SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 10.12.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä keskeyttää Laulajaisentien hoitosopimuksen mukainen kunnossapito/laulajainen-vallin Eeva Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan hylkäävästä päätöksestä vahingonkorvausvaatimukseen/ Perttula Reino Tien kunnossapito- ja rakennusmateriaalien toimittaminen työkaudella 2015, tarjoukset... 7 Pykälän liite: Yhteenveto, tien kunnossapito- ja rakennusmateriaalien toimittaminen työkaudella Rakennustyöt, tarjoukset huoneisto- ja vesivahinkokorjauksista sekä pienehköistä perusparannus- ja kunnossapitotöistä vuosina Pykälän liite: Yhteenveto ja pisteytys, rakennustyöt Tarjoukset pienehköistä sähkötöistä ja -tarvikkeista vuosina Pykälän liite: Yhteenveto ja pisteytys, sähkötyöt Tarjous pienehköistä LVI-töistä ja -tarvikkeista vuosina Pykälän liite: Yhteenveto, LVI-työt Esimerkkilaskelmia kaukolämmön kustannuksista kuluttajille Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kh ja lautakunnat... 25

2 -1, TEKNLTK :00 Sivu 2 Paikka Tekninen toimisto Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Heikkilä Juhani Erlands Kaj Aho Hannu Hopiavuori Eija Kokkinen Jaana Niemi Kristian Ojanperä Marja-Leena Palonen Juha Salo Seija Ketomäki Jaakko Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Salonen Markku Palomäki Jukka Mäki Marja-Leena puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen, poissa jäsen Juha Palosen varajäsen kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnaninsinööri, esittelijä maanrakennusmestari, asiantunt. :t 41-43, klo toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaj Erlands ja Hannu Aho. Pöytäkirja tarkastetaan teknisessä toimistossa. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Juhani Heikkilä puheenjohtaja Marja-Leena Mäki pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Kaj Erlands Hannu Aho Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan teknisessä toimistossa Marja-Leena Mäki, toimistosihteeri

3 41, TEKNLTK :00 D: 360/2013 Sivu 3 Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan päätöksestä keskeyttää Laulajaisentien hoitosopimuksen mukainen kunnossapito/ Laulajainen-Vallin Eeva-Liisa Dnro D/360/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Tekninen lautakunta , , Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p sähköposti; Tekn. ltk 35 Kunnanhallitus on (222 ) todennut, että Komsin kyläseuran aloitteessa esittämät tiet (Laulajaisentie, Varsamäentie, Järviluomantie) eivät täytä kunnanvaltuuston päätöksen (65 ) mukaisia ehtoja, eikä niitä voida pitää kunnan hoitovelvollisuuden piirissä. Em. kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaan kunnan 100 % luontaisavun piiriin otetaan tie, jonka pituus on vähintään 300 metriä viimeistä edelliseen asuntoon, tai tie, jolla tiekustannukset ovat kohtuuttoman suuret tieosakasta kohden, taikka tie, jolla on huomattavan suurta ulkopuolista kauttakulku-, viljelys- tai metsäajoa. Teknisen toimen kunnanhallitukselle antaman selvityksen mukaan: - Laulajaisentiellä on väestörekisteritietojen mukaan asukkaita osoitenumeroissa 28 ja 45. Tien kokonaispituus on 450 m. Tie ei täytä kunnanvaltuuston päätöksen mukaisia ehtoja, jotta se voitaisiin pitää hoitovelvollisuuden piirissä. - Varsamäentiellä on rekisterin mukaan asukkaita vain numerossa 27. Tien pituus on 380 m. Hoitovelvollisuusehdot eivät täyty. - Järviluomantiellä on ko. rekisterin mukaan asukkaita osoitteessa Järviluomantie 33. Tien pituus on 380 m. Hoitovelvollisuusehdot eivät nykyisessä tilanteessa täyty. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta keskeyttää Laulajaisentien, Varsamäentien ja Järviluomantien hoitosopimukset edellä esitetyin perustein alkaen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä. Tekn. ltk Olga Laulajainen on saapuneella kirjeellään tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä (35 ) Laulajaisentien osalta. Kirjeessä vaaditaan hoitosopimuksen jatkamista entiseen tapaan Laulajaisentie 28:aan saakka. Perusteluina esitetään mm. asukkaan yli 90 vuoden ikä ja 100 %:n vammaisuus, jonka vuoksi hänen luonaan käydään säännöllisesti aamuisin tekemässä selkä- ja silmähoitotoimenpiteitä. Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että vammaispalvelulain mukaan kunnan velvollisuus on järjestää vammaisille mm. erilaisia kotona asumista tukevia palveluja.

4 41, TEKNLTK :00 D: 360/2013 Sivu 4 Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus on esityslistan ohessa. Kunta pyrkii tukemaan kotihoitoa ja vanhusten mahdollisuuksia asua kotonaan. Lisäksi kokonaisuutena katsoen Laulajaisentien varressa asuvalla henkilöllä on erityisiä sosiaalisia perusteita sille, että tien hoitotoimintaa jatkettaisiin. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta muuttaa päätöstään (35 ) ja päättää, että kunta jatkaa edellä esitetyin perustein Laulajaisentien kunnossapitoa solmitun sopimuksen mukaisesti. Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin. Erkki Tapanainen poistui esteellisenä (Laulajaisentiellä asuva) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tekn. ltk Teknisen lautakunnan tietoon on tullut, että Laulajaisentiellä on enää vain yksi asuttu talous, joten tie ei täytä kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaisia hoitovelvollisuusehtoja. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää keskeyttää Laulajaisentien hoitosopimuksen mukaisen kunnossapidon alkaen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä. Tekn. ltk Eeva-Liisa Laulajainen-Vallin on saapuneella kirjeellään tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä (35 ). Oikaisuvaatimuksessa todetaan mm., että kyseessä on Olga Laulajaisen koti, jossa hän avustajineen käy palvelutalossa olostaan huolimatta. Lisäksi perheellinen tytär (oikaisuvaatimuksen tekijä) asuu talossa talviaikaan 2-3 päivää/vko ja kesällä pidempään. Talo on tarkoitus säilyttää pysyvästi asuttuna, ja taloa pihapiireineen on kunnostettu ja suunnitellaan edelleen parannettavaksi tulevina vuosina. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä tämä edellyttää, että myös rakentajat pääsevät kulkemaan Laulajaisentietä pitkin vuodenajasta riippumatta. Oikaisuvaatimus on esityslistan ohessa. Laulajaisentie on pidetty kunnan hoidon piirissä sosiaalisin perustein; näin kunta pyrkii tukemaan kotihoitoa. Oikaisuvaatimuksen mukaan Olga Laulajainen käy kotonaan palvelutalossa olostaan huolimatta. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta muuttaa päätöstään (35 ) siten, että Laulajaisentiellä tehdään talvihoitotoimenpiteet niin kauan kuin sosiaalinen peruste on olemassa. Koska tie ei muutoin täytä kunnanvaltuus-

5 41, TEKNLTK :00 D: 360/2013 Sivu 5 Tekninen lautakunta ton periaatepäätöksen kriteeriä, talvihoito lakkaa ilman eri päätöstä sitten, kun sosiaalista perustetta ei enää ole. Keskustelun aikana useat esittivät mielipiteenään, ettei talo osoitteessa Laulajaisentie 28 ole vakituisesti asuttu talous, vaan se voidaan rinnastaa vapaa-ajanasunnoksi, jossa oleskellaan satunnaisesti. Kunnanvaltuuston periaatepäätöksen mukaiset kriteerit eivät täyty. Puheenjohtaja esitti useiden kannattamana oikaisuvaatimuksen hylkäämistä. Päätös: Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päättäneen yksimielisesti hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein ja keskeyttää Laulajaisentien hoitosopimuksen mukaisen kunnossapidon Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä.

6 42, TEKNLTK :00 D: 292/2014 Sivu 6 Tekninen lautakunta Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan hylkäävästä päätöksestä vahingonkorvausvaatimukseen/ Perttula Reino Dnro D/292/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Tekninen lautakunta Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p sähköposti; Tekn. ltk 38 Reino Perttula on lähettämällään laskulla vaatinut Teuvan kun nalta vahingonkorvausta Porvarintie 6:ssa aiheutuneesta vahingosta, jonka seurauksena sadevesi on tullut kiinteistön omaa sadevesiviemäriputkea pitkin omakotitalon perustuksiin. Perttulan mielestä kunnan kaivinkone oli painanut sadevesiviemärin tukkoon jätevesiviemäritöiden yhteydessä. Viemärityöt tehtiin v kiinteistön kaakkoiskulmalla, ja kiinteistön sadevesiviemärin purkuputki sijaitsee kiinteistön koilliskulmalla. Sadevesikaivo on lakannut toimimasta v Vaikka tukkeutunut sadevesiviemäriputki ei kuulukaan kunnan sadevesiviemärijärjestelmään, tekninen toimi on keväällä 2013 asukkaan pyynnöstä aukaissut tukkeutuneen purkuputken. Putken päät olivat maan alla. Laskuojan luiskaan on ilmeisesti vuosien saatossa varastoitu puutarhajätettä, ja syksyn 2012 tulva on todennäköisesti liettänyt putkenpäät lopullisesti tukkoon. Paikalla otetuista kuvista näkyy mm., että - ojaan tulevat putkenpäät on lapiolla kaivaen paljastettu esiin - ojaan tulee neljä putkea, joista sadevesikaivosta tuleva putki huuhdeltiin auki - ojaan tulevat kaksi salaojaputkea olivat täynnä juuria, jotka poistettiin - purkuputken molemmilla puolilla on ollut iso puu, kannot näkyvät kuvissa. Perttulan vaatimuksen liitteenä olevan kosteuskartoittajan lausunnon mukaan kellarin kosteusvaurion syy on mahdollisesti salaojan tukos. Paikalla tehdyissä korjaustöissä poistettiin laskuojaan tulevista putkista puiden juuristoa. Reino Perttulan lasku , teknisen toimen vastine sekä Perttulan kirje liitteineen ovat esityslistan ohessa. Paikalla otetut kuvat ovat nähtävinä kokouksessa. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa edellä esitetyin perustein, ettei tekninen toimi viemäritöitä tehdessään Porvarintie 6:ssa olevan kiinteistön kaakkoiskulmalla ole aiheuttanut tukkeutumista tontin koilliskulmalla olevassa sadevesiviemäriputkessa. Lautakunta hylkää vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 42, TEKNLTK :00 D: 292/2014 Sivu 7 Tekninen lautakunta Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä. Tekn. ltk Reino Perttula on kirjeellään tehnyt oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä (38 ) hylätä hänen vahingonkorvausvaatimuksensa. Perttula toistaa edelleenkin mielipiteenään, että sadevesiviemärin tukkeutuminen on aiheutunut kunnan viemäritöistä. Perttula toteaa vielä, ettei ole vaatinutkaan korvausta vahingon koko määrästä, vaan on arvioinut omaksi osuudekseen 30 % ja kunnan osuudeksi 70 % (runsaat euroa). Oikaisuvaatimus liitteineen on esityslistan ohessa. Korvausvaatimuksen liitteenä olevasta kuvasta näkyy, että pihassa olevaan sadevesikaivoon tuleva keltainen salaojaputki sijaitsee n. 1,5 m maan pinnan alapuolella. Lähtevä betoniputki on hieman alempana. Niin ikään alkuperäisessä korvausvaatimuksessaan Perttula esittää, että salaoja ei toiminut, koska kaivon purkuputki ojassa on maan peitossa. Oikaisuvaatimuksessaan Perttula esittää, että salaojaputket olisivat painuneet kasaan raskaan koneen alla. Teknisen toimen näkemyksen mukaan salaojaputki, joka sijaitsee 1,5 m syvyydessä, ei painu kaivinkoneen alla kasaan, varsinkin kun putken asentamisesta on yli 20 vuotta ja peitemaa on ehtinyt jo tiivistyä riittävästi. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein ja pitää tekemänsä päätöksen voimassa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä.

8 43, TEKNLTK :00 D: 307/2014 Sivu 8 Tekninen lautakunta Tien kunnossapito- ja rakennusmateriaalien toimittaminen työkaudella 2015, tarjoukset Dnro D/307/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p sähköposti; Tekn. ltk 43 Tekninen toimi on pyytänyt klo mennessä tarjouksia kunnossapitomateriaalien toimittamisesta kunnan hoidossa olevien yksityisteiden ja katujen kelirikkokorjauksiin ja pintasorastukseen sekä rakennusmateriaalien toimittamisesta erikseen määrittelemättömiin pienehköihin rakennuskohteisiin työkaudella Lisäksi on pyydetty kuljetushintaa /tn, jota käytetään materiaalien siirtoihin. Jos kuormaa ei voi punnita, käytetään painon määrittelemiseen tarjouspyynnön liitteenä olevaa muunnostaulukkoa. Rakennus- ja kunnossapitomateriaalien toimitusmäärä on yhteensä n tonnia. Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMAkanava), paikallislehti Tejukassa sekä kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty kahdeksalle materiaalintoimittajalle. Tarjousten avaaminen Määräajassa saadut neljä tarjousta on avattu Tarjouksensa ovat jättäneet: - Kuljetusliike Haapamäki Ky - Oy L. Simons Transport Ab - Maanrakennus ja kuljetus Paakkunainen Oy - Maarakennus Hautala Ay. Tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja ovat esityslistan ohessa. Tarjoajien soveltuvuus - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjoajilta on saatu asiapaperit, joiden perusteella soveltuvuusehdot täyttyvät. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjoajilta on saatu asiapaperit, joiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Saadut tarjoukset on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteenä olleelle tarjouslomakkeelle, mitä on edellytettykin. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjottujen materiaalien soveltuvuus ja vertailu Tarjouspyynnön mukaan kaikkien toimitettavien materiaalien tulee täyttää Infra RYL 2010 mukaiset laatuvaatimukset. Ennen toimitusten/työn aloittamista tulee urakoitsijan toimittaa rakennuttajalle rakeisuuskäyrä ko. materiaalista. Tutkimustuloksen tulee sisältää tiedot myös materiaalin lietepitoisuudesta. Toimitettavien tuotteiden tulee olla CE-merkittyjä.

9 43, TEKNLTK :00 D: 307/2014 Sivu 9 Tekninen lautakunta Liite Kins. Vertailu Tarjouksista on laadittu liitteenä oleva vertailu, josta ilmenevät materiaalin laatu ja hinta kylittäin työkohteeseen toimitettuna sekä materiaalin siirtojen yksikköhinnat. Ehdotus: Teiden kunnossapitomateriaalit sekä erittelemättömien pienehköjen työkohteiden rakennusmateriaalit v hankitaan talousarviomäärärahojen rajoissa tarpeen mukaan, käyttäen kuhunkin kohteeseen soveltuvuudeltaan, laadultaan (CE-merkintä) ja hinnaltaan edullisinta materiaalia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä.

10 43, TEKNLTK :00 / Pykälän liite: Yhteenveto, tien kunnossapito- ja rakennusmate Sivu 9

11 43, TEKNLTK :00 / Pykälän liite: Yhteenveto, tien kunnossapito- ja rakennusmate Sivu 10

12 43, TEKNLTK :00 / Pykälän liite: Yhteenveto, tien kunnossapito- ja rakennusmate Sivu 11

13 44, TEKNLTK :00 D: 301/2014 Sivu 13 Tekninen lautakunta Rakennustyöt, tarjoukset huoneisto- ja vesivahinkokorjauksista sekä pienehköistä perusparannus- ja kunnossapitotöistä vuosina Dnro D/301/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Tekn. ltk 44 Teuvan kunnan teknisen toimen tilahallinto ja Teuvan Vuokratalot Oy ovat pyytäneet klo mennessä tarjouksia huoneisto- ja vesivahinkokorjauksista sekä pienehköistä perusparannus- ja kunnossapitotöistä vuosina Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMAkanava), paikallislehti Tejukassa sekä kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty kahdeksalle paikalliselle urakoitsijalle. Tarjousten avaaminen Määräajassa saadut kuusi tarjousta on avattu Tarjouksensa ovat antaneet: - Tmi Teuvan Rakennus ja Metalli - Oy Sancon Finland Ab - Maalausliike Mauri Filppula Oy - Lassila & Tikanoja Oyj - Rakennuspalvelu M. Haapaniemi - Maalausliike Mattila & Lehtimäki Oy. Tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja ovat esityslistan ohessa. Tarjoajien soveltuvuus - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjoajilta on saatu asiapaperit, joiden perusteella soveltuvuusehdot täyttyvät. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjoajilta on saatu pyydetyt asiapaperit, joiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Tarjouspyynnönmukaisuus Kaikki saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja asianmukaisesti annettu tarjouskyselyn mukaisesti, mitä on edellytettykin. Tarjousten hyväksyttävyys Kaikki tarjoukset voidaan hyväksyä otettavaksi mukaan tarjousvertailuun. Liitteet Tarjousten vertailu Tarjousten yksityiskohdat on esitetty liitteenä olevassa yhteenvedossa ja pisteytys urakoitsijoiden valintalomakkeella. Sen perusteella rakennusammattimies (RAM)- ja rakennusmies (RM) töistä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on antanut Rakennuspalvelu M. Haapaniemi. Maalaus (M1)- ja matto (M2) -töiden osalta kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Maalausliike Mattila & Lehtimäki Oy:n antama tarjous. Teuvan Vuokratalot Oy:n hallitus käsittelee saadut tarjoukset omistamiensa kiinteistöjen osalta erikseen.

14 44, TEKNLTK :00 D: 301/2014 Sivu 14 Tekninen lautakunta Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää 1) valita huoneisto- ja vesivahinkokorjaustöiden rakennusammattimies (RAM)- ja rakennusmies (RM) -töiden urakoitsijaksi Rakennuspalvelu M. Haapanniemen kaudelle ; 2) valita huoneisto- ja vesivahinkokorjaustöiden maalaus (M1)- ja matto (M 2) -töiden urakoitsijaksi Maalausliike Mattila & Lehtimäki Oy:n kaudelle ; 3) että rakennus-, maalaus- ja mattotyöt hankitaan ensisijaisesti kokonaistaloudellisimman tarjouksen antaneelta yritykseltä, mutta työt voidaan tarvittaessa antaa esim. valitun urakoitsijan kulloisenkin työtilanteen mukaan muullekin urakoitsijalle suoritetun pisteytyksen mukaisessa järjestyksessä, tai muullekin lähialueen urakoitsijalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 44, TEKNLTK :00 / Pykälän liite: Yhteenveto ja pisteytys, rakennustyöt Sivu 14

16 44, TEKNLTK :00 / Pykälän liite: Yhteenveto ja pisteytys, rakennustyöt Sivu 15

17 44, TEKNLTK :00 / Pykälän liite: Yhteenveto ja pisteytys, rakennustyöt Sivu 16

18 45, TEKNLTK :00 D: 301/2014 Sivu 18 Tekninen lautakunta Tarjoukset pienehköistä sähkötöistä ja -tarvikkeista vuosina Dnro D/301/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Tekn. ltk 45 Teuvan kunnan teknisen toimen tilahallinto ja Teuvan Vuokratalot Oy ovat pyytäneet klo mennessä tarjouksia pienehköistä sähkötöistä ja -tarvikkeista vuosina Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMAkanava), paikallislehti Tejukassa sekä kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty viidelle alan urakoitsijalle. Tarjousten avaaminen Määräajassa saadut 2 tarjousta on avattu Tarjouksensa ovat antaneet: - Suupohjan Sähköpalvelu Oy - Varcom Oy. Tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja ovat esityslistan ohessa. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjoajilta on saatu asiapaperit, joiden perusteella soveltuvuusehdot täyttyvät. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjoajilta on saatu pyydetyt asiapaperit, joiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Tarjouspyynnönmukaisuus Molemmat tarjoukset on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteenä olleille tarjouslomakkeille, mitä on edellytettykin. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten hyväksyttävyys Saadut tarjoukset voidaan hyväksyä otettavaksi mukaan tarjousvertailuun. Liitteet Tarjousten vertailu Tarjousten yksityiskohdat on esitetty liitteenä olevassa yhteenvedossa ja pisteytys urakoitsijan valintalomakkeella. Sen perusteella sähkötöistä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on antanut Suupohjan Sähköpalvelu Oy. Teuvan Vuokratalot Oy:n hallitus käsittelee saadut tarjoukset omistamiensa kiinteistöjen osalta erikseen. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita huoneisto- ja vesivahinkokorjaustöiden sähköurakoitsijaksi Suupohjan Sähköpalvelu Oy:n kaudelle

19 45, TEKNLTK :00 D: 301/2014 Sivu 19 Tekninen lautakunta Sähkötyöt hankitaan ensisijaisesti kokonaistaloudellisimman tarjouksen antaneelta yritykseltä, mutta työt voidaan tarvittaessa antaa esim. valitun urakoitsijan kulloisenkin työtilanteen mukaan muullekin urakoitsijalle suoritetun pisteytyksen mukaisesti, tai muullekin lähialueen urakoitsijalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 45, TEKNLTK :00 / Pykälän liite: Yhteenveto ja pisteytys, sähkötyöt Sivu 19

21 45, TEKNLTK :00 / Pykälän liite: Yhteenveto ja pisteytys, sähkötyöt Sivu 20

22 46, TEKNLTK :00 D: 301/2014 Sivu 22 Tekninen lautakunta Tarjous pienehköistä LVI-töistä ja -tarvikkeista vuosina Dnro D/301/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Tekn. ltk 46 Teuvan kunnan teknisen toimen tilahallinto ja Teuvan Vuokratalot Oy ovat pyytäneet klo mennessä tarjouksia pienehköistä LVItöistä ja -tarvikkeista vuosina Tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMAkanava), paikallislehti Tejukassa sekä kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi tarjouspyyntö on lähetetty neljälle alan urakoitsijalle. Tarjouksen avaaminen Määräajassa on saatu yksi tarjous, joka on avattu Tarjouksen on antanut Perälän Putki Oy. Tarjouspyyntö ja tarjouksen avauspöytäkirja ovat esityslistan ohessa. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjoajalta on saatu asiapaperit, joiden perusteella soveltuvuusehdot täyttyvät. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjoajalta on saatu asiapaperit, joiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi. Tarjouksen hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Tarjouspyynnönmukaisuus Saatu tarjous on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteenä olleille tarjouslomakkeille, mitä on edellytettykin. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Liite Tarjousten vertailu Tarjouksen yksityiskohdat on esitetty liitteenä olevassa yhteenvedossa. Vertailua ei ole suoritettu, koska on saatu vain yksi tarjous. Teuvan Vuokratalot Oy:n hallitus käsittelee saadut tarjoukset omistamiensa kiinteistöjen osalta erikseen. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita huoneisto- ja vesivahinkokorjaustöiden LVI-urakoitsijaksi Perälän Putki Oy:n kaudelle LVI-työt hankitaan ensisijaisesti em. urakoitsijalta, mutta työt voidaan tarvittaessa antaa esim. valitun urakoitsijan kulloisenkin työtilanteen mukaan muullekin lähialueen urakoitsijalle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

23 46, TEKNLTK :00 / Pykälän liite: Yhteenveto, LVI-työt Sivu 22

24 47, TEKNLTK :00 D: 284/2014 Sivu 24 Tekninen lautakunta Esimerkkilaskelmia kaukolämmön kustannuksista kuluttajille Dnro D/284/ /2014 Aikaisemmat käsittelyt: Tekninen lautakunta Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jukka Palomäki, p sähköposti; Tekn. ltk 47 Tekninen lautakunta päätti (30 ), että tekninen toimi laatii seuraavaan kokoukseen esimerkkilaskelmia kaukolämmön kustannuksista kuluttajille erilaisissa tapauksissa. Laaditut laskelmat ovat esityslistan ohessa. Niitä selvitetään lautakunnalle lähemmin kokouksessa. Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta kuuli asiantuntijana maanrakennusmestari Jukka Palomäkeä.

25 48, TEKNLTK :00 D: 320/2014 Sivu 25 Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Dnro 320/ /2014 Lisätiedot: toimistosihteeri Marja-Leena Mäki, p sähköposti; Tekn. ltk 48 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa: - Kunnaninsinöörin viranhaltijapäätös 5/14 Tiesuolan toimittaminen v. 2015, Suupohjan kuntien yhteishankinta - Maanrakennusmestarin viranhaltijapäätös 5/14; Sähköaggregaatin hankinta jätevesipumppaamojen varavoimaksi - Kunnaninsinöörin, maanrakennusmestarin ja talonrakennusmestarin WEB-tallenteet TEAK oppilasasuntolan LV-töiden takuutarkastus on pidetty Pohjoiskujan yksityistien parantaminen, takuutarkastus on pidetty Saksan alueen hulevesiviemäriverkoston I-vaiheen rakentamisen takuutarkastus on pidetty Kins. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee em. asiat tiedoksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

26 9998, TEKNLTK :00 Sivu 26 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet (HankintaL 102 ) Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Teuvan tekninen lautakunta PL 25, TEUVA Porvarintie 26 D, TEUVA faksi (06) sähköposti: Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

27 9998, TEKNLTK :00 Sivu 27 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus PL 204, Vaasa Korsholmanpuistikko 43, VAASA faksi sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaisille, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, jolla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys alkamisen ajankohdasta - asiakirja, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Lisätiedot Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 20.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 33/2014... 2 20 Rakennuslupa, Peltonen Tapani, 34/2014... 3 21 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitola,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 Kokousaika Tiistaina 19.6.2012 klo 18.30-19.24 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Leiponen Markku

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sukevan aluelautakunta Aika 05.05.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Iltapäiväkerhotilat, Sukevan päiväkoti, Kinttulanmäentie 1 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81. Tekninen lautakunta 13.08.2013. Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81. Tekninen lautakunta 13.08.2013. Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81 Tekninen lautakunta 13.08.2013 Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 50-54 Otsikko Sivu 50 Palvelukodin

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 7/2009 74. Helinä Niemelä. Anneli Partanen, Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 7/2009 74. Helinä Niemelä. Anneli Partanen, Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 7/2009 74 KOKOUSAIKA 15.12.2009 klo 18.00-18.50 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 13.07.2010 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 23.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 23.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 23.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 7 Salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin rakentaminen Perttulankujan varrelle... 2 8 Talonrakennusmestarin viran täyttäminen...

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2011 1 KOKOUSAIKA 17.2.2011 klo 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja Esko

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2012 88 Tekninen lautakunta 30.10.2012 AIKA 30.10.2012 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kaupungintalo, kahvio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 7/2003 KOKOUSAIKA: Maanantaina 17.11.2003 klo 10.00-11.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 7/2003 KOKOUSAIKA: Maanantaina 17.11.2003 klo 10.00-11.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 7/2003 KOKOUSAIKA: Maanantaina 17.11.2003 klo 10.00-11.15 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Juha Piikkilä,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot