TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN PT-paino Oy - Oulu 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS

2 TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN PT-paino Oy - Oulu 1980

3 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys Liikuntapoliittinen katsaus Hallinto Hallintoelimet Piirijärjestöt Keskustoimisto TUL Taloudellinen toiminta Järjestötoiminta Järjestövaliokunta Naistoimikunta Nuorisovaliokunta : Koulutustoiminta Koulutusvaliokunta Tiedotustoiminta Tiedotusvaliokunta TUL-lehden toimitus neuvosto ' : Liikuntapoliittinen valiokunta Valistusjaosto : Kansainvälinen toiminta Kansainvälinen valiokunta Urheilutoiminta Urheiluvaliokunta Urheiluvaliokunnan leirijaosto Hiihtojaosto Jalkapallojaosto Judojaosto Jääkiekkojaosto Jääpallo Karatejaosto Keilailujaosto Koripallojaosto Kuntoliikuntajaosto Lentopallojaosto Luistelujaosto ~ Melontajaosto Moottorijaosto : Mäkijaosto Nyrkkeily jaosto Painijaosto Painonnostojaosto Pesäpallojaosto Purjehdusjaosto Pyöräily jaosto Pöytätennisjaosto Rytmisen kilpavoimistelun jaosto Shakkijaosto Sulkapallojaosto Suunnistusjaosto Tennisjaosto Uintijaosto Voimistelujaosto Yleisurheilujaosto Kisakeskus Ansiomerkit.... ' Tilastoja Tilikertomukset Tilintarkastuskertomus Toimintakertomuksen valokuvat: Lintunen TUL-lehden arkisto 2 3

4 Puheenjohtajan tervehdys KORKEALLE KANSAN KUNTO TUL60 Vuosi 1979 jää historian lehdille työläisurheiluväen merkkivuotena. 60- vuotisjuhlat, liittokokous ja eheytys antoivat leimansa vuodelle. TUL:n 60 vuotisjuhlavuosi lukuisine tapahtumineen osoitti työväen urheiluliikkeen monipuolisen voiman. Talvipäivät, nuorisokisat ja VIII liittojuhla keräsivät työläisurheiluväen urheilun ja muun kulttuurin pariin yhtenäisin rivein Korkealle Kansan Kunto tunnuksen alle. Liittojuhla työväenliikkeen yhteisenä kulttuuritapahtumana lisäsi luottamusta ja arvonantoa Työväen Urheiluliittoa kohtaan. TUL:n ja muiden työväenjärjestöjen yhteistoiminta voimistui ja saavutti uusia muotoja. Ehyt ja yksimielinen XIX liittokokous suuntasi merkittävällä tavalla toimintaamme 80-luvulle. Yksimielisesti hyväksymämme uudet säännät ja uusi 1980-luvun liikuntapoliittinen ohjelma antavat vahvan pohjan liittomme voimistamiselle. TUL:n jäsenistön valmistautuminen liittokokoukseen osoitti vakuuttavasti jäsenistön halua liiton toiminnan kehittämiseen ja eteenpäinsuuntaamiseen. Vuonna 1978 alkanut työväen urheilun eheytysprosessi saatiin päätökseen. Monet eheytykseen liittyneet käytännön tehtävät pystyttiin hoitamaan hyvässä hengessä ja yksimielisinä, mistä TUL:n jäsenistölle on lausuttava parhaat kiitokset. Ponnistelut 6O-vuotistapahtumien järjestämisessä asettivat liiton talouden tiukalle. Olemme joutuneet tekemään ratkaisuja, jotka eivät ole olleet toimintamme kannalta tyydyttäviä. Pakon sanelemina näihin on kuitenkin jouduttu, jotta liiton taloudelliset toimintaedellytykset säilyisivät vahvoina. Liiton jäsenistö ansaitsee kiitoksen siitä pitkämielisyydestä, jota näitä toimenpiteitä kohtaan on osoitettu. Uskon, että liiton taloudellinen perusta on saatettu kuntoon ja voimme jatkossa keskittyä toiminnan kehittämiseen entistä voimakkaammin. Juhlavuotemme vaati mittavia ponnistuksia kaikilta liittomme jäseniltä kaikilla liiton järjestötasoilla. Onnistumisemme vahvisti luottamustani TUL:n kykyyn selviytyä vaikeista tehtävistä. Suunnatkaamme tämä vuomamme rakentamaan 80-luvusta työläisurheilun ja TUL:n vuosikymmen. Matti Ahde VllIlllTfOJUH HELSINKI 5

5 Liikuntapoliittinen katsaus Kansainvälisessä politiikassa luku oli liennytyksen vuosikymmen. suurimpia saavutuksia oli Helsingissä järjestetty Euroopan turvallisuus ja yhteistyökokous, ETYK, jonka merkittävät päätösasiakirjat saivat yleisen hyväksymisen. Vuosikymmenen loppuvuosina kansainvälinen ilmapiiri kiristyi hidastaen liennytysprosessia. Urheilu joutui 70-luvulla aikaisempaa voimakkaammin kansainvälisen politiikan ympyröihin mukaan. Erityisesti nousi esille suhtautuminen rotusyrjintää harjoittaviin mahin. Tämä heijastui myös olympiakisoihin koko 70-luvun ajan. Kansainvälinen olympiakomitea ei 70-luvulla ole pystynyt vastaamaan ajan haasteisiin ja ratkaisemaan syntyneitä ongelmia. KOK:n roolista epädemokraattisena ja vanhoillisena elimenä käyty keskustelu ja vaatimukset KOK:n kehittämisestä jatkuvat vielä 80-luvulla. Vuosikymmenen lopulla urheilun käyttö kansainvälisessä politiikassa sai uusia piirteitä Yhdysvaltain presidentin Jimmy Carterin otettua Moskovan olympialaiset ja niiden boikotoinnin osaksi suurvaltojen välistä politiikkaa. Työväen Urheiluliitto on korostanut urheilun merkitystä kansainvälisessä yhteistyössä. Urheilua tulee käyttää kansojen välisen kanssakäymisen, rauhan ja ystävyyden asian edistämiseksi. TUL on esittänyt urheilun kansainvälisten toimintamallien ja organisaatioi- den demokratisointia ja urheiluun liittyvien tehtävien antamista YK:n alaiselle UNESCO:lle. TUL:n oma kansainvälinen toiminta etenkin sosialististen maiden kanssa vakiintui ja voimistui 70-luvulla. Tämä yhteistyö on antanut TUL:n urheilijoille ja valmentajille tilaisuuden päästä mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaiin SVUL:sta riippumatta. Yhteistyö sosialististen maiden kanssa edistää urheilun perimmäisiä päämääriä, rauhaa ja kansainvälistä ystävyyttä. Kansainvälisessä Työläisurheilukomiteassa CSIT:ssä toimiessaan TUL pyrki aktiivisesti kehittämään järjestön toimintapolitiikkaa enemmän TUL:n liikuntapoliittisia näkemyksiä vastaavaksi. 70-luku kebityksen vuosikymmen 1970-luku on työläisurheiluväen ja Työväen Urheiluliiton kannalta voimakkaan kehityksen vuosikymmen. Työväen Urheiluliitto eteni niin urheilu- kuin muillakin toiminta-alueilla voimakkaasti. Kansallisessa liikuntapolitiikassa soraäänet ajoittuivat 70-luvun alkuun. Tuolloin väritti organisaatiokeskustelu maamme urheiluelämää. Urheilun Neuvottelukunnassa kartoitettiin ne mahdollisuudet, joita urheiluorganisaation kehittämisessä, järjestöjen yhteistyössä ja valionhallinnon uudistamisessa ovat mahdollisia. Neuvottelukunnan työ raukesi epärealistiseen urheilun järjestöorganisaatioehdotukseen valtakunnallisen urheilun keskusjärjestön perustamisesta, jota Työväen Urheiluliitto ei voinut hyväksyä. TUL:n ja SVUL:n väliset neuvottelut liittojen välisen yhteistoiminnan parantamisesta ovat olennainen osa 70-luvun liikuntapoliittista kuvaa. Ensimmäinen neuvottelu käytiin 1977, jolloin allekirjoitettiin yhteistyösopimukseen liittyvä lisäpöytäkirja. Siinä täsmennettiin eräitä yhteistoiminnan periaatteita. Toinen neuvottelukierros aloitettiin vuoden 1978 lopulla. Kierros saatiin päätökseen vuoden 1980 alussa, jolloin allekirjoitettiin uusi sopimus TUL:n ja SVUL:n kilpailuyhteistyöstä. Uusi sopimus korvaa vuodelta 1966 peräisin olevan sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan. Uuteen sopimukseen ei parannuksista huolimatta saatu kaikkia TUL:n esittämiä muutoksia. Valtiollisella tasolla merkittävin liikuntaelämään vaikuttava toimenpide 70-luvulla oli liikuntalain aikaansaaminen. Asiaa valmisteli parlamentaarinen liikuntalakikomitea, joka sai työnsä valmiiksi vuonna Valtioneuvosto jätti esityksensä liikuntalaiksi ed}lskunnalle vuoden 1979 lopulla ja laki astui voimaan 1980 alusta. Työläisurheiluliikkeen kannalta 70- luku oli merkittävä työväen urheilun eheytyksen valmistelun ja toteuttamisen vuosikymmen. Vuonna 1971 SDP:n ja SKP:n tekemä sopimus yhteistyön periaatteista ja voimasuhteista aloitti kehityksen, jonka päätepisteenä oli vuoden 1978 eheytyskokous, sekä TUK:n purkautuminen ja sen seurojen liittyminen Työväen l}rheiluliittoon. TUL:n sisäinen tilanne kehittyi koko 70-luvun myönteisesti. Yhteistyön tuloksena tehtiin vuosikymmenen aikana mm. kaksi liikuntapoliittista ohjelmaa luvun liikuntapoliittinen ohjelma hyväksyttiin vuoden 1971 liittokokouksessa ja 1980-luvun liikuntapoliittinen ohjelma vuoden 1979 liittokokouksessa. Vuosikymmenen kolme liittokokousta vahvistivat TUL:n kehitystä voimakkaaksi ja yhtenäiseksi työläisurheilujärjestöksi. Työväen urbeiluliikkeen ebeytys Työläisurheiluliikkeen kannalta vuoden 1979 tärkein tapahtuma oli koko vuosikymmenen vireillä ollut työväen urheilun eheytys. Lopullisen sysäyksen onnistuneelle eheytykselle antoi SDP:n ja SKP:n sopimus Tämän sopimuksen mukaisesti TUL ja TUK järjestivät saman vuoden elokuussa eheytyskokouksen, jonka päätöksillä aloitettiin käytännön toimet työläisurheilun eheyttämiseksi Työväen Urheiluliittoon. Nopean eheytysaikataulun mukaisesti TUK päätti purka\ltumisestaan toukokuussa 1979 pitämässään liittokokouksessa. Kesäkuussa pidetyssä TUL:n XIX liittokokouksessa valittiin eheytyneen Työväen Urheiluliiton uusi johto. Samalla hyväksyttiin yhteisesti valmisteltu TUL:n 1980-luvun liikun- 6 7

6 tapoliittinen ohjelma ja uudet säännöt. Eheytyksen seurauksena TUL:n suhteet muuhun työväenliikkeeseen kiinteytyivät, sillä yhteistoiminnan täysimittaisen toteutuksen viimeinen este oli poistunut. Varsin selvästi tämä näkyi TUL:n ja ammattiyhdistysliikkeen perinteisen yhteistyön nopeana voimistumisena. Yhteistyön kehittämiseksi solmittiin TUL:n 61.syntymäpäivänä uusi yhteistoimintasopimus TUL:n ja SAK:n välillä. Sopimus on luonteeltaan periaatteellinen yhteistoimintaan kehottava asiakirja, jonka pohjalta on helppo rakentaa käytännön yhteistyötä TUL:n ja ammattiyhdistysliikkeen välillä kaikilla tasoilla. Liikuntalaki Vuoden 1979 lopulla hyväksytty liikuntalaki antoi liikunnalle lainvoimaisuuden. Liikunta tunnustettiin tasavertaiseksi muun kulttuuritoiminnan kanssa. Liikuntalain tarkoituksena on antaa kaikille kansalaisille tasavertaiset lähtökohdat liikunnan harrastamiseen. Erityisen myönteistä on, että urheiluseurat tulevat valtionavustusjärjestelmän piiriin. Liikuntalakikäsittelyssä Eduskunnassa muodostui kiistakysymykseksi yhteiskunnallisen merkityksen huomioon ottaminen myönnettäessä valtion varoja niin keskusjärjestöille kuin urheiluseuroiliekin. Työväenpuolueiden ja työläisurheiluväen yhteistyöllä tämä työläisurheiluliikkeen kannalta tärkeä asia saatiin säilytettyä laissa. TUL 60 Työväen Urheiluliiton 60-vuotisjuhlavuosi onnistui kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Tapahtumat osoittivat työläisurheiluliikkeen voiman ja laajuuden. Juhlavuoden ensimmäinen suurtapahtuma oli TUL:n Talvipäivät Oulussa, jossa oli mukana noin liiton jäsentä ja ystävää erilaisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. Talvipäivien yhteydessä järjestettiin Kansainvälisen Työläisurheilukomitean CSIT:n lentopallomestaruuskilpailut. Juhlavuoden päätapahtuma oli Helsingissä kesäkuussa järjestetyt TUL:n Nuorisokisat ja VIII Liittojuhla, joka kokosi ennätykselliset yli osanottajaa. Liittojuhlasta muodostui koko työväenliikkeen yhteinen suurtapahtuma, jonka aikana oli runsaasti erilaisia kilpailuja, joukkotapahtumia ja juhlia. Kilpailuihin osallistui merkittävä joukko urheilijoita sosialistisista maista ja kapitalististen maiden työläisurheilujärjestöistä. Liittojuhlan päätapahtuma Helsingin olympiastadionilla antoi näytteen eheytyneen työläisurheiluliikkeen voimasta ja yhtenäisyydestä. Juhlavuoden viimeinen suurtapahtuma oli Turussa järjestetty liikuntapoliittinen seminaari, johon osallistui 200 liiton päättäjää ja piirien edustajaa. Seminaari työsti runsaasti -materiaalia, joka auttaa TUL:oa suuntaamaan toimintaansa 80-luvulla uusien tehtävien ja haasteiden toteuttamiseen. TUL:n toiminnan kehitys TUL:n järjestöllinen voima vahvistui 70-luvulla merkittävästi. Täatä osoituksena on se, että vuonna 1970 liitolla oli seuraa ja jäsentä ja vuoden 1979 loppuun seusojen määrä oli kasvanut 1510 ja jäsenmäärä Vuosikymmenen aikana luotiin TUL:n koulutusjärjestelmä ja aloitettiin sen laajamittainen toteutus. Uuden koulutusjärjestelmän vaikutus näkyi myönteisenä jo vuosikymmenen lopulla liiton eri toiminta-alueilla. TUL:n urheilullinen taso ja laajuus kehittyi myönteisesti uuden koulutusjärjestelmän ja lisättyjen valmennusresurssien myötä. Määrätietoisen kehitystyön tuloksena liiton urheilijoiden menestys arvokilpailuissa parantui koko 70-luvun ajan. Erityisen voimakasta eteneminen on ollut nuorisourheilussa. TUL:n naisten ja nuorten toiminnalla on ollut koko liiton historian ajan näkyvä ja merkittävä osuus liitossa. Nämä toimintasektorit olivat näyttävästi esillä myös 70-luvulla ja erityisesti 6O-vuotisjuhlallisuuksien eri tapahtumissa. TUL:n tiedotustoiminta koki 70- luvun loppupuolella kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuvia vaikeuksia. TUL-Iehden ilmestymiskertoja jouduttiin supistamaan vuosikymmenen lopulla kahteen otteeseen. Lehden sivumäärää voitiin kuitenkin lisätä samanaikaisesti. Liiton talous on koko 70-luvun ollut varsin heikko. Mahdollisuuden taloudellisen tilanteen parantamiseen antoi kuitenkin Oy Veikkaus Ab:n osakkeiden myynti valtiolle ja TUK:n valtionavun saaminen TUL:n käyttöön luvulle 1970-luku oli työläisurheilun eheytyksen ja Työväen Urheiluliiton voimistumisen aikaa. Vuosikymmen loi edellytykset TUL:n toiminnan tulevalle kehittämiselle. Vuosi 1979 eheytys- ja liittojuhlavuotena jäi merkittäväksi paaluksi liiton historiaan luku asettaa TUL:n suurten haasteiden eteen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yhteiskuntarakenteen jatkuvan muutoksen ja lisääntyvän vapaa-ajan myötä TUL joutuu etsimään uusia muotoja työväenliikkeen etujen mukaisen, laaja-alaisen liikuntakulttuurin puolesta tehtävässä työssä sekä liikunta- ja muiden kulttuuripalvelujen tarjoamisessa työväestölle. Kansainvälisen liikuntapolitiikan kehityksessä tulee entistä tärkeämmäksi liikunnan tärkeimmän kansainvälisen tehtävän, rauhan ja kansojen välisen ystävyyden, puolesta tehtävä työ. Liittotoimikunta 8 9

7 Hallintoelimet XIX Liittokokous Työväen Urheiluliitto r.y:n XIX varsinainen liittokokous pidettiin Helsingissä HTY:n juhlasalissa Sääntömääräisten asioiden lisäksi olivat tärkeimpinä asioilla liiton sääntöjen uudistaminen sekä TUL:n 80-luvun liikuntapoliittisen ohjelman vahvistaminen. Piirien vuosikokousten valitsemina olivat kokouksessa saapuvilla seuraavat 132 edustajaa: Hämeen piiri: Salme Myyryläinen, Maija Järvinen, Pentti Nurmi, Mikko Laine, Aarne Lehtinen, Yrjö Lähde, Veikko Ripatti, Valtter A. Juvonen, Esko Helle, Kyösti Junkkari. Kainuun Piiri: Eino Grönberg, Ilmari Kortelainen, Tyyne Nikkinen, Olavi Massinen, Risto Hynynen. Karjalan piiri: Kullervo Mikkonen, Veikko Miettinen, Kauko Heikura, Eero IIvonen, Veli Karhu, Maila Kuivalainen, Kalevi Varis. Keski-Suomen piiri: Heikki Taipale, Kauko Lehtonen, Raisa Paananen, Matti Pihlaja, Alvar Virtanen, Kalevi Olin, Jalo Kumpulainen, Pertti Hagman, Maija Tuominen, Arvo Zitting.. Kymenlaakson piiri: Hilkka Hyvärinen, Aarne Kaipiainen, TimoSunila, Timo Toikka, Oiva Eloranta, Lasse Hankaa, Jorma Ahvenainen, Jorma Tuittu, Veli Nykänen. Lapin piiri: Erkki Helisten, Jorma Tervo, Tauno 11

8 LöUoneuvosto Juutinen, Kerttu Kumpumäki, Seppo Kola, Yrjö Orajärvi, Jaakko Ylitalo, Uuno Ylitalo. Länsi-Suomen piiri: Matti Kuusio, Sirkka-Liisa Salo Eero Viljanen, Simo Nyroos varaedustajana, Eino AaI: tonen, Veikko Rosenholma varaedustajana, Vilho Haapaniemi, Rainer Salmi, Martti Vähäkulma. Oulun piiri: Arvi Pietilä, Pasi Jokelainen, Osmo Hekkala, Reino Kiiskinen, Eero Reijonen, Aulis Ukkola, TU}lla Ojakangas, Kauko Liedes, Eero Kenakkala, Eeva Poukkula. Pohjanmaan piiri: Niilo Tuomivirta, Juhani Mäenpää, Holger Öhman, Simo Boren, Leo Saario, Irja Salminen, Antero Peltola. Saimaan piiri: Raija-Liisa Nuutinen, Markku Liimatta Antti Vaittinen, Kalle Parkkinen, Seppo Henttonen, Lauri Haimala, Veijo Piiparinen, Matti Kananen, Tenho Laari. Savon piiri: Einar Friman, Osmo Karhunen, Eino Törrönen, Juha Koivula, Anneli Tahvanainen varaedustajana, Ossi Mikkonen, Harri Appeiroth, Esko Paukkonen, Taisto Alen. Suur-Helsingin piiri: Karl Koivunen, Voitto Raatikainen, Risto Niinikoski, Juhani Järvinen, Veli Pelkonen Birgitta Kervinen, Lea Johansson, Seppo Palvanen, Mauri Reutsalo, Aarno Suomi. Tampereen piiri: Pertti Mattila, Erkki Piililä, Eila Saloranta, Pertti Koivu, Kaarlo Viitanen, Kaarlo Reiman, Kalervo Nieminen, Kerttu Kanerva, Sulo Mäkelä Lauri Savikko.. ' Uudenmaan piiri: Veikko Lehtonen, Toivo Laakso, Seppo Pöyhönen, Keijo Nurmi, Markku Pohjola, Eila Asikanius, Raili Vuori varaedustajana, Matti Suomi, Seppo Aaltonen. Varsinais-Suomi: Vilho Nummila, Jouko Tammero varaedustajana, Lasse Hallamurto, Heirno Hellsten, Terttu' Honkasalo, Pekka Suvitie, Pekka Lehtonen, Kosti Modolin, Marita Suojanen, Raimo Lindström varaedustajana. Liittoneuvostoon ovat pidetyn TUL:n XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina kuuluneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtajana Pentti Heinonen, varapuheenjohtajat Tapani Jokihaara ja Kullervo Mikkonen, jäseninä Taisto Alen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Kalevi Haapala, Jorma Jokinen, Aarre Kaipiainen, Akseli Kardell, Ilmari Kortelainen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Sulo Manninen, Liisa Marjala, Vilho Nummila, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Erkki Piililä, Timo Rantala, Antti Rantanen, Aarno Suomi, Heikki Taipale, Armas Torpström, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen, Leo Vivolin ja Jaakko Ylitalo. Sanotun liittokokouskauden viimeinen liittoneuvoston kokous pidettiin toukokuun 5. päivänä 1979 OTK:n juhlasalissa, Helsingissä. TUL:n XIX varsinaisessa liittokokouksessa 29. päivänä kesäkuuta 1979 valittiin liittoneuvostoon kuuluvat puheenjohtaja Toni Bärlund, varapuheenjohtajat Tapani Jokihaara ja Olavi Vesterinen, jäsenet Eino Aaltonen, Pauli Forss, Einar Friman, Vilho Haapaniemi, Lasse Hallamurto, Heimo Hellsten, Kyösti Junkkari, Aarre Kaipiainen, Osmo Karhunen, Juha Koivula, Ilmari Kortelainen, Auvo Koskinen, Matti Kuusio, Mikko Laine, Kauko Lehtonen, Lauri Manner, Liisa Marjala, Pertti TUL:n XVII/liittokokouksen valitsema liittoneuvosto kokoontui toimikautensa viimeiseen istuntoon kevtjtjlitj. X/X liittokokouksen hyvtjksymtj stjtjnujmuutos listjsi liittoneuvoston jtjsenten mtjtjrtjtj 40:een. 12

9 Liittotoimikunta 14 M~ttila, Onni Nokelainen, Pentti Nurmi, Ensio Ojanen, Esko Paukkonen, Martti Peura, Arvi Pietilä, Erkki Piililä, Markku Pohjola, Timo Rantala, Antti Rantanen, Eila Saloranta, Aarno Suomi, Jorma Tervo, Timo Toikka, Kalevi Varis, Antti Vaittinen, Heikki Viinikainen, Leo Vivolin, Jaakko Ylitalo. Liittoneuvosto piti toimikautensa ensimmäisen kokouksen Turussa, Turun Työväenopistossa. Huhtikuun päivinä 1975 kokoontuneen TUL:n XVIII varsinaisen liittokokouksen valitsemina ovat liittotoimikuntaan puheenjohtaja Matti Ahdetta lukuunottamatta - hänet valittiin puheenjohtajaksi liittoneuvoston kokouksessa 26. päivänä marraskuuta kuuluneet Kesäkuun 29. päivänä 1979 pidettyyn TUL:n XIX varsinaiseen liittokokoukseen saakka liittotoimikuntaan puheenjohtaja Matti Ahde (06), varapuheenjohtaja Lennert Kivi (06), varapuheenjohtaja Väinö Pässilä (06), Paavo Aitio (03), Lasse Eskonen (06), Toimi Haaparanta (06), Pentti Honkasalo (06), Elli Kahila (05), Viljo Kuivala (06), Ensio Laine (05), Kalevi Paunonen (06), Martti Peura (04), Sakari Selin (05), Erkki Tuomioja (05), Olavi Vesterinen (05). Liittotoimikunta piti sanottuun ajankohtaan mennessä kuusi - (6} kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty satayksitoista (111) asiaa. Liittotoimikunnan sihteerinä on toiminut Matti Suhonen. TUL:n XIX varsinaisen liittokokouksen, valitsemina ovat liittotoimikuntaan kuuluneet puheenjohtajana Matti Ahde (6/13), varapuheenjohtaja Lennart Kivi (6/13), varapuheenjohtaja Salme Myyryläinen (04), Martti Beloff (04), Mikko Elo (07), Lasse Eskonen (6/12), Per-Erik Förars (06), Juhani Järvinen (07), Elli Kahila (5/12), Viljo Kuivala (6/12), Ensio Laine (5/10), Kullervo Mikkonen (07), Raisa Paananen (07), Kalevi Paunonen (6/ 11). Paavo Aitio. Liittotoimikunta piti seitsemän (7) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty 111/245 asiaa. Sihteerinä ovat toimineet Kaimo Koponen ja Matti Suhonen. Tilintarkastajat Liittotoimikunnan apuelimet Tilintarkastajina ovat toimineet Unto Siivonen, Veli Päivärinta ja Mikko Paiho (HTM). Valvontatarkastajina toimivat Veijo Himanen ja Matti Valli sekä syksystä alkaen tilitoimisto Oy Widenius, Söderholm et Semeri. Liittotoimikunnan apuelirninä ovat toimineet: 1. Työvaliokunta Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Matti Ahde, Lennart Kivi, Väinö Pässilä, Sakari Selin ja Olavi Vesterinen sekä liittokokouksen jälkeen Matti Ahde, Lennart Kivi, Salme Myyryläinen, Lasse Eskonen ja Juhani Järvinen. Työvaliokunta on kokoontunut kuusi (6) kertaa ja käsitellyt 63 asiaa. Sihteerinä on ollut Raimo Railo. 2. Järjestövaliokunta Järjestövaliokuntaan ovat vuoden 1975 liittokokouksesta vuoden 1979 liittokokoukseen saakka kuuluneet puheenjohtajana Väinö Pässilä (3), varapuheenjohtajana Ensio Laine (4), valiokunnan jäseninä Pentti Honkasalo (3), Viljo Kuivala (3) ja Kalevi Paunonen (4). Järjestövaliokunta piti liittokokoukseen mennessä neljä (4) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty neljäkymmentäyksi (41) asiaa. Sihteerinä on toiminut Matti Suhonen. TUL:n XIX varsinaisen liittokokouksen, , jälkeen ovat järjestövaliokuntaan kuuluneet puheenjohtajana Ilpo Eerola (2), varapuheenjohtaja Kullervo Mikkonen (2), valiokunnan jäseninä Pentti Honkasalo (2), Maija Järvinen (2), Viljo Kuivala (2), Kalevi Paunonen (1), Markku Pohjola (1), Unto Kanerva (1), Petri Salonen (2). Järjestövaliokunta piti. kaksi (Z) kokousta, joista pöytäkirjoihin on merkitty seitsemänkymmentäkolme (73) asiaa. Sihteereinä ovat toimineet Kaimo Koponen Ja Matti Suhonen. Järjestövaliokunnan ansiomerkkitoimikunta, johon ovat kuuluneet Pentti \ Honkasalo puheenjohtajana ja '. 15

10 jäseninä Viljo Kuivala, Ensio Laine, Salme Myyryläinen ja Arvo Roiha, on kokoontunut yhden kerran. Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lainio. 3. Urheilulautakunta Urheiluvaliokuntaan ovat toimintavuoden aikana kuuluneet saakka puheenjohtajana Lennart Kivi (06), varapuheenjohtajana Karl Koivunen (04) sekä jäseninä Lasse Eskonen, Pentti Honkasalo (04), Juhani Järvinen, Elli Kahila ja Aarre Kaipainen lähtien urheiluvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen (07), varapuheenjohtajana Juhani Järvinen (08) sekä jäseninä Timo Haukilahti (03), Osmo Hekkala (01), Tapani Jokihaara (03), Elli Kahila (06), Aarre Kaipainen (06), Erkki Saario (02) ja Seppo Virtanen (00). Urheiluvaliokunta kokoontui yhdeksän (09) kertaa ( ) ja käsitteli yhteensä 121 asiaa. Valiokunnan sihteerinä on toiminut Markku Salonen. Lisäksi valmennuspäällikkö Martti Kempas ja vt. jaostopäällikkö Risto Mikkonen ovat osallistuneet urheiluvaliokunnan kokouksiin. 4. Kansainvälinen valiokunta Kansainväliseen valiuokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Lennart Kivi (4), ja Jasemna matti Ahde (-), Raija Mattila (3), Sakari Selin (3) ja Erkki Tuomioja (2). TUL:n 19. liittokokouksen valitsema liittotoimikunta valitsi kansainväliseen valiokuntaan lähtien puheenjohtajana Lennart Kivi sekä jäseninä Mikko Elo (1), Eino Leino (1), Helge Nygren (1) ja Erkki Tuomioja. Kokouksia on kansainvälinen valiokunta pitänyt toimintavuoden aikana neljä (4) ja käsitellyt 47 asiaa. Kokouksiin on lisäksi osallistunut pääsihteeri Ossi Sjöman. Sihteerinä on toiminut eläkkeelle siirtymiseensä saakka kansainvälisten asioiden sihteeri Pentti Kujamäki sekä emo päivämäärästä lukien Taisto Pääkkö. 5. Talousvaliokunta Talousvaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Paavo Aitio (12) sekä jäseninä Erkki Tuomioja (6, asti), Matti Pirnes (11), Leo Huttunen (7, asti), Rauno Kousa (8), Seppo Lindblom (3, alkaen), Pentti Laaksonen (2, alkaen). Valiokunta kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 179 asiaa: Sihteerinä toimi Pentti Savolainen. Kokouksiin osallistuivat myös talouspäällikkö Timo Kaunismaa, pääsihteeri Ossi Sjöman ja puheenjohtaja Matti Ahde. 6. Koulutusvaliokunta Koulutusvaliokuntaan ovat toimintakauden aikana kuuluneet Risto Lindgren (5) puheenjohtajana sekä jäseninä Timo Byman (2), Toimi haaparanta (3), Anja Järvinen (3), Ismo Kuivala (2), Antero Lassila (0) ja Jouko Välske (2). Kokouksessaanliittotoimikunta valitsi uuden koulutusvaliokunnan, johon valittiin puheenjohtajaksi Risto Lindgren ja muiksi jäseniksi Timo Byman, Lasse Hankaa (2), Anja Järvinen, Reijo Katajamäki (2), Anneli Kiiskinen (1) ja Aki Ojakangas (1). Koulutusvaliokunta on pitänyt viisi kokousta, joissa on käsitelty 58 asiaa. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet Risto Lindgren ja Anja Järvinen. Työvaliokunnan kokouksiin ovat osallistuneet myös osaston työntekijät. Työvaliokunta on pitänyt kaksi kokousta ja niissä on käsitelty 22 asiaa. Koulutusvaliokunnan sihteerinä on toiminut koulutusosaston osastopäällikkö Reijo Lehkonen saakka ja Veikko Väntänen Liikuntapoliittinen valiokunta Liikuntapoliittiseen valiokuntaan ovat saakka kuuluneet puheenjohtajana Lasse Eskonen (3) sekä jäseninä Sakari Selin (-), Pekka Vehviläinen (2), Arto Nyström (-), Erkki Tuomioja (1), Martti Silvennoinen (2), Kalevi Olin (-), Jorma Hentilä (-), Heikki Helminen (1) ja Antero Lassila (-). Valiokunnan sihteerinä toimi Heikki Piskonen. Valiokunta kokoontui kolme (3) kertaa ja käsitteli 32.asiaa. Liittotoimikunta yhdisti liikuntapoliittisen valiokunnan ja valistusjaoston Uuteen liikuntapoliittiseen jaostoon valittiin puheenjohtajaksi Pertti Paakkinen sekä jäseniksi Erkki Aho, Pertti Mattila, Veikko Virolainen, Heimo Leppikangas, Birgitta Kervinen ja Kimmo Aaltonen

11 Jaoston sihteeriksi valittiin Pekka Rossi. jaosto ei kokoontunut loppuvuoden aikana. 8. TiedotusvaUokunta Valiokuntaan ovat kuuluneet saakka puheenjohtajana Seppo Tikka (3) sekä jäserunä Voitto Raatikainen (1), Veli Pelkonen (3), Göran Aberg (2), Tapio varis (3). Sihteerinä toimi Heikki Piskonen. Kokouksiin ovat osallistuneet myös Pekka Hurme ja Matti Lahtinen. Valiokunta kokoontui kolme (3) kertaa ja käsitteli 26 asiaa. Liittotoimikunta valitsi tiedotusvaliokuntaan puheenjohtajaksi Voitto Raatikainen (2) sekä jäseruksi Pekka Saarruo (2), Pentti Lahti-Nuuttila (2), Erkki Poutanen (2), Tapio Varis (1), Jouni Jokisalo (1) ja K.A. Leväaho (1). Valiokunta kokoontui tässä kokoonpanossa kaksi (2) kertaa ja käsitteli 21 asiaa. Sihteerinä toimi Heikki Piskonen. 9. TUL-lehden toimitus neuvosto Toimitusneuvostoon ovat toimintavuonna kuuluneet puheenjohtajana Martti Peura (2) sekä jäseninä Reijo Lintunen (2), Rauno Pajunen (2) ja Eero Salonen (1). Toimitusneuvoston sihteerinä on toiminut Matti Lahtinen. lisäksi on toimitusneuvoston kokouksissa ollut läsnä päätoimittaja Pekka Hurme. Toimitusneuvosto kokoontui toimintavuoden aikana kaksi (2) kertaa ja käsitteli 19 asiaa. 10. Toimistovaliokunta Toimistovaliokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Ossi Sjöman (20) ja jäseninä Pekka Hurme (4), Timo Kaurusmaa (20), Martti Kempas (9), ( saakka), Kaimo Koponen (20) ( alkaen), Reijo Lehkonen (3) (virkavapaa alkaen), Raimo Railo (20), Markku Salonen (21) ja Veikko Väntänen (21) ( alkaen). Sihteerinä toimi toimistosihteeri Riitta Lairuo (16). Toimistovaliokunta on kokoontunut 24 kertaa ja käsitellyt 247 asiaa. TUL:n Hämeen pöri TUL:n Kainuun pöri TUL:n Karjalan pöri Piirijärjestöt Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Pentti Nurmi Varapuheenjohtaja: Mikko Laine Toiminnanjohtaja: Ossi Roininen Toimistonhoitaja: Eila Kankare Piiritoimikunnan jäserunä: Riitta Nokkala, Matti Oksanen, Veikko Pasanen, Sirkka Kostiainen, Väinö Ahlqvist, Veikko Ripatti, Aarne Suominen, Timo Ranrtikko. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Eino Grönberg Varapuheenjohtaja: Ilmari Kortelainen Toiminnanjohtaja: Eino Kilpeläinen Toimistonhoitaja: Anja Heikkinen Piiritoimikunnan jäserunä: Erkki Karppinen, Johannes Karppinen, Sirkka-Liisa Juntunen, Lea Vänskä, Eino Lerssi, Kaarlo Karjalainen, Risto Hynynen, Kalle Väisänen. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Kullervo Mikkonen Varapuheenjohtaja: Esko Mononen Toiminnanjohtaja: Jouko Karttunen Toimistonhoitaja: Helka Mustonen Piiritoimikunnan jäseninä: Holger Laasonen, Olli Saikkonen, Paavo Seppänen, Eino Krohns, Raimo Holopainen, Ahti Kinnunen, Eero Iivonen, Unto Tahvanainen

12 TUL:n Keski-Suomen piiri TUL:n Kymenlaakson piiri TUL:n Lapin piiri TUL:n Länsi-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Heikki Taipale Varapuheenjohtaja: Pertti Hagman Toiminnanjohtaja: Leo Chrons Toimistonhoitaja: Hilkka Kaipainen. Piiritoimikunnan jäseninä: Hannu Hokkanen, Matti Tarvainen, Raisa Paananen, Martti Peura, Pentti Puttonen, Kalevi Olin, : Kauko Pihlajamaa, Reijo Katajamäki. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Aarre Kaipiainen Varapuheenjohtaja: Lasse Hankaa Toiminnanjohtajat: Leo Jungel ja Paavo Mäkelä Toimistonhoitaja: Inkeri Pousi Piiritoimikunnan jäseninä: Antti Rantanen, Terho Muurinen, Jorma Valtonen, Timo Sunila, Ossi Söderström, Ossi vanhala, Veli Nykänen, Seppo Järvisalo. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Tauno Juutinen Varapuheenjohtaja: Kalevi Kiuttu Toiminnanjohtaja: Kauko Ojala Toimistonhoitaja: Eila Jääskeläinen Piiritoimikunnan jäseninä: Matti Nousiainen, Esko Halme, Kerttu Kumpumäki, Mirjam Viitanen, Ahti Heiska, Jorma Tervo, Martti Pirkkiö. Täsenmäärä: :n puheenjohtaja: Mikko Elo ipuheenjohtaja: Vilho Haapaniemi ninnanjohtajat: Matti Takala ja Aatos Oikkonen nistonhoitaja: Ulla Nordman [toimikunnan jäseninä: Simo Nyroos, Eero Viljanen, 'kku Malmsten, Eino Aaltonen, Raimo Nuotiomaa, Tuhola, Martti Vähä-Kulma, Ossi Salo. TUL:n Oulun piiri TUL:n Pohjanmaan piiri TUL:n Saimaan piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Viljo Kuivala Varapuheenjohtaja: Liisa Marjala Toiminnanjohtaja: Paavo Hiltunen Toimistonhoitaja: Lea Raappana Piiritoimikunnan jäseninä: Pentti Pussinen, Pekka Karvinen, Tauno Rientamo, Aarne Kiiskilä, Eero Reijonen, Erkki Väisänen, Arvi Pietilä, Olavi Joki. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Juhani Mäenpää Varapuheenjohtaja: Kalevi Haapala Toiminnanjohtaja: Tapio Häkkinen Tomistonhoitaja: Pirjo Raito Piiri toimikunnan jäseninä: Jorma Toija, Vesa Backman, Vesa Rautio, kari Laitala, Annajylhä, Pentti Panttila, Antero Peltola, Timo Kemppi. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Antti Vaittinen Varapuheenjohtaja: Martti Kesto Toiminnanjohtaja: Reino Vuori koski Toimistonhoitaja: Ritva Strandman Piiritoimikunnan jäseninä: Reino Pakarinen, Sakari Koikkalainen, Seppo Henttonen, Kalle Parkkinen, Toimi Redsven, Jorma Auvinen, Veijo Piiparinen, Kaarlo Kohonen. TUL:n Savon piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Einar Friman Varapuheenjohtaja: Ossi Mikkonen Toiminnanjohtaja: Veikko Kärkkäinen Toimistonhoitaja: Sirpa Pakarinen Piiritoimikunnan jäseninä: Tauno Vepsäläinen, Seppo Pesonen, Eino Törrönen, Pentti Ripatti, Esko Paukkonen, Taisto Alen, Aili Väyrynen, Pentti Konttinen

13 TUL:n Suur-Helsingin piiri TUL:n Tampereen piiri TUL:n UudenJDaan piiri TUL:n Varsinais-Suomen piiri Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Jussi Järvinen Varapuheenjohtaja: Olavi Vesterinen Toiminnanjohtaja: Väinö Pilvi Toimistonhoitaja: Terttu Nenonen Piiritoimikunnan jäseninä: Arno Suomi, Laila Parkkinen, Birgitta Kervinen, Terttu Gröndahl, Seppo Palvanen, Erpo Reijonen, Antti Leppävuori, Per-Erik Förars. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Erkki Piililä Varapuheenjohtaja: Tapani Jokihaara Toiminnanjohtaja: Jorma Valkamo Toimistonhoitaja: Eila Heikkilä Piiritoimikunnan jäseninä: Auvo Koskinen, Otto Parviainen, Petri Salonen, Erkki Aro, Pertti Koivu, Seppo Lehtinen, Pertti Virta, Eila Saloranta. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Jorma Mikkola Varapuheenjohtaja: Leo Vivolin Toiminnanjohtaja: Gunnar Laakso Toimistonhoitaja: Sirpa Salanto Piiritoimikunnan jäseninä: Valtter Ståhlberg, Markku Pohjola, Jouko Välske, Pertti Paakkinen, Eila Asikanius, Ari Michelson. Jäsenmäärä: Piirin puheenjohtaja: Pekka Suvitie varapuheenjohtaja: Vilho Nummila Toiminnanjohtaja: Atte Eskola Toimistonhoitajat: Ritva Blomroos, Hanna Lehtonen Piiritoimikul).nan jäseninä: Heimo Välimäki, Eero Aarnio, Kaino Konkola, Kosti Mondolin, Eino Korpinen, Bruno Blomqvist, Marita Suojanen, Heimo Välimäki. Järjestöosasto Koulutusosasto Talousosasto Keskustoimisto Liiton keskustoimistossa ovat kertomusvuonna työskennelleet seuraavat henkilöt: Pääsihteeri Ossi Sjöman Apulaispääsihteeri Raimo Railo Osastopäällikkö Kaimo Koponen ( alkaen), järjestösihteeri Matti Suhonen, järjestösihteeri Ilpo Eerola ( saakka), naissihteeri Irma Kosonen, nuorisosihteeri Irja Laiho. Osastopäällikkö Reijo Lehkonen ( saakka), osastopäällikkö Veikko Väntänen ( alkaen), koulutussihteeri Jouko Kalenius, koulutussihteeri Eila Uitto koulutussihteeri (nuorisokoulutus) Pekka Rossi ( alkaen). Osastopäällikkö Timo kaunismaa, suunnittelupäällikkö Timo Ojala ( alkaen), markkinointipäällikkö Leena Karhu ( ) (Liittojuhlan talouspäällikkönä saakka), talous sihteeri Pentti Savolainen, toimistosihteeri Riitta Lainio, kassanhoitaja Tuula Paasikallio, konekirjoittaja Rakel Andersson, konekirjoi~taja Maj Lis Forsblom, kirjanpitäjä Auli Hartikainen ( saakka), kirjanpitäjä Pirjo Mähönen ( alkaen), toimistonhoitaja Arja Keinänen, osoitteistonhoitaja Anneli Kelovesi, monistaja Eini Kemppainen, puhelinvaihteenhoitaja Pirjo Kortealho, kirjanpitäjä Elvi Lehtinen ( alkaen), toirnistoapulainen Hannele Nygård 22 23

14 Tiedotusosasto Urheiluosasto ( alkaen), toimistoapulainen Pia Pokkinen ( alkaen), lähetti Ritva Rikkonen, konekirjoittaja Liisa Simonen, toimistoapulainen Raisa Tamminen ( saakka), toimistoapulainen Pirjo Valasti, toirnistoapulainen Saara Vesterberg, toirnistoapulainen Ritva Virtanen, siivooja Meeri Virtasalmi. Osastopäällikkö Pekka Hurme, toimitussihteeri Matti Lahtinen, tiedotussihteeri Heikki Piskonen. Osastopäällikkö Markku Salonen, valmennuspäällikkö Martti Kempas, vt. jaostopäällikkö Risto Mikkonen ( alkaen) jaostosih teerit Rytmin~n kilpavoimistelu, voimistelu Judo, karate, maahockey Luistelu, pöytätennis, shakki Paini, painonnosto, voimanosto Nyrkkeily, uinti Käsipallo, sulkapallo, tennis Jääkiekko, keilailu, purjehdus Suunnistus, kuntoliikunta Koripallo, pyöräily jalkapallo, jääpallo, moottori Lentopallo, melonta Hiihto, mäenlasku, pesäpallo Yleisurheilu, kävely Liisa Atio ( alkaen) Mervi Heiskanen ( alkaen) Veli-Tapio Kangasluoma Raine Kokko Vesa Lepola Risto Lindahl ( alkaen) Virve Mikkola ( alkaen) Pekka Ollikainen Aarno Pihl Jarmo Reutsalo ( alkaen) Antero Tapola Teuvo Vatanen Markku Viinanen Yleisurheilu Yleisurheilu Paini Uinti Luistelu Kv-sihteeri Markku Leppänen Arvo Papunen ( saakka) Sauli Heinonen ( alkaen) Kari Ormo ( alkaen) Pentti Peltoperä ( alkaen) Pentti Kujamäki ( saakka) Taisto Pääkkö ( vt. alkaen vakit.) LUttoJuhlatolmisto Järjestelypäällikkö Taisto Pääkkö ( saakka), talouspäällikkö Leena Karhu ( saakka), naisten voimisteluohjaaja Silja Into ( saakka), naisten voimisteluohjaaja Terttu Nenonen ( ) saakka), miesten voirnisteluohjaaja Kalevi Ruusunen ( saakka), liittojuhlatoimiston pakkaaja Heidi Broms ( saakka). Päävalmentajat Nyrkkeily Yleisurheilu Matti Hietanen Kauko Karttunen ( alkaen) 24 25

15 Työväen Urheiluliiton 6O-vuotisjuhlavuosi oli eheytyneen, itsenäisen TUL:n toiminnan voimannäyte. Vuoden aikana järjestettiin runsaasti tapahtumia, joissa olivat mukana hyvässä yhteistyössä työväenliikkeen eri osa-alueet. Näin juhlavuosi antoi myönteisen kuvan TUL:n monipuolisesta ja rikkaasta toiminnasta. Juhlavuoden suuret päätapahtumat 6O-vuotispäivän juhlat Helsingissä ja Tampereella, TUL:n Talvipäivät Oulussa, Nuorisokisat ja VIIILiittojuhla Helsingissä sekä "Työväenliikkeen liikuntapolitiikka 80-luvulla" seminaari Turussa onnistuivat järjestelyiltään ja ylitettiin tavoitteiltaan supistamatta liiton vilkasta ja laajaa urheilu-, koulutus-, nais-, nuoriso- ja järjestötoimintaa. 60-vuotispäivän juhlat Liiton 6O-vuotisjuhlapäivän tapahtumat aloitti kunniakänti liiton entisten puheenjohtajien ja Viktor Damrnin haudoilla. TUL:n perustamispaikan Raittiusyhdistys Koiton talon seinässä oleva muistolaatta kukitettiin. Onnittelujen vastaanotto järjestettiin TUL:n keskustoimistossa. Liittoa kävi onnittelemassa 138 eri yhteistöä ja laitosta, lisäksi esittivät onnittelunsa sähkeitse Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen sekä lukuisat yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Liiton 60-vuotispäivän juhlavastaanotto järjestettiin ravintola Fenniassa SOO:lle kutsuvieraalle. TUL:n 6O-vuotispäivän pääjuhla pidettiin Tampereella Tampereen Työväen Teatterissa. Valtiovallan tervehdyksen esitti juhlassa opetusministeri Kalevi Kivistö. Ohjelmakavalkaadin ohjasi Mikko Majanlahti ja järjestämisestä vastasi TUL:n Tampereen piiri. TUL:n Talvipäivät -79 TUL:n Talvipäivät -79 järjestettiin Oulussa Talvipäivien järjestelytoimikunta vastasi tapahtuman valvonnasta ja johtamisesta. Järjestelytoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Viljo Kuivala sekä jäseninä Paavo Sorvisto, Eero Mustonen, Osmo Hekkala, Pauli Halonen, Aulis Ukkola, Erkki Väisänen, Paavo Hiltunen, Taisto Pääkkö, Markku Salonen ja Timo Kaunismaa. Yksityiskohtaisista järjestelyistä vastasivat: taloustoimikunta, puheenjohtajana Paavo Sorvisto, huoltotoi- 27

16

17 mikunta, puheenjohtajana Aulis Ukkola, juhlatoimikunta, puheenjohtajana Osmo Hekkala, kilpailu toimikunta, puheenjohtajana Pauli Halonen, tiedotustoimikunta, puheenjohtajana Aulis Ukkola, kansainvälinen toimikunta, puheenjohtajana Erkki Väisänen. Talvipäivien toimisto toimi TUL:n Oulun piirin toimistotiloissa. Juhlapäivien aikana kisatoimisto sijaitsi Pohjankartanossa. Talvipäivien järjestelysihteeriksi oli palkattuna Tauno Rientamo ajalla Osanottajat Majoitettavia kouluilla oli runsaat henkeä, minkä lisäksi useita satoja oli majoittuneena hotelleihin ja matkustajakoteihin. Juhlamarssissa oli marssijoita ja talvipäivien kokonaisosanottajamäärä nousi henkilöön. Ohjelma Hiihto: TUL:n mestaruuskilpailujen II-osakilpailu sekä lisäksi talvipäivämestaruus. Osanottajamaat Suomi ja Neuvostoliitto. Järjestäjä seurayhtymä, paikka Haukiputaan Virpiniemi. Nuorten hiihto: Kilpailtiin talvipäivämestaruudesta Oulun kaupungin pohjoisosassa, Kuivasjärven Auran majan maastossa. Järjestäjä Kuivasjärven Aura. Hiihtosuunnistus: TUL:n mestaruuskilpailut Oulujoen maastossa. Järjestänä Oulunsuun Heitto. Pikaluistelu: Ikäkausikilpailut sekä kansainväliset avoimet kilpailut. Osanottajamaat: DDR, Neuvostoliitto, Puola, Suomi. Kilpailupaikat Raatin Urheilukenttä ja Keskuskenttä. Järjestäjä Oulun Tarmo. Naisten ryhmätanssi: Naisten ryhmätanssikilpailut Pohjankartanossa. Järjestäjänä TUL:n Oulun piirin naisjaosto. Paini:Talvipäivämestaruus. TUL:n liittojoukkue sekä Muurmanskin kaupungin joukkue. Järjestäjä TUL:n Oulun piirin painijaosto. Uinti: Avoimet kansainväliset uintikilpailut Raksilan Uimahallilla. Osanottajamaat: DDR, Neuvostoliitto, Suomi. Järjestäjä Oulun Lohet. Vesipallo: TUL:n hallicup Raksilan Uimahallissa. Järjestäjä Oulun Lohet. Jääpallo: TUL:n mestaruus M I Bjl Cj. Kilpailupaikka Raatin kenttä. Järjestäjä TUL:n Oulun piirin jääpallojaosto. Jääkiekko: B-nuorten TUL:n mestaruus. Kansainvälinen turnaus, pelipaikat Pakkalan kenttä ja Jäähalli. Järjestäjä EKA-kiekko. Osanottajamaat Neuvostoliitto ja Suomi. Shakki: Pikapeliturnaus Pohjankartanossa. Järjestäjä Oulun Shakki -77. Pilkki: Talvipäivämestaruus Hietasaaren jäällä. Järjestäjä OSAP. Lentopallo: CSIT:n mestaruuskilpailut Oulun Urheilutalolla. Joukkueet Sveitsistä, Belgiasta, Hollannista, Israelista, Itävallasta, Portugalista ja Suomesta. JuhlatiIaisuudet Avajaiset pidettiin Pohjankartanon juhlasalissa. Esiintyjät Pateniemen Vesan tanhuryhmä, Oulun Tarmo ja Haukiputaan Heitto sekä taiteilijaryhmä Neuvostoliitosta. Puhujat Viljo Kuivala ja Ilmo Paananen. Kansainvälinen liikuntanäytös Jäähallissa. Esiintyjät ryhmätanssikilpailujen parhaimmisto sekä Neuvostoliittolainen jäätanssiryhmä. Nuorten jytäilta Kaupungin Urheilutalolla. Esiintyjät Mikko Alatalo ja orkesteri sekä paikallinen nuorisobändi. Varttuneemman väen illanvietto Myllytullissa. Pääjuhla Jäähallissa. Esiintyjät Neuvostoliittolainen jäätanssiryhmä, paikalliset ohjelmaryhmät. Puhujat Matti Ahde ja Osmo Hekkala. Juhlamarssi Kauppatorilta Jäähalliin. Osanottajia Kansainvälinen osanotto Talvipäiville osallistui 216 ulkomaista osanottajaa ja ohj'elmansuorittajaa yhdeksästä maasta. Talvipäivien urheilukilpailuissa ja ohjelmatilaisuuksissa oli osanottajia Neuvostoliitosta, DDR:stä ja Puolasta sekä Kansainvälisen Työläisurheilukomitean CSIT:n lentopallomestaruuskilpailuissa joukkueet Belgiasta, Hollannista, Israelista, Itävallasta, Portugalista ja Sveitsistä. Nuorlsoldsat Nuorisokisat järjestettiin Helsingissä Nuorisokisojen runsas osanottajamäärä henkilöä ylitti huomattavasti asetetun osanottajan tavoitteen. Nuorisokisat järjestettiin TUL:n VIII Liittojuhlaa edeltävinä päivinä ja osanottajat osallistuivat myös Liittojuhlaan. TUL:n VIII LöUojuhla TUL:n VIII Liittojuhla järjestettiin Helsingissä Päätöksen TUL:n VIII Liittojuhlan järjestämisestä teki TUL:n liittokokous vuonna Liittojuhlan alustavat valmistelut aloitettiin syksyllä 1976 ja Liittojuhlaorganisaatio vahvistettiin liittotoimikunnassa toukokuussa Liittojuhlatoimisto perustettiin ja järjestelytehtäviin palkattiin järjestelypäällikkö Taisto Pääkkö , talouspäällikkö Leena Karhu , naisten voimisteluohjaajat Silja Into ja Terttu Nenonen sekä miesten voimisteluohjaaja Kalevi Ruusunen Liittojuhlatoimisto toimi Nuorisokisojen ja Liittojuhlan ajan Töölön Kisahallissa. VIII Liittojuhlan tavoitteeksi asetettiin TUL:n 6O-vuotisen historian suurimman liittojuhlan, koko työväenliikkeen kattavan yhteisen liikunta- ja kulttuuritapahtuman järjestäminen. Tässä tarkoituksessa käynnistettiin neuvottelut eri osa-alueilla toimivien työväenjärjestöjen kanssa sekä muodostettiin yhteisiä työryhmiä erityisohjelmia valmistelemaan. VIIILiittojuhla, TUL:n 60-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma, muodostui suureksi menestykseksi. TUL:n oman kenttäväen, seurojen, toimitsijoiden ja urheilijoiden aktiivinen toiminta ja osanotto sekä työväenliikkeen muiden osa-alueiden osallistuminen liittojuhlajärjestelyyn olivat vaikuttamassa osanottotavoitteiden ylittämiseen ja yli osanottajan määrän 30 31

18 saavuttamiseen. Liittojuhlan ohjelma oli laajempi kuin aiemmin. Kilpailuohjelma käsitti 22 urheilulajia, kulttuuri- ja ohjelmatapahtumien määrä ylitti aikaisemmat. Kansainvälisesti oli Liittojuhla myös mittava. Liittojuhlaorganisaatio Kunnaitoimikunta Arvo Aalto, Matti Ahde, Ele Alenius, Aarno Aitamurto, Paavo Aitio, Reino Breilin, Olavi Dahl, Fanny Front, Eino Kelpo Gröndahl, Yrjö Hakanen, Pentti Heinonen, Veikko Helle, Jorma Hentilä, Kuuno Honkonen, Anna Liisa Hyvönen, Niilo Hämäläinen, Olavi Hänninen, Tapani Jokihaara, Juhani Järvinen, Tuomas Kaasalainen, Meeri Kalavainen, Kunto Kaski, Erkki Kauppila, Aimo Kairamo, Lennart Kivi, Kalevi Kivistö, Aarne Koskinen, Ilmari Kosonen, Markku Kärkkäinen, Oso Laakso, Ensio Laine, Ilmari Lavonsalo, Eino Leino, Martti Mellais, Antero Mäki, Veikko Oittinen, Pekka Oivio, Pekka Paavola, Sulo Penttilä, Erkki Pesonen, Pentti Puoskari, Erkki Raatikainen, Tapio Rautavaara, Jorma Reini, Marita Ruoho, Aarne Saarinen, Arvo Salo, Pekka Salonen, Eero Salovaara, Pekka Sarkkinen, Keijo Savolainen, Taisto Sinisalo, Lauri Sivonen, Ossi Sjöman, Väinö Soininen, Jarl Sund, Ulf Sundqvist, Kalevi Sorsa, Jacob Söderman, Eero Tapio, Erkki Tuomioja, Pirkko Työläjärvi, Tarmo Uusivirata, Pertti Viinanen, Antti Viinikka, Jarmo Wahlström. Liittojuhlan kunniatoimikunta I Liittotoimikunta I Sihteerityöryhmä I 1 I I 1 Kilpailu- Ohjelma- Huolto- Tiedotus- Talous- Kansain- Nuorisotoimikunta toimikunta toimikunta toimikunta toimikunta välinen kisatoimikunta toimikunta Hiihtosuunnistus kokosi talviptjivilltj runsaan osanottaja joukon. TUL:n mestaruuskilpailuissa oli 180 osanottajaa ja kansallisissa listjksi parisataa. Jaostot Alatoimikunnat

19 Sihteerit yö ryhmä Liittotoimikunnan alaisena toiminut sihteerityöryhmä valvoi ja johti toimikuntien työtä. Sihteerityöryhmään kuuluivat puheenjohtajana Ossi Sjöman sekä jäseninä Pekka Hurme, Leena Karhu, Timo Kaunismaa, Kaimo Koponen, Irma Kosonen, Pentti Kujamäki, Irja Laiho, Väinö Pilvi, Heikki Piskonen, Markku Salonen, Anja Savolainen, Raimo Railo, Veikko Väntänen.. ja Taisto Pääkkö sihteeri. Huoltotoimikunta Huoltotoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Olavi Vesterinen sekä jäseninä Ilpo Eerola, Valentin Kervinen, Kaimo Koponen, Riitta Lainio, Väinö Pilvi, Anja Savolainen, Matti Suhonen, Veikko Väntänen ja Raimo Railo sihteeri. Helsingin kouluihin majoitettiin osanottajaa minkä lisäksi hotelleissa ja matkustajakodeissa oli huomattava määrä osanottajia. Ruokailut tapahtuivat kolmessa suuressa katetussa joukkoruokailupisteessä Jäähallin paikoitusalueella, Pirkkolan Urheilupuistossa ja Käpylän Urheilupuistossa sekä aamiaisen osalta matoituspaikoissa. Ruokaa jaettiin yli annosta, n kg. Huoltotoimikunnan alaisuudessa toimi ensiaputyöryhmä, jonka johtajana toimi Aki Loikkanen. Kansainvälinen toimikunta Kansainväliseen toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Lennart Kivi sekä 34 jäseninä Raija Mattila ja Pentti Kujamäki sihteeri. Virallisia ulkomaalaisia valtuuskuntia Liittojuhlaan saapui 13 maasta 17 urheilujärjestöstä. Edustettuina olivat: Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheilukornitea, Bulgarian Urheiluliitto, DDR:n Urheiluliitto, Unkarin Ammattiliittojen Urheiluosasto, Tshekkoslovakian Urheiluliitto, Puolan Ammattiliittojen Urheilukomitea, Romanian Ammattiliittojen Urheilukomitea, Kansainvälinen Työläisurheilukomitea CSIT, UISP Italia,. FSGT Ranska, Inatel Portugal, DAI Tanska, Tanskan Urheiluliitto, Ruotsin Urheiluliitto, Korpidrotsförbund Ruotsi, Norjan Urheiluliitto ja Bredriftsidrotsförbund Norja. Liittojuhlan kansainvälisiin kilpailuihin osallistui 403 urheilijaa, Neuvostoliitosta, Bulgariasta, DDR:stä, Kuubasta, Puolasta, Romaniasta, Tshekkoslovakiasta, Unkarista, Hollannista, Itävallasta, Japanista, Kanadasta, Englannista, Norjasta, Portugalista, Ruotsista, Sveitsistä ja Tanskasta. Kilpailutoimikunta Kilpailutoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Lennart Kivi sekä jäseninä Eino Karhinen, Karl Koivunen, Sulo Lundelin, Aarno Pihl ja Markku Salonen sihteeri. Lajikohtaisten kilpailujen järjestelystä vastasivat liiton lajijaostot sekä niiden nimeämät työryhmät. Liittojuhlassa kilpailtiin 22 urheilulajissa, joista 13 lajissa oli kansainväliset kilpailut. Joukkojen juhla vietiin onnistuneesti ja innostuneesti lapi koleasta salista huolimatta. Osanottajia kilpailuissa oli yhteensä ja suurimmat osanottajamäärät olivat lentopallossa 4.740, jalkapallossa 3.633, liittojuhlahölkässä 2.100, koripallossa 1.240, suunnistuksessa ja yleisurheilussa Nuorisotoimikunta Nuorisotoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Jouko Sillanpää, Ilpo Eerola, Atte Antikainen, Markku Jääskeläinen, Toivo Kyllönen, Jussi Kasanen, Antero Korpela, Timo Roppola, Pirjo Aalto, Pentti Juntto, Esko Ranto, Kari Paakkunainen, Tommi Hoikkala, Markku Nöjd ja Irja Laiho sihteeri. Nuorisotoimikunnan alaisuudessa toimivat kulttuurityöryhmä, puheenjohtajana Matti Vartiainen, kuvataidetoimikunta, puheenjohtajana Pirjo Aalto. Ohjelmatoimikunta Ohjelmatoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Väinö Pässilä sekä 35

20 jäseninä Heikki Halonen, Terttu Honkasalo, Juhani Järvinen, Markku Jääskeläinen, Eevi Kaasinen, Aune Lahdenperä, Kalevi Ruusunen, Pekka Sarkkinen, Ossi Sjöman ja Irma Kosonen sihteeri. Ohjelmatoimikunnan alaisuudessa toimivat avajaistyöryhmä, puheenjohtajana Anja Jämsen, joukkojen juhlan työryhmä, puheenjohtajana Eevi Kaasinen, marssi toimikunta, puheenjohtajana Seppo Puhakka, musiikkityöryhmä, puheenjohtajana Pekka Gronow, pääjuhlatyöryhmä, puheenjohtajana Kauko Viitala. Ohjelmatoimikunnan tehtävänä oli vastata liittojuhlan ohjelmallisten tilaisuuksien valmisteluista ja järjestelyistä. Avajaiset TUL:n Liittojuhlan avajaiset järjestettiin Jäähallissa. Ohjelmana historiallinen kavalkaadi, johon ohjelman virallinen osa, puheet ja tervehdykset sijoitettiin. Ohjelman käsikirjoitus Alpo Ruth, ohjaus Mikko Majanlahti, lavasteet, valot ja ääni Seppo Ahonen, ohjelman suorittajat TUL:n seurojen ohjelmaryhmät ja Tampereen Työväen Teatterin Palloseura Towerit, avaussanat Pentti Heinonen, Helsingin kaupungin tervehdys Erkki Tuomioja, kansainvälinen tervehdys Joop Meijer CSIT:n puheenjohtaja, juhlapuhe Lennart Kivi. Joukkojen jubla Joukkojen juhla järjestettiin Pallokentällä Juhlan teemana nuorten ja joukkojen juhla, johon ikinuoret tuovat TUL:n perinteen ja hengen nuorille. Juhlan ohjelma jouduttiin muuttamaan erittäin huonon sään vuoksi. Osanotto yhteisvoimisteluesityksiin oli säästä huolimatta yllättävän runsas ja esitykset hyvät. Joukkojen juhlan ohjelmiin osallistui pikkutyttöjen ohjelmaan voimistelijaa, poikien ohjelmaan 500 voimistelijaa, isojen tyttöjen ohjelmaan voimistelijaa, ikinuorten ohjelmaan 750 voimistelijaa. J ublamarssi Juhlamarssireitti kulki Hakaniemen torilta Rautatieaseman ohi Stadionille. Marssin rakennelmat ja tunnukset suunnitteli ja valmisti Ahti Nieminen. Juhlamarssiin osallistui kaikkiaan yli henkilöä. TUL:n urheilijoiden ja seurojen jäsenistön lisäksi osallistuivat ammattijärjestöjen edustajat huomattavalla joukolla juhlamarssiin. Pääjubla Pääjuhla järjestettiin Stadionilla Stadionin katsomot olivat täynnä, yleisöä oli yli Pääjuhlaa kunnioitti läsnäolollaan liiton kunniajäsen Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen. Pääjuhlan ohjelman aloitti juhlamarssin sisääntulo Stadionille. Ohjelman pääosan muodostivat yhteisvoimisteluesitykset; Aikuinen-lapsi ohjelma, Miesten ohjelma, Naisten ohjelma, Naisvalioiden ohjelma. Valtiovallan tervehdyksen Pääjuhlaan toi Tasavallan Presidentti Urho Kekkonen, avaussanat lausui pääsihteeri Ossi Sjöman, kansainvälisen tervehdyksen esitti Neuvostoliiton Ammattiliittojen Urheiluosaston päällikkö Georgij Jelisejev sekä juhlapuheen puheenjohtaja Matti Ahde. Taloustoimikunta Taloustoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Leo Huttunen sekä jäseninä Veikko Mäki, Aulis Tolvanen, Timo Kaunismaa, Pentti Savolainen ja Leena Karhu sihteeri. Arpajaistoimikunta puheenjohtajana Olavi Vesterinen vastasi liiton 60-juhlavuoden "Kisa-arvan" järjestelytehtävistä. Tiedotustoimikunta Tiedotustoirnikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Seppo Tikka sekä jäseninä Pekka Hurme, Mauri Kangaslampi, Matti Lahtinen, Rauno Pajunen, Voitto Raatikainen, Eero Salonen, Sakari Selin, Pertti Teinilä, Antti Vahteristo ja Heikki Piskonen sihteeri. Liittojuhlan tiedotussihteerinä toimi Heikki Piskonen. Tiedotustoirnikunta vastasi painotuotteista, kaikesta tiedottamisesta, mainonnasta ja ilmoittelusta. Kuvateoksen VIII Liittojuhlasta sekä 60- vuotisesta TUL:s' a toimitti Voitto Raatikainen ja. iojuhlafilmin tuotti Filmit yö Oy. Penkkirivi penkkirivin jttlkeen tttyttyi VIII Liittojuhlan pttttjuhlassa Helsingin stadionilla. Yli seurasi pttttjuhlan hienoja yhteisvoimisteluesityksitt. 36

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 13.6.2015 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 170 NUORET ALLE 15 V. 1. SIMO TORNACK KLAUKKALAN KALASTUSKERHO 750 NUORET ALLE 19 V.

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011 Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri pilkkicup 2011 Miehet I II III IV V 1-5 1-5 4-parasta sijoitus tulos g P tulos g P tulos g P tulos g P tulos g P yhteistulos pisteet kilpailua 2011 1. Voutilainen

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016

Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Hirvenhiihdon ISM-kilpailut 2016 Ilomantsi, 14.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 6 PS 275 (29:07) 296 (0m/-2m) 528 (88) 1099 2. Varis Jukka 8 PK 266 (30:35) 276 (+7m/+5m) 546 (91) 1088 3. Seppä

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997)

Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) Alkon Eläkeläiset ry: hallitukset (1964-1997) 1988 Puheenjohtaja Aune Nurhonen Varapuheenjohtaja Hugo Jäppinen Rahastonhoitaja Karin Korvenranta Eila Pöri Toivo Sivunen Onni Koivu Espoo Mikko Vako Aulikki

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 16.8.2008 1 Juhani Airaksinen 18014g 10 Pekka Turunen 5390g Tuula Airaksinen Varpu Korhonen 2 Kari Liukko 13164g 11 Tapio Kaijansinkko 5290g Markku Talonpoika Tuija Kaijansinkko

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 12.3.2017 päivitetty 12.3.2017 klo 22.30 MM 1. Järvinen Tarmo JST 39 39 40 44 45 207 2. Jäntti Reijo SST 42 42 40 43 36 203 4*10 3. Lampinen Juha TurTi 40 42

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot