TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN PT-paino Oy - Oulu 1980

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS

2 TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN PT-paino Oy - Oulu 1980

3 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys Liikuntapoliittinen katsaus Hallinto Hallintoelimet Piirijärjestöt Keskustoimisto TUL Taloudellinen toiminta Järjestötoiminta Järjestövaliokunta Naistoimikunta Nuorisovaliokunta : Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta Tiedotustoiminta Tiedotusvaliokunta TUL-lehden toimitus neuvosto ' : Liikuntapoliittinen valiokunta Valistusjaosto : Kansainvälinen toiminta Kansainvälinen valiokunta Urheilutoiminta Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokunnan leirijaosto Hiihtojaosto Jalkapallojaosto Judojaosto Jääkiekkojaosto Jääpallo Karatejaosto Keilailujaosto Koripallojaosto Kuntoliikuntajaosto Lentopallojaosto Luistelujaosto ~ Melontajaosto Moottorijaosto : Mäkijaosto Nyrkkeily jaosto Painijaosto Painonnostojaosto Pesäpallojaosto Purjehdusjaosto Pyöräily jaosto Pöytätennisjaosto Rytmisen kilpavoimistelun jaosto Shakkijaosto Sulkapallojaosto Suunnistusjaosto Tennisjaosto Uintijaosto Voimistelujaosto Yleisurheilujaosto Kisakeskus Ansiomerkit.... ' Tilastoja Tilikertomukset Tilintarkastuskertomus Toimintakertomuksen valokuvat: Lintunen TUL-lehden arkisto 2 3

4 Puheenjohtajan tervehdys KORKEALLE KANSAN KUNTO TUL60 Vuosi 1979 jää historian lehdille työläisurheiluväen merkkivuotena. 60- vuotisjuhlat, liittokokous ja eheytys antoivat leimansa vuodelle. TUL:n 60 vuotisjuhlavuosi lukuisine tapahtumineen osoitti työväen urheiluliikkeen monipuolisen voiman. Talvipäivät, nuorisokisat ja VIII liittojuhla keräsivät työläisurheiluväen urheilun ja muun kulttuurin pariin yhtenäisin rivein Korkealle Kansan Kunto tunnuksen alle. Liittojuhla työväenliikkeen yhteisenä kulttuuritapahtumana lisäsi luottamusta ja arvonantoa Työväen Urheiluliittoa kohtaan. TUL:n ja muiden työväenjärjestöjen yhteistoiminta voimistui ja saavutti uusia muotoja. Ehyt ja yksimielinen XIX liittokokous suuntasi merkittävällä tavalla toimintaamme 80-luvulle. Yksimielisesti hyväksymämme uudet säännät ja uusi 1980-luvun liikuntapoliittinen ohjelma antavat vahvan pohjan liittomme voimistamiselle. TUL:n jäsenistön valmistautuminen liittokokoukseen osoitti vakuuttavasti jäsenistön halua liiton toiminnan kehittämiseen ja eteenpäinsuuntaamiseen. Vuonna 1978 alkanut työväen urheilun eheytysprosessi saatiin päätökseen. Monet eheytykseen liittyneet käytännön tehtävät pystyttiin hoitamaan hyvässä hengessä ja yksimielisinä, mistä TUL:n jäsenistölle on lausuttava parhaat kiitokset. Ponnistelut 6O-vuotistapahtumien järjestämisessä asettivat liiton talouden tiukalle. Olemme joutuneet tekemään ratkaisuja, jotka eivät ole olleet toimintamme kannalta tyydyttäviä. Pakon sanelemina näihin on kuitenkin jouduttu, jotta liiton taloudelliset toimintaedellytykset säilyisivät vahvoina. Liiton jäsenistö ansaitsee kiitoksen siitä pitkämielisyydestä, jota näitä toimenpiteitä kohtaan on osoitettu. Uskon, että liiton taloudellinen perusta on saatettu kuntoon ja voimme jatkossa keskittyä toiminnan kehittämiseen entistä voimakkaammin. Juhlavuotemme vaati mittavia ponnistuksia kaikilta liittomme jäseniltä kaikilla liiton järjestötasoilla. Onnistumisemme vahvisti luottamustani TUL:n kykyyn selviytyä vaikeista tehtävistä. Suunnatkaamme tämä vuomamme rakentamaan 80-luvusta työläisurheilun ja TUL:n vuosikymmen. Matti Ahde VllIlllTfOJUH HELSINKI 5

5 Liikuntapoliittinen katsaus Kansainvälisessä politiikassa luku oli liennytyksen vuosikymmen. suurimpia saavutuksia oli Helsingissä järjestetty Euroopan turvallisuus ja yhteistyökokous, ETYK, jonka merkittävät päätösasiakirjat saivat yleisen hyväksymisen. Vuosikymmenen loppuvuosina kansainvälinen ilmapiiri kiristyi hidastaen liennytysprosessia. Urheilu joutui 70-luvulla aikaisempaa voimakkaammin kansainvälisen politiikan ympyröihin mukaan. Erityisesti nousi esille suhtautuminen rotusyrjintää harjoittaviin mahin. Tämä heijastui myös olympiakisoihin koko 70-luvun ajan. Kansainvälinen olympiakomitea ei 70-luvulla ole pystynyt vastaamaan ajan haasteisiin ja ratkaisemaan syntyneitä ongelmia. KOK:n roolista epädemokraattisena ja vanhoillisena elimenä käyty keskustelu ja vaatimukset KOK:n kehittämisestä jatkuvat vielä 80-luvulla. Vuosikymmenen lopulla urheilun käyttö kansainvälisessä politiikassa sai uusia piirteitä Yhdysvaltain presidentin Jimmy Carterin otettua Moskovan olympialaiset ja niiden boikotoinnin osaksi suurvaltojen välistä politiikkaa. Työväen Urheiluliitto on korostanut urheilun merkitystä kansainvälisessä yhteistyössä. Urheilua tulee käyttää kansojen välisen kanssakäymisen, rauhan ja ystävyyden asian edistämiseksi. TUL on esittänyt urheilun kansainvälisten toimintamallien ja organisaatioi- den demokratisointia ja urheiluun liittyvien tehtävien antamista YK:n alaiselle UNESCO:lle. TUL:n oma kansainvälinen toiminta etenkin sosialististen maiden kanssa vakiintui ja voimistui 70-luvulla. Tämä yhteistyö on antanut TUL:n urheilijoille ja valmentajille tilaisuuden päästä mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaiin SVUL:sta riippumatta. Yhteistyö sosialististen maiden kanssa edistää urheilun perimmäisiä päämääriä, rauhaa ja kansainvälistä ystävyyttä. Kansainvälisessä Työläisurheilukomiteassa CSIT:ssä toimiessaan TUL pyrki aktiivisesti kehittämään järjestön toimintapolitiikkaa enemmän TUL:n liikuntapoliittisia näkemyksiä vastaavaksi. 70-luku kebityksen vuosikymmen 1970-luku on työläisurheiluväen ja Työväen Urheiluliiton kannalta voimakkaan kehityksen vuosikymmen. Työväen Urheiluliitto eteni niin urheilu- kuin muillakin toiminta-alueilla voimakkaasti. Kansallisessa liikuntapolitiikassa soraäänet ajoittuivat 70-luvun alkuun. Tuolloin väritti organisaatiokeskustelu maamme urheiluelämää. Urheilun Neuvottelukunnassa kartoitettiin ne mahdollisuudet, joita urheiluorganisaation kehittämisessä, järjestöjen yhteistyössä ja valionhallinnon uudistamisessa ovat mahdollisia. Neuvottelukunnan työ raukesi epärealistiseen urheilun järjestöorganisaatioehdotukseen valtakunnallisen urheilun keskusjärjestön perustamisesta, jota Työväen Urheiluliitto ei voinut hyväksyä. TUL:n ja SVUL:n väliset neuvottelut liittojen välisen yhteistoiminnan parantamisesta ovat olennainen osa 70-luvun liikuntapoliittista kuvaa. Ensimmäinen neuvottelu käytiin 1977, jolloin allekirjoitettiin yhteistyösopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja. Siinä täsmennettiin eräitä yhteistoiminnan periaatteita. Toinen neuvottelukierros aloitettiin vuoden 1978 lopulla. Kierros saatiin päätökseen vuoden 1980 alussa, jolloin allekirjoitettiin uusi sopimus TUL:n ja SVUL:n kilpailuyhteistyöstä. Uusi sopimus korvaa vuodelta 1966 peräisin olevan sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan. Uuteen sopimukseen ei parannuksista huolimatta saatu kaikkia TUL:n esittämiä muutoksia. Valtiollisella tasolla merkittävin liikuntaelämään vaikuttava toimenpide 70-luvulla oli liikuntalain aikaansaaminen. Asiaa valmisteli parlamentaarinen liikuntalakikomitea, joka sai työnsä valmiiksi vuonna Valtioneuvosto jätti esityksensä liikuntalaiksi ed}lskunnalle vuoden 1979 lopulla ja laki astui voimaan 1980 alusta. Työläisurheiluliikkeen kannalta 70- luku oli merkittävä työväen urheilun eheytyksen valmistelun ja toteuttamisen vuosikymmen. Vuonna 1971 SDP:n ja SKP:n tekemä sopimus yhteistyön periaatteista ja voimasuhteista aloitti kehityksen, jonka päätepisteenä oli vuoden 1978 eheytyskokous, sekä TUK:n purkautuminen ja sen seurojen liittyminen Työväen l}rheiluliittoon. TUL:n sisäinen tilanne kehittyi koko 70-luvun myönteisesti. Yhteistyön tuloksena tehtiin vuosikymmenen aikana mm. kaksi liikuntapoliittista ohjelmaa luvun liikuntapoliittinen ohjelma hyväksyttiin vuoden 1971 liittokokouksessa ja 1980-luvun liikuntapoliittinen ohjelma vuoden 1979 liittokokouksessa. Vuosikymmenen kolme liittokokousta vahvistivat TUL:n kehitystä voimakkaaksi ja yhtenäiseksi työläisurheilujärjestöksi. Työväen urbeiluliikkeen ebeytys Työläisurheiluliikkeen kannalta vuoden 1979 tärkein tapahtuma oli koko vuosikymmenen vireillä ollut työväen urheilun eheytys. Lopullisen sysäyksen onnistuneelle eheytykselle antoi SDP:n ja SKP:n sopimus Tämän sopimuksen mukaisesti TUL ja TUK järjestivät saman vuoden elokuussa eheytyskokouksen, jonka päätöksillä aloitettiin käytännön toimet työläisurheilun eheyttämiseksi Työväen Urheiluliittoon. Nopean eheytysaikataulun mukaisesti TUK päätti purka\ltumisestaan toukokuussa 1979 pitämässään liittokokouksessa. Kesäkuussa pidetyssä TUL:n XIX liittokokouksessa valittiin eheytyneen Työväen Urheiluliiton uusi johto. Samalla hyväksyttiin yhteisesti valmisteltu TUL:n 1980-luvun liikun- 6 7

6 tapoliittinen ohjelma ja uudet säännöt. Eheytyksen seurauksena TUL:n suhteet muuhun työväenliikkeeseen kiinteytyivät, sillä yhteistoiminnan täysimittaisen toteutuksen viimeinen este oli poistunut. Varsin selvästi tämä näkyi TUL:n ja ammattiyhdistysliikkeen perinteisen yhteistyön nopeana voimistumisena. Yhteistyön kehittämiseksi solmittiin TUL:n 61.syntymäpäivänä uusi yhteistoimintasopimus TUL:n ja SAK:n välillä. Sopimus on luonteeltaan periaatteellinen yhteistoimintaan kehottava asiakirja, jonka pohjalta on helppo rakentaa käytännön yhteistyötä TUL:n ja ammattiyhdistysliikkeen välillä kaikilla tasoilla. Liikuntalaki Vuoden 1979 lopulla hyväksytty liikuntalaki antoi liikunnalle lainvoimaisuuden. Liikunta tunnustettiin tasavertaiseksi muun kulttuuritoiminnan kanssa. Liikuntalain tarkoituksena on antaa kaikille kansalaisille tasavertaiset lähtökohdat liikunnan harrastamiseen. Erityisen myönteistä on, että urheiluseurat tulevat valtionavustusjärjestelmän piiriin. Liikuntalakikäsittelyssä Eduskunnassa muodostui kiistakysymykseksi yhteiskunnallisen merkityksen huomioon ottaminen myönnettäessä valtion varoja niin keskusjärjestöille kuin urheiluseuroiliekin. Työväenpuolueiden ja työläisurheiluväen yhteistyöllä tämä työläisurheiluliikkeen kannalta tärkeä asia saatiin säilytettyä laissa. TUL 60 Työväen Urheiluliiton 60-vuotisjuhlavuosi onnistui kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Tapahtumat osoittivat työläisurheiluliikkeen voiman ja laajuuden. Juhlavuoden ensimmäinen suurtapahtuma oli TUL:n Talvipäivät Oulussa, jossa oli mukana noin liiton jäsentä ja ystävää erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. Talvipäivien yhteydessä järjestettiin Kansainvälisen Työläisurheilukomitean CSIT:n lentopallomestaruuskilpailut. Juhlavuoden päätapahtuma oli Helsingissä kesäkuussa järjestetyt TUL:n Nuorisokisat ja VIII Liittojuhla, joka kokosi ennätykselliset yli osanottajaa. Liittojuhlasta muodostui koko työväenliikkeen yhteinen suurtapahtuma, jonka aikana oli runsaasti erilaisia kilpailuja, joukkotapahtumia ja juhlia. Kilpailuihin osallistui merkittävä joukko urheilijoita sosialistisista maista ja kapitalististen maiden työläisurheilujärjestöistä. Liittojuhlan päätapahtuma Helsingin olympiastadionilla antoi näytteen eheytyneen työläisurheiluliikkeen voimasta ja yhtenäisyydestä. Juhlavuoden viimeinen suurtapahtuma oli Turussa järjestetty liikuntapoliittinen seminaari, johon osallistui 200 liiton päättäjää ja piirien edustajaa. Seminaari työsti runsaasti -materiaalia, joka auttaa TUL:oa suuntaamaan toimintaansa 80-luvulla uusien tehtävien ja haasteiden toteuttamiseen. TUL:n toiminnan kehitys TUL:n järjestöllinen voima vahvistui 70-luvulla merkittävästi. Täatä osoituksena on se, että vuonna 1970 liitolla oli seuraa ja jäsentä ja vuoden 1979 loppuun seusojen määrä oli kasvanut 1510 ja jäsenmäärä Vuosikymmenen aikana luotiin TUL:n koulutusjärjestelmä ja aloitettiin sen laajamittainen toteutus. Uuden koulutusjärjestelmän vaikutus näkyi myönteisenä jo vuosikymmenen lopulla liiton eri toiminta-alueilla. TUL:n urheilullinen taso ja laajuus kehittyi myönteisesti uuden koulutusjärjestelmän ja lisättyjen valmennusresurssien myötä. Määrätietoisen kehitystyön tuloksena liiton urheilijoiden menestys arvokilpailuissa parantui koko 70-luvun ajan. Erityisen voimakasta eteneminen on ollut nuorisourheilussa. TUL:n naisten ja nuorten toiminnalla on ollut koko liiton historian ajan näkyvä ja merkittävä osuus liitossa. Nämä toimintasektorit olivat näyttävästi esillä myös 70-luvulla ja erityisesti 6O-vuotisjuhlallisuuksien eri tapahtumissa. TUL:n tiedotustoiminta koki 70- luvun loppupuolella kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuvia vaikeuksia. TUL-Iehden ilmestymiskertoja jouduttiin supistamaan vuosikymmenen lopulla kahteen otteeseen. Lehden sivumäärää voitiin kuitenkin lisätä samanaikaisesti. Liiton talous on koko 70-luvun ollut varsin heikko. Mahdollisuuden taloudellisen tilanteen parantamiseen antoi kuitenkin Oy Veikkaus Ab:n osakkeiden myynti valtiolle ja TUK:n valtionavun saaminen TUL:n käyttöön luvulle 1970-luku oli työläisurheilun eheytyksen ja Työväen Urheiluliiton voimistumisen aikaa. Vuosikymmen loi edellytykset TUL:n toiminnan tulevalle kehittämiselle. Vuosi 1979 eheytys- ja liittojuhlavuotena jäi merkittäväksi paaluksi liiton historiaan luku asettaa TUL:n suurten haasteiden eteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhteiskuntarakenteen jatkuvan muutoksen ja lisääntyvän vapaa-ajan myötä TUL joutuu etsimään uusia muotoja työväenliikkeen etujen mukaisen, laaja-alaisen liikuntakulttuurin puolesta tehtävässä työssä sekä liikunta- ja muiden kulttuuripalvelujen tarjoamisessa työväestölle. Kansainvälisen liikuntapolitiikan kehityksessä tulee entistä tärkeämmäksi liikunnan tärkeimmän kansainvälisen tehtävän, rauhan ja kansojen välisen ystävyyden, puolesta tehtävä työ. Liittotoimikunta 8 9

7 Hallintoelimet XIX Liittokokous Työväen Urheiluliitto r.y:n XIX varsinainen liittokokous pidettiin Helsingissä HTY:n juhlasalissa Sääntömääräisten asioiden lisäksi olivat tärkeimpinä asioilla liiton sääntöjen uudistaminen sekä TUL:n 80-luvun liikuntapoliittisen ohjelman vahvistaminen. Piirien vuosikokousten valitsemina olivat kokouksessa saapuvilla seuraavat 132 edustajaa: Hämeen piiri: Salme Myyryläinen, Maija Järvinen, Pentti Nurmi, Mikko Laine, Aarne Lehtinen, Yrjö Lähde, Veikko Ripatti, Valtter A. Juvonen, Esko Helle, Kyösti Junkkari. Kainuun Piiri: Eino Grönberg, Ilmari Kortelainen, Tyyne Nikkinen, Olavi Massinen, Risto Hynynen. Karjalan piiri: Kullervo Mikkonen, Veikko Miettinen, Kauko Heikura, Eero IIvonen, Veli Karhu, Maila Kuivalainen, Kalevi Varis. Keski-Suomen piiri: Heikki Taipale, Kauko Lehtonen, Raisa Paananen, Matti Pihlaja, Alvar Virtanen, Kalevi Olin, Jalo Kumpulainen, Pertti Hagman, Maija Tuominen, Arvo Zitting.. Kymenlaakson piiri: Hilkka Hyvärinen, Aarne Kaipiainen, TimoSunila, Timo Toikka, Oiva Eloranta, Lasse Hankaa, Jorma Ahvenainen, Jorma Tuittu, Veli Nykänen. Lapin piiri: Erkki Helisten, Jorma Tervo, Tauno 11

8 LöUoneuvosto Juutinen, Kerttu Kumpumäki, Seppo Kola, Yrjö Orajärvi, Jaakko Ylitalo, Uuno Ylitalo. Länsi-Suomen piiri: Matti Kuusio, Sirkka-Liisa Salo Eero Viljanen, Simo Nyroos varaedustajana, Eino AaI: tonen, Veikko Rosenholma varaedustajana, Vilho Haapaniemi, Rainer Salmi, Martti Vähäkulma. Oulun piiri: Arvi Pietilä, Pasi Jokelainen, Osmo Hekkala, Reino Kiiskinen, Eero Reijonen, Aulis Ukkola, TU}lla Ojakangas, Kauko Liedes, Eero Kenakkala, Eeva Poukkula. Pohjanmaan piiri: Niilo Tuomivirta, Juhani Mäenpää, Holger Öhman, Simo Boren, Leo Saario, Irja Salminen, Antero Peltola. Saimaan piiri: Raija-Liisa Nuutinen, Markku Liimatta Antti Vaittinen, Kalle Parkkinen, Seppo Henttonen, Lauri Haimala, Veijo Piiparinen, Matti Kananen, Tenho Laari. Savon piiri: Einar Friman, Osmo Karhunen, Eino Törrönen, Juha Koivula, Anneli Tahvanainen varaedustajana, Ossi Mikkonen, Harri Appeiroth, Esko Paukkonen, Taisto Alen. Suur-Helsingin piiri: Karl Koivunen, Voitto Raatikainen, Risto Niinikoski, Juhani Järvinen, Veli Pelkonen Birgitta Kervinen, Lea Johansson, Seppo Palvanen, Mauri Reutsalo, Aarno Suomi. Tampereen piiri: Pertti Mattila, Erkki Piililä, Eila Saloranta, Pertti Koivu, Kaarlo Viitanen, Kaarlo Reiman, Kalervo Nieminen, Kerttu Kanerva, Sulo Mäkelä Lauri Savikko.. ' Uudenmaan piiri: Veikko Lehtonen, Toivo Laakso, Seppo Pöyhönen, Keijo Nurmi, Markku Pohjola, Eila Asikanius, Raili Vuori varaedustajana, Matti Suomi, Seppo Aaltonen. Varsinais-Suomi: Vilho Nummila, Jouko Tammero varaedustajana, Lasse Hallamurto, Heirno Hellsten, Terttu' Honkasalo, Pekka Suvitie, Pekka Lehtonen, Kosti Modolin, Marita Suojanen, Raimo Lindström varaedustajana. Liittoneuvostoon ovat pidetyn TUL:n XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana Pentti Heinonen, varapuheenjohtajat Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen, jäseninä Taisto Alen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Kalevi Haapala, Jorma Jokinen, Aarre Kaipiainen, Akseli Kardell, Ilmari Kortelainen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Sulo Manninen, Liisa Marjala, Vilho Nummila, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Erkki Piililä, Timo Rantala, Antti Rantanen, Aarno Suomi, Heikki Taipale, Armas Torpström, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen, Leo Vivolin ja Jaakko Ylitalo. Sanotun liittokokouskauden viimeinen liittoneuvoston kokous pidettiin toukokuun 5. päivänä 1979 OTK:n juhlasalissa, Helsingissä. TUL:n XIX varsinaisessa liittokokouksessa 29. päivänä kesäkuuta 1979 valittiin liittoneuvostoon kuuluvat puheenjohtaja Toni Bärlund, varapuheenjohtajat Tapani Jokihaara ja Olavi Vesterinen, jäsenet Eino Aaltonen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Lasse Hallamurto, Heimo Hellsten, Kyösti Junkkari, Aarre Kaipiainen, Osmo Karhunen, Juha Koivula, Ilmari Kortelainen, Auvo Koskinen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Lauri Manner, Liisa Marjala, Pertti TUL:n XVII/liittokokouksen valitsema liittoneuvosto kokoontui toimikautensa viimeiseen istuntoon kevtjtjlitj. X/X liittokokouksen hyvtjksymtj stjtjnujmuutos listjsi liittoneuvoston jtjsenten mtjtjrtjtj 40:een. 12

9 Liittotoimikunta 14 M~ttila, Onni Nokelainen, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Esko Paukkonen, Martti Peura, Arvi Pietilä, Erkki Piililä, Markku Pohjola, Timo Rantala, Antti Rantanen, Eila Saloranta, Aarno Suomi, Jorma Tervo, Timo Toikka, Kalevi Varis, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen, Leo Vivolin, Jaakko Ylitalo. Liittoneuvosto piti toimikautensa ensimmäisen kokouksen Turussa, Turun Työväenopistossa. Huhtikuun päivinä 1975 kokoontuneen TUL:n XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat liittotoimikuntaan puheenjohtaja Matti Ahdetta lukuunottamatta - hänet valittiin puheenjohtajaksi liittoneuvoston kokouksessa 26. päivänä marraskuuta kuuluneet Kesäkuun 29. päivänä 1979 pidettyyn TUL:n XIX varsinaiseen liittokokoukseen saakka liittotoimikuntaan puheenjohtaja Matti Ahde (06), varapuheenjohtaja Lennert Kivi (06), varapuheenjohtaja Väinö Pässilä (06), Paavo Aitio (03), Lasse Eskonen (06), Toimi Haaparanta (06), Pentti Honkasalo (06), Elli Kahila (05), Viljo Kuivala (06), Ensio Laine (05), Kalevi Paunonen (06), Martti Peura (04), Sakari Selin (05), Erkki Tuomioja (05), Olavi Vesterinen (05). Liittotoimikunta piti sanottuun ajankohtaan mennessä kuusi - (6} kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty satayksitoista (111) asiaa. Liittotoimikunnan sihteerinä on toiminut Matti Suhonen. TUL:n XIX varsinaisen liittokokouksen, valitsemina ovat liittotoimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana Matti Ahde (6/13), varapuheenjohtaja Lennart Kivi (6/13), varapuheenjohtaja Salme Myyryläinen (04), Martti Beloff (04), Mikko Elo (07), Lasse Eskonen (6/12), Per-Erik Förars (06), Juhani Järvinen (07), Elli Kahila (5/12), Viljo Kuivala (6/12), Ensio Laine (5/10), Kullervo Mikkonen (07), Raisa Paananen (07), Kalevi Paunonen (6/ 11). Paavo Aitio. Liittotoimikunta piti seitsemän (7) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 111/245 asiaa. Sihteerinä ovat toimineet Kaimo Koponen ja Matti Suhonen. Tilintarkastajat Liittotoimikunnan apuelimet Tilintarkastajina ovat toimineet Unto Siivonen, Veli Päivärinta ja Mikko Paiho (HTM). Valvontatarkastajina toimivat Veijo Himanen ja Matti Valli sekä syksystä alkaen tilitoimisto Oy Widenius, Söderholm et Semeri. Liittotoimikunnan apuelirninä ovat toimineet: 1. Työvaliokunta Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Matti Ahde, Lennart Kivi, Väinö Pässilä, Sakari Selin ja Olavi Vesterinen sekä liittokokouksen jälkeen Matti Ahde, Lennart Kivi, Salme Myyryläinen, Lasse Eskonen ja Juhani Järvinen. Työvaliokunta on kokoontunut kuusi (6) kertaa ja käsitellyt 63 asiaa. Sihteerinä on ollut Raimo Railo. 2. Järjestövaliokunta Järjestövaliokuntaan ovat vuoden 1975 liittokokouksesta vuoden 1979 liittokokoukseen saakka kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (3), varapuheenjohtajana Ensio Laine (4), valiokunnan jäseninä Pentti Honkasalo (3), Viljo Kuivala (3) ja Kalevi Paunonen (4). Järjestövaliokunta piti liittokokoukseen mennessä neljä (4) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty neljäkymmentäyksi (41) asiaa. Sihteerinä on toiminut Matti Suhonen. TUL:n XIX varsinaisen liittokokouksen, , jälkeen ovat järjestövaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Ilpo Eerola (2), varapuheenjohtaja Kullervo Mikkonen (2), valiokunnan jäseninä Pentti Honkasalo (2), Maija Järvinen (2), Viljo Kuivala (2), Kalevi Paunonen (1), Markku Pohjola (1), Unto Kanerva (1), Petri Salonen (2). Järjestövaliokunta piti. kaksi (Z) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty seitsemänkymmentäkolme (73) asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Kaimo Koponen Ja Matti Suhonen. Järjestövaliokunnan ansiomerkkitoimikunta, johon ovat kuuluneet Pentti \ Honkasalo puheenjohtajana ja '. 15

10 jäseninä Viljo Kuivala, Ensio Laine, Salme Myyryläinen ja Arvo Roiha, on kokoontunut yhden kerran. Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio. 3. Urheilulautakunta Urheiluvaliokuntaan ovat toimintavuoden aikana kuuluneet saakka puheenjohtajana Lennart Kivi (06), varapuheenjohtajana Karl Koivunen (04) sekä jäseninä Lasse Eskonen, Pentti Honkasalo (04), Juhani Järvinen, Elli Kahila ja Aarre Kaipainen lähtien urheiluvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen (07), varapuheenjohtajana Juhani Järvinen (08) sekä jäseninä Timo Haukilahti (03), Osmo Hekkala (01), Tapani Jokihaara (03), Elli Kahila (06), Aarre Kaipainen (06), Erkki Saario (02) ja Seppo Virtanen (00). Urheiluvaliokunta kokoontui yhdeksän (09) kertaa ( ) ja käsitteli yhteensä 121 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut Markku Salonen. Lisäksi valmennuspäällikkö Martti Kempas ja vt. jaostopäällikkö Risto Mikkonen ovat osallistuneet urheiluvaliokunnan kokouksiin. 4. Kansainvälinen valiokunta Kansainväliseen valiuokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Lennart Kivi (4), ja Jasemna matti Ahde (-), Raija Mattila (3), Sakari Selin (3) ja Erkki Tuomioja (2). TUL:n 19. liittokokouksen valitsema liittotoimikunta valitsi kansainväliseen valiokuntaan lähtien puheenjohtajana Lennart Kivi sekä jäseninä Mikko Elo (1), Eino Leino (1), Helge Nygren (1) ja Erkki Tuomioja. Kokouksia on kansainvälinen valiokunta pitänyt toimintavuoden aikana neljä (4) ja käsitellyt 47 asiaa. Kokouksiin on lisäksi osallistunut pääsihteeri Ossi Sjöman. Sihteerinä on toiminut eläkkeelle siirtymiseensä saakka kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki sekä emo päivämäärästä lukien Taisto Pääkkö. 5. Talousvaliokunta Talousvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Paavo Aitio (12) sekä jäseninä Erkki Tuomioja (6, asti), Matti Pirnes (11), Leo Huttunen (7, asti), Rauno Kousa (8), Seppo Lindblom (3, alkaen), Pentti Laaksonen (2, alkaen). Valiokunta kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 179 asiaa: Sihteerinä toimi Pentti Savolainen. Kokouksiin osallistuivat myös talouspäällikkö Timo Kaunismaa, pääsihteeri Ossi Sjöman ja puheenjohtaja Matti Ahde. 6. Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokuntaan ovat toimintakauden aikana kuuluneet Risto Lindgren (5) puheenjohtajana sekä jäseninä Timo Byman (2), Toimi haaparanta (3), Anja Järvinen (3), Ismo Kuivala (2), Antero Lassila (0) ja Jouko Välske (2). Kokouksessaanliittotoimikunta valitsi uuden koulutusvaliokunnan, johon valittiin puheenjohtajaksi Risto Lindgren ja muiksi jäseniksi Timo Byman, Lasse Hankaa (2), Anja Järvinen, Reijo Katajamäki (2), Anneli Kiiskinen (1) ja Aki Ojakangas (1). Koulutusvaliokunta on pitänyt viisi kokousta, joissa on käsitelty 58 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Risto Lindgren ja Anja Järvinen. Työvaliokunnan kokouksiin ovat osallistuneet myös osaston työntekijät. Työvaliokunta on pitänyt kaksi kokousta ja niissä on käsitelty 22 asiaa. Koulutusvaliokunnan sihteerinä on toiminut koulutusosaston osastopäällikkö Reijo Lehkonen saakka ja Veikko Väntänen Liikuntapoliittinen valiokunta Liikuntapoliittiseen valiokuntaan ovat saakka kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen (3) sekä jäseninä Sakari Selin (-), Pekka Vehviläinen (2), Arto Nyström (-), Erkki Tuomioja (1), Martti Silvennoinen (2), Kalevi Olin (-), Jorma Hentilä (-), Heikki Helminen (1) ja Antero Lassila (-). Valiokunnan sihteerinä toimi Heikki Piskonen. Valiokunta kokoontui kolme (3) kertaa ja käsitteli 32.asiaa. Liittotoimikunta yhdisti liikuntapoliittisen valiokunnan ja valistusjaoston Uuteen liikuntapoliittiseen jaostoon valittiin puheenjohtajaksi Pertti Paakkinen sekä jäseniksi Erkki Aho, Pertti Mattila, Veikko Virolainen, Heimo Leppikangas, Birgitta Kervinen ja Kimmo Aaltonen

11 Jaoston sihteeriksi valittiin Pekka Rossi. jaosto ei kokoontunut loppuvuoden aikana. 8. TiedotusvaUokunta Valiokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Seppo Tikka (3) sekä jäserunä Voitto Raatikainen (1), Veli Pelkonen (3), Göran Aberg (2), Tapio varis (3). Sihteerinä toimi Heikki Piskonen. Kokouksiin ovat osallistuneet myös Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Valiokunta kokoontui kolme (3) kertaa ja käsitteli 26 asiaa. Liittotoimikunta valitsi tiedotusvaliokuntaan puheenjohtajaksi Voitto Raatikainen (2) sekä jäseruksi Pekka Saarruo (2), Pentti Lahti-Nuuttila (2), Erkki Poutanen (2), Tapio Varis (1), Jouni Jokisalo (1) ja K.A. Leväaho (1). Valiokunta kokoontui tässä kokoonpanossa kaksi (2) kertaa ja käsitteli 21 asiaa. Sihteerinä toimi Heikki Piskonen. 9. TUL-lehden toimitus neuvosto Toimitusneuvostoon ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtajana Martti Peura (2) sekä jäseninä Reijo Lintunen (2), Rauno Pajunen (2) ja Eero Salonen (1). Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen. lisäksi on toimitusneuvoston kokouksissa ollut läsnä päätoimittaja Pekka Hurme. Toimitusneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana kaksi (2) kertaa ja käsitteli 19 asiaa. 10. Toimistovaliokunta Toimistovaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Ossi Sjöman (20) ja jäseninä Pekka Hurme (4), Timo Kaurusmaa (20), Martti Kempas (9), ( saakka), Kaimo Koponen (20) ( alkaen), Reijo Lehkonen (3) (virkavapaa alkaen), Raimo Railo (20), Markku Salonen (21) ja Veikko Väntänen (21) ( alkaen). Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lairuo (16). Toimistovaliokunta on kokoontunut 24 kertaa ja käsitellyt 247 asiaa. TUL:n Hämeen pöri TUL:n Kainuun pöri TUL:n Karjalan pöri Piirijärjestöt Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Pentti Nurmi Varapuheenjohtaja: Mikko Laine Toiminnanjohtaja: Ossi Roininen Toimistonhoitaja: Eila Kankare Piiritoimikunnan jäserunä: Riitta Nokkala, Matti Oksanen, Veikko Pasanen, Sirkka Kostiainen, Väinö Ahlqvist, Veikko Ripatti, Aarne Suominen, Timo Ranrtikko. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja: Ilmari Kortelainen Toiminnanjohtaja: Eino Kilpeläinen Toimistonhoitaja: Anja Heikkinen Piiritoimikunnan jäserunä: Erkki Karppinen, Johannes Karppinen, Sirkka-Liisa Juntunen, Lea Vänskä, Eino Lerssi, Kaarlo Karjalainen, Risto Hynynen, Kalle Väisänen. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Varapuheenjohtaja: Esko Mononen Toiminnanjohtaja: Jouko Karttunen Toimistonhoitaja: Helka Mustonen Piiritoimikunnan jäseninä: Holger Laasonen, Olli Saikkonen, Paavo Seppänen, Eino Krohns, Raimo Holopainen, Ahti Kinnunen, Eero Iivonen, Unto Tahvanainen

12 TUL:n Keski-Suomen piiri TUL:n Kymenlaakson piiri TUL:n Lapin piiri TUL:n Länsi-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Pertti Hagman Toiminnanjohtaja: Leo Chrons Toimistonhoitaja: Hilkka Kaipainen. Piiritoimikunnan jäseninä: Hannu Hokkanen, Matti Tarvainen, Raisa Paananen, Martti Peura, Pentti Puttonen, Kalevi Olin, : Kauko Pihlajamaa, Reijo Katajamäki. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Aarre Kaipiainen Varapuheenjohtaja: Lasse Hankaa Toiminnanjohtajat: Leo Jungel ja Paavo Mäkelä Toimistonhoitaja: Inkeri Pousi Piiritoimikunnan jäseninä: Antti Rantanen, Terho Muurinen, Jorma Valtonen, Timo Sunila, Ossi Söderström, Ossi vanhala, Veli Nykänen, Seppo Järvisalo. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Kalevi Kiuttu Toiminnanjohtaja: Kauko Ojala Toimistonhoitaja: Eila Jääskeläinen Piiritoimikunnan jäseninä: Matti Nousiainen, Esko Halme, Kerttu Kumpumäki, Mirjam Viitanen, Ahti Heiska, Jorma Tervo, Martti Pirkkiö. Täsenmäärä: :n puheenjohtaja: Mikko Elo ipuheenjohtaja: Vilho Haapaniemi ninnanjohtajat: Matti Takala ja Aatos Oikkonen nistonhoitaja: Ulla Nordman [toimikunnan jäseninä: Simo Nyroos, Eero Viljanen, 'kku Malmsten, Eino Aaltonen, Raimo Nuotiomaa, Tuhola, Martti Vähä-Kulma, Ossi Salo. TUL:n Oulun piiri TUL:n Pohjanmaan piiri TUL:n Saimaan piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Viljo Kuivala Varapuheenjohtaja: Liisa Marjala Toiminnanjohtaja: Paavo Hiltunen Toimistonhoitaja: Lea Raappana Piiritoimikunnan jäseninä: Pentti Pussinen, Pekka Karvinen, Tauno Rientamo, Aarne Kiiskilä, Eero Reijonen, Erkki Väisänen, Arvi Pietilä, Olavi Joki. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Juhani Mäenpää Varapuheenjohtaja: Kalevi Haapala Toiminnanjohtaja: Tapio Häkkinen Tomistonhoitaja: Pirjo Raito Piiri toimikunnan jäseninä: Jorma Toija, Vesa Backman, Vesa Rautio, kari Laitala, Annajylhä, Pentti Panttila, Antero Peltola, Timo Kemppi. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Antti Vaittinen Varapuheenjohtaja: Martti Kesto Toiminnanjohtaja: Reino Vuori koski Toimistonhoitaja: Ritva Strandman Piiritoimikunnan jäseninä: Reino Pakarinen, Sakari Koikkalainen, Seppo Henttonen, Kalle Parkkinen, Toimi Redsven, Jorma Auvinen, Veijo Piiparinen, Kaarlo Kohonen. TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Einar Friman Varapuheenjohtaja: Ossi Mikkonen Toiminnanjohtaja: Veikko Kärkkäinen Toimistonhoitaja: Sirpa Pakarinen Piiritoimikunnan jäseninä: Tauno Vepsäläinen, Seppo Pesonen, Eino Törrönen, Pentti Ripatti, Esko Paukkonen, Taisto Alen, Aili Väyrynen, Pentti Konttinen

13 TUL:n Suur-Helsingin piiri TUL:n Tampereen piiri TUL:n UudenJDaan piiri TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Jussi Järvinen Varapuheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminnanjohtaja: Väinö Pilvi Toimistonhoitaja: Terttu Nenonen Piiritoimikunnan jäseninä: Arno Suomi, Laila Parkkinen, Birgitta Kervinen, Terttu Gröndahl, Seppo Palvanen, Erpo Reijonen, Antti Leppävuori, Per-Erik Förars. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Erkki Piililä Varapuheenjohtaja: Tapani Jokihaara Toiminnanjohtaja: Jorma Valkamo Toimistonhoitaja: Eila Heikkilä Piiritoimikunnan jäseninä: Auvo Koskinen, Otto Parviainen, Petri Salonen, Erkki Aro, Pertti Koivu, Seppo Lehtinen, Pertti Virta, Eila Saloranta. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Jorma Mikkola Varapuheenjohtaja: Leo Vivolin Toiminnanjohtaja: Gunnar Laakso Toimistonhoitaja: Sirpa Salanto Piiritoimikunnan jäseninä: Valtter Ståhlberg, Markku Pohjola, Jouko Välske, Pertti Paakkinen, Eila Asikanius, Ari Michelson. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Pekka Suvitie varapuheenjohtaja: Vilho Nummila Toiminnanjohtaja: Atte Eskola Toimistonhoitajat: Ritva Blomroos, Hanna Lehtonen Piiritoimikul).nan jäseninä: Heimo Välimäki, Eero Aarnio, Kaino Konkola, Kosti Mondolin, Eino Korpinen, Bruno Blomqvist, Marita Suojanen, Heimo Välimäki. Järjestöosasto Koulutusosasto Talousosasto Keskustoimisto Liiton keskustoimistossa ovat kertomusvuonna työskennelleet seuraavat henkilöt: Pääsihteeri Ossi Sjöman Apulaispääsihteeri Raimo Railo Osastopäällikkö Kaimo Koponen ( alkaen), järjestösihteeri Matti Suhonen, järjestösihteeri Ilpo Eerola ( saakka), naissihteeri Irma Kosonen, nuorisosihteeri Irja Laiho. Osastopäällikkö Reijo Lehkonen ( saakka), osastopäällikkö Veikko Väntänen ( alkaen), koulutussihteeri Jouko Kalenius, koulutussihteeri Eila Uitto koulutussihteeri (nuorisokoulutus) Pekka Rossi ( alkaen). Osastopäällikkö Timo kaunismaa, suunnittelupäällikkö Timo Ojala ( alkaen), markkinointipäällikkö Leena Karhu ( ) (Liittojuhlan talouspäällikkönä saakka), talous sihteeri Pentti Savolainen, toimistosihteeri Riitta Lainio, kassanhoitaja Tuula Paasikallio, konekirjoittaja Rakel Andersson, konekirjoi~taja Maj Lis Forsblom, kirjanpitäjä Auli Hartikainen ( saakka), kirjanpitäjä Pirjo Mähönen ( alkaen), toimistonhoitaja Arja Keinänen, osoitteistonhoitaja Anneli Kelovesi, monistaja Eini Kemppainen, puhelinvaihteenhoitaja Pirjo Kortealho, kirjanpitäjä Elvi Lehtinen ( alkaen), toirnistoapulainen Hannele Nygård 22 23

14 Tiedotusosasto Urheiluosasto ( alkaen), toimistoapulainen Pia Pokkinen ( alkaen), lähetti Ritva Rikkonen, konekirjoittaja Liisa Simonen, toimistoapulainen Raisa Tamminen ( saakka), toimistoapulainen Pirjo Valasti, toirnistoapulainen Saara Vesterberg, toirnistoapulainen Ritva Virtanen, siivooja Meeri Virtasalmi. Osastopäällikkö Pekka Hurme, toimitussihteeri Matti Lahtinen, tiedotussihteeri Heikki Piskonen. Osastopäällikkö Markku Salonen, valmennuspäällikkö Martti Kempas, vt. jaostopäällikkö Risto Mikkonen ( alkaen) jaostosih teerit Rytmin~n kilpavoimistelu, voimistelu Judo, karate, maahockey Luistelu, pöytätennis, shakki Paini, painonnosto, voimanosto Nyrkkeily, uinti Käsipallo, sulkapallo, tennis Jääkiekko, keilailu, purjehdus Suunnistus, kuntoliikunta Koripallo, pyöräily jalkapallo, jääpallo, moottori Lentopallo, melonta Hiihto, mäenlasku, pesäpallo Yleisurheilu, kävely Liisa Atio ( alkaen) Mervi Heiskanen ( alkaen) Veli-Tapio Kangasluoma Raine Kokko Vesa Lepola Risto Lindahl ( alkaen) Virve Mikkola ( alkaen) Pekka Ollikainen Aarno Pihl Jarmo Reutsalo ( alkaen) Antero Tapola Teuvo Vatanen Markku Viinanen Yleisurheilu Yleisurheilu Paini Uinti Luistelu Kv-sihteeri Markku Leppänen Arvo Papunen ( saakka) Sauli Heinonen ( alkaen) Kari Ormo ( alkaen) Pentti Peltoperä ( alkaen) Pentti Kujamäki ( saakka) Taisto Pääkkö ( vt. alkaen vakit.) LUttoJuhlatolmisto Järjestelypäällikkö Taisto Pääkkö ( saakka), talouspäällikkö Leena Karhu ( saakka), naisten voimisteluohjaaja Silja Into ( saakka), naisten voimisteluohjaaja Terttu Nenonen ( ) saakka), miesten voirnisteluohjaaja Kalevi Ruusunen ( saakka), liittojuhlatoimiston pakkaaja Heidi Broms ( saakka). Päävalmentajat Nyrkkeily Yleisurheilu Matti Hietanen Kauko Karttunen ( alkaen) 24 25

15 Työväen Urheiluliiton 6O-vuotisjuhlavuosi oli eheytyneen, itsenäisen TUL:n toiminnan voimannäyte. Vuoden aikana järjestettiin runsaasti tapahtumia, joissa olivat mukana hyvässä yhteistyössä työväenliikkeen eri osa-alueet. Näin juhlavuosi antoi myönteisen kuvan TUL:n monipuolisesta ja rikkaasta toiminnasta. Juhlavuoden suuret päätapahtumat 6O-vuotispäivän juhlat Helsingissä ja Tampereella, TUL:n Talvipäivät Oulussa, Nuorisokisat ja VIIILiittojuhla Helsingissä sekä "Työväenliikkeen liikuntapolitiikka 80-luvulla" seminaari Turussa onnistuivat järjestelyiltään ja ylitettiin tavoitteiltaan supistamatta liiton vilkasta ja laajaa urheilu-, koulutus-, nais-, nuoriso- ja järjestötoimintaa. 60-vuotispäivän juhlat Liiton 6O-vuotisjuhlapäivän tapahtumat aloitti kunniakänti liiton entisten puheenjohtajien ja Viktor Damrnin haudoilla. TUL:n perustamispaikan Raittiusyhdistys Koiton talon seinässä oleva muistolaatta kukitettiin. Onnittelujen vastaanotto järjestettiin TUL:n keskustoimistossa. Liittoa kävi onnittelemassa 138 eri yhteistöä ja laitosta, lisäksi esittivät onnittelunsa sähkeitse Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen sekä lukuisat yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Liiton 60-vuotispäivän juhlavastaanotto järjestettiin ravintola Fenniassa SOO:lle kutsuvieraalle. TUL:n 6O-vuotispäivän pääjuhla pidettiin Tampereella Tampereen Työväen Teatterissa. Valtiovallan tervehdyksen esitti juhlassa opetusministeri Kalevi Kivistö. Ohjelmakavalkaadin ohjasi Mikko Majanlahti ja järjestämisestä vastasi TUL:n Tampereen piiri. TUL:n Talvipäivät -79 TUL:n Talvipäivät -79 järjestettiin Oulussa Talvipäivien järjestelytoimikunta vastasi tapahtuman valvonnasta ja johtamisesta. Järjestelytoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Viljo Kuivala sekä jäseninä Paavo Sorvisto, Eero Mustonen, Osmo Hekkala, Pauli Halonen, Aulis Ukkola, Erkki Väisänen, Paavo Hiltunen, Taisto Pääkkö, Markku Salonen ja Timo Kaunismaa. Yksityiskohtaisista järjestelyistä vastasivat: taloustoimikunta, puheenjohtajana Paavo Sorvisto, huoltotoi- 27

16

17 mikunta, puheenjohtajana Aulis Ukkola, juhlatoimikunta, puheenjohtajana Osmo Hekkala, kilpailu toimikunta, puheenjohtajana Pauli Halonen, tiedotustoimikunta, puheenjohtajana Aulis Ukkola, kansainvälinen toimikunta, puheenjohtajana Erkki Väisänen. Talvipäivien toimisto toimi TUL:n Oulun piirin toimistotiloissa. Juhlapäivien aikana kisatoimisto sijaitsi Pohjankartanossa. Talvipäivien järjestelysihteeriksi oli palkattuna Tauno Rientamo ajalla Osanottajat Majoitettavia kouluilla oli runsaat henkeä, minkä lisäksi useita satoja oli majoittuneena hotelleihin ja matkustajakoteihin. Juhlamarssissa oli marssijoita ja talvipäivien kokonaisosanottajamäärä nousi henkilöön. Ohjelma Hiihto: TUL:n mestaruuskilpailujen II-osakilpailu sekä lisäksi talvipäivämestaruus. Osanottajamaat Suomi ja Neuvostoliitto. Järjestäjä seurayhtymä, paikka Haukiputaan Virpiniemi. Nuorten hiihto: Kilpailtiin talvipäivämestaruudesta Oulun kaupungin pohjoisosassa, Kuivasjärven Auran majan maastossa. Järjestäjä Kuivasjärven Aura. Hiihtosuunnistus: TUL:n mestaruuskilpailut Oulujoen maastossa. Järjestänä Oulunsuun Heitto. Pikaluistelu: Ikäkausikilpailut sekä kansainväliset avoimet kilpailut. Osanottajamaat: DDR, Neuvostoliitto, Puola, Suomi. Kilpailupaikat Raatin Urheilukenttä ja Keskuskenttä. Järjestäjä Oulun Tarmo. Naisten ryhmätanssi: Naisten ryhmätanssikilpailut Pohjankartanossa. Järjestäjänä TUL:n Oulun piirin naisjaosto. Paini:Talvipäivämestaruus. TUL:n liittojoukkue sekä Muurmanskin kaupungin joukkue. Järjestäjä TUL:n Oulun piirin painijaosto. Uinti: Avoimet kansainväliset uintikilpailut Raksilan Uimahallilla. Osanottajamaat: DDR, Neuvostoliitto, Suomi. Järjestäjä Oulun Lohet. Vesipallo: TUL:n hallicup Raksilan Uimahallissa. Järjestäjä Oulun Lohet. Jääpallo: TUL:n mestaruus M I Bjl Cj. Kilpailupaikka Raatin kenttä. Järjestäjä TUL:n Oulun piirin jääpallojaosto. Jääkiekko: B-nuorten TUL:n mestaruus. Kansainvälinen turnaus, pelipaikat Pakkalan kenttä ja Jäähalli. Järjestäjä EKA-kiekko. Osanottajamaat Neuvostoliitto ja Suomi. Shakki: Pikapeliturnaus Pohjankartanossa. Järjestäjä Oulun Shakki -77. Pilkki: Talvipäivämestaruus Hietasaaren jäällä. Järjestäjä OSAP. Lentopallo: CSIT:n mestaruuskilpailut Oulun Urheilutalolla. Joukkueet Sveitsistä, Belgiasta, Hollannista, Israelista, Itävallasta, Portugalista ja Suomesta. JuhlatiIaisuudet Avajaiset pidettiin Pohjankartanon juhlasalissa. Esiintyjät Pateniemen Vesan tanhuryhmä, Oulun Tarmo ja Haukiputaan Heitto sekä taiteilijaryhmä Neuvostoliitosta. Puhujat Viljo Kuivala ja Ilmo Paananen. Kansainvälinen liikuntanäytös Jäähallissa. Esiintyjät ryhmätanssikilpailujen parhaimmisto sekä Neuvostoliittolainen jäätanssiryhmä. Nuorten jytäilta Kaupungin Urheilutalolla. Esiintyjät Mikko Alatalo ja orkesteri sekä paikallinen nuorisobändi. Varttuneemman väen illanvietto Myllytullissa. Pääjuhla Jäähallissa. Esiintyjät Neuvostoliittolainen jäätanssiryhmä, paikalliset ohjelmaryhmät. Puhujat Matti Ahde ja Osmo Hekkala. Juhlamarssi Kauppatorilta Jäähalliin. Osanottajia Kansainvälinen osanotto Talvipäiville osallistui 216 ulkomaista osanottajaa ja ohj'elmansuorittajaa yhdeksästä maasta. Talvipäivien urheilukilpailuissa ja ohjelmatilaisuuksissa oli osanottajia Neuvostoliitosta, DDR:stä ja Puolasta sekä Kansainvälisen Työläisurheilukomitean CSIT:n lentopallomestaruuskilpailuissa joukkueet Belgiasta, Hollannista, Israelista, Itävallasta, Portugalista ja Sveitsistä. Nuorlsoldsat Nuorisokisat järjestettiin Helsingissä Nuorisokisojen runsas osanottajamäärä henkilöä ylitti huomattavasti asetetun osanottajan tavoitteen. Nuorisokisat järjestettiin TUL:n VIII Liittojuhlaa edeltävinä päivinä ja osanottajat osallistuivat myös Liittojuhlaan. TUL:n VIII LöUojuhla TUL:n VIII Liittojuhla järjestettiin Helsingissä Päätöksen TUL:n VIII Liittojuhlan järjestämisestä teki TUL:n liittokokous vuonna Liittojuhlan alustavat valmistelut aloitettiin syksyllä 1976 ja Liittojuhlaorganisaatio vahvistettiin liittotoimikunnassa toukokuussa Liittojuhlatoimisto perustettiin ja järjestelytehtäviin palkattiin järjestelypäällikkö Taisto Pääkkö , talouspäällikkö Leena Karhu , naisten voimisteluohjaajat Silja Into ja Terttu Nenonen sekä miesten voimisteluohjaaja Kalevi Ruusunen Liittojuhlatoimisto toimi Nuorisokisojen ja Liittojuhlan ajan Töölön Kisahallissa. VIII Liittojuhlan tavoitteeksi asetettiin TUL:n 6O-vuotisen historian suurimman liittojuhlan, koko työväenliikkeen kattavan yhteisen liikunta- ja kulttuuritapahtuman järjestäminen. Tässä tarkoituksessa käynnistettiin neuvottelut eri osa-alueilla toimivien työväenjärjestöjen kanssa sekä muodostettiin yhteisiä työryhmiä erityisohjelmia valmistelemaan. VIIILiittojuhla, TUL:n 60-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma, muodostui suureksi menestykseksi. TUL:n oman kenttäväen, seurojen, toimitsijoiden ja urheilijoiden aktiivinen toiminta ja osanotto sekä työväenliikkeen muiden osa-alueiden osallistuminen liittojuhlajärjestelyyn olivat vaikuttamassa osanottotavoitteiden ylittämiseen ja yli osanottajan määrän 30 31

18 saavuttamiseen. Liittojuhlan ohjelma oli laajempi kuin aiemmin. Kilpailuohjelma käsitti 22 urheilulajia, kulttuuri- ja ohjelmatapahtumien määrä ylitti aikaisemmat. Kansainvälisesti oli Liittojuhla myös mittava. Liittojuhlaorganisaatio Kunnaitoimikunta Arvo Aalto, Matti Ahde, Ele Alenius, Aarno Aitamurto, Paavo Aitio, Reino Breilin, Olavi Dahl, Fanny Front, Eino Kelpo Gröndahl, Yrjö Hakanen, Pentti Heinonen, Veikko Helle, Jorma Hentilä, Kuuno Honkonen, Anna Liisa Hyvönen, Niilo Hämäläinen, Olavi Hänninen, Tapani Jokihaara, Juhani Järvinen, Tuomas Kaasalainen, Meeri Kalavainen, Kunto Kaski, Erkki Kauppila, Aimo Kairamo, Lennart Kivi, Kalevi Kivistö, Aarne Koskinen, Ilmari Kosonen, Markku Kärkkäinen, Oso Laakso, Ensio Laine, Ilmari Lavonsalo, Eino Leino, Martti Mellais, Antero Mäki, Veikko Oittinen, Pekka Oivio, Pekka Paavola, Sulo Penttilä, Erkki Pesonen, Pentti Puoskari, Erkki Raatikainen, Tapio Rautavaara, Jorma Reini, Marita Ruoho, Aarne Saarinen, Arvo Salo, Pekka Salonen, Eero Salovaara, Pekka Sarkkinen, Keijo Savolainen, Taisto Sinisalo, Lauri Sivonen, Ossi Sjöman, Väinö Soininen, Jarl Sund, Ulf Sundqvist, Kalevi Sorsa, Jacob Söderman, Eero Tapio, Erkki Tuomioja, Pirkko Työläjärvi, Tarmo Uusivirata, Pertti Viinanen, Antti Viinikka, Jarmo Wahlström. Liittojuhlan kunniatoimikunta I Liittotoimikunta I Sihteerityöryhmä I 1 I I 1 Kilpailu- Ohjelma- Huolto- Tiedotus- Talous- Kansain- Nuorisotoimikunta toimikunta toimikunta toimikunta toimikunta välinen kisatoimikunta toimikunta Hiihtosuunnistus kokosi talviptjivilltj runsaan osanottaja joukon. TUL:n mestaruuskilpailuissa oli 180 osanottajaa ja kansallisissa listjksi parisataa. Jaostot Alatoimikunnat

19 Sihteerit yö ryhmä Liittotoimikunnan alaisena toiminut sihteerityöryhmä valvoi ja johti toimikuntien työtä. Sihteerityöryhmään kuuluivat puheenjohtajana Ossi Sjöman sekä jäseninä Pekka Hurme, Leena Karhu, Timo Kaunismaa, Kaimo Koponen, Irma Kosonen, Pentti Kujamäki, Irja Laiho, Väinö Pilvi, Heikki Piskonen, Markku Salonen, Anja Savolainen, Raimo Railo, Veikko Väntänen.. ja Taisto Pääkkö sihteeri. Huoltotoimikunta Huoltotoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Olavi Vesterinen sekä jäseninä Ilpo Eerola, Valentin Kervinen, Kaimo Koponen, Riitta Lainio, Väinö Pilvi, Anja Savolainen, Matti Suhonen, Veikko Väntänen ja Raimo Railo sihteeri. Helsingin kouluihin majoitettiin osanottajaa minkä lisäksi hotelleissa ja matkustajakodeissa oli huomattava määrä osanottajia. Ruokailut tapahtuivat kolmessa suuressa katetussa joukkoruokailupisteessä Jäähallin paikoitusalueella, Pirkkolan Urheilupuistossa ja Käpylän Urheilupuistossa sekä aamiaisen osalta matoituspaikoissa. Ruokaa jaettiin yli annosta, n kg. Huoltotoimikunnan alaisuudessa toimi ensiaputyöryhmä, jonka johtajana toimi Aki Loikkanen. Kansainvälinen toimikunta Kansainväliseen toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Lennart Kivi sekä 34 jäseninä Raija Mattila ja Pentti Kujamäki sihteeri. Virallisia ulkomaalaisia valtuuskuntia Liittojuhlaan saapui 13 maasta 17 urheilujärjestöstä. Edustettuina olivat: Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheilukornitea, Bulgarian Urheiluliitto, DDR:n Urheiluliitto, Unkarin Ammattiliittojen Urheiluosasto, Tshekkoslovakian Urheiluliitto, Puolan Ammattiliittojen Urheilukomitea, Romanian Ammattiliittojen Urheilukomitea, Kansainvälinen Työläisurheilukomitea CSIT, UISP Italia,. FSGT Ranska, Inatel Portugal, DAI Tanska, Tanskan Urheiluliitto, Ruotsin Urheiluliitto, Korpidrotsförbund Ruotsi, Norjan Urheiluliitto ja Bredriftsidrotsförbund Norja. Liittojuhlan kansainvälisiin kilpailuihin osallistui 403 urheilijaa, Neuvostoliitosta, Bulgariasta, DDR:stä, Kuubasta, Puolasta, Romaniasta, Tshekkoslovakiasta, Unkarista, Hollannista, Itävallasta, Japanista, Kanadasta, Englannista, Norjasta, Portugalista, Ruotsista, Sveitsistä ja Tanskasta. Kilpailutoimikunta Kilpailutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Lennart Kivi sekä jäseninä Eino Karhinen, Karl Koivunen, Sulo Lundelin, Aarno Pihl ja Markku Salonen sihteeri. Lajikohtaisten kilpailujen järjestelystä vastasivat liiton lajijaostot sekä niiden nimeämät työryhmät. Liittojuhlassa kilpailtiin 22 urheilulajissa, joista 13 lajissa oli kansainväliset kilpailut. Joukkojen juhla vietiin onnistuneesti ja innostuneesti lapi koleasta salista huolimatta. Osanottajia kilpailuissa oli yhteensä ja suurimmat osanottajamäärät olivat lentopallossa 4.740, jalkapallossa 3.633, liittojuhlahölkässä 2.100, koripallossa 1.240, suunnistuksessa ja yleisurheilussa Nuorisotoimikunta Nuorisotoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Jouko Sillanpää, Ilpo Eerola, Atte Antikainen, Markku Jääskeläinen, Toivo Kyllönen, Jussi Kasanen, Antero Korpela, Timo Roppola, Pirjo Aalto, Pentti Juntto, Esko Ranto, Kari Paakkunainen, Tommi Hoikkala, Markku Nöjd ja Irja Laiho sihteeri. Nuorisotoimikunnan alaisuudessa toimivat kulttuurityöryhmä, puheenjohtajana Matti Vartiainen, kuvataidetoimikunta, puheenjohtajana Pirjo Aalto. Ohjelmatoimikunta Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Väinö Pässilä sekä 35

20 jäseninä Heikki Halonen, Terttu Honkasalo, Juhani Järvinen, Markku Jääskeläinen, Eevi Kaasinen, Aune Lahdenperä, Kalevi Ruusunen, Pekka Sarkkinen, Ossi Sjöman ja Irma Kosonen sihteeri. Ohjelmatoimikunnan alaisuudessa toimivat avajaistyöryhmä, puheenjohtajana Anja Jämsen, joukkojen juhlan työryhmä, puheenjohtajana Eevi Kaasinen, marssi toimikunta, puheenjohtajana Seppo Puhakka, musiikkityöryhmä, puheenjohtajana Pekka Gronow, pääjuhlatyöryhmä, puheenjohtajana Kauko Viitala. Ohjelmatoimikunnan tehtävänä oli vastata liittojuhlan ohjelmallisten tilaisuuksien valmisteluista ja järjestelyistä. Avajaiset TUL:n Liittojuhlan avajaiset järjestettiin Jäähallissa. Ohjelmana historiallinen kavalkaadi, johon ohjelman virallinen osa, puheet ja tervehdykset sijoitettiin. Ohjelman käsikirjoitus Alpo Ruth, ohjaus Mikko Majanlahti, lavasteet, valot ja ääni Seppo Ahonen, ohjelman suorittajat TUL:n seurojen ohjelmaryhmät ja Tampereen Työväen Teatterin Palloseura Towerit, avaussanat Pentti Heinonen, Helsingin kaupungin tervehdys Erkki Tuomioja, kansainvälinen tervehdys Joop Meijer CSIT:n puheenjohtaja, juhlapuhe Lennart Kivi. Joukkojen jubla Joukkojen juhla järjestettiin Pallokentällä Juhlan teemana nuorten ja joukkojen juhla, johon ikinuoret tuovat TUL:n perinteen ja hengen nuorille. Juhlan ohjelma jouduttiin muuttamaan erittäin huonon sään vuoksi. Osanotto yhteisvoimisteluesityksiin oli säästä huolimatta yllättävän runsas ja esitykset hyvät. Joukkojen juhlan ohjelmiin osallistui pikkutyttöjen ohjelmaan voimistelijaa, poikien ohjelmaan 500 voimistelijaa, isojen tyttöjen ohjelmaan voimistelijaa, ikinuorten ohjelmaan 750 voimistelijaa. J ublamarssi Juhlamarssireitti kulki Hakaniemen torilta Rautatieaseman ohi Stadionille. Marssin rakennelmat ja tunnukset suunnitteli ja valmisti Ahti Nieminen. Juhlamarssiin osallistui kaikkiaan yli henkilöä. TUL:n urheilijoiden ja seurojen jäsenistön lisäksi osallistuivat ammattijärjestöjen edustajat huomattavalla joukolla juhlamarssiin. Pääjubla Pääjuhla järjestettiin Stadionilla Stadionin katsomot olivat täynnä, yleisöä oli yli Pääjuhlaa kunnioitti läsnäolollaan liiton kunniajäsen Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen. Pääjuhlan ohjelman aloitti juhlamarssin sisääntulo Stadionille. Ohjelman pääosan muodostivat yhteisvoimisteluesitykset; Aikuinen-lapsi ohjelma, Miesten ohjelma, Naisten ohjelma, Naisvalioiden ohjelma. Valtiovallan tervehdyksen Pääjuhlaan toi Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen, avaussanat lausui pääsihteeri Ossi Sjöman, kansainvälisen tervehdyksen esitti Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheiluosaston päällikkö Georgij Jelisejev sekä juhlapuheen puheenjohtaja Matti Ahde. Taloustoimikunta Taloustoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Leo Huttunen sekä jäseninä Veikko Mäki, Aulis Tolvanen, Timo Kaunismaa, Pentti Savolainen ja Leena Karhu sihteeri. Arpajaistoimikunta puheenjohtajana Olavi Vesterinen vastasi liiton 60-juhlavuoden "Kisa-arvan" järjestelytehtävistä. Tiedotustoimikunta Tiedotustoirnikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Seppo Tikka sekä jäseninä Pekka Hurme, Mauri Kangaslampi, Matti Lahtinen, Rauno Pajunen, Voitto Raatikainen, Eero Salonen, Sakari Selin, Pertti Teinilä, Antti Vahteristo ja Heikki Piskonen sihteeri. Liittojuhlan tiedotussihteerinä toimi Heikki Piskonen. Tiedotustoirnikunta vastasi painotuotteista, kaikesta tiedottamisesta, mainonnasta ja ilmoittelusta. Kuvateoksen VIII Liittojuhlasta sekä 60- vuotisesta TUL:s' a toimitti Voitto Raatikainen ja. iojuhlafilmin tuotti Filmit yö Oy. Penkkirivi penkkirivin jttlkeen tttyttyi VIII Liittojuhlan pttttjuhlassa Helsingin stadionilla. Yli seurasi pttttjuhlan hienoja yhteisvoimisteluesityksitt. 36

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä

Lisätiedot

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y.

~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta. HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. ~.. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1959 HELSINGISSÄ 1960 TYOVÄEN URHEILULIITTO r.y. I Hämeenlinna 1960 - Kirjapaino Jaarli SISÄLTÖ Sivu Johdanto 5 Liiton hallinto elimet..............................

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta

Kiertopalkinllot. Valistusjaosto. Tiedotnsvaliokullta SAMMON MALJA TUL:n nuorten mestaruuskilpailuissa kilpailtavaan Sammon Maijaan sai kiinnityksen Jyväskylän Saukot. Maljasta, jonka on lahjoittanut vakuutusyhtiö Sampo on kilpailtu kymmenen vuotta TUL:n

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991 SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 99 L...-!!

Lisätiedot

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984 MATKATOIMISTOSI M'ks'? 1 1. Matkailijoiden kokemukset EUROvakuutuksesta ovat hyvät. Korvaukset maksetaan nopeasti. Ja ulkomaan palvelu pelaa, sillä EUROvakuutus on tunnettu ja hyväksytty kautta maailman.

Lisätiedot

Alustukset ja esitykset

Alustukset ja esitykset Alustukset ja esitykset Suomen.i Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 11. varsinaiselle edustajakokoukselle sekä «Liiton toiminta- ja tilikertomukset w. 1950, 1951 ja 1952 LAPPEENRANNASSA 1953 KANSAN TYÖN

Lisätiedot

CALGARY TOIMINTAKERTOMUS 1986 SÖUL1988 ~ Suomen Olympiayhdistys r.y.

CALGARY TOIMINTAKERTOMUS 1986 SÖUL1988 ~ Suomen Olympiayhdistys r.y. CALGARY SÖUL1988 ~ TOIMINTAKERTOMUS 1986 Suomen Olympiayhdistys r.y. SISÄ"LLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENlTI URHO KALEVA KEKKONEN 3.9.1900-31.8.1986 Kuva Mauri Vuorinen 2 YLEISKATSAUS... 3 JÄSENISTÖ,

Lisätiedot

Muutoksen vuosi 1992. ".ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%).

Muutoksen vuosi 1992. .ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%). Muutoksen vuosi 1992 Mennyt urheiluvuosi jää kansainvälisen huippuurheilun historiaan viimeisenä kaksien olympiakisojen vuotena. :\lbertvil len ja Barcelonan jälkeen siirrytään kaksivuotisrytmiin, jolloin

Lisätiedot

Työväen Mailapojat 75 vuotta

Työväen Mailapojat 75 vuotta Työväen Mailapojat 75 vuotta Työväen Mailapojat 75 v. Juhlatoimikunta: Anja Leisma, Sirkka Muranen, Kirsi Näkyvä, Kati Tienari, Eero Laasila, Raimo Lindholm, Kari Nyman, Pentti Pekkala, Matti Savolainen,

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS

KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS KERTOMUS SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN TOIMINNASTA v. 1995 1. YLEISKATSAUS 1.1. Kansainvälinen toimintaympäristö Vuoden 1995 merkittävin kansainväliseen toimintaympäristöön liittynyt asia oli Suomen

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

1 Tapahtuman tavoite 3. 2 Järjestelyorganisaatio 4 2.1 Liittojuhlatoimisto ja työntekijät 8 2.2 Vapaaehtoiset työntekijät 8

1 Tapahtuman tavoite 3. 2 Järjestelyorganisaatio 4 2.1 Liittojuhlatoimisto ja työntekijät 8 2.2 Vapaaehtoiset työntekijät 8 LOPPURAPORTTI SISÄLLYS 1 Tapahtuman tavoite 3 2 Järjestelyorganisaatio 4 2.1 Liittojuhlatoimisto ja työntekijät 8 2.2 Vapaaehtoiset työntekijät 8 3 Päätapahtumat 9 3.1 Starttiviikonloppu 5.-7.6. 10 3.2

Lisätiedot

Suomen Judoliitto TIMO HARJU

Suomen Judoliitto TIMO HARJU nen, 225,6. - Yhdistetty: 1. Karl Lustenberger, SUI (214,1/208,345) 422,445, 2. Rauno Miettinen (207,8/ 208,840) 416,640, 3. Jouko Karjalainen (197,2/ 219,100) 416,300, 6. Jukka Kuvaja (211.58/192,10)

Lisätiedot

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä

4. Toimihenkilöt: 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1949 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitaja 3. Kassanhoitaja 4. Toimihenkilöt: 1950 1. Toim.johtaja 2. Kaup.os.hoitajs 3. Kiint.os.hoitaja 4. Rak.mestari 5. Kassanhoitaj a 6. Kirjanpitäjä 1951 1. Toimjohtaja

Lisätiedot

TUL:n yleisurbeiluennätykset

TUL:n yleisurbeiluennätykset Suur-Helsingin piirin seurat mutta myös jokainen TUL:n piiri lähetti toimitsijoita vaativiin tehtäviin. Toimitsijoita tarvittiin kaikkiaan 280. Liittojuhlakilpailujen voittajat: Nuorisokisojen maastojuoksut,

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 195 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. ESITYSLISTA TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA SEKA VUODEN 19"5 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO. JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ I9U TYÖVÄEN URHEILULIITTO TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. i~ TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 1968

TOIMINTAVUODELTA 1968 KERTOMUS TOIMINTAVUODELTA 1968 1 kulta 2 hopeaa 2 pronssia 1 ku Ita 2 hopeaa 1 pronssi Suomen Olympiayhdistys r.y. - 2 - J ä sen i s t ö.. Yhdistyksen jäsenistössä ei toimintavuoden aikana tapahtunut muutoksia.

Lisätiedot

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset KERTOM UKSET, LIITEVIHKO I Sivut 3 119 Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1960-1962 liitteineen KERTOMUS Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1960 I. YLEISKATSAUS 1. Kansainvälinen

Lisätiedot

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO

Suur-Savo. Nai -- URrl'=:ILUK1RJASTO Suur-Savo URrl'=:ILUK1RJASTO Nai -- Piiri on perustettu 1909 Mikkelin piirinäja 1911 Savonlinnan piirinä. Nämä yhtyivät 1933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä se rekisteröitiin 1950. Tänä vuonna piirissä

Lisätiedot