma Hiihto: TUL:n mestaruuskilpailujen II-osakilpailu sekä lisäksi talvipäivämestaruus. Osanottajamaat Suomi ja Neuvostoliitto. Järjestäjä seurayhtymä, paikka Haukiputaan Virpiniemi. Nuorten hiihto: Kilpailtiin talvipäivämestaruudesta Oulun kaupungin pohjoisosassa, Kuivasjärven Auran majan maastossa. Järjestäjä Kuivasjärven Aura. Hiihtosuunnistus: TUL:n mestaruuskilpailut Oulujoen maastossa. Järjestänä Oulunsuun Heitto. Pikaluistelu: Ikäkausikilpailut sekä kansainväliset avoimet kilpailut. Osanottajamaat: DDR, Neuvostoliitto, Puola, Suomi. Kilpailupaikat Raatin Urheilukenttä ja Keskuskenttä. Järjestäjä Oulun Tarmo. Naisten ryhmätanssi: Naisten ryhmätanssikilpailut Pohjankartanossa. Järjestäjänä TUL:n Oulun piirin naisjaosto. Paini:Talvipäivämestaruus. TUL:n liittojoukkue sekä Muurmanskin kaupungin joukkue. Järjestäjä TUL:n Oulun piirin painijaosto. Uinti: Avoimet kansainväliset uintikilpailut Raksilan Uimahallilla. Osanottajamaat: DDR, Neuvostoliitto, Suomi. Järjestäjä Oulun Lohet. Vesipallo: TUL:n hallicup Raksilan Uimahallissa. Järjestäjä Oulun Lohet. Jääpallo: TUL:n mestaruus M I Bjl Cj. Kilpailupaikka Raatin kenttä. Järjestäjä TUL:n Oulun piirin jääpallojaosto. Jääkiekko: B-nuorten TUL:n mestaruus. Kansainvälinen turnaus, pelipaikat Pakkalan kenttä ja Jäähalli. Järjestäjä EKA-kiekko. Osanottajamaat Neuvostoliitto ja Suomi. Shakki: Pikapeliturnaus Pohjankartanossa. Järjestäjä Oulun Shakki -77. Pilkki: Talvipäivämestaruus Hietasaaren jäällä. Järjestäjä OSAP. Lentopallo: CSIT:n mestaruuskilpailut Oulun Urheilutalolla. Joukkueet Sveitsistä, Belgiasta, Hollannista, Israelista, Itävallasta, Portugalista ja Suomesta. JuhlatiIaisuudet Avajaiset pidettiin Pohjankartanon juhlasalissa. Esiintyjät Pateniemen Vesan tanhuryhmä, Oulun Tarmo ja Haukiputaan Heitto sekä taiteilijaryhmä Neuvostoliitosta. Puhujat Viljo Kuivala ja Ilmo Paananen. Kansainvälinen liikuntanäytös Jäähallissa. Esiintyjät ryhmätanssikilpailujen parhaimmisto sekä Neuvostoliittolainen jäätanssiryhmä. Nuorten jytäilta Kaupungin Urheilutalolla. Esiintyjät Mikko Alatalo ja orkesteri sekä paikallinen nuorisobändi. Varttuneemman väen illanvietto Myllytullissa. Pääjuhla Jäähallissa. Esiintyjät Neuvostoliittolainen jäätanssiryhmä, paikalliset ohjelmaryhmät. Puhujat Matti Ahde ja Osmo Hekkala. Juhlamarssi Kauppatorilta Jäähalliin. Osanottajia Kansainvälinen osanotto Talvipäiville osallistui 216 ulkomaista osanottajaa ja ohj'elmansuorittajaa yhdeksästä maasta. Talvipäivien urheilukilpailuissa ja ohjelmatilaisuuksissa oli osanottajia Neuvostoliitosta, DDR:stä ja Puolasta sekä Kansainvälisen Työläisurheilukomitean CSIT:n lentopallomestaruuskilpailuissa joukkueet Belgiasta, Hollannista, Israelista, Itävallasta, Portugalista ja Sveitsistä. Nuorlsoldsat Nuorisokisat järjestettiin Helsingissä Nuorisokisojen runsas osanottajamäärä henkilöä ylitti huomattavasti asetetun osanottajan tavoitteen. Nuorisokisat järjestettiin TUL:n VIII Liittojuhlaa edeltävinä päivinä ja osanottajat osallistuivat myös Liittojuhlaan. TUL:n VIII LöUojuhla TUL:n VIII Liittojuhla järjestettiin Helsingissä Päätöksen TUL:n VIII Liittojuhlan järjestämisestä teki TUL:n liittokokous vuonna Liittojuhlan alustavat valmistelut aloitettiin syksyllä 1976 ja Liittojuhlaorganisaatio vahvistettiin liittotoimikunnassa toukokuussa Liittojuhlatoimisto perustettiin ja järjestelytehtäviin palkattiin järjestelypäällikkö Taisto Pääkkö , talouspäällikkö Leena Karhu , naisten voimisteluohjaajat Silja Into ja Terttu Nenonen sekä miesten voimisteluohjaaja Kalevi Ruusunen Liittojuhlatoimisto toimi Nuorisokisojen ja Liittojuhlan ajan Töölön Kisahallissa. VIII Liittojuhlan tavoitteeksi asetettiin TUL:n 6O-vuotisen historian suurimman liittojuhlan, koko työväenliikkeen kattavan yhteisen liikunta- ja kulttuuritapahtuman järjestäminen. Tässä tarkoituksessa käynnistettiin neuvottelut eri osa-alueilla toimivien työväenjärjestöjen kanssa sekä muodostettiin yhteisiä työryhmiä erityisohjelmia valmistelemaan. VIIILiittojuhla, TUL:n 60-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma, muodostui suureksi menestykseksi. TUL:n oman kenttäväen, seurojen, toimitsijoiden ja urheilijoiden aktiivinen toiminta ja osanotto sekä työväenliikkeen muiden osa-alueiden osallistuminen liittojuhlajärjestelyyn olivat vaikuttamassa osanottotavoitteiden ylittämiseen ja yli osanottajan määrän 30 31

18 saavuttamiseen. Liittojuhlan ohjelma oli laajempi kuin aiemmin. Kilpailuohjelma käsitti 22 urheilulajia, kulttuuri- ja ohjelmatapahtumien määrä ylitti aikaisemmat. Kansainvälisesti oli Liittojuhla myös mittava. Liittojuhlaorganisaatio Kunnaitoimikunta Arvo Aalto, Matti Ahde, Ele Alenius, Aarno Aitamurto, Paavo Aitio, Reino Breilin, Olavi Dahl, Fanny Front, Eino Kelpo Gröndahl, Yrjö Hakanen, Pentti Heinonen, Veikko Helle, Jorma Hentilä, Kuuno Honkonen, Anna Liisa Hyvönen, Niilo Hämäläinen, Olavi Hänninen, Tapani Jokihaara, Juhani Järvinen, Tuomas Kaasalainen, Meeri Kalavainen, Kunto Kaski, Erkki Kauppila, Aimo Kairamo, Lennart Kivi, Kalevi Kivistö, Aarne Koskinen, Ilmari Kosonen, Markku Kärkkäinen, Oso Laakso, Ensio Laine, Ilmari Lavonsalo, Eino Leino, Martti Mellais, Antero Mäki, Veikko Oittinen, Pekka Oivio, Pekka Paavola, Sulo Penttilä, Erkki Pesonen, Pentti Puoskari, Erkki Raatikainen, Tapio Rautavaara, Jorma Reini, Marita Ruoho, Aarne Saarinen, Arvo Salo, Pekka Salonen, Eero Salovaara, Pekka Sarkkinen, Keijo Savolainen, Taisto Sinisalo, Lauri Sivonen, Ossi Sjöman, Väinö Soininen, Jarl Sund, Ulf Sundqvist, Kalevi Sorsa, Jacob Söderman, Eero Tapio, Erkki Tuomioja, Pirkko Työläjärvi, Tarmo Uusivirata, Pertti Viinanen, Antti Viinikka, Jarmo Wahlström. Liittojuhlan kunniatoimikunta I Liittotoimikunta I Sihteerityöryhmä I 1 I I 1 Kilpailu- Ohjelma- Huolto- Tiedotus- Talous- Kansain- Nuorisotoimikunta toimikunta toimikunta toimikunta toimikunta välinen kisatoimikunta toimikunta Hiihtosuunnistus kokosi talviptjivilltj runsaan osanottaja joukon. TUL:n mestaruuskilpailuissa oli 180 osanottajaa ja kansallisissa listjksi parisataa. Jaostot Alatoimikunnat

19 Sihteerit yö ryhmä Liittotoimikunnan alaisena toiminut sihteerityöryhmä valvoi ja johti toimikuntien työtä. Sihteerityöryhmään kuuluivat puheenjohtajana Ossi Sjöman sekä jäseninä Pekka Hurme, Leena Karhu, Timo Kaunismaa, Kaimo Koponen, Irma Kosonen, Pentti Kujamäki, Irja Laiho, Väinö Pilvi, Heikki Piskonen, Markku Salonen, Anja Savolainen, Raimo Railo, Veikko Väntänen.. ja Taisto Pääkkö sihteeri. Huoltotoimikunta Huoltotoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Olavi Vesterinen sekä jäseninä Ilpo Eerola, Valentin Kervinen, Kaimo Koponen, Riitta Lainio, Väinö Pilvi, Anja Savolainen, Matti Suhonen, Veikko Väntänen ja Raimo Railo sihteeri. Helsingin kouluihin majoitettiin osanottajaa minkä lisäksi hotelleissa ja matkustajakodeissa oli huomattava määrä osanottajia. Ruokailut tapahtuivat kolmessa suuressa katetussa joukkoruokailupisteessä Jäähallin paikoitusalueella, Pirkkolan Urheilupuistossa ja Käpylän Urheilupuistossa sekä aamiaisen osalta matoituspaikoissa. Ruokaa jaettiin yli annosta, n kg. Huoltotoimikunnan alaisuudessa toimi ensiaputyöryhmä, jonka johtajana toimi Aki Loikkanen. Kansainvälinen toimikunta Kansainväliseen toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Lennart Kivi sekä 34 jäseninä Raija Mattila ja Pentti Kujamäki sihteeri. Virallisia ulkomaalaisia valtuuskuntia Liittojuhlaan saapui 13 maasta 17 urheilujärjestöstä. Edustettuina olivat: Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheilukornitea, Bulgarian Urheiluliitto, DDR:n Urheiluliitto, Unkarin Ammattiliittojen Urheiluosasto, Tshekkoslovakian Urheiluliitto, Puolan Ammattiliittojen Urheilukomitea, Romanian Ammattiliittojen Urheilukomitea, Kansainvälinen Työläisurheilukomitea CSIT, UISP Italia,. FSGT Ranska, Inatel Portugal, DAI Tanska, Tanskan Urheiluliitto, Ruotsin Urheiluliitto, Korpidrotsförbund Ruotsi, Norjan Urheiluliitto ja Bredriftsidrotsförbund Norja. Liittojuhlan kansainvälisiin kilpailuihin osallistui 403 urheilijaa, Neuvostoliitosta, Bulgariasta, DDR:stä, Kuubasta, Puolasta, Romaniasta, Tshekkoslovakiasta, Unkarista, Hollannista, Itävallasta, Japanista, Kanadasta, Englannista, Norjasta, Portugalista, Ruotsista, Sveitsistä ja Tanskasta. Kilpailutoimikunta Kilpailutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Lennart Kivi sekä jäseninä Eino Karhinen, Karl Koivunen, Sulo Lundelin, Aarno Pihl ja Markku Salonen sihteeri. Lajikohtaisten kilpailujen järjestelystä vastasivat liiton lajijaostot sekä niiden nimeämät työryhmät. Liittojuhlassa kilpailtiin 22 urheilulajissa, joista 13 lajissa oli kansainväliset kilpailut. Joukkojen juhla vietiin onnistuneesti ja innostuneesti lapi koleasta salista huolimatta. Osanottajia kilpailuissa oli yhteensä ja suurimmat osanottajamäärät olivat lentopallossa 4.740, jalkapallossa 3.633, liittojuhlahölkässä 2.100, koripallossa 1.240, suunnistuksessa ja yleisurheilussa Nuorisotoimikunta Nuorisotoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Jouko Sillanpää, Ilpo Eerola, Atte Antikainen, Markku Jääskeläinen, Toivo Kyllönen, Jussi Kasanen, Antero Korpela, Timo Roppola, Pirjo Aalto, Pentti Juntto, Esko Ranto, Kari Paakkunainen, Tommi Hoikkala, Markku Nöjd ja Irja Laiho sihteeri. Nuorisotoimikunnan alaisuudessa toimivat kulttuurityöryhmä, puheenjohtajana Matti Vartiainen, kuvataidetoimikunta, puheenjohtajana Pirjo Aalto. Ohjelmatoimikunta Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Väinö Pässilä sekä 35

20 jäseninä Heikki Halonen, Terttu Honkasalo, Juhani Järvinen, Markku Jääskeläinen, Eevi Kaasinen, Aune Lahdenperä, Kalevi Ruusunen, Pekka Sarkkinen, Ossi Sjöman ja Irma Kosonen sihteeri. Ohjelmatoimikunnan alaisuudessa toimivat avajaistyöryhmä, puheenjohtajana Anja Jämsen, joukkojen juhlan työryhmä, puheenjohtajana Eevi Kaasinen, marssi toimikunta, puheenjohtajana Seppo Puhakka, musiikkityöryhmä, puheenjohtajana Pekka Gronow, pääjuhlatyöryhmä, puheenjohtajana Kauko Viitala. Ohjelmatoimikunnan tehtävänä oli vastata liittojuhlan ohjelmallisten tilaisuuksien valmisteluista ja järjestelyistä. Avajaiset TUL:n Liittojuhlan avajaiset järjestettiin Jäähallissa. Ohjelmana historiallinen kavalkaadi, johon ohjelman virallinen osa, puheet ja tervehdykset sijoitettiin. Ohjelman käsikirjoitus Alpo Ruth, ohjaus Mikko Majanlahti, lavasteet, valot ja ääni Seppo Ahonen, ohjelman suorittajat TUL:n seurojen ohjelmaryhmät ja Tampereen Työväen Teatterin Palloseura Towerit, avaussanat Pentti Heinonen, Helsingin kaupungin tervehdys Erkki Tuomioja, kansainvälinen tervehdys Joop Meijer CSIT:n puheenjohtaja, juhlapuhe Lennart Kivi. Joukkojen jubla Joukkojen juhla järjestettiin Pallokentällä Juhlan teemana nuorten ja joukkojen juhla, johon ikinuoret tuovat TUL:n perinteen ja hengen nuorille. Juhlan ohjelma jouduttiin muuttamaan erittäin huonon sään vuoksi. Osanotto yhteisvoimisteluesityksiin oli säästä huolimatta yllättävän runsas ja esitykset hyvät. Joukkojen juhlan ohjelmiin osallistui pikkutyttöjen ohjelmaan voimistelijaa, poikien ohjelmaan 500 voimistelijaa, isojen tyttöjen ohjelmaan voimistelijaa, ikinuorten ohjelmaan 750 voimistelijaa. J ublamarssi Juhlamarssireitti kulki Hakaniemen torilta Rautatieaseman ohi Stadionille. Marssin rakennelmat ja tunnukset suunnitteli ja valmisti Ahti Nieminen. Juhlamarssiin osallistui kaikkiaan yli henkilöä. TUL:n urheilijoiden ja seurojen jäsenistön lisäksi osallistuivat ammattijärjestöjen edustajat huomattavalla joukolla juhlamarssiin. Pääjubla Pääjuhla järjestettiin Stadionilla Stadionin katsomot olivat täynnä, yleisöä oli yli Pääjuhlaa kunnioitti läsnäolollaan liiton kunniajäsen Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen. Pääjuhlan ohjelman aloitti juhlamarssin sisääntulo Stadionille. Ohjelman pääosan muodostivat yhteisvoimisteluesitykset; Aikuinen-lapsi ohjelma, Miesten ohjelma, Naisten ohjelma, Naisvalioiden ohjelma. Valtiovallan tervehdyksen Pääjuhlaan toi Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen, avaussanat lausui pääsihteeri Ossi Sjöman, kansainvälisen tervehdyksen esitti Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheiluosaston päällikkö Georgij Jelisejev sekä juhlapuheen puheenjohtaja Matti Ahde. Taloustoimikunta Taloustoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Leo Huttunen sekä jäseninä Veikko Mäki, Aulis Tolvanen, Timo Kaunismaa, Pentti Savolainen ja Leena Karhu sihteeri. Arpajaistoimikunta puheenjohtajana Olavi Vesterinen vastasi liiton 60-juhlavuoden "Kisa-arvan" järjestelytehtävistä. Tiedotustoimikunta Tiedotustoirnikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Seppo Tikka sekä jäseninä Pekka Hurme, Mauri Kangaslampi, Matti Lahtinen, Rauno Pajunen, Voitto Raatikainen, Eero Salonen, Sakari Selin, Pertti Teinilä, Antti Vahteristo ja Heikki Piskonen sihteeri. Liittojuhlan tiedotussihteerinä toimi Heikki Piskonen. Tiedotustoirnikunta vastasi painotuotteista, kaikesta tiedottamisesta, mainonnasta ja ilmoittelusta. Kuvateoksen VIII Liittojuhlasta sekä 60- vuotisesta TUL:s' a toimitti Voitto Raatikainen ja. iojuhlafilmin tuotti Filmit yö Oy. Penkkirivi penkkirivin jttlkeen tttyttyi VIII Liittojuhlan pttttjuhlassa Helsingin stadionilla. Yli seurasi pttttjuhlan hienoja yhteisvoimisteluesityksitt. 36

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut 12.-13.3.2016 STL 6v 1km 500 11.00.00 VAKANTTI 501 11.00.30 VAKANTTI 502 11.01.00 VAKANTTI 503 11.01.30 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat r 504 11.02.00

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg

Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg Olympiapainonheitto ranking 2013 Olympiapaino Naiset 15,88 kg 1 Kirsi Koro VirtUrh 10,03 14.9.2013 Virrat 2 Anneli Oksanen LoimVoi 8,38 22.9.2013 Kauhajoki 3 Sirpa Tarvainen KauWi 7,36 14.9.2013 Virrat

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot