Yleistä graafisesta ohjeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä graafisesta ohjeesta"

Transkriptio

1 graafinen ohjeisto

2 Savonia-ammattikorkeakoulu graafinen ohje Juha Asikainen 2003

3 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä graafisesta ohjeesta... 4 Savonia-ammattikorkeakoulun logo ja tunnus... 5 Savonia-ammattikorkeakoulun tunnuksen käyttö... 6 Turva-alue tunnuksen ympärillä... 7 Logon käyttö ilman merkkiä... 8 Logon värit... 9 Savonia-ammattikorkeakoulun tunnus >>koulutusyksiköiden/kaupunkien nimet ja tunnus Savonia-ammattikorkeakoulun tunnus >> in english Koulutusalojen värit Typografia >> Käytettävät kirjasimet Lomakkeet >> Tunnuksen sijoittaminen >> Kirjelomake >> Kirjekuori >> Käyntikortti >> Kalvo [ pysty ] >> Kalvo [ vaaka ] >> Kalvo ( vaaka/kuvaton ) >> Ilmoitusmalli Sinetti >> Savonia-ammattikorkeakoulun leima Yhteystiedot ja lisätietoja... 24

4 Yleistä graafisesta ohjeesta Savonia-ammattikorkeakoulu on vahva vaikuttaja Pohjois-Savon maakunnan osaamisen kehittämisessä ja johtavassa asemassa valtakunnallisesti usealla koulutuksen osa-alueella. Savonia-ammattikorkeaokoulun visuaalinen ulkoinen ilme luo mielikuvaa ammattikorkeakoulun toiminnasta ja vahvistaa sen identiteettiä. Tämä ohjeisto on toimii työkaluna ja sen johdonmukaisella noudattamisella voidaan onnistuneesti rakentaa Savonia-ammattikorkeakoulun identiteettiä. G R A A F I N E N I L M E Hallittu ja yhtenäinen graafinen ilme on erottamaton osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Se auttaa viestejä erottumaan muista ja helpottaa tunnistettavuutta. Tunnusten ja värien johdonmukainen käyttö yhdistää informaation samalta lähettäjältä saapuvaksi. Tunnistettavat elementit palauttavat aiemmat mielikuvat ja luovat myönteisen assosiaation. > 4 Vakiintunut graafinen identiteetti luo viestille lisäarvoa ja auttaa sen esillepääsyä pienemmällä panostuksella. LOGO JA TUNNUS Tämä ohjeisto ja esimerkit helpottavat työtäsi kun käytät Savoniaammattikorkeakoulun logoa ja tunnusta erilaisissa yhteyksissä. Ohjeisto sisältää myös värikoodit, suositeltavat tekstifontit ja asemointimallit tyypillisimmistä käyttökohteista. Kun tarvitset originaaliaineistoja käyttöösi, ota yhteys Savonia-ammattikorkeakoulun markkinointiin. Tämän ohjeiston saat Savonia-ammattikorkeakoulun intranet-sivuilta: henkilöstö/markkinointimateriaali/savonia-amk ( graafinen ohje ).pdf. Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus on helpottaa ja yksinkertaistaa kaikkien niiden työtä, jotka ovat tavalla tai toisella tekemisissä Savoniaammattikorkeakoulun visuaalisen näkymisen kanssa. On kyseessä painettu tai tulostettu materiaali, esitteet, ilmoitukset, liput ja merkit jne. Päämäärä on, että Savonia-ammattikorkeakoulun ulkoasu on yhtenäinen ja johdonmukainen tyyliltään. Muutoksiin kysyttävä lupa Savonia-ammattikorkeakoulun markkinoinnista vastaavilta henkilöiltä.

5 Savonia-ammattikorkeakoulun logo ja tunnus Savonia-ammattikorkeakoulun logo: > 5 Savonia-ammattikorkeakoulun logon muodostavat kolme elementtiä, jotka kuvaavat ammattikorkeakoulun maakunnallista toimintaa. Elementtien voidaan nähdä muodostavan ympyrän ja voimakas liikkeen vaikutelma viestii osaavasta ja kehittyvästä organisaatiosta. Logo on suunniteltu alunperin Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun käyttöön ja sitä on uudistettu Savonia-ammattikorkeakoulua varten. Uudistettu terävävarjoinen logo viestii asiantuntevasta ja osaavasta ammattikorkeakoulusta. Logo kertoo olemuksellaan myös avoimuudesta ja kyvystä pureutua ongelmien ratkaisuun. Logo heijastelee ammattikorkeakoulun monialaisuutta ja erilaisia osaamisalueita. Savonia-ammattikorkeakoulun tunnus muodostuu logosta ja merkistä. Tunnuksen on suunnitellut muotoilija Juha Asikainen, joka on valmistunut Pohjois-Savon ammattikorkeakoulusta. Myös logon uudistaminen on Asikaisen käsialaa. Savonia-ammattikorkeakoulun tunnus:

6 Savonia-ammattikorkeakoulun tunnuksen käyttö Savonia-ammattikorkeakoulun tunnus muodostuu merkin ja logon yhdistelmästä. Tunnusta käytetään aina vaakamuodossa. Merkin ja logon keskinäisten mittasuhteiden on säilyttävä tunnuksessa samoina ja tunnuksen ympärille on jätettävä mittapiirroksen mukainen turva-alue. Aina kun mahdollista, tunnusta käytetään nelivärisenä vaalealla taustalla. Kun nelivärisen tunnuksen käyttö ei ole mahdollista, voidaan käyttää harmaasävyistä tai mustavalkoista tunnusta. Mustavalkoista tunnusta voidaan käyttää tarvittaessa myös negatiivinä. Painotöissä ja muissa sovelluksissa käytetään vain digitaalisessa muodossa olevia originaaleja, jotka saat markkinointihenkilöstöltä. > 6

7 Savonia-ammattikorkeakoulun tunnuksen vaikuttavuuden varmistamiseksi sen ympärille on pyrittävä jättämään määritellyn mukainen turva-alue, jolle ei saa sijoittaa mitään tunnuksen erottuvuutta haittaavia elementtejä. Alueella voidaan tarvittaessa käyttää erityisiä lisämääreitä ( kts. sivu 10 ). turva-alue 0,5 X X 0,5 X X 3,5 X X > 7

8 Logon käyttö ilman tekstiä Logon vaikuttavuuden ja erottumisen varmistamiseksi myös sen ympärille on pyrittävä jättämään määritellyn mukainen turva-alue, jolle ei saa sijoittaa mitään logon erottuvuutta haittaavia elementtejä. Alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi Savonia-ammattikorkeakoulun Internet-osoite. Internet-osoitteen kanssa logoa voidaan käyttää esimerkiksi brodeerattuna tekstiileihin. turva-alue > 8

9 Logon värit Savonia-ammattikorkeakoulun logosta ja tunnuksesta on olemassa kolme eri väriversiota. Logoa käytetään aina perusmuodossaan ja aina kun mahdollista väreissä. Harmaasävyisissa painatuksissa logosta käytetään harmaata versiota. Mustavalkoisissa painatuksissa käytetään logoa mustana. Sama koskee ammattikorkeakoulun tunnusta. 4-väri punainen kulttuurialan värityksen mukaan > 9 oranssi kaupan ja hallinnon alan värityksen mukaan sininen tekniikan ja liikenteen alan värityksen mukaan harmaa varjo 0c 0m 0y 14k harmaasävy VARJO I harmaa 18 black YLÄOSA I musta 100 black VASEN ALAOSA I harmaa 30 black OIKEA ALAOSA I harmaa 50 black mustavalkoinen I musta 100 black

10 Ammattikorkeakoulun tunnuksen alla voidaan käyttää muutamia lisämääreitä, kuten koulutusyksikön nimeä tai paikkakuntaa. Lisämääreteksteissä tulee käyttää kirjasimena Eurostilea normaalileikkauksella. Muista mahdollisista lisämääreistä pitää neuvotella markkinointihenkilöstön kanssa. Savonia-ammattikorkeakoulun tunnus >>koulutusyksiköiden/kaupunkien nimet ja tunnus Esimerkkejä tunnuksen yhteydessä mahdollisesti käytettävistä koulutusyksiköiden nimistä. Tekstissä ja yhteystiedoissa käytetään takasivun yhteystiedoista löytyviä virallisia nimiä. > 10

11 Savonia-ammattikorkeakoulun tunnus >>koulutusyksiköiden/kaupunkien nimet ja tunnus Terveysala Kuopio > 11 Tekniikka Kuopio

12 Savonia-ammattikorkeakoulun tunnus >> in english > 12

13 Savonia-ammattikorkeakoulun ulkoiseen ilmeeseen kuuluvat puhtaat ja selkeät ja värit. Värimaailman perustana ovat koulutusaloille käyttöön vakiintuneet värit. Myös muita värejä, esimerkiksi harmaan eri sävyjä voidaan käyttää harkitusti tehosteväreinä. Koulutusalojen värit Tunnusvärien tulee toistua mahdollisimman puhtaina kaikilla menetelmillä ja kaikissa medioissa. Painotöissä käytetään Pantone-värijärjestelmää tai CMYK-värejä. Sähköistäjulkaisua varten värit määritellään RGB-järjestelmän mukaisesti. > Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala > Luonnon tieteiden ala pantone 138 CVC / 0c 38m 94y 0k / r255 g138 b27 > Kulttuuriala > 13 pantone 1797 CVC / 0c 94m 94y6k / r211 g29 b28 > Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala pantone 361 CVC / 76c 0 m 91 y 0k / r22 g148 b61 > Luonnonvara- ja ympäristöala pantone 555 CVC / 83c 0m 56y 56k / r3 g67 b57 > Matkailu-, ravitsemis- ja talousala pantone 284 CVC / 56c 18m 0y 0k / r20 g139 b198 > Tekniikka ja liikenne pantone 2725 CVC / 79c 69m 0y 0k / r21 g62 b128 > Logon harmaa varjostus pantone cool gray 3 CVC / 0c 0m 0y 18k / r189 g188 b188

14 Typografia >> Käytettävät kirjasimet TYPOGRAFIA Savonia-ammattikorkeakoulun typografian rungon muodostaa Stone Sans -kirjasinperhe. Sumner Stonen suunnittelema Stone Sans on nykyaikainen, dynaaminen ja selkeä kirjasintyyppi, jota voidaan käyttää monipuolisesti eri yhteyksissä. Stone Sans Bold on erityisesti otsikoissa käytettävä leikkaus. Leipäteksteissä, väliotsikoissa ja ingresseissä käytetään pääsääntöisesti ohuempia leikkauksia. Tekstityyppinä voidaan käyttää myös ammattikorkeakoulun tunnuksen tekstityyppiä Eurostile. > 14 Jos Stone Sans- tai Eurostile tekstityypin käyttö on teknisesti mahdotonta, ne voidaan joissakin yhteyksissä korvata, ei kuitenkaan tunnuksessa. Tunnuksessa tulee aina käyttää Eurostileä. Stone Sans regular: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö % Stone Sans Bold: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö % Eurostile regular: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö % Eurostile bold: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö %

15 Ohessa on esitetty mallit Savonia-ammattikorkeakoulun lomakkeistosta. Näitä tunnuksen asettelun periaatteita noudatetaan myös muissa lomakkeissa. Lomakkeiston tekstityyppi on Stone Sans aina kun se on mahdollista. Kaikissa kirjekuorissa käytetään samankokoista Savonia-ammattikorkeakoulun tunnusta. Lomakkeet >> Tunnuksen sijoittaminen Esimerkki tunnuksen ja Internet-osoitteen sijoittumisesta ikkunalliseen kirjekuoreen. Tunnus ja Internet-osoite sijoitetaan saman mitoituksen mukaisesti kaikkiin kirjekuoriin. 10 mm 14 mm > mm 50 mm 30 mm 38 mm stone sans bold, fonttikoko mm

16 Lomakkeet >> Kirjelomake > 16 Savonia-ammattikorkeakoulu koulutusyksikön nimi PL XXXX, Katuosoite XX, XXXXX Kaupunki puh. (017) 255 XXXX, faksi (017) 255 XXXX

17 Lomakkeet >> Kirjekuori Savonia-ammattikorkeakoulu yhteystiedot... [ koulutusyksikön nimi ] PL XXXX, Katuosoite XX, XXXXX Kaupunki puh. (017) 255 XXXX, faksi (017) 255 XXXX > 17

18 Lomakkeet >> Käyntikortti Käyntikortin yhteystiedot Käyntikorttiin merkitään nimen ja osoitteen lisäksi nykyään yleensä puhelinyhteys, faksiyhteys ja sähköpostiyhteys. Puhelinnumeroiden merkinnässä tulee huomioida seuraavat seikat: numerot ryhmitellään yleensä kolmen tai neljän numeron ryhmiin suuntanumerot merkitään sulkeisiin esim. matkaviestinverkkojen suuntanumero-osaa ei merkitä sulkeisiin, vaan se kirjoitetaan omaksi ryhmäksi ja erotetaan välilyönnillä muusta numerosta (tunnusosan ja osoitenumeron välissä ei käytetä väliviivaa), esim. (017) ; (GSM). > mm 5 mm 32 mm 15 mm 5 mm 9 mm 20 mm 50 mm Matti Malli Korttinen titteli/ tehtävä puh. (017) 255 XXXX GSM XXXX 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm Eurostile 12 bold Eurostile 7 viivan paksuus 1 pt 8 mm 4 mm Savonia-ammattikorkeakoulu koulutusyksikön nimi PL 0000 ( Katuosoite XX), XXXXX Paikkakunta puh. (017) 255 XXXX, faksi (017) 255 XXXX 13,5 mm Stone Sans 6, ammattikorkeakoulun nimi bold Stone Sans 7 bold Matti Malli Korttinen titteli/ tehtävä Matti Malli Korttinen puh. (017) 255 XXXX titteli/ tehtävä GSM XXXX puh. (017) 255 XXXX GSM XXXX Savonia-ammattikorkeakoulu koulutusyksikön nimi PL 0000 ( Katuosoite XX), Savonia-ammattikorkeakoulu XXXXX Paikkakunta puh. (017) 255 XXXX, faksi koulutusyksikön (017) 255 XXXX nimi PL 0000 ( Katuosoite XX), XXXXX Paikkakunta puh. (017) 255 XXXX, faksi (017) 255 XXXX

19 Powerpoint-ohjelmalla on tehty valmiit pohjat, joissa amk:n tunnus ja väripalkit on pidettävä paikallaan. Kirjasimina käytetään määrättyjä fontteja niillä leikkauksilla, jotka ovat kulloisessakin tilanteessa luettavuuden ja näkyvyyden kannalta soveliaimmat. Kalvojen teksteissä voidaan käyttä myös luettavuudeltaan selkeitä kirjasintyyppejä, kuten Tahomaa. Lomakkeet >> Kalvo [ pysty ] > 19

20 Lomakkeet >> Kalvo [ vaaka ] > 20 Suurien sarjojen tai useiden eri kalvojen suunnittelussa tulee kääntyä Savonia-amk:n markkinointihenkilöstön puoleen.

21 Lomakkeet >> Kalvo [ vaaka / kuvaton ] > 21 Suurien sarjojen tai useiden eri kalvojen suunnittelussa tulee kääntyä Savonia-amk:n markkinointihenkilöstön puoleen.

22 Lomakkeet >> Ilmoitusmalli Savonia-ammattikorkeakoulun ilmoittelun tulee noudattaa näitä graafisia ohjeita. Ilmoittelussa tulee aina ilmetä seuravat asiat: Yleinen ilmoitus: - koulutusalat - yksikön yhteystiedot - amk:n tunnus - kuvitus - internet-osoite Hakuilmoitus: - koulutusalat - ammattinimikkeet - amk:n tunnus - koulutuspaikkakunnat - jokin yhteystieto tai lisätietojen hakukanava > 22 Ilmoitusten kuvituksena käytetään koulutusalojen kuvitusta ja väripalkkeja lisäämässä huomioarvoa. Otsikko otsikko Otsikko otsikko tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti tekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstitekstiteksti Savonia-ammattikorkeakoulu [ koulutusyksikön nimi ] PL XXXX, Katuosoite XX, XXXXX Kaupunki puh XXXX, fax XXXX Savonia-ammattikorkeakoulu [ koulutusyksikön nimi ] PL XXXX, Katuosoite XX, XXXXX Kaupunki puh XXXX, fax XXXX

23 Savonia-ammattikorkeakoulun sinetin keskusaiheena on Savoniaammattikorkeakoulun logo. Sinettiä käytetään leimana ja sitä voidaan käyttää myös kohopuristettuna mm. tutkinto- ja muissa virallisissa todistuksissa tai näihin verrattavissa virallisissa yhteyksissä. Sinetti >> Savonia-ammattikorkeakoulun leima Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun leimassa käytetään sekä Suomen, että Englannin kielistä nimeä. Leiman halkaisija on 35 millimetriä. Savonia Polytechnic Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia Business Kuopio Koulutusyksiköiden leimassa käytetään ammattikorkeakoulun Suomen kielistä nimeä ja koulutusyksikön nimeä. Leiman halkaisija on 35 millimetriä. > 23 Savonia Polytechnic Koulutusyksiköillä voi olla myös englannin kieliset leimat. Leiman halkaisija on 35 millimetriä. Savonia Business Kuopio Savonia Polytechnic Savonia Business Kuopio Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia Polytechnic

24 Savonia-ammattikorkeakoulu > yhteystiedot I Savonia-ammattikorkeakoulu Kehittämis- ja palvelukeskus PL 6 (Sammakkolammentie 2 C) Kuopio Puh. (017) faksi (017) Savonia-ammattikorkeakoulu Iisalmen yksikkö PL 72 (Haukisaarentie 2) Iisalmi Puh. (017) faksi (017) Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia Business Liiketalouden yksikkö Presidentinkatu Kuopio Puh. (017) faksi (017) Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia PL 98 (Piispankatu 8) Kuopio Puh. (017) faksi (017) Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Musiikki- ja Tanssiakatemia Kuopionlahdenkatu 23 C Kuopio Puh. (017) faksi (017) Savonia-ammattikorkeakoulu Maaseutualan yksikkö Kotikyläntie Iisalmi Puh. (017) faksi (017) Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan Kuopion yksikkö PL 1028 (Sairaalakatu 6-8) Kuopio Puh. (017) faksi (017) Savonia-ammattikorkeakoulu Savonia Business Matkailu- ja ravitsemisalan yksikkö PL 13 (Sammakkolammentie 2) Kuopio Puh. (017) faksi (017) Savonia-ammattikorkeakoulu Tekniikan Kuopion yksikkö PL 88 (Opistotie 2) Kuopio Puh. (017) faksi (017) Savonia-ammattikorkeakoulu Varkauden yksikkö PL 1000 (Osmajoentie 75) Varkaus Puh. (017) faksi (017) > Lisätiedot graafiseen ilmeeseen liittyvissä kysymyksissä: Savonia-ammattikorkeakoulu Markkinointi PL6, KUOPIO puh , fax s-posti:

Joensuun yliopiston graafinen ilme

Joensuun yliopiston graafinen ilme Joensuun yliopiston graafinen ilme GRAAFINEN ILME Hallittu ja yhtenäinen graafinen ilme on erottamaton osa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Se auttaa viestejä erottumaan muista ja helpottaa tunnistettavuutta.

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto

Rantalainen graafinen ohjeisto 2015. Graafinen ohjeisto graafinen ohjeisto 2015 Graafinen ohjeisto Sisällys Sisällysluettelo Johdanto VISUAALINEN ILME Tunnus Suoja-alue Tunnuksen käyttö Logo ja iskulause Tunnus, visuaalinen hierarkia Yritysvärit Typografia

Lisätiedot

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto

Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Naantalin kaupungin graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Graafinen ohjeisto 3 Naantalin kaupungin logo 4 Vaakuna 5 Logon rakenne 6 Logon suoja-alue ja pienin koko 7 Logon käyttö 8 Värit 9 Typografia 10

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0

Graafinen Ohjeisto. Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Graafinen Ohjeisto Suosikki Gourmetin markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, SUOSIKKI GOURMETIN TUOTEILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

isto nen ohje aafi Gr 1

isto nen ohje aafi Gr 1 Graafinen ohjeisto 1 Yritystunnus Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn yritystunnus muodostuu maisa - tunnuksesta ja Porin Seudun Matkailu Oy -logosta. Yritystunnuksen pyöreät ja vahvat muodot viestivät yrityksen,

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3 Värit 13 Typografia 16 Graafinen elementti 17 Slogan 19 Infograafit 23 Lomakkeisto 24 PowerPoint 29 Seudulliset toimijat 30 Tunnusversio 1. 31 Lomakkeisto 32 Tunnusversio

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215

Graafinen ohjeisto 004. Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Graafinen ohjeisto 004 Turun kaupungin graafinen ohjeisto, versio 180215 Sisältö 01 Johdanto 02 Kruunuvaakuna 03 Tunnus 04 Tunnuksen käyttö 05 Toimiala- ja lautakuntatunnukset 06 Asiayhteydenmukaiset tunnukset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto

rauman kaupunki Graafinen ohjeisto rauman kaupunki Graafinen ohjeisto 1 Sisältö 1. Värit...4 2. Vaakuna...5 2.1 Vaakunan käyttö...5 2.2 Vaakunaselitys...6 3. Tunnus...7 3.1 Ensisijainen tunnus...7 3.2 Toissijaiset tunnukset...8 3.3 Suoja-alue...9

Lisätiedot

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA

GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA GRAAFINEN PROFIILI TORNIOHAPARANDA TORNIOHAPARANDA - GRAAFINEN PROFIILI Graafinen profiili yhteinen ilmeemme Tunnus ja graafinen profiili ovat Tornio-Haaparannan kasvot ulospäin. Yhtenäisen ja johdonmukaisen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu Aikuiskoulutus Anne Nurmi Opinnäytetyö, 2006 Tiivistelmä Opinnäytetyössäni

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus

Akavan. graafinen ohjeistus Akavan 27.5.2013 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

graafinen ohjeisto päivitetty 2011 1

graafinen ohjeisto päivitetty 2011 1 graafinen ohjeisto päivitetty 2011 1 SISÄLLYS Logo 3 Logo hierarkia 4 Logo suoja-alue 5 Värit 6 Typografia 7 Kirjelomakkeet ja sähköpostiallekirjoitus 8 Kirjekuoret 9 Käyntikortti ja PowerPoint-pohja 10

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s.

Sisällysluettelo. Alkusanat s. 3. Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa. Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä. 1.1 Tunnus s. Graafi nen ohjeisto Sisällysluettelo Alkusanat s. 3 Peruselementit visuaalisessa suunnittelussa Arvot mukana visuaalisessa viestinnässä 1.1 Tunnus s. 4 Tunnuksen värillisyys 1.2 Tunnuksen variaatiot s.

Lisätiedot

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto. Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto. Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013 TAMPEREEN PALLO-VEIKOT graafinen ohjeisto Päivitetty: 22.1.2013 Voimassa: Kausi 2013 2 Merkki Tampereen Pallo-Veikkojen merkki on ympyrän muotoinen. Logon muotoa, elementtien sijaintia, mittasuhteita tai

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012

Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto. versio 1.01, 20.12.2012 Humanistinen ammattikorkeakoulu Graafinen ohjeisto versio 1.01, 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATESANAT 3 01 TUNNUS Tunnuksen osat ja versiot 4 Negatiiviversiot 5 Kieliversiot 6 Merkin käyttö 7 Suoja-alueet

Lisätiedot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n Graafinen ohjeisto Versio 1/2010 Suunnittelu: Jarko Hänninen, Rovaniemi 12.9.2010 Ohjeiston sisältö 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Graafinen ohjeisto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Graafinen ohjeisto visuaalinen ilme Kädessäsi on kirjanen, josta löydät tarvittavat ohjeet n uuden visuaalisen ilmeen käyttöön ja hallintaan. Uusi yhtenäinen ja selkeä visuaalinen ilme tukee Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ff Din regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ff Din bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFISEN OHJEISTUKSEN PÄIVITYS Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Visuaalinen suunnittelu Kevät 2009 Katja Malinen 1 JOHDANTO... 4 1.1 TUTKINTOTYÖNI

Lisätiedot

tampereen ilves graafinen ohjeisto

tampereen ilves graafinen ohjeisto tampereen ilves graafinen ohjeisto 1 konsepti Tampereen Ilveksen ilves-tunnus on kohderyhmissä hyvin tunnistettu. Tunnukseen on lisätty slogan -taitokiekkoa vuodesta 1931-. Tällä halutaan kuvata joukkueen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä

Graafinen ohjeisto. Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto. Tervetuloa. Ammattikorkeakoulut. Teoriaa ja käytäntöä Ammattikorkeakoulujen graafinen ohjeisto Tervetuloa ffdin regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? ffdin bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ! # %&/()=? Adobe Caslon regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÄÖ!

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot