Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry GraaFinen ohjeistus versio 1.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry GraaFinen ohjeistus versio 1.0"

Transkriptio

1 Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry GRAAFINEN OHJEISTUS

2 tavoit teet TuKY ry:n viestinnän tavoit teita ovat: sivu Yhdistyksen sisäinen ja ulkoinen viestintä on tehokasta ja tarkoituksenmukaista Tuky ry ja sen palvelut ovat tut tuja jäsenille jäsenet kokevat jäsenyyden mielekkääksi ja tarpeelliseksi viestintä on selkeää ja se tunnistetaan TuKY ry:n viestinnäksi tavoit teet Yhdistykselle Luodaan tarpeelliset kontaktit ja niitä pidetään yllä yhdistyksestä välitetään positiivinen kuva yhdistystä pidetään arvostet tuna yhteistyökumppanina ja vaikut tajana

3 arvot sivu TuKY ry:n ViestinNäN tukypilarit luotet tavuus viestinnän tukypilarit läheisyys lähestyt tävyys asiantuntijuus avoimuus

4 arvot sivu tukypilarit näkyvät yhdistyksen viestinnässä seuraavasti: LÄHEisyys näkyy viestinnässä iloisten ihmisten kuvina selvästi suunnattu ihmiselle, ei byrokratialle kaikin puolin mukavan näköistä ja tuntuista luotet tavuus LUOTET TAVUUS näkyy viestinnässä selkeytenä tarkkuutena jäsenten huomioon ottamisena TUKY RY:N viestintä näyt tää lähestyt tävyys asiantuntijuus viestinnän tukypilarit avoimuus läheisyys TUKY RY pyrkii olemaan avoin organisaatio tyylikkäältä ja uudenaikaiselta osaavien ihmisten tekemältä yhtenäiseltä viimeistellyltä ja hiotulta avoimuus näkyy viestinnässä rehellisyytenä ja peittelemättömyytenä yhdistys kantaa vastuuta jäsenistään viestinnän suunta ei ole ylhäältä alas vaan yhdistyksen toimijat viestivät jäsenistön keskuudesta

5 virallinen nimi ja lyhenteet sivu oikea ja yhtenäinen identiteetti on tärkeä jokapäiväisessä viestinnässä! ME OLEMME: Virallinen nimemme: TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY Englanniksi: THE ASSOCIATION OF ECONOMICS STUDENTS IN TURKU Käytössämme olevat lyhenteet TuKY ry, Turun KY asiantuntijuus ME emme siis OLE: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA tai TURUN KAUPPAKORKEKOULUN YLIOPPILAAT tai KAUPPAKORKEAKOULU tai Tuky tai TuKKK tai TSE

6 graafinen ilme

7 logo sivu Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry käyttää kahta erilaista tunnusta: yksi- ja kaksiosaista. Tunnukset perustuvat kultaiseen siipisoihtuun, jota käärmeet ja Turun heraldinen symboli koristavat. Yksiosaisessa tunnuksessa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n nimi on lyhennetty muotoon TuKY. Kaksiosaisessa tunnuksessa TuKY ry:n nimi on kirjoitettu kokonaisuudessaan suomeksi ja englanniksi siipisoihdun oikealle puolelle.

8 LOGOn eri väriversiot Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n tunnuksista on kolme eri värivaihtoehtoa: neliväri-, harmaaväri-, ja yksiväriversio. sivu Neliväriversiota käytetään aina kun se on mahdollista. Muista käyttää laadukkaita alkuperäisversioita! Harmaaväriversiota käytetään, mikäli väritulostus ei ole mahdollista. Yksiväriversiota käytetään erityistapauksissa, joissa painoteknisesti on mahdollista toistaa vain yksi väri. Tällaisia erityistapauksia ovat mm. brodeeraukset, kaiverrukset, teippaukset ja isot banderollit. Käytetty väri voi olla musta tai jompikumpi virallisista väreistä.

9 LOGOn kielletyt versiot Kun käytät tunnuksia, käytä aina laadukkaita alkuperäisversioita. Tunnuksien osien kokoon, asetteluun tai muotoon ei saa puuttua millään tavoin. Tunnuksien tekstiosia ei saa harventaa, laihentaa, lihavoida tai käsitellä millään muullakaan tavoin. sivu Kaksiosaisen tunnuksen siipisoihtua ei saa korvata yksiosaisen tunnuksen siipisoihdulla, jossa on TuKY-lyhenne. Yksi- ja kaksiosaisia tunnuksia ei tule käyttää yhdessä. Yksiosaista tunnusta on käytettävä sellaisenaan. TuKY-kirjainten pois jättäminen on kiellettyä.

10 LOGON SUOJA-ALUE sivu 10 Tavoitellun graafisen ilmeen saavuttamiseksi on tärkeää antaa tunnuksille tilaa. Tämän takia tunnusten ympärille on määritelty ns. suoja-alue, jolle ei saa sijoitella mitään elementtejä. Tunnuksen on oltava myös suoja-alueen verran irti sivun reunasta. Suojaalueen koko on joka suunnassa yhtä kuin yksiosaisen tunnuksen T-kirjaimen leveys.

11 LOGON KÄYT TÖ ERI TILANTEISSA sivu 11 Tunnuksia käytetään vain valkoisella pohjalla. Mikäli tausta on värillinen, käytetään tunnusten ympärillä vähintään suoja-alueiden kokoista valkoista tilaa. Tunnuksia ei tule käyttää minkään taustavärin päällä. Ei edes vaaleasävyisen taustavärin päällä.

12 VÄRIT sivu 12 Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n viralliset värit ovat sininen ja kulta. Koska kullan väri ei ole painoteknisistä syistä toistettavissa, on viralliseksi väriksi määritelty tietty kullankeltainen väri. Myös sininen väri on määritelty tarkasti virallisten värien perusteella. Määriteltyjä väriarvoja on käytettävä kaikessa viestinnässä. Cmyk rgb C 100 % R 0 M 75 % G 58 Y 15 % B 109 K 30 % Keltaista väriä voidaan käyttää vaalennettuna ( %), jotta haluttu kullan kiilto saadaan nelivärijulkaisuissa esiin. Cmyk rgb C 0 % R 228 M 10 % G 196 Y 100 % B 0 K 15 %

13 FONTIT sivu 13 Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n käyttämä perusfontti on Verdana. Tätä fonttia käytetään arkiviestinnässä, internet-sivuilla ja erilaisissa asiakirjoissa. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghiljkmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()=?+\* ^ ${[]} Otsikoissa käytetään fonttia Franklin Gothic Demi. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghiljkmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()=?+\* ^ ${[]} Juhlallisissa julkaisuissa (diplomit, vuosijuhlaviestintä) käytetään fonttia Edwardian Script ITC. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghiljkmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()=?+\* ^ ${[]} Graafisissa julkaisuissa ja printtitöissä käytetään fonttia Myriad Pro kaikkine leikkauksineen. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghiljkmnopqrstuvwxyzåäö ! # %&/()=?+\* ^ ${[]}

14 graafiset elementit #1 ja montun sekä parkin tunnus sivu 14 Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n viestinnässä käytetään myös graafisia elementtejä, jotka voivat olla sinisiä tai keltaisia. presents Julisteissa käytetään julistetunnistetta. mont tu Montun tunnus poikkeaa väreiltään TuKY ry:n virallisista väreistä. Montun fuksiaa ei saa käyttää muissa yhteyksissä. Käytäthän Montun tunnuksena aina hyvälaatuista originaalitiedostoa. CMYK C 30 % M 100 % Y 50 % K 30 % RGB R 141 G 14 B 63 vuosijuhlat Elementin käyttötarkoituksen määrittävää tekstiosaa voidaan muuttaa InDesignissa. parkki Parkin tunnus poikkeaa väreiltään TuKY ry:n virallisista väreistä. Parkin lilaa ei saa käyttää muissa yhteyksissä. Käytäthän Parkin tunnuksena aina hyvälaatuista originaalitiedostoa. CMYK C 60 % M 100 % Y 0 % K 40 % RGB R 91 G 14 B 91

15 graafiset elementit #2 sivu 15 Kuntanauhaa käytetään juhlavammassa viestinnässä, esim. vuosijuhlien yhteydessä, seuraavaan tapaan: Muistathan kuntanauhaa käyttäessäsi n. 5 mm bleediä eli ylimenovaraa arkin reunan yli. Nauhoja on kolmea erilaista. Valita voi kuhunkin käyttöyhteyteen parhaiten sopivan. Älä mallinna nauhaa itse! Käytä aina alkuperäisiä originaaleja: JPG, EPS tai InDesign. matta kiiltävä loiva kiiltävä

16 ulkoasupohjat

17 LOMAKE-, kirjekuori- ja saate/faxpohja sivu 17 Lomakepohja Väriprintti, jolle voi tulostaa yhdistyksen virallisia dokumentteja ja kirjeitä. Saate/faxpohja Käytetään saatteena dokumentteja lähetettäessä postitse tai faxilla. KENELLE: KENELTÄ: AIHE: TEKSTI: Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Rehtorinpellonkatu TURKU lähete-faxpohja_tukyry.indd :30:21 Turun KY Rehtorinpellonkatu TURKU Kirjekuori Yhdistyksen postilähetyksiin. VUOSIJUHLAT TuKY ry tilaa pohjia tarpeen mukaan. Pohjilla yhtenäistetään TuKY ry:n viestintää ja vahvistetaan imagoa.

18 käyntikortit sivu 18 Kaksipuolisen käyntikortin yhteystiedot Kääntöpuolella on ylioppilaskunnan logo kullan värisenä.

19 TERVEHDYS- JA DIPLOMIPOHJA sivu 19 Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry myöntänyt Teille Olli Opiskelija hopeisen ansiomerkin seuraavin perusteluin: Olli on toiminut ansiokkaasti Ulkkiksen puheenjohtajana. Turussa..20 puheenjohtaja pääsihteeri Tervehdyspohja Väriprintti korkealaatuisella ja juhlavalla paperilla, jolle tulostetaan kaikki yhdistyksen tervehdykset. diplomi.indd :54:00 Diplomipohja Väriprintti korkealaatuisella ja juhlavalla paperilla, jolle kirjoitetaan käsin puuttuvat yksityiskohdat.

20 powerpoint-pohja sivu 20 TURUN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY ASSOCIATION OF ECONOMICS STUDENTS IN TURKU Kuntanauhallinen pohja Käytetään juhlavammissa esityksissä, kuten vuosijuhlien yhteydessä. Arkipohja Käytetään tavallisissa yhdistyksen esityksissä.

21 ulkoasu käytössä

22 ULKOASUN KÄYT TÖ julisteissa #1 sivu 22 Jotta TuKY ry:n tapahtumat erottuisivat ilmeeltään yhtenäisinä, käytetään julisteissa julistetunnusta TuKY PRESENTS. Julistetunnus tulee aina kiinni julisteen oikeaan reunaan, ei keskelle tai vasempaan reunaan! Korkeusasettelu on vapaa. Tunnuksen värivaihtoehdot ovat sininen ja keltainen julisteen suunnittelija saa valita värin vapaasti. Sisäisessä tapahtumatiedottamisessa on hyvä mainita tekstissä vielä erikseen: TuKY ry järjestää tai TuKY ry tarjoaa. Pohjavärin vaatiessa voi tunnuksen ympärillä käyttää valkoisia reunuksia. Sekä reunuksellisista että reunuksettomista julistetunnuksista on valmiit originaalit JPG-muodossa, käytä niitä!

23 ULKOASUN KÄYT TÖ julisteissa #2 sivu 23 EI NÄIN! HYVINVOINTIVIIKKO KEHON JA MIELEN REMONTTI - Maanantaina Uniluento klo , Publicum, Pub 3 Hyvän olon näyttely kauppakorkeakoulun aulassa paikalla - YTHS - Terveys Ry - Elämäntapaliitto Hyvän olon näyttely ti kauppakorkeakoululla ke yliopistolla to Åbo Akademilla Järjestäjinä tarjolla - ravitsemustietoutta - tietoa harrasteryhmistä - kauneudenhoitoa - taukojumppaa YTHS, yliopistoliikunta, JuuretOn,TYY, ÅAS ja TuKY

24 ULKOASUN KÄYT TÖ esit teessä Esitteitä käytetään esimerkiksi markkinoinnissa abeille ja uusille opiskelijoille. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMERNSECTE TRAIDECONRE sivu 24 mas dercommodo mias Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta TuKY ry:n tunnus esiintyy jokaisella sivulla, väreinä ovat virallinen keltainen ja sininen. MAURIS FAUCIBUS, MAURI RUTRUM LAORELIT eros fermentum sapiros tra id, hendrerit nec, justo. Nullam diam. Nullam velit. Donec consectetuer, libero at viverra ornare, velit ipsum commodo mi, ut convallis Pellentesque eget turpis. In vitae massa et dui hendrerit gravida. Praesent adipiscing blandit turpis. Donec id quam id libero vulputate dignissim. Etiam egestas pharetra urna. Sed urna. Duis nec lectus. Sed rhoncus. Aliquam gravida cursus mauris. Vivamus sollicitudin lectus eu enim. Praesent convallis risus id nunc. Curabitur aliquet elit at turpis. Nunc et purus. Praesent lobortis, enim dictum consectetuer accumsan, enim lectus mattis est, in facilisis ante tortor eu turpis. Etiam convallis OTSIKKO LOREM IPSUM DOLOR NULLA IPSUM. consectetuer adipiscing elit. Phasellus lacinia odio eu l Donec consequat fermentum orem. Integer hendrerit tem elämää Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec consequat fermentum mauris. Aliquam erat volutpat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue at, mollis at, erat. - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec consequat fermentum mauris. Aliquam erat volutpat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue at, mollis at, erat. Vivamus ullamcorper lacinia quam. Morbi adipiscing. Duis consequat sem id purus. Etiam sem magna, malesuada eu, mattis eu, porttitor nec, neque. Etiam non dolor. Nulla ipsum. Phasellus lacinia odio eu lorem. Integer hendrerit tempus purus. Aenean convallis est et quam facilisis accumsan. Etiam consequat leo eget leo. mauris. Aliquam erat volutpat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue at, mollis at, erat. Vivamus ullamcorper lacinia QUAM. MORBI ADIPISCING. Duis consequat sem id purus. Etiam sem magna, malesuada eu, mattis eu, porttitor nec, neque. Etiam non dolor. pus purus. Aenean convallis est et quam facilisis accumsan Etiam consequat leo eget leo. Pellentesque eget turpis. In vitae massa et dui hendrerit gravida. Praesent adipiscing blandit turpis. Donec id quam id libero vulputate dignissim. esitepohja.indd :09:54 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTE LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, DONEC CONSEQUAT tra id, hendrerit nec, justo. Nullam diam. Nullam velit. Donec consectetuer, libero purus enim ac metus. Donec ultricies justo eget lacus. Etiam augue. In hac habitasse INFO platea dictumst. Lorem ipsum dolor sit MAURIS FAUCIBUS, MAURI RUTRUM LAORELIT amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas velit mauris, aliquam at, aliquam eget, pulvinar ultrices, purus. Praesent sed erat. Suspendisse dapibus semper metus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Curabitur tempus eleifend tellus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur LOREM IPSUM DOLOR consectetuer adipiscing elit. Donec consequat fermentum mauris. Aliquam erat volutpat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue at, mollis at, erat. Vivamus ullamcorper lacinia LOREM IPSUM DOLOR consectetuer adipiscing elit. Donec consequat fermentum mauris. Aliquam erat volutpat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue at, mollis at, erat. Vivamus ullamcorper lacinia eros fermentum sapiros ridiculus mus. Curabitur adipiscing dig- QUAM. MORBI ADIPISCING. Duis consequat sem id purus. Etiam sem magna, malesuada eu, mattis eu, porttitor nec, LOREM IPSUM DOLOR SIT neque. Etiam non dolor. NULLA IPSUM. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, ADIPISCING ELIT. DONEC CONSEQUAT FERMENTUM Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec consequat fermentum mauris. Aliquam erat volutpat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue at, mollis at, erat. - AMET, CONSECTE tra id, hendrerit nec, justo. Nullam diam. Nullam Phasellus lacinia odio eu l orem. Integer hendrerit tem pus purus. Aenean convallis est et quam facilisis accumsan Etiam consequat leo eget leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec consequat fermentum mauris. Aliquam erat volutpat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue at, mollis at, erat. Vivamus ullamcorper lacinia quam. Morbi adipiscing.duis consequat sem id purus. Etiam sem magna, malesuada eu, mattis eu, porttitor nec, neque. Etiam non dolor. Nulla ipsum. Phasellus lacinia odio Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec consequat fermentum mauris. Ali- cumsan. Etiam consequat leo eget leo. Pellentesque eget turpis. In vitae massa et dui hen- velit. Donec consectetuer, libero Pellentesque eget turpis. In vitae massa et dui hendrerit grav- quam erat volutpat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue at, mollis at, erat. Vivamus ullamcorper lacinia quam. Morbi adipiscing. Duis consequat sem id purus. Etiam sem magna, malesuada eu, mattis eu, porttitor nec, neque. Etiam non dolor. Nulla ipsum. Phasellus lacinia odio eu lorem. Integer hendrerit tempus purus. Aenean convallis est et quam facilisis ac- drerit gravida. Praesent adipiscing blandit turpis. Donec id quam id libero vulputate dignissim. Etiam egestas pharetra urna. Sed urna. Duis nec lectus. Sed rhoncus. Aliquam gravida cursus mauris. Vivamus sollicitudin lectus eu enim. Praesent convallis risus id nunc. Curabitur aliquet elit at turpis. Nunc et purus. Praesent lobortis, enim dictum consectetuer accumsan, enim lectus mattis est, in facilisis ante tortor eu turpis. Etiam conval purus enim ac metus. Donec ultricies justo eget lacus. Etiam augue. In hac habitasse platea dictumst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas velit mauris, aliquam at, aliquam eget, pulvinar ultrices, purus. Praesent sed erat. Suspendisse dapibus ida. Praesent adipiscing blandit turpis. Donec id quam id libero vulputate dignissim. Etiam egestas pharetra urna. Sed urna. Duis nec lectus. Sed rhoncus. Aliquam gravida cur- YHTEYSTIEDOT TURUN KAUPPAKORKEAKOULU sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec consequat fermentum mauris. Aliquam erat volutpat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue amet, consectetuer adipiscing elit. Donec consequat fermentum maurispat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue amet, conse. Aliquam eratt, mollis at, erat. -ermentum maurispat. Etiam neque lectus, posuere vel, congue amet, conse. Aliquam congue amet, consectetuer adipiscing elit. Donec consequat fermentum maurispat. Etiam

25 ULKOASUN KÄYT TÖ hallinnon kasvogalleriassa sivu 25 Hallinnon kasvogalleria lähetetään viestintästrategian mukaisesti yhteistyökumppaneille. Ammattimaisen kuvan antamiseksi on ulkoasun oltava yhtenäinen. Gallerian alalaidasta löytyvät yhdistyksen yhteystiedot. Yksittäisten henkilöiden täydelliset yhteystiedot ovat kuvan välittömässä läheisyydessä. Henkilöt jaotellaan asiaan kuuluvien otsikoiden alle. ToimijaT sihteeristö edustajisto Turun k auppatieteiden ylioppilaat ry Niklas Mannfolk Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Johanna Kärki Pääsihteeri Reetta heikkilä Ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja hallitus terhi Peltonen Korkeakoulupoliittinen sihteeri Mikko Artiola Taloussihteeri naamagalleria_kaksipuolinen_09.i1 1 anu lahtinen Hallituksen puheenjohtaja sini Valtanen Vpj, viestintä, sidosryhmät jenni Rantasalo Koulutuspoliittiset asiat eetu simpanen Sosiaalipoliittiset asiat Niko Nykänen Hyvinvointi, tutorointi ilkka Marja-aho Kansainväliset opintoasiat janne haikonen Toimijaryhmät, kulttuuri ja perinteet laura laitala TuKY ry -asiat taloustoimikunta YRitYssUhteet heli Lempa Tiedotussihteeri KYListe :31:15 Janne Mustonen Taloustoimikunnan puheenjohtaja Turun KauppaKorKeaKoulun YlioppilasKunTa naamagalleria_kaksipuolinen_09.i2 2 Rehtorinpellonkatu :50:44 Ville Valkonen Myyntipäällikkö TURKU Anni Rantala Päätoimittaja

26 ULKOASUN KÄYT TÖ julkaisuissa esim. vuosikertomuksessa sivu 26 Esimerkki siitä, miten TuKY ry:n julkaisun kansi voidaan taittaa.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Graafinen ohjeisto 1.9.214 1 Ohjeiston sisältö 1 SYK-kuvio... 3 2 Yritystunnus 2.1 Logo... 4 2.2 Logon versiot... 5 2.3 Mittasuhteet ja suoja-alue... 6 2.4 Älä tee näin...

Lisätiedot

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014 Graafinen ohjeisto 01.01.2014 Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media Ohjeiston esittely Suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja projektinjohtopalvelumme kattaa teollisuuden, liike-elämän, kunnan,

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi

Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto. www.ahtari.fi Ähtärin kaupungin Graafinen ohjeisto www.ahtari.fi GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo Sisällysluettelo Ähtäri 3 Ohjeiston käyttö 4 Tunnus 5-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Esimerkkejä 11-16 Yhteystiedot

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS

PÄIVITETTY 2013 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS 2013 LUOMUN BRÄNDIOPAS Tämän brändioppaan kaksi tehtävää: 1. Yhteinen viesti luomulle 2. Yhteinen tapa merkitä luomu 2 Tämän oppaan tekemiseen ja päivitykseen on käytetty Suomen valtion tukea. PÄIVITETTY

Lisätiedot

Graafinen ohje Työelämä 2020 -hanke

Graafinen ohje Työelämä 2020 -hanke Graafinen ohje 2 SISÄLTÖ 3 Tunnus 4 Tunnuksen käyttö värillisen taustan ja valokuvan päällä Käyttö muiden tunnusten kanssa 5 Tunnuksen rasterielementin käyttö 6 Värit ja lisävärit 7 Typografia kutsuissa,

Lisätiedot

NETTISIVUN PÄIVITYSOHJE VALMENTAJILLE TURUN NAISVOIMISTELIJAT. www.tnv.fi

NETTISIVUN PÄIVITYSOHJE VALMENTAJILLE TURUN NAISVOIMISTELIJAT. www.tnv.fi NETTISIVUN PÄIVITYSOHJE VALMENTAJILLE TURUN NAISVOIMISTELIJAT www.tnv.fi Sisällysluettelo 1. Omien tietojesi/salasanan muuttaminen 2. Käyttäjäroolit ja vastuualueet 3. Uutisen julkaiseminen (3 uutistyyppiä)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULUN GRAAFINEN OHJEISTO N 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJEISTUS KÄYTTÄJÄLLE 5 1.1 Ohjeisto tutuksi 1.2 Yhtenäinen ilme 1.3 Ohjeiston kehittyminen 1.4 Ohjeiston käyttö 2 ORGANISAATION TUNNUS, IDEOLOGIA, PERUSELEMENTIT JA MÄÄRITTELY 6

Lisätiedot

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittavat toimintansa vuoden 2010 alussa osana perusteellista valtion aluehallinnon uudistusta. Uudet keskukset vastaavat niistä tehtävistä, jotka aiemmin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit...

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit... Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6 VäriT 7 Käytettävät värit... 7 Typografia 8 Käytettävät fontit... 8 Kielletyt

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

KOUVOLA 2012 Graafienn ohjeisto 1.0 Design: Nitro ID & Kustaa Saksi

KOUVOLA 2012 Graafienn ohjeisto 1.0 Design: Nitro ID & Kustaa Saksi KOUVOLA 2012 Graafienn ohjeisto 1.0 Design: Nitro ID & Kustaa Saksi 2 3 4 Esipuhe: Lauri Lamminmäki, Asko Pesonen Uusi Kouvola. Ihmeen hieno kaupunki. Valovoimainen ja vetovoimainen kaupunki. Rohkea ja

Lisätiedot

tampereen ilves graafinen ohjeisto

tampereen ilves graafinen ohjeisto tampereen ilves graafinen ohjeisto 1 konsepti Tampereen Ilveksen ilves-tunnus on kohderyhmissä hyvin tunnistettu. Tunnukseen on lisätty slogan -taitokiekkoa vuodesta 1931-. Tällä halutaan kuvata joukkueen

Lisätiedot

PÄIvItÄ MaAsEuTuSi. Kampanjaohje 01.06.2015. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

PÄIvItÄ MaAsEuTuSi. Kampanjaohje 01.06.2015. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Kampanjaohje 01.06.2015 Kampanjan taustat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman uuden ohjelmakauden käynnistyessä on tärkeää välittää tieto uusista maaseudun kehittämisen mahdollisuuksista. Ohjelmakausi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan. hallinnon uudistus 16. Kotiseuturetket Rönnskärille ja Mäkiluotoon. Kirkkonummi-päivät Lasten tahtiin 12

Kirkkonummen kunnan. hallinnon uudistus 16. Kotiseuturetket Rönnskärille ja Mäkiluotoon. Kirkkonummi-päivät Lasten tahtiin 12 pohja vene Kirkkonummen kunnan henkilöstölehti 3/2012 1 Kirkkonummen kunnan hallinnon uudistus 16 Kirkkonummi-päivät Lasten tahtiin 12 Yksikkö esittelyssä: Atk-palvelukeskus 4 Kotiseuturetket Rönnskärille

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Salon yhtenäinen ilme Graafisen ohjeiston tehtävänä on yhtenäistää Salon kaupungin visuaalista ilmettä. Harkittu värimaailma, ennalta valittu typografia ja valmiiksi määritellyt reu

Lisätiedot

Olisitko sinäkin brändilähettiläämme?

Olisitko sinäkin brändilähettiläämme? BRAND GUIDE Sisällysluettelo Johdanto...3 Lapin tavoitemielikuva...7 Lapland Above Ordinary...9 Lapin vetovoimatekijät...11 Luonnossa ja luonnosta...13 Outoa taikaa...15 Tehemä pois...17 Aito hulluus...19

Lisätiedot

weela.net graafinen ohjeisto

weela.net graafinen ohjeisto weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Lisätiedot

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto Päivitetty 17.04.2009 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ffdin regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ffdin bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ff Din regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ff Din bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008

graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008 graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008 K-Plussa-elementit Plussan omaan käyttöön Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään

Lisätiedot

Kolme tapaa, joilla nettimarkkinointisi tuottaa parempia tuloksia. www.clients.fi

Kolme tapaa, joilla nettimarkkinointisi tuottaa parempia tuloksia. www.clients.fi Kolme tapaa, joilla nettimarkkinointisi tuottaa parempia tuloksia www.clients.fi JOHDANTO Tämän oppaan tavoitteena on tarjota selkeä ja yksiselitteinen katsaus muutamaan internetmarkkinoinnin peruspilariin.

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

Typografia on sivujen suunnittelemisen ja asioiden esille

Typografia on sivujen suunnittelemisen ja asioiden esille Typografia on sivujen suunnittelemisen ja asioiden esille panemisen oppi. Se on syntynyt painetun viestinnän tekijöiden keskuudessa satojen vuosien kuluessa. Sovelluskehittäjät kohtaavat näitä oppeja suunnitellessaan

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Graafinen ohjeisto 004 Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Sisältö 01 Johdanto 02 Kruunuvaakuna 03 Tunnus 04 Tunnuksen käyttö 05 Toimiala- ja lautakuntatunnukset 06 Asiayhteydenmukaiset tunnukset

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot