Suomen Kissaliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kissaliitto ry"

Transkriptio

1 Suomen Kissaliitto ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS lokakuuta 2010 Aika: Lauantai klo Paikka: Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, TAMPERE ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Esitykset läsnäolo- ja puheoikeudesta 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys (s.1-2) 6. Jäsenyhdistysten puheenvuorot 7. SRK:n puheenvuoro 8. SRK esitys 1: Suomen Kissaliitto ry:n säännöt 6 (s.17) SRK esitys 2: Suomen Kissaliitto ry:n säännöt 10 (s.17) KPT esitys 1: Suomen Kissaliitto ry:n säännöt 3 (s.33) KPT esitys 2: Suomen Kissaliitto ry:n säännöt 10, 11 (s.33) KPT esitys 3: Kurinpitotoimikunnan ohjesääntö 3, 5 (s.34) KPT esitys 4: Toimikuntien ohjesäännöt 2 (s.34) 9. Valitaan sääntöjen 4 :n mukaan liittohallitus (s.4-8) 10. Valitaan tilintarkastaja sekä hänelle kaksi varatilintarkastajaa 11. Valitaan jäsenet liiton toimikuntiin sekä heille varahenkilöt (s.4-8) 12. Esitetään liiton tulo- ja menoarvio, jonka yhteydessä päätetään yhdistysten liitolle maksettavista jäsenmaksuista sekä liiton toimihenkilöilleen maksamista korvauksista ja palkkioista. Hyväksytään tulo- ja menoarvio. (s.9-16) 13. Käsitellään FIFe:lle esitettävät asiat ja valitaan edustajat FIFe:n yleiskokoukseen Burma kissanystävät ry:n esitys: o FIFen rekisteröintisäännöt BUR (burma) (s.41-45) Suomen Korat rengas ry:n esitys o FIFen rekisteröintisäännöt KOR (korat) (s.46-47) Venäjänsinisemme ry:n esitys: o FIFen rekisteröintisäännöt RUS (venäjänsininen) (s.48-49) o Suomen Venäjänsiniset ry:n puoltava vastaus esitykseen (s.50) RUROK esitys: o FIFe EMS-system: Japanin Bobtail (s.51) 1

2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 SIVU 2/2 14. Käsitellään SRK:n hallituksen, toimikuntien, jäsenyhdistysten ja SRK:n kanssa yhteistyösopimuksen solmineiden rotuyhdistysten esitykset SRK esitys 3: Näyttelysäännöt 4.6. (s.18) SRK esitys 4: Budjettiehdotus (s.19) SRK esitys 5: Näyttelysäännöt 1.1 (s.19) SRK esitys 6: Rekisteröintisäännöt 9.1. (s.19) RTK esitys 1: Rekisteröintisäännöt (s.20-21) RTK esitys 2: Rekisteröintisäännöt 14.3 (s.21) RTK esitys 3: FIFe/SRK kasvatus- ja rekisteröintisäännöt (s.22) NTK esitys 1: Näyttelysäännöt SRK liite 1 (s.23) NTK esitys 2: Näyttelysäännöt 8.2. (s.23-24) NTK esitys 3: Näyttelysäännöt 5.1., 5.4. (s.25) NTK esitys 4: Näyttelysäännöt 1.1., 2.6. (s.25-29) NTK esitys 5: Näyttelysäännöt 1.12 (s.29-30) NTK esitys 6: Näyttelysäännöt 1.12 (s.30-31) NTK esitys 7: Näyttelysäännöt SRK liite 2, 1.2 (s.31-32) KPT esitys 5: Kasvatus- ja rekisteröintisäännöt 2.1. (s.34-35) KPT esitys 6: Kasvattajasopimus (s.35-36) KPT esitys 7: Siitosuroksen omistajan sopimus (s.36-37) KTK esitys 1: Koulutusavustusrahasto (s.38) TTK esitys 1: Kissa-lehti budjettiesitys (s.39) TK esitys 1: Koulutustapahtuma budjettiesitys (s.40) SUROK esitys 1 : Näyttelysäännöt 3.9 a (s.52) BaJaVa ry ja Siam-Orient kissayhdistys ry: Liite 3 testaussuositukset (s.53) 16. Ilmoitusasiat 17. Kokouksen päättäminen Kokouspaperit löytyvät osoitteesta Mikäli haluat paperiversion kokouspapereista ota yhteyttä sihteeriin Jäsenyhdistyksiä pyydetään ilmoittamaan osallistuvien liittokokousedustajien määrä sihteerille mennessä ruokailun järjestämiseksi. Rotuyhdistysten edustajille ja muille kuin virallisille edustajille, ruokailu maksaa 29,70 euroa/hlö. Maksu paikanpäällä. Valtuutetuilla jäsenyhdistysten liittokokousedustajilla on puhe- ja äänioikeus. Kissaliiton hallituksella on läsnäolo- ja puheoikeus. Kissaliiton toimikuntien jäsenillä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus toimialaansa koskevissa kysymyksissä. SRK:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden rotuyhdistysten edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus omaa rotua koskevissa asioissa. Jäsenyhdistysten jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 8, 15 ja 16 mukaisissa asioissa, joissa päätökset tehdään ¾ määräenemmistöllä. Henkilövaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Pöytäkirja kirjoitetaan päätöspöytäkirjana. Päätökset astuvat voimaan seuraavan vuoden 1. päivänä, ellei kokous toisin päätä. 2

3 Ravintola Myllärit, Tampere, Suomi - Google Maps Sivu 1/ Ravintola Myllärit, lähellä kohdetta Tampere, Suomi Huomautuksia Tulosta A. Ravintola Myllärit Tampere, Suomi Google - Karttatiedot 2010 Tele Atlas -

4 Suomen Kissaliitto ry HALLITUS JA TOIMIKUNNAT Liiton asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema liittohallitus, johon valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Puheenjohtaja sekä rahastonhoitaja ovat erovuorossa samana vuonna ja seuraavana vuonna varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Kahdeksi vuodeksi valitaan vähintään yksi ja enintään neljä varsinaista sekä kaksi varajäsentä. Varsinaisista ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallitus Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaanluettuna vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Varajäsen on äänivaltainen varsinaisen jäsenen puuttuessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Liittokokous voi nimetä hallituksen avuksi toimikuntia ja toimihenkilöitä. (Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät ) Puheenjohtaja Veikko Saarela (PIROK) 1 v. Varapuheenjohtaja Marja Laine (RUROK) (EI käytettävissä) Sihteeri Kirsi Vuori (TUROK) (EI käytettävissä) Rahastonhoitaja Jaana Heikanen (URK) 1 v. Varsinaiset jäsenet Satu Hämäläinen (PIROK) 1 v. Outi Niemi (TUROK) 1 v. Pirjo Syväsalo (TUROK) (käytettävissä) Veli-Pekka Tahvanainen (KES-KIS) (EI käytettävissä) Sari Varpukari (RUROK) 1 v. Varajäsenet Outi Jalo (TUROK) (käytettävissä) Tellervo Kass (ERY-SYD) 1 v. Tilintarkastusyhteisö BDO FinnPartners Oy FIFe edustaja Anne Paloluoma-Sundholm (käytettävissä) Avustaja Pia Nyman (käytettävissä) Näyttelytoimikunta 3. NTK koostuu neljästä (4) jäsenestä, jotka liittokokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Lisäksi Kissaliiton hallitus voi nimetä keskuudestaan toimikuntaan jäsenen vuosittain. Mikäli joku NTK:n jäsenistä eroaa kesken toimikautensa, valitsee SRK:n hallitus seuraavaan liittokokoukseen asti uuden jäsenen. 4. Liittokokous nimittää toimikunnan koollekutsujan Sanna Veijalainen (TUROK) (EI käytettävissä) Jan Nyström (TUROK) (EI käytettävissä) Eeva Lindblom (SUROK) 1 v. Kimmo Kolkkka (PIROK) 1 v. 4

5 Rotutoimikunta 3. RTK koostuu Suomen Kissaliiton palkkaamasta rotukirjaajasta / rotukirjaajista sekä kuudesta (6) jäsenestä, jotka edustavat mahdollisimman laajasti eri roturyhmiä. Lisäksi Kissaliiton hallitus voi nimetä keskuudestaan toimikuntaan jäsenen vuosittain. Mikäli joku RTK:n jäsenistä eroaa kesken toimikautensa, valitsee SRK:n hallitus seuraavaan liittokokoukseen asti uuden jäsenen. 4. Liittokokous nimeää RTK:n jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Rotutoimikunnan jäseneltä vaaditaan perehtyneisyys kissan kasvatukseen, yleisiin geneettisiin lainalaisuuksiin sekä erityisesti kissan genetiikkaan. Lisäksi edellytetään sääntöjen tuntemusta. Rotutoimikunnan jäseneltä vaaditaan perehtyneisyys kissan kasvatukseen, yleisiin geneettisiin lainalaisuuksiin sekä erityisesti kissan genetiikkaan. Lisäksi edellytetään sääntöjen tuntemusta. rotukirjaaja Miila Lehessaari rotukirjaaja Carola Wikström-Oinonen (URK) (käytettävissä) Outi Jalo (TUROK) 1 v. Merja Lindgren (PIROK) Milla Pyötsiä (TUROK) (EI käytettävissä) Suvi Svensk (URK) Veli-Pekka Tahvanainen (KES-KIS) 1 v. Eija Välipirtti-Sillanpää (PIROK) 1 v. Tiedotustoimikunta 3. Liittokokous valitsee TTK:n jäsenet, joihin kuuluvat Kissa-lehden toimituskunta päätoimittaja, toimitussihteeri, taittaja ja ilmoitushankkija sekä lisäksi kolme (3) jäsentä, jotka ovat perehtyneitä tiedotustoimintaan. Toimituskunnan toimikausi on kaksi vuotta. Toimituskunta ja jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on erovuorossa. Lisäksi Kissaliiton hallitus voi nimetä keskuudestaan toimikuntaan jäsenen vuosittain. Mikäli joku TTK:n jäsenistä eroaa kesken toimikautensa, valitsee SRK:n hallitus seuraavaan liittokokoukseen asti uuden jäsenen. 4. Kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Kissa-lehden päätoimittaja. Päivi Kähö 1 v. Marja Kemppinen (PIROK) (EI käytettävissä) Pia Nyman (SUROK) (EI käytettävissä) Kissa-lehti Päätoimittaja Milla Talja (TUROK) (käytettävissä) Taittaja Veli-Pekka Lehtonen (PIROK) (käytettävissä) Toimitussihteeri Pirjo Syväsalo (TUROK) 1 v. Ilmoitusmyyjä Marja Laine (RUROK) 1 v. Koulutustoimikunta 3. Koulutustoimikunta koostuu 4 jäsenestä, jotka liittokokous valitsee vuosittain kahdeksi vuodeksi siten, että puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Liittokokous nimittää toimikunnalle myös kokoonkutsujan. Lisäksi Kissaliiton hallitus voi nimetä keskuudestaan toimikuntaan jäsenen vuosittain. Mikäli joku KTK:n jäsenistä eroaa kesken toimikautensa, valitsee SRK:n hallitus seuraavaan liittokokoukseen asti uuden jäsenen. 4. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa. 5

6 Heli Tepponen (TUROK) (käytettävissä) Virpi Virjamo (TUROK) 1 v. Arja Martikainen (SUROK) 1 v. Carin Sahlberg (SUROK) (EI käytettävissä) Kurinpitotoimikunta 3. KPT koostuu viidestä (5) jäsenestä, jotka liittokokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Jäseniltä edellytetään perehtyneisyyttä SRK:n ja FIFen toimintaan ja sääntöihin. Mikäli joku KPT:n jäsenistä eroaa kesken toimikautensa, SRK:n hallitus voi nimetä uuden jäsenen seuraavaan liittokokoukseen asti. 4. Liittokokous nimittää toimikunnan koollekutsujan. Raia Kalliomäki (INCAT) (käytettävissä) Katja Kinnunen (TUROK) Kristiina Kemppainen 1 v. Anne Paloluoma-Sundholm (SUROK) 1 v. Sari Vähä-Luomi (KES-KIS) Terveys- ja hyvinvointitoimikunta 3. THT koostuu kuudesta (6) jäsenestä, jotka liittokokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Lisäksi Kissaliiton hallitus voi nimetä keskuudestaan toimikuntaan jäsenen vuosittain. Mikäli joku THT:n jäsenistä eroaa kesken toimikautensa, valitsee SRK:n hallitus seuraavaan liittokokoukseen asti uuden jäsenen. 4. Liittokokous nimittää toimikunnan koollekutsujan. Jaana Tähtinen (SUROK) 1 v. Outi Niemi (TUROK) 1 v. Kati Holmsten (INCAT) 1 v. Päivi Kahila (PIROK) (EI käytettävissä) Carin Sahlberg (SUROK) (käytettävissä) Saila Savolainen (URK) 1 v. 1 v. = toimikausi päättyy

7 HALLITUKSEN JA TOIMIKUNTIEN KOKOUKSIIN OSALLISTUMINEN 2010 HALLITUS B 9 10 Veikko Saarela x x x x x x x x x x x Marja Laine x x e x x x x x x e x Kirsi Vuori x x x x x x e x x x x Jaana Heikanen x x x x x e e x x x x Satu Hämäläinen x x x x x e x x e x x Outi Niemi e x e e x x x e x x x Pirjo Syväsalo e x x x e x x x x e e Veli-Pekka Tahvanainen x x x x x x x x x x x Sari Varpukari e e e x e x x x x e x Outi Jalo (vj) x x x x x x x x x x x Tellervo Kass (vj) x x e x x x e x x e x Hallituksen kokoukset 2 ja 8B sähköpostikokouksia NTK Sanna Veijalainen x x x x x x x x Jan Nyström x x e x x x x x Eeva Lindblom x x x x x x x x Kimmo Kolkka x x x x x x x x Tellervo Kass, hallituksen ed x e x e x e e e Marika Nyström x Pekka Kangas x RTK Eija Välipirtti-Sillanpää x x e x x x x x x Miila Lehessaari e x x x x x x x x Carola Wikström-Oinonen x x x x x x x x x Outi Jalo x x x x x x x x x Merja Lindgren x x x x x e x x x Milla Pyötsiä x e x e x e x x e Suvi Svensk x x x e e x x x x Veli-Pekka Tahvanainen, hall.ed. x x x x x x x x x TTK Milla Talja x x x x Veli-Pekka Lehtonen e x x e Pirjo Syväsalo, hallituksen ed. x x e x Marja Laine x x x x Päivi Kähö x x x e Marja Kemppinen x x x x Pia Nyman x e e e KTK Heli Tepponen x x x Virpi Ruotsalainen x x x Arja Martikainen x e x Carin Sahlberg x x x Jaana Heikanen hallituksen edust. x x x 7

8 KPT 1 2 Raia Kalliomäki x x Kristiina Kemppainen e e Katja Kinnunen x e Anne Paloluoma-Sundholm x x Sari Vähä-Luomi x x Veikko Saarela hallituksen edust. e e THT 1 2 Jaana Tähtinen x x Outi Niemi hallituksen edustaja x x Kati Holmsten x x Päivi Kahila x x Carin Sahlberg x x Saila Savolainen x x x = läsnä, e = estynyt, p = poissa 8

9 VARSINAINEN TOIMINTA TULOS-06 TULOS-07 TULOS-08 TULOS-09 ARVIO-10 TULOS-10 ARVIO-11 TUOTOT 1-'6/ Rekisterikirjat , , , , , , , Omistajanvaihdokset 1 025, , Tuonti/vientikissat 4 697, , Mikrosirurekisteri 312,00 650, Kotikissarekisteri 20,00 50, Kasvattajanimimaksut , , , , , , , Koulutustuotot 519, , ,00 70, ,00 620, , Lomake- ja sääntökirjatuotot 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SRK-ruusuketuotot 4 642, , , , , , , FIFE-ruusuketuotot 1 829, , , , , , , FIFE-näyttelymaksut 5 760, , , , , , , Näyttelymuutosmaksut 140,00 210,00 245,00 70,00 70,00 0,00 0, FIFE-tuomarimaksut 975,00 975, , , , , , FIFE Rotutoimikuntamaksut 390,00 110,00 260,00 130,00 300,00 30,00 150, SRK-juhlakirja 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , SRK Shop 3 508, , ,10 680, ,00 880, ,00 Tuotot yhteensä , , , , , , ,00 KULUT Henkilöstökulut 3100 Puheenjohtaja 3000, , , , , , , Sihteeri 4375, , , , , , , Rahastonhoitaja 4500, , , , , , , Toimikuntien sihteerit 950,00 915, , , , , , Rotukirjaus 21752, , , , , , , Rotukirjaaja , , , , , Toimistotyöntekijät , , , , , Rekisteröintiohjelma 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ohjelmien ylläpito 720,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Tilintarkastus 450,00 450,00 450,00 700,00 0,00 270,00 0,00

10 3170 Asiantuntijapalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Web-master 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Työeläkemaksut , , , , , Työttömyysvakuutusmaksut 44,14 91,99 70,00 94,95 200, Tapaturmavakuutusmaksut 88,63 445,77 120,00 243,44 500, Ryhmähenkivakuutusmaksut 26,02 50,06 45,00 24,74 50, Sotu-maksut 1069, , , , ,00 805, , Työterveyshuolto 425,00 768, ,00 Henkilöstökulut yhteensä , , , , , , ,00 POISTOT 3200 Poistot koneista ja kalustosta 1840, , , ,90 0,00 0,00 0, Varaston arvonmuutos 811, , , ,84 0,00 0,00 0,00 POISTOT YHTEENSÄ 1 028, , , ,74 0,00 0,00 0,00 Toimistokulut 3300 Toimistotilan vuokra 6750, , , , , Toimisto puhelin ja internetkulut 712,99 948, ,00 391, , Toimiston muut käyttökulut 1490,47 264, ,00 102, ,00 Toimistokulut yhteensä 0,00 0, , , , , ,00 Muut kulut 3300 Puheenjohtajan tilavuokra 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sihteerin tilavuokra 1620, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rahastonhoitajan tilavuokra 1200, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rotukirjaajan tilavuokra 1890, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, RTK:n sihteerin tilavuokra 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SRK:n arkiston vuokra 420,00 420,00 210,00 420,00 420,00 0,00 420, Ruusukesihteerin tilavuokra 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SRK-ruusukkeet 5846, , , , , ,20 0, FIFE-ruusukemaksut 1800, , , , , , , FIFE-näyttelymaksut 5940, , , , , , , FIFE-tuomarimaksut 975,00 975, , , , , ,00

11 3314 FIFE-kasvattajanimimaksut 2360, , , , ,00 620, , FIFE Rotutoimikuntamaksut 460,00 0,00 380,00 130,00 300,00 0,00 150, SRK Shop 2580, ,27 645,87 760,56 800, ,17 900, FIFE-vuosikokous 3399, , , , , , , Pohjoismaisten liittojen kokous 0,00 528,17 803, , ,00 527, , Liittokokouskulut 1466, , , , , , , Kokous- ja matkakulut 17032, , , , , , , Tuomarikoulutus 541, ,05-404, , ,00 0, , Koulutuskulut 676,03 365, , , ,00 0, , Kirjanpito 130,00 32,50 60,00 820,00 0,00 0, , Tilintarkastus 50,00 50,00 50,00 0,00 800,00 0,00 800, Asiantuntijapalvelut 2354,00 345, ,10 794, ,00 0, , Pankkikulut 670,64 654, ,67 907,36 850,00 427, , Internetkulut 914, , ,20 221,00 0,00 277,55 600, Toimistotarvikkeet 1453, , , , , , , Painatus- ja kopiointikulut 4954, , ,12 592, ,00 495, , Postikulut 5983, ,19 619, , , , , Puhelinkulut 1810, , ,84 665, ,00 417, , Kaluston huolto 405,04 0,00 281,38 0,00 500,00 0,00 500, PR-kulut 910,01 902, ,56 594, , , , Leasing vuokrat 1889, , , , , , , Jäsenmaksut 0,00 0,00 138,00 150,00 150,00 156,00 160, Muut kulut 12,00 980,90 848, , ,00 36, ,00 Muut kulut yhteensä , , , , , , ,00 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ , , , , , , ,00 KISSA-LEHTI TULOS -06 TULOS-07 TULOS-08 TULOS-09 ARVIO-10 TULOS-10 ARVIO-11 TUOTOT 1' Jäsentilaukset 40731, , , , , , , Muut tilaukset 2032, , , , , , , Ilmoitustuotot 42508, , , , , , ,00 Tuotot yhteensä , , , , , , ,00

12 KULUT Henkilöstökulut 3410 Päätoimittaja 3000, , , , , , , Toimitussihteeri 1000, ,00 500,00 500,00 500,00 200,00 500, Taittaja 4000, , , , , , , Ilmoitushankkija 4310, , , , ,00 983, , Osoitteiston hoitaja 300,00 300,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0, Kirjoituspalkkio 600,00 900, , , , , , Sotu-maksut (siirretty tilille 3195) 263,24 257,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstokulut yhteensä , , , , , , ,00 Muut kulut 3420 Kone- ja kalustovuokrat 425,00 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Päätoimittajan tilavuokra 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Toimitussihteerin tilavuokra 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Painatuskulut 21626, , , , , , , Postituskulut 18940, , , , , , , Puhelinkulut 498,28 279,95 194,47 90,00 200,00 0,00 200, Kokous- ja matkakulut 1493, , , , ,00 975, , Toimistotarvikkeet 0,00 92,00 106,25 49,90 500,00 109,50 500, ATK-päivityskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut kulut yhteensä , , , , , , ,00 KISSA-LEHTI YHTEENSÄ , , , , , , ,00 NÄYTTELYTOIMINTA TULOS -06 TULOS-07 TULOS-08 TULOS-09 ARVIO-10 TULOS-10 ARVIO-11 TUOTOT 1-'6/ Näyttelymaksut 16957, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut näyttelytuotot 782, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotot yhteensä , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KULUT 3450 Näyttelytilakulut 933, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 3451 Tuomarit/toimihenkilöt palkkiot ja matkakulut 4957, ,80 0,00 0,00 0,00 0, Tuomarit/toimihenkilöt majoitus ja ruokailu 6103, ,15 0,00 0,00 0,00 0, Eläinlääkärikulut 1059,00 0,00 0,00 0,00 0, Muut näyttelykulut 9127, , ,99 0 0, Kulut yhteensä , , ,99 0,00 0, ,00 NÄYTTELYTOIMINTA YHTEENSÄ ,08 0, , ,99 0,00 0, ,00 VARAINHANKINTA TULOS -06 TULOS-07 TULOS-08 TULOS-09 ARVIO-10 TULOS-10 ARVIO-11 TUOTOT 1-'6/ Yhdistysten liittomaksut 12744, , , , , , , Rotuyhdistysten maksut 1428, , , , , , , Yhteistyösopimukset 0, , , , , , ,00 Tuotot yhteensä , , , , , , ,00 KULUT 3600 FIFE-jäsenmaksu 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350, Apurahat , , ,00 0, ,00 Kulut yhteensä 350,00 350, , , ,00 350, ,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , , , , , , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TULOS -06 TULOS-07 TULOS-08 TULOS-09 ARVIO-10 TULOS-10 ARVIO-11 TUOTOT 1-'6/ Korkotuotot 2973, , ,8 5019, ,00 0, , Osinkotuotot 128,10 457,50 329,40 114,80 100,00 168,36 100,00 Tuotot yhteensä 3 101, , , , ,00 168, ,00 KULUT 4100 Korkokulut 0, Perimiskulut 0,00 12,20 54,90 0,00 0,00 0,00 0, Rahoitus- ja arvopapereiden arvonmuutokset 933,30 45, ,10-669,78 0,00 0,00 0, Viivästyskorot 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut yhteensä 933,30 33, ,39-669,78 0,00 0,00 0,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 4 035, , , , ,00 168, ,00

14 SATUNNAISET ERÄT TULOS -06 TULOS-07 TULOS-08 TULOS-09 ARVIO-10 TULOS-10 ARVIO-11 TUOTOT KULUT 5000 Muut satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Luottotappiot 0,00 200,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kulut yhteensä 0,00 200,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , , , ,00

15 Suomen Kissaliitto ry Tulo- ja menoarvio 2011 MAKSUT SRK:LLE ,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 16,00 16,00 16,00 18,00 18,00 18,00 20,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Tuontikissan rekisterimaksu (muut kuin FIFe) 30,00 30,00 30,00 30,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 20,00 30,00 35,00 0,00 100,00 100,00 100,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Kasvattajanimi muutos/kerta 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 10,00 0,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

16 Suomen Kissaliitto ry Tulo- ja menoarvio 2011 SRK:N MAKSUT 200,00 250,00 250,00 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 500,00 570,00 400,00 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 335,00 400,00 400,00 400,00 25,00 25,00 25,00 65,00 70,00 70,00 70,00 25,00 25,00 25,00 30,00 35,00 35,00 35,00 20,00 20,00 20,00 20,00 22,00 22,00 22,00 35,00 35,00 35,00 35,00 40,00 40,00 40,00 400,00 600,00 600,00 650,00 650,00 650,00 650,00 400,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 800,00 800,00 800,00 950,00 950,00 950,00 950,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 0,25 0,25 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00 17,00 17,00

17 Suomen Kissaliitto ry HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYKSYNLIITTOKOKOUKSELLE 2010 Lihavoitu uutta/muutettua tekstiä, yliviivattu poistuvaa. EHDOTUS 1. Suomen Kissaliiton säännöt 6 Yhdistysten jäsenmaksu määräytyy edellisen kalenterivuoden lopun jäsentilanteen mukaan. Yhdistysten on lähetettävä luettelo kaikista jäsenistään liittohallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Luettelosta on eriteltävä alle 15-vuotiaat ja ei-henkilöjäsenet. Jäsenyhdistykset lähettävät liitolle säännöllisesti päivitetyn jäsenlistansa joka kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä, jonka perustella jäsenille lähetetään liiton tiedotuslehti sekä tarkistetaan liiton palveluja käyttävien henkilöiden jäsenyys. Liitolla ei ole oikeutta käyttää osoitteistoja muuhun kuin näihin tarkoituksiin. Perustelu: Kevään liittokokouksen päätöksellä voimaan tulleen säännön mukaan SRKn alaisten jäsenyhdistysten kasvattajien kaikki rekisteröintiin ja kasvatukseen liittyvä posti lähetetään suoraan Suomen Kissaliiton toimistolle alkaen toimitetaan myös valmistumisilmoitukset. Jäsenyys tarkistetaan yhdistysten säännöllisesti toimittamien jäsenlistojen pohjalta. Jäsenten papereita ei voida käsitellä, ennen kuin jäsenyys voidaan todentaa päivitetystä jäsenlistasta. EHDOTUS 2. Suomen Kissaliiton säännöt 10 Syyskokouksessa, joka pidetään lokakuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat: 1. tarkastetaan valtakirjat ja avataan kokous 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. valitaan liittohallitus sääntöjen 4 :n mukaan 6. valitaan tilintarkastaja sekä hänelle kaksi varatilintarkastajaa tilintarkastusyhteisö 7. valitaan jäsenet liiton toimikuntiin sekä heille varahenkilöt 8. esitetään liiton tulo- ja menoarvio, jonka yhteydessä päätetään yhdistysten liitolle maksettavista jäsenmaksuista sekä liiton toimihenkilöilleen maksamista korvauksista ja palkkioista. Hyväksytään tulo- ja menoarvio. 9. käsitellään FIFe:lle esitettävät asiat ja valitaan edustajat FIFen yleiskokoukseen 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Perustelu: Yhdistyslaki muuttui alkaen ja tilintarkastus on suoritettava KHT- tai HTM-tilintarkastajien toimesta. Kevätliittokokouksessa ehdotettiin Suomen Kissaliiton sääntöihin (POROK ja SUROK toimesta) muutosta tilintarkastusyhteisön valinnasta vuosittain.

18 EHDOTUS 3. SRK- Fifé Näyttelysäännöt 4.6 Titteleiden hyväksyminen CAC, CAP, CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB, CACS, CAPS, jotka ovat edellytyksenä tittelille Champion, Premier, International Champion, International Premier, Grand International Champion, Grand International Premier, Supreme Champion ja Supreme Premier, tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun näytteilleasettajan oma kansallinen liitto tai yhdistys on ne hyväksynyt. Saadakseen tittelin kissalleen, omistajan tulee ilmoittaa kansalliselle sihteerille kuukauden kuluessa viimeisen titteliin vaaditun sertifikaatin saavuttamisesta. SRK [Saadakseen valmistumisruusukkeen (IC, IP, GIC, GIP, SC, SP) on kissan omistajan ilmoitettava kirjallisesti oman yhdistyksensä määräämälle henkilölle kissansa valmistumisesta kuukauden kuluessa ja liitettävä mukaan kopiot titteliin oikeuttavista arvosteluseteleistä. Yhdistys ei ole velvollinen luovuttamaan valmistumisruusuketta, jos ilmoitus ei tule määräajassa. Ruusukkeet valmistuville kissoille yhdistykset tilaavat SRK:lta. Yhdistykselle tehdyn ilmoituksen jälkeen kissan titteli merkitään SRK:n rekisteriin, edellyttäen että edellinen titteli on rekisteröity.] Ehdotus uudeksi säännöksi: SRK [Saadakseen valmistumisruusukkeen (CH,PR,IC, IP, GIC, GIP, SC, SP) on kissan omistajan ilmoitettava kirjallisesti Suomen Kissaliitolle oman yhdistyksensä määräämälle henkilölle kissansa valmistumisesta kuukauden kuluessa erillisellä lomakkeella ja liitettävä mukaan kopiot titteliin oikeuttavista arvosteluseteleistä.. Yhdistys ei ole velvollinen luovuttamaan valmistumisruusuketta, jos ilmoitus ei tule määräajassa. Ruusukkeet valmistuville kissoille yhdistykset tilaavat SRK:lta. Yhdistykselle Kissaliitolle tehdyn ilmoituksen jälkeen kissan titteli merkitään SRK:n rekisteriin, edellyttäen että edellinen titteli on rekisteröity.] Perustelut: Yksinkertaistamalla toimintoja, valmistumisilmoitukset lähetetään Suomen Kissaliiton toimistolle lähtien. Kissan omistaja täyttää valmistumisilmoituslomakkeen 3.1. Mikäli omistaja haluaa kissalleen myös valmistumisruusukkeen, liitetään ilmoitukseen kuitti maksetusta ruusukkeesta. Ruusukkeista veloitetaan erillisen hinnaston mukaisesti lisäten ruusukkeisiin toimitusmaksu aiheutuneista toimenpiteistä. Ruusukkeiden hinnat ovat valmistujan omistajalle samat kuin yhdistyksille. Valikoimiin lisätään myös sieltä puuttuneet Champion- ja Premior-ruusukkeet. Kaikki eivät valmistumisruusukkeita halua ja halutessaan ruusukkeen, valmistuneen kissan omistaja maksaa ruusukkeesta sen todellisen hinnan käsittely- ja lähetyskuluineen. Toiminnasta poistuvat turhat välivaiheet ja yhdistyksiltä jää pois ruusukkeiden tilaus, edelleen toimitus sekä niistä aiheutuvat kustannukset. Mahdollista on myös että yhdistykset edelleen tilaisivat jäsenilleen valmistumisruusukkeet jäsenetuna jolloin valmistumisilmoituksen voisi edelleen toimittaa oman yhdistyksensä kautta edelleen Kissaliitolle toimitettavaksi. Kissaliitolla itsellään ei ole henkilöjäseniä, jolloin myyntiartikkelit ja niistä aiheutuvat kulut tulee veloittaa palvelun saajalta.

19 Budjettiehdotus 2010 syysliittokokoukselle EHDOTUS 4. Liittomaksun korotus Hallitus esittää jäseniltä perittävän liittomaksun nostamista 2 :lla 4 :oon/jäsen/v. Perustelu: Kevään 2010 liittokokouksen tekemällä päätöksellä valmistuvien kissojen FIFe- ja SRKruusukkeiden jakelu siirtyy v alusta Kissaliiton toimistolle. Ehdotus ei ottanut kantaa ruusukkeiden ja niiden jakelun rahoitukseen, joten hallitus lähtee siitä, että niiden rahoitus edelleen tulee yhdistyksiltä. Vähiten lisätyötä tästä koituu perimällä vastaavat kustannukset liittomaksussa, jolloin laskutus yhdistyksiltä jää pois ja ruusuke voidaan lähettää paluupostissa kun kissan valmistumisilmoitus tulee toimistolle. Vuonna 2010 SRK- ja FIFe-ruusuketuotoiksi on budjetoitu runsaat 11000, mikä vastaa varsin tarkkaan 2 korotusta liittomaksuun/jäsen. Lisäksi on huomattava, että ruusukkeiden lähettämisestä koituu SRK:lle myös postituskuluja. Jäsenyhdistyksille ei tästä synny merkittävää painetta jäsenmaksujen korotuksiin, koska ne ovat aiemmin joutuneet käyttämään vastaavan summan ruusukkeiden hankintaan SRK:lta ja niiden jakeluun jäsenilleen. EHDOTUS 5. Nykyinen sääntö: I SÄÄNTÖKIRJA: Kansallisten ja kansainvälisten näyttelyiden järjestäminen 1.1 Viikonpäivä ja 2 sertin näyttelyiden lukumäärä SRK [Jokainen yhdistys saa vuoden aikana järjestää enintään neljä arvostelunäyttelyitä. Yhdistys saa järjestää lisänäyttelyitä, jos ne pidetään vähintään 100 kilometrin päässä yhdistyksen samana vuonna järjestämistä muista arvostelunäyttelyistä. Lisänäyttelyitä haetaan, kuten muitakin näyttelyitä. Kissaliiton liittokokousviikonlopuille ei myönnetä näyttelyitä. Kahden peräkkäisillä viikoilla järjestettävän näyttelyn välimatkan on oltava 150 kilometriä. SRK voi järjestää voittajanäyttelyn vuosittain.] Perustelu: Näyttelyiden joustavampi järjestämismahdollisuus eri paikkakunnilla auttaa palvelemaan kasvaneita osallistujamääriä. EHDOTUS 6. REKISTERÖINTISÄÄNNÖT, KANSALLINEN OSA 9 ROTUKIRJAAJAT 9.1 Suomen Kissaliitolla on palkattu rotukirjaaja / rotukirjaajia, jonka lisäksi liittokokous valitsee tarvittaes-sa yhden tai useampia rotukirjaajan(ia) yhdeksi vuodeksi kerrallaan. jotka valitsee Suomen Kissaliiton hallitus. Perustelu: Palkatun henkilöstön tulee olla Suomen kissaliiton hallituksen valitsemia. Liittokokous määrittelee talousarviota hyväksyessään raamin, minkä verran rotukirjaukselle suunnitellaan varoja käytettävän. SRK:n hallitus

20 Suomen Kissaliitto ry RTK RTK sääntömuutosehdotus 1 / SRK Liittokokous Nykyinen sääntö: Tuontikissan nimeä ei saa muuttaa Mikään FIFe-jäsen ei saa tarkoituksella rekisteröidä tuontikissaa millään muulla kuin kissan alkuperäisellä nimellä, riippumatta tuodaanko kissa FIFe- tai ei FIFe-järjestöstä. Tuontikissalle myönnettyä alkuperäistä rekisterikirjaa ei saa koskaan hävittää, kun kissa rekisteröidään FIFe-yhdistykseen. SRK Kissa, joka on ollut aikaisemmin SRK:n rekisterissä ja on ollut välillä rekisterissä ulkomailla, siirretään takaisin SRK:n rekisteriin entiselle rekisterinumerolle. SRK TUONTI- JA VIENTIKISSAT, KANSALLINEN OSA: Tuontikissaa ei saa käyttää siitokseen ennen kuin se on SRK:n rekisterissä. Kasvattaja voi kuitenkin tuoda ulkomailta astutetun naaraan. Rotutoimikunta käsittelee pentueen rekisteröinnin tuojan kasvattajanimelle SRK:n rekisteriin samalla, kun se käsittelee tuontikissan rekisteröinnin. Tällaisessa tapauksessa myös FIFe-tuonti käsitellään rotutoimikunnassa. Tuojan on tällöin toimitettava tuontikissan rekisteröintianomuksen ja sen liitteiden mukana erikoislupa-anomus pentueen rekisteröimiseksi. Anomuksen liitteenä on oltava seuraavat todistukset: kopio uroksen alkuperäisestä rekisterikirjasta ulkomaiselta urokselta rekisteröintisääntöjen mukaisesti vaadittavat todistukset astutustodistus tai muu uroksen omistajan kirjallinen suostumus pentueen rekisteröinnille tuojan nimiin Astutus ei saa olla Kissaliiton tai FIFe:n rekisteröintisääntöjen vastainen ja kasvattajan vastuulla on tarkistaa asia etukäteen. Rekisteröintiä varten tuoja toimittaa rekisteröintihakemuksen ja tarvittavat liitteet oman yhdistyksensä sihteerille, joka lähettää FIFe-tuontien paperit rotukirjaajalle ja FIFe:n ulkopuolelta tulevien tuontien paperit rotutoimikunnan sihteerille. Rekisterikirjat maksetaan etukäteen SRK:n tilille, alkuperäinen kuitti tai tiliotteen kopio liitetään tuontikissan rekisteröintihakemuksen mukaan. Rekisterikirjat lähetetään suoraan tuontikissan omistajalle. Liittokokous vahvistaa tuontikissan rekisteröintimaksun vuosittain. Jos tiedot rekisterinumeroista, yhdistystunnuksesta, roduista, väreistä ja nimistä ovat puutteelliset saadussa virallisessa rekisterikirjassa, voi kissan maahantuoja lisätä puuttuvat tiedot kirjallisesti, mikäli tiedot toimittanut yhdistys ne vahvistaa (todistajan allekirjoitus ja/tai leima). Ulkomaisista sukutauluista maahantuojan tulee tarvittaessa toimittaa suomennokset tai FIFe-kieliset käännökset. Transfer eli siirtoilmoitus on oltava jokaisella rekisteröitävällä tuontikissalla. Transfer lähetetään yhdessä alkuperäisen sukutaulun kanssa omalle yhdistykselle, joka toimittaa ne rotukirjaajalle. Transfereista maahantuojan tulee tarvittaessa toimittaa suomennokset tai FIFe-kieliset käännökset. Joissakin maissa rekisteröivä yhdistys kirjoittaa erikseen omistajatodistuksen, joka korvaa transferin, mikäli se on kyseisen yhdistyksen allekirjoituksella/leimalla vahvistettu. Erillistä transferia ei tarvita, jos tuoja on alkuperäisessä rekisterikirjassa merkitty kissan omistajaksi.

21 Kun kissa myydään ulkomaille ja se siirtyy muuhun kuin SRK:n rekisteriin, kissan omistajan on pyydettävä rotukirjaajalta kissalle siirtotodistus eli transfer ilmoittamalla samalla ostajan nimi ja osoitetiedot. Mikäli kissan vastaanottava liitto ei vaadi transferia, kasvattaja voi vaihtoehtoisesti palauttaa kissan myynti-ilmoituksen / omistajan vaihdoksen rotukirjaajalle kuukauden kuluessa. Vientikissojen rekisterikirjat ja transferit eli siirtotodistukset pyritään käsittelemään rotukirjauksessa ensisijaisesti. Transfer maksetaan etukäteen SRK:n tilille, alkuperäinen kuitti tai tiliotteen kopio liitetään transfer-pyynnön mukaan. Transfer lähetetään suoraan kissan omistajille. Liittokokous vahvistaa transferin hinnan vuosittain. Lisäsukupolvista transferin liitteeksi peritään liittokokouksen vuosittain määrittelemä maksu. Lisäsukupolvia kissan sukutauluun voidaan kirjoittaa muulloin kuin transfertilauksen yhteydessä vain erillisellä perustellulla anomuksella. Muutosehdotus: LISÄYS: Lisäsukupolvet toimitetaan mahdollisimman täydellisinä sukutaulukopioina. Perustelu: Lisäys tarkentaa jo olemassa olevan käytännön. Mikäli lisäsukupolvissa on SRK:n rekisteriin rekisteröimättömiä kissoja, näiden osalta SRK ei ole vastuussa tietojen oikeellisuudesta. Esimerkiksi jos molemmat transferoitavan kissan vanhemmat ovat tuonteja, transferin lisäsukupolvia voidaan toimittaa vain 5. sukupolvi eli käytännössä kissan vanhempien alkuperäisten rekisterikirjojen kopiot. 2/3 RTK sääntömuutosehdotus 2 / SRK Liittokokous Nykyinen sääntö: Kun kissasta tehdään omistajanvaihdos, toimittaa rotukirjaaja kissan uudelle omistajalle omistajuustodistuksen. Kissan 1. omistajanmuutos sisältyy rekisteröintimaksuun, seuraavat vaihdokset ovat maksullisia. Muutoksesta peritään liittokokouksen vuosittain määräämä maksu. Uudelle omistajalle kirjattu omistajuustodistus tulee liittää mukaan kissan myynti-ilmoitukseen. Muutosehdotus: LISÄYS: Maksullisen omistajanvaihdoksen maksu tulee olla maksettuna kuukauden kuluessa omistajanvaihdoksen päivämäärästä. Perustelu: Sääntökohta 14.1 määrittelee, että omistajanvaihdos tulee tehdä kuukauden kuluessa omistajuuden siirtymisestä. Lisäys tarkentaa, että myös maksu tulee maksaa samanaikaisesti. Käytännössä tällä hetkellä maksusuorituksia tehdään kuukausienkin viiveellä, joka osaltaan hidastaa papereiden käsittelyä.

22 3/3 RTK ehdotus 3 / SRK Liittokokous Ehdotus: FIFen yleiskokouksessa keväällä 2010 päätetyt yhtenäistettyjen kasvatus- ja rekisteröintisääntöjen muutokset saadaan päivittää SRK:n sääntöihin automaattisesti ilman, että näitä sääntökohtia tarvitsee erikseen vahvistaa SRK:n kevätliittokokouksessa Perustelut: FIFe-yleiskokous päätti poistaa luvan kansallisiin lisäyksiin kasvatus- ja rekisteröintisääntöihin.srk on pyytänyt FIFeltä tarkennusta uusien sääntöjen tulkintaan siltä osin, saadaanko kansallisia terveyteen liittyviä sääntöjä yhä käyttää vai tuleeko ne poistaa. Rotutoimikunta

23 Suomen Kissaliitto ry NTK Näyttelytoimikunnan sääntömuutosehdotukset syksyn 2010 liittokokoukselle Poistettava teksti on yliviivattu. Lisätty ja muutettu teksti on alleviivattu ja punaisella. EHDOTUS 1 SRK liite 1 näyttelysääntöihin - Ohjeet näytteilleasettajille Näitä ohjeita noudatetaan niissä näyttelyissä, joissa omistajat saavat itse esittää kissansa arvostelussa. 1. Kissan omistajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä (jäljempänä näytteilleasettaja) on oikeus esittää itse kissansa arvostelussa niissä näyttelyissä, joissa tästä on erikseen ilmoitettu. Kissan esittäjän tulee olla yli 15-vuotias. Perustelu: Assistentin ikärajaa laskettiin vuoden 2010 alusta FIFé-sääntömuutoksen myötä 15 vuoteen. NTK:n mielestä on perusteltua muuttaa myös näytteilleasettajien alin kissan esittelyikä 15 vuoteen. EHDOTUS Open doors 1. Sallitaan FIFén ulkopuolisten jäsenten osallistuminen näytteilleasettajina FIFénäyttelyihin ja sallitaan FIFé jäsenten osallistuminen FIFén ulkopuolisiin näyttelyihin. 2. Näytteilleasettajat, jotka kuuluvat FIFén ulkopuolisiin organisaatioihin voivat ilmoittaa kissansa FIFé-näyttelyihin seuraavin ehdoin: a. Kaikkien FIFén ulkopuolisten näytteilleasettajien tulee suostua noudattamaan FIFén sääntöjä ja standardeja. b. Aikuinen, jolla ei ole FIFé-arvonimeä, tulee ilmoittaa luokkaan 9 tai vastaavasti kastraatti luokkaan 10. Kissa, jolla on FIFé-titteli tai arvonimeen oikeuttavia sertifikaatteja, tulee ilmoittaa asianmukaiseen luokkaan. c. Kaikkien FIFén ulkopuolisten näytteilleasettajien ilmoittautumisten tulee olla näytteilleasettajan oman yhdistyksen kautta lähetettyjä ja yhdistyksen allekirjoituksella varmennettuja. d. Kaikki FIFén ulkopuolisten näyttelymaksut tulee maksaa näyttelyn järjestäjien ohjeiden mukaisesti. Puheenjohtaja Sihteeri Fédération Internationale Féline -jäsen Veikko Saarela Kirsi Vuori Tohlopinkatu 2 Nuottaluomantie TAMPERE TURKU

24 2/10 3. FIFé-sertifikaatti voidaan saada vain FIFé-näyttelyissä ja vain ne oikeuttavat FIFéarvonimeen. 4. Tämän säännön voimassaoloa jatketaan viidellä vuodella asti. SRK FIFén ulkopuolisessa rekisterissä olevilla FIFéen kuulumattomien näytteilleasettajien kissoilla tulee olla SRK:lta näyttelylisenssi, joka oikeuttaa osallistumaan Suomen Kissaliiton jäsenyhdistysten näyttelyihin. Kissakohtainen lisenssi on voimassa kalenterivuoden. Lisenssin hinnan päättää vuosittain liittokokous. Näyttelylisenssi voidaan myöntää vain World Cat Congressin (WCC) jäsen-järjestöihin kuuluvien näytteilleasettajien kissoille. Näyttelylisenssi anotaan SRK:n näyttelylisenssianomuslomakkeella, joita saa Suomen Kissaliiton sihteeriltä sekä kotisivuilta. Näyttelylisenssin anomisessa noudatetaan Suomen Kissaliitto ry:n erillisiä ohjeita. Näyttelylisenssin myöntämisestä päättää SRK:n hallitus. Lisensoidun kissan FIFé näyttelyissä saavuttamat tittelit voidaan rekisteröidä Kissaliiton rekisteriin kissan omistajan niin halutessa FIFén ja SRK:n sääntöjen mukaisesti. Tällöin omistajan tulee toimittaa kopiot titteliin oikeuttavista arvostelutuloksista Kissaliiton sihteerille. Ilmoitettaessa lisenssin saanutta kissaa näyttelyyn, liitetään kopio hyväksytystä lisenssistä näyttelyilmoituslomakkeeseen. Perustelu: Näyttelylisenssejä haetaan hyvin minimaalinen määrä vuosittain. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että kyseessä on kansallinen sääntö, jonka olemassa olosta ainakaan ulkomaiset tai suomen puhumattomat eivät ole edes tienneet. Lomake on toki englanniksi, mutta se ei valitettavasti ole riittänyt saattamaan sääntöä ulkomaisten näytteilleasettajien tietoon. NTK:n tietoon on myös tullut tapauksia, joissa SRK:n alaisissa näyttelyissä on näyttelytetty ei-fifé-kissoja ilman lisenssiä siitä syystä, että missään vaiheessa ei ole tullut ilmi, että ilmoittajan yhdistys ei olekaan ollut FIFé-yhdistys. On selvää, että suomalaisissa SRK:n alaisissa näyttelyissä on käynyt ilman SRK:n lisenssiä kissoja, joille olisi pitänyt hakea lisenssi. FIFén näyttelysääntöjen avoimien ovien -politiikan mukaisesti (sääntökohta 8.2) FIFén ulkopuolisten näytteilleasettajien kissoilla on oikeus osallistua FIFénäyttelyihin. FIFé ei ole katsonut tarpeelliseksi vaatia mitään lisäehtoja kohdan 8.2 lisäksi tällaisen kissan näyttelyttämiselle. NTK on ehdottanut lisenssikäytäntöä vuonna 2003 ja perustellut sitä sääntöjen kohdalla 3.1, jossa edellytetään rekisteröintiä kaikilta näyttelyyn osallistuvilta kissoilta. Nykyinen NTK katsoo, että lisenssi ei korvaa rekisteröintiä, eikä siten lisenssin vaatimista voi perustella kyseisellä sääntökohdalla. Jos lisenssistä halutaan pitää kiinni, pitäisi sen hintaa selvästi alentaa ja maksun pitäisi mennä järjestävälle yhdistykselle, jolle aiheutuu ulkomaisesta kissasta ja näytteilleasettajasta ylimääräistä työtä ja kuluja.

25 3/10 EHDOTUS 3 V SÄÄNTÖKIRJA: Näyttelyluokat 5.1 Kilpaileminen oikeassa luokassa Kilpailuluokitus on FIFé-sääntöjen mukainen. Kissojen iän tulee selvitä arvostelusetelistä. Sovellettava standardi on FIFén hyväksymä. Kissa voi kilpailla vain luokassa, johon se kuuluu SRK [Kissa tulee ilmoittaa näyttelyyn siihen väriin, mihin se on rekisteröity, poikkeuksena määrittelyluokassa tai kahden eri tuomarin päätöksellä arvostelussa väriä vaihtaneet kissat, jolloin arvostelutulos on uusi väri. Todettu värinmuutos on toimitettava kuukauden kuluessa näyttelystä oman yhdistyksen kautta Kissaliiton rotukirjaajalle, muutoin jatkaa kilpailua alkuperäisessä värissään.] 5.4 Näyttelyluokkien ehdot LUOKKA 13c: MÄÄRITTELYLUOKKA Kissan EMS-koodin selvittämiseksi sen turkin väri tai mikä tahansa muu ominaisuus voidaan tarkistaa kansallisen FIFé-jäsenen, kansallisen rotutoimikunnan tai näytteilleasettajan pyynnöstä määrittelyluokassa. Tässä luokassa kaksi kansainvälistä FIFé-tuomaria tarkistaa kissan ennen, kuin virallinen arvostelu alkaa. Kissa ei saa kirjallista arviointia, eikä laatuarvostelua tai vertailuarvostelua, vaan ainoastaan vahvistuksen täydelle EMS-koodilleen, joka molempien tuomareiden tulee allekirjoituksellaan varmistaa. SRK [Mikäli kissan omistaja haluaa, että kissan näyttelyssä todettu uusi EMS-koodi viedään Kissaliiton rekisteriin, tulee hänen toimittaa kopio luokan 13c arvostelusetelistä tai diplomista kuukauden kuluessa näyttelystä Kissaliiton rotukirjaajalle. Muutoin kissa jatkaa kilpailua aiemman EMS-koodinsa mukaisesti.] Perustelu: Värimuutoksen toimittaminen Kissaliittoon sopii paremmin näyttelyluokkien ehtoihin, kuin kohtaan 5.1, jonka otsikko on Kilpaileminen oikeassa luokassa. Varsinkaan uudet näytteilleasettajat eivät löydä ehtoa sen nykyisestä sijaintikohdasta. EHDOTUS 4 National Winner-tittelit I SÄÄNTÖKIRJA: Kansallisten ja kansainvälisten näyttelyiden järjestäminen 1.1 Viikonpäivä ja 2 sertin näyttelyiden lukumäärä d) Näyttelyitä voidaan järjestää kaikkina viikonpäivinä. Saman viikon aikana voidaan järjestää kaksi näyttelyä.

26 SRK [Jokainen yhdistys saa vuoden aikana järjestää enintään neljä arvostelunäyttelyä. 4/10 Yhdistys saa järjestää lisänäyttelyitä, jos ne pidetään vähintään 100 kilometrin päässä yhdistyksen samana vuonna järjestämistä muista arvostelunäyttelyistä. Lisänäyttelyitä haetaan, kuten muitakin näyttelyitä. Kissaliiton liittokokousviikonlopuille ei myönnetä näyttelyitä. Kahden peräkkäisillä viikoilla järjestettävän näyttelyn välimatkan on oltava 150 kilometriä. SRK voi järjestää voittajanäyttelyn vuosittain.] 2.6 Scandinavian Winner-näyttely SRK [Voittajanäyttelyyn osallistuminen on mahdollista kissoille, jotka ovat täyttäneet seuraavat edellytykset voittajanäyttelyä edeltävän 13 kuukauden aikana: Pennut 3-6 kuukautta: ei rajoituksia Nuoret 6-10 kuukautta: Värin paras tai tuomarin paras tai 3 x EX 1 pentu- tai nuortenluokassa Aikuiset: Värin paras, tuomarin paras, titteli IC/IP tai korkeampi sekä aikuinen kissa, joka on täyttänyt nuortenluokan vaatimukset voittajanäyttelyä edeltäneen 13 kuukauden aikana. Kotikissat: Kotikissat saavat osallistumisoikeuden oltuaan tuomarin paras kotikissa. Voittajanäyttelyn kategoriavoittajat voivat käyttää nimitystä Voittaja+vuosiluku kahdella numerolla (esim. Voittaja08, lyhenne V08). Voittaja08-arvoa ei merkitä kissan nimen yhteyteen rekisterikirjaan, vaan se on näyttelytulos.] SRK liite 4 näyttelysääntöihin Vuoden kissan valinta Sääntötekstiin on tehty kevään 2010 liittokokouksessa sovitut, voimaan tulevat muutokset. Laskennan suorittavat SRK:n näyttelytoimikunnan valitsema(t) Vuoden Kissapistelaskija(t). Kilpailuun voivat osallistua kissat, joiden omistaja/omistajat ovat SRK:n jäsenyhdistyksen jäseniä ja joiden kotipaikka on Suomessa kilpailutulosten saavuttamishetkellä. Kissojen (poikkeuksena kotikissat) on oltava rekisteröityjä SRK:n rekisteriin kilpailutulokset saavuttaessaan. Kategorioista I, II, III ja IV valitaan erikseen vuoden aikuinen uros, aikuinen naaras, vuoden kastraattiuros, kastraattinaaras, vuoden nuori, vuoden veteraani, vuoden siitosuros, vuoden siitosnaaras ja vuoden kasvattaja. Lisäksi valitaan vuoden kotikissa ja vuoden kotikissaveteraani. Valittaessa vuoden aikuista urosta/aikuista naarasta ja vuoden kastraattiurosta/kastraattinaarasta huomioon otetaan 5 (viisi) kansainvälistä näyttelyä kotimaassa tai ulkomailla. Vähintään kolmen näyttelyn tuloksien tulee olla Suomesta. Valittaessa vuoden nuorta huomioon otetaan 3 (kolme) kansallista tai kansainvälistä näyttelyä kotimaassa tai ulkomailla. Vähintään kahden näyttelyn tuloksien tulee olla Suomesta. Laskennassa yhdistetään sekä nuorten että pentuluokassa saadut tulokset.

27 5/10 Valittaessa vuoden kotikissaa huomioon otetaan 3 (kolme) kansallista tai kansainvälistä näyttelyä kotimaassa tai ulkomailla. Vähintään kahden näyttelyn tuloksien tulee olla Suomesta. Valittaessa vuoden veteraania ja vuoden kotikissaveteraania huomioon otetaan 3 (kolme) kansallista tai kansainvälistä näyttelyä kotimaassa. Siitoskissoilla ja kasvattajilla otetaan huomioon 3 (kolme) kansainvälistä näyttelyä kotimaassa. Tasatuloksen ollessa kyseessä ratkaistaan keskinäinen järjestys seuraavalla tuloksella, jota ei ole laskettu mukaan. Jos tulos tämän jälkeen on edelleen tasan, lasketaan seuraava tulos, jota ei ole laskettu mukaan. Jos tämän jälkeen tulos on tasan, jaetaan sija ko. kissojen kesken. Huolimatta siitä, montako lisätulosta lasketaan mukaan, vuoden aikuista urosta/aikuista naarasta ja vuoden kastraattiurosta/kastraattinaarasta valittaessa otetaan huomioon korkeintaan kaksi ulkomaista tulosta ja vuoden nuorta ja vuoden kotikissaa valitessa korkeintaan yksi ulkomainen tulos. Vuoden kissa voi olla myös kastraatti, jos se on osallistunut leikkaamattomana näyttelyihin, joista pistelaskenta suoritetaan. Vuoden kastraatti valitaan ainoastaan kastraattiluokkiin osallistumisen perusteella. Eri ryhmissä (leikkaamaton/kastraatti/nuori) saatuja pisteitä ei voi yhdistää. Pistelaskutaulukko vuoden kissan, kastraatin ja nuoren valintaan: Kategorian paras (KPA, KPN, KPP, KPK) näyttelykohtaiset lisäpisteet Tuomarin paras (TP) näyttelykohtaiset lisäpisteet Värin paras (VP) 100 CACS, CAPS, KM 97 CAGCIB, CAGPIB 96 CACIB, CAPIB 95 CAC, CAP 93 Excellent 1 (EX1) 90 Excellent (EX) 88 Oikein hyvä (OH) 76 Hyvä (H) 61 Diskaus, kaikki muutokset kissan rekisterikirjan EMS-koodiin (*) tai sukupuoleen 0 (*) ei koske väriryhmien sisällä tapahtuvia muutoksia Kissat jotka näyttelyssä saavuttavat TP- tai KP-tuloksen saavat näyttelykohtaisia lisäpisteitä seuraavasti: Luettelossa olevien kyseiseen kategoriaan ja kyseiseen kilpailuluokkaan ilmoitettujen kissojen lukumäärä/100. Lisäpisteet lasketaan siis erikseen aikuisille uroksille, aikuisille naaraille, kastraattiuroksille, kastraattinaaraille ja nuorille. Lisäpistemäärät ilmoitetaan näyttelyluettelossa kahden desimaalin tarkkuudella. Lisäpisteitä laskettaessa ei huomioida niitä näyttelyyn ilmoitettuja rotuja, joita FIFé ei ole hyväksynyt tai kissoja, jotka kilpailevat vain tarkistus-, siitos- tai veteraaniluokissa (luokat 13x, 15 ja 17). Pistelaskutaulukko vuoden veteraanin valintaan:

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry Tampere 28.2.2011 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2011 Aika: Lauantai 26.3.2011 klo 10.00 Paikka: Ravintola Mestaritalli, Merikannontie 2, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

Suomen Kissaliitto ry

Suomen Kissaliitto ry Suomen Kissaliitto ry PÖYTÄKIRJA 31.10.2004 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2004 Aika: Lauantai 23.10.2004 klo 10.00 Paikka: Ravintola Myllärit, Åkerlundinkatu 4, Tampere 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014 8.4.2014 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014 Aika: Lauantai 29.3.2014 klo 10.08 15.40 Paikka: Villa Solvik, Solvikinkatu 4, 00990 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton

Lisätiedot

FIFen ja Suomen Kissaliiton näyttelysäännöt 1.1.2015 Säännöt on suomennettu englanninkielisistä FIFe Show Rules 1.1.2012 säännöistä.

FIFen ja Suomen Kissaliiton näyttelysäännöt 1.1.2015 Säännöt on suomennettu englanninkielisistä FIFe Show Rules 1.1.2012 säännöistä. FIFen ja Suomen Kissaliiton näyttelysäännöt 1.1.2015 Säännöt on suomennettu englanninkielisistä FIFe Show Rules 1.1.2012 säännöistä. Sääntöihin on viety Kissaliiton 2014 ja 2015 (kevät) liittokokouksissa

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015 1.3.2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2015 Aika: Lauantai 28.3.2015 klo 10.00 Paikka: Villa Solvik, Solvikinkatu 4, 00990 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus 2. Valitaan kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012 22.10.2012 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2012 Aika: Lauantai 20.10.2012 klo 10.00-16.00 Paikka: Ravintola Huvimaja, Särkänniemi, Tampere ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus Liiton hallituksen

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2013

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2013 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2013 Aika: Lauantai 16.3.2013 klo 10.00 Paikka: Ravintola Seurasaari, 00250 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt

Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt Vuoden Ragdoll 2013 kilpailusäännöt Vuoden Ragdoll 2013 -kilpailuun on jokaisen ilmoittauduttava aktiivisesti samaan tapaan kuin SRK:n Vuoden Kissa -kilpailuun. Kilpailuluokat: - Vuoden bicolour naaras,

Lisätiedot

Yleiset Säännöt 01.01.2015

Yleiset Säännöt 01.01.2015 Yleiset Säännöt 01.01.2015 1 NIMI VOIMASSAOLOAIKA KOTIPAIKKA TARKOITUS 1.1 Luetteloissa, rekisterikirjoissa sekä todistuksissa/arvosteluseteleissä tulee näkyä FIFen nimi (logo). 2 JÄSENEKSI HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki

Sisällys. Jakelu: Kattojärjestön toimisto / pääsihteeri, sähköisesti osoitteessa www.ps- nuoret.fi/tiedostopankki Sisällys Organisaatiomalli (järjestökaavio) Vuosikello Toimenkuvat piirihallituksessa Toimintasuunnitelman laadintamalli Talousarvion laadintamalli Toimintakertomuksen laadintamalli Tilinpäätöksen laadintamalli

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

4/2011. www.norjalainenmetsakissa.fi 1. Mettis 4/2011

4/2011. www.norjalainenmetsakissa.fi 1. Mettis 4/2011 Mettis 4/2011 www.norjalainenmetsakissa.fi 1 Hallitus ja toimihenkilöt 2011 Puheenjohtaja, Mettis-lehden toimituskunta, Hannes Lohi-Yhteyshenkilö Sari Sinkko Mäkikatu 1 B, 53100 LAPPEENRANTA Puh. 0400

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

AFD ALANYA FİNLİLER DERNEĞİ SÄÄNNÖT

AFD ALANYA FİNLİLER DERNEĞİ SÄÄNNÖT ALANYA FİNLİLER DERNEĞİ SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Luku 1- Yhdistyksen nimi: ALANYA FİNLİLER DERNEĞİ. Yhdistyksen kotipaikka on ALANYA. Alanya Finliler Derneği AFD Yhdistyksen tarkoitus ja

Lisätiedot

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2 TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Työfysioterapeutit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter

Lisätiedot

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt I Yhdistys 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pohjoinen Rotukissayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Sisällys JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN PERUSSÄÄNTÖ 4 Ylioppilaskunta ja sen tarkoitus 4 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 4 Edustajisto 5 Hallitus

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T

1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1(7) MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO RY:n S Ä Ä N N Ö T 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, ruotsiksi Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf ja kotipaikka Helsinki.

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

Uutiset. kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Ultraääniekstra kissan sokeritauti CFA:ssa valmistuneita cornish rexejä

Uutiset. kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Ultraääniekstra kissan sokeritauti CFA:ssa valmistuneita cornish rexejä Rex Suomen Rex-kissayhdistys ry:n jäsenlehti 1/2011 Uutiset kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Ultraääniekstra kissan sokeritauti CFA:ssa valmistuneita cornish rexejä 1_RU_2011-1.indd 1 24.3.2011 20.34

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 (10) APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 Vakuutuskassan nimi on Apteekkien Eläkekassa (jäljempänä kassa), ruotsiksi Apotekens Pensionskassa,

Lisätiedot